STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM"

Transkripsi

1 STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM LAPORAN BULANAN JULAI 218 VERSI 1. DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM 1 1. Data SAIZ Laman Web PTJ 2. Data PAUTAN MASUK (BACKLINK) Laman Web PTJ 3. Data DOMAIN & SUBNETS Laman Web PTJ 4. Data BROKENLINK Laman Web PTJ 5. Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ Data MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) Laman Web PTJ 41 MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI: ii

3 TERMINOLOGI: ALAMAT URL FAKULTI 1 agri FAKULTI PERTANIAN 2 biotech FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL 3 btu FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN 4 eco1 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 5 econ FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 6 educ FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 7 eng FAKULTI KEJURUTERAAN 8 env FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 9 fbmk FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI 1 food FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 11 forr FAKULTI PERHUTANAN 12 frsb FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 13 fsktm FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 14 medic FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 15 science FAKULTI SAINS 16 vet FAKULTI PERUBATAN VETERINAR INSTITUT 1 halal INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL 2 ibs INSTITUT BIOSAINS 3 ikdpm INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN DAN MAKANAN 4 ikp INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN 5 inspem INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK 6 introp INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN 7 ipsas INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL 8 itafos INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN 9 itma INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 1 myageing INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA PUSAT 1 alumni PUSAT ALUMNI 2 asasi PUSAT ASASI PETANIAN 3 cade PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK 4 calc PUSAT PEMAJUAN KOMPENTESI BAHASA 5 care PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER 6 cem PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN 7 cirnet PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI 8 cqa PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) 9 i-sukan PUSAT SUKAN 1 idec PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 11 intl PUSAT ANTARABANGSA 12 pic PUSAT ISLAM 13 pkk PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR 14 pkkssaas PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 15 pku PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI 16 ppdn PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR 17 rmc PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN 18 uctc PUSAT PEGEMBANGAN KEUSAHAWANAN DAN PEMAJUAN PROFESIONAL 19 wazan PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN iii

4 KOLEJ 1 k1 KOLEJ SEPULUH 2 k11 KOLEJ SEBELAS 3 k12 KOLEJ DUA BELAS 4 k13 KOLEJ TIGA BELAS 5 k14 KOLEJ EMPAT BELAS 6 k15 KOLEJ LIMA BELAS 7 k16 KOLEJ ENAM BELAS 8 k17 KOLEJ TUJUH BELAS 9 k2 KOLEJ KEDUA 1 k5 KOLEJ KELIMA 11 k6 KOLEJ KEENAM 12 kc KOLEJ CANSELOR 13 kmr KOLEJ MOHAMAD RASHID 14 kosass KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH 15 kpz KOLEJ PENDITA ZA'ABA 16 ktdi KOLEJ TUN DR ISMAIL 17 ktp KOLEJ TUN PERAK PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1 bursar PEJABAT BENDAHARI 2 coscomm PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI 3 devel PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET 4 osh PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN 5 pendaftar PEJABAT PENDAFTAR 6 pnc PEJABAT NAIB CANSELOR 7 ppuu PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 8 tncjinm PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) 9 tncpi PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 1 akademik BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK 11 audit BAHAGIAN AUDIT DALAM 12 bku BAHAGIAN KESELAMATAN 13 bkupm BAHAGIAN KAUNSELING UPM 14 hep BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR LAIN-LAIN 1 sgs SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 2 sciencepark PUTRA SCIENCE PARK 3 tpu TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI 4 lib PERPUSTAKAAN 5 sukan AKADEMI SUKAN 6 penerbit PENERBIT 7 palapes PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN 8 hpupm HOSPITAL PENGAJAR UPM iv

5 DATA LAMAN WEB UPM JULAI 218 DATA 1 SAIZ 8,618 2 PAUTAN MASUK 13,323,399 3 DOMAIN 9,757 4 BROKENLINK 12,559 5 ARTIKEL 18 6 BERITA 1,976 7 MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) 176,14 1

6 1. DATA LAMAN WEB PTJ: SAIZ LAMAN WEB SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: SAIZ 8,618 MUKA SURAT 1.1 Data SAIZ: FAKULTI 1.2 Data SAIZ: INSTITUT 1.3 Data SAIZ: PUSAT 1.4 Data SAIZ: PEJABAT/ JABATAN / BAHAGIAN 1.5 Data SAIZ: KOLEJ 1.6 Data SAIZ: LAIN-LAIN

7 1.1 Data SAIZ Laman Web PTJ LAMAT ALAMAT URL 3-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU 1,817 1,973 2,1 2,24 2,98 EDUC 1,475 1,477 1,483 1,483 1,53 ECON 1,256 1,296 1,32 1,32 1,353 MEDIC 1,167 1,169 1,175 1,183 1,187 ENG 1,18 1,116 1,134 1,134 1,151 SCIENCE 1,82 1,1 1,11 1,11 1,13 FRSB 1,81 1,85 1,89 1,15 1,95 ECO ,33 VET FSKTM FBMK AGRI BIOTECH ENV FOOD FORR ,12 1,25 1,34 1,58 FAKULTI JADUAL 1.1: Data Saiz Fakulti FAKULTI Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU EDUC ECON MEDIC ENG SCIENCE FRSB ECO1 VET FSKTM FBMK AGRI BIOTECH ENV FOOD FORR RAJAH 1.1 : Bilangan Saiz Fakulti 3

8 1.2 Data SAIZ Laman Web PTJ INSTITUT ALAMAT URL 3-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS HALAL IBS INSPEM IKDPM ITAFOS ITMA INTROP MYAGEING IKP JADUAL 1.2: Data Saiz Institut INSTITUT Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS HALAL IBS INSPEM IKDPM ITAFOS ITMA INTROP MYAGEING IKP RAJAH 1.2: Data Saiz Institut 4

9 1.3 Data SAIZ Laman Web PTJ PUSAT ALAMAT URL 6-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs ASASI 1,624 1,616 1,631 1,622 1,614 ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC CQA JADUAL 1.3: Data Saiz Pusat PUSAT Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs RMC IDEC PKKSSAAS UCTC WAZAN INTL ALUMNI ASASI I-SUKAN PKU CIRNET PIC PKK PPDN CARE CQA CALC CEM CADE RAJAH 1.3: Data Saiz Pusat 5

10 1.4 Data SAIZ Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs TNCPI 1,259 1,259 1,367 1,357 1,365 PNC 1,55 1,11 1,168 1,266 1,352 COSCOMM 1,13 1,17 1,17 1,17 1,139 BURSAR 1,182 1,26 1,292 1,14 1,13 PENDAFTAR 984 1,38 1,9 1,97 1,115 HEP ,9 1,25 1,9 AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU TNCJINM OSH BKU BKUPM JADUAL 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 5-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs TNCPI PNC COSCOMM BURSAR PENDAFTAR HEP AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU TNCJINM OSH BKU BKUPM RAJAH 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 6

11 1.5 Data SAIZ Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 6-Apr 2-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K K K K KOSASS K KMR KPZ KTDI K K K K K KTP KC K JADUAL 1.5: Data Saiz Kolej KOLEJ Apr 2-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K12 K11 K13 K17 KOSASS K14 KMR KPZ KTDI K1 K5 K6 K16 K2 KTP KC K15 RAJAH 1.5: Data Saiz Kolej 7

12 1.6 Data SAIZ Laman Web PTJ LAIN-LAIN ALAMAT URL 6-Apr 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SCIENCEPARK 1,87 1,813 1,869 1,869 2,243 SGS 1,971 2,1 1,467 1,461 1,491 LIB TPU PENERBIT SUKAN PALAPES HPUPM JADUAL 1.6: Data Saiz Lain-lain LAIN-LAIN SCIENCEPARK SGS LIB TPU PENERBIT SUKAN PALAPES HPUPM 6-Apr 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs RAJAH 1.6: Data Saiz Lain-lain 8

13 DATA LAMAN WEB PTJ: PAUTAN MASUK (BACKLINK) SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: PAUTAN MASUK 13,323,399 MUKA SURAT Data PAUTAN MASUK: FAKULTI Data PAUTAN MASUK: INSTITUT Data PAUTAN MASUK: PUSAT Data PAUTAN MASUK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data PAUTAN MASUK: KOLEJ Data PAUTAN MASUK: LAIN-LAIN 15 9

14 2.1 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 4-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs MEDIC 8,426 8,435 8,561 8,525 8,525 ENG 6,191 6,817 6,153 6,947 6,947 ECON 3,282 3,247 3,223 3,141 3,141 VET 3,2 3,435 3,337 2,861 2,861 FSKTM 2,858 2,871 2,843 2,67 2,67 FBMK 2,573 2,569 2,555 2,52 2,52 BTU 1,57 1,61 1,741 1,813 1,813 FRSB 4,549 3,998 2,56 1,564 1,564 AGRI 1,58 1,553 1,493 1,512 1,51 EDUC 1,366 1,337 1,29 1,262 1,262 SCIENCE 1,217 1,194 1,15 1,173 1,173 ENV , ECO BIOTECH FORR FOOD ,458 2,464 2,383 2,438 2,245 FAKULTI TM Tiada Maklumat JADUAL 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti FAKULTI Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs MEDIC ENG ECON VET FSKTM FBMK BTU FRSB AGRI EDUC SCIENCE ENV ECO1 BIOTECH FORR FOOD RAJAH 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 1

15 2.2 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs INTROP 4,692 4,687 5,4 5,558 5,552 ITMA 294 7,597 1,674 1,886 1,886 IBS HALAL IKDPM MYAGEING IPSAS INSPEM ITAFOS IKP TM TM INSTITUT TM Tiada Maklumat JADUAL 2.2: Data Pautan Masuk Institut INSTITUT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs INTROP ITMA IBS HALAL IKDPM MYAGEING IPSAS INSPEM ITAFOS IKP RAJAH 2.2: Data Pautan Masuk Institut 11

16 2.3 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs ASASI 1,624 1,616 1,631 1,622 1,614 ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC TM TM CQA TM TM TM TM TM PUSAT TM Tiada Maklumat JADUAL 2.3: Data Pautan Masuk Pusat PUSAT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs ASASI ALUMNI PKKSSAAS CARE PIC RMC I-SUKAN UCTC IDEC CADE PKU INTL PKK CEM PPDN WAZAN CIRNET CALC CQA RAJAH 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 12

17 2.4 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs AKADEMIK 3,719 3,731 3,794 3,813 3,86 PENDAFTAR 23 1,14 1,93 1,225 1,259 HEP OSH PNC AUDIT BURSAR BKU DEVEL TNCJINM TM TNCPI COSCOMM PPUU BKUPM JADUAL 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian TM Tiada Maklumat PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 6-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 7-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP OSH AUDIT BURSAR BKU DEVEL TNCJINM TNCPI COSCOMM PPUU BKUPM PNC RAJAH 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 13

18 2.5 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs KOSASS K KC K K KTDI K K K KTP K KMR K KPZ K K K JADUAL 2.5: Data Pautan Masuk Kolej KOLEJ Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs KOSASS K17 KC K5 K11 KTDI K12 K13 K6 KTP K1 KMR K16 KPZ K2 K14 K15 RAJAH 2.5: Data Pautan Masuk Kolej 14

19 2.6 Data PAUTAN MASUK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7 Ogs PENERBIT 2,459 2,462 2,128 18,336 18,395 LIB 24,293 24,11 12,991 8,426 4,99 SGS 2,468 2,387 2,493 3,331 3,389 TPU 1,129 1,153 1,168 1,171 1,18 SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM TM TM TM TM TM 3,895 3,862 2,448 4,12 3,586 LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain LAIN-LAIN 25, 2, 15, 1, 5, PENERBIT LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM 5-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 7-Ogs RAJAH 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain 15

20 3. DATA LAMAN WEB PTJ: DOMAIN & SUBNETS SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM: DOMAIN 9,757 MUKA SURAT 3.1 Data DOMAIN: 3.2 Data DOMAIN: INSTITUT 3.3 Data DOMAIN: PUSAT 3.4 Data DOMAIN: 3.5 Data DOMAIN: KOLEJ Data DOMAIN: LAIN-LAIN

21 3.1 Data DOMAIN Laman Web PTJ PPUPM FAKULTI ALAMAT URL 4-Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 3-Ogs ENG ECON VET MEDIC AGRI BTU FBMK FSKTM EDUC SCIENCE FRSB FOOD FORR ENV BIOTECH ECO JADUAL 3.1: Data Domain Fakulti FAKULTI Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 3-Ogs ENG ECON VET MEDIC AGRI BTU FBMK FSKTM EDUC SCIENCE FRSB FOOD FORR ENV BIOTECH ECO1 RAJAH 3.1: Data Domain Fakulti 17

22 3.2 Data DOMAIN Laman Web PTJ INSTITUT ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs IBS INTROP ITMA IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP TM TM TM Tiada Maklumat JADUAL 3.2: Data Domain Institut INSTITUT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs IBS INTROP ITMA IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP RAJAH 3.2: Data Domain Institut 18

23 3.3 Data DOMAIN Laman Web PTJ PUSAT TM Tiada Maklumat ALAMAT URL 5-Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs CARE RMC ASASI PKU ALUMNI PIC IDEC UCTC I-SUKAN PKK CADE INTL CEM PPDN PKKSSAAS WAZAN CIRNET TM CALC TM TM CQA 21 TM TM TM TM JADUAL 3.3: Data Domain Pusat PUSAT Apr 3-Mei 4-Jun 3-Jul 3-Ogs CARE RMC ASASI PKU ALUMNI PIC IDEC UCTC I-SUKAN PKK CADE INTL CEM PPDN PKKSSAAS WAZAN CIRNET CALC CQA RAJAH 3.3: Data Domain Pusat 19

24 3.4 Data DOMAIN Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP BURSAR PNC DEVEL TNCPI TNCJIM AUDIT BKU COSCOMM OSH PPUU TM BKUPM TM TM Tiada Maklumat JADUAL 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs AKADEMIK PENDAFTAR HEP BURSAR PNC DEVEL TNCPI TNCJIM AUDIT BKU COSCOMM OSH PPUU BKUPM RAJAH 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian 2

25 3.5 Data DOMAIN Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 3-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs KTDI K KC KOSASS K K KPZ K K K K KMR K KTP K K K JADUAL 3.5: Data Domain Kolej KOLEJ Apr 3-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs KTDI K11 KC KOSASS K17 K2 KPZ K13 K1 K5 K6 KMR K16 KTP K12 K15 K14 RAJAH 3.5: Data Domain Kolej 21

26 ertinggi 3.6 Data DOMAIN Laman Web PTJ ALAMAT URL 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs LIB SGS TPU SUKAN SCIENCEPARK PENERBIT PALAPES HPUPM TM TM TM TM TM dalam bulan semasa LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 3.6: Data Domain Lain-lain LAIN-LAIN LIB SGS TPU SUKAN SCIENCEPARK PENERBIT PALAPES HPUPM 6-Apr 4-Mei 4-Jun 4-Jul 3-Ogs RAJAH 3.6: Data Domain Lain-lain 22

27 4. DATA LAMAN WEB PTJ: BROKENLINK SUMBER DATA: (April 218) DATA LAMAN WEB UPM: BROKENLINK 12,559 MUKA SURAT 4.1 Data BROKENLINK: FAKULTI 4.2 Data BROKENLINK: INSTITUT 4.3 Data BROKENLINK: PUSAT Data BROKENLINK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data BROKENLINK: KOLEJ Data BROKENLINK: LAIN-LAIN 29 23

28 4.1 Data BROKENLINK Laman Web PTJ FAKULTI ALAMAT URL 4-Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 8-Ogs MEDIC AGRI FOOD ENG FBMK BIOTECH ECON 758 1,153 1, ECO FSKTM 1,482 1, FORR SCIENCE VET EDUC FRSB BTU 3 9 1,284 ENV JADUAL 4.1: Data Brokenlink Fakulti FAKULTI Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 8 Ogs MEDIC AGRI FOOD ENG FBMK BIOTECH ECON ECO1 FSKTM FORR SCIENCE VET EDUC FRSB BTU ENV RAJAH 4.1: Data Brokenlink Fakulti 24

29 4.2 Data BROKENLINK Laman Web PTJ ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 9-Ogs ITMA IPSAS MYAGEING INTROP ITAFOS IBS HALAL INSPEM IKP 157 TM 148 IKDPM JADUAL 4.2: Data Brokenlink Institut INSTITUT TM Tiada Maklumat INSTITUT Apr 4-Mei 4-Jun 9-Jul 9 Ogs ITMA IPSAS MYAGEING INTROP ITAFOS IBS HALAL INSPEM IKP IKDPM RAJAH 4.2: Data Brokenlink Institut 25

30 4.3 Data BROKENLINK Laman Web PTJ PUSAT ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K K K K KMR K KTP KC K K K KTDI KOSASS K K17 29 K6 138 KPZ JADUAL 4.3: Data Brokenlink Pusat KOLEJ Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9 Ogs K13 K11 K12 K2 KMR K16 KTP KC K15 K5 K14 KTDI KOSASS K1 K17 K6 KPZ RAJAH 4.3: Data Brokenlink Pusat 26

31 4.4 Data BROKENLINK Laman Web PTJ PEJABAT/JABATAN/ BAHAGIAN ALAMAT URL 5-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs PNC COSCOMM PENDAFTAR PPUU AUDIT DEVEL TNCPI AKADEMIK 2 OSH BKU BURSAR TNCJINM HEP 532 BKUPM JADUAL 4.4: Data Brokenlink Pejabat / Jabatan / Bahagian PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9 Ogs PNC COSCOMM PENDAFTAR PPUU AUDIT DEVEL TNCPI AKADEMIK OSH BKU BURSAR TNCJINM HEP BKUPM RAJAH 4.4: Data Brokenlink Pejabat / Jabatan / Bahagian 27

32 4.5 Data BROKENLINK Laman Web PTJ KOLEJ ALAMAT URL 9-Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K K K K KMR K KTP KC K K K KTDI KOSASS K K17 29 K6 138 KPZ JADUAL 4.5: Data Brokenlink Kolej KOLEJ Apr 4-Mei 5-Jun 9-Jul 9-Ogs K13 K11 K12 K2 KMR K16 KTP KC K15 K5 K14 KTDI KOSASS K1 K17 K6 KPZ RAJAH 4.5: Data Brokenlink Kolej 28

33 4.6 Data BROKENLINK Laman Web PTJ ALAMATURL 6-Apr 5-May 5-Jun 9-Jul 9-Ogs SGS TPU SUKAN 34 1, PENERBIT SCIENCEPARK LIB PALAPES HPUPM LAIN-LAIN TM Tiada Maklumat JADUAL 4.6: Data Brokenlink Lain-lain LAIN-LAIN Apr 5-May 5-Jun 9-Jul 9 Ogs SGS TPU SUKAN PENERBIT SCIENCEPARK LIB PALAPES HPUPM RAJAH 4.6: Data Brokenlink Lain-lain 29

34 5. DATA LAMAN WEB PTJ: ARTIKEL & BERITA SUMBER DATA: DATA LAMAN WEB UPM : ARTIKEL 18 DATA LAMAN WEB UPM : BERITA 1,976 MUKA SURAT Data ARTIKEL & BERITA: FAKULTI Data ARTIKEL & BERITA: INSTITUT Data ARTIKEL & BERITA: PUSAT Data ARTIKEL & BERITA: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data ARTIKEL & BERITA: KOLEJ Data ARTIKEL & BERITA: LAIN-LAIN

35 5.1 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PPUPM FAKULTI ARTIKEL JADUAL 5.1 (a): Data Artikel Fakulti ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BIOTECH FBMK ECO ENV BTU EDUC VET ECON AGRI MEDIC ENG FRSB SCIENCE FSKTM FOOD FORR BERITA JADUAL 5.1 (b): Data Berita Fakulti ALAMAT URL 2-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs BTU ENG SCIENCE BIOTECH MEDIC ECO EDUC ECON FBMK FRSB ENV FORR FSKTM FOOD VET AGRI

36 5.2 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ INSTITUT ARTIKEL JADUAL 5.2 (a): Data Artikel Institut ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IPSAS IBS ITMA HALAL IKDPM INTROP ITAFOS INSPEM MYAGEING IKP BERITA JADUAL 5.2 (b): Data Berita Institut ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs INSPEM ITMA IBS ITAFOS IPSAS IKP IKDPM INTROP HALAL MYAGEING

37 5.3 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PUSAT ARTIKEL PUSAT 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2 Jul 1-Ogs CIRNET RMC ALUMNI PKU ASASI CQA INTL WAZAN CEM PKKSSAAS PPDN PKK CALC I-SUKAN IDEC PIC UCTC CARE CADE BERITA JADUAL 5.3 (b): Data Berita Pusat ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs IDEC PKKSSAAS ASASI PKU CIRNET UCTC CARE I-SUKAN ALUMNI INTL PKK RMC WAZAN CQA CALC CEM PIC PPDN CADE

38 5.4 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ARTIKEL JADUAL 5.4 (a): Data Artikel Pejabat / Jabatan / Bahagian ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs AUDIT HEP TNCJINM PNC DEVEL TNCPI BURSAR AKADEMIK BKUPM OSH COSCOMM PENDAFTAR PPUU BKU BERITA JADUAL 5.4 (b): Data Berita Pejabat / Jabatan / Bahagian ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs PENDAFTAR DEVEL AUDIT HEP COSCOMM TNCPI PNC TNCJINM AKADEMIK OSH BKU BURSAR BKUPM PPUU

39 5.5 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ KOLEJ ARTIKEL JADUAL 3.5 (a): Data Artikel Kolej ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K KMR K KC K KTDI K KOSASS KPZ K K K K K KTP K K BERITA JADUAL 3.5 (b): Data Berita Kolej ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 3-Jul 1-Ogs K K K K KMR K K KTDI K KOSASS KPZ K K KTP K K KC

40 5.6 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ LAIN-LAIN ARTIKEL JADUAL 3.6 (a): Data Artikel Lain-lain ALAMAT URL 3-Apr 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SCIENCEPARK LIB SUKAN SGS PENERBIT TPU HPUPM PALAPES BERITA JADUAL 3.6 (b): Data Berita Lain-lain ALAMAT URL 3-Mei 1-Jun 2-Jul 1-Ogs SGS SCIENCEPARK TPU PENERBIT SUKAN LIB HPUPM PALAPES

41 6. DATA LAMAN WEB PTJ: MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) SUMBER DATA: Facebook, Instagram, Tweeter, Flickr DATA LAMAN WEB UPM: MEDIA SOSIAL 176,14 FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR 155, , 9,387 MUKA SURAT 6.1 Data MEDIA SOSIAL: FAKULTI 6.2 Data MEDIA SOSIAL: INSTITUT 6.3 Data MEDIA SOSIAL: PUSAT 6.4 Data MEDIA SOSIAL: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 6.5 Data MEDIA SOSIAL: KOLEJ Data MEDIA SOSIAL: LAIN-LAIN 43 3 NOTA: 1. Statistik hanya melibatkan bilangan FOLLOWER sahaja. 2. Bagi FACEBOOK, perlu diwujudkan menggunakan kategori FAN PAGE untuk dapatkan FOLLOWER. 37

42 6.1 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ FAKULTI Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH BTU 4,852 T T T 4,852 ENG 2, T T 2,894 FORR 2,213 T T T 2,213 FOOD 2,15 T T T 2,15 ECON 2,11 T T T 2,11 AGRI 1,582 T T T 1,582 ENV T 1,261 EKO1 1,251 T 13 T 1,264 MEDIC T T 1,36 FSKTM 15 T T T 15 BIOTECH 96 T T T 96 VET T T 85 SCIENCE 554 T T T 554 FBMK 489 T T T 489 FRSB 37 T T 7 37 EDUC 115 T T T 115 JADUAL 6.1: Data Media Sosial (Follower) Fakulti (T) Tiada 38

43 6.2 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ INSTITUT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH HALAL 2, T T 2,563 INSPEM T 1,558 IPSAS T T 71 IBS T T 441 ITMA T T 298 ITAFOS 265 T T T 265 MYAGEING T T 236 INTROP T T 215 IKDPM 97 T T T 97 JADUAL 6.2: Data Media Sosial (Follower) Institut (T) Tiada 39

44 6.3 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ PUSAT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH ALUMNI 9,459 2, T 11,819 I-SUKAN 5,368 T T T 5,368 CEM 2,714 2,3 T T 5,14 ASASI 3,29 1, T 4,48 PKK 4,1 28 T T 4,128 INTL 627 1,997 T T 2,624 PKU 1, ,35 T 2,276 CARE 2,158 T T T 2,158 UCTC 2,49 T T T 2,49 WAZAN 1, T T 1,895 PIC 1,499 T T T 1,499 IDEC T 359 PKKSAAS 345 T T T 345 CALC 39 T T T 39 CQA 182 T T T 182 RMC T 134 PPDN 17 T 23 T 13 CADE 118 T T T 118 JADUAL 6.3: Data Media Sosial (Follower) Pusat (T) Tiada 4

45 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ PEJABAT/JABATAN/BAHAGIAN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH HEP 15,836 1,44 1 T 17,286 BKUPM 1,382 T T T 1,382 PNC 692 T T T 692 PENDAFTAR 375 T T T 375 COSCOMM 26 T 6 T 212 BURSAR 175 T T T 175 OSH 94 T T T 94 DEVEL T T 84 TNCPI 31 T T T 31 AUDIT 17 5 T T 22 TNCJINM 1 T T T 1 AKADEMIK T T T T BKU T T T T JADUAL 6.4: Data Media Sosial (Follower) Pejabat / Jabatan / Bahagian (T) Tiada 41

46 6.5 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ KOLEJ Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH K1 3, T 5,181 K5 2,6 1, T 3,89 k6 2, T 3,884 KPZ 1,612 1,29 1,82 T 3,723 K11 1, T 3,9 K13 1,512 1, T 3,12 KTDI 1,279 1, T 2,713 K15 1, T 2,256 K12 1,329 T 651 T 1,98 K T 1,137 KOSASS T 1,965 K T T 1,847 KC T 1,571 KTP T T 1,436 K T 1,322 KMR T 1,252 JADUAL 6.5: Data Media Sosial (Follower) Kolej (T) Tiada 42

47 6.6 Data MEDIA SOSIAL Laman Web PTJ LAIN-LAIN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs 8-Ogs JUMLAH LIB 3, T 4,146 SCIENCEPARK 2, T T 3,889 SGS 1, T T 2,37 PALAPES 1,515 T T T 1,515 SUKAN 1,162 T 97 T 1,259 PENERBIT T T 191 TPU T T T T JADUAL 6.6: Data Media Sosial (Follower) Lain-lain (T) Tiada 43

STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM LAPORAN STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM JANUARI 2019 VERSI 1.0 DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM 1 1.0 Data SAIZ Laman Web PTJ 2.0 Data PAUTAN

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019 1 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

Sub Kump. PTJ Diaudit Kod. Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR. A1 Bahagian Akademik BA. A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS

Sub Kump. PTJ Diaudit Kod. Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR. A1 Bahagian Akademik BA. A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS KOD BAGI BUKTI OBJEKTIF UNTUK SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB Sub Kump. PTJ Diaudit Kod Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR A1 Bahagian Akademik BA A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS A3 Fakulti Ekonomi

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019 Objektif Penilaian Mengenal pasti dan mengiktiraf usaha pengurusan laman web yang berkesan. Menyelaraskan dan meningkatkan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN 2017 KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS CITRA PUTRA 10% Citra Putra ialah salah satu pengukuran

Lebih terperinci

LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018

LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018 LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018 DISEDIAKAN OLEH JK TEKNIKAL LAMAN WEB UPM 1 KANDUNGAN PRAKATA MAKLUMAT RINGKAS RINGKASAN KEDUDUKAN ANALISIS PENCAPAIAN RUMUSAN ANUGERAH LAMAN WEB UPM SEMPENA

Lebih terperinci

TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN Mei 2019 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat

TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN Mei 2019 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN 219 1 Mei 219 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) TAKLIMAT HARI

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

LAMPIRAN A Kerja-kerja menyelenggara Pencawang Pada 22 Julai sehingga 13 Ogos 2017,jadual penyelenggaraan yang akan dibuat di setiap pencawang UPM mengikut tarikh yang telah dirancang. Gangguan akan bermula

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA April 2016 (Jumaat)

TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA April 2016 (Jumaat) TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA -------------------- 22 April 2016 (Jumaat) 3.00 petang Dewan Taklimat Serdang, Bangunan Pentadbiran

Lebih terperinci

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6 MAKLUMAT PENTING BERKAITAN AUDIT DALAMAN KANDUNGAN BIL. PERKARA 1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan MUKA SURAT 2 2. Kaedah Pelaksanaan Audit 3 3. Kod PTJ semasa penulisan

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 1.0 PENGENALAN Audit Pemantauan Sistem Kualiti (MS ISO 9001:2008) oleh SIRIM dilaksanakan pada 13 hingga 17 Mei

Lebih terperinci

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL PENETAPAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi Manual Kualiti Singkatan

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SIRI PENGANJURAN HKIP Siri Penganjuran Tarikh Tempat Tema Sambutan Kali Pertama 31 Oktober 2013 Bilangan Hadiah/ Anugerah - 4 Kali Ke-2 6 November 2014-5

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Perancangan Korporat, Pemasaran dan Pengurusan Majlis

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM KUALITI / Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Pemasaran dan Pengurusan

Lebih terperinci

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu:

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu: OBJEKTIF 1. Menilai dan mengukur prestasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berada pada tahap yang cemerlang; 2. Memberi pengiktirafan kepada PTJ yang telah menunjukkan

Lebih terperinci

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tindakan 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi

Lebih terperinci

PENGURUSAN BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN. Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

PENGURUSAN BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN. Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02 Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Kumpulan : D Ketua Kumpulan : Encik Mat Razi Abdullah Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Latifah Amir Tarikh

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia

PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 2017 22 Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia 1 AGENDA 1 2 Takwim Penilaian Prestasi tahun 2017 Status Pengisian Sasaran pada SKT / Kegiatan dan Sumbangan

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38. Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38. Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38 Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015 PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 9001 No. Pensijilan: AR2020 (16 OKT. 2015 6 JULAI 2018) 2000 Sijil setiap PTJ

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 1.0 TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Ahli Jawatankuasa

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Kumpulan : C Ketua Kumpulan : Encik Jamali Janib Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rozi Tamin Tarikh audit :

Lebih terperinci

ppel PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0

ppel PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0 UNlVERSlTl PUTRA MALAYSIA ppel MS IS0 9001 REG. NO. AR3477 PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0 Dekan, Fakulti Pertanian Dekan, Fakulti Perhutanan Dekan, Fakulti

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman

Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 20 Mac 2018, 2.30 petang di Auditorium Rashdan Baba, Tingkat 3, Bangunan Pejabat

Lebih terperinci

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BIL.

Lebih terperinci

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) Jadual Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan

Lebih terperinci

5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2017 1. TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2016 MAKLUMAT AUDIT HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

AGENDA. 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan. 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit

AGENDA. 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan. 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit 3. Hala Tuju Audit ISO 2016 4. Hal-hal Lain AGENDA AGENDA 1 KATA ALU-ALUAN KETUA

Lebih terperinci

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN 1. TUJUAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklum dan mendapatkan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) berkaitan laporan status tindakan pembetulan

Lebih terperinci

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN STATUS TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS ISMS EMS Nota: pembetulan yang dikenalpasti melalui proses selain daripada penemuan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan Proses

Lebih terperinci

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 1 2 3 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO UPM.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 4 TERIMA KASIH DAN TAHNIAH!.semua pekerja UPM!! Bil. 3,200 2,400 1,809 2983 5,736

Lebih terperinci

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 Dikemaskini: 31 Mei 2017 Peneraju Proses dan PTJ Peneraju Proses PTJ di bawah skop Pembelajaran

Lebih terperinci

3. Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS Tahun Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari)

3. Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS Tahun Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari) NAMA JURUAUDIT TARIKH MENGAUDIT 1. Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari) 3.1 Senarai Juruaudit SIRIM 2. Hj Shahanif Hasan 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 Julai (9

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2016 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017 cqa@upm.edu.my Bahagian Audit Dalam Pejabat Pendaftar Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pusat Jaminan Kualiti Pejabat Strategi Korporat dan

Lebih terperinci

BIL PTJ PEGAWAI REKOD JABATAN (PRJ) JAWATAN

BIL PTJ PEGAWAI REKOD JABATAN (PRJ) JAWATAN SENARAI NAMA PENGAWAI REKOD JABATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1 Bendahari ROSLAN BIN PARJO PENOLONG PENDAFTAR 2 Perpustakaan Sultan Abdul Samad MOHAMAD JEFRI BIN MOHAMED FAUZI PUSTAKAWAN 3 Pejabat Penasihat

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42. Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42. Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42 Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit LATAR BELAKANG Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia 2015 telah dijalankan

Lebih terperinci

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS AGENDA 6.1.1 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Lebih terperinci

5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2017 1. TARIKH AUDIT Audit Dalaman

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM. TINDAKAN LAMPIRAN BUKTI OBJEKTIF Peneraju Proses Penyelidikan dan Inovasi

SENARAI SEMAK YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM. TINDAKAN LAMPIRAN BUKTI OBJEKTIF Peneraju Proses Penyelidikan dan Inovasi YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM (Lampiran boleh dilihat di Bahagian Jaminan Kualiti atau di PTJ) NCR NO: AL Penyelidikan dan Inovasi Senarai tugas penyelaras dan pegawai makmal yang lama dan baharu. (FPV, FK,

Lebih terperinci

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

PELAN AUDIT PEMANTAUAN PELAN AUDIT PEMANTAUAN 1. PELANGGAN : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) SERDANG SELANGOR DE 2. LOKASI AUDIT: Kampus Serdang 3. OBJEKTIF AUDIT (a) (b) (c) Untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Lebih terperinci

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL 2014 ---------------------------- Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR PENGENALAN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI (BJK UPM) KETUA BAHAGIAN

Lebih terperinci

ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang)

ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang) ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang) 1 2 SEPTEMBER 2018 (AHAD), 9.30 PAGI BILIK WACANA PUTRA 2, ARAS 2, BANGUNAN PEJABAT TNCPI, UPM 2 PENSIJILAN ISO/IEC 27001

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN BIL. ELEMEN SUB ELEMEN TIDAK KURANG

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM No. CPD PGR ISMS 1/2017 BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 1. Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2016/2017 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

Nama Juruaudit Dalaman Universiti. 1. Mat Razi Abdullah (KsK) Pusat Islam 2. Nasrudin Yahya Fakulti Ekologi Manusia

Nama Juruaudit Dalaman Universiti. 1. Mat Razi Abdullah (KsK) Pusat Islam 2. Nasrudin Yahya Fakulti Ekologi Manusia JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Nota: * Audit Pengurusan 14/7 jam 3.00 petang KsK Ketua sub 1. Pusat Jaminan

Lebih terperinci

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 PADA 12 APRIL 2017 (RABU) JAM 9.00 PAGI DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA JK KUALITI UPM P U S A T P E N G U R U

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( )

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( ) 1 Encik Abd. Razak Ahmad Penerbit a_razak@upm.edu.my Aktif 02 Mac 2016 2 Encik Abdul Mohammad Omar Fakulti Sains Pertanian dan mohamad@btu.upm.edu.my/ momad@upm.edu.my K17 (C17) KOSASS (C6) Aktif 02 Mac

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL 07 Jabatan Bendahari Universiti Malaya J A B A T A N B E N D A H A R I U N I V E R S I T I M A L A Y A LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL BAGI TEMPOH 30 JULAI 06 SEHINGGA

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT AGENDA 5.1.2 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Tuju 1. Kertas ini adalah bertuju untuk mendapat pertimbg d ketetap Mesyuarat

Lebih terperinci

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN DISEMBER 212 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI 6 MAC 213 1 1. Maklumat Kajian 1.1 Jumlah Responden Jumlah Responden adalah seramai 5 orang. 1.1.1

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H PEKELILING BENDAHARI BIL.

Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H PEKELILING BENDAHARI BIL. Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KETIGA (JULAI- SEPTEMBER 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 BIL. MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. Minit 29.2 PKPU (a) (ii) Minit 27.2

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KEMASKINI 141216 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA PERKARA BERBANGKIT Tindakan Susulan JK Kualiti

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2016) 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) 25 Januari 2008 25 Januari 2018 2. Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor (& Inovasi) / Sains & Teknologi Perhutanan 3. 2010

Lebih terperinci

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu: LAMPIRAN 23 LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 216/217 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN PERTAMA (JANUARI - MAC 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 Jun 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 Jun 2018) 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR BIL KATEGORI PERSATUAN / KELAB KOD 1. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI UPM/HEPA/BHEP/1 2. SUKAN DAN REKREASI UPM/HEPA/BHEP/2 3. KEPEMIMPINAN

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-29 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-27

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-29 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-27 Agenda 3 (a) MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-29 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-27 BIL. MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. 27.2 Perkara Berbangkit (i) Minit

Lebih terperinci

LAPORAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SEMESTER 1, SESI 2018/2019

LAPORAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SEMESTER 1, SESI 2018/2019 LAPORAN KEJOHANAN SUKAN KOLEJ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SEMESTER 1, SESI 2018/2019 Disediakan oleh: Unit Sukan Kolej Seksyen Pengelolaan Sukan Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia (27 Disember 2018) TAKWIM

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pertanian Hortikultur (Perniagaantani) Bacelor Pertanian (Akuakultur) Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Sumber Tanah Perladangan

Lebih terperinci

SENARAI JURUAUDIT UPM DAN JADUAL BERTUGAS AUDIT DALAMAN 2013 (KEMAS KINI )

SENARAI JURUAUDIT UPM DAN JADUAL BERTUGAS AUDIT DALAMAN 2013 (KEMAS KINI ) Timbalan SAPAAN NAMA 1 Encik Abd. Razak Ahmad Pereka 1 (B48) Penerbit F1-K2 F2-KTDI a_razak@putra.upm.edu.my 2 Encik Abdul Mohammad Omar Pegawai Teknologi Maklumat (F44) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Lebih terperinci

MAKLUMBALAS PEMEGANG TARUH AGENDA 6.3

MAKLUMBALAS PEMEGANG TARUH AGENDA 6.3 AGENDA 6.3: LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 2016/2017 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM P R O G R A M T R A N S F O R M A S I M I N D A B A G I K U M P U L A N P E N G U R U S A N D A N P R O F E S I O N A L ( A K A D E M I K ) S i r i 1/2019 SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM 16 J a n u a r i

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017 cqa@upm.edu.my Bahagian Audit Dalam Pejabat Pendaftar Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pusat Jaminan Pusat Jaminan Kualiti Kualiti Pejabat

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100%

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100% SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik/SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11

Lebih terperinci

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS AGENDA 6.1.2 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015

Lebih terperinci

RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN Mei 2019

RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN Mei 2019 RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:20 TAHUN 2019 2019 Ketua Dalaman ISMS: Tn. Hj. Mat Razi Abdullah Timb. Ketua Dalaman ISMS: Puan Noraihan Noordin

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga Januari 2014)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga Januari 2014) 1. TT dotcom Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai Time Telecommunications Sdn Bhd) 2. Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) 15 September 1995 15 September (20 tahun) 25 Januari 2008 25 Januari 2018 (10

Lebih terperinci

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38 Agenda 3.0 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38 BIL MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. 38.3.1 (b)(iii) Laporan Pencapaian Pelan Fungsian

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

Kerjasama dan perhatian pihak Y. Bhg. Prof. Tan Sri/Dato /Datuk/ tuan/puan dalam perkara ini adalah amat dihargai.

Kerjasama dan perhatian pihak Y. Bhg. Prof. Tan Sri/Dato /Datuk/ tuan/puan dalam perkara ini adalah amat dihargai. Jabatan Pendaftar Department of Registrar UKM(S)3.6/45/1JLD.14 3 Jun 2014 PEKELILING PENGARAH EKSEKUTIF PENTADBIRAN BIL. 9/2014 SEPERTI SENARAI EDARAN Y. Bhg. Prof. Tan Sri/Dato /Datuk/ tuan/puan, PENGAKTIFAN

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2018) 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari 2020 (10 tahun) 3. MIMOS ( Sistem Mikroelektronik / n

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 Jabatan Pendaftar Department of Registrar UKM(S)3.6/312/4/1 12 Jun 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 SEPERTI SENARAI EDARAN YBhg. Prof. Datuk / Prof. Dato / Prof. / Tuan / Puan, Garis Panduan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTM.J.02.02/1 0.12/27 Jld.2 (1) 7 Januari 2014 5 Rabiulawal1435 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BIL.1/2014 Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor

Lebih terperinci