PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016"

Transkripsi

1 3757/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 EKONOMI ASAS Kertas /2 2 jam Dua jam ==================================================================== JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas Soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas kajang anda. Jawapan dalam kertas graf hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas kajang pada akhir peperiksaan. 4. Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B. 5. Markah yang diperuntukan bagi setiap soalan atau ceraian soalan yang ditunjukkan dalam kurungan. 6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk halaman ini. Lihat sebelah

2 3757/2 Bahagian A [ 75 markah ] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini 1 Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan dua jenis barang. Gambar 1 Gambar 2 (a) Bagaimanakah barang dalam gambar 1 boleh berubah menjadi barang dalam gambar 2 dari sudut ekonomi.. Maklumat berikut berkaitan dengan dua buah negara. Negara A Kerajaan mengawal harga barang tertentu sementara membenarkan mekanisme harga menentukan harga barang lain Negara B Harga barang ditentukan oleh kerajaan (b) Bezakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua buah negara ini dari aspek berikut: i. Pemilikaan sumber [2 markah] ii. Pilihan [2 markah] iii. Persaingan [2 markah] Encik Aiman memiliki 10 hektar ladang strawberi di Cameron Highland. Pekerja di ladangnya berjumlah 30 orang dan purata pengeluaran strawberi sehari ialah kg. Sebahagiannya telah diproses untuk dijadikan jem di kilang milik beliau menggunakan mesin berteknologi moden. (c) Terangkan dua sumber ekonomi yang terlibat dalam pernyataan di atas. 3757/ PPDPU [Lihat halaman sebelah 1

3 3757/2 (d) Situasi di bawah berkaitan dengan penggunaan pendapatan boleh guna Encik Ikbal ialah pemilik pasar mini G-mart. Beliau telah menyewa sebuah apartment yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Haji di Kelana Jaya. Beliau bercadang untuk memiliki apartment tersebut dengan membelinya melalui Lembaga Tabung Haji. dan waktu yang sama beliau ingin membesarkan perniagaannya. Rakannya telah mencadangkan untuk membuat pinjaman daripada Bank Islam i. Wajarkah Encik Ikbal membesarkan perniagaannya. Berikan pendapat anda. [3 markah] ii. Jelaskan prinsip perbankan Islam yang terlibat jika Encik Ikbal membeli rumah tersebut melalui pinjaman daripada Bank Islam (e) Setiap individu perlu menyediakan belanjawan peribadi. Berikan alasan anda. 2 Jadual berikut menunjukkan upah wang Puan Jasmin dan harga purata barang. Tahun Harga purata barang RM Upah wang RM Jadual 1 (a) (i) Kirakan upah benar Puan Jasmin pada tahun 2012 dan 2013 [3 markah] (ii) Jelaskan kesan perubahan upah benar terhadap Puan Jasmin [5 markah] (b) Jadual berikut mengenai pulangan yang akan diberi kepada pendeposit; Public Bank Berhad Lembaga Tabung Haji Tempoh simpanan Faedah (%) Tahun Dividen (%) (2 bulan) 3 1% % 6 2% % 9 3% Jadual 2 Jadual 3 (i) Berdasarkan maklumat di atas, institusi kewangan manakah yang akan anda pilih? Beri alasan anda. (ii) Jelaskan perbezaan kedua-dua institusi kewangan tersebut. [6 markah] (c) Jelaskan konsep berikut; (i) Pengaruh keluarga [3 markah] (ii) Bayaran pindahan [2 markah] (iii) Untung negatif [2 markah] 2

4 3757/2 3 (a) Maklumat berikut berkaitan dengan penentu permintaan. Penurunan harga makanan ayam Jatuhnya harga ayam Naiknya harga barang pengganti Perubahan teknologi penternakan (i) (ii) (iii) Manakah antara faktor di atas menyebabkan pertambahan permintaan individu terhadap ayam? Berikan alasan anda. Lakarkan keluk permintaan yang berkaitan dengan situasi permintaan di (a)(i). [3 markah] Terangkan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi pertambahan permintaan individu terhadap ayam selain faktor di (a)(i) [6 markah] (b) Jadual berikut menunjukkan peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan harga bagi barang X dan barang Y. Barang Peratus Perubahan Harga Peratus Perubahan Kuantiti X 10% 12% Y 20% 4% Jadual 5 Jelaskan jenis keanjalan harga permintaan bagi (i) Barang X [3 markah] (ii) Barang Y [3 markah] (d) Maklumat berikut mengenai kos pengeluaran Syarikat Pintar yang mengeluarkan komputer bagi tahun Sewa kilang : RM Upah pekerja : RM (i) Jika Syarikat Pintar berjaya menjual sebanyak 500 unit komputer dengan harga RM1 200 seunit, hitungkan untung yang diperoleh Syarikat Pintar bagi tahun [3 markah] (ii) Berikut adalah maklumat yang berkaitan Syarikat Pintar. Syarikat Pintar membayar cukai pendapatan kepada kerajaan. Setujuhkah anda dengan pernyataan di atas? Beri alasan anda 3 [3 markah] 3757/ PPDPU [Lihat halaman sebelah

5 3757/2 4(a) Rajah 1 di bawah menunjukkan keluk penawaran Firma X dan Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran Firma Y terhadap barang Z. Rajah 1 Rajah 2 Lukis keluk penawaran pasaran pada kertas graf. [Gunakan skala 2 cm = RM20 pada paksi harga dan 2 cm = 10 unit pada paksi kuantiti] (b) Maklumat berikut berkaitan dengan pasaran buruh. Encik Umair seorang pengusaha batik yang terkenal di Terengganu. Batik keluaran beliau yang pelbagai corak dapat menarik minat pelancong yang datang ke Malaysia khususnya Terengganu. Walau bagaimana pun Encik Umair sering mengalami kekurangan bahan mentah terutama kain sutera yang diimport dari Negara China. Encik Umair telah menemui teknik baharu yang dapat menghasilkan batik yang berkualiti. Ini dapat mengurangkan pembelian bahan mentah dari China. i. Jelaskan kesan situasi tersebut ke atas pasaran batik. [3 markah] ii. Terangkan masalah yang dihadapi jika Encik Umair terus membeli bahan mentah dari China [5 markah] 4

6 3757/2 (c) Rajah berikut menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Rajah 3 (d) i. Nyatakan unit ekonomi yang diwakili oleh R. [1 markah] ii. Jelaskan aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor di atas. [6 markah] Gambar di bawah menunjukkan pengeluar getah asli. Gambar 3 i. Jelaskan jenis komposisi eksport bagi getah asli di Malaysia. [2 markah] Tindakan kerajaan memberi tumpuan hanya kepada pengeluaran getah asli kurang baik kepada ekonomi negara ii. Beri hujah anda tentang pernyataan di atas. 3757/ PPDPU [Lihat halaman sebelah

7 3757/2 5(a) Maklumat berikut berkaitan Negara M. 5 Kerajaan negara M telah membuat perbelanjaan sebanyak RM120 juta pada tahun 2015 manakala jumlah hasil yang diperoleh pada tahun berkenaan adalah sebanyak RM90 juta. Bagi menampung kekurangan hasil. Kerajaan negara M bercadang membuat pinjaman yang kadar faedahnya rendah, lebih mudah dan fleksibel. Terangkan 3 cara pinjaman yang boleh dibuat oleh negara M. [6 markah] (b) Maklumat di bawah berkaitan dengan Imbangan Pembayaran tahun 2015 yang telah diubahsuai. Butiran Eksport Import Pendapatan Pindahan Semasa Kesilapan & ketinggalan Aset Rizab RM juta (i) Hitungkan Imbangan Akaun Semasa tahun [3 markah] (ii) Berdasarkan jadual, jelaskan situasi Akaun Pergerakan Kewangan dalam Imbangan Pembayaran. [2 markah] (c) Industri Kereta Tempatan Gambar 4 Terangkan cara kerajaan menggunakan sekatan perdagangan antarabangsa untuk melindungi industri di atas. [5 markah] 7

8 3757/2 (d) Berikut merupakan maklumat berkaitan kadar pertukaran asing Situasi 1 USD 1 : RM 3.80 Situasi USD 1 : RM 4.00 (i) Bagaimanakah Bank Pusat mengawal situasi di atas. (ii) Jelaskan kesan situasi tersebut ke atas imbangan dagangan Malaysia. [5 markah] Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab Kawasan Gua Musang, Kelantan telah mengalami banjir besar pada bulan Disember Penduduk di kawasan tersebut telah mengalami kerugian yang sangat besar seperti kemusnahan harta benda, rumah dan hilang punca pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti pertanian.pak Ali salah seorang penduduk di Gua Musang hanya makan nasi tanpa ikan setiap hari / PPDPU [Lihat halaman sebelah

9 3757/2 Ketua Kampung Gua Musang telah memohon kepada kerajaan persekutuan agar dapat memberi bantuan dengan segera. Bencana banjir yang berlaku menyebabkan 1,827 buah rumah musnah. Kerajaan bercadang untuk membina rumah transit di Kampung Sungai Pinang, Kelantan yang jaraknya 3jam perjalanan. Pemindahan penduduk Gua Musang ke petempatan baharu dapat memberi peluang kepada mereka untuk menceburi bidang baharu dalam pekerjaan. Antaranya, dengan menjadi pemandu bot penambang dan berniaga secara kecil-kecilan. Walaubagaimana pun penglibatan mereka dalam aktiviti tersebut mendapat persaingan daripada penduduk tempatan Kampung Pinang yang sudah terkenal dengan aktiviti perniagaan dan industri pelancongan. Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan berikut; (a) Mengapakah Pak Ali tidak dapat mmenuhi keperluannya? [5 markah] (b) Terangkan jenis perbelanjaan yang di buat oleh kerajaan [3 markah] (c) Jelaskan kelebihan pekerjaan yang diceburi di petempatan baharu. (d) Bandingkan aktiviti pekerjaan di Gua Musang dan Kampung Pinang [6 markah] (e) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat membantu meningkatkan ekonomi peniaga kecil di Kampung Pinang (f) Pada pendapat anda, adakah persaingan yang dihadapi memberi kebaikan Kepada peniaga dan pelancong? [3 markah] KERTAS SOALAN TAMAT 8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN /2 EKONOMI ASAS Kertas 2 Mei 2 jam Dua jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN /2 EKONOMI ASAS Kertas 2 Mei 2 jam Dua jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2017 3757/2 EKONOMI ASAS Kertas 2 Mei 2 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

SULIT 3757/ /2 Ekonomi Asas Kertas 2 2 jam

SULIT 3757/ /2 Ekonomi Asas Kertas 2 2 jam SULIT Ekonomi Asas Kertas 2 2 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

2 SULIT 3757/2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini

2 SULIT 3757/2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini 2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini 1. (a) Gambar berikut menunjukkan satu jenis barang dalam ekonomi yang mengalami perubahan pihak pengeluar, kesan daripada Dasar

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA 3757/1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2017 EKONOMI ASAS Kertas 1 SEPTEMBER 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SULIT 3757/2 3757/2 Ekonomi Asas Kertas 2 Sept jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM EKONOMI ASAS. Kertas 2. Dua Jam

SULIT 3757/2 3757/2 Ekonomi Asas Kertas 2 Sept jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM EKONOMI ASAS. Kertas 2. Dua Jam SULIT Ekonomi Asas Kertas 2 Sept 2009 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM EKONOMI ASAS Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS 1 Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A Berlakunya bencana alam B Wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa

Lebih terperinci

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September 1 944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR Arahan kepada calon: EKONOMI KERTAS 2 (MAKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI) (Tiga Jam) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SULIT 3757/1 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 EKONOMI ASAS KERTAS 1

SULIT 3757/1 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 EKONOMI ASAS KERTAS 1 SULIT 3757/ SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 200 EKONOMI ASAS KERTAS A 2 D 2 C 22 A 3 D 23 D 4 D 24 C 5 C 25 C 6 B 26 A 7 C 27 D 8 C 28 D 9 D 29 D 0 B 30 C D 3 A 2 A 32 C 3 A 33 B 4 B 34 A 5 B 35

Lebih terperinci

SOALAN LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF 2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2

SOALAN LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF 2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 SOALAN LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF 2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3757/2 EKONOMI ASAS Kertas 2 Ogos 2011 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi enam soalan.

Lebih terperinci

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU SPM2004 1. Maklumat berikut menunjukkan butiran pendapatan dan bayaran yang telah dibuat oleh Encik Zain dan pelepasan cukai yang dibenarkan. Butiran

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

SULIT 3757/(PP) 3757/(PP) Ekonomi Asas Kertas September 20 PERATURAN PEMARKAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 20 EKONOMI ASAS Kertas PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Jenis-Jenis Pendapatan Individu 1. Upah / Gaji (a) Ganjaran yang diterima / pembayaran / pendapatan kepada individu / buruh. (b) Upah wang

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

944/2 PERCUBAAN STPM 2012

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 944/2 PERCUBAAN STPM 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI JOHOR 2012 EKONOMI KERTAS 2 (MAKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI) PERATURAN PEMARKAHAN 1 Bahagian A 1 A 11 B 21 C 2

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2007 TINGKATAN 5. PERDAGANGAN Kertas 2 Dua jam

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2007 TINGKATAN 5. PERDAGANGAN Kertas 2 Dua jam SULIT Perdagangan Kertas 2 2007 LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2007 TINGKATAN 5 PERDAGANGAN Kertas 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

3755/2 Perdagangan Kertas 2 September 2009 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERDAGANGAN Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

A B C D A B C D A B C D. 3757/ Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu SULIT

A B C D A B C D A B C D. 3757/ Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu SULIT SULT 2 1 lmu ekonomi ialah ilmu yang mengkaji tentang cara manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang terbatas terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas tidak

Lebih terperinci

PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM /1 PERCUBAAN EKONOMI KERTAS 1 MIKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI

PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAAN STPM /1 PERCUBAAN EKONOMI KERTAS 1 MIKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI 1 PERCUBAAN EKONOMI KERTAS 1 STPM 2012 MIKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI Tiga jam JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DUBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Lebih terperinci

Contoh Soalan SPM: Bahagian B

Contoh Soalan SPM: Bahagian B Contoh Soalan SPM: Bahagian B SOALAN 1 Encik Roslan memiliki tanah seluas 1.5 hektar dan bercadang untuk menternak ayam dan menanam lobak. Beliau telah mengupah 10 buruh asing untuk membantunya mengusahakan

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Skema Pean Ekonomi Asas 2 Peperiksaan Percubaan SPM 20. (a) Kekurangan (m) - Syarikat ZY Sdn. Bhd. menghadapi masalah kekurangan sumber ekonomi/ faktor pengeluaran (m) Pilihan (m) - Syarikat ZY Sdn. Bhd.

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL

TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL 2.3.1 Komposisi Dagangan dan Arah Aliran Perdagangan Malaysia Komposisi eksport Barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada rakyat di

Lebih terperinci

Lffi MALAYSIA. ${ H o" UNIVERSITI TUN IIUSSEIN ONN. PEPERIKSAAN AKIIIR SEMESTER II sesr 20r0t2011 SULIT SULIT NAMA KURSUS

Lffi MALAYSIA. ${ H o UNIVERSITI TUN IIUSSEIN ONN. PEPERIKSAAN AKIIIR SEMESTER II sesr 20r0t2011 SULIT SULIT NAMA KURSUS SULIT ${ H o" Lffi UNIVERSITI TUN IIUSSEIN ONN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKIIIR SEMESTER II sesr 2rt211 NAMA KURSUS KOD KURSUS PROGRAM TARIKH PEPERIKSAAN JANGKA MASA ARAFIAN EKONOMI BPA 113 1 BPC/I BPD JANUARI

Lebih terperinci

SULIT 3757/1 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Sept jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT

SULIT 3757/1 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Sept jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT SULIT 3757/1 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Sept 2009 1 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. JTW Makroekonomi

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. JTW Makroekonomi Angka Giliran: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 108 - Makroekonomi Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

SKIMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS KERTAS 2 (3747/2)

SKIMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS KERTAS 2 (3747/2) (a) Masalah asas ekonomi yang dihadapi oleh negara X dan Y adalah i) Apa yang hendak dikeluarkan [] ii) Berapa hendak dikeluarkan [] iii) Bagaimana hendak dikeluarkan [] iv) Untuk siapa hendak dikeluarkan

Lebih terperinci

SULIT 3757/1 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Sept jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT

SULIT 3757/1 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Sept jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT SULIT Ekonomi Asas Kertas 1 Sept 2009 1 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG EKONOMI ASAS KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SPM NEGERI PERLIS 2008 ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS DAN PKPSM CAWANGAN PERLIS. PERDAGANGAN Kertas 2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SPM NEGERI PERLIS 2008 ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS DAN PKPSM CAWANGAN PERLIS. PERDAGANGAN Kertas 2 SULIT 3755 / 2 Perdagangan Kertas 2 Ogos 2008 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SPM NEGERI PERLIS 2008 ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS DAN PKPSM CAWANGAN PERLIS 3755 / 2 PERDAGANGAN Kertas

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

Soalan Huraian Markah 1(a) Enci Majid menghadapi masalah kekurangan. 1m - kekurangan wang/pendapatan

Soalan Huraian Markah 1(a) Enci Majid menghadapi masalah kekurangan. 1m - kekurangan wang/pendapatan Soalan Huraian Markah 1(a) Enci Majid menghadapi masalah kekurangan - kekurangan wang/pendapatan Beliau membuat pilihan - membeli basikal untuk anaknya yang memberi kepuasan maksima Kos lepasnya adalah

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001. April 2001

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001. April 2001 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001 April 2001 ATW 261 - Prinsip Kewangan Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 3757/1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1. Kerajaan memperuntukkan RM 718 juta bagi membina hospital dan klinik di kawasan bandar dan luar bandar adalah bertujuan untuk. meminimumkan

Lebih terperinci

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2007 2 jam 30 min. KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SOALAN LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF 2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1

SOALAN LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF 2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 SOLN LTIH TUI ERFOKUS (SOLF 2) SIJIL PELJRN MLYSI 2011 3757/1 EKONOMI SS Kertas 1 Ogos 2011 1 ¼ jam JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan.

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

SULIT 3757/1 3737/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Mei jam. Logo Nama sekolah SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2008 EKONOMI ASAS

SULIT 3757/1 3737/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Mei jam. Logo Nama sekolah SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2008 EKONOMI ASAS 3757/ 3737/ Ekonomi Asas Kertas Mei 008 jam Logo Nama sekolah SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 008 EKONOMI ASAS KERTAS JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Kertas

Lebih terperinci

3755/ Hak Cipta Terpelihara MPSM (Cawangan Kedah) [Lihat halaman sebelah SULIT

3755/ Hak Cipta Terpelihara MPSM (Cawangan Kedah) [Lihat halaman sebelah SULIT PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH) MODUL 1 PERDAGANGAN KERTAS 2 (3755/2) Dua jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul 2 ini

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Ekonomi (944) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Ekonomi (944) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 17 490. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 53.93%, iaitu menurun sebanyak 3.61% berbanding

Lebih terperinci

STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN)

STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN) SOALAN LATIHAN PEPERIKSAAN STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN) SET 1 DISEDIAKAN OLEH: KALAITHASAN KUPPUSAMY KVK Tutorial Centre 1 SOALAN 1 (a) Perihalkan dua kepentingan perakaunan pengurusan kepada

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN JABATAN PEDIDIKAN PETALING PERDANA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 2280/2 GEOGRAFI Kertas 2 September 2 jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010. SULIT 3756/1 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 2010 1 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

SULIT* PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN APRIL 2013

SULIT* PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN APRIL 2013 STPM 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) SULIT* PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER 2 2013 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN APRIL 2013 Arahan kepada calon: JANGAN BUKA

Lebih terperinci

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI Kandungan 1 Perkongsian (3 pekongsi) 2 Kelab dan Persatuan 3 Rekod tak lengkap 4 Perkongsian

Lebih terperinci

NO.KADPENGENALAN:I. UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN. pertama adalah wajib.

NO.KADPENGENALAN:I. UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN. pertama adalah wajib. PROGRAM:-------------------- --------- PENSYARAH:-------------------- SULIT SU1:rAN ldris EDUCATION UNIVHtSITY UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD PET3063

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL TAHUN 2013

RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL TAHUN 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL TAHUN 2013 1&2 2/1/13 11/1/13 6.0 Wang dan Institusi Kewangan 6.1 Wang a. Pengertian wang Maksud wang Ciriciri wang diterima umum penawaran terhad kestabilan nilai tahan lama mudah

Lebih terperinci

Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan

Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan SOALAN 1 - KELANTAN 2016 (a) Situasi berikut berkaitan dengan pengeluaran minyak masak. Encik Salam mengusahakan kilang memproses minyak

Lebih terperinci

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan

Lebih terperinci

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya.

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya. 1. Berikut adalah ciri-ciri satu perniagaan. Liabiliti pemilik tidak terhad Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Keuntungan diagihkan di antara ahli-ahlinya. Perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri

Lebih terperinci

Harga barang Z dijangka meningkat pada masa depan Kadar cukai pendapatan individu dikurangkan. Pergerakan dari X ke Y berlaku disebabkan

Harga barang Z dijangka meningkat pada masa depan Kadar cukai pendapatan individu dikurangkan. Pergerakan dari X ke Y berlaku disebabkan BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004 1. Apakah objektif penggunaan isi rumah? A. Membeli barang yang diingini. B. Memilih barang yang berkualiti C. Membeli barang dengan kuantiti yang maksimum. D.

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Soalan SPM Percubaan Negeri (Tingkatan 4 Bab 1)

Soalan SPM Percubaan Negeri (Tingkatan 4 Bab 1) Soalan SPM Percubaan Negeri (Tingkatan 4 Bab 1) Soalan 1 - Kelantan 2016 (a) Rajah berikut menunjukkan cabang pengeluaran. (i) Apakah X? (ii) Huraikan Y dan Z. (b) Gambar 1 menunjukkan aktiviti di sebuah

Lebih terperinci

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad.

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. SOALAN STPM 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. Syarikat Mercu Tanda Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 2001 000 000 Jualan

Lebih terperinci

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 MAKTAB REI\DAH SAINS MARA

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 MAKTAB REI\DAH SAINS MARA SULIT 3756t2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2017 3756t2 2t/, jam MAKTAB REI\DAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2AT7 PRINSIP PERAKAUi\AN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

ATW Prinsip Kewangan

ATW Prinsip Kewangan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ATW 261 - Prinsip Kewangan Masa :3 jam ARAHAN : Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 TAHUN

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 TAHUN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 TAHUN Minggu Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran BBM Catatan/ Pendekatan (P&P) Refl eksi obj Soalan latihan ese 1 4/1-8/1 6.0 Wang dan Institusi

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 3756/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

JKE Makroekonomi 1

JKE Makroekonomi 1 Angka Giliran: UNIVERSITI SAINS MALAYSTA Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2008/2009 April2009 JKE 212 - Makroekonomi 1 Masa: 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 C 12 D 22 C 32 B 3 D 13 A 23 A 33 D 4 A 14 A 24 D 34 A 5 A 15 C 25 B 35 A 6 B 16 C 26 B 36 D 7 B 17 B 27 D 37 B 8 D 18 D 28

Lebih terperinci

ACW Perakaunan Korporat II

ACW Perakaunan Korporat II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 311 - Perakaunan Korporat II Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK. GERAK GEMPUR /1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER.

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK. GERAK GEMPUR /1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER. JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR 2010 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Set 1 OKTOBER. 1 4 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1. (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1. (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PERATURAN PERMARKAHAN

PERATURAN PERMARKAHAN MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK AKHIR TAHUN TING 4 206 EKONOMI ASAS 3757/2 Kertas 2 PERATURAN PERMARKAHAN. Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak 2 SKEMA JAWAPAN EKONOMI ASAS KERTAS 2 AKHIR TAHUN

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September SULIT 3756/1 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

Ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga.

Ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. 2.1: STRUKTUR EKONOMI NEGARA Struktur ekonomi sesebuah negara boleh dimaksudkan sebagai peringkat-peringkat pengeluaran yang terdiri daripada beberapa sektor yang berdasarkan aktiviti-aktiviti di dalamnya.

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan 1 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2009. Kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan berikut. 1. (a) Nyatakan aras ketinggian

Lebih terperinci

SULIT 2280/2 GEOGRAFI Sept. 2009 Masa 2 jam No. Kad Pengenalan Angka Giliran PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 GEOGRAFI Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.Kertas soalan ini

Lebih terperinci

SKEMA EKONOMI ASAS KERTAS SATU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2009

SKEMA EKONOMI ASAS KERTAS SATU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2009 SKEMA EKONOMI ASAS KERTAS SATU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2009 No. Soalan Jawapan A 2 B 3 D 4 C 5 D 6 B 7 A 8 C 9 C 0 B B 2 A 3 B 4 A 5 B 6 D 7 A 8 B 9 D 20 A 2 D 22 C 23 B 24 B 25 C 26 D 27 C 28

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

JKE Kewangan Antarabangsa

JKE Kewangan Antarabangsa UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKE 418 - Kewangan Antarabangsa Masa : 3jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA

Lebih terperinci

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 SULIT* STPM 948/2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 2013 PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 Arahan kepada calon: JANGAN

Lebih terperinci

Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar

Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar Bab Firma Sebagai Pengeluar KEPERLUAN SUKATAN - Pelajar dapat menyatakan maksud firma, pengeluaran dan matlamat firma - Pelajar dapat menerangkan maksud jangkamasa pendek dan jangkamasa panjang serta fungsi

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran.

Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran. 1.1 : WANG Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran. Ciri-ciri wang terbahagi kepada 6 iaitu:- 1. Diterima umum - penerimaan dan keyakinan

Lebih terperinci

Akaun Semasa Mudarabah

Akaun Semasa Mudarabah Akaun Semasa Mudarabah Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 30 Jun 2017 Akaun Semasa Mudarabah 1.0 Maklumat Utama Dana Pemegang Akaun Pelaburan yang Dihormati, Tahniah kerana menjadi pemegang

Lebih terperinci

Aliran Fizikal Aliran dalam bentuk wang tunai seperti pendapatan faktor pengeluaran (SUFK) perbelanjaan penggunaan(c), tabungan (S)

Aliran Fizikal Aliran dalam bentuk wang tunai seperti pendapatan faktor pengeluaran (SUFK) perbelanjaan penggunaan(c), tabungan (S) BAB 1 PENGENALAN Aliran Wang Aliran dalam bentuk benda seperti faktor pengeluaran (TBMU) dan barang & perkhidmatan. Aliran Fizikal Aliran dalam bentuk wang tunai seperti pendapatan faktor pengeluaran (SUFK)

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

ACW Percukaian I

ACW Percukaian I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 241 - Percukaian I Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2007 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA EKONOMI ASAS. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2007 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA EKONOMI ASAS. Kertas 1. Satu jam lima belas minit SULIT 1 3757/2 Ekonomi sas Kertas 1 SEPT 2007 1 jam 15 minit LOGO N NM SEKOLH PEPERIKSN PERUN THUN 2007 SIJIL PELJRN MLYSI EKONOMI SS Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU

Lebih terperinci