TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri"

Transkripsi

1 SOLAT TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA RASULULLAH Oleh: Rasul bin Dahri 1

2 SOLAT TAHAJJUD & WITIRNYA RASULULLAH Soalan: Apa hukumnya mendahulukan witir sebelum tahajjud (Qiamul- lail) atau sembahyang malam? Bagaimana kalau saya solat witir dua kali dalam semalam iaitu sebelum tidur dan kemudian setelah bangun 1/3 dari malam? Dan bagaimana sifat solat malam (tahajjud) dan witir Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam? Harap jelaskan dengan hujjah. Jawapan: Waktu untuk solat malam, tahajjud (qiamul-lail) dan berwitir ialah sebagaimana yang telah diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: الوتر ف ي م ا ب ي ن ص لا ة ال ع ش اء ا ل ى ط ل و ع ال ف ج ر. Solat witir (waktunya) ialah antara (selepas) solat Isya sehingga terbitnya fajar (subuh). 1 ع ن ع اي ش ة ر ض ي االله ع ن ه ا ق ال ت : م ن ك ل الل ي ل ق د ا و ت ر ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م م ن ا و ل الل ي ل و ا و س ط ه و ا خ ر ه ف ان ت ه ى و ت ر ه ا ل ى الس ح ر. Dari Aisyah radiallahu anha berkata: Dari kesemua malam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam mengerjakan solat witir iaitu dipermulaan malam, ditengah malamnya dan diakhir malamnya dan (waktu) witir berakhir sampai sahur (terbit fajar). 2 ع ن ج اب ر ق ال : ق ال ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م : م ن خ اف ا ن لا ي ق و م م ن ا خ ر الل ي ل ف ل ي و ت ر ا و ل ه و م ن ط م ع ا ن ي ق و م ا خ ر ه ف ل ي و ت ر ا خ ر الل ي ل ف ا ن ص لا ة ا خ ر الل ي ل م ش ه و د ة و ذ ل ك ا ف ض ل. 1. H/R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. 2. H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasaii dan Ibnu Majah. 2

3 Dari Jabir berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang takut tidak dapat bangun diakhir malam, maka hendaklah ia solat witir pada awal malamnya dan sesiapa yang dapat bangun diakhir malamnya, maka hendaklah ia witir di akhir malamnya kerana sesungguhnya solat diakhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. 3 ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ر ض ي االله ع ن ه ق ال : ا و ص ان ي خ ل ي ل ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ب ث لا ث : ب ص ي ام ث لا ث ة ا ي ام م ن ك ل ش ه ر و ر ك ع ت ي الض ح ى و ا ن ا و ت ر ق ب ل ا ن ا ر ق د. Dari Abu Hurairah berkata: Telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wa-sallam dengan tiga perkara: Berpuasa pada setiap bulan tiga hari, solat duha dua rakaat dan supaya aku solat witir sebelum aku tidur. 4 ع ن ا لا س و د ق ال : س ا ل ت ع اي ش ة ك ي ف ص لا ة الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ب الل ي ل ق ال ت : ك ان ي ن ام ا و ل ه و ي ق و م ا خ ر ه ف ي ص ل ي ث م ي ر ج ع ا ل ى ف ر اش ه. Dari al-aswad berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah bagaimana cara solat Nabi sallallahu alaihi wa-sallam di waktu malam? Beliau menjawab: Baginda biasanya tidur pada awal malam, bangun pada akhir malam, lalu baginda solat, setelah itu baginda kembali ke tempat tidurnya. 5 ع ن م س ر و ق ق ال : س ا ل ت ع اي ش ة ا ي ال ع م ل ك ان ا ح ب ا ل ى الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ق ال ت : ا لد اي م. ق ل ت : م ت ى ي ق و م ق ال ت : ا ذ ا س م ع الص ار خ. Dari Masruq ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Amal apakah yang paling digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wa-sallam? Beliau menjawab: Yang terus-menerus dikerjakan. Aku bertanya lagi: Bilakah baginda bangun (solat malam)? Jawabnya: Apabila telah mendengar ayam berkokok H/R Muslim 2/ H/R Bukhari dan Muslim. 5. H/R Bukhari 2/ H/R Bukhari 2/44. 3

4 ع ن ع ب د االله ب ن ع م ر و ب ن ال ع ا ص ا ن ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ق ال : ا ح ب الص لا ة ا ل ى االله ص لا ة د او د ع ل ي ه الس لا م و ا ح ب الص ي ام ا ل ى االله ص ي ام د او د و ك ان ي ن ام ن ص ف الل ي ل و ي ق و م ث ل ث ه و ي ن ام س د س ه و ي ص و م ي و م ا و ي ف ط ر ي و م ا. Dari Abdullah bin Amr bin Ash: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam bersabda: Solat yang paling disukai oleh Allah ialah solat Daud alaihis-salam, puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Daud. Baginda biasa tidur pada tengan malam, dan bangun pada sepertiganya (untuk solat malam), ia tidur lagi pada seperenamnya dan ia biasa puasa sehari dan berbuka sehari. 7 ع ن اب ن ع ب اس ق ال : ف ن ام ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ح ت ى ان ت ص ف الل ي ل ا و ب ع د ه ب ق ل ي ل ث م اس ت ي ق ظ ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ف ج ل س ف م س ح الن و م ع ن و ج ه ه ب ي د ه ث م ق ر ا ال ع ش ر ا ي ا ت خ و ات ي م س و ر ة ا ل ع م ر ان ث م ق ام ا ل ى ش ن م ع ل ق ة ف ت و ض ا م ن ه ا ف ا ح س ن و ض و ا ه ث م ق ام ي ص ل ى Dari Ibnu Abbas ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, sehingga tengah malam, kurang sedikit atau lebih sedikit, kemudian Rasulullah pun bangun lalu baginda duduk dan mengusap rasa mengantuk di wajahnya dengan tangannya, kemudian baginda membaca sepuluh ayat akhir surah Ali Imran, kemudian baginda bangun menuju tempat wuduk yang tergantung, kemudian baginda berwuduk darinya dan membaguskan wuduknya, kemudian baginda berdiri untuk solat. 8 Dari hadis-hadis sahih di atas, dapat diketahui bagaimana dan bila waktu solat malam para Nabi. Maka contoh yang paling hak adalah cara solat, bacaan dan waktu solat malam ialah dengan mencontohi solat para Nabi. Pada satu malam tidak ada dua witir: : ع ن ط ل ق ب ن ع ل ي ر ض ي االله ع ن ه ق ال لا و ت ر ان ف ى ل ي ل ة. : س م ع ت الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي ق و ل 7. H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Ibn Majah. 8. H/R Bukhari 1/43. Muslim. 4

5 Dari Talqi bin Ali radiallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam bersabda: Tidak ada dua witir pada satu malam. 9 Hadis ini menjelaskan bahawa tidak ada solat witir dua atau tiga kali pada satu malam. Tetapi solat malam dibolehkan walau berulang-ulang kali. Antara cara witir Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam: Pada kebiasaannya, apabila bersolat witir baginda tidak memisahkan antara rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Tetapi ada kalanya baginda melakukannya satu rakaat sebagai keterangan dari hadis-hadis berikut: ع ن ع اي ش ة ر ض ي االله ع ن ه ا ق ال ت : لا ي ف ص ل ب ي ن ه ن. ك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي و ت ر ب ث لا ث Dari Aisyah radiallahu anha berkata: Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam berwitir tiga rakaat, baginda tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut. 10 Menurut Syeikh Nasruddin al-albani, sanad hadis ini lemah ضعيف dhaif 11 kerana Nabi pernah bersabda: و م ن ا ح ب ا ن ي و ت ر ب و اح د ة ف ل ي ف ع ل Dan sesiapa yang mahu berwitir satu rakaat, maka lakukanlah. 12 ع ن ع اي ش ة ق ال ت : ك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي ص ل ى م ا ب ي ن ا ن ي ف ر غ م ن ص لا ة ال ع ش اء ا ل ى ال ف ج ر ا ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة ي س ل م ب ي ن ك ل ر ك ع ت ي ن و ي و ت ر ب و اح د ة. Dari Aisyah radiallahu anhu berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat (tahajjud), iaitu selepas solat Isya sehingga fajar 9. H/R Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Tirmizi. 10. H/R Ahmad. 11. Lihat: Irwa al-galil. No Al-Albani. 12. H/R Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasaii. 5

6 sebanyak sebelas rakaat, baginda salam setiap dua rakaat dan berwitir dengan satu rakaat. 13 ف ص ل ى ر ك ع ت ي ن ث م ر ك ع ت ي ن ث م ر ك ع ت ي ن ث م ر ك ع ت ي ن ث م ر ك ع ت ي ن ث م ر ك ع ت ي ن ث م ا و ت ر. Maka baginda memulakan dengan solat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat dan kemudian berwitir satu rakaat. 14 Dengan hadis sahih di atas, maka ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam bersolat malam dengan dua rakaat-dua rakaat dan kemudian ada kalanya bersolat witir hanya satu rakaat. Solat witir tidak menyerupai solat Maghrib: Ada kalanya baginda bersolat witir dengan tidak memisahkan antara rakaat kedua dengan ketiga, namun tidak boleh menyerupai solat Magrib, sebagaimana sabda baginda: : ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ر ض ي االله ع ن ه ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ق ال لا ت و ت ر و ا ب ث لا ث ا و ت ر و ا ب خ م س ا و س ب ع و لا ت ش ب ه و ا ب ص لا ة ال م غ ر ب. Dari Abi Hurairah radiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda: Janganlah kamu witir dengan tiga rakaat (jangan menyerupai Magrib), berwitirlah dengan lima rakaat atau tujuh rakaan. Dan janganlah (witir kamu) menyerupai solat Magrib. 15 Maksud menyerupai solat Maghrib ialah dengan membaca tasyahhud (tahiyyat) awal. Agar tidak menyerupai solat Maghrib, maka lakukanlah solat witir tiga rakaat dengan tidak bertasyahhud awal. Bacaan Rasulullah dalam solat witir: 13. H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Ibnu Majah. 14. H/R Bukhari 1/53. Muslim 2/ H/R Sahih riwayat Daruqutni. 6

7 ع ن ا ب ي ب ن ك ع ب ر ض ي االله ع ن ه ا ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ك ان ي ق ر ا ف ى ال و ت ر : س ب ح اس م ر ب ك ا لا ع ل ى. و ف ى الر ك ع ة الث ان ي ة : ق ل ي اا ي ه ا ال ك اف ر و ن. و ف ى الث ال ث ة : ق ل ه و االله ا ح د و لا ي س ل م ا لا ف ى ا خ ر ه ن. Dari Ubay bin Ka ab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa-sallam membaca dalam solat witir (dirakaat pertama): Sabbihisma Rabbikal A la. Dirakaat kedua: Qul Ya ayyuhul Kafirun. Dirakaat yang ketiga: Qul Huwallahu Ahad. 16 Solat yang paling sempurna adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada cara-caranya, wakktunya, bilangan rakaatnya dan bacaannya. Solat malam dengan empat rakaat dengan satu salam: Tidak ada kesalahan bersolat malam (bertahajjud) dengan empat rakaat kemudian dengan satu salam, kerana ia pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ع ن ا ب ي س ل م ة ب ن ع ب د الر ح م ن ا ن ه س ا ل ع اي ش ة ك ي ف ك ان ت ص لا ة ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ف ى ر م ض ان. ف ق ال ت : م اك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي زي د ف ى ر م ض ان و لا ف ى غ ي ر ه ع ل ى ا ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة ي ص ل ي ا ر ب ع ا ف لا ت س ا ل ع ن ح س ن ه ن و ط و ل ه ن ث م ي ص ل ي ا ر ب ع ا ف لا ت س ا ل ع ن ح س ن ه ن و ط و ل ه ن ث م ي ص ل ي ث لا ث ا. Dari Abi Salamah bin Abdrurrahman, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah bagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam dibulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab: Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam solat di bulan Ramadan dan tidak dibulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Baginda solat empat rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya, kemudian baginda solat empat rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya, kemudian baginda solat tiga rakaat (witir). 17 Bersolat malam (qiamul-lail) atau tahajjud, sama ada melakukannya empat rakaat dengan satu salam, atau dua rakaat dengan satu salam adalah masalah khilafiyah. Tidak sewajarnya perkara ini menjadi polemik dan pertikaian. 16. H/R Nasaii, Abu Daud, Ahmad dan Ibn Majah. 17. H/R Bukhari 2/47. Muslim 2/166. 7

8 Sifat (cara) solat witir yang telah ditinggalkan: Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wa-sallam mengerjakan solat witir sembilan rakaat, tujuh rakaat, lima rakaat dengan satu salam. Dan ada kalanya tiga dan pernah juga satu rakaat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih di bawah ini: ع ن ا ب ي ا ي و ب ر ض ي االله ع ن ه ق ال : ق ال ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م : ا ل و ت ر ح ق ف م ن ا ح ب ا ن ي و ت ر ب خ م س ف ل ي ف ع ل و م ن ا ح ب ا ن ي و ت ر ب ث لا ث ف ل ي ف ع ل و م ن ا ح ب ا ن ي و ت ر ب و اح د ة ف ل ي ف ع ل. Dari Abi Ayyub berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam: Solat witir itu adalah haq. Maka sesiapa yang suka berwitir dengan lima rakaat, maka lakukanlah, sesiapa yang berwitir dengan tiga rakaat maka lakukanlah dan sesiapa yang solat witir dengan satu rakaat maka kerjakanlah. 18 ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ق ال ا و س ب ع و لا ت ش ب ه و ا ب ص لا ة ال م غ ر ب. : لا ت و ت ر ب ث لا ث ا و ت ر و ا ب خ م س Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa-sallam baliau bersabda: janganlah kamu witir dengan tiga rakaat (maksudnya jangan menyerupai solat Magrib), tetapi bverwitirlah dengan lima rakaat atau dengan tujuh rakaat, dan janganlah kamu menyerupai solat Maghrib. 19 Menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan adalah besar pahala dan fadhilatnya. Bersolat witir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa-sallam di hadis sahih di atas perlulah dihidupkan kembali. Witir lima, tujuh dan sembilan rakaat dengan dua tahiyyat dan satu salam: ع ن ا م س ل م ة ق ال ت : ك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي و ت ر ب س ب ع و ب خ م س لا ي ف ص ل ب ي ن ه ن ب س لا م و لا ك لا م. 18. H/R Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasaii. 19. H/R Daruqatni. 8

9 Dari Ummi Salamah ia berkata: Rasulullah sallahu alaihi wa-sallam pernah solat witir tujuh rakaat dan lima rakaat dengan tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut dangan salam atau perkataan. 20 ع ن ع اي ش ة ق ال ت : ك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي ص ل ي م ن الل ي ل ث لا ث ع ش ر ة ر ك ع ة ي و ت ر م ن ذ ل ك ب خ م س لا ي ج ل س ف ى ش ي ء م ن ه ن ا لا ف ى ا خ ر ه ن. Dari Aisyah berkata: Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat, baginda berwitir dari yang tiga belas rakaat dengan lima rakaat, baginda tidak duduk dalam solat witir yang lima rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang terakhir. 21 ع ن س ع د ب ن ه ش ام ا ن ه ق ال لع اي ش ة : ا ن ب ي ي ن ي ع ن و ت ر ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م. ف ق ال ت : ك ن ا ن ع د ل ه س و اك ه و ط ه و ر ه ف ي ب ع ث ه االله م اش اء ا ن ي ب ع ث ه م ن الل ي ل ف ي ت س و ك و ت و ض ا و ي ص ل ي ت س ع ر ك ع ا ت لا ي ج ل س ف ي ه ا ا لا ف ى الث ام ن ة و ي د ع و ه ث م ي ن ه ض و لا ي س ل م ث م ي ق و م ف ي ص ل ي الت اس ع ة ف ي ذ ك ر االله و ي ح م د ه ث م ي ق ع د ف ي ذ ك ر االله و ي ح م د ه و ي د ع و ه ث م ي س ل م ت س ل ي م ا ي س م ع ن ا ث م ي ص ل ي ر ك ع ت ي ن ب ع د م ا ي س ل م و ه و ق اع د ف ت ل ك ا ح د ى ع ش ر ة ي ا ب ن ي. ف ل م ا ا س ن ن ب ي االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م و ا خ ذ الل ح م ا و ت ر ب س ب ع ل م ي ج ل س ا لا ف ى الس اد س ة و الس اب ع ة و ل م ي س ل م ا لا ف ى الس اب ع ة و ص ن ع ف ى الر ك ع ت ي ن م ث ل ص ن ي ع ه ا لا و ل ف ت ل ك ت س ع ي اب ن ي. Dari Saad bin Hisyam, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah: Khabarkanlah kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Maka Aisyah berkata: Kami biasa menyediakan untuk baginda gosok gigi dan air wuduknya, maka kemudian Allah akan membangunkan baginda jika Ia kehendaki untuk membangunkannya diwaktu malam. Kemudian baginda bersiwak lalu berwuduk, kemudian solat sembilan rakaat yang baginda tidak duduk (tasyahhud) di rakaat tersebut kecuali di rakaat yang kelapan, maka baginda duduk berzikir kepada Allah dan memujinya, berdoa kepadanya, kemudian baginda bangun dan tidak salam, kemudian baginda berdiri melanjutkan solatnya kerakaat yang kesembilan. Kemudian dirakaat yang kesembilan baginda duduk, berzikir, memujinya dan berdoa (iaitu bertasyahhud), kemudian baginda memberi 20. H/R Ahmad, Nsaii dan Ibnu Majah. 21. H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad. 9

10 salam yang benar-benar baginda dengarkan kepada kami. Sesudah salam baginda solat dua rakaat sambil duduk. Maka yang demikian berjumlah sebelas rakaat wahai anakku. Maka setelah Nabiullah sallallahu alahi wa-sallam sudah tua dan gemuk, baginda witir tujuh rakaat, baginda tidak duduk tasyahhud, kecuali dirakaat keenam dan ketujuh, dan tidak salam kecuali dirakaat yang ketujuh. Dan baginda lakukan dua rakaat sambil duduk seperti yang ia kerjakan tadi. Maka yang demikian itu semuanya berjumlah sembilan rakaat wahai anakku. 22 Solat malam Rasulullah sallallahu alahi wa-sallam menjadi tiga belas rakaat sebagaimana terdapat di hadis ini, kerana termasuk dua rakaat pertama iaitu solat iftitah. Tetapi solat malam baginda hanyalah sebelas rakaat. Kenyataan ini diperkuat melalui hadis seterusnhya: ع ن ز ي د ب ن خ ال د ال ج ه ن ي ا ن ه ق ال : لا ر م ق ن ص لا ة ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م الل ي ل ة ف ص ل ى ر ك ع ت ي ن خ ف ي ف ت ي ن ث م ص ل ى ر ك ع ت ي ن ط و ي ل ت ي ن ط و ل ت ي ن ط و ل ت ي ن ث م ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ه م ا د و ن الل ت ي ن ق ب ل ه م ا ث م ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ه م ا د و ن الل ت ي ن ق ب ل ه م ا ث م ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ه م ا د و ن الل ت ي ن ق ب ل ه م ا ث م ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ه م ا د و ن الل ت ي ن ق ب ل ه م ا ث م ا و ت ر ف ذل ك ث لا ث ع ش ر ة ر ك ع ة. Dari Zaid bin Khalid al-juhani bahawasanya dia berkata: Aku pernah memerhatikan dengan teliti cara solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam. Baginda memulakan dengan dua rakaat yang ringan (pendek bacaannya), kemudian solat dua rakaat yang amat panjang (panjang bacaannya), kemudian solat dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya, dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya, kemudian solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat yang sebelumnya, lalu solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya, kemudian solat lagi yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya, kemudian baginda solat witir satu rakaat, maka semuanya tiga belas rakaat. 23 ع ن اب ن ع ب اس ق ال ك ان ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ي ص ل ى م ن الل ي ل ث لا ث : ع ش ر ة ر ك ع ة. 22. H/R Muslim 2/ Abu Daud no Ahmad dan Nasaii. 23. H/R Muslim 2/

11 Dari Ibnu Abbas berkata: Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat. 24 Melalui penerangan di atas, maka jelaslah bahawa solat malam Nabi sallallahu alaihi wa-sallam sebanyak sebelas rakaat. Walaupun bunyi hadis di atas seolah-olah tiga belas rakaat, tetapi sebenarnya ialah sebelas rakaat, kerana dua rakaat yang pertama adalah solat iftitah (solat pembukaan). Ada juga riwayat yang menjelaskan bahawa dua rakaat yang pertama ialah qabliyatul Isya atau solat sunnatul wudu. Wallahu alam. 24. H/R Muslim. 2/

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I.

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan :

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan : Membaca AlFatihah Pada saat membaca AlFatihah inilah sebenarnya esensi dari dialog dengan Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi bahwa setiap ayat yang dibaca seseorang dari AlFatihah mendapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam سلسلة توجيهات ا رشادية Disusun Oleh: Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008 سلسلة توجيهات إرشادية باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR)

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR) PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR) Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut Tarawih karena dahulu para jama ah duduk istirahat setiap selesai

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya)

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya) SIFAT WUDHU NABI Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka Hendaknya ia berniat di dalam hatinya, kemudian membaca Basmalah, sebab Rasulullah bersabda: ال و ض و ء ل م ن ل ي ذ ك ر اس م الل ه ع ل ي ه "Tidak

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 09-06-2017 14 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Berdoa Al-Bukhari 5846, 5851, 5866, 5867, 5875, 5876 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di PETUNJUK RASULULLAH

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di  PETUNJUK RASULULLAH PETUNJUK RASULULLAH Bagi YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin Kurdian Publication: 1434 H_2013 M PETUNJUK RASULULLAH صلى االله عليه وسلم BAGI YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi

STANDAR KOMPETENSI. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi STANDAR KOMPETENSI Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi KOMPETENSI DASAR Menjelaskan tatacara salat lima waktu Menghafal bacaan-bacaan salat lima waktu Menjelaskan ketentuan waktu salat lima

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

BAB VII. SUJUD SAHWI, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD TILAWAH

BAB VII. SUJUD SAHWI, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD TILAWAH BAB VII. SUJUD SAHWI, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD TILAWAH A. Sujud Sahwi Sujud Sahwi adalah sujud karena lupa, maksudnya : sujud dua kali karena terlupa salah satu rukun shalat, baik kelebihan maupun kekurangan

Lebih terperinci

PETUNJUK NABI TENTANG MINUM

PETUNJUK NABI TENTANG MINUM PETUNJUK NABI TENTANG MINUM Ustadzah Nur Hasanah Publication : 1438 H_2016 M PETUNJUK NABI TENTANG MINUM Oleh : Ustadzah Nur Hasanah Sumber: www.almanhaj.or.id yang menyalinnya dari Majalah as-sunnah Ed.

Lebih terperinci

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M Qawa id Fiqhiyah ال ع د ل ف ال ع ب اد ات م ن أ ك ب م ق اص د الش ار ع Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat Publication: 1436 H_2014 M ال ع د ل ف ال ع ب اد ا ت م ن أ ك ب م ق اص

Lebih terperinci

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. Dalam tulisan ini akan kami kemukakan cara termudah

Lebih terperinci

Syarah Istighfar dan Taubat

Syarah Istighfar dan Taubat Syarah Istighfar dan Taubat Publication : 1438 H_2017 M SYARAH ISTIGHFAR DAN TAUBAT Disalin dari: Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id

Lebih terperinci

Tata Cara Shalat Malam

Tata Cara Shalat Malam Tata Cara Shalat Malam ] ندونييس Indonesian [ Indonesia DR. Muhammad bin Fahd al-furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 36-39) 1Terjemah1T 1T: 1TMuhammad Iqbal A. Gazali 1TEditor1T

Lebih terperinci

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR STANDAR KOMPETENSI 13. Memahami tatacara shalat jama dan qashar KOMPETENSI DASAR 13.1. Menjelaskan shalat jama dan qashar 13.2. Mempraktekkan shalat jama dan qashar A. Shalat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 16-06-2017 21 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Fitrah Al-Bukhari 1407-1413 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 12-06-2017 17 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Nuzulul Qur an Al-Bukhari 2-4, Ahmad 16370 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح د ث ي ن ي ون س ب ن ع ب ي د ا ل ع ل ى أ خ ب ر ن اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ي ن ع م ر و أ ن أ ب ي ون س ح د ث ه ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ن

Lebih terperinci

Wa ba'du: penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan melihat hilal menurut semua ulama, berdasarkan sabda Nabi r:

Wa ba'du: penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan melihat hilal menurut semua ulama, berdasarkan sabda Nabi r: Penetapan Awal Bulan dan Jumlah Saksi Yang Dibutuhkan hilal? Bagaimana penetapan masuknya bulan Ramadhan dan bagaimana mengetahui Dengan nama Allah I Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1)

QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1) QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1) QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM) Tata Cara Pelaksaannya dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya Pendahuluan الحمد ل ه رب العالمين والصلاة

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Ditulis oleh {ga=budi-ashari} Jum'at, 11 Oktober :48 - Terakhir Diperbaharui Jum'at, 11 Oktober :01

Ditulis oleh {ga=budi-ashari} Jum'at, 11 Oktober :48 - Terakhir Diperbaharui Jum'at, 11 Oktober :01 Hati-Hati Budaya Kuliner Kuliner istilah baru. Ia pun baru sebagai sebuah kebiasaan masyarakat. Sehingga bertaburan pojok-pojok jajanan hingga cafe tempat hang out dengan teman-teman dan keluarga. Terus

Lebih terperinci

Hadits-hadits Shohih Tentang

Hadits-hadits Shohih Tentang Hadits-hadits Shohih Tentang KEUTAMAAN PERNIAGAAN DAN PENGUSAHA MUSLIM حفظو هللا Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc Publication : 1436 H_2015 M Hadits-hadits Shohih Tentang Keutamaan Perniagaan dan

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

PENETAPAN PRODUK HALAL

PENETAPAN PRODUK HALAL 19 PENETAPAN PRODUK HALAL Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/ 13 & 16 Desember 2000 M., setelah: Menimbang

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID DOA dan DZIKIR Seputar MASJID Publication : 1437 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MASJID Sumber: 1. Doa Pergi Ke Masjid, kami sebutkan dicatatan kaki. 3. Doa Masuk dan Keluar Masjid, disalin dari Panduan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 23-06-2017 28 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Tata Cara Shalat IED Al-Bukhari 903, 904, 909, 920, 921 Tirmidzi 487, 490, 492 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video

Lebih terperinci

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH Derajat Hadits Puasa TARWIYAH حفظو هللا Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Publication : 1436 H_2015 M Shahih dan Dha'if Hadits Puasa Enam Hari Bulan Syawwal Sumber : www.almanhaj.or.id yang menyalinnya

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M Qawaid Fiqhiyyah ن ي ة ال م ر ء أ ب ل غ م ن ع م ل ه Niat Lebih Utama Daripada Amalan Publication : 1436 H_2015 M Sumber: Majalah as-sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M, Rubrik Qawaid Fiqhiyyah Download

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH Bagi orang yang ingin melakukan safar hendaknya belajar mengumpulkan bekal yang bermanfaat, salah satunya yaitu belajar tentang adab dan doa ketika hendak dan ketika safar

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

PUASA DI BULAN RAJAB

PUASA DI BULAN RAJAB PUASA DI BULAN RAJAB الصوم ف شهر رجب ] إندوني [ Indonesia - Indonesian - Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح املنجد Penterjemah: www.islamqa.info Pengaturan: www.islamhouse.com رمجة: موقع الا سلام

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

UNTUK KALANGAN SENDIRI

UNTUK KALANGAN SENDIRI SHALAT GERHANA A. Pengertian Shalat gerhana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah khusuf (الخسوف) dan jugakusuf (الكسوف) sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang

Lebih terperinci

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 15 MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak hafizhahullah Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia. Tak seorang pun

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5 Lailatul Qadar Surah Al Qadr 97 : 1-5 }1{ }2{ إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر و م ا أ د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر }3{ ت ن ز ل ال م ل ئ ك ة و الر وح ف يه ا

Lebih terperinci

FIQIH MUSLIMAH PRAKTIS

FIQIH MUSLIMAH PRAKTIS م MUQORROR / HANDPAPER FIQIH MUSLIMAH PRAKTIS Dari Kitab al-fiqh al-muyassar Lil Mar atil Muslimah karya Syaikh Mahmud al- Mishrî KAJIAN ONLINE VIA SKYPE GRUP AL-WASATHIYAH WAL I TIDAL LIN NISA (BAGIAN

Lebih terperinci

Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur. Pertanyaan :

Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur. Pertanyaan : Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur Pertanyaan : Dengan surat ini kami mohon perkenan bapak untuk membantu kami memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini masih menjadi keraguan di hati, kami

Lebih terperinci

ع ا ت ش ي ش ج ع اى ث ي ص ق اه : ي غ ي اىص غ ي ش ع ي ا ىن ث ي ش و ا مل اس ع ي ا ىق اع ذ و ا ىق ي ي و ع ي ا ىن خ ي ش. اىثخاسي 727 7:

ع ا ت ش ي ش ج ع اى ث ي ص ق اه : ي غ ي اىص غ ي ش ع ي ا ىن ث ي ش و ا مل اس ع ي ا ىق اع ذ و ا ىق ي ي و ع ي ا ىن خ ي ش. اىثخاسي 727 7: KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA Ahad, 05 Desember 2010/28 Dzulhijjah 1431 4. Aturan memberi salam TUNTUNAN SALAM (2) Brosur No. : 1534/1574/IA Seorang yang lebih muda dianjurkan memberi (memulai) salam

Lebih terperinci

Puasa Tatawwu' atau Puasa Sunat

Puasa Tatawwu' atau Puasa Sunat Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Puasa Tatawwu' atau Puasa Sunat Editor: Edi Candra, Lc. M.E.I. Sumber: Fiqh Islami wa Adillatuhu Tatawwu' adalah upaya pendekatan diri kepada Allah Ta'ala

Lebih terperinci

A. Ketika Bangun Tidur - Mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun tangan - Berdoa ketika bangun tidur

A. Ketika Bangun Tidur - Mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun tangan - Berdoa ketika bangun tidur Karya Ust. Khalid AlKhusainan oleh Ust. Pribadi Mumpuni Adhi Pada pembukaan buku ini, dibahas mengenai betapa banyaknya keuntungan mengerjakan amalan sunah. Jika diibaratkan dengan uang, maka amalan2 sunah

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Publication : 1436 H, 2015 M Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Oleh : Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif

Lebih terperinci

FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TATA CARA SHALAT TAHAJUD DAN SHALAT DHUHA

FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TATA CARA SHALAT TAHAJUD DAN SHALAT DHUHA FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TATA CARA SHALAT TAHAJUD DAN SHALAT DHUHA Pertanyaan dari: Isya Anshari, Jl. Kebun Karet "Pondok Rawa Indah" No. 67 Banjar Baru - Kalsel Pertanyaan: Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya

Lebih terperinci

Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com

Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com BAB 1: BERBAKTI KEPADA IBUBAPA Objektif Hadis: Selepas mengkaji hadis ini, mutarabbi dapat: 1. Menerangkan maksud perkataan-perkataan

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI AH MUSYARAKAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah: Menimbang Mengingat : a. bahwa

Lebih terperinci

Pada hakekatnya berqurban adalah wajib bagi yang mampu. Ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassallam.

Pada hakekatnya berqurban adalah wajib bagi yang mampu. Ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassallam. SUNGGUH selalu ada hikmah di setiap perintah yang Allah Subhanahu Wata ala serukan kepada kita umatnya, meskipun jika dipandang berat menjalaninya. Begitulah perintah berqurban yang didasari kepada kisah

Lebih terperinci

Hai, orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah (menyebut nama- Nya) (Al-Ahzaab, 33:42)

Hai, orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah (menyebut nama- Nya) (Al-Ahzaab, 33:42) 1 KEUTAMAAN DOA DAN ZIKIR Kerana itu, ingatlah kamu kepada-ku, nescaya Aku ingat (pula) kepada mu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-ku, serta jangan ingkar (pada nikmat-ku).

Lebih terperinci

Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Dalam Berdoa

Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Dalam Berdoa Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Dalam Berdoa MEMAKSIMALKAN WAKTU-WAKTU MUSTAJAB DALAM BERDOA Mukaddimah Dalam naskah berikut, kami mencoba menyajikan bahasan tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa.

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) 11 Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ( Irafah) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

http://astro.unl.edu/naap/lps/animations/lps.swf - Bulan bercahaya dan Matahari bersinar -> QS. Nūḥ (71): 16 dan QS. al-furqān (25): 61; - Akan tiba suatu masa di mana Bulan tidak lagi bercahaya dan Matahari

Lebih terperinci

HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN

HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN Saat Ramadhan tiba, kaum muslimin menyambutnya dengan gembira. Di antara mereka, ada yang menggelar berbagai acara. Tak jarang, acara-acara itu justru melanggar syariat. Persiapan

Lebih terperinci

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad Hukum-Hukum Wasiat من حاك لوصية [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 من حاك لوصية» باللغة

Lebih terperinci

KRITERIA MENJADI IMAM SHOLAT

KRITERIA MENJADI IMAM SHOLAT KRITERIA MENJADI IMAM SHOLAT Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar Ibnu Rifai Sahabat mulia, Malik bin al-huwairits radhiyallahu anhu bercerita, خ ب ر ن اه ه ل ن ا ف ا ل ن ا ع م ن ت ر ك ن ا ف ي أ ه

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM PANTI ASUHAN AMANAH JALAN MUSYAWARAH KANDANGAN 71211 KALIMANTAN SELATAN Khutbah

Lebih terperinci

Waktu Shalat Malam. Dr. Muhammad bin Fahd al-furaih. Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam. (hal )

Waktu Shalat Malam. Dr. Muhammad bin Fahd al-furaih. Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam. (hal ) Waktu Shalat Malam Dr. Muhammad bin Fahd al-furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 22-26) Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2012-1433 وقت قيام الليل»

Lebih terperinci

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL 33 KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK

Lebih terperinci

BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT

BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT Ahad, 21 Oktober 2012 05:00 Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal Sumber: www.rumaysho.com Di antara keistimewaan Idul Adha tahun ini (2012) akan bertepatan dengan hari Jum'at.

Lebih terperinci