PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit"

Transkripsi

1 SULIT /2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan di Bahagian B. 3. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. 4. Bersama-sama dengan kertas soalan ini, tiap-tiap calon akan diberi alat tulis perakaunan berikut: Jurnal Lejar 2 helai 5 helai 5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 7. Tunjukkan kerja mengira. Ini membantu anda mendapatkan marakah. 8. Mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian yang baru. 9. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

2 SULIT /2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan. 1. a. Dokumen perniagaan berikut diperoleh daripada Perniagaan Mayang Sari. ASAL RESIT No : 2352 SYARIKAT SAUJANA BERHAD L3.44, JALAN SEPAKAT BATU PAHAT JOHOR. No Tel: Tarikh: 12 Julai 2011 Diterima daripada : Perniagaan Mayang Sari Ringgit Malaysia : Empat ribu dua ratus tujuh puluh lima sahaja Bayaran untuk : Menjelaskan sepehuhnya invois No 2999 (kurang 225 diskaun tunai) Tunai / No. Cek : BIMB Sari Pengurus i. Perniagaan manakah yang mengeluarkan resit tersebut? ii. Apakah bentuk bayaran yang diterima oleh penerima? (2 markah) b. Jurnal Am berikut diperoleh daripada Kedai Buku Selesa. Tarikh Butir Debit () Kredit () 2011 Alatan Pejabat Mei 25 Pusat Komputer Canggih ( Beli alatan pejabat secara kredit) Pindahkan catatan tersebut ke dalam lejar yang berkaitan. c. Perniagaan Amnan membeli sebuah mesin bernilai dan dijangka dapat digunakan selama 5 tahun dan mempunyai nilai skrap sebanyak Berapakah susut nilai tahunan bagi aset tersebut? d. Syarikat Cahaya Berhad mempunyai modal dibenarkan sebanyak unit saham biasa. Berapakah modal dibenarkan jika nilai tara ialah 0.30? e. Nyatakan dua kaedah yang digunakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap.

3 SULIT /2 2. Berikut adalah Imbangan Duga Kedai Buku Bintang pada 30 Jun 2011: Modal 1 Julai Aset Bukan Semasa pada harga kos Lengkapan Kenderaan Susutnilai terkumpul lengkapan Susutnilai terkumpul kenderaan Ambilan Belian dan Jualan Simpanan Tetap Bank Tunai 250 Stok 1 Julai Penghutang dan Pemiutang Pulangan Hutang Lapuk 400 Diskaun 190 Komisen 360 Gaji Penyelenggaraan kenderaan Insurans Sewa Maklumat tambahan pada 30 Jun 2011 : (i) Stok akhir bernilai pada harga kos dan bernilai pada harga pasaran. (ii) Gaji terakru (iii) Insurans yang dibayar adalah untuk setahun bermula pada 1 Oktober (iv) Pulangan kepada pembekal 600 belum direkodkan di mana-mana buku. (v) Baki seorang penghutang 510 dihapuskan sebagai hutang lapuk. (vi) Sebahagian daripada lengkapan yang bernilai telah dibeli pada 1 Januari 2011 dan semua lengkapan disusutnilaikan sebanyak 10% setahun mengikut kaedah garis lurus (vii) Kenderaan disusutnilaikan sebanyak 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. (viii) Mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 2% atas baki penghutang. Anda dikehendaki menyediakan : (a) Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun (b) Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011.(Tunjukkan modal kerja) [13 markah] [12 markah]

4 SULIT /2 3. Butir-butir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi Banang, Batu Pahat : (a) Aset dan liabiliti pada 1 Januari 2010: 1 Januari Disember 2010 Alatan Sukan 1300? Stok minuman Pemiutang minuman Penghutang minuman Yuran tertunggak Yuran terdahulu Akhbar dan majalah terakru 50 - Stok Alat tulis - 30 (b) Berikut adalah maklumat kewangan kelab: Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Baki b/b 560 Pemiutang minuman Yuran masuk Yuran ahli Derma Belian minuman Upah kedai minuman Air dan elektrik Penghutang minuman Jualan minuman Alatan Sukan Insurans Akhbar dan majalah Alat tulis Baki h/b (c) Maklumat Tambahan: i. Semua alatan sukan disusutnilai pada kadar 10% setahun atas kos. ii. Derma yang diterima adalah untuk membina gelanggang tenis. iii. Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai penerimaan hasil Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Dana Terkumpul pada 1 Januari (b) Akaun Yuran. (c) Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang [3 markah] [4 markah] (d) Akaun Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 31 Disemberi 2010 [4 markah] (e) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember [6 markah] (f) Kunci Kira-kira pada 31 Disember (g) Apakah perbezaan antara belanja hasil dan b elanja modal? [5 markah] [1 markah]

5 SULIT /2 BAHAGIAN B [40 markah] Jawab dua soalan sahaja. 4. RKH Industries (J) Bhd ialah sebuah perniagaan yang mengeluarkan komponen elektronik. Berikut ialah maklumat yang dipetik daripada perniagaan tersebut bagi tahun berakhir 31 Jun Stok pada 1 Julai 2010: Bahan mentah Kerja dalam proses Barang siap Alat-alat kecil Jualan Belian bahan mentah Belian alat-alat kecil Pulangan belian bahan mentah Angkutan masuk bahan mentah Buruh langsung Sewa kilang Sewa pejabat Kadar bayaran Insurans Gaji: Penyelia kilang Pejabat Belanja am pejabat Belanja Penyelenggaraan bangunan Pembersihan: Kilang Pejabat Mesin (kos) Susut nilai terkumpul mesin Sewa alatan pejabat Stok pada 30 Jun 2011: Bahan mentah Kerja dalam proses Barang siap Alat-alat kecil 1 100

6 SULIT /2 Maklumat tambahan: (i) Sewa kilang terdahulu sebanyak (ii) Kadar bayaran terakru (iii) Insurans terdahulu sebanyak (iv) Mesin disusutnilaikan pada kadar 15% setahun atas baki berkurangan. (v) Kadar bayaran, insurans dan belanja penyelenggaraan bangunan adalah 80% untuk kilang dan 20% untuk pejabat Anda dikehendaki menyediakan: a) Akaun alat-alat kecil pada 30 Jun 2011 [3 markah ] b) Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 [15 markah] c) Penyata Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

7 SULIT /2 5. Cik Nadiah memulakan perniagaan Kedai Buku Nadiah dengan membawa masuk tunai dan kenderaan sebagai modal. Beliau telah menyediakan anggaran kewangan bagi tiga bulan berakhir 30 Jun Anggaran tersebut adalah seperti berikut: i. Jumlah jualan bagi bulan April bernilai dan akan bertambah setiap bulan sebanyak 15% daripada jualan bulan sebelumnya. 80% daripada jualan merupakan jualan tunai dan bakinya akan diberi tempoh kredit sebulan. ii. Belian dilakukan 2 bulan sekali bermula bulan April dan dikurangkan 10% bagi bulan Jun. Jumlah belian bagi bulan April % belian merupakan belian tunai dan bakinya akan diberi tempoh kredit 2 bulan. iii. Pada bulan April perniagaan akan menerima 150 orang pemegang kad diskaun. Setiap ahli akan dikenakan yuran keahlian iv. Perniagaan akan menerima hasil komisen sebanyak 250 sebulan kerana menjadi ejen pengedar bagi pelbagai penerbitan majalah dan akhbar. v. Pinjaman bank sebanyak akan diperoleh pada bulan Mei dengan kadar faedah 4% setahun dan dibayar balik dalam masa 2 tahun. Bayaran balik pinjaman secara ansuran akan bermula bulan Jun vi. Belanja bulanan adalah seperti berikut: Gaji 300 Sewa 200 Belanja am 120 vii. Pada bulan April, perniagaan membeli mesin daftar tunai berharga Perniagaan akan membayar tunai 200 pada bulan April dan bakinya akan dibayar sama banyak antara bulan Mei dan Jun. Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 30 Jun (b) Nyatakan dua tujuan kawalan tunai bagi sesebuah perniagaan. [18 markah]

8 SULIT /2 6(a) Urus niaga berikut dipetik daripada Akhmal Enterprise sepanjang bulan Mei (i) Terima tunai daripada penghutang dan memberi diskaun 50. (ii) Pemilik membawa masuk komputer kepunyaan sendiri bernilai ke dalam perniagaan. (iii) Menjual barang niaga berkos dengan harga secara tunai. (iv) Pemilik mengambil tunai 150 untuk membayar bil elektrik rumah kediamannya. Urus niaga (i) Kesan urus niaga atas Kesan urus niaga atas aset ekuiti+liabiliti Alatan pejabat Penghutang Stok Tunai Bank Untung Modal Pemiutang bersih (1 500) (ii) (iii) (iv) Mei 31 Anda dikehendaki: i. Salin dan lengkapkan jadual persamaan perakaunan di atas berdasarkan urus niaga (i) hingga (iv),. [8 markah] ii. Menyediakan Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2011 [6 markah] e

9 SULIT /2 6(b). Syarikat Bindu Sdn.Bhd. ialah perniagaan yang membekalkan pasu bunga di Subang Jaya. Berikut ialah petikan imbangan duga syarikat tersebut. Imbangan Duga pada 31 Disember 2010 Debit () Kredit () Lengkapan Susut Nilai Terkumpul - Lengkapan Maklumat tambahan: (i) Lengkapan disusutnilaikan pada kadar 20% mengikut kaedah garis lurus. (ii) Pada 31 Disember 2010, lengkapan dijual secara tunai dengan harga (iii) Tahun kewangan syarikat berakhir 31 Disember Anda dikehendaki menyediakan: (i) Akaun Lengkapan (ii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan (iii)akaun Pelupusan Lengkapan [1 markah] [3 markah] KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI Kandungan 1 Perkongsian (3 pekongsi) 2 Kelab dan Persatuan 3 Rekod tak lengkap 4 Perkongsian

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2007 2 jam 30 min. KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2008 2 ½ jam NAMA DAN LOGO SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor).

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). 3. Butirbutir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi

Lebih terperinci

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya.

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya. 1. Berikut adalah ciri-ciri satu perniagaan. Liabiliti pemilik tidak terhad Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Keuntungan diagihkan di antara ahli-ahlinya. Perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Dapatkan Skema Jawapan di :

Dapatkan Skema Jawapan di : SULIT 2 3756/2 1 Pada 1 Jun 2007, Encik Muniandy memulakan perniagaan Fotokopi Trading, di Kuantan, Pahang sebagai pembekal pelbagai mesin fotostat. Beliau memulakan perniagaan dengan modal RM44 000 yang

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 3756/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA 3756 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2008 2 jam 30 min. SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

SOALAN SPM 2007 NO. 2

SOALAN SPM 2007 NO. 2 MESY. PENATARAN PEATA KERIAN 2008 SOALAN SPM 2007 NO. 2 2. Puan Aliza dan Puan Chee Min ialah pekongsi dalam Perkongsian Purnama yang menjalankan perniagaan di Kangar, Perlis. Baki-baki berikut diperolehi

Lebih terperinci

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September SULIT 3756/1 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 SKEMA PEMARKAHAN Skema Jawapan SOALAN 1 1(a) BUKU TUNAI Tarikh Butir Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Diskaun

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Peraturan Pemarkahan Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Lebih terperinci

3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 GEMPUR AKADEMIK SPM 2013 MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 C 12 D 22 C 32 B 3 D 13 A 23 A 33 D 4 A 14 A 24 D 34 A 5 A 15 C 25 B 35 A 6 B 16 C 26 B 36 D 7 B 17 B 27 D 37 B 8 D 18 D 28

Lebih terperinci

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010. SULIT 3756/1 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 2010 1 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK

MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK Disediakan oleh: Cikgu Mohd Firdaus Bin Muhamad Hanafi SMK PAdang Saujana 27000 Jerantut Pahang 1 GADGETS + + + _ +

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN Ogos 2017 3756 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2007 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. SOALAN MARKAH

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 A 21 B 2 C 22 B 3 B 23 A 4 D 24 B 5 D 25 C 6 D 26 A 7 C 27 B 8 D 28 A 9 D 29 D 10 D 30 B 11 A 31 A 12 C 32 D 13 C 33 B

Lebih terperinci

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011 KOLEKSI: SOALAN 1 1. Selangor 2011 (a) Modal daftar Syarikat Mesra Berhad terdiri daripada 1 00O 000.unit 8 % saham keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat hanya menerbitkan 600 000 unit daripada saham

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 5 2009 PERATURAN PEMARKAHAN 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 . Jurnal Am Tarikh Butiran Debit Kredit Jul Tunai Bank Stok Perabot 850 22 550 3 500 9 500 Pemiutang: Segar

Lebih terperinci

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1 Kertas 1 1. C 2. D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C 10. C 11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C 21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. B 27. C 28. B 29. C 30. C 31. B 32. A 33. C 34.

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit Prinsip Perakau nan Kertas 2 Ogos 2008 2Y 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 SULIT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016 TERHAD / LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 / PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN Kertas Mei 0. Kertas ini mengandungi satu tugasan.. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM 2. Ishva menjalankan Kedai Runcit Ishva secara kecil-kecilan. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013. Aset dan Liabiliti 1 September 2012 31 Ogos

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 SULIT JPN Pahang 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 No. Soalan Jawapan No. Soalan Jawapan 1 C 21 D 2 A 22 B 3 B 23 C 4 C 24 A 5 B 25 A 6 D 26 A 7 B 27

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 MAKTAB REI\DAH SAINS MARA

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 MAKTAB REI\DAH SAINS MARA SULIT 3756t2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2017 3756t2 2t/, jam MAKTAB REI\DAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 PRINSIP PERAKAUi\AN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK. GERAK GEMPUR /1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER.

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK. GERAK GEMPUR /1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER. JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR 2010 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER. 1 4 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN 1 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas

Lebih terperinci

SULIT 3756/2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU MIRI MIRI, SARAWAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN KETIGA SPM 2007 TINGKATAN LIMA PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2

SULIT 3756/2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU MIRI MIRI, SARAWAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN KETIGA SPM 2007 TINGKATAN LIMA PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU MIRI MIRI, SARAWAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN KETIGA SPM 2007 TINGKATAN LIMA PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Bab 7 Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Adakah ini yang dimaksudkan dengan pelupusan? Di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan

Lebih terperinci

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA Prinsip Perakau nan Kertas 1 Ogos 2008 VA Jam PEPERIKSAAN PERUAAN ERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN ERSAMA PERSIDANGAN KEANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA AWANGAN PERLIS DAN

Lebih terperinci

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online SULIT 1 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Bab 2 ( Liabiliti,, Hasil dan Belanja) Latihan Soalan 1 Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Liabiliti Ekuiti Pemilik 1 Insurans belum bayar 2 Bayaran membaiki computer 3 Pelaburan tambahan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

2 BAHAGIAN A [Jawab Semua Soalan] 1. Haji Hussain pemilik perniagaan Ben Wahab Trading merupakan pembekal bahan minuman pracampuran di Raub, Pahang Darul Makmur. Berikut merupakan aset dan liabiliti perniagaan

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017

PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017 PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017 SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 PPC / 2017 KERTAS 1 NO JAWAPAN NO JAWAPAN SOALAN SOALAN 1 A 21 B 2

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Ogos 2017 1 jam 15 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERISAAN EMENTERIAN PENDIDIAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAAUNAN PROJE TINGATAN 5 ertas 3 April Mei 1. ertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 1 A 11 A 21 D 31 C 2 A 12 A 22 B 32 D 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 C 15 C 25 C 35 B 6 B 16 D 26 A

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2

MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2 MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2 Disediakan oleh: MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah 1 BACALAH Wahai pelajarku Pelajar mesti hafal format penyata kewangan dan rumus

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31 A 2 D 12 C 22 C 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 B 15 A 25 C 35 D 6 C 16 B 26 C 36 D 7 A 17 C 27 A 37 A 8 D 18 B 28 D 38 C 9 B 19 D

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP SULIT SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP TAHUN 2011 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 1 ¼ jam Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Prinsip Perakaunan o

Prinsip Perakaunan o 146 SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 [3756/1] [3756/2] Analysis Prinsip Perakaunan N 2006 2007 2008 2009 2010 o Topik K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 1 Pengenalan 1-2 - 2-2 - 1-2 Aset, liabiliti, ekuiti pemilik,

Lebih terperinci

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN MARA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PRINSIP PERAKAUNAN

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN MARA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PRINSIP PERAKAUNAN SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2010 1 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN MARA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang

Lebih terperinci

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad.

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. SOALAN STPM 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. Syarikat Mercu Tanda Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 2001 000 000 Jualan

Lebih terperinci

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Perakaunan 3756/2 mengandungi 6 soalan dan dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang wajib

Lebih terperinci

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang 4. a) Syarikat Alam Maju menyediakan maklumat yang berikut: Imbangan Duga pada 31 Disember 2013 (petikan) Debit RM 6 500 Kredit RM Susut Nilai

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM 2014 - MRSM 2. Encik Samsuri ialah pemilik menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

H z. MAKTAB RENDAH SAIi\S MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2OI7. v 4. [Lihat halaman sebelah

H z. MAKTAB RENDAH SAIi\S MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2OI7. v 4. [Lihat halaman sebelah STJLIT 3756t1 Prinsip Perakaunan Kertas I Ogos 2017 3756/t H z 7 lvnjam MAKTAB RENDAH SAIi\S MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2OI7 v 4 f-l o z PRINSTP PERAKAUNAN Kertas I Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1

PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 SULIT 3756/1 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 SEPT 1 ¼ jam PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2 SULIT PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 3756/2 PRINSIP PERAK A UN AN Kertas 2 September 2 1/2 jam Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci