RAHASIA DISEBALIK HURUF HIJAIYAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RAHASIA DISEBALIK HURUF HIJAIYAH"

Transkripsi

1 Ilmu huruf RAHASIA DISEBALIK HURUF HIJAIYAH Huruf Hijaiyah kaitannya dengan Martabat Ketuhanan : 1) ا (ALIF)= Tidak ada Tuhan selain Allah 2) ب (BA)= Yang Awal dan yang Akhir, yang Buka dan yang Tutup 3) ت (TA)= Yang maha menerima taubat dari seluruh hambanya 4) ث (TSA)= Yang maha menetapkan bagi semua mahluk 5) ج (JIM)= Yang maha agung, dan terpuji serta suci akan seluruh nama-namanya 6) ح (KHA)= Yang haq, maha hidup, penyayang dan kekal 7) خ (KHO)= Yang maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba-hambanya 8) د (DAL)= Yang maha memberi balasan kepada hambanya baik atau buruk 9) ذ (DZAL,= Yang maha memiliki seluruh keagungan dan kemuliaan 10) ر (RO)= Yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya 11) ز (ZAI)= Yang merupakan hiasan hamba terhadap khaliknya 12) س (SIN)= Yang maha mendengar dan maha melihat 13) ش (SYIN)= Hanya kepada Allah seorang hamba bersyukur 14) ص (SHAD)= Yang maha benar akan setiap janji-janjinya 15) ض (DHAD)= Yang maha nampak dan menampakkan seluruh tanda-tanda 16) ط (THO)= Yang maha adil dan maha bijaksana 17) ظ (DZO)= Tidak beranak dan tidak diperanakkan 18) ع (AIN)= Yang maha mengetahui akan hamba-hambanya 19) غ (GHAIN)= Tempat pengharapan dari semua ciptaan 20) ف (FA)= Yang maha menubuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan 21) ق (QAF)= Yang maha kuasa atas segala mahluk 22) ك (KAF)= Yang maha mencukupi dan tidak ada satupun yang setara dengan dia 23) ل (LAM)= Yang maha kaya dan pemurah terhadap hamba-hambanya 24) م (MIM)= Yang memiliki semua kerajaan 25) ن (NUN)= Cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya Arasy-nya 26) و (WAU)= Tempat bergantung semua mahluk dan tidak dipersekutukan 27) ه (HA)= Yang maha pemberi petunjuk kepada seluruh mahluknya 29) ي (YA)= Kekuasaan Allah yang terbuka luas bagi seluruh mahluknya 30 لا (LAM'ALIF)= Tidak ada tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya "Makna huruf Hijaiyah" Dalam Diri

2 Huruf Hijaiyah kaitannya dengan Martabat Ketuhanan, 1 Alif ا = Tidak ada Tuhan selain Allah 2 Baa ب = Yang Awal dan yang Akhir, yang Buka dan yang Tutup 3 Taa ت = Yang maha menerima taubat dari seluruh hambanya 4 Tsa ث = Yang maha menetapkan bagi semua mahluk 5 Jim ج = Yang maha agung, dan terpuji serta suci akan seluruh nama-namanya 6 Kha ح = Yang haq, maha hidup, penyayang dan kekal 7 Kho خ = Yang maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba-hambanya 8 Dal د = Yang maha memberi balasan kepada hambanya baik atau buruk 9 Dzal ذ = Yang maha memiliki seluruh keagungan dan kemuliaan 10 Ro ر = Yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya 11 Dzai ز = Yang merupakan hiasan hamba terhadap khaliknya 12 sin س = Yang maha mendengar dan maha melihat 13 Syuin ش = Hanya kepada Allah seorang hamba bersyukur 14 Sot ص = Yang maha benar akan setiap janji-janjinya 15 Dotd ض = Yang maha nampak dan menampakkan seluruh tanda-tanda 16 Tho ط = Yang maha adil dan maha bijaksana 17 dzo ظ = Tidak beranak dan tidak diperanakkan 18 Ain ع = Yang maha mengetahui akan hamba-hambanya 19 Ghoin غ = Tempat pengharapan dari semua ciptaan 20 Faa ف = Yang maha menubuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan 21 Khaf ق = Yang maha kuasa atas segala mahluk

3 22 Khaf ك = Yang maha mencukupi dan tidak ada satupun yang setara dengan dia 23 Lam ل = Yang maha kaya dan pemurah terhadap hamba-hambanya 24 Mim م = Yang memiliki semua kerajaan 25 Nun ن = Cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya Arasy-nya 26 Wauu و = Tempat bergantung semua mahluk dan tidak dipersekutukan 27 Ha ه = Yang maha pemberi petunjuk kepada seluruh mahluknya 29 Yaa ي = Kekuasaan Allah yang terbuka luas bagi seluruh mahluknya 30 Lam Alif لا = Tidak ada tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya

4 Tiga fuluh huruf dalm diri Inilah yang dikatakan 1 bungkul Al-qur'an dalam diri yang kekal abadi selamanya'maha sucimu ya Robb

5 Alif : Hidung Ba : kening kanan Ta : kening kiri Tsa : leher Jim : paha kiri Kha : paha kanan Kho : dada Dal : betis kanan Dzal : betis kiri Ro : rusuk kiri Dzai : rusuk kanan Sin : Susu kiri Syin : Susu kanan Sod : telinga kanan Dod : telinga kiri Tho : mata kanan Dzo : mata kiri Ain : lengan kanan Ghayn : lengan kiri Fa : punggung kanan Qaf : punggung kiri Kaf : bahu kanan

6 Lam : bahu kiri Mim : Pusat Nun : otak Ha : hati Wau : limpa Lam Alif : jantung Hamza : Zakar Ya : roh Lahauwlawallakuataqillabilahilaaliyiladzim SALAWAT HURUF HIJAIYAH* Dlm berpetualang mencari ilmu hikmah aq bertemu banyak guru2 dan jg ilmu2 saat itu umur ku msh 13 thn diantarax aq bertemu guru yg mengajari khadam malaikat huruf hijaiyah d tubuh yg mana pungsix sangat banyak sekali misal hurup pembungkam alif, lam, mim, jim, qaf Misal hurup pembuka Ba, misal hurup pelindung lam jalallah (lam alif), misal hurup kedigjayaan alif dll Disini aq mau mengijazahkn SALAWAT HURUF HIJAIYAH bl mana kita mengamalkn ssudah shalat fardu 1x maka akan menyatu huruf tersebut d tubuh kita yang pasti membc salawat sangat d anjurkn oleh allah dan rasulnya dan juga menjadi mahabbah kepada rasulullah, adapun salawatnya adlh Bismillahir rahmanir rahim ilaahi bihormati ALIFI Awwali muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf ALIF menjadi awal-awal bagi diri ilaahi bihormati BA-I barkati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf BA menjadi berkat bagi diri muhammad

7 SAW) ilaahi bihormati TA-I tawakkuli muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf TA menjadi berserah diri bagi ilaahi bihormati TSA-I tsawabi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf TSA menjadi kebaikan bagi diri ilaahi bihormati JIMI jam'ati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf JIM menjadi perhimpunan bagi diri ilaahi bihormati ha-i habibi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf ha menjadi kekasih bagi diri ilaahibihormati KHA-I khallaqi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf KHA menjadi Kesempurnaan bagi diri ilaahi bihormati DALI dalili muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf DAL menjadi tanda bagi diri muhammad SAW) ilaahi bihormati DZALI dzikri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf DZAL menjadi ingat bagi diri ilaahi bihormati RA-I rahmati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf RA menjadi rahmat bagi diri muhammad SAW) ilaahi bihormati ZA-I zamzami muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf ZAI menjadi kesucian bagi diri ilaahi bihormati SINI salamati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf SIN menjadi keselamatan bagi diri ilaahi bihormati SYINI syukri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf SYIN menjadi syukur bagi diri

8 ilaahi bihormati SHA-I shidqi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf SHAD menjadi kebenaran bagi diri ilaahi bihormati DHA-I dhiya-i muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf DHAD menjadi terang bagi diri ilaahi bihormati THA-I tha'ati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf THA menjadi kepatuhan bagi diri ilaahi bihormati ZHA-I zhahiri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf ZHA menjadi nyata bagi diri muhammad SAW) ilaahi bihormati A'INI a'limi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf A'IN menjadi pengetahuan bagi diri ilaahi bihormati GHA-I ghina-i muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf GHAIN menjadi kekayaan bagi diri ilaahi bihormati FA-I faqiri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf FA menjadi kerendahan bagi diri ilaahi bihormati QAFI qadiri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf QAF menjadi ketentuan bagi diri ilaahi bihormati KAFI karamati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf KAF menjadi kemuliaan bagi diri ilaahi bihormati LAMI lillahi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf LAM menjadi kerna allah bagi diri ilaahi bihormati MIMI mulimi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf MIM menjadi kelembutan bagi diri

9 ilaahi bihormati NUNI nuri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf NUN menjadi nor bagi diri muhammad SAW) ilaahi bihormati WAWI wahidi muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf WAW menjadi kesatuan bagi diri ilaahi bihormati HA-I Hidayati muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf HA menjadi petunjuk bagi diri ilaahi bihormati LAMI liqa-i muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf LAM menjadi pertemuan bagi diri ilaahi bihormati YA-I yasiri muhammadin SAW (hai tuhan ku dgn berkat kehormatan huruf YA menjadi kemudahan bagi diri washallallahu 'ala khairi khalqihi muhammad wa aalihi washahbihi wasallam 'alaa dzalika Amiin (dan tlh memuji/bersalawat oleh allah atas sebaik2 makhluknya yaitu sayyidina muhammad dan jg seluruh keluarga dan sahabatnya dan kami juga mengucapkan salam atas demikian itu Aamiin) Ada jg sebagian guru mengajarkn pengresapan khadam huruf hijaiyah biar lbh cepat hndaklh membayangkn hurup tersebut d tubuh misal hurup Alif maka saat membc ilaahi bihormati alifi (sambl membayangkn letak hurup tersebut d tempatx) awwali muhammadin SAW adapun tempat2nya d tubuh adlh 1 alif = hidung 2 ba = mata 3ta = tempat mata(lubang tempat mata) 4 tsa= bahu kanan 5 jim = bahu kiri 6 ha = tangan kanan 7 kho = tangan kiri 8 dal = telapak tangan kanan dan kiri 9 dzal = kepala dan rambut 10 ro = rusuk kanan

10 11 zai = rusuk kiri 12 sin = dada kanan 13 syin = dada kiri 14 shod = pantat kanan 15 dhod= pantat kiri 16 tho = hati 17 zho= gigi 18ain = paha kanan 19ghoin = paha kiri 20 fa= betis kanan 21 qof = betis kiri 22 kaf =kulit 23 lam = daging 24 mim = otak 25 nun = nur/cahaya 26 wau = telapak kaki kanan dan kiri 27 Ha=sungsum tulang belakang/jalur utama naiknya kundalini 28 lam alif = manusia utuh 29 hamzah= memenuhi segala 30 ya = mulut DUA PULUH SIFAT DIDALAM DIRI 1) WUJUD = Badan Insan SIFATKU mula jadi menanggung didalam dunia 2) QIDAM = RUH JASMANI kulitku mula jadi meliputi sekalian alam 3) BAQA' = RUHANI dagingku mula jadi menanggung Rahasia didalam diri 4) MUKHALAFATUHU LIL HAWADITH = RUH NIBATI darahku mula menjadi meliputi Alam Sendiri 5) BINAFSIHI = RUH INSAN nafasku mula jadi berjalan ucapan didalam DIRI 6) WAHDANIAT = RUH RABBANI hatiku asal mula jadi TAHU didalam DIRI 7) KUDRAT =

11 RUH QUDUS urat putihku yang tidak berdarah berjalan setiap dalam DIRI-ku 8) IRADAT = RUH KAHFI tulangku asal mula jadi menguatkan Alam Sendiri 9) ILMU = RUH IDHAFI benihku asal mula jadi yang nyata didalam CERMIN HAQ 10) HAYAT = RUH NURANI uratku yang meliputi didalam tubuh aku yang hidup alam sendiri 11) SAMA' = BESI KURSANI pendengaranku asal semula jadi 12) BASAR = PANCARAN MA'NIKAM kalam aku berkata-kata dengan sendiri 13) KALAM = RUH MA'NIKAM menzahirkan perkataan didalam dunia 14) QADIRUN = WUJUD MA'NIKAM tali Ruhku KUNHI ZAT dengan Sifatku 15) MURIDUN = ILMU ALLAH badanku asal mula jadi KALIMAH didalam diriku 16) ALIMUN = DARJAT ALLAH kebesaranku asal mula jadi duduk didalam otak yang putih 17) HAIYUN = Amalan terlebih suci ialah amalan Kalimah Aku asal mula jadi alam diriku 18) SAMIUN = Bersama ZAT dan SIFAT WAHDAH didalam Kalimah iman diriku 19) BASIRUN = RAHASIA NYAWA dengan BADAN WAHIDAH bersamalah Zat dengan badan tidak bercerai dunia akhirat 20) MUTAKALLIMUN = Ghaib didalam Ka'bah Ghaib aku didalam Ka'bah Kaca Arasy yang putih titik didalam Kalimah Dikatakan Datuk Bahaman juga 'memakai' Huruf Hijaiyah ini Didalam buku Anwarud Daqaiq 'Syeikh Syamsuddin bin Abdullah as Sumathra-i'ada juga diterangkan berkenaan dengan huruf-huruf ini Alif tertulis diantara dua kening Ba dikening kanan Ta dikening kiri Tha di dahi

12 jim di ubun-ubun Ha di dada kanan Kho di dada kiri Dal di rusuk kanan Zal di rusuk kiri Ro di kaki kanan Zai di kaki kiri Sin di susu kanan Syin di susu kanan Sod di telinga kanan Dhad di telinga kiri To di mata kanan Dzo di mata kiri 'Ain di tangan kanan Ghain di tangan kiri Pa di bahu kanan Kof di bahu kiri Kaf di lutut kanan Lam di lutut kiri Mim di halkum Nun di otak Wau di pusat Lam Alif di tulang selangka Haa' RAHSIA Amzah di mulut Ya di nyawa Rahasia Huruf hija iyah yang di jadikan Allah Posted by Hardian Hafrizal Saturday, March 30, komentar Huruf hija iyah yang 28 itu punya rahasia dan khasiat yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya Contohnya huruf alif الف) ) mempunyai rahasia dapat menghilangkan kebodohan, menguatkan daya tangkap pikiran mendamaikan orang mahabbah membuka peti menjaga harta agar tidak kelihatan menumpulkan benda tajam dan lain lain

13 Begitu juga huruf ba jim dal dan seterusnya, semua mempunyai rahasia yang ber aneka ragam emngenai kebutuhan orang hidup, tetapi untuk memanfa atkan setiap huruf harus di lakukan amalan yang mencakup seluruh huruf mulai dari huruf alif sampai dengan ghain terakhir Sedangkan untuk mengamalkan satu huruf saja memerlukan proses yang panjang dan do a yang panjang dan berat, saya mempunyai niat untuk membukukan secara khusus cara me manfa atkan huruf huruf hija iyah 28 satu persatu dalam kesempatan yang lain insya Allah Untuk sekedar memberi gambaran kepada para pembaca, saya tulis sebagian rahasia dari huruf huruf tersebut sebagai berikut Ba بءاء rahasianya antara lain untuk kemudahan rezeki, menyembuhkan penyakit, untuk mahabbah dan lain lain Dal دال rahasianya untuk menghilangkan sakit panas,memudahkan orang melahirkan untuk membuka peti dan lain lain Ha هءاء - rahasianya untuk mahabbah, memudahkan rezeki, mencerdaskan anak dan lain lain Waw واو rahasinya untuk memenuhi kebutuhan, mahabbah, menahan sakit perut dan lain lain Za زاء rahasianya untuk mengetahui tabiat binatang,untuk mendapatkan kewibawaan dan lain lain

14 Ha حءاء rahasianya untuk menekan lawan,menghilangkan sakit perut,agar kuat berjalan dan lain lain Ya يءاء rahasianya untuk memadamkan nafsu birahi, mencegah maksiyat, mencegah minum minuman keras dan lain lain dan lain lain kaf كءاف rahasianya untuk menolak bahaya,menolak hama tanaman, lam لام rahasianya untuk menolak hal hal yang tidak di inginkan,mencegah sakit panas dan lain lain mim ميم rahasianya untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak di ketahui, untuk mendapatkan kewibawaan dan lain lain lain nun نون rahasianya untuk menundukan ruh halus,menolak sihir dan lain sin سين rahasianya untuk menutup mulut dan memudahkan orang melahirkan dan lain lain ain عين rahasianya mengobati sakit mata, mahabbah dan untjuk menghilangkan kebodohan Fa فءاء rahasianya untuk menyembuh sakit lumpuh,mencegah sakit gagu dan lain lain

15 Sod صءاد rahasianya mendatangkan rezeki dan mencegah segala yang mendatangkan penyakit dan lain lain Qof قءاف rahasianya agar di kabulkan hajat dan kebutuhan,memaksa musuh dan lain lain dan lain lain Ro راء rahasianya untuk memudahkan rezeki,menyuburkan tanaman Syin شين rahasianya untuk mendamaikan dua orang yang bemusuhan, untuk kemenangan dan lain lain Ta تءاء rahasianya untuk menghilangkan hayalan yang menyengsarakan dan mimpi yang buruk dan lain lain Sya ثءاء rahasianya untuk menghilangkan sakit panas dan mempersatukan orang dan lain lain kejahatan Kho خءاء rahasianya untuk memisahkan orang yang bersatu di dalam Zal ذال rahasianya untuk mahabbah,meredakan kemarahan dan lain lain Dod ضءاد rahasinya untuk mendapatkan wibawa dan agar diterima maksudnya dan lain lain

16 Dzho ظءاء rahasianya untuk memisahkan dua orang yang bersatu dalam kejahatan dan lain lain hain غين rahasianya untuk mahabbah, memudahkan dalam mencari rezeki, menolak kefakiran dan lain lain Demikian beberapa dari sebagian rahasia huruf hijaiyah dan untuk yang lainnya secara lengkap berikut malaikat yang menjaga dari huruf hijaiyah beserta pembantu para malaikatnya akan di muat kemudian hari akan saya muat Ilmu Huruf Dan Rahasianya Penulis : Warok Ponoragan on Selasa, 09 Desember ki hongmankim (hongmankim@yahoocom) Di nukhilkan di dari kitab Syumusul Anwar, syamsul ma arif kitab Syarah Doa Jawsyan Kabir Berikut terceritakan betapa sulitnya beliau mendapatkan do a ini Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca dan menghapalkan setiap malaikat asma, maka apabila mati tubuhnya akan terjaga dari kerusakan Sesungguhnya ilmu ini penuh dengan keberkahan dan mustajab Aku mencarinya do a, teknik dan

17 ijazah ini selama 5 tahun yang akhirnya kudapatkan do a ini dari seorang Syeikh yang berasal dari Iraq tepatnya di kota Baghdad, kondisi rumah Syeikh ini secara fisik sangatlah dibawah minim namun keikhlasan dan ibadahnya kepaada ALLAH sangatlah luarbiasa, dan banyak sekali mengerjakan pekerjaan Khowariqul Adah (Adat diluar kebiasaan Manusia ) Aku bertemu dengan Syeikh ini setelah aku ber Riyadhoh yang sangat panjang dan membahas didalam masalah ilmu dan berbagai macam ke ajaiban-ajaiban dan ke anehan yang muskyil terjadi HUDHURI WAL ISYRAQ (pengenalan tingkat rasa) Dari Ibrahim bin Khuttab, dari Ahmad bin Khalid, dari Salamah bin Al Fadl, dari Abdullah bin Najiyah, dari Ahmad bin Badil Al Ayyamy, dari Amr bin Hamid hakim kota ad Dainur, dari Farat bin as Saib dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas dan sanadnya Rosulullah SAW, ia berkata: Segala sesuatu ada penjelasan (tafsir)nya yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya Pertama: Bertitik dan tidak bertitik, menggambarkan nathiq (bicara) dan shamit (diam) Kedua: Mengandung empat unsur, yaitu: Unsur api: alif, haa, tha, shad, mim, fa, syin Unsur udara: ba, wawu, ya, nun, shat, ta, dha Unsur air: jim, za, kaf, sin, qaf, tsa, zha Unsur tanah: ha, lam, ain, ra, kha, ghain Ketiga: Dari segi kesendirian dan tidaknya, terbagi menjadi: mufradah, matsani dan matsalis Mufradah adalah huruf-huruf Muqaththa ah (yang terdapat di awal surat Al-Qur an) seperti huruf alif, kaf, dan lam Matsani seperti dal, dzal, sampai fa dan qaf Matsalis seperti ba sampai kha dalam susunan Abatatsa Dari sisi nuqthah (titik): ada yang satu, dua, dan yang tiga Keempat: Malfuzhi, masruri, dan malbubi Malfuzhi adalah huruf yang dalam pelafazhan atau pengucapannya tidak sama antara huruf pertama dan huruf terakhir, misalnya alif dan jimmasruri adalah huruf yang dalam pengucapannya sama antara huruf pertama dan huruf terakhir, misalnya mim, nun, dan wawu Malbubi adalah huruf yang pengucapannya terdiri dari dua huruf, misalnya ba, ta; huruf ini juga disebut huruf illiyyah Kelima: Mufashshalah dan Muwashshalah Mufashshalah adalah huruf yang hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu alif, wawu, dzal, ra, za, dan dal Muwashshalah adalah huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya Keenam: Huruf cahaya dan huruf kegelapan Huruf cahaya adalah: shat, ra, alif, tha, ain, lam, ya, ha, qaf, nun, mim, sin, kaf, ha Yang semuanya terhimpun

18 س ; ب; ت ; dalam kalimat: Ketujuh: Huruf mudghamah (tersembunyi) dan muzhharah (nampak) Masingmasing berjumlah 14 sama dengan pembagian jumlah manzilah bulan Yang nampak selalu berada di atas bumi, dan yang tersembunyi selalu berada di bawah bumi Huruf Mudghamah adalah huruf yang bila diawali (Al) bunyi Al-nya tidak nampak, misalnya Ra dan Dal Huruf Muzhharah adalah huruf yang bila diawali (Al) bunyi Alnya nampak, misalnya ba, jim Resume: ABU JAD (aba adamu at ta ah / Adam enggan taat dan bersikukuh untuk memakan buah pohon larangan), HAWAZUN (zalla fa hua minas samai wal ardl/ tereliminasi dari langit dan bumi), HATHIYYUN (hutthath anhu khatayahu / Adam diampuni kesalahannya), KALAMUN (akalaminas syajarah wa munna `alaihi bit taubah/ memakan buah dari pohon larangan dan dianugerahi ampunan), SHA AFADHUN (asha fa akhraja minan na im ilan nakdy / ia berbuat maksiat sehingga Allah mengeluarkannya dari kenikmatan (surga) menuju kepayahan (dunia), QURAISIYAT (aqarra bidz dzanbi fa amanal uqubah/ ia mengakui kesalahan- nya dan akhirnya selamat dari siksa) Nilai hisab Huruf Arabic: :2 ; :400 ث: 500 ; ج: 3 ; ح: 8 ; خ: 600 ; د: 4 ; ذ: 700 ; ر: 200 ; ز: 7 :60 ش; :300 ص; :90 ض; : ;800; ط: 9 ; ظ: 900 ; ع: 70 ; غ: 1000 ف; :80; ق: 100 ; ك: 20 ; ل: 30 ; م: 40 ; ن: 50 ; ه: 5 ; و: 6 ي; : 10 ا: 1 SANDI PEMBUKA HURUF KHODAM HURUF dan ASMA Berikut adalah khodam malaikat huruf dan a wannya serta khasiat yang berbedabeda SANDI PEMBUKA HURUF BISMILLAHIRROHMANIRROHIM AYYUHARRUHANI ALMUWAKKALI BIHARFIL ( Titik di isi Huruf Yg anda inginkan ) SAALTUKA BIL LADZI KHOLAQOKA FA SAWWAKA FA ADALAKA FI AYYI SUROTIN MA SYA A ROKABAKA AYYUHAS SAYYIDUL KAMILUL MUGTAROFU MIN BIHARI MA ADINI JAWAHIRIL ASRORI WA YUNABI U MALAKUTU JABARUTIL ANWARI ILLA MA AJABTANI WA ROFA TAL HIJABA BAYNI WA BAYNAKA HATTA ANDZUROKA BI BASHORI WA ANTA TUKHOTIBUNI WA SAKHHIR LI A WANAKA ( Titik titik diisi nama MALAIKAT HURUF & A wan ( Khodam pembantu Malaikat huruf ) Qosam ini berlaku bagi semua Huruf Hijaiyah) ASMA MALAIKATUL HARFITS WA A WANUL HARFITS 1 HURUF ALIF, MALAIKAT HURUF: HATHMAHTHOLQIYAAIL A WANNYA:

19 HADHAYUNIN SYALHAMIDIN TOMKHOLASHIN BUKHLAYLAKHIN 2 HURUF BA, MALAIKAT HURUF: JAROMHAYAIL A WANNYA: KASYAMSYAKHIN HAYLAKHIN MAHALSYATHIN 3 HURUF JIM, MALAIKAT HURUF: TOLAQTOYAIL wa TOLQIYAIL A WANNYA: HADMAKHHALASYLAKHOKHIN 4 HURUF DAL, MALAIKAT HURUF: SAKAMHAYAIL A WANNYA: HALTOFIN MAHLALKHIN MAHLALKHIN SYAWIDIN SYASYALTOTIN 5 HURUF HA, MALAIKAT HURUF: AFROYAIL A WANNYA: DZABHATIN HAMKIKIN HASYTOYTO IN 6 HURUF WAWU, MALAIKAT HURUF: TUNAYAIL A WANNYA: MAHDADUHIN SYALTAMUKHIN BAROKHIN 7 HURUF ZAY, MALAIKAT HURUF: ALMASYYAIL A WANNYA: MA ADROSYIN HATOTIMIN MAHATIN 8 HURUF HA, MALAIKAT HURUF: TOFYAIL A WANNYA: DAHLIKH KAMSYALAATOKHIN 9 HURUF THO, MALAIKAT HURUF: ASTOYAIL A WANNYA: SYAMHATIN MALSYAKHIN MALKHOSYIN TOMAHIN

20 10 HURUF YA, MALAIKAT HURUF: HARDAQIL A WANNYA: DAMGIGIN HALHAFIN SYAWIYADKHIN Untuk mengamalkan satu huruf saja memerlukan proses, doa yang panjang dan berat Khasiat Huruf: Alif: menghilangkan kebodohan, menguatkan daya tangkap pikiran, mendamaikan orang, mahabah, membuka peti, menjaga harta, halimunan,dll Ba:Kemudahan rezeki, menyembuhkan penyakit, mahabbah,dll Taa:menghilangkan dan mendatangkan hayalan yang mengyengsarakan dan mimpiburuk,dll Tsaa: menghilangkan sakit panas, mahabbah, mempersatukan/memisahkan orang, dll Jim:Menaikan derajat dan kewibawaan, mengangkat berat, dll Ha:menekan musuh, agar kuat berjalan,dll Khoo:memisahkan orang yang bersatu dalam kejahatan, dll Dal :sakit panas, memudahkan orang melahirkan, membuka peti harta,dll Dzaal:mahabbah, meredakan kemarahan,dll Roo:mahabbah, memudahkan rejeki dan menolak kefakiran,dll SANDI PENGUASAAN MALAIKAT HURUF (LANJUTAN) Contoh: Huruf ALIF Sandi Pemanggil : AJLIBU LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA LI AL ASTARO ANIL MAKNUNI Syarat: 1 Baca sandi pembuka huruf doa sebagai pembuka dan penutup 33x 2 Huruf Dibaca 1000x atau dan ditulis di telapak tangannya sebanyak 1000x, Posisi huruf Alif ada di saat Bulan turun ke Manazil Nuthu ( 10 April- 25 April ) setelah selesai menulis, tangannya di hadapkan pada langit sambil membaca Qosam yang menguasai pada huruf-huruf HizaiyahUntuk menggunakan Huruf Alif, setelah membaca Qosam di atas selanjutnya membaca : 3 Ryadoh puasa 21 hari HURUF BA Sandi Pemanggil : AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA LI AL ASTARO ANIL KUNUZI ALLIMNI AYYUHAR RUHANI SUN ATAL HIKMATI

21 Syarat: 1 Dibaca dan ditulis pada kertas berwarna hijau dengan tinta merah 1000x, setiap 33x di hadapkan ke baca Kunci pemanggilnya, Posisi Khodam di Manazil BATIN (25 April- 13 Mei) 2 Ryadhoh puasa 9hari Fadhilah: para Khodam akan memberi tahu kepada anda tentang gudang harta qorun dan mengajarkan kepada anda Amaliyah Ilmu Hikmah SANDI PEMBUKA HURUF KHODAM MALAIKAT ASMA Disarikan dari manuskript kitab Syumusul Anwar dan syamsul ma arif serta pengalaman pribadi ILMU MAKRIFAT HURUF ingin mendapatkan ijazah sholawat qulhu ghaibi? ingin mendapatkan ilmu jalatunda untuk tarik kekayaan? - KLIK DISINI >> ingin sukses dan kaya raya? dapatkan ilmu kekayaan islami sebagai pesugihan putih - KLIK DISINI >> ILMU MAKRIFAT WARISAN PARA WALI AHLIL ASROR bismillah assalamu alaikum saudara satu melayu, ilmu makrifat huruf adalah ilmu paling tua di dalam kepercayaan ahlil asror, mereka adalah para wali penyebar agama allah dimuka bumi, mereka menggunakan ilmu ini dalam berbagai hal untuk mengatasi permasalahan hidup manusia, mulai dari penyembuhan, keselamatan, keberuntungan, penglarisan, kerezekian, kedikdayaan, dan lain lain, itu semua semata mata digunakan sebagai modal atau senjata dalam mengarungi hidup, maha suci allah yang telah memberikan serta mencurahkan segala ilmu pada mereka ahlil asror, iaitu mereka yang menjadi pelopor dari segala ilmu kebathinan yang

22 bisa membuka rahasia rahasia alam beserta manfaat manfaatnya dari segi spiritual untuk berbagai hal permasalahan, termasuk ilmu makrifat huruf adalah mereka juga yang pertama kali membukakan kajinya tentang khasiat nya huruf, khodamusnya huruf, dan bagaimana cara menggunakan huruf agar berkhasiat dan bisa dimanfaatkan, ilmu makrifat huruf adalah ilmu yang menjadi induk dari segala ilmu rajah, wifiq, dan azimat iaitu rangkaian rangkaian huruf huruf, angka angka dan simbol spiritual yang diracik dengan cara dan tehnik tertentu hingga memancarkan energi spiritual khusus yang bisa dimanfaatkan untuk hajat khusus pula, tentu anda semua tau dan pernah lihat rajah tapi kebanyakan orang tidak tau bagaimana proses rajah dibuat dan bagaimana caranya meramu huruf huruf agar berkhasiat seperti yang diinginkan, untuk pengasihan, misalnya rajah adalah rangkaian rangkaian huruf, angka dan simbol spiritual yang kombinasinya hanya diketahui para ahli makrifat huruf hingga mereka bisa meracik rajah yang bermacam macam dan berbeda beda khasiatnya juga, disini saya akan mengungkap tentang ilmu makrifat huruf meliputi jenis huruf, golongan huruf, khodamus huruf dan khasiat huruf huruf juga cara meracik huruf agar berkhasiat, sekarang kita mulai dengan jenis huruf, huruf secara spesifik dibagi menjadi dua yaitu huruf mukjam nuroniyah atau dalam ahli hikmah adalah huruf mukjam awail, iaitu huruf yang berjumlah empat belas yang digunakan oleh allah dalam alqur'an untuk menjaga alqur'an dari perubahan, huruf nuroniyah / mukjam awail ini mempunyai khasiat untuk pengobatan medis dan non medis, untuk pengasihan, untuk keselamatan, untuk, kewibawaan untuk pengasihan, untuk penglarisan, dan lain lain, sedangkan bagian huruf yang kedua adalah huruf zulmaniyah, iaitu huruf yang tertulis didahi berhala hingga mereka kaum musrikin mau tunduk dan menyembah berhala itu, khasiat dari huruf zulmaniyah adalah untuk penunduk, pengasihan keras,dan amalan amalan frontal lainnya sedangkan huruf dari segi golongan,huruf terbagi menjadi empat bagian yaitu huruf api (ada tujuh huruf), yang kedua huruf bumi (ada tujuh huruf), yang ketiga huruf angin (ada tujuh huruf), yang ke empat adalah huruf air (ada tujuh huruf) huruf api adalah alif, ha',tho', mim, fa',syin, dzal khasiatnya untuk pengasihan media api dan bara, huruf ini akan berkhasiat bila digunakan dengan cara yang benar huruf bumi adalah ba',waw, ya',nun, shod, ta', dlo', bila digunakan dengan tata cara khusus yang benar maka bisa berkhasiat untuk melontarkan penyakit ditubuh lawan, membuat bangkrut perdagangan, mengikat mulut lawan hingga tak bisa bicara, untuk menghilangkan akal lawan, dan lain lain pekerjaan yang bersifat manghancurkan adalah fungsi huruf bumi huruf angin adalah jim, ro',kaf, sin, qof, tsa',dlot bila digunakan dengan tata cara khusus dan

23 benar maka huruf ini bisa digunakan untuk menarik simpati lawan jenis, pengasihan khusus, mendatangkan pujaan hati dari kejauhan, menghujamkan rasa cinta dihati sitarget, dan lainnya amal yang berhubungan dengan asmara adalah tugas dari huruf angin ini yaitu menggunakan keramat angin dalam memasukkan rasa cinta disanubari si target yang terahir adalah huruf air,huruf air adalah dal, kha',lam, ain, ro',kho',ghoin fungsi dari huruf ini adalah untuk memasukkan penyakit dibatang tubuh manusia, semua hal yang berkaitan memasukkan penyakit adalah tugas dari huruf ini, ilmu huruf air adalah ilmu terahir yang digunakan ketika seorang jawara sudah kalah dan dia balas dendam dengan ilmu huruf air ini untuk memasukkan penyakit ketubuh lawan huruf api bersipat haryabis / panas kering, huruf bumi bersipat barid yabis / dingin kering, huruf angin bersipat har ratab / panas basah sedangkan huruf air bersipat barid ratab / dingin basah mengetahui sipat sipat huruf ini sangat penting agar dalam meracik huruf bisa terjadi keseimbangan unsur anta unsur api, bumi, angin dan air, juga agar tidak terjadi tumpang tindih energi yang menyebabkan rajah menjadi tidak berkhasiat seperti yang diinginkan, contohnya ketika ingin menyembuhkan penyakit demam, penyakit demam adalah penyakit yang bersipat panas maka huruf yang digunakan adalah huruf ba' yang memang bersipat dingin karena huruf ba' adalah golongan dari huruf bumi yang memang bersipat dingin kering, rangkaian rangkaian huruf yang difungsikan untuk pengasihan maka huruf huruf yang digunakan juga huruf huruf yang memang berfungsi untuk pengasihan seperti huruf api dan angin, ketika huruf api dan angin ini dirangkai dengan tehnik khusus maka bisa menjadi azimah pengasihan, dalam ilmu fisika juga memang api dan angin adalah satu kesatuan yang mana api tak bisa hidup tanpa angin dan angin yang membesarkan api, dalam ilmu makrifat huruf huruf unsur api adalah pasangan huruf berunsur angin dan huruf unsur bumi adalah pasangan huruf berunsur air, namun keempat elemen akan memancarkan energi metafisika yang besar bila dipadu dengan baik dengan tata cara benar tanpa tumpang tindih energi setelah kita tahu tentang jenis huruf dan golongannya maka apa saja khodamus yang memjaga huruf huruf itu hingga mampu mengeluarkan energi metafisika yang bisa bermanfaat bagi kehidupan, khodamus khodamus penjaga huruf itulah yang akan bereaksi memancarkan energi metafisika bila huruf huruf tersebut diracik dengan formulasi yang benar, lalu apa khodamus khodamus penjaga huruf itu? berikut adalah huruf beserta khodamusnya masing masing sesuai urutan huruf abajadun; 1-huruf alif khodamusnya adalah malik hatmahtolqiya'il 2-huruf ba' khodamusnya adalah malik jaromhiya'il 3-huruf jim khodamusnya adalah malik tholqotiya'il

24 4-huruf dal khodamusnya adalah malik sakmahya'il 5-huruf ha' khodamusnya adalah malik afroya'il 6-huruf waw khodamusnya adalah malik thuniya'il 7-huruf za' khodamusnya adalah malik almasya'il 8-huruf kha' khodamusnya adalah thofya'il 9-huruf tho' khodamusnya adalah asthoya'il 10-huruf ya' khodamusnya adalah malik hardaqiya'il 11-huruf kaf khodamusnya adalah malik samhaya'il 12-huruf lam khodamusnya adalah malik tohtoya'il 13-huruf mim khodamusnya adalah malik sarohil 14-huruf nun khodamusnya adalah malik so'riya'il 15-huruf sin khodamusnya adalah malik halghilin 16-huruf ain khodamusnya adalah malik syarhilin 17-huruf fa' khodamusnya adalah malik syatotilin 18-huruf shod khodamusnya adalah malik hardiyalin 19-huruf qof khodamusnya adalah malik azqilin 20-huruf ro' khodamusnya adalah malik malik dahroil 21-huruf syin khodamusnya adalah malik khordiya'il 22-huruf ta' khodamusnya adalah malik mar'awilin 23-huruf tsa' khodamusnya adalah jansiya'il 24-huruf kho' khodamusnya adalah malik hamlilin 25-huruf dzal khodamusnya adalah malik rof'iya'il 26-huruf dlot khodamusnya adalah malik kalghiya'il 27-huruf dlo' khodamusnya adalah malik thorhiya'il 28-huruf ghoin khodamusnya adalah malik salkafilin APA KHASIAT DAN MANFAAT METAFISIKA DARI MASING MASING 28 HURUF DIATAS? khasiat huruf alif adalah untuk kecerdasan anak, menarik simpati orang umum, mendamaikan dua orang yang berselisih, untuk pengasihan, menjaga harta benda, kewibawaan -khasiat huruf ba' adalah untuk memperlancar rezeki, mengurangi rasa sakit, untuk pengasihan, untuk menarik simpati lawan jenis, mengobati demam, pagar gaib, panglimunan -khasiat huruf jim adalah menyembuhkan demam, pukau suara, memudahkan persalinan, merubah air azimat, kewibawaan -khasiat huruf dal adalah untuk pengasihan, merasukkan rasa kasih sayang, untuk keberkahan usaha -khasiat huruf ha' adalah untuk pengasihan, menarik simpati lawan jenis, mengobarkan cinta dihati target, kewibawaan -khasiat huruf waw adalah untuk kasih sayang, mendatangkan hajat, pelarisan -khasiat hurf za' adalah untuk pengasihan, mandatangkan mendung dan hujan

25 -khasiat huruf kha' adalah untuk penyembuhan penyakit, dan meredam syahwat -khasiat huruf tho' adalah menundukkan musuh, menghilangkan sakit kepala, pagar gaib untuk bayi dan anak anak, untuk penglarisan -khasiat huruf ya' adalah untuk meredam syahwat, dan penyembuhan psikologi agar orang tidak lagi berbuat maksiat -khasiat huruf kaf adalah untuk kewibawaan, pengasihan, penglarisan, juga untuk pagar ghaib untuk ladang kebun sawah -khasiat huf lam adalah untuk menyembuhkan penyakit demam dan penyakit sebangsanya -khasiat huruf mim adalah untuk kewibawaan, kharisma, pukau suara, pengasihan, dan mengobarkan hati -khasiat huruf nun adalah untuk mengobati sihir dan impotensi, mengobati penyakit dalam,mendatangkan ikan (untuk azimat mancing), menambah rezeki, pagar gaib untuk harta benda, dan merubah air azimat -khasiat huruf sin adalah untuk pengasihan,mengunci lidah agar tidak bicara jelek pada kita, selusuh, penyembuhan penyakit luar -khasiat huruf ain adalah untuk meningkatkan kecerdasan anak, untuk penyembuhan penyakit nafas, penyambuhan penyakit mata, untuk pengasihan dan pagar gaib saat ritual -khasiat huruf fa' adalah untuk penyembuhan penyakit lumpuh, penyembuhan penyakit bisu arid, dan menghancurkan pagar gaib gedung -khasiat huruf shod adalah untuk menarik rezeki halal, pagar gaib diri dan buang sial, mengunci lidah -khasiat huruf qof adalah kewibawaan, menundukkan musuh, dan pagar gaib saat ritual -khasiat huruf ro' adalah untuk melontarkan penyakit pada lawan, menarik rezeki, keberkahan untuk kebun ladang sawah, juga untuk mengobati kesurupan dan orang yang terganggu khodam jahat -khasiat huruf syin adalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, membuat dua orang jadi bermusuhan (biasanya untuk memisahkan pelaku selingkuh), untuk kewibawaan juga untuk mendatangkan hajat -khasiat huruf ta' adalah untuk menghalau dan mengobati penderita halusinasi, mencegah mimpi buruk saat tidur, mengunci lidah dan mengusir musuh -khasiat huruf tsa' adalah untuk mengobati demam, untuk pengasihan, menarik simpati, membuat cinta orang dan untuk mendatangkan hajat -khasiat huruf kho' adalah untuk menghancurkan perdagangan musuh (yang berjualan tidak sehat), menundukkan musuh, membubarkan kumpulan kemaksiatan -khasiat huruf dzal adalah untuk pengasihan, menarik simpati lawan jenis, merasukkan cinta kasih, meredam kemarahan orang, dan untuk membuat orang jadi gila sementara -khasiat huruf dlot adalah untuk kewibawaan, kharisma, dan membakar

26 rumah musuh -khasiat huruf dlo' adalah untuk pagar gaib bagi anak dan bayi, untuk menghadapi kerusuhan masa dan secara umum khasiatnya mirip dengan huruf tho' -khasiat huruf ghoin adalah untuk pengasihan, memperlancar rezeki, menarik rezeki, mencegah kefakiran dan untuk kekayaan khasiat khasiat huruf adalah gerak refleksi dari tugas khodamus penjaga huruf tersebut, ketika huruf huruf tersebut di gunakan dengan tata cara yang benar maka khodanus akan bergerak dengan melaksanakan tugasnya yaitu untuk keperluan hajat sipembuat rajah, contohnya huruf ro' supaya berkhasiat untuk keberkahan ladan agar buahnya lebat dan selamat dari hama maka huruf ro' ditulis dengan cara tertentu yaitu huruf ro' ditulis 200 kali lalu dilebur dengan air dan air nya disiramkan pada ladang, bila untuk pelarisan maka tatacaranya juga berbeda, intinya adalah khodamus huruf akan bergerak sesuai tata cara yang digunakan sipembuat rajah, tentu tata caranya harus benar agar bisa difahami oleh khodamus huruf PENGOBATAN AYAT HIJAIYAH Sewaktu saya belajar dahulu saya pernah diberikan panduan oleh guru yang tak disebut namanya, dengan pengobatan huruf HIJAIYAH dari ayat-ayat suci AL- QUR'AN Semoga Allah swt menolong hambanya

27 Cara menggunakan untuk pengobatan tiap-tiap sakit tentang apa yang mengenai huruf daerah dibaca hurupnya 33X sama air putih Contoh: SANDI ASMA AL-HAYYU Al-Hayyu merupakan salah satu Asmaul A dzom dari Asmaul Husna yang Alloh SWT mewakilkan pada Asma Al-Hayyu seorang Khodam yang bernama DARDAYAIL AS DAN HAHTHOYA IL AS memimpin 4 pasukan malaikat dan setiap 1 malaikt

28 memimpin pasukan dan keseluruhan terdiri balatentara pasukan langit dari golongan Malaikat Ruhanny yang sangat di taati luar biasa oleh para Jin Ifrit yang kabur dari kekuasaan Nabi Sulaiman AS Adapun tata cara Dipercaya dan diberikan kelebihan dengan Asma tersebut oleh Khodam Malaikat Asma yang di beri kepercayaan pleh Allah ini sebagai berikut : 1 Berpuasa 48 hari dari makanan yg bernyawa 2 Memakai Wangi-Wangian Yg bagus (tidak di tentukan Jenisnya) 3 Senantiasa menjaga Wudhu 4 Membaca YA HAYYU tiap siang dan malam masing x 5 Waktu kosongnya di isi dengan membaca Sholawat Pada gambar di atas terlihat huruf huruf hidup tersebut untuk memperjelas maka saya tuliskan kembali di bawah ini SEBELAH KANAN KENING : BA MATA : TO TELINGA : SOT BAHU : KAF DADA : JIM SUSU : SHIN PUNGGUNG : FA HATI : HA RUSUK : ROH TANGAN : AIEN ZAKAR : AMZA PAHA : HA BETIS : DAL SEBELAH KIRI KENING: ALIF KENING KEDUA DI ATAS ALIS: TA MATA : ZA TELINGA : DOT LEHER : SA BAHU : LAM JANTUNG : LAM ALIF SUSU : SIN PUNGGUNG : KOP RUSUK : ZAI TANGAN : ZHEIN PUSAT : MIN

29 PAHA : HO BETIS : ZAL KETERANGAN CARA MENGHIDUPKA AYAT AYAT INI SEHABIS SHOLAT FARDHU ATAU DALAM KEADAAN SANTAI YANG PENTING BERSIH LEBIH BAIK SEHABIS MANDI PAKAI LAH PAKAIAN YANG LONGGAR SEPERTI SARUNG ATAU PAKAIAN SANTAI BOLEH BERDIRI HARUS DI ALAM TERBUKA ATAU PUN DUDUK BOLEH DI DALAM RUANGAN SETELAH SIAP MULAI MEMBACA KALIMAT SEPERTI INI ASSALLAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH HIJAIYAH ( SEBUTKAN HURUF HURUF YANG ANDA HENDAK HIDUPKAN, PADA SAAT MENYEBUTKAN HURUF HURUF INI ANDA HARUS SUDAH HAPAL LETAK DARI HURUF HURUF TERSEBUT DAN BAGIAN MANA YANG HENDAK DI HIDUPKAN, ARTINYA HURUFNYA HARUS SESUAI DENGAN BAGIAN BADAN YANG AKAN DI ALIRKAN KEKUATAN SETELAH INI MAKA HIRUPLAH NAPAS LALU TAHAN DI MULUT, BUATLAH NAPAS ITU BERPUTAR PUTAR DI MULUT SEPERTI GERAKAN BER KUMUR KUMUR SAAT BERKUMUR KUMUR DENGAN MENGOLAH NAPAS DI MULUT INI MAKA BACALAH DALAM HATI SURAT DI BAWAH INI 1X ( surat al fath ayat 29 ) SETELAH BACAAN SELESAI JIKA HENDAK MENGHIDUPKAN HURUF DI BAGIAN BAHU SAMPAI TELAPAK TANGAN MAKA HEMBUSKAN NAPAS DENGAN CEPAT SAMBIL BAHU DAN LENGAN DI AYUNKAN SEPERTI MEMUKUL SESUATU, AYUNKAN DENGAN LEMBUT DAN CEPAT MENGHENTAK AGAR AYAT YANG DI BACA TADI SEBAGAI PEMICU ENERGY MENGALIR KE BAGIAN YANG DI AYUNKAN, BEGITU JUGA UNTUK BAGIAN LAIN TERKHUSUS PADA BAGIAN BADAN SEPERTI DADA DAN RUSUK MAKA DAPAT MENG AYUNKAN BADAN MEMBUNGKUK SEPERTI RUKUK DALAM SHOLAT LAKUKAN LATIHAN BEGINI SELAMA ANDA MERASAKAN JIKA ANDA HENDAK MERANGKAI SEKALIGUS HIDUPNYA HURUF HURUF INI MAKA UCAPKAN SALAM SEPERTI DI ATAS LALU SEBUTKAN SEMUA HURUF BESERTA LETAKNYA SEPERTI assallammualaikum warahmatullahi wabarakatuh hijaiyah ba di kening kanan ku tambah huruf lainnya hingga selesai setelah itu baru hirup napas di mulut dan berkumur kumur olah napas sambil membaca surat yang tertera di gambar 1x lalu hembuskan napas dan gerakan semua tubuh seperti bergetar LAKUKAN MAXIMAL HANYA BOLEH SELAMA 30 MENIT

30 UNTUK SELALU TETAP HIDUP DAN AKTIF AYAT AYAT TUBUH INI MAKA BIASAKANLAH MEMBACA SURAT DI ATAS 1X SETIAP HABIS SHOLAT FARDHU ATAU SEBELUM TIDUR BAGI YANG KURANG SHOLATNYA CARA MENGGUNAKANNYA AYAT AYAT INI AKAN AKTIF SECARA TERUS MENERUS MENJAGA SELURUH BAGIAN TUBUH PENGAMAL SECARA OTOMATIS, NAMUN JIKA DALAM KEADAN MEMERLUKAN KINERJA AYAT AYAT TUBUH INI ANDA CUKUP MEMBACA SURAT YANG TERTERA DI ATAS TERSEBUT 1 X LALU GERAK KAN BADAN ATAU TANGAN ANDA SEDIKIT SAJA PADA ARAH YANG ANDA PERLUKAN, SEPERTI UNTUK PENGOBATAN ARAHKAN TANGANNYA PADA BAGIAN YANG SAKIT JIKA UNTUK MEMBELA DIRI GETARKAN TUBUHNYA SEDIKIT SAJA PADA MUSUH YANG MENYERANG, JIKA UNTUK PENGASIHAN HIDUPKAN HURUF TUBUH PADA WAJAH DENGAN MENGGERAK KAN SEDIKIT KULIT WAJAH ( PALING BAIK TERSENYUM ) SEKALI ANDA MEMBACA SURAT INI MAKA SEMUA HURUF DALAM SERATA RANGKA TUBUH KITA ITU SEMUA NYA AKAN TERSEBUT, KARENA DI DALAM AYAT INI SEMUA HURUF HIJAIYAH TERTULIS TAMPA TERTINGGAL SATU AYAT PUN Semoga mas dokter yang kini telah berpindah tugas ke makasar selalu di berkahi rahmatan lil alamin dari tuhan seru sekalian alam beserta keluarga dan zuriyat serta ahlul bait beliau, saya berterima kasih karena pak dokter mengijinkan saya untuk memberikan pengetahuan ini kepada khalayak ramai dan yang sangat saya syukuri adalah, saya telah menemukan hakikat makna dari tiada benda yang paling ajaib di muka bumi ini selain benda yang bernama tubuh dari hikmah hikmah penjelasan yang mas dokter jelaskan ke saya silahkan para pembaca yang mungkin senang dengan ilmu ilmu hikmah kaji diri pengobatan dapat langsung saja jenengen amalkan Terapi Penyembuhan 'ala Rasulullah Diposkan oleh Edi Sugianto, CHt, MNLP بسم ال الرحمن الرحيم "ALLAH telah menurunkan penyakit dan penawarnya dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit Jadi rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obat-obatan sekuatmu, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang" (HR Abu Dawud dari Abu Al-Darda) Metoda Pengobatan Nabi Muhammad SAW :

31 1 Ruqyah Ruqyah merupakan salah satu cara pengobatan yang pernah diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammmad SAW Ketika Rasullulloh sakit maka datang Malaikat Jibril mendekati tubuh beliau yang sangat indah kemudian Jibril membacakan salah satu doa sambil ditiupkan ketubuh Nabi, seketika itu Beliau sembuhinilah doanya BismIlahi arqiika minkulli syai-in yu dziika minsyarri kulli nafsin au-ainiasadin Alloohu yasyfiika bismilahi arqiika Tiga cara Ruqyah Nabi : 1 Nafats Nafats yaitu membaca ayat Al Qur an atau doa kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan kemudian diusapkan keseluruh badan pasien yang sakit Dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammmad SAW apabila beliau sakit maka membaca Almuawwidzat yaitu tiga surat Al Qur an yang diawali dengan kata A udzu Yaitu : surat An Nas, Al Falaq dan Al Ikhlas kemudian ditiupkan pada dua telapak tangannya lalu diusapkan keseluruh badan 2 Air liur yang ditempelkan pada tangan kanannya Di riwayatkan oleh Bukhari- Muslim : Bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ada manusia tergores kemudian luka, maka beliau membaca doa kemudian air liurnya ditempelkan pada tangan kanannya, lalu diusapkan pada luka orang ituinilah doanya ALLAHUMMA ROBBINNAS ADZHABILBAS ISYFI ANTASY-SYAFII LAA SYIFA-A ILLA SYIFA-UKA LAA YUGODIRU SAQOMAN 3 Meletakkan tangan pada salah satu anggota badan Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Utsman bin Abil Ash yang sedang sakit dengan sabdanya: Letakkanlah tanganmu pada anggota badan yang sakit kemudian bacalah Basmalah 3x dan A udzu biizzatillah waqudrotihi minsyarrima ajidu wa uhajiru 7x 2 Doa Mukjizat Banyak do a-do a untuk kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat- NyaAntara lain : 3 Dengan Memakai Madu Rasululloh menggunakan madu untuk mengobati salah satu keluarga shahabat yang sedang sakit Dalam satu riwayat, ada sahabat datang kepada Nabi SAW memberitahukan anaknya sedang sakit, kemudian Nabi menyuruh orang itu meminumkan madu asli pada anaknya sambil membaca doa 4 Bekam

32 Bekam adalah penyembuhan dengan jalan membuang darah kotor (racun yang berbahaya) dari dalam tubuh melalui permukaan kulit Apabila rutin melakukannya insya Allah akan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan penyakit dalam rangka menjaga kesehatan Terapi Pengobatan dan Doa DALAM beberapa hadis menyebutkan bahwa anugerah terbaik yang diberikan Allah kepada hamba-nya adalah nikmat kesehatan, selain nikmat keyakinan Tapi nikmat kesehatan itu tidak dibuat sebagai sesuatu yang permanen Sebab, jika orang sehat sepanjang masa, nikmat itu tidak akan pernah ada Bagaimana bisa menikmati kesehatan jika tak pernah merasakan sakit? Maka Allah pun menciptakan penyakit Tapi, seiring dengan diciptakan-nya penyakit, Dia juga menciptakan obatnya Dan tidak satu jenis penyakit pun yang tidak ada obatnya, kecuali penyakit tua Tak sekadar menyediakan obat, tapi Allah telah mengatur melalui ayat-ayat-nya di dalam Al-Qur'an tentang semua urusan Termasuk ayat-ayat yang berhubungan dengan doa kesembuhan yang disebut dengan Ayatusy Syifa (ayat-ayat kesembuhan) Sejumlah hadis sahih menguatkan tentang keseimbangan jumlah antara penyakit dan obatnya Begitu pula tentang perintah pengobatan dan doa Mari kita simak sebuah hadis berikut ini: "Setiap penyakit ada obatnya Bila penyakit dikenai obat, niscaya akan sembuh atas izin Allah Azza wa Jalla" (HR Imam Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Al-Darda ra, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Allah telah menurunkan penyakit dan penawarnya, dan dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit Jadi rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obatobatan sekuatmu, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang" (HR Abu Dawud) Begitu pentingnya soal upaya penyembuhan penyakit dalam Islam, sehingga Rasulullah Saw pun amat menganjurkan umatnya agar senantiasa merawat tubuh untuk menjaga kesehatan Jika sakit, berobatlah sekuatmu, yang artinya menurut kadar kemampuan masing-masing Islam juga amat menganjurkan umatnya untuk membantu meringankan beban penderitaan orang mengidap sesuatu penyakit Salah satu bentuk penekanan anjuran ini adalah agar menjenguk orang sakit dan sekaligus memanjatkan doa Seperti inilah terapi penyembuhan yang diajarkan dalam Islam, yang diyakini masih dan akan tetap populer saat ini dan masa mendatang Menjenguk dan mendoakan kesembuhan orang sakit salah satu yang diperintahkan dalam Islam, baik orang yang sakit itu seorang muslim atau nonmuslim Menjenguk dan mendoakan kesembuhan orang sakit adalah satu dari tujuh hak dan kewajiban seorang muslim Enam lainnya

33 adalah: mengantar jenazah, menghadiri undangan, menolong orang yang teraniaya, menepati sumpah dan menjawab salam Dalam sebuah hadis mengisyaratkan, mendoakan kesembuhan orang sakit akan diaminkan para malaikat "Apabila kamu menjenguk orang sakit, maka berdoalah dengan baik, karena para malaikat akan mengaminkan semua perkataanmu (doamu)" (HR Muslim dari Ummu Salamah) Hadis lain menyebutkan: "Jika seseorang menjenguk orang sakit di malam hari, maka bersama dia adalah tujuhpuluh ribu malaikat, mereka semua memohonkan ampun kepadanya sampai menjelang Subuh, dan baginya kelak akan disediakan sebuah kebun di surga" (HR Abu Dawud) Selain itu, dianjurkan kepada orang yang sakit agar bersabar, jangan menggerutu, tidak boleh panik atau putus asa Sakit adalah merupakan bagian dari ujian atau cobaan dari-nya Makanya, secara hakiki, penyakit yang diturunkan Allah kepada umat-nya bukanlah sesuat yang merugikan Tetapi ada hikmah dan manfaat di balik penyakit itu Menyangkut masalah ini, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis: "Jika Allah menginginkan suatu kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan terhadap mereka terlebih dahulu" (HR Bukhari) Menyangkut soal kesembuhan ini, Rasulullah selalu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang antara lain dikenal dengan ayat Mu'awwidzatan (atau minta perlindungan) Ayat-ayat tersebut adalah Surat Al-Falaq (Qul'auudzu bi rabbil falaaq-dst) dan Surat An-Naas (Qul-auudzu bi rabbin naas-dst) Dalam sebuah penjelasan, bahwa kedua ayat tersebut bukan hanya doa untuk penyembuhan penyakit fisik, tetapi juga doa minta perlindungan dari maksud jahat manusia, dan melawan kekuatan makhluk halus yang sewaktu-waktu bisa mengganggu manusia, seperti jin dan setan Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan banyak doa kesembuhan yang diriwayatkan dalam berbagai hadis, yang antara lain: "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini karena hanya Engkaulah Maha Penyembuh Tiada yang dapat menyembuhkannya kecuali ijin Engkau" (HR Bukhari dan Muslim) Namun, doa saja tentu tidak cukup Tetapi harus ada upaya pengobatan, misalnya pengobatan tradisional ataupun secara pengobatan medis Doa dan pengobatan fisik perlu disinergikan, karena keduanya saling mendukung satu sama lain Makanya, alangkah baiknya, banyak rumah sakit dalam prakteknya tidak saja mengandalkan tentang ilmu kedokteran dan farmasi dalam upaya penyembuhan penyakit si pasien, tetapi juga dibekali kekuatan keyakinan dan doa Artinya, selain selalu menyiapkan juru doa yang memandu si pasien dan keluarga untuk berdoa bersama, juga menyediakan fasilitas ekstra kepada pasien berupa buku-buku bermuatan soal agama Berkaitan dengan hal ini, Aisyah rahimahullah ta'ala meriwayatkan: "Ketika Rasulullah menderita sakit, dia membaca surat Mu'awwidzatan dalam hatinya dan meniupkannya ke bagian-

34 bagian yang sakit Ketika penyakitnya semakin parah, aku membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya dan memukulkan secara perlahan pada bagian yang sakit tersebut melalui tangannya sendiri dengan harapan mendapat hidayat-nya" (HR Abu Dawud) Dalam hadis lain Aisyah yang mengutip perkataan ayahnya: "Suatu ketika aku pernah sakit di Mekah Kemudian Rasulullah datang menjengukku Dia meletakkan tangannya di dahiku, mengurut dada dan perutku dan kemudian dia berkata; 'ya Allah, sembuhkanlah Sa'd dan sempurnakanlah hijrahnya'" (HR Abu Dawud) 'Uthman bin Abi Al-As ra meriwayatkan tentang metoda penyembuhan yang dilakukan Rasulullah, sbb; "Aku pernah mengalami sakit yang hampir membunuhku Kemudian Rasulullah berkata: 'Pijatlah dengan tangan kananmu tujuh kali, dan katakanlah: Aku minta perlindungan atas kekuasaan dan kehendak Allah dari segala kejahatan yang kutemui' Kemudian aku melakukannya, dan Allah menghilangkan sakit yang kualami Kemudian aku menganjurkan cara ini kepada keluargaku dan orang-orang lainnya" (HR Abu Dawud) Dari Muhammad Ibnu Yusuf yang mengutip perkataan bapaknya yang bersumber dari kakeknya, menggambarkan tentang metoda pengobatan Rasulullah atas diri Thabit ibn Qais Dia berkata: "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kejahatan dari Thabit ibn Qais ibn Shammas" Kemudian dia mengambil tanah "bathan" (bukit) dan meletakkannya di mangkok Kemudian mencampurnya dengan air, mengaduknya dan menyebarkan bahan ini ke bagian-bagian yang sakit" (HR Abu Dawud) Tetapi bukan berarti semua penyakit yang mendapat pengobatan dari Rasulullah Dia juga amat konsekuen untuk menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada ahlinya Sa'd rahimahullah ta'ala meriwayatkan: "Suatu ketika aku pernah menderita suatu penyakit Rasulullah datang menjengukku Dia meletakkan tangannya di dadaku dan aku merasakan hawa dingin di jantung ini Baginda Rasulullah berkata: 'Kamu menderita penyakit jantung Pergilah kepada Al-Harith Ibnu Kaladah, saudara Thaqif Dia seseorang yang bisa memberikan perawatan bagi penyakitmu Dia akan mengambil tujuh buah kurma Madinah kualitas terbaik dan menghancurkannya dengan alat penghancur dan meletakkannya di mulutmu'" (HR Abu Dawud) Itulah beberapa contoh tentang terapi pengobatan yang dilakukan Rasulullah, seperti dikutip dalam Buku Pintar Shalat yang diterbitkan Pustaka Gardona Jakarta, (Judul asli: The Muslim Prayer Encyclopaedia) Metoda yang sebaiknya tetap diterapkan umat setelahnya, betapapun tingginya ilmu kedokteran dan farmasi Berdoa dan berobat Doa adalah suatu bentuk permohonan dan penyerahan diri kepada Maha Penyembuh, sedangkan berobat adalah upaya atau sarana untuk proses penyembuhan Banyak, dan cukup banyak sebenarnya terapi pengobatan menurut Islam, baik melalui bacaan atau amalan ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun hadis Salah satu contoh di antaranya Ayatusy Syifa' (ayat-ayat kesembuhan) Yang dimaksud dengan ayat-ayat penyembuhan (syifa') adalah ayat yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Ayat tersebut sebanyak enam ayat yang terdapat dalam surat yang berbeda, sbb; "Perangilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu

A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw.

A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw. Pelajaran 1 Kasih Sayang Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Amati dan ceritakan gambar berikut Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw. Muhammad Rasulullah menyayangi

Lebih terperinci

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2 Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 2 Penulis : Tim Penulis (SD UNGGULAN USWATUH HASANAH) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Neng Tati, S.Pd.I 4. Syarifudin, S.Hum Editor Design & Layout : Syarifudin,

Lebih terperinci

MAKNA DUA KALIMAT SYAHADAT DAN KONSEKUENSINYA

MAKNA DUA KALIMAT SYAHADAT DAN KONSEKUENSINYA MAKNA DUA KALIMAT SYAHADAT DAN KONSEKUENSINYA Jama ah Jum at rahimakumullah Setiap muslim pasti bersaksi, mengakui bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah, tapi tidak semua muslim memahami hakikat yang

Lebih terperinci

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya)

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya) SIFAT WUDHU NABI Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka Hendaknya ia berniat di dalam hatinya, kemudian membaca Basmalah, sebab Rasulullah bersabda: ال و ض و ء ل م ن ل ي ذ ك ر اس م الل ه ع ل ي ه "Tidak

Lebih terperinci

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain Oleh: Muhsin Hariyanto AL-BAIHAQI, dalam kitab Syu ab al-îmân, mengutip hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al- Ash: Ridha Allah bergantung

Lebih terperinci

: - - Bacalah Al-Fatihah kepada ketua, penyshafaat, nabi dan penolong kita Muhammad s.a.w..... Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc.

TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. QS. AN-NAAS : 1-6 Tahsin Tilawah Tarjamah lafzhiyah T a f s i r ) 2( ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس )1( م ل ك الن اس )

Lebih terperinci

Diantara rahasia dan hakekat shiyam Ramadhan dapat disimpulkan menjadi tujuh perkara yang dapat dirasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadhan:

Diantara rahasia dan hakekat shiyam Ramadhan dapat disimpulkan menjadi tujuh perkara yang dapat dirasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadhan: Diantara rahasia dan hakekat shiyam Ramadhan dapat disimpulkan menjadi tujuh perkara yang dapat dirasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadhan: 1. Menguatkan Jiwa Dalam hidup ini, tak sedikit didapati manusia

Lebih terperinci

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د DOA TOWAF A. Doa Towaf Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar د د د ب د Doa putaran ke-1, dibaca mulai hajar aswad sampai rukun Yamami. د با ل د ا ل د ل د د د ا ل د د ا دا د د د ب د ا ل ع د د د ا لل د

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID No.19/Th.3/Jumadil Akhir 1430H/ Mei 2009 Jum at II PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah

Lebih terperinci

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 1

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 1 Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 1 Penulis : Tim Penulis (SD UNGGULAN USWATUH HASANAH) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Neng Tati, S.Pd.I 4. Syarifudin, S.Hum Editor Design & Layout : Syarifudin,

Lebih terperinci

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43) Mari sholat berjamaah Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43) Jangan Sia-Siakan Shalat Allah SWT berfirman:. Maka datanglah sesudah mereka,

Lebih terperinci

dan kepada kaum perempuan (sesama) mereka (QS an-nur [24]: 31).

dan kepada kaum perempuan (sesama) mereka (QS an-nur [24]: 31). Aurat? Sapa hayo yang... Nah, sobat UKKImuslimah, kita Aurat bagi wanita di hadapan lelaki asing, yang bukan mahramnya, adalah seluruh badannya. Ini diambil dari nash al-quran yang menyatakan: و لا ی ب

Lebih terperinci

STRATEGI DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA (DESKRIPTIF ANALISIS)

STRATEGI DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA (DESKRIPTIF ANALISIS) STRATEGI DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA (DESKRIPTIF ANALISIS) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata Satu pada Program Studi Penyiaran dan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Pedoman Translitrasi... Abstraks...

DAFTAR ISI. Pedoman Translitrasi... Abstraks... x DAFTAR ISI Halaman Sampul... i Halaman Judul.. ii Halaman Pernyataan Keaslian.. iii Halaman Persembahan. iv Halaman Persetujuan Pembimbing... v Halaman Pengesahan... vi Halaman Motto... vii Halaman Kata

Lebih terperinci

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI (TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN NAJIB SULHAN)

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI (TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN NAJIB SULHAN) KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI (TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN NAJIB SULHAN) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI MOHAMMAD YUSUF KHANAFI 063111059

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:???????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Disampaikan oleh : Arif Husen. Surat Al-Mulk

Disampaikan oleh : Arif Husen. Surat Al-Mulk Disampaikan oleh : Arif Husen Surat Al-Mulk Keutamaan Surat Al-Mulk Berkata Imam Ahmad: Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far, keduanya berkata: Telah menceritakan kepadaku Syu'bah

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 284 ل ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ا ر ض و ا ن ت ب د وا م ا ف ي ا ن ف س ك م ا و ت خ ف وه ي ح اس ب ك م ب ه الل ه ف ي غ ف ر ل م ن ي ش اء و ي ع ذ ب م ن ي ش اء

Lebih terperinci

Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan. Edisi Revisi ke III

Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan. Edisi Revisi ke III Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah Desain Sampul: Ummu Zaidaan Edisi Revisi ke III Sumber: Islam4Kids.com dengan beberapa penyesuaian. Aku seorang Muslim Kamu pasti bisa melihatnya Yuk, aku ceritakan

Lebih terperinci

Syarah Istighfar dan Taubat

Syarah Istighfar dan Taubat Syarah Istighfar dan Taubat Publication : 1438 H_2017 M SYARAH ISTIGHFAR DAN TAUBAT Disalin dari: Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id

Lebih terperinci

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M Qawaid Fiqhiyyah ن ي ة ال م ر ء أ ب ل غ م ن ع م ل ه Niat Lebih Utama Daripada Amalan Publication : 1436 H_2015 M Sumber: Majalah as-sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M, Rubrik Qawaid Fiqhiyyah Download

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Rasulullah SAW Mencontohkan beberapa amal khusus terkait Lailatul Qadar ini, di antaranya:

Lailatul Qadar. Rasulullah SAW Mencontohkan beberapa amal khusus terkait Lailatul Qadar ini, di antaranya: Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar ialah malam diturunkan Al-Qur an dan dirinci segala urusan manusia seperti rezeki, kematian, keberuntungan, hidup dan mati. Malam itu ada di setiap bulan Ramadhan. Allah

Lebih terperinci

SOAL MFQ TAJWID. A. Soal Paket Penyisihan 1. Soal :Apa yamg dimaksud dengan saktah atau sakt

SOAL MFQ TAJWID. A. Soal Paket Penyisihan 1. Soal :Apa yamg dimaksud dengan saktah atau sakt SOAL MFQ TAJWID Soal Penyisihan A. Soal Paket Penyisihan 1. Soal :Apa yamg dimaksud dengan saktah atau sakt Jawab : memutus suara pada huruf mati selama 2 harakat tanpa nafas 2. Soal :Di antara sifat huruf

Lebih terperinci

IBADAH UMROH. kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji).

IBADAH UMROH. kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji). IBADAH UMROH 1. Pengertian Umroh Menurut bahasa umrah berarti ziarah ataun berkunjung, sedangkan menurut istilah syara, umrah adalah menziarahi ka bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah di sertai

Lebih terperinci

TESIS. Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2) Manajemen Pendidikan Islam

TESIS. Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2) Manajemen Pendidikan Islam PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP KEDISIPLINAN DAN KEPRIBADIAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2016 TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah

Lebih terperinci

BUAH-BUAHAN DALAM AL-QUR AN (KAJIAN TEMATIK)

BUAH-BUAHAN DALAM AL-QUR AN (KAJIAN TEMATIK) BUAH-BUAHAN DALAM AL-QUR AN (KAJIAN TEMATIK) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri WALISONGO Semarang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Lampiran RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama sekolah Mata pelajaran Kelas/ semester Materi pokok Alokasi waktu : SMPLB BKI Karanganyar : Agama Islam : VII - C / II : Membaca Huruf Hijaiyah : 3x40 menit

Lebih terperinci

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT dan mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, kami

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

Istiqomah dalam menjaga ibadah ********************

Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** by dr. Ichsan, M.Sc. Pengajian Keluarga KALAM Sabtu, 28 Desember 2013 Goettingen Makna Istiqomah Secara etimologi, istiqomah artinya tegak lurus Secara

Lebih terperinci

Adab Menjenguk Orang Sakit

Adab Menjenguk Orang Sakit Adab Menjenguk Orang Sakit [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Majid bin Su'ud al- Ausyan Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Adab Menjenguk

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 285 آم ن الر س ول ب م ا ا ن ز ل ا ل ي ه م ن ر ب ه و ال م و م ن ون ك ل آم ن ب الل ه و م ل اي ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ل ا ن ف ر ق ب ي ن ا ح د م ن ر س ل ه و ق ال وا

Lebih terperinci

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed TAWASSUL Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan yang sangat besar di dunia dan akhirat, kita perlu mengetahui secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi

Lebih terperinci

A. Ketika Bangun Tidur - Mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun tangan - Berdoa ketika bangun tidur

A. Ketika Bangun Tidur - Mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun tangan - Berdoa ketika bangun tidur Karya Ust. Khalid AlKhusainan oleh Ust. Pribadi Mumpuni Adhi Pada pembukaan buku ini, dibahas mengenai betapa banyaknya keuntungan mengerjakan amalan sunah. Jika diibaratkan dengan uang, maka amalan2 sunah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. politik, sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahanan tersebut kerap

BAB I PENDAHULUAN. politik, sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahanan tersebut kerap BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Banyaknya permasalahan kehidupan telah mengakibatkan tekanan yang berat pada sebagian besar masyarakat Indonesia seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan lain

Lebih terperinci

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam سلسلة توجيهات ا رشادية Disusun Oleh: Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008 سلسلة توجيهات إرشادية باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Mengimani Kehendak Allah

Mengimani Kehendak Allah Mengimani Kehendak Allah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Serta Syarahnya Publication : 1437 H_2016 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MUSUH DAN PENGUASA SERTA SYARAHNYA Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Syaikh Dr.

Lebih terperinci

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. 1. Penelitian tentang kemampuan menulis KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS AL-QURAN SISWA

BAB II KAJIAN PUSTAKA. 1. Penelitian tentang kemampuan menulis KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS AL-QURAN SISWA 8 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Sebelumnya 1. Penelitian tentang kemampuan menulis Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saroji yang berjudul: KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS AL-QURAN SISWA KELAS VI

Lebih terperinci

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Tarbiyah. Disusun oleh : SUSI SUSANTI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Tarbiyah. Disusun oleh : SUSI SUSANTI STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI METODE YANBU A DI TPQ AL-INHADL SAYUNG DEMAK DENGAN METODE QIRO ATI DI TPQ AL-BURHAN MRANGGEN DEMAK DALAM PEMBELAJARAN BACA TULIS AL-QUR AN TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017 SKRIPSI

Lebih terperinci

Mendidik Anak dengan Tauhid

Mendidik Anak dengan Tauhid Mendidik Anak dengan Tauhid Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????

Lebih terperinci

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL... i HALAMAN JUDUL.... ii PERSEMBAHAN... iii HALAMAN MOTTO... iv LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI... v LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR...

Lebih terperinci

Interaksi dengan Al Qur'an

Interaksi dengan Al Qur'an Pengajian Muslimah Kalam Desember 2013 Interaksi dengan Al Qur'an Ratna Widyastuti Interaksi dengan Al Qur'an Pendahuluan Keutamaan membaca Al Qur'an Keutamaan mengkhatamkan Al Qur'an Tilawah Tadarus Pendahuluan

Lebih terperinci

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M MENZHALIMI RAKYAT TERMASUK DOSA BESAR Sumber: Majalah As-Sunnah, No.08 Thn.XVIII_1436H/2014M

Lebih terperinci

SKRIPSI. Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dalam Ilmu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

SKRIPSI. Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dalam Ilmu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. STUDI DESKRIPTIF TENTANG KONEKSITAS PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAQ DENGAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PESERTA DIDIK KELAS V SEMESTER GASAL DI MI MIFTAHUS SIBYAN TUGUREJO SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Lebih terperinci

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal Dimensi Komunikasi Interpersonal C. Komitmen Organisasi

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal Dimensi Komunikasi Interpersonal C. Komitmen Organisasi DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i SURAT PERNYATAAN... ii PERSEMBAHAN... iii NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING... iv PENGESAHAN TESIS... v MOTTO... vi KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

PENGERTIAN TENTANG PUASA

PENGERTIAN TENTANG PUASA PENGERTIAN TENTANG PUASA Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah

Lebih terperinci

ANAK KITA MASA DEPAN DUNIA DAN AKHIRAT. Nur Rochmah K.

ANAK KITA MASA DEPAN DUNIA DAN AKHIRAT. Nur Rochmah K. ANAK KITA MASA DEPAN DUNIA DAN AKHIRAT Nur Rochmah K. Anak dalam Islam Apabila manusia telah mati, terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang

Lebih terperinci

Berkawan dengan Orang Shalih

Berkawan dengan Orang Shalih Berkawan dengan Orang Shalih Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Petunjuk Rasulullah. Ber-KOKOK

Petunjuk Rasulullah. Ber-KOKOK Petunjuk Rasulullah Tentang Ayam Jantan Ber-KOKOK Publication : 1437 H_2016 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR HUJAN Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-qahthani. 2. Syarah

Lebih terperinci

Bulan Penuh Rahmat itu Telah Meninggalkan Kita. Written by Mudjia Rahardjo Friday, 15 November :41 -

Bulan Penuh Rahmat itu Telah Meninggalkan Kita. Written by Mudjia Rahardjo Friday, 15 November :41 - Sebuah bulan yang didambakan kehadirannya oleh setiap muslim, yakni bulan Ramadan 1432 H, telah meninggalkan kita dan insya Allah kikta akan bertemu lagi 11 bulan yang akan datang jika Allah memberi kita

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tauhid untuk Anak Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary Desain Sampul: Ummu Zaidaan Sumber: www.understand-islam.net Disebarluaskan melalui:

Lebih terperinci

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... PERNYATAAN... PERSEMBAHAN... NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN TESIS... MOTTO... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... PERNYATAAN... PERSEMBAHAN... NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN TESIS... MOTTO... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERNYATAAN... ii PERSEMBAHAN... iii NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING... iv PENGESAHAN TESIS... v MOTTO... vi KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL... xii DAFTAR GAMBAR...

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

As-hamad, Penguasa Yang Maha Sempurna dan Tempat Bergantung Segala Sesuatu

As-hamad, Penguasa Yang Maha Sempurna dan Tempat Bergantung Segala Sesuatu As-hamad, Penguasa Yang Maha Sempurna dan Tempat Bergantung Segala Sesuatu ] إندوني [ Indonesia Indonesian Abdullah bin Taslim al-buthoni, M.A Editor : Tim Islamhouse.com 2013-1434 مع اسم من أسماء االله:

Lebih terperinci

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3

Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3 Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 3 Penulis : Tim Penulis (SD UNGGULAN USWATUH HASANAH) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Neng Tati, S.Pd.I 4. Syarifudin, S.Hum Editor Design & Layout : Syarifudin,

Lebih terperinci

NIAT DAN BACAAN SHALAT

NIAT DAN BACAAN SHALAT NIAT DAN BACAAN SHALAT 1. NIAT Berdiri tegak menghadap kiblat sambil berniat mengerjakan shalat. Niat shalat menurut shalat yang sedang dikerjakan, misalnya shalat shubuh dan sebagainya. Niat shalat ialah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam Modul ke: Pendidikan Agama Islam Kesalehan Sosial Fakultas EKONOMI Dr. Saepudin S.Ag. M.Si. Program Studi Manajemen www.mercubuana.ac.id PENGERTIAN KESALEHAN SOSIAL Kesalehan sosial adalah suatu perilaku

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS. Setelah mengetahui legalitas şallallahu alaihi wasallam dan alaihi

BAB IV ANALISIS. Setelah mengetahui legalitas şallallahu alaihi wasallam dan alaihi 60 BAB IV ANALISIS Setelah mengetahui legalitas şallallahu alaihi wasallam dan alaihi sallam dari tafsir al-marāghī di dalam bab tiga, maka pada bab ini akan dipaparkan analisis guna menganalisa şalawat

Lebih terperinci

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab

Lebih terperinci

DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR GAMBAR... PEDOMAN TRANSLITERASI... ABSTRAK INDONESIA... ABSTRAK ARAB...

DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR GAMBAR... PEDOMAN TRANSLITERASI... ABSTRAK INDONESIA... ABSTRAK ARAB... DAFTAR ISI HALAM AN J UDUL...... i HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN... ii HALAMAN PERSEMBAHAN... iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... iv HALAMAN PENGESAHAN... v HALAMAN MOTTO....... vi HALAMAN KATA PENGANTAR......

Lebih terperinci

Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran

Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Penghapus Dosa-dosa Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

lalui, tapi semua itu sama sekali tidak memberikan bekas apa pun pada diri kita.

lalui, tapi semua itu sama sekali tidak memberikan bekas apa pun pada diri kita. Bulan Pengampunan 1. Esensi puasa adalah menahan diri bukannya mengerjakan, yakni menahan diri dari hawa nafsu, (makan, minum, hubungan seksualitas di siang hari, berbuat tidak jujur, menggunjing, dsb).

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

MERAIH KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN HIDUP DENGAN MENELADANI RASULULLAH

MERAIH KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN HIDUP DENGAN MENELADANI RASULULLAH MERAIH KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN HIDUP DENGAN MENELADANI RASULULLAH OLEH : DR. HJ. ISNAWATI RAIS, MA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH FISIKA SELASA, DEPARTMENT 14 FEBRUARI 2012 State Islamic

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan nilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. interaksi yang bernilai

Lebih terperinci

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa akal adalah

Lebih terperinci

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H Pengantar: Ramadhan 1434 H segera tiba. Sepantasnya kaum Muslim bergembira menyambutnya. Sebab di dalamnya penuh dengan pahala. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kaum Muslim bisa meraih ketakwaan.

Lebih terperinci

Jangan Taati Ulama Dalam Hal Dosa dan Maksiat

Jangan Taati Ulama Dalam Hal Dosa dan Maksiat Jangan Taati Ulama Dalam Hal Dosa dan Maksiat Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:

Lebih terperinci

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mutiara Islahul Qulub 3

Mutiara Islahul Qulub 3 0 Mutiara Islahul Qulub 3 Keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintah-nya dan larikanlah dirimu dari larangan-nya, agar nafsu

Lebih terperinci

Membuka Kembali Lembaran Sejarah Ghadir Khum

Membuka Kembali Lembaran Sejarah Ghadir Khum Membuka Kembali Lembaran Sejarah Ghadir Khum Dalam surat al-maidah ayat 67 disebutkan: ی ا ا ی ه ا الر س ول ب ل غ م ا ا نز ل ا ل ی ک م ن ر ب ک Yang artinya: Wahai Rasul sampaikanlah (kepada masyarakat)

Lebih terperinci

Syiah meyakini adanya dua belas imam yang menjadi penerus. kenabian. Bagi syiah, masalah imamah sudah tidak bisa ditawar lagi,

Syiah meyakini adanya dua belas imam yang menjadi penerus. kenabian. Bagi syiah, masalah imamah sudah tidak bisa ditawar lagi, Lisensi Dokumen: Seluruh artikel, makalah, dan e-book yang terdapat di www.hakekat.com boleh untuk digunakan dan disebarluaskan dengan syarat tidak untuk tujuan komersial dan harus mencantumkan www.hakekat.com

Lebih terperinci

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor Ternyata Hari Jum at itu Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Penyusun: Ummu Aufa Muraja ah: Ustadz Abu Salman Saudariku, kabar gembira untuk kita

Lebih terperinci

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب KARAKTERISTIK ETIKA ISLAM 1. Al Qur an dan Sunnah Sebagai Sumber Moral Sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah Al Qur an dan

Lebih terperinci

Dan kemarahan itu sering menimbulkan perkara-perkara negatif, berupa perkataan maupun perbuatan yang haram.

Dan kemarahan itu sering menimbulkan perkara-perkara negatif, berupa perkataan maupun perbuatan yang haram. Marah Yang Terpuji Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

BAB IV NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INCEST) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB IV NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INCEST) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BAB IV NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INCEST) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Nasab Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Pada bab dua telah banyak

Lebih terperinci

TEMA KAJIAN. 7. Penduduk surga dan neraka akan mendapatkan balasannya masing-masing

TEMA KAJIAN. 7. Penduduk surga dan neraka akan mendapatkan balasannya masing-masing 2/3/2011 0 BACAAN 22011 1 TEMA KAJIAN 1. Orang kafir diseru untuk masuk neraka 2. Penduduk neraka saling menyalahkan antar satu dengan yang lain 3. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dibukakan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan tidak dapat diukur dengan uang ataupun harta kekayaan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan tidak dapat diukur dengan uang ataupun harta kekayaan yang lainnya. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan sebuah anugerah Allah yang tak ternilai bagi manusia. Dengan kesehatan manusia dapat beraktivitas maupun bekerja secara optimal. Kesehatan tidak

Lebih terperinci

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani -Akal Yang Menerima Al Qur an, dan Akal adalah page 1 / 27 Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa

Lebih terperinci

Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa

Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa Khutbah Pertama:?????????????????????????????????,?????????????????????????????????,????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????,??????????????????????????????,?????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116]

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116] Untuk selamat dari siksa neraka, mungkin adalah suatu yang sangat mustahil bagi kita karena memang Mayoritas manusia memang tersesat.dalam Al-Qur an sendiri sudah menegaskan hal itu. Jika kamu mengikuti

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: Website: November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: Website:    November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul : Kisah Nabi Ibrahim Sumber : Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir rahimahullah Disusun oleh : Ummu Abdillah al-buthoniyyah Disebarluaskan melalui: Website: e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id November,

Lebih terperinci

Mendidik Anak Menuju Surga. Ust. H. Ahmad Yani, Lc. MA. Tugas Mendidik Generasi Unggulan

Mendidik Anak Menuju Surga. Ust. H. Ahmad Yani, Lc. MA. Tugas Mendidik Generasi Unggulan Mendidik Anak Menuju Surga Ust. H. Ahmad Yani, Lc. MA Tugas Mendidik Generasi Unggulan Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam proses perubahan dan pertumbuhan manusia. Perubahan dan pertumbuhan kepada

Lebih terperinci

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Nama Siswa : Kelas : MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM LEMBAR KERJA SISWA DISUSUN OLEH DEDI NOVIYANTO, S.Pd.I NIP. 19771124 200501 1 005 PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 MALANG

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci