Lampiran Keterangan Produk untuk MortgageCover

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Lampiran Keterangan Produk untuk MortgageCover"

Transkripsi

1 Lampiran Keterangan Produk untuk MortgageCover Sila membaca Lampiran Keterangan Produk ini sebelum anda mengambil keputusan untuk membeli MortgageCover. Anda juga dinasihatkan supaya membaca terma-terma dan syarat-syarat umum. Maklumat yang tertera di dalam lampiran keterangan ini adalah sahih pada 18/08/ Apakah produk ini? MortgageCover ialah insurans bertempoh menyusut dengan premium tunggal. Polisi ini menawarkan perlindungan insurans untuk 10 tahun. Polisi ini membayar manfaat kematian sekali gus sekiranya anda meninggal dunia, mengalami kehilangan upaya penuh & kekal atau menghidap penyakit membawa maut sebelum umur 70 ketika polisi masih berkuatkuasa 2. Apakah perlindungan/manfaat-manfaat yang ditawarkan? Polisi ini memberi: Pelan asas Manfaat Kematian Awal* : RM 100, Manfaat Kehilangan Keupayaan Penuh dan Kekal Awal* : RM 100, Manfaat Penyakit Membawa Maut Awal* : RM 100, Rider Manfaat Bayaran Balik Premium pada Kematangan** : RM 2, * Manfaat yang akan dibayar bergantung kepada masa tuntutan dibuat dan akan menurun sepanjang tempoh polisi. ** Dengan syarat tiada tuntutan dibuat dalam tempoh polisi. Peringatan : Sila rujuk kepada Illustrasi Jualan untuk maklumat lanjut mengenai manfaat-manfaat dan tempoh pelan asas dan rider. Anda seharusnya memilih pelan yang bersesuaian dengan matlamat kewangan anda. 3. Berapakah premium yang harus saya bayar? Jumlah premium yang harus anda bayar dan terma polisi mungkin berbeza-beza, bergantung kepada keperluan menaja jamin syarikat insurans. Jumlah premium tunggal anggaran yang harus anda bayar ialah RM 2, Apakah yuran-yuran dan caj-caj yang harus saya bayar? Caj serahan akan dikenakan sekiranya anda menyerahkan polisi anda sebelum tempoh polisi tamat 5. Apakah terma-terma dan syarat-syarat penting yang harus saya perhatikan? Umum. Kepentingan Pendedahan - anda seharusnya mendedahkan semua fakta-fakta penting seperti keadaan kesihatan dan menyatakan umur anda dengan betul.. Tempoh Tinjauan Percuma - Anda boleh membatalkan polisi anda dengan memberi balik polisi dalam tempoh 30 hari selepas anda menerima policy tersebut. Premium yang anda bayar (tolak sebarang yuran perubatan) akan dibayar balik kepada anda.. Tempoh kelayakan/menunggu- Kelayakan untuk manfaat Penyakit Membawa Maut di bawah polisi ini hanya akan bermula 30 hari selepas polisi bermula. Nota: Senarai ini adalah tidak lengkap. Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk senarai penuh terma-terma dan syarat-syarat di bawah polisi ini.

2 6. Apakah pengecualian-pengecualian utama di bawah polisi ini?. Jika disebabkan membunuh diri dalam tahun pertama, semua premium yang telah dibayar akan dikembalikan tanpa faedah.. Manfaat kehilangan upaya penuh dan kekal tidak akan dibayar jika kehilangan upaya itu secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh: (a) cubaan membunuh diri atau kecederaan diri yang disengajakan, sama ada cubaan atau sengaja, dalam keadaan siuman atau tidak siuman (b) terlibat dalam penerbangan udara melainkan sebagai juruterbang atau anak kapal atau sebagai penumpang yang membayar tambang menaiki pesawat (c) sebarang penyertaan dalam aktiviti sukan udara seperti peluncuran gantung, menaiki belon terbang, terjun dengan payung terjun, terjun udara, terjun bungee. Polisi ini tidak memberi perlindungan ke atas penyakit sedia ada. Sila rujuk kepada Ringkasan Manfaat di dalam illustrasi jualan untuk maklumat lanjut mengenai pengecualian-pengecualian untuk Kematian, Kehilangan Upaya Penuh & Kekal, Penyakit Membawa Maut di bawah polisi ini. 7. Bolehkan saya membatalkan polisi saya? Sekiranya polisi anda mempunyai nilai tunai, amaun yang akan dibayar oleh syarikat semasa anda membatalkan polisi anda sebelum kematangan akan menjadi kurang daripada jumlah premium yang anda bayar. Anda boleh membatalkan polisi anda dengan memberi notis bertulis kepada syarikat insurans. 8. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya butir-butir perhubungan saya telah ditukar? Adalah penting untuk anda memaklumkan kepada syarikat insurans mengenai sebarang pertukaran butir-butir perhubungan untuk memastikan semua kiriman tiba di kediaman anda tepat pada masa. 9. Di manakah saya boleh memperolehi maklumat lanjut? Jika anda memerlukan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami yang terbaharu, sila layari atau kunjungi cawangan UOB berdekatan. Hubungi Panggilan Perbankan UOB jam kami di talian: Kuala Lumpur Penang Johor Bahru Kuching Kota Kinabalu Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan, sila rujuk kepada buku kecil insuranceinfo mengenai Insurans Hayat' dan 'Insurans Perubatan & Kesihatan yang boleh didapatkan di semua cawangan kami atau anda boleh mendapat satu salinan daripada agen insurans atau melayari Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami di: Prudential Assurance Malaysia Berhad Menara Prudential, 10 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: Fax: Pelan perlindungan lain seumpama yang ditawarkan Sila rujuk kepada syarikat insurans atau wakil Prudential/Bank untuk pelan seumpamanya yang ditawarkan oleh syarikat insurans. NOTA PENTING: ANDA HARUS MEMILIH JENIS POLISI YANG PALING SESUAI DENGAN KEADAAN SEMASA ANDA. ANDA HARUS MEMBACA DAN MEMAHAMI POLISI INSURANS INI DAN BERBINCANG DENGAN AGEN ATAU MENGHUBUNGI SYARIKAT INSURANS DENGAN TERUS UNTUK MAKLUMAT LANJUT. ADALAH PENTING UNTUK ANDA MENYIMPAN SEMUA RESIT YANG ANDA TERIMA SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PREMIUM.

3 Pengiraan dan ilustrasi dipersembahkan di dalam ini menggunakan program kalkulator diperuntukkan oleh Prudential Assurance Malaysia Berhad ( U) (selepas ini akan disebut sebagai Prudential) dan United Overseas Bank (Malaysia) Berhad ( K) (selepas ini akan disebut sebagai UOB) tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan pengiraan dan ilustrasi tersebut. Pengiraan dan ilustrasi ini adalah cuma anggaran dan boleh berbeza-beza berdasarkan kepada terma-terma dan syarat-syarat Polisi atau di atas perubahan mana-mana faktor yang digunakan dalam pengiraan. NOTA PENTING Dokumen ini telah dicipta sebagai rujukan am sahaja dan tidak mewujudkan apa-apa tanggungan pada UOB atau Prudential. Ianya tidak dan bukan sebahagian dari kontrak insurans. Terma-terma dan syarat-syarat yang tepat adalah terkandung di dalam Polisi Induk yang dipegang oleh UOB. Kadar (kadar-kadar) premium yang digunakan di dalam ilustrasi ini adalah sah untuk 365 hari dan adalah berdasarkan hayat standard. (i.e, hayat yang dicadangkan tidak mempunyai masalah kesihatan /perubatan, risiko-risiko pekerjaan atau tabiat yang mungkin memerlukan premium tambahan) Kadar-kadar premium bagi hayat-hayat substandard adalah tertakluk pada bebanan premium tambahan yang akan ditentukan secara berasingan berdasarkan pada keadaan setiap kes. Prudential akan mengesahkan premium terakhir melalui Surat Kelulusan (Approval Letter) untuk Hayat Standard atau Surat Tawaran Semula (Counter Offer Letter) untuk Hayat Sub-standard. Pada penamatan awal perlindungan, Ahli Diinsurankan akan menerima nilai serahan yang berkenaan pada masa penamatan. Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarian di antara sebarang kandungan dokumen ini dengan kandungan suatu versi dokumen ini yang dikeluarkan atau dicetak dalam Bahasa Inggeris, kandungan dokumen yang telah dikeluarkan atau dicetakkan dalam Bahasa Inggeris akan diberi keutamaan. Mukasurat 1

4 BUTIRAN PELANGGAN Tarikh : 18/08/11 Nombor Akaun Pinjaman : 0 Nama Hayat yang akan Diinsuranskan : 1 Tarikh Lahir : 08/01/80 Umur pada tarikh lahir akan datang : 32 Jumlah Awal Diinsuranskan (RM) : RM 100, Anggaran Kadar Faedah Pinjaman(i) % : 7 Tempoh Perlindungan (Tahun) : 10 Tempoh Penundaan (Tahun) : 0 Cara Bayaran : Pinjaman Bayaran Balik Premium (Y/T) : Y Anggaran Jumlah Premium BUTIRAN PERLINDUNGAN INSURAN Insurans Premium Tunggal Pelan Asas untuk Hayat yang akan Diinsuranskan : RM Insurans Premium Tunggal Bayaran Balik Premium untuk Hayat yang akan Diinsuranskan : RM 1, Jumlah Premium dibayar : RM 2, Mukasurat 2

5 Illustrasi Anggaran Manfaat-manfaat Pelan Asas Jumlah Nilai Tahun Diinsurankan* Serahan** (RM) (RM) MortgageCover Bayaran Balik Premium Nilai Serahan** (RM) Jumlah Nilai Serahan (RM) Car Serahan (RM) 1 102, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Premium yang akan dibayar balik di akhir tempoh 10 tahun ialah RM 2,419.78, dengan syarat tiada tuntutan dibuat. Nota-nota : * Jumlah diinsurankan pada permulaan tahun pada kematian, Penyakit Membawa Maut atau tuntutan Hilang Upaya Penuh dan Kekal sebelum umur 70. ** Jumlah anggaran nilai serahan pada permulaan tahun. Anggaran nilai serahan kembali adalah dikira berdasarkan jumlah premium yang telah dibayar.nilai serahan yang diilustrasikan di atas adalah nilai selepas dikenakan caj serahan. Perkadaran premium yang digunakan untuk membayar komisyen kepada rakan strategik Jumlah premium tunggal (tidak termasuk jumlah premium tunggal : RM untuk manfaat bayaran balik premium) Komisen yang anda tanggung dan dibayar daripada premium anda Perkadaran potongan premium untuk komisen : 10 % Jumlah Sebenar : RM Jumlah premium tunggal untuk manfaat bayaran balik premium : RM 1, Komisen yang anda tanggung dan dibayar daripada premium anda Perkadaran potongan premium untuk komisen : 5 % Jumlah Sebenar : RM Nota Penting : 1. Untuk ringkasan manfaat, sila rujuk muka surat 5, 6, 7, 8 dan Anda perlu puas hati tentang pelan ini akan menunaikan keperluan anda dan premium yang dibayar adalah dalam kebolehan kewangan anda. Sekiranya anda memerlukan sebarang keterangan, sila rujuk kepada wakil-wakil UOB yang mesra. 3. Manfaat Penyakit Membawa Maut tidak akan ditawarkan kepada hayat substandard yang sangat berat Mukasurat 3

6 Ringkasan ini tidak boleh dianggap sebagai pengganti terma dan syarat dalam polisi kumpulan. Sekiranya wujud ketakkonsistenan antara peruntukan dalam ringkasan ini dengan peruntukan dalam polisi kumpulan, peruntukan dalam polisi kumpulan akan diterima pakai. RINGKASAN MANFAAT A. MANFAAT & PENGECUALIAN 1. Jumlah Diinsuranskan yang berkaitan, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Polisi ini, akan dibayar jika Ahli yang Diinsuranskan meninggal dunia, mengalami Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal atau menghidap Penyakit Membawa Maut sebelum mencapai umur tujuh puluh (70) tahun. 2. Peruntukan-peruntukan berikut akan terpakai bagi Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh (a) Syarikat akan mengira jumlah keseluruhan Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang akan dibayar menurut Polisi ini berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu dan Manfaat Hilang Upaya Lain Manfaat Hilang Upaya Lain bermaksud jumlah manfaat yang akan dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu di bawah semua polisi lain yang dikeluarkan oleh Syarikat akibat Ahli yang Diinsuranskan itu mengalami hilang menyeluruh dan kekal (walau bagaimanapun terma-terma ini boleh ditakrifkan dalam polisi masing-masing); (b) Amaun keseluruhan Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang akan dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu tidak akan melebihi Ringgit Malaysia Empat Juta (RM4,000,000.00) sahaja; (c) Sekiranya Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang akan dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu adalah setara dengan atau kurang daripada Ringgit Malaysia Satu Juta (RM1,000,000.00), maka Syarikat akan membayar manfaat tersebut dalam satu bayaran sekali gus; (d) Sekiranya Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang akan dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu menurut Polisi ini melebihi Ringgit Malaysia Satu Juta (RM1,000,000.00) tetapi tidak melebihi Empat Juta (RM4,000,000.00), maka Syarikat: i. akan membayar amaun sekali gus sebanyak Ringgit Malaysia Satu Juta (RM1,000,000.00) ii. akan membayar ansuran terakhir pada ulang tahun pertama Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal Ahli yang Diinsuranskan; dan akan, sekiranya Ahli yang Diinsuranskan meninggal dunia sebelum bayaran ansuran terakhir, membayar baki yang perlu dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan dalam satu bayaran sekali gus. (e) Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal bermaksud bahawa Ahli yang Diinsuranskan: a. semasa berumur lapan belas (18) tahun tetapi di bawah umur enam puluh satu (61) tahun, Ahli yang Diinsurankan i. menjadi tidak berupaya langsung dan buat selama-lamanya untuk terlibat dalam sebarang pekerjaan dan tidak berupaya langsung dan buat selama-lamanya untuk melakukan sebarang kerja bagi mendapatkan upah atau keuntungan; ii. hilang penglihatan menyeluruh dan tidak boleh pulih kedua-dua belah mata; iii. hilang menyeluruh dan tidak boleh pulih akibat putus satu anggota setiap satu pada atau di atas paras pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, atau dua anggota pada atau di atas paras pergelangan tangan atau pergelangan kakinya; atau iv. hilang penglihatan menyeluruh dan tidak boleh pulih sebelah mata dan hilang menyeluruh dan tidak boleh pulih akibat putus satu anggota pada atau di atas paras pergelangan tangan atau pergelangan kaki. b. semasa berumur enam puluh satu (61) tahun tetapi di bawah umur tujuh puluh (70) tahun, Hayat Diinsuranskan/Dilindungi menerima pengesahan oleh seorang Doktor bagi kehilangan kehidupan bebas berpanjangan untuk sekurang-kurangnya tempoh minimum 6 bulan yang menyebabkan ketidakupayaan tetap untuk melaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) Aktiviti Harian Kehidupan berikut sama ada dengan atau tanpa penggunaan peralatan mekanikal, alat-alat khas atau alat-alat pembantuan dan penyesuaian yang digunakan untuk orang kurang upaya. Untuk tujuan manfaat ini, perkataan kekal, akan bermakna tidak mempunyai harapan untuk pemulihan walaupun dengan pengetahuan perubatan semasa dan teknologi. Aktiviti Harian Kehidupan tersebut adalah: i. Pengalihan Memasuki dan keluar daripada sebuah kerusi tanpa memerlukan bantuan fizikal. ii. Mobiliti Mukasurat 4

7 Keupayaan untuk bergerak dari satu bilik ke bilik yang lain tanpa memerlukan sebarang bantuan fizikal. iii.kontinen Keupayaan untuk mengawal usus dan fungsi-fungsi pundi secara sukarela bagi mengekalkan kebersihan diri. iv. Memakai baju Memakai dan menanggal semua barangan pakaian tanpa memerlukan bantuan orang yang lain. v. Mandi/Membasuh Keupayaan untuk membasuh diri di dalam tempat mandian atau pancuran (termasuk memasuki dan keluar daripada tempat mandian atau pancuran) atau membasuh diri dengan cara lain. vi. Makan Semua usaha untuk memasukkan makanan ke dalam badan setelah ia disediakan. Hilang upaya seumpama ini 2(e) mesti kekal dan perlu berterusan selama satu tempoh minimum enam (6) bulan berturut-turut. (f) Selepas membayar Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, jika ada, Jumlah Insurans akan dikurangkan setiap bulan sebagaimana ditentukan oleh Syarikat. Jumlah Insurans yang akan dibayar akan tertakluk kepada terma dan syarat dalam bahagian ini sekiranya Ahli Yang Diinsurankan telah menuntut Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, kemudian mengalami Penyakit Membawa Maut sementara polisi ini masih hidup. Baki Jumlah Insurans yang berkenaan bererti Jumlah Insurans yang tertinggal, selepas penolakan Manfaat Penyakit Membawa Maut dan/ atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang telah/ akan dibayar dari Jumlah Insurans. (g) Syarikat tidak akan membayar Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, atau mana-mana bahagiannya: i. melainkan Ahli yang Diinsuranskan mengalami Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal bagi tempoh minimum Enam (6) bulan berturut-turut; ii. melainkan Ahli yang Diinsuranskan mengemukakan bukti Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang berterusan apabila dikehendaki oleh Syarikat; dan iii.melainkan Ahli yang Diinsuranskan menjalani pemeriksaan kesihatan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar ditakrifkan di bawah) yang dilantik oleh Syarikat apabila dikehendaki oleh Syarikat. 3. Peruntukan-peruntukan berikut akan terpakai bagi Manfaat Penyakit Membawa Maut: (a) Jika Ahli yang Diinsuranskan, yang telah diterima untuk perlindungan Manfaat Penyakit Membawa Maut, menghidap Penyakit Membawa Maut semasa diinsuranskan, Syarikat akan, tertakluk kepada pengemukaan bukti yang memuaskan semasa hayat Ahli yang Diinsuranskan dan tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Polisi ini, membayar Jumlah Diinsuranskan seperti yang dinyatakan di sini dalam satu bayaran sekali gus kepada Pemegang Polisi. Bukti tersebut hendaklah dikemukakan dalam borang dan dengan cara yang ditetapkan oleh Syarikat atas perbelanjaan Ahli yang Diinsuranskan sendiri. (b) Walau apa pun peruntukan yang berlawanan, Manfaat Penyakit Membawa Maut tidak akan terpakai atau tidak akan dibayar jika gejala-gejala Penyakit Membawa Maut itu kelihatan sebelum atau dalam tempoh Tiga Puluh (30) hari dari Tarikh Penyertaan. (c) Mana-mana Pakar Perubatan yang dilantik oleh Syarikat akan dibenarkan memeriksa Ahli yang Diinsuranskan an menjalankan ujian sebagaimana yang dianggap perlu oleh Pakar Perubatan itu dengan cara seperti yang dikehendaki, dan kegagalan atau keengganan Ahli yang Diinsuranskan untuk menjalani pemeriksaan atau ujian tersebut boleh menyebabkan Syarikat berhak menolak tuntutan di bawah Polisi ini. (d) Syarikat akan mengira amaun keseluruhan manfaat yang akan dibayar di bawah seksyen ini dan Manfaat Penyakit Membawa Maut Lain dan membayar manfaat di bawah seksyen initertakluk kepada amaun keseluruhan tersebut tidak melebihi RM2 juta. (e) Amaun keseluruhan Manfaat Penyakit Membawa Maut yang akan dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan tidak akan melebihi Ringgit Malaysia Dua Juta (RM2,000,000.00) sahaja; (f) Selepas membayar Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, jika ada, Jumlah Insurans akan dikurangkan setiap bulan sebagaimana ditentukan oleh Syarikat. Jumlah Insurans yang akan dibayar akan tertakluk kepada terma dan syarat dalam bahagian ini sekiranya Ahli Yang Diinsurankan telah menuntut Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, kemudian mengalami Penyakit Membawa Maut sementara polisi ini masih hidup. Baki Jumlah Insurans yang berkenaan bererti Jumlah Insurans yang tertinggal, selepas penolakan Manfaat Penyakit Membawa Maut dan/ atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang telah/ akan dibayar dari Jumlah Insurans. 4. Manfaat Kematian yang ditetapkan dalam Polisi ini tidak akan dibayar bagi mana-mana kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkaitan dengan membunuh diri Mukasurat 5

8 dalam tempoh satu (1) tahun selepas Tarikh Kuat Kuasa yang dinyatakan dalam Sijil Insurans. 5. Selepas membayar Manfaat Penyakit Membawa Maut dan/atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, jika ada, Jumlah Insurans akan dikurangkan setiap bulan sebagaimana ditentukan oleh Syarikat. Jumlah Insurans yang akan dibayar akan tertakluk kepada terma dan syarat dalam bahagian ini sekiranya Ahli Yang Diinsurankan telah menuntut Manfaat Penyakit Membawa Maut dan/ atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal, kemudian mengalami kematian sementara polisi ini masih hidup. Baki Jumlah Jnsurans yang berkenaan bererti Jumlah Insurans yang tertinggal, selepas penolakan Manfaat Penyakit Membawa Maut dan/ atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang telah/ akan dibayar dari Jumlah Insurans. 6. Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal yang berkait dengan Polisi ini TIDAK akan dibayar berhubung sebarang keadaan/penyakit/kecederan/kejadian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau berkaitan dengan: (a) cubaan membunuh diri atau kecederaan diri yang disengajakan, sama ada cubaan atau sengaja, dalam keadaan siuman atau tidak siuman (b) terlibat dalam penerbangan udara melainkan sebagai juruterbang atau anak kapal atau sebagai penumpang yang membayar tambang menaiki pesawat penumpang komersil berlesen yang beroperasi melalui laluan yang dujadualkan biasa.; (c) sebarang penyertaan dalam aktiviti sukan udara seperti peluncuran gantung, menaiki belon terbang, terjun udara, terjun bungee dan aktiviti lain seumpamanya.; (d) sebarang keadaan sedia ada 7. Manfaat Penyakit Membawa Maut tidak akan melindungi sebarang Penyakit Membawa Maut yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh: (a) cubaan membunuh diri atau kecederaan diri yang disengajakan Ahli yang Diinsuranskan semasa siuman atau tidak siuman; atau (b) ketagihan alkohol, pengambilan alkohol, narkotik atau dadah melainkan diambil seperti yang dipreskripsikan oleh Pakar Perubatan; atau (c) kecelaruan mental, termasuk tetapi tidak terhad kepada Anoreksia Nervosa, Keresahan, Kemurungan, Mania, Neurosis, Paranoia, Psikosis dan Skizofrenia; (d) sebarang keadaan sedia ada. Mukasurat 6

9 BAYARAN BALIK RIDER PREMIUM & NILAI SERAHAN 1. Pemegang Polisi boleh memohon kepada Syarikat untuk mendapatkan bayaran balik rider premium berkaitan dengan mana-mana Ahli yang Diinsuranskan dengan membayar premium yang ditetapkan oleh Syarikat. 2. Peruntukan berikut akan terpakai sekiranya bayaran balik rider premium diberikan oleh Syarikat berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan: a. Syarikat akan (selepas Tarikh Tamat Tempoh yang dinyatakan dalam Sijil Insurans) membayar balik premium yang telah dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu DENGAN SYARAT tiada tuntutan akan dibayar / telah dibayar berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan itu menurut Polisi ini; dan b. sekiranya perlindungan insurans di bawah Polisi ini berkaitan dengan Ahli yang Diinsuranskan diserahkan sebelum Tarikh Tamat Tempoh yang dinyatakan dalam Sijil Insurans, Syarikat akan membayar nilai serahan bayaran balik rider premium menurut undang-undang dan peraturanperaturan yang berkaitan. 3. Pemegang Polisi boleh menyerahkan perlindungan insurans berkaitan dengan mana-mana Ahli yang Diinsuranskan menurut Polisi ini sebelum Tarikh Tamat Tempoh yang dinyatakan dalam Sijil Insurans dengan memberi arahan secara bertulis dan mengembalikan Sijil Insurans asal tersebut kepada Syarikat. 4. Apabila mana-mana perlindungan insurans diserahkan menurut Polisi ini, Syarikat akan membayar nilai serahan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan. C. PERLINDUNGAN INSURANS HAYAT BERGABUNG Jika liputan untuk Insurans Hayat Bergabung adalah berkesan: 1. Manfaat yang dihuraikan dalam Bahagian A1, A2, A3, A5 dan B di atas berkesan untuk Ahli Hayat Bergabung. 2. Manfaat Kematian yang ditentukan dalam Polisi akan dibayar pada penerimaan bukti kematian pertama Anggota Hayat Bergabung dan liputan insurans bagi Ahli Hayat Bergabung yang masih hidup secara automatik akan berhenti. Manfaat tidak akan dibayar pada kematian, dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal atau Penyakit Membawa Maut dari Ahli Hayat Bergabung yang masih hidup. 3. Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal hanya akan dibayar berhubung dengan Ahli Hayat Bergabung yang diinsuranskan pertama menderita Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal. Setelah tuntutan, liputan berdasarkan Polisi ini berhubung dengan Ahli Hayat Bergabung lain akan berhenti secara automatik dan segera. Tiada manfaat akan dibayar dalam hal kematian, dan Upaya Menyeluruh dan Kekal atau Penyakit Membawa Maut dari Ahli Hayat Bergabung lain. 4. Jika lebih daripada satu Ahli Hayat Bergabung menderita cacat yang disebutkan dalam C2, 3 dan 4 pada Sijil Insurans. 5. Manfaat Penyakit Membawa Maut hanya akan dibayar berhubung dengan Ahli Hayat Bergabung yang pertama menderita Penyakit Membawa Maut. Setelah tuntutan, liputan berdasarkan Polis ini berhubung dengan Ahli Hayat Bergabung lain akan berhenti secara automatik dan segera. Tiada manfaat akan dibayar dalam hal kematian, dan Upaya Menyeluruh dan Kekal atau Penyakit Membawa Maut dari Ahli Hayat Bergabung lain. 6. Pengecualian yang dinyatakan dalam Bahagian A4, A6 dan A7 di atas berhubung dengan Ahli Hayat Bergabung. D. BAYARAN & TUNTUTAN 1.Semua bayaran balik dan nilai serahan oleh Syarikat akan dibuat kepada Pemegang Polisi atau kepada mana-mana orang lain menurut arahan secara bertulis oleh Pemegang Polisi. 2.Walau apa pun yang terkandung dalam Polisi ini, manfaat tidak akan dibayar menurut Polisi ini: (a) melainkan semua dokumen dan maklumat yang dikehendaki oleh Syarikat telah diberikan kepadanya dalam borang dan jenis seperti yang Syarikat kehendaki (dan dokumen dan maklumat tersebut hendaklah diberikan atas perbelanjaan Pemegang Polisi); Mukasurat 7

10 (b) melainkan tuntutan manfaat dan semua dokumen dan maklumat berkaitan yang dikehendaki oleh Syarikat dikemukakan kepada Syarikat dalam tempoh Sembilan Puluh (90) hari dari kejadian yang menimbulkan tuntutan; (c) melainkan Ahli yang Diinsuranskan menjalani pemeriksaan kesihatan oleh mana-mana Pakar Perubatan yang dilantik oleh Syarikat (dan pemeriksaan kesihatan tersebut adalah atas perbelanjaan Syarikat) untuk maksud Pakar Perubatan, sila rujuk Polisi. Mukasurat 8

PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN

PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN Apakah erti kekayaan kepada anda? Wang dalam akaun bank atau mungkin jumlah aset yang anda miliki? Semua itu merupakan pengertian

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti?

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? PruBSN Warisan Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? A PruBSN Warisan Salah satu daripada matlamat dalam hidup adalah untuk memastikan mereka yang tersayang dijaga walaupun setelah ketiadaan

Lebih terperinci

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun.

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Capital Investment-linked Takaful Plus. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Group Credit Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.)

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Waiver of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia Giro Takaful Asas Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Satu-Satunya Pelan Yang Memberi PENINGKATAN Perlindungan Sejajar Dengan Perubahan Kehidupan

Lebih terperinci

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Simpanan Dapatkan Pemangkin untuk Manfaat Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Pengenalan 01 Jadikan impian anda satu kenyataan dengan Cash Booster! Kami ingin melancong setiap tahun sambil menyimpan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini?

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini? HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Gadaijanji Skim Pinjaman dan Pembiayaan Perumahan Perbendaharaan. Pastikan juga

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Payor Savings Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUguard my family Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga Strategic Alliance Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Nikmati perlindungan menyeluruh mampu dimiliki untuk seisi keluarga.

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Premium

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Family Income Benefit Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials.

Lebih terperinci

Savings. Dapatkan pemangkin untuk. Manfaat

Savings. Dapatkan pemangkin untuk. Manfaat Savings Dapatkan pemangkin untuk Manfaat Pengenalan 01 Jadikan impian anda satu kenyataan dengan Cash Booster! Kami ingin melancong setiap tahun sambil menyimpan dengan cara yang berdisiplin. Kini, impian

Lebih terperinci

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUcash premier SIMPANAN Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Khazanah emas di hujung pelangi. Sepintas Lalu: PRUcash premier

Lebih terperinci

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda.

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Takaful Mabrur Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Peroleh Keberkatan dengan Mabrur Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji dan pendaftaran Haji anda. Jumlah Bayaran Tunai sehingga

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat am. Dapatkan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut:

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut: HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS FLEXI-EB Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

Nota: Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk butir-butir lengkap mengenai faedah-faedah.

Nota: Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk butir-butir lengkap mengenai faedah-faedah. LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk mengambil PB CARE PA. Sila pastikan anda juga membaca terma terma dan syarat-syarat am. AIA Bhd. PB CARE

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Sentiasalah bersedia tatkala kemalangan menimpa. www.takaful-ikhlas.com.my 7 KEMALANGAN BOLEH MENGUBAH HIDUP ANDA, JADI SENTIASALAH BERINGAT

Lebih terperinci

K E L U A R G A D E N G G

K E L U A R G A D E N G G POSHayat5.indd 1 I D I I R & K E L U A R G A I N D U N G L A N D A D A R I P A D A I D E N G G Dari Januari hingga Ogos 2014, jumlah kes denggi telah mencecah hampir 60,000 kes atau telah meningkat sebanyak

Lebih terperinci

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia Giro Takaful Premier Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda Ianya menjadi impian semua orang untuk

Lebih terperinci

Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan.

Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan. Insurans Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan. Ahli Kumpulan Nikmati gaya hidup anda dan fleksibiliti untuk perlindungan. Mengecapi gaya hidup

Lebih terperinci

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL Dalam usaha memenuhi impian hidup anda, rancanglah lebih awal

Lebih terperinci

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya.

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. PRUvantage Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. Adakah simpanan wang anda memberikan pulangan sewajarnya? Kini wang anda mungkin disimpan dalam akaun

Lebih terperinci

Dengan PRUcancer plan, saya boleh berada di sisi keluarga saya untuk selama yang mungkin. MEDICAL

Dengan PRUcancer plan, saya boleh berada di sisi keluarga saya untuk selama yang mungkin. MEDICAL Dengan PRUcancer plan, saya boleh berada di sisi keluarga saya untuk selama yang mungkin. MEDICAL » Pengenalan Diagnosis kanser kekal salah satu kebimbangan utama kami kerana ia bukan saja memberi kesan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider (tanpa Manfaat Kehamilan dan Bersalin). Sila pastikan

Lebih terperinci

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016 HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim mypa Care. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim mypa Care Date:

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Amani. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

i-secure Soalan Lazim:

i-secure Soalan Lazim: i-secure Soalan Lazim: 1. Apakah i-secure? Apakah perlindungan yang ia tawarkan? i-secure ialah pelan takaful bertempoh. Pelan ini akan membayar jumlah yang dilindungi apabila berlakunya kematian atau

Lebih terperinci

PRUcash double reward

PRUcash double reward PRUcash double reward SIMPANAN Kini kami boleh menyimpan untuk masa depan dan mendapat ganjaran pada masa yang sama! Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Biarkan wang simpanan anda berganda Sepintas

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Waiver Of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Savings Prime Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) TAKAFUL

Lebih terperinci

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA BEBAS DARI KERISAUAN KEWANGAN SEUMUR HIDUP Corak kehidupan anda bertambah baik sepanjang masa dengan mempunyai kereta yang baik kepada yang lebih bagus,

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Accidental Death and Disability Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda

Lebih terperinci

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000 Lembaran Fakta Polisi Travel Partner Polisi Travel Partner anda akan membayar ganti rugi kepada anda dengan cara dan setakat yang dinyatakan di dalam polisi, berhubung dengan peristiwa yang berlaku semasa

Lebih terperinci

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS link Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1. Produk

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM : KEMPEN BELI RUMAH DAPAT KERETA BERSAMA BANK RAKYAT

SOALAN-SOALAN LAZIM : KEMPEN BELI RUMAH DAPAT KERETA BERSAMA BANK RAKYAT No Soalan Jawapan 1. Apakah Kempen Beli Rumah Dapat Kereta? Kempen Beli Rumah Dapat Kereta merupakan kempen promosi yang dianjurkan oleh Takaful IKHLAS dengan kerjasama Bank Rakyat. 2. Siapakah yang layak

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk memohon Pembiayaan Perniagaan Berjangka-i (Tawarruq). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA Untuk perlindungan anda sendiri sila baca polisi ini dan syarat syaratnya dan jika polisi tidak diisi dengan betul atau mengikut kehendak anda sila pulangkan polisi yang

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI Tarikh: KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini.

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat POLISI INSURANS TEMAN PEMANDU KENDERAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam jadual bersama-sama ini telah membuat kepada Liberty Insurance Berhad

Lebih terperinci

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan.

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Insurans Mega PA Hospital Care Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Ahli Kumpulan Insurans Pelan manfaat untuk perlindungan bil perubatan akibat kemalangan. Apabila sesuatu kemalangan atau kejadian yang

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Al-Amin Akaun Simpanan Tetap -i Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan tetap Islamik yang menawarkan kadar keuntungan tetap untuk membantu pelanggan merancang kekayaan mereka dengan

Lebih terperinci

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG.

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. Dengan PruBSN Protect Plus, nikmati peningkatan perlindungan sebanyak 5% setiap 3 tahun. MEREKA YANG TERSAYANG BERGANTUNG KEPADA

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider 1. IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider Melindungi ketidaktentuan kehidupan. IKHLASlink Comprehensive

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E)

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) AmGeneral Insurance Berhad (selepas ini dirujuk sebagai Syarikat), bersetuju, tertakluk kepada terma-terma, pengecualian dan syarat-syarat yang terkandung dalam polisi ini

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja.

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja. PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPTB / TEKS1M Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Kembara Hajj and Umrah Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil BSN MyAuto. Sila

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LAMPIRAN 3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : hh/ bb/tt(untuk diisi oleh Cawangan) (Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma-terma

Lebih terperinci

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang.

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Insurans Mega PA Essential Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Ahli Kumpulan Insurans Pelan asas kemalangan diri untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu kemalangan berlaku kepada anda atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada:

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Skim Sewa Beli Pemilik Bas Sekolah Baru 1Malaysia di Bank Simpanan Nasional. BANK SIMPANAN NASIONAL

Lebih terperinci

Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka.

Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka. Takaful Elite Takafulink Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka. Ahli Kumpulan Perlindungan yang memberikan anda masa untuk bersama keluarga anda dan simpanan untuk

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 22 Dec 2016 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Insurans. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan)

Insurans. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Insurans Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Merancang untuk perlindungan kesihatan anda. Seiring dengan dunia yang pesat dengan kemajuan, kita juga sibuk berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Lebih terperinci

PA KELUARGA PROGRESSIVE

PA KELUARGA PROGRESSIVE Tarikh: PA KELUARGA PROGRESSIVE HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini. Sila baca terma dan syarat utama am)

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan 1 IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL Merentangi jurang ketidaktentuan 2 3 BERSEDIALAH UNTUK MASA HADAPAN YANG DI LUAR JANGKAAN Kehidupan ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa. Ia bergantung kepada cara kita memanfaatkannya.

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci