PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH"

Transkripsi

1 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen UPM/PU/PS/P007 Tajuk Dokumen Senarai Pelajar Berasaskan Kursus (SMP) Kandungan Kursus Buku Prosedur Pendaftaran dan Jadual Waktu Jadual Waktu Kuliah dan Amali Kalendar Akademik Prosedur Pengendalian Kursus 4.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN JK LMI : Jawatankuasa Latihan Mengajar JPN : Jabatan Pendidikan Negeri Ketua PTJ : Dekan dan Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian KJ : Ketua Jabatan KPM : Kementerian Pelajaran Malaysia KPAA : Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa LMI : Latihan Mengajar PK : Penyelaras Kursus TPKD PTJ : Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Pusat PT(P/O) PTJ : Pembantu Tadbir (Peegkeranian Operasi) PTJ PTJ : Pusat Tanggugjawab (Fakulti) SMP : Sistem Maklumat Pelajar SU LMI : Setiausaha Latihan Mengajar TDA : Timbalan Dekan (Akademik) TNC (A&A) : Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa UPM : Universiti Putra Malaysia U/S : Urusetia

2 Halaman: 2/7 5.0 TANGGUNGJAWAB TNC (A&A), Ketua PTJ dan KPAA, bertanggungjawab memastikan bahawa Arahan Kerja Latihan Mengajar dan Praktikum Kaunseling (LMPK) ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi arahan kerja ini.

3 Halaman: 3/7 6.0 PROSES TERPERINCI Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula TDA 6.2 Laksanakan Pendaftaran secara atas talian di 6.2 Pendaftaran Kursus laman web LMI Borang Pendaftaran Latihan Mengajar & (PU/PS/BR11/AJR) TDA 6.3 Jalankan Mesyuarat Penempatan JK LMI 6.3 (a) Tentukan penempatan pelajar selepas menerima borang pendaftaran pelajar mengikut program. (c) (d) Lakukan pembahagian kumpulan (jika perlu) berdasarkan Senarai Pelajar. Sediakan senarai lengkap penempatan LMI pelajar mengikut susunan lokasi sekolah dan penyeliaan. Sahkan penempatan pelajar dalam mesyuarat LMI bagi setiap semester. Borang Pendaftaran Latihan Mengajar & (PU/PS/BR11/AJR) TDA SU LMPK 6.4 Dapatkan Kebenaran dari pada KPM, dan JPN 6.4 (a) Dapatkan Surat Kebenaran daripada KPM dan JPN bagi pelajar menjalani LMI di sekolah. Hantar surat permohonan kebenaran kepada sekolah untuk menempatkan pelajar bagi menjalani LMI (Surat ini dilampirkan dengan surat kebenaran dari KPM dan JPN serta senarai nama pelajar yang akan menjalani LMI) Dekan/TDA 6.5 Lantik Penyelia dan 6.5 Lantik penyelia dan guru pembimbing Guru Pembimbing Dekan/TDA/PP/ SU LMPK 6.6 Adakan Taklimat Pelajar 6.6 (a) Beri maklumat dan taklimat kepada pelajar mengenai LMI. A Sediakan maklumat yang berkaitan dengan pelajar seperti yang berikut: (i) Borang Akuan Latihan Mengajar & ; (ii) Borang Jadual Waktu Latihan Mengajar/ ; (iii) Borang Kedatangan Guru Pelatih UPM; (PU/PS/BR31/AJR) (PU/PS/BR12/AJR) (PU/PS/BR13/AJR)

4 Halaman: 4/7 Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan A (iv) Borang Rekod Aktiviti Kokurikulum; (v) Borang Slip Kedatangan Taklimat LMI; (vi) Sistem Penggredan UPM ; (vii) Peranan Guru Pembimbing ; (viii) Penilaian Teori atau Penilaian Amali atau Penilaian Pendidikan Jasmani atau Penilaian Bimbingan & Kaunseling; (ix) Senarai Semak Pelajar LMI; dan (x) Buku panduan pelajar LMI (PU/PS/BR14/AJR) (PU/PS/BR15/AJR) (PU/PS/SS02/AJR) Penyelia 6.7 Adakan taklimat kepada penyelia dan guru 6.7 Adakan Taklimat Penyelia pembimbing LMI dan Guru Pembimbing Pelajar 6.8 Pelajar menjalani LMI di sekolah yang telah 6.8 Laksanakan LMPK ditetapkan mengikut tempoh yang telah dipersetujui oleh fakulti. 6.9 Laksana Penyeliaan 6.9 (a) Jalankan penyeliaan terhadap pelajar LMI menggunakan borang LMPK mengikut program pengajian yang berkaitan Penyelia dan Guru Pembimbing (i) Borang Penilaian Latihan Mengajar (Teori) atau (ii) Borang Penilaian Latihan Mengajar (Amali) atau (iii) Borang Penilaian Latihan Mengajar (Pendidikan Jasmani) atau (iv) Borang Penilaian (PU/PS/BR32/AJR) (PU/PS/BR17/AJR) (PU/PS/BR18/AJR) (PU/PS/BR20/AJR) (v) Borang Maklumat Perjalanan (PU/PS/BR19/AJR) (vi) Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Atas Talian (vii) Panduan Tuntutan (viii) Senarai lengkap penempatan pelajar (ix) Borang Laporan Latihan Mengajar dan (x) Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing (PU/PS/BR16/AJR) (PU/PS/BR21/AJR) B (xi) Sistem Penggredan UPM

5 Halaman: 5/7 Carta alir Perincian B (xii) Buku Panduan Penyelia & Guru Pembimbing LMI Rekod/ Dokumen Rujukan U/S TDA/SU LMPK U/S 6.10 Buat Penilaian 6.10 (a) Terima markah LMI daripada penyelia, guru pembimbing dan sekolah. (c) Laksanakan penyelarasan markah. Masukan Markah LMI ke dalam SMP. Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan (UPM/PU/PS/P011) 6.11 Tamat

6 Halaman: 6/7 7.0 REKOD Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/(Kod PTJ)/600-4/13/8 Latihan Mengajar Dan (LMI) Semester Borang Pendaftaran LMI Senarai lengkap penempatan LMI pelajar mengikut susunan lokasi sekolah dan penyeliaan. Minit Mesyuarat Penempatan JK LMI Surat Permohonan untuk Menjalani LMI Surat Kebenaran daripada KPM dan JPN bagi pelajar menjalani LMI di sekolah Surat Pemohonan kepada Sekolah untuk menempatkan pelajar menjalani LMI Surat Lantikan Penyelia dan Guru Pembimbing Borang Akuan Latihan Mengajar & Borang Jadual Waktu Latihan Mengajar/ Borang Kedatangan Guru Pelatih UPM Borang Rekod Aktiviti Kokurikulum Borang Laporan Latihan Mengajar dan Borang Slip Kedatangan Taklimat LMI Borang Penilaian Latihan Mengajar (Teori) Borang Latihan Mengajar (Amali) Borang Penilaian Latihan Mengajar (Pendidikan Jasmani) Borang Penilaian Borang Maklumat Perjalanan Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod PTJ 5 tahun Kuasa Melupus Ketua PTJ

7 Halaman: 7/7 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Atas Talian Senarai Markah Penilaian Pelajar Surat menyurat yang berkaitan Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus