BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI"

Transkripsi

1 BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13 Tingkat 1, 2 7 3, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen Shah Alam Selangor Darul Ehsan Untuk Rujukan Koperasi. No. Pembiayaan: BAHAGIAN A JENIS DAN JUMLAH PEMBIAYAAN Sukacita saya ingin memohon pembiayaan: PEMBIAYAAN PERIBADI / TUNAI (Bai Al- Inah) PEMBIAYAAN PENDIDIKAN IPT (Murabahah) PEMBIAYAAN MEMBAIKI KENDERAAN (Bai Bithaman Ajil) PEMBIAYAAN RAWATAN BERSALIN (Murabahah) PEMBIAYAAN 90% DARI CARUMAN (Bai Al- inah) PEMBIAYAAN BARANGAN (Bai Bithaman Ajil) PEMBIAYAAN PELANCONGAN / ZIARAH (Murabahah) PEMBIAYAAN MAWADDAH (Murabahah) PEMBIAYAAN LAIN. Sila Nyatakan :... Sebanyak : RM Tempoh Potongan Bulan ( Ringgit Malaysia :...) Bagi Maksud :... Dokumen yang perlu disertakan : 1. Salinan Penyata Gaji dan Kad Pengenalan Pemohon. 2. Salinan Penyata Gaji dan Kad Pengenalan Penjamin. 3. Dokumen atau lampiran sokongan. Yang telah disahkan oleh Pejabat Bendahari BAHAGIAN B BUTIR-BUTIR PEMOHON Nama Penuh No. Anggota No. K/P Baru No. K/P Lama No. Pekerja Tarikh Lahir Tarikh Berkhidmat Tarikh Bersara Jawatan Bhg / Fak / Caw Alamat Gaji Pokok Jumlah Pendapatan Potongan No. Telefon Bimbit (H/P) Pejabat Rumah Taraf Jawatan Tetap / Berpencen / Kontrak Nama Bank No. Akaun Bank

2 PERAKUAN DAN BUTIR-BUTIR PENJAMIN BAHAGIAN C Saya / Kami Penjamin / Penjamin - penjamin yang tersebut di bawah, merupakan penjamin kepada... Nombor K/P Baru... dengan ini mengaku / beramai-ramai dan bersama-sama mengaku jika (peminjam) gagal membayar balik pembiayaan atau sebarang bayaran ansuran berkaitan dengan pembiayaan ini seperti yang diperturunkan di sebelah muka surat ini, maka saya/kami akan membayar pembiayaan atau ansuran tersebut kepada Koperasi atau pihak yang diamanahkan mewakilinya. Selanjutnya saya / kami dengan ini mengaku jika saya / kami gagal menjelaskan pembiayaan atau ansuran tersebut yang telah dikenakan maka koperasi boleh mengambil tindakan memotong daripada gaji saya / kami wang sebanyak yang terhutang bagi menjelaskan pembiayaan mengikut undang-undang berkaitan dengan pembiayaan yang tercatit di dalam Undang-Undang Koperasi. Penjamin Pertama Di Hadapan Saksi Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :... Jum. Pendapatan :... Jum. Potongan :... Penjamin Kedua Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :... Di Hadapan Saksi Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :... Jum. Pendapatan :... Jum. Potongan :... Penjamin Ketiga Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :... Di Hadapan Saksi Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :... Jum. Pendapatan :... Jum. Potongan :... Tandatangan :... Nama Penuh :... No. K/P Baru :... No. Pekerja :... No. Anggota :... Bgn/Fak/Caw :...

3 PENJAMIN PENJAMIN JUMLAH YANG DIPINJAM KELAYAKAN RM1, RM20, orang penjamin bagi anggota yang pendapatan dibawah RM2, atau; 1 orang penjamin bagi anggota yang pendapatan melebihi RM2, RM20, RM50, orang penjamin bagi anggota yang pendapatan dibawah RM4, atau; 1 orang penjamin bagi anggota yang pendapatan melebihi RM4, RM50, RM100, orang penjamin bagi anggota yang pendapatan di bawah RM7, atau; 1 orang penjamin bagi anggota yang pendapatan melebihi RM7, RM100, RM150, orang penjamin bagi anggota yang pendapatan dibawah RM10, atau; 2 orang penjamin bagi anggota yang pendapatan melebihi RM10, Nota: Pihak Koperasi berhak menambah bilangan penjamin jika difikirkan perlu. BAHAGIAN D PERLANTIKAN WAKIL BAGI MENYEMPURNAKAN AKAD (UNTUK PEMBIAYAAN BAI AL-INAH SAHAJA) Saya... No. K / P Baru... dengan ini akan menguruskan *sendiri / melantik salah seorang dari staf Koperasi Kakitangan UiTM Berhad sebagai wakil saya meyempurnakan Akad bagi pembiayaan Bai al-inah.... (Tandatangan Pemohon) Nama : No. Anggota : No. K/P Baru : Tarikh : PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTA / WAKIL (BAI AL-INAH SAHAJA) (Untuk Diisi Oleh Koperasi) 1. Lafaz Akad Pembelian Oleh Anggota / Wakil Kami Koperasi Kakitangan UiTM Berhad menjual Sijil Saham kepada... / * wakilnya... No. K/P Baru... dengan harga RM... * Saya... / *Saya No. K/P Baru... wakil kepada... bersetuju membeli Sijil Saham daripada Koperasi Kakitangan UiTM Berhad dengan harga RM Lafaz Akad Penjualan Oleh Anggota / Wakil * Saya... / *Saya... No. K/P Baru...* wakil kepada... menjual Sijil kepada Koperasi Kakitangan UiTM Berhad dengan harga RM... Kami Koperasi Kakitangan UiTM Berhad bersetuju membeli Sijil Saham daripada... / * wakilnya... No. K/P Baru... dengan harga RM... * potong yang tidak berkenaan BAHAGIAN E

4 PENGESAHAN PEMOHON BAHAGIAN F Saya... No. K/P Baru... dengan ini memberi kuasa kepada Koperasi untuk mendapatkan daripada mana-mana pihak sebarang maklumat yang pihak Koperasi perlukan. Saya juga mengaku segala keterangan yang tercatat di sebelah adalah benar dan lengkap. Saya juga bersetuju menerima keputusan pihak Koperasi untuk menolak permohonan ini tanpa memberi sebarang sebab atau alasan sekiranya didapati maklumat yang saya berikan tidak benar atau palsu. Saya bersetuju untuk membayar balik pembiayaan dengan cara ansuran di potong daripadadaripada gaji saya mengikut tempoh yang dipersetujui dengan kadar yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi.... (Tandatangan Pemohon) Nama : No. Anggota : No. K/P Baru : Tarikh : KEGUNAAN PEJABAT KEGUNAAN PEJABAT (UNIT PEMBIAYAAN TUNAI) No. Mesy ALK :... Jumlah Mohon :... Jumlah Kelayakan :... Jumlah Baki :... Potongan Bermula :... Tarikh Proses :... No. Pembiayaan :... Jenis Pembiayaan :... Caruman Bulanan :... Sehingga Bulan :... Berakhir :... Diproses Oleh :... Keputusan Pembiayaan : DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN / KIV / KECEMASAN Jumlah diluluskan :... Nota :

5 BAHAGIAN G BORANG PESANAN (UNTUK PEMBIYAAN BAI BITHAMAN AJIL / MURABAHAH SAHAJA) Nama :... No. K/P :... No. Pekerja :... No. Anggota :. Alamat Penghantaran : No. Tel (P) :...Tel. ( R) :... Tel. (H/P) :... Sukacita saya anggota Koperasi tersebut di atas, ingin membeli barangan pengguna seperti berikut; BARANG / PAKEJ PESANAN SENARAI JENAMA / MODEL / PAKEJ HARGA JUMLAH RM Yang benar,... (Tandatangan Pemohon) KEGUNAAN PEJABAT KEGUNAAN PEJABAT (UNIT PEMBIAYAAN BARANGAN / MURABAHAH) No. Pembiayaan :... No. Inbois :... Kelayakan :... No. KK :... Nama Pembekal :... Jumlah Inbois :... Diproses Oleh :... Tarikh Inbois :... Tarikh Proses :... Nota :

6 BAHAGIAN H Tarikh : (Nama dan Alamat Pemohon) Kepada : Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13, Tingkat 1, 2 & 3, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tuan, KEBENARAN MENOLAK PEMBAYARAN KOS PEMBIAYAAN Saya seperti nama dan alamat di atas merujuk kepasa perkara tersebut di atas. Saya dengan ini mengizinkan Koperasi Kakitangan UiTM Berhad menolak pembayaran yang dinyatakan di bawah daripada jumlah pembiayaan peribadi yang diluluskan untuk perkara-perkara seperti berikut: No Perkara Peratus (%) Jumlah (RM) 1. Yuran Pemprosesan Takaful Pembiayaan 1.00% 3. Inter-Bank GIRO atau RENTAS - 4. Duti Setem RM5.00 bagi setiap pembiayaan RM1, Penyelesaian pembiayaan lain Koperasi / Institusi Perbankan (Jika Ada) - JUMLAH Sila keluarkan cek atau pindahan secara Inter-Bank GIRO untuk baki pembiayaan kepada saya selepas menolak bayaran-bayaran tersebut di atas. Yang benar,... Nama : No I/C :

7 BAHAGIAN J SURAT KEBENARAN ANGGOTA (PENYELESAIAN BAKI PEMBIAYAAN / PINJAMAN DENGAN KOPERASI / INSTITUSI KEWANGAN LAIN / INDIVIDU) Tarikh : (Nama dan Alamat Pemohon) Kepada : Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13, Tingkat 1, 2 & 3, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tuan, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN / PINJAMAN Perkara di atas adalah dirujuk. Saya seperti nama dan alamat di atas, dengan ini memberi kebenaran kepada pihak Koperasi Kakitangan UiTM Berhad untuk memotong sejumlah penyelesaian bagi pembiayaan melalui kelulusan pembiayaan saya di Koperasi Kakitangan UiTM Berhad seperti yang tertera di bawah : a. )... RM b. )... RM c. )... RM Bersama-sama ini disertakan surat penyelesaian pembiayaan saya. Saya juga memberi pengakuan tidak akan membuat sebarang bantahan, tuntutan atau dakwaan terhadap pihak tuan dan bersetuju melepaskan tuan dari sebarang tanggungan akibat daripada kebenaran yang saya berikan seperti di atas. Sekian, dimaklumkan. Yang benar,... Nama : No I/C :

8 BAHAGIAN K KEBENARAN PENZAHIRAN MAKLUMAT KREDIT INDIVIDU Sistem Pelaporan Kredit ANGKASA & RAMCI PENDEDAHAN i. ii. iii. iv. Pemohon dengan ini membenarkan KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD dan / atau pegawainya untuk menggunakan, mendedahkan, memberitahu apa-apa maklumat berhubung dengan akaun SPGA / beliau untuk tujuan atau berhubung dengan apa-apa tindakan atau prosiding diambil bagi tujuan penilaian kredit atau bayaran balik di bawah Terma & Syarat ini; Pemohon dengan ini membenarkan KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD dan / atau pegawainya untuk penzahiran apa-apa maklumat individu yang berkaitan dengan kedudukan kredit, kemudahan atau akaun butiran pemohon kepada RAM Credit Information Sdn Bhd RAMCI dan pelanggan RAMCI termasuk Bank / Institusi Kewangan, syarikat yang perlu; mengikut cara yang dianggap perlu berkaitan dengan maksud yang berikut. Pemohon dengan ini memberi kebenaran kepada RAMCI bagi pendedahan meklumat kredit, termasuk maklumat kredit perbankan kepada KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD dan / atau pegawainya bagi maksud yang berikut seperti yang dinyatakan di bawah seksyen 24, menurut Akta Pelaporan Kredit Persetujuan hendaklah kekal terpakai selagi pemohon mengekalkan akaun / pinjaman / Kredit / apa-apa transaksi dengan organisasi. Tujuan pendedahan termasuk tetapi tidak terhad kepada: a) b) c) d) e) f) g) Pembukaan akaun Penilaian / Pemarkahan kredit, Kredit / Semakan Akaun Kredit / Pemantauan Akaun Kedudukan / Pemantauan Akaun Individu, Tujuan pemulihan hutang, Dokumensati undang-undang dan / atau tindakan berkenaan kontrak atau kemudahan kredit yang telah diberi. v. KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD / ANGKSA / RAMCI tidak akan bertanggungjawab sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada Pemohon atau mana-mana orang lain untuk pendedahan sedemikian. TANDATANGAN PEMOHON Nama :... No. Kad Pengenalan :... TARIKH : KEGUNAAN PEJABAT DISAKSIKAN OLEH WAKIL ORGANISASI KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD Nama :... No. Kad Pengenalan :... TANDATANGAN : PEMOHON TANDATANGAN COP RASMI TARIKH :

9 JADUAL BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD KADAR / TEMPOH 4% 5% 1, , , , , , , , , , ,000 1, ,000 1, ,000 1, ,000 1, ,000 1, ,000 1, ,000 2,080 1, ,000 2,253 1, ,000 2,426 1, ,000 2,600 1, ,000 2,773 1, ,000 2,946 1,530 1, ,000 3,120 1,620 1, ,000 3,293 1,710 1, ,000 3,466 1,800 1, ,000 3,640 1,890 1,306 1, ,000 3,813 1,980 1,368 1, ,000 3,986 2,070 1,431 1, ,000 4,160 2,160 1,493 1, ,000 4,333 2,250 1,555 1,208 1, ,000 4,506 2,340 1,617 1,256 1, ,000 4,680 2,430 1,680 1,305 1, ,000 4,853 2,520 1,742 1,353 1,120 1, ,000 5,026 2,610 1,804 1,401 1,160 1, ,000 5,200 2,700 1,866 1,450 1,200 1, ,000 5,373 2,790 1,928 1,498 1,240 1, ,000 5,546 2,880 1,991 1,546 1,280 1,155 1, ,000 5,720 2,970 2,053 1,595 1,320 1,191 1, ,000 5,893 3,060 2,115 1,643 1,360 1,227 1, ,000 6,066 3,150 2,177 1,691 1,400 1,263 1,125 1, ,000 6,240 3,240 2,240 1,740 1,440 1,300 1,157 1, ,000 6,413 3,330 2,302 1,788 1,480 1,336 1,189 1, ,000 6,586 3,420 2,364 1,836 1,520 1,372 1,221 1,108 1, ,000 6,760 3,510 2,426 1,885 1,560 1,408 1,253 1,137 1, ,000 6,933 3,600 2,488 1,933 1,600 1,444 1,285 1,166 1,074 1,000 82,000 7,106 3,690 2,551 1,981 1,640 1,480 1,317 1,195 1,100 1,025 84,000 7,280 3,780 2,613 2,030 1,680 1,516 1,350 1,225 1,127 1,050 86,000 7,453 3,870 2,675 2,078 1,720 1,552 1,382 1,254 1,154 1,075 88,000 7,626 3,960 2,737 2,126 1,760 1,588 1,414 1,283 1,181 1,100 90,000 7,800 4,050 2,800 2,175 1,800 1,625 1,446 1,312 1,208 1,125 92,000 7,973 4,140 2,862 2,223 1,840 1,661 1,478 1,341 1,235 1,150 94,000 8,146 4,230 2,924 2,271 1,880 1,697 1,510 1,370 1,262 1,175 96,000 8,320 4,320 2,986 2,320 1,920 1,733 1,542 1,400 1,288 1,200 98,000 8,493 4,410 3,048 2,368 1,960 1,769 1,575 1,429 1,315 1, ,000 8,666 4,500 3,111 2,416 2,000 1,805 1,607 1,458 1,342 1, ,000 9,533 4,950 3,422 2,658 2,200 1,986 1,768 1,604 1,477 1, ,000 10,400 5,400 3,733 2,900 2,500 2,167 1,929 1,750 1,611 1, ,000 11,267 5,850 4,044 3,142 2,708 2,347 2,089 1,896 1,745 1, ,000 12,133 6,300 4,356 3,383 2,917 2,528 2,250 2,042 1,880 1, ,000 13,000 6,750 4,667 3,625 3,125 2,708 2,411 2,188 2,014 1,875 * Pelarasan potongan dilakukan pada bulan terakhir potongan.