Secara amnya, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Secara amnya, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor:"

Transkripsi

1 Takaful motor Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful motor. Ia memberikan maklumat asas supaya anda boleh mengajukan soalan yang betul dan memahami jawapan yang diberikan oleh pengendali takaful serta membuat keputusan yang tepat sebelum menyertai sesuatu pelan takaful. Apakah takaful motor? Takaful motor memberikan anda perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kenderaan sendiri akibat kebakaran, kecurian atau kemalangan; dan/atau kecederaan tubuh badan atau kematian pihak ketiga, kerosakan atau kerugian harta benda pihak ketiga. Di Malaysia, perlindungan terhadap risiko pihak ketiga diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Menjadi satu kesalahan bagi seseorang individu menggunakan atau menyebabkan atau membenarkan individu lain menggunakan kenderaan bermotor tanpa perlindungan yang sewajarnya. Konsep takaful dalam takaful motor Apabila anda menyertai takaful motor, anda akan mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful am dalam bentuk caruman penyertaan (tabarru'). Anda akan memeterai perjanjian (aqad) bagi membolehkan anda menjadi salah seorang peserta yang bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain, sekiranya salah seorang peserta menanggung kerugian akibat kemalangan yang membabitkan kenderaannya. Pada tempoh matang, anda layak untuk berkongsi lebihan di dalam dana takaful am sekiranya anda tidak membuat sebarang tuntutan sepanjang tempoh penyertaan. Lebihan ini akan dikongsi antara anda dan pengendali takaful di bawah konsep perkongsian lebihan mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Contoh: Pengendali takaful mempunyai lebihan (L) sebanyak RM4 juta dan jumlah caruman am (CA) ialah sebanyak RM10 juta. Jumlah caruman (C) anda pada tahun tersebut ialah RM1,000 dan lebihan yang dikongsi bersama antara pengendali takaful dan anda adalah mengikut nisbah perkongsian yang dipersetujui dari awal (NP) iaitu 50:50. Jumlah perkongsian lebihan yang akan diterima oleh anda dikira seperti berikut: Jenis perlindungan Secara amnya, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor: Pihak ketiga Memberikan anda perlindungan terhadap kematian, kecederaan tubuh badan dan/atau kerosakan harta benda pihak ketiga.

2 Komprehensif Memberikan perlindungan terhadap kematian, kecederaan tubuh badan dan/atau kerosakan harta benda pihak ketiga; serta kerugian atau kerosakan ke atas kenderaan anda akibat kebakaran, kecurian atau kemalangan. Siapakah pihak ketiga? Pihak ketiga ialah individu lain yang mengalami kecederaan atau menanggung kerugian atau kerosakan akibat kemalangan yang melibatkan kenderaan anda. Antara contoh pihak ketiga ialah pejalan kaki, pemandu lain atau penumpang yang berada di dalam kenderaan lain. Pihak pertama dalam pelan takaful motor ialah anda sebagai pemilik kenderaan dan pihak kedua ialah pengendali takaful. Berapakah jumlah perlindungan yang perlu diambil? Pastikan jumlah perlindungan yang diambil di bawah sijil takaful motor menggambarkan nilai pasaran kenderaan anda, contohnya kos penggantian semula kenderaan yang serupa buatan, model dan keadaannya. Sekiranya jumlah perlindungan kurang daripada nilai pasaran, syarat purata akan diguna pakai apabila tuntutan dibuat. Syarat purata merupakan penalti kerana perlindungan terkurang untuk kenderaan anda. Perlindungan terkurang bermakna jumlah perlindungan yang diambil kurang daripada nilai pasaran kenderaan semasa kejadian kerosakan. Jumlah perlindungan ialah RM80,000 manakala nilai pasaran kenderaan ialah RM100,000 dan kerugian ialah RM5,000. Syarat purata akan dikira seperti berikut: Pengendali takaful akan hanya membayar sebanyak RM4,000 dan bukannya RM5,000 terhadap kerugian yang dialami. Anda perlu menanggung perbezaan sebanyak RM1,000. Apakah 'diskaun tanpa tuntutan'? ['no claim discount' (NCD)]? Ia boleh diklasifikasikan sebagai insentif kepada anda kerana tidak membuat sebarang tuntutan sepanjang tempoh penyertaan pelan takaful motor. Diskaun ini diberikan mengikut skala berikut apabila anda memperbaharui sijil anda:

3 NCD boleh dipindahkan kepada pengendali takaful/syarikat insurans lain atau kenderaan milik anda yang lain. Pembatalan sijil Anda boleh membatalkan sijil penyertaan anda dengan menghantar notis 14 hari secara bertulis kepada pengendali takaful. Dengan pembatalan tersebut, anda berhak untuk mendapat caruman yang belum luput sepanjang tempoh takaful secara pro rata. Anda perlu menyerahkan sijil motor dan sijil takaful kepada pengendali takaful bagi tujuan pembatalan. Sekiranya sijil takaful anda hilang atau musnah, anda dikehendaki membuat Akuan Berkanun. Sijil anda juga akan terbatal sekiranya kenderaan anda telah dijual kepada individu lain. Pemilik kenderaan yang baru perlu mengambil perlindungan takaful motor yang baru. Ekses Seperti yang termaktub di dalam sijil, pengendali takaful boleh mengenakan ekses ke atas pelan takaful motor. Ekses ialah kerugian yang anda perlu tanggung sebelum pengendali takaful membayar baki tuntutan anda. Dengan perkataan lain, jumlah ekses akan ditolak sebelum pembayaran dibuat. Contoh: Sekiranya jumlah ekses ialah RM1,000 dan jumlah tuntutan ialah RM1,500, pengendali takaful hanya akan membayar sebanyak RM500 kepada anda. Bebanan (Loading) Pengendali takaful boleh mengenakan nilai bebanan ke atas caruman bagi memastikan jumlah yang dikenakan setara dengan risiko yang anda hadapi. Faktor-faktor bebanan yang sering diguna pakai ialah umur pemandu, ciri-ciri kehemahan pemandu, kapasiti enjin, tuntutan lepas yang tertentu bagi sesuatu kenderaan dan kenderaan yang dipulih semula. Indemniti Perlindungan takaful yang diberikan akan menggantikan kerugian anda, dengan meletakkan anda di kedudukan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian. Anda tidak boleh membuat keuntungan daripada tuntutan takaful motor. Pembaikan Pembaikan berlaku apabila, semasa memperbaiki sesuatu kenderaan, alat ganti sesuatu kenderaan yang lama akan digantikan dengan alat ganti yang baru. Sebagai contoh, bampar yang lama akan digantikan dengan yang baru. Oleh itu, anda dikehendaki menanggung perbezaan harga antara bampar yang lama dengan yang baru, selaras dengan prinsip indemniti. Ini kerana caruman anda adalah berdasarkan jumlah perlindungan. Amaun ini sebaliknya bergantung kepada nilai kenderaan anda, di mana pada kebiasaannya lebih rendah daripada yang baru. Hilang guna Sekiranya anda mengalami kemalangan dan anda membuat tuntutan pihak ketiga terhadap sijil seseorang individu lain yang menyebabkan kemalangan, anda boleh membuat tuntutan di atas hilang guna kenderaan ketika diperbaiki. Hilang guna ini termasuk kos perjalanan alternatif atau menyewa kenderaan lain (yang sama jenis dan kapasiti enjin). Tempoh hilang guna ini berdasarkan cadangan hari yang diperlukan untuk memperbaiki kenderaan anda yang dinilai oleh pelaras kerugian bebas. Pengendali takaful, atas budi bicara mereka, boleh menambah tempoh tangguh selama 7 hari bekerja bagi kelewatan yang tidak diduga atau yang tidak dapat dielakkan.

4 Pengecualian Takaful motor tidak akan memberi perlindungan kepada: Kematian atau kecederaan tubuh badan sendiri akibat kemalangan; Kerosakan kepada tayar kecuali pada masa yang sama kenderaan anda mengalami kerosakan; Kerugian sampingan, susut nilai, kegunaan biasa, karat dan hakisan, kerosakan mekanikal atau elektronik, kegagalan atau pecahan, peralatan atau komputer yang gagal berfungsi; Kerugian, kerosakan atau liabiliti yang berlaku di luar kawasan geografi (Malaysia, Singapura dan Brunei); Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penipuan atau jenayah pecah amanah; Kerugian, kerosakan atau liabiliti akibat bencana alam seperti banjir, ribut atau tanah runtuh; Sekiranya anda atau individu lain yang diberi kebenaran, tidak mempunyai lesen memandu untuk memandu kenderaan anda; Sekiranya anda atau pemandu yang dibenarkan, memandu di bawah pengaruh dadah atau minuman keras; Kerugian, kerosakan atau liabiliti kenderaan yang digunakan untuk tujuan jenayah; Sekiranya kenderaan digunakan atau disediakan untuk apa-apa tujuan sukan bermotor atau pertandingan (kecuali pertandingan mencari harta), atau perkara lain yang dinyatakan di dalam sijil. Perlindungan tambahan Dengan caruman tambahan, anda boleh melanjutkan pelan takaful motor biasa kepada perlindungan seperti berikut: Perlindungan liabiliti penumpang Tuntutan daripada penumpang kenderaan anda terhadap anda akibat daripada kemalangan. Konvulsi alam Apa-apa kemalangan, kerugian atau kerosakan yang disebabkan atau dikaitkan dengan banjir, taufan, ribut, ledakan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh, tanah gelincir atau konvulsi alam yang lain yang secara am tidak termasuk dalam sijil takaful motor. Liabiliti sah penumpang di atas perbuatan cuai Perlakuan cuai oleh penumpang yang menyebabkan kerugian atau kerosakan kepada pihak ketiga. Contoh: Salah seorang penumpang anda membuka pintu kenderaan dan menyebabkan kecederaan kepada orang yang sedang lalu seperti pejalan kaki atau pemandu motosikal. Pecah cermin tingkap atau cermin depan Cermin depan atau tingkap berkecai selain daripada berpunca daripada kemalangan.

5 Mogok dan kekecohan awam Sesuatu situasi yang huru-hara akibat mogok atau kekecohan awam yang menyebabkan kerosakan kepada kenderaan anda. Bagaimanakah saya membuat tuntutan? Terlibat dalam kemalangan kenderaan bermotor Sekiranya anda terlibat dalam kemalangan kenderaan bermotor, peraturan am yang perlu anda buat ialah: Dapatkan maklumat terperinci berkaitan kemalangan seperti: o Nama dan alamat semua pemandu dan penumpang yang terlibat; o Nombor pendaftaran, buatan dan model setiap kenderaan yang terlibat; o Nombor lesen memandu pihak ketiga dan mengenal pasti takaful/insurans mereka; dan o Nama dan alamat saksi seramai mungkin. Ambil langkah untuk tidak memburukkan lagi keadaan seperti memanggil polis/ bomba dan melindungi bahagian yang tidak rosak. Buat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Beritahu pengendali takaful anda secepat yang mungkin diikuti dengan pemberitahuan secara bertulis. Hantar semua dokumen sokongan berserta dengan borang tuntutan yang lengkap dengan segera kepada pengendali takaful anda. Salinan-salinan berikut biasanya diperlukan: o Laporan polis. o Kad pengenalan pemandu. o Lesen pemandu. o Kad pendaftaran kenderaan. o Lessen cukai. Tuntutan yang melibatkan kerosakan kenderaan anda Anda boleh membuat tuntutan ke atas sijil takaful anda sendiri jika anda mempunyai perlindungan komprehensif. Hantar kenderaan yang rosak ke bengkel yang dibenarkan oleh pengendali takaful anda dan maklumkan kepada pengendali takaful dengan segera. Semak dengan pengendali takaful anda senarai bengkel yang dibenarkan. Hantar Borang Laporan Kemalangan Kenderaan yang telah lengkap berserta dokumen sokongan dengan segera kepada pengendali takaful anda. Beri kerjasama sepenuhnya dengan pelaras atau penyiasat tuntutan takaful. Jangan beri arahan untuk memperbaiki kenderaan anda sehingga anda mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali takaful anda. Tuntutan yang melibatkan pihak ketiga Ikut arahan sama seperti di atas Jangan buat sebarang pengakuan liabiliti kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain. Beritahu pengendali takaful anda tentang apa-apa tuntutan pihak ketiga atau yang mungkin dibuat oleh pihak ketiga. Rujuk semua pihak ketiga dan wakilnya kepada pengendali takaful anda untuk semua perkara.

6 Tuntutan sebagai pihak ketiga Beritahu pengendali takaful anda dan pengendali takaful/syarikat insurans yang anda tuntut. Ikut semua arahan yang diberikan oleh pengendali takaful anda dan/atau pengendali takaful/syarikat insurans yang anda tuntut, dan hantar semua dokumen sokongan untuk mempercepatkan proses tuntutan. Tuntutan melibatkan kecurian kenderaan anda Bagaimana membuat aduan dan saluran penyelesaian yang tersedia Sekiranya anda mempunyai aduan tentang produk atau perkhidmatan pengendali takaful atau anda tidak berpuas hati dengan penolakan atau tawaran penyelesaian tuntutan, anda hendaklah terlebih dahulu menyelesaikan aduan itu dengan Unit Aduan pengendali takaful berkenaan. Sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dicapai, anda boleh menulis sama ada kepada Biro Pengantaraan Kewangan (FMB) atau Bank Negara Malaysia yang akan mengendalikan aduan anda secara percuma. Anda mungkin ingin merujuk kepada pegawai di Unit Aduan pengendali takaful mengenai saluran yang betul untuk mengendalikan aduan anda. Sekiranya anda ingin mengemukakan aduan anda kepada FMB, ianya hendaklah dibuat dalam tempoh enam bulan dari tarikh keputusan muktamad pengendali takaful. FMB mengendalikan pertikaian di antara pihak menuntut dan pengendali takafulnya sendiri atau pengendali takaful pihak ketiga. FMB merupakan sebuah badan bebas yang menyediakan saluran pengendalian aduan yang cepat, mudah dan cekap bagi pengguna membuat aduan atau menyelesaikan pertikaian mereka sebagai alternatif kepada mahkamah. Walau bagaimanapun, FMB tidak mengendalikan pertikaian yang melibatkan harga produk takaful dan isu pengunderaitan, kes penipuan dan kes yang telah atau sedang dirujuk kepada mahkamah. Selain itu, aduan yang dirujuk kepada FMB adalah terhad kepada:- o o o RM200,000 bagi pelan takaful motor dan kebakaran RM100,000 bagi pelan takaful yang lain RM5,000 bagi kerosakan harta pihak ketiga Bagi kes yang bukan di bawah bidang kuasa FMB, anda boleh mengemukakan aduan itu kepada BNM. Maklumat terperinci tentang cara-cara membuat aduan boleh didapati di dalam buku kecil bertajuk 'Asas-asas Insurans dan Takaful'. Perkara yang perlu dan jangan dilakukan Apabila memohon untuk menyertai pelan takaful

7 Selepas kerugian atau kemalangan

8

LEMBARAN FAKTA TAKAFUL - Takaful Motor

LEMBARAN FAKTA TAKAFUL - Takaful Motor LEMBARAN FAKTA TAKAFUL - Takaful Mtr Pengenalan Ini adalah panduan sebagai pengenalan bagi membantu anda memahami bagaimana takaful mtr berfungsi. Ia memberikan beberapa maklumat asas supaya anda bleh

Lebih terperinci

Anda boleh menyertai takaful empunya rumah atau takaful isi rumah atau kedua-duanya sekali.

Anda boleh menyertai takaful empunya rumah atau takaful isi rumah atau kedua-duanya sekali. Takaful empunya rumah/isi rumah Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful empunya rumah/isi rumah. Ia memberikan maklumat asas supaya anda boleh mengajukan

Lebih terperinci

Takaful kemalangan diri Pengenalan

Takaful kemalangan diri Pengenalan Takaful kemalangan diri Pengenalan Ini adalah panduan sebagai pengenalan bagi membantu anda memahami takaful kemalangan diri. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang betul dan

Lebih terperinci

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga?

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga? Takaful keluarga Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful keluarga. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang betul dan memahami

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Motor Trade Vehicle Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Private Car Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di dalam

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Takaful berkaitan pelaburan. Pengenalan

Takaful berkaitan pelaburan. Pengenalan Takaful berkaitan pelaburan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan bagi membantu anda memahami takaful berkaitan pelaburan. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang

Lebih terperinci

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan 251 BAB A13 TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab A13 akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Takaful perubatan dan kesihatan, yang meliputi

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti berikut:

Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti berikut: Takaful perubatan dan kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda dalam memahami takaful perubatan dan kesihatan. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Isi Rumah myhome. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Isi Rumah

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Houseowner/Householder Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

NOTIS PENTING Accident Assist

NOTIS PENTING Accident Assist 15-500 NOTIS PENTING Buku kecil ini mengandungi panduan ringkas untuk pengguna jalan raya mengenai perlindungan insurans dan takaful motor serta bagaimana untuk membuat tuntutan insurans atau takaful motor.

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000 Lembaran Fakta Polisi Travel Partner Polisi Travel Partner anda akan membayar ganti rugi kepada anda dengan cara dan setakat yang dinyatakan di dalam polisi, berhubung dengan peristiwa yang berlaku semasa

Lebih terperinci

TARIFF POLISI INSURANS KERETA PERSENDIRIAN

TARIFF POLISI INSURANS KERETA PERSENDIRIAN TARIFF POLISI INSURANS KERETA PERSENDIRIAN POLISI KERETA PERSENDIRIAN TARIFF Semua kemalangan hendaklah dilaporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam. Ia adalah satu kesalahan di bawah undangundang

Lebih terperinci

Contoh penpuan insurans:

Contoh penpuan insurans: Lindungi diri anda daripada penipuan insurans Pengenalan Ini adalah untuk memberikan kefahaman tentang penipuan insurans dan bagaimana penipuan itu memberi kesan kepada ks dan penawaran insurans. Ia memberikan

Lebih terperinci

Soalan Lazim Ditanya Liberalisasi Tarif Insurans/Takaful Motor

Soalan Lazim Ditanya Liberalisasi Tarif Insurans/Takaful Motor Soalan Lazim Ditanya Liberalisasi Tarif Insurans/Takaful Motor PENGENALAN Untuk beberapa dekad kadar Insurans Motor dan Kebakaran di Malaysia telah diaturkan pada kadar Tarif yang ditetapkan oleh Bank

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Tambahan pula, bagi pemegang polisi yang bukan beragama Islam, suatu amanah akan diwujudkan untuk penama di bawah keadaan-keadaan berikut:

Tambahan pula, bagi pemegang polisi yang bukan beragama Islam, suatu amanah akan diwujudkan untuk penama di bawah keadaan-keadaan berikut: Kepentingan membuat penamaan Pengenalan Ini merupakan panduan untuk membantu anda memahami betapa pentingnya membuat penamaan dalam plisi insurans hayat anda bagi menjaga kepentingan rang yang anda sayangi.

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN MOTOSIKAL

BORANG CADANGAN MOTOSIKAL LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

POLISI KERETA PERSENDIRIAN NOTA PENERANGAN

POLISI KERETA PERSENDIRIAN NOTA PENERANGAN PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (No.12557-W) A Member Of The Pacific & Orient Group Website: www.pacific-orient.com POLISI KERETA PERSENDIRIAN NOTA PENERANGAN Cara membaca dokumen ini Sila ambil

Lebih terperinci

1 Insurans kebakaran dan kemalangan biasanya diberikan atas. A dasar tahunan B dasar jangkamasa panjang C dasar setengah tahunan D dasar bulanan C10

1 Insurans kebakaran dan kemalangan biasanya diberikan atas. A dasar tahunan B dasar jangkamasa panjang C dasar setengah tahunan D dasar bulanan C10 PE Part - ahasa Set 2000 PE PRT - SET ontoh Soalan dengan Jawapan 1 Insurans kebakaran dan kemalangan biasanya diberikan atas dasar tahunan dasar jangkamasa panjang dasar setengah tahunan dasar bulanan

Lebih terperinci

PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT

PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT POLISI MOTOR PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) JENIS PERLINDUNGAN MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF Seksyen A & B dalam polisi

Lebih terperinci

Mengapa anda perlu membuat perancangan awal untuk pendidikan anak anda?

Mengapa anda perlu membuat perancangan awal untuk pendidikan anak anda? Pengenalan Laman web ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami kepentingan merancang dana pendidikan anak anda. Laman web ini juga membantu anda memahami faktr-faktr yang mempengaruhi

Lebih terperinci

NOTA PENERANGAN. Apakah yang dikira sebagai kontrak Takaful anda? Tanggungjawab anda memberitahu kami. Sijil Motosikal Tariff

NOTA PENERANGAN. Apakah yang dikira sebagai kontrak Takaful anda? Tanggungjawab anda memberitahu kami. Sijil Motosikal Tariff Sijil Motosikal Tariff NOTA PENERANGAN Cara membaca dokumen ini Sila ambil perhatian bahawa Sijil Motosikal anda hanya bermula dari halaman 7 dan seterusnya. Bagi membantu anda membaca dan memahami Sijil

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

Motosikal Terma & Syarat

Motosikal Terma & Syarat Motosikal Terma & Syarat JENIS PERLINDUNGAN POLISI MOTOSIKAL MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF - Seksyen A & B dalam polisi ini diterima pakai PIHAK KETIGA SAHAJA - Hanya Seksyen

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Diri Semua Risiko Terma & Syarat

Diri Semua Risiko Terma & Syarat Diri Semua Risiko Terma & Syarat POLISI INSURANS DIRI SEMUA RISIKO Jika sepanjang Tempoh Insurans Harta yang diterangkan dalam Jadual atau mana-mana bahagiannya rugi, musnah atau rosak oleh APA-APA KEMALANGAN

Lebih terperinci

Lazimnya, pemandu yang mempunyai rekod memandu yang baik akan menikmati peratusan NCD yang lebih tinggi sehingga 55%.

Lazimnya, pemandu yang mempunyai rekod memandu yang baik akan menikmati peratusan NCD yang lebih tinggi sehingga 55%. Soalan Lazim Mengenai Liberalisasi Motor Insurans 1. Apakah maksud liberalisasi insurans motor? Liberalisasi insurans motor bermaksud harga produk insurans motor tidak akan lagi ditentukan berdasarkan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 1.0 AM Peraturan lalu lintas jalan ini diwujudkan selaras dengan perkara 6(1)(w) dan 32(5) Perlembagaan Universiti

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat POLISI INSURANS SEMUA RISIKO (PERALATAN PEJABAT) Bahawasanya, Pihak Diinsuranskan melalui Cadangan dan Perakuan yang hendaklah menjadi asas kontrak ini dan

Lebih terperinci

Sebagai tambahan, anda boleh menginsuranskan Bayaran Juruaudit sebagai perkara tambahan di bawah polisi ini.

Sebagai tambahan, anda boleh menginsuranskan Bayaran Juruaudit sebagai perkara tambahan di bawah polisi ini. Fact Sheet SME Plus Insurans SME Plus adalah polisi pakej yang menyediakan anda dengan 11 jenis perlindungan komprehensif seperti Kebakaran dan Peril Khas, Semua Risiko,Kerugian Turutan Akibat Kebakaran,

Lebih terperinci

Kenderaan Perdagangan Tarif Terma & Syarat

Kenderaan Perdagangan Tarif Terma & Syarat Kenderaan Perdagangan Tarif Terma & Syarat POLISI KENDERAAN PERDAGANGAN TARIF JENIS PERLINDUNGAN MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF Seksyen A & B dalam polisi ini diterima pakai

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Hubungi institusi anda terlebih dahulu. Mendapatkan bantuan daripada BPK. Bagaimana saya dapat menghubungi BPK?

Hubungi institusi anda terlebih dahulu. Mendapatkan bantuan daripada BPK. Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Kandungan 1 2 3 4 5 6 7 Hubungi institusi anda terlebih dahulu Mendapatkan bantuan daripada BPK Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia Bagaimana saya dapat menghubungi

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

Perlindungan insurans yang disediakan termasuklah manfaat sekiranya berlaku kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal.

Perlindungan insurans yang disediakan termasuklah manfaat sekiranya berlaku kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal. Insurans berkaitan pelaburan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami perlindungan insurans berkaitan pelaburan. Ia memberikan anda maklumat asas untuk membantu

Lebih terperinci

POLISI KERETA PERSENDIRIAN. Pihak Ketiga Sahaja Tariff

POLISI KERETA PERSENDIRIAN. Pihak Ketiga Sahaja Tariff POLISI KERETA PERSENDIRIAN Pihak Ketiga Sahaja Tariff 1 NOTA PERIBADI DARIPADA KETUA PENGAWAI EKSEKUTIF Terima Kasih kerana memilih MPI Generali Insurans Berhad sebagai Syarikat Insurans pilihan anda.

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga.

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Takaful Mega PA Takaful Prime Shield Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Ahli Kumpulan Takaful Satu pelan manfaat kemalangan yang memenuhi keperluan untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Bagaimana saya dapat menghubungi BNMTELELINK dan BNMLINK?

Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Bagaimana saya dapat menghubungi BNMTELELINK dan BNMLINK? 17 Halaman Hubungi institusi anda terlebih dahulu 1 andungan Mendapatkan bantuan daripada BPK Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia Bagaimana saya dapat menghubungi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan NESCAFÉ Latte Menangilah Sekarang! [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

POLISI MOTOSIKAL Kenyataan Penting : SEMUA KEMALANGAN MESTILAH DILAPORKAN KEPADA PIHAK POLIS DALAM MASA 24 JAM

POLISI MOTOSIKAL Kenyataan Penting : SEMUA KEMALANGAN MESTILAH DILAPORKAN KEPADA PIHAK POLIS DALAM MASA 24 JAM STAMP DUTY PAID UW-PW-S011(E)(MT) REV : B PERJANJIAN KAMI Kontrak Insurans Pengguna (Insurans sepenuhnya yang tidak berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion) Polisi dikeluarkan sejajar dengan

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

auto365 Comprehensive Premier Insurans kereta persendirian berasaskan harga risiko khusus yang anda boleh miliki untuk kenderaan anda.

auto365 Comprehensive Premier Insurans kereta persendirian berasaskan harga risiko khusus yang anda boleh miliki untuk kenderaan anda. Page 1 auto365 Comprehensive Premier Insurans kereta persendirian berasaskan harga risiko khusus yang anda boleh miliki untuk kenderaan anda. Kandungan Sepintas lalu ringkasan insurans kereta persendirian...

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident

SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident DUTI SETEM DIBAYAR SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident SIJIL NO. PMD-P0012311-10-BRO-15 Sijil Induk ini dikeluarkan untuk melindungi pelanggan-pelanggan Pemilik Sijil Induk

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

POLISI MOTOSIKAL NOTA PENERANGAN

POLISI MOTOSIKAL NOTA PENERANGAN PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (No.12557-W) A Member Of The Pacific & Orient Group Website: www.pacific-orient.com POLISI MOTOSIKAL NOTA PENERANGAN TARIF Cara membaca dokumen ini Sila ambil perhatian

Lebih terperinci

Soalan Lazim / Frequently Asked Questions (FAQs)

Soalan Lazim / Frequently Asked Questions (FAQs) Lazim / Frequently Asked Questions (FAQs) Perkara Pemilik Proses Jabatan : FAQ Liberalisasi Tarif takaful / insurans Kenderaan : Operasi, Takaful Am : Pengunderaitan Motor Tarikh : 25/4/2017 Kawalan Versi

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Kereta Persendirian Terma & Syarat

Kereta Persendirian Terma & Syarat Kereta Persendirian Terma & Syarat POLISI INSURANS KERETA PERSENDIRIAN JENIS PERLINDUNGAN MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF - Seksyen A & B dalam polisi ini diterima pakai; PIHAK

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Kenderaan-i. Pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Tambahkan Nilai Harta Bersih Anda

Tambahkan Nilai Harta Bersih Anda ISSN 2180-3684 Bil 04/13 KKDN: PP 16897/05/2013 (032581) RAKAN KEWANGAN ANDA APRIL 2013 Tambahkan Nilai Harta Bersih Anda Tinjauan Terhadap Pembaca RINGGIT 2012 Sidang Redaksi Penasihat Datuk Dr. Marimuthu

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F006(E)

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F006(E) DUTI SETEM JELAS UW-NM-F006(E) AmGeneral Insurance Berhad (44191-P) Ahli Kumpulan AmBank Menara Shell, No. 211, Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, Peti Surat 11228, GPO Kuala Lumpur, 50740 W.P.

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Premium

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

SEKSYEN A - KERUGIAN ATAU KEROSAKAN PADA KENDERAAN ANDA

SEKSYEN A - KERUGIAN ATAU KEROSAKAN PADA KENDERAAN ANDA PERJANJIAN KITA POLISI MOTOR PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) Kenyataan Penting - SEMUA KEMALANGAN MESTILAH DILAPORKAN KEPADA PIHAK POLIS DALAM MASA 24 JAM SEMUA PENGENDORSAN, FASAL ATAU WARANTI YANG

Lebih terperinci

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini.

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci