PELAN SEMUA-DALAM-SATU YANG MERANGKUMI SEGALA KEPERLUAN PERLINDUNGAN DAN PELABURAN ANDA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PELAN SEMUA-DALAM-SATU YANG MERANGKUMI SEGALA KEPERLUAN PERLINDUNGAN DAN PELABURAN ANDA"

Transkripsi

1 PELAN SEMUA-DALAM-SATU YANG MERANGKUMI SEGALA KEPERLUAN PERLINDUNGAN DAN PELABURAN ANDA

2 MEMPEROLEHI PERLINDUNGAN DAN PELABURAN ANDA MELALUI CARA YANG BIJAK! Akhirnya, anda telah berjaya mencapai kelulusan dari kolej dan mula menghadapi fasa kedewasaan baru. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Anda mula menabung dan merancang untuk babak hidup yang baru ini seperti membina satu keluarga bersama orang tersayang, diikuti dengan perancangan untuk pendidikan anak anda, perlindungan rawatan dan pengumpulan harta. Di samping itu, anda juga berhasrat untuk menikmati tahun persaraan anda. Takaful Malaysia amat memahami keperluan hidup anda. Oleh sebab itu, Takaful Malaysia telah merangka satu pelan yang unik, bagi memenuhi keperluan setiap fasa kehidupan anda. Takaful myinvest adalah satu pelan pelaburan berkait yang berstruktur dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Ia memenuhi keperluan setiap fasa kehidupan anda dengan cara yang bererti dan tidak dikompromikan. Dengan menggabungkan kedua-dua perlindungan dan pelaburan anda melalui variasi rider Takaful dan dana pelaburan. Segala keperluan kehidupan anda dapat dicapai dengan hanya Caruman serendah RM100 sebulan. Jangan tunggu lagi! Gabungkan perlindungan dan pelaburan anda SEKARANG!

3 Gabungkan PERLINDUNGAN DAN PELABURAN ANDA MELALUI Takaful myinvest Terima kasih kepada Takaful myinvest, anda kini boleh menggabungkan kedua-dua perlindungan dan keperluan pelaburan anda melalui cara yang bijak dan mudah! Pilih untuk melabur di mana-mana 5 dana yang berteraskan kepada prinsip-prinsip Syariah; Kemampuan mengawal keperluan perlindungan anda dengan penambahan rider potongan unit yang komprehensif; Memanfaatkan segala pengalaman para professional dana kami dalam mengendalikan dana anda bagi mencapai pulangan pelaburan yang terbaik; Menikmati pulangan pelaburan tanpa menyerahkan sijil; Penukaran atau penambahan dana anda bagi memuaskan selera pelaburan anda pada bila-bila masa. Dua (2) penukaran yang percuma pada setiap Tahun Sijil; Mengendalikan pengeluaran separa* bagi kegunaan semasa kecemasan pada bila-bila masa; Memperolehi fleksibiliti dengan memilih amaun Jumlah Perlindungan berdasarkan pilihan Caruman yang anda ingin bayar; Nikmati caj risiko yang lebih rendah dengan liputan yang lebih tinggi pada usia yang muda. * Tertakluk kepada caj-caj pengeluaran separa JANGKAUAN PERLINDUNGAN KEWANGAN YANG KOMPREHENSIF! Anda memperolehi kedua-dua perlindungan Takaful dan pelaburan melalui Takaful myinvest. Meliputi kematian biasa dan manfaat keilatan ke jangkauan komprehensif rider potongan unit, kami akan sentiasa memastikan anda terjamin dan dilindungi pada setiap masa. Jenis-jenis perlindungan kewangan yang ditawarkan di dalam pelan ini termasuk: Perlindungan kematian biasa & keilatan Kematian kemalangan** Keilatan menyeluruh kemalangan** Pendapatan harian bagi penghospitalan** Penyakit kritikal** Pengecualian Caruman** ** Jika rider potongan unit disertakan dengan pelan STRATEGI PELABURAN YANG FLEKSIBEL! Selain daripada perlindungan Takaful, anda juga boleh membina portfolio pelaburan sendiri dengan berdasarkan kewangan dan selera risiko anda melalui pelaburan dalam dana pelaburan pilihan bagi mencapai objektif pelaburan anda.

4 APAKAH jenis-jenis DANA PELABURAN tersebut? Takaful Malaysia menyediakan rangkaian dana pelaburan yang luas yang dapat membantu anda mencapai objektif kewangan & pelaburan mengikut fasa-fasa hidup anda yang berlainan: Nama Dana Objektif Pelaburan Ihsan (Dana Seimbang) Untuk memperoleh arus pendapatan sederhana dan pulangan pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang dengan kepelbagaian portfolio pelaburan. Menawarkan kepelbagaian portfolio yang mengandungi gabungan ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap yang seimbang. Irad (Dana Dividen) Untuk mencapai pendapatan dividen dalam jangkamasa panjang menerusi pelaburan selektif dalam saham dividen berpulangan tinggi yang memberikan kadar dividen kasar tahunan sekurang-kurangnya sebanyak 4%. Menawarkan pertumbuhan modal menerusi pelaburan selektif di dalam saham-saham Mewah yang berpotensi memberikan pulangan modal dalam jangkamasa panjang. Ihfaz (Dana Pengesan Indeks ) Untuk memberikan pulangan yang selari dengan prestasi FBM Indeks Emas Syariah. Istifad (Dana Saham Mewah) Untuk memberikan pulangan modal yang konsisten dalam jangkamasa panjang menerusi pelaburan dalam saham-saham Mewah selaras prinsip Syariah. Ittihad (Dana Pertumbuhan) Untuk memberikan peluang pertumbuhan modal dan pendapatan dividen melalui pelaburan selektif dalam saham-saham yang disenaraikan di dalam Bursa Malaysia Berhad yang telah diluluskan oleh MPS.

5 Instrumen* Minimum 10% dan maksimum 40% dalam saham Malaysia yang telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti (MPS); Risiko/ Kadar Pulangan Rendah / Sederhana Minimum 10% dan maksimum 60% dalam Sekuriti Hutang Swasta Islam dan Pelaburan Terbitan Kerajaan Malaysia. Bakinya dalam instrumen pasaran wang Islam. Minimum 40% dan maksimum 90% di dalam saham-saham Malaysia yang diluluskan oleh MPS; Minimum 50% daripada komposisi pelaburan di dalam saham-saham dividen; dan Bakinya dalam instrumen pasaran wang Islam. Sederhana 90% - 95% di dalam saham-saham Malaysia yang telah diluluskan oleh MPS; dan Bakinya dalam instrumen pasaran wang Islam. Minimum 40% dan maksimum 90% di dalam saham-saham Malaysia yang telah diluluskan oleh MPS; dan Bakinya dalam instrumen pasaran wang Islam. Sederhana / Tinggi Minimum 50% dan maksimum 95% di dalam saham-saham Malaysia yang diluluskan oleh MPS; dan Bakinya di dalam tunai, tempoh lama dan singkat Sekuriti Hutang Swasta Islam dan lain-lain kecairan pelaburan Islam. Tinggi

6 Anda mempunyai fleksibiliti untuk membuat pilihan daripada perkadaran yang berbeza untuk dana-dana pelaburan yang telah dipilih serta menukar jenis dana untuk memenuhi strategi-strategi pelaburan anda. Dana-dana pelaburan yang disebutkan di atas akan diuruskan oleh Jabatan Pelaburan, Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Jabatan pelaburan merangkumi sekumpulan pengurus portfolio profesional dan penganalisis pelaburan yang mempunyai purata pengalaman selama 14 tahun dalam pengurusan dana bernilai lebih RM7 bilion. NOTA*: Pemilihan sekuriti yang boleh dilabur dilakukan mengikut cara sistematik di mana proses pelaburan tertakluk kepada polisi dalaman. Proses pelaburan sistematik tersebut juga mengikut garis panduan ketat Badan Penasihat Syariah Syarikat untuk memastikan prinsip-prinsip Syariah tidak dikompromi di dalam setiap keputusan pelaburan yang dibuat. SIAPAKAH YANG LAYAK MENYERTAI? Sesiapa yang berumur antara 30 hari dan 65 tahun layak menyertai Takaful myinvest (bergantung kepada penilaian pengunderaitan). Anda akan menikmati manfaat-manfaat daripada pelan ini sehingga umur tamat maksima pada 80 tahun. APAKAH MANFAAT YANG DISEDIAKAN? Jika berlaku kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (KKM) peserta, manfaat Takaful akan dibayar kepada penama untuk mengendalikan pembayaran kepada penerima-penerimanya mengikut opsyen yang anda pilih: Opsyen A Jumlah Perlindungan Dijamin dan Nilai Aset Bersih (NAB) dana pelaburan tersebut. Opsyen B Jumlah Perlindungan Dijamin atau Nilai Aset Bersih (NAB) dana pelaburan tersebut, yang mana lebih tinggi. Sijil ini tidak akan membayar Jumlah Perlindungan pada tarikh serahan atau matang. Anda boleh memilih amaun Jumlah Perlindungan berdasarkan Caruman yang anda ingin bayar, bergantung kepada gandaan Caruman Takaful seperti mana ditunjukkan dalam jadual berikut : (sila rujuk Lampiran 1 bagi pengiraan Caruman Takaful dan Caruman Pelaburan).

7 Umur Masuk Gandaan Jumlah Perlindungan 30 hari Apabila matang, NAB dana pelaburan pada tarikh penilaian yang berikutnya selepas tarikh matang tolak sebarang hutang akan dibayar kepada Pemilik sijil. NAB dana pelaburan tersebut tidak dijamin dan berdasarkan prestasi sebenar dana tersebut. Sila rujuk kepada sijil untuk maklumat terperinci manfaat-manfaat yang terkandung dalam pelan ini. Berapakah caruman ANDA? Anda diberi kebebasan untuk memilih amaun Caruman dengan minima RM100 sebulan atau RM1,200 setahun. Caruman bulanan harus dalam gandaan RM10. CARA BAYARAN caruman Anda boleh memilih untuk membayar Caruman anda sama ada secara bulanan, suku tahunan, setengah tahunan atau tahunan melalui: Tunai Cek Kad Kredit (Cawangan-cawangan STMB) Arahan Tetap Kad Kredit Autodebit dari Akaun Maybank Arahan Tetap Bank di BIMB atau BSN Potongan Gaji YURAN DAN CAJ Takaful myinvest menggunapakai kontrak Wakalah yang bertujuan untuk mengurus dan melaburkan Caruman anda. Yuran dan caj berhubung dengan pelan ini adalah seperti berikut:

8 Caruman tidak diperuntukan Caruman Tidak Diperuntukan adalah untuk perbelanjaan berkaitan pemerolehan. Caruman Tidak Diperuntukan hanya boleh digunakan untuk Caruman Takaful (sila rujuk Lampiran 1 bagi pengiraan Caruman Takaful dan Caruman Pelaburan). Tahun Sijil Caruman Tidak Diperuntukan (% Caruman) 1 60% 2 50% 3 35% 4 30% 5 25% 6 15% 7 & Ke atas 0% Caruman Diperuntukan (Caruman tolak Caruman Tidak Diperuntukan) akan digunakan untuk membeli unit-unit dana pelaburan berkait. Bilangan unit yang dibeli adalah bersamaan Caruman diperuntukan dibahagikan dengan harga unit tersebut. Ilustrasi di bawah adalah contoh bagi Caruman Takaful Tahunan sebanyak RM1, 200 : Tahun Sijil Caruman Takaful Caruman Tidak Diperuntukan Caruman Diperuntukan 1 1, , , , , , ,020 7 & Ke atas 1, ,200 Caj perkhidmatan Caj perkhidmatan tetap bulanan sebanyak RM5 akan dipotong melalui pembatalan unit dari dana pelaburan anda. Caj pengurusan dana Caj pengurusan dana berdasarkan perkadaran ekuiti dan pendapatan tetap yang tertakluk dalam lingkungan berikut: Caj minima Caj maksima : 1.0% dari NAB setahun : 1.5% dari NAB setahun. Caj pengurusan akan bertambah mengikut dasar harian.

9 Caj Pertukaran Dua (2) pertukaran percuma dibenarkan pada setiap Tahun sijil. Penukaran yang selanjutnya akan dikenakan caj sebanyak RM50 setiap satu. Caj Penambahan Caruman Pelaburan Penambahan tunggal : 5% dari Caruman Pelaburan : 5% dari amaun penambahan Caj pengeluaran separa Satu caj tetap sebanyak RM50 akan ditolak daripada amaun pengeluaran separa dibayar. Jumlah NAB dana pelaburan tersebut selepas pengeluaran separa harus mempunyai sekurang-kurangnya RM1,000. Caj serahan Nilai terendah sama ada RM100 atau 10% daripada nilai serahan. Caj Tabarru Caj Tabarru ditolak dari Dana Pelaburan sewaktu ulang tahun bulanan sijil untuk membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah. Segala yuran dan caj adalah tidak dijamin. Lampiran 1: Pengiraan Caruman Takaful & Caruman Pelaburan Caruman Tahunan anda dibahagikan kepada Caruman Takaful dan Caruman Pelaburan bagi tujuan pengiraan Yuran & Caj. Caruman Takaful bergantung kepada caj Caruman Tidak Diperuntukan dan Caruman Pelaburan tertakluk kepada caj penambahan. Pengiraan adalah berdasarkan umur masuk anda, amaun Jumlah Perlindungan dan Faktor Jumlah Perlindungan mengikut jadual berikut: Umur Masuk Faktor Jumlah Perlindungan Minima 30 hari

10 Ilustrasi berikut adalah contoh cara pengiraan bagi Caruman Tahunan Takaful sebanyak RM6,000 : Umur Masuk : 35 Jumlah Perlindungan : RM200,000 Caruman Tahunan Takaful : RM6,000 Faktor Jumlah Perlindungan : 40 Caruman Takaful : 200,000 / 40 = RM5,000 Caruman Pelaburan : RM6,000 RM5,000 = RM1,000 Sekiranya pengiraan Caruman Takaful melebihi Caruman Tahunan, keseluruhan Caruman Tahunan akan dianggap sebagai Caruman Takaful. Agihan Lebihan Tiada agihan lebihan untuk Dana Risiko Pelaburan Berkait. Lebihan, sekiranya ada, akan kekal dalam Dana Risiko Pelaburan Berkait bagi melindungi dari pengalaman tuntutan luar jangka. LAMPIRAN RIDER Anda boleh menyertai satu atau lebih banyak rider potongan unit bagi meningkatkan perlindungan di bawah pelan ini: Pembayar (Sekiranya pembayar bukannya Peserta - cuma satu daripada rider berikut dibenarkan) Rider Potongan Unit - Pengecualian Caruman Ditambahnilai (Kematian, Keilatan Kekal dan Menyeluruh (KKM) & Penyakit Kritikal) Rider Potongan Unit - Pengecualian Caruman untuk Pembayar (Kematian, Keilatan Kekal dan Menyeluruh) Peserta Rider Potongan Unit - Kemalangan Diri Rider Potongan Unit - Manfaat Tunai Hospital Rider Potongan Unit - Penyakit Kritikal (Tambahan) Rider Potongan Unit - Pengecualian Caruman Penyakit Kritikal Pengecualian & Had Perlindungan Takaful myinvest adalah tertakluk kepada pengecualian dan had yang tertentu: Kematian Bunuh diri ketika waras atau tidak waras dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh penyertaan. Keilatan Kekal dan Menyeluruh (KKM) Keilatan disebabkan perang atau operasi seakan perang; Sebarang pelanggaran undang-undang oleh anda atau serangan disebabkan provokasi anda; dan Penyertaan dalam latihan untuk sebarang sukan yang merbahaya atau berbahaya atau pertandingan atau menunggang atau dalam sebarang jenis larian atau pertandingan. Pengecualian dan had-had di atas bukanlah menyeluruh. Informasi terperinci yang selebihnya boleh didapati di dalam sijil.

11 TERMA ISU YANG PENTING 1. Anda perlu memastikan pelan ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan Caruman dibayar di bawah sijil ini adalah amaun yang anda mampu bayar. 2. Adalah amat penting untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat bagi membolehkan Syarikat atau wakilnya memberikan nasihat mengenai kesesuaian produk mengikut keperluan dan situasi anda. 3. Anda diberi 15 hari tempoh pemerhatian percuma untuk meneliti sama ada sijil tersebut memenuhi jangkaan anda. Jikalau anda mendapati ia tidak sesuai, anda berhak mengembalikan sijil tersebut dalam tempoh ini dan Syarikat akan mengembalikan: - Caruman-caruman Tidak Diperuntukan; - Nilai unit yang telah diperuntukan (sekiranya ada) pada harga unit semasa tarikh penilaian yang berikutnya; - Sebarang caj Tabarru dan yuran sijil yang ditolak, selepas potongan perbelanjaan pemeriksaan perubatan. 4. Aset setiap dana pelaburan dinilaikan pada tiap hari perniagaan bagi menentukan harga setiap unit. Sila rujuk sijil anda mengenai informasi yang lebih terperinci berkenaan asas penilaian setiap kelas aset. 5. Penilaian tunggal digunakan di mana setiap unit dibeli dan dijual pada satu harga. 6. Unit dalam sebarang Dana Unit hanya boleh diwujudkan sekiranya ada penambahan ke dalam aset Dana tersebut aset yang nilainya bersamaan nilai unit yang dicipta. Unit dalam sebarang Dana unit hanya boleh dibatalkan sekiranya ada pengeluaran dari aset Dana tersebut yang nilainya bersamaan nilai unit yang dibatalkan. 7. Prestasi terdahulu dana mungkin bukan satu panduan yang baik terhadap prestasi masa hadapan yang mungkin berubah. 8. Anda harus mengingati bahawa setiap pelaburan mempunyai kadar risiko yang tertentu yang anda tanggung dengan sepenuhnya. Nilai dana akan berubah mengikut dasar prestasi dana pelaburan berkait tersebut. 9. Syarikat mempunyai hak untuk menghentikan terbitan atau penebusan unit dalam keadaan luar biasa seperti kemungkinan penutupan sementara Pertukaran Berdaftar yang relevan. 10. Sijil ini akan dibatalkan secara automatik apabila satu (1) daripada keadaan berikut berlaku: - Sijil ditamatkan dalam Tempoh Pemerhatian Percuma; atau - Sijil yang luput diserahkan, dibatalkan atau matang; atau - Tuntutan perlu dibayar yang timbul akibat kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (KKM). Sijil tersebut tidak akan memberikan manfaat dari dana masing-masing akibat pembatalan sijil. 11. Jika anda menyertai terlalu banyak rider potongan unit, caj-caj berkemungkinan menghabiskan unit dana pelaburan berkait anda. Jika dana pelaburan berkait tidak mencukupi untuk potongan Tabarru, sijil tersebut akan luput. 12. Sekiranya anda membatalkan sijil anda dalam tahun awalan, anda mungkin memperolehi amaun yang kurang dari jumlah pembayaran anda. 13. Jika anda tidak membayar Caruman secara berkala dan pada masa yang tepat, perlindungan Takaful tersebut mungkin terganggu apabila caj diperlukan, termasuk caj rider yang melebihi nilai unit dana pelaburan sedia ada.

12 14. Caj Tabarru ditolak dari Dana Pelaburan semasa ulang tahun bulanan. Jika Dana Pelaburan tersebut tidak mencukupi untuk tolakan Tabarru, sijil tersebut akan luput. 15. Syarikat mempunyai hak untuk menolak tuntutan dalam keadaan di mana anda gagal membekalkan informasi relevan yang akan mempengaruhi keputusan Syarikat untuk menerima atau menolak risiko tersebut dan berkenaan terma yang akan diterapkan kepada anda. 16. Caruman yang dibayar untuk pelan ini, disamping sebarang Takaful keluarga atau pelan insurans nyawa dimiliki dan sebarang caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), layak mendapat potongan cukai sehingga amaun maksima tertakluk kepada definisi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) setiap tahun cukai, di bawah elaun cukai bagi caruman Takaful/ premium insurans dan Caruman kepada skim persaraan yang diluluskan atau KWSP. Semua potongan adalah tertakluk kepada keputusan muktamad LHDN. 17. Jika Caruman Tahunan anda melebihi RM5,000, anda dinasihati mempertimbangkan untuk menyertai satu produk Caruman tunggal pelaburan berkait. Sekiranya anda memutuskan untuk menyertai produk Caruman tahunan pelaburan berkait, anda dinasihati menggunakan kemudahan penambahan sebagai cara memaksimumkan nilai pelaburan. 18. Brosur ini adalah sebagai informasi umum sahaja dan tidak mewakili Sijil Takaful tersebut. 19. Sekiranya terdapat konflik antara versi Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Inggeris akan digunapakai. Impikan rumah mewah, pendidikan terbaik, corak kehidupan sempurna atau kehidupan persaraan yang lebih baik? Tidak kira apa kemahuan hidup anda, anda memerlukan asas kewangan yang kukuh untuk mencapainya. Di Takaful Malaysia, kami akan sentiasa berada disisi anda, membantu mencapai kemahuan hidup masa hadapan anda dengan membinakan satu keadaan kewangan yang sihat dan kukuh. Ibu Pejabat Syarikat Takaful Malaysia Berhad ( K) Tingkat 26, Blok Annex, Dataran Kewangan Darul Takaful, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Peti Surat 11483, Kuala Lumpur. Tel Faks khidmat pelanggan TAKAFUL ( ) Laman Web takaful-malaysia.com.my E-mel Syarikat Takaful Malaysia Berhad adalah sebuah syarikat berlesen di bawah Akta Takaful dan diregulasikan oleh Bank Negara Malaysia

GANJARAN KEPADA SI MANJA ANDA DENGAN HADIAH PENDIDIKAN

GANJARAN KEPADA SI MANJA ANDA DENGAN HADIAH PENDIDIKAN GANJARAN KEPADA SI MANJA ANDA DENGAN HADIAH PENDIDIKAN CAPAILAH MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH UNTUK SI MANJA ANDA Ia merupakan suatu babak yang baru di dalam hidup anda apabila menyambut kehadiran cahaya

Lebih terperinci

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA BEBAS DARI KERISAUAN KEWANGAN SEUMUR HIDUP Corak kehidupan anda bertambah baik sepanjang masa dengan mempunyai kereta yang baik kepada yang lebih bagus,

Lebih terperinci

Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka.

Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka. Takaful Elite Takafulink Nikmati detik indah bersama keluarga dan keupayaan untuk melindungi mereka. Ahli Kumpulan Perlindungan yang memberikan anda masa untuk bersama keluarga anda dan simpanan untuk

Lebih terperinci

Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan.

Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan. Insurans Elitelink Pilih perlindungan paling bersesuaian dengan gaya hidup anda dan kemewahan berterusan. Ahli Kumpulan Nikmati gaya hidup anda dan fleksibiliti untuk perlindungan. Mengecapi gaya hidup

Lebih terperinci

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia Giro Takaful Premier Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda Ianya menjadi impian semua orang untuk

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL Dalam usaha memenuhi impian hidup anda, rancanglah lebih awal

Lebih terperinci

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUcash premier SIMPANAN Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Khazanah emas di hujung pelangi. Sepintas Lalu: PRUcash premier

Lebih terperinci

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti?

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? PruBSN Warisan Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? A PruBSN Warisan Salah satu daripada matlamat dalam hidup adalah untuk memastikan mereka yang tersayang dijaga walaupun setelah ketiadaan

Lebih terperinci

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia Giro Takaful Asas Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Satu-Satunya Pelan Yang Memberi PENINGKATAN Perlindungan Sejajar Dengan Perubahan Kehidupan

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya.

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. PRUvantage Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. Adakah simpanan wang anda memberikan pulangan sewajarnya? Kini wang anda mungkin disimpan dalam akaun

Lebih terperinci

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUguard my family Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga Strategic Alliance Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Nikmati perlindungan menyeluruh mampu dimiliki untuk seisi keluarga.

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun.

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Capital Investment-linked Takaful Plus. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Simpanan Dapatkan Pemangkin untuk Manfaat Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Pengenalan 01 Jadikan impian anda satu kenyataan dengan Cash Booster! Kami ingin melancong setiap tahun sambil menyimpan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

TAKAFULINK DANA EKUITI PROFIL DANA 2015

TAKAFULINK DANA EKUITI PROFIL DANA 2015 TAKAFULINK DANA EKUITI PROFIL DANA 2015 TAKAFUL & KAMI Takaful merupakan konsep saling membantu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab bersama, kerjasama dan manfaat umum. Setiap peserta yang

Lebih terperinci

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda.

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Takaful Mabrur Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Peroleh Keberkatan dengan Mabrur Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji dan pendaftaran Haji anda. Jumlah Bayaran Tunai sehingga

Lebih terperinci

Consultant Anda : Haire Kahfi, Mobile : , TAKAFULINK EDUCATION TP212/1/L

Consultant Anda : Haire Kahfi, Mobile : ,   TAKAFULINK EDUCATION TP212/1/L TAKAFULINK EDUCATION TP212/1/L TAKAFULINK EDUCATION Perjalanan yang Beribu Batu Jauhnya Bermula dengan Langkah yang Pertama Anak-anak kita merupakan aset yang sangat bernilai, mereka yang akan menjadi

Lebih terperinci

PRUcash double reward

PRUcash double reward PRUcash double reward SIMPANAN Kini kami boleh menyimpan untuk masa depan dan mendapat ganjaran pada masa yang sama! Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Biarkan wang simpanan anda berganda Sepintas

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

Giro Takaful Impian. Berikan anak anda inspirasi untuk CAPAI YANG TERBAIK

Giro Takaful Impian. Berikan anak anda inspirasi untuk CAPAI YANG TERBAIK Giro Takaful Impian Berikan anak anda inspirasi untuk CAPAI YANG TERBAIK Berikan hanya YANG TERBAIK untuk masa depan anak anda Sebagai ibu atau bapa, pendidikan yang baik adalah hadiah paling berharga

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG.

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. Dengan PruBSN Protect Plus, nikmati peningkatan perlindungan sebanyak 5% setiap 3 tahun. MEREKA YANG TERSAYANG BERGANTUNG KEPADA

Lebih terperinci

Savings. Dapatkan pemangkin untuk. Manfaat

Savings. Dapatkan pemangkin untuk. Manfaat Savings Dapatkan pemangkin untuk Manfaat Pengenalan 01 Jadikan impian anda satu kenyataan dengan Cash Booster! Kami ingin melancong setiap tahun sambil menyimpan dengan cara yang berdisiplin. Kini, impian

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN

PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN PRUwealth Melindungi masa depan orang tersayang INSURANS BERKAITAN PELABURAN Apakah erti kekayaan kepada anda? Wang dalam akaun bank atau mungkin jumlah aset yang anda miliki? Semua itu merupakan pengertian

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

TAKAFULINK DANA BON PROFIL DANA 2015

TAKAFULINK DANA BON PROFIL DANA 2015 TAKAFULINK DANA BON PROFIL DANA 2015 TAKAFUL & KAMI Takaful merupakan konsep saling membantu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab bersama, kerjasama dan manfaat umum. Setiap peserta yang

Lebih terperinci

Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami.

Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami. Merancang untuk perlindungan kesihatan anda. Seiring dengan dunia yang pesat dengan kemajuan, kita juga sibuk berusaha

Lebih terperinci

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Sentiasalah bersedia tatkala kemalangan menimpa. www.takaful-ikhlas.com.my 7 KEMALANGAN BOLEH MENGUBAH HIDUP ANDA, JADI SENTIASALAH BERINGAT

Lebih terperinci

Lembaran Fakta Dana. Dana Income Plus Select Balanced Fund Select Bond Fund Select Dividend Fund

Lembaran Fakta Dana. Dana Income Plus Select Balanced Fund Select Bond Fund Select Dividend Fund Lembaran Fakta Dana Dana Income Plus Select Balanced Fund Select Bond Fund Select Dividend Fund Dana Income Plus Objektif Pelaburan Yuran dan Caj AIIMAN Income Plus Fund Dana ini bertujuan untuk memperolehi

Lebih terperinci

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016 HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim mypa Care. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim mypa Care Date:

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

JADUAL SIMPANAN BULANAN AKAUN-i LABBAIK ( ) (JADUAL 1)

JADUAL SIMPANAN BULANAN AKAUN-i LABBAIK ( ) (JADUAL 1) Akaun-i Labbaik ( ) merupakan Akaun Simpanan Mudharabah yang memberikan kemudahan pelan Perlindungan Takaful. Pelan simpanan ini membolehkan anda mengerjakan fardhu Haji 1 apabila sampai tempoh matang

Lebih terperinci

i-secure Soalan Lazim:

i-secure Soalan Lazim: i-secure Soalan Lazim: 1. Apakah i-secure? Apakah perlindungan yang ia tawarkan? i-secure ialah pelan takaful bertempoh. Pelan ini akan membayar jumlah yang dilindungi apabila berlakunya kematian atau

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPD-i ATM Potongan Gaji Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

INSURANS BERKAITAN PELABURAN. PRUlife partner. Sehati sejiwa, dilindungi bersama

INSURANS BERKAITAN PELABURAN. PRUlife partner. Sehati sejiwa, dilindungi bersama INSURANS BERKAITAN PELABURAN PRUlife partner Sehati sejiwa, dilindungi bersama Ketika anda dan pasangan anda menjejakkan kaki ke jinjang pelamin, memeterai ikatan perkahwinan, lembaran baru bermula. Membina

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

TAKAFULINK DANA SIMPANAN PROFIL DANA 2015

TAKAFULINK DANA SIMPANAN PROFIL DANA 2015 TAKAFULINK DANA SIMPANAN PROFIL DANA 2015 TAKAFUL & KAMI Takaful merupakan konsep saling membantu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab bersama, kerjasama dan manfaat umum. Setiap peserta

Lebih terperinci

PRUlink one INSURANS BERKAITAN PELABURAN. Bolehlah saya menghabiskan hidup saya dengan hati yang tenang

PRUlink one INSURANS BERKAITAN PELABURAN. Bolehlah saya menghabiskan hidup saya dengan hati yang tenang PRUlink one INSURANS BERKAITAN PELABURAN Bolehlah saya menghabiskan hidup saya dengan hati yang tenang Lakukan lebih banyak dengan hanya satu pelan Sepintas lalu: PRUlink one memberikan anda : > OPSYEN

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil BSN MyAuto. Sila

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Family Income Benefit Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL

IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL Perlindungan untuk orang yang tersayang www.takaful-ikhlas.com.my PERLINDUNGAN UNTUK ORANG YANG TERSAYANG Di dalam kehidupan ini, kita tidak dapat lari dari keadaan yang sukar

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

IKHLASlink SECURE TAKAFUL. Pelan perlindungan menyeluruh yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan anda

IKHLASlink SECURE TAKAFUL. Pelan perlindungan menyeluruh yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan anda IKHLASlink SECURE TAKAFUL Pelan perlindungan menyeluruh yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan anda - 3076-e_brochure-bm-v6-r24.indd 1 Pelan perlindungan menyeluruh yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Group Credit Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.)

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Takaful berkaitan pelaburan. Pengenalan

Takaful berkaitan pelaburan. Pengenalan Takaful berkaitan pelaburan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan bagi membantu anda memahami takaful berkaitan pelaburan. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini?

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini? HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Gadaijanji Skim Pinjaman dan Pembiayaan Perumahan Perbendaharaan. Pastikan juga

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut:

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut: HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS FLEXI-EB Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Payor Savings Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan.

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Insurans Mega PA Hospital Care Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Ahli Kumpulan Insurans Pelan manfaat untuk perlindungan bil perubatan akibat kemalangan. Apabila sesuatu kemalangan atau kejadian yang

Lebih terperinci

TAKAFULINK DANA URUS PROFIL DANA 2015

TAKAFULINK DANA URUS PROFIL DANA 2015 TAKAFULINK DANA URUS PROFIL DANA 2015 TAKAFUL & KAMI Takaful merupakan konsep saling membantu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab bersama, kerjasama dan manfaat umum. Setiap peserta yang

Lebih terperinci

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang.

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Insurans Mega PA Essential Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Ahli Kumpulan Insurans Pelan asas kemalangan diri untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu kemalangan berlaku kepada anda atau

Lebih terperinci

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga.

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Takaful Mega PA Takaful Prime Shield Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Ahli Kumpulan Takaful Satu pelan manfaat kemalangan yang memenuhi keperluan untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu

Lebih terperinci

K E L U A R G A D E N G G

K E L U A R G A D E N G G POSHayat5.indd 1 I D I I R & K E L U A R G A I N D U N G L A N D A D A R I P A D A I D E N G G Dari Januari hingga Ogos 2014, jumlah kes denggi telah mencecah hampir 60,000 kes atau telah meningkat sebanyak

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Isi Rumah myhome. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Isi Rumah

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials.

Lebih terperinci

PruBSN TakafulLink. PruBSN SmartLink. PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink. PruBSN SmartLink. PruBSN FirstLink PruBSN LINK SERIES FLEKSIBILITI SEPENUHNYA DI TANGAN ANDA DAPATKAN TAWARAN PERLINDUNGAN DAN PELABURAN YANG TEPAT PruBSN FirstLink PruBSN SmartLink PruBSN TakafulLink FLEKSIBILITI SEPENUHNYA DI TANGAN ANDA

Lebih terperinci

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS link Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1. Produk

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Kenderaan-i. Pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

PUBLIC INDUSTRY GROWTH FUND PUBLIC DANA TUMBUH INDUSTRI (PINDGF)

PUBLIC INDUSTRY GROWTH FUND PUBLIC DANA TUMBUH INDUSTRI (PINDGF) PUBLIC INDUSTRY GROWTH FUND PUBLIC DANA TUMBUH INDUSTRI (PINDGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-4 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

Lebih terperinci

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga?

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga? Takaful keluarga Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful keluarga. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang betul dan memahami

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan 1 IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL Merentangi jurang ketidaktentuan 2 3 BERSEDIALAH UNTUK MASA HADAPAN YANG DI LUAR JANGKAAN Kehidupan ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa. Ia bergantung kepada cara kita memanfaatkannya.

Lebih terperinci

Insurans. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan)

Insurans. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Insurans Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Merancang untuk perlindungan kesihatan anda. Seiring dengan dunia yang pesat dengan kemajuan, kita juga sibuk berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Lebih terperinci

3. Apakah syarat-syarat untuk memohon Kad Kredit BSN 1 Teachers Mastercard Emas? Kad Utama 21 tahun Kad Tambahan 18 tahun

3. Apakah syarat-syarat untuk memohon Kad Kredit BSN 1 Teachers Mastercard Emas? Kad Utama 21 tahun Kad Tambahan 18 tahun SOALAN-SOALAN LAZIM (FAQ) KAD KREDIT BSN-1TEACHERS MASTERCARD EMAS 1. Apakah Kad Kredit BSN 1 Teachers Mastercard Ini adalah kad jenama bersama yang dikeluarkan oleh BSN dengan kerjasama strategik bersama

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LAMPIRAN 3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : hh/ bb/tt(untuk diisi oleh Cawangan) (Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma-terma

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND S-36 26 September 2017 PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

Lebih terperinci