Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pindaan 2013 (Bilangan 1)"

Transkripsi

1 Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : No. Tel. HEA : / 3507 No. Faks HEA : Laman Web UiTM Laman Web HEA : :

2 Peraturan Akademik UiTM (Pindaan 2013) Bilangan 1 ini dikeluarkan setelah semakan semula dan penambahan dibuat ke atas Peraturan Akademik UiTM (Pindaan 2011) Bilangan 1. Semakan semula dan penambahan bertujuan memantapkan peraturan akademik yang diguna pakai selaras dengan perubahan semasa dan keperluan masa hadapan. Peraturan Akademik UiTM (Pindaan 2013) Bilangan 1 telah diluluskan oleh mesyuarat Senat Universiti ke-172 pada 29 November 2012 dengan tambahan pada mesyuarat Senat Universiti ke-173 pada 9 Januari 2013 dan mesyuarat Senat Universiti ke-174 pada 6 Februari Pemakaian buku ini berkuatkuasa bagi pelajar program Diploma dan Sarjana Muda bermula sesi akademik Jun Kelulusan, penurunan kuasa pelaksanaan dan pengesahan Lembaga Pengarah Universiti (LPU) diperolehi pada mesyuarat LPU ke-133 bertarikh 10 Mei Peraturan Akademik ini terpakai bagi pelajar Diploma dan Sarjana Muda mod sepenuh masa termasuk program setara sepenuh masa, Pengajian Luar Kampus (PLK), Pengajian Jarak Jauh secara elektronik (e-pjj) dan Usahasama (PPU). Untuk pelajar-pelajar e-pjj dan PPU, ia hendaklah dibaca bersama dengan Peraturan Akademik Tambahan untuk Program e-pjj dan PPU yang terdapat dalam buku ini. i Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 1 7/4/13 12:24 AM

3 Mengambil tindakan proaktif untuk mendapatkan panduan dan nasihat daripada pensyarah, Penasihat Akademik, staf pentadbiran dan pihak pengurusan Fakulti/Pusat Akademik/UiTM Negeri/UiTM Cawangan sekiranya berhadapan dengan sebarang bentuk permasalahan. ii Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 2 7/4/13 12:24 AM

4 iii Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 3 7/4/13 12:24 AM

5 iv Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 4 7/4/13 12:24 AM

6 v Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 5 7/4/13 12:24 AM

7 Senarai Jadual Jadual 1: Komponen Kurikulum Pengajian 40 Jadual 2: Kursus Universiti Bagi Program Diploma 40 Jadual 3: Kursus Universiti Bagi Program Sarjana Muda 41 Jadual 4: Jadual Nilai Gred 41 Jadual 5: Anugerah Naib Canselor 42 Jadual 6: Pengkelasan Sarjana Muda 42 Jadual 7: Kadar Pemulangan Yuran Pelajar UiTM Yang 43 Memohon Bercuti atau Berhenti dari Universiti vi Peraturan Akademik Diploma Degree 2013 i-vi.indd 6 7/4/13 12:24 AM

8 1 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 1 7/4/13 1:11 AM

9 2 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 2 7/4/13 1:11 AM

10 Naib Canselor Timbalan Naib Canselor Semua Timbalan Naib Canselor Semua Dekan/Pengarah Pusat Akademik Tiga (3) wakil Rektor yang dilantik oleh Naib Canselor Tiga (3) anggota kanan kakitangan akademik Universiti yang dilantik oleh Lembaga Pengarah Universiti bagi tempoh dua (2) tahun di bawah peraturan Seksyen 16A(2)(e) Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Akademik - Pengerusi - Pengerusi Ganti - Ahli - Ahli - Ahli - Ahli - Setiausaha - Urusetia 3 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 3 7/4/13 1:11 AM

11 Dekan Semua Timbalan Dekan Ketua Pusat Pengajian Profesor (tidak melebihi tiga (3) orang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi tempoh dua (2) tahun) Profesor Madya/Pensyarah (tidak melebihi empat (4) orang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi tempoh dua (2) tahun) Koordinator dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) (jika perlu) Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar Kanan (mana-mana yang tertinggi) Pejabat Akademik Fakulti - Pengerusi - Ahli - Ahli - Ahli - Ahli - Ahli - Setiausaha - Urusetia 1.31 Jawatankuasa Akademik UiTM Negeri Jawatankuasa Akademik UiTM Negeri ialah badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal akademik di UiTM Negeri. Keanggotaan Jawatankuasa Akademik UiTM Negeri terdiri daripada: Rektor Semua Timbalan Rektor dan Penolong Rektor Pengerusi Pusat Pengajian Profesor (tidak melebihi tiga (3) orang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi tempoh dua (2) tahun) Profesor Madya/Pensyarah (tidak melebihi tiga (3) orang dilantik oleh Rektor bagi tempoh dua (2) tahun) Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar (Pentadbiran) (mana-mana yang tertinggi) Pejabat Akademik UiTM Negeri - Pengerusi - Ahli - Ahli - Ahli - Ahli - Setiausaha - Urusetia 1.32 Jawatankuasa Kecil Akademik UiTM Cawangan Jawatankuasa Kecil Akademik UiTM Cawangan ialah badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal akademik di UiTM Cawangan. Keanggotaan Jawatankuasa Kecil Akademik UiTM Cawangan terdiri daripada: Rektor Semua Timbalan Rektor dan Penolong Rektor Pengerusi Pusat Pengajian Profesor/Profesor Madya (tidak melebihi tiga (3) orang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi tempoh dua (2) tahun) - Pengerusi - Ahli - Ahli - Ahli 4 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 4 7/4/13 1:11 AM

12 Pensyarah (tidak melebihi tiga (3) orang dilantik oleh - Ahli Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi tempoh dua (2) tahun) Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/ - Setiausaha Penolong Pendaftar Kanan (mana-mana yang tertinggi) Pejabat Akademik UiTM Cawangan - Urusetia 1.33 Jawatankuasa Akademik Kokurikulum Jawatankuasa Akademik Kokurikulum ialah badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal kokurikulum di Pusat Kokurikulum. Keanggotaan Jawatankuasa Akademik Kokurikulum terdiri daripada: Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) - Pengerusi Pengarah Pembangunan Akademik - Ahli Pengarah Pembangunan Pelajar - Ahli Tiga (3) orang Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) - Ahli mengikut Gugusan yang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) untuk tempoh dua (2) tahun Empat (4) Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) Kampus - Ahli Negeri/Cawangan yang dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) untuk tempoh dua (2) tahun mengikut zon seperti berikut: i. Zon Utara ii. Zon Selatan iii. Zon Timur, dan iv. Zon Malaysia Timur Pengarah Pusat Kokurikulum - Setiausaha Pusat Kokurikulum - Urusetia 1.34 Majlis Peperiksaan Universiti Majlis Peperiksaan Universiti ialah badan yang bertanggungjawab untuk meneliti dan mengesahkan keputusan akhir pelajar sebelum dimajukan kepada Senat Universiti untuk pemakluman. Keanggotaan Majlis Peperiksaan Universiti terdiri daripada: Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor Empat (4) Ahli Senat yang dilantik oleh Pengerusi Senat bagi tempoh dua (2) tahun Pengarah Pembangunan Akademik Dekan Fakulti/Pusat Akademik, Pengarah Pusat Akademik, Pengarah Pusat Kokurikulum, Rektor UiTM Negeri, Pengarah Hal Ehwal Kokurikulum Pengarah Peperiksaan Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan - Pengerusi - Pengerusi Ganti - Ahli - Ahli - Ahli Tetap Turut Hadir - Setiausaha - Urusetia 5 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 5 7/4/13 1:11 AM

13 6 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 6

14 Bagi program yang memerlukan pengiktirafan Badan Profesional, bilangan Unit Kredit adalah tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional tersebut Kursus Teras Kursus Teras merangkumi Kursus Fakulti dan Kursus Program. 7 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 7

15 8 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 8

16 9 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 9

17 10 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 10

18 11 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 11

19 Program Penerapan yang ditawarkan kepada pelajar cemerlang lulusan Diploma semester 03 untuk terus mengikuti program Sarjana Muda dalam bidang yang sama tanpa menamatkan program Diploma tersebut. Kelayakan memohon dan menyertai program penerapan adalah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti Kampus Tunjang Kampus Tunjang ialah kampus/fakulti yang diberikan tanggungjawab untuk mengetuai segala perkara berkaitan pembangunan sesuatu program akademik dari segi struktur program, kurikulum dan penilaian. 12 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 12

20 2.1.7 Pelajar sepenuh masa yang gagal dan diberhentikan/gugur status sebagai pelajar tidak dibenarkan memasuki semula mana-mana Program Pengajian sepenuh masa pada tahap yang sama di kampus-kampus Universiti. Kemasukan ke Kolej Bersekutu atau Program Pengajian separuh masa adalah dibenarkan. Apabila mereka lulus tahap pengajian tersebut, kemasukan ke Program Pengajian pada tahap yang lebih tinggi di kampus-kampus Universiti adalah dibenarkan. 13 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 13

21 2.1.8 Pelajar yang diberhentikan atas tindakan tatatertib tidak dibenarkan memohon kemasukan semula ke mana-mana program Universiti Pelajar yang menarik diri dari Universiti boleh memohon semula bagi kemasukan ke Program Pengajian yang lain Pelajar yang telah memenuhi syarat Perkara dan memohon menarik diri dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran rasmi dibolehkan memohon pemulangan yuran pengajian dan perkhidmatan. Sila rujuk Jadual 7, Kadar Pemulangan Yuran Pelajar UiTM Yang Memohon Bercuti atau Berhenti dari Universiti (rujuk JKP178). 14 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 14

22 15 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 15

23 16 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 16

24 17 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 17

25 18 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 18

26 19 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 19

27 20 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 20

28 2.7.8 Pelajar yang diluluskan cuti khas dan telah membayar yuran pengajian dikecualikan dari membayar yuran pengekalan status pada semester tersebut. Yuran pengajian yang telah dibayar boleh dibawa ke semester hadapan tertakluk atas tujuan cuti khas berkaitan kesihatan sahaja (rujuk JKP 178) Pelajar sepenuh masa yang belum membayar yuran pengajian perlu membayar RM55 dan pelajar PLK yang belum membuat pembayaran yuran pengajian perlu membayar RM45 untuk mengekalkan status sebagai pelajar (rujuk JKP 167) PENDAFTARAN KURSUS Pendaftaran kursus mestilah dilakukan secara atas talian melalui Gerbang Maklumat Pelajar (i-student Portal) dengan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Universiti Jumlah jam kredit pelajar Program Diploma dan Sarjana Muda hendaklah di antara unit kredit kecuali semester latihan industri/pelajar semester akhir yang akan menamatkan pengajian Pelajar Sarjana Muda semester akhir yang berstatus Lulus dibenarkan mengambil maksimum 24 unit kredit dengan kelulusan Dekan/Rektor untuk menamatkan pengajian Jumlah kredit yang boleh diambil oleh pelajar Diploma berstatus Perhatian (sila rujuk Perkara ) tidak lebih dari dua belas (12) untuk kredit dalam sesuatu semester Jumlah kredit yang boleh diambil oleh pelajar Sarjana Muda berstatus Perhatian (sila rujuk Perkara ) tidak lebih dari lima belas (15) unit kredit dalam sesuatu semester. 21 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 21

29 22 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 22

30 Permohonan untuk tidak menduduki peperiksaan yang telah dijalankan bagi sesuatu kursus perlu dibuat kepada Dekan/Rektor dalam masa dua puluh empat (24) jam setelah tamatnya peperiksaan kursus tersebut dengan menyertakan sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor dari Pusat Kesihatan UiTM/ klinik kerajaan/pusat kesihatan kerajaan/hospital kerajaan/ Pegawai Perubatan dari Panel Perubatan majikan masingmasing. 23 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 23

31 24 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 24

32 Denda RM dikenakan untuk setiap kursus yang diberikan keputusan YY atau ZZ Status Tidak Lengkap (TL) Status TL diberi kepada kursus berbentuk projek ilmiah/latihan amali/praktikum/latihan industri/klinikal yang tidak dapat dilengkapkan dalam semester yang ditetapkan Tempoh status TL adalah tidak melebihi satu (1) semester berikutnya. Sekiranya pelajar tidak menyiapkan projek ilmiah/latihan amali/praktikum/ latihan industri/klinikal dalam tempoh yang ditetapkan, pelajar akan diberi Gred F atau gagal Pelajar yang mempunyai kursus berstatus TL hendaklah mendaftar semula kursus tersebut dan membayar yuran pengajian pada semester akan datang. 25 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 25

33 26 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 26

34 Penyata keputusan peperiksaan yang telah disahkan oleh Senat dipaparkan secara atas talian di Gerbang Maklumat Pelajar (i-student Portal) dan dicetak sendiri oleh pelajar sebagai rekod. Cetakan yang diperolehi melalui paparan tersebut adalah diiktiraf sebagai cetakan rasmi di mana tiada tandatangan diperlukan Universiti berhak menahan Penyata Keputusan Peperiksaan atas apa-apa sebab tanpa pemakluman daripada Universiti sekiranya pelajar gagal mematuhi mana-mana peraturan yang ditetapkan oleh Universiti. 27 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 27

35 Gred maksimum yang boleh diperolehi pelajar setelah menduduki Peperiksaan Khas ialah gred C Pelajar dengan kursus berstatus XX yang menduduki Peperiksaan Khas untuk kursus tersebut adalah diberikan gred sebenar dan tidak dikenakan yuran Yuran Peperiksaan Khas ialah RM untuk setiap kursus Pelajar yang tidak dibenarkan mengambil Peperiksaan Khas ialah: Pelajar yang gagal kursus tersebut dengan status YY, ZZ dan FD Pelajar yang gagal kursus tersebut bukan pada semester akhir. 28 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 28

36 29 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 29

37 30 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 30

38 Rayuan meneruskan pengajian bagi pelajar Program Penerapan Diploma semester 03 ke Sarjana Muda yang gagal dan diberhentikan sebelum tamat pengajian di tahap Sarjana Muda dan tidak memenuhi syarat penganugerahan diploma adalah seperti berikut: D1 Tidak layak membuat rayuan. D2 Tidak layak membuat rayuan. D3 Layak membuat rayuan untuk dipertimbangkan masuk kembali ke program Diploma asal. Pemberian Pengecualian Kredit pada tahap diploma boleh dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti/Pusat Akademik/ UiTM Negeri atau Jawatankuasa Kecil Akademik UiTM Cawangan. Pelajar diberikan status SML. 31 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 31

39 D4 HPNG < 2.00: Layak membuat rayuan untuk dipertimbangkan masuk kembali ke program Diploma asal. Pemberian Pengecualian Kredit pada tahap diploma boleh dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti/Pusat Akademik/ UiTM Negeri atau Jawatankuasa Kecil Akademik UiTM Cawangan. Pelajar diberikan status SML. HPNG > 2.00: Layak membuat rayuan untuk dipertimbangkan masuk kembali ke program Sarjana Muda. Pelajar diberikan status SML. D5 Layak membuat rayuan untuk dipertimbangkan masuk kembali ke program Sarjana Muda. Pelajar diberikan status SML. D7 Layak membuat rayuan untuk dipertimbangkan masuk kembali ke program Sarjana Muda. Pelajar diberikan status SML Pelajar D3-D7 yang berjaya dalam Rayuan Meneruskan Pengajian akan menyambung pengajian dalam mod SML di mana mereka dikenakan yuran pengajian dengan kadar pengajian separuh masa (PLK) dengan tempoh pengajian separuh masa Pelajar yang diterima masuk semula diberi status X Keputusan terhadap rayuan akan diumumkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh rayuan ditutup. Keputusan yang diumumkan adalah disahkan oleh Senat dan muktamad. 32 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 32

40 Pengkelasan Sarjana Muda PERATURAN AKADEMIK UiTM (PINDAAN 2013) Pengkelasan Sarjana Muda adalah mengikut nila HPNG pelajar seperti yang ditetapkan oleh Senat (sila rujuk Jadual 6) dan terbahagi kepada: Memperolehi Purata Nilai Gred (PNG) minimum 3.50 dan mendaftar sekurang-kurangnya dua belas (12) unit kredit atau mengikut jumlah unit kredit sebenar dalam pelan pengajian semasa, yang mana lebih rendah, tidak termasuk kursus berbentuk Lulus/Gagal pada sesuatu semester Pelajar tidak pernah disabitkan tindakan tatatertib. 33 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 33

41 34 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 34

42 35 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 35

43 36 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 36

44 37 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 37

45 38 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 38 7/4/13 1:13 AM

46 39 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 39 7/4/13 1:13 AM

47 40 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 40 7/4/13 1:13 AM

48 41 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 41 7/4/13 1:13 AM

49 42 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 42 7/4/13 1:13 AM

50 Jadual 7: Kadar Pemulangan Yuran Pelajar UiTM Yang Memohon Cuti Khas atau Berhenti dari Universiti. PROGRAM DIPLOMA & SARJANA MUDA Semester Baru Semester Dua ke Atas Kadar Yuran Pulang 80% Kadar Yuran Pulang 80% RM RM RM RM Yuran Pengajian Bayaran Berulang Tabung Kesihatan Perkhidmatan Tabung Amanah Sukan Komputer Tabung Kecemasan Tabung Amanah Fakulti Tabung i-learn Program Latihan Pelajar Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan / / Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan JUMLAH / / SEMESTER PERTAMA SAHAJA Pusat Islam 5.00 Pendaftaran Pelajar Baru JUMLAH JUMLAH YURAN / Tidak Dipulangkan Tidak Dipulangkan (Rujuk JKP178) 43 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 43 7/4/13 1:13 AM

51 Peraturan Akademik Diploma Degree indd 44 7/4/13 1:13 AM

(Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor D.E

(Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor D.E (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks HEA : 03-5544

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA Universiti Teknologi MARA PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA Pindaan 2013 (Bilangan 1) PENERBITAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MUKADIMAH Peraturan Akademik Universiti

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

Peraturan Akademik Universiti Teknologi MARA Program Pra Diploma Pindaan 2011 (Bilangan 1)

Peraturan Akademik Universiti Teknologi MARA Program Pra Diploma Pindaan 2011 (Bilangan 1) MUKADIMAH Peraturan Akademik Universiti Teknologi MARA Program Pra Diploma Pindaan 2011 (Bilangan 1) Peraturan Akademik UiTM untuk Program Pra Diploma Pindaan 2011 (Bilangan 1) telah diluluskan oleh mesyuarat

Lebih terperinci

DIPLOMA DAN SARJANA MUDA

DIPLOMA DAN SARJANA MUDA DIPLOMA DAN SARJANA MUDA UiTM (Bilangan 1) MUKADIMAH PERATURAN AKADEMIK DIPLOMA & SARJANA MUDA UiTM (PINDAAN 2015) Peraturan Akademik Program Diploma dan Sarjana Muda Universiti Teknologi MARA (Pindaan

Lebih terperinci

Pindaan 2017 (Bilangan 1)

Pindaan 2017 (Bilangan 1) DIPLOMA DAN SARJANA MUDA UiTM Pindaan 2017 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASASI UiTM

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASASI UiTM Universiti Teknologi MARA PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASASI UiTM Pindaan 2013 (Bilangan 1) PENERBITAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Peraturan Akademik Program Asasi UiTM (Pindaan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

PEKELILING TIMBALAN REKTOR KAMPUS HAL EHWAL AKADEMIK BIL 4/2013 PENDAFTARAN PELAJAR LAMA DIPLOMA SEMESTER DISEMBER 2013 APRIL 2014

PEKELILING TIMBALAN REKTOR KAMPUS HAL EHWAL AKADEMIK BIL 4/2013 PENDAFTARAN PELAJAR LAMA DIPLOMA SEMESTER DISEMBER 2013 APRIL 2014 PEKELILING TIMBALAN REKTOR KAMPUS HAL EHWAL AKADEMIK BIL 4/2013 Semua Mahasiswa/Mahasiswi Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Bukit Ilmu 18500 Machang Saudara/Saudari PENDAFTARAN PELAJAR LAMA DIPLOMA

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

PROSES KERJA : PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS ZZ KEPADA PELAJAR

PROSES KERJA : PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS ZZ KEPADA PELAJAR PROSES KERJA : PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS ZZ KEPADA PELAJAR TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pensyarah 1. Mendapatkan senarai nama pelajar dari system SIMS di awal semester. Pensyarah 2. Menentu dan merekod dengan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

JADUAL KERJA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER III 2016/2017 1/6

JADUAL KERJA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER III 2016/2017 1/6 1 Pendaftaran Kursus Semester III, Sesi 2016/ Pelajar dikehendaki membuat pembayaran yuran pada minggu kedua perkuliahan semester III. Kadar bayaran adalah seperti berikut:- Pelajar sebelum kemasukan sem

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGECUALIAN KREDIT 1. OBJEKTIF 4 2. SKOP 4 3. SINGKATAN 4 4. DEFINISI 5 5.

ISI KANDUNGAN PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGECUALIAN KREDIT 1. OBJEKTIF 4 2. SKOP 4 3. SINGKATAN 4 4. DEFINISI 5 5. MUKA SURAT 2 ISI KANDUNGAN 1. OBJEKTIF 4 2. SKOP 4 3. SINGKATAN 4 4. DEFINISI 5 5. DOKUMEN RUJUKAN 6 6. TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 7 7. REKOD KUALITI 8 8. LAMPIRAN 8 MUKA SURAT 3 1. OBJEKTIF Prosedur ini disediakan

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH AKTIVITI 7 Februari 2018 (Rabu) Keputusan peperiksaan Rasmi akan diumumkan. Semakan boleh dibuat mulai jam 11.00 pagi melalui Portal Campus Online 9 Februari 2018

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Hakcipta@ UMP Advanced Education. Cetakan Pertama 2016 Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 1. JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH 27 Januari

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013)

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013) SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR (pindaan 2013) KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT 1.0 PENDAHULUAN 1 2.0 DEFINISI 1 3.0 PEMERIKSAAN KESIHATAN UNTUK PELAJAR DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3 4.0 YURAN SKIM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA

BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA 2 Bahagian Hal Ehwal Akademik Edisi Ketiga Cetakan Pertama, Ogos 2012 UNISEL Pejabat Naib Canselor Universiti Selangor Hakcipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar

Lebih terperinci

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 SYARAT-SYARAT DAN MAKLUMAT AM TATACARA SEBELUM DAFTAR i. DIBENARKAN hanya kepada pelajar

Lebih terperinci

BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA (PINDAAN PERTAMA)

BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA (PINDAAN PERTAMA) BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM ASAS, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA (PINDAAN PERTAMA) 2 Edisi Ketiga (Pindaan Pertama) Cetakan Kedua, Januari 2015 UNISEL Bahagian Hal Ehwal Akademik Pejabat Timbalan Naib Canselor

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA)

POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA) POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA) 1. Syarat-Syarat Dan Maklumat Am Pendaftaran Kursus Secara E-Daftar Pendaftaran kursus secara E-Daftar adalah menerusi portal

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- Program Sarjana Muda dan Diploma separuh masa UTM.

Lebih terperinci

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PENGESAHAN PERINGATAN LISAN

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PENGESAHAN PERINGATAN LISAN LAMPIRAN 1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PENGESAHAN PERINGATAN LISAN MAKLUMAT PELAJAR NO. PELAJAR KOD / NAMA KURSUS NAMA PELAJAR PROGRAM /SEMESTER BAHAGIAN SEMASA Saya mengesahkan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PINDAAN PERTAMA BERKUATKUASA: 1 DISEMBER 2013 1 1.0 PENDAHULUAN Pemberian pindahan kredit

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM Garis Panduan Pindah Kredit dan Pengecualian Kursus / Kelulusan Senat 61 Bil. 10/2016 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pemberian pindah kredit

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4 PINDAAN (4) i ISI KANDUNGAN Bil Perkara Muka Surat BAHAGIAN 1- PERMULAAN 1.1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Permulaan Kuat Kuasa... 1 1.2 Pemansuhan... 1 1.3 Tafsiran... 1 BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI

Lebih terperinci

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK ANUGERAH KHAS UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN KRITERIA ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK i. Memperoleh jumlah geran penyelidikan terbanyak (RM) dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir (termasuk tahun yang

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4 i ISI KANDUNGAN Bil Perkara Muka Surat BAHAGIAN 1- PERMULAAN 1.1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Permulaan Kuat Kuasa... 1 1.2 Pemansuhan... 1 1.3 Tafsiran... 1 BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat

Lebih terperinci

ROHANA TAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

ROHANA TAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK ROHANA TAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK 1. Pengambilan pelajar 2. Pendaftaran kursus 3. Peperiksaan 4. Pengijazahan 5. Urus setia Senat i. Sijil Matrikulasi KPM/PASUM/UiTM ii. iii. iv. Sijil Tinggi Persekolahan

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA BAHAGIAN I 1. TAFSIRAN Dalam Peraturan ini, melainkan konteksnya menghendaki maksud yang lain Akta bermaksud Akta Universiti dan Kolej Universiti

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KANDUNGAN

PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KANDUNGAN PERATURAN AKADEMIK BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KANDUNGAN 1) BAHAGIAN I (Takrifan) 2 2) BAHAGIAN II (Sesi Akademik) 5 3) BAHAGIAN III (Pendaftaran Kursus)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SEPENUH MASA)

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SEPENUH MASA) PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SEPENUH MASA) KANDUNGAN Bil Perkara Muka Surat 1.0 Nama dan Peruntukan 1 2.0 Glosari 1 3.0 Sistem Pengajian 5 4.0 Pendaftaran

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

2. APA YANG PERLU ANDA BUAT JIKA MENERIMA TAWARAN. (a) Menyempurnakan Borang Pengesahan Majikan (AKR 82-16).

2. APA YANG PERLU ANDA BUAT JIKA MENERIMA TAWARAN. (a) Menyempurnakan Borang Pengesahan Majikan (AKR 82-16). PENDAFTARAN PELAJAR BARU PANDUAN DAN SYARAT PENDAFTARAN KURSUS-KURSUS PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH ELEKTRONIK (e-pjj) & PROGRAM LUAR KAMPUS (PLK) INSTITUT PERKEMBANGAN PENDIDIKAN (InED) 1. PENDAHULUAN

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 1. JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH 15 Julai 2016

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG

PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG Prapendaftaran Kursus PERATURAN PENDAFTARAN Pendaftaran kursus yang dibuat dalam semester semasa bagi semester berikutnya. Wajib dilakukan oleh pelajar yang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) merupakan penajaan secara Pinjaman

Lebih terperinci

10 hari ( 7 hari sebelum kuliah bermula)

10 hari ( 7 hari sebelum kuliah bermula) JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I, SESI 2016/2017 * PROGRAM SARJANA MUDA, DIPLOMA DAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Khas UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 3 ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER II SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi

Lebih terperinci

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil.

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil. Hakcipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian daripada kandungan buku ini dalam apa-apa jua bentuk dan dengan cara apa pun sama secara elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi,

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN Peraturan 1. Nama,

Lebih terperinci

[RASMI] BIL PERKARA TEMPOH (MASA) TARIKH (BARU) TINDAKAN. 1 Pendaftaran Pelajar Baru Semester I, Sesi 2013/2014

[RASMI] BIL PERKARA TEMPOH (MASA) TARIKH (BARU) TINDAKAN. 1 Pendaftaran Pelajar Baru Semester I, Sesi 2013/2014 JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I, SESI 2013/2014 * PROGRAM SARJANA MUDA, DIPLOMA DAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN PEPERIKSAAN CALON PEPERIKSAAN

PANDUAN DAN PERATURAN PEPERIKSAAN CALON PEPERIKSAAN UNISEL-RG03-H02 PANDUAN DAN PERATURAN PEPERIKSAAN CALON PEPERIKSAAN UNIT PEPERIKSAAN PEJABAT PENDAFTAR Mukasurat 0 ISI KANDUNGAN BAHAGIAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 PENDAHULUAN 2 2.0 JADUAL PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

BANTUAN KEWANGAN 1.0 PEMBIAYAAN PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

BANTUAN KEWANGAN 1.0 PEMBIAYAAN PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) BANTUAN KEWANGAN 1.0 PEMBIAYAAN PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) 1.1 Unit Penajaan & OSSC (UniSHAMS) menguruskan pembiayaan pinjaman pendidikan khususnya PTPTN sahaja kepada

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 A. PENCALONAN INDIVIDU 1. ANUGERAH TOKOH SISWA 2. ANUGERAH NAIB CANSELOR B. ANUGERAH KHAS JURI KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 1. ANUGERAH PROGRAM KESELURUHAN TERBAIK 2015/2016

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA, UTMSPACE http://www.utmspace.edu.my EDISI 1 KELUARAN 2016 Pusat Pengajian Diploma SPACE Universiti

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH KAMPUS SUNGAI PETANI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH KAMPUS SUNGAI PETANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH KAMPUS SUNGAI PETANI Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk

Lebih terperinci

The National University of Malaysia PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SISWAZAH) Program Sarjana dan Kedoktoran

The National University of Malaysia PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SISWAZAH) Program Sarjana dan Kedoktoran The National University of Malaysia PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SISWAZAH) 2011 Program Sarjana dan Kedoktoran Cetakan Pertama 2012 Cetakan Kedua 2012 Cetakan Ketiga 2012

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. 1. (1) Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015.

BAHAGIAN I PERMULAAN. 1. (1) Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015. 1 BAHAGIAN I PERMULAAN Nama 1. (1) Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015. (2) Peraturan-peraturan ini hendaklah terpakai kepada semua

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN 1. Syarat kelayakan pemohon: (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau (2) Kakitangan Akademik Universiti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci