STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM"

Transkripsi

1 STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM LAPORAN BULANAN JULAI 218 VERSI 1. DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM 1 1. Data SAIZ Laman Web PTJ 2. Data PAUTAN MASUK (BACKLINK) Laman Web PTJ 3. Data DOMAIN & SUBNETS Laman Web PTJ 4. Data BROKENLINK Laman Web PTJ 5. Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ Data MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) Laman Web PTJ 41 MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI: ii

3 TERMINOLOGI: ALAMAT URL FAKULTI 1 agri FAKULTI PERTANIAN 2 biotech FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL 3 btu FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN 4 eco1 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 5 econ FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 6 educ FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 7 eng FAKULTI KEJURUTERAAN 8 env FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 9 fbmk FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI 1 food FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 11 forr FAKULTI PERHUTANAN 12 frsb FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 13 fsktm FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 14 medic FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 15 science FAKULTI SAINS 16 vet FAKULTI PERUBATAN VETERINAR INSTITUT 1 halal INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL 2 ibs INSTITUT BIOSAINS 3 ikdpm INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN DAN MAKANAN 4 ikp INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN 5 inspem INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK 6 introp INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN 7 ipsas INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL 8 itafos INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN 9 itma INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 1 myageing INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA PUSAT 1 alumni PUSAT ALUMNI 2 asasi PUSAT ASASI PETANIAN 3 cade PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK 4 calc PUSAT PEMAJUAN KOMPENTESI BAHASA 5 care PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER 6 cem PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN 7 cirnet PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI 8 cqa PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) 9 i-sukan PUSAT SUKAN 1 idec PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 11 intl PUSAT ANTARABANGSA 12 pic PUSAT ISLAM 13 pkk PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR 14 pkkssaas PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 15 pku PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI 16 ppdn PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR 17 rmc PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN 18 uctc PUSAT PEGEMBANGAN KEUSAHAWANAN DAN PEMAJUAN PROFESIONAL 19 wazan PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN iii

4 KOLEJ 1 k1 KOLEJ SEPULUH 2 k11 KOLEJ SEBELAS 3 k12 KOLEJ DUA BELAS 4 k13 KOLEJ TIGA BELAS 5 k14 KOLEJ EMPAT BELAS 6 k15 KOLEJ LIMA BELAS 7 k16 KOLEJ ENAM BELAS 8 k17 KOLEJ TUJUH BELAS 9 k2 KOLEJ KEDUA 1 k5 KOLEJ KELIMA 11 k6 KOLEJ KEENAM 12 kc KOLEJ CANSELOR 13 kmr KOLEJ MOHAMAD RASHID 14 kosass KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH 15 kpz KOLEJ PENDITA ZA'ABA 16 ktdi KOLEJ TUN DR ISMAIL 17 ktp KOLEJ TUN PERAK PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1 bursar PEJABAT BENDAHARI 2 coscomm PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI 3 devel PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET 4 osh PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN 5 pendaftar PEJABAT PENDAFTAR 6 pnc PEJABAT NAIB CANSELOR 7 ppuu PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 8 tncjinm PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) 9 tncpi PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 1 akademik BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK 11 audit BAHAGIAN AUDIT DALAM 12 bku BAHAGIAN KESELAMATAN 13 bkupm BAHAGIAN KAUNSELING UPM 14 hep BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR LAIN-LAIN 1 sgs SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 2 sciencepark PUTRA SCIENCE PARK 3 tpu TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI 4 lib PERPUSTAKAAN 5 sukan AKADEMI SUKAN 6 penerbit PENERBIT 7 palapes PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN 8 hpupm HOSPITAL PENGAJAR UPM iv

5 DATA LAMAN WEB UPM JULAI 218 DATA 1 SAIZ 8,618 2 PAUTAN MASUK 13,323,399 3 DOMAIN 9,757 4 BROKENLINK 12,559 5 ARTIKEL 18 6 BERITA 1,976 7 MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) 176,14 1

6 1. DATA LAMAN WEB PTJ: SAIZ LAMAN WEB SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: SAIZ 8,618 MUKA SURAT 1.1 Data SAIZ: FAKULTI 1.2 Data SAIZ: INSTITUT 1.3 Data SAIZ: PUSAT 1.4 Data SAIZ: PEJABAT/ JABATAN / BAHAGIAN 1.5 Data SAIZ: KOLEJ 1.6 Data SAIZ: LAIN-LAIN

7 1.1 Data SAIZ Laman Web PTJ LAMAT ALAMAT URL 3-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU 1,817 1,973 2,1 2,24 2,98 EDUC 1,475 1,477 1,483 1,483 1,53 ECON 1,256 1,296 1,32 1,32 1,353 MEDIC 1,167 1,169 1,175 1,183 1,187 ENG 1,18 1,116 1,134 1,134 1,151 SCIENCE 1,82 1,1 1,11 1,11 1,13 FRSB 1,81 1,85 1,89 1,15 1,95 ECO ,33 VET FSKTM FBMK AGRI BIOTECH ENV FOOD FORR ,12 1,25 1,34 1,58 FAKULTI JADUAL 1.1: Data Saiz Fakulti FAKULTI Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU EDUC ECON MEDIC ENG SCIENCE FRSB ECO1 VET FSKTM FBMK AGRI BIOTECH ENV FOOD FORR RAJAH 1.1 : Bilangan Saiz Fakulti 3

8 1.2 Data SAIZ Laman Web PTJ INSTITUT ALAMAT URL 3-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS HALAL IBS INSPEM IKDPM ITAFOS ITMA INTROP MYAGEING IKP JADUAL 1.2: Data Saiz Institut INSTITUT Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS HALAL IBS INSPEM IKDPM ITAFOS ITMA INTROP MYAGEING IKP RAJAH 1.2: Data Saiz Institut 4

9 1.3 Data SAIZ Laman Web PTJ PUSAT ALAMAT URL 6-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs ASASI 1,624 1,616 1,631 1,622 1,614 ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC CQA JADUAL 1.3: Data Saiz Pusat PUSAT Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs RMC IDEC PKKSSAAS UCTC WAZAN INTL ALUMNI ASASI I-SUKAN PKU CIRNET PIC PKK PPDN CARE CQA CALC CEM CADE RAJAH 1.3: Data Saiz Pusat 5

10 1.4 Data SAIZ Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs TNCPI 1,259 1,259 1,367 1,357 1,365 PNC 1,55 1,11 1,168 1,266 1,352 COSCOMM 1,13 1,17 1,17 1,17 1,139 BURSAR 1,182 1,26 1,292 1,14 1,13 PENDAFTAR 984 1,38 1,9 1,97 1,115 HEP ,9 1,25 1,9 AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU TNCJINM OSH BKU BKUPM JADUAL 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs TNCPI PNC COSCOMM BURSAR PENDAFTAR HEP AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU TNCJINM OSH BKU BKUPM RAJAH 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 6

11 1.5 Data SAIZ Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 6-Apr 2-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K K K K KOSASS K KMR KPZ KTDI K K K K K KTP KC K JADUAL 1.5: Data Saiz Kolej KOLEJ Apr 2-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K12 K11 K13 K17 KOSASS K14 KMR KPZ KTDI K1 K5 K6 K16 K2 KTP KC K15 RAJAH 1.5: Data Saiz Kolej 7

12 1.6 Data SAIZ Laman Web PTJ LAIN-LAIN ALAMAT URL 6-Apr 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SCIENCEPARK 1,87 1,813 1,869 1,869 2,243 SGS 1,971 2,1 1,467 1,461 1,491 LIB TPU PENERBIT SUKAN PALAPES HPUPM JADUAL 1.6: Data Saiz Lain-lain LAIN-LAIN SCIENCEPARK SGS LIB TPU PENERBIT SUKAN PALAPES HPUPM 6-Apr 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs RAJAH 1.6: Data Saiz Lain-lain 8

13 DATA LAMAN WEB PTJ: PAUTAN MASUK (BACKLINK) SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: PAUTAN MASUK 13,323,399 MUKA SURAT Data PAUTAN MASUK: FAKULTI Data PAUTAN MASUK: INSTITUT Data PAUTAN MASUK: PUSAT Data PAUTAN MASUK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data PAUTAN MASUK: KOLEJ Data PAUTAN MASUK: LAIN-LAIN 15 9

14 2.1 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 4-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs MEDIC 8,426 8,435 8,561 8,525 8,525 ENG 6,191 6,817 6,153 6,947 6,947 ECON 3,282 3,247 3,223 3,141 3,141 VET 3,2 3,435 3,337 2,861 2,861 FSKTM 2,858 2,871 2,843 2,67 2,67 FBMK 2,573 2,569 2,555 2,52 2,52 BTU 1,57 1,61 1,741 1,813 1,813 FRSB 4,549 3,998 2,56 1,564 1,564 AGRI 1,58 1,553 1,493 1,512 1,51 EDUC 1,366 1,337 1,29 1,262 1,262 SCIENCE 1,217 1,194 1,15 1,173 1,173 ENV , ECO BIOTECH FORR FOOD ,458 2,464 2,383 2,438 2,245 FAKULTI TM Tiada Maklumat JADUAL 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti FAKULTI Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs MEDIC ENG ECON VET FSKTM FBMK BTU FRSB AGRI EDUC SCIENCE ENV ECO1 BIOTECH FORR FOOD RAJAH 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 1

15 2.2 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs INTROP 4,692 4,687 5,4 5,558 5,552 ITMA 294 7,597 1,674 1,886 1,886 IBS HALAL IKDPM MYAGEING IPSAS INSPEM ITAFOS IKP TM TM INSTITUT TM Tiada Maklumat JADUAL 2.2: Data Pautan Masuk Institut INSTITUT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs INTROP ITMA IBS HALAL IKDPM MYAGEING IPSAS INSPEM ITAFOS IKP RAJAH 2.2: Data Pautan Masuk Institut 11

16 2.3 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs ASASI 1,624 1,616 1,631 1,622 1,614 ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC TM TM CQA TM TM TM TM TM PUSAT TM Tiada Maklumat JADUAL 2.3: Data Pautan Masuk Pusat PUSAT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs ASASI ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC CQA RAJAH 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 12

17 2.4 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs AKADEMIK 3,719 3,731 3,794 3,813 3,86 PENDAFTAR 23 1,14 1,93 1,225 1,259 HEP OSH PNC AUDIT BURSAR BKU DEVEL TNCJINM TM TNCPI COSCOMM PPUU BKUPM JADUAL 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian TM Tiada Maklumat PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 6-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP OSH AUDIT BURSAR BKU DEVEL TNCJINM TNCPI COSCOMM PPUU BKUPM PNC RAJAH 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 13

18 2.5 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs KOSASS K KC K K KTDI K K K KTP K KMR K KPZ K K K JADUAL 2.5: Data Pautan Masuk Kolej KOLEJ Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs KOSASS K17 KC K5 K11 KTDI K12 K13 K6 KTP K1 KMR K16 KPZ K2 K14 K15 RAJAH 2.5: Data Pautan Masuk Kolej 14

19 2.6 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7 Ogs PENERBIT 2,459 2,462 2,128 18,336 18,395 LIB 24,293 24,11 12,991 8,426 4,99 SGS 2,468 2,387 2,493 3,331 3,389 TPU 1,129 1,153 1,168 1,171 1,18 SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM TM TM TM TM TM 3,895 3,862 2,448 4,12 3,586 LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain LAIN-LAIN 25, 2, 15, 1, 5, PENERBIT LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM 5-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs RAJAH 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain 15

20 3. DATA LAMAN WEB PTJ: DOMAIN & SUBNETS SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: DOMAIN 9,757 MUKA SURAT 3.1 Data DOMAIN: 3.2 Data DOMAIN: INSTITUT 3.3 Data DOMAIN: PUSAT 3.4 Data DOMAIN: 3.5 Data DOMAIN: KOLEJ Data DOMAIN: LAIN-LAIN

21 3.1 Data DOMAIN Laman Web PTJ PPUPM FAKULTI ALAMAT URL 4-Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 3-Ogs ENG ECON VET MEDIC AGRI BTU FBMK FSKTM EDUC SCIENCE FRSB FOOD FORR ENV BIOTECH ECO JADUAL 3.1: Data Domain Fakulti FAKULTI Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 3-Ogs ENG ECON VET MEDIC AGRI BTU FBMK FSKTM EDUC SCIENCE FRSB FOOD FORR ENV BIOTECH ECO1 RAJAH 3.1: Data Domain Fakulti 17

22 3.2 Data DOMAIN Laman Web PTJ INSTITUT ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs IBS INTROP ITMA IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP TM TM TM Tiada Maklumat JADUAL 3.2: Data Domain Institut INSTITUT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs IBS INTROP ITMA IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP RAJAH 3.2: Data Domain Institut 18

23 3.3 Data DOMAIN Laman Web PTJ PUSAT TM Tiada Maklumat ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs CARE RMC ASASI PKU ALUMNI PIC IDEC UCTC I-SUKAN PKK CADE INTL CEM PPDN PKKSSAAS WAZAN CIRNET TM CALC TM TM CQA 21 TM TM TM TM JADUAL 3.3: Data Domain Pusat PUSAT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs CARE RMC ASASI PKU ALUMNI PIC IDEC UCTC I-SUKAN PKK CADE INTL CEM PPDN PKKSSAAS WAZAN CIRNET CALC CQA RAJAH 3.3: Data Domain Pusat 19

24 3.4 Data DOMAIN Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP BURSAR PNC DEVEL TNCPI TNCJIM AUDIT BKU COSCOMM OSH PPUU TM BKUPM TM TM Tiada Maklumat JADUAL 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP BURSAR PNC DEVEL TNCPI TNCJIM AUDIT BKU COSCOMM OSH PPUU BKUPM RAJAH 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian 2

25 3.5 Data DOMAIN Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 3-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs KTDI K KC KOSASS K K KPZ K K K K KMR K KTP K K K JADUAL 3.5: Data Domain Kolej KOLEJ Apr 3-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs KTDI K11 KC KOSASS K17 K2 KPZ K13 K1 K5 K6 KMR K16 KTP K12 K15 K14 RAJAH 3.5: Data Domain Kolej 21

26 ertinggi 3.6 Data DOMAIN Laman Web PTJ ALAMAT URL 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs LIB SGS TPU SUKAN SCIENCEPARK PENERBIT PALAPES HPUPM TM TM TM TM TM dalam bulan semasa LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 3.6: Data Domain Lain-lain LAIN-LAIN LIB SGS TPU SUKAN SCIENCEPARK PENERBIT PALAPES HPUPM 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs RAJAH 3.6: Data Domain Lain-lain 22

27 4. DATA LAMAN WEB PTJ: BROKENLINK SUMBER DATA: (April 218) DATA LAMAN WEB UPM: BROKENLINK 12,559 MUKA SURAT 4.1 Data BROKENLINK: FAKULTI 4.2 Data BROKENLINK: INSTITUT 4.3 Data BROKENLINK: PUSAT Data BROKENLINK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data BROKENLINK: KOLEJ Data BROKENLINK: LAIN-LAIN 29 23

28 4.1 Data BROKENLINK Laman Web PTJ FAKULTI ALAMAT URL 4-Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 8-Ogs MEDIC AGRI FOOD ENG FBMK BIOTECH ECON 758 1,153 1, ECO FSKTM 1,482 1, FORR SCIENCE VET EDUC FRSB BTU 3 9 1,284 ENV JADUAL 4.1: Data Brokenlink Fakulti FAKULTI Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 8 Ogs MEDIC AGRI FOOD ENG FBMK BIOTECH ECON ECO1 FSKTM FORR SCIENCE VET EDUC FRSB BTU ENV RAJAH 4.1: Data Brokenlink Fakulti 24

29 4.2 Data BROKENLINK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 9-Ogs ITMA IPSAS MYAGEING INTROP ITAFOS IBS HALAL INSPEM IKP 157 TM 148 IKDPM JADUAL 4.2: Data Brokenlink Institut INSTITUT TM Tiada Maklumat INSTITUT Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 9 Ogs ITMA IPSAS MYAGEING INTROP ITAFOS IBS HALAL INSPEM IKP IKDPM RAJAH 4.2: Data Brokenlink Institut 25

30 4.3 Data BROKENLINK Laman Web PTJ PUSAT ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K K K K KMR K KTP KC K K K KTDI KOSASS K K17 29 K6 138 KPZ JADUAL 4.3: Data Brokenlink Pusat KOLEJ Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9 Ogs K13 K11 K12 K2 KMR K16 KTP KC K15 K5 K14 KTDI KOSASS K1 K17 K6 KPZ RAJAH 4.3: Data Brokenlink Pusat 26

31 4.4 Data BROKENLINK Laman Web PTJ PEJABAT/JABATAN/ BAHAGIAN ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs PNC COSCOMM PENDAFTAR PPUU AUDIT DEVEL TNCPI AKADEMIK 2 OSH BKU BURSAR TNCJINM HEP 532 BKUPM JADUAL 4.4: Data Brokenlink Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9 Ogs PNC COSCOMM PENDAFTAR PPUU AUDIT DEVEL TNCPI AKADEMIK OSH BKU BURSAR TNCJINM HEP BKUPM RAJAH 4.4: Data Brokenlink Pejabat / Jabatan / Bahagian 27

32 4.5 Data BROKENLINK Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K K K K KMR K KTP KC K K K KTDI KOSASS K K17 29 K6 138 KPZ JADUAL 4.5: Data Brokenlink Kolej KOLEJ Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K13 K11 K12 K2 KMR K16 KTP KC K15 K5 K14 KTDI KOSASS K1 K17 K6 KPZ RAJAH 4.5: Data Brokenlink Kolej 28

33 4.6 Data BROKENLINK Laman Web PTJ ALAMATURL 6-Apr 5-May 5-Jun 9-Jul 9-Ogs SGS TPU SUKAN 34 1, PENERBIT SCIENCEPARK LIB PALAPES HPUPM LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 4.6: Data Brokenlink Lain-lain LAIN-LAIN Apr 5-May 5-Jun 9-Jul 9 Ogs SGS TPU SUKAN PENERBIT SCIENCEPARK LIB PALAPES HPUPM RAJAH 4.6: Data Brokenlink Lain-lain 29

34 5. DATA LAMAN WEB PTJ: ARTIKEL & BERITA SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM : ARTIKEL 18 DATA LAMAN WEB UPM : BERITA 1,976 MUKA SURAT Data ARTIKEL & BERITA: FAKULTI Data ARTIKEL & BERITA: INSTITUT Data ARTIKEL & BERITA: PUSAT Data ARTIKEL & BERITA: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data ARTIKEL & BERITA: KOLEJ Data ARTIKEL & BERITA: LAIN-LAIN

35 5.1 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PPUPM FAKULTI ARTIKEL JADUAL 5.1 (a): Data Artikel Fakulti ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BIOTECH FBMK ECO ENV BTU EDUC VET ECON AGRI MEDIC ENG FRSB SCIENCE FSKTM FOOD FORR BERITA JADUAL 5.1 (b): Data Berita Fakulti ALAMAT URL 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU ENG SCIENCE BIOTECH MEDIC ECO EDUC ECON FBMK FRSB ENV FORR FSKTM FOOD VET AGRI

36 5.2 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ INSTITUT ARTIKEL JADUAL 5.2 (a): Data Artikel Institut ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS IBS ITMA HALAL IKDPM INTROP ITAFOS INSPEM MYAGEING IKP BERITA JADUAL 5.2 (b): Data Berita Institut ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs INSPEM ITMA IBS ITAFOS IPSAS IKP IKDPM INTROP HALAL MYAGEING

37 5.3 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PUSAT ARTIKEL PUSAT 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2 Jul 1-Ogs CIRNET RMC ALUMNI PKU ASASI CQA INTL WAZAN CEM PKKSSAAS PPDN PKK CALC I-SUKAN IDEC PIC UCTC CARE CADE BERITA JADUAL 5.3 (b): Data Berita Pusat ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IDEC PKKSSAAS ASASI PKU CIRNET UCTC CARE I-SUKAN ALUMNI INTL PKK RMC WAZAN CQA CALC CEM PIC PPDN CADE

38 5.4 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ARTIKEL JADUAL 5.4 (a): Data Artikel Pejabat / Jabatan / Bahagian ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs AUDIT HEP TNCJINM PNC DEVEL TNCPI BURSAR AKADEMIK BKUPM OSH COSCOMM PENDAFTAR PPUU BKU BERITA JADUAL 5.4 (b): Data Berita Pejabat / Jabatan / Bahagian ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs PENDAFTAR DEVEL AUDIT HEP COSCOMM TNCPI PNC TNCJINM AKADEMIK OSH BKU BURSAR BKUPM PPUU

39 5.5 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ KOLEJ ARTIKEL JADUAL 3.5 (a): Data Artikel Kolej ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K KMR K KC K KTDI K KOSASS KPZ K K K K K KTP K K BERITA JADUAL 3.5 (b): Data Berita Kolej ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K K K K KMR K K KTDI K KOSASS KPZ K K KTP K K KC

40 5.6 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ LAIN-LAIN ARTIKEL JADUAL 3.6 (a): Data Artikel Lain-lain ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SCIENCEPARK LIB SUKAN SGS PENERBIT TPU HPUPM PALAPES BERITA JADUAL 3.6 (b): Data Berita Lain-lain ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SGS SCIENCEPARK TPU PENERBIT SUKAN LIB HPUPM PALAPES

41 6. DATA LAMAN WEB PTJ: MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) SUMBER DATA: Facebook, Instagram, Tweeter, Flickr DATA LAMAN WEB UPM: MEDIA SOSIAL 176,14 FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR 155, , 9,387 MUKA SURAT 6.1 Data MEDIA SOSIAL: FAKULTI 6.2 Data MEDIA SOSIAL: INSTITUT 6.3 Data MEDIA SOSIAL: PUSAT 6.4 Data MEDIA SOSIAL: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 6.5 Data MEDIA SOSIAL: KOLEJ Data MEDIA SOSIAL: LAIN-LAIN 43 3 NOTA: 1. Statistik hanya melibatkan bilangan FOLLOWER sahaja. 2. Bagi FACEBOOK, perlu diwujudkan menggunakan kategori FAN PAGE untuk dapatkan FOLLOWER. 37

42 6.1 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ FAKULTI Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH BTU 4,852 T T T 4,852 ENG 2, T T 2,894 FORR 2,213 T T T 2,213 FOOD 2,15 T T T 2,15 ECON 2,11 T T T 2,11 AGRI 1,582 T T T 1,582 ENV T 1,261 EKO1 1,251 T 13 T 1,264 MEDIC T T 1,36 FSKTM 15 T T T 15 BIOTECH 96 T T T 96 VET T T 85 SCIENCE 554 T T T 554 FBMK 489 T T T 489 FRSB 37 T T 7 37 EDUC 115 T T T 115 JADUAL 6.1: Data Media Sosial (Follower) Fakulti (T) Tiada 38

43 6.2 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ INSTITUT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH HALAL 2, T T 2,563 INSPEM T 1,558 IPSAS T T 71 IBS T T 441 ITMA T T 298 ITAFOS 265 T T T 265 MYAGEING T T 236 INTROP T T 215 IKDPM 97 T T T 97 JADUAL 6.2: Data Media Sosial (Follower) Institut (T) Tiada 39

44 6.3 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ PUSAT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH ALUMNI 9,459 2, T 11,819 I-SUKAN 5,368 T T T 5,368 CEM 2,714 2,3 T T 5,14 ASASI 3,29 1, T 4,48 PKK 4,1 28 T T 4,128 INTL 627 1,997 T T 2,624 PKU 1, ,35 T 2,276 CARE 2,158 T T T 2,158 UCTC 2,49 T T T 2,49 WAZAN 1, T T 1,895 PIC 1,499 T T T 1,499 IDEC T 359 PKKSAAS 345 T T T 345 CALC 39 T T T 39 CQA 182 T T T 182 RMC T 134 PPDN 17 T 23 T 13 CADE 118 T T T 118 JADUAL 6.3: Data Media Sosial (Follower) Pusat (T) Tiada 4

45 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ PEJABAT/JABATAN/BAHAGIAN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH HEP 15,836 1,44 1 T 17,286 BKUPM 1,382 T T T 1,382 PNC 692 T T T 692 PENDAFTAR 375 T T T 375 COSCOMM 26 T 6 T 212 BURSAR 175 T T T 175 OSH 94 T T T 94 DEVEL T T 84 TNCPI 31 T T T 31 AUDIT 17 5 T T 22 TNCJINM 1 T T T 1 AKADEMIK T T T T BKU T T T T JADUAL 6.4: Data Media Sosial (Follower) Pejabat / Jabatan / Bahagian (T) Tiada 41

46 6.5 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ KOLEJ Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH K1 3, T 5,181 K5 2,6 1, T 3,89 k6 2, T 3,884 KPZ 1,612 1,29 1,82 T 3,723 K11 1, T 3,9 K13 1,512 1, T 3,12 KTDI 1,279 1, T 2,713 K15 1, T 2,256 K12 1,329 T 651 T 1,98 K T 1,137 KOSASS T 1,965 K T T 1,847 KC T 1,571 KTP T T 1,436 K T 1,322 KMR T 1,252 JADUAL 6.5: Data Media Sosial (Follower) Kolej (T) Tiada 42

47 6.6 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ LAIN-LAIN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH LIB 3, T 4,146 SCIENCEPARK 2, T T 3,889 SGS 1, T T 2,37 PALAPES 1,515 T T T 1,515 SUKAN 1,162 T 97 T 1,259 PENERBIT T T 191 TPU T T T T JADUAL 6.6: Data Media Sosial (Follower) Lain-lain (T) Tiada 43

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN 2017 KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS CITRA PUTRA 10% Citra Putra ialah salah satu pengukuran

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6 MAKLUMAT PENTING BERKAITAN AUDIT DALAMAN KANDUNGAN BIL. PERKARA 1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan MUKA SURAT 2 2. Kaedah Pelaksanaan Audit 3 3. Kod PTJ semasa penulisan

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SIRI PENGANJURAN HKIP Siri Penganjuran Tarikh Tempat Tema Sambutan Kali Pertama 31 Oktober 2013 Bilangan Hadiah/ Anugerah - 4 Kali Ke-2 6 November 2014-5

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BIL.

Lebih terperinci

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) Jadual Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 Dikemaskini: 31 Mei 2017 Peneraju Proses dan PTJ Peneraju Proses PTJ di bawah skop Pembelajaran

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia 2015 telah dijalankan

Lebih terperinci

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

PELAN AUDIT PEMANTAUAN PELAN AUDIT PEMANTAUAN 1. PELANGGAN : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) SERDANG SELANGOR DE 2. LOKASI AUDIT: Kampus Serdang 3. OBJEKTIF AUDIT (a) (b) (c) Untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN BIL. ELEMEN SUB ELEMEN TIDAK KURANG

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( )

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( ) 1 Encik Abd. Razak Ahmad Penerbit a_razak@upm.edu.my Aktif 02 Mac 2016 2 Encik Abdul Mohammad Omar Fakulti Sains Pertanian dan mohamad@btu.upm.edu.my/ momad@upm.edu.my K17 (C17) KOSASS (C6) Aktif 02 Mac

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 BIL. MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. Minit 29.2 PKPU (a) (ii) Minit 27.2

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT AGENDA 5.1.2 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Tuju 1. Kertas ini adalah bertuju untuk mendapat pertimbg d ketetap Mesyuarat

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL 07 Jabatan Bendahari Universiti Malaya J A B A T A N B E N D A H A R I U N I V E R S I T I M A L A Y A LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL BAGI TEMPOH 30 JULAI 06 SEHINGGA

Lebih terperinci

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN DISEMBER 212 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI 6 MAC 213 1 1. Maklumat Kajian 1.1 Jumlah Responden Jumlah Responden adalah seramai 5 orang. 1.1.1

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu: LAMPIRAN 23 LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 216/217 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100%

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100% SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik/SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11

Lebih terperinci

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR BIL KATEGORI PERSATUAN / KELAB KOD 1. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI UPM/HEPA/BHEP/1 2. SUKAN DAN REKREASI UPM/HEPA/BHEP/2 3. KEPEMIMPINAN

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN Tarikh Edaran : 10 Jun 2015 Senarai Maklum Balas Edaran : Sepertimana Lampiran A 22.1 Pendahuluan Ahli Mesyuarat dimaklumkan : (a)

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37 AGENDA 7.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37 KERTAS MAKLUMAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2017 1.0 TUJUAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI Tarikh Makluman Tarikh Terima (UPM/SWA-01) Tarikh Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Tarikh Hantar Ke BPK Tarikh Lantikan Panel Penilai Tarikh Hantar Dokumen Kepada Panel

Lebih terperinci

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun )

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun ) PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun ) Nota*: Laksana tindakan Pencegahan sekiranya analisis berpotensi

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

UMP 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 2

UMP 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 2 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 200/1 Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan 200/1/1 Jawatankuasa Perancangan Perolehan Tanah 200/1/1/1 Jawatankuasa Sebut Harga 200/1/1/1 Jawatankuasa Pembangunan

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM Agenda 7.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM LAPORAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016 1.0 TUJUAN Kertas ini

Lebih terperinci

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS EMS Bil 1. Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu: Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UPSI/BEN/B/597 6 MEI 2008 29 JAMADILAKHIR 1429 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Pendidikan Sultan Idris Tuan/Puan PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2008 KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SENARAI ANUGERAH HKIP SAMBUTAN HKIP UPM 2017 10 NOVEMBER 2017 (Khamis) HADIAH/ANUGERAH HKIP TAHUN 2017 H A D I A H / A N U G E R A H P E N E R A J U 1.

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI I. Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 6/2014 pada 7 Mei 2014 telah bersetuju dengan penstrukturan tadbir urus UKM bersesuaian dengan enam (6) Strategik Keberhasilan

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 AGENDA 4.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 KERTAS MAKLUMAN LAPORAN PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS (JANUARI HINGGA DISEMBER ) Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk

Lebih terperinci

PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI Bil Perubahan yang Dibuat Kesan 1. Pembentukan Pusat Jaminan Kualiti sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) baharu di bawah entiti Pejabat Naib (Pusat Jaminan Kualiti) Ekosistem

Lebih terperinci

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Jabatan Pendaftar Department Of Registrar Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah PPUKM Dekan

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 Jabatan Pendaftar Department of Registrar UKM(S)3.6/312/4/1 12 Jun 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 SEPERTI SENARAI EDARAN YBhg. Prof. Datuk / Prof. Dato / Prof. / Tuan / Puan, Garis Panduan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4 Halaman: 1 / 32 ISI KNDUNGN HLMN 1.0 SKOP 4 1.1 m 4 1.2 Penggunaan 4 1.3 Skop SPK 4 2.0 PENGENLN 5 2.1 Latar Belakang UPM 6 2.2 Visi 6 2.3 Misi 6 2.4 Dasar Kualiti 6 2.5 Matlamat UPM 6 3.0 ISTILH DN DEFINISI

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016)

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016) LAPORAN PELAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN (JANUARI-DISEMBER ) (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI BIL PROSES UTAMA OBJEKTIF KUALITI PETUNJUK PRESTASI 1. Pengambilan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013) TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013) Rujukan Warna Bahagian Jaminan Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017 LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 26 SEPTEMBER 217 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 1. PENGENALAN Pelaksanaan proses P&P serta

Lebih terperinci

KALENDAR AKTIVITI (TAKWIM) TAHUN 2016 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Bil Tarikh Nama Aktiviti Tempat Tanggungjawab. Januari

KALENDAR AKTIVITI (TAKWIM) TAHUN 2016 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Bil Tarikh Nama Aktiviti Tempat Tanggungjawab. Januari KALENDAR AKTIVITI (TAKWIM) TAHUN 2016 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Januari 1. 11 Januari 2016 Latihan Pengendalian Kolam, Kebersihan Dan Keselamatan Di Makmal Perkembangan Kanak-Kanak Bilik Mesyuarat FACE FACE,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) ARAHAN JK PENGURUSAN UNIVERSITI (JPU) Penyertaan KIK dari semua PTJ dengan menetapkan sekurangkurangnya 1 projek KIK dari setiap PTJ Minit JPU ke-353 bertarikh

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017.

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017. LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos. 2. Latar Belakang 2.1 Sejak 2013, pihak kerajaan mengenakan dasar kawalan

Lebih terperinci

Rujukan : UKM(S)3.6/111/135 Jld. 20 Tarikh : 2 Julai 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2014 SEPERTI SENARAI EDARAN

Rujukan : UKM(S)3.6/111/135 Jld. 20 Tarikh : 2 Julai 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2014 SEPERTI SENARAI EDARAN Jabatan Pendaftar Department of Registrar Rujukan : UKM(S)3.6/111/135 Jld. 20 Tarikh : 2 Julai 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2014 SEPERTI SENARAI EDARAN Y.Bhg. Prof. Datuk/Prof. Dato /Prof./Tuan/Puan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

LAMPIRAN A HADIR : 1. YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Ideris (Pengerusi) Naib Canselor

LAMPIRAN A HADIR : 1. YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Ideris (Pengerusi) Naib Canselor LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PASCASISWAZAH. orang pelajar lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PASCASISWAZAH. orang pelajar lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah PASCASISWAZAH BIL PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN CATATAN 1 Mengeluarkan keputusan permohonan kemasukan 80% Jumlah Permohonan: 1459 selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas permohonan orang pelajar lengkap

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Laman Web Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 2017 FAKULTI KEJURUTERAAN 13 APRIL 2017

Anugerah Pengurusan Laman Web Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 2017 FAKULTI KEJURUTERAAN 13 APRIL 2017 Anugerah Pengurusan Laman Web 07 Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 07 FAKULTI KEJURUTERAAN APRIL 07 .0 Objektif memberi pengiktirafan kepada PTJ yang mempunyai laman web

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 STATUS JURUTERA JURUTEKNIK EN. FARIZ AZRAQ EN. FARIZ AZRAQ LULUS BERSYARAT

MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 STATUS JURUTERA JURUTEKNIK EN. FARIZ AZRAQ EN. FARIZ AZRAQ LULUS BERSYARAT MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 RUJ. FAIL RUJUKAN OSC PTJ TAJUK KERJA SEKSYEN TINDAKAN (PPPA/PTJ) STATUS JURUTERA JURUTEKNIK TARIKH KEPUTUSAN TARIKH TAMAT TEMPOH SAH KELULUSA CATATAN

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI Versi 1.1 PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CiRNeT) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG TEL: 03-8947 1193 FAKS: 03-89464239 0 DEFINASI INDUSTRI Semua

Lebih terperinci

SENARAI PENYELARAS MOBILITI Fakulti Nama / jawatan Tel Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin

SENARAI PENYELARAS MOBILITI Fakulti Nama / jawatan Tel  Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin SENARAI PENYELARAS MOBILITI 2016 Fakulti Nama / jawatan Tel Email Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin 03-89471048 m_radzi@upm.edu.my Biomolekul Pejabat Timbalan Dekan Akademik & Hal Ehwal

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL

SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL NAMA JAWATAN JABATAN FARAHANA BINTI AHMAD KANAN Pejabat Pendafttar UTMKL (PERKHIDMATAN, PERJAWATAN, PASCA PERKHIDMATAN) farahana@utm.my EXT : 4441 SITI NORSALIHIN BINTI MD

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan

1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan Perincian berkenaan keperluan kandungan laman rasmi UMS: 1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan 8/13/2015

Lebih terperinci

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2018 Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018 Objektif Penilaian Mengenal pasti dan mengiktiraf usaha pengurusan laman web yang berkesan. Meningkatkan kualiti

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 1. TARIKH AUDIT Audit dalam SPK UPM 2012 telah dijalankan pada 19 30 Mac 2012. 2. TUJUAN AUDIT a. Untuk menentukan UPM telah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2017 DIKELUARKAN OLEH:- URUS SETIA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT 31 JULAI 2017 ISI KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : KUASA PERLEMBAGAAN

Lebih terperinci

Pernyataan Pindaan/Baharu

Pernyataan Pindaan/Baharu No. CD GR 3/2012 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM

Lebih terperinci

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci Mula Staf / TPKD PTJ

Lebih terperinci

PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER)

PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER) PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER) Tel: 03-8946 6003/6187 Faks: 03 89468972/89422609 www.marcomm.upm.edu.my 1. Nama Pemohon

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM DAN KRITERIA PENCALONAN (PRASISWAZAH) Hadiah Universiti, Universiti Putra Malaysia

MAKLUMAT UMUM DAN KRITERIA PENCALONAN (PRASISWAZAH) Hadiah Universiti, Universiti Putra Malaysia MAKLUMAT DAN KRITERIA PENCALONAN UNIVERSITI (PRASISWAZAH) BIL PERKARA A. MAKLUMAT UMUM 1. Penaja Universiti Putra Malaysia Majlis Raja-Raja Malaysia Persatuan Alumni UPM Yayasan Pak Rashid Tan Sri Emeritus

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan /Bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian di

Lebih terperinci

SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015

SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015 SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015 SYARAT AM 1. Calon merupakan pelajar tahun akhir pengajian yang belajar secara sepenuh masa di peringkat Bacelor Universiti Putra Malaysia

Lebih terperinci

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan LAMPIRAN 1 Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) Sekali setahun PENGERUSI: Naib Canselor AHLI: Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti Wakil Pengurusan Ketua Pusat

Lebih terperinci

KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM

KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM PENILAIAN Semua laman web PTJ UPM akan dinilai bagi anugerah Pengurusan Laman Web Kriteria penilaian menggunapakai kriteria yang dibentuk oleh JKK Anugerah

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU. PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU. PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau Hala Tuju UPM KELESTARIAN HIJAU UPM peneraju kelestarian hijau dalam kalangan

Lebih terperinci

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: M / S : 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: a. Penyediaan dan kelulusan dokumen; b. Pengurusan

Lebih terperinci

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 A. PENCALONAN INDIVIDU 1. ANUGERAH TOKOH SISWA 2. ANUGERAH NAIB CANSELOR B. ANUGERAH KHAS JURI KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 1. ANUGERAH PROGRAM KESELURUHAN TERBAIK 2015/2016

Lebih terperinci

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN TAHUN SERTA 2014 PROSES BIL UTAMA 1. Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah OBJEKTIF KUALITI Mendapatkan calon pelajar cemerlang

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kod Dokumen : UPM/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf dan pelajar UPM. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci