Akta Universiti dan Kolej Universiti

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Akta Universiti dan Kolej Universiti"

Transkripsi

1 Halaman: 1/ TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan kursus baharu/ semakan semula kursus, pembentukan program baharu dan semakan/ penstrukturan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. Skop prosedur ini meliputi aktiviti mengenalpasti keperluan pembentukan kursus baharu/semakan semula kursus, pembentukan program baharu dan semakan/penstrukturan semula kurikulum program pengajian prasiswazah, penyediaan kertas konsep dan kertas cadangan, kelulusan di peringkat fakulti, universiti dan KPT, penawaran program, akreditasi dan akreditasi semula program pengajian profesional dan bukan profesional serta pendaftaran dan pendaftaran semula MQR bagi program pengajian bukan profesional. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen Akta Universiti dan Kolej Universiti Perlembagaan Universiti Putra Malaysia (Pindaan 2010), Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005) Mesyuarat Senat Minit Senat 161 -Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Mesyuarat Senat Minit Senat 492 -Semakan Kurikulum Panduan Penyediaan Program Baharu Dan - Penstrukturan Semula/Semakan Semula Kurikulum, Edisi I 2008 Mesyuarat Senat Keahlian Jawatankuasa Kurikulum Mesyuarat Senat Bidang Kuasa Jawatankuasa Kurikulum Minit Mesyuarat Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri - Buku Panduan Pengajian Prasiswazah Sesi Akademik 20--/ Pekeliling MQA Bil. 1/2009 Pemakaian Standard Program - Manual Pengguna SMP Modul AKD (Bank Kursus) - Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia Bahagian 1 dan Bahagian 2

2 Halaman: 2/ TERMINOLOGI/SINGKATAN AKD BP BPK Fakulti JJPP JKKF JKKK JKKPF JKKU JKPP JKPPB JKSSK JKPT KJ KPT LPU MQR Pengarah BPK Pengiktirafan Penyelaras PKD Program Baharu PT PT (P/O) AKD PT (P/O) PTJ Semakan Semula SMP TNC (A&A) UPM : Bahagian Akademik : Badan Profesional : Bahagian Perancangan Korporat : Semua Fakulti di UPM termasuk Pusat Asasi Sains Pertanian : Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : Jawatankuasa Kurikulum Fakulti : Jawatankuasa Kecil Kurikulum : Jawatankuasa Kurikulum Prasiswazah Fakulti : Jawatankuasa Kurikulum Universiti : Jawatankuasa Pengajian Program : Jawatankuasa Pembentukan Program Baharu : Jawatankuasa Semakan Semula Kurikulum : Jawatankuasa Pendidikan Tinggi : Dekan Fakulti, Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian dan Pengarah Pusat Inovasi Keusahawanan Dan Pembangunan Pelajar : Ketua Jabatan : Ketua Pentadbiran Pengajian Prasiswazah : Kementerian Pengajian Tinggi : Lembaga Pengarah Universiti : Malaysian Qualification Registry : Pengarah Bahagian Perancangan Korporat : Program yang mendapat pengiktirafan daripada MQR : Penyelaras Program/Pensyarah : Pegawai Kawalan Dokumen : Program Baharu diwujudkan atau program yang bertukar nama : Pegawai Tadbir Bahagian Akademik : Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Bahagian Akademik : Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Pusat : Semakan Semula Program Pengajian/Penstrukturan Semula : Sistem Maklumat Pelajar : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) : Universiti Putra Malaysia

3 Halaman: 3/ TANGGUNGJAWAB TNC (A&A), dan bertanggungjawab memastikan Prosedur Pembentukan Program Baharu Prasiswazah ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi Prosedur ini.

4 Halaman: 4/ CARTA ALIR Mula 7.1 Kenalpasti Keperluan dan Semak Kelulusan Program 7.2 Sediakan Kertas Konsep 7.4 Program Baharu? 7.3 Lulus Mesyuarat Jabatan 7.5 Lulus JKKPF 7.6 Lulus Mesyuarat Fakulti Lulus Senat Sediakan Kertas Cadangan 7.9 Lulus Mesyuarat Jabatan 7.10 Lulus JKKPF Lulus Mesyuarat Fakulti Dapatkan Maklumbalas JKPP Semak Format Kertas Cadangan 7.14 Buat Semakan JKKK 7.15 Lulus JKKU Laksana Akreditasi Sementara Lulus Akreditasi Sementara Lulus Senat Lulus LPU 7.20 Lulus JKPT Lulus Tawar? Tawar Program Kemaskini Maklumat Program Pengajian 7.24 Laksana Akreditasi/Akreditasi Semula/ Akreditasi BP 7.25 Mohon Perakuan Senat 7.26 Daftar MQR Tamat

5 Halaman: 5/ PROSES TERPERINCI Tindakan 7.1 Mula 7.2 Kenalpasti Keperluan dan semak kelulusan program Kenalpasti keperluan membangunkan program baharu berdasarkan kepada: Perubahan dalam dasar pendidikan KPT Pelan Strategik UPM Keperluan Tenaga Kerja Keperluan semakan kurikulum/program (Rujuk Minit Senat 492) Kajian Pasaran (Exit Survey, Alumni Survey, Employer Survey dan dokumen sokongan lain) Laporan Penilai/Pemeriksa Luar (Rujuk: Arahan Kerja Pelantikan Penilai/Pemeriksa Luar dan Penilaian Program (UPM/PU/PS/AK003)) Ikut Langkah Semak kelulusan penawaran program sedia ada Semak kelulusan penawaran program fakulti Maklumkan ke fakulti untuk melaksanakan semakan/penstrukturan semula kurikulum Maklumkan kepada fakulti untuk melaksanakan semakan/penstrukturan semula kurikulum bagi program yang pertama kali disemak selepas satu sesi graduan sulung tamat pengajian Semak keperluan pembentukan kursus baharu dan semakan semula kursus pada program sedia ada yang ditawarkan (Rujuk : Arahan Kerja Pembentukan dan Semakan Semula Kursus (UPM/PU/PS/AK001)). PP 7.3 Program Baharu? Ikut langkah 7.3.

6 Halaman: 6/ Jika, Ikut langkah 7.4 KJ Jika tidak, ikut langkah Sediakan Kertas Konsep Sediakan kertas konsep bagi program pengajian baharu KJ 7.5 Lulus Mesyuarat Jabatan Bentang kertas konsep program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan. KJ Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan kertas konsep. KJ 7.6 Lulus JKKPF Bentang kertas konsep program pengajian baharu untuk kelulusan JKKPF. KJ Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas konsep. KJ 7.7 Lulus Mesyuarat Fakulti Bentang kertas konsep program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Fakulti. KJ Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas konsep. KJ 7.8 Lulus Senat Bentang kertas konsep program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Senat Jika, ikut langkah 7.9.

7 Halaman: 7/ Jika, buat pindaan terhadap kertas konsep dan kemukakan semula ke Mesyuarat Senat atau proses tamat. 7.9 Sediakan Kertas Cadangan Lantik ahli JKPPB/JKSSK Sediakan kertas cadangan program pengajian baharu selewat-lewatnya satu sesi lebih awal daripada tarikh penawaran program. (Rujuk: Panduan Penyediaan Program Baharu Dan Penstrukturan Semula/Semakan Semula Kurikulum, Edisi 1 20 Mei 2008). JKPPB Sediakan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula kurikulum selewatnya-lewatnya pada satu sesi lebih awal sebelum tamat tempoh satu pusingan semakan program (5 tahun) berdasarkan perkara berikut: JKSSK Tamat tempoh satu pusingan (5 tahun) semakan program Perubahan dalam dasar pendidikan KPT Pelan Strategik 2011 hingga 2013 UPM Keperluan Tenaga Kerja Keperluan semakan kurikulum/program (Rujuk Minit Senat 492) Kajian Pasaran (Exit Survey, Alumni Survey, Employer Survey dan dokumen sokongan lain) Laporan Penilai/Pemeriksa Luar (Rujuk: Arahan Kerja Pelantikan Penilai/Pemeriksa Luar dan Penilaian Program (UPM/PU/PS/AK03)) Lulus Mesyuarat Jabatan Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan. JKPPB Bentangkan kertas cadangan semakan/penstrukturan JKSSK

8 Halaman: 8/21 semula program untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan selewat-lewatnya dua (2) bulan daripada tarikh lantikan JKSSK Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu JKPPB/JKSSK 7.11 Lulus JKKPF Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat JKKPF. KJ / Penyelaras Bentangkan kertas cadangan semakan /penstrukturan semula program untuk kelulusan JKKPF selewat-lewatnya satu (1) bulan dari tarikh kelulusan Mesyuarat Jabatan. KJ / Penyelaras Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu KJ / Penyelaras 7.12 Lulus Mesyuarat Fakulti Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Fakulti. KJ/Penyelaras Bentangkan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula program untuk kelulusan Fakulti selewat-lewatnya satu (1) bulan dari tarikh kelulusan JKKPF. KJ/Penyelaras Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu. KJ / Penyelaras

9 Halaman: 9/ Dapatkan Maklumbalas JKPP Buat penamaan ahli JKPP untuk menilai kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program Dapatkan kelulusan Senat bagi pelantikan keahlian JKPP dan hantar surat pelantikan Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program di Mesyuarat JKPP untuk mendapat maklumbalas Buat penambahbaikan ke atas kertas cadangan program pengajian baharu (jika perlu). KJ / Penyelaras 7.14 Semak Format Kertas Cadangan Kemukakan satu salinan kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program kepada Urus setia Bahagian Akademik Semak format kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program. (Rujuk: Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum (PU/PS/GP002)) Beri maklumbalas penambahbaikan format kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program (jika perlu) Buat penambahbaikan format kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program. PT 7.15 Buat Semakan JKKK Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk semakan JKKK. (Rujuk : Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum (PU/PS/GP002)). KJ / Penyelaras

10 Halaman: 10/ Bentangkan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula untuk semakan di mesyuarat JKKK selewatlewatnya satu (1) bulan dari tarikh maklumbalas oleh Urus setia Bahagian Akademik. (Rujuk: Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum (PU/PS/GP002)). KJ / Penyelaras Buat pindaan ke atas kertas cadangan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program. (jika perlu) Lulus JKKU Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan JKKU. Jika lulus ikut langkah jika tidak buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu lengkapkan borang Semakan Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/ Program Baharu dan dapatkan semula kelulusan JKKU. JKKU/ Bentangkan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula program untuk kelulusan mesyuarat JKKU selewatlewatnya satu (1) bulan dari tarikh kelulusan mesyuarat JKKK. Jika lulus ikut langkah Jika tidak buat pindaan terhadap kertas cadangan semakan / penstrukturan semula program lengkapkan borang Semakan Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/ Program Baharu dapatkan semula kelulusan JKKU. JKKU/ 7.17 Laksana Akreditasi Sementara Laksana Akreditasi sementara untuk program pengajian baharu kecuali program profesional. (Rujuk : Prosedur SWA Akreditasi Sementara Program Pengajian (UPM/OPR/PNC- BPK/P003)) dan Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR)).

11 Halaman: 11/ Lulus Akreditasi Sementara? Terima keputusan akreditasi sementara dari BPK Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu Lulus Senat Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan mesyuarat Senat selewat-lewatnya satu (1) sesi pengajian dari tarikh kelulusan kertas cadangan program pengajian baharu oleh mesyuarat Jabatan Bentangkan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula untuk kelulusan mesyuarat Senat selewat-lewatnya satu (1) bulan dari tarikh kelulusan mesyuarat JKKU Senat/ Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu lengkapkan Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu (PU/PS/BR01/KUR) Lulus LPU Kemukakan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan LPU Kemukakan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula program untuk kelulusan di mesyuarat LPU selewat-lewatnya satu (1) bulan dari tarikh Mesyuarat Senat Jika lulus ikut langkah 7.21

12 Halaman: 12/ Jika tidak lulus, buat pindaan terhadap kertas cadangan program pengajian baharu dan dapatkan kelulusan Senat lengkapkan Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu (PU/PS/BR01/KUR) Lulus JKPT Bentang kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan JKPT. TNC (A&A)/Ketua PTJ Kemukakan kertas cadangan semakan/penstrukturan semula program untuk kelulusan mesyuarat JKPT selewatlewatnya satu (1) bulan dari tarikh kelulusan Mesyuarat LPU bagi cadangan yang melibatkan perubahan tempoh pengajian program dan perubahan nama program. & Jika, ikut langkah Jika, buat pindaan lengkapkan Borang Penambahbaikan Untuk Kelulusan JKPT (PU/PS/BR02/KUR)) dan majukan semula ke JKPT untuk mendapatkan kelulusan. PT 7.22 Lulus Tawar? Jika, Ikut langkah 7.23 & Jika tidak maklumkan ke fakulti dan proses tamat, (ikut langkah 7.28) 7.23 Tawar program Maklumkan kepada fakulti untuk melaksanakan program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program mengikut sesi pengajian yang diluluskan Kemaskini Rekod Status Program Pengajian Prasiswazah. (Rujuk: Senarai Pemantauan Status Penyemakan Kurikulum Program Baharu) PT

13 Halaman: 13/ Kemaskini kursus yang telah diluluskan untuk penawaran dalam bank kursus (Rujuk : Manual Pengguna SMP Modul AKD (Bank Kursus)) Semak dan sahkan kursus yang ditawarkan dalam Bank Kursus Bagi semester berkenaan. (Rujuk : Log Bank Kursus (PU/PS/LG01/DAF)). PT PT 7.24 Kemas kini Maklumat Program Pengajian Kemas kini maklumat program pengajian baharu atau semakan/penstrukturan semula program dalam buku Panduan Pengajian Prasiswazah, laman Sesawang, brosur dan lain-lain. (Rujuk : Arahan Kerja Penyediaan Buku Panduan Pengajian Prasiswazah UPM/PU/PS/AK004)). PT 7.25 Laksana Akreditasi/Akreditasi Semula/Akreditasi BP Laksana Akreditasi Penuh untuk program pengajian baharu. (Rujuk : Prosedur SWA Akreditasi Penuh Program Pengajian (UPM/OPR/PNC-BPK/P004) dan Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR)) Laksana permohonan Akreditasi BP untuk program profesional baharu. (Rujuk : Arahan Kerja Permohonan Akreditasi dan Akreditasi Semula BP (UPM/PU/PS/AK034)) Buat permohonan Akreditasi semula bagi Program yang disemak/distruktur semula selewat-lewatnya dua (2) semester sebelum satu (1) pusingan program tamat. (Rujuk: Prosedur SWA Akreditasi Penuh Program Pengajian (UPM/OPR/PNC-BPK/P004) dan Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR)).

14 Buat permohonan akreditasi semula untuk program profesional yang disemak/distruktur semula mengikut keperluan BP. (Rujuk : Arahan Kerja Permohonan Akreditasi Dan Akreditasi Semula BP(UPM/PU/PS/AK034)). Halaman: 14/ Mohon Perakuan Senat Mohon perakuan akreditasi/ akreditasi semula/ akreditasi BP program daripada Senat Maklumkan keputusan perakuan akreditasi/ akreditasi semula/akreditasi BP program kepada PTJ melalui minit Senat. / Pengarah BPK Setiausaha Senat 7.27 Daftar MQR Sediakan dokumen permohonan daftar MQR program pengajian baharu selepas mendapat akreditasi/akreditasi BP program pengajian. (Rujuk: Arahan Kerja Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033)) Sediakan dokumen permohonan pendaftaran MQR bagi semakan/ penstrukturan semula program yang bertukar nama kecuali program profesional. (Rujuk: Arahan Kerja Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033)) Maklumkan keputusan daftar MQR kepada fakulti Kemaskini rekod pendaftaran MQR. (Rujuk: Log Pendaftaran MQR (PU/PS/LG02/KUR) 7.28 Tamat PT

15 Halaman: 15/ REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/(Kod PTJ)/600-1/1/2 PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU DAN SEMAKAN/PENSTRUKTURAN SEMULA Minit mesyuarat JKKPF yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKPP yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Kertas cadangan program baharu atau semakan/penstrukturan semula proram. Minit mesyuarat fakulti yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKPP yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKKK yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKKU yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Surat permohonan akreditasi sementara. Surat keputusan mengenai akreditasi sementara. Minit mesyuarat Senat yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat LPU yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Surat kelulusan JKPT. Dokumen akreditasi program. Surat akuan akreditasi sementara. Surat terima keputusan akreditasi dari BPK. Surat mohon perakuan pengakreditan senat. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod Kekal Kuasa Melupus

16 Halaman: 16/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus Laporan akreditasi sementara. Laporan akreditasi program Surat Penghantaran untuk semakan format ke AKD. Surat Penerimaan beserta senarai semak format dari AKD. Surat permohonan pelaksanaan akreditasi. Surat terima makluman perakuan pengakreditan senat dari AKD Surat Arahan semakan/ penstrukturan semula program. Surat pengemukaan kertas cadangan untuk semakan format ke AKD. Surat Penerimaan kertas cadangan beserta senarai semak format dari AKD. 3 Tahun 2. UPM/600-1/1/4 SEMAKAN FORMAT Surat penerimaan kertas cadangan untuk semakan format. Surat penyerahan kertas cadangan untuk semakan format beserta senarai semak. Senarai Semak Format Cadangan Semakan Kurikulum/ Program Baharu PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod 3 Tahun 3. UPM/600-9/2 JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM Minit Mesyuarat JKKK (Fail sisipan) Borang pindaan Minit Mesyuarat (Fail sisipan) PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal

17 Halaman: 17/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Jadual Mesyuarat JKKK sepanjang tahun. Notis Mesyuarat JKKK. Surat lantikan ahli JKKK. Surat Panggilan Mesyuarat JKKK Surat Pengemukaan Kertas Cadangan untuk Kelulusan Mesyuarat dari Fakulti Borang pindaan Minit Mesyuarat (Fail sisipan.) Senarai Kehadiran Mesyuarat Surat Meminta Fakulti Melakukan Penambahbaikan Ke atas Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum Surat Penerimaan Penambahbaikan Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum dari Fakulti. Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan 3 Tahun Kuasa Melupus 4. UPM/600-9/1 JAWATANKUASA KURIKULUM UNIVERSITI Petikan Minit Lantikan ahli JKKU. Minit Mesyuarat JKKU (Fail sisipan) Borang pindaan Minit Mesyuarat (Fail sisipan). PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal

18 Halaman: 18/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Jadual Mesyuarat JKKU sepanjang tahun. Notis Mesyuarat JKKU. Surat Panggilan Mesyuarat JKKU Surat Pengemukaan Kertas Cadangan untuk Kelulusan Mesyuarat dari Fakulti Senarai Kehadiran Mesyuarat. Surat Meminta Fakulti Melakukan Penambahbaikan Ke atas Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/ Penstrukturan Semula Kurikulum. Surat Penerimaan Penambahbaikan Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan /Penstrukturan Semula Kurikulum dari Fakulti. Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan 3 Tahun Kuasa Melupus 5. UPM/600-10/1 PETIKAN SENAT Minit Senat Berkaitan Cadangan Program Baharu/ Semakan/ Penstrukturan Semula Kurikulum (Fail sisipan) Petikan minit senat berkaitan perakuan pengakreditan. Surat Meminta Fakulti Membuat Penambahbaikan Ke atas Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan /Penstrukturan Semula Kurikulum seperti yang diminta oleh Senat Surat Penerimaan Penambahbaikan Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum seperti yang diminta oleh Senat dari Fakulti Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu. Surat majukan perakuan pengakreditan program ke Senat dari fakulti. PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal 3 Tahun

19 Halaman: 19/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 6. UPM/600-10/2 PETIKAN LPU Salinan Minit Mesyuarat LPU mengenai keputusan Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum. Tarikh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti. Surat makluman kepada fakulti untuk menghantar kertas cadangan bagi mendapatkan kelulusan LPU Surat Penerimaan Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan/ Penstrukturan semula Kurikulum dari Fakulti Surat Pengemukaan Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan /Penstrukturan Semula Kurikulum ke LPU Surat Meminta Fakulti Membuat Penambahbaikan Ke atas Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum seperti yang diminta oleh LPU Surat Penerimaan Penambahbaikan Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/ Penstrukturan semula Kurikulum seperti yang diminta oleh LPU dari Fakulti Borang Penambahbaikan Cadangan Semakan Kurikulum/Program Baharu. 7. UPM/600-9/4 JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI Salinan Surat Kelulusan Kertas cadangan dari JKPT terhadap Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/ Penstrukturan Semula Kurikulum 30% atau Perubahan Tempoh Pengajian dari JKPT Surat Makluman kepada Fakulti bagi melaksankan Kurikulum Program Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal 3 Tahun PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal Kuasa Melupus

20 Halaman: 20/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Baharu/Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum 30% atau Perubahan Tempoh Pengajian yang telah diluluskan. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus Surat makluman kepada fakulti untuk mengemukakan kertas cadangan bagi mendapatkan kelulusan JKPT Surat Meminta Melakukan Penambahbaikan Ke atas Kertas Cadangan Program Baharu/Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum 30% atau Perubahan Tempoh Pengajian seperti yang diminta oleh JKPT. Surat Penerimaan Penambahbaikan Kertas Cadangan Program Baharu/ Semakan/Penstrukturan Semula Kurikulum 30% atau Perubahan Tempoh Pengajian seperti yang diminta oleh JKPT dari Fakulti. Borang Semakan Penambahbaikan Untuk Kelulusan JKPT. Surat pengemukaan semula kertas cadangan untuk kelulusan JKPT 3 Tahun 8. UPM/600-1/1/3 REKOD PROGRAM PENGAJIAN UPM Senarai Pemanatauan Status Penyemakan Kurikulum Rekod pengiktirafan program pengajian UPM. 9. UPM/600-1/1/12 LOG KURIKULUM Pendaftaran MQR. Log Bank Kursus (PU/PS/LG01/DAF) Rekod-rekod berkaitan 10. UPM/600-1/1/1 SURAT-SURAT AM KURIKULUM PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod Kekal PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod 3 Tahun PT (P/O) AKD PT Pusat Dokumen dan Rekod

21 Halaman: 21/21 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus Surat-surat/memo berkaitan selain dari perkara di atas. 3 Tahun 9.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD / / / / /2012 Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu persijilan Mesyuarat Pengurusan Akademik 1/2011 Mesyuarat Pengurusan Akademik 5/2011 Mesyuarat Pengurusan Akademik 1/2012 Mesyuarat Pengurusan Akademik 7/2012 (Khas) Mesyuarat Pengurusan Akademik 9/2012 Disedia dan Disemak Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa TNCAA WP 03/01/2011 TNCAA WP 28/03/2011 TNCAA WP 12/09/2011 TNCAA WP 30/01/2011 TNCAA WP 14/08/2012 TNCAA WP 30/11/2012

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/20 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan penstrukturan/semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian pengajian siswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti mengenalpasti keperluan semakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenalpasti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenal

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi aktiviti mengenal pasti keperluan pembentukan program

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM Halaman: 1/7 ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN Halaman: 2/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan tatacara penilaian program dan pelantikan penilai luar

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Sementara bagi program pengajian baharu. Prosedur ini merangkumi menyediakan dokumen, melantik panel penilai, mengaudit,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Penuh Program Pengajian baharu kecuali Program Profesional dan Akreditasi Semula Program sedia ada. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip. Prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 2/6 1.0 Tujuan 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian permohonan semakan pelajar gagal dan diberhentikan. Arahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pembentukan/semakan bidang pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses pembentukan/semakan bidang pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memberi panduan kepada pegawai Bahagian Urus Tadbir Akademik, Dekan dan Timbalan Dekan Fakulti/Pusat mengenai tatacara penyemakan kertas cadangan semakan/penstrukturan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). menguruskan Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah yang dijalankan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara menguruskan Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis bagi pelajar siswazah dalam program pengajian dengan tesis. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis pelajar

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III Halaman: 1/9 PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III Halaman: 2/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis Panduan Peperiksaan ini bertujuan untuk memberi panduan tatacara untuk mengurus, menyelaras

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Penuh Program Pengajian dan Semula Program sedia ada kecuali Program Profesional. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses melantik panel

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan penempatan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK030

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK030 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara menguruskan Jawatankuasa Universiti/Fakulti (JKHU). 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab ahagian

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara mengendalikan Rotasi/Posting untuk pelajar Program Perubatan, dan Kejururawatan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi aktiviti pendaftaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR)

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 1/9 ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 2/9 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pelaksanaan pengajaran program pengajian prasiswazah.

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof. Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis Panduan Peperiksaan ini bertujuan untuk memberi panduan tatacara untuk mengurus, menyelaras dan menyelia pelaksanaan peperiksaan klinikal di Fakulti Perubatan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual (menggunakan borang soal selidik) atau atas talian. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah termasuk

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci