PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007"

Transkripsi

1 UMP.BEND.10.12/3/07 (4) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum wrt. wbt. dan selamat sejahtera. YH Prof. Dato/YBhg. Prof/Prof Madya/Tuan/Puan, SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan skim pembiayaan kenderaan Universiti Malaysia Pahang. 1.2 Skim pembiayaan ini telah diluluskan di Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti bil 3/2007 bertarikh 25 September /13

2 2.0 NAMA SKIM 2.1 Skim pembiayaan ini dipanggil SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. 3.0 KAEDAH/PRINSIP PEMBIAYAAN 3.1 Kaedah/prinsip pembiayaan adalah menurut lunas-lunas Islam yang berdasarkan kepada prinsip Al-Bai Bithaman Ajil. 3.2 Al-Bai Bithaman Ajil bermaksud jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran iaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran sehingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur. 4.0 KUASA MELULUS PERMOHONAN 4.1 Kuasa melulus permohonan pembiayaan ini adalah tertakluk kepada Jawatankuasa Pembiayaan Kenderaan & Komputer (JPKK). 4.2 Ahli Jawatankuasa Pembiayaan Kenderaan & Komputer adalah terdiri daripada :- Pengerusi : Naib Canselor Ahli : Pendaftar atau Bendahari Setiausaha : Pegawai Kewangan 2/13

3 5.0 KELAYAKAN HAD MAKSIMUM PEMBIAYAAN 5.1 Kelayakan pembiayaan maksimum pembiayaan adalah seperti berikut : - Bil Keterangan i) Kereta a) Jawatan-jawatan Utama dan Gred Khas b) Kumpulan Pengurusan & Profesional c) Kumpulan Sokongan (Kelulusan Khas bagi Gaji RM1,320 dan ke bawah) Jumlah had pembiayaan (RM) 60,000 55,000 45,000 ii) Motosikal 5,000 iii) Basikal GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KENDERAAN 6.1 KELAYAKAN STAF Staf yang layak memohon adalah staf yang berjawatan tetap atau yang berkhidmat secara kontrak dan memerlukan kenderaan untuk membolehkannya menjalankan tugas rasmi dengan sempurna Staf yang bertaraf sambilan tidak layak untuk dipertimbangkan Bagi staf dalam tempoh percubaan atau berkhidmat secara kontrak, pembiayaan hendaklah dijamin oleh dua (2) orang pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Kumpulan Sokongan yang telah disahkan jawatannya. 3/13

4 6.1.4 Permohonan pembiayaan untuk pembelian kereta dari staf yang bergaji kurang dari RM1, sebulan, hanya boleh dipertimbangkan dan diluluskan oleh JPKK dengan syarat : a) Ketua Jabatan memperakukan: i) Staf itu tidak dapat menjalankan tugas rasmi dengan cekapnya setiap hari tanpa menggunakan kereta sendiri, ataupun staf yang berkenaan telah disahkan oleh Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) sebagai tidak boleh menunggang motosikal; ii) Staf mempunyai lesen memandu yang sah; iii) Jumlah potongan bulanan untuk pembelian kenderaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok staf dan jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok serta elaun-elaun yang layak diterima. iv) Jauhnya perjalanan kerana tugas rasmi melebihi daripada 200km tiap-tiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. v) Staf yang berkenaan telah diberi kelulusan untuk menuntut Elaun Hitungan Batu Kelas C. 6.2 TEMPOH PEMBIAYAAN Pembiayaan hanya boleh diberi kepada seseorang staf sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun dengan syarat pembiayaan yang ada telah diselesaikan. 4/13

5 6.2.2 Walau bagaimanapun, syarat mengenai tempoh ini boleh diberi kelonggaran dengan mendapat kelulusan khas dari Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti (JTK) jika kenderaan berkenaan mengalami kerosakan dan tidak ekonomik untuk dibaiki dan tidak selamat dari segi mekanikal serta disahkan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal, JKR Jumlah pembiayaan yang diluluskan tertakluk kepada amaun kelayakan maksimum hendaklah dijadikan kepada angka ratusan ringgit yang kurang. Bagi permohonan sebanyak RM13,950 pembiayaan yang boleh dilakukan iaitu RM13,900. Satu lagi contoh bagi membeli kenderaan berharga bersih RM44, tetapi staf berkenaan mempunyai kelayakan maksima RM45, maka pembiayaan yang boleh diluluskan ialah RM44, Peminjam hendaklah membeli Polisi Takaful Komprehensif bagi melindungi kenderaan itu di mana jumlah amaun perlindungan yang diambil pada setiap tahun tidak kurang dari baki pembiayaan yang belum diselesaikan Peminjam tidak dibenarkan menjual, memindah hak milik atau menggadaikan kenderaan tersebut tanpa kebenaran khas dari JPKK Sebarang permohonan pertukaran jenis kenderaan yang dibeli hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Bendahari yang meluluskan pembiayaan tersebut. 5/13

6 6.3 KAEDAH PEMBAYARAN BALIK Harga jualan setelah ditolak bayaran muka, hendaklah dibayar balik oleh peminjam secara ansuran dan melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan. Kaedah pembayaran balik ini adalah seperti yang terdapat pada lampiran SPP Bil 9/2000.(Sila rujuk laman web TEMPOH PEMBAYARAN BALIK Tempoh pembayaran balik Pembiayaan Kenderaan adalah seperti berikut:- Pembiayaan Kereta Baru Kereta Terpakai Motosikal Baru Motosikal Terpakai Tempoh Tidak melebihi 96 bulan (8 tahun) Tidak melebihi 84 bulan (7 tahun) Tidak melebihi 60 bulan (5 tahun) Tidak melebihi 48 bulan (4 tahun) Pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara atau meninggalkan perkhidmatan atau tamat tempoh kontrak perkhidmatannya. Tempoh maksimum peminjam hendaklah tidak melebihi dari baki tempoh perkhidmatan staf dengan kerajaan Baki pembiayaan peminjam yang meninggal dunia boleh diselesaikan oleh waris si mati atau hasil dari penjualan kenderaan Baki pembiayaan boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian JPKK boleh memberikan 6/13

7 Muqassah (Rebate) mengikut kadar yang akan ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara dari masa ke semasa Baki pembiayaan peminjam yang meletak jawatan atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah diselesaikan secara sekaligus sebelum tarikh meninggalkan perkhidmatan atau dari hasil penjualan kenderaan Bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya dalam tempoh yang dipersetujui atau dalam kes tertentu di mana peminjam atau warisnya berada dalam kesempitan ( Asarah ) seperti mengalami kebakaran atau banjir, JPKK boleh mempertimbangkan mereka membayar balik pembiayaan itu dengan cara dan tempoh yang ditentukan Bendahari adalah diberi kuasa untuk membuat pemotongan gaji sekaligus semua ansuran yang tertunggak atau baki pembiayaan yang belum diselesaikan Penangguhan bayaran balik ansuran bulanan pembiayaan kenderaan adalah dibenarkan kepada peminjam yang telah diluluskan cuti tanpa gaji oleh kerajaan. Dalam hal ini, tempoh bayaran balik hendaklah dijadualkan semula tanpa dikenakan apaapa bayaran tambahan bagi tempoh berkenaan. 7.0 KAEDAH PERMOHONAN DAN MENGISI BORANG 7.1 Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam Borang Permohonan Pembiayan Kenderaan (Kew.294) seperti di Lampiran A sebanyak tiga (3) salinan. 7.2 Pembelian hendaklah diuruskan sendiri oleh pemohon. 7/13

8 7.3 Pemohon dikehendaki mendapatkan sebutharga/surat tawaran dari pembekal atau pemilik kenderaan. 7.4 Pemohon dikehendaki mengemukakan tiga (3) salinan dokumen-dokumen berikut kepada Jabatan Bendahari :- i. Lesen memandu ii. Salinan Surat Pengesahan Jawatan/Surat Tawaran Jawatan UMP iii. Penyata gaji terakhir pemohon dan penjamin iv. Kad pengenalan pemohon dan penjamin v. Sebutharga untuk kereta baru vi. Surat Jualbeli dari penjual bagi kereta terpakai vii. Sijil Penilaian Kenderaan yang dikeluarkan oleh Jurutera Kerja Raya atau Jabatan Pengangkutan Jalan dan Sijil Pendaftaran untuk kenderaan terpakai. viii. Surat Pengesahan dari pembekal tarikh sebenar kenderaan dapat dibekalkan. 7.5 Semua Sijil Penilaian Kenderaan yang dikeluarkan oleh Jurutera Kerja Raya atau Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah disertakan butiran berikut: i. Nama pemilik berdaftar ii. Jenis, nombor dan kuasa kenderaan iii. Nombor chasis dan nombor enjin iv. Nilai kereta/motosikal; dan v. Baki tempoh kereta/motosikal tersebut berekonomi dan selamat dipakai 7.6 Jumlah ansuran potongan bulanan pembiayaan kenderaan mestilah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gajinya, termasuk ansuran potongan pembiayaan kenderaan berkenaan, tidak melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun. 8/13

9 8.0 PERATURAN PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KENDERAAN TERPAKAI 8.1 Syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi oleh pemohon-pemohon: Pembiayaan tidak boleh melebihi harga kenderaan atau maksimum kelayakannya atau nilai kenderaan tersebut yang ditentukan oleh Jurutera Mekanikal Kerajaan Semua kenderaan terpakai hendaklah dinilai dan dikeluarkan sijil nilaian kenderaan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal Semua sijil nilaian kenderaan yang dikeluarkan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal hendaklah disertakan dengan butir-butir berikut:- b) nama pemilik berdaftar; c) jenis, nombor pendaftaran dan kuasa enjin kenderaan; d) nombor chasis dan nombor enjin; e) nilai kereta/motosikal; dan f) baki tempoh kereta/motosikal tersebut berekonomi dan selamat dipakai dari segi mekanikal Tempoh bayaran balik harga jualan hendaklah ditentukan berdasarkan kepada baki tempoh kenderaan berekonomi dan selamat dipakai dari segi mekanikal sebagaimana dinilaikan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal. 8.2 Salinan asal sijil nilaian kenderaan tersebut hendaklah disertakan bersama-sama borang permohonan. Satu salinan sijil itu juga hendaklah disertakan dengan baucer pembayaran. 8.3 Kenderaan tersebut mestilah boleh dilindungi dengan takaful kenderaan (komprehensif) sehingga baki harga jualan diselesaikan. Ketua jabatan hendaklah mempastikan pegawai mengemukakan surat pengesahan 9/13

10 daripada pengendali takaful berkenaan bahawa sijil takaful kenderaan (komprehensif) boleh dikeluarkan sebelum meluluskan permohonan. 9.0 TINDAKAN SELEPAS PERMOHONAN 9.1 Setiap permohonan pembiayaan akan dibawa kepada Jawatankuasa Pembiayaan Kenderaan & Komputer mengikut senarai permohonan untuk kelulusan. 9.2 Selepas permohonan diluluskan oleh JPKK, surat tawaran pembiayaan dan surat kelulusan akan dikeluarkan. Pemohon dikehendaki untuk menandatangani akuan persetujuan menerima pembiayaan dalam tempoh 30 hari selepas surat tawaran dikeluarkan. 9.3 Surat perjanjian akan disediakan dan dihantar kepada pemohon untuk ditandatangani dan disetemkan. Untuk setiap RM500 pembiayaan, nilai cukai setem yang dikenakan adalah RM Cek akan dikeluarkan atas nama syarikat pembekal selepas perjanjian pembiayaan ditandatangani antara pemohon dan pihak Universiti Malaysia Pahang dan selepas mendapat pengesahan dari pembekal bahawa kenderaan yang ditempah sedia untuk didaftarkan dan diserahkan kepada pemohon. 9.5 Pemohon dikehendaki menyerahkan :- i. Resit pembelian ii. Nota Takaful (cover note)/sijil Takaful Kenderaan Komprehensif iii. Buku Pendaftaran Kenderaan yang tercatat HAK MILIK DITUNTUT OLEH UMP 9.6 Semua dokumen tersebut perlu diserahkan dalam tempoh 30 hari selepas cek bayaran dikeluarkan. Sekiranya peminjam gagal menyerahkan 10/13

11 segala dokumen berikut dalam tempoh yang ditetapkan, maka pembiayaan itu adalah dianggap terbatal. Bendahari hendaklah mendapatkan kembali semua jumlah pembiayaan yang telah diluluskan dengan amaun keuntungan Universiti bagi tempoh berkenaan secara sekaligus. Gaji dan elaun pegawai berkenaan tidak akan dibayar sehingga kesemua pembiayaan dan keuntungan dijelaskan. 9.7 Jika pembiayaan kenderaan dibatalkan selain daripada sebab di para 9.6, termasuk pembatalan pembiayaan di atas pilihan sendiri, maka Bendahari haruslah mendapatkan kembali semua baki harga jualan kenderaan dengan cara sekaligus. Gaji dan elaun pegawai berkenaan tidak akan dibayar sehingga kesemua jumlah pembiayaan dan keuntungan dijelaskan. 9.8 Peminjam mestilah menyerahkan sijil takaful kenderaan (komprehensif) setiap tahun kepada Jabatan Bendahari POTONGAN GAJI BAGI BAYARAN ANSURAN 10.1 Bayaran balik dibuat secara ansuran melalui potongan gaji bulanan dan kadar bayaran ansuran adalah seperti yang telah ditetapkan Potongan gaji akan dibuat selepas tempoh 1 bulan dari tarikh cek pembiayaan dikeluarkan. Sebagai contoh bagi cek pembiayaan yang dikeluarkan pada bulan Januari potongan hendaklah bermula dari gaji bulan Mac HAK MILIK ATAS KENDERAAN 11.1 Bendahari dan pegawai yang mendapat pembiayaan adalah sama-sama bertanggungjawab untuk meminta pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mencatitkan perkataan Hakmilik Dituntut Oleh UMP di dalam 11/13

12 buku pendaftaran nama pegawai sebagai pemilik berdaftar dilakukan. Catitan ini hanya boleh dibatalkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan apabila Jabatan Bendahari memberitahu secara bertulis bahawa bayaran balik itu telah diselesaikan dengan sepenuhnya MAKLUMAT TAMBAHAN 12.1 Kenderaan yang dibeli melalui skim ini hendaklah dibeli secara terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan (tiada cop hakmilik dituntut oleh mana-mana syarikat kewangan) Skim Pembiayaan Kenderaan UMP tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan baki pinjaman kenderaan dengan syarikat kewangan Kenderaan tidak boleh didaftarkan atas nama pemohon sebelum pinjamannya diselesaikan Baki pinjaman hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum staf bersara, meletak jawatan atau tamat tempoh kontraknya Sebarang permohonan pertukaran jenis kenderaan yang dibeli hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Bendahari Kenderaan tidak boleh didaftarkan atas nama pegawai sebelum permohonannya diluluskan PENALTI DAN TINDAKAN SURCAJ 13.1 Semua syarat dan peraturan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh peminjam. Kegagalan peminjam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan akan dikenakan surcaj atau tindakan tatatertib. 12/13

13 13.2 Tindakan surcaj atau tindakan tatatertib akan diambil terhadap pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan pembiayaan berkenaan sekiranya terdapat syarat-syarat dan peraturan tidak dipatuhi TARIKH KUATKUASA Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2007 ini berkuatkuasa mulai tarikh pekeliling ini dikeluarkan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ZAINUDIN BIN OTHMAN Bendahari Universiti Malaysia Pahang s.k Y.H Profesor Dato Dr. Mohamed Said Bin Mat Lela Naib Canselor Y. Bhg Profesor Dr. Sabarudin Bin Mohd. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Y.Bhg Profesor Dr. Badhrulhisham Bin Abdul Aziz Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Pendaftar 13/13

14 Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) PEMBIAYAAN KENDERAAN Senarai semak dokumen yang perlu dikemukakan (3 salinan):- 1. Salinan lesen memandu yang sah 2. Salinan Surat Pengesahan Jawatan/Salinan Surat Tawaran 3. Salinan kad pengenalan pemohon dan penjamin 4. Salinan penyata gaji terkini pemohon dan penjamin 5. Sebutharga kereta baru 6. Surat jual beli dari penjual bagi kereta terpakai 7. Sijil Penilaian Kenderaan yang dikeluarkan oleh Jurutera Kerja Raya atau JPJ 8. Sijil Pendaftaran untuk kenderaan terpakai (Semua dokumen berkenaan perlu disahkan) AKUAN PENERIMAAN (*Perlu diisi oleh pemohon) Tarikh: *Nama Pemohon : *Alamat Jabatan : *Samb. Telefon : Tuan/Puan, Permohonan tuan/puan telah diterima pada dan dalam perhatian jabatan ini. Untuk makluman tuan/puan, permohonan ini perlu diproses mengikut senarai permohonan pembiayaan kenderaan. Sekian, terima kasih. Yang benar, Pegawai Kewangan b/p Bendahari Universiti Malaysia Pahang

15 Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN 1. NAMA PENUH (HURUF BESAR SEPERTI DALAM KAD PENGENALAN) BAHAGIAN 1 - BUTIR-BUTIR PEMOHON 2. NO. KAD PENGENALAN NO. PEKERJA 4. TARIKH LAHIR UMUR PADA TARIKH MEMOHON 5. JAWATAN 5.1 SKIM DAN GRED JAWATAN 5.2 TARAF PERKHIDMATAN TETAP TETAP DALAM PERCUBAAN KONTRAK 6. JABATAN/FAKULTI 7. TARIKH PERLANTIKAN TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GAJI POKOK RM,. 11. ELAUN MEMANGKU (jika ada) RM,. 12. ADAKAH MEMANGKU UNTUK KENAIKAN PANGKAT 13. ALAMAT TETAP 14. ALAMAT TEMPAT BERTUGAS 15. NO. TELEFON NO. LESEN MEMANDU

16 Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) BAHAGIAN 2 - BUTIR-BUTIR PEMBELIAN 1. MAKLUMAT pembiayaan 5 TAHUN SEBELUM DARIPADA INI (Jika ada) ADA TIADA 1.1 TARIKH KELULUSAN NO. AKAUN pembiayaan 1.3 JUMLAH PEMBIAYAAN RM,. 1.4 TARIKH BAYARAN AKHIR JUMLAH BAKI (Jika ada) RM,. 1.6 SEBAB-SEBAB pembiayaan BARU DIMOHON 2. BUTIR-BUTIR KENDERAAN YANG HENDAK DIBELI: 2.1 JENIS KENDERAAN 1. KERETA 2. MOTOSIKAL 3. LAIN-LAIN (Nyatakan) 2.2 KEADAAN KENDERAAN BARU TERPAKAI (sila kepilkan sijil Nilaian & Salinan Buku Pendaftaran Kenderaan) 2.3 JENAMA 2.4 SUKATAN SILINDER 2.5 NOMBOR CHASIS 2.6 NOMBOR ENJIN 2.7 JIKA KENDERAAN TERPAKAI:- i) NAMA PEMILIK/NAMA SYARIKAT ii) NO. KAD PENGENALAN/NO.PENDAFTARAN SYARIKAT: ii) HARGA NILAIAN RM,. 3. HARGA BERSIH KENDERAAN RM,. (sertakan sebutharga) 4. KELAYAKAN pembiayaan RM,. 5. JUMLAH PEMBIAYAAN DIPOHON RM,. 6. TEMPOH BAYARAN BALIK BAHAGIAN 3 - MAKLUMAT TAMBAHAN

17 Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) 1. NAMA SUAMI/ISTERI 2. ALAMAT PEJABAT SUAMI/ISTERI (jika ada) 3. NO. TELEFON - 3. KENDERAAN YANG DIMILIKI BAHAGIAN 4 - PENGAKUAN PEMOHON (a) Saya mengaku bahawa butir-butir dan keterangan yang diberikan di atas adalah betul dan benar, dan juga mengaku iaitu sekiranya didapati tidak betul dan tidak benar maka saya bersetuju permohonan in dianggap batal dan sekiranya pembiayaan telah diberi, jumlah tertunggak akan dikembalikan; (b) Saya telah memahami dan bersetuju dengan segala syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Skim Pembiayaan Kenderaan Universiti Malaysia Pahang; dan (c) Saya berpuashati bahawa saya mampu menjelaskan bayaran balik bulanan pembiayaan ini. Tarikh Tandatangan Pemohon

18 BAHAGIAN 5 - DIISI OLEH PENJAMIN (Sekiranya pemohon BELUM disahkan dalam jawatan ATAU pemohon adalah pegawai kontrak) Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) BUTIR-BUTIR PENJAMIN PENJAMIN PERTAMA PENJAMIN KEDUA 1. NAMA PENUH (HURUF BESAR) 2. NO. KAD PENGENALAN 3. TARKH LAHIR 4. JAWATAN 5. NO. PEKERJA 6. JABATAN/FAKULTI 7. NO. TELEFON 8. SKIM DAN GRED JAWATAN 9. GAJI POKOK (RM) 10. ALAMAT SURAT-MENYURAT 11. TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN 12. TANDATANGAN 13. TARIKH PERINGATAN: Hanya pegawai-pegawai UMP yang telah disahkan di dalam jawatan sahaja layak menjadi penjamin. BAHAGIAN 6 - PERAKUAN DEKAN/KETUA JABATAN (a) Diperakui bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah disemak dan didapati benar; *(b) Saya bersetuju /tidak bersetuju bahawa pembayaran balik pembiayaan ini tidak akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon; *(c) Saya juga bersetuju /tidak bersetuju bahawa kenderaan yang hendak dibeli adalah diperlukan oleh pemohon dalam menjalankan tugasnya dengan Universiti; dan *(d) Dengan itu saya menyokong/tidak menyokong permohonan ini. Tarikh Tandatangan & Cop Dekan / Ketua Jabatan *Potong mana yang tidak berkenaan BAHAGIAN 7 - KEGUNAAN JABATAN BENDAHARI (KEPUTUSAN JAWATANKUASA PEMBIAYAAN KENDERAAN & KOMPUTER)

19 Borang Pembiayaan Kenderaan (Kew.294) *(a) Permohonan ini telah diteliti dan diluluskan/tidak diluluskan oleh Jawatankuasa Pembiayaan Kenderaan & Komputer UMP pada. (b) Kelulusan pembiayaan adalah sebanyak RM dengan jangkamasa bayaran balik selama bulan. Kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan perintah yang ditetapkan di dalam Arahan dan Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. (c) Sebab-sebab permohonan tidak diluluskan: Tarikh *Potong mana yang tidak berkenaan Tandatangan Nama Penuh: Jawatan: BAHAGIAN 8 - KEGUNAAN JABATAN BENDAHARI 1. Cek bayaran pembiayaan diterima oleh pemohon pada 1.1 Nombor dan tarikh resit pembelian 1.2 Kenderaan yang dibeli diperiksa pada Nombor daftar Kenderaan/No. Chasis /No. Enjin 1.4 Tarikh buku pendaftaran dicatatkan "Hak Milik Dituntut oleh UMP" oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Polisi Insurans Komprehensif (untuk tahun pertama sahaja) (a) Bagi tempoh hingga (b) Nombor polisi (c) Jumlah harga perlindungan RM,. (d) Nama Syarikat Insurans 2. Disahkan butir-butir di atas telah diterima sebelum 30 hari selepas cek bayaran diterima oleh peminjam, disemak dan didapati benar. 3. Salinan-salinan fotostat resit, salinan buku pendaftaran dan salinan fotostat sijil insurans telah disimpan dalam fail peribadi peminjam. Tarikh Tandatangan Nama Penuh: Jawatan:

20 JADUAL BAYARAN BALIK BULANAN PINJAMAN DAN BAYARAN PERKHIDMATAN BAGI PINJAMAN BIASA ATAU JUMLAH KEUNTUNGAN MENGIKUT PRINSIP AL-BAI' BITHAMAN AJIL LAMPIRAN A Tempoh Pinjaman Tahun Bayaran Balik Bulanan Bagi Tiaptiap RM1,

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari BAB 11 PINJAMAN 11.1 Pendahuluan 11.1.1 Universiti menawarkan dua jenis pinjaman kepada semua pegawai yang berkelayakan bagi tujuan memberi kemudahan kepada pegawai. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel.: 606-2332266 Fax: 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/10.12/3/1 ( 9 ) 23 Oktober

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN/KOMPUTER/TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN/KOMPUTER/TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI Muka surat : 1/9 PENDAHULUAN 1. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempunyai kemudahan pinjaman kenderaan / komputer / telefon pintar (Smartphones) kepada kakitangan tetap dan kontrak. 2. Kakitangan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN 1. Sila isi maklumat yang disediakan. 2. Segala butir-butir yang diperlukan dalam borang ini mestilah dipenuhkan & jika tiada butir-butir

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM/BEN/ASP/PTD-FR01 Tarikh Kuatkuasa: 15/01/2004 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1. Sila isi maklumat yang disediakan. 2. Segala

Lebih terperinci

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

A. MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Penuh (Huruf Besar) : BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UPM No. Rujukan : A. MAKLUMAT PERMOHONAN No. Kad Pengenalan : No. Staf : Tarikh Lahir : Umur Pada Tarikh Memohon : Tahun Jawatan

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Assalamualaikum wrt. wbt. YH Prof. Dato/YBhg. Prof/Prof Madya/Tuan/Puan, KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.2 KERAJAAN MALAYSIA Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.2 KANDUNGAN

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Diisi sebanyak 2 salinan) UPSI/BEN/APK/B-01 BAHAGIAN I : ( Diisi oleh pemohon) 1. Nama Penuh (Huruf Besar)...

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

Tatacara Pengeluaran Bayaran

Tatacara Pengeluaran Bayaran Tatacara Pengeluaran Bayaran JENIS Jenis I TATACARA PENGELUARAN BAYARAN Bayaran akan dikeluarkan kepada peguam selepas hartanah sempurna dicagar kepada Kerajaan Malaysia Setelah Borang Gadaian dikembalikan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (32) 06 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK BORANG BAYARAN SAGUHATI KEPADA PEMERIKSA LUAR / PROFESOR PELAWAT / PENASIHAT LUAR / PAKAR RUJUK BAGI PROGRAM AKADEMIK / MENGHADIRI MESYUARAT DI UPSI BIL DOKUMEN/SEMAKAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL Kadar KEUNTUNGAN serendah 12 % setahun Pembiayaan sehingga RM 2,000.00 Tanpa Penjamin

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

EDARAN PEKELILING PENTADBIRAN BIL.3 TAHUN 2010 KEAHLIAN KELAB REKREASI DAN SUKAN

EDARAN PEKELILING PENTADBIRAN BIL.3 TAHUN 2010 KEAHLIAN KELAB REKREASI DAN SUKAN Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 5492512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF040/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut: CONTOH MENGISI BORANG PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK JENIS 1 Nama saya adalah Kamarudin Bin Hamid.Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Semeling Bedong sebagai seorang guru dibawah skim Pegawai Perkhidmatan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN KOPERASI KAKITANGAN KERAJAAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN TERENGGANU (KOKANUN) BERHAD TINGKAT 1, NO. 1-3, WISMA ARMON, JALAN KAMARUDDIN, 20400 KUALA TERENGGANU TEL: 09-623 3308 / 623 3072 FAX: 09-623 9285

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses. JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. COP TERIMA DISINI PERKARA SEMAKAN ANGGOTA SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Tempoh Pembiayaan Tahun Jenis Pembiayaan BAI AL INAH AL BAI BITHAMAN AJIL Tujuan PERIHAL BARANGAN/PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses. JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN 1. Borang Permohonan

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK (CMA) DIBAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK (CMA) DIBAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 HUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B68 01/07/2015 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK (CMA) DIBAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 Arahan

Lebih terperinci

POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN 1.1 Polisi ini merupakan garis panduan pelaksanaan kemudahan alat komunikasi mudah alih di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lebih terperinci

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN 1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

I~""00".-J_I N I~SH I lis tsot001 : 2000REO. NO.AR3Ill SUitusInstitution Cert No:

I~00.-J_I N I~SH I lis tsot001 : 2000REO. NO.AR3Ill SUitusInstitution Cert No: Jabatan Registry Pendaftar Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2055 Faks/Fax: (+609) 549 3277 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13 Tingkat 1, 2 7 3, Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.1 KERAJAAN MALAYSIA Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.1 KANDUNGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (35) 30 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 35/2008 LARANGAN MEMINJAM WANG DAN BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Pekeliling ini

Lebih terperinci

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR Tel : 03-2282 4660 / 4399 / 4736 Fax : 03-2282 7680 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4.

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN Syarat Asas Permohonan Pemohon 1. Had umur permohonan 60 tahun 2. Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh koperasi 3. Pemohon perlu berkemampuan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

I~ A II~ LiJI!YI~~ Io~~,;,~~;;~,,1 MSISO'001 : 2000 REG.NO.AR3I11 SlaM Institution Cert. No:

I~ A II~ LiJI!YI~~ Io~~,;,~~;;~,,1 MSISO'001 : 2000 REG.NO.AR3I11 SlaM Institution Cert. No: Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG Engineel1ng Technology

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.5/2006 PINDAAN BORANG TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.5/2006 PINDAAN BORANG TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200, Ayer Keroh, 75450 Melaka. Tel : 06-233 2197/2158 Faks : 06-233 2197 Email : Bendahari@kutkm.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A Kepada Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad Seksyen 7, Shah Alam JENIS DAN JUMLAH PEMBIAYAAN Sukacita saya ingin memohon pembiayaan: BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM NO SIRI: BPP/ BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI BAI AL-INAH NAMA PEMOHON Gambar berwarna berukuran passport (3.5cmx5cm) NO K/P UNTUK KEGUNAAN PEJABAT* ULASAN: STATUS PERMOHONAN : TARIKH: SENARAI SEMAK

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR BEND 001 SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Bil Dokumen/ semakan yang perlu dibuat Tandakan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UiTM KUMPULAN SOKONGAN 1 DAN 2 (GRED 11 DAN GRED 17) BIL. 1/2007 UNTUK TUJUAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UiTM KUMPULAN SOKONGAN 1 DAN 2 (GRED 11 DAN GRED 17) BIL. 1/2007 UNTUK TUJUAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Bahagian Latihan & Peperiksaan e-mail: hamidah3155@salam.uitm.edu.my mazlan016@salam.uitm.edu.my Semua Ketua Bahagian/Pusat/Unit/Dekan Fakulti Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KOMPUTER

RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KOMPUTER PMC - 1 RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PERMOHONAN UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN KOMPUTER Borang Permohonan hendaklah di alamatkan kepada: PERMODALAN d/a: Ibu Pejabat RISDA, Bangunan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD B-13 Ting. 1,2&3 Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000, Shah Alam, Selangor BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Kepada

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD B-13 Ting. 1,2&3 Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000, Shah Alam, Selangor BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Kepada

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 1.0 AM Peraturan lalu lintas jalan ini diwujudkan selaras dengan perkara 6(1)(w) dan 32(5) Perlembagaan Universiti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH BORANG PEOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH 1. BUTIR-BUTIR PEMOHON a) Nama Anggota * : b) No. Anggota * : c) No. Kad Pengenalan * : d) Gaji Kasar Sebulan * : e) Bahagian / Cawangan * : No Kakitangan

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Skim Kenderaan Mengikut Prinsip Al Bai Bithaman Ajil Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006

KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006 PEJABAT BENDAHARI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006 Semua Pengurus Bahagian Kolej Universiti Teknologi

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1/12 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN GERAN BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1/12 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN GERAN BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) 1/12 ISI KANDUNGAN 1 OBJEKTIF... 2 2 SKOP... 2 3 DEFINISI... 2 3.1 Bring Your Own Device (BYOD)... 2 3.2 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)... 2 3.2.1 Perkakasan BYOD... 2 3.2.2 Perisian Komputer...

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008 UMP.BEND.10.12/3/07 (6) 25 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 1/2008 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum wrt. wbt.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PINJAMAN PERUMAHAN KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA

GARIS PANDUAN PINJAMAN PERUMAHAN KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA GARIS PANDUAN PINJAMAN PERUMAHAN KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA TUJUAN 1. Garis panduan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai pinjaman perumahan kepada staf

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Tempoh Pembiayaan Tahun Jenis Pembiayaan BAI AL INAH AL BAI

Lebih terperinci