PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD"

Transkripsi

1 1103/ Bahasa Melayu Kertas Skema Jawapan ½ jam PERCUBAAN SPM 01 SMK NARINANG, KOTA BELUD BAHASA MELAYU Kertas SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Cikgu Juilis Mokujal. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa bentuk media. Skema jawapan ini mengandungi 16 halaman bercetak [Lihat halaman sebelah

2 SULIT 1103/(PP) Soalan 1 penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi (b)bahasa - 0 markah - 10 markah (a) Isi [ 0 markah ] Nota (i) Panduan mengira perkataan Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: - nama khas - perkataan berulang - penggunaan kata sendi di dan ke - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran (ii) (iii) (iv) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 10 perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 10 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Bahagian (i) Pendahuluan (ii) Isi tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/ Kesimpulan Jumlah 0

3 SULIT /(PP) (b) Bahasa [ 10 markah ] Asas pemberian bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan jadual berikut: Peringkat Baik Sederhana Isi Bahasa Lemah Huraian Bahasa - Kesinambungan isi baik - Struktur ayat/tatabahasa baik - Kosa kata luas - Tanda baca/ejaan betul - Kesinambungan isi masih baik - Struktur ayat/tatabahasa masih memuaskan - Kosa kata masih memuaskan - Tanda baca/ejaan juga memuaskan - Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/tidak memuaskan Nota (i) (ii) (iii) (iv) (v) Umumnya markah bahasa 50% markah isi. Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi. Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 10 perkataan, berikan 0 markah. Jika rumusan kurang 10 perkataan, markah tidak dipotong. [ Bahasa, Maksimum: 10 markah]

4 SULIT /(PP) Pendahuluan Petikan membincangkan kesan / gejala / implikasi negatif penggunaan aplikasi jaringan sosial dalam kalangan masyarakat. Isi tersurat [ 4 hingga 1 markah] kesan / gejala / implikasi negatif penggunaan aplikasi jaringan sosial. 1. Pelbagai jenayah sosial boleh dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengundang penyebaran maklumat yang salah kepada golongan masyarakat 3. Penyebaran maklumat yang bersifat hasutan dan provokasi boleh dilakukan 4. akan mendedahkan kelemahan sesuatu organisasi mahupun negara 5. boleh mencuri hasil kerja orang lain atau plagiat 6. Mewujudkan provokasi negatif terhadap sesuatu agama atau kaum lain 7. Mampu menggoyahkan keharmonian sesuatu institusi sosial mahupun negara 8. Dapat membuka peluang kepada kewujudan aktiviti yang melekakan 9. akan menyebabkan ketagihan terhadap penggunaannya 10. Penyalahgunaan bahasa Isi tersirat [4 hingga 1 markah] 1. Ibu bapa perlu sentiasa memantau penggunaan aplikasi oleh anak-anak. Pemilik kafe siber / masyarakat perlu mempunyai nilai tanggungjawab / beretika 3. Pihak berwajib perlu menggubal akta pengawalan

5 Kesimpulan Kesimpulannya, semua pihak perlu menyedari impak negatif aplikasi jaringan sosial supaya masyarakat cemerlang dapat dilahirkan apa-apa sahaja kesimpulan yang logik boleh diterima. Soalan penuh 35 markah dibahagikan kepada: Soalan (a) : 9 markah Soalan (b) : 9 markah Soalan (c) : 8 markah Soalan (d) : 9 markah Perhatian bagi Soalan (a) hingga Soalan (d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu tepat/betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. 4. Jawapan bagi Soalan (b), (c) dan (d) mestilah berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu yang ditetapkan. Soalan (a) (i) Maksud rangkai kata institusi sosial boleh mempengaruhi / menjejaskan ikatan kemesraan / keselesaan hidup - markah Panduan pemarkahan soalan markah - Jawapan tepat mengikut konteks/ isi cukup dan ayat gramatis. - Jawapan kurang tepat/ isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat/ salah 0 (ii) Pengguna alat komunikasi moden ini terdiri daripada semua peringkat umur: P1- Digunakan sebagai wahana komunikasi P- Faktor mesra pengguna P3- Boleh dicapai dengan mudah P4- Boleh dicapai pada bila-bila masa P5- Boleh dicapai di mana-mana sahaja

6 SULIT /(PP) Panduan pemarkahan soalan 3 markah [ isi sahaja] - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis - Isi kurang daripada isi dan ayat gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0 (iii) Aplikasi jaringan sosial ini dapat membantu pelajar: P1- Menjadi sumber rujukan bagi mata pelajaran tertentu P- Berkongsi pendapat dengan rakan tentang sesuatu pembelajaran P3 - Berkongsi minat/ hobi masa santai P4- Berkongsi maklumat kerjaya P5- Berkongsi bahan secara maya Panduan pemarkahan soalan 4 markah [3 isi sahaja] - 3 isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 4-3 isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis 3 - Isi kurang daripada 3 isi dan ayat masih gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0 Soalan (b): Petikan Cerpen (i) Sebab-sebab Mellisa sayang akan negara Malaysia : P1- tempat dia dibesarkan P- bersekolah di Malaysia P3- ingin melihat negara dan rakyat Malaysia hidup aman dan damai Panduan pemarkahan soalan markah - Jawapan tepat mengikut konteks/ isi cukup dan ayat gramatis. - Jawapan kurang tepat/ isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat/ salah 0

7 SULIT /(PP) (ii) Pada pendapat anda, apakah cara-cara lain yang sewajarnya anda lakukan untuk memastikan keamanan dan keharmonian masyarakat di Malaysia terpelihara? [ 3 markah] P1- sentiasa mengamalkan sikap toleransi antara sesama kaum P- menghormati adat resam dan kepercayaan kaum lain P3- tidak berprasangka negatif terhadap mana-mana kaum di negara ini P4- saling menziarahi semasa perayaan / majlis Panduan pemarkahan soalan 3 markah [ isi sahaja] - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis - Isi kurang daripada isi dan ayat gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0 (iii) Huraikan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan satu nilai murni daripada keseluruhan cerpen [4 markah] Nilai daripada petikan - Cinta akan tanah air (1m). Contoh, Mellisa seorang gadis yang sanggup meninggalkan keperluan diri semata-mata kecintaannya terhadap negara dengan menjadi tentera (1m) Nilai daripada keseluruhan - Nilai kasih sayang (1m) Contoh, Mellisa amat menyayangi Hisyam iaitu hero zaman kanak-kanaknya dan tetap terkenang akannya walaupun peristiwa yang meragut nyawa Hisyam telah lama berlalu(1m) - Nilai kegigihan. Contoh, Mellisa amat tekun dan gigih mencari maklumat tentang peristiwa yang mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969, dengan mengumpul bukti bukan sahaja melalui pembacaan daripada pelbagai dokumen, tetapi melalui pertemuan bersama-sama responden yang terlibat secara terus dengan peristiwa berdarah itu. - Nilai keberanian. Contoh, Hisyam amat berani melindungi Mellisa. Hisyam telah menumbuk anak orang Inggeris yang memegang tangan Mellisa.

8 SULIT /(PP) Soalan : Petikan Prosa Klasik (i) Berikan maksud rangkai kata beroleh gunung emas berdasarkan petikan di atas. - Mendapat keuntungan/ kekayaan/ rezeki yang lumayan Panduan pemarkahan soalan markah - Jawapan tepat mengikut konteks/ isi cukup dan ayat gramatis. - Jawapan kurang tepat/ isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat/ salah 0 (ii) Janji ketujuh-tujuh tuan puteri sekiranya Indera Nata menyelamatkan mereka? P1- Menyerahkan diri kepada Indera Nata P- Rela dibawa ke Rom P3- Memperhambakan diri kepada Indera Nata Panduan pemarkahan soalan 3 markah [ isi sahaja] - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis - Isi kurang daripada isi dan ayat gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0 (iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah kita menghargai orang yang berjasa kepada kita? [3 markah] P1- Mendoakan kesejahteraan / kebahagiaan hidupnya P- Memberikan hadiah / penghargaan P3- Menziarahi ketika dia sakit P4- Sentiasa menghubungi / bertanya khabar.

9 SULIT /(PP) Panduan pemarkahan soalan 3 markah [ isi sahaja] - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis - Isi kurang daripada isi dan ayat gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0 Soalan (d) : Sajak (i) Sebab-sebab perlu memelihara martabat bahasa kita [ isi] p1- lambang maruah bangsa p- agar bahasa itu tetap kukuh/ ampuh/ utuh p3- supaya berupaya menjadi bahasa ilmu p4- menjadi lambang perpaduan Panduan pemarkahan soalan markah [Maksimum : markah] - Jawapan tepat mengikut konteks/ isi cukup dan ayat gramatis. - Jawapan kurang tepat/ isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat/ salah 0 (ii) Cara-cara memartabatkan bahasa Melayu di negara ini. P1- Dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah / di pusat pengajian tinggi. P- Mewajibkan bahasa Melayu digunakan dalam segala urusan. P3- Kempen bahasa yang berterusan / Bulan Bahasa Kebangsaan / Satu Bahasa, Satu Malaysia P4- Membuat penyelidikan / kajian dari semasa ke semasa P5- mencipta pelbagai istilah / kosa kata baharu. [Maksimum : 3 markah] Panduan pemarkahan soalan 3 markah [ isi sahaja] - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - isi yang relevan dengan tugasan dan ayat kurang gramatis - Isi kurang daripada isi dan ayat gramatis. - Isi kurang daripada isi dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/ tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0

10 SULIT /(PP) (iii) Nilai-nilai: Nilai bersopan santun, huraiannya : Penggunaan bahasa yang betul membolehkan nilai budi bahasa dapat dilahirkan dalam komunikasi Nilai setia pada bangsa, huraiannya : Apabila memartabatkan bahasa maka nilai setia dapat ditunjukkan. Nilai amanah dalam meneruskan warisan bangsa, huraiannya : Warisan bangsa perlu dipertahankan Nilai mencintai bahasa bangsa sendiri, huraiannya : Sesuatu bangsa bertanggungjawab mencintai bahasanya sendiri Nilai bersatu padu semasa menggunakan bahasa yang sama, huraiannya : Penggunaan bahasa yang sama dapat memupuk nilai bersatu padu Nilai kegigihan dalam memastikan bahasa Melayu terus digunakan, huraiannya : Sifat ini penting agar penggunaan bahasa Melayu dapat diteruskan

11 SULIT /(PP) Soalan 3 penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) : 6 markah Soalan 3(b) : 6 markah Soalan 3(c) : 6 markah Soalan 3(d) : 6 markah Soalan 3(e) : 6 markah Perhatian bagi soalan 3 (a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca daripada keseluruhan soalan. 3. Frasa/kata berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah. 4. Frasa/kata berkenaan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 5. Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah. 6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat. 7. Jika semua frasa/kata digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. 8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Isi tidak jelas tolak ½ markah. Soalan 3 : (a) (i) pascamerdeka selepas merdeka (ii) pascakolonial selepas penjajahan kolonial (iii)pascanilai meneliti keberkesanan dan kelemahan sesuatu program yang dilaksanakan (iv) pascapenjajah- selepas zaman penjajah (v) pascamatang berkembang melebihi tempoh matang (vi) pascasiswazah penuntut yang meneruskan pendidikan yang lebih tinggi selepas menamatkan ijazah pertama

12 SULIT /(PP) (b) (i) Pengurus syarikat itu telah memanggil pekerja-pekerja yang datang lewat untuk memberikan amaran kepada mereka. (ii) Kita perlu menyelami perasaan murid-murid untuk mengeratkan hubungan dengan mereka. (iii) Ibu bapa perlu memberikan perhatian kepada anak-anak yang masih belum matang. (c) (i) menunjolkan - menonjolkan mengambil - diambil (ii) kerjasama - bekerjasama majelis - majlis. (iii)perbelanjaan - belanjawan progeram - program (d) (i) batang - pucuk diragut - dirampas. (ii) berhenti - mendarat didalamnya - di dalamnya. (iii) merebus - menjerang guru beliau - gurunya. (e) (i) Tiga peribahasa yang terdapat dalam petikan tersebut ialah (i) duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, (ii) malu bertanya sesat jalan. (iii) genggam bara api, biar sampai jadi arang.

13 SULIT /(PP) Panduan pemarkahan bagi soalan 4 (i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari (ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap (iii) Beri markah bagi setiap peristiwa yang menggambarkan nilai bertanggungjawab yang lengkap/jelas (iv) Beri 1 markah bagi setiap peristwa yang menggambarkan nilai bertanggungjawab yang kurang lengkap/kurang jelas (v) isi maksimum 4 markah (vi) bahasa maksimum 3 markah (vii) bahasa diberi secara impression Baik 3 markah Sederhana markah Lemah 1 markah (viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa (ix) Calon tidak menjawab 0 markah. [maksimum : 7 markah] (b) (i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari (ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap (iii) Beri 1 markah untuk peristiwa bagi novel. (iv) Beri markah bagi sebab peristiwa itu menimbulkan saspens yang lengkap/jelas bagi setiap novel. (v) isi maksimum 6 markah (maksimum 3 markah bagi setiap novel) (vi) bahasa maksimum markah (vii) bahasa diberi secara impression. Baik markah Lemah- 1 markah (viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa. (ix) Calon tidak menjawab 0 markah [maksimum :8 markah]

14 SULIT /(PP) (a) Dua peristiwa yang menggambarkan nilai bertanggungjawab. Melunas Rindu. Peristiwa Fuad tidak pernah ponteng kelas dan sanggup pulang lewat untuk membimbing anakanak muridnya di Sekolah Menengah Seri Setia yang lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Dia juga berusaha mencari kaedah pengajaran yang sesuai kepada murid-muridnya. Peristiwa ini menggambarkan Fuad sangat bertanggungjawa terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kabus di Perbukitan Peristiwa Faridah tetap tinggal bersama ibunya walaupun selepas berkahwin dengan Ghazali. Faridah tidak m mengikut Ghazali berpindah ke Kelang kerana tidak sanggup meninggalkan ibunya yang sudah tua dan uzur seorang diri. Peristiwa ini menggambarkan nilai bertanggungjawab menjaga ibu yang sudah tua. (Terima mana-mana jawapan calon yang relevan) Soalan 4(b) Novel Melunas Rindu Contoh Peristiwa (1 markah) Peristiwa yang menimbulkan saspens dalam Melunas Rindu adalah semasa Fuad melihat nama ibu Farhana. Huraian : ( markah) Pembaca tertanya-tanya sama ada ibu Farhana ialah ibu kandung Fuad atau sebaliknya. Novel Kabus di Perbukitan Contoh Peristiwa (1 markah) Peristiwa yang menimbulkan saspens adalah semasa Faridah bertemu dengan Tuan Cecil Renkingndi bawah sedarnya sewaktu koma. Huraian: ( markah) Pembaca tertanya-tanya sama ada Faridah dapat kembali ke dunia nyata dan sedar daripada koma atau tidak. Terima mana-mana jawapan calon yang sesuai. (Terima kasih daun keladi, kita semak hati-hati)

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 SABAH SMK NARINANG 2013 1 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Skema Jawapan Percubaan SPM 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

SMK NARINANG NO.1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK NARINANG NO.1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT NAMA:... KELAS :... SMK NARINANG NO.1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 1103/1 PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam;

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 1. TUJUAN PENGUJIAN Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; 1.1 Membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1 B 11 A 21 A 31 A 2 B 12 B 22 C 32 A 3 C 13 A 23 C 33 D 4 D 14 B 24 D 34 B 5 D 15 D 25 B 35 C 6 C 16 B 26 A 36 B 7 D

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

Mellisa (Abdullah Hussain)

Mellisa (Abdullah Hussain) Sinopsis Mellisa (Abdullah Hussain) Mellisa, seorang gadis Cina, berasa menyesal kerana mengikut ajakan Farid ke pejabat surat khabar yang menyebabkan dia berkenalan dengan Syahid. Peristiwa itu telah

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SULIT 1103/1(PP) JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 OGOS 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/ 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos/ September JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

SULIT 2 02/2 Bahagian A(i)-Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tabiat membaca dalam

Lebih terperinci

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU BAHAGIAN A Soalan: Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/1 PP PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -13- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan

Lebih terperinci

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.)

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.) Diterbitkan oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel :

Lebih terperinci

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHASA MELAYU Kertas 2 Oktober 2013 2Jam INAMA KELAS PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU PMR Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

SULIT SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 02/02 EXCEL 2 BAHASA MELAYU KERTAS 2 OGOS 2011 2 JAM DUA JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 1103/2 (PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan BM SPM PERCUBAAN 206 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR3 206 Soalan : Rumusan Markah penuh 30 markah dibahagi kepada: (a) Isi : 20 markah (b) Bahasa: 0 markah (a) Isi (20 markah) Nota:

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1103/ Bahasa Melayu Kertas Ogos 016 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 016 BAHASA MELAYU Kertas PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan kegunaannya

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SMK... OPS 93 1103/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1 1 PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS BAHASA MELAYU (1103/1) BAHAGIAN A Karangan berdasarkan Bahan Rangsangan [30 markah] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26 30 [28-30] [26-27] Karangan menepati

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com

Lebih terperinci

TAKLIMAT. 3 Mac 2018

TAKLIMAT. 3 Mac 2018 TAKLIMAT 3 Mac 2018 OBJEKTIF TAKLIMAT INI Memperkasa ibu bapa mengenai format peperiksaan Berkongsi strategi dan panduan pembelajaran untuk membantu ibu bapa dalam persiapan anak mereka menjelang peperiksaan

Lebih terperinci

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Pendidikan Moral Sept 0 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Bil. Nilai M Contoh / Huraian M (d) - Kerajinan - Berdikari - Amanah xm Bertanggungjawab Kesanggupan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. Markah penuh : 110 markah

SULIT 1103/2. Markah penuh : 110 markah Soalan 1 Markah penuh : 110 markah Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi - 20 markah (b) bahasa - 10 markah (a) Isi [20 markah] Nota: (i) (ii) (iii) (iv) Panduan mengira perkataan: Perkataan yang dikira

Lebih terperinci

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos 2012 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012 BAHASA MELAYU. Kertas 2 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012 BAHASA MELAYU. Kertas 2 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Mei 2012 2 ½ jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 2 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan in imengandungi dua bahagian :Bahagian

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. Calon mesti menjawab berdasarkan isi: BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Mengeratkan perpaduan dan tali silaturahim Menjamin keamanan, kemakmuran dan kestabilan negara Menjana pertumbuhan ekonomi 2.

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Sejarah Kertas 2 April/Mei 2011 2 ½ jam Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Bahasa Melayu Kertas 2 Ogos 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA I, PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 02/2 Bahasa Melayu 02/2 Julai 2013 2jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PENILAIAN MENENGAH

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA)

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (LMCK 1621 SET 8 ETIKA DAN PROFESIONAL) SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) PENSYARAH : DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU "' MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN PMR BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2012 2jam 02/2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Membantah Cadangan Untuk Menambah Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC Dan SJKT dan Membantah Cadangan Untuk Memperkenalkan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/2 SEKOLAH : BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2016 1103/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini

Lebih terperinci

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh:

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh: Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN Cek Tak Laku Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Cek tak laku bermakna sesuatu yang tidak diingini akan berlaku Bank Negara Malaysia dan

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami BAB 5 PENUTUP 5.1 Rumusan Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan atau persetubuhan. Pemberian mahar yang merupakan adat tertua

Lebih terperinci

Y\ 7 JABATAN PE,LAJARAN NEGERI SELANGOR

Y\ 7 JABATAN PE,LAJARAN NEGERI SELANGOR NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Y\ 7 JABATAN PE,LAJARAN NEGERI SELANGOR \ \ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSTA NEGERI SELANGOR \4 PROGRAM PENII{GKATAN PRESTASI AKADEMIK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2OII TINGKATAN

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

EUP 222/3 Jurutera Dalam Masyarakat

EUP 222/3 Jurutera Dalam Masyarakat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester III (KSCP) Sidang Akademik 2004/2005 Mei 2005 EUP 222/3 Jurutera Dalam Masyarakat Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini

Lebih terperinci

PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME

PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME Definisi: a) DLP Program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A TEMA : Nilai-nilai murni : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan CADANGAN IDEA: oleh rakyat Malaysia. i. Nilai hormat-menghormati

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

BAHAGIAN A PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (KEDAH) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 Skema Permarkahan Pendidikan Moral 1225/1 SOALAN NILAI MARKAH PENERANGAN MARKAH 1a Bertanggungjawab

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci