'1' Qytn ~. ~ Y7J-r (d1"!

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "'1' Qytn ~. ~ Y7J-r (d1"!"

Transkripsi

1 INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM) Institute H 2, Lal'sgak Tunku, on JaJan Duta, 50~:;O Kuala Lumpur Tel: (GL) Faks: il9 I WW"V lklrrl.go\'. D1Y YBHG. PROF. DR. ASMA ISMAIL Fellow A~ad&mi Sains Malaysia Jalan TUIl Ismail, I\IJdla Lumpur '1' Qytn ~. ~ Y7J-r (d1"! SAMBUTAN UU\NG TAHIJN PENUBUHAN 20 TAHUN IKIM RUIXami I 0141' Rtj Tarikh! ").1 IKIM,PRG.630 3/4/9 Mei 2012 Deng;n hormalnya dil1:aklwnkan bahawa Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) akan,neiw"dakc:n sarnbut:sn ulang lahun penubuhao 20 Tahim!I~!M (lada Julai 2012, 8ersempena r!eflg~) sarnb../tan tir.:;eotrt I«IM d~,,,n rnen~clnjurkan program-program sep::rti ber:kul. i. Persidangan Antarabangsa: "Re Orienting The Muslim Mind: Charting The future" Tarikh : Julai 2012 Tempat : Dewan 8esar IKIM, Jalan Duta, Kuala Lumpur 07 L Penyertaan ' PERCUMA ii. Forum : "Memahami Islam 1\1embina Peradaban H Tarikh : 12 Ju!ai 2012 Tempat : Oewc;n 8esar IKIM, Jaiar. Dut&, Kuala Lumpur Penyertaan ; P:::RCUi-::A yang di;!tl;kian, save genynn berbesar hati menjemput Y,Rhg Tan Sri![)atuk /Dato' Seri IDato' /DaUn iprof, lor. ITuar. fpuan dan wakll sf:bagai pesert:l. Barsama-sama ini diserlakan brosll( dan borar.g penyerta311 ul1tuk 111akiumol1 dan tindakan Y.8hg, Tan Sri IDaluk IDato' Sen IOatO /[)atin {Prof. /ur. ITuall/Puan selanjutnya, Sila kembalikan bofany penyertaan yang teiah lengkap diisi me!alui faksimilil / atau eme! untuk urusan pendaftaran penyertaan, PenYE:rtaan adalah lerhad, Untuk keterangan lanjut sila hubungi Urusetia Unit Plogram di mlian untuk sebarang pertanyaan Yaog Ithl~, 1 InA OJ )-1"'/"'" ~'l-1(.-. f DATUK NIK MUSTAPHA 8IN HAJI NIK HASSAN) Ketua Pengarah InstitL!t l<efah<.linan Islam Malaysia, IKIM ~ /~"'f\-, haoh~ ~i kl,d...~+,. "!liamahcmi IslaiTi MOfi,bina PGradabFlir' PROFE~~MA \otit~ 'rip" ISMAIL Timbalan Naib Canselor (Penyelidlkan & lnovasi) Universiti Sains Malaysia

2 2012 International Conference: Re-Orienting The Muslim Mind; Charting The Future conjunction with the 20 th anniversary of the Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM) INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA ISSrIrt!IF OF lsi" IMIC I i:vilfnst'1/,nll\(,' MAl. 41'S1 j "MEMAHAMI ISLAM MEMBINA PERADABAN" "'i'r\'oerst4:vf) lsi. 1M HIIII./J ('''''USA I two-day conference aims at gathering serious and Influential Muslim scholars and thinkers from allover world to discuss the state of affairs of contemporary H'mught. Four speakers will be specially invited and they are expected (i) to present their views on the real problems besetting the Muslim ummah today, (ii) to share their experiences in dealing with the problems, and (iii) to offer answers to the problems International Conference: Re-Orienting The Muslim Mind; Charting The Future in conjunction with the 20 th anniversary of the Institute of Islamic Understanding Malaysia JULY ()-21 SYAABAN 1433H COORDINATOR Mr. Md Asharn Ahrnad, Senior Fellow, Centre For Shariah, Law and Politics, IKIM. Officia,,-e<Lby YAB DATa' SRI MOBD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Prime Minister of Malaysia For more information, please contact: Secretariat, Programme Unit, IKIM Tel: /321/322/323 Fax: / Online Registration: e-kiosk.ikim.gov.my l'j 2012 linit Program Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Organised by Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM) ~nsoretj bj' UEMcrJ Venue IKIM GRAND HALL KUALA LUMPUR " Subject!o change

3 [ 10 JUI Y 2912 (20 SYAABAN 14311{(WESDAY)) 1!1JIdL Y2012 (21 t~.411!<{\j_l ~l,!filviied"'-esf.)a Yl 8.00 am Registration of Participants 9.00 am Session III (Politics/Law) Opening Ceremony "Democratization and Liberalization of the Muslim World" 9.00 am Arrival of YABhg Tun Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi, Moderator : YBhg. Tan Sri Mohd Radzi bin Abdul Rahman' Chairman, Institute of Islamic Understanding (Secretary General, Ministry of Foreign 9.05 am Arrival of YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak*, Prime Minister of Malavsia am Recitation of Do'a 9.15 am Welcoming Speech by YABhg Tun Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi. Chairman, Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM) Speaker am Q&A Session 9.30 am Official Opening by YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul am Refreshments Razak, Prime Minister of Malaysia am Refreshments am Session IV (Economv) : Prof. Dr. Tariq Ramadan (Faculty of Oriental Studies, of Oxford) am Session I (Thought} "Post-capitalism and the Muslims" "Secularization: An Underestimated Threat" Moderator : YBhg. Datuk Nik Mustapha bin Haji Nik Hassan Moderator : YBhg. Prof. Datin Dr. Azizan Baharuddin (Director-General of IKIM) (Deputy Director-General of Speaker : YBhg. Prof. Amer al-roubaie (Dean, College of Business & Finance, Ahlia University, Speaker : YBhg. Prof. Dr. Alparslan Acikgenc Kingdom of Bahrain) (Deputy Rector & Dean, Faculty of Arts & Sciences Fatih University. Turkey) pm Q & A Session am Q & A Session 1.30 pm Closing Ceremony by YBhg Datuk Nik Mustapha bin Nik Hassan, pm Lunch and Zuhr Prayer (Director-General of IKIM) 2.30 pm Session II (Education) : 1.30 pm Dispersal "Islamization of Knowledge Project: Achievements and Setbacks" Moderator : YBhg. Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal Hassan (International Institute of Islamic Thouaht and Civilization (1STAC), UIAM) Subject to change Speaker : Dr. Ali Allawi (Kennedy School of Government, Harvard 3.30 pm Q & A Session 4.30 pm Refreshments &

4 INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA INSTITUTE OF ISLAMIC UNDERSTANDiNG MALA YSIA "MEMAHAMI ISLAM MEMBINA PERADABAN" ' UNDERSTA.YD ISLAM BUILD ClVILfSA TlON" FORUM: "MEMAHAMI ISLAM MEMBINA PERADABAN?" PADA 12 JULAI 2012, DEWAN BESAR IKIM, KUALA LUMPUR Moderator: YBHG. PROF. DATUK DR. SYED OTHMAN ALHABSHI (The International Centre for Education in islamic Finance [INCEIFJ) 9.00 pg "Pendidikan" Panel: YBhg. Prof. Tan Sri Zulkifli Abdul Razak (Naib Canselor, Universiti Antarabangsa Albukhary) 9.45 pg "Politik" Panel: YBhg. Prof. Dato' Paduka Mohamad Abu Baker (Profesor. Fakulli Seni dan Sains Sosial, Universiti Malaya) pg "Ekonomi" Panel: YBhg. Datuk Nik Mustapha bin Hj. Nik Hassan (Ketua Pengarah, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM) pg Sesi Perbincangan tgh Jamuan dan Bersurai

5 l ~ - INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALA YS/A!KIMiF630-3/112 ~J INSTiTUTE OF ISLAMIC UNDERSTANDING MALAYSIA PENYERTAAN PERCUMA SILA JAWAB IVIELALUI FAKS SEBELUM ATAU PADA 4 JULAI2012 NO. FAKS : / Sekretariat Seminar Antarabangsa "Re Orienting The Muslim Mind: Charting The Future" Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 2, Langgak Tunku off Jalan Duta, Kuala Lumpur, SEMINAR ANTARABANGSA "RE ORIENTING THE MUSLIM MIND: CHARTING THE FUTURE" PADA JULAI2012 Merujuk kepada jemputan tuan mengenai perkara di atas, saya * akan menyertai I tidak menyertai seminar tersebut, * mencalonkan nama I tiada pencalonan. Nama No, KIP (untuk perlindungan insurans) Jawatan Organisasi Alamat **************************************************************************** Nama Peseria Yang Dicalonkan Faks : NAMA DAN NO. KIP (untuk perlindungan insurans) NO.FAKS INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA 2, Tunku, Off -lin Duta, Kuala Lumpur, MALi\YSIA Tel I /322/323 Faks I ~ "Memahami Islam Membina Peradaban"

6 INST/TVT KEFAr'AMAIV ISLAM MALAYSIA ==---.= -. INSTITUTE OF ISLAr~IC UNDERSTA~~D:NG MALAYSIA IKIMIF630-3/1/2 Sekretariat Forum "Memahami Islam Membina Peradaban" Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 2, Langgak Tunku off Jalan Duta, Kuala Lumpur. BORANGPENYERTAANPERCUMA SILA JAWAB MELALUI FAKS SEBELUM ATAU PADA 4 JULAI2012 NO. FAKS : / FORUM "MEMAHAMI ISLAM MEMBINA PERADABAN" PADA 12 JULAI2012 Merujuk kepada jemputan tuan mengenai perkara di atas, saya * akan menyertai I tidak menyertai seminar terse but, * mencalonkan nama I tiada pencalonan. Nama No_ KIP :.~ ~_._~_ (untuk perlindungan insurans) Jawatan Organisas i Alamat Telefon **************************************************************************** Nama Peseria Yang Dicalonkan I NAMA DAN NO. KlP (untuk perlindungan insurans) JAWATAN i NO.FAKS E MAIL INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA 2, langgak Tunku. elf Jln Duta, Kuala L.umpur, MAliWSIA Tel I 320! 321! Faks : / ~ "Memahami Islam Membina Peradaban"

TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PERKHEMAHAN BITARA STEM UKM-FELDA OLEH YAB PERDANA MENTERI PADA 6 JUN 2014 (JUMAAT) JAM 9.

TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PERKHEMAHAN BITARA STEM UKM-FELDA OLEH YAB PERDANA MENTERI PADA 6 JUN 2014 (JUMAAT) JAM 9. TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PERKHEMAHAN BITARA STEM UKM-FELDA OLEH YAB PERDANA MENTERI PADA 6 JUN 2014 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI DI MRSM TROLAK 1 MRSM TROLAK MASA ACARA TINDAKAN 8.00pg

Lebih terperinci

TENTATIF PROGRAM KARNIVAL KEMUKJIZATAN AL-QURAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2017 Tempat : Dewan Besar UTeM. Tarikh : 5 hingga 7 Mei 2017

TENTATIF PROGRAM KARNIVAL KEMUKJIZATAN AL-QURAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2017 Tempat : Dewan Besar UTeM. Tarikh : 5 hingga 7 Mei 2017 TENTATIF PROGRAM KARNIVAL KEMUKJIZATAN AL-QURAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2017 Tempat : Dewan Besar UTeM Tarikh : 5 hingga 7 Mei 2017 5 Mei 2017 (Jumaat) 12.00 pm Kuliah Jumaat Khas : (Masjid UTeM) Memartabatkan

Lebih terperinci

MEMORANDUM. : SISWA/i PENGAJIAN IJAZAH UniMAP PROGRAM PILLARS WACANA SOSIAL-P4

MEMORANDUM. : SISWA/i PENGAJIAN IJAZAH UniMAP PROGRAM PILLARS WACANA SOSIAL-P4 UNIT KEMAHIRAN INSANIAH & KEUSAHAWANAN JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Aras 1, Blok C, Jln MU10 Medan Universiti, 02600 Pauh Putra, Perlis Tel: 04-9871318 Faks: 04-9871320

Lebih terperinci

NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGUNG TAHUN 2017 PERSATUAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA (PERSADA)

NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGUNG TAHUN 2017 PERSATUAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA (PERSADA) d/a Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia, Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur, Tel: 03-2264 6000 Fax: 03-2272 1780 Sijil Bil: 1229/91 (Wilayah Persekutuan) Rujukan Kami: PERSADA/229/91/AM/4

Lebih terperinci

[UNIT UPACARA & PROTOKOL

[UNIT UPACARA & PROTOKOL PENGUMUMAN AWAL Sidang hadirin rakan-rakan pelajar dan tetamu-tetamu yang saya hormati; Majlis Diskusi Kepimpinan Perdana Mahasiswa bersama YAB Tun Dr Mahthir Mohamad akan bermula sebentar sahaja lagi.

Lebih terperinci

MALAYSIA. Ruj. Kami : PSP/PTD/10/05/11 Jld.20(97) Tarikh : 24 September 2012 SEPERTI DI SENARAI EDARAN. Tuan,

MALAYSIA. Ruj. Kami : PSP/PTD/10/05/11 Jld.20(97) Tarikh : 24 September 2012 SEPERTI DI SENARAI EDARAN. Tuan, Ruj. Kami : PSP/PTD/10/05/11 Jld.20(97) Tarikh : 24 September 2012 SEPERTI DI SENARAI EDARAN Tuan, JEMPUTAN PERTANDINGAN MY INOVASI 2012 KEMUNCAK ZON UTARA ANJURAN KPT MALAYSIA Dengan hormatnya saya diarah

Lebih terperinci

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB PELANTIKAN BAHARU Bil Gambar Nama / Jawatan Pentadbir 1 Prof. Dato Dr. Ahmad Nazri bin Muhamad Ludin Pengarah

Lebih terperinci

JABATAN PENDroiKAN JOHOR

JABATAN PENDroiKAN JOHOR JABATAN PENDroiKAN JOHOR XXKXXXXX90(X)O 00«XX»X}O6< JALAN TUN ABDUL RAZAK 80604 JOHOR BAHRU JOHOR DARUL TA'ZIM Telefon Faks Laman web Email 07-2310000 07-2347132 www.moe.gov.my/jpnjohor jpn.johor@raoe.gov.my

Lebih terperinci

ATURCARA PROGRAM JELAJAH FORUM DAN EKSPO MAMPAN 2016 PERINGKAT NEGERI TERENGGANU

ATURCARA PROGRAM JELAJAH FORUM DAN EKSPO MAMPAN 2016 PERINGKAT NEGERI TERENGGANU ATURCARA PROGRAM JELAJAH FORUM DAN EKSPO MAMPAN 2016 PERINGKAT NEGERI TERENGGANU 1.0 TAKLIMAT DAN PERSIAPAN PEMPAMER (JUMAAT, 16 SEPTEMBER 2016 / PUSAT DAGANGAN TERENGGANU, TTC) 8.00 Pg 9.00 Pg Taklimat

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1999: Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1999: Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Office of the Director General of Education Malaysia PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA Level 7 Block J Damansara Town Centre 50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900

Lebih terperinci

KESILAPAN BAHASA DALAM SURAT 43 MENYURAT

KESILAPAN BAHASA DALAM SURAT 43 MENYURAT KESILAPAN BAHASA DALAM SURAT 43 MENYURAT Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Dengan hormatnya dimaklukan bahawa.. Sukacita dimaklumkan bahawa Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa Dengan hormatnya

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM TEMPAT: PERKAMPUNGANIKANBAKARTERAMPUNG, UMBAIBARU,MELAKA TARIKH: 07 OGOS 2007 TEKS UCAPAN NAIB CANSELOR - SEMPENA MAJLIS PERSARAAN

Lebih terperinci

TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROJEK HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK PERMATA UKM PADA 23 OGOS 2013 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI

TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROJEK HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK PERMATA UKM PADA 23 OGOS 2013 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PELANCARAN PROJEK HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK PERMATA UKM PADA 23 OGOS 2013 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI AUDITORIUM PPUKM MASA ACARA TINDAKAN 8.00pg Ketibaan PRO, Penyambut Tetamu

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA. ~. \l:j\~/"~~\~\-/ i - .., ",. ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA. ~. \l:j\~/~~\~\-/ i - .., ,. ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA ~," ---_.,.--~ -o-c~,l ~... ~ --- 00000 Jabatan Pendafiar SahagianGoveman dan Pentadbiran Am UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA ~. \l:j\~/"~~\~\-/ i - -'l':." ~~~~ ~b...., ",. ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF

Lebih terperinci

KERTAS KERJA LAWATAN SILANG BUDAYA KE YOGYAKARTA TARIKH JANUARI 2014 (JUMAAT - ISNIN) TEMPAT YOGYAKARTA, INDONESIA

KERTAS KERJA LAWATAN SILANG BUDAYA KE YOGYAKARTA TARIKH JANUARI 2014 (JUMAAT - ISNIN) TEMPAT YOGYAKARTA, INDONESIA KERTAS KERJA LAWATAN SILANG BUDAYA KE YOGYAKARTA TARIKH 24 27 JANUARI 2014 (JUMAAT - ISNIN) TEMPAT YOGYAKARTA, INDONESIA ANJURAN KELAB KEBUDAYAAN KOLEJ DATO ONN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SESI 2013/2014

Lebih terperinci

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA ,. Jabatan Canselori 06010 UUM Sintok Kedah Darul Aman, Malaysia Tel: (604) 928 3003 Faks : (604) 928 3019 www.uum.edu.my Jabatan Canse/ori UUM/CAN/P-48 3 Mei 2012 11 Jamadilakhir 1433H ~ 'KEDAH SEJAHTERA'

Lebih terperinci

Lampiran 4 - Contoh Surat Lantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu UMS Contoh Surat Lantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu

Lampiran 4 - Contoh Surat Lantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu UMS Contoh Surat Lantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu Contoh Surat Lantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu No. Ruj. Tarikh NAMA & ALAMAT FELO PENYELIDIK (Penyelidik UMS) Y. Brs. Prof/. PELANTIKAN SEBAGAI FELO PENYELIDIK Dengan segala hormatnya

Lebih terperinci

Skrip Penuh MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN RESIDENSI UTMKL KEPADA UTM. Pada 11 MEI 2017 (KHAMIS) 9.30 PAGI DEWAN RESIDENSI, RESIDENSI UTM KUALA LUMPUR

Skrip Penuh MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN RESIDENSI UTMKL KEPADA UTM. Pada 11 MEI 2017 (KHAMIS) 9.30 PAGI DEWAN RESIDENSI, RESIDENSI UTM KUALA LUMPUR Skrip Penuh MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN RESIDENSI UTMKL KEPADA UTM Pada 11 MEI 2017 (KHAMIS) 9.30 PAGI DEWAN RESIDENSI, RESIDENSI UTM KUALA LUMPUR MASA SKRIP / ATUR CARA TINDAKAN 9.20 Pg Taklimat ASSALAMMUALAIKUM

Lebih terperinci

KERTAS KERJA (NAMA PROGRAM) ( Bahasa Melayu sahaja )

KERTAS KERJA (NAMA PROGRAM) ( Bahasa Melayu sahaja ) LOGO UKM Logo Kelab / Persatuan / Organisasi / Sekretariat KERTAS KERJA (NAMA PROGRAM) ( Bahasa Melayu sahaja ) TARIKH (hari/bulan/tahun) TEMPAT (bangunan/kawasan/daerah) ANJURAN (nama sekretariat penganjur)

Lebih terperinci

KERTAS KERJA: NUMOSS TEAM BUILDING AND GATHERING 2015

KERTAS KERJA: NUMOSS TEAM BUILDING AND GATHERING 2015 KERTAS KERJA: NUMOSS TEAM BUILDING AND GATHERING 2015 TARIKH : 19 DISEMBER 2015 MASA : 8.00 pagi 1.00 petang TEMPAT : DEWAN KULIAH FTSM Disediakan oleh, AHMAD ZULFAQAR AQWA BIN ABU BAKAR, Presiden Komuniti

Lebih terperinci

AUDITORIUM ADVANCED SURGICAL SKILLS CENTRE MASA ACARA TINDAKAN Ketibaan PRO, Penyambut Tetamu dan Para Petugas Persiapan akhir Persediaan sarapan pagi

AUDITORIUM ADVANCED SURGICAL SKILLS CENTRE MASA ACARA TINDAKAN Ketibaan PRO, Penyambut Tetamu dan Para Petugas Persiapan akhir Persediaan sarapan pagi TERTIB ACARA PENTADBIRAN MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN ASSC PPUKM OLEH YB DATO SERI IDRIS JUSOH MENTERI PENDIDIKAN 11 PADA 2 DISEMBER 2013 (ISNIN) JAM 9.00 PAGI AUDITORIUM ADVANCED SURGICAL SKILLS CENTRE MASA

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MERAIKAN ANAK-ANAK YATIM KUMPULAN UTUSAN SEMPENA NUZUL AL-QURAN BERSAMA ANGKASA DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

TEKS UCAPAN PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MERAIKAN ANAK-ANAK YATIM KUMPULAN UTUSAN SEMPENA NUZUL AL-QURAN BERSAMA ANGKASA DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD TEKS UCAPAN PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MERAIKAN ANAK-ANAK YATIM KUMPULAN UTUSAN SEMPENA NUZUL AL-QURAN BERSAMA ANGKASA DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 1 IBU PEJABAT UTUSAN 8 JUN 2017 5.00 PETANG ------------------------------------------------

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) BAHAGIAN SEKOLAH JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5, BLOK J (SELATAN) PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Kawat : PELAJARAN Ruj. Tuan : Ruj.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA BENGKEL GRADUATE EMPLOYABILITY (GE) 2016 TEMPAT DEWAN JEMAAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA BENGKEL GRADUATE EMPLOYABILITY (GE) 2016 TEMPAT DEWAN JEMAAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA BENGKEL GRADUATE EMPLOYABILITY (GE) 2016 TEMPAT DEWAN JEMAAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH ANJURAN PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PELAJAR TARIKH 27

Lebih terperinci

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 8, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Telefon : +603-8884 6077 Faks

Lebih terperinci

BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP: POSTER DAN BANNER KOLEJ RAHIM KAJAI SESI 2014/2015

BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP: POSTER DAN BANNER KOLEJ RAHIM KAJAI SESI 2014/2015 KERTAS KERJA BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP: POSTER DAN BANNER KOLEJ RAHIM KAJAI SESI 2014/2015 TARIKH 11 OKTOBER 2014 TEMPAT KOLEJ RAHIM KAJAI ANJURAN BIRO ICT DAN PENERBITAN KOLEJ RAHIM KAJAI TEMA IT DALAM

Lebih terperinci

KIT AHLI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KEEMPAT KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD. Koperasi Profesional Putrajaya Berhad (KOPROJAYA)

KIT AHLI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KEEMPAT KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD. Koperasi Profesional Putrajaya Berhad (KOPROJAYA) KIT AHLI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KEEMPAT KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD Kit Anggota ini mengandungi item-item berikut BIL. ITEM 1. Lampiran Atur Cara Mesyuarat Agung Tahunan Kali Keempat Koperasi

Lebih terperinci

PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2017

PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2017 PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2017 Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2017 akan diadakan pada 5 Disember 2017 9 Disember 2017 1. PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2017 Perhimpunan Agung UMNO 2017

Lebih terperinci

KERTAS KERJA MINGGU USAHAWAN SATRIA 2014 (MUS 2014) TARIKH FEBRUARI 2014 TEMPAT BANGUNAN PUSANIKA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KERTAS KERJA MINGGU USAHAWAN SATRIA 2014 (MUS 2014) TARIKH FEBRUARI 2014 TEMPAT BANGUNAN PUSANIKA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KERTAS KERJA MINGGU USAHAWAN SATRIA 2014 (MUS 2014) TARIKH 18-22 FEBRUARI 2014 TEMPAT BANGUNAN PUSANIKA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN BAHAGIAN KEWANGAN MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR KOLEJ TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

2. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan/puan untuk hadir ke program tersebut yang akan diadakan sebagaimana butiran berikut;

2. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan/puan untuk hadir ke program tersebut yang akan diadakan sebagaimana butiran berikut; PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JKR242, JALAN ARAB, B4OOO, JOHOR Tel:06-9511780 Fax 06-951 1590 E-Mail: ppo_muar@moe.gov. my Ruj, Kami : JPA500.100-4t4t1(1) : 19 FEBRUARI 2017 Guru-guru sebagaimana lampiran,

Lebih terperinci

KERTAS KERJA KURSUS INDUKSI JAKSA SESI 2010/2011 KOLEJ UNGKU OMAR

KERTAS KERJA KURSUS INDUKSI JAKSA SESI 2010/2011 KOLEJ UNGKU OMAR KERTAS KERJA KURSUS INDUKSI JAKSA SESI 2010/2011 KOLEJ UNGKU OMAR TARIKH 27-30 MEI 2010 TEMPAT TAMAN NEGARA, JERANTUT, PAHANG ANJURAN PENTADBIRAN DAN FELO PENGHUNI KOLEJ UNGKU OMAR, UKM TEMA BERPADU BERTAMBAH

Lebih terperinci

4,ffiff** --1ffir -,"" 4e A,z. *r,.no*oi{$h. tc/oc/,rl. k^/u,^ ,l)

4,ffiff** --1ffir -, 4e A,z. *r,.no*oi{$h. tc/oc/,rl. k^/u,^ ,l) KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI DIRECTOR GENERAL OF HIGHER EDUCATION Jabatan PelgaJradug i Pendidikan.Tinggi Depaflment of Higher Educa\on..-Jalan Aras 9, No.2, Menarc 2, P5/6, Presint 5 622bQ PUTRAJAYA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI SURAT PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2014 PANGGILAN HORMAT DAN KAEDAH PENGGUNAANNYA. Dikelilingkan kepada:

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI SURAT PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2014 PANGGILAN HORMAT DAN KAEDAH PENGGUNAANNYA. Dikelilingkan kepada: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2014 PANGGILAN HORMAT DAN KAEDAH PENGGUNAANNYA JABATAN PERDANA MENTERI 30 JUN 2014 Dikelilingkan kepada: Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua

Lebih terperinci

Kandungan surat rasmi

Kandungan surat rasmi SURAT RASMI Kandungan surat rasmi Logo, nama dan alamat persatuan Nombor fail Tarikh Alamat penerima Pembuka surat Perkara (Tujuan surat ditulis) Kandungan surat (ringkas tetapi lengkap) Ucapan penghargaan

Lebih terperinci

JA!l' " ~A~:,I~lj~J~~IRON

JA!l'  ~A~:,I~lj~J~~IRON UNIVERSITI MALAYA Rujukan kami : UM.R/SM2/607/11 : 2'1 Februari 2012 Tarikh SEPERTI 01 SENARAI EOARAN YBhg. Dato'IY.Brs. Dr.rruan/Puan, IKLAN PENGISIAN JAWATAN INOVASI) UNIVERSITI MALAYA- TIMBALAN NAIB

Lebih terperinci

2.30 ptg Ceramah Inovasi Perniagaan Peruncitan oleh YBhg. Datuk Wira Dr. Haji Ameer Ali bin Mydin

2.30 ptg Ceramah Inovasi Perniagaan Peruncitan oleh YBhg. Datuk Wira Dr. Haji Ameer Ali bin Mydin ATURCARA MAJLIS PERASMIAN PERSIDANGAN & PAMERAN PENGKOMERSILAN MOSTI 2014 (MCCE 2014) 13 OGOS 2014 PUSAT KONVESYEN SHAH ALAM, SELANGOR Masa Aktiviti 2.00 ptg Ketibaan Tetamu Jemputan 2.30 ptg Ceramah Inovasi

Lebih terperinci

Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2016 akan diadakan pada 29 November Disember 2016

Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2016 akan diadakan pada 29 November Disember 2016 Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2016 akan diadakan pada 29 November 2016 3 Disember 2016 1. PERHIMPUNAN AGUNG UMNO 2016 Perhimpunan Agung UMNO 2016 akan bermula pada 29 November

Lebih terperinci

Pakaian formal sekolah 25/2/2018. Pertandingan Anugerah NILAM Daerah Johor Bahru 2018 DOKUMEN SOKONGAN / CATATAN MULA

Pakaian formal sekolah 25/2/2018. Pertandingan Anugerah NILAM Daerah Johor Bahru 2018 DOKUMEN SOKONGAN / CATATAN MULA Pertandingan Anugerah NILAM Daerah Johor Bahru 2018 CARTA ALIR DOKUMEN SOKONGAN / CATATAN MULA PENDAFTARAN SECARA ONLINE Tarikh : 14-18/1/2018 Makluman pendaftaran di web PPDJB http://ppdjb.edu.my/v3/

Lebih terperinci

KERTAS KERJA KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN (SEPARUH MASA) 2013/2014 TARIKH 25 APRIL 2014

KERTAS KERJA KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN (SEPARUH MASA) 2013/2014 TARIKH 25 APRIL 2014 KERTAS KERJA KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN (SEPARUH MASA) 2013/2014 TARIKH TEMPAT PUSAT TASKA PERMATA PPUKM ANJURAN PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN

Lebih terperinci

FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT

FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT Pengenalan 1. Minit adalah satu rekod yang bertulis mengenai perkara-perkara yang dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat. 2. Jika tiada catatan, segala perbincangan tidak

Lebih terperinci

KERTAS KERJA GAYA HIDUP SIHAT TARIKH 28 MEI 2015 TEMPAT FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UKM ANJURAN SET 5 KEMAHIRAN KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

KERTAS KERJA GAYA HIDUP SIHAT TARIKH 28 MEI 2015 TEMPAT FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UKM ANJURAN SET 5 KEMAHIRAN KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN KERTAS KERJA GAYA HIDUP SIHAT TARIKH TEMPAT FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UKM ANJURAN SET 5 KEMAHIRAN KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN KERTAS KERJA GAYA HIDUP SIHAT 1.0 TUJUAN Tujuan kertas kerja ini disediakan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/1( 13 ) 10 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MENANDATANGANI MOU JALINAN KERJASAMA ANGKASA DAN

TEKS UCAPAN DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MENANDATANGANI MOU JALINAN KERJASAMA ANGKASA DAN TEKS UCAPAN DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA MAJLIS MENANDATANGANI MOU JALINAN KERJASAMA ANGKASA DAN 1 XIDDIG CELLULAR COMUNICATION SDN BHD 19 JULAI 2017, AUDITORIUM ANGKASA, KELANA JAYA Bismillahhirrahmanirrahim

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.5/2006 PINDAAN BORANG TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.5/2006 PINDAAN BORANG TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200, Ayer Keroh, 75450 Melaka. Tel : 06-233 2197/2158 Faks : 06-233 2197 Email : Bendahari@kutkm.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abdul Rahim Pengarah UTM International Kuala Lumpur

Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abdul Rahim Pengarah UTM International Kuala Lumpur MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2015 Selasa, 5 MEI 2015 PELANTIKAN BARU Bil Gambar Nama / Jawatan Pentadbir Tempoh Lantikan 1 Prof. Madya Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail Dekan International

Lebih terperinci

KERTAS KERJA SEMINAR DAN BENGKEL ASAS KEUSAHAWANAN (PRA MINI KEUSAHAWANAN) TARIKH 6 DISEMBER 2015 TEMPAT BILIK KULIAH 7

KERTAS KERJA SEMINAR DAN BENGKEL ASAS KEUSAHAWANAN (PRA MINI KEUSAHAWANAN) TARIKH 6 DISEMBER 2015 TEMPAT BILIK KULIAH 7 KERTAS KERJA SEMINAR DAN BENGKEL ASAS KEUSAHAWANAN (PRA MINI KEUSAHAWANAN) TARIKH 6 DISEMBER 2015 TEMPAT BILIK KULIAH 7 FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT ANJURAN KELAB INOVASI BISNES TEMA PEMIKIRAN

Lebih terperinci

I~ & II~ [ij1msc '-..tntrn..,rtrr.i.

I~ & II~ [ij1msc '-..tntrn..,rtrr.i. Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR

Lebih terperinci

Anggota Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PERSIDANGAN NEGERI ANGKASA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2017

Anggota Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PERSIDANGAN NEGERI ANGKASA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2017 AKKM : 2/5/33 Jld. 1 ( 114 ) 23 Disember 2016 Setiausaha Koperasi Ahli ANGKASA Dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Anggota Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Lebih terperinci

TARIKH: 29 OGOS TEMPAT: DEWAN UTeM 1, KAMPUS INDUSTRI UTeM

TARIKH: 29 OGOS TEMPAT: DEWAN UTeM 1, KAMPUS INDUSTRI UTeM TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERTANDINGAN AKHIR DEBAT KEMERDEKAAN DAN MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERTANDINGAN DEBAT, PIDATO KEMERDEKAAN DAN KUIZ KEMERDEKAAN 2007 UTeM TEMPAT: DEWAN UTeM

Lebih terperinci

PELANTIKAN TRANSFORMATION PROGRAMME

PELANTIKAN TRANSFORMATION PROGRAMME PELANTIKAN TRANSFORMATION PROGRAMME Prof. Ir. Dr. Mohd Azraai kassim Prof. Dr. Marzuki Khalid Tuan Haji Wan Mohd. Zawawi Wan Abd Rahman Puan Sharifah Alwiah Syed Alwi Prof. Ir. Dr. Wahir Omar TAMAT TEMPOH

Lebih terperinci

1. Profesor Dr. Badhrulhisham bin Abdul Aziz Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

1. Profesor Dr. Badhrulhisham bin Abdul Aziz Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) L Senarai edaran : 1. Profesor Dr. Badhrulhisham bin Abdul Aziz Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 2. YH Profesor Dato' Dr. Rosli bin Mohd Yunus Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Lebih terperinci

ATAU MANA-MANA ORANG MENGENAI SESUATU URUSAN KERAlAAN

ATAU MANA-MANA ORANG MENGENAI SESUATU URUSAN KERAlAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY Kepada: Timbalan Timbalan TImbalan Timbalan MEMORANDUM Naib Canselor Naib canselor Naib canselor NaibCanselor Tarikh: 6 Mei 2010 (Hal Ehwal Akademik

Lebih terperinci

KEFAHAMAN DAN AMALAN DALAM BERAGAMA: KAJIAN TERHADAP PELAJAR BARU UiTM PAHANG DAN PELAJAR BARU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

KEFAHAMAN DAN AMALAN DALAM BERAGAMA: KAJIAN TERHADAP PELAJAR BARU UiTM PAHANG DAN PELAJAR BARU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KEFAHAMAN DAN AMALAN DALAM BERAGAMA: KAJIAN TERHADAP PELAJAR BARU UiTM PAHANG DAN PELAJAR BARU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DISEDIAKAN OLEH: ASJAD BIN MOHAMED MUHAMMAD MUZAKKIR BIN OTHMAN @ SEMAN MOHD HAFIZ

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 DASAR BAHARU BERKAITAN STAF CUTI BELAJAR YANG MASIH BELUM MENYELESAIKAN PENGAJIAN

Lebih terperinci

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK ANUGERAH KHAS UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN KRITERIA ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK i. Memperoleh jumlah geran penyelidikan terbanyak (RM) dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir (termasuk tahun yang

Lebih terperinci

Y.Bhg Profesor Dr.Ali Yeon Md Shakaff Timbalan Naib Canselor Akademik Dan Antarabangsa UniMAP

Y.Bhg Profesor Dr.Ali Yeon Md Shakaff Timbalan Naib Canselor Akademik Dan Antarabangsa UniMAP TEKS UCAPAN KOL. PROF. DATO DR. KAMARUDIN B. HUSSIN MAJLIS PENUTUP PERTANDINGAN AKHIR DEBAT PIALA PENGETUA EDISI PERTAMA 2007 PADA 22 MAC 2007 DI DEWAN SERBAGUNA KG. WAI Y.Bhg Profesor Dr.Ali Yeon Md Shakaff

Lebih terperinci

BARISAN KABINET KERAJAAN MALAYSIA 2013 YAB DATO SRI HAJI MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK (UMNO)

BARISAN KABINET KERAJAAN MALAYSIA 2013 YAB DATO SRI HAJI MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK (UMNO) By : DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA Venue : PEJABAT PERDANA MENTERI Date : 15/05/2013 Title : BARISAN KABINET KERAJAAN MALAYSIA 2013 Pejabat Perdana Menteri BARISAN

Lebih terperinci

Muafakat Minda Intelektual #MMI

Muafakat Minda Intelektual #MMI tentatif Hari Transformasi Minda FKEE 2015 Muafakat Minda Intelektual #MMI Syarahan Industri Bicara Alumni Pameran Akademik Pameran Penyelidikan Pertandingan Pidato Larian Endah Persidangan Poster Bicara

Lebih terperinci

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KURSUS STQP2513 KE BANK NEGARA MALAYSIA 8 MEI 2015 KERTAS KERJA

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KURSUS STQP2513 KE BANK NEGARA MALAYSIA 8 MEI 2015 KERTAS KERJA KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KURSUS STQP2513 KE BANK NEGARA MALAYSIA SESI 2014/2015 PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN MATEMATIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA TARIKH (JUMAAT) TEMPAT BANK NEGARA MALAYSIA,

Lebih terperinci

Bil 07/2010 Edisi JULAI

Bil 07/2010 Edisi JULAI Bil 07/2010 Edisi JULAI http://www.lpp.gov.my 1 Berita Transformasi Pertanian FAHAMI DENYUT NADI AHLI PELADANG Harapan Pengerusi Baru, Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia Oleh : Rosly bin Abdul Rahman

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2012

ANUGERAH KHAS UiTM 2012 Anugerah Khas UiTM 2012: Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 2 ANUGERAH KHAS UiTM 2012 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK KRITERIA I. Memperoleh geran penyelidikan terbanyak. II.

Lebih terperinci

Taklimat pertandingan dan sesi pertandingan UiTMMO

Taklimat pertandingan dan sesi pertandingan UiTMMO RABU, 23 OKTOBER 2013 UiTM Mathematical Olympiad (UiTMMO) Tempat: DK1, DK2, DK3 8.00 pg 4.30 ptg Pendaftaran UiTMMO 8.00-10.00 mlm Taklimat pertandingan dan sesi pertandingan UiTMMO SESI SELARI 8.30 pagi

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN OLEH YBHG PROFESOR DR AHMAD YUSOFF. BIN HASSAN, NAIB CANSELOR UTeM SEMPENA MAJLIS MAKAN MALAM LAWATAN UNIVERSITI DIAN NUSWANTORO (UDINUS),

TEKS UCAPAN OLEH YBHG PROFESOR DR AHMAD YUSOFF. BIN HASSAN, NAIB CANSELOR UTeM SEMPENA MAJLIS MAKAN MALAM LAWATAN UNIVERSITI DIAN NUSWANTORO (UDINUS), TEKS UCAPAN OLEH YBHG PROFESOR DR AHMAD YUSOFF BIN HASSAN, NAIB CANSELOR UTeM SEMPENA MAJLIS MAKAN MALAM LAWATAN UNIVERSITI DIAN NUSWANTORO (UDINUS), KE UTeM JAM 8.30 MALAM PADA 03 DISEMBER 2009. Bismillahir

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Pelaksanaan Dasar

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

MEMORANDUM. : SISWA/i PENGAJIAN IJAZAH UniMAP (TAHUN AKHIR) SEMUA PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN DAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN (IB & EE)

MEMORANDUM. : SISWA/i PENGAJIAN IJAZAH UniMAP (TAHUN AKHIR) SEMUA PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN DAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN (IB & EE) UNIT KEMAHIRAN INSANIAH (SEKRETARIAT PROGRAM PILLARS) JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Aras 1, Blok C, Jln MU10 Medan Universiti, 02600 Pauh Putra, Perlis Tel : 04-9871318

Lebih terperinci

Kronologi Kejohanan. Tarikh Masa Program / Perkara Tempat. Pasukan Bola Sepak & Hoki mula melapor diri

Kronologi Kejohanan. Tarikh Masa Program / Perkara Tempat. Pasukan Bola Sepak & Hoki mula melapor diri Kronologi Kejohanan Tarikh Masa Program / Perkara Tempat 25.09.2017 (Isnin) Bilik Urus setia mula beroperasi Sekretariat MSSM Pahang 29.09.2017 (Jumaat) 2.00 6.00 Pasukan Bola Sepak & Hoki mula melapor

Lebih terperinci

Ucapan Prof. Dato Dr Musa Ahmad Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia. Sempena HARI PENDAFTARAN PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN 2016

Ucapan Prof. Dato Dr Musa Ahmad Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia. Sempena HARI PENDAFTARAN PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN 2016 Ucapan Prof. Dato Dr Musa Ahmad Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia Sempena HARI PENDAFTARAN PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN 2016 Kolej Permata Insan 10.30 Pagi 16 Januari 2016M (Sabtu) Terima kasih

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Khas UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 3 ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN YBHG DATO SRI ALI HAMSA KETUA SETIAUSAHA NEGARA SEMPENA DIALOG PERDANA PERKHIDMATAN AWAM 2012 ANJURAN RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT

TEKS UCAPAN YBHG DATO SRI ALI HAMSA KETUA SETIAUSAHA NEGARA SEMPENA DIALOG PERDANA PERKHIDMATAN AWAM 2012 ANJURAN RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT TEKS UCAPAN YBHG DATO SRI ALI HAMSA KETUA SETIAUSAHA NEGARA SEMPENA DIALOG PERDANA PERKHIDMATAN AWAM 2012 ANJURAN RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT PICC, 9 JULAI 2012 2.00 PM Yang Amat Berhormat Dato Sri Mohd

Lebih terperinci

HEBAHAN PENDAFTAR BIL. 40/2017-PENCALONAN ANUGERAH MAAL HIJRAH PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1439H/2017M

HEBAHAN PENDAFTAR BIL. 40/2017-PENCALONAN ANUGERAH MAAL HIJRAH PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1439H/2017M Tarikh : 2 Ogos 2017 HEBAHAN PENDAFTAR BIL. 40/2017-PENCALONAN ANUGERAH MAAL HIJRAH PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1439H/2017M Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera Dengan segala hormatnya saya merujuk

Lebih terperinci

KERTAS KERJA SEMINAR ICT & KOMUNIKASI (SIKOM14) KOLEJ DATO ONN TARIKH 26 MAC 2014 (RABU)

KERTAS KERJA SEMINAR ICT & KOMUNIKASI (SIKOM14) KOLEJ DATO ONN TARIKH 26 MAC 2014 (RABU) KERTAS KERJA SEMINAR ICT & KOMUNIKASI (SIKOM14) KOLEJ DATO ONN TARIKH (RABU) TEMPAT BILIK SENAT & BILIK MAJLIS, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN EKSEKUTIF ICT DAN PENERBITAN MAJLIS

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 12 (3) 3 Ogos 2015 PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 TUJUAN SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. Pekeliling Pengurusan

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan

Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan i Sejarah Politik Dan Perjuangancs4.indd 1 16/06/2010 9:21:22 AM Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan ii Sejarah Politik Dan Perjuangancs4.indd 2 16/06/2010 9:21:22 AM EDITOR ISHAK SAAT

Lebih terperinci

Kemuncak Hari AKNC ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR 2009

Kemuncak Hari AKNC ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR 2009 ISSN : 1675-990 BILANGAN 3 2009 Kemuncak Hari AKNC ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR 2009 ISO 9001 : 2008 No Sijil : KLR 0500212 Pada Majlis Kemuncak Bulan Kualiti UiTM 2009 yang diadakan di Dewan Sri Budiman

Lebih terperinci

Pengerusi LPU Naib Canselor & Isteri Exco Timbalan2 Naib Canselor Pengarah Pusat Ekuin. Juruacara mengumumkan: Juruacara

Pengerusi LPU Naib Canselor & Isteri Exco Timbalan2 Naib Canselor Pengarah Pusat Ekuin. Juruacara mengumumkan: Juruacara SKRIP PENGACARA MAJLIS MAJLIS PERASMIAN UTM INTERNATIONAL JOHOR HORSE SHOW 2013 & PELANCARAN AKADEMI EKUIN UTM -8 Jun 2013 UTM EQUINE MAJL PARK, UTM JOHOR BAHRU- 3.00 MASA ptg PERKARA TINDAKAN Keberangkatan

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN PROGRAM KURSUS PENGURUSAN JENAZAH & KURSUS SEMBELIHAN TARIKH 3 MEI 2014 SABTU TEMPAT BILIK MEMORIAL KOLEJ TUN HUSSEIN ONN

KERTAS CADANGAN PROGRAM KURSUS PENGURUSAN JENAZAH & KURSUS SEMBELIHAN TARIKH 3 MEI 2014 SABTU TEMPAT BILIK MEMORIAL KOLEJ TUN HUSSEIN ONN KERTAS CADANGAN PROGRAM KURSUS PENGURUSAN JENAZAH & KURSUS SEMBELIHAN TARIKH 3 MEI 2014 SABTU TEMPAT BILIK MEMORIAL KOLEJ TUN HUSSEIN ONN ANJURAN BAHAGIAN KEROHANIAN DAN SIVIK KOLEJ TUN HUSSEIN ONN TEMA

Lebih terperinci

Seminar Internasional

Seminar Internasional PUSAT KAJIAN AGROFORESTRI TROPIK - FPUB Seminar Internasional International Agriculture Congress 2016: Enhancing green agriculture Iva Dewi Lestariningsih, Kurniatun Hairiah, Didik Suprayogo 16 Kongres

Lebih terperinci

SEMINAR PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTERA NEGERI SELANGOR 2013 (9hb Mac 2013, Sabtu: SACC Convec 2013)

SEMINAR PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTERA NEGERI SELANGOR 2013 (9hb Mac 2013, Sabtu: SACC Convec 2013) SEMINAR PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTERA NEGERI SELANGOR 2013 (9hb Mac 2013, Sabtu: SACC Convec 2013) Kerajaan Negeri Selangor melalui kuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan

Lebih terperinci

Page 1. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Ilmu, Keikhlasan dan Kecemerlangan UniMAP,

Page 1. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Ilmu, Keikhlasan dan Kecemerlangan UniMAP, Page 1 TALKING POINT BRIG JEN DATUK PROF. DR. KAMARUDIN HUSSIN NAIB CANSELOR UniMAP TAKLIMAT PENGURUSAN KEWANGAN (BAJET, PEROLEHAN, PELUPUSAN, AUDIT, AUTONOMI & GST) PADA 18 NOVEMBER 2014 (SELASA) DI AUDITORIUM,

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1998: Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1998: Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Office of the Director General of Education Malaysia PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA Level 7 Block J Damansara Town Centre 50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900

Lebih terperinci

Ruj. Kami : 20684/135 (/? ) r it W November 2010

Ruj. Kami : 20684/135 (/? ) r it W November 2010 SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, TINGKAT 19, BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, 40503 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. 1* Tel : 03-5514 2134 (Terus) 03-5544 7043 03-5544 7045

Lebih terperinci

TARIKH AHAD, 1 JULAI 2007 TEMPAT ASTAKA, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

TARIKH AHAD, 1 JULAI 2007 TEMPAT ASTAKA, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG TEKS UCAPAN YANG HORMAT PROF. DATO DR. MOHAMED SAID BIN MAT LELA, NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SEMPENA MAJLIS PERASMIAN MINGGU INDUKSI SISWA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2007 TARIKH AHAD, 1 JULAI

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN YAB DATO SERI AHMAD ZAHID HAMIDI TIMBALAN PERDANA MENTERI. Sempena

TEKS UCAPAN YAB DATO SERI AHMAD ZAHID HAMIDI TIMBALAN PERDANA MENTERI. Sempena TEKS UCAPAN YAB DATO SERI AHMAD ZAHID HAMIDI TIMBALAN PERDANA MENTERI Sempena MAJLIS PELANCARAN BUKU NEGARA MASLAHAH DALAM KONTEKS MALAYSIA Karya Tan Sri Datuk Seri Alies Anor Abdul Pada 17 APRIL 2017

Lebih terperinci

Ruj. Kami Tarikh KONVENSYEN DISTRICT STUDENT LEADERS BOARD (DSLB) PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2017.

Ruj. Kami Tarikh KONVENSYEN DISTRICT STUDENT LEADERS BOARD (DSLB) PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2017. PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JOHOR BAHRU JKR 6365, JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK, 80100 JOHOR BAHRU Homepej: http://www.ppdjb.edu.my. E Mail: admin@ppdjb.edu.my Telefon: Pegawai Pendidikan : 07 2200377 HEM : 07

Lebih terperinci

TABUNG HAJI UMUM BONUS JUBLI EMAS UNTUK TAHUN KEWANGAN 2012

TABUNG HAJI UMUM BONUS JUBLI EMAS UNTUK TAHUN KEWANGAN 2012 EMBARGO : JAM 11.00 PAGI 7 FEBRUARI 2013 (KHAMIS) TABUNG HAJI UMUM BONUS JUBLI EMAS UNTUK TAHUN KEWANGAN 2012 KUALA LUMPUR, Khamis, 7 Februari 2013: Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini telah mengumumkan

Lebih terperinci

KERTAS KERJA PROGRAM EDUFEST TARIKH 15 DISEMBER 2013(AHAD) TEMPAT DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK(DECTAR) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN

KERTAS KERJA PROGRAM EDUFEST TARIKH 15 DISEMBER 2013(AHAD) TEMPAT DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK(DECTAR) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN KERTAS KERJA PROGRAM EDUFEST TARIKH (AHAD) TEMPAT DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK(DECTAR) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP) KOLEJ BURHANUDDIN HELMI KERJASAMA PUSAT ISLAM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008 UMP.BEND.10.12/3/07 (6) 25 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum wrt. wbt.

Lebih terperinci

PROGRAM FESTIVAL SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI PERINGKAT KEBANGSAAN II, 2016

PROGRAM FESTIVAL SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI PERINGKAT KEBANGSAAN II, 2016 PROGRAM FESTIVAL SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI PERINGKAT KEBANGSAAN II, 2016 1. TUJUAN Kertas cadangan ini disediakan bagi mendapatkan kelulusan penglibatan guru dan murid dari Pengarah Bahagian Pengurusan

Lebih terperinci

Ulasan Buku/Book Review

Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Akademika Sains Sosial 70 Malaysia (Januari) 2007: 159-163 159 Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Sains Sosial Malaysia (Role and Orientation of Malaysian Social Science).

Lebih terperinci

MENGUMPUIjl\1EMBAWA KE HADAPAN CUT I REHAT YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL PAD A TAHUN 1999 DAN UNTUK TUJUAN GANTIAN WANG TUNAl

MENGUMPUIjl\1EMBAWA KE HADAPAN CUT I REHAT YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL PAD A TAHUN 1999 DAN UNTUK TUJUAN GANTIAN WANG TUNAl UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TINGKA T 9, GAY A CENTRE JALAN TUN FUAD STEPHENS BEG BERKUNCI NO 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH TELEFON : 088-260735 (260741/2/3/4 - Sbg 16) FAKS : 088c260731 Pejabat Pendaftar

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITY of MALA YSIA PAHANG KARUNG BERKUNCI12, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITY of MALA YSIA PAHANG KARUNG BERKUNCI12, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITY of MALA YSIA PAHANG KARUNG BERKUNCI12, 25000 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR TEL: (09) 5492501 FAKS : (09) 5499181 JABATAN PENDAFTAR RUJ. KAMI (OUR REF.) : UMP/PEND/PTD/10.1212

Lebih terperinci

Semua Ketua Badan Berkanun dan Anak Syarikat Negeri Selangor. Semua Setiausaha Bahagian/Timbalan Pengarah/Ketua Penolong

Semua Ketua Badan Berkanun dan Anak Syarikat Negeri Selangor. Semua Setiausaha Bahagian/Timbalan Pengarah/Ketua Penolong SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, TINGKAT 19, BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, 40503 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. Tel : 03-5514 2134 (Terus) : 03-5544 7043 : 03-5544 7045

Lebih terperinci

DRAF TEKS UCAPAN Y.BHG PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UTeM

DRAF TEKS UCAPAN Y.BHG PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UTeM DRAF TEKS UCAPAN Y.BHG PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UTeM -------------------------------------------------------------------------------------------- MAJLIS MENANDATANGANI MOU

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB. NAIB CANSELOR UTeM

TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB. NAIB CANSELOR UTeM TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB NAIB CANSELOR UTeM ------------------------------------------------------------------------------------------- MAJLIS PELANCARAN SESI INTERVENSI PROGRAM

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

SENARAI EXCO PERGERAKAN WANITA UMNO MALAYSIA SESI

SENARAI EXCO PERGERAKAN WANITA UMNO MALAYSIA SESI SENARAI EXCO PERGERAKAN WANITA UMNO MALAYSIA SESI 2008-2011 Pengerusi Tetap Y.Bhg. Tan Sri Dato Hajah Napsiah Omar No. 25, Jalan Aminuddin Baki, 70100 Seremban, NEGERI SEMBILAN Timbalan Pengerusi Tetap

Lebih terperinci

LEMBAGA TABUNG HAJI JADUAL KURSUS INTENSIF HAJI MUSIM HAJI 1437H

LEMBAGA TABUNG HAJI JADUAL KURSUS INTENSIF HAJI MUSIM HAJI 1437H : IPOH 1. TINGKAT 11, BANGUNAN TH IPOH, PERAK KUMPULAN A/ 130 ORANG 2. TINGKAT 11, BANGUNAN TH IPOH, PERAK KUMPULAN B/ 130 ORANG 9 MEI 11 MEI 10 MEI 12 MEI Hari : Isnin dan Selasa Masa: 8.00pg 5.00ptg

Lebih terperinci

JAWATANKUASA PEMBINAAN MASJID BANDAR BUKIT RAJA

JAWATANKUASA PEMBINAAN MASJID BANDAR BUKIT RAJA JAWATANKUASA PEMBINAAN MASJID BANDAR BUKIT RAJA d/a No.18, Jalan Makyong 6A/KU5, Bandar Bukit Raja 41050 Klang Selangor Darul Ehsan No. Rujukan JAIS : JAI.SEL.BPM/01/033 (042) Tarikh : 27 April 2011 bersamaan

Lebih terperinci