PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2010

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2010"

Transkripsi

1 PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 00 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran. 3. Meningkatkan persepsi positif terhadap Politeknik PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERLUASKAN AKSES PENGAJIAN DI INSTITUSI KEPADA SEMUA GOLONGAN. PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Akses melalui program Career fest Outreach Roadshow On line system JHHP/ Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya

2 PROGRAM STRATEGIK:. MENGADAKAN PROGRAM MOITY PELAJAR DAN EXCHANGE. PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Program mobility pelajar ke Industri/GLC/Agensi April - Okt Pembelajaran secara hand on di Industri April - Okt 3 Program pertukaran pelajar dengan Institusi lain April - Okt PROGRAM STRATEGIK:. MENINGKATKAN AMALAN INTEGRITI DAN AKAUNTAITI DALAM KALANGAN STAF STAF Peningkatan amalan integriti dan akauntabiliti melalui ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN kursus integriti dan akauntabiliti ULPL/ kursus induksi pensyarah baru ULPL/ seminar kerohanian ULPL/

3 PROGRAM STRATEGIK:. MENYEDIAKAN TENAGA PENGAJAR YANG BERKOMPETENSI DAN BERKELAYAKAN STAF Program peningkatan kelayakan akademik dan profesional ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN PhD % ULPL Sarjana 0 % ULPL Ijazah dan Diploma % ULPL Keahlian dari badan profesional % ULPL PROGRAM STRATEGIK: 3. MEMPERKASAKAN KESEPAKATAN STRATEGIK MELALUI PROGRAM EXCHANGE STAF ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Program exchange pensyarah dengan institusi lain 3 ULPL/ 3

4 PROGRAM STRATEGIK: 4. MENGUKUHKAN KOLABORASI DENGAN INDUSTRI, AGENSI DAN INSTITUSI DALAM DAN LUAR NEGARA STAF ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Program Industry Academia melalui Seminar oleh industri April - Okt Peningkatan multi task skills April - Okt Program kolaborasi dengan industri/agensi melalui Learn, unlearn, relearn April - Okt Professiolnally Certified programme April - Okt Mengadakan program penandarasan kearah industri driven program di GLC April - Okt PROGRAM STRATEGIK:. MEWUJUDKAN PROGRAM BERKEMBAR DENGAN INSTITUSI TEMPATAN PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Program berkembar dengan institusi Akademi Binaan Malaysia April - Okt PERDA-TECH April - Okt 4

5 PROGRAM STRATEGIK: 4. MENDAPATKAN AKREDITASI MQA PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyediakan dokumen MQA semua program untuk akreditasi Semua program Ketua Jabatan/ Ketua Program PROGRAM STRATEGIK: 5. MEMPEROLEH AKREDITASI KEMAHIRAN DARIPADA AGENSI YANG BERKAITAN. PROGRAM Mendapatkan sijil akreditasi daripada Akademi Binaan Malaysia ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN April - Okt 5

6 PROGRAM STRATEGIK:. MENAMBAHBAIK KEMUDAHAN IK KULIAH, MAKMAL, DAN BENGKEL STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyediakan kemudahan ICT di bilik kuliah, makmal dan bengkel 0 % PROGRAM STRATEGIK:. MELAHIRKAN KADER YANG BERKEPIMPINAN TRANFORMASIONAL STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melahirkan kader yang berkepimpinan tranformasional dengan program pengurusan kepimpinan ULPL coaching and mentoring 6 ULPL 6

7 PROGRAM STRATEGIK: 3. MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ( SPK ) STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti ( SPK ) berasaskan kepada Piawaian MS ISO 900:008 ( mengikut versi semasa ) Unit Kualiti 5S Unit Kualiti OSHA Pengurusan Aset / Unit Aset PROGRAM STRATEGIK: 4. MENJADI PUSAT RUJUKAN SERANTAU STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menjadi pusat rujukan serantau dengan menubuhkan Corporate Timbalan Pengarah menubuhkan Industrial Services Timbalan Pengarah menubuhkan Employment Centre (CISEC). Timbalan Pengarah 7

8 PROGRAM STRATEGIK:. MENGURANGKAN JURANG PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY GAP) DI ANTARA AHLI AKADEMIK DAN AHLI PROFESIONAL DI INDUSTRI INDUSTRI ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengurangkan jurang pengetahuan dan teknologi (knowledge and technology gap) di antara ahli akademik dan ahli profesional di industri Pensyarah mengikuti Sangkutan Industri setahun. 0 ULPL Panel Penilai dari luar. Lembaga Penasihat Pengarah/0.Timbalan Pengarah Kursus Secara Sambilan. 4 ULPL Kursus Terlanggan/ Pendek. 3 ULPL 8

9 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES MENGANGKASAKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI. Memperkasa aktiviti penyelidikan dan inovasi.. Meningkatkan kerjasama dengan agensi penyelidikan dan industri. 3. Menjalankan penyelidikan dan menghasilkan inovasi yang bernilai komersil. PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERTEGUH PENYELIDIKAN DAN INOVASI STAF/PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menganjur dan menyertai kursus dan bengkel berkaitan dengan: penyelidikan, penulisan, penerbitan, pengurusan harta intelek. Unit Penyelidikan dan Inovasi Mendapatkan dana penyelidikan. 3 Unit Penyelidikan dan Inovasi 3 Mengadakan networking dan kolaborasi dengan industri Unit Penyelidikan dan Inovasi 9

10 PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERTEGUH PENYELIDIKAN DAN INOVASI 4 STAF/PELAJAR Meningkatkan penyertaan dalam: seminar, persidangan dan kolokium. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN 00 org Unit Penyelidikan & Inovasi/ 5 Menganjur/ menyertai pertandingan inovasi bahan pengajaran dan pembelajaran. April & Disember Unit Penyelidikan & Inovasi/ PROGRAM STRATEGIK:. MEMBANGUNKAN UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menambah baik dan mempertingkat peranan dan fungsi Unit Penyelidikan dan Inovasi. Unit Penyelidikan dan Inovasi Mewujudkan pusat pengurusan setempat berkaitan penyelidikan, pembangunan dan inovasi. 3 Menyediakan khidmat perundingan kepada sektor awam dan swasta. Unit Penyelidikan dan Inovasi Unit Penyelidikan & Inovasi/ 0

11 PROGRAM STRATEGIK:. MENGGALAKKAN KREATIVITI DAN INOVASI STAF KE ARAH MENGHASILKAN PENYELIDIKAN DAN PROJEK YANG MEMPUNYAI NILAI KOMERSIAL STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mewujudkan kolaborasi dengan pihak luar yang berkepentingan. Unit Penyelidikan & Inovasi/ Menganjur kan pameran dan pertandingan inovasi. Unit Penyelidikan & Inovasi/ 3 Mewujudkan saluran hebahan bagi projek inovasi - laman web - jurnal - digest 3 Unit Penyelidikan & Inovasi/ 4 Menjalankan promosi terhadap projek inovasi yang dihasilkan. 4 Unit Penyelidikan & Inovasi/

12 PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERGIATKAN AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN INOVASI MERENTASI KURIKULUM INDUSTRI ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyepadukan aspek penyelidikan dan inovasi dalam pendekatan/teknik / strategi pelaksanaan kursus projek PROGRAM STRATEGIK:. MEWUJUDKAN PERKONGSIAN PINTAR DENGAN AGENSI PENYELIDIKAN DAN INDUSTRI INDUSTRI ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyediakan dan mengemaskini senarai kepakaran dan kemahiran. Unit Penyelidikan & Inovasi Mempromosikan bidang kepakaran dan kemahiran kepada pihak luar. Semester Jan & Julai Unit Penyelidikan & Inovasi 3 Mempertingkat usahasama dengan agensi luar. 4 Semester Jan & Julai Unit Penyelidikan & Inovasi

13 KRA : 3 KEY RESULT AREA KEBOLEHPASARAN GRADUAN. Melahirkan graduan pelbagai kemahiran (Multi Tasking skills) OUTCOMES. Melahirkan graduan berkemahiran dan berpengetahuan tinggi 3. Meningkatkan kebolehpasaran graduan. 4. Melahirkan graduan berkemahiran keusahawanan. PROGRAM STRATEGIK:. MENYEDIAKAN PROGRAM PELBAGAI KEMAHIRAN PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengikuti Kursus/ Latihan kemahiran tambahan seperti:- latihan per Jabatan a) Sijil kemahiran teknikal b) Sijil kemahiran ICT c) Sijil kemahiran keusahawanan d) Sijil Penguasaan bahasa kedua 3

14 PROGRAM STRATEGIK:. MENINGKATKAN KEMAHIRAN INSANIAH / GENERIC STUDENT ATTRIBUTE (GSA) PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyertai aktiviti Sukan dan kokurikulum 0 per semester Jabatan Sukan, Kokurikulum & Kebudayaan Menyertai Aktiviti Jawatankuasa Perwakilan Pelajar/ Persatuan Jabatan/ Kelab/ Kamsis 50 per semester / Kamsis 3 Menyertai Kursus dan Kem Motivasi 6 kali setahun Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya PROGRAM STRATEGIK: 3. MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melaksanakan minggu bahasa inggeris kali sebulan Jabatan Pengajian Am 4

15 PROGRAM STRATEGIK: 3. MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menganjurkan pertandingan pengunaan bahasa inggeris 5 kali per semester Jabatan Pengajian Am 3 Mewujudkan Sudut Bahasa Inggeris setiap jabatan / Unit PROGRAM STRATEGIK:4. MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN PELAJAR PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melaksanakan aktiviti galakan membaca 6 kali per semester Perpustakaan / Jabatan Akademik Menganjurkan kursus/seminar/bengkel 0 per semester / Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya 3 Mengadakan Lawatan industri 0 per semester 5

16 PROGRAM STRATEGIK: 5. MENYEDIAKAN DATA PELAJAR SECARA SISTEMATIK PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyediakan folio aktiviti, creativiti dan inovasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy setiap pelajar Sepenjang pengajian / Penasihat Akademik PROGRAM STRATEGIK: 6. MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyertai aktiviti sukan 0 per semester Menyertai aktiviti Persatuan dan Kokurikulum 0 per semester Jabatan Sukan, Kokurikulum & Kebudayaan Jabatan Sukan, Kokurikulum & Kebudayaan 3 Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) 0 per semester 6

17 PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERTINGKATKAN PROGRAM KOMPETENSI STAF ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyertai kursus/seminar/bengkel 0 hari per staf ULPL Menjalani Latihan sangkut di industri/ agensi kerajaan 50 orang ULPL PROGRAM STRATEGIK: MEMPERTINGKATKAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menyediakan Bahan P & P yang terkini Setiap kursus Menyediakan bahan-bahan penilaian yang disemak dan disahkan oleh jawatankuasa pakar penilai Setiap kursus 3 Melaksanakan Kaedah pengajaran yang kreatif dan inovatif yang disemak dan disahkan oleh jawatankuasa pakar penilai Setiap kursus 7

18 PROGRAM STRATEGIK: MEMPERTINGKATKAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN 4 Melaksanakan Kerja makmal/bengkel mencungkil kreativiti dan inovasi pelajar yang disemak dan disahkan oleh jawatankuasa pakar penilai Setiap kursus 5 Memastikan peralatan makmal atau bengkel adalah dalam keadaan baik dan sedia digunakan Semua peralatan 6 Menerapkan elemen insaniah GSA dalam Proses P & P, Program Kokurikulum dan Program Latihan Industri Setiap kursus / Unit PROGRAM STRATEGIK:. MELAKSANAKAN PROJEK PELAJAR PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melaksanakan projek semester akhir dengan kerjasama pihak industri (mengikut kehendak industri) 3 per jabatan 8

19 PROGRAM STRATEGIK:. MELAKSANAKAN PROJEK PELAJAR PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Melaksanakan aktiviti/projek yang boleh di komersialkan projek PROGRAM STRATEGIK: 3. MEMBUDAYA PROGRAM KEUSAHAWANAN PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menubuhkan kios/pusat servis/konsultansi setiap jabatan Menganjur seminar/kursus/pameran keusahawanan kali Jabatan Perdagangan 3 Melaksanakan minggu keusahawanan 4 kali /Unit 4 Menjalin hubungan keusahawanan dengan pihak enterpreneur 4 kali /Unit 9

20 PROGRAM STRATEGIK: 3. MEMBUDAYA PROGRAM KEUSAHAWANAN PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN 5 Menyediakan gerai keusahawanan bagi setiap program utama PKB Setiap program /Unit PROGRAM STRATEGIK:. MELAKSANAKAN PROGRAM KERJAYA STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menganjurkan Seminar/kursus Menganjurkan Career Fest kali kali Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya 3 Melaksanakan temuduga terbuka dengan kerjasama pihak industri 0 kali Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya 0

21 PROGRAM STRATEGIK:. MEMPERKASAKAN PERANAN ALUMNI STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menganjurkan dialog alumni dengan pelajar kali Pegawai Alumni & Pengesanan Graduan Membantu memasarkan pelajar secara temuduga terbuka kali Pegawai Alumni & Pengesanan Graduan 3 Menyediakan pangkalan data syarikat ahli alumni di laman web pangkalan data 3 bulan sekali kemaskini Pegawai Alumni & Pengesanan Graduan PROGRAM STRATEGIK: 3 MEMPROMOSI KECEMERLANGAN PKB STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Menjemput pihak media mengikuti aktiviti utama Setiap aktiviti Pegawai Perhubungan Awam Menghantar maklumat mengenai aktiviti utama ke Media cetak & Media elektronik Setiap aktiviti Pegawai Perhubungan Awam

22 PROGRAM STRATEGIK: 3 MEMPROMOSI KECEMERLANGAN PKB STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN 3 Mengadakan wawancara menerusi media elektronik Setiap aktiviti Pegawai Perhubungan Awam 4 Menyalurkan maklumat mengenai aktiviti di Lawan web Setiap aktiviti Pegawai Perhubungan Awam PROGRAM STRATEGIK: 4 MEMPERKASAKAN LEMBAGA PENASIHAT POLITEKNIK STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan mesyuarat lembaga bersama dengan pihak industri kali Timbalan Pengarah

23 PROGRAM STRATEGIK: MENGUKUH JALINAN HUBUNGAN DENGAN INDUSTRI INDUSTRI ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan MOU/MOA dengan industri dan agensi kerajaan 5 Pengarah Mengadakan Kolaborasi dengan industri 50 /Unit 3 Menjemput tenaga pengajar pakar daripada industri dan agensi kerajaan 0 /Unit 3

24 KRA : 4 KEY RESULT AREA OUTCOMES PENGANTARABANGSAAN. Membina reputasi antarabangsa yang mampu meletakkan Politeknik Kota Bharu di antara IPT negara yang terbaik.. Menjadikan Politeknik Kota Bharu sebagai institusi pilihan. PROGRAM STRATEGIK :. MELAKSANAKAN AKTIVITI PROMOSI SECARA AGRESIF KEPADA KUMPULAN SASARAN YANG TERDIRI DARIPADA PELAJAR ANTARABANGSA. PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA / TINDAKAN Menghadiri pameran pendidikan peringkat antarabangsa. setahun JHEP/ Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya Membuat penanda arasan IPT yang mengambil pelajar antarabangsa setahun JHEP/ 3 Merangka Laman Web Pengambilan. setahun JHEP/USTM 4

25 PROGRAM STRATEGIK :. PENAWARAN SKIM BANTUAN KEWANGAN BERBENTUK BIASISWA PENAJAAN DAN INSENTIF. PELAJAR Mengadakan perbincangan dengan badan-badan dan agensi dalam negara untuk mendapatkan sumber kewangan. Membuat penanda arasan IPT yang menawarkan pembiayaan kepada pelajar antarabangsa ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Setahun JHEP setahun JHEP/ PROGRAM STRATEGIK : 3. MELAKSANAKAN AKTIVITI PERTUKARAN PELAJAR. PELAJAR ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan perbincangan dengan IPT serantau. setahun /JHEP Membuat penanda arasan IPT yang melaksanakan program pertukaran pelajar antarabangsa setahun JHEP/ 5

26 PROGRAM STRATEGIK : 4. MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN PERSIJILAN PROFESIONAL/ANTARABANGSA/PERISIAN BERKAITAN BIDANG PENGAJIAN. PELAJAR Mengadakan perbincangan dengan badan-badan profesional/antarabangsa/syarikat swasta Membuat penanda arasan IPT yang mengadakan program persijilan profesional/antarabangsa/ syarikat swasta kepada pelajar. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun JHEP/ setahun JHEP/ PROGRAM STRATEGIK :. MENINGKATKAN KUALITI TENAGA PENGAJAR DARI ASPEK KOMPETENSI DAN KEMAHIRAN YANG SETARAF DENGAN UNIVERSITI/BIDANG TUJAHAN. STAF Mengadakan perbincangan dengan badan profesional/ipt yang mempunyai kemahiran dalam bidang tujahan. Membuat penanda arasan IPT yang mengadakan kursus kompitensi dan kemahiran dalam bidang tujahan. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun /ULPL setahun ULPL/ 6

27 PROGRAM STRATEGIK :.MENINGKATKAN PENGETAHUAN PENSYARAH SUPAYA MAMPU BERFUNGSI SEBAGAI RUJUKAN DAN DAPAT MEMBERI SUMBANGAN KEMAHIRAN DAN KEPAKARAN KEPADA PIHAK LUAR. 3 4 STAF Mengadakan perbincangan dengan badan profesional atau IPT yang mempunyai kepakaran dalam bidang tujahan. Membuat penanda arasan IPT yang mengadakan kursus kompitensi dan kemahiran dalam bidang tujahan. Menjemput pakar dari badan profesional atau IPT yang mempunyai kepakaran dalam bidang tujahan untuk memberi ceramah/penerangan/taklimat. Merangka kursus CPCM, PPK dan kursus lain yang khusus kepada tenaga pengajar dalam bidang tujahan. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun setahun ULPL/ setahun /ULPL setahun ULPL/ 7

28 PROGRAM STRATEGIK : 3.MELENGKAPKAN PENSYARAH DENGAN PERSIJILAN PROFESIONAL/ANTARABANGSA. STAF ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan perbincangan dengan badan-badan penganjur persijilan profesional/antarabangsa. setahun ULPL PROGRAM STRATEGIK : 4.MEMPERTINGKATKAN KOLABORASI DAN JARINGAN DENGAN IPT SERANTAU/LUAR NEGARA. STAF Mengadakan perbincangan dengan IPT serantau/luar negara. Membuat penanda arasan IPT yang melaksanakan program kolaborasi dan jaringan dengan IPT serantau/luar negara ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun /ULPL setahun ULPL/ 8

29 PROGRAM STRATEGIK : 5. MENJEMPUT PENSYARAH BERTARAF ANTARABANGSA (BIDANG TUJAHAN). STAF ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan perbincangan dengan IPT dalam dan luar negara dalam bidang tujahan. setahun /ULPL PROGRAM STRATEGIK :. MENANDA ARAS PROGRAM PENGAJIAN DENGAN PIAWAI ANTARABANGSA PROGRAM /AKTIVITI PROGRAM ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengadakan perbincangan dengan IPT serantau yang menganjurkan program dalam bidang tujahan. setahun /ULPL 9

30 PROGRAM STRATEGIK :. MEMANTAPKAN PERLAKSANAAN PROGRAM YANG MEMPUNYAI NILAI PASARAN TINGGI (BIDANG TUJAHAN). PROGRAM /AKTIVITI Mengadakan perbincangan dengan IPT yang mempunyai kepakaran dalam bidang tujahan. Membuat penanda arasan IPT yang mempunyai kepakaran dalam bidang tujahan. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun /ULPL setahun ULPL/ PROGRAM STRATEGIK : 3. MELAKSANAKAN PROGRAM BERKEMBAR DENGAN IPT SERANTAU DENGAN BIDANG TUJAHAN. PROGRAM AKTIVITI PROGRAM Mengadakan perbincangan dengan IPT yang menawarkan program dalam bidang tujahan. Membuat penanda arasan IPT yang menawarkan program dalam bidang tujahan. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun /ULPL setahun ULPL/ 30

31 PROGRAM STRATEGIK :. MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN SISTEM PENGURUSAN. STRUKTUR TADBIR URUS ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN Mengkaji semula sistem pengurusan setahun Pentadbiran/Jabatan/Unit PROGRAM STRATEGIK :. MEMANTAPKAN KEPIMPINAN DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM COACHING DAN MENTORING. STRUKTUR TADBIR URUS Menganjurkan kursus/bengkel/seminar kepada pensyarah/staf berkenaan coaching dan mentoring ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun ULPL 3

32 PROGRAM STRATEGIK : 3. MEMBANGUNKAN SISTEM PENGURUSAN PELAJAR ANTARABANGSA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. 3 STRUKTUR TADBIR URUS Mengadakan perbincangan dengan IPT yang menawarkan program kepada pelajar antarabangsa. Membuat penanda arasan IPT yang menawarkan program kepada pelajar antarabangsa. Merangka pembangunan Sistem Pengurusan Pelajar Antarabangsa. ANGAN TEMPOH PELAKSANA/ TINDAKAN setahun JHEP setahun JHEP setahun JHEP/USTM 3

KRA : 1 AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI

KRA : 1 AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI PELAN STRATEGIK POLITEKNIK KOTA BHARU (2010 2015) KRA : 1 KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI 1. Pelajar mendapat maklumat kemasukan politeknik dengan mudah dan meluas.

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2011

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2011 PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 0 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2012

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2012 PELAN POLITEKNIK KOTA BHARU 0 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik kualiti

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2013

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2013 PELAN POLITEKNIK KOTA BHARU 03 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik kualiti

Lebih terperinci

KRA : 2 MENGANGKASAKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

KRA : 2 MENGANGKASAKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES MENGANGKASAKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI. Memperkasa aktiviti penyelidikan dan inovasi.. Meningkatkan kerjasama dengan agensi penyelidikan dan industri.. Menjalankan penyelidikan

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia PERANCANGAN STRATEGIK Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia 204 205 PELAN STRATEGIK PSIS 204 205 FOKUS: INSTITUSI BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TANGGUNG JAWAB. Meningkatkan keterlihatan

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah bekerjasama

Lebih terperinci

Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013

Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013 Academia Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013 CAPs KPI Target Year 2013 Achievement 2013 Bilangan Ahli Akademik Yang Dilantik Secara Berganda (Double/ Dual Appointment) 216 222 Bilangan Majlis Ilmu Bertaraf Kebangsaan

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI Kemaskini: Jun 2016 DEKAN 1. Bertanggungjawab kepada Naib Canselor. 2. Bertanggungjawab sebagai ahli Senat dan Jawatankuasa Tetap Senat Universiti. 3. Melaksanakan semua keputusan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) 2012 LAMPIRAN A

KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) 2012 LAMPIRAN A LAMPIRAN A CADANGAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PROFESOR GRED KHAS C VK7 KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) Kriteria Minimum Perubatan, Pergigian, Farmasi & FSK (Klinikal) E1: Pengajaran Pengalaman

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Panduan pengurusan ini

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

Portfolio, Bidang Tugas dan Tanggungjawab

Portfolio, Bidang Tugas dan Tanggungjawab Portfolio, Bidang Tugas dan Tanggungjawab Majlis Tertinggi Mahasiswa, Kolej Pendeta Za ba Universiti Putra Malaysia Portfolio MTM KPZ 1/9 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN Menjaga kebajikan hal ehwal

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS 1. JAWATANKUASA FAKULTI/MESYUARAT FAKULTI Seperti tugas

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI Sony DILULUSKAN DALAM MESYUARAT KHAS LPU KALI KE-2, BIL.1/2015 PADA 26 MEI 2015. 2015- Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM) UPSI 1.0 PENDAHULUAN Bagi menumpukan usaha

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN 2017 POLITEKNIK KOTA BHARU

SASARAN KERJA TAHUNAN 2017 POLITEKNIK KOTA BHARU LONJAKAN 1: GRADUAN HOLISTIK BERCIRIKAN 1. Tahap Kepuasan Majikan Terhadap Graduan Politeknik Yang Bekerja. (Skor min 3.80) 2. Graduat Mendapat Pekerjaan Semasa Konvokesyen. 3. Bilangan Pelajar Yang Mencebur

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN a) IM4U - 5 x Khidmat Masyarakat JHEP b) Gotong-royong JMSK c) Celik IT dan Matematik JMSK PEMILIK PROSES

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN a) IM4U - 5 x Khidmat Masyarakat JHEP b) Gotong-royong JMSK c) Celik IT dan Matematik JMSK PEMILIK PROSES TERAS 4 : Membina jenama dan reputasi BIL STRATEGI AKTIVITI PEMILIK PROSES SASARAN JAN - MAC APR - JUN JUL - SEPT OKT - DIS JUMLAH FAKTOR PENENTU KEJAYAAN 3PM(PT) STATUS PELAKSAAN a) IM4U - 5 x Khidmat

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM 2016-2025 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 2016-2025 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

Lebih terperinci

KPI POLITEKNIK (2013) Achievement 2012 Achievement Process Owner. Strategic Objective. Operational Definition. Bil

KPI POLITEKNIK (2013) Achievement 2012 Achievement Process Owner. Strategic Objective. Operational Definition. Bil POLITEKNIK (2013) Bil 1 Membina jenama dan reputasi % staf mengikuti 10 hari latihan dalam perkhidmatan setahun. menyatakan staf akademik dan staf sokongan yang menjalani latihan sekurang-kurangnya 10

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PMS-MPK-USH-15 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 34/32 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Pelaksanaan takwim Melaksanakan takwim jabatan/unit

Lebih terperinci

TEL: FAX:

TEL: FAX: http://www.utem.edu.my/fke/ TEL: +606 555 2345 FAX: +606 555 2222 Senarai kursus ditawarkan: C2420 Diploma Kejuteraan Elektrik CK42 Ijazah Sarjana Muda Kejuteraan Elektrik dengan Kepujian CK24 Ijazah Sarjana

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI KERJA PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 41 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Perancangan Takwim Membantu merancang dan menyelaras takwim Jabatan/Unit

Lebih terperinci

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN

Lebih terperinci

Bab 7: Struktur Sistem

Bab 7: Struktur Sistem Bab 7: Struktur Sistem Struktur Sistem Struktur sistem pendidikan Kelas Pintas Apa dia Sistem pembelajaran Enrolmen sejagat Laluan pendidikan 2 Struktur Sistem: Matlamat Akses kepada peluang pilihan pendidikan

Lebih terperinci

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan 2 Visi Misi Objektif 3 Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang 2013-2015 4 Strategi Utama 1 : Sisitem

Lebih terperinci

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU UiTM CAWANGAN TERENGGANU AKAN MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG PROFESSIONAL, CEKAP, BERKESAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN ATASAN: PENGAJARAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri Tahun 2011 ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 1. Matlamat Kursus Tahap Kecekapan 4 (TK4): i. Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat,

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44)

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasi pengetahuan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41 No Dimensi Wajaran Elemen Spesifikasi Tugas Huraian Tugas (%) 1 Pengurusan 55% Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Membantu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LIBATSAMA INDUSTRI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

GARIS PANDUAN LIBATSAMA INDUSTRI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN LIBATSAMA INDUSTRI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JKPU) KALI KE 100 BILANGAN 6/2016 (SAMBUNGAN) BERSIDANG PADA 7 SEPTEMBER 2016 GARIS

Lebih terperinci

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN Laporan Strategi Mencapai Dasar 60:40 Aliran Sains/Teknikal: Sastera yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA Versi Disember 2015 Berkuatkuasa Januari 2016 KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 1 2.0 OBJEKTIF 1 3.0 KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Kewajipan, Maruah, Integriti DASAR HARTA INTELEK DAN PENGKOMERSIALAN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Centre for Research and Innovation Management Kompleks

Lebih terperinci

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2014

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2014 PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA () 2014 1. PENDAHULUAN Tahun 2014 menyaksikan pelancaran Pelan Strategik UPM 2014-2020 yang telah meletakkan aspirasi Putra Global 200 (PG200) sebagai sasaran keberhasilan

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN)

DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN) DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN) Dasar e-pembelajaran Negara telah dilancarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 2011 bagi menyokong Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ia juga menjadi

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1)

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1) FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Kod Kursus : GGGW8111 Nama Kursus : Kefahaman Pendidikan Tinggi (1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas serta memupuk

Lebih terperinci

KAPS-12 Kod Amalan Syarat Kemasukan Khas - Bahasa Inggeris, Kesihatan SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS-12 Kod Amalan Syarat Kemasukan Khas - Bahasa Inggeris, Kesihatan SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Kod Amalan Syarat Kemasukan Khas - Bahasa Inggeris, Kesihatan SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Pindaan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Pindaan Kedua 2012 (Semakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JKPU) KALI KE 100 BILANGAN 6/2016 (SAMBUNGAN) BERSIDANG PADA 7 SEPTEMBER 2016 GARIS

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENGAJIAN LANJUTAN (BUKAN AKADEMIK) PROGRAM CAPAIAN GLOBAL (PCG) ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA M/S 1. Latarbelakang 1 2. Objektif 1 3. Peruntukan 2 4. Kelayakan Pemohon 2 5. Ahli

Lebih terperinci

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN DGA 34 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Melaksanakan

Lebih terperinci

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA SEKRETARIAT GAP YEAR AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UiTM DEFINISI GAP YEAR

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) 1 Pengurusan 55% Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Membantu merancang Perancangan Strategik Tahunan Unit Praktikum. Membantu melaksana

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008)

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008) DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008) 1.0 Pengenalan & Justifikasi 1.1 Dokumen ini bertujuan memperihal dan memperincikan

Lebih terperinci

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik dan perancangan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

TATI UNIVERSITY COLLEGE PUSAT PENGURUSAN BAKAT AKADEMIK (PPBA) PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

TATI UNIVERSITY COLLEGE PUSAT PENGURUSAN BAKAT AKADEMIK (PPBA) PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) TATI UNIVERSITY COLLEGE PUSAT PENGURUSAN BAKAT AKADEMIK (PPBA) PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) PROF MADYA (TA53)/PENSYARAH KANAN (TA51) Petunjuk Prestasi Bil Ringkasan Aktiviti Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos

Lebih terperinci

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA SEKRETARIAT GAP YEAR AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UiTM DEFINISI

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah JUN 2015 DRAF DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah Pusat Hubungan Industri (PHI) 1 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2 2.0 Definisi Latihan Industri 2 3.0 Objektif Latihan Industri 3 4.0 Hasil Pembelajaran

Lebih terperinci

Pencapaian KPI. Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan Tahun : 2014

Pencapaian KPI. Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan Tahun : 2014 Pencapaian KPI Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan Tahun : 2014 KPI TNC 2014 Key Performance Indicator MENTRANSFORMASIKAN MODAL INTELEKTUAL MIN Bilangan pemimpin dalam pembelajaran dan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Output o Output 1 : Program baru/pelbagai mod bertambah o Output 2: Kapasiti ruang akademik dan asrama bertambah o Output 3 : Pengambilan dan enrolmen

Lebih terperinci

Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 1. Tujuan Memberi pengiktirafan dan penghargaan terhadap kejayaan individu dan badan pelajar dalam pengurusan organisasi dan pelaksanaan program/

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

Kaunseling & Kerjaya. Laporan Unit Kaunseling & Kerjaya PTSS

Kaunseling & Kerjaya. Laporan Unit Kaunseling & Kerjaya PTSS Kaunseling & Kerjaya Laporan Unit Kaunseling & Kerjaya PTSS Laporan Tahunan CARTA ORGANISASI UNIT KAUNSELING & KERJAYA 2 Laporan Tahunan MAKLUMAT STAF UNIT KAUNSELING & KERJAYA Nama : Wan Kamariah binti

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Memaklumkan keputusan permohonan geran dalam masa lima (5) daripada tarikh penerimaan surat daripada

Lebih terperinci

2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU BIL PERKARA PERNYATAAN A.

Lebih terperinci

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PENGURUSAN (PRAKTIKUM) DG 32/34 PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2011 SENARAI TUGAS ( Pembantu

Lebih terperinci

Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar. Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua

Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar. Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua JAKSA merupakan: Pendahuluan 1. perantara di antara pentadbir dan pelajar dalam urusan kebajikan mereka

Lebih terperinci

PENCAPAIAN KPI Disediakan oleh: Unit Pengurusan Prestasi Politeknik Bahagian Dasar Jabatan Pendidikan Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi

PENCAPAIAN KPI Disediakan oleh: Unit Pengurusan Prestasi Politeknik Bahagian Dasar Jabatan Pendidikan Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi PENCAPAIAN KPI Disediakan oleh: Unit Pengurusan Prestasi Politeknik Bahagian Dasar Jabatan Pendidikan Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi .7%.%.%.%.%.%.% 7.7%.7%.%.%.%.%.%.%.% 7.%.%.%.%.%.%.% 7.%.7%.%.%.%.%

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Kewajipan, Maruah, Integriti DASAR PENYELIDIKAN DAN INOVASI PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Centre for Research and Innovation Management Kompleks Pengurusan

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH LANJUTAN / SARJANA / PhD / KURSUS PROFESIONAL BAGI WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KUTKM.02/10.12/2.Jld.2(3) 7 OGOS 2003 PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 13/2003 PENUBUHAN DAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA SISTEM MS ISO 9000:2000 & AKREDITASI

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 1. Latar Belakang Mesyuarat Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi Bil. 11/2014 bertarikh 7 Julai 2014 telah bersetuju untuk mengadakan Higher Education

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT

ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT HARI KUALITI & INOVASI UMP ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT 0 LATAR BELAKANG Anugerah Tokoh Masyarakat merupakan satu hadiah sanjungan

Lebih terperinci