Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)"

Transkripsi

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) Penggal 3 Tahun 2016 PERINGATAN: Manual ini adalah khas untuk kegunaan guru atau pemeriksa dan calon sahaja dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan. Manual ini terdiri daripada 33 halaman bercetak. Hak cipta Majlis Peperiksaan Malaysia 2016

2 KANDUNGAN Perkara Halaman BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA 1 Pengenalan 3 2 Objektif 3 3 Pelaksanaan Kerja Kursus 3.1 Arahan Kerja Kursus 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu 3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta BAHAGIAN II: CALON 3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Penulisan esei ilmiah Pembentangan ilmiah 3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta Penulisan esei ilmiah Pembentangan ilmiah 3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu Penulisan esei ilmiah Pembentangan ilmiah 3.9 Kes Plagiat Kerja Kursus 4 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus 4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 4.2 Sekolah Swasta 4.3 Calon Persendirian Individu Format Penulisan 18 6 Struktur Penulisan 18 7 Penskoran 19 8 Kerangka Konseptual Penghasilan Kerja Kursus (Penulisan Esei Ilmiah) Bahasa Melayu 20 9 Borang yang Digunakan Contoh Tajuk 21 Lampiran 1: Struktur Penulisan Esei Ilmiah Lampiran 2: Muka Hadapan Kerja Kursus Lampiran 3: Borang Perakuan Calon Lampiran 4: Borang Rekod Kerja Kursus Calon Lampiran 5: Borang Markah Kerja Kursus Calon Lampiran 6: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon Tema Kerja Kursus TERHAD

3 1 PENGENALAN BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) wajib melaksanakan kerja kursus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Wajaran bagi kerja kursus ini adalah sebanyak 17%. Markah kerja kursus ini akan diambil kira bersama-sama dengan markah ujian bertulis penggal 1, 2, dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran. 2 OBJEKTIF Tujuan kerja kursus ini dilaksanakan adalah untuk menilai dan memperkukuh kebolehan dan keupayaan calon untuk 2.1 memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu 2.2 menerapkan domain kemahiran insaniah dalam mata pelajaran ini 2.3 menerapkan kesedaran bahawa pembelajaran mata pelajaran ini adalah berasaskan pembelajaran sepanjang penggal 3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS 3.1 Arahan Kerja Kursus (a) Kerja kursus bahasa Melayu ( ilmiah) wajib dilaksanakan oleh semua calon pada penggal 3. (b) Calon dikehendaki menghasilkan ilmiah berdasarkan tema yang ditetapkan oleh MPM. (c) Tema ilmiah terdiri daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran. (d) Tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran bagi penggal 3 juga boleh dijadikan tema kajian esei ilmiah oleh pihak MPM. Jika demikian, tajuk-tajuk yang berkenaan hendaklah diajarkan pada awal penggal 3. (e) Tempoh pelaksanaan kerja kursus ini adalah sepanjang penggal Tanggungjawab Pengetua (a) Mempengerusikan Mesyuarat Kerja Kursus Tingkatan Enam peringkat sekolah (b) Memastikan semua calon yang menghasilkan ilmiah mendapat bimbingan daripada guru (c) Memastikan pelaksanaan ilmiah diserapkan dalam strategi pengajaran dan bukan merupakan kerja tambahan yang memerlukan persediaan dan waktu yang berasingan (d) Mendapatkan maklumat daripada guru bahasa Melayu mengenai perkembangan ilmiah calon dan masalah yang mungkin dihadapi oleh calon (e) Memastikan ilmiah dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh yang ditetapkan (f) Memastikan ilmiah calon dihantar kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan (g) Memastikan guru menghantar markah ilmiah calon kepada MPM mengikut tarikh yang ditetapkan (h) Mengesahkan markah ilmiah yang diperoleh calon dengan menandatangani borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) 3 TERHAD

4 (i) Memastikan guru menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (j) Memastikan penyediaan ruang untuk penyimpanan evidens ilmiah calon di sekolah (k) Memastikan guru menyimpan evidens ilmiah calon dari tarikh penyelarasan tamat tarikh keputusan STPM diumumkan (l) Memastikan evidens ilmiah calon dilupuskan dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan ilmiah (c) Membimbing calon untuk memilih tajuk ilmiah berdasarkan tema yang ditetapkan oleh MPM (d) Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk ilmiah (e) Mengadakan sesi pertemuan dengan calon bagi membincangkan hal-hal ilmiah (f) Mengisi borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4) pada setiap kali sesi pertemuan diadakan (g) Membimbing calon sepanjang tempoh ilmiah (h) Memastikan calon menghasilkan ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih (i) Memastikan calon menghasilkan ilmiah tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber (j) (k) Memastikan semua kumpulan calon menghantar ilmiah selewatlewatnya pada 19/09/2016 untuk disemak dan dinilai Menyemak dan menilai ilmiah yang dihasilkan oleh kumpulan calon (l) Mengadakan sesi pembentangan mulai 3/9/ /9/2016 (m) Menilai pembentangan calon dan memberikan markah secara individu (n) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 3) yang telah ditandatangani oleh calon, borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4), borang markah kerja kursus calon (lampiran 5), dan borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) (o) Menghantar markah ilmiah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (p) Menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Guru mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus guru) (q) Menyimpan evidens ilmiah calon dari tarikh penyelarasan tamat tarikh keputusan STPM diumumkan (s) Melupuskan evidens ilmiah calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 4 TERHAD

5 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau guru sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus calon sekolah swasta dan calon persendirian individu) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Menyemak dan menilai ilmiah yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan (c) Menghadiri sesi pembentangan ilmiah mengikut jadual yang diberikan oleh guru sekolah swasta (d) Menilai pembentangan calon secara individu (e) Menandatangani borang markah kerja kursus calon (lampiran 5) dan borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) (f) Menghantar markah ilmiah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (g) Menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) selewatlewatnya seminggu selepas penghantaran markah. (Pemeriksa mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus pemeriksa) (h) Menyimpan evidens ilmiah calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penyelarasan tamat tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens ilmiah sahaja) (i) Melupuskan evidens ilmiah calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens ilmiah sahaja) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Mengadakan pertemuan dengan calon sekurangnya-kurangnya dua kali, iaitu kali pertama untuk menerangkan kerja kursus dan sekali lagi semasa penghantaran kerja kursus dan sesi pembentangan diadakan (c) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan ilmiah (d) Memaklumkan perkembangan terkini tentang pelaksanaan ilmiah kepada calon (e) Memastikan calon menghantar ilmiah mengikut tarikh yang ditetapkan (f) Menyemak dan menilai ilmiah yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan (g) Merancang jadual pembentangan ilmiah dan memaklumkannya kepada calon (h) Mengadakan sesi pembentangan ilmiah (i) Menilai pembentangan calon 5 TERHAD

6 (j) Menghantar markah ilmiah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (k) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 3), borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4), borang markah kerja kursus calon (lampiran 5), dan borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) (l) Menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) selewatlewatnya seminggu selepas penghantaran markah. (Pemeriksa mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus pemeriksa) (m) Menyimpan evidens ilmiah calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penyelarasan tamat tarikh keputusan STPM diumumkan (n) Melupuskan evidens ilmiah calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan ilmiah (c) Membimbing calon untuk memilih tajuk ilmiah berdasarkan tema yang diberikan oleh MPM (d) Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk ilmiah (e) Mengadakan sesi pertemuan dengan calon bagi membincangkan hal-hal ilmiah (f) (g) Mengisi borang rekod kerja kursus calon pada setiap kali sesi pertemuan diadakan Membimbing calon sepanjang tempoh ilmiah (h) Memastikan calon menghasilkan ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih (i) (j) Memastikan semua kumpulan calon menghantar ilmiah selewatlewatnya pada 19/09/2016 untuk disemak oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM Menyerahkan ilmiah yang dihantar oleh calon kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM untuk disemak dan dinilai (k) Menyusun jadual pembentangan dan memaklumkannya kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Pembentangan hendaklah diadakan mulai 3/10/ /10/2016. (l) Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 3) yang telah ditandatangani oleh calon dan borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 4) 6 TERHAD

7 BAHAGIAN II: CALON 3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Penulisan esei ilmiah (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan ilmiah Membentuk kumpulan yang terdiri daripada tiga empat orang ahli untuk melaksanakan ilmiah Merancang jadual kerja bersama-sama dengan ahli kumpulan Membincangkan pemilihan tajuk ilmiah bersama-sama dengan guru berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM Mengikuti sesi P&P bagi ilmiah Menyediakan ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih dan mengikut format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk lampiran 1) Mengadakan pertemuan dengan guru dari semasa ke semasa untuk membincangkan hal-hal berkenaan dengan ilmiah dan merekodkannya dalam borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4) (i) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 3) (j) (k) (l) Menunjukkan semangat berpasukan semasa menghasilkan ilmiah Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada syarikat atau institusi dan surat akuan daripada pengetua sekolah, jika ada (m) Melampirkan borang soal selidik, jika ada (n) Menghantar ilmiah (berserta dengan disket atau CD) kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan Pembentangan ilmiah (a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh setiap ahli mengikut bahagian masing-masing. (b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5 10 minit minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab bagi setiap kumpulan. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab. Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku. Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi penting sahaja. Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian. Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan. Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei ilmiah. 7 TERHAD

8 3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta Penulisan esei ilmiah (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan ilmiah (c) Membentuk kumpulan yang terdiri daripada tiga empat orang ahli untuk melaksanakan ilmiah (d) Merancang jadual kerja bersama-sama dengan ahli kumpulan (e) Membincangkan pemilihan tajuk ilmiah bersama-sama dengan guru berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM (f) Mengikuti sesi P&P bagi ilmiah (g) Menyediakan ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih dan mengikut format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk lampiran 1) (h) Mengadakan pertemuan dengan guru dari semasa ke semasa untuk membincangkan hal-hal berkenaan dengan ilmiah dan merekodkannya dalam borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4) (i) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 3) (j) Menunjukkan semangat berpasukan semasa menghasilkan ilmiah (k) Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik (l) Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada syarikat atau institusi dan surat akuan daripada pengetua sekolah, jika ada (m) Melampirkan borang soal selidik, jika ada (n) Menghantar ilmiah (berserta dengan disket atau CD) kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan Pembentangan ilmiah (a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh setiap ahli mengikut bahagian masing-masing. (b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5 10 minit minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab bagi setiap kumpulan. (c) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab. (d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku. (e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi penting sahaja. (f) Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian. (g) Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan. (h) Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei ilmiah. 8 TERHAD

9 3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu Penulisan esei ilmiah (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Menghadiri pertemuan dengan pemeriksa mengikut tarikh yang ditetapkan (c) Mendengar penerangan pemeriksa mengenai pelaksanaan ilmiah (d) Membincangkan pemilihan tajuk ilmiah bersama-sama dengan pemeriksa berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM (e) Merancang jadual kerja (f) Menyediakan ilmiah secara individu berdasarkan tajuk yang dipilih dan mengikut format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk lampiran 1) (g) Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik (h) Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada syarikat atau institusi, jika ada (i) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 3) (j) Melampirkan borang soal selidik, jika ada (k) Menghantar imliah (berserta dengan disket atau CD) kepada pemeriksa mengikut tarikh yang ditetapkan Pembentangan ilmiah (a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara individu perlu dibentangkan pada tarikh dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa. (b) Setiap calon dikehendaki membuat pembentangan selama minit minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab. (c) Dalam sesi soal jawab, calon wajib menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa atau rakan calon yang lain. (d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku. (e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi penting sahaja. (f) Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian. (g) Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei ilmiah. 3.9 Kes Plagiat Kerja Kursus (a) Calon mestilah menghasilkan ilmiah sendiri, berdasarkan tema yang ditetapkan oleh MPM, tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada manamana sumber. (b) Perbincangan tajuk dan kaedah boleh diadakan dalam waktu P&P. Namun demikian, calon mesti menulis esei sendiri, tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. (c) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak mana-mana bahagian esei, calon akan diberikan 0 markah pada bahagian berkenaan. (d) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak keseluruhan kandungan esei daripada mana-mana sumber, calon akan diberikan 0 markah untuk esei berkenaan. 9 TERHAD

10 4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS 4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan 1/6/16 12/6/16 Manual kursus kerja Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon MPM memuat naik manual pada 31/5/ /6/16 17/6/16 Pengenalan ilmiah Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan penulisan esei ilmiah dari aspek tugasan dan tarikh akhir penyerahan tugasan Mendengar penerangan guru mengenai aspek tugasan yang perlu dilaksanakan Memahami skop tugasan Merancang jadual kerja 20/6/16 18/9/16 Penentuan tajuk penulisan esei ilmiah P&P dan pelaksanaan ilmiah Membimbing calon menentukan tajuk ilmiah yang relevan dengan tema yang dipilih Mengadakan sesi P&P di dalam bilik darjah tentang ilmiah Membincangkan penentuan tajuk bersama-sama dengan guru berdasarkan tema yang dipilih Mengikuti sesi P&P dan mempelajari teknik ilmiah Membimbing calon melaksanakan tugasan Melaksanakan tugasan berdasarkan tajuk yang ditentukan Mengadakan pertemuan dengan guru untuk mendapatkan bimbingan Guru dan calon mesti merekodkan butiran perjumpaan dalam lampiran 4. Menilai elemen kemahiran insaniah Mengumpul data dan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan Mempersembahkan data dalam bentuk penulisan esei ilmiah mengikut format yang telah ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti ilmiah Penilaian kemahiran insaniah dilakukan sepanjang pelaksanaan ilmiah. 10 TERHAD

11 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan 19/9/16 30/9/16 Penghantaran, penyemakan, dan penilaian ilmiah Menerima ilmiah daripada setiap kumpulan calon Menghantar penulisan esei ilmiah mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada guru Calon boleh menghantar ilmiah sebaik sahaja siap tanpa perlu menunggu tarikh akhir penghantaran. Menyemak dan menilai kerja kursus setiap kumpulan calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menyediakan bahan untuk pembentangan Guru hendaklah menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah calon sebaik sahaja mereka menghantarnya tanpa perlu menunggu se tarikh akhir penghantaran. Guru perlu menyemak ilmiah calon sebelum sesi pembentangan dijalankan. 3/9/16 21/9/16 26/9/16 26/10/16 November 2016 Oktober 2017 Pembentangan oleh calon Penilaian oleh guru Penghantaran markah keseluruhan kepada MPM Penyimpanan evidens Menilai pembentangan ilmiah calon secara individu Menghantar markah penulisan dan pembentangan esei ilmiah kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission Menyimpan evidens ilmiah calon di sekolah dari tarikh penyelarasan tamat enam bulan selepas keputusan STPM diumumkan Membentangkan ilmiah dalam masa 5 10 minit seorang pada tarikh dan masa yang ditetapkan Tidak berkenaan Tidak berkenaan 11 TERHAD

12 4.2 Sekolah Swasta Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan 1/6/16 12/6/16 Manual kerja kursus Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon MPM memuat naik manual pada 31/5/ /6/16 17/6/16 Pengenalan penulisan esei ilmiah Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan ilmiah dari aspek tugasan dan tarikh akhir penyerahan tugasan Mendengar penerangan guru mengenai aspek tugasan yang perlu dilaksanakan Memahami skop tugasan Merancang jadual kerja Tidak berkenaan Penentuan tajuk penulisan esei ilmiah Membimbing calon menentukan tajuk ilmiah yang relevan dengan tema yang dipilih Membincangkan penentuan tajuk bersama-sama dengan guru berdasarkan tema yang dipilih 12 TERHAD

13 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan 20/6/16 18/9/16 P&P dan pelaksanaan penulisan esei ilmiah Mengadakan sesi P&P di dalam bilik darjah tentang penulisan esei ilmiah Mengikuti sesi P&P dan mempelajari teknik penulisan esei ilmiah Tidak berkenaan Membimbing calon melaksanakan tugasan Melaksanakan tugasan berdasarkan tajuk yang ditentukan Mengadakan pertemuan dengan guru untuk mendapatkan bimbingan Guru dan calon mesti merekodkan butiran perjumpaan dalam lampiran 4. Menilai elemen kemahiran insaniah Mengumpul data dan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan Mempersembahkan data dalam bentuk ilmiah mengikut format yang telah ditetapkan Tidak berkenaan Penilaian kemahiran insaniah dilakukan sepanjang pelaksanaan ilmiah. Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti ilmiah 13 TERHAD

14 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan 19/9/16 30/9/16 Penghantaran, penyemakan, dan penilaian ilmiah Menerima ilmiah daripada setiap kumpulan calon untuk diserahkan kepada pemeriksa Menghantar ilmiah mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada guru Menerima ilmiah daripada guru sekolah swasta Calon boleh menghantar ilmiah sebaik sahaja siap tanpa perlu menunggu tarikh akhir penghantaran. Pemeriksa hendaklah menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah calon sebaik sahaja mereka menghantarnya tanpa perlu menunggu se tarikh akhir penghantaran. Pemeriksa perlu menyemak ilmiah calon sebelum sesi pembentangan dijalankan. Menyediakan jadual pembentangan dan memaklumkannya kepada pemeriksa Menyediakan bahan untuk pembentangan Menyemak dan menilai kerja kursus setiap kumpulan calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM 3/10/16 14/10/16 Pembentangan oleh calon Penilaian oleh pemeriksa Tidak berkenaan Membentangkan ilmiah dalam masa 5 10 minit seorang pada tarikh dan masa yang ditetapkan Menilai pembentangan ilmiah calon secara individu 14 TERHAD

15 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan 14/10/16 28/10/16 November 2016 Oktober 2017 Penghantaran markah keseluruhan kepada MPM Penyimpanan evidens Tidak berkenaan Tidak berkenaan Menghantar markah penulisan dan pembentangan esei ilmiah kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission Menyimpan evidens ilmiah calon di sekolah dari tarikh penyelarasan tamat enam bulan selepas keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang dibenarkan menyimpan evidens ilmiah) Tidak berkenaan Menyimpan evidens ilmiah calon di sekolah dari tarikh penyelarasan tamat enam bulan selepas keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan menyimpan evidens ilmiah) 15 TERHAD

16 4.3 Calon Persendirian Individu Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan 1/6/16 12/6/16 Manual kerja kursus Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon MPM memuat naik manual pada 31/5/2016. Menghubungi calon persendirian individu yang ditetapkan oleh MPM untuk memaklumkan tarikh, masa, dan tempat untuk bertemu 13/6/16 17/6/16 Pengenalan ilmiah Mengadakan pertemuan dengan calon persendirian individu untuk memberikan penerangan tentang pelaksanaan penulisan esei ilmiah, dari aspek tugasan dan tarikh akhir penyerahan tugasan Bertemu dengan pemeriksa untuk mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan ilmiah dari aspek tugasan yang perlu dilaksanakan dan tarikh akhir penyerahan tugasan Memahami skop tugasan Merancang jadual kerja Penentuan tajuk ilmiah Membimbing calon menentukan tajuk ilmiah yang relevan dengan tema yang dipilih Membincangkan penentuan tajuk bersama-sama dengan pemeriksa berdasarkan tema yang dipilih 20/6/16 18/9/16 Pelaksanaan ilmiah Tidak berkenaan Melaksanakan tugasan berdasarkan tajuk yang ditentukan Mengumpul data dan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan Mempersembahkan data dalam bentuk penulisan esei ilmiah mengikut format yang telah ditetapkan 16 TERHAD

17 Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti ilmiah 19/9/16 30/9/16 Penghantaran, penyemakan, dan penilaian ilmiah Menerima ilmiah daripada setiap calon Menghantar penulisan esei ilmiah mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada pemeriksa Calon boleh menghantar ilmiah sebaik sahaja siap tanpa perlu menunggu tarikh akhir penghantaran. Menyemak dan menilai ilmiah setiap calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menyediakan bahan untuk pembentangan Pemeriksa hendaklah menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah calon sebaik sahaja mereka menghantarnya tanpa perlu menunggu se tarikh akhir penghantaran. Pemeriksa perlu menyemak ilmiah calon sebelum sesi pembentangan dijalankan. 3/10/16 14/10/16 Pembentangan oleh calon Penilaian oleh pemeriksa Menilai pembentangan ilmiah calon secara individu Membentangkan ilmiah dalam masa minit seorang pada tarikh, masa, dan di tempat yang ditetapkan 14/10/16 28/10/16 Penghantaran markah keseluruhan kepada MPM Menghantar markah penulisan dan pembentangan esei ilmiah kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission Tidak berkenaan 17 TERHAD

18 Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan November 2016 Oktober 2017 Penyimpanan evidens Menyimpan evidens ilmiah calon di sekolah dari tarikh penyelarasan tamat enam bulan selepas keputusan STPM diumumkan Tidak berkenaan 5 FORMAT PENULISAN (a) Panjang esei ilmiah hendaklah antara patah perkataan, tidak termasuk lampiran dan bibliografi. (b) Jika menggunakan komputer, calon dikehendaki mematuhi format seperti yang berikut: (i) Saiz huruf: 12 (ii) Jenis font: Times New Roman (iii) Langkau: Dua (iv) Margin: Kiri- 1.5" Atas- 1" Kanan- 1" Bawah- 1" (v) Saiz kertas: A4 (c) Calon juga boleh menghasilkan esei dengan tulisan tangan. 6 STRUKTUR PENULISAN Penulisan esei ilmiah oleh calon perlulah mengandungi perkara-perkara yang berikut: (Rujuk lampiran 1) 1. Tajuk kajian 8. Batasan Kajian 2. Senarai Kandungan 9. Kaedah Kajian 3. Penghargaan 10. Dapatan Kajian 4. Pengenalan 11. Rumusan Kajian 5. Objektif Kajian 12. Penutup 6. Kepentingan Kajian 13. Bibliografi/Nota akhir 7. Skop Kajian 14. Lampiran 18 TERHAD

19 7 PENSKORAN (a) Pemarkahan Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan Pemarkahan ilmiah bagi setiap kumpulan hendaklah dibuat berdasarkan perkara dalam jadual yang berikut: Bil. 1. Tajuk Kajian 2. Senarai Kandungan 3. Penghargaan 4. Pengenalan 5. Objektif Kajian 6. Kepentingan Kajian 7. Skop Kajian 8. Batasan Kajian 9. Kaedah Kajian 10. Dapatan Kajian 11. Rumusan Kajian 12. Penutup 13. Lampiran 14. Bibliografi/Nota akhir 15. Bahasa Perkara (b) Pemarkahan Pembentangan Esei Ilmiah Pemarkahan bagi pembentangan esei ilmiah untuk setiap calon hendaklah dibuat berdasarkan perkara dalam jadual yang berikut: Bil. 1. Kerelevanan 2. Kelancaran 3. Keterampilan 4. Kebahasaan Perkara 5. Penggunaan Alat/Bahan Bantu 19 TERHAD

20 8 KERANGKA KONSEPTUAL PENGHASILAN KERJA KURSUS (PENULISAN ESEI ILMIAH) BAHASA MELAYU Tema 1: Fonetik dan Fonologi Tema 2: Pragmatik Calon memilih tema Tema 1: Fonetik dan Fonologi Calon mengenal pasti isu Calon menentukan tajuk kajian Calon menentukan objektif kajian Calon menentukan kepentingan kajian Calon menentukan skop kajian Calon menentukan batasan kajian Calon menentukan kaedah kajian Calon menjelaskan dapatan kajian Calon merumuskan kajian Calon menutup kajian 20 TERHAD

21 9 BORANG YANG DIGUNAKAN Terdapat empat jenis borang yang digunakan untuk menilai kerja kursus ini, iaitu: (i) Muka hadapan kerja kursus (lampiran 2) (ii) Borang perakuan calon (lampiran 3) (iii) Borang rekod kerja kursus calon (lampiran 4) (iv) Borang markah kerja kursus calon (lampiran 5) (v) Borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 6) 10 CONTOH TAJUK Bidang Kajian Esei Ilmiah Tahun 20XX Bil Skop Kajian Contoh Tajuk Kajian 1 Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dari Abad ke-15 Abad ke-19 Sejarah Perkembangan Ejaan Bahasa Melayu pada zaman Bahasa Melayu Klasik Perkembangan Aksara Jawi pada Zaman Bahasa Melayu Klasik 2 Morfologi Penggunaan Kata Ganti Nama Diri dalam Kalangan Masyarakat Melayu Kosa Kata Asing dalam Dialek Daerah X Kesalahan Morfologi dalam Media Cetak Catatan: Tajuk kajian boleh merentasi bidang. Contohnya, tajuk Kosa Kata Asing dalam Daerah X boleh juga dikaji dari sudut morfologi, atau dari aspek sejarah perkembangan bahasa Melayu atau gabungan kedua-dua bidang. 21 TERHAD

22 Struktur Penulisan Esei Ilmiah Skop kajian: Bahasa Melayu Klasik Lampiran 1 (a) Tajuk Kajian Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dari Abad ke-15 Abad ke-16 (b) Senarai Kandungan Menyenaraikan kandungan yang terdapat dalam esei yang ditulis, bermula daripada senarai kandungan bibliografi/rujukan (c) Penghargaan Menyatakan penghargaan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam (d) 1.0 Pengenalan Menyatakan gambaran khusus tentang aspek penting yang akan dibincangkan dalam esei (e) 2.0 Objektif Kajian Menjelaskan tujuan kajian berdasarkan tajuk esei (f) 3.0 Kepentingan Kajian (g) 4.0 Skop Kajian (h) 5.0 Batasan Kajian (i) (j) 6.0 Kaedah Kajian Menghuraikan cara untuk melaksanakan kajian secara literatur 7.0 Dapatan Kajian Memaparkan dan menghuraikan hasil kajian, contohnya: 7.1 Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan dan perdagangan antara kerajaan Melayu dengan pihak Barat, seperti Portugis, Belanda, Inggeris, dan Perancis. Buktinya, Sultan Acheh menghantar surat kepada pihak Inggeris dengan menggunakan bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Pihak Barat menggunakan bahasa Melayu dalam surat-menyurat, misalnya surat daripada Harry Middleton kepada Raja Acheh dalam abad ke-17 dengan menggunakan bahasa Melayu. 7.2 Bahasa Melayu digunakan dalam penulisan pelbagai ilmu pengetahuan. Naskhah-naskhah Melayu dalam pelbagai ilmu, seperti perubatan tradisional, hikayat, syair, undang-undang, ketatanegaraan, dan sebagainya. 7.3 Kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Asia Tenggara, seperti Acheh, Melayu, dan Pasai dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam dan Arab. Kepesatan perdagangan menyebabkan bahasa Melayu menjadi terkenal dan digunakan sebagai bahasa perhubungan utama. 22 TERHAD

23 7.4 Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa asing. Penyerapan unsur bahasa asing, seperti bahasa Hokkien, Arab, Portugis, Belanda, dan sebagainya ke dalam bahasa Melayu. 7.5 Tokoh-tokoh Barat turut berminat terhadap bahasa Melayu dan menjalankan pelbagai kajian tentang bahasa Melayu. Lahir tokoh-tokoh Barat yang terkemuka, contohnya: Sheallabear dan Hooykas dalam bidang sastera Wilkinson dan Winstedt dalam bidang bahasa Winstedt dan Skinner dalam bidang budaya (k) 8.0 Rumusan Kajian Menjelaskan kesimpulan yang dibuat, sama ada memenuhi objektif kajian atau tidak (l) 9.0 Penutup (m) Bibliografi/Nota akhir Menyenaraikan rujukan yang relevan dalam kajian (n) Lampiran Lampiran merupakan bahan sokongan terhadap kajian, seperti foto, salinan naskhah, surat, dan sebagainya. 23 TERHAD

24 Lampiran 2 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 3 TAHUN 2016 MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 5 (910/5) TEMA NAMA, NOMBOR KAD PENGENALAN, DAN ANGKA GILIRAN CALON ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/PENILAI TANDATANGAN GURU/PENILAI TARIKH 24 TERHAD

25 Lampiran 3 BPC SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) Borang Perakuan Calon Mata pelajaran: Bahasa Melayu Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Makluman kepada Calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah dan pemeriksa yang dilantik. Tandatangan Calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Tarikh Calon 1 Calon 2 Calon 3 Calon 4 Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kerja projek) calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kerja projek) tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh Alamat 25 TERHAD 25 TERHAD

26 Lampiran 4 BRKKC Tarikh Nama calon SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 BAHASA MELAYU: PENULISAN ESEI ILMIAH (910/5) PENGGAL 3 TAHUN 2016 BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON Aktiviti (Untuk diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Guru Catatan (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Saya mengesahkan bahawa kumpulan calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2014 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tandatangan Guru:... Nama Guru:... Tarikh: TERHAD 26 TERHAD

27 Lampiran 5 BMKKC SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON BAHASA MELAYU 910/5 (a) Senarai Nama Ahli Kumpulan (Untuk diisi oleh calon) 1. Nama:. Tandatangan: No. Kad Pengenalan: Nama:. Tandatangan: No. Kad Pengenalan: Nama:. Tandatangan: No. Kad Pengenalan: Nama:. Tandatangan: No. Kad Pengenalan: TERHAD

28 (b) Borang Penilaian Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa dan penyelaras) Kriteria Penilaian Markah Penuh Markah Guru/Pemeriksa Markah Penyelaras 1. Tajuk Kajian 2. Senarai Kandungan 3. Penghargaan 4. Pengenalan 5. Objektif Kajian 6. Kepentingan Kajian 7. Skop Kajian 8. Batasan Kajian 9. Kaedah Kajian 10. Dapatan Kajian 11. Rumusan Kajian 12. Penutup 13. Bibliografi/Nota akhir 14. Lampiran 15. Bahasa Jumlah markah 28 TERHAD

29 (c) Borang Penilaian Pembentangan Individu dan Kumpulan Perincian Markah Pembentangan Calon Kerelevanan Kesesuaian teknik memulakan pembentangan [ ] Ketepatan kandungan dengan kehendak tajuk [ ] Keupayaan membentangkan kandungan esei mengikut agihan [ ] Kesesuaian teknik mengakhiri pembentangan dan menepati masa [ ] JUMLAH [ ] Kelancaran Keupayaan membentangkan kandungan kajian tanpa membaca keseluruhan teks Pertautan idea [ ] Kejelasan penyampaian [ ] Keberkesanan penyampaian [ ] JUMLAH [ ] Keterampilan Kekemasan berpakaian [ ] Kesopanan tutur kata [ ] Keyakinan diri [ ] Keupayaan menarik minat khalayak [ ] Keupayaan menjawab soalan secara spontan dan relevan [ ] JUMLAH [ ] Kebahasaan Kegramatisan ayat [ ] Kepelbagaian kosa kata [ ] Ketepatan dan kejelasan sebutan [ ] Kesesuaian intonasi [ ] Kesesuaian bahasa badan [ ] JUMLAH [ ] Penggunaan Alat/Bahan Bantu Persediaan alat bantu Kesesuaian alat bantu Kecekapan penggunaan alat bantu [ ] Kesesuaian teknik paparan bahan Kreativiti [ ] JUMLAH [ ] JUMLAH MARKAH [ ] 29 TERHAD

30 (d) Komen Penilai: PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.. Nama: No. Kad Pengenalan: Tarikh: No. Telefon (sekolah):. (bimbit):. Nama:.. No. Kad Pengenalan:. Tarikh: No. Telefon (sekolah):. (bimbit):. 30 TERHAD

31 Lampiran 6 BRuMKK MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: TAHUN: MATA PELAJARAN: NAMA SEKOLAH/NO PUSAT: (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa) BIL. ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN MARKAH CATATAN (Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman) PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa:..... Nama:.... No. Kad Pengenalan:.. Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :. (bimbit):. PERAKUAN PENGETUA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Pengetua:.. Nama:.. No. Kad Pengenalan:. Tarikh:... No. Telefon (sekolah): (bimbit): Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission. 31 TERHAD

32 32 TERHAD

33 Pilih satu tema sahaja. Tema 1 Fonetik dan Fonologi [100] Tema 2 Pragmatik [100] 910/5 33 TERHAD

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4)

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) (Kerja Projek) Kertas 4 (922/4) Sepanjang

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH BPC BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL CALON 1 [SEKOLAH KERAJAAN] PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATA PELAJARAN SYARIAH (930/4) PENGGAL 2: JANUARI

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Projek Kajian Seni Visual

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2018 Buku panduan ini mengandungi 18

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2017 Buku panduan ini mengandungi 16

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH LP/SVM/UT/2017 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 2017 SEJARAH KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN SWASTA (ILKS)

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut :

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN LP/PT3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN TUGASAN KERJA KURSUS TAHUN AKADEMIK: JUN NOV 2016

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN TUGASAN KERJA KURSUS TAHUN AKADEMIK: JUN NOV 2016 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN TUGASAN KERJA KURSUS TAHUN AKADEMIK: JUN NOV 2016 Program: PISMP Nama Pelajar: Kod: BMM3142 Semester/ Tahun: Sem 1 Tahun 4 Ambilan : Jun 2013 Nama Kursus:

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI

MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI Peringatan: Sila baca maklumat tugasan ini sehingga habis dan faham. Maklumat tugasan sebelum ini dibatalkan TERMASUK YANG TERDAPAT DALAM MODUL. Banyak

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI MAC 2014 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS BORANG C1 BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA MUDA Nama Pelajar : No Matrik : TAJUK: OBJEKTIF: SINOPSIS : Tandatangan : Tarikh : BORANG C2

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) LP/ SPMU /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI NOVEMBER 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021 Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) (Arahan kerja ini diguna pakai untuk Fakulti yang tidak mempunyai arahan kerja atau panduan khusus Disertasi/Projek Bacelor mengikut kesesuaian

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

more examination papers at :

more examination papers at : JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2015 TARIKH WAKTU 09:50 pagi - 10:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

BORANG PENYERTAAN Pertandingan Infografik GST Peringkat Sektor Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia

BORANG PENYERTAAN Pertandingan Infografik GST Peringkat Sektor Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia BORANG PENYERTAAN Peringkat Sektor Pendidikan Tinggi, NAMA KUMPULAN _ (maksimum 5 orang termasuk mentor sekiranya ada) Mentor (Ahli akademik) 1. K/P : Ketua Kumpulan 1. K/P : Ahli kumpulan 2. K/P : 3.

Lebih terperinci

FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN)

FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN) FASA 1 PANDUAN KURSUS HBEF2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN) A. TANGGUNGJAWAB TUTOR PENYELIA (a) Membimbing pelajar untuk menyediakan cadangan (proposal) kajian tindakan. (b) Mencadangkan kepada

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA. Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak

MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA. Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak MODUL PENGENDALIAN AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERTANDINGAN MEMBACA Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam Pustaka Negeri Sarawak BAGAIMANA MENGGUNAKAN MODUL Modul ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 Draf 2 LP/UPSR/2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2012 HAKCIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 LP/UPSR/CBK 18A LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN CALON BERKEPERLUAN KHAS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU

PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU A. PANDUAN PERMOHONAN PENERBITAN BUKU Penerbit Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) ditubuhkan dengan matlamat menjadi sebuah penerbit universiti yang terpandang

Lebih terperinci

PROSEDUR PENILAIAN ANUGERAH NILAM PERINGKAT DAERAH PONTIAN TAHUN 2017

PROSEDUR PENILAIAN ANUGERAH NILAM PERINGKAT DAERAH PONTIAN TAHUN 2017 PROSEDUR PENILAIAN TAHUN 2017 1.0 SYARAT KELAYAKAN CALON 1.1 Setiap calon perlu memenuhi kriteria pencalonan peserta Anugerah NILAM Daerah Pontian Tahun 2017 yang telah ditetapkan. 2.0 KAEDAH PENILAIAN

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 LP/UPSR 18 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 2014 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA BAHAGIAN A GURU BESAR - ARAHAN AM LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 LP/PMR 6 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) CALON SEKOLAH KERAJAAN CALON SEKOLAH SWASTA Calon Sekolah Swasta : Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Pas Sementara disediakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua urusan permohonan Pas Sementara bagi syarikat /

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci