Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan"

Transkripsi

1 Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan ( Terma Penggunaan ) ini kerana dengan menggunakan enjin tempahan ini anda menunjukkan penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan ini tanpa mengambil kira sama ada anda memilih atau tidak memilih untuk mendaftar dengan kami. Jika anda tidak menerima terma ini, jangan menggunakan enjin tempahan ini. Dengan menggunakan mana-mana bahagian enjin tempahan, anda boleh disifatkan sebagai telah menerima keseluruhan notis undang-undang ini. Berhenti menggunakan enjin tempahan ini dengan serta-merta jika anda tidak menerima dan tidak bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan. Enjin tempahan ini dikuasakan oleh teknologi Argus Car Hire dan membolehkan anda untuk menggunakan teknologi Argus Car Hire untuk menempah perkhidmatan kereta sewa daripada pembekal kereta sewa pihak ketiga. Dengan menerima Terma Penggunaan dan/atau menggunakan mana-mana bahagian enjin tempahan ini, anda bersetuju untuk mengendalikan penggunaan enjin tempahan ini dan teknologi yang menyokongnya serta diperuntukkan dengan enjin tempahan ini selaras dengan Terma Penggunaan dan bahawa Terma Penggunaan itu merupakan perjanjian antara Argus Car Hire dan anda. Argus Car Hire boleh menyemak notis undang-undang ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini pengumuman ini. Anda harus memeriksa enjin tempahan dari semasa ke semasa untuk mengkaji semula notis undang-undang semasa kerana ia mengikat anda. Peruntukan tertentu notis undang-undang ini boleh digantikan dengan notis undang-undang jelas yang khusus atau terma yang terdapat pada halaman tertentu di enjin tempahan. Semua rujukan terhadap enjin tempahan dalam Terma Penggunaan ini dianggap sebagai termasuk rujukan terhadap semua tempahan yang dibuat melalui pusat panggilan Argus Car Hire. Maklumat Mengenai Kami Laman ini dikendalikan oleh Etrawler, sebuah syarikat berdaftar Ireland yang berniaga sebagai Argus Car Hire, ArgusCarHire dan Holiday Autos ( Argus Car Hire atau kami ). Kami didaftarkan di Ireland dengan nombor syarikat dan mempunyai pejabat berdaftar di Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Alamat perniagaan utama kami ialah Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Nombor VAT kami ialah IE K. Anda boleh menghubungi kami melalui telefon pada nombor atau melalui e-mel di Argus Car Hire memudahkan tempahan untuk perkhidmatan kereta sewa. Argus Car Hire tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana syarikat kereta sewa. Kontrak anda untuk kereta sewa adalah antara anda dan pembekal kereta sewa. Terma dan syarat perjanjian sewaan antara anda dan pembekal kereta sewa boleh didapati di enjin tempahan ini apabila anda memilih jenis pembekal kereta sewa dan memasukkan maklumat lain yang berkaitan. Argus Car Hire tidak memberi jaminan atau membuat representasi yang berkaitan dengan manamana pembekal kereta sewa atau apa-apa kereta yang disewakan oleh pembekal kereta sewa. Ia merupakan tanggungjawab pembekal kereta sewa tersebut sepenuhnya untuk membekalkan anda dengan kereta sewa yang disewa melalui enjin tempahan ini Bayaran dan Caj

2 Ia merupakan tanggungjawab pembekal kereta sewa tersebut untuk memproses tempahan anda dengan betul. Ketepatan apa-apa sebut harga untuk sewaan kereta yang disediakan oleh enjin tempahan ini dan apa-apa tempahan yang dibuat pada enjin tempahan ini adalah bergantung pada butiran yang anda berikan pada enjin tempahan ini. Capaian Perkhidmatan Walaupun Argus Car Hire berusaha untuk memastikan supaya enjin tempahan tersedia secara 24 jam sehari, Argus Car Hire tidak boleh dipertanggungjawabkan jika enjin tempahan ini tidak boleh digunakan atas apa-apa sebab, pada bila-bila masa atau untuk apa-apa tempoh. Capaian ke enjin tempahan mungkin dihentikan buat sementara waktu dan tanpa notis dalam keadaan di mana berlakunya kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau atas sebab yang berada di luar kawalan Argus Car Hire. LIABILITI Dalam keadaan di mana berlakunya pertikaian antara Argus Car Hire dan anda, liabiliti kami kepada anda, jika ada, adalah terhad kepada jumlah yang dibayar oleh anda untuk kereta sewa. Dengan ini Argus Car Hire mengecualikan sehingga takat penuh yang dibenarkan oleh undang apa-apa jaminan (sama ada nyata atau tersirat), yang berkaitan dengan kualiti, kelengkapan, prestasi atau kesesuaian bagi tujuan tertentu (i) apa-apa kereta yang ditempah melalui enjin tempahan ini dan (ii) enjin tempahan ini dan apa-apa kandungan di dalamnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa maklumat yang berkaitan dengan sewaan pembekal kereta sewa yang terkandung dalam enjin tempahan ini dan teknologi yang menyokong dan disediakan pada enjin tempahan ini. Argus Car Hire berhak untuk membuat pengubahsuaian pada enjin tempahan pada bila-bila masa. Maklumat pada enjin tempahan ini dikemas kini dari semasa ke semasa. Dengan menggunakan enjin tempahan ini anda mengakui bahawa butiran sewaan dan semua maklumat lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat berkaitan dengan perjalanan dan percutian yang diterbitkan pada enjin tempahan ini mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesalahan tipografi. Apa-apa tempahan dibuat oleh anda untuk kereta sewa pada enjin tempahan ini dilakukan dengan pembekal kereta sewa dan bukannya Argus Car Hire. Argus Car Hire dan enjin tempahan ini hanya memudahkan proses penempahan dengan pembekal kereta sewa. Argus Car Hire bukanlah pihak dalam kontrak antara anda dengan pembekal kereta sewa dan tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti (secara langsung atau tidak langsung) dengan mana-mana pihak berkenaan dengan terma kontrak anda dengan pembekal kereta sewa atau apa-apa masalah yang timbul dengan kereta sewa yang ditempah mengikut kepada kontrak itu atau apa-apa masalah lain antara anda dan pembekal kereta sewa. Dengan membuat tempahan untuk kereta sewa melalui enjin tempahan ini, anda terikat oleh dan disifatkan sebagai telah menerima terma dan syarat pembekal kereta sewa yang berkaitan. KECUALI SEHINGGA KE SUATU TAKAT YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, BAIK ARGUS CAR HIRE MAHUPUN MANA-MANA PENGARAH, PEMILIK, PEKERJA, AHLI GABUNGAN RAKAN KONGSI PERJALANAN KAMI ATAU WAKIL LAIN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TIMBUL DARIPADA, ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN APA-APA MAKLUMAT, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN/ATAU MATERIAL YANG DITAWARKAN MELALUI ENJIN TEMPAHAN INI OLEH ANDA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN DATA, PENDAPATAN, KEUNTUNGAN ATAU PELUANG, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TERHADAP HARTA DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA, ATAU APA-APA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG ATAU BERTURUTAN YANG TIMBUL, WALAUPUN JIKA ARGUS CAR HIRE TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEDEMIKIAN ATAU KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN ITU SEMUNASABAHNYA BOLEH DIRAMAL.

3 Penyenaraian apa-apa maklumat perjalanan atau perkhidmatan atau pautan dalam enjin tempahan ini tidak dan tidak harus dianggap sebagai saranan daripada Argus Car Hire atau jaminan atau representasi bahawa maklumat perjalanan atau perkhidmatan itu akan berada pada standard tertentu atau sesuai bagi tujuan anda. Argus Car Hire tidak boleh dalam apa jua cara dipertanggungjawabkan kepada anda jika maklumat atau perkhidmatan itu tidak bersesuaian dengan tujuan anda. Anda harus menggunakan budi bicara anda sendiri apabila menggunakan maklumat ini. TIADA PENGGUNAAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU DILARANG Sebagai syarat penggunaan enjin tempahan ini oleh anda, anda berjanji kepada Argus Car Hire bahawa anda tidak akan menggunakan enjin tempahan ini untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh atau bertentangan dengan Terma Penggunaan. UMUR DAN TANGGUNGJAWAB Dengan menggunakan enjin tempahan ini anda mengesahkan bahawa umur anda adalah layak untuk menggunakan enjin tempahan ini dan mencipta ikatan kewajipan undang-undang bagi apa-apa liabiliti yang mungkin anda tanggung sebagai hasil daripada penggunaan enjin tempahan ini. Dengan menggunakan enjin tempahan ini anda memahami bahawa anda bertanggungjawab, dari segi kewangan dan selainnya, bagi semua penggunaan enjin tempahan ini oleh anda dan sesiapa yang menggunakan maklumat log masuk anda. Argus Car Hire menyarankan supaya anda melindungi maklumat log masuk anda. PAUTAN KE LAMAN PIHAK KETIGA Enjin tempahan ini mungkin mengandungi pautan ke sumber yang terletak pada pelayan atau laman web yang dikendalikan oleh pihak selain daripada Argus Car Hire. Jika anda menggunakan pautan ini, anda meninggalkan enjin tempahan ini (laman web). Hiperpautan yang sedemikian dibekalkan sebagai rujukan dan kemudahan anda sahaja. Pemasukan hiperpautan pada enjin tempahan ini ke laman web atau pelayan lain tidak menunjukkan apa-apa pengendorsan material pada laman web atau pelayan sedemikian (termasuk tetapi tidak terhad kepada material yang berkaitan dengan maklumat perjalanan atau perkhidmatan) atau apa-apa perkaitan dengan pengendali mereka. Argus Car Hire tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap laman web atau pelayan sedemikian atau pihak yang mengendalikan laman web atau pelayan sedemikian dan selaras dengan itu Argus Car Hire tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti bagi apa-apa material yang terkandung pada pelayan atau laman web sedemikian, atau ketepatan atau kesahan maklumat yang terkandung pada laman web atau pelayan lain. Anda perlu menggunakan budi bicara anda sendiri apabila berkomunikasi dan menggunakan perkhidmatan daripada laman web dan pelayan lain ini. Jika anda memutuskan untuk mengakses apa-apa laman web pihak ketiga yang dipautkan ke enjin tempahan ini (laman web), anda melakukannya atas risiko anda sendiri secara keseluruhannya. TERMA LAIN YANG BERKENAAN Terma penggunaan bagi Bing Maps ( TOU Bing Maps ) [MASUKKAN HIPERPAUTAN KE TOU BING MAPS] menentukan penggunaan Bing Maps oleh anda di laman web kami. Apabila menggunakan Bing Maps anda mestilah mematuhi TOU Bing Maps SYARAT TEMPAHAN Sila baca syarat di bawah yang diguna pakai untuk tempahan yang dibuat oleh anda untuk sewaan kereta melalui enjin tempahan ini. A. Membuat Tempahan Argus Car Hire beroperasi secara global, maka terdapat tiga jenis model pembayaran perniagaan apabila membuat tempahan seperti yang diterangkan di bawah: Anda membayar deposit tempahan semasa membuat tempahan dan bakinya dibayar kepada pembekal kereta sewa selepas ketibaan; atau Anda membayar keseluruhan kos sewa kereta sewa tersebut semasa anda membuat tempahan dan anda hanya

4 membayar untuk petrol/diesel serta tambahan pilihan selepas ketibaan; atau Anda tidak membayar apa-apa semasa membuat tempahan. Argus Car Hire akan membuat tempahan bagi pihak anda tanpa menerima apa-apa wang dan anda akan membayar pembekal kereta sewa keseluruhan kos kereta sewa selepas ketibaan anda. Model pembayaran untuk tempahan anda adalah bergantung pada lokasi dan/atau pembekal kereta sewa yang digunakan dan anda akan dimaklumkan mengenai apa-apa bayaran pendahuluan sebelum melengkapkan tempahan anda. Jika berkenaan, anda akan bertanggungjawab untuk membayar baki yang masih tertunggak kepada pembekal kereta sewa. Anda bertanggungjawab pada setiap masa terhadap apaapa bayaran perkhidmatan/kos tambahan yang diminta oleh anda dan anda bertanggungjawab untuk apaapa caj perkhidmatan lain yang dikenakan oleh pembekal kereta sewa tersebut. Anda mesti menggunakan kad kredit atau kad debit atau PayPal untuk membuat tempahan melalui enjin tempahan ini. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua pembekal kereta sewa akan menerima kad debit atau PayPal. Apabila membuat tempahan dengan kad kredit, kad debit atau PayPal anda melalui enjin tempahan ini, anda bersetuju bahawa jika tempahan dibatalkan lebih dua hari selepas tarikh tempahan dibuat, bayaran pengendalian pembatalan / pentadbiran sebanyak 20 akan diambil oleh Argus Car Hire dan tidak akan dikembalikan. Jika anda perlu membuat apa-apa perubahan kepada tempahan anda, Argus Car Hire mesti menerima makluman daripada anda melalui Sokongan Argus Car Hire menggunakan enjin tempahan, yang memaklumkan Argus Car Hire mengenai butiran yang hendak diubah secara terperinci. Argus Car Hire tidak menjamin bahawa perubahan tersebut boleh diproses; walau bagaimanapun kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan. Perubahan tidak boleh diproses selepas pengambilan kereta sewa pembekal. Argus Car Hire tidak boleh mengembalikan wang anda jika anda memulangkan kereta yang disewa lebih awal dari yang sepatutnya. Jika anda perlu melanjutkan tempoh sewaan kereta selepas mengambil kereta sewa (tarikh tidak ditanggung oleh baucer Argus Car Hire), anda mesti membayar secara langsung kepada pembekal kereta sewa mengikut kadar sewa tempatan yang diguna pakai pada ketika itu. Apabila melakukan penempahan, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan kepada pembekal kereta sewa, jika perlu, mengenai apa-apa keadaan fizikal atau mental yang berkaitan dengan sewaan kereta. Jika berlaku kemalangan, mungkin terdapat implikasi insurans jika anda gagal untuk memaklumkan pembekal kereta sewa mengenai keadaan tersebut. Anda akan perlu menunjukkan, semasa mengambil kereta anda, lesen kereta penuh (Lesen UK mempunyai dua bahagian) daripada negara asal anda, pasport yang sah dan kad kredit yang sah di bawah nama penyewa (pemandu). Jika berlaku kegagalan untuk menunjukkan dokumen yang diperlukan, pembekal kereta sewa mungkin enggan menyerahkan kereta dan tiada pengembalian wang akan dilakukan. Jika anda membuat tempahan tetapi tidak mengambil kereta sewa tersebut, tiada pengembalian wang akan dilakukan. Sila ambil perhatian bahawa jika berlaku kelewatan dalam ketibaan, adalah menjadi tanggungjawab pelanggan itu untuk menghubungi pembekal kereta sewa tersebut. Dalam keadaan di mana berlakunya pembatalan atau kelewatan penerbangan, Argus Car Hire tidak akan bertanggungjawab ke atas pembayaran yang telah dilakukan. Pengembalian wang mesti dituntut daripada insurans percutian. B. Pengesahan Tempahan Apabila tempahan anda disahkan, Argus Car Hire akan mengeluarkan pengesahan tempahan bagi pihak pembekal kereta sewa untuk setiap tempahan, tetapi tidak berjanji untuk memasukkan caj bagi perkhidmatan tambahan atau butiran mengenai caj perkhidmatan atau cukai yang dicaj oleh pembekal kereta sewa ataupun perkhidmatan tambahan yang diminta oleh anda semasa mengambil kereta sewa. Argus Car Hire menyarankan supaya anda memeriksa butiran tempahan dengan teliti, misalnya, negara, lokasi dan tempoh sewaan. Jika terdapat apa-apa percanggahan, anda harus memaklumkan Argus Car Hire dengan segera melalui enjin Laman web kami, menyatakan dengan jelas mengenai butiran sebenar percanggahan tersebut. Argus Car Hire menasihatkan supaya anda membaca dan mematuhi terma dan syarat pembekal kereta sewa (yang boleh didapati di enjin tempahan ini tetapi mungkin ditukar oleh pembekal kereta sewa tersebut dari semasa ke semasa) yang menjadi dasar apabila pembekal kereta sewa

5 menyediakan kereta sewa kepada anda semasa penerimaan pengesahan tempahan. Nombor tempahan yang disertakan dalam pengesahan tempahan hendaklah dinyatakan dalam semua pertanyaan, pembatalan atau pengubahan tempahan. C. Pembatalan Jika anda ingin membatalkan tempahan, satu-satunya kaedah yang diterima ialah melalui Laman web Argus Car Hire. Jangan membatalkan tempahan anda dengan pembekal kereta sewa secara langsung kerana bayaran tambahan mungkin akan dikenakan. Jika Argus Car Hire menerima notis pembatalan dalam masa empat puluh lapan (48) jam daripada tarikh kereta sewa ditempah, semua wang akan dikembalikan dengan sepenuhnya kepada anda. Jika Argus Car Hire menerima notis pembatalan lebih daripada empat puluh lapan (48) jam selepas tarikh kereta sewa ditempah, semua wang, kecuali bayaran pengendalian pembatalan / pentadbiran sebanyak 20, akan dikembalikan kepada anda. Dalam keadaan di mana berlakunya pembatalan tempahan dan keseluruhan jumlah sewa sepatutnya dibayar semasa ketibaan kereta sewa itu, tiada bayaran yang dikenakan untuk pembatalan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membatalkan sendiri apa-apa produk sampingan yang mungkin telah dibeli oleh anda semasa menempah kereta sewa anda. Ini termasuklah produk seperti Insurans Tiada Lebihan yang disediakan oleh pihak ketiga seperti Allianz. Dalam keadaan di mana anda membatalkan atau meminda tempahan kad kredit/debit, Argus Car Hire tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan kewangan yang dialami oleh anda disebabkan oleh perubahan dalam nilai pertukaran wang antara tempoh tempahan asal anda dengan tempoh pembatalan atau pindaan selepas tarikh tempahan asal (mana-mana yang berkenaan). Tiada pembatalan dibenarkan selepas tarikh dan masa tempahan mula berjalan. D. Harga Argus Car Hire berusaha memastikan supaya harga yang dinyatakan semasa tempahan dibuat pada enjin tempahan ini adalah tepat dari semua segi yang berkenaan. Walau bagaimanapun, Argus Car Hire berhak untuk meminda harga yang dinyatakan semasa tempahan dilakukan, jika berlaku kesilapan yang nyata dan ketara pada harga yang dinyatakan. Argus Car Hire akan berusaha untuk memaklumkan pelanggan dengan secepat yang mungkin jika harga yang dinyatakan semasa tempahan adalah salah. Dalam keadaan di mana berlakunya pertukaran dalam harga yang dinyatakan semasa tempahan dilakukan, pelanggan boleh memilih untuk membayar harga yang dipinda tersebut atau pelanggan akan layak untuk mendapat pengembalian wang bagi seluruh jumlah yang telah dibayar. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh Argus Car Hire untuk memaparkan harga dalam mata wang yang dipilih oleh pelanggan dikemas kini dengan kerap. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh syarikat kad kredit anda mungkin berbeza. Argus Car Hire tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa percanggahan antara harga yang dipaparkan oleh Argus Car Hire dan jumlah yang dikenakan oleh syarikat kad kredit anda yang disebabkan oleh kadar pertukaran yang digunakan. E. Prosedur Aduan: Aduan hanya diterima secara bertulis dan mesti dilog ke Sokongan Argus Car Hire dan diterima dalam tempoh 30 hari selepas selesainya urusan (tarikh pemulangan kereta sewa). Aduan yang diterima selepas tempoh ini tidak akan diproses. TIADA LIABILITI DALAM TRANSAKSI KAD KREDIT ATAU KAD DEBIT Argus Car Hire berusaha untuk memastikan semua transaksi kad kredit dan kad debit di enjin tempahan ini adalah selamat. WALAU BAGAIMANAPUN, jika caj yang tidak dibenarkan tertera pada penyata kad kredit atau penyata kad debit anda untuk apa-apa kad yang digunakan pada enjin tempahan ini pada bila-bila masa ketika atau selepas anda membuat tempahan anda, melakukan transaksi anda atau mendedahkan butiran kad anda pada enjin tempahan ini, Argus Car Hire tidak boleh dipertanggungjawabkan dalam apa jua cara terhadap apa jua kerosakan atau kerugian yang dialami oleh anda yang diakibatkan oleh atau

6 dalam apa jua cara berkaitan dengan penggunaan yang dinyatakan, transaksi atau pendedahan, tertakluk hanya kepada apa-apa hak berkanun yang mungkin anda miliki. Sila ambil perhatian bahawa enjin tempahan ini adalah VeriSign selamat. HAK CIPTA, NOTIS DAN LESEN TERHAD Semua maklumat dalam enjin tempahan ini adalah termasuk tetapi tidak eksklusif kepada, kandungan, teks, grafik, imej, nama perniagaan, struktur, fotografi, butang, kerja seni, kod komputer dilindungi oleh hak cipta, pelbagai undang-undang harta intelek dan undang-undang di bawah undang-undang dan perjanjian antarabangsa dan hanya tersedia untuk anda bagi tujuan peribadi. Melainkan jika anda telah menerima persetujuan bertulis daripada Car Trawler yang menyatakan sebaliknya, anda hanya boleh menggunakan enjin tempahan dan kandungannya untuk tujuan peribadi dan tidak bersifat komersil. Anda tidak mempunyai kebenaran untuk mengubah suai salinan, mengedar, mengumpul semak, memindahkan, menghasilkan semula atau memaparkan apa-apa yang di atas bagi kegunaan peribadi atau perniagaan. Dengan meneruskan untuk mencapai enjin tempahan ini, anda bersetuju: Tidak menggunakan enjin tempahan untuk membuat apa-apa spekulasi atau tempahan palsu; Tidak menggunakan enjin tempahan untuk menyelidik mengenai pembekal atau harga pembekal; Tidak menggunakan nama Argus Car Hire atau mana-mana jenama Argus Car Hire untuk tujuan komersil tanpa mendapatkan persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Argus Car Hire; dan Tidak menghasilkan semula material daripada enjin tempahan ini (Laman web) untuk tujuan komersil. PENAFIAN Enjin tempahan ini disediakan untuk pengguna dengan sedia ada dan Argus Car Hire tidak menjamin atau membuat representasi bahawa (i) enjin tempahan ini atau teknologi (pelayan dll.) yang menjadikannya tersedia dan menyokongnya adalah bebas ralat atau kesilapan atau (ii) maklumat yang diposkan pada enjin tempahan ini adalah bebas daripada jangkitan virus atau apa-apa yang lain dengan sifat yang tercemar atau perosak. Argus Car Hire tidak menerima tanggungjawab terhadap apa-apa jangkitan atau kesan daripada aplikasi yang berbahaya seperti, tetapi tidak terhad kepada, virus, Trojan, pengacauan, penipuan atau kecurian, ralat, kegagalan teknikal, peninggalan, kelewatan, capaian tanpa izin atau apa-apa kejadian yang merosakkan pentadbiran, komunikasi dan integriti enjin tempahan ini. PENEPIAN Kegagalan kami untuk menguatkuasakan pada bila-bila masa untuk apa-apa tempoh bagi satu atau lebih Terma Penggunaan tidak boleh menjadi penepian bagi Terma Penggunaan tersebut atau hak yang didatangkan bersamanya. PENGEPALA DAN ARGUS CAR HIRE Pengepala yang digunakan dalam Terma Penggunaan ini hanyalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh mempengaruhi makna atau bidang Terma Penggunaan ini. Argus Car Hire ialah nama perniagaan yang dimiliki oleh Etrawler dan semua rujukan kepada Argus Car Hire dalam Terma Penggunaan ini dianggap sebagai termasuk rujukan kepada Etrawler. Semua rujukan terhadap enjin tempahan (Laman web) dalam Terma Penggunaan ini dianggap sebagai termasuk rujukan terhadap semua tempahan yang dilakukan melalui pusat panggilan Argus Car Hire. PENGUBAHSUAIAN TERMA PENGGUNAAN Argus Car Hire berhak untuk menukar Terma Penggunaan dan kandungan enjin tempahan ini untuk sebarang sebab dan tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa liabiliti terhadap anda, mana-mana pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga. Hak ini tidak akan mempengaruhi Terma Penggunaan yang diterima oleh anda, pengguna, apabila membuat tempahan atau pembelian yang sah menggunakan enjin tempahan ini. Anda harus memeriksa Terma Penggunaan ini untuk apa-apa perubahan setiap kali anda mencapai enjin tempahan ini. Pembekal kereta sewa mungkin dari semasa ke semasa menukar terma dan syarat mereka (yang boleh didapati di enjin tempahan ini) yang menjadi dasar apabila pembekal kereta sewa menyediakan

7 kereta sewa untuk anda. Argus Car Hire tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti jika terma dan syarat pembekal kereta sewa yang terdapat di enjin tempahan ini telah ditukar atau ditukar oleh pembekal kereta sewa. TERMA DAN SYARAT AM Terma Penggunaan dan penggunaan serta capaian anda ke enjin tempahan ini ditentukan oleh undangundang Republik Ireland. Mahkamah Republik Ireland akan mempunyai bidang kuasa eksklusif terhadap semua pertikaian yang timbul antara anda dan Argus Car Hire yang bagi atau berkaitan dengan penggunaan enjin tempahan ini oleh anda. Penggunaan enjin tempahan ini tidak diizinkan dalam sebarang bidang kuasa yang tidak memberi kuat kuasa kepada semua peruntukan Terma Penggunaan termasuklah perenggan ini dengan tanpa had. Anda bersetuju bahawa tiada perhubungan, rakan kongsi, pekerjaan atau perhubungan agensi wujud antara anda dan Argus Car Hire sebagai hasil Terma Penggunaan atau penggunaan enjin tempahan ini oleh anda. Prestasi Terma Penggunaan kami adalah tertakluk kepada undang-undang dan proses undang-undang sedia ada dan tiada apa-apa yang terkandung dalam persetujuan ini boleh menghalang Argus Car Hire daripada mematuhi apa-apa permintaan penguatkuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan atau keperluan berkaitan dengan penggunaan enjin tempahan ini oleh anda atau maklumat yang diperuntukkan kepada atau dikumpul oleh Argus Car Hire berkenaan dengan penggunaan sedemikian dan Argus Car Hire tidak akan menanggung liabiliti berkenaan dengan pematuhan sedemikian. Walaupun Argus Car Hire tidak boleh mengawasi kelakuan penggunanya, ia adalah pelanggaran bagi Terma Penggunaan ini untuk menggunakan apa-apa maklumat yang diperoleh daripada enjin tempahan ini untuk mengganggu, menganiaya atau mencederakan orang lain, atau untuk menghubungi, mengiklankan kepada, mendapatkan atau menjual kepada mana-mana pengguna atau orang tanpa persetujuan yang jelas daripada mereka terlebih dahulu. DASAR PRIVASI Dasar Privasi kami juga diguna pakai terhadap penggunaan laman [MASUKKAN SEBAGAI PAUTAN KE DASAR PRIVASI LAMAN] ini oleh anda, yang menetapkan terma yang kami gunakan untuk memproses apaapa data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan laman kami, anda bersetuju dengan pemprosesan sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang diberikan oleh anda adalah tepat. Argus Car Hire berhak sepenuhnya untuk meminda Pernyataan Privasi dan Keselamatan ini pada bila-bila masa dan anda harus memeriksa dasar privasi ini secara berkala bagi sebarang pindaan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hantar pertanyaan anda kepada Laman web kami

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan esamak. Di bawah merupakan Terma & Syarat ("Syarat") yang

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM 1. Perkhidmatan yang disediakan di www.scicom-intl.com adalah laman web (Laman Web) yang dimiliki dan dikendalikan bagi pihak Kumpulan Syarikat SCICOM ( SCICOM ).

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom 1 Skop Terma Penggunaan ini berkenaan penggunaan Laman Web TomTom dan mengandungi hak, obligasi dan sekatan anda sewaktu menggunakan Laman Web TomTom. Dengan meneruskan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki;

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki; WARANTI TERHAD Hak Tambahan di Bawah Undang-undang Pengguna. Jika ANDA seorang pengguna ANDA boleh mempunyai hak (statutori) undang-undang yang menjadi tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam Waranti

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN TERMA DAN SYARAT Perjanjian Ahli PENTING SILA BACA DENGAN TELITI Dokumen ini meliputi terma dan syarat untuk kedua-dua: 1)

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Kumpulan Syarikat KLCC memproses data peribadi anda dari segi bagaimana kami melindungi data peribadi di dalam

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini ialah kontrak antara anda, Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah.

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah. TERMA & SYARAT-SYARAT: 1. Penganjur & Kelayakan 1.1 Peraduan "Daya Kekuatan Ramadhan" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraduan") dianjurkan oleh Allexcel Trading Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Pihak

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Terma & Syarat. 1 Penganjuran & Kelayakan. 2 Tempoh Peraduan. 3 Kriteria Kelayakan

Terma & Syarat. 1 Penganjuran & Kelayakan. 2 Tempoh Peraduan. 3 Kriteria Kelayakan Terma & Syarat 1 Penganjuran & Kelayakan 1.1 Peraduan ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-D) ("MyClear") dan GCH Retail (Malaysia) Sdn. Bhd. (Syarikat

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang.

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang. TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web ini. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya penting untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Halaman 1 daripada 5 Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan

Lebih terperinci

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak antara anda, sebagai Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, sebagai pengendali Program Kesetiaan BIG dan mengandungi

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi Promosi Jualan Capture the Culture Peraturan Rasmi TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN YANG DIPERLUKAN. SEBARANG PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK AKAN MENINGKATKAN PELUANG ANDA UNTUK MENCAPAI PROMOSI INI. 1.

Lebih terperinci

Kad Caj: KAD PERIBADI AMERICAN EXPRESS Jun 2012

Kad Caj: KAD PERIBADI AMERICAN EXPRESS Jun 2012 RISALAH MAKLUMAN PRODUK (Baca Risalah Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Caj Peribadi American Express. Pastikan anda turut membaca terma dan syarat am.) Kad Caj: KAD

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:

Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut: PENTING: BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. INI ADALAH PERJANJIAN UNDANG-UNDANG ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DAN ANDA (BERTINDAK SEBAGAI SEORANG INDIVIDU ATAU, JIKA BERKAITAN,

Lebih terperinci