BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform"

Transkripsi

1 BAB 8 : KESIMPULAN Kesedaran berpersatuan dalam kalangan kaum wanita di Sabah telah muncul dan bercambah sejak tahun 1950-an lagi menerusi penglibatan segelintir kaum wanita di kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform sama ada pada peringkat sekolah mahu pun pada peringkat daerah. Kemunculan persatuan-persatuan sosiobudaya di Sabah pada tahun 1950an seperti AGABA telah menyediakan ruang dan peluang bagi kaum wanita turut bergerak aktif dalam jawatan kuasa wanita persatuan berkenaan. Kemunculan dan perkembangan kesedaran berpersatuan itu merupakan satu kesan penting yang dapat dilihat hasil daripada perkembangan serta kemajuan dalam bidang pendidikan yang dinikmati oleh kaum wanita selepas Perang Dunia Kedua. Selain itu, pengaruh gerakan emansipasi wanita pada peringkat antarabangsa telah meninggalkan kesan besar terhadap perubahan kehidupan wanita secara umum. Pengaruh gerakan emansipasi wanita itu juga berkembang di negara kita. Kegiatan berpersatuan akhirnya berkembang pada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah khususnya selepas Sabah mencapai kemerdekaan pada tahun Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat pertubuhan sukarela wanita yang dipilih dalam kajian ini iaitu PPS, PEWASA, SAWO dan SWEPA, terbukti bahawa peranan keempat-empat pertubuhan sukarela wanita ini dalam pembangunan wanita di Sabah memang tidak dapat dinafikan. Peranan awal mereka adalah dari segi mencetuskan kesedaran wanita untuk memajukan diri sendiri dan keluar daripada kepompong tradisi yang menyukarkan mereka melibatkan diri dalam proses pembangunan negeri dan negara. Pertubuhan sukarela wanita yang awal iaitu PPS telah mempelopori usaha menyedarkan wanita dewasa yang buta huruf tentang kepentingan pendidikan kepada diri wanita itu sendiri dan anak-anak mereka. Matlamat untuk membantu menangani 230

2 masalah buta huruf dalam kalangan wanita dewasa menjadi pendorong kepada PPS untuk menggerakkan kelas-kelas dewasa di daerah Kota Kinabalu pada akhir tahun 1970-an. Usaha tersebut digerakkan serentak dengan program meningkatkan kemahiran wanita dalam urusan rumah tangga bagi menarik minat kaum wanita untuk melibatkan diri dalam kegiatan berpersatuan. Kemunculan PEWASA pada akhir tahun 1970-an menggiatkan lagi usaha yang dirintis oleh PPS dalam meningkatkan kesedaran wanita khususnya dalam bidang pendidikan. PEWASA telah membuka ruang yang luas kepada wanita dewasa di luar bandar untuk mendapatkan ilmu secara tidak formal meskipun mereka telah tercicir daripada mengikuti pendidikan secara formal menerusi institusi sekolah. Kejayaan keluar daripada keadaan buta huruf dalam kalangan wanita di luar bandar ini dilihat sangat sangat penting bagi PEWASA untuk mendorong wanita melibatkan diri dalam program-program pembangunan wanita sama ada yang dianjurkan oleh pihak kerajaan mahupun oleh pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk wanita dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh pertubuhan sukarela wanita diperluaskan dari semasa ke semasa mengikut perubahan dan kemajuan semasa yang dicapai oleh wanita. Ilmu tentang ekonomi rumah tangga, perniagaan dan keusahawanan, kesihatan, ketrampilan diri dan celik undang-undang didedahkan kepada wanita menerusi penganjuran ceramah, seminar, forum, kursus dan bengkel dalam bidang yang berkaitan oleh keempat-empat pertubuhan sukarela yang difokuskan dalam kajian ini. SAWO misalnya memfokus kepada usaha meningkatkan kesedaran wanita tentang hak mereka dalam pelbagai ruang kehidupan. Mereka berada di barisan hadapan untuk membela nasib kaum wanita yang tertindas dalam pelbagai bentuk dan keadaan. Bagi kaum wanita yang bernasib malang seperti mangsa kes keganasan rumahtangga, bimbingan dan kaunseling kepada kaum keluarga mangsa khususnya anak-anak mereka dilaksanakan agar anak-anak mangsa dapat meneruskan kehidupan yang lebih baik 231

3 meskipun melalui pengalaman atau terkesan dengan krisis yang telah berlaku. Bimbingan terhadap kanak-kanak terbabit juga merupakan satu usaha bagi memastikan kes-kes keganasan rumah tangga tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Isuisu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan, pengabaian, penganiayaan, penindasan dan amalan diskriminasi terhadap kaum wanita mula mendapat pembelaan yang lebih baik. Pertubuhan sukarela wanita telah berperanan sebagai pendamping kerajaan dalam pelaksanaan program-program pembangunan wanita dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesihatan di Sabah. Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita itu menjadi pelengkap kepada segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang lain dalam proses pembangunan wanita di Sabah. Dalam bidang ekonomi, SWEPA telah memfokuskan usaha untuk membimbing wanita membentuk imej yang sesuai dengan kerjaya mereka, membimbing golongan peniaga kecil wanita meningkatkan pencapaian diri, merebut peluang yang ada untuk memajukan perniagaan mereka daripada sebagai peniaga-peniaga kecil sehingga mampu membentuk kumpulan usahawan wanita. Kerjasama antara pertubuhan sukarela wanita dengan agensi-agensi kerajaan sangat penting terutamanya bagi membantu golongan usahawan wanita mendapatkan modal, latihan dan galakan dalam bidang keusahawanan. Selain itu, pertubuhan sukarela wanita juga bertindak sebagai pemantau kepada pelaksanaan program-program pembangunan wanita yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan memfokus kepada aspek-aspek pembangunan wanita yang kurang diberikan perhatian oleh pihak kerajaan atau perkara-perkara penting yang berkaitan dengan hak dan kebajikan wanita yang pihak kerajaan telah terlepas pandang. SAWO merupakan pertubuhan sukarela wanita di Sabah yang agak lantang dalam 232

4 memperjuangkan kepentingan wanita terutamanya tentang hak wanita dari segi perundangan. Pelaksanaan bengkel dan Kempen Anti Keganasan Terhadap Wanita oleh SAWO menjadi titik tolak terhadap perjuangan mereka untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan wanita dan kesedaran awam terhadap isu-isu keganasan terhadap wanita. SAWO telah berjaya menyedarkan pihak kerajaan dan badan-badan penguatkuasaan undang-undang di Sabah agar menambahbaik prosedur dalam menangani isu-isu keganasan fizikal dan seksual terhadap wanita. Reformasi undangundang yang telah dilaksanakan terhadap hukuman bagi jenayah rogol dan penglibatan pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita di Sabah dalam meneliti serta menambahbaik peruntukan-peruntukan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga membuktikan komitmen pertubuhan sukarela wanita dalam memastikan hak dan kepentingan wanita mendapat perlindungan yang lebih baik dalam bidang perundangan. Pembentukan jawatankuasa pemantau oleh pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita terhadap usaha-usaha kerajaan dalam menangani isu-isu wanita juga membuktikan pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita ini begitu komited untuk memastikan kerajaan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan usaha-usaha pembangunan wanita di Sabah. Kejayaan pertubuhan sukarela wanita di Sabah dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dirancang bergantung kepada keupayaan pertubuhan-pertubuhan berkenaan menjalin jaringan kerja yang baik dengan badan-badan kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan lain yang mempunyai matlamat yang sama. Jaringan kerja tersebut dibentuk pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Menerusi jaringan kerja yang lebih luas, pertubuhan sukarela seperti PPS, PEWASA, SAWO dan SWEPA telah mendapat manfaat dari segi peluasan peranan dan kegiatan, perkongsian pengalaman dan sokongan dalam mengetengahkan sesuatu isu yang hendak diperjuangkan. Jaringan kerja tersebut wujud dalam dua bentuk iaitu jaringan kerja 233

5 secara berterusan dan jaringan kerja yang diadakan mengikut keperluan semasa. Jaringan kerja secara berterusan itu melibatkan kerjasama dengan jabatan-jabatan tertentu yang berkaitan dengan program pembangunan wanita misalnya Unit Hal Ehwal Wanita, Majlis Penasihat Wanita, Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Manakala jaringan kerja yang diadakan mengikut keperluan semasa pula lebih tertumpu kepada kerjasama pelbagai pihak dalam kegiatan yang dianjurkan pada masa tertentu dari semasa ke semasa. Pertubuhan sukarela wanita di Sabah sejak 1970-an lagi ternyata mempunyai jaringan kerja yang agak luas dan mendapat kerjasama yang baik sama ada daripada pihak kerajaan mahu pun sektor swasta, masyarakat dan orang persendirian. Dari tahun 1976 hingga 1988 atau sebelum terbentuknya Majlis Penasihat Wanita Sabah (MPWS), PEWASA merupakan pertubuhan sukarela wanita yang diberikan kepercayaan oleh pihak kerajaan dalam menguruskan hal ehwal wanita dan melaksanakan programprogram pembangunan wanita termasuklah sebagai pelaksana sambutan Hari Wanita pada setiap tahun di Sabah. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap keupayaan PEWASA dan pertubuhan sukarela wanita yang lain dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan wanita itu membuktikan pengiktirafan kerajaan terhadap pertubuhan sukarela wanita dan kewibawaan para pemimpin pertubuhan tersebut. Pada satu pihak yang lain, barisan pemimpin pertubuhanpertubuhan sukarela wanita ini berjaya memanfaatkan kerjasama dan sokongan daripada pihak kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam melaksanakan program pertubuhan mereka. Perkara ini juga sangat berkait rapat dengan ketokohan, kepemimpinan, kesungguhan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita berkenaan dalam membuat perancangan yang rapi sebelum melaksanakan sesuatu program. 234

6 Memang tidak dapat dinafikan bahawa antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan pertubuhan sukarela wanita dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan hak wanita adalah pemanfaatan saluran yang betul, menerusi pendekatan bekerjasama dengan pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan dan pihak penguatkuasa undangundang. kelebihan sumber organisasi pertubuhan yang dimiliki iaitu dari segi kepemimpinan, kepakaran, pengalaman, keanggotaan, kewangan, jaringan kerja dan dedikasi serta semangat kesukarelaan yang tinggi dalam kalangan pemimpin dan anggota pertubuhan sukarela wanita berkenaan. Kelebihan dari segi kepakaran ini menyebabkan pelbagai pihak khususnya pihak kerajaan memerlukan peranan atau sumbangan daripada pertubuhan sukarela wanita ini dalam membantu menangani isuisu wanita di Sabah. Keperluan kerajaan terhadap sumbangan dan peranan pertubuhan sukarela wanita semakin jelas apabila ramai pemimpin pertubuhan sukarela wanita ini yang mempunyai kepakaran yang tinggi dan pengalaman yang luas dilantik mengisi jawatan dalam agensi kerajaan misalnya sebagai Pengerusi Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Majlis Penasihat Wanita Sabah (MPWS). Datuk Adeline Leong yang pernah menjadi Presiden SWEPA dan AJK Tertinggi PEWASA dilantik sebagai Pengerusi MPWS yang pertama pada tahun 1988, diikuti oleh Datuk Noni Said mantan AJK Tertinggi PEWASA sebagai Pengerusi MPWS pada tahun Pengalaman mereka terlibat dalam pertubuhan sukarela wanita sebelum ini dapat membantu MPWS dalam menguruskan hal-ehwal yang berkaitan dengan pertubuhan sukarela wanita di Sabah. Dedikasi dan semangat kesukarelaan yang tinggi dalam kalangan pemimpin dan ahli-ahli keempat-empat pertubuhan sukarela wanita itu sangat jelas jika dilihat dari segi kegigihan mereka yang aktif dan tidak putus-putus dalam menyuarakan pelbagai isu serta masalah wanita dalam tempoh masa yang panjang. Ramai pemimpin pertubuhan sukarela wanita ini bukan sahaja aktif dalam menggerakkan kegiatan 235

7 persatuan tetapi juga aktif sebagai ahli parti-parti politik pemerintah yang memudahkan mereka dalam menjalin kerjasama dengan sayap wanita parti-parti politik seperti wanita USNO, wanita Berjaya, wanita PBS dan wanita UMNO. Saluran-saluran informal seperti pertalian peribadi kepemimpinan dengan pihak pemerintah juga membolehkan isu-isu yang dibangkitkan dapat dibincangkan dengan lebih terbuka dengan pembuat dasar berkenaan wanita. Kerjasama pertubuhan sukarela wanita dengan pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dalam melaksanakan kegiatan seperti bengkel, seminar, bahkan penglibatan wakil-wakil pihak kerajaan secara langsung dan tidak langsung memudahkan pelaksanaan dan kejayaan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk pembangunan wanita. Tanpa menafikan peranan pihak kerajaan dan badan-badan lain yang memfokus kepada usaha pembangunan wanita, ternyata peranan pertubuhan sukarela wanita juga sangat penting dalam menjayakan program pembangunan wanita di Sabah. Sebelum adanya Majlis Penasihat Hal Ehwal Wanita Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, pertubuhan sukarela wanita telah pun memainkan peranan dalam menangani isuisu yang dihadapi oleh kaum wanita di Sabah. Pertubuhan sukarela wanita mempunyai ruang tersendiri dalam melaksanakan peranan tersebut berdasarkan objektif pertubuhan dan kumpulan wanita yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dirancang serta dilaksanakan untuk wanita. Oleh sebab pertubuhan sukarela wanita memberi tumpuan kepada isu-isu wanita yang kurang mendapat perhatian daripada pihak kerajaan, maka usaha mereka memperjuangkan hak-hak dan kepentingan wanita di samping menjadi pemantau kepada tindakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu-isu wanita sangat penting dalam proses pembangunan wanita di Sabah. Kelantangan pertubuhan sukarela wanita seperti PEWASA dan SAWO dalam mengetengahkan isu-isu wanita membuka kesedaran pelbagai pihak terutamanya pihak 236

8 kerajaan tentang perlunya isu-isu wanita ditangani dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, kerajaan negeri Sabah sentiasa memberikan sokongan yang positif terhadap pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kaum wanita melalui pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita berkenaan. Salah satu kesan penting daripada tuntutan dan perjuangan pertubuhan sukarela wanita ialah tentang meningkatnya kesedaran dan kepekaan gender dalam kalangan pembuat dasar-dasar penting kerajaan. Sejak tahun 1990-an, ketokohan dan kelayakan wanita di Sabah mula diberikan pengiktirafan apabila wanita mula dilibatkan sebagai pembuat dasar kerajaan melalui pelantikan mereka ke dalam jawatanjawatan penting dalam pentadbiran kerajaan negeri Sabah dan kerajaan persekutuan di Sabah. Bilangan wanita yang berpeluang mengisi jawatan-jawatan utama dalam sektor awam semakin bertambah dari semasa ke semasa. Perkara ini merupakan satu perubahan penting dan hasil kejayaan bagi tuntutan yang telah disuarakan oleh kaum wanita melalui saluran pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita sejak tahun 1970-an lagi. Kajian ini mendapati bahawa kemampuan pertubuhan sukarela wanita yang terpilih melaksanakan peranannya telah menjadikan wanita di Sabah menyedari kedudukan mereka dari segi hak mereka dalam bidang perundangan, ekonomi dan sosial. Kesedaran ini menyebabkan ramai wanita termasuk wanita dari kawasan luar bandar bangkit untuk memperbaiki taraf ekonomi dan status mereka. Tanpa usaha pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita berkenaan, wanita Sabah sukar untuk sampai ke tahap kini kerana halangan dari segi masalah infrastruktur dan halangan-halangan lain seperti keciciran dalam bidang pendidikan. Pertubuhan sukarela wanita membantu melaksanakan program-program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan di Sabah. Peranan pertubuhan sukarela wanita ini pula diberikan pengiktirafan oleh pihak kerajaan dan pihak kerajaan menyediakan bantuan dari segi kewangan serta keperluan-keperluan lain bagi menjayakan program-program pembangunan wanita yang dilaksanakan oleh pertubuhan-pertubuhan sukarela wanita berkenaan. Memandangkan 237

9 kepentingan kajian tentang wanita dalam melengkapkan lagi aspek kajian sejarah di negeri Sabah, kajian tentang peranan pertubuhan sukarela wanita ini perlu diteruskan dan diperluaskan lagi dalam kajian-kajian akan datang. Hal ini disebabkan peranan pertubuhan sukarela wanita ini juga akan terus berkembang seiring dengan perubahan dan pembangunan dari semasa ke semasa. 238

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah

Lebih terperinci

MENGUPAYAKAN BELIA UNTUK MASA HADAPAN

MENGUPAYAKAN BELIA UNTUK MASA HADAPAN MENGUPAYAKAN BELIA UNTUK MASA HADAPAN 14 I. PENDAHULUAN 14.01 Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), program pembangunan belia yang bertujuan untuk melengkapkan belia dengan pengetahuan dan

Lebih terperinci

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1 POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1. TUJUAN 1.1 Polisi ini menjadi garis panduan kepada UTM untuk terus komited mengurus dan melaksanakan kesamarataan dalam

Lebih terperinci

KURSUS PASCA AKRAB BENGKEL DAN PROJEK AKRAB

KURSUS PASCA AKRAB BENGKEL DAN PROJEK AKRAB KURSUS PASCA AKRAB BENGKEL DAN PROJEK AKRAB NORDIN YUSOFF JABATAN PERKHIDMATAN AWAM KAEDAH BENGKEL Pembahagian kumpulan Perbincangan dalam kumpulan Pembentangan 2 BEZA OPERASI DAN PROJEK Operasi ialah

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA

PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA Pelan Tindakan Orang Asli Indigenous Pedalaman Pengenalan: Pendidikan melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan. (stakeholders)

Lebih terperinci

KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK

KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik (JKNMPP) telah ditubuhkan oleh YAB

Lebih terperinci

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa KERTAS KERJA 2 : Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa 1. TUJUAN 1.1 Kertas Cadangan ini dikemukakan bagi tujuan untuk

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

Info Ketua Pengarah LPP Ke 10

Info Ketua Pengarah LPP Ke 10 Berita Transformasi Pertanian Info Ketua Pengarah LPP Ke 10 MAKLUMAT PERIBADI Nama Tarikh Lahir : 2 November 1955 Tempat Lahir : Batu Pahat, Johor KELULUSAN : Haji Arpan Shah bin Haji Satu Bachelor Sains

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering dikaitkan dengan era penggunaan digital dalam aktiviti manusia untuk memudahkan komunikasi ataupun menjalankan tugas masing-masing.

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT SOALAN NO. 358 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : JAWAB BUKAN LISAN DARIPADA TUAN AHMAD

Lebih terperinci

PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH DI MALAYSIA:

PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH DI MALAYSIA: PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH DI MALAYSIA: PENGENALAN & KONTEKS Nota kuliah ini disumberkan sepenuhnya oleh: http://www.slideshare.net/aidafazihrah/sistem-pentadbiran-perancangan-bandar Foto-foto disumberkan

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Wakaf sebagai sebuah institusi sosioekonomi telah dibangunkan dan berkembang sehingga berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan masyarakat Islam.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

Koperasi Pengangkutan

Koperasi Pengangkutan Kejayaan Pengangkutan di Ho Chi Minh City, Vietnam Jaibit Jaudin jaibit@mkm.edu.my Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan Salwana Ali salwana@mkm.edu.my Sektor Perkhidmatan Kewangan dan Perbankan

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

SEMINAR BOLEHKAH WANITA BERSUARA, JIKA BERSUARA ADAKAH DIDENGAR? (PEMIKIRAN GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK) Teks Ucapan

SEMINAR BOLEHKAH WANITA BERSUARA, JIKA BERSUARA ADAKAH DIDENGAR? (PEMIKIRAN GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK) Teks Ucapan 1 SEMINAR BOLEHKAH WANITA BERSUARA, JIKA BERSUARA ADAKAH DIDENGAR? (PEMIKIRAN GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK) Teks Ucapan BRIG. JENERAL DATO PROF. DR. KAMARUDIN HUSSIN Naib Canselor Universiti Malaysia Perlis

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b YBhg. Tan Sri Datuk &,1 Panglima Le. Lam Thye 9 Mengenai pembelaan undang-undang untuk pekerja asing di negara kita, Malaysia sudah mempunyai Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Seringkali kedengaran berita tentang tanah-tanah milik persendirian diambil oleh kerajaan di mana sejumlah pampasan akan diberikan kepada tuan tanah untuk menggantikan

Lebih terperinci

MEMUPUK PEMBANGUNAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

MEMUPUK PEMBANGUNAN KELUARGA DAN MASYARAKAT MEMUPUK PEMBANGUNAN KELUARGA DAN MASYARAKAT 15 I. PENDAHULUAN 15.01 Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), program pembangunan keluarga dan masyarakat dilaksanakan selaras dengan objektif mewujudkan

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN STRATEGIK KESATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF (KEPAK)

PELAN TINDAKAN STRATEGIK KESATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF (KEPAK) PELAN TINDAKAN STRATEGIK KESATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF (KEPAK) 1. LATAR BELAKANG A. PENDAHULUAN Pelan Tindakan Strategik 1 Kesatuan Pegawai Eksekutif 2016-2020 (KEPAK) dihasilkan dengan tujuan untuk menyediakan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) BAHAGIAN SEKOLAH JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5, BLOK J (SELATAN) PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Kawat : PELAJARAN Ruj. Tuan : Ruj.

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

AGENSI-AGENSI PELAKSANA PEMBANGUNAN KOMUNITI DALAM NEGARA FEM3331

AGENSI-AGENSI PELAKSANA PEMBANGUNAN KOMUNITI DALAM NEGARA FEM3331 AGENSI-AGENSI PELAKSANA PEMBANGUNAN KOMUNITI DALAM NEGARA FEM3331 AGENSI PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA RURAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (RIDA) Rancangan pembangunan komuniti yang terawal di

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

PERUTUSAN. Y. BHG. DATO Dr. HAJI AHAMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA. sempena SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-49 TAHUN 2006

PERUTUSAN. Y. BHG. DATO Dr. HAJI AHAMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA. sempena SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-49 TAHUN 2006 PERUTUSAN Y. BHG. DATO Dr. HAJI AHAMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA sempena SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-49 TAHUN 2006 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 1 Marilah

Lebih terperinci

TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER

TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER LATARBELAKANG 1. Trend serangan dan insiden keselamatan siber kini semakin meningkat

Lebih terperinci

Regulasi pembiayaan politik ke arah iklim politik yang lebih adil dan telus

Regulasi pembiayaan politik ke arah iklim politik yang lebih adil dan telus Regulasi pembiayaan politik ke arah iklim politik yang lebih adil dan telus Oleh: JUFITRI JOHA, Naib Presiden MBM Malaysia dikecohkan dengan pendedahan isu derma 2.6 billion ke dalam akaun peribadi Perdana

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Jatuh bangun dan maju mundurnya sesebuah sekolah bergantung penuh kepada komitmen dan kesungguhan Guru Besar dan guru-guru dalam menjalankan tugas mereka di sekolah.

Lebih terperinci

OLEH AZI RAHIMEE BIN MOHAMED

OLEH AZI RAHIMEE BIN MOHAMED OLEH AZI RAHIMEE BIN MOHAMED 2011 PERKHIDMATAN AWAM Di bawah Perkara 132(1) Perlembagaan Persekutuan meliputi: 1. Angkatan Tentera; 2. Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang; 3. Perkhidmatan Awam Am

Lebih terperinci

MEMBANGUNKAN BUDAYA KESUKANAN

MEMBANGUNKAN BUDAYA KESUKANAN RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 2006-2010 BAB 24 MEMBANGUNKAN BUDAYA KESUKANAN 24 I. PENDAHULUAN 24.01 Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), program pembangunan sukan dilaksana oleh Kerajaan

Lebih terperinci

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian (PAGE 1/5) Oleh Soraya Jamal Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian KUALA LUMPUR, 29 Okt (Bernama) -- Kira-kira 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental tertentu seperti kemurungan,

Lebih terperinci

BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA PENGENALAN 2 BAB 7 HUBUNGAN ETNIK DI Hasil Pembelajaran Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia Mengenalpasti cabarancabaran hubungan etnik di Malaysia Menghuraikan isu-isu penting dalam

Lebih terperinci

BAB 5. Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia

BAB 5. Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia BAB 5 Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat: 1. Mengetahui perkembangan parti politik di Malaysia. 2. Menghuraikan usaha yang diambil

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

Bahagian Tiga. Mempengaruhi Ekosistem Pelaporan Kewangan Dan Memanfaatkan Sokongan Pihak Berkepentingan

Bahagian Tiga. Mempengaruhi Ekosistem Pelaporan Kewangan Dan Memanfaatkan Sokongan Pihak Berkepentingan Mempengaruhi Ekosistem Pelaporan Kewangan Dan Memanfaatkan Sokongan Pihak Berkepentingan Mempengaruhi Ekosistem Pelaporan Kewangan dan Memanfaatkan Sokongan Pihak Berkepentingan 3-1 MEMPENGARUHI EKOSISTEM

Lebih terperinci

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM.

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. KERJA BERPASUKAN Kerja berpasukan merupakan kumpulan yang matang dengan ahli yang saling bergantung antara satu sama lain

Lebih terperinci

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555 MARUWIAH AHMAT

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555 MARUWIAH AHMAT PENGENALAN KANDUNGAN BAB 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Hasil Pembelajaran Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia Mengenal pasti cabaran-cabaran hubungan etnik di Malaysia Menghuraikan isu-isu penting

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri hotel adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangan dalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan

Lebih terperinci

TEKS PENUTUP YBHG. DATO HJ ABDUL FATTAH HJ ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA

TEKS PENUTUP YBHG. DATO HJ ABDUL FATTAH HJ ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA TEKS PENUTUP YBHG. DATO HJ ABDUL FATTAH HJ ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA 1 MAJLIS PENUTUP DIALOG BERSAMA KOPERATOR WANITA NEGERI SEMBILAN 2017 BERANI BERUBAH 3 MEI 2017 (RABU) 2 KLANA RESORT, SEREMBAN, NEGERI

Lebih terperinci

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. Mengenal pasti dan merangka strategi survival Melayu dan Bumiputera Menjelaskan strategi. Bumiputera fokus Malaysia.

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. Mengenal pasti dan merangka strategi survival Melayu dan Bumiputera Menjelaskan strategi. Bumiputera fokus Malaysia. KANDUNGAN BAB 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Hasil Pembelajaran Mengenal pasti dan merangka strategi survival Melayu dan Bumiputera Menjelaskan strategi survival Melayu dan Bumiputera fokus Malaysia. 2 1 Definisi Survival

Lebih terperinci

POLISI UNIVERSITI INKLUSIF SISWA ORANG KURANG UPAYA

POLISI UNIVERSITI INKLUSIF SISWA ORANG KURANG UPAYA POLISI UNIVERSITI INKLUSIF SISWA ORANG KURANG UPAYA SEKALUNG PENGHARGAAN Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat Pengurusan Universiti Malaya Bahagian Hal

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

PINDAAN AKTA 355: ANTARA HARAPAN DAN REALITI

PINDAAN AKTA 355: ANTARA HARAPAN DAN REALITI PINDAAN AKTA 355: ANTARA HARAPAN DAN REALITI SHAMRAHAYU A. AZIZ KULLIYYAH UNDANG-UNDANG AHMAD IBRAHIM UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA Pembentangan di Seminar Kebangsaan Mahkamah Syariah 2017 60

Lebih terperinci

PERJUANGAN DAN PENCAPAIAN UMNO telah ditubuhkan di dalam tahun 1946. Pada 1 lhb. Mei lalu UMNO telah mencapai usia 35 tahun. UMNO tel?h ditubuhkan bagi menggembeling tenaga Melayu untuk menumpas gagasan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT SOALAN NO. 522 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : DARIPADA JAWAB BUKAN LISAN DATO KAMARUL

Lebih terperinci

MANIFESTO PRU 14 CAMERON HIGHLANDS

MANIFESTO PRU 14 CAMERON HIGHLANDS MANIFESTO PRU 14 CAMERON HIGHLANDS Hebatkan Cameron Highlands PRU 14 myppp 7 Matlamat Manifesto # 1 Peningkatan Peranan Dan Kebajikan Wanita # 2 Menjadikan Persekitaran Cameron Highlands Yang Lebih Baik

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 BAHASA MELAYU KERTAS 4: PENULISAN ESEI BERFORMAT (910/4) Nama:..

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 BAHASA MELAYU KERTAS 4: PENULISAN ESEI BERFORMAT (910/4) Nama:.. TERHAD MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL

Lebih terperinci

Penyesuaian dengan Pasaran Buruh yang Dinamik

Penyesuaian dengan Pasaran Buruh yang Dinamik KAJIAN SEMULA SECARA HOLISTIK AKTA KERJA 1955 AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN1967 AKTA KESATUAN SEKERJA 1959 Penyesuaian dengan Pasaran Buruh yang Dinamik ISI KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1 2 3 4 LATAR BELAKANG

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP5: GARIS PANDUAN MEWAJIBKAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI DAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN KOPERASI MENGHADIRI KURSUS TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur Tingkatan 4 Pendidikan Moral Soalan struktur. Kekayaan bumi ini boleh musnah akibat tindakan manusia yang tamak dan yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mencipta alam ini. (a) Berdasarkan pernyataan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9/1991 PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9/1991 PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9/1991 PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Jabatan Perdana Menteri Malaysia 1 Julai, 1991 Dikelilingkan Kepada: Ketua-ketua

Lebih terperinci

NO. SOALAN: 263 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA PERTANYAAN DARI PAD A BERTULIS DATO' IR. NAWAWI BIN AHMAD [ LANGKAWI]

NO. SOALAN: 263 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA PERTANYAAN DARI PAD A BERTULIS DATO' IR. NAWAWI BIN AHMAD [ LANGKAWI] PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA NO. SOALAN: 263 PERTANYAAN DARI PAD A BERTULIS DATO' IR. NAWAWI BIN AHMAD [ LANGKAWI] Dato' Ir. Nawawi Bin Ahmad [ Langkawi ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM

Lebih terperinci

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi Perjanjian Kerangka Global antara Norsk Hydro ASA dan IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi bagi pembentukan hubungan kerja yang baik di operasi Norsk Hydro ASA di seluruh dunia. 1. MUKADIMAH Pihak

Lebih terperinci

UCAPAN YBHG. DATO HAJI ABDUL FATTAH BIN HAJI ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEVOTEK TAIPING BERHAD

UCAPAN YBHG. DATO HAJI ABDUL FATTAH BIN HAJI ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEVOTEK TAIPING BERHAD UCAPAN YBHG. DATO HAJI ABDUL FATTAH BIN HAJI ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEVOTEK TAIPING BERHAD 1 18 MAC 2017, DEWAN SERBAGUNA KOLEJ VOKASIONAL TAIPING BISMILLAH-HIRRAHMANIRRAHIM

Lebih terperinci

Soal Jawab: UMNO PERLU PEMUGARAN UNTUK JADI PARTI RELEVAN

Soal Jawab: UMNO PERLU PEMUGARAN UNTUK JADI PARTI RELEVAN YANG BERHORMAT DATO SERI MOHAMED KHALED BIN NORDIN CALON NAIB PRESIDEN UMNO Soal Jawab: UMNO PERLU PEMUGARAN UNTUK JADI PARTI RELEVAN Pemimpin generasi muda kena berganding kongsi idea Oleh Nurul Adlina

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA BERTULIS LI BARAN

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA BERTULIS LI BARAN PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN BERTULIS DARI PAD A YB DATUK JUSLIE BIN AJIROL KAWASAN LI BARAN NO. SOALAN 182 YB DATUK JUSLIE BIN AJIROL [ LIBARAN ] minta MENTERI PERDAGANGAN

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT

MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT KHIDMAT MASYARAKAT PENGENALAN Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan sekiranya

Lebih terperinci

UCAPAN YBHG. DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUANTAN 72/73

UCAPAN YBHG. DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUANTAN 72/73 UCAPAN YBHG. DATO ABDUL FATTAH ABDULLAH, PRESIDEN ANGKASA MESYUARAT AGUNG PERTAMA KOPERASI ALUMNI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUANTAN 72/73 1 BERHAD 17 DISEMBER 2017 (AHAD), BILIK AYAMAN, THE EVERLY PUTRAJAYA

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENGENALAN SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA

TAKLIMAT PENGENALAN SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA TAKLIMAT PENGENALAN SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA KANDUNGAN TAKLIMAT 1. Latar Belakang 2. Rujukan 3. Aliran Proses 4. Peranan dan Pengguna 5. Persediaan Pelaksanaan LATAR

Lebih terperinci

DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN)

DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) KENYATAAN DASAR Dasar Pengguna Negara bertujuan menggalakkan keseimbangan hak dan tanggungjawab di kalangan dan di antara pengguna, pembekal/pengilang dan Kerajaan dalam melaksanakan

Lebih terperinci

KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA 1. SPR sentiasa berusaha dari masa ke masa menyelesaikan apa juga masalah yang dikenal pasti dan dipelajari dalam setiap Pilihan Raya Umum dan Pilihan

Lebih terperinci

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH FAKTOR Seorang guru di Puchong, Bibiana John mengatakan bahawa terdapat beberapa punca yang menjadi peluru kepada berlakunya sikap ponteng sekolah dalam kalangan pelajar.

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..48 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

FUNGSI BADAN EKSEKUTIF

FUNGSI BADAN EKSEKUTIF TAJUK 8 EKSEKUTIF Eksekutif Perdana Menteri Kabinet Kabinet Malaysia Konsep Kabinet Bayangan Kementerian dan Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perbadanan Awam FUNGSI BADAN EKSEKUTIF Membuat keputusan mengenai

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) perlu berusaha lebih gigih untuk mendapatkan kelulusan peruntukan daripada kerajaan bagi membolehkan pembinaan bangunan-bangunan baru yang

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

FACT SHEET

FACT SHEET S.1: Kempen 'Jom Sertai Kami' ini berkenaan apa? J: Jom Sertai Kami merupakan kempen insan oleh UNICEF yang bertujuan memberi orang ramai suatu landasan untuk belajar dan memberi respon terhadap penderaan

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN PERASMIAN. BRIG. JEN. Prof. DATUK SERI PANGLIMA DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR Universiti Malaysia Sabah

TEKS UCAPAN PERASMIAN. BRIG. JEN. Prof. DATUK SERI PANGLIMA DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR Universiti Malaysia Sabah TEKS UCAPAN PERASMIAN BRIG. JEN. Prof. DATUK SERI PANGLIMA DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR Universiti Malaysia Sabah MERANGKAP PENAUNG SEMINAR HAK ASASI WANITA 2010 Bissmilahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum

Lebih terperinci

TUGASAN 2 (INDIVIDU) SITI AIDA BINTI MUHAMAD A152797

TUGASAN 2 (INDIVIDU) SITI AIDA BINTI MUHAMAD A152797 TUGASAN 2 (INDIVIDU) SITI AIDA BINTI MUHAMAD A152797 Soalan: Tokoh yang aktif dalam kerja-kerja amal di Malaysia atau luar negara. Selain syarikat korporat, para artis tempatan sebenarnya tidak terkecuali

Lebih terperinci

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T KERTAS KONSEP Anugerah Seri Asrama Terbilang Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

UNIT HAL EHWAL MURID SKTM PROGRAM SEKOLAH SELAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID SKTM PROGRAM SEKOLAH SELAMAT UNIT HAL EHWAL MURID SKTM PROGRAM SEKOLAH SELAMAT ELEMEN SEKOLAH SELAMAT 2012 1. Keselamatan pelajar pergi balik sekolah. 2. Keselamatan warga sekolah. DEFINISI Sekolah Selamat didefinisikan sebagai persekitaran

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS :

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM (Petikan dari Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005) PEMBELAJARAN KENDIRI "Menyedari

Lebih terperinci

Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik www.teachformalaysia.org Jangan sekali-kali beranggapan bahawa adalah mustahil

Lebih terperinci

BAB KEENAM RUMUSAN, SARANAN DAN PENUTUP. kawasan tersebut. Bab ini diakhiri dengan saranan dan cadangan kepada PAS Pusat, PAS

BAB KEENAM RUMUSAN, SARANAN DAN PENUTUP. kawasan tersebut. Bab ini diakhiri dengan saranan dan cadangan kepada PAS Pusat, PAS BAB KEENAM RUMUSAN, SARANAN DAN PENUTUP 6.1 Pengenalan Bab ini mengandungi rumusan keseluruhan kajian mengenai aktiviti tarbiyah PAS di Tanjong Malim dan masalah yang dihadapi dalam mengendalikan agenda

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

bererti bekerjasama mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu atau organisasi (Kagan, 1991).

bererti bekerjasama mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu atau organisasi (Kagan, 1991). Maksud Kolaborasi bererti bekerjasama mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu atau organisasi (Kagan, 1991). melibatkan diri dalam sesuatu hal atau mempunyai hubungan antara dua

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN OLEH: MAJLIS: SEMINAR PEMBANGUNAN KAPASITI USAHAWAN BUMIPUTERA PADA: TEMPAT:

TEKS UCAPAN OLEH: MAJLIS: SEMINAR PEMBANGUNAN KAPASITI USAHAWAN BUMIPUTERA PADA: TEMPAT: TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS: SEMINAR PEMBANGUNAN KAPASITI USAHAWAN BUMIPUTERA PADA: 17 DISEMBER 2011 TEMPAT: SELESA RESORT, BUKIT TINGGI, PAHANG DARUL MAKMUR YANG BERUSAHA TUAN

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci