SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA"

Transkripsi

1 SULIT 1103/2 SEKOLAH : BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS /2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa juga bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi halaman bercetak

2 2 Markah penuh 110 markah Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi - 20 markah (b) Bahasa - 10 markah (a) Isi [20 markah] Nota : (i) Panduan mengira perkataan Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: - nama khas - perkataan berulang - penggunaan kata depan di dan ke - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran (ii) (iii) (iv) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Bahagian Markah Markah (i) Pendahuluan 2 (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv)penutup/ Kesimpulan Jumlah Markah

3 3 Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan Markah P1 P2 P3 P4 - Petikan membincangkan langkah-langkah/ cara-cara menangani jenayah siber dalam kalangan masyarakat. [2 markah] -Rumusan ini membincangkan langkah-langkah/ cara-cara menangani jenayah siber dan masalah-masalah menangani jenayah siber [2 markah] - Petikan membincangkan langkah-langkah/ cara-cara menangani jenayah siber. [1 markah] -Petikan membincangkan usaha-usaha menangani jenayah siber [0 markah] ISI TERSURAT (Usaha-usaha menangani jenayah siber) 1. Kata laluan mestilah sentiasa dilindungi 2. Pengguna jangan sesekali membuka e-mel yang meragukan daripada pihak yang tidak dikenali 3. tidak terus mengklik pautan yang disediakan 4. kita disarankan mengimbas lampiran terlebih dahulu sebelum membukanya. 5. pengguna hendaklah berhati-hati apabila bersembang dengan orang yang tidak dikenali di alam siber. 6. Kita juga diharapkan tidak mudah membuat janji temu dengan kenalan di alam siber. 7. pengguna jangan sesekali memberikan kepercayaan dengan mendedahkan maklumat peribadi kepada individu yang baru dikenali menerusi Internet. 8. pengguna jangan mudah membayar wang sebagai deposit untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan. 9. Pengguna juga jangan mudah menjadi responden soal selidik yang diuruskan oleh individu yang tidak dikenali di alam siber 10. pengguna Internet usah mudah terpedaya dengan godaan untuk menjadi kaya dengan cepat ISI TERSIRAT (Masalah-masalah menangani jenayah siber) 1. Undang-undang Siber yang sukar untuk dikuatkuasakan. 2. Sistem keselamatan maklumat Cyber Security Malaysia yang masih belum kukuh 3. Malaysia Memperkenalkan Rang Jaminan (Bill Of Guarantees) Iaitu Jaminan Tiada Penapisan Internet bagi menarik pelabur asing. 4. Sukar menetukan siapa yang menyerang sistem, mengapa dan dari mana. 5. Sikap pengguna yang menyerang sistem sekadar suka-suka atau mencuba ilmu dipelajari 6. Hukuman yang tidak setimpal dikenakan ke atas penjenayah siber. 7. Golongan pengguna yang belum matang untuk berfikir 8. Sikap pengguna yang tamak dan tidak serik dengan skim cepat kaya KESIMPULAN - Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama membanteras jenayah siber agar masyarakat hidup lebih sejahtera. [2 markah] - Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu menangani masalah jenayah siber [1 markah]

4 4 (b) Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual yang berikut: Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian Baik Kesinambungan isi baik - Struktur ayat / tatabahasa baik - Kosa kata luas - Tanda bacaan / ejaan betul Sederhana Kesinambungan isi masih baik - Struktur ayat / tatabahasa masih memuaskan - Kosa kata masih memuaskan -Tanda bacaan / ejaan juga Memuaskan Lemah Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan Nota : (i) (ii) (iii) (iv) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi. Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 perkataan, berikan 0 markah. Jika rumusan kurang daripada 120 perkataan, markah tidak dipotong. [maksimum : 10 markah]

5 5 Soalan 2 Markah penuh 35 dibahagikan kepada: Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2(c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah Perhatian bagi Soalan 2(a) hingga Soalan 2(d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap / sempurna 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1. Soalan 2 markah: DESKRIPSI MARKAH - Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat gramatis 2 - Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat / salah 0 2. Soalan 3 markah: DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap / relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - Isi cukup dan lengkap / relevan tetapi ayat kurang gramatis - Isi tidak cukup / kurang lengkap tetapi ayat gramatis 2 - Isi tidak cukup / kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul / tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0 3. Soalan 4 markah: DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap / relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 4 - Isi cukup dan lengkap / relevan, ayat kurang gramatis 3 - Isi tidak cukup / kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 2 - Isi tidak cukup / kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul / tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0

6 6 Soalan 2(a) Petikan Umum (i) Maksud rangkai kata media komunikasi P1 wahana/ medan/ perbualan/ perbincangan/ sembang 2 P2 wahana/medan komunikasi 1 P3 media perbincangan 1 [Maksimum: 2 markah] (ii) Kesan negatif penggunaan Internet kepada pengguna. P1 Mangsa ditipu menerusi Internet P2 Melibatkan kerugian wang ringgit, P3 Pengguna juga terpedaya dengan propaganda yang belum tentu kesahihannya. (iii) Sebab seseorang itu menjadi pembuli siber [Maksimum : 3 markah] [Isi cukup 2 isi] P1 P2 P3 P4 Enggan bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka Gilakan perhatian / publisiti Membalas dendam terhadap orang yang pernah melukakan hatinya Suka mendominasi orang lain [* Jawapan lain yang sesuai boleh diterima] ii. [Maksimum : 4 markah] i. Isi Tanpa Huraian [Isi cukup 3 isi] ATAU Isi cukup = Isi + Huraian [Isi cukup 2 isi]

7 7 Soalan 2(b) Petikan Cerpen (i) Tindakan yang yang dilakukan oleh Aku untuk menyelamatkan pesakit P1 P2 Melangkah meninggalkan wad unit rawatan rapi Meminta lima pek darah daripada juruteknik makmal untuk kegunaan enam orang pesakit yang sedang koma [Maksimum 2 markah] isi cukup - 2 (ii) Sumbangan yang boleh dilakukan oleh seorang doktor untuk pesakitnya P1 P2 P3 P4 P5 Perlu merawat pesakit tanpa mengira kedudukan dan status Bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab Mendahulukan keperluan pesakit melebihi keperluan peribadi Mendahulukan pesakit yang benar-benar memerlukan rawatan Sentiasa bersikap belas terhadap orang yang memerlukan rawatan [maksimum 3 markah] Isi cukup - 2 (iii) Pengajaran Pengajaran yang terdapat dalam petikan Kita perlulah bersikap baik hati terutama kepada orang yang dalam kesusahan, Contohnya, Nusia mengambil lima pek darah daripada juruteknik untuk diberikan kepada pesakit yang lebih memerlukannya. [ ] Pengajaran lain daripada cerpen tersebut Kita hendaklah mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Contoh : Tindakan Doktor Murni yang meletakkan jawatan kerana ingin menjadi doktor yang berperikemanusiaan dapat membantu menyelamatkan pesakit yang memerlukan rawatan yang rapi dan sempurna.. [1 + 1 ] Kita perlulah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberi. Contoh: Nusia bertanggungjawab merawatsemua pesakitnya tanpa mengira pangkat. [ [ Kita perlulah bersimpati terhadap orang yang bernasib malang. Contoh: Nusia bersimpati dan menitiskan air mata apabila melihat penderitaan yang ditanggung oleh Solehah. [ ] Terima jawapan lain yang sesuai [maksimum 4 markah]

8 8 Soalan 2(c) Prosa Klasik (i) Berikan maksud kerana ia sedia anak bendahara. o Bendahara Paduka Raja sememangnya berketurunan anak Bendahara, iaitu Bendahara Seri Wak Raja [ 2 markah ] (ii) P1 P2 P3 (iii) P1 P2 P3 Faktor-faktor yang menyebabkan Seri Nara Diraja mencadangkan Paduka Raja sebagai Bendahara. Seri Nara Diraja telah berkahwin dengan Tun Kudu yang merupakan saudara Paduka Raja Kerana hubungan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja telah baik/ semakin erat Kerana Paduka Raja dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan dan pembangunan negara [maksimum 3 markah] Isi cukup : 2 Pendapat - sebab sesebuah negara perlu mempunyai pemimpin yang bijaksana dan adil Untuk memastikan keharmonian dan perpaduan rakyat Untuk mengekalkan keamanan dan kemerdekaan negara daripada ancaman musuh Untuk mengangkat imej negara sebagai sebuah negara yang maju dan berdaya saing di peringkat antarabangsa [maksimum 3 markah ] Isi cukup : 2

9 9 Soalan 2(d) Sajak (i) Dua cara untuk menjamin keamanan dan kemakmuran negara. P1 - Menjaga negara dengan sepenuh hati P2 - Mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara [ 2 markah] (ii) Pendapat - kepentingan-kepentingan hidup bersatu padu kepada sesebuah negara. P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - Negara menjadiaman dan damai Rakyat hidup sejahtera dan harmoni Negara bertambah maju dan cemerlang Program pelancongan berjaya dan berkesan Pembangunan negara berjalan dengan lancar (iii) Persoalan yang terdapat dalam sajak. [ maksimun 3 markah ] Isi cukup : 2 Persoalan perpaduan kaum dipertahankan Contohnya : Satu persepakatan kaum untuk diturunkan kepada anak cucu pada kemudian hari.[ 1 + 1] Persoalan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara Contohnya, penyajak menyeru semua rakyat mempertahankan kedaulatan watan daripada anasir jahat [ ] Persoalan perjuangan generasi dahulu mendapatkan kemerdekaan. Contohnya, generasi dahulu berjuang mendapatkan kemerdekaan negara dengan keringat dan air mata. [ ] [maksimum 4 markah]

10 10 Peraturan Pemarkahan Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) : 6 markah Soalan 3(b) : 6 markah Soalan 3(c) : 6 markah Soalan 3(d) : 6 markah Soalan 3(e) : 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. 2. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca daripada keseluruhan soalan. 3. Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah. 4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 5. Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikah markah penuh 1 markah. 6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat. 7. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan markah penuh 1 markah. 8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Isi tidak jelas, tolak ½ markah. 10.Sengaja menambah atau mengubah imbuhan, berikan 0 markah. Jawapan (a): 6 markah (i) (ii) rusuh (terganggu ketenteraman, gaduh, tidak sopan, tidak tenteram fikiran) rusuhan (kejadian merusuh) (iii) (iv) (iv) (v) perusuh (pengganggu ketenteraman, pengacau, penderhaka) larang (menahan daripada melakukan sesuatu, tidak membenarkan) larangan (sesuatu yang dilarang atau terlarang) terlarang (tidak boleh dikerjakan, tidak dibenarkan)

11 11 Jawapan 3(b) (i) (ii) (iii) (iv) (iv) (v) ayat suruhan ayat larangan ayat larangan ayat permintaan ayat suruhan ayat silaan [6 markah] Jawapan 3(c) (i) kaji - kajian mee goreng mi goreng (ii) bowling boling harumkan - mengharumkan (iii) mempengerusi mempengerusikan pencatit pencatat Jawapan 3(d) [6 markah] (i) di pada mempamerkan -_mengibarkan (ii) tahap taraf dan kerana (iii) lain-lain faktor faktor-faktor lain kemusnahan kejatuhan [6 markah] Jawapan (e) : (i) mengikut sahaja kehendak orang lain (ii) kalau tidak ada yang baik sekali, yang kurang baik pun berguna juga (iii)sesuatu itu berubah mengikut masa atau keadaan [6 markah]

12 12 Soalan 4 Markah penuh 15 markah Panduan pemarkahan bagi Soalan 4 Perhatian bagi soalan 4 (a) (i) Jawapan berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari. (ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. (iii) Berikan 1 markah bagi persoalan kasih sayang yang tepat. (iv) Berikan 1 markah bagi setiap huraian yang lengkap dan jelas (v) Markah isi maksimum 4 markah. (vi) Markah bahasa maksimum 3 markah. (vii) Markah bahasa diberikan secara `impression` Baik = 3 markah Sederhana = 2 markah Lemah = 1 markah (viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa. (ix) Calon tidak menjawab 0 markah. [maksimum: 7 markah] (b) (i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari. (ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. (iii) Beri 1 markah untuk satu latar masyarakat bertanggungjawab bagi setiap novel (iv) Berikan 2 markah bagi setiap huraian/peristiwa yang lengkap dan jelas (v) Markah isi maksimum 6 markah (maksimum 3 markah bagi setiap novel) (vi) Markah bahasa maksimum 2 markah. (vii) Markah bahasa diberikan secara `impression` Baik = 2 markah Lemah = 1 markah (viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa. (ix) Calon tidak menjawab 0 markah. [maksimum: 8 markah]

13 13 4(a) Perwatakan Watak Utama Yang Boleh Diteladani Di Sebalik Dinara Watak utama : Farisha Penyayang, buktinya Farisha menangis apabila mendapat tahu abangnya, Azrai menghidap penyakit jantung Berani, buktinya Farisha berani menerima tawaran menggodam sistem Dinara Baik hati, buktinya walaupun ibu dan ayahnya menghadapi krisis Farisha menerima kembali Medina iaitu ibu kandungnya selepas mengetahui kisah sebenar walaupun pada mulanya dia enggan menerima ibunya Taat buktinya Farisha akur dan patuh akan permintaan Azraai yg mahu membawa Farisha jauh dari Kuala Lumpur demi keselamatannya. Dia tidak membantah dan terus keluar hospital lalu mengikut Azraai. Bertanggungjawab buktinya Farisha bertanggungjawab mengesan dan menyelesaikan masalah sistem di softlab. (Jawapan lain yang sesuai boleh diterima) Silir Daksina Watak utama : Haiqal Hormat Menghormati - Haiqal amat menghormati bapa tirinya dengan tidak menyinggung perasaan Abdul Fatah bapanya itu. Haiqal juga menghormati Taukeh Ong dan Pakcik Bakar yang merupakan kawan baik arwah bapanya Berbudi Bahasa / Baik Hati - walaupun pertama kali datang ke kampung Purnama, Haiqal mudah menyesuaikan diri dengan suasana dan masyarakat kampung. Haiqal dapat bergaul mesra dengan Tauke Lim, Swee Hwa, Pakcik Bakar dan penduduk kampung yang lain. Penyayang Haiqal menyayangi ayah kandungnya walaupun tidak dapat dibesarkan oleh ayahnya. Haiqal sanggup ke kampung halamannya arwah ayahnya untuk mengetahui kehidupan ayahnya. Taat/patuh - Haiqal menunaikan solat Subuh apabila sampai di stesen bas Batu Pahat sebelum menaiki teksi ke kampung ayahnya. (Jawapan lain yang sesuai boleh diterima)

14 4(b) Peristiwa Menunjukkan Latar Masyarakat Bertanggungjawab Di Sebalik Dinara 14 Satu peristiwa dalam Di Sebalik Dinara yang menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjawab. Aqram berusaha menjalankan tanggungjawabnya untuk mencari Farisha seperti yang diarahkan. Dia, Dr Max dan Khairul Anwar bertanggungjawab terhadap amanah Karl yang mahu menyelamatkan Dinara. Peristiwa itu menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Azraai bertanggungjawab melindungi Farisha dan memasang alat keselaamatan seperti intercom dan retinal scanner untuk menjaga keselamatannya. Peristiwa itu menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjawab melindungi ahli keluarga (Jawapan lain yang sesuai boleh diterima) Silir Daksina Satu peristiwa dalam Silir Daksina yang menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjawab. Swee Hwa telah melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya oleh Cikgu Abdullah bin Kayan untuk memberikan sebuah manuskrip kepada Haiqal. Swee Hwa juga menjaga rumah dan barang-barang milik Cikgu Abdullah selepas Cikgu Abdullah meninggal dunia ATAU Tauke Ong bertanggungjawab menjaga dan menguruskan harta milik ayah Haiqal selepas kematiannya. Peristiwa itu menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan Tauke Ong tidak mahu membeli kereta baharu keran mahu menggunakan duitnya untuk keperluan persekolahan anaknya ATAU Tauke Ong bekerja menoreh getah pada waktu pagi dan meraih pisang untuk dijual pada waktu petang untuk menyara kehidupan anakanaknya yang bersekolah sehingga peringkat tinggi.. Peristiwa itu menunjukkan latar masyarakat yang bertanggungjwab terhadap ahli keluarga (Jawapan lain yang sesuai boleh diterima)

15 15 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

16 16 BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah) KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang (28 30) (26 27) - menepati tema bahan rangsangan - bahasa gramatis dari segi kata dan ayat - penggunaan tanda baca betul dan tepat - penggunaan kosa kata luas dan tepat - wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik - idea relevan, huraian jelas dan matang Baik (23 25) (20 22) - menepati tema bahan rangsangan - bahasa gramatis dari segi kata dan ayat - penggunaan tanda baca betul dan tepat - penggunaan kosa kata luas - wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi - idea relevan, huraian jelas Memuaskan (17 19) (15 16) - masih menepati tema bahan rangsangan - bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat - penggunaan tanda baca masih betul dan tepat - penggunaan kosa kata umum - wacana masih lengkap, unsur bahasa masih bervariasi Kurang Memuaskan (12 14) (10 11) - idea masih relevan, huraian masih jelas - masih/kurang menepati tema bahan rangsangan - bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat - kesalahan tatabahasa/ejaan ketara - penggunaan kosa kata terhad - wacana kurang lengkap, unsur bahasa kurang bervariasi - idea masih/kurang relevan, huraian masih/kurang jelas Pencapaian Minimum (06 09) (01 05) - murid tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis - murid tidak memahami tema bahan rangsangan - idea tidak menepati tema bahan rangsangan Catatan : - Tiada pemotongan markah bagi setiap kesalahan ejaan - Calon digalakkan menggunakan ungkapan menarik (peribahasa, kata-kata hikmat, petikan hadis, slogan, petikan ucapan, pantun, maksud Al Quran dan sebagainya) 1103/ Hak Cipta JPNPP [ Lihat sebelah SULIT Bahagian B

17 17 Perincian Pemarkahan Cara Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan 2. Jika karangan : a. Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa b. Terlalu panjang periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan 3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah 4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang 5. Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca : ( ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan / = Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas) // = Kesalahan ejaan yang berulang = Kesalahan tanda baca 1103/ Hak Cipta JPNPP [ Lihat sebelah SULIT Bahagian B : Karangan Respons Terbuka (100 markah) KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG - penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat - penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis ejaan dan tanda baca betul - laras bahasa sesuai dengan tugasan - penggunaan kosa kata luas dan tepat - idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai

18 KEPUJIAN BAIK (90 100) (80 89) (73 79) (66 72) (58-65) (51 57) 18 - pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai - wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan - penggunaan unsur bahasa bervariasi - gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa - penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat - penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum - ejaan dan tanda baca betul - laras bahasa sesuai dengan tugasan - penggunaan kosa kata luas dan tepat - idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai - pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai - wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan - penggunaan unsur bahasa bervariasi - gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa - penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai - penggunaan pelbagai ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum - penggunaan kosa kata umum - laras bahasa sesuai mengikut tugasan - idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai - wacana masih lengkap - penggunaan unsur bahasa masih bervariasi - gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN (43 50) (36 42) (28 35) - penggunaan pelbagai jenis kata terhad - ayat kurang gramatis - ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum - laras bahasa kurang sesuai - idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai - wacana masih/kurang lengkap - penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi - gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan - penggunaan kata kurang tepat - ayat tidak gramatis tetapi masih difahami - terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara - idea masih relevan/idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/tidak berkembang dan contoh tidak sesuai - pengolahan tidak menarik

19 19 PENCAPAIAN MAKSIMUM (21 27) - wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang - Unsur bahasa tidak bervariasi/lemah - gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah - keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara - idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/tidak (11 20) berkembang dan contoh tidak sesuai - pengolahan tidak menarik (01 10) - wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai - gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah serta tidak menarik - keseluruhan karangan sukar/tidak difahami PEMARKAHAN TAMAT

20 20 SULIT Bahagian A Pendahuluan: Isi :1. Memupuk semangat perpaduan 2. Mengeratkan silaturahim 3. Mempelajari adat dan budaya pelbagai kaum. Penutup : Bahagian B ( contoh jawapan) Soalan 1 Pendahuluan: Isi ( Nilai) :1. Kepimpinan 2. Disiplin 3. Kerjasama 4. Toleransi 5. Berdikari Penutup : *Terima mana- mana jawapan yang bersesuaian Soalan 2 Pendahuluan: Isi (Kepentingan) Penutup : :1. Menambah pendapatan 2. Pasaran lebih luas 3. Memudahkan transaksi perniagaan 4. Mengeratkan hubungan masyarakat 5. Menambah kenalan *Terima mana- mana jawapan yang bersesuaian

21 21 Soalan 3 Pendahuluan: Isi (Langkah- langkah) sekolah Penutup : :1. Individu mematuhi peraturan jalan raya 2. Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak- anak 3. Pendidikan/ sekolah Pendidikan keselamatan jalan raya di 4. Media Penyebaran maklumat berkaitan keselamatan jalan raya 5. JPJ Pemantauan spesifikasi kenderaan/ penguatkuasaan undang- undang *Terima mana- mana jawapan yang bersesuaian Soalan 4 Pendahuluan: Isi (Kepentingan ilmu) Penutup : :1. Diaplikasikan dalam kehidupan 2. Pemikiran yang kreatif. Kritis dan inovatif 3. Berdaya saing 4. Mewujudkan hubungan diplomatik yang baik 5. Meningkatkan imej negara *Terima mana- mana jawapan yang bersesuaian Soalan 5 *Terima cerita yang bersesuaian dengan tema.

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam;

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 1. TUJUAN PENGUJIAN Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; 1.1 Membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan in imengandungi dua bahagian :Bahagian

Lebih terperinci

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit SULIT PROG RAtt,I PEN ING KATAN PRESTAS I AKAD EIt[ IK spm TAHUN 2912 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOA1AN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1 B 11 A 21 A 31 A 2 B 12 B 22 C 32 A 3 C 13 A 23 C 33 D 4 D 14 B 24 D 34 B 5 D 15 D 25 B 35 C 6 C 16 B 26 A 36 B 7 D

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/ 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos/ September JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 IABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 y4 jam Dua jam lima belas rainit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/1 PP PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan BM SPM PERCUBAAN 206 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR3 206 Soalan : Rumusan Markah penuh 30 markah dibahagi kepada: (a) Isi : 20 markah (b) Bahasa: 0 markah (a) Isi (20 markah) Nota:

Lebih terperinci

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1 1 PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS BAHASA MELAYU (1103/1) BAHAGIAN A Karangan berdasarkan Bahan Rangsangan [30 markah] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26 30 [28-30] [26-27] Karangan menepati

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD 1103/ Bahasa Melayu Kertas Skema Jawapan ½ jam PERCUBAAN SPM 01 SMK NARINANG, KOTA BELUD BAHASA MELAYU Kertas SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA \ PEPERIKSAAN PRASPM 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogs 1103/1(PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini.kegunaannya khusus untuk pemeriksa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -13- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan

Lebih terperinci

www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com

Lebih terperinci

1

1 1 GARIS PANDUAN GURU BAHAGIAN A PERINGKAT CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG 26 30 markah a. Isi relevan dengan tema bahan rangsangan. b. Huraian jelas dan matang. c. Penggunaan bahasa yang gramatis dari segi

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan

Lebih terperinci

SULIT 2 02/2 Bahagian A(i)-Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tabiat membaca dalam

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SMK... PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN AMARAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 110311 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Sept 2013 MAKTAB RENDAH SAINS MARA 110311 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Bahasa Melayu Kertas [Tingkatan 5] Peraturan Pemarkahan Ogos 07 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta GCJM sahaja. Kegunaannya khusus

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 33 123 calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 73.01%, menurun sebanyak 0.26% berbanding

Lebih terperinci

SULIT SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 02/02 EXCEL 2 BAHASA MELAYU KERTAS 2 OGOS 2011 2 JAM DUA JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SULIT 1103/1(PP) JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 OGOS 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu SMKN sahaja. Kegunaannya

Lebih terperinci

Bahagian Markah Markah (i) Pendahuluan 2 (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan

Bahagian Markah Markah (i) Pendahuluan 2 (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan PERATURAN PERMARKAHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU Kertas 2 Markah penuh : 110 markah Soalan 1-30 markah Markah penuh 30 dibahagi kepada : a) Isi - 20 markah b) Bahasa - 10 markah a) Isi

Lebih terperinci

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. Calon mesti menjawab berdasarkan isi: BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Mengeratkan perpaduan dan tali silaturahim Menjamin keamanan, kemakmuran dan kestabilan negara Menjana pertumbuhan ekonomi 2.

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. 4 Petikan membincangkan tanggungjawab/tugas generasi muda dalam mengisi 2m

SULIT 1103/2. 4 Petikan membincangkan tanggungjawab/tugas generasi muda dalam mengisi 2m Skema Jawapan SOALAN 1 (RUMUSAN) - (30 markah) Pendahuluan: 1 Petikan membincangkan tanggungjawab/tugas generasi muda dalam mengisi 2m kemerdekaan di negara kita. 2 Rumusan membincangkan tanggungjawab/tugas

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.)

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.) Diterbitkan oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel :

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SULIT 2 1103/1 SMK SIJANGKANG JAYA 42500 KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2 Markah penuh kertas 2: 100 markah Bahagian A(i) Bahagian A(ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D :20 markah : 10 markah :20 markah :40 markah : 10

Lebih terperinci

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2013 SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 Bahasa Melayu Kertas 2 ( 2013 ) Skema Pemarkahan Bahagian

Lebih terperinci

Selamat Datang ke Majlis Taklimat. Darjah Januari 2016

Selamat Datang ke Majlis Taklimat. Darjah Januari 2016 Selamat Datang ke Majlis Taklimat Darjah 5 23 Januari 2016 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Contoh-contoh komponen yang ada penukaran Harapan kami Bahasa

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, 2017 11 Februari 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P5 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan) Cikgu Latifah,Cikgu Putri (BM) Cikgu Noordiyana ( BM Asas) Format Kertas PSLE

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos 2012 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

TAKLIMAT. 3 Mac 2018

TAKLIMAT. 3 Mac 2018 TAKLIMAT 3 Mac 2018 OBJEKTIF TAKLIMAT INI Memperkasa ibu bapa mengenai format peperiksaan Berkongsi strategi dan panduan pembelajaran untuk membantu ibu bapa dalam persiapan anak mereka menjelang peperiksaan

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah )

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan aktiviti gotong-royong.

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A TEMA : Nilai-nilai murni : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan CADANGAN IDEA: oleh rakyat Malaysia. i. Nilai hormat-menghormati

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) Bahasa Melayu September 008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN

Lebih terperinci

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN MARKAH PENUH : 30 MARKAH PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26-30

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Bahasa Melayu Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Mei 2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Bahasa Melayu Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Mei 2016 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Bahasa Melayu Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Mei 2016 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia BM SMKN sahaja. Kegunaannya khusus

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 02/2 Bahasa Melayu 02/2 Julai 2013 2jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PENILAIAN MENENGAH

Lebih terperinci

Page 1 of 10 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

Page 1 of 10 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Arahan: Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 Agenda Pengenalan Jadual Pengkhususan Objektif Penilaian Strategi Menjawab Soalan DARJAH 4 Guru Bahasa Melayu Cikgu Sharif sharif_samsuri@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Taklimat Bahasa Melayu Darjah

Taklimat Bahasa Melayu Darjah Taklimat Bahasa Melayu Darjah 5 2017 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Rangka Kerja Penilaian Holistik 2017 Tips-tips menghadapi peperiksaan Harapan

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 Agenda Pengenalan Jadual Pengkhususan Objektif Penilaian Strategi Menjawab Soalan DARJAH 3 Guru Bahasa Melayu Cikgu Salamah salamah_husein_shah@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Kesusasteraan Melayu (922)

Kesusasteraan Melayu (922) Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7522 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2012. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Sejarah Kertas 2 Ogos 2009 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

Markah yang diperoleh Page 3. (lihat halaman sebelah)

Markah yang diperoleh Page 3. (lihat halaman sebelah) SOALAN 1 5 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci