(DOA-DOA RASUL) Ma lis. j Amilah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "(DOA-DOA RASUL) Ma lis. j Amilah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia"

Transkripsi

1 (DOA-DOA RASUL) Ma lis j Amilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2000

2 (DOA-DOA RASUL) Majlis A m i la h Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2000

3 Cetakan I 1990 Cetakan U : 2000 Dicetak oleh Sekr. Tarbivat PB Jemaat Ahmacliyah Indonesia PO. Box 33/Pru - Bogor 16330

4 KATA PENGANTAR Buku AD'IYYA n H RASI II (Doa-doa Rasul) adalah kumpulan doa yang diambil dari liadits Rasulullah saw. yang disusun dan diterbitkan oleh Tn. Muhammad Yamin. Qadian Mengingat pentingnya dan perlunya diketahui serta selanjutnya diamalkan oleh segenap warga Jemaat, maka dipandang perlu buku ini diterbitkan dengan penerjemahan yang disesuaikan dengan kaidah baru bahasa Indonesia. Parimg, 10 November 1990 Dewan Naskah Jemaat AhiTiadiyah Indonesia iii

5

6 DAFTAR ISI 1. Doa ketika bangun dari tidur I 2. Doa ketika pergi ke kakus I 3. Doa ketika keluar dari kakus I 4. Doa ketika keluar Jari rumah 2 5. Doa ketika masuk rumah 2 6. Doa ketika hendak makan > 7. Doa sehabis makan 3 8. Doa sehabis makan untuk orang \.mg menyuguhkan 3 9. Doa ketika memakai pakaian baru Doa ketika pergi ke mesjid Doa ketika menjenguk orang sakit Doa untuk orang yang meninggal Doa ketika berziarah ke kuburan Doa untuk pengantin Doa untuk isteri yang baru dinikahi Doa ketika hendak bersanggama (bersetubuh) 17. Doa ketika masuk pasar Doa ketika melihat orang kena musibah Doa ketika maksud berhasil Doa menyerah kepada takdir Doa ketika melihat sesuatu yang tak disukai 10 g

7 1 v,, t.. 1, 1 i. i.,. i, i i i ill li ] 1 i 1 li tl 'l f 1 1 L i t l 1 1 f 1 l' \ 1 1 II i i l I * i 1 1 II i h UOa incniinia uihainu pcugoi Danau i i 1 i 24. Doa unttik mencapai kemenangan Doa iinluk menahan amarah i 1 o 26. Doa minia dipelihara dari kejahatan 2 1 'i Doa ">u _o. kelika 1>cj lc pu r, dan menyerang... 1 Z ' 1 '. 1 OO Z v. 1 \. 1 t JU. [ ii, i L'» * i t L' 'l lili ' ' 1? i i l'lllll 1 7 i j t i 1 1 k ()«' ;t 14 T 1 j 1 iviemoeii seiamai jaian kepaua iaiuu 16 JZ. uoa KeiiKu mcnjiki tempat yang tinggi Doa kelika lurun dari tempat yang tinggi Doa untuk penyakit Doa ketika dalam perjalanan mengalami malam yang sangat menakutkan 37. Doa ketika dalam ketakutan dan 'l Jo. o 1 V,. i. i..i «. il lii 1 o i iiliiili ii ill GiWP* zz 41. Doa kelika meninggalkan pertemuan Doa kelika bei cermin Doa minta bei lindung dari banyaknya hutang, dan kejelekan-kejelekan 24 vi

8 44. Doa ketika melihat bulan Doa berbuka puasa Doa di malam l.ailatul Qadar Doa minta hujan Doa minta keselamatan dari bahaya hujan yang deras Doa ketika mendengar petir Doa minta selamat dari angin topan Doa ketika makan buah-buahan Doa ketika memakai pakaian naik haji Doa ketika tiba di Rukun Yamani Doa ketika di Safa dan Marwah Doa ketika tiba di Padang Arafah Doa ketika tidur pada malam hari Doa minta berlindung dari kejahatankejahatan makhluk Doa minta dipelihara dari godaan syaitan Doa hajat Doa minta perlindungan Doa jam ik Doa minta dihindarkan kesusahan < ) 63. Doa sembahyangjenazah I Doa sembahyang jenazah II Doa jenazah yang belum baligh I 66. Doa istikharah I ' 1 vii

9 DOA-DOA RASUL 1. DOA KETIKA BANGUN DARI TIDUR Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Dan kepada-nya juga kembali. 2. DOA KETIKA PERGI KE KAKUS Wahai Tuhan-ku! Aku meminta perlindungan-mu dari segala macam kotoran jasmani dan rohani. 3. DOA KETIKA KELUAR DARI KAKUS Dengan nama Allah, aku memohon ampunan Engkau. 1

10 Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku, dan telah menyehatkan aku. 4. DOA KETIKA KELUAR DARI RUMAH Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Wahai Tuhan-ku, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan atau disesatkan orang, atau menganiaya, atau dianiaya orang, atau membodohi orang atau dibodohi orang. 5. DOA KETIKA MASUK RUMAH

11 Wahai Tuhan-ku! Aku memohon kepada Engkau, tempat masuk yang sebaik-baiknya, dan tempat keluar yang sebaik-baiknya. Dengan nama Allah kami masuk dan kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakkal. 6. DOA KETIKA HENDAK MAKAN Dengan nama Allah atas berkat Allah. 7. DOA SEHABIS MAKAN Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah kami orang muslim. menjadikan 8. DOA SEHABIS MAKAN UNTUK ORANG YANG MENYUGUHKAN Wahai Tuhan, berilah berkat kepada mereka dalam apa-apa yang telah Engkau beri rezeki kepada mereka. Dan ampunilah mereka dan kasihanilah mereka.

12 9. DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN BARU Ya Tuhan! Hanya bagi Engkau-lah segala i'uji. Sebagaimana Engkau lelah memakaikan pakaian baru ini kepadaku, aku memohon diberi kebaikannya dan kebaikan dari barang yang dibuatkan baginya. Dan aku berlindung kepada-mu dari kejahatannya dan kejahatan dari barang yang dibuatkan baginya. Segala puji bagi Allah Yang telah memberi rezeki kepadaku berupa pakaian yang dengan pakaian ini aku dapat memperindah diri di tengah khalayak manusia, dan dengannya menutupi auratku dan dengannya memperindah diri dalam hidupku. '1

13 10. DOA KETIKA PERGI KE MESJID Ya Tuhan-ku, jadikanlah cahaya dalam hatiku, dan jadikanlah cahaya dalam lidahku, dan jadikanlah cahaya dalam pendengaranku, dan jadikanlah cahaya dalam penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku, dan jadikanlah cahaya dari hadapanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku, dan jadikanlah cahaya dari bawahku. Ya Tuhan-ku, berilah aku cahaya! 11. DOA KETIKA MENJENGUK ORANG SAKIT Hilangkanlah penyakit ini, ya, Tuhan manusia! Dan 5

14 scmbuhkunluh, Lingkau Maha Penyembuh, Tidak ada penyembuhan kecuali pcnyeinbulian-mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. 12. DOA UNTUK OUANG YAINCi Ml NIN(»CiAL >%&X}^'&> is&u (scbl" a "' a) Sesungguhnya kumi kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-nya. Ya, Allah! berilah pahala kepadaku dalam musibahku' ini. Dan berilah gantinya untukku yang lebih baik daripadanya. Wahai Tuhan-ku! ampunilah si l-ulan (sebutkan namanya), dan tfnggikanlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan berilah gantinya dalam keluarganya dari orang-wang yang ditinggalkannya. Dan ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam. Dan lapangkanlah baginya di dalam kuburnya. Dan terangilah dia dalam kuburnya. 6

15 13. DOA K FTI K A BERZIARAH K F. KUBURAN (1 ) Assalamu alaikum ya, ahli kubur, orang-orang Mukmin dan Muslim! Dan, kami juga irtsya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan unluk kamu. (2) Assalamu alaikum ya ahli kuhur. Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu orangorang yang mendahului kami. dan kami akan menyusul kamu. 14. DOA UNTUK PENGANTIN

16 SeittOga Allah memberkahi engkau, semoga Allah memberkahi engkau. Dan semoga Allah memberkahi kamu berdua, dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebahagiaan. 15. UNTUK IS U Kl YANC. BARU DINIKAHI Wahai luhan-ku. aku memohon kepada-mu kebaikannya (isteriku) dan kebaikan barang kejadiannya. f>aii aku berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, dan kejahatan barang kejadiannya. 16. DOA KETIKA HENDAK BERSANGGAMA (III RSIM UU III) Dengan n>h»a Allah, wahai. Tuhan! jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkan syailan dari rezeki yang Piigkau berikan kepada kami. 8

17 17. DOA KETIKA MASUK PASAK Dengan nama Allah, wahai, Tuhan -ku, aku memohon kepada-mu kebaikan pasar ini dan kebaikan apa-apa yang ada di pasar ini. Dan aku berlindung kepada-mu dari kejahatannya dan kejahatan segala apa yang ada di dalamnya Wahai, Tuhan aku berlindung kepada-mu dari mendapat barang belanjaan yang merugikan di dalam pasar ini. 18. DOA KETIKA MELIHAT ORANG KENA MUSIBAH Segala puji bagi Allah Yang mcn>ehaikanku dari apa yang Dia memberi percobaan kepadamu. Dan Dia telah mengutamakan aku dari makhlukmakhluk-nya yang banyak itu. 9

18 19. DOA KE TIKA MAKSUD BEKIIASII. Segala puji bagi AllahYang dengan berkat nikmat- Nya amalan-amalan baik terlaksana. 20. DOA MENYEKAII KEl'ADA TAKDIU Segala puji l)agi Allah dalam keadaan bagaimana pun. 21. DOA KETIKA MELIHAT SESUATU YAN<; TAK DISUKAI Wahai, Tuhan-ku, lidak ada yang dapat membawa Engkau, Dan tidak ada yang kebaikan kecuali dapat menghindarkan kejahatan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan = pertolongan Allah. 10

19 22. DOA MINTA DIKAItUL PENCOKRANAN Ya, Tuhan kami, terimalah dari kami sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 23. DOA MINTA PENGGANTIAN Semoga Tuhan kami memberikan gantinya kepada kami yang lebih baik darinya. Sesungguhnya kami mendambakan pertemuan dengan Tuhan kami. 24. DOA UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN Wahai Tuhan kami. berilah kami rahmat dari sisi Engkau. Dan berilah kami petunjuk dalam pekerjaan kami. Wahai 1 uban ku! lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah pekerjaanku. 11

20 25. DOA UNTUK MENAHAN AMARAH Wahai. Tuhan-ku. ampunilah dosaku, dan hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah aku dari godaan syaitan yang dirajam. 26. DOA MINTA DIPELIHARA DARI K I I Al I A IA N MUSUH Wahai I uhan-ku. kami menjadikan Engkau perisai menghadapi mereka, dan kami berlindung iinluk kepada Mu dari kejahatan mereka. 27. DOA KETIKA BERTEMPUR DAN MENYERANO Wahai. Tuhan l;u. i : ngkau-lah yang menjadi artagolakw dan penolongkll. Dengan pertolongan- 12

21 Mu aku menyerbu dengan-mu menyerang dan dengan-mu bertempur. 28. DOA KETIKA BEPERGIAN JAUH Bila bepergian dengan kendaraan baca Mahasuci Tuhan yang telah menjinakkan kendaraan ini buat kami, yang tadinya kami tidak dapat menguasainya. Dan kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, kami memohon diberi amal shaleh dan takwa, dan amalan yang Engkau ridai. Wahai Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami, dan lipatkanlah kejauhannya itu buat kami Wiihai, Tuhan kami, Engkau lah teman kami dalam perjalanan, dan wakil kami dalam keluarga kami. 13

22 29. DOA DALAM PERJALANAN Wahai, Tuhan, Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan wakil kami dalam keluarga kami. Wahai Tuhan, temanilah kami dalam perjalanan kami ini. Dan wakililah kami dalam keluarga kami. Wahai, Tuhan-ku, Aku berlindung kepada-mu dari kepayahan perjalanan dan keletihan kembali dari perjalanan, dan dari kerugian sesudah beruntung, dan dari doa buruk orang yang teraniaya, dan dari kejelekan pemandangan pada harta benda dan keluarga. 30. DOA KETIKA TlBA DI SUATU DESA

23 Wahai Allah, Tuhan lujijh petala 1 yang berada di bawah naungan-nva langit dan apa Dan, Tuhan tujuh lapis bumi, dan apa yang berada dalam pangkuan-nya. Dan, Tuhan kailan syaitan dan apa yang disesalkannya. Dan. Tuhan 'ingin, dan apa yang diterbangkannya Maka kami memohon kepada-mu kebaikan desa ini, kebaikan pendudukhya; dan kebaikan segala apa yang ada di desa ini Dan k ami berlindung kepada-mu dai i kejahatan desa ini, dan kejahatan penduduknya, dan kejahatan segala apa yang ada di kampung ini Wahai Tuhan, berilah berkat kepada kami dalam desa ini. Ya Tuhan, berilah kami buah buahannya. Dan jadikanlah kami mencintai penduduknya, dan penduduknya yang baik mencintai kami I S

24 31. MEMBERI SELAMAT JALAN KEPADA TAMU Saya serahkan kepada Allah agamamu, dan amanatmu, dan akibat amalanmu. Semoga Tuhan membekali engkau takwa dan mengampuni dosamu, dan memudahkan engkau untuk mencapai kebaikan di mana saja engkau berada. 32. DOA KETIKA MENAIKI TEMPAT YAN<; TINGGI Wahai Tuhan, segala macam kemuliaan hanya untuk Tngkau di atas segala kemuliaan. Dan segala maeaili pujian hanya untuk EHgka«di dalam segala keadaan. 33. doa KETIKA TURUN DARI TEMPAT YANG TINGGI 16

25 Kami kembali, bertobat, beribadat, kepada dan memuji Tuban kami Kami bertobat, bertobat, kembali kepadu Tuhan kami yang tidak mciiiiiygalkau dosa pada kami. 54. DOA UNTUK PENYAKIT Wahai, Tuhan kami > anu. di langit! Mahasuci iiatna- Mu. I Iriisan-Mu di langit dan di bumi Sebagaimana Rahmat Engkau adanya di langit, demikian pula adakan di bumi Ampunilah diwsa duf kesalahan kesalartan kami Engkau lulian orang orang^uei. I iiiuiikaiil.ili Rahmal dai i kahinat-rahmal I ngkau, 17

26 dan penyembuhan dai penyembuhan-penyeinbuhan i Engkau atas penyakit ini. 35. DOA 1111)1)1* BKRliAliiiGIA Segala puji bagi A Mali yang lelah mencukupi aku dan melindungi aku. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepadaku. I )an segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku. Aku memohon Engkau agar memelihara aku dari api neraka 36 DOA K F/1 IKA DALAM PI IUA LAIN AIN MENGALAMI MALAM YAN<; SANGAT MENAKUTKAN 18

27 Hai bumi! Tuhan-ku, dan Tuhail-mil adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatantmi, dan kejahatan yang ada di dalammu, dan kejahatan yang dijadikan di dalam dirimu, dan kejahatan yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kebuasan harimau, ular. kalajengking, dan kejahatan penduduk negeri, dan dai i kejahatan yang melahirkan dan yang dilahirkan. (sesudah berdoa, dengan mengangkat ke dua belah tangan baca iiilj^^, gj&^jgynt}* dan tiga-tiga kali. Kemudian kedua belah telapak tangan itu diusapkan ke muka dan ke seluruh badan). 37. DOA K F. II K A DALAM KETAKUTAN DAN KEGELISAHAN Wahai Tuhan-ku! tutupilah aib nih kami dan tentramkanlah kegelisahan kami. 19

28 Wahai Tuhanku, aku mengharapkan Kahmat-Mu. IVlakajanganlah Engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri barang sekejap pun. Dan bereskanlah ui lisanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali langkau. Wahai I uli.in yang liidup, ya I ulun Pendiri alam, aku niinia perlulongan dengan Kalunal Engkau. I id.ik ada I uban kecuali Allah Yang Mahabesar, Mahalcinbut. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Tuhan Arasy yang Mahabesar, Tidak ada Tuhan kecuali Allah I uhan langit dan bumi dan Tuhan Arasy Yang Mahamulia Allah Tuhanku, aku lidak iiiensyiiikkannya dengan siapa pun Amal suci Allah Yang Mahabesar. Amal suci Allah dan (lengah memuji Nya. 20

29 38. DOA PADA WAKTU SUBUH DAN SORE Dengan nama Allah, yang dengan menyebutkan najna-nya itu, tidak ada barang sesuatupun baik yang ada di bumi maupun yang di langit akan memberikan mudarat. Dia Mahamendengar lagi Mahamengetahui. Aku memohon perlindungan dengan Kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. 39. DOA DI WAKTU SORF, 21

30 III. Kepunyaan Allah sore kami dan sore negeri kami. Dan Dia berkuasa atas tiap sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan malam ini dan kebaikan selanjutnya. Dan aku memohon perlindungan-mu dari kejahatan malam ini dan yang sesudahnya. Wahai Tuhan ku! Aku berlindung kepada-mu dari kemalasan dan keburukan lanjut usia dan kekufuran. Wahai I iihan-ku, aku berlindung kepada-mu dari a/ah neraka dan a/ah kubur. DOA DI WAKTU SUBUH 22

31 Kepunyaan Allah Subuh kami dan Subuh negeri kami. Dan segala puji bagi Allah Tidak ada Tuhan yang disembah, kecuali Allah sendiri, lidak ada yang menyamai-nya. Kepunyaan Dia lah kerajaan dan segala pujian. Dan Dia berkuasa alas tiap-tiap sesuatu. Wahai Tuhan-ku, aku memohon kepada- Mu kebaikan yang lerdapal pada hari ini, dan kebaikan yang terdapat sesudahnya Dan aku berlindung kepada-mu dari kejahatan hari ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai I uhan-ku, aku berlindung kepada-mu dari kemalasan dan keburukan lanjut usia dan kekufuran. Wahai Tuhan-ku, aku berlindung kepada-mu dari azab di dalam neraka dan azab di dalam kubur. 41. DOA KETIKA MENINGGALKAN PERTEMUAN Mahasuci Engkau, wahai Tuhan-ku, dan dengan memuji Engkau, aku bersaksi bahwa lidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun kepada-mu dan bertobat kepada-mu. 23

32 42. DOA KKTlKA BEttCERMIN Wahai Tuhan-ku! Sebagaimana Engkau telah membagikan lubuliku, baguskanlah pula akhlakku. Dan haramkanlah mukaku atas api neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menyerasikan tubuhku dengan sempurna, dan membaguskan rupaku sebagus-bagusnya. Dan perhiaslah diriku barang yang bagi orang lain suatu aib. Segala puji bagi Allah yang menyerasikan tubuhku hingga benar-benar sama dan gambarkan rupa wajahku kemudian memperindahnya dan jadikanlah aku orang Islam. 43 DOA MINTA BERLINDUNG DAKI BANYAKNYA HUTANG, DAN KEJIlI.EKAN-KEJLLEKAN 24

33 3&ph&l b djfeja Cil-jRJj i Wahai Tuhan-ku. aku berlindung kepada Engkau dari duka dan sedih. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kepengeculan dan kebatilan. Dati aku berlindung kepada Engkau dari dirundung hutang dan penjajahan orang-orang Dan cukupilah aku dengan barang-barang yang Engkau halalkan, dan tci hindar dari barang-barang yang Engkau haramkan. Dan kayakanlah aku dengan karunia-mu dari orang lain selain Engkau. 44. DOA KETIKA MEMUAT BULAN 25

34 Wahai TuhatftkuJ Tampakkanlah bulan kepada kami dengan aman, dan iman dan selamat dan Islam Tuhan ku dan Tuhan-nm, Allah. 45. DOA BERBUKA PUASA Wahai Tuhan ku! Aku puasa karena Fngkau, dan hanya kepada- M u aku iman. dan aku buka puasa dengaii re/eki-mu. I [aus lelah hilang, dan urat-uratku telah segai-buuat kembali, dan pahala sudah tentu, insya Allah. Wahai Inhan-ku! Aku memohon dengan Rahmat Engkau yang meliputi segala sesuatu itu agar mengampuni dosaku. 46. DOA 1)1 MALAM I.AILATUL QAI>AR Wahai Tuhan-kli! I 'ngkau Maha Pemaaf. Rngkau menyukai maaf. Maka maafkanlah aku. 26

35 47. DOA MINTA HUJAN Wahai Tuhan-ku, turunkahiah hujan yang bermanfaat; Wahai Tuhan ku, curahkanlah hujan yang bermanfaat. Wahai Tuhan-ku, jadikanlah dia menjadi sebab turunnya Rahmat, dan jangan menjadi sebab turunnya azab. 48. DOA MINTA KESELAMATAN DAKI BAHAYA HUJAN YANG DEK AS Wahai Tuhan-ku, curahkanlah hujan di kami, dan bukan alas kami. sekitar 27

36 Wahai Tuhan kami, curahkanlah hujan di bukitbukit dan di puncak-puncak, dan di gunung-gunung dan di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuh pohon-pohon. 49. DOA KETIKA MENDENGAR PETIR Wahai Tuhan kami, janganlah membunuh kami dengan kernarahan-mu dan jangan membinasakan kami dengan azab-mu. Dan sejahterakanlah kami sebelum itu. 50. DOA MINTA SELAMAT DARI ANGIN TOPAN Wahai Tuhan-ku, aku memohon kepada-mu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan barang yang karenanya angin didatangkan. Dan aku bei lindung kepada-mu dari 28

37 kejahatannya, dan kejahatan yang ada padanya, dan kejahatan barang > ang karenanya angin didatangkan. 51. DOA KETIKA MAKAN RUAH UUAIIAN Wahai Tuhan kami. berilah beik.it dalam buahbuahan kami. dan berilah berkat dalam kota kami. dan belilah berkat dalam sukatan kami. Wahai Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah perlihatkan kepada kami awal mulanya, perlihatkankih pula kepada kami akhir kesudahannya, 52. DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN NAIK HAJI Wahai Tuhanku, aku hadir. Wahai Tuhanku, aku molmu kepdhaan-mu dan surga. I >an aku memohon dengan rahinal-mu ampnnnn-mii. hindarkanlah aku dari api neraka. 29

38 53. DOA KETIKA TIBA DI RUKUN Y AMANI Ya Allah, I uhan kami, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ampunan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kehaikan dan di akhirat kebaikan. Dan peliharalah kami dari azab neraka. 54. DOA K KTI K A DI SAFA DAN MARVVAII Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Engkau teramat mulia 55. DOA KETIKA TIBA DI PADANC ARAFAH

39 Wahai Tuhan kami, pimpinlah kuini dengan hidayat. Dan hiasilah kami dengan takwa. Dan ampunilah dosa kami, dosa yang lain dan sekarang Wahai Tuhan kami, aku mohon diberi re/eki yang halal, suci, dan penuh berkat Wahai Tuhan kami. apa yang Engkau senangi mengenai sesuatu yang baik, jadikanlah kami, supaya kami menyenanginya pula dan mudahkanlah bu.it kami. Dan apa yang kami benci mengenai suatu kejelekan, jadikanlah kami supaya kami membencinya pula, dan jauhkanlah kami dari dia Dan janganlah Engkau rampas Islam itu dari kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. 56. DOA KETIKA TIDUR PADA MALAM HARI 31

40 Wahai Tuhan-ku, dengan nama Engkau aku mati dan hidup. Wahai Tuhan-ku, aku menyerahkan diriku kepada-mu. Dan aku menghadapkan mukaku kepada-mu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada-mu. Dan aku membaringkan punggungku kepada-mu karena cinta dan takut kepada-mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat keselamatan dari Engkau kecuali kepada-mu. Aku beriman kepada Kitab yang Engkau turunkan, dan kepada nabi yang Engkau utus. 57. DOA MINTA BERLINDUNG DARI KEJAHATAN-KEJAHATAN MAKHLUK 32

41 Wahai Tuhan, Tuhan langit yang tujuh dan segala yang dinaunginya. Dan Wahai Tuhan, Tuhan bumi yang tujuh dan segala yang dikandungnya. Dan Tuhan syaitan-syaitan dan segala apa yang disesalkannya! Jadilah pelindung bagiku dari kejahatan makhluk-makhluk Engkau seluruhnya dan dari kejahatan salah satu dari mereka yang hendak menganiaya dan mencelakakan aku. Amat mulia penjagaan-mu dan amat mulia sanjungan-mu. Tidak ada Tuhan yang disembah, selain Engkau 58. DOA MINTA DIPELIHARA DARI GODAAN SYAITAN Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang sempurna dari kcmnrkaan-nya, dan dari kejahatan hamba-hambn-nya, dan dari gangguan syaitansyaitan yang mendatangi aku. 59. DOA HAJAT 33

42 Tak ada Yang berhak disembah selain Allah Yang Penyantun lagi Mulia. Maha Suci Allah Yang mempunyai Pemerintahan Yang Maha Besar. Dan segala puji bagi Allah Yang Memelihara seluruh alam. Ya Allah! Saya minta kepada Engkau apaapa yang mewajibkan bagi saya rahmat Engkau dan sebanyak-banyak pengampunan Engkau, dan keuntungan dari tiap-tiap kebaikan dan keselamatan dari tiap-tiap dosa, lalu janganlah Engkau biarkan bagiku satupun dosa melainkan Engkau mengampuninya dan janganlah Engkau biarkan sesuatu pun kesusahan saya melainkan Engkau jauhkanlah ia, dan jangan pula suatu hajat saya, yang Engkau sukai melainkan Engkau memenuhinya, wahai Allah Yang sangat Pengasih (Hadits Tirmizi dan lbnu Majah). 34

43 60. DOA MINTA PERLINDUNGAN Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada yang baik dan jahat bisa melampauinya dan dengan nama baik-nya yang aku mengetahuinya dan yang tidak mengetahuinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan-nya, dan dijadikan-nya dan disebarkan-nya dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik ke langit. Dan dari kejahatan yang disebarkan-nya, di bumi dan yang keluar dari bumi, dan dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang hari dan dari kejahatan bahaya yang datang pada malam hari; ya Tuhan Yang Maha Pemurah. J5

44 61. DOA-DOA SECARA KOLEKTIF Wahai Tuhan-ku! berilah kami rasa takut kepada Engkau yang akan menjadi penghalang antara kami dan hal-hal yang membuat kami berdosa kepada Engkau. Dan berilah kami ketaatan kepada Engkau yang dengannya Engkau menyampaikan kami ke surga Engkau. Dan berilah kami keyakinan yang dapat mengatasi penderitaan-penderitaan dunia. Dan berilah kami kemanfaatan pendengar- 36

45 an, penglihatan dan tenaga kami selama Engkau menghidupkan kami, dan jadikanlah dia pewaris kami. Dan jadikanlah kemarahan kami alas orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami dari kejahatan orang yang menganiaya kami Dan janganlah Engkau melimpahkan musibah kami ke dalam agama kami. I )an jangan lah i ngkau men jai I i kan dunia ini suatu penyebab kesusahan besar bagi kami dan juga ilmu kami jangan demikian. Dan janganlah Engkau menjadikan orang yang tidak mengasihani kami berkuasa atas kami Wahai Tuhan ku, aku mohon kecintaan-mu dan dan kecintaan orang yang mcncintai-mu dan amalan yang menyampaikan aku kepada mencapai kecintaan-mu. Wahai Tuhan-ku. jadikanlah kecintaan-mu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, harta bendaku dan keluargaku, dan daripada air dingin. 37

46 Wahai tuhan Ku, berilah aku kecintaan-mu, dan kecintaan pi ana yang kecintaannya itu mendatang kau munfaal kepadaku di sisi Engkau. Wahai TMhan-ku, jadikanlah barang pcmhei ian-mu yang kucinta itu ineiijadi kekuatan bagiku dalam mclaksannkan apa apa yang Engkau cintai. Wahai I uhau-ku. barang yang kucintai yang telah Engkau pisahkan dari aku, jadikanlah dia sch.vjni penghibur bagiku dsrtatii iwenyanihul apa-apa yang i ngkau cintai Wahai [ulvaii ku, bersihkanjah hatiku dai i kemunafikan, dan amalanku dari ria, dan lidahku 18

47 dari berdusta, dan mataku dan berbuat khianat. Sesungguhnya Engfcaii mengetahui mata pengkhianat, dan apa yang tersembunyi di dalam dada Wahai. Tuhanku, jadikanlah batinku lebih baik dari zahirku. Dan jadikanlah zahirku menjadi shaleh. Wahai Tuhan-ku, aku mohon diberi keshalehan apa yang Hngkau berikan kepada orang-orang yaitu kaum keluarga, harta benda, dan anak yang tidak sesat dan menyesalkan 62. DOA MINTA DUIIINDAKKAN KfclSUSAIIAN Wahai Tuhan* aku berlindung kepada Mu dari 39

48 kepayahan kena musibah, dan dari jurang kecelakaan dan dari keburukan nasib dan dari ejekan musuh. 63. DOA SEMBAHYANG JUNAZAH I Wahai Tuhan ku, ampunilah dia dan kasihanilah dia, dan maafkanlah dia, dan ampunilah dia, dan muliakanlah tempatnya, dan lapangkanlah tempat masuknya, dan mandikanlah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Berilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya sebagai gantinya dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya dan pasangan yang lebih baik dari -10

49 pasangannya. Dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dan peliharalah dia dari azab kubur dan dari azab api neraka. 64. DOA SEMBAHYANG JFIMAZAII II Wahai Tuhan-ku, ampunilah orang-orang kami yang masih hidup dan orang-orang kami yang sudah meninggal, dan orang-orang kami yang hadir dan yang ghaib. dan orang-orang kecil dan orangorang besar kami. Dan orang-orang kami lelaki dan perempuan. Wahai Tuhan ku, orang yang Engkau hidupkan di antara kami hidupkaulah dia di alas Islam. Dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia atas iman. Wahai Tuhanku, janganlah menghalangi kami dari pahalanya, dan janganlah kami mendapat fitnah sesudahnya 41

50 (.5.DOA II INA7AII YANC; liflum KALIKU Ya Inlian kn, jadikanlah dia mendalmliii kami, unluk kebahagiaan kami dan simpanan kami, dan menjudi pahala bual kami. 66, DOA ISTIKHARAH o y ", >/ «s, s / i? ' ' '*^\\'\' ~V<*<- P**?* \"' >! fl'v^ ft, 1.. 'M ' * k \ y ' ' * \~ " M.

51 , G» Wahai Tuhan-ku, aku meminta dipilihkan oleh Engkau dengan ilmu Engkau. Dan aku meminta kekuatan kepada &Qgfeau dengan qudrat Engkau. Dan aku memohon diberi Karunia-Mu Yang Mahabesar itu. Engkau kuasa dan aku lak berdaya. Dan Engkau amat mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau mengetahui yang ghaibghaib. Wahai Tuhan-ku. jika Engkau mengetahui bahwa Urusanku ini baik untukku, dalam agamaku, penghidupanku, dan akibat perbuatanku, maka takdirkanlah dia buat aku. dan mudahkanlah bagiku untuk mencapainya. Kemudian berkatilah dia buat aku. Jika Engkau mengetahui bahwa dia tidak baik buat aku dalam agamaku, dan penghidupanku, dan akibat perbuatanku, maka palingkanlah dia dariku. dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang baik buat aku di mana pun dia berada. Kemudian girangkan lah hatiku dengannya. Doa berikut ini. pada suat u jalsah salanah dianjurkan oleh Hazrat Khalifah II r.a. supaya sering dibaca. ZjA jll^j.il^^u - 43

52 W ahai Tuhun-ku. berilah aku rezeki kecintaan-mu. dan kecintaan Diang yang mencintai-mu, dan kecintaan vang mendekatkan aku kepada-mu. Dan jadikanlah kecintaan-mu itu lebih aku cintai daripada mencintai air dingin. Sudah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Bandung, 1 Oktober 1988 Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia v 44

53 ' - - '

Doa Hari ke 1. Doa Hari ke 2

Doa Hari ke 1. Doa Hari ke 2 Doa Hari ke 1 1. Ya Allah, jadikanlah puasaku sebagaimana puasanya orang-orang yang benar-benar berpuasa, dan jadikanlah salatku sebagaimana salatnya orang-orang yang benar-benar salat, dan jadikanlah

Lebih terperinci

DZIKIR PAGI (Dibaca dari shalat subuh hingga terbit matahari)

DZIKIR PAGI (Dibaca dari shalat subuh hingga terbit matahari) Ayat Kursi : DZIKIR PAGI (Dibaca dari shalat subuh hingga terbit matahari) 75. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus (makhluk-nya).

Lebih terperinci

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د DOA TOWAF A. Doa Towaf Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar د د د ب د Doa putaran ke-1, dibaca mulai hajar aswad sampai rukun Yamami. د با ل د ا ل د ل د د د ا ل د د ا دا د د د ب د ا ل ع د د د ا لل د

Lebih terperinci

ngin Ahmar From: hamba Allah Add to Contacts SIM

ngin Ahmar From: hamba Allah Add to Contacts SIM ngin Ahmar From: hamba Allah To: Add to Contacts SIM PENYAKIT Angin Ahmar ialah penyakit mati sebahagian badan, yang biasanya datang

Lebih terperinci

Doa hari 1. Doa hari 2. Doa hari 3. Doa hari 4. Doa hari 5

Doa hari 1. Doa hari 2. Doa hari 3. Doa hari 4. Doa hari 5 1 Doa hari 1 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dari

Lebih terperinci

RISALAH DOA. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

RISALAH DOA. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. RISALAH DOA ZIKIR DAN DOA WAKTU PAGI / PETANG Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 1 Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus

Lebih terperinci

Doa Angin Ahmar Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; dan dengan-nya kami memohon pertolongan; dan dengan Allah; dan dari Allah; dan kepada Allah; dan segala pujian tertentu bagi

Lebih terperinci

PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID

PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID 201 202 PANDUAN SOLAT SUNAT, DO A DAN WIRID 203 204 205 206 megerjakan solat dua rakaat (solat 207 208 solat, BACAAN SELEPAS SOLAT SUBUH Kami meriwayatkan lagi daripada

Lebih terperinci

: - - Bacalah Al-Fatihah kepada ketua, penyshafaat, nabi dan penolong kita Muhammad s.a.w..... Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Lebih terperinci

SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH. Ust. H. Ahmad Yani, MA. Kondisi Manusia Menghadapi Musibah

SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH. Ust. H. Ahmad Yani, MA. Kondisi Manusia Menghadapi Musibah SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH Ust. H. Ahmad Yani, MA Kondisi Manusia Menghadapi Musibah Setiap manusia di Dunia ini pasti pernah melewati masa-masa ujian dari Allah SWT. Beragam ujian yang dialami manusia

Lebih terperinci

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed TAWASSUL Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan yang sangat besar di dunia dan akhirat, kita perlu mengetahui secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi

Lebih terperinci

Doa-doa Pilihan DOA-DOA PILIHAN

Doa-doa Pilihan DOA-DOA PILIHAN DOA-DOA PILIHAN Doa Selamat Doa Selamat Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan Rasul dan kepada keluarganya dan para sahabat sekalian. Ya Allah kami mohon penjagaanmu

Lebih terperinci

SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN

SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji pujian; dan

Lebih terperinci

Diterjemahkan oleh : Abu Sa id Neno Triyono א א א.

Diterjemahkan oleh : Abu Sa id Neno Triyono א א א. Diterjemahkan oleh : Abu Sa id Neno Triyono א א א א www.ikhwahmedia.wordpress.com א א א. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia Rabbnya

Lebih terperinci

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.4 Nabi Hud AS.

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.4 Nabi Hud AS. 5.4.1 Nabi Hud AS. dan Kaum Ad Kaum Ad bertempat di daerah Al-Ahqaf terletak di antara Yaman dan Oman dengan ibukota Iram dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh serta terkenal dengan kekuatan

Lebih terperinci

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT dan mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, kami

Lebih terperinci

Kaidah Memahami Tauhid

Kaidah Memahami Tauhid Kaidah Memahami Tauhid Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah Ramadhan dan Taubat Kepada Allah [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Tim Situs Islam Tanya Jawab Terjemah : Team Indonesia Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Ramadhan dan Taubat

Lebih terperinci

[ Indonesia Indonesian

[ Indonesia Indonesian SUAMI TIDAK SHALAT : [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Misy'al al-utaibi Terjemah : Muh. Iqbal Ahmad Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : : 2009 1430 2 Suami Tidak Shalat Segala puji

Lebih terperinci

DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN

DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN Berikut ini kumpulan doa-doa yang dahsyat karena doa-doa ini terdapat dalam Al Qur anul Karim. Silahkan dibuka Al Qur annya masing-masing: 1. DOA MOHON AMPUNAN DAN

Lebih terperinci

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.8 Nabi Syu aib AS.

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.8 Nabi Syu aib AS. 5.8.1 Nabi Syu aib AS. dan Kaum Madyan Kaum Madyan, kaumnya Nabi Syu aib, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Aikah di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang

Lebih terperinci

Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH

Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH Kehadrat penghulu kami, kekasih kami dan penolong kami nabi Muhammad S.A.W. dan kepada semua roh ibubapa, para sahabat dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, rahmat Allah ke

Lebih terperinci

41 KELEBIHAN WANITA 1. Doa wanita lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada

41 KELEBIHAN WANITA 1. Doa wanita lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada 41 KELEBIHAN WANITA 1. Doa wanita lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW akan hal tersebut, jawab baginda: Ibu lebih penyayang

Lebih terperinci

1. Jangan sekali-kali fikir bahawa kita akan masih hidup setelah menghabiskan solat ini.

1. Jangan sekali-kali fikir bahawa kita akan masih hidup setelah menghabiskan solat ini. - Berbicara tentang solat, ada banyak cara untuk mencapai solat yang khusyuk, tapi saranan saya, tak perlu banyak tips atau petua untuk mencapai solat yang lebih khusyu. Tak perlu berlembar-lembar atau

Lebih terperinci

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Al Qur an merupakan petunjuk dari Allah Swt bagi makhluknya, jin dan manusia, yang harus diikuti sebagai pedoman dalam

Lebih terperinci

ALASAN MEREKA YANG ENGGAN BERJILBAB

ALASAN MEREKA YANG ENGGAN BERJILBAB ALASAN MEREKA YANG ENGGAN BERJILBAB Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (Al-Ahzab:

Lebih terperinci

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi 0808481 Redi Sofiadi 0809337 Rika Siti Syahidah 0809335 Malu itu adalah fitrah dan tabiat di dalam jiwa manusia, malu itu akan bertambah

Lebih terperinci

Motivasi Agar Istiqomah

Motivasi Agar Istiqomah Motivasi Agar Istiqomah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Perayaan Ekaristi Hari Minggu Adven ke-1

Perayaan Ekaristi Hari Minggu Adven ke-1 Perayaan Ekaristi Hari Minggu Adven ke-1 1. Lagu Pembukaan: HAI, ANGKATLAH KEPALAMU (PS 445 / MB 326) http://www.lagumisa.web.id/lagu.php?&f=ps-445 Pengantar Seruan Tobat Saudara-saudari, marilah mengakui

Lebih terperinci

Sikap Yahudi di dalam Al-Qur an

Sikap Yahudi di dalam Al-Qur an MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad,

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul Penyusun Lay out : Ayo Shalat Bersamaku : Ummu Abdillah al-buthoniyyah : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org TIDAK untuk

Lebih terperinci

???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Tawakal Kepada Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

TATA URUTAN AMALAN. taklid buta yang hanya mengandalkan tradisi para leluhur tanpa diiringi

TATA URUTAN AMALAN. taklid buta yang hanya mengandalkan tradisi para leluhur tanpa diiringi TATA URUTAN AMALAN Bab-bab sebelumnya merupakan dasar ilmu dan dasar hukum pelaksanaan amalan ini. Jangan sekali-kali ada yang mengamalkannya tanpa latar belakang ilmu yang cukup. Itu taklid namanya. Ajaran

Lebih terperinci

Iman Itu Naik dan Turun

Iman Itu Naik dan Turun Iman Itu Naik dan Turun Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:???????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Khutbah Jum'at. Memaafkan Sesama Sebelum Ramadhan Tiba. Bersama Dakwah 1

Khutbah Jum'at. Memaafkan Sesama Sebelum Ramadhan Tiba. Bersama Dakwah 1 Bersama Dakwah 1 KHUTBAH PERTAMA.. * Hari ini kita hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan yang mulia. Ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang

Lebih terperinci

Perintah Pertama di Dalam Alquran

Perintah Pertama di Dalam Alquran Perintah Pertama di Dalam Alquran Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mendidik anak. Jangan takut.

Mendidik anak. Jangan takut. Mendidik anak Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)." (HR. Ath-Thusi). Berbaktilah

Lebih terperinci

DAFTAR TERJEMAH. Alquran No Halaman Bab Terjemah 1

DAFTAR TERJEMAH. Alquran No Halaman Bab Terjemah 1 DAFTAR TERJEMAH Alquran No Halaman Bab Terjemah 1 2 1 Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan

Lebih terperinci

Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita Sebuku Roti Penebus Dosa

Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita Sebuku Roti Penebus Dosa Insan Di Bawah Cahaya Ilahi Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita Sebuku Roti Penebus Dosa Empat Puluh Tahun Berbuat Dosa Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita l-hasan meriwayatkan, bahawa

Lebih terperinci

ILMUIMAN.NET: Terjemahan Quraan (Draft, Untuk Pribadi)

ILMUIMAN.NET: Terjemahan Quraan (Draft, Untuk Pribadi) ILMUIMAN.NET: Terjemahan Quraan (Draft, Untuk Pribadi) 2017 (c) ilmuiman.net. All rights reserved. Catatan: Ini masih berupa draft. Terjemahan Quraan, yang bahasanya coba (sedikit) lebih kontemporer daripada

Lebih terperinci

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Tuhan Hadir Dalam Kebuntuan Hidup 1 Raja-raja 19:9-18

Tuhan Hadir Dalam Kebuntuan Hidup 1 Raja-raja 19:9-18 Tuhan Hadir Dalam Kebuntuan Hidup 1 Raja-raja 19:9-18 Tata Ibadah Minggu GKI Kebayoran Baru 13 AGUSTUS 2017 PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi.

Lebih terperinci

PERMASALAHAN KEHIDUPAN Sebagai manusia kita selalu mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan, ini dapat membuat putus asa, stres, depresi dan sebagainya karena permasalahan tak dapat diselesaikan.

Lebih terperinci

TATA IBADAH Dies Natalis STT INTIM Makasar ke 69 Tahun 2017 (Gereja Kristen Protestan di Bali) Minggu, 08 Oktober 2017

TATA IBADAH Dies Natalis STT INTIM Makasar ke 69 Tahun 2017 (Gereja Kristen Protestan di Bali) Minggu, 08 Oktober 2017 TATA IBADAH Dies Natalis STT INTIM Makasar ke 69 Tahun 2017 (Gereja Kristen Protestan di Bali) Minggu, 08 Oktober 2017 PERSIAPAN *. Sebelum ibadah dimulai mohon HP di non aktifkan *. Doa Pribadi Warga

Lebih terperinci

Tak Mau Berjilbab, Alasan dan Jawaban

Tak Mau Berjilbab, Alasan dan Jawaban Tak Mau Berjilbab, Alasan dan Jawaban Artikel Buletin An-Nur (www.alsofwah.or.id) Seorang muslimah, diperintahkan untuk menutup auratnya ketika keluar rumah, yaitu dengan mengenakan pakaian syar'i yang

Lebih terperinci

Takwa dan Keutamaannya

Takwa dan Keutamaannya Takwa dan Keutamaannya Khutbah Jumat berikut ini menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan takwa. Sebab, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta ala dan Rasul-Nya yang harus dipahami maksudnya dan

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Rasulullah SAW Mencontohkan beberapa amal khusus terkait Lailatul Qadar ini, di antaranya:

Lailatul Qadar. Rasulullah SAW Mencontohkan beberapa amal khusus terkait Lailatul Qadar ini, di antaranya: Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar ialah malam diturunkan Al-Qur an dan dirinci segala urusan manusia seperti rezeki, kematian, keberuntungan, hidup dan mati. Malam itu ada di setiap bulan Ramadhan. Allah

Lebih terperinci

Mendidik Anak dengan Tauhid

Mendidik Anak dengan Tauhid Mendidik Anak dengan Tauhid Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????

Lebih terperinci

Allah Tak Pernah Terpisah Darimu Roma 8: 26-39

Allah Tak Pernah Terpisah Darimu Roma 8: 26-39 Allah Tak Pernah Terpisah Darimu Roma 8: 26-39 Tata Ibadah Minggu GKI Kebayoran Baru 30 JULI 2017 PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. c. Lonceng

Lebih terperinci

Bismillahirrahmaanirrahiim MUDAH MARAH

Bismillahirrahmaanirrahiim MUDAH MARAH Bismillahirrahmaanirrahiim MUDAH MARAH Kebalikan dari sifat al jubn adalah tahawur, penyakit mudah marah. Mudah marah ini berbeda dengan sifat pemberani (syaja'ah) seseorang dalam mengantisipasi kebatilan

Lebih terperinci

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Desain Sampul: Ummu Zaidaan Disebarluaskan melalui: Maktabah Raudhah al-muhibbin http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com Ucapan terima kasih:

Lebih terperinci

ILMU PERTANDA Oleh Nurcholish Madjid

ILMU PERTANDA Oleh Nurcholish Madjid c Demokrasi Lewat Bacaan d ILMU PERTANDA Oleh Nurcholish Madjid Dalam zaman azali, Allah menyatakan Adam scbagai khalifah-nya di bumi. Hal itu diprotes oleh para malaikat yang selalu bertasbih dengan memanjatkan

Lebih terperinci

Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan

Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:????????????????????????

Lebih terperinci

SAUDARA BELAJAR BERJALAN

SAUDARA BELAJAR BERJALAN SAUDARA BELAJAR BERJALAN Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari Letakkan Tangan Saudara di dalam Tangan Allah Sudahkah Iblis Berusaha untuk Menjatuhkan Saudara? Apakah Saudara Menderita karena Kristus?

Lebih terperinci

: :

: : [ ] : : Wahai saudaraku, berikut ini adalah bebderapa sikap setelah Ramadhan berlalu Sikap pertama: Hari-hari Ramadhan telah berlalu dan malam-malamnya telah pergi Ramadhan telah selesai dan pergi untuk

Lebih terperinci

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.5 Nabi Shalih AS.

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.5 Nabi Shalih AS. 5.5.1 Nabi Shalih AS. dan Kaum Tsamud Berlalulah hari demi hari. Lahirlah sebagian lelaki dan matilah sebagian yang lain. Setelah kaum Ad, datanglah kaum Tsamud. Kaum Tsamud bertempat di kota Hijr. Lagi-lagi

Lebih terperinci

Pertanyaan Nabi (1) : Hai Iblis! Siapakah musuh besarmu?

Pertanyaan Nabi (1) : Hai Iblis! Siapakah musuh besarmu? Suatu ketika Allah SWT memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis agar menghadap Baginda Rasul saw untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disuka maupun yang dibencinya. Hal ini dimaksudkan untuk

Lebih terperinci

INJIL YESUS KRISTUS. Bagi Dunia

INJIL YESUS KRISTUS. Bagi Dunia Alkitab mengatakan bahwa kita harus MEMILIH: untuk beribadah kepada Tuhan, atau untuk menolak-nya. Yosua 24:14-15 berbunyi, Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-nya dengan tulus

Lebih terperinci

Mensyukuri Nikmat Musim Hujan

Mensyukuri Nikmat Musim Hujan Mensyukuri Nikmat Musim Hujan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.1 Nabi Adam AS.

5. Kisah-kisah dan Sejarah 5.1 Nabi Adam AS. 5.1.2 Penciptaan Manusia Allah berkehendak menciptakan Adam dan keturunannya untuk menghuni bumi dan memakmurkannya. Allah menyampaikan kabar kepada para Malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk lain

Lebih terperinci

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA. melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3:16. (Bahasa Indonesian)

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA. melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3:16. (Bahasa Indonesian) (Bahasa Indonesian) INJIL BAGI DUNIA Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-nya tidak binasa, melainkan

Lebih terperinci

Kebenaran Yahushua: Satu-satunya Harapan Bagi Orang Berdosa

Kebenaran Yahushua: Satu-satunya Harapan Bagi Orang Berdosa Kebenaran Yahushua: Satu-satunya Harapan Bagi Orang Berdosa Salah satu ayat yang paling serius di dalam Alkitab adalah ketika Yahushua mengucapkan: Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat

Lebih terperinci

KAYA TAPI ZUHUD. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY)

KAYA TAPI ZUHUD. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY) KAYA TAPI ZUHUD Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY) Kaya sering dipahami sebagai melimpahnya harta yang dimiliki seseorang. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tauhid untuk Anak Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary Desain Sampul: Ummu Zaidaan Sumber: www.understand-islam.net Disebarluaskan melalui:

Lebih terperinci

Minggu, 21 Januari 2018 ALLAH MENYESAL. Yunus 3:1-10 PERSIAPAN T A T A I B A D A H M I N G G U G K I K E B A Y O R A N B A R U 0

Minggu, 21 Januari 2018 ALLAH MENYESAL. Yunus 3:1-10 PERSIAPAN T A T A I B A D A H M I N G G U G K I K E B A Y O R A N B A R U 0 Minggu, 21 Januari 2018 ALLAH MENYESAL Yunus 3:1-10 PERSIAPAN T A T A I B A D A H M I N G G U G K I K E B A Y O R A N B A R U 0 a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu

Lebih terperinci

Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh

Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

2. "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. " Kolose 4:5.

2. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.  Kolose 4:5. 1. "Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus

Lebih terperinci

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

LITURGI MINGGU GEREJA KRISTEN INDONESIA JATIMURNI MINGGU, 23 JULI 2017 Tema: ALLAH SANG PENYABAR JEMAAT BERHIMPUN

LITURGI MINGGU GEREJA KRISTEN INDONESIA JATIMURNI MINGGU, 23 JULI 2017 Tema: ALLAH SANG PENYABAR JEMAAT BERHIMPUN LITURGI MINGGU GEREJA KRISTEN INDONESIA JATIMURNI MINGGU, 23 JULI 2017 Tema: ALLAH SANG PENYABAR PERSIAPAN - Umat bersaat teduh - Lonceng berbunyi - Penyalaan Lilin JEMAAT BERHIMPUN (Jemaat Berdiri) PANGGILAN

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    November, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul Penyusun Layout : Cinta Kepada Allah : Ummu Abdillah al-buthoniyyah : Ummu Abdillah al-buthoniyyah Disebarluaskan melalui: website: http://www.raudhatulmuhibbin..org e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id

Lebih terperinci

TATA IBADAH HARI MINGGU XV SESUDAH PENTAKOSTA

TATA IBADAH HARI MINGGU XV SESUDAH PENTAKOSTA PERSIAPAN : ] TATA IBADAH HARI MINGGU XV SESUDAH PENTAKOSTA Doa Pribadi Latihan Lagu-lagu baru Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.) UCAPAN SELAMAT DATANG P.2. Selamat pagi/sore dan selamat beribadah

Lebih terperinci

Nilai Harta Seorang Muslim

Nilai Harta Seorang Muslim Nilai Harta Seorang Muslim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Berdiri. 2. NYANYIAN JEMAAT Hakim Dalam T rang Abadi NKB 146:1-3. (prosesi Alkitab simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Berdiri. 2. NYANYIAN JEMAAT Hakim Dalam T rang Abadi NKB 146:1-3. (prosesi Alkitab simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. c. Lonceng berbunyi. d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat Berdiri 1. MAZMUR PEMBUKA

Lebih terperinci

COBAAN HARTA DAN KELUARGA Ustadz Nazamuddin

COBAAN HARTA DAN KELUARGA Ustadz Nazamuddin COBAAN HARTA DAN KELUARGA Ustadz Nazamuddin COBAAN ATAS ANAK DAN HARTA ADALAH BAGIAN DARI COBAAN YANG DIBERIKAN ALLAH UNTUK MENGUJI KEIMANAN MANUSIA. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik

Lebih terperinci

Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga.

Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. (Hadits Riwayat Turmudzi) Hampir setengah bulan sudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sejauh

Lebih terperinci

Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya

Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

TATA IBADAH HARI MINGGU

TATA IBADAH HARI MINGGU Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) JEMAAT IMMANUEL DEPOK Sekretariat : Jl. Pemuda No.70 Telp.7522859 Fax.77210338 Kota Depok (16431) TATA IBADAH HARI MINGGU PERSIAPAN : TATA IBADAH HARI

Lebih terperinci

Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir

Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir Kisah Pembangunan Ka bah Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir Alih Bahasa: Ummu Abdullah Desain Sampul: Ummu Zaidaan Disebarluaskan melalui: Maktabah

Lebih terperinci

YUNUS. 1 Yunus 1. Yunus menolak perintah ALLAH untuk pergi memperingatkan penduduk kota Niniwe

YUNUS. 1 Yunus 1. Yunus menolak perintah ALLAH untuk pergi memperingatkan penduduk kota Niniwe 1 Yunus 1 YUNUS 1P Yunus menolak perintah ALLAH untuk pergi memperingatkan penduduk kota Niniwe ada zaman dulu ada seorang nabi di Israel bernama Yunus. Bapak dari Yunus bernama Amitai. ALLAH memberikan

Lebih terperinci

Baptisan. Mencuci Bersih Dosa HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Baptisan. Mencuci Bersih Dosa HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Baptisan Mencuci Bersih Dosa GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150, 65304151

Lebih terperinci

Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya

Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong)

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir. Disebarluaskan melalui:

Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir. Disebarluaskan melalui: Kisah Pembangunan Ka bah Sumber: Islam4Kids.com Berdasarkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir Alih Bahasa: Ummu Abdullah al-buthoniyah Desain Sampul: Ummu Tsaqiif al-atsariyah Disebarluaskan

Lebih terperinci

Berkawan dengan Orang Shalih

Berkawan dengan Orang Shalih Berkawan dengan Orang Shalih Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

---saat teduh--- AJAKAN BERIBADAH P2 Jemaat. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

---saat teduh--- AJAKAN BERIBADAH P2 Jemaat. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. TATA IBADAH MINGGU XVIII SESUDAH PENTAKOSTA Minggu, 08 Oktober 2017 ----------------------------------------------------- PERSIAPAN *. Sebelum ibadah dimulai mohon HP di non aktifkan *. Doa Pribadi Warga

Lebih terperinci

Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim

Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kitab (Al-qur an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, (sebagai) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah : 2) ABSTRAK

Kitab (Al-qur an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, (sebagai) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah : 2) ABSTRAK Dan Tuhan kalian berfirman : Berdoalah kepadaku, (niscaya) akan Kuperkenankan bagi kalian, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah- Ku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan

Lebih terperinci

Berdiri. 2. NYANYIAN JEMAAT Ya Tuhan, Tiap Jam KJ 457:1,4,5. (prosesi Alkitab simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Berdiri. 2. NYANYIAN JEMAAT Ya Tuhan, Tiap Jam KJ 457:1,4,5. (prosesi Alkitab simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. c. Lonceng berbunyi. d. Penyalaan Lilin Kristus dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat Berdiri 1. MAZMUR

Lebih terperinci

TAFSIR IBNU KASIR. Judul Asli :

TAFSIR IBNU KASIR. Judul Asli : TAFSIR IBNU KASIR Judul Asli : Oleh: Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, L.C. Dibantu Oleh : H. Anwar Abu Bakar, L.C. Penyunting Isi : Drs. Ii Sufyana M. Bakri

Lebih terperinci

Motivasi Untuk Bertaubat

Motivasi Untuk Bertaubat Motivasi Untuk Bertaubat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Renungan Pergantian Tahun

Renungan Pergantian Tahun Renungan Pergantian Tahun Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

2. NYANYIAN JEMAAT Carilah Dulu Kerajaan Allah PKJ 103:1,3,4

2. NYANYIAN JEMAAT Carilah Dulu Kerajaan Allah PKJ 103:1,3,4 PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. c. Lonceng berbunyi. d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat Berdiri 1. MAZMUR PEMBUKA

Lebih terperinci

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji YESUS KRISTUS 1. Wahyu 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu

Lebih terperinci

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-nya tidak binasa, melainkan

Lebih terperinci

P e n t i n g n y a T a b a y y u n

P e n t i n g n y a T a b a y y u n MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad, 26

Lebih terperinci

Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan. Edisi Revisi ke III

Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah. Desain Sampul: Ummu Zaidaan. Edisi Revisi ke III Dialihbahasakan oleh: Ummu Abdullah Desain Sampul: Ummu Zaidaan Edisi Revisi ke III Sumber: Islam4Kids.com dengan beberapa penyesuaian. Aku seorang Muslim Kamu pasti bisa melihatnya Yuk, aku ceritakan

Lebih terperinci