PERATURAN AM SUKAN JOHOR 2017

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERATURAN AM SUKAN JOHOR 2017"

Transkripsi

1 PERATURAN AM SUKAN JOHOR NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan SUKAN JOHOR, KOTA TINGGI PENGELOLAAN 2.1 SUKAN JOHOR ini dikelolakan oleh Majlis Sukan Negeri Johor dengan kerjasama Majlis-Majlis Sukan Daerah, Pejabat-Pejabat Daerah, Persatuan- Persatuan Sukan dan Pihak Kerajaan Negeri dan yang tertentu termasuk pihak swasta. 3. JENIS SUKAN BIL JENIS SUKAN KELAYAKAN UMUR TARIKH LAHIR 1 Olahraga (L/W) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 2 Memanah (L/W) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 3 Berbasikal (L/W) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 4 Pencak Silat (L/W) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 5 Ragbi (L) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 1

2 6 Petanque (L/W/C) B - 20 thn 1997 dan selepasnya 7 Kanu (L/W/C) B - 18 thn 1999 dan selepasnya * Semua keputusan ini hendaklah dipatuhi dan tidak boleh dikecualikan kepada mana-mana jenis sukan. 4. PENYERTAAN 4.1 Hanya Warganegara Malaysia, pelajar-pelajar dan atlet-atlet yang berasal dari Negeri Johor sahaja yang layak bertanding dalam SUKAN JOHOR. Jika terdapat pelajar-pelajar dan atlet-atlet yang bukan berasal dari Negeri Johor yang ingin bertanding dalam SUKAN JOHOR, perlulah menetap dan bermastautin di Negeri Johor sekurang-kurangnya 2 tahun serta boleh mewakili Negeri Johor pada Sukma yang akan datang. 4.2 Bagi peserta yang mewakili Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail had umur 15 tahun dan kebawah sahaja yang layak menyertai Sukan Johor SUKAN JOHOR terbuka kepada pasukan daerah-daerah di dalam Negeri Johor 4.4 Syarat umur atlet adalah seperti di PERKARA Tiap-tiap daerah atau kontinjen dikehendaki mengemukakan borang penyertaaan mengikut jenis sukan kepada pihak pengelola tidak lewat daripada 15 November Jawatankuasa Pengelola memaklumkan kepada semua kontinjen daerah jumlah bilangan pasukan, jenis sukan dan disiplin yang akan dipertandingkan secara terperinci setelah menyemak senarai pendaftaran selewat-lewatnya 1 Disember Borang-borang penyertaan yang lengkap dengan nama atlet dan lain-lain maklumat yang diperlukan hendaklah dikemukakan oleh daerah atau kontinjen 2

3 kepada pihak pengelola tidak lewat daripada 15 Disember Pertukaran atlet TIDAK dibenarkan dan TIDAK boleh dibuat selepas tarikh tersebut kecuali dipersetujui oleh Jawatankuasa Khas Teknikal atas sebab-sebab penggantian atlet yang cedera atau sakit atau sebab-sebab tertentu yang diputuskan sesuai oleh Jawatankuasa Khas Teknikal berkenaan, pertukaran adalah muktamad. 5. BILANGAN PEGAWAI / PESERTA 5.1 Bilangan pegawai dan peserta mengikut jenis-jenis sukan ialah seperti berikut. BIL JENIS SUKAN PEGAWAI ATLET JUMLAH PENGURUS JURULATIH LELAKI WANITA 1 Olahraga (L/W) Memanah (L/W) Berbasikal (L/W) Pencak Silat (L/W) Ragbi (L) Petanque (L/W) Kanu (L/W) JUMLAH Bagi jenis sukan yang mempunyai acara lelaki dan wanita dan di mana kontinjen tidak menamakan jurulatih atau pengurus pasukan wanita, kontinjen berkenaan bolehlah mendaftarkan seorang Cheperon. Walau bagaimanapun, segala perbelanjaan makan dan penginapan Cheperon berkenaan hendaklah ditanggung oleh daerah/ kontinjen masing-masing. 6. PENDAFTARAN 3

4 6.1 Tiap-tiap kontinjen bagi setiap jenis sukan hendaklah mendaftarkan nama-nama pegawai dan atlet masing-masing dengan Jawatankuasa Pengelola melalui Majlis Sukan Daerah tidak lewat daripada tarikh yang ditetapkan. 6.2 Delegation Registration Meeting (DRM) akan diadakan sebelum kejohanan berlangsung di mana tarikh tersebut akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola. Sebarang pertukaran atlet tidak boleh dibuat kecuali bagi atlet yang mengalami kecederaan dengan disertakan bukti-bukti pengesahan perubatan. 7. KAWALAN PERUBATAN 7.1 Semua peserta dalam sesuatu jenis sukan sekiranya diwajibkan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan/ Antarabangsa adalah dikehendaki menjalani ujian perubatan. Para peserta hendaklah mengemukan Sijil atau Surat. Pengakuan Doktor kepada Jawatankuasa Pertandingan. Pemeriksaan hendaklah dibuat di tempat masing-masing sebelum datang ke pertandingan. 8. PERATURAN TEKNIK / CORAK PERTANDINGAN 8.1 Majlis Sukan Negeri Johor melalui perundangan dengan Persatuan Sukan Kebangsaan/Negeri berkenaan akan menetapkan corak pertandingan bagi tiaptiap jenis sukan yang akan dipertandingkan dalam SUKAN JOHOR. 8.2 Semua jenis sukan / acara akan dikelolakan selaras dengan Peraturan Badan Kawalan Sukan Antarabangsa yang berkenaan. Jika terdapat percanggahan dari segi pentafsiran, maka pengertian sahih akan dirujuk kepada peraturan dalam Bahasa Inggeris. 8.3 Semua pertandingan bagi tiap-tiap jenis sukan hendaklah selesai dipertandingkan megikut tempoh SUKAN JOHOR seperti yang ditetapkan Perkara 10.1 atau pada tempoh yang dipersetujui oleh Pihak Jawatankuasa Pengelola, 4

5 8.4 Penetapan bilangan kumpulan bagi tiap-tiap jenis sukan akan dibuat mengikut amalan Persatuan Sukan Kebangsaan atau Badan Kawalan Sukan Antarabangsa masing-masing dan adalah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Teknikal SUKAN JOHOR. Keputusan Jawatankuasa Teknikal SUKAN JOHOR dalam ini adalah muktamad. 8.5 Corak pertandingan untuk setiap jenis sukan adalah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Teknikal SUKAN JOHOR dan keputusannya adalah muktamad. 9. TEMPOH PENGELOLAAN / JADUAL PERLAWANAN 9.1 SUKAN JOHOR 2017 akan diadakan pada 12 hingga 16 Disember Tempoh rasmi pengelolaan untuk SUKAN JOHOR 2017 ialah 5 hari. 9.2 Upacara perasmian pembukaan dan penutup SUKAN JOHOR akan diadakan oleh tuan rumah Semua jadual perlawanan bagi semua jenis sukan termasuk tarikh, masa dan tempat akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola. 10. PENANGGUHAN 10.1 Tarikh, masa, tempat perlawanan dan corak pertandingan setiap sukan yang telah ditetapkan/jadualkan sama sekali tidak boleh diminta tangguh atau diubah oleh pasukan-pasukan yang mengambil bahagian Jawatankuasa Pengelola mempunyai kuasa mutlak untuk mengangguh atau mengubah jadual sesuatu perlawanan dengan memberitahu terlebih dahulu atau diputuskan dengan serta-merta Bagi perlawanan yang ditangguhkan menurut perkara 10.2 di atas, Jawatankuasa Teknikal bagi sukan berkenaan hendaklah menetapkan semula perlawanan yang ditangguhkan itu dan hendaklah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Teknikal SUKAN JOHOR atau Jawatankuasa Pengelola SUKAN 5

6 JOHOR. Keputusan Jawatankuasa Teknikal SUKAN JOHOR atau Jawatankuasa Pengelola SUKAN JOHOR dalam hal ini adalah muktamad. 11. KEMUDAHAN 11.1 Jawatankuasa Pengelola akan bertanggungjawab untuk menyediakan semua kemudahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SUKAN JOHOR seperti penginapan, makan minum, peralatan pertandingan dan pengangkutan. Tetapi, semuanya adalah dibawah tanggungan daerah masing-masing kecuali peralatan pertandingan Pakaian seragam dan peralatan peserta seperti jersi, kasut, basikal dan sebagainya adalah menjadi tanggungjawab kontinjen masing-masing Jawatankuasa Pengelola hendaklah mengemukakan senarai kemudahan/tempat pertandingan dan senarai peralatan sukan yang akan digunakan untuk tujuan pertandingan dan mendapat pengesahan daripada Persatuan Sukan Negeri masing-masing. 12. INSURAN DAN GANTIRUGI 12.1 Majlis Sukan Negeri Johor, Majlis-Majlis Sukan Daerah, Jawatankuasa Tertinggi, Jawatankuasa Pengelola, Jawatankuasa-jawatankuasa Kecil dan pegawaipegawai yang dilantik tidak akan bertanggungjawab ke atas yang dilantik di atas sebarang kemalangan atau kecelakaan yang mungkin berlaku kepada manamana peserta dan pegawai semasa SUKAN JOHOR ini berlangsung termasuk ketika dalam perjalanan dari rumah/tempat pertandingan/ rumah Setiap Majlis Sukan Daerah dan Kontinjen diwajibkan untuk mendapat dan menanggung kos serta perbelanjaan insuran bersesuaian bagi setiap atlet dan pegawai kontinjen masing-masing. 13. PENGURUS PERTANDINGAN DAN DELEGAT TEKNIKAL 13.1 Persatuan Sukan Negeri bagi tiap-tiap jenis sukan yang dipertandingkan hendaklah melantik dengan rasminya seorang Pengurus Pertandingan daripada Persatuan Sukan Daerah setelah berbincang dengan Daerah yang menjadi tuan 6

7 rumah. Pengurus pertandingan adalah bertanggungjawab untuk menentukan segala Persiapan teknikal dan pertandingan disedia dan dilaksanakan mengikut Peraturan Tetap dan Peraturan Am serta panduan-panduan yang ditetapkan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan/Negeri masing-masing dengan kerjasama Jawatankuasa Pengelola Majlis Sukan Negeri Johor akan melantik Ketua Delegat Teknikal, Delegat- Delegat Teknikal dan Pegawai-pegawai Teknikal setelah berunding dengan Persatuan Sukan Negeri bagi tiap-tiap jenis sukan. Tanggungjawab Ketua Delegat Teknikal ialah seperti berikut :- i) Mencadangkan kepada Majlis Sukan Negeri pegawai-pegawai teknikal dan pengadil/hakim bertauliah yang akan bertugas sepanjang kejohanan berlangsung. ii) Melawat dan mengesahkan tempat-tempat pertandingan supaya sesuai digunakan untuk pertandingan SUKAN JOHOR. iii) Menyemak dan mengesahkan jadual-jadual pertandingan yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola setelah berbincang dengan Persatuan Sukan Negeri masing-masing. iv) Menentukan semua pertandingan dijalankan mengikut peraturan/ jadual pertandingan yang telah ditetapkan. v) Menentukan giliran tugasan pegawai-pegawai teknikal seperti pengadil/hakim Ketua Delegat Teknikal hendaklah mengemukakan laporan bersama-sama dengan laporan pengadil atau hakim mengenai semua aduan dan rayuan yang dibuat dan diputus semasa SUKAN JOHOR dan juga atlet atau pegawai pasukan yang telah digantung daripada menyertai satu atau kesemua pertandingan bagi sukan berkenaan semasa SUKAN JOHOR dijalankan kepada Persatuan Sukan Negeri masing-masing untuk tindakan selanjutnya. 14. JURI TEKNIKAL SUKAN DAN JURI RAYUAN TERTINGGI 14.1 Setiap Persatuan Sukan Negeri yang terlibat, setelah berunding dengan Majlis Sukan Negeri Johor hendaklah menubuhkan sebuah Juri Teknikal Sukan dan menamakan Juri Teknikal tersebut bagi tiap - tiap jenis sukan yang 7

8 dipertandingkan untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan terhadap semua aduan, bantahan atau rayuan yang dibuat semasa SUKAN JOHOR berlangsung Juri Teknikal Sukan mesti dipengerusikan oleh Ketua Delegat Sukan berkenaan dan tidak lebih 4 orang ahli panel lain. Juri Teknikal Sukan berkenaan mesti berunding dan membuat keputusan mengenai semua aduan, bantahan atau rayuan dibuat dalam tempoh tidak lewat dari 1 jam dari masa surat bertulis berkenaan diterima oleh Ketua Delegat Teknikal Mana-mana pihak yang tidak puas hati dengan keputusan Juri Teknikal Sukan berkenaan boleh membuat rayuan kepada Juri Rayuan Tertinggi yang ditubuh dalam Perkara 15.4 dibawah ini Semasa SUKAN JOHOR berlangsung, tugas-tugas Jawatankuasa Rayuan akan dilaksanakan oleh sebuah Juri Rayuan Tertinggi yang dilantik oleh Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Kebudayaan dan Warisan dan Anggotaanggota Juri Rayuan Tertinggi terdiri daripada tidak kurang daripada 5 orang dan tidak lebih dari 7 orang ahli seperti berikut:- Pengerusi Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor Ahli-ahli - Pengerusi Jawatankuasa Pengelola - Tiga orang Pengerusi Majlis Sukan Daerah atau wakilnya. - Tidak lebih dua orang yang difikirkan sesuai oleh Pengerusi Juri Rayuan Tertinggi akan membuat keputusan muktamad berkenaan dengan semua aduan, bantahan atau rayuan dan perkara lain berhubung dengan pengelolaan SUKAN JOHOR serta merta selepas diterima surat Bertulis berkenaan. Pengerusi Majlis Sukan daerah atau Ketua Kontinjen atau wakilnya boleh mengemukakan soalan-soalan kepada juri-juri ini. Selain daripada Itu, Juri Rayuan tertinggi ini juga boleh membuat keputusan dalam semua perkara, termasuk hal-hal teknikal yang dianggap sesuai oleh juri ini. 8

9 15. RAYUAN/BANTAHAN 15.1 Sebarang aduan, bantahan, rayuan atau soalan mengenai sesuatu perkara samada kepada Juri Teknikal Sukan atau Juri Rayuan Tertinggi mesti dibuat Pengurus Pasukan atau Ketua Kontinjen secara bertulis dan ditanda tangan dengan cop Majlis Sukan Daerah berkenaan kepada Juri Teknikal Sukan atau Juri Rayuan Tertinggi dengan disertakan wang tunai sebanyak RM sebagai wang pendahuluan Setiap aduan, bantahan atau rayuan kepada Juri Teknikal Sukan mesti dibuat dalam tempoh tidak lebih dari 1 jam selepas tamat sesuatu perlawanan Setiap bantahan berkenaan Kelayakan Status Pemain hanya boleh dilakukan semasa atau pada pusingan pertama liga / saringan pertama sahaja Setiap aduan, bantahan, rayuan atau perkara lain kepada Juri Rayuan Tertinggi mesti dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada 2 jam selepas keputusan Juri teknikal Sukan diterima oleh kontinjen berkenaan Sekiranya aduan bantahan atau rayuan itu munasabah dan diterima oleh Juri Teknikal Sukan atau Juri Rayuan Tertinggi, hanya 50% wang pertaruhan itu akan dikembalikan dan satu keputusan bersesuaian akan dibuat berhubung dengan aduan, bantahan atau rayuan itu Wang pertaruhan itu akan lucut hak dan menjadi pendapatan kepada NEGERI sekiranya aduan, bantahan atau rayuan itu didapati tidak munasabah atau ditolak Juri Teknikal Sukan dan Juri Rayuan Tertinggi berhak untuk memanggil manamana individu yang difikirkan sesuai dan dapat membantu untuk memberi maklumat atau keterangan berkaitan. 16. DISIPLIN 16.1 Setiap Persatuan Sukan Negeri yang terlibat mesti menubuhkan sebuah Jawatankuasa Disiplin bagi mengendalikan kes-kes disiplin di kalangan pegawai dan atlet semasa SUKAN JOHOR berlangsung. 9

10 16.2 Di samping itu, MAJLIS SUKAN NEGERI JOHOR akan melantik sebuah Lembaga disiplin bagi mengendalikan segala kes disiplin dan salahlaku yang membabitkan para pegawai serta atlet yang tidak dapat diselesaikan di peringkat Persatuan Sukan Negeri masing-masing. Lembaga ini juga bertanggungjawab terhadap disiplin semua pegawai kontinjen (termasuk pegawai tambahan) yang berdaftar dengan Urusetia SUKAN JOHOR. Keahlian Lembaga Disiplin adalah seperti berikut :- Pengerusi Ahli-ahli - Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor - 5 orang Ketua Kontinjen atau wakilnya - seorang wakil daripada persatuan yang terlibat 16.3 Pihak Lembaga Disiplin berhak untuk memanggil mana-mana individu yang difikirkan sesuai dan dapat membantu memberikan maklumat atau keterangan yang berkaitan. 17. HADIAH-HADIAH 17.1 Hadiah-hadiah untuk SUKAN JOHOR akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola Pingat-pingat emas,perak dan gangsa untuk pemenang-pemenang pertama, kedua dan ketiga. 18. KEWANGAN 18.1 Kewangan SUKAN JOHOR 2017 kecuali perbelanjaan yang ditanggung oleh Majlis Sukan Negeri JOHOR akan ditadbir oleh Jawatankuasa Pengelola. Penyata akaun hendaklah disiapkan tidak lewat daripada 2 bulan selepas tarikh akhir sukan tersebut untuk diperiksa dan diluluskan oleh Majlis Sukan Negeri Johor. 19. PERKARA AM 19.1 Jawatankuasa Pengelola dan Jawatankuasa Tetap berkuasa mengambil sesuatu keputusan kepada sebarang perkara yang berbangkit yang tidak tercatat dalam Peraturan Am. 10

11 19.2 Segala keputusan yang diambil oleh Jawatankuasa Pengelola atau Jawatankuasa Tetap adalah muktamad Sebarang keputusan yang dibuat semasa Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan bagi setiap jenis sukan adalah muktamad dan tidak boleh dibantah asalkan ia tidak bercanggah dengan Peraturan Tetap dan Peraturan Am SUKAN JOHOR serta keputusan Majlis Sukan Negeri Segala bantahan mengenai kelayakan atau kesahihan status atlet tidak boleh dibuat oleh mana-mana pihak setelah diterima dan disahkan oleh Jawatankuasa Tetap ataupun selepas diputuskan dalam Mesyuarat Terakhir\Jawatankuasa Khas Teknikal dan keputusan tersebut adalah muktamad. Pendaftaran atlet semasa tarikh akhir pendaftaran seperti yang ditetapkan akan menjadi penentu kepada daerah yang akan diwakili seseorang atlet sekiranya tidak didaftarkan oleh mana- mana kontinjen lain Atlet-atlet seharusnya mewakili daerah asalnya. Atlet-atlet boleh mewakili daerah lain yang bukan daerah asalnya atas syarat-syarat berikut: (i) a. Pengerusi Majlis Sukan Daerah berkenaan perlu memohon pelepasan daripada Pengerusi Majlis Sukan Daerah asal atlet terbabit, sekiranya permohonan diluluskan oleh Pengerusi Majlis Sukan Daerah terbabit, atlet tersebut bolehlah mewakili daerah berkenaan tetapi hanya untuk sekali sahaja dan dalam Sukan JOHOR semasa sahaja. b. Taraf bermastautin adalah berdasarkan kepada perwakilan atletatlet menyertai pertandingan-pertandingan dan/atau programprogram kemajuan atlet berkenaan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri, Persatuan Sukan Kebangsaan, Persatuan Sukan Negeri ataupun Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri Mesyuarat Pengurus Pasukan Sukan berkenaan tidak boleh membangkitkan atau memutuskan mengenai kelayakan atau kesahihan status atlet. 11

12 19.7 Jawatankuasa Pengelola juga mempunyai kuasa mutlak memeriksa kelayakan atlet-atlet yang didaftarkan pada bila-bila masa. Sekiranya terdapat atlet yang tidak layak menyertai sukan berkenaan, seperti yang tercatat di dalam Peraturan Am ini dan Peraturan Pertandingan sukan berkenaan tindakan berikut akan diambil:- i. Pembatalan dari sukan itu. Jika atlet itu mewakili pasukan, pasukan akan dibatalkan dan jika atlet itu mengambil bahagian di dalam acara individu, penyertaan beliau akan dibatalkan. Jika pasukan/ individu yang dibatalkan memenangi pingat, kemenangan tersebut akan dibatalkan. ii. Pembatal mangikut Perkara 19.8 (i) di atas akan menyebabkan segala perbelanjaan pasukan/ individu ditarik balik dengan serta merta dan jika perbelanjaan telah dikenakan kepada pasukan/ individu itu, Majlis Sukan Daerah berkenaan dikehendaki membuat pembayaran balik jumlah tersebut kepada Jawatankuasa Pengelola Tertakluk kepada Perkara 19.5, bagi kontinjen yang ingin mendaftarkan pelajarpelajar Sekolah Sukan, kontinjen-kontinjen daerah berkenaan juga perlulah memohon dari pihak pentadbiran Sekolah Sukan berkenaan tidak lewat dari empat belas (45) hari sebelum SUKAN JOHOR berlangsung. Sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada Pengetua kedua-dua buah Sekolah Sukan serta wakil daripada Majlis Sukan Negeri akan membuat ketetapan mengenai penyertaan atlet-atlet ini berdasarkan kepada beberapa aspek seperti negeri asal, daerah asal, bantuan yang diberikan oleh daerah berkenaan dan lain-lain aspek yang berkaitan dengan kemajuan atlet berkenaan Tertakluk kepada perkara 19.5 di atas, sekiranya ada mana-mana daerah ingin menggunakan khidmat atlet dari daerah lain yang telah didaftarkan oleh sesuatu daerah atau kontinjen, Pengerusi Majlis Sukan Daerah tersebut perlu memohon pelepasan daripada Pengerusi Majlis Sukan Daerah asal atlet terbabit yang telah mendaftarkannya. Sekiranya permohonan diluluskan oleh Pengerusi Majlis Sukan Daerah, atlet tersebut bolehlah mewakili daerah berkenaan. Syaratsyarat dan peraturan yang lain berhubung dengan kelayakan atlet tidak terpakai dalam konteks ini. 12

13 Disediakan oleh :- Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan SUKAN JOHOR 2017 ASJ 13

PERATURAN AM PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA

PERATURAN AM PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA PERATURAN AM PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 1. NAMA 1.1. Kejohanan ini dinamakan PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA IV, PERLIS INDERA KAYANGAN 2014. 2. PENGELOLAAN 2.1. PESTA SUKAN DAN

Lebih terperinci

PINDAAN PERATURAN PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA

PINDAAN PERATURAN PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA PINDAAN PERATURAN PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan SUKAN MALAYSIA XV, PAHANG 2012. 2. PENGELOLAAN 2.1 SUKAN MALAYSIA ini dikelolakan oleh Majlis Sukan Negara Malaysia dengan

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA

PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA PERATURAN AM SUKAN MALAYSIA 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan SUKAN MALAYSIA IX, 2002. 2. PENGELOLAAN 2.1 SUKAN MALAYSIA ini dikelolakan oleh Majlis Sukan Negara Malaysia dengan kerjasama Majlis-Majlis

Lebih terperinci

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI 1. TUJUAN Peraturan Am ini bertujuan memaklumkan tentang pematuhan peraturanperaturan dalam Kejohanan Sukan Kolej Komuniti (KSKK) atau kejohanankejohanan sukan

Lebih terperinci

SUKAN JOHOR KOTA TINGGI 2017 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH RECURVE DAN COMPOUND (LELAKI & WANITA)

SUKAN JOHOR KOTA TINGGI 2017 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH RECURVE DAN COMPOUND (LELAKI & WANITA) SUKAN JOHOR KOTA TINGGI 2017 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH RECURVE DAN COMPOUND (LELAKI & WANITA) PERATURAN AM Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut

Lebih terperinci

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA (MASKOM) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA (MASKOM) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA (MASKOM) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1. TUJUAN Peraturan Am ini bertujuan memaklumkan tentang pematuhan peraturanperaturan di dalam

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH ( LELAKI & WANITA )

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH ( LELAKI & WANITA ) SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH ( LELAKI & WANITA ) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang- Undang

Lebih terperinci

SUKAN JOHOR 2017 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA)

SUKAN JOHOR 2017 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA) SUKAN JOHOR 2017 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan - peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA 2 PENGELOLAAN 2.1 KARNIVAL

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN DWI TAHUNAN PEJABAT-PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN SE-MALAYSIA (SUPERB) KALI KE XIV

PERATURAN AM SUKAN DWI TAHUNAN PEJABAT-PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN SE-MALAYSIA (SUPERB) KALI KE XIV PEJABAT-PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN SE-MALAYSIA (SUPERB) KALI KE XIV IPOH 24-29 JULAI 2017 PERATURAN AM PEJABAT-PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN SEMALAYSIA (SUPERB) KALI KE XIV 2017 IPOH PERAK

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA 2. PENGELOLAAN 2.1 KARNIVAL

Lebih terperinci

KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA)

KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) DIKEMASKINI : 110708 KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan

Lebih terperinci

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PERATURAN PERTANDINGAN BOLA JARING 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-undang

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN MASUM

PERATURAN AM SUKAN MASUM PERATURAN AM SUKAN MASUM 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia (SUKAN MASUM). 2. PENGELOLA 2.1 Sukan MASUM ini dikelolakan oleh Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM)

Lebih terperinci

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PERATURAN PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-Undang

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA

PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA SUKAN MALAYSIA XIX PERAK, 2018 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada syarat-syarat Pengawalan Teknikal yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan menurut Undangundang Permainan Gabungan

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON ( LELAKI DAN WANITA )

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON ( LELAKI DAN WANITA ) MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON ( LELAKI DAN WANITA ) 1. PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan

Lebih terperinci

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR. Karnival Sukan Siswa Universiti Kuala Lumpur (KSSU)

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR. Karnival Sukan Siswa Universiti Kuala Lumpur (KSSU) PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR 1. Nama Karnival Sukan Siswa Universiti Kuala Lumpur (KSSU) 2. Pengelolaan 2.1 Karnival Sukan UniKL ini akan dikelolakan oleh kampus cawangan UniKL

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLA JARING

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLA JARING SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLA JARING 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undangundang Persekutuan Persatuan

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA XV, PAHANG 2012 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA)

SUKAN MALAYSIA XV, PAHANG 2012 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) DIKEMASKINI : 260412 SUKAN MALAYSIA XV, PAHANG 2012 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT (LELAKI DAN WANITA)

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT (LELAKI DAN WANITA) SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT (LELAKI DAN WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undangundang

Lebih terperinci

PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA TAHUN 2017

PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA TAHUN 2017 TAHUN 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan Program Kecemerlangan dan Kecergasan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Tahun atau KARNIVAL SUKAN MOA TAHUN. 2. PENGELOLAAN 2.1 KARNIVAL SUKAN

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN HOKI (LELAKI & WANITA)

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN HOKI (LELAKI & WANITA) SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN HOKI (LELAKI & WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-Undang Persekutuan

Lebih terperinci

[PERATURAN PERTANDINGAN KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR] PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR

[PERATURAN PERTANDINGAN KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR] PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR 1. Nama PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN SISWA UNIVERSITI KUALA LUMPUR 1.1. Karnival Sukan Siswa Universiti Kuala Lumpur (KSSU) 2. Pengelolaan 2.1. Karnival Sukan UniKL ini akan dikelolakan oleh kampus cawangan

Lebih terperinci

PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR

PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR PERATURAN 1 PENGELOLAAN Seluruh pengelolaan Pertandingan Permainan MSSD Muar diserahkan kepada Majlis Sukan Sekolah Daerah Muar yang boleh juga menyerahkan

Lebih terperinci

PERATURAN AM. 1.2 Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Teknikal akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan.

PERATURAN AM. 1.2 Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Teknikal akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan. PERATURAN AM 1.0 PENGELOLAAN 1.1 Seluruh pengelolaan Karnival Sukan Mahasiswa UiTM diserahkan kepada Pusat Sukan UiTM yang boleh menyerahkan kuasa pengelolaan serta jenis pertandingan kepada kampus yang

Lebih terperinci

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-VI 2014

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-VI 2014 PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-VI 2014 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PETANQUE ( LELAKI DAN WANITA)

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PETANQUE ( LELAKI DAN WANITA) MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PETANQUE ( LELAKI DAN WANITA) 1. NAMA Rujuk perkara 1 Peraturan Am KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA

Lebih terperinci

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN AM 1 NAMA Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia (SUKIPT). 2 PENGELOLA 2.1 SUKIPT ini dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dengan kerjasama

Lebih terperinci

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.2 PSKK akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan.

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.2 PSKK akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan. 1.0 PENGELOLAAN 2.0 NAMA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.1 Seluruh pengelolaan Karnival Sukan Staf (KARiSTA) Universiti Teknologi MARA (UiTM) diserahkan kepada

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA JARING

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA JARING PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA JARING 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Peraturan Am, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undangundang Persekutuan Bola Jaring

Lebih terperinci

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015 PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015 PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UPM 2014 1.0 NAMA 1.1. Kejohanan ini dinamakan Kejohanan Sukan Staf Universiti Putra Malaysia (UPM) 2014.

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA JARING

PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA JARING PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA JARING JAWATANKUASA TEKNIKAL DAN PERTANDINGAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA (MSPM) KALI KE XIV & SEMINAR PEMBANGUNAN SUKAN POLITEKNIK 2011 KEMENTERIAN PENGAJIAN

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON KARNIVAL SUKAN, SIRKIT BADMINTON POLITEKNIK MALAYSIA & GRAND FINALE (LELAKI DAN WANITA)

PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON KARNIVAL SUKAN, SIRKIT BADMINTON POLITEKNIK MALAYSIA & GRAND FINALE (LELAKI DAN WANITA) PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN BADMINTON KARNIVAL SUKAN, SIRKIT BADMINTON POLITEKNIK MALAYSIA & GRAND FINALE (LELAKI DAN WANITA) 1. PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung,

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN TENIS ( LELAKI DAN WANITA)

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN TENIS ( LELAKI DAN WANITA) -JAWATANKUASA TEKNIKDAN PERTANDINGAN- MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN TENIS ( LELAKI DAN WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung,

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BADMINTON

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BADMINTON PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BADMINTON 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam peraturan Am, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang- Undang Persekutuan Badminton

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA SUKANUN Kejohanan ini dinamakan SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA atau SUKANUN.

PERATURAN AM SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA SUKANUN Kejohanan ini dinamakan SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA atau SUKANUN. 1.0 NAMA KEJOHANAN PERATURAN AM SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA SUKANUN 2017 Kejohanan ini dinamakan SUKAN PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA atau SUKANUN. 2.0 PENGELOLAAN SUKANUN ini dikelolakan

Lebih terperinci

FUTSAL. 3. JENIS PERTANDINGAN Pertandingan Antara Pasukan Universiti-Universiti Awam Malaysia dan Universiti Jemputan MASUM.

FUTSAL. 3. JENIS PERTANDINGAN Pertandingan Antara Pasukan Universiti-Universiti Awam Malaysia dan Universiti Jemputan MASUM. FUTSAL 1. UNDANG-UNDANG PERMAINAN Pertandingan ini dijalankan mengikut undang-undang seperti terdapat dalam the Futsal Laws of the Game terbitan FIFA dan terjemahan FAM. Kiranya terdapat percanggahan atau

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA )

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA ) SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA (LELAKI & WANITA ) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang- Undang

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PING PONG ( LELAKI DAN WANITA)

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PING PONG ( LELAKI DAN WANITA) MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN PING PONG ( LELAKI DAN WANITA) 1. NAMA KEJOHANAN Rujuk perkara 1 Peraturan Am Karnival Sukan Atau Kejohanan Majlis Sukan Politeknik Malaysia

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN KOLEJ 1.0 Nama Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Sukan Kolej Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 Pengelolaan 2.1. Kejohanan Sukan Kolej UPM ini

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN SEPAKTAKRAW

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN SEPAKTAKRAW PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN SEPAKTAKRAW 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Peraturan Am, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undangundang Persekutuan Sepaktakraw

Lebih terperinci

/^-/ KEJOHANAN PIALA MENTERI PELAJARAN l MURID l SUKAN 2014 PERATURAN AM BAHAGIAN SUKAN, KPM

/^-/ KEJOHANAN PIALA MENTERI PELAJARAN l MURID l SUKAN 2014 PERATURAN AM BAHAGIAN SUKAN, KPM lnw@*n /^-/ KEJOHANAN PIALA MENTERI PELAJARAN l MURID l SUKAN 2014 PERATURAN AM BAHAGIAN SUKAN, KPM PERATURAN AM KEJOHANAN PIALA MENTERI PELAJARAN.IMURID lsukan TAHUN 20,I4 1. NAMA PERTANDINGAN Kejohanan

Lebih terperinci

PERATURAN AM 1.0 PENGELOLAAN

PERATURAN AM 1.0 PENGELOLAAN KARNIVAL SUKAN MAHASISWA XXII UiTM KEDAH 2015 PERATURAN AM 1.0 PENGELOLAAN 2.0 NAMA 1.1 Seluruh pengelolaan Karnival Sukan Mahasiswa UiTM diserahkan kepada Pusat Sukan UiTM yang boleh menyerahkan kuasa

Lebih terperinci

KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 FUTSAL BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN

KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 FUTSAL BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 FUTSAL BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN 1 PERATURAN PERTANDINGAN FUTSAL KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 11TAHUN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2012 PEMBANGUNAN SUKAN

KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 11TAHUN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2012 PEMBANGUNAN SUKAN KEJOHANAN BOLA SEPAK B11 JOHOR BAHRU TAHUN 2012 1. NAMA PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 11TAHUN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2012 PEMBANGUNAN SUKAN PERATURAN PERTANDINGAN Kejohanan Bolasepak Peringkat

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA

PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA PERATURAN PERTANDINGAN OLAHRAGA 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, kejohanan ini akan dijalankan mengikut peraturan undang-undang KOAM dan Peraturan- Peraturan Am,

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 1.0 PENGANJURAN & PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dianjurkan oleh Gabungan Kelab Sukan dan Kebajikan Anggotaanggota Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia () dan dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan

Lebih terperinci

KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018

KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018 KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018 PERATURAN KEJOHANAN KATEGORI BAWAH 12 TAHUN 1. Undang-Undang Permainan Kejohanan ini akan dimainkan menurut Undang-Undang Permainan Ragbi Union Lembaga Ragbi Antarabangsa (IRB),

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 1.0 PENGANJURAN & PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dianjurkan oleh Gabungan Kelab Sukan dan Kebajikan Anggotaanggota Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia () dan dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan

Lebih terperinci

KEJOHANAN SUKAN STAF ANTARA UNIVERSITI MALAYSIA PERATURAN AM

KEJOHANAN SUKAN STAF ANTARA UNIVERSITI MALAYSIA PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF ANTARA UNIVERSITI MALAYSIA PERATURAN AM 1.0 NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Awam Malaysia. 1.2 Singkatan bagi kejohanan ini dikenali sebagai

Lebih terperinci

Pertandingan Badminton

Pertandingan Badminton KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 28-31 MAC 2018 Pertandingan Badminton PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPs) KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA XV PERLIS 2018 ANJURAN PERBADANAN KEMAJUAN

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN PING PONG

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN PING PONG PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN PING PONG 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam peraturan AM, pertandingan ini akan dijalankan mengikut undangundang Permainan Ping Pong Persekutuan

Lebih terperinci

KEJOHANAN BADMINTON MASISWA & IPT JEMPUTAN 2013 ANJURAN MAJLIS SUKAN IPTS MALAYSIA (MASISWA)

KEJOHANAN BADMINTON MASISWA & IPT JEMPUTAN 2013 ANJURAN MAJLIS SUKAN IPTS MALAYSIA (MASISWA) KEJOHANAN BADMINTON MASISWA & IPT JEMPUTAN 2013 ANJURAN MAJLIS SUKAN IPTS MALAYSIA (MASISWA) PERATURAN PERMAINAN 1.NAMA Kejohanan ini dinamakan KEJOHANAN BADMINTON MASISWA & IPT JEMPUTAN 2013. 2. PENGANJUR

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN AM PESTA SUKAN SE MALAYSIA (PESUMA) KE-31 TAHUN 2017

PERATURAN-PERATURAN AM PESTA SUKAN SE MALAYSIA (PESUMA) KE-31 TAHUN 2017 PERATURAN-PERATURAN AM PESTA SUKAN SE MALAYSIA (PESUMA) KE-31 TAHUN 2017 PERATURAN 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Pesta Sukan Ukur Se Malaysia Ke XXXI Tahun 2017 atau disebut sebagai PESUMA

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN RAGBI 15 S SUPER 8 IPT 2017

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN RAGBI 15 S SUPER 8 IPT 2017 1. NAMA KEJOHANAN PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN RAGBI 15 S SUPER 8 IPT 2017 Kejohanan Ragbi 15 s Institusi Pendidikan Tinggi (Ragbi Super 8 IPT) 2017. 2. UNDANG-UNDANG PERMAINAN Selain daripada peraturan

Lebih terperinci

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 28-31 MAC 2018 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN AM PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPs) www.gemaputeraperlis.com.my SUKAN GEMAPUTERA KE XV PERLIS 2018

Lebih terperinci

MSSPP. (Khas Untuk Pertandingan Jemputan Negeri)

MSSPP. (Khas Untuk Pertandingan Jemputan Negeri) PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG 18TKB MSSPP (Khas Untuk Pertandingan Jemputan Negeri) Jawatankuasa Teknik Bola Keranjang MSSPP Edisi 2015-1 - PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG

Lebih terperinci

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA 2014 PERATURAN PERTANDINGAN PAINTBALL 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan

Lebih terperinci

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 28-31 MAC 2018 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN AM PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPs) www.gemaputeraperlis.com.my SUKAN GEMAPUTERA KE XV PERLIS 2018

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DAN FORMAT PERTANDINGAN BOLA JARING

UNDANG-UNDANG DAN FORMAT PERTANDINGAN BOLA JARING UNDANG-UNDANG DAN FORMAT PERTANDINGAN BOLA JARING 1. PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-Undang Persekutuan Persatuan

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA SEPAK

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA SEPAK PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN BOLA SEPAK 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Peraturan Am, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undangundang Permainan Persekutuan

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW ( LELAKI)

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW ( LELAKI) MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW ( LELAKI) 1. PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan menurut

Lebih terperinci

PERATURAN SEPAK TAKRAW (ANTARA REGU)

PERATURAN SEPAK TAKRAW (ANTARA REGU) PERATURAN SEPAK TAKRAW (ANTARA REGU) 1. NAMA Kejohanan ini dinamakan Kejohanan Sepak Takraw Antara Regu Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 2011. 2. KELAYAKAN 2.1 Semua IPTA Malaysia yang bergabung

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG 18TKB MSSPP

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG 18TKB MSSPP PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG 18TKB MSSPP Jawatankuasa Teknik Bola Keranjang MSSPP Edisi 2017-1 - PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MSSPP 1. NAMA PERTANDINGAN 1.1. Pertandingan

Lebih terperinci

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 2016 PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 2016 PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 1 1 TAFSIRAN 1.1 Dalam peraturan ini : 1.1.1 Anugerah : Ertinya Anugerah Sukan MASUM 1.1.2 Jawatankuasa : Ertinya Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Pemilihan Sukan MASUM 1.1.3

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2018

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2018 1 PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2018 1. UNDANG-UNDANG PERMAINAN Permainan ini akan dijalankan mengikut Undang-undang Gabungan Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa (IFNA) dan Peraturan-peraturan

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 1.0 PENGANJURAN & PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dianjurkan oleh Gabungan Kelab Sukan dan Kebajikan Anggotaanggota Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia () dan dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2017

PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2017 1 PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN BOLA JARING MSSPP 2017 1. UNDANG-UNDANG PERMAINAN Permainan ini akan dijalankan mengikut Undang-undang Gabungan Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa (FINA) dan Peraturan-peraturan

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 1.0 PENGANJURAN & PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dianjurkan oleh Gabungan Kelab Sukan dan Kebajikan Anggotaanggota Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia () dan dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan

Lebih terperinci

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN OLAHRAGA 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.3.4 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, peraturan ini akan dijalankan mengikut undang-undang KESATUAN

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN KECERGASAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 1.0 PENGANJURAN & PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dianjurkan oleh Gabungan Kelab Sukan dan Kebajikan Anggotaanggota Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia () dan dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan

Lebih terperinci

SYARAT- SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PIALA FUTSAL NEGARAKU

SYARAT- SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PIALA FUTSAL NEGARAKU SYARAT- SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN PIALA FUTSAL NEGARAKU 1. PENGENALAN Kejhanan ini dikenali sebagai Piala Futsal Negaraku Keseluruhan pertandingan ini akan dianjurkan leh NEGARAKU. Pertandingan

Lebih terperinci

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 1 1. TAFSIRAN 1.1. Dalam peraturan ini : 1.1.1. Anugerah : Ertinya Anugerah Sukan MASUM 1.1.2. Jawatankuasa : Ertinya Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Pemilihan Sukan MASUM

Lebih terperinci

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA TAMPAR CAMPURAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA TAMPAR CAMPURAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA TAMPAR CAMPURAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI 1. NAMA Pertandingan Bola Tampar Campuran ini adalah bersempena Kejohanan Sukan Kolej Komuniti. 2. PERATURAN

Lebih terperinci

RENANG. Kejohanan Renang ini akan dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Renang Malaysia

RENANG. Kejohanan Renang ini akan dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Renang Malaysia RENANG 1.0 Undang-Undang Permainan Kejohanan Renang ini akan dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Renang Malaysia 2.0 Peraturan Pertandingan Mengikut undang-undang dan Peraturan Am Kejohanan Sukan

Lebih terperinci

PERATURAN AM & PERMAINAN KEJOHANAN SUKAN STAF POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 2017

PERATURAN AM & PERMAINAN KEJOHANAN SUKAN STAF POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 2017 PERATURAN AM & PERMAINAN KEJOHANAN SUKAN STAF POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 2017 PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 2017 1. PENGENALAN Kejohanan Sukan Staf PSAS merupakan kejohanan

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP

PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP 1. NAMA PERTANDINGAN PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP 1.1. Istilah pertandingan yang digunakan juga bermaksud kejohanan. Kejohanan ini dinamakan Pertandingan Bola Keranjang MSSPP

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN DART

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN DART PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN DART 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam peraturan Am, pertandingan ini akan dijalankan mengikut undangundang Permainan Persatuan Dart Malaysia

Lebih terperinci

SEPAKTAKRAW BERPASUKAN. Undang-Undang dan Peraturan Pertandingan adalah tertakluk kepada:

SEPAKTAKRAW BERPASUKAN. Undang-Undang dan Peraturan Pertandingan adalah tertakluk kepada: 1.0 PERATURAN PERTANDINGAN SEPAKTAKRAW BERPASUKAN Mengikut Undang-Undang dan Peraturan Am KARNIVAL SUKAN MAHASISWA (KARiSMA) UiTM yang dikuatkuasakan sepanjang Kejohanan ini. 2.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

Lebih terperinci

Kejohanan Bola Sepak Piala Timbalan Naib Canselor HEP dan Piala Pengarah Pembangunan Pelajar HEP

Kejohanan Bola Sepak Piala Timbalan Naib Canselor HEP dan Piala Pengarah Pembangunan Pelajar HEP PERATURAN KEJOHANAN BOLA SEPAK PIALA TIMBALAN NAIB CANSELOR & PENGARAH PEMBANGUNAN PELAJAR HEP 1.0 NAMA KEJOHANAN Kejohanan Bola Sepak Piala Timbalan Naib Canselor HEP dan Piala Pengarah Pembangunan Pelajar

Lebih terperinci

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 28-31 MAC 2018 Pertandingan Dart PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPs) KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA XV PERLIS 2018 ANJURAN PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI

Lebih terperinci

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA JARING KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA JARING KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA JARING KEJOHANAN SUKAN KOLEJ KOMUNITI 1. NAMA Pertandingan Bola Jaring ini adalah bersempena Kejohanan Sukan Kolej Komuniti. 2. PERATURAN AM PERTANDINGAN Mengikut

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN UNIVERSITI MALAYSIA Peraturan Sepaktakraw (Berpasukan)

MAJLIS SUKAN UNIVERSITI MALAYSIA Peraturan Sepaktakraw (Berpasukan) MAJLIS SUKAN UNIVERSITI MALAYSIA Peraturan Sepaktakraw (Berpasukan) 1. NAMA Kejohanan ini dinamakan Kejohanan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 2011. 2. KELAYAKAN 2.1 Semua pelajar Universiti

Lebih terperinci

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-4 PERATURAN PERTANDINGAN TARIAN RAMPAIAN 1 MALAYSIA

PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-4 PERATURAN PERTANDINGAN TARIAN RAMPAIAN 1 MALAYSIA PESTA SUKAN DAN KEBUDAYAAN BELIA MALAYSIA KALI KE-4 PERATURAN PERTANDINGAN TARIAN RAMPAIAN 1 MALAYSIA 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan

Lebih terperinci

PERATURAN SPESIFIK (LEBUHRAYA)

PERATURAN SPESIFIK (LEBUHRAYA) 1.0 PERATURAN AM 26-27 Januari 2018 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Peraturan ini, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan UCI (Union Cycling Internationale).

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1.0 PENGELOLAAN 1.1 Kejohanan ini dikelolakan oleh Pusat Sukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan semua Fakulti-fakulti

Lebih terperinci

SYARAT & PERATURAN KEJOHANAN BOLA JARING MALA 2016

SYARAT & PERATURAN KEJOHANAN BOLA JARING MALA 2016 SYARAT & PERATURAN KEJOHANAN BOLA JARING MALA 2016 1. NAMA PERTANDINGAN: Kejohanan Bola Jaring Pihak Berkuasa Tempatan (MALA) 2016 2. PENGANJUR: Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) & Persatuan Pihak

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN ANTARA STAF KAMPUS SHAH ALAM (SASSA) 2017

PERATURAN AM SUKAN ANTARA STAF KAMPUS SHAH ALAM (SASSA) 2017 1.0 PENGELOLAAN 2.0 NAMA PERATURAN AM SUKAN ANTARA STAF KAMPUS SHAH ALAM (SASSA) 2017 1.1 Seluruh pengelolaan Kejohanan Sukan Staf Kampus Shah Alam 2017 diserahkan kepada Pusat Sukan UiTM dengan Kerjasama

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN TARIK TALI PESUMA KE-30

PERATURAN PERTANDINGAN TARIK TALI PESUMA KE-30 PERATURAN PERTANDINGAN TARIK TALI PESUMA KE-30 1. AM Pertandingan ini dinamakan "Pertandingan Tarik Tali Pesta Sukan Ukur Se Malaysia Ke 30 Tahun 2015" atau disebut sebagai Pertandingan Tarik Tali PESUMA

Lebih terperinci

KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 BOLA JARING 3 ON 3 BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN

KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 BOLA JARING 3 ON 3 BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN KEJOHANAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN 2017 BOLA JARING 3 ON 3 BAHAGIAN SUKAN, KPM PERINGKAT KEBANGSAAN 1 PERATURAN BOLA JARING 3 ON 3 KEJOHANAN SUKAN PIALA MENTERI PENDIDIKAN 1MURID 1SUKAN PERINGKAT

Lebih terperinci

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 2014 PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM

PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 2014 PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM PERATURAN ANUGERAH SUKAN MASUM 1 TAFSIRAN 1.1 Dalam peraturan ini : 1.1.1 Anugerah : Ertinya Anugerah Sukan MASUM 1.1.2 Jawatankuasa : Ertinya Jawatankuasa yang Menapis dan Teknikal Pemilihan Menyenarai

Lebih terperinci

PERATURAN PERMAINAN SUKAN AIR ROWING-KAYAK. Disediakan oleh :

PERATURAN PERMAINAN SUKAN AIR ROWING-KAYAK. Disediakan oleh : PERATURAN PERMAINAN SUKAN AIR ROWING-KAYAK Disediakan oleh : Jawatankuasa Teknikal & Pertandingan Sukan Air MASUM UTM Sports Excellence Universiti Teknologi Malaysia SUKAN MASUM (MAJLIS SUKAN UNIVERSITI

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN LIGA BOLA SEPAK PANTAI UiTM 2018 PIALA PENGARAH PUSAT SUKAN. Liga Bola Sepak Pantai UiTM 2018 Piala Pengarah Pusat Sukan

PERATURAN PERTANDINGAN LIGA BOLA SEPAK PANTAI UiTM 2018 PIALA PENGARAH PUSAT SUKAN. Liga Bola Sepak Pantai UiTM 2018 Piala Pengarah Pusat Sukan PERATURAN PERTANDINGAN LIGA BOLA SEPAK PANTAI UiTM 2018 PIALA PENGARAH PUSAT SUKAN 1.0 NAMA KEJOHANAN Liga Bola Sepak Pantai UiTM 2018 Piala Pengarah Pusat Sukan 2.0 TARIKH Sepanjang bulan April hingga

Lebih terperinci

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLING PADANG (LELAKI & WANITA)

SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLING PADANG (LELAKI & WANITA) SUKAN MALAYSIA IX, 2002 PERATURAN PERTANDINGAN BOLING PADANG (LELAKI & WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Lembaga

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP Semakan Pindaan 2015 PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH

PERATURAN AM SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH PERATURAN AM SUKAN ANTARA FAKULTI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH 1. NAMA 1.1 Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SAF) UiTM Cawangan Kedah. 2. PENGELOLA 2.1 SAF merupakan

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP PERATURAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP Jawatankuasa Teknik Bola Keranjang MSSPP Edisi 2017-1 - 1. NAMA PERTANDINGAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MINI MSSPP 1.1. Pertandingan

Lebih terperinci

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN TENPIN BOLING

PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN TENPIN BOLING PERATURAN PERTANDINGAN SUKAN TENPIN BOLING 1. AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Peraturan AM, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Peraturan Pertandingan Kongres

Lebih terperinci