Prakata. Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun. Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Prakata. Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun. Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009"

Transkripsi

1

2 Prakata Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan kekuatan yang diberikannya dapat saya menyiapkan buku soalan topikal dan jawapan Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 ini dengan jayanya, walaupun saya terbelenggu dengan hambatan kerja-kerja yang semakin menimbun. Tetapi demi untuk menambahkan khazanah ilmu dan memenuhi hasrat pelajar, saya korbankan masa rehat untuk menyiapkan buku yang tidak seberapa ini. Buku ini adalah lanjutan daripada buku nota lengkap tasawwur Islam ting 4 dan 5 yang telah saya siapkan terdahulu. Kebanyakan soalan dan jawapan yang terdapat dalam buku ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan sebenar SPM yang lepas-lepas. Disamping itu buku ini juga di susun mengikut bab dan tajuk sepertimana yang terdapat dalam buku teks. Penyusunan mengikut bab dan tajuk ini adalah untuk menyenangkan pelajar membuat ulangkaji bagi menghadapi peperiksaan. Jawapan bagi setiap tajuk di sediakan sebagai rujukan kepada pelajar. Harapan saya mudah-mudahan buku ini dapat membantu pelajar dalam memperolehi A+ Tasawwur Islam dalam SPM nanti, serta dapat meningkatkan kecemerlangan matapelajaran Tasawwur Islam di sekolah anda. Akhir sekali mudah-mudahan buku kecil yang tak seberapa ini boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan pelajar dalam menghadapi peperiksaan khasnya dan dalam kehidupan amnya. Amin Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009 By Tokburong.wordpress.com 1

3 TINGKATAN 4 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 5 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 8 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4 Konsep Alam 14 Pelajaran 5 Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam 16 Pelajaran 6 Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu 19 Unit 3 - Kedudukan Akal 24 Unit 4 Islam Agama Syumul 27 Pelajaran 7 Bimbingan Al-Quran 30 Pelajaran 8 Bimbingan Hadis 33 Pelajaran 9 Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim 35 BAB 2 CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM Pelajaran 10 Rabaniyyah 44 Pelajaran 11 Syumuliyyah 45 Pelajaran 12 Waqiiyyah 47 Pelajaran 13 Alamiyyah 49 Pelajaran 14 Murunah 50 BAB 3 INSTITUSI ISLAM Pelajaran 15 Sistem Pemerintahan Islam Unit 1 Negara Islam 52 Unit 2 Khalifah 56 Unit 3 Rakyat 59 Pelajaran 16 Sistem kehakiman Islam 61 Pelajaran 17 Sistem Sosial Islam 66 By Tokburong.wordpress.com 2

4 TINGKATAN 5 BAB1 EKONOMI ISLAM PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 71 Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan harta 75 PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 82 Unit 2 Larangan mencerobohi harta 85 PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 Galakkan bekerja 87 PELAJARAN 4 Unit 2 Bekerja kerana Allah 92 - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 Pengertian dan sistem muamalah Islam 94 Unit 2 Kepentingan Muamalah Islam 97 Unit 3 Jenis-jenis muamalah 99 BAB 2 FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PELAJARAN 5 PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah 101 Unit 2 Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa 105 Unit 3 Matlamat perundangan Islam 110 Unit 4 Pengertian hukum harus, wajib Haram, sunat dan makruh 116 PELAJARAN 6 FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 Pengertian ibadat 119 Unit 2 konsep dan falsafah ibadat 123 Unit 3 Munakahat 125 Unit 4 falsafah jenayah 130 By Tokburong.wordpress.com 3

5 BAB 3 PENYELESAIAN MASALAH PELAJARAN 7 Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut Islam 134 PELAJARAN 8 - Cara penyelesaian masalah 136 PELAJARAN 9 - Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut Islam 140 PELAJARAN 10 Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam 147 By Tokburong.wordpress.com 4

6 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan tuhan 2. Mengapa manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka 3. Nyatakan pengertian uluhiyyah 4. Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah 5. Nyatakan pengertian Rububiyyah 6. Huraikan tiga konsep Rububiyyah 7. Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah 8. Nyatakan Pengertian Asma wasifat 9. Senaraikan tiga contoh nama-nama Allah SWT yang mulia. 10. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah beragama 11. Berikan bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia 12. Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang 13. Jelaskan tiga ciri orang yang beragama 14. Nyatakan dengan memberi contoh cara manusia mencintai Allah SWT Jawapan 1. Maksud tuhan ialah : Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna, tiada cacat celanya dan dapat di akui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini. Tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa Allah SWT 2. Manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka kerana: Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang Maha Agung Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat. Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan. By Tokburong.wordpress.com 5

7 3. Pengertian uluhiyyah ialah : Uluhiyyah ialah mengakui Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. 4. Konsep Uluhiyyah Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembah dan ditaati Paksi utamanya ialah kalimah syahadah Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah dianggap sesat 5. Pengertian Rububiyyah Rububiyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT memiliki, mentadbir dan mencipta seluruh alam. 6. Konsep Rububiyyah Allah SWT adalah pencipta, pemilik dan pentadbir alam. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya 7. Perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak Allah SWT sebagai pentadbir alam Diimani / dipercayai oleh semua manusia Tauhid Uluhiyyah Keyakinan dalam hati bahawa Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah dan dipatuhi Diimani / dipercayai oleh orang Islam sahaja 8. Pengertian Asma wasifat ialah : Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia 9. Contoh nama-nama Allah SWT yang mulia. Al-Hakim Al-Khabir Al-Azim Al-Ghafur Al-Alim 10. Maksud fitrah beragama ialah : Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT. 11. Bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia : Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib yang boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Contohnya masyarakat primatif memuja sungai, semangat dan sebagainya. Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha mencarinya. Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di sembah. Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk By Tokburong.wordpress.com 6

8 memohon pertolongan. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu menolong mereka, iaitu tuhan. 12 Peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang : Islam menghendaki umatnya berfikir secara kreatif dan inovatif Islam mewajibkan umatnya menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri, bangsa dan negara 13 Ciri orang yang beragama : Sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kejalan Allah SWT Melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran Memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati rakan, jiran dan tidak mencintai dunia 14 Cara manusia mencintai Allah SWT Mematuhi perintahnya, contohnya menunaikan solat lima waktu Menjauhi larangannya, contohnya menjauhi daripada zina Sentiasa mengingatinya, contohnya berdoa dan sentiasa bertahmid Bertawakal kepada Allah SWT dan tidak hanya berserah kepadanya contohnya sentiasa berdoa dan berusaha Redha dengan ketentuannya; contohnya sentiasa sabar dengan musibah yang menimpa Bersyukur atas nikmat kurniaannya; contohnya melakukan syujud syukur apabila mendapat nikmat daripada Allah SWT Melakukan amalan kebajikan; contohnya bersedekah kepada fakir miskin PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN Soalan 1. Nyatakan maksud nabi. 2. Nyatakan pengertian rasul. 3. Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi 4. Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu. 5. Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul 6. Terangkan tiga peranan rasul 7. Jelaskan cara anda beradab kepada rasul 8. Jelaskan sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul By Tokburong.wordpress.com 7

9 9. Antara keistimewaan para rasul ialah maksum dan mukjizat, berikan pengertian perkara-perkara tersebut 10. Huraikan peranan mukjizat kepada para rasul 11. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia ialah irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir. Berikan maksud perkara-perkara tersebut. 12. Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.a.w. dipilih sebagai rasul terakhir. Jawapan 1. 1 Maksud nabi Nabi ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain Pengertian rasul. Rasul ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain Maksud rasul Ulul Azmi Gelaran yang diberikan kepada rasul yang memiliki kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi cabaran semasa berdakwah Sebab diberi gelaran Ulul Azmi Mendapat pengiktirafan Allah SWT diatas usaha dakwah yang telah dijalankan Memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah Sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya kaum mereka tidak diturunkan azab Sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya memberi hidayah kepada kaum mereka Memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah 5. Perbezaan antara nabi dan rasul Nabi Rasul Wahyu untuk dirinya sahaja dan tidak wajib Wajib menyampaikan wahyu kepada orang disampaikan kepada orang lain. lain Kitab tidak diturunkan kepada para nabi Menerima kitab dan sufuf Bilangan nabi tidak wajib diketahui Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul Jumlah nabi 124,000 orang Jumlah rasul 313 orang 6. 6 Peranan rasul Membimbing manusia ke jalan yang benar Menyeru manusia supaya menyembah Allah SWT Menerangkan kepada manusia tentang perkara-perkara ghaib Menyampaikan berita gembira dan berita buruk sebagai peringatan kepada manusia Menyampaikan segala perintah Allah SWT Mengajar manusia cara beribadat yang betul Menunjukkan akhlak yang mulia By Tokburong.wordpress.com 8

10 7. 7 Cara anda beradab kepada rasul ialah : Sentiasa berselawat kepada rasul Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas 8. 8 Sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul ialah Sifat Wajib As-Sidq (benar) Al-Amanah (Jujur) At-Tabligh (Menyampaikan) Al-Fatanah (Bijaksana) Sifat Mustahil Al-Kizb (Pendusta) Al-Khiyanah (Pecah Amanah) Al-Kitman (Menyembunyikan) Al-Baladah (Bodoh) Sifat Harus Bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat sebagai utusan Allah SWT. 9. Pengertian maksum dan mukjizat ialah : maksum Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan, dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta, tuli, bisu, gila atau lainlain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan seorang rasul Mukjizat Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka contohnya Keluar air dari celah Nabi Muhammad. 10. Peranan mukjizat kepada para rasul Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul Mengukuhkan keyakinan orang ramai Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas Menunjukkan kekuasaan Allah SWT 11. Maksud irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir. Irhas Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT sebagai rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi Karamah Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah SWT Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat By Tokburong.wordpress.com 9

11 Maunah Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat, tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk Istidraj Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur Sihir Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata. Soalan PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN 1 Berikan pengertian insan 2 Nyatakan proses kejadian insan menurut Islam 3 Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah SWT 4 Huraikan sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut 5 Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain 6 Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 7 Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan. 8 Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia. 9 Huraikan peranan manusia terhadap alam 10 Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan By Tokburong.wordpress.com 10

12 Jawapan 1 Pengertian insan Insan ialah makhluk istimewa yang boleh berfikir, menerima ilmu dan berkehendak. 2 Proses kejadian insan menurut Islam Pati berasal daripada tanah (Nutfah ) ( Air mani ) Percampuran benih lelaki dan perempuan )(Ovum + Sperma ) Darah beku( Alaqah) ( Zigot) Seketul tulang (Mudghah )( Embrio) Tulang dibaluti dengan daging( Fetus ) Ditiupkan roh Dilahirkan sebagai manusia 3 Tanggungjawab insan terhadap Allah SWT Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Bersyukur dengan nikmat Allah SWT dan menggunakannya dengan baik Sentiasa mengingati Allah SWT melalui amalan zikir 4 Sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut : Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi Rasul dilantik daripada kalangan manusia Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun 5 Keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain Memiliki akal fikiran sedangkan makhluk lain tidak mempunyai akal fikiran Dilantik menjadi khalifah Allah di muka bumi Setiap amalan akan mendapat ganjaran daripada Allah sedangkan makhluk lain, amalannya tidak dikira oleh Allah SWT Rasul dilantik dari kalangan manusia Mempunyai fizikal yang sempurna Dijadikan daripada unsur-unsur jasmani dan rohani Berbudaya dan bertamadun 6 Amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Menunaikan solat fardu Menjauhi perkara maksiat Mentaati setiap perintah Allah Menjalinkan hubungan dengan semua makhluk Allah By Tokburong.wordpress.com 11

13 7 Perbezaan utama antara manusia dengan haiwan ialah manusia memiliki akal fikiran sedangkan haiwan tiada akal. 8 Kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Dapat menyedari kelemahan diri manusia dalam semua bidang Dapat mengakui keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang Maha Agung 9 Peranan manusia terhadap alam Mengurus alam secara bijaksana Memelihara dan memulihara alam dengan sempurna Mengkaji dan menyelidiki khazanah alam untuk kegunaan manusia Memaju dan memakmurkan alam dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 10 Akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan Berlaku kerosakan di muka bumi seperti banjir dan sebagainya Manusia akan melakukan perkara syirik kepada Allah SWT Manusia menjadi sesat dari kebenaran Mendapat kemurkaan daripada Allah SWT PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM Soalan 1. Berikan maksud alam. 2. Nyatakan jenis-jenis alam. 3. Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah 4. Alam merupakan bukti kekuasaan Allah. Buktikan 5. Jelaskan cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini 6. Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib. Bagaimanakah cara untuk menanam keimanan kepada syurga dan neraka di dalam diri pelajar?. 7. Mengapakah Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia 8. Setiap muslim wajib beriman dengan perkara ghaib. Jelaskan kesan beriman dengan perkara ghaib 9. Jelaskan alam ghain yang dilalui oleh setiap manusia 10. Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib. Berikan hujah untuk menyokong pernyataan di atas. By Tokburong.wordpress.com 12

14 Jawapan 1. Maksud alam. Alam ialah makhluk ciptaan Allah SWT 2. Jenis-jenis alam. Alam terbahagi kepada dua iaitu 1. Alam musyahadah ialah alam yang dapat dilihat dan ditanggapi oleh pancaindera manusiacontohnya haiwan, tumbuhan sungai dan sebagainya 2. Alam Ghaib iaitu alam yang tidak dapat ditanggapi dan dilihat oleh pancaindera manusia, contohnya syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. 3. Perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah Alam Ghaib Alam Musyahadah Pancaindera manusia tidak mampu Dapat ditanggapi oleh pancaindera memikir dan menanggapi alam ghaib Untuk menguji keimanan manusia Boleh dimanfaatkan manusia untuk membina tamadun Akal tidak mampu memikirkan hakikat sebenar alam ghaib Akal mampu mentafsir, mengkaji dan menyelidik. Manusia yang telah mati berada di alam ghaib Manusia yang hidup dapat menyaksikan alam musyahadah. Kenikmatan yang dikecapi kekal buat Kenikmatan yang diperolehi tidak kekal selama-lamanya 4. Bukti alam merupakan tanda kekuasaan Allah. : Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya. Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT. Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan dan ciptaan Allah SWT. 5. Cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini: Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah. Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia 6. Cara menanam keimanan kepada syurga dan neraka Sentiasa mengikuti ceramah tentang nikmat syurga dan azab neraka. Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak daripada kecil. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak daripada pengaruh negetif. Memantau pergaulan anak-anak dan rakan sebaya agar terkawal. 7. Sebab Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia : Menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT. Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. By Tokburong.wordpress.com 13

15 8. Kesan beriman dengan perkara ghaib : Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT. Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT. Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan. Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian. 9. Alam ghaib yang dilalui oleh setiap manusia : Alam roh Mati Alam kubur Kiamat Hari Kebangkitan Padang masyhar Hisab Mizan Titian sirat Syurga atau neraka 10. Hujah akal tanpa wahyu tidak dapat memikirkan perkara ghaib Akal manusia terbatas dan hanya boleh memikirkan perkara yang nyata sahaja Akal sering berubah-ubah mengikut perubahan manusia Akal mudah dipengaruhi oleh nafsu dan keadaan semasa Kebenaran wahyu adalah mutlak dan tidak berubah sehingga ke hari kiamat Soalan PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA 1. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar. 2. Nyatakan cara memelihara alam musyahadah 3. Terangkan dua cara pemuliharaan Alam sekitar 4. Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar. 5. Huraikan punca berlakunya kerosakan kepada alam 6. Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam 7. Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam By Tokburong.wordpress.com 14

16 8. Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan?. 9. Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan yang anda lakukan. 10. Senaraikan sumbangan alam kepada kehidupan manusia. Jawapan 1. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar. Menjaga kebersihan alam sekitar membuang sampah di tempat yang dikhaskan Membakar sampah di tempat yang disediakan. Membantu program keceriaan sekolah. 2. Cara memelihara alam musyahadah Mengawal penebangan hutan merancang kawasan pembangunan Memelihara keindahan sungai Mengawal pencemaran udara Mengekalkan habitat flora dan fauna Mengawal penggunaan bahan galian Menjaga kebersihan alam ini Gotong royong / kempen Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar 3. Cara pemuliharaan alam musyahadah Menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang Menimbus kawasan lombong yang telah ditinggalkan / tebus guna semula Menguatkuasakan larangan aktiviti memburu /bunuh binatang liar Membersihkan sungai / mencantikkannya Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar Melakukan kitar semula keatas barangan terpakai 4. Bentuk pencemaran alam sekitar Pencemaran udara seperti perlepasan asap oleh kenderaan pencemaran air seperti pembuangan sisa toksid ke dalam sungai pencemaran bunyi seperti bunyi bising yang keterlaluan 5. Punca berlakunya kerosakan alam Kerakusan nafsu manusia bagi mendapatkan keuntungan dengan cepat seperti menebang hutan untuk pembalakan dengan sewenang-wenangnya. Kejahilan manusia tentang pentingnya menjaga khazanah alam. Wujudnya perindustrian yang tidak terkawal yang melepaskan asap dan bahan toksid tanpa dirawat dengan sewenang-wenangnya. Pembangunan yang tidak terancang dan terkawal Pembukaan kawasan penempatan dan pembandaran yang tidak terkawal By Tokburong.wordpress.com 15

17 6. Cara mengatasi masalah pencemaran alam Memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam Mengedarkan risalah tentang keburukan pencemaran alam sekitar Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar Mengenakan hukuman yang berat kepada pencemar alam Mendedahkan kegiatan pencemaran kepada umum 7. Perkara yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam Boleh menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh Keindahan dan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan akan musnah Akan dilaknat oleh Allah SWT kerana orang yang merosakkan alam adalah termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Kehidupan manusia menjadi tidak selesa dan terancam Sumber makanan dan haiwan akan pupus. 8. Faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman 9. Tindakan yang boleh saya lakukan jika terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.: Melapurkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa Melarang orang yang melakukan perbuatan tersebut daripada meneruskan perbuatannya Menasihati orang tersebut agar tidak membuang sisa toksid ke dalam sungai 10. Sumbangan Alam kepada kehidupan manusia : Menyediakan keperluan makanan dan minuman Mengekalkan sistem semulajadi seperti kawasan tadahan hujan Memudahkan pergerakan manusia Menstabilkan cuaca dan iklim bumi Mengawal pencemaran udara melalui proses fotosentisis dan pemelwapan udara By Tokburong.wordpress.com 16

18 PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 1 WAHYU Soalan 1. Berikan pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah. 2. Jelaskan ciri-ciri wahyu. 3. Nyatakan perbezaan di antara wahyu dan akal. 4. Terangkan keperluan wahyu kepada manusia. 5. Terangkan kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu 6. Mengapakah wahyu tidak boleh dipinda. 7. Bagaimana cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu. 8. Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW 9. Jelaskan cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa 10. Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah SWT 11. Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia 12. Fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam Berikan dua hujah anda 13. Islam membahagikan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nyatakan maksud kedua-dua ilmu tersebut 14. Nyatakan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah Jawapan 1. Pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah. Bahasa: Isyarat, ilham, panduan, nasihat yang disampaikan ke dalam hati manusia. Istilah : Kalam Allah / sesuatu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui Malaikat Jibril mengenai syariat Allah untuk menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Ciri-ciri wahyu. wahyu hanya disampaikan kepada Nabi dan Rasul kebenaran wahyu bersifat mutlak hukum wahyu kekal / tidak boleh dipinda By Tokburong.wordpress.com 17

19 wahyu tidak diturunkan lagi selepas wafatnya Rasulullah wahyu mengandungi undang-undang Allah / syariat wahyu menerangkan perkara sam iyat / perkara ghaib 3. Perbezaan di antara wahyu dan akal: Wahyu Akal 1. wahyu tidak boleh diubah / dipinda akal boleh berubah ubah 2. wahyu adalah kekal akal bersifat sementara. 3. wahyu menerangkan perkara akal memikirkan perkara yang zahir sahaja sam iyat/perkara ghaib 4. wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan dimiliki oleh semua manusia Rasul 5. wahyu merupakan kalam Allah hasil pemikiran manusia. 6. wahyu merupakan kebenaran yang mutlak terdedah kepada salah dan silap 7. wahyu diperlukan untuk membimbing akal akal hanya untuk memahami wahyu. 8. wahyu telah terhenti penurunannya akal terus berkembang. 4. Keperluan wahyu kepada manusia ialah: wahyu membetulkan aqidah manusia dan membawa manusia ke jalan yang benar wahyu membetulkan ajaran agama atau syariat yang telah diselewengkan oleh penganut agama yang terdahulu. wahyu menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat dengan betul. wahyu mendidik akhlak manusia dengan akhlak yang mulia wahyu mendorong, membimbing akal membina tamadun manusia yang berlandaskan ajaran agama wahyu memandu manusia berfikiran rasional 5. Kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu keadilan tidak terjamin yang menyebabkan berlakunya kezaliman dan pergaduhan dalam masyarakat. menyalahi dan bercanggah dengan fitrah semulajadi manusia mudah berlakunya penyelewengan dan terpesong dalam perlaksanaannya sentiasa berlaku perubahan dalam undang-undangtersebut mengikut perubahan manusia 6. Wahyu tidak boleh di pinda kerana: kebenaran wahyu bersifat mutlak wahyu lengkap dan sempurna merangkumi semua aspek kehidupan ajaran wahyu sesuai diamalkan pada setiap keadaan, zaman dan tempat ajaran wahyu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia 7. Cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu. mengamalkan syariat wahyu dalam kehidupan seharian meninggalkan segala larangan wahyu. mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu 8. Cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW mendengar seperti deringan loceng yang kuat Malaikat Jibril datang menyerupai manusia dan mengajar rasulullah Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW seperti dalam peristiwa Isra' dan Mikraj By Tokburong.wordpress.com 18

20 9. Cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa Sentiasa taat pada AllahSWT dalam segenap urusan kehidupan seharian Sentiasa membanyakkan zikir dengan melaksanakan ibadat sunat seperti membaca al-quran Sentiasa menyempurnakan ibadat fardu seperti solat 5 waktu Sentiasa memahami dan mengamalkan ajaran al- Quran dalam kehidupan 10. Contoh hubungan manusia dengan Allah SWT melalui Ibadat solat Ibadat Puasa Ibadat Haji 11. Contoh hubungan manusia dengan sesama manusia Sistem munakahat seperti nikah kahwin Sistem muamalat seperti jual beli Sistem munakahat seperti perkahwinan 12. Hujah fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam kerana Akan menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah SAW Akan menyebabkan umat Islam berpecah belah kerana perbezaan pendapat Umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-quran dengan terperinci Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-quran. Boleh membawa kepada ajaran sesat dan penyelewengan serta merosak akidah dan murtad 13. Maksud ilmu fardu ain dan fardu kifayah Ilmu Fardu Ain Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam Ilmu yang berkaitan dengan Syariah, Akidah dan Akhlak Contoh: ilmu tajwid, ilmu solat, ilmu zakat Ilmu yang berkaitan dengan amalan wajib atau syarak contoh ilmu akidah dan syariah Ilmu Fardu kifayah Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, tetapi jika sudah ada sebahagian daripada umat Islam mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain terlepas daripada kewajipan tersebut contohnya ilmu perubatan, pertanian dan sebagainya 14. Empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah Meluaskan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya Memajukan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna Memberi sumbangan, khidmat, idea, tenaga atau ilmu kepada kemajuan negara seperti bertugas sebagai jurutera dan sebagainya Meningkatkan imej diri kerana dapat menyumbangkan idea dan tenaga dalam membangunkan negara Memupuk sifat positif dalam diri seperti berakhlak mulia dan bantu membantu Mendapat keberkatan Allah SWT kerana telah melaksanakan perintah Allah SWT Mendekatkan diri serta dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT By Tokburong.wordpress.com 19

21 PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 2 AKAL Soalan 1. Berikan pengertian akal 2. Jelaskan ciri akal. 3. Terangkan peranan akal kepada manusia 4. Berikan contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal. 5. Jelaskan hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu. 6. Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu. 7. Huraikan bagaimana proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-quran. 8. Huraikan fungsi akal dalam mengenal tuhan. 9. Terangkan peranan akal dalam membentuk umat berkualiti. 10. Nyatakan fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT 11. Mengapakah penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia? 12. Bagaimanakah gabungan akal, roh dan jasad dapat membentuk manusia sempurna menurut Islam. 13. Nyatakan sebab-sebab Allah menurunkan wahyu kepada manusia, sedangkan mereka telah dianugerahkan akal. 14. Nyatakan cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia 15. Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal 16. Bagaimanakah al-quran dan al-hadis membimbing akal. 17. Nyatakan amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak 18. Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal. By Tokburong.wordpress.com 20

22 Jawapan 1. Pengertian akal ialah: anugerah Allah SWT kepada manusia untuk berfikir. alat atau proses berfikir manusia yang dapat membezakan baik dan buruk 2. Ciri-ciri akal. Di anugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia sentiasa berkembang dan berubah atau sentiasa menerima perubahan. Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ghaib. terdedah kepada kesilapan kerana mempunyai banyak kekurangan 3. Peranan akal kepada manusia akal dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara dengan akal manusia dapat mengenal dan menyakini kewujudan Allah SWT dan RasulNya. akal dapat memandu manusia mengamalkan perintah Allah SWT dan RasulNya akal meletakkan manusia di tahap yang mulia. akal membolehkan manusia membina tamadun berteraskan wahyu akal membimbing manusia menjalani kehidupan yang diredai Allah SWT. penggunaan akal yang sempurna mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 4. Contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal. perkara ghaib ( malaikat / Jin ) perkara sam'iyat ( pahala dan dosa/ syurga dan neraka ) hukum agama cara beribadah rezeki, ajal dan jodoh zat dan sifat Allah. Hakikat kejadian alam 5. Hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu adalah seperti berikut. kebenaran akal bersifat relatif dan berubah akal mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu akal terdedah kepada kesilapan Akal hanya dapat memikirkan perkara nyata sahaja 6. Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu. perkara-perkara samiyat dan ghaibiyat seperti syurga, neraka, dosa dan sebagainya cara melaksanakan ibadat hakikat sifat dan zat Allah SWT yang sebenar. 7. Cara proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-quran ialah. hendaklah sentiasa berfikir secara rasional sentiasa memelihara kewarasan akal berfikir perkara-perkara yang memberi faedah sahaja mengawal proses pemikiran daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu dan unsur-unsur negatif By Tokburong.wordpress.com 21

23 8. Fungsi akal dalam mengenal Tuhan. memahami dan mempelajari wahyu Allah SWT berfikir mengenai kebesaran Allah SWT dalam kejadian alam / hakikat kejadian manusia. berfikir tentang kesempurnaan syariat yang telah diciptakan oleh Allah SWT 9. Peranan akal dalam membentuk umat berkualiti. akal membolehkan manusia meneroka pelbagai bidang ilmu dan kemahiran akal memandu manusia membina tamadun berteraskan wahyu akal mengangkat martabat manusia ke tahap yang mulia akal dapat membezakan perkara baik dan buruk. akal dapat membimbing mengamalkan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya 10. Fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT merekacipta alat yang dapat membantu manusia dalam urusan hidup seharian memikirkan cara memelihara dan memulihara alam. memikirkan cara untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui sains dan teknologi memikirkan cara untuk melahirkan masyarakat dan negara yang aman damai. 11. Penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia kerana: akal tidak dapat menjangkau perkara yang akan datang kerana kemampuan akal adalah terbatas sebahagian urusan agama tidak dapat difikirkan dengan logik akal akal manusia mudah terdorong kepada hawa nafsu kebenaran akal bersifat relatif dan tidak tetap. 12. Pengabungan akal, roh dan jasad yang dapat membentuk manusia sempurna menurut Islam: manusia mesti mengunakan unsur-unsur tersebut secara bersepadu manusia mesti menuntut ilmu dan mengamalkannya manusia mesti memenuhi keperluan dan kehendak rohani, akal dan jasad manusia mesti melakukan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya 13. Sebab-sebab Allah SWT menurunkan wahyu kepada manusia walaupun mereka telah dianugerahkan akal ialah: kemampuan akal adalah terhad lagi terbatas dan tidak dapat memikirkan perkara ghaib seperti dosa, pahala dan sebagainya akal tidak seragam dalam menangani sesuatu masalah akal sering dipengaruhi oleh nafsu. kebenaran akal bersifat relatif 14. Cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia Sentiasa menjauhi perkara yang merosakkan akal seperti penggunaan dadah, arak dan lain-lain. Sentiasa mendalami dan mengkaji kebesaran Allah SWT. sentiasa berfikir secara rasional. sentiasa menjadikan al-quran dan al-sunnah sebagai landasan berfikir. Sentiasa menuntut ilmu pengetahuan yang berguna 15. Amalan yang boleh merosakkan akal Penyalahgunaan dadah Meminum arak By Tokburong.wordpress.com 22

24 Menghidu gam Melihat dan membaca bahan lucah 16 Cara al-quran dan al-hadis membimbing akal. menjelaskan perkara-perkara ghaib yang tidak mampu difikir oleh akal. menetapkan batasan hukum supaya diikuti oleh akal agar tidak menyeleweng. memberi panduan untuk mengenal Allah SWT. membimbing akal supaya dapat berfikir dengan rasional 17 Amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak penyalahgunaan dadah makan atau meminum sesuatu yang memabukkan, seperti ubat batuk secara berlebihan melihat dan membaca bahan lucah Soalan 1. Jelaskan maksud agama samawi / langit dan agama budaya serta contohnya sekali 2. Senaraikan ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya 3. Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya 4. Berikan bukti bahawa Islam adalah agama samawi 5. Apakah maksud Islam PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL 6. Nyatakan maksud Islam sebagai Addin 7. Huraikan ciri Islam sebagai Addin 8. Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam 9. Senaraikan dua implikasi meragui Islam 10. Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat. Huraikan pernyataan di atas By Tokburong.wordpress.com 23

25 Jawapan 1. Maksud agama samawi dan agama budaya : Agama Samawi : Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam Agama Budaya : Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya 2. Ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya Ciri-cir agama samawi / langit : Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-quran, Taurat, Zabur dan Injil Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut. Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sebagainya Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan Ciri-ciri agama budaya : Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja. Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja. Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti kerohanian semata-mata Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia Untuk golongan tertentu sahaja Mempunyai pangkat dan kasta tertentu 3. Perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya Agama Islam Agama Budaya Diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Hasil pemikiran seseorang dan rasul Lengkap dan menyeluruh Ajarannya tidak lengkap dan tidak menyeluruh Sesuai dengan fitrah manusia Bercanggah dengan fitrah manusia By Tokburong.wordpress.com 24

26 4. Bukti bahawa Islam adalah agama samawi : Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Islam datangnya daripada Allah SWT Agama Islam bersifat syumul, universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan kaum tertentu. Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT 5. Maksud Islam : Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan-nya. 6. Maksud Islam sebagai Addin ialah : Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Cara hidup Islam merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. ( Islam adalah satu cara hidup ) / Islam ialah satu cara hidup yang lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia samada di dunia maupun di akhirat 7. Ciri-ciri Islam sebagai ad-din ialah: ajarannya Syumuliyyah iaitu lengkap dan sempurna meliputi semua aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, polotik, perundangan,sosial dan sebagainya. ajarannya bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan semua tempat, waktu dan zaman. ajarannya merangkumi keperluan hidup dunia dan akhirat Ajarannya bersifat Waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. 8. Ciri Keistimewaan / keunggulan Islam Wahyu terakhir, lengkap dan terpelihara hingga ke hari kiamat Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat Menekankan hubungan sejagat antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia 9. Implikasi meragui Islam Dijanjikan azab yang pedih Setiap amalan kebajikan yang dilakukan menjadi sia-sia. Akidah akan terpesong dan terkeluar daripada Islam 10. Huraian terhadap pernyataan bahawa Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat ialah ajarannya sesuai pada setiap waktu dan tempat. Islam merangkumi semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Islam mewajibkan prinsip-prinsip keadilan sejagat dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Islam meletakkan manusia dalam taraf yang sama disudut hukum dan undang-undang By Tokburong.wordpress.com 25

27 PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN Soalan 1. Berikan maksud al-quran 2. Huraikan Kesempurnaan kitab Al-Quran 3. Jelaskan hikmat al-quran diturun secara beringkat-peringkat 4. Nyatakan keistimewaan al-quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya. 5. Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-quran 6. Nyatakan dua hujah yang membuktikan al-quran sebuah kitab yang lengkap 7. Huraikan keistimewaan kitab al-quran 8. Berikan perbezaan antara al-quran dengan hadis 9. Jelaskan cara anda kembali kepada al-quran 10. Nyatakan bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-quran / syarak 11. Huraikan pemikiran yang menepati al-quran / syarak Jawapan 1. Maksud al-quran ialah : Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia. Al-Quran bermukjizat, lafaznya dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada surah al-fatihah dan berakhir dengan surah an-nas. Membacanya adalah ibadat. 2. Kesempurnaan kitab Al-Quran : Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan. Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin. Kandungan al-quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat. Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain. By Tokburong.wordpress.com 26

28 3. Hikmat al-quran diturunkan secara berperingkat / beransur-ansur Memberi panduan serta merubah gaya hidup zaman Jahiliah kepada hidup berasaskan keimanan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sahabat Memberi ketenteraman dan keteguhan jiwa kepada Rasulullah SAW Memudahkan para sahabat menghafal ayat yang diturunkan 4. Keistimewaan al-quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya. kandungan al-quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman al-quran kekal dan terpelihara keindahan bahasa al-quran tidak dapat ditandingi dapat membimbing manusia mencapai kebahagian dunia dan akhirat. membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf. keluasan ilmu al-quran merangkumi semua bidang. 5. Ilmu yang terdapat dalam al-quran ilmu Sains ilmu Ekonomi ilmu Falak ilmu Akidah 6. Dua hujah yang membuktikan al-quran sebuah kitab yang lengkap Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia kerana mengandungi semua peraturan hidup manusia Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi pelbagai ilmu samada ilmu dunia dan akhirat Bahasanya indah serta tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia dan jin Bersifat mutlak iaitu kandungannya kekal dan tidak berubah-ubah hingga ke hari kiamat Bersifat alamiyyah iaitu isi kandungannya sesuai sepanjang zaman 7. Keistimewaan al-quran Kandungan al-quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman. al-quran kekal dan terpelihara. Keindahan bahasa al-quran tidak dapat ditandingi Membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf 8. Perbezaan antara al-quran dengan hadis Al-Quran Lafaz dan makna al-quran datangnya daripada Allah SWT Membacanya akan mendapat pahala Orang yang berhadas tidak boleh menyentuh al-quran Al-Hadis Lafaznya daripada Rasulullah SAW manakala maknanya daripada Allah SWT Membaca hadis tidak mendapat pahala Hadis boleh di sentuh walaupun dalam keadaan berhadas besar By Tokburong.wordpress.com 27

29 9. Cara kembali kepada al-quran : Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran al-quran Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-quran Menjadikan al-quran sebagai panduan hidup seharian Mengamalkan segala ajaran al-quran dalam kehidupan seharian Mengkaji kebenaran al-quran 10. Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-quran / syarak : Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain, harta benda atau alam ini Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam Berfikir untuk kepentingan diri sendiri Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT 11. Pemikiran yang menepati al-quran / syarak : Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Umpamanya berfikir tentang kebesaran Allah SWT Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam. Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia sejagat Berfikir perkara-perkara yang positif dan mengelakkan daripada fikiran negetif seperti berkhayal Berfikir untuk memajukan diri, keluarga, agama dan bangsa Berfikir secara rasional. PELAJARAN 8 : BIMBINGAN AL-HADIS Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Hadis 2. Jelaskan kepentingan / peranan hadis 3. Hadis terbahagi kepada hadis sahih dan hadis dhaif. Berikan maksud kedua-dua hadis tersebut. 4. Senaraikan ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif 5. Nyatakan perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. 6. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman anti hadis 7. Mengapakah fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam 8. Jelaskan kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam By Tokburong.wordpress.com 28

30 Jawapan 1. Maksud Hadis : Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda. 2. Kepentingan / peranan hadis : Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-quran. Menghuraikan nas-nas al-quran yang mujmal ( ringkas) Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas) Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-quran 3. Maksud hadis sahih dan hadis dhaif Hadis Sahih : Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW. Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis, iaitu seorang yang adil, seorang yang kuat ingatannya., seorang yang boleh dipercayai, seorang yang tidak melakukan sebarang dosa Hadis dhaif Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Contohnya Periwayat hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis, periwayatnya tidak menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta, pelupa dan sebagainya 4. Ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif Ciri Hadis Sahih Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. ( Thiqah ) Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil. Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya. ( Dhabit ) Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan. Ciri Hadis Dhaif Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut. Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur. Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan perkara yang sama. Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa By Tokburong.wordpress.com 29

31 5. Perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis Sahih Hadis Dhaif Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh diterima pakai. Mengingkari hukum hadis sahih adalah berdosa Meningkari hadis dhaif tidak berdosa 6. Maksud fahaman anti hadis ialah : Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam 7. Sebab fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam : Menghilangkan rasa hormat kepada nabi yang menjadi utusan Alllah SWT Dianggap menolak al-quran kerana al-quran juga diturunkan melalui nabi yang sama. Umat Islam akan berpecah belah Ajaran al-quran tidak dapat difahami dengan jelas kerana al-quran memerlukan penjelasan daripada hadis. 8. Kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam Hilangnya rasa hormat kepada Rasulullah sebagai seorang utusan Allah SWT SAW Berlakunya perpecahan keatas umat Islam. Ajaran Islam tidak dapat difahami dengan sempurna kerana terdapat hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-quran dan memerlukan hadis untuk memahaminya. Umat Islam akan mundur dan ketinggalan dalam semua bidang. PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme,materialisme, sosialisme, kapitalisme nasionalisme, liberalisme dan komunisme. 3. Nyatakan keburukan fahaman kapitalisme 4. Nyatakan keburukan fahaman liberalisme. 5. Nyatakan keburukan sekularisme. 6. Nyatakan keburukan materialisme. By Tokburong.wordpress.com 30

32 7. Nyatakan keburukan Atheisme. 8. Jelaskan ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid ( atheis / kapitalisme / sosialisme / nasionalisme / liberalisme / materialisme / sekularisme dan komunisme ) 9. Jelaskan mengapa sebahagian masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid 10. Bagaimana fahaman tersebut ( mulhid ) mempengaruhi pemikiran umat Islam 11. Bagaimanakah cara membasmi fahaman tersebut dalam masyarakat. 12. Apakah bahaya fahaman falsafah mulhid kepada umat Islam. 13. Nyatakan aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid. 14. Nyatakan contoh-contoh fahaman materialistik yang berlaku dalam masyarakat. 15. Media massa meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat. Huraikan pernyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. 16. Aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam banyak berlaku di kalangan remaja Islam masa kini. Terangkan langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti tersebut dari terus berlaku. 17. Sekolah anda akan mengadakan malam kebudayaan Islam. Sarankan aktiviti yang dapat mengisi program pada malam tersebut. 18. Bagaimanakah cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam. 19. Nyatakan kesan-kesan negatif akibat penjajahan pemikiran. 20. Nyatakan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam 21. Berikan pengertian ajaran sesat 22. Senaraikan ciri-ciri ajaran sesat 23. Dua cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat 24. Huraikan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam 25. Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning 26. Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning 27. Terangkan bentuk-bentuk ancaman budaya asing By Tokburong.wordpress.com 31

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

CRAFT FAIR. Asas pemikiran Islam 2/25/2013. Tasawwur Islam. Konsep ketuhanan. Minggu kedua CRAFT FAIR CRAFT FAIR. Asas Pemikiran Islam

CRAFT FAIR. Asas pemikiran Islam 2/25/2013. Tasawwur Islam. Konsep ketuhanan. Minggu kedua CRAFT FAIR CRAFT FAIR. Asas Pemikiran Islam * * * Tasawwur Islam Minggu kedua Asas Pemikiran Islam IZSRA TASAWWUR ISLAM 1 FEB-MEI 2013 Isi kandungan pembelajaran hari ini Asas pemikiran Islam S.No 1. Konsep ketuhanan 3 2. Konsep kerasulan 15 3.

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah ASAS-ASAS ISLAM Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah Agama lain Nama seseorang/umat Agama Masehi (Al-Maseh) Agama Budha (Gautama) Zarathustra (Zarathustra)

Lebih terperinci

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1 1 2 BAB 2 MANUSIA DAN AGAMA Pendahuluan Definisi agama Keperluan manusia kepada agama Agama samawi dan agama budaya Agama samawi dan kitab-kitab suci Kesimpulan Maruwiah Ahmat IDA 102 MANUSIA DAN AGAMA

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Mei 2016 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSN PERTENGHN THUN (PKS 2) TINGKTN 5 MEI 2016 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA OBJEKTIF Membincangkan peranan manusia dan faktor kemuliaannya. Menjelaskan matlamat penciptaan manusia. Membincangkan etika dan nilai manusia

Lebih terperinci

"SABAR ANUGERAH TERINDAH"

SABAR ANUGERAH TERINDAH "SABAR ANUGERAH TERINDAH" Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa, mengamalkan syariat di segenap sudut kehidupan di samping melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dan menghindari

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 413 Psikologi Pembangunan Islam Membahas tentang manusia kerangka konsep yang benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan bersandarkan pada sumber al-qur an

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

Menerangkan pengertian akhlak. Menjelaskan konsep dan prinsip akhlak. Menghuraikan sumber-sumber akhlak Islam

Menerangkan pengertian akhlak. Menjelaskan konsep dan prinsip akhlak. Menghuraikan sumber-sumber akhlak Islam BAB 1: PENGERTIAN AKHLAK HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pengertian akhlak. Menjelaskan konsep dan prinsip akhlak Menghuraikan sumber-sumber akhlak Islam 1.1 Pengenalan Islam adalah agama yang diwahyukan

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

UNIT 5. Kelas Bimbingan Dewasa

UNIT 5. Kelas Bimbingan Dewasa UNIT 5 Kelas Bimbingan Dewasa Allah s.w.t. menurunkan kitab kepada beberapa utusannya. Memahami tujuan kitab diturunkan. Keistimewaan al-quran. Beriman kepada Allah: Ertinya: percaya sepenuh hati bahawa

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin

TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin moasriza@yahoo.com Seperti mana kepetahan dan kefasihan itu tidak dimiliki oleh semua orang, demikian juga ketajaman dan

Lebih terperinci

PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 05/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK I. Maruwiah Ahmat 1

PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 05/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK I. Maruwiah Ahmat 1 1 2 Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK I Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam 4.1 Maksud

Lebih terperinci

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa Muhammad Haniff Hassan Pendahuluan Tidak syak lagi tarbiyah dan pembangunan sumber manusia adalah unsur yang penting dalam kerja Islam. Namun rasa kepentingan seharusnya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

PENDAHULUAN CTU261 19/05/2014. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar.

PENDAHULUAN CTU261 19/05/2014. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar. Fatimah Hamrie CTU 261 ISLAM DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR PENDAHULUAN HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar Definisi

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 AQIDAH ISLAMIAH. Tarikh: Ahad, 8 Disember 2013

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 AQIDAH ISLAMIAH. Tarikh: Ahad, 8 Disember 2013 LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 AQIDAH ISLAMIAH Tarikh: Ahad, 8 Disember 2013 Masa: 2 jam ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci?

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci? HILANG KASIH SAYANG TIMBUL BENCI ISLAM sebagai ajaran lengkap dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia sejagat memiliki panduan yang ditetapkan Tuhan bagi menjamin kesejahteraan hidup umatnya

Lebih terperinci

Bahagian Pertama: Tafsiran Ayat-ayat 1-8 MAFHUMNYA:

Bahagian Pertama: Tafsiran Ayat-ayat 1-8 MAFHUMNYA: Bahagian Pertama: Tafsiran Ayat-ayat 1-8 MAFHUMNYA: Syukur hanya kepada Allah, Yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur an) ke atas hambanya (Nabi Muhammad saw). Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan Kitab itu

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

27 Mac 2015 (Jumaat) / 6 Jamadilakhir 1436H

27 Mac 2015 (Jumaat) / 6 Jamadilakhir 1436H Program Cinta Ilmu 27 Mac 2015 (Jumaat) / 6 Jamadilakhir 1436H AJARAN SESAT Bahagian Hal Ehwal Islam Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

KHATIB BILAL Sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia yang diadakan pada 2 hingga 7 Oktober 2017, mimbar pada hari ini akan membincangkan khutbah yang bertajuk: Islam melarang umatnya dari

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

4/12/2013 RABBANIYYAH RABBANIYYAH 1) PRINSIP RABBANIYYAH

4/12/2013 RABBANIYYAH RABBANIYYAH 1) PRINSIP RABBANIYYAH RABBANIYYAH RABBANIYYAH Bermaksud KETUHANAN Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu dari al-quran dan Hadits. Dr. Abd Kurem Zaidan: sifat

Lebih terperinci

Khatamul Anbiya (Penutup Para Nabi)

Khatamul Anbiya (Penutup Para Nabi) Muhammad SAW adalah seorang nabi terakhir yang diutus ke bumi oleh Allah SWT. Sebagai seorang nabi dan rasul, nabi Muhamad SAW membawakan sebuah risalah kebenaran yaitu sebuah agama tauhid yang mengesakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci