HADITS-HADITS PENDEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "HADITS-HADITS PENDEK"

Transkripsi

1 HADITS-HADITS PENDEK Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Warisan ilmu tersebut terdapat pada hadits-hadits Rasulullah a. Maka barangsiapa yang ingin mendapatkannya, hendaknya ia menghafal dan mengambil pelajaran darinya. Dan beliau mendo akan agar Allah q memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang menghafal haditshadits dari beliau lalu menyampaikannya kepada orang lain. Berikut ini adalah sepuluh hadits pendek yang insya Allah- mudah untuk dihafal

2 HADITS PERTAMA Orang Yang Dikehendaki Kebaikan Oleh Allah q Dari Mu awiyah y ia berkata Rasulullah a bersabda; א א د א Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. 1 1 Muttafaq alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 71 dan Muslim Juz 3 :

3 HADITS KEDUA Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur an Dari Utsman bin Affan y dari Nabi a beliau bersabda; و ن א כ Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur an dan mengajarkannya. 2 2 HR. Bukhari Juz 4 :

4 HADITS KETIGA Golongan yang Menang Dari Al-Mughirah bin Syu bah y, dari Nabi a beliau bersabda; א אس אل א و א و ن. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menegakkan (kebenaran) hingga datang keputusan Allah, sedangkan mereka dalam keadaan memperoleh kemenangan. 3 3 HR. Bukhari Juz 3 :

5 HADITS KEEMPAT Urgensi Shalat Dari Jabir bin Abdillah p, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; ن א و א כ و א כ כ א ة Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan shalat. 4 4 HR. Muslim Juz 1 :

6 HADITS KELIMA Hamba yang Dicintai Allah q Dari Sa ad bin Abi Waqash y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda;. א א א א ن א Sesungguhnya Allah mencintai hamba (yang) bertaqwa, kaya (jiwa), dan menyembunyikan (amal kebaikannya). 5 5 HR. Muslim Juz 4 :

7 HADITS KEENAM Akhlak yang Mulia Dari Abu Darda y ia berkata, Nabi a bersabda; אن א ء א א. Tidak ada amal perbuatan yang lebih berat di dalam timbangan (pada Hari Kiamat) daripada akhlak yang mulia. 6 6 HR. Abu Dawud : Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami :

8 א HADITS KETUJUH Berdoa Mengangkat Tangan Dari Salman y ia berkata, Rasulullah a bersabda; و א כ ن ر ذא ن ر כ אر כ ه. د א Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta ala pemalu lagi dermawan. Ia malu dari hamba-nya, jika (hamba-nya) menengadahkan kedua tangannya, kemudian ia mengembalikannya dalam keadaan hampa. 7 7 HR. Abu Dawud : 1488, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami :

9 HADITS KEDELAPAN Islam Agama yang Lurus lagi Mudah Dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi a bersabda; و א א د א. א א و כ Sesunguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi dan tidak pula dengan membawa agama nashrani, akan tetapi aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi mudah. 8 8 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 :

10 HADITS KESEMBILAN Wasiat Agung Rasulullah a Dari Abu Ayyub Al-Anshari ia berkata, Rasulullah a bersabda; כ ة ذא א ر ع. و כ כ م د א ي א א س. و א אس א Jika engkau berdiri mengerjakan shalat, maka shalatlah seperti orang yang berpamitan (akan meninggal dunia). Janganlah engkau mengucapkan perkataan, yang engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari. Dan berputusasalah dari apa yang ditangan manusia. 9 9 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami : 742.

11 HADITS KESEPULUH Agama Tidak Cukup dengan Akal Dari Ali y, ia berkata; א א כאن א ي כאن. ه א و Seandainya agama itu (cukup) dengan akal, maka bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya HR. Abu Dawud : 162. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa ul Ghalil :

12 MARAJI 1. Al-Jami ush Shahih, Muhammad bin Ismai l Al-Bukhari. 2. Al-Jami ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At- Tirmidzi. 3. Irwa ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 4. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 5. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj Al- Qusyairi An-Naisaburi. 6. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy ats bin Amru Al- Azdi As-Sijistani. 7. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin Abdillah Ibnu Majah Al- Qazwini

HADITS-HADITS PENDEK

HADITS-HADITS PENDEK HADITS-HADITS PENDEK Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Warisan ilmu

Lebih terperinci

HADITS PERTAMA HADITS NIAT

HADITS PERTAMA HADITS NIAT HADITS HAFALAN UNTUK ANAK HADITS PERTAMA HADITS NIAT א כ א אت و א אل א א ى. א Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia

Lebih terperinci

HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU DOA MASUK KAMAR MANDI

HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU DOA MASUK KAMAR MANDI HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU - 1 - زد א. ب ر Wahai Rabb-ku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. 1 DOA MASUK KAMAR MANDI כ ذ א א و א א. א Dengan nama Allah. 2 Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

Lebih terperinci

Dua Amalan Kekufuran

Dua Amalan Kekufuran 10 HADITS ISTIMEWA Hadits-hadits Rasulullah a merupakan salah satu sumber ilmu terbesar di dalam Islam. Untuk memudahkan dalam menghafal, maka tidak jarang Rasulullah a mengawali haditsnya dengan menyebutkan

Lebih terperinci

AL-MAHDI AKHIR ZAMAN

AL-MAHDI AKHIR ZAMAN AL-MAHDI AKHIR ZAMAN Pada akhir zaman akan keluar seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Al- Mahdi. Al-Mahdi dari keturunan Fathimah binti Rasulullah a, dari keturunan Al- Hasan bin Ali p. Namanya

Lebih terperinci

BASMALAH & HAMDALA. Oleh karena itu, mengucapkan basmalah 2 dianjurkan setiap hendak memulai semua pekerjaan yang diperbolehkan oleh syari at.

BASMALAH & HAMDALA. Oleh karena itu, mengucapkan basmalah 2 dianjurkan setiap hendak memulai semua pekerjaan yang diperbolehkan oleh syari at. BASMALAH & HAMDALA Para ahli tafsir menerangkan bahwa dalam kalimat Bismillahir Rahmanir Rahim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) terdapat sepenggal kalimat yang tidak

Lebih terperinci

FITNAH AKHIR ZAMAN. Fitnah maknanya adalah cobaan dan. ujian. 1 Di akhir zaman akan bermunculan. berbagai macam fitnah yang semakin

FITNAH AKHIR ZAMAN. Fitnah maknanya adalah cobaan dan. ujian. 1 Di akhir zaman akan bermunculan. berbagai macam fitnah yang semakin FITNAH AKHIR ZAMAN Fitnah maknanya adalah cobaan dan ujian. 1 Di akhir zaman akan bermunculan berbagai macam fitnah yang semakin beragam dan semakin berat. Sehingga manusia yang berada pada zaman tersebut

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-KAFIRUN TAFSIR SURAT AL-LAHAB

TAFSIR SURAT AL-KAFIRUN TAFSIR SURAT AL-LAHAB TAFSIR SURAT AL-KAFIRUN TAFSIR SURAT AL-LAHAB Surat Al-Kafirun dan Surat Al-Lahab adalah termasuk surat-surat pendek dalam Al-Qur an. Surat Al-Kafirun terdiri dari enam ayat, yang merupakan bentuk bara

Lebih terperinci

JAGALAH LISAN. Bukankah Kami telah memberikan kepada (manusia) dua mata, lisan, dan dua buah bibir. 1

JAGALAH LISAN. Bukankah Kami telah memberikan kepada (manusia) dua mata, lisan, dan dua buah bibir. 1 JAGALAH LISAN Di antara kenikmatan yang Allah q anugerahkan kepada manusia adalah diberikan-nya penglihatan, lisan, dan dua buah bibir kepada manusia. Allah q berfirman;. و א א و. Bukankah Kami telah memberikan

Lebih terperinci

KETIKA IA AKAN BERANJAK PERGI...

KETIKA IA AKAN BERANJAK PERGI... כ KETIKA IA AKAN BERANJAK PERGI... Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. Diriwayatkan dari Abu

Lebih terperinci

BERBAHAGIA, KETIKA SAKIT TIBA

BERBAHAGIA, KETIKA SAKIT TIBA BERBAHAGIA, KETIKA SAKIT TIBA Di dalam roda kehidupan dunia senantiasa berputar antara; suka dengan duka, kaya dengan miskin, dan sehat dengan sakit. Sesehat apapun manusia pada saatnya ia akan mengalami

Lebih terperinci

10 HADITS QUDSI PILIHAN

10 HADITS QUDSI PILIHAN 10 HADITS QUDSI PILIHAN Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi a dari Allah q tetapi bukan dengan rangkaian, susunan, dan kemukjizatan seperti Al-Qur an. Rangkaian dan susunan lafazh atau

Lebih terperinci

MENJADI MUSLIMAH TELADAN

MENJADI MUSLIMAH TELADAN MENJADI MUSLIMAH TELADAN Seorang muslimah tentunya akan memimpikan untuk menjadi seorang wanita shalihah, karena wanita shalihah adalah sebaik-baik kenikmatan dunia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru

Lebih terperinci

HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM

HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM Bulan Muharram merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia di dalam Islam. Allah q berfirman; א א ة א א א ر ن א אوא ت م א כ אب و א ر ض א

Lebih terperinci

OBAT PENAWAR HATI. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, - 1 -

OBAT PENAWAR HATI. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, - 1 - OBAT PENAWAR HATI Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang ia merupakan pusat kebaikan atau keburukan. Segumpal daging tersebut yang akan mengomando seluruh perbuatan anggota badan. Segumpal

Lebih terperinci

CINTAKU HANYA KARENA-NYA...

CINTAKU HANYA KARENA-NYA... CINTAKU HANYA KARENA-NYA... Di antara potensi yang Allah berikan kepada makhluk-nya adalah adanya rasa cinta kepada makhluk yang lainnya. Dengan kecintaan tersebut mereka dapat saling mengisi, mereka dapat

Lebih terperinci

KHITHBAH. Bahwa Nabi a melamar Aisyah i kepada Abu Bakar y HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

KHITHBAH. Bahwa Nabi a melamar Aisyah i kepada Abu Bakar y HR. Bukhari Juz 5 : 4793. KHITHBAH K hithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya.

Lebih terperinci

AKHLAK MULIA. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. 1

AKHLAK MULIA. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. 1 AKHLAK MULIA Seorang muslim hendaknya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah a adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu

Lebih terperinci

HARI KIAMAT SEMAKIN DEKAT

HARI KIAMAT SEMAKIN DEKAT HARI KIAMAT SEMAKIN DEKAT Di antara bukti kebenaran risalah kenabian Rasulullah a adalah beliau mengabarkan kepada umatnya akan datangnya Hari Kiamat. Karena kedatangan Hari Kiamat merupakan hal yang pasti,

Lebih terperinci

AL-WALA WAL BARA. Wala adalah loyalitas terhadap kaum muslimin, dengan mencintai mereka,

AL-WALA WAL BARA. Wala adalah loyalitas terhadap kaum muslimin, dengan mencintai mereka, AL-WALA WAL BARA Wala adalah loyalitas terhadap kaum muslimin, dengan mencintai mereka, membantu, dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan bara adalah

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH)

PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH) PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH) Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu

Lebih terperinci

JADIKAN SABAR & SHALAT SEBAGAI PENOLONGMU

JADIKAN SABAR & SHALAT SEBAGAI PENOLONGMU JADIKAN SABAR & SHALAT SEBAGAI PENOLONGMU א אن א א ذ א א א א א א א א و א ة ن א Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah q bersama orang-orang

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-ALAQ

TAFSIR SURAT AL-ALAQ TAFSIR SURAT AL-ALAQ Surat Al- Alaq merupakan surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad a. Di dalam surat ini banyak terdapat mutiara ilmu yang menakjubkan bagi orang-orang yang mendalami

Lebih terperinci

UNTAIAN MUTIARA SALAF

UNTAIAN MUTIARA SALAF UNTAIAN MUTIARA SALAF UNTAIAN MUTIARA PERKATAAN SAHABAT MUTIARA PERTAMA Umar bin Khaththab y (Wafat di Madinah Tahun 23 H) כ כ و ح ف ء כ و א Barangsiapa yang banyak tertawanya, maka akan berkurang kewibawaannya.

Lebih terperinci

TRAGEDI AKHIR ZAMAN. 5 dalam Shahihul Jami : HR. Ahmad : Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

TRAGEDI AKHIR ZAMAN. 5 dalam Shahihul Jami : HR. Ahmad : Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani TRAGEDI AKHIR ZAMAN Tanda-tanda besar adalah peristiwa yang terjadi menjelang Hari Kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jika tanda besar yang pertama telah nampak, maka berbagai tanda

Lebih terperinci

FIQIH KETIKA SAKIT - 1 -

FIQIH KETIKA SAKIT - 1 - D FIQIH KETIKA SAKIT idalam kehidupan dunia ini senantiasa berputar antara kesenangan dan kesulitan. Sesuatu yang menyenangkan hendaknya disikapi dengan bersyukur, sedangkan sesuatu yang dirasa berat dan

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF)

PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF) PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF) Termasuk sunnah Rasulullah a adalah lebih meningkatkan ibadah ketika memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan ramadhan. Diriwayatkan dari Aisyah x ia berkata; س ههى إ ذ

Lebih terperinci

KEISTIMEWAAN ADAB ISLAM

KEISTIMEWAAN ADAB ISLAM KEISTIMEWAAN ADAB ISLAM Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan, mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Di antara perkara yang diatur di dalam syari at Islam adalah tentang

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR)

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR) PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR) Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut Tarawih karena dahulu para jama ah duduk istirahat setiap selesai

Lebih terperinci

MATAN HADITS ARBAIN ة א א HADITS PERTAMA. Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatnya - 1 -

MATAN HADITS ARBAIN ة א א HADITS PERTAMA. Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatnya - 1 - MATAN HADITS ARBAIN א א ول HADITS PERTAMA Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatnya א אب א א ل א ر : ل א א ر و ل :. ى א א כ א אت و א א א אل כא و ر א א א و ة א כא و א ر و א א א. כ א א ز א אر ي وא א د (روאه

Lebih terperinci

AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN

AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari

Lebih terperinci

FIQIH PENGANTIN - 1 -

FIQIH PENGANTIN - 1 - FIQIH PENGANTIN S esungguhnya segala puji hanya untuk Allah, kami memuji-nya, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukankeburukan jiwa kami dan kejelekan

Lebih terperinci

SURAT AL- ASHR [Masa] Surat Ke-103 : 3 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Insyirah)

SURAT AL- ASHR [Masa] Surat Ke-103 : 3 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Insyirah) SURAT AL- ASHR [Masa] Surat Ke-103 : 3 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Insyirah). א א א. ن א אن א אت و א א. و א א א. א א א و و א א א - 1 - Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-IKHLASH AL-FALAQ & AN-NAS

TAFSIR SURAT AL-IKHLASH AL-FALAQ & AN-NAS TAFSIR SURAT AL-IKHLASH AL-FALAQ & AN-NAS Surat Al-Ikhlash, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas adalah tiga surat terakhir dalam Al-Qur an. Surat Al-Falaq dan An- Nas juga biasa dikenal dengan istilah Al-

Lebih terperinci

40 HADITS PILIHAN DALAM MASALAH AQIDAH

40 HADITS PILIHAN DALAM MASALAH AQIDAH 40 HADITS PILIHAN DALAM MASALAH AQIDAH HADITS PERTAMA Nikmat Islam Dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; ه ه وא ي و ت א ي و א د א ي ر כאن אب א א ر. Demi yang jiwa Muhammad berada di

Lebih terperinci

JANGAN SIA-SIAKAN RAMADHAN TAHUN INI

JANGAN SIA-SIAKAN RAMADHAN TAHUN INI כ JANGAN SIA-SIAKAN RAMADHAN TAHUN INI Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinantinanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan penuh keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU

TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU Berikut ini adalah sebuah goresan tinta seorang suami untuk isterinya yang tercinta. Sebuah untaian kata-kata mutiara seorang suami kepada isterinya berupa puisi sederhana,

Lebih terperinci

SHAHIH FADHAIL A MAL

SHAHIH FADHAIL A MAL א SHAHIH FADHAIL A MAL ذ و ه ه א و و ه ر א و אت א ن א و אدي و ن و א א ن כ و ه و א و ه و ر Seorang muslim dan muslimah perlu mengenal hadits-hadits fadhail a mal (keutamaan amal) sebagai salah satu motivasi

Lebih terperinci

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M Qawaid Fiqhiyyah ن ي ة ال م ر ء أ ب ل غ م ن ع م ل ه Niat Lebih Utama Daripada Amalan Publication : 1436 H_2015 M Sumber: Majalah as-sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M, Rubrik Qawaid Fiqhiyyah Download

Lebih terperinci

SURAT AL-FATIHAH [Pembuka] Surat ke-1 : 7 ayat (Makkiyyah)

SURAT AL-FATIHAH [Pembuka] Surat ke-1 : 7 ayat (Makkiyyah) SURAT AL-FATIHAH [Pembuka] Surat ke-1 : 7 ayat (Makkiyyah) 1 א. א א א. א א ب ر א אכ. م א א כ. א. א א א א ط و אכ א. אط א و א. ب א 1 Surat Makkiyyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi a

Lebih terperinci

SEBELUM DATANGNYA PENYESALAN

SEBELUM DATANGNYA PENYESALAN SEBELUM DATANGNYA PENYESALAN Penyesalan Ketika Kematian Allah q menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Allah q berfirman; כ כ אة ت و א א א ر ي א א و (Dia-lah) Yang menciptakan kematian

Lebih terperinci

Interaksi dengan Al Qur'an

Interaksi dengan Al Qur'an Pengajian Muslimah Kalam Desember 2013 Interaksi dengan Al Qur'an Ratna Widyastuti Interaksi dengan Al Qur'an Pendahuluan Keutamaan membaca Al Qur'an Keutamaan mengkhatamkan Al Qur'an Tilawah Tadarus Pendahuluan

Lebih terperinci

BERANJAK MENGGAPAI SURGA

BERANJAK MENGGAPAI SURGA BERANJAK MENGGAPAI SURGA Al-Qur an merupakan kitab suci yang berisi petunjuk dan peringatan bagi manusia. Al-Qur an dapat menghidupkan hati manusia yang telah mati, jika Al- Qur an tersebut dipahami dan

Lebih terperinci

MISTERI SETELAH KEMATIAN

MISTERI SETELAH KEMATIAN MISTERI SETELAH KEMATIAN Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun kematian akan datang. Sebagaimana Allah q berfirman; ون ي ت א א ن ن א א כ د

Lebih terperinci

SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) AYAT 1 S/D 11 : Penyesalan Penghuni Neraka

SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) AYAT 1 S/D 11 : Penyesalan Penghuni Neraka Úݾa@òŠí SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) AYAT 1 S/D 11 : Penyesalan Penghuni Neraka א א א ء כ א כ و ه כ אرכ א ي ي א כ אة ت و א א ي א א ر א

Lebih terperinci

SETELAH MENGETAHUI KEBENARAN

SETELAH MENGETAHUI KEBENARAN ة ة SETELAH MENGETAHUI KEBENARAN Diutusnya Rasulullah a dengan membawa agama Islam dan Al-Qur an merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir As- Sa di 5; ن و א א و א

Lebih terperinci

Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation. Rilis latest

Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation. Rilis latest Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation Rilis latest 03 July 2016 Daftar Isi 1 PENDAHULUAN 3 2 SEJARAH SINGKAT IMAM AL-BUKHARI (194 H - 256 H) 5 3 SEJARAH SINGKAT IMAM ABU DAWUD (202 H - 275 H) 7 4

Lebih terperinci

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR TANDA-TANDA KIAMAT BESAR Iman kepada Hari Kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang enam. Kiamat besar tidak akan terjadi, melainkan setelah muncul beberapa tanda-tandanya. Tandatanda Kiamat terbagi

Lebih terperinci

Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin

Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Tiga WASIAT هللا ىلص Rasulullah Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin حفظهما هللا Al-Abbad Al-Badr Publication: 1436 H_2014 M هللا ىلص Tiga WASIAT Rasulullah Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin

Lebih terperinci

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad Hukum-Hukum Wasiat من حاك لوصية [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 من حاك لوصية» باللغة

Lebih terperinci

TAFSIR AYAT TENTANG PUASA

TAFSIR AYAT TENTANG PUASA כ TAFSIR AYAT TENTANG PUASA Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinantinanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan penuh keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan

Lebih terperinci

Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya

Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya Tidak Sedikit manusia bertanya, bagaimanakah puasa sunah Asyura itu? Dan kapankah pelaksanaannya? Dalil-Dalilnya: Berikut ini adalah dalil-dalil puasa tersebut:

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA)

PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA) PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA) Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan berbagai amalan shalih. Diantara doa yang sering mereka panjatkan ialah; سل ن ل

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015 M

KAIDAH FIQH. Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan Publication: 1436 H_2015 M KAIDAH FIQH إ ع م ال الد ل ي ل ي أ و ل م ن إ ه ال أ ح د ه ا م ا أ م ك ن "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015

Lebih terperinci

SYARAH HADITS ASYRAH

SYARAH HADITS ASYRAH א SYARAH HADITS ASYRAH Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Sebagaimana

Lebih terperinci

SURAT AL-HUJURAT [Kamar-kamar] Surat Ke-49 : 18 Ayat (Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Mujadilah)

SURAT AL-HUJURAT [Kamar-kamar] Surat Ke-49 : 18 Ayat (Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Mujadilah) pa v a@òší SURAT AL-HUJURAT [Kamar-kamar] Surat Ke-49 : 18 Ayat (Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Mujadilah) א א א א ي א و ر א א א א א א א ن א א و א א א و و א כ ق ت א א כ ن כ כ ل א א ن ن ن א א و

Lebih terperinci

Selasa, 28 Jumadal Awwal 1437 H 08 Maret 2016 M. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Selasa, 28 Jumadal Awwal 1437 H 08 Maret 2016 M. Abu Hafizhah Irfan, MSI א MUQADDIMAH ر و ه و ذ א و و ه א ن כ و ه و א و ن א ه א אت و א و ن אدي. ه و ر א و و א א א א א א א ي و א ة אس א א א א ن. כ א ر כ ء وא א א א ي و כ א א ر א و و א زو א א א א ء ن و א ر אم ن א כא ن א. כ ر א.

Lebih terperinci

E٤٢ J٣٣ W F : :

E٤٢ J٣٣ W F : : [ ] E٤٢ J٣٣ W F : : Masyarakat yang bersih, yang tidak dipenuhi berbagai berita adalah masyarakat yang selamat serta terjaga, dan yang melakukan maksiat tetap tertutup dengan tutupan Allah atasnya hingga

Lebih terperinci

Syarah Istighfar dan Taubat

Syarah Istighfar dan Taubat Syarah Istighfar dan Taubat Publication : 1438 H_2017 M SYARAH ISTIGHFAR DAN TAUBAT Disalin dari: Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id

Lebih terperinci

AMALAN UTAMA DI BULAN HIJRIYAH

AMALAN UTAMA DI BULAN HIJRIYAH AMALAN UTAMA DI BULAN HIJRIYAH Sebagai seorang muslim hendaknya kita memperhatikan kalender hijriyah. Karena kalender yang digunakan di dalam Islam mengacu para kalender hijriyah tersebut. Dengan melihat

Lebih terperinci

PERANAN WANITA DI MASA NABI a

PERANAN WANITA DI MASA NABI a PERANAN WANITA DI MASA NABI a Keberadaan seorang wanita muslimah memiliki andil besar dalam membantu kemajuan agama Islam. Sejarah telah mencatat beberapa peran penting para wanita di masa Nabi a dalam

Lebih terperinci

TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU

TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU Wudhu merupakan syarat sah shalat dan merupakan sarana pembersih dosa. Dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa Rasulullah a bersabda; س أ ا ؤ د ا ج إ ذ ا ر ض أ ا ع ف غ س ج خ س ج ج

Lebih terperinci

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan)

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor Ternyata Hari Jum at itu Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Penyusun: Ummu Aufa Muraja ah: Ustadz Abu Salman Saudariku, kabar gembira untuk kita

Lebih terperinci

DETIK-DETIK PERPISAHAN

DETIK-DETIK PERPISAHAN DETIK-DETIK PERPISAHAN Figur Rasulullah a merupakan teladan bagi umat ini. Kehadiran beliau menyejukkan dan menentramkan hati para sahabat. Bagi para sahabat, tidak ada hari yang lebih indah dari pada

Lebih terperinci

KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA

KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA ه لل س ه لل س ت KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA ال س ه لل ه للا - 1 - ال ه لل ا ك ن ه لل ا ساح س د ا ساح س د ا ه د ن ا ا ه ذ و م. و سشه د س ا ى س س ه د ن ا ه للا ا ن س ه د س يك ا ه و سشه

Lebih terperinci

Hadits-hadits Shohih Tentang

Hadits-hadits Shohih Tentang Hadits-hadits Shohih Tentang KEUTAMAAN PERNIAGAAN DAN PENGUSAHA MUSLIM حفظو هللا Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc Publication : 1436 H_2015 M Hadits-hadits Shohih Tentang Keutamaan Perniagaan dan

Lebih terperinci

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I.

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi

Lebih terperinci

DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH

DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH Oleh Brilly El-Rasheed Kala penderitaan menerpa, saat kesusahaan menjelang, ketika kegundahan datang, jika kegalauan menghadang, Rasulullah telah memberikan solusi

Lebih terperinci

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak hafizhahullah Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia. Tak seorang pun

Lebih terperinci

MUQADDIMAH. Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik... 1

MUQADDIMAH. Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik... 1 א MUQADDIMAH Setelah seorang muslim berjuang dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, maka kewajiban berikutnya adalah ia harus berupaya untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Hal sebagaimana perintah

Lebih terperinci

Hukum Sodomi Terhadap Istri

Hukum Sodomi Terhadap Istri Hukum Sodomi Terhadap Istri تيا ملر ىف بر حكم [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Penyusun : Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

Diantara kejadian Adam hingga hari kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. 1

Diantara kejadian Adam hingga hari kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. 1 FITNAH DAJJAL Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah, kami memuji-nya, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada- Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan kejelekan amalanamalan

Lebih terperinci

DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN

DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN 1. Membaca Al Qur an Bulan Ramadhan itulah bulan yang didalamnya diturunkan Al Qur an yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan-keterangan dari

Lebih terperinci

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin ] إندونييس Indonesian [ Indonesia Muhammad Abduh Tuasikal Editor : Tim islamhouse.com Divisi Indonesia 2014-1435 الصيام يعلمنا حب املساكني» باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

Hukum Onani. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah

Hukum Onani. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah Hukum Onani ح م الاستمناء (لعادة الرس ة) ] ندونييس Indonesian [ Indonesia Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko

Lebih terperinci

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA

UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA ص UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA Masa muda adalah puncak masa keemasan bagi seorang manusia. Karena di usia muda terkumpul berbagai macam kenikmatan; nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang,

Lebih terperinci

MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN

MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah

Lebih terperinci

Dosa Bersumpah Dengan Menyebut Selain Allah

Dosa Bersumpah Dengan Menyebut Selain Allah Dosa Bersumpah Dengan Menyebut Selain Allah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH Derajat Hadits Puasa TARWIYAH حفظو هللا Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Publication : 1436 H_2015 M Shahih dan Dha'if Hadits Puasa Enam Hari Bulan Syawwal Sumber : www.almanhaj.or.id yang menyalinnya

Lebih terperinci

SERUAN PERINTAH & LARANGAN BAGI ORANG YANG BERIMAN

SERUAN PERINTAH & LARANGAN BAGI ORANG YANG BERIMAN א SERUAN PERINTAH & LARANGAN BAGI ORANG YANG BERIMAN Di dalam Al-Qur an terdapat sekitar sembilan puluh ayat yang di awali dengan seruan, Ya ayyuhal ladzina amanu (wahai orang-orang yang beriman). Setiap

Lebih terperinci

JADILAH MANUSIA YANG BERMAKNA

JADILAH MANUSIA YANG BERMAKNA JADILAH MANUSIA YANG BERMAKNA Kandungan Surat At-Tin Menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah q dalam bentuk yang baik-baiknya. Maka hendaknya seorang manusia bersyukur atas nikmat Allah q tersebut

Lebih terperinci

SURAT AN-NAHL AYAT 78

SURAT AN-NAHL AYAT 78 SURAT AN-NAHL AYAT 78 א כ ن א ن. כ و א כ و ن א وא כ و אر و ة כ א Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kalian pendengaran,

Lebih terperinci

Meraih Kemuliaan Hakiki Dengan Ilmu Syar'i

Meraih Kemuliaan Hakiki Dengan Ilmu Syar'i Meraih Kemuliaan Hakiki Dengan Ilmu Syar'i Meraih Kemuliaan Hakiki Dengan Ilmu Syar i Berilmu Sebelum Berkata dan Beramal Sejarah mencatat, kehidupan umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah shalallahu

Lebih terperinci

Selasa, 07 Jumadal Awwal 1437 H 16 Februari 2016 M. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Selasa, 07 Jumadal Awwal 1437 H 16 Februari 2016 M. Abu Hafizhah Irfan, MSI א MUQADDIMAH ر و ه و ذ א و و ه א ن כ و ه و א و ن א ه א אت و א و ن אدي. ه و ر א و و א א א א א א א ي و א ة אس א א א א ن. כ א ر כ ء وא א א א ي و כ א א ر א و و א زو א א א א ء ن و א ر אم ن א כא ن א. כ ر א.

Lebih terperinci

ADAB MEMBACA AL-QUR AN

ADAB MEMBACA AL-QUR AN ADAB MEMBACA AL-QUR AN Al-Qur an pada Hari Kiamat akan memberikan syafa at kepada para pembacanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y ia berkata, Rasulullah a bersabda; بمت م ال ق ي ي

Lebih terperinci

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar Hadits Yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA Publication : 1438 H_2017 M Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Lebih terperinci

SYARAH 10 HADITS QUDSI PILIHAN

SYARAH 10 HADITS QUDSI PILIHAN SYARAH 10 HADITS QUDSI PILIHAN Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi a dari Allah q tetapi bukan dengan rangkaian, susunan, dan kemukjizatan seperti Al-Qur an. Rangkaian dan susunan lafazh

Lebih terperinci

Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai

Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:

Lebih terperinci

SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) ء א א א

SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) ء א א א Úݾa@òŠí SURAT AL-MULK [Kerajaan] Surat Ke-67 : 30 Ayat (Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) א א א ء כ א כ و ه אرכ א ي ي א א ر א و כ כ א אة א ت و ي א ت ى א אو א א א אو אت ء א א א و אر א כ א و

Lebih terperinci

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH Bagi orang yang ingin melakukan safar hendaknya belajar mengumpulkan bekal yang bermanfaat, salah satunya yaitu belajar tentang adab dan doa ketika hendak dan ketika safar

Lebih terperinci

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya)

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya) SIFAT WUDHU NABI Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka Hendaknya ia berniat di dalam hatinya, kemudian membaca Basmalah, sebab Rasulullah bersabda: ال و ض و ء ل م ن ل ي ذ ك ر اس م الل ه ع ل ي ه "Tidak

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: Website: November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: Website:    November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul Penyusun : Al-Qur an Kitabku : Ummu Abdillah al-buthoniyyah Desain Sampul : Ummu Abdillah al-buthoniyyah Disebarluaskan melalui: Website: e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id November, 2008 TIDAK

Lebih terperinci

KUMPULAN MATERI KHUTBAH

KUMPULAN MATERI KHUTBAH א KUMPULAN MATERI KHUTBAH ذ و ه ه א و و ه ر א و אت א ن א و אدي و ن و א א כ و ن ه و א و ه و ر Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-nya, meminta pertolongan kepada-nya dan memohon ampun kepada-nya.

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

QS. Al-Baqarah : 255.

QS. Al-Baqarah : 255. AYAT KURSI م ه א א א و م א و אو אت א א ه א ر ض ذא א ي א و א ذ ء א و ن ض כ و א ر אء و א אو אت א. ده א و א و - 1 - Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup

Lebih terperinci

: : :

: : : [ ] : : : SIFAT DERMAWAN "Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai orang-orang yang pemurah". Di antara sifat karam dan berkorban ada ikatan yang kokoh dan hubungan yang kuat. Mujahid (pejuang) memberikan

Lebih terperinci