ا ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ا ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf"

Transkripsi

1 MINGGU : 1 ا ب - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 1 ا ب Iqra' 1 tunggal berbaris satu di atas ب ت - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 2 m/s: 3 ب ت ب ت ث ا ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 1-3 ا ب ت ث ا ب ت ث - Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi huruf m/s: 1-3 ا ب ت ث Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara, di atas meja) - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. ا ب ت ث

2 MINGGU : 2 ج ح - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 4-5 ج ح Iqra' 1 tunggal berbaris satu di atas ج ح خ - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf د ذ - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 6 m/s: 7-8 ج ح خ د ذ ر ز - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 9-10 ر ز - Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi huruf m/s: 4-10 ج ح خ د ذ ر ز ج ح خ د ذ ر ز Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara, di atas meja) - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan @x

3 MINGGU : 3 س ش - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: س ش Iqra' 1 tunggal berbaris satu di atas ص ض - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf ط ظ - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: m/s: ص ض ط ظ ع غ ف ق - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf; m/s: ع غ ف ق m/s: س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق - Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi huruf س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul. - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan @

4 MINGGU : 4 ك ل م ن - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: ك ل م ن Iqra'1 tunggal berbaris satu di atas و ه ا - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf ء ا ى - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: m/s: و ه ا ء ا ى - Murid boleh mengenal,menyebut dan membezakan bunyi huruf. m/s: 30 Perbezaan bunyi huruf: ا ع ظ - ض - Murid boleh mengenal dan menyebut perbezaan bunyi huruf. m/s: 31 ا ÙÌîç ى ى ÙÌîç ا Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul. - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. @

5 MINGGU : 5 - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. m/s: 1-2 ب ت = ب ت ب د = ب د ن = ن ن ن ن ب = ن ب Iqra' 2 bersambung berbaris satu di atas - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. m/s: 3-4 ى = يي ى ت = ي ت ج ر = ج ر ح ج ر m/s: 5-6 س د = س د ش ر = ش ر ع د = ع د ب ع = ب ع ب ع د = ب ع د - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. m/s: 7-9 غ ا غ خ طب ه د م ر خ ق س ا ل ن ص ح ب ي ع ي قن - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf-huruf sambung berbaris satu di atas dengan betul. m/s: 1-9 ب ت = ب ت ب د = ب د غ فك ص ع ب و س ق ح ي ث Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara, di atas meja, di belakang rakan). - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. Huruf

6 MINGGU : 6 bersambung berbaris satu di atas - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul. m/s: m/s:12-13 ك ت ب = كت ب ل لن ا ا ج م ع = ج م ع ن ه ا ر = ن ه ر Iqra' 2 bersambung yang bertemu huruf mad. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. m/s: م ا ه ا ذ ا لا كا ن ا ر ا اص اب ا ع اد خ لاق ظه ا ر m/s: غ ا غ خ طب ه د م ر خ ق س ا ل ن ص ح ب ي ع ي قن - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf-huruf sambung berbaris satu di atas dan yang bertemu huruf mad dengan betul. m/s: ك ت ب = كت ب ر ا ذ ل ر ذ ل ت ا فر ذ لا Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara, di atas meja, di pasir). - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. ف Ò ق ك Huruf

7 MINGGU : 7 - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. m/s: = نجج ن ج ج ن ج ح = م فاز ه ا لا ص ب ا و لا لن ا Iqra' 2 bersambung yang bertemu huruf mad.. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. m/s: ر م ى ر م ي ا ر ام ى ر م اي ا m/s: لما لم ا = ي د ي ه ا ش ه اد ت ا فت ع ا لى - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul. m/s: لام ع ك ع ج ب ا و ص ع د ا ثاش س اش س ا ث ص ا ث - Murid boleh menyebut kalimah bacaan mad dan membezakan bunyi bacaan panjang dan pendek dengan betul. m/s: 30 ثاب ت ء ا ذا ن ص ا فح ا خ طاي اى م لا ع ج لا ا ل ل و لم م ا - Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. ل م ن و Huruf ú

8 MINGGU :8 - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang dibaca pendek dengan betul. m/s: 1 Kalimah yang dibaca pendek ت ت د د ن ن م م ب ب ب ب ت ت ت ت Iqra' 3 bersambung yang berbagai baris dan tanda. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf mad ا dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf mad ي dengan betul. m/s: 2-5 Kalimah yang mengandungi huruf.ا mad فع ل فاع ل ح س د ح اس د ش ه د لع ب غن م ر ض ى m/s: 6 Kalimah yang mengandungi huruf.ي mad ب ي = ب ي= ي Bii - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad ا dan ي dengan betul. m/s: 7 خ ش ع خ اش ع ين خ اش ع ات - Murid boleh membaca dan membezakan bacaan mad dan bukan mad dengan betul. m/s: 1-7 ت ت د د ن ن م م لع ب لاع ب ين لاع ب ات Mengenal, menyebut dan (Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata) - Murid dapat membentuk huruf-huruf tertentu mengikut arah yang betul - Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul. Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul. Huruf ها لا ء ي t

9 MINGGU :9 - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Silah dengan betul. m/s: 8-9 Kalimah yang mengandungi Mad Silah Iqra' 3 bersambung yang berbagai baris dan tanda. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf huruf Ta Marbutah ( ة ) dengan betul.. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Asli. m/s: 10 Kalimah yang mengandungi huruf Ta ) ة ( Marbutah m/s: Kalimah yang mengandungi huruf Mad Asli. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek dengan betul. m/s: Kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek. ب Bu = - - Murid boleh menyebut dan membezakan kalimah yang mengandungi huruf mad dan bukan mad dengan betul. m/s: 1-16 ت ت د د ن ن م م - Mengenal, menyebut dan (Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal) - Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul. - Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul. Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul. ا ب ت ث ج ح خ

10 MINGGU :10 - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf mad ( و ) dengan betul. m/s: 17 Kalimah yang mengandungi huruf ) و ( mad ب و = ب و = Buu Iqra' 3 - bersambung yang berbagai baris dan tanda. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf alif ( ا ) yang tidak disebut dalam bacaan.. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Silah dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek mengikut hukum mad dengan betul. m/s: 18 Huruf alif ( ا ) yang tidak disebut dalam bacaan قا لو ا m/s: 19 Kalimah yang mengandungi Mad Silah m/s: 20 Kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek. - - Murid boleh menyebut kalimah bacaan mad dan bukan mad mengikut hukum bacaan yang betul. m/s: Kalimah yang mengandungi bacaan mad dan bukan mad. ب و = ب و = Buu - Mengenal, menyebut dan (Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal) - Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul. - Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul. Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul. د ذ ر ز س ش ص ض

11 MINGGU :11 - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek mengikut hukum mad dengan betul. m/s: Kalimah yang mengandungi bacaan m ad dan bukan mad. يخافون يسووقون ليوفون ناكسوه لتنوا مفاتحه Iqra' 3 bersambung yang berbagai baris dan tanda. - Murid dapat membaca potongan ayat pendek dengan betul. - Murid dapat membaca potongan ayat pendek dengan betul. m/s: Potonga n ayat pendek وا ذا سا لك عبادى حديث موسى m/s: Potongan ayat pendek فى صحف موسى يتلاومون غفلون راغبون - Murid dapat membaca potongan ayat pendek dengan betul. m/s: Potongan ay at pendek تراود فتي ها - Murid boleh membunyikan kalimah dan membaca potongan ayat dengan betul. m/s: Potongan aya t pendek فا ذا ركبوا Mengenal, menyebut dan (Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal) - Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul. - Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul. Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul. ط ظ ع ع غ ف ق

12 MINGGU : 12 Ujian Bulanan (1)

13 MINGGU :13 - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin dengan betul. m/s: 1-2 K alimah yang bertanda tanwin di atas. ب ب ا ت ت ا ث ثا ج ج ا - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin dengan betul. m/s: 3 Kalimah yang bertanda tanwin di b awah. ت ت ت ت د د د د Iqra' 4 bersambung yang bertanda tanwin. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin dengan betul. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mempunyai tanda tanwin dengan betul. m/s: 4 Kalimah yang bertanda tanwin di dep an. ب ب ب ب ا ب ب m/s: 5-6 Kalimah bertanda tanwin pelbagai baris. عمد عنبا قفص قلم قرد ة خسي ين - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mempunyai tanda tanwin dengan betul.. m/s: 1-6 Kalimah bertanda tanwin pelbagai bar is. ب ب ا ت ت ا ث ثا ج ج ا قنتت حفظت وكتبه ورسله Mengenal, menyebut dan (Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal) - Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul. - Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul. Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan ك ك ل م ن و و

14 MINGGU :14 - Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul. m/s: 9-10 Kalimah yang mempunyai tanda sukun dan m ad. ب و ب و ت وب ت و ب س وف س و ف Iqra' 4 bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. - Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul. - Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul. m/s: Huruf Mim bertanda sukun.. ا م ا م ا م لم ل م لم m/s: Huru f Nun bertanda sukun.. ا ن ا ن ه ن ه ن ع ن ع ن - Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul. m/s: Huruf bertanda sukun selain Nun dan Mim. ا ب ا ج ا د ا ط ا ق - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda dengan betul.. m/s: 9-20 Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan ta nda. ب و ب و فل ي ض ح ك وا قل ي لا Mengenal, menyebut dan (Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal). Murid boleh mengenal, menyebut dan melakar bentuk huruf jawi bersambung. Murid boleh menyebut huruf-huruf jawi bersambung pada kalimah. Murid boleh menulis huruf bersambung mengikut contoh yang diberi..

15 MINGGU :15 - Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. m/s: Kalimah yang mempunyai huruf yang bertan da sukun. ت ا ت ع ت ك ت ق فليا ت مستمعهم هو ا غنى وا قنى Iqra' 4 bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. - Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. - Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. m/s: Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. م ك ث ين ف يه ا ب د ا ي ق ر ء ون ك ت ب ه م m/s: Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda م ن ا ح س ن د ين ا ولا خوف عليهم - Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. m/s: Kalimah yang mempunyai pelbagai b aris dan tanda بعضنا ببعض ا ن ا طعتموهم - Murid dapat mengenal dan membaca pelbagai hukum dengan betul. m/s: Kalimah yang mempunyai pelbagai b aris dan tanda وا رسلنه ا لى ماي ة ا لف ا و يزيدون Membezakan bentuk-bentuk huruf. Murid boleh menyebut huruf-huruf yang tidak sama bentuk dengan betul. Murid boleh menulis semula huruf-huruf yang tidak sama bentuk. Murid boleh membezakan huruf-huruf yang sama bentuk dengan yang tidak sama bentuk. Tidak @

16 MINGGU : 16 Ujian Bulanan (2)

17 MINGGU :17 - Membaca kalimah dan potongan ayat - Murid boleh membaca kalimah berbagai baris dan tanda bersambung dengan Alif Lam Qamariah dan Syamsiah. - Murid dapat mengenal tanda waqaf dan membaca mengikut tanda waqaf yang betul. m/s: 1-2 Kalimah yang mempunyai Alif Lam Qamar iah. الحمد والحمد ماكتسيت مااقتتلوا فى اللا رض m/s: 3-7 ءامين - ءامين ء ان ي ة - ء ان ي ه Iqra' 5 - Murid dapat membaca huruf yang bertanda panjang lebih 2 harakah dan wau yang dianggap tidak ada. m/s: 9 لا ا ع ب د - ا و لي ك - Murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum Wajibal Ghunnah dengan betul. m/s: 10 Kalimah yang mempunyai hukum Wajibal Ghu nnah. ا ن ن = ا ن - - Murid dapat mengenal dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan betul. m/s: 1-10 Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda. Hukum bacaa n mad الحمد والحمد - ا ن ن = ا ن Membezakan bentuk-bentuk huruf. Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang hampir sama bentuk.. Huruf yang hampir sama ن Ò

18 PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR, TAHUN 1 MINGGU :18 - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad. m/s: 11 Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maalghunnah dan Ikhfak Safawi. - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad. m/s: Kalimah yang mengandungi tanda Tasdid كب ر يكب ر رت ل يرت ل Iqra' 5 - Membaca kalimah dan potongan ayat - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad. والش مس وضحها m/s: Kalimah yang mengandungi huruf ) لفظ الجلاله (Lafzuljalalah/ Lam واالله رسول االله الله باالله - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad. m/s: Kalimah yang mempunyai hukum Mad Lazim Kalimi Muthaqqal ولا الض ا ل ين - - Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad. m/s: Kalimah dan potongan ayat. لا اله الا االله محمد رسول االله Membezakan bentuk-bentuk huruf. Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang hampir sama bentuk.. Huruf yang hampir Î

19 MINGGU : 19 Ujian Pertengahan Tahun (PKBS 1)

20 MINGGU :20 - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid. m/s: 1-3 Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maal Ghunnah ( nun mati atau tanwin bertemu huruf Wau) Iqra' 6 - Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid. m/s: 4-6 Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maal Ghunnah ( nun mati atau tanwin bertemu huruf Ya) m/s: 7-10 Kalimah yang mengandungi hukum Iqlab - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid. m/s: Kalimah yang mempunyai hukum Ikhfak Haqiqi - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah dan ayat-ayat pendek yang mempunyai pelbagai hukum tajwid. m/s: 1-18 Kalimah dan potongan ayat yang mengandungi pelbagai hukum. Membezakan bentuk-bentuk huruf. Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang hampir sama bentuk.. Huruf yang hampir sama @

21 MINGGU :21 m/s: Tanda-tanda waqaf: - Murid boleh mengenal dan membaca ayat-ayat mengikut tanda waqaf dengan betul. - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid. m/s: Cara mewaqafkan suara bacaan Iqra' 6 - Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris. - Murid boleh mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul. - Murid dapat mengenal dan membaca huruf-huruf di awal surah dengan betul mengikut kaedah hukum tajwid. m/s: Kalimah yang mengandungi hukum Qalqalah m/s: Huruf-huruf di awal surah - Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat mengikut hukum tajwid yang betul. m/s: بسم االله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين... الخ Membezakan bentuk-bentuk huruf. Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang hampir sama bentuk. Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang hampir sama bentuk.. Huruf yang hampir ض ط ظ

22

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

المضارع الماضي الا مر

المضارع الماضي الا مر Pelajaran 1 النهي dan الا مر, المضارع, الماضي Bentuk Untuk الفعل المزيد (Kata kerja Berimbuhan) Perhatikan Kalimat-kalimat berikut ini! Allah mengeluarkan manusia dari kehidupan yang االله ي خ ر ج الن

Lebih terperinci

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti BAB 10 HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi 10. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf Kompetensi Dasar 10.1. Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf 10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan

Lebih terperinci

RANGKUMAN MATERI HURUF HIJAIYAH. BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif )

RANGKUMAN MATERI HURUF HIJAIYAH. BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif ) HURUF HIJAIYAH ا ب ت ث ر ذ د ج ح خ ز س ش ص ض ط ظ و ه ي ن م ل غ ف ق ك ع. HURUF SYAMSIAH HURUF QAMARIYAH ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif ) ALIF LAM SYAMSIAH

Lebih terperinci

Dinamakan bacaan izhar halqi apabila terdapat nun sukun ( ن ) atau tanwin (

Dinamakan bacaan izhar halqi apabila terdapat nun sukun ( ن ) atau tanwin ( BAB 9 HUKUM BACAAN NUN MATI, TANWIN DAN MIM MATI STANDAR KOMPETENSI 9. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.1. 9.2. 9.3. KOMPETENSI DASAR Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan

Lebih terperinci

dan 3 ماضي juga dapat di-tashrif (diubah) berdasarkan kata ganti, baik dalam bentuk المزيد

dan 3 ماضي juga dapat di-tashrif (diubah) berdasarkan kata ganti, baik dalam bentuk المزيد Pelajaran 2 تصريف الا فعال المزيدة ا لى الضم اي ر Perubahan Kata kerja berimbuhan berdasarkan kata ganti Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini! 1. الس ح ر الن اس ن ي ع لم و الشياطين Setan-setan itu mengajarkan

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

كيفي ة صلا الترا لايرح TATA CARA SHOLAT TARAWIH

كيفي ة صلا الترا لايرح TATA CARA SHOLAT TARAWIH كيفي ة صلا الترا لايرح TATA CARA SHOLAT TARAWIH DI MASJID JAMI' NURUL HIDAYAH KALIBATA Disusun Oleh PANITIA KEGIATAN RAMADHAN MASJID JAMI NURUL HIDAYAH Jl. Warung Jati Timur No. 25A Rt. 007/04 Kel. Kalibata

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 3 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.

STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 6 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. KOMPETENSI DASAR: 9. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar.

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN/HADITS STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaaan Qalqalah dan Ra. KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan

Lebih terperinci

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM MODUL PENGENALAN KAIDAH BAHASA ARAB DASAR BAHASA ARAB KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM Diterbitkan oleh: MA HAD UMAR BIN KHATTAB YOGYAKARTA bekerjasama dengan RADIO MUSLIM YOGYAKARTA 1 ال م ف ر د ات (Kosakata)

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. Dalam tulisan ini akan kami kemukakan cara termudah

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

الفعل الصحيح و المعتل Kata Kerja Sehat dan Sakit

الفعل الصحيح و المعتل Kata Kerja Sehat dan Sakit Pelajaran 3 الفعل الصحيح و المعتل Kata Kerja Sehat dan Sakit Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini! ع ل م ا ن س ي ك و ن م ن كم م ر ض ى 1. sakit. Tuhanmu tahu bahwa sebagian kalian akan ت ب ت ي دا ا ب

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

KHUTBAH GERHANA MATAHARI

KHUTBAH GERHANA MATAHARI KHUTBAH GERHANA MATAHARI Khotbah I ا ل ح م د ل له ر ب ال ع ال م ي ن ا ل ذ ي خ ل ق ا لا ن س ان خ ل ي ف ة ف ي ا لا ر ض و ال ذ ي ج ع ل ك ل ش ي ي إ ع ت ب ار ا ل ل م ت ق ي ن و ج ع ل ف ى ق ل و ب ال م س ل م ي

Lebih terperinci

MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR

MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran Yang Dibina Oleh Bpk. Muhammad Mas ud, S.Pd.I

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 NAMA: KELAS: KBM 3 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian

Lebih terperinci

AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I

AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I QS. AL-A RAF: 56-58 1. Membaca و ل ت ف س د و ف ألر ض ب ع د إ ص لح ه و د ع وه خ و ف و ط م ع إ ن ر ح ة لل و ق ر يب م ن ل م ح

Lebih terperinci

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2 Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2 PENGANTAR بسم اهلل الرمحن الرحيم Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah swt, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi dan Rasul

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 NAMA: KELAS: KBM 1 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

SENARAI JADUAL. JADUAL : Interpretasi Skor Min Amat baik Baik Memuaskan Lemah.

SENARAI JADUAL. JADUAL : Interpretasi Skor Min Amat baik Baik Memuaskan Lemah. SENARAI JADUAL JADUAL 1.8.2.2.1.1: Interpretasi Skor Min Skor Min (%) Interpretasi 81 100 Amat baik 61 80 Baik 41 60 Memuaskan 21 40 Lemah 20 Amat lemah (Halaman 18) JADUAL 4.1: Maklumat Latar Belakang

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI AH MUSYARAKAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah: Menimbang Mengingat : a. bahwa

Lebih terperinci

- لخ بي ر ر ب ه م م ن- ي و م ذ ذ.9 و ا ن ه لش د ي د د - ل م و ري ت قد ح ا.A ا لمغ ي رت ص ب ح ا ف -و ا ن ه و ا ن ه لا- ا ذاب ع ث ر

- لخ بي ر ر ب ه م م ن- ي و م ذ ذ.9 و ا ن ه لش د ي د د - ل م و ري ت قد ح ا.A ا لمغ ي رت ص ب ح ا ف -و ا ن ه و ا ن ه لا- ا ذاب ع ث ر TEST FORMATIF I Semester 2 Mata Pelajaran : PENDIDKAN AGAMA ISLAM Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 45 Menit AL ADIYAT DAN ILMU TAJWID ي و م ذ ذ.9 هم م- ب لخ بي ر- - لخ بي ر ر ب ه م م ن- Pilihlah salah satu

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN BAB 7 HOME ASPEK AL-QUR AN SK/KD SURAH AR-RUM, 41-42 SURAH AL-A RAF 56-58 SURAH SAD: 27 video الر ح م ن الر ح يم ASPEK AL-QUR AN STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA

Lebih terperinci

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif PEDOMAN WAWANCARA A. KONDISI UMUM 1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ al-ikhsan? 2. Siapa tokoh yang merintis berdirinya TPQ al-ikhsan? 3. Motif apa yang mendasari berdirinya TPQ al-ikhsan? 4. Mengapa

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1 Oleh : Fajar Muzaki 0906010012 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Bab 1. Memperindah Bacaan Qur an Dengan Tajwid Yang Benar

Bab 1. Memperindah Bacaan Qur an Dengan Tajwid Yang Benar Bab 1 Memperindah Bacaan Qur an Dengan Tajwid Yang Benar (Hukum Bacaan Mad Silah, Mad Badal, Mad Tamkin, Dan Mad Farqi) Kompetensi Inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 2. Menghargai

Lebih terperinci

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR STANDAR KOMPETENSI 13. Memahami tatacara shalat jama dan qashar KOMPETENSI DASAR 13.1. Menjelaskan shalat jama dan qashar 13.2. Mempraktekkan shalat jama dan qashar A. Shalat

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN MODUL KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar Membaca Q.S.

Lebih terperinci

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani.

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani. ] لمتابعة رابط المشاركة الا صلي ة للبيان [ ikuti postingan asal keterangan ini الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani page 1 / 40 1433-07 - 30 ه 2012-06 - 20 م 03:56 صباحا

Lebih terperinci

MODUL AL QUR AN KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT

MODUL AL QUR AN KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT م ھ MODUL AL QUR AN KELAS / SEMESTER : XI / GASAL TAHUN PELAJARAN : 2017 /2018 GURU MAPEL : SITI KHANIFAH,S.Pd.I KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT 1. Pengertian Ghorib & Musykilat a. Ghorib ialah :Bacaan Al-Qur

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 1 PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Ogos 2017 1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

ARAB-LATIN. A. KONSONAN TUNGGAL Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan. Bâ' B - ت. Tâ' T - ث. Jim J - ح. Khâ Kh - د. Dâl D - ذ. Râ' R - ز.

ARAB-LATIN. A. KONSONAN TUNGGAL Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan. Bâ' B - ت. Tâ' T - ث. Jim J - ح. Khâ Kh - د. Dâl D - ذ. Râ' R - ز. ARAB-LATIN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0543 b/u/1978 tertanggal 22 Januari 1988 A. KONSONAN TUNGGAL Huruf Arab Nama Huruf Latin

Lebih terperinci

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2 Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2 Penulis : Tim Penulis (SD UNGGULAN USWATUH HASANAH) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Neng Tati, S.Pd.I 4. Syarifudin, S.Hum Editor Design & Layout : Syarifudin,

Lebih terperinci

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERNYATAAN... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN PENGESAHAN... MOTTO... PERSEMBAHAN... ABSTRAK...

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERNYATAAN... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN PENGESAHAN... MOTTO... PERSEMBAHAN... ABSTRAK... DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.... HALAMAN PERNYATAAN... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN PENGESAHAN... MOTTO... PERSEMBAHAN... ABSTRAK...... الملخص i ii iii iv v vi vii viii ABSTRCT... ix PEDOMAN TRANSLITERASI...

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional setelah FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ب س م االله الر ح من الر ح ي م Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM...... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv ABSTRAK... v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... vii DAFTAR TRANSLITERASI... xi BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL NO: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang HAWALAH BIL UJRAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional setelah Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. SAMPUL DALAM... i. PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii. KATA PENGANTAR... v. DAFTAR TRANSLITERASI... x

DAFTAR ISI. SAMPUL DALAM... i. PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii. KATA PENGANTAR... v. DAFTAR TRANSLITERASI... x DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... i PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii PENGESAHAN... iii ABSTRAK... iv KATA PENGANTAR... v DAFTAR ISI... vii DAFTAR GAMBAR...ix DAFTAR TRANSLITERASI... x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...

Lebih terperinci

Daftar Tabel... Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia... Latar Belakang Masalah... Batasan Masalah Penelitian...

Daftar Tabel... Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia... Latar Belakang Masalah... Batasan Masalah Penelitian... DAFTAR ISI hal Halaman Judul i Halaman Persertujuan Pembimbing... ii Halaman Pengesahan... iii Halaman Pernyataan Keaslian iv Halaman Motto... v Halaman Persembahan vi Halaman Kata Pengantar vii Abstrak

Lebih terperinci

PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii. PENGESAHAN...iii. PERSEMBAHAN... iv. MOTTO... v. ABSTRAK... vi. KATA PENGANTAR... vii. DAFTAR ISI...

PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii. PENGESAHAN...iii. PERSEMBAHAN... iv. MOTTO... v. ABSTRAK... vi. KATA PENGANTAR... vii. DAFTAR ISI... PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii PENGESAHAN...iii PERSEMBAHAN... iv MOTTO... v ABSTRAK... vi KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TRANSLITERASI... xii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...

Lebih terperinci

KONSISTENSI PADA MAD

KONSISTENSI PADA MAD KONSISTENSI PADA MAD Mad artinya tambahan (az-ziyaadah) atau memanjang. Sebuah kata yang diikuti oleh huruf mad, maka dibaca panjang. Secara umum kaidah panjang dalam Al-Quran terbagi dua yaitu pada dua

Lebih terperinci

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008 UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008 PANDUAN MATERI SMA DAN MA BAHASA ARAB PROGRAM STUDI KEAGAMAAN PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BALITBANG DEPDIKNAS KATA PENGANTAR Dalam rangka sosialisasi kebijakan dan

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

A. Analisis Tentang Tata Cara Akad Manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan persoalan akad

A. Analisis Tentang Tata Cara Akad Manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan persoalan akad BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN JAJAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DI TAMBAK LUMPANG KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN SUKOMANUNGGAL SURABAYA A. Analisis Tentang Tata Cara Akad Manusia tidak

Lebih terperinci

MODUL. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bone-Bone Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : XI / 1

MODUL. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bone-Bone Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : XI / 1 MODUL Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bone-Bone Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : XI / 1 I. STANDAR KOMPETENSI 1. Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Kompetisi dalam kebaikan. II.

Lebih terperinci

Pelajaran Tajwid

Pelajaran Tajwid PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN UNTUK PELAJARAN PERMULAAN I. ZARKASYI a wpublisher http://agusw.penamedia.com i ii PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PENGALIHAN UTANG ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERNYATAAN... REKOMENDASI PEMBIMBING... NOTA DINAS... HALAMAN PERSEMBAHAN...

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERNYATAAN... REKOMENDASI PEMBIMBING... NOTA DINAS... HALAMAN PERSEMBAHAN... DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERNYATAAN... REKOMENDASI PEMBIMBING... NOTA DINAS... HALAMAN PERSEMBAHAN... HALAMAN MOTTO... KATA PENGANTAR... ABSTRAKSI... ABSTRACT... DAFTAR ISI...

Lebih terperinci

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL II HUKUM TAJWID 1I OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 15 MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah: Menimbang FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang LETTER OF CREDIT (L/C) DENGAN AKAD KAFALAH BIL UJRAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م : a. bahwa

Lebih terperinci

BAB LIMA HUKUM TASHI:L HAMZAT DALAM RIWAYAT WARSH. Fenomena tashi:l hamzat atau menggugurkannya adalah antara

BAB LIMA HUKUM TASHI:L HAMZAT DALAM RIWAYAT WARSH. Fenomena tashi:l hamzat atau menggugurkannya adalah antara BAB LIMA HUKUM TASHI:L HAMZAT DALAM RIWAYAT WARSH 5.0 Pendahuluan Fenomena tashi:l hamzat atau menggugurkannya adalah antara fenomena fonetik yang menarik perhatian para pemerhati dan pengkaji mengenai

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN... MOTTO... ABSTRAK... DAFTAR ISI... DAFTAR GRAFIK... xiv

DAFTAR ISI PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN... MOTTO... ABSTRAK... DAFTAR ISI... DAFTAR GRAFIK... xiv DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN... MOTTO... ABSTRAK... i ii iii iv v vi KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL... xiii DAFTAR

Lebih terperinci

Jamaah Jum at yang dimuliakan Allah.

Jamaah Jum at yang dimuliakan Allah. ال ح م د ل ل ه ال ذ ي ا ن ز ل ع ل ى ع ب د ه ال ك ت اب و ل م ي ج ع ل ل ه ع و ج ا. ق ي م ا ل ي ن ذ ر ب ا س ا ش د يد ا م ن ل د ن ه و ي ب ش ر ال م و م ن ين ال ذ ين ي ع م ل ون الص ال ح ات ا ن ل ه م ا ج ر ا

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. SAMPUL DALAM... i. PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI... ii. PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... iii. PANDUAN TRANSLITERASI... iv. ABSTRAK...

DAFTAR ISI. SAMPUL DALAM... i. PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI... ii. PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... iii. PANDUAN TRANSLITERASI... iv. ABSTRAK... DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... i PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI... ii PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... iii PANDUAN TRANSLITERASI... iv ABSTRAK... vi MOTTO... vii PERSEMBAHAN... viii KATA PENGANTAR... x DAFTAR

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan

Lebih terperinci

NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN

NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN FATEHAH LEARNING CENTRE ILMU. AMAL. AMAN. NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN RASM UTHMANI RIWAYAT HAFS IMAM ASIM Kuasai Ilmu Tajwid Dengan Mudah Seronoknya Cinta Al-Qur an Disusun oleh: Ahmad Fitri Bin

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SIKLUS 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SIKLUS 1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SIKLUS 1 SEKOLAH : SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang MATA PELAJARAN : Bahasa Arab KELAS / SEMESTER : VII / Gasal ALOKASI WAKTU : 2 jam

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 6 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 10: Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf. KOMPETENSI DASAR: 10.1. Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf. 10.2. Menunjukkan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman BAB II STUDI TOKOH. A. Pengertian Studi Tokoh B. Profil Tokoh... 30

DAFTAR ISI. Halaman BAB II STUDI TOKOH. A. Pengertian Studi Tokoh B. Profil Tokoh... 30 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v PERSEMBAHAN... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TRANSLITERASI...

Lebih terperinci

DAFTAR ISI SAMPUL DALAM PERNYATAAN KEASLIAN... MOTTO.. PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN.. ABSTRAK.. KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI..

DAFTAR ISI SAMPUL DALAM PERNYATAAN KEASLIAN... MOTTO.. PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN.. ABSTRAK.. KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI.. DAFTAR ISI SAMPUL DALAM PERNYATAAN KEASLIAN.... MOTTO.. PERSETUJUAN PEMBIMBING.... PENGESAHAN.. ABSTRAK.. KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI.. DAFTAR TRANSLITRASI.. i ii iii iv v vi viii ix xii BAB I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Lampiran RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama sekolah Mata pelajaran Kelas/ semester Materi pokok Alokasi waktu : SMPLB BKI Karanganyar : Agama Islam : VII - C / II : Membaca Huruf Hijaiyah : 3x40 menit

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv ABSTRAK... v PERSEMBAHAN... vi MOTTO... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

الممدمة. Pendahuluan. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, dan madmad..

الممدمة. Pendahuluan. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, dan madmad.. الممدمة Pendahuluan م ول ر اج ر حمة ال ؽ ف ور * د و م ا س ل م ان ه و ال ج م ز ور ى Berkata Sulaiman Al Jamzury, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat sang Maha Pengampun.. ال ح م د ل ل ه م ص ل ا ع

Lebih terperinci

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3 Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3 Penulis : Tim Penulis (SD UNGGULAN USWATUH HASANAH) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Neng Tati, S.Pd.I 4. Syarifudin, S.Hum Editor Design & Layout : Syarifudin,

Lebih terperinci

mura>bah}ah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya... 60

mura>bah}ah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya... 60 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v ABSTRAK... vi PERSEMBAHAN... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Pedoman Translitrasi... Abstraks...

DAFTAR ISI. Pedoman Translitrasi... Abstraks... x DAFTAR ISI Halaman Sampul... i Halaman Judul.. ii Halaman Pernyataan Keaslian.. iii Halaman Persembahan. iv Halaman Persetujuan Pembimbing... v Halaman Pengesahan... vi Halaman Motto... vii Halaman Kata

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi

Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi المصدر Hollow Earth/Rongga Bumi (Bumi dengan dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari) Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi page 1 / 18 dengan dua tempat matahari

Lebih terperinci

AHMAD GAZALI NIM

AHMAD GAZALI NIM ANALISIS KRITIS TERHADAP GAGASAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN DOKUMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN AL- QUR AN TESIS Oleh AHMAD GAZALI NIM.1102110799 INSTITUT

Lebih terperinci

Hukum mengingkari kehidupan akhirat

Hukum mengingkari kehidupan akhirat Hukum mengingkari kehidupan akhirat Pertanyaan: Hukum orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan mengira bahwa hal itu termasuk khurafat-khurafat dari abad pertengahan? Dan bagaimana bisa menundukkan

Lebih terperinci

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN)

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) 36 PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 5 Tahun 2005 Tentang PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) Majelis Ulama Indonesia,

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN ABSTRAK PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL BAB : PENDAHULUAN. 1 Pendahuluan 1. 2 Latar Belakang Kajian 1

ISI KANDUNGAN ABSTRAK PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL BAB : PENDAHULUAN. 1 Pendahuluan 1. 2 Latar Belakang Kajian 1 ISI KANDUNGAN HALAMAN ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN ISI KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL ii iii iv v vi xii xv BAB : PENDAHULUAN 1 Pendahuluan 1 2 Latar Belakang Kajian 1

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i SURAT PERNYATAAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v PERSEMBAHAN... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... xi DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

BAB III : DESKRIPSI SISTEM KERJA DAN PENGUPAAN PENCARI DONATUR PADA YAYASAN PESANTREN AL-QUR AN NURUL FALAH SURABAYA

BAB III : DESKRIPSI SISTEM KERJA DAN PENGUPAAN PENCARI DONATUR PADA YAYASAN PESANTREN AL-QUR AN NURUL FALAH SURABAYA DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN TIM PENGUJI... iv ABSTRAK... v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... xi DAFTAR TRANSLITERASI...

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci