Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)"

Transkripsi

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) Sepanjang Penggal 2 dan 3 Tahun 2017 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 21 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia TERHAD

2 Kandungan Bil. Perkara Halaman BAHAGIAN I : GURU DAN PEMERIKSA 1.0 Pengenalan Objektif Pelaksanaan Kerja Kursus Arahan umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.3 Tanggungjawab Guru 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta 3.5 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu 3.6 Tanggungjawab Calon 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus Format Penyediaan Struktur Penyediaan Penskoran BAHAGIAN II : CALON 8.0 Tanggungjawab Calon Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus Format Penyediaan Struktur Penyediaan 14 Lampiran TERHAD

3 BAHAGIAN I : GURU DAN PEMERIKSA 1 PENGENALAN Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) wajib melaksanakan kerja kursus. Wajaran markah kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. kerja kursus ini akan diambil kira bersama-sama dengan markah ujian bertulis penggal 1, 2, dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran. 2 OBJEKTIF 2.1 Kerja kursus dilaksanakan untuk membolehkan calon: mencari dan mengumpul maklumat; menjalankan kerja lapangan; menyuburkan budaya pencarian ilmu pengetahuan; mengembangkan bakat dan kreativiti; memantapkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam budaya ilmu; mempersembahkan maklumat dalam bentuk esei, portfolio, atau projek. 2.2 Calon ditaksir berdasarkan keupayaan mereka: mengaplikasikan kemahiran kognitif yang menjurus pemahaman karya sastera; menghayati karya sastera; merealisasikan pembangunan insan, pembangunan masyarakat, dan pembangunan negara dalam karya sastera; menghasilkan karya kreatif; menghasilkan persembahan multimedia berasaskan teks sastera; memahami asas pengurusan organisasi sastera; mengaplikasikan kemahiran insaniah (soft skills) yang menjurus kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerjasama, kemahiran mengurus masa, dan menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika. 3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS 3.1 Arahan Umum Calon dikehendaki memilih satu soalan daripada tiga soalan yang diberikan Calon dikehendaki menyediakan kerja kursus sama ada esei atau portfolio atau projek multimedia Calon dikehendaki membentangkan kerja kursus. Masa yang diperuntukkan untuk pembentangan adalah selama 15 minit termasuk sesi soal jawab Tempoh pelaksanaan kerja kursus adalah sepanjang penggal 2 dan Sekiranya terdapat bukti bahawa hasil kerja kursus yang dihantar itu bukan hasil kajian calon yang sebenar, maka keputusan peperiksaan calon bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif akan dibatalkan. 3 TERHAD

4 3.2 Tanggungjawab Pengetua Memastikan calon yang menghasilkan kerja kursus mendapat bimbingan daripada guru Memastikan pelaksanaan kerja kursus calon diserapkan dalam strategi pengajaran dan bukan merupakan kerja tambahan yang memerlukan persediaan dan waktu yang berasingan Memastikan kerja kursus calon dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh yang ditetapkan Memastikan kerja kursus calon dihantar kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan guru menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan guru menyemak dan menilai kerja kursus calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh MPM Menandatangani borang rumusan markah kerja kursus calon Memastikan penyediaan tempat untuk penyimpanan evidens kerja kursus calon di sekolah Memastikan guru menyimpan evidens kerja kursus calon dalam tempoh yang ditetapkan oleh MPM Memastikan evidens kerja kursus calon dilupuskan dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 3.3 Tanggungjawab Guru Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus, Kriteria Penilaian Kerja Kursus, dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM Menandatangani borang perakuan berkaitan dengan akta, iaitu borang MPM/P13.1 dan MPM/P13.4 yang dilampirkan dalam Kriteria Penilaian Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan kerja kursus Membimbing calon memilih soalan kerja kursus Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi penyediaan kerja kursus Membimbing calon sepanjang tempoh pelaksanaan kerja kursus Memberikan peluang kepada calon untuk menambah baik kualiti kerja kursus masing-masing Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir Memeriksa kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan Memastikan markah kerja kursus calon diisi dalam borang markah kerja kursus calon dan borang rumusan markah kerja kursus calon dan markah tidak tertera pada evidens kerja kursus calon Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus Mentaksir pembentangan calon secara individu Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan 4 TERHAD

5 Menandatangani borang rekod kerja kursus calon, borang perakuan calon, borang markah kerja kursus calon, dan borang rumusan markah kerja kursus calon Menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon ke MPM (wajib) dan menghantar sampel kerja kursus calon ke MPM (jika diminta) Menyimpan evidens kerja kursus dalam tempoh yang ditetapkan oleh MPM Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Calon 2) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir Memeriksa kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus Mentaksir pembentangan calon secara individu Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan Menandatangani borang perakuan calon dan borang markah kerja kursus calon Menghantar sampel kerja kursus calon ke MPM (jika diminta) Menyimpan evidens kerja kursus di PPD/JPN yang ditetapkan dalam tempoh dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh pengumuman keputusan STPM Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 3.5 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu (Calon 3) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM Menemui calon untuk memberikan penerangan tentang penerimaan Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif, pelaksanaan kerja kursus, pemeriksaan kerja kursus, dan pembentangan kerja kursus Membimbing calon memilih soalan kerja kursus Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir Memeriksa kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus Mentaksir pembentangan calon secara individu Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan Menandatangani borang perakuan calon dan borang markah kerja kursus calon Menghantar sampel kerja kursus calon ke MPM (jika diminta) Menyimpan evidens kerja kursus di PPD/JPN yang ditetapkan dalam tempoh dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh pengumuman keputusan STPM Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 5 TERHAD

6 3.6 Tanggungjawab Calon Memahami sukatan pelajaran dan arahan pelaksanaan kerja kursus Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan kerja kursus Merancang jadual kerja pelaksanaan kerja kursus Membincangkan pemilihan tajuk kerja kursus bersama-sama dengan guru berdasarkan tiga pilihan tajuk yang ditetapkan oleh MPM Menyediakan kerja kursus berdasarkan tajuk yang dipilih Mengelakkan berbincang hal-hal sensitif dalam kerja kursus, seperti hal yang berkaitan dengan agama, kaum, dan politik Menghantar kerja kursus kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum sesi pembentangan Membentangkan kerja kursus secara individu mengikut tarikh, waktu, tempat, dan tempoh yang ditetapkan Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru semasa sesi pembentangan kerja kursus Menggunakan alat bantu yang sesuai semasa sesi pembentangan kerja kursus Menandatangani borang rekod kerja kursus calon dan borang perakuan calon 4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS 4.1 Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus bagi semua calonnya berdasarkan tugasan yang disediakan oleh MPM. 4.2 Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja kursus adalah seperti yang berikut: Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon 13 Januari 2017 Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus, Kriteria Penilaian Kerja Kursus, dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 Februari hingga 22 September 2017 Pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan, pemeriksaan, serta pembentangan kerja kursus Menyampaikan taklimat kerja kursus kepada calon Memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus Membimbing calon memilih soalan kerja kursus Menjelaskan calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang dinilai Menerima soalan kerja kursus dan pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja kursus Memahami soalan kerja kursus Membincangkan soalan kerja kursus bersamasama dengan guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat Menyusun dapatan 6 TERHAD

7 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Membimbing calon melaksanakan kerja kursus Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skills) Menjelaskan item yang dinilai dalam kerja kursus Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat Menghasilkan kerja kursus yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Membimbing calon memproses data dan maklumat Membimbing calon untuk menghasilkan kerja kursus mengikut format yang ditetapkan Memantau kemajuan hasil kerja kursus calon secara berterusan dengan merekodkan dan menandatangani borang rekod kerja kursus calon Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti kerja kursus Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru Membentangkan kerja kursus pada tarikh dan masa yang ditetapkan Menerima kerja kursus daripada calon Menilai pembentangan kerja kursus mengikut kriteria yang ditetapkan oleh MPM 23 September hingga 23 Oktober 2017 Pengisian dan penghantaran markah melalui e-submission Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission Tidak berkenaan Sehingga 15 Oktober 2018 Penyimpanan evidens 5 FORMAT PENYEDIAAN 5.1 Penyediaan Esei Hasil penulisan hendaklah ditaip pada kertas A Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman bersaiz Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan langkau dua baris (double spacing) Panjang setiap esei hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan. 7 TERHAD

8 5.1.5 Hasil penulisan hendaklah dijilid Kulit penulisan esei hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus. 5.2 Penyediaan Portfolio Portfolio hendaklah mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses penghasilan kerja kursus Portfolio hendaklah mengandungi rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran seperti yang dikehendaki oleh soalan kerja kursus yang berkenaan Saiz kertas portfolio ialah A Pada muka depan kulit portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus Portfolio hendaklah dijilid Kulit portfolio hendaklah kemas dan ringkas serta tidak perlu dihiasi atau ditampal dengan bahan asing (kolaj) Kandungan portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer. Jenis huruf untuk teks ialah Times New Roman bersaiz Tulisan kreatif yang sesuai boleh digunakan untuk kapsyen atau di bahagian akhir portfolio Jumlah muka surat hendaklah tidak melebihi 30 halaman. 5.3 Penyediaan Projek Multimedia Hasil projek hendaklah mengandungi penerapan elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual Tempoh persembahan multimedia tertakluk kepada arahan soalan yang dikeluarkan oleh MPM Hasil projek multimedia hendaklah dihantar dalam bentuk cakera padat (CD) Hasil projek hendaklah mesra pengguna. Calon boleh menggunakan autorun atau auto click dan jika ada arahan-arahan khusus yang lain, ia hendaklah dinyatakan Calon hendaklah menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan Laporan tersebut hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz CD dan laporan bertulis projek multimedia hendaklah dimasukkan dalam kit atau sampul surat berukuran A Pada kit atau sampul surat tersebut tampalkan maklumat yang ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12 yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor soalan kerja kursus, dan spesifikasi yang digunakan. 8 TERHAD

9 6 STRUKTUR PENYEDIAAN 6.1 Penyediaan esei Pengenalan Objektif kajian Kaedah kajian Isi kajian Penutup Senarai rujukan 6.2 Penyediaan portfolio Pengenalan Objektif kajian Kaedah kajian Isi kajian Penutup Senarai rujukan 6.3 Penyediaan projek multimedia Hasil persembahan multimedia hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam CD. Calon hendaklah menyatakan spesifikasi yang digunakan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPoint, Mikromedia Flash Mx, Movie Maker, dan sebagainya Laporan bertulis tentang projek multimedia hendaklah mengandungi perkara yang berikut: Sinopsis projek Papan cerita 9 TERHAD

10 PENSKORAN 7.1 Esei Bil Penulisan Aspek Pemarkahan 1 Pengenalan 3 2 Objektif kajian 3 3 Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup 3 6 Senarai rujukan 3 7 Kemahiran insaniah 3 8 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Jumlah Peratusan Peratusan markah Portfolio Bil Aspek Pemarkahan Penulisan 1 Pengenalan 3 2 Objektif kajian 3 3 Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup 3 6 Senarai rujukan 3 7 Kemahiran insaniah 3 8 Keaslian 2 Jumlah Peratusan TERHAD

11 Bil Aspek Pemarkahan Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Jumlah Peratusan Peratusan markah Projek Multimedia Bil Perancangan Aspek Pemarkahan 1 Sinopsis projek 6 2 Papan cerita 24 3 Kreativiti 5 Penghasilan 1 Persembahan multimedia 10 2 Kemahiran insaniah 3 3 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Jumlah Peratusan Peratusan markah TERHAD

12 BAHAGIAN II : CALON 8 TANGGUNGJAWAB CALON 8.1 Memahami sukatan pelajaran dan arahan pelaksanaan kerja kursus 8.2 Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan kerja kursus 8.3 Merancang jadual kerja pelaksanaan kerja kursus 8.4 Membincangkan pemilihan tajuk kerja kursus bersama-sama dengan guru berdasarkan tiga pilihan tajuk yang ditetapkan oleh MPM 8.5 Menyediakan kerja kursus berdasarkan tajuk yang dipilih 8.6 Mengelakkan berbincang hal-hal sensitif dalam kerja kursus, seperti hal yang berkaitan dengan agama, kaum, dan politik 8.7 Menghantar kerja kursus kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum sesi pembentangan 8.8 Membentangkan kerja kursus secara individu mengikut tarikh, waktu, tempat, dan tempoh yang ditetapkan 8.9 Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru semasa sesi pembentangan kerja kursus 8.10 Menggunakan alat bantu yang sesuai semasa sesi pembentangan kerja kursus 8.11 Menandatangani borang rekod kerja kursus calon dan borang perakuan calon 9 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS Tarikh Perkara Tindakan Calon 13 Januari Februari hingga 22 September 2017 Manual Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan, pemeriksaan, serta pembentangan kerja kursus Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Menerima soalan kerja kursus dan pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja kursus Memahami soalan kerja kursus Membincangkan soalan kerja kursus bersama-sama dengan guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat Menyusun dapatan Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat Menghasilkan kerja kursus yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti kerja kursus 12 TERHAD

13 Tarikh Perkara Tindakan Calon Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru Membentangkan kerja kursus pada tarikh dan masa yang ditetapkan 10 FORMAT PENYEDIAAN 10.1 Penyediaan Esei Hasil penulisan hendaklah ditaip pada kertas A Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman bersaiz Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan langkau dua baris (double spacing) Panjang setiap esei hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan Hasil penulisan hendaklah dijilid Kulit penulisan esei hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus Penyediaan Portfolio Portfolio hendaklah mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses penghasilan kerja kursus Portfolio hendaklah mengandungi rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran seperti yang dikehendaki oleh soalan kerja kursus yang berkenaan Saiz kertas portfolio ialah A Pada muka depan kulit portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus Portfolio hendaklah dijilid Kulit portfolio hendaklah kemas dan ringkas serta tidak perlu dihiasi atau ditampal dengan bahan asing (kolaj) Kandungan portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer. Jenis huruf untuk teks ialah Times New Roman bersaiz Tulisan kreatif yang sesuai boleh digunakan untuk kapsyen atau di bahagian akhir portfolio Jumlah muka surat hendaklah tidak melebihi 30 halaman Penyediaan Projek Multimedia Hasil projek hendaklah mengandungi penerapan elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual Tempoh persembahan multimedia tertakluk kepada arahan soalan yang dikeluarkan oleh MPM Hasil projek multimedia hendaklah dihantar dalam bentuk cakera padat (CD). 13 TERHAD

14 Hasil projek hendaklah mesra pengguna. Calon boleh menggunakan autorun atau auto click dan jika ada arahan-arahan khusus yang lain, ia hendaklah dinyatakan Calon hendaklah menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan Laporan tersebut hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz CD dan laporan bertulis projek multimedia hendaklah dimasukkan dalam kit atau sampul surat berukuran A Pada kit atau sampul surat tersebut tampalkan maklumat yang ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12 yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor soalan kerja kursus, dan spesifikasi yang digunakan. 11 STRUKTUR PENYEDIAAN 11.1 Penyediaan esei Pengenalan Objektif kajian Kaedah kajian Isi kajian Penutup Senarai rujukan 11.2 Penyediaan portfolio Pengenalan Objektif kajian Kaedah kajian Isi kajian Penutup Senarai rujukan 11.3 Penyediaan projek multimedia Hasil persembahan multimedia hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam CD. Calon hendaklah menyatakan spesifikasi yang digunakan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPoint, Mikromedia Flash Mx, Movie Maker, dan sebagainya Laporan bertulis tentang projek multimedia hendaklah mengandungi perkara yang berikut: Sinopsis projek Papan cerita 14 TERHAD

15 Lampiran 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 TAJUK: NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH 15 TERHAD

16 Lampiran 2 BPC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG PERAKUAN CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat Kerja Projek Calon Makluman kepada calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa kerja projek mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif (untuk calon persendirian individu). Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus... telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh 16 TERHAD

17 Lampiran 3 BRKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 No. Pusat/Angka Giliran:... No. Kad Pengenalan:... Tarikh Aktiviti dalam Penghasilan Kerja Kursus (diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Guru Tandatangan Calon (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Pengesahan Guru Mata Pelajaran:... Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tandatangan Guru:... Nama Guru:... Tarikh:... Cap Sekolah: Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus. 17 TERHAD

18 Lampiran 4.1 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 Nama Calon:... Angka Giliran:... No. Kad Pengenalan:... (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Bil. A Kriteria Penilaian Esei Penulisan Penuh 1 Pengenalan 3 2 Objektif kajian 3 3 Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup 3 6 Senarai rujukan 3 7 Kemahiran insaniah 3 8 Keaslian 2 B Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Guru/Pemeriksa Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa :... Tandatangan Penyelaras:... Nama:... Nama:... No. Kad Pengenalan:... No. Kad Pengenalan:... Tarikh:... Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... Nota: calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 18 TERHAD

19 Lampiran 4.2 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 Nama Calon:... Angka Giliran:... No. Kad Pengenalan:... (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Bil. A Kriteria Penilaian Portfolio Penulisan Penuh 1 Pengenalan 3 2 Objektif kajian 3 3 Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup 3 6 Senarai rujukan 3 7 Kemahiran insaniah 3 8 Keaslian 2 B Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Guru/Pemeriksa Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa :... Tandatangan Penyelaras:... Nama:... Nama:... No. Kad Pengenalan:... No. Kad Pengenalan:... Tarikh:... Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... Nota: calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 19 TERHAD

20 Lampiran 4.3 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 Nama Calon:... Angka Giliran:... No. Kad Pengenalan:... (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Kriteria Penilaian Bil. Projek Multimedia Penuh A Perancangan 1 Sinopsis projek 6 2 Papan cerita 24 3 Kreativiti 5 B Penghasilan 1 Persembahan multimedia 10 2 Kemahiran insaniah 3 3 Keaslian 2 C Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Guru/Pemeriksa Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa :... Tandatangan Penyelaras:... Nama:... Nama:... No. Kad Pengenalan:... No. Kad Pengenalan:... Tarikh:... Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... Nota: calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 20 TERHAD

21 Lampiran 5 BRuMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: 2 HINGGA 3 TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 NAMA SEKOLAH/NO. PUSAT:... (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa) Bil. Angka Giliran No. Kad Pengenalan Catatan (Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman) PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENGETUA Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa :... Tandatangan Pengetua:... Nama:... Nama:... No. Kad Pengenalan:... No. Kad Pengenalan:... Tarikh:... Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... No. Telefon (sekolah) :... (bimbit) :... Nota: Borang Rumusan Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission. 21 TERHAD

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) (Kerja Projek) Kertas 4 (922/4) Sepanjang

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH BPC BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4)

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL CALON 1 [SEKOLAH KERAJAAN] PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATA PELAJARAN SYARIAH (930/4) PENGGAL 2: JANUARI

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Lebih terperinci

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Projek Kajian Seni Visual

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2018 Buku panduan ini mengandungi 18

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2017 Buku panduan ini mengandungi 16

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

TAKLIMAT KEPADA JURULATIH UTAMA TENTANG PENGENDALIAN KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

TAKLIMAT KEPADA JURULATIH UTAMA TENTANG PENGENDALIAN KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 TAKLIMAT KEPADA JURULATIH UTAMA TENTANG PENGENDALIAN KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 PEREKAAN SOALAN 4 Hasilkan sebuah model rekabentuk ketuhar

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi

Lebih terperinci

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN SENARIO (BOLEH SESUAIKAN IKUT PROGRAM PELAJAR) Anda merupakan seorang guru baru di sebuah sekolah yang terpencil, tetapi mempunyai segala kemudahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 922 Sukatan Pelajaran

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 922 Sukatan Pelajaran MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 922 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Kursus: Program: Kumpulan: Disediakan oleh: EDU 3053 - Teknologi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS BORANG C1 BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA MUDA Nama Pelajar : No Matrik : TAJUK: OBJEKTIF: SINOPSIS : Tandatangan : Tarikh : BORANG C2

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH LP/SVM/UT/2017 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 2017 SEJARAH KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN SWASTA (ILKS)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

SYARAT PERTANDINGAN DAN TEMA PENYELIDIKAN PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN 2013 KATEGORI SEKOLAH MENENGAH

SYARAT PERTANDINGAN DAN TEMA PENYELIDIKAN PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN 2013 KATEGORI SEKOLAH MENENGAH SYARAT PERTANDINGAN DAN TEMA PENYELIDIKAN PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN 2013 KATEGORI SEKOLAH MENENGAH A. TEMA PENYELIDIKAN i. Pakaian tradisional etnik Sarawak (satu etnik sahaja). ii. Permainan

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 LP/UPSR 18 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 2014 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA BAHAGIAN A GURU BESAR - ARAHAN AM LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) LP/ SPMU /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR 25 MEI 2006 1.0 PENGENALAN Tujuan

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir :

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir : Mukasurat : 2 dari 13 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini disediakan bertujuan untuk menjelaskan kaedah menyediakan soalan peperiksaan akhir bagi mata pelajaran yang ditawarkan oleh FPPSM mengikut standard yang

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan.. Setiap

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN LP/PT3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI MAC 2014 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 LP/PMR 6 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI NOVEMBER 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2018 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1.0 PENDAHULUAN 1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa

Lebih terperinci

more examination papers at :

more examination papers at : JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2015 TARIKH WAKTU 09:50 pagi - 10:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA. Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak

MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA. Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERTANDINGAN MEMBACA Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak BAGAIMANA MENGGUNAKAN MODUL Modul ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PENDIDIKAN SENI VISUAL KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KERJA KURSUS Kertas 3 Februari Julai 2611/3 TERHAD /3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PENDIDIKAN SENI VISUAL KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KERJA KURSUS Kertas 3 Februari Julai 2611/3 TERHAD /3 TERHAD 1 2611/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PENDIDIKAN SENI VISUAL KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KERJA KURSUS Kertas 3 Februari Julai 2611/3 1. Kertas

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 Draf 2 LP/UPSR/2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2012 HAKCIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN KESENIAN Tugasan Pentaksiran Pusat Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN KESENIAN Tugasan Pentaksiran Pusat Februari Julai TERHAD 1 60 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 60 PENDIDIKAN KESENIAN Tugasan Pentaksiran Pusat Februari Julai 1. Kertas ini mengandungi Tugasan Individu

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK.UiTM..(0).15 Tandatangan Nama Muka Surat : 1 /11 PENULISAN AKADEMIK PK.UiTM..(O).15 Disediakan Disemak Diluluskan Muhammad Yusuf Masod Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA SEMESTER 1 SESI 1/2017 KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM)

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA SEMESTER 1 SESI 1/2017 KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) LP/SVM/UT/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PENILAIAN AKHIR UJIAN BERTULIS DAN UJIAN AMALI SEMESTER 1 SESI 1/ KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) HAK

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 LP/UPSR/CBK 18A LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN CALON BERKEPERLUAN KHAS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN

Lebih terperinci

FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN)

FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN) FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN) A. TANGGUNGJAWAB TUTOR PENYELIA (a) Membimbing pelajar untuk menyediakan cadangan (proposal) kajian tindakan. (b) Mencadangkan kepada

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021 Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) (Arahan kerja ini diguna pakai untuk Fakulti yang tidak mempunyai arahan kerja atau panduan khusus Disertasi/Projek Bacelor mengikut kesesuaian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH UTARA SARAWAK 2017

PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH UTARA SARAWAK 2017 PERTANDINGAN WARISAN BUDAYA TEMPATAN ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH UTARA SARAWAK 2017 Anjuran Pustaka Negeri Sarawak, Miri Jalan Kipas, Miri City Fan 98000 Miri, Sarawak Tel: 085-422525 Faks:

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2015 PENGGAL 1 STPM 2015 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERJA KURUS PENDEK (KKP) PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERJA KURUS PENDEK (KKP) PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERJA KURUS PENDEK (KKP) PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) NAMA KURSUS: Pentaksiran dan Pengurusan Matapelajaran Pendidikan Moral di Sekolah

Lebih terperinci