Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P)."

Transkripsi

1 Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari 16 Mei 2017 sehingga 15 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). Kelayakan 3. Kempen ini terbuka kepada pengguna-pengguna CIMB Clicks yang baru dan sedia ada kecuali orang-orang / entiti-entiti berikut yang TIDAK layak menyertai Kempen ini:- (i) Kakitangan tetap dan/atau sambilan atau pekerja-pekerja CIMB (termasuk subsidiari-subsidiari dan syarikat-syarikat yang berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu pasangan, anak, ibu bapa dan adik beradik); dan/atau (ii) Wakil-wakil dan/atau ejen-ejen (termasuk ejen-ejen pengiklanan dan kempen, pembekal-pembekal pihak ketiga dan pembekal-pembekal perkhidmatan) CIMB (termasuk subsidiari-subsidiari dan syarikat-syarikat berkaitan) dan kakitangan tetap dan/atau kontrak dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu pasangan, anak, ibu bapa, adik-beradik); dan/atau (iii) Perkongsian, Organisasi/Persatuan-persatuan Kebajikan/Bukan Keuntungan, Pelanggan-pelanggan Korporat dan Komersial, syarikat-syarikat tersenarai awam, syarikat-syarikat sendirian berhad, kelab-kelab, persatuan-persatuan dan koperasikoperasi; dan/atau (iv) Individu di bawah umur 18 tahun (seterusnya dirujuk secara kolektif sebagai Peserta Yang Layak ). Mekanisma Kempen & Kriteria Yang Mengambil Bahagian 4. Terdapat dua (2) kategori di bawah Kempen ini (iaitu Kategori Bulanan dan Kategori Mingguan) dan hadiah-hadiah berikut adalah tersedia untuk pemenang-pemenang terpilih untuk Kempen ini:- (i) Kategori Bulanan Kategori Bulanan adalah dibahagikan kepada tempoh kempen berikut ( Tempoh Kempen Bulanan ) dan hadiah-hadiah tersedia kepada pemenang-pemenang terpilih kategori ini adalah seperti berikut: Tempoh Kempen Bulanan 16 Mei Jun Jun Julai Julai Ogos 2017 Hadiah-hadiah & Pemenang-pemenang Hadiah Utama RM10,000 x 1 pemenang untuk setiap Tempoh Kempen Bulanan Hadiah Istimewa 100 Octo Plushy x 100 pemenang-pemenang untuk setiap Tempoh Kempen Bulanan 1

2 (ii) Kategori Mingguan Kategori Mingguan dibahagikan kepada tempoh kempen berikut ( Tempoh Kempen Mingguan ) dan hadiah-hadiah tersedia untuk pemenang-pemenang terpilih kategori ini adalah seperti berikut: Tempoh Kempen Mingguan Hadiah-hadiah & Pemenang-pemenang 16 Mei Mei Mei Mei Jun 08 Jun Jun 15 Jun Jun Jun Jun Jun Julai 08 Julai Julai 15 Julai 2017 Hadiah Mingguan RM300 x 50 pemenang-pemenang untuk setiap Tempoh Kempen Mingguan 16 Julai Julai Julai Julai Ogos Ogos Ogost Ogos 2017 Hadiah Utama, Hadiah Istimewa dan Hadiah Mingguan seterusnya dirujuk secara kolektif sebagai Hadiah dan Tempoh Kempen Bulanan dan Tempoh Kempen Mingguan seterusnya dirujuk sebagai Tempoh Kempen. 5. Peserta-peserta Yang Layak mungkin mendapat peluang atau peluang-peluang ( Peluang atau Peluang-Peluang ), mengikut mana-mana yang berkenaan untuk memenangi Hadiah yang dirujuk di dalam Klausa 34 dengan mendaftar untuk CIMB Clicks atau melakukan transaksi seperti yang dinyatakan di dalam jadual di bawah: Daftar untuk CIMB Clicks Kriteria Yang Mengambil Bahagian Lakukan pindahan dana, Bayaran Bil atau tambah nilai prabayar melalui perbankan internet CIMB Clicks atau aplikasi CIMB Clicks Lakukan pindahan dana, Bayaran Bil atau tambah nilai prabayar melalui aplikasi mudah alih CIMB EVA Nombor Peluang - Peluang 1X 1X 2X (seterusnya dirujuk secara kolektif sebagai Transaksi Yang Layak ) 2

3 6. Semua Peluang yang diperolehi semasa Tempoh Kempen hanya akan diambil kira semasa Tempoh Kempen dan tidak boleh dibawa ke hadapan ke Tempoh Kempen yang seterusnya. 7. Bayaran Bil di bawah Kempen ini bermaksud sebarang transaksi bayaran bil yang dilakukan oleh Peserta-peserta Yang Layak secara log masuk ke dalam laman web CIMB Clicks atau aplikasi-aplikasi mudah alih CIMB Clicks atau CIMB EVA dan melakukan Bayaran Bil di bahagian Bayar Bil ( Pay Bills ) menggunakan mana-mana akaun Simpanan atau akaun Semasa CIMB atau CIMB Islamic Peserta Yang Layak, akaun Kad kredit CIMB, akaun Kad Debit CIMB atau akaun Kwik CIMB yang didaftarkan dengan CIMB untuk perkhidmatan perbankan atas talian CIMB Clicks. Lain-lain bayaran elektronik yang dibuat melalui pilihan-pilihan pembayaran atas talian termasuk pembayaran melalui FPX Online Payment Gateway tidak akan dianggap sebagai Bayaran Bil di bawah Kempen ini. 8. Pengesanan Transaksi Yang Layak adalah berdasarkan kepada tarikh-tarikh dan waktuwaktu transaksi (Waktu Malaysia). 9. Peserta-peserta Yang Layak mengakui dan bersetuju bahawa keputusan CIMB sama ada sesuatu transaksi merupakan Transaksi Yang Layak adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam apa jua cara. Proses Pemilihan Pemenang 10. Selepas tamat Tempoh Kempen, Peserta-peserta Yang Layak yang mempunyai identifikasi pengguna CIMB Clicks (user id) yang memperolehi Peluang atau Peluang- Peluang (mengikut mana-mana yang berkenaan) di bawah sesuatu kategori Kempen akan disenerai pendek secara rawak daripada semua Peluang yang diperolehi di dalam kategori Kempen tersebut melalui sistem pemilihan automatik ( Peserta Yang Disenarai Pendek ). 11. (a) Pemenang Hadiah Bulanan (i) untuk setiap Kategori Bulanan, Peserta Yang Disenarai Pendek untuk Kagetori Bulanan tersebut ( Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek ) akan dihubungi oleh CIMB melalui sistem pesanan ringkas ( SMS ) ke nombornombor telefon mudah alih mereka yang didaftar dengan pembekal-pembekal perkhidmatan telekomunikasi Maxis, Celcom, DiGi atau U Mobile di dalam rekod-rekod CIMB; (ii) Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek dikehendaki menjawab satu (1) soalan dengan betul dan dalam masa tersingkat dengan membalas kepada SMS tersebut. Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendak pertama yang membalas dengan jawapan betul dalam masa tersingkat akan diisytiharkan sebagai Pemenang Hadiah Utama ( Pemenang Hadiah Utama ) di bawah Kategori Bulanan tersebut. Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek seratus (100) yang seterusnya yang membalas dengan jawapan betul dalam masa tersingkat akan diisytiharkan sebagai Pemenang Hadiah Istimewa ( Pemenang Hadiah Istimewa ) di bawah Kategori Bulanan tersebut. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, hanya jawapan pertama oleh Peserta Hadiah 3

4 Bulanan Yang Disenarai Pendek yang diterima oleh CIMB akan diambil kira. Tarikh luput (iaitu tarikh dan waktu) untuk menjawab soalan tersebut akan dinyatakan di dalam SMS. Sekiranya Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek gagal menjawab soalan dengan betul atau gagal menjawab dalam masa sebelum tarikh luput atau tidak boleh dihubungi atas apa-apa sebab, Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek tersebut akan dilucuthak atau disingkirkan daripada peluang memenangi Hadiah-hadiah bulanan di bawah Kategori Bulanan tersebut. CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara jua sekiranya Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek tidak boleh dihubungi atas apa-apa sebab; dan (iii) untuk mengelakkan sebarang keraguan, caj-caj telekomunikasi yang biasanya dikenakan untuk balasan SMS adalah terpakai dan akan ditanggung oleh Peserta Hadiah Bulanan Yang Disenarai Pendek. (b) Pemenang Hadiah Mingguan (i) Untuk setiap Kategori Mingguan, Peserta Yang Disenarai Pendek untuk Kagetori Mingguan tersebut ( Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek ) akan dihubungi oleh CIMB melalui SMS ke nombor-nombor telefon mudah alih mereka yang didaftar dengan pembekal-pembekal perkhidmatan telekomunikasi Maxis, Celcom, DiGi atau U Mobile di dalam rekod-rekod CIMB; (ii) Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek dikehendaki menjawab satu (1) soalan dengan betul dan dalam masa tersingkat dengan membalas kepada SMS tersebut. Lima puluh (50) Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendak yang pertama yang membalas dengan jawapan betul dalam masa tersingkat akan diisytiharkan sebagai Pemenang Hadiah Mingguan ( Pemenang Hadiah Mingguan ) di bawah Kategori Mingguan tersebut. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, hanya jawapan pertama oleh Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek yang diterima oleh CIMB akan diambil kira. Tarikh luput (iaitu tarikh dan waktu) untuk menjawab soalan tersebut akan dinyatakan di dalam SMS. Sekiranya Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek gagal menjawab soalan dengan betul atau gagal menjawab dalam masa sebelum tarikh luput atau tidak boleh dihubungi atas apa-apa sebab, Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek tersebut akan dilucuthak atau disingkirkan daripada peluang memenangi Hadiah-hadiah Mingguan. CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara jua sekiranya Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek tidak boleh dihubungi atas apa-apa sebab; dan (iii) untuk mengelakkan sebarang keraguan, caj-caj telekomunikasi yang biasanya dikenakan untuk balasan SMS adalah terpakai dan akan ditanggung oleh Peserta Hadiah Mingguan Yang Disenarai Pendek. Pemenang Hadiah Utama, Pemenang Hadiah Istimewa dan Pemenang Hadiah Mingguan akan dirujuk secara kolektif sebagai Pemenang. 12. Ia adalah tanggungujawab Peserta Yang Layak untuk memastikan bahawa nombornombor telefon yang diberikan adalah terkini dan dikemaskini dengan CIMB. CIMB tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan (termasuk kehilangan peluang atau 4

5 kehilangan hadiah-hadiah) yang ditanggung sekiranya nombor telefon mudah alih Peserta Yang Layak dalam di rekod CIMB adalah tidak terkini atau betul. 13. Semua sesi soal jawab akan dihakimi dan diputuskan oleh panel hakim yang dipilih oleh CIMB dan keputusan-keputusan panel hakim yang dipilih oleh CIMB adalah muktamad dan mengikat. 14. Setiap Peserta Yang Layak hanya dibenarkan untuk memenangi maksimum satu (1) Hadiah Utama, satu (1) Hadiah Istimewa dan satu (1) Hadiah Mingguan di bawah Kempen ini. 15. CIMB akan memberi notifikasi kepada Pemenang melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB di atau melalui mel elektronik atau melalui SMS ke nombor-nombor telefon bimbit Pemenang atau melalui apa-apa cara notifikasi yang dipilih oleh CIMB sekiranya Pemenang memenangi Hadiah. Pemenang akan menerima Hadiah dalam masa 8 hingga 10 minggu selepas tamat Tempoh Kempen. 16. Semasa memilih Pemenang, akaun-akaun CIMB atau CIMB Islamic, akaun kad kredit CIMB, akaun Kad Debit CIMB atau akaun Kwik CIMB untuk Pemenang yang terpilih HARUS dalam keadaan baik dan TIDAK melanggar sebarang terma-terma dan syaratsyarat di dalam perjanjian akaun Semasa atau Simpanan CIMB Islamic atau perjanjian kad atau akaun CIMB atau dilinkuen dan/atau tidak sah atau dibatalkan dalam definisi CIMB, sekiranya tidak, mereka akan dilucuthak dari menyertai atau dipilih sebagai Pemenang Kempen ini. 17. Pemenang Hadiah Utama dan Pemenang Hadiah Mingguan harus tidak menutupi atau pernah ada akaun-akaun CIMB atau CIMB Islamic semasa atau simpanan, Kad Kredit CIMB, Kad Debit CIMB atau akaun Kwik CIMB ditutup atau ditamatkan. Mana-mana Pemenang Hadiah Utama dan Pemenang Hadiah Mingguan yang mempunyai akaun CIMB atau CIMB Islamic semasa atau simpanan, Kad Kredit CIMB, Kad Debit CIMB atau akaun CIMB Kwik telah ditutup atau ditamatkan sebelum sebarang Hadiah Utama atau Hadiah Mingguan telah dianugerahkan kepada mereka di bawah Kempen ini adalah tidak layak untuk menerima sebarang Hadiah Utama atau Hadiah Mingguan di bawah Kempen ini. 18. Pemenang-pemenang Hadiah Istimewa bersetuju dan memberi kuasa kepada CIMB untuk mendedahkan butir-butir mereka (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat) kepada pengedar / ejen yang akan menghubungi mereka berkenaan dengan penghantaran atau penebusan Hadiah-hadiah Istimewa. Pemenang-pemenang Hadiah Istimewa adalah bertanggungjawab untuk membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan dengan CIMB dan/atau pengedar/ejen untuk mengumpul atau menebus Hadiah-hadiah Istimewa. CIMB tidak akan menanggung sebarang kos penginapan dan/atau pengangkutan dan/atau kos-kos lain yang mungkin atau terpaksa ditanggung oleh Pemenang-pemenang Hadiah Istimewa semasa menebus atau menggunakan Hadiah-hadiah Istimewa tersebut. 19. Hadiah-hadiah Istimewa akan dihantar ke alamat Pemenang Hadiah Istimewa yang dikekalkan dengan CIMB dalam masa enam (6) sehingga lapan (8) minggu selepas notifikasi menurut Klausa 15 di atas diberi. Hadiah-hadiah Istimewa yang tidak dituntut selama tiga (3) bulan selepas notifikasi tersebut diberi akan dilucuthak. 5

6 20. Pemenang-pemenang dikehendaki menghadiri majlis penyampaian hadiah dan/atau program-program publisiti sebagaimana yang dikehendaki oleh CIMB atas kos dan perbelanjaan Pemenang-pemenang itu sendiri. Sekiranya Pemenang-pemenang gagal menghadiri majlis dan/atau program-program publisiti tersebut, CIMB menyimpan hak untuk melucuthak Hadiah-hadiah Pemenang dan memilih Pemenang yang lain. Terma-terma dan Syarat-syarat Am 21. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Yang Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat kepada Terma-terma dan Syarat-syarat di sini dan bersetuju bahawa semua keputusan yang dibuat oleh CIMB secara adil dan munasabah berkenaan setiap aspek Kempen ini termasuk Hadiah untuk diberikan dan penentuan Pemenang adalah muktamad, terikat dan konklusif. 22. CIMB menyimpan hak atas budi bicaranya yang mutlak untuk melucuthak mana-mana Peserta Yang Layak yang ditentukan olehnya sebagai mengganggu proses penyertaan, atau bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma-terma dan Syarat-syarat di sini. 23. CIMB menyimpan hak untuk menggantikan Hadiah-hadiah dengan mana-mana item yang mempunyai kos setara dan/atau melanjutkan, memendekkan, menghentikan, membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen ini dengan memberi notis terdahulu selama empat belas (14) hari kalendar kepada Peserta Yang Layak. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, sebarang lanjutan, pemendekkan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini oleh CIMB tidak melayakkan mana-mana Peserta Yang Layak atau mana-mana orang lain untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap CIMB untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta Yang Layak yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung daripada tindakan pelanjutan, pemendekkan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini. 24. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Yang Layak bersetuju bahawa CIMB tidak akan berliable atau dipertanggungjawabkan kepada Peserta Yang Layak dalam apa jua cara sekiranya CIMB tidak dapat melaksanakan keseluruhan atau sebahagian daripada manamana obligasinya di dalam ini, secara langsung atau tidak langsung akibat daripada kegagalan mana-mana alat mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian penghantaran, kegagalan elektrikal, pertikaian perindustrian, peperangan, mogok, rusuhan, apa-apa tindakan Tuhan di luar kawalan CIMB atau disebabkan oleh sebarang faktor dalam bentuk force majeure di luar kawalan munasabah CIMB. 25. CIMB tidak akan berliabel terhadap mana-mana Peserta Yang Layak atau mana-mana pihak untuk sebarang kehilangan atau kerosakan walau apa pun sifat yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, barbangkit, teladan, punitif atau gantirugi khas mana-mana pihak) walaubagaimana timbul, berhubungan dengan penyertaan atau ketidak penyertaan di dalam Kempen ini kecuali yang sama timbul dari atau disebabkan secara langsung oleh kecuaian kasar atau keingkaran sengaja CIMB. 26. CIMB menyimpan hak untuk meminda (sama ada secara menambah, menggugurkan, mengubah, meminda atau sebaliknya sebarang Terma-terma dan Syarat-syarat ini 6

7 ( Pindaan ) dengan memberikan notis terdahulu selama dua puluh satu (21) hari kalendar kepada Peserta Yang Layak. 27. Notifikasi kepada Peserta Yang Layak berkenaan perlanjutan, pemendekkan pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini atau Pindaan boleh dilakukan menurut budi bicara mutlak CIMB melalui mana-mana satu cara komunikasi berikut, iaitu, melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB di atau melalui mel elektronik atau melalui SMS ke nombor telefon mudah alih Peserta Yang Layak atau melalui sebarang cara makluman lain yang dipilih oleh CIMB dan perlanjutan, pemendekkan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini atau Pindaan akan dianggap sebagai mengikat ke atas Peserta Yang Layak bermula dari tarikh notifikasi itu atau dari tarikh lain sebagaimana yang ditentukan oleh CIMB di dalam notifikasi tersebut. 28. Terma-terma dan Syarat-syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa di bawah Klausa 26) akan mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung di dalam sebarang bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini. Terma-terma dan Syarat-syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan termaterma dan syarat-syarat yang semasa di dalam Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks dan terma-terma dan syarat-syarat di dalam akaun Semasa atau akaun Simpanan CIMB Islamic dan/atau kad CIMB atau perjanjian akaun yang terpakai sebagai tambahan kepada Terma-terma dan Syarat-syarat ini. 29. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya di bawah undang-undang, CIMB dengan nyata mengecualikan dan menafikan sebarang representasi, waranti atau pengendorsan, tersirat atau nyata, bertulis atau lisan, semua Hadiah dan tidak akan menanggung apaapa tanggungjawab bagi Hadiah-hadiah yang ditawarkan di bawah Kempen ini. CIMB tidak akan melayan sebarang aduan berkaitan dengan Hadiah-hadiah. 30. CIMB tidak akan menanggung apa-apa tanggungjawab untuk Hadiah-hadiah yang ditawarkan di bawah Kempen ini. CIMB tidak bertanggungjawab (termasuk tanpa had, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas bagi mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya berkaitan dengan Kempen ini, walaupun CIMB telah dinasihatkan berkenaan kemungkinan kerosakan tersebut terlebih dahulu, dan semua kerosakan tersebut adalah dikecualikan. 31. Dengan persetujuan atau penerimaan suatu Hadiah, Pemenang bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan CIMB dan sekutu-sekutunya dan pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dan ejen-ejen masing-masing terhadap sebarang tuntutan, tindakan, prosiding, penghakiman, kerosakan, kerugian, perbelanjaan atau liabiliti yang ditanggung oleh CIMB dan sekutu-sekutunya dan pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dan ejen-ejen masing-masing berhubungan dengan penyertaan Pemenang tersebut dalam Kempen ini atau penerimaan, penebusan atau penggunaan Hadiah-hadiah. Semua risiko-risiko, kehilangan atau kerosakan berhubungan dengan penggunaan Hadiah-hadiah akan ditanggung oleh Pemenang. 32. CIMB tidak bertanggungjawab untuk apa-apa implikasi cukai yang mungkin timbul dari Hadiah atau penggunaan tersebut. Apa-apa obligasi pemfailan cukai atau apa-apa bayaran cukai kepada mana-mana pihak berkuasa akibat penerimaan Hadiah adalah 7

8 tanggungjawab tunggal Pemenang. Setiap Pemenang bertanggungkawab untuk mendapatkan nasihat bebas mengenai implikasi yang mungkin timbul terhadap situasi kewangannya sendiri. 33. CIMB menyimpan hak untuk menerbitkan atau memaparkan nama, gambar dan bandar kediaman Pemenang untuk tujuan pengiklanan dan publisiti di dalam mana-mana cara dianggap sesuai. Dengan menyertai Kempen ini, Pemenang memberi kebenaran dan bersetuju bahawa CIMB boleh menerbitkan nama, gambar dan bandar kediaman beliau tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti. Ketidakpatuhan boleh menyebabkan Pemenang alternatif dipilih. 34. Sekiranya terdapat apa-apa ketidakselarasan, konflik, kesamaran atau percanggahan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini, versi Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini akan mengatasi yang lain. Walau apa pun yang disebutkan di atas di mana permintaan telah dibuat oleh Peserta yang Layak dan telah dicatat dan diakui oleh CIMB dalam rekodnya bahawa versi Bahasa Malaysia Terma-terma dan Syarat-syarat ini akan mengawal Kempen, maka versi Bahasa Malaysia Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan mengatasi yang lain. 35. Untuk maklumbalas dan/atau aduan berkenaan Kempen ini, Peserta Yang Layak boleh menghubungi Unit Resolusi Pelanggan CIMB yang mempunyai alamat, nombor telefon dan faksimile (atau mempunyai alamat, nombor telefon dan faksimile lain di mana CIMB boleh tukar secara notifikasi kepada Peserta Yang Layak): Unit Resolusi Pelanggan, Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, Tel: / Faks: 8

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen DuitNow ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Promosi DuitNow yang boleh didapati di https://duitnow.my/ 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Lebih terperinci

CIMB Bank Berhad (13491-P)

CIMB Bank Berhad (13491-P) Terma-Terma & Syarat-Syarat CIMB Clicks For Trips 1. Setiap sebutan CIMB Bank merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. CIMB Clicks For Trips ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma- Terma dan Syarat-Syarat Promosi yang boleh didapati

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza 2018 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Year End Bonanza 2018 adalah

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini 4

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini 4 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini ( Kempen ) akan berlangsung dari 2 Julai 2018 hingga 30 September 2018, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i 1. Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB ) dengan

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS JomPAY TM. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS JomPAY TM. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS JomPAY TM 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks JomPAY TM ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit" ("Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen Belanja

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB 1. Takrif 1.1. "Kempen SOMPO Travel Plus Bagasi Samsonite" ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "CIMB Bank" atau "Bank"). 2. Tempoh Kempen 2.1. Kempen

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get 1. Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital"

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t K e m p e n H a d i a h D i j a m i n C I M B B A N K ( K e m p e n ) 1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) telah menaja 2 minit daripada program Jalan Jalan Cari Makan (JJCM)

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Tesco Riang Raya

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Tesco Riang Raya 1. Kempen Riang Raya ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank" atau "CIMB"). 2. Tesco" bermaksud TESCO STORES (MALAYSIA) SDN BHD (Syarikat No. 521419-K), sebuah syarikat yang diperbadankan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat 1. TEMPOH PERADUAN 1.1 Peraduan ini hanya diadakan di cawangan CIMB Islamic dan Pusat Biro Pertukaran Wang CIMB yang mengambil

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank 1. Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank atau CIMB ). 2. Tesco bermaksud TESCO STORES

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Spend and Win Debit Card ( Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3 Kempen Register, Transact and Win Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Register, Transact and Win" ("Kempen") dari 19 November 2018 hingga 18

Lebih terperinci