RM10,000 RM99, % 3.50% 3.50% RM100,000 RM499, % 2.80% 2.50% RM500,000 dan ke atas 2.50% 2.30% 2.00%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RM10,000 RM99, % 3.50% 3.50% RM100,000 RM499, % 2.80% 2.50% RM500,000 dan ke atas 2.50% 2.30% 2.00%"

Transkripsi

1 Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank ) dan bermula pada 2 Januari 2014 dan berakhir pada 30 Jun 2014, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ). Bank merizab hak untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan atau tarikh akhir Tempoh Kempen dengan memberikan notis yang mencukupi. 2. Kelayakan 2.1 Kempen terbuka kepada semua individu yang menetap di Malaysia, termasuk warganegara Malaysia, pemastautin tetap atau mereka yang bukan warganegara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas, keempunyaan tunggal, perkongsian, organisasi amal / bukan untung, pelanggan korporat dan perdagangan yang membuat pelaburan relevan semasa Tempoh Kempen tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini ( Pelanggan Layak ). 2.2 Pekerja Bank, CIMB Islamic Bank Berhad dan CIMB Investment Bank Berhad tidak layak menyertai Kempen. 3. Kempen 3.1 Kempen terdiri daripada promosi berikut: Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan Caj Penjualan Promosi for Pelan Pelaburan Tetap melalui Arahan Pembayaran Berkala Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Skim Persaraan Swasta (PRS) Caj Penjualan Khas untuk Pelabur Kali Pertama (Hanya untuk Pelanggan CIMB Preferred dan Pelanggan CIMB Prime Banking) Cenderahati untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan Cenderahati untuk Pelaburan dalam Bon Didenominasi Mata Wang Asing Sertaan 4. Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan 4.1 Pelanggan Layak yang melabur dalam mana-mana dana unit amanah tertentu daripada Syarikat Pengurusan Unit Amanah terpilih yang akan ditentukan oleh Bank menurut budi bicara tunggal dan mutlaknya ( Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan ) semasa Tempoh Kempen akan, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini, berhak menikmati caj penjualan promosi yang relevan ( Caj Penjualan Promosi ) yang dinyatakan dalam jadual di bawah berdasarkan jumlah pelaburan relevan. Caj Penjualan Promosi Peringkat Pelaburan Pelanggan Individu (Am) Pelanggan CIMB Prime Banking Pelanggan CIMB Preferred RM10,000 RM99, % 3.50% 3.50% RM100,000 RM499, % 2.80% 2.50% RM500,000 dan ke atas 2.50% 2.30% 2.00% 4.2 Agar berhak menikmati Caj Penjualan Promosi, Pelanggan Layak hendaklah melabur jumlah minimum sebanyak RM10,000 dalam satu transaksi dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan. Gabungan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan yang berbeza dibenarkan dengan syarat pelaburan dibuat dalam satu transaksi semasa Tempoh Kempen bagi tujuan memastikan jumlah pelaburan dan Caj Penjualan Promosi yang akan diguna pakai. 4.3 Agar berhak menikmati Caj Penjualan Promosi untuk Pelanggan CIMB Preferred/CIMB Prime Banking, Pelanggan Layak mestilah pelanggan CIMB Preferred/CIMB Prime Banking pada masa pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan.

2 4.4 Senarai Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan boleh didapati apabila diminta dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Bank menurut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis yang mencukupi. 4.5 Caj Penjualan Promosi tidak diguna pakai bagi Pelanggan Layak yang melabur dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan menggunakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mereka. Sekiranya sebarang pelaburan yang dibuat oleh Pelanggan Layak sebahagiannya akan dibayar menggunakan pengeluaran daripada KWSP ( Bahagian KWSP ), Bahagian KWSP akan dikecualikan daripada pengiraan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan. 5. Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan 5.1 Pelanggan Layak yang melabur dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan semasa Tempoh Kempen berhak menikmati caj penjualan promosi ( Caj Penjualan Promosi KWSP ) yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Caj Penjualan Promosi KWSP RM1,000 dan ke atas 2.88% 5.2 Agar berhak menikmati Caj Penjualan Promosi KWSP, Pelanggan Layak hendaklah melabur jumlah minimum sebanyak RM1,000 melalui Bank dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan menggunakan wang daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mereka. Gabungan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan yang berbeza dibenarkan dengan syarat pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan adalah daripada salah satu (1) Syarikat Pengurusan Unit Amanah terpilih. 5.3 Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan akan ditentukan oleh Bank menurut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Senarai Dana Unit Amanah Ekuiti KWSP Sertaan boleh didapati apabila diminta dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Bank menurut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis yang mencukupi. 6. Caj Penjualan Promosi untuk Pelan Pelaburan Tetap melalui Arahan Pembayaran Berkala 6.1 Pelanggan Layak yang mendaftar diri untuk mana-mana Arahan Pembayaran Berkala (PPI) yang baru semasa Tempoh Kempen dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan yang dirujuk dalam Klausa 4, dengan jumlah pelaburan bulanan minimum sebanyak RM200 berhak menikmati Caj Penjualan Promosi PPI yang dinyatakan di dalam jadual di bawah berhubung dengan pelaburan bulanan berkala: Arahan Pembayaran Berkala dengan Jumlah Pelaburan Bulanan Minimum Caj Penjualan Promosi PPI RM %

3 7. Caj Penjualan Promosi untuk Pelaburan dalam Skim Persaraan Swasta (PRS) 7.1 Pelanggan Layak yang melabur dalam Skim Persaraan Swasta ( PRS ) daripada CIMB-Principal Asset Management Berhad ( CIMB-Principal ) semasa Tempoh Kempen berhak menikmati Caj Penjualan Promosi PRS yang relevan ( Caj Penjualan Promosi PRS ) yang dinyatakan dalam jadual di bawah berdasarkan jumlah pelaburan relevan dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini. Pelaburan Tunggal Caj Penjualan Promosi PRS Jumlah pelaburan tunggal kurang daripada RM3, % Jumlah pelaburan tunggal lebih daripada atau bersamaan dengan RM3,000 Untuk Pelanggan Layak berumur antara tahun dan melabur dengan pelaburan minimum sebanyak RM1,000 dan ke atas 7.2 Gabungan jumlah pelaburan dalam dana PRS yang berbeza daripada CPAM dibenarkan dengan syarat pelaburan dibuat dalam satu transaksi semasa Tempoh Kempen bagi tujuan memastikan jumlah pelaburan dan Caj Penjualan Promosi PRS yang akan diguna pakai. 7.3 Pelanggan Layak yang mendaftar diri untuk sebarang Pelaburan Tetap Bulanan yang baru melalui Debit Terus semasa Tempoh Kempen dalam PRS daripada CPAM berhak menikmati Caj Penjualan Promosi PRS yang dinyatakan dalam jadual di bawah: 0.00% 0.00% Caj Penjualan Promosi PRS Pelaburan Tetap Bulanan melalui Debit Terus Jumlah pelaburan bulanan kurang daripada RM % Jumlah pelaburan bulanan lebih daripada atau bersamaan dengan RM % 8. Caj Penjualan Khas untuk Pelabur Kali Pertama 8.1 Pelanggan Layak yang merupakan Pelanggan CIMB Preferred/Pelanggan CIMB Prime Banking pada masa pelaburan dan adalah pelabur unit amanah yang baru dengan Bank iaitu tanpa akaun unit amanah dengan Bank sama ada sebagai pemegang akaun utama atau sekunder, berhak menikmati Caj Penjualan Khas yang dinyatakan dalam jadual di bawah: RM50,000 dan ke atas Dana Sertaan Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan Caj Penjualan Khas Pelanggan CIMB Pelanggan CIMB Preferred Prime Banking 1.38% 1.58% 8.2 Agar berhak menikmati Caj Penjualan Khas, Pelanggan Layak hendaklah melabur jumlah minimum sebanyak RM50,000 dalam satu transaksi dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan. Gabungan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan yang berbeza dibenarkan. 8.3 Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan akan ditentukan oleh Bank menurut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Senarai Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan boleh didapati apabila diminta dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Bank menurut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis yang mencukupi. 8.4 Setiap Pelanggan CIMB Preferred/Pelanggan CIMB Prime Banking hanya berhak menikmati Caj Penjualan Khas sekali sahaja. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, Caj Penjualan Khas tidak akan diguna pakai bagi transaksi seterusnya dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan semasa Tempoh Kempen. 8.5 Caj Penjualan Khas tidak akan diguna pakai bagi Pelanggan Layak yang melabur menggunakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mereka.

4 8.6 Caj Penjualan Khas tidak sah dengan tawaran dan promosi lain (jika ada) yang ditawarkan oleh Bank berhubung dengan pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti dan Bon Sertaan. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, jumlah pelaburan yang dibuat oleh Pelanggan CIMB Preferred/Pelanggan CIMB Prime Banking dalam Dana Ekuiti Sertaan yang menikmati Caj Penjualan Khas akan dikecualikan daripada pengiraan jumlah pelaburan yang dirujuk dalam Klausa 9 bagi tujuan hak untuk menerima Cenderahati. 9. Cenderahati untuk Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan 9.1 Pelanggan Layak yang melabur dalam Dana Unit Amanah Ekuiti Sertaan dengan jumlah pelaburan terkumpul gabungan ( Terkumpul ), yang dinyatakan dalam jadual di bawah dalam setiap tempoh suku tahun kalendar ( Suku Tahun ) berhak mendapat Cenderahati berikut ( Cenderahati ). Terkumpul RM50,000-RM99,999 RM100,000-RM199,999 RM200,000-RM499,999 RM500,000-RM999,999 RM1 juta dan ke atas Cenderahati Suku Tahun Pertama : 2 Januari 31 Mac 2014 PowerBank bernilai RM169/- Patung Kecil Kuda Royal Selangor Zodiac, (Bersadur Emas) bernilai RM250/- Kamera Digital bernilai RM699/- Airfryer bernilai RM1,199 ipad Air Wi-Fi (16GB) 9.2 Tempoh bagi setiap Suku Tahun adalah: Suku Tahun Pertama : 2 Januari 2014 hingga 31 Mac Suku Tahun Kedua : 1 April 2014 hingga 30 Jun Cenderahati akan dihantar ke alamat Pelanggan Layak dalam rekod Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung setiap Suku Tahun relevan. 9.4 Terkumpul daripada kedua-dua Suku Tahun tidak boleh digabungkan semasa mempertimbangkan Cenderahati. 9.5 Sekiranya sebarang pelaburan yang dibuat oleh Pelanggan Layak akan dibayar dengan sepenuhnya atau sebahagiannya menggunakan pengeluaran daripada KWSP dan/atau dilabur di bawah Caj Penjualan Khas bagi Pelabur Kali Pertama untuk Pelanggan CIMB Preferred/CIMB Prime Banking, bahagian atau jumlah pelaburan tersebut akan dikecualikan daripada pengiraan Terkumpul dan akan dianggap transaksi yang berasingan. 9.6 Setiap Pelanggan Layak berhak mendapat maksimum satu (1) Cenderahati untuk setiap tempoh Suku Tahun yang dibentangkan dalam Klausa 9.2. Untuk pelaburan bersama, hanya pemegang akaun utama atau pelabur utama berhak mendapat Cenderahati. 9.7 Butir-butir Cenderahati bagi Suku Tahun Kedua yang dirujuk dalam Klausa akan disediakan dari 31 Mac 2014 atas permintaan daripada kakitangan penjualan Bank. 9.8 Cenderahati akan dihantar ke alamat Pelanggan Layak dalam rekod Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung setiap Suku Tahun relevan. 10. Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing Sertaan untuk Pelaburan dalam Bon Didenominasi Mata Wang Asing Sertaan 10.1 Pelanggan Layak yang melabur dalam bon yang didenominasi dalam mata wang asing (termasuk Reverse Repo) dengan jumlah pelaburan terkumpul gabungan sebanyak Lima Ratus Ribu (RM500,000) setiap suku tahun kalendar ( Suku Tahun ) semasa Tempoh Kempen berhak mendapat Satu (1) OSIM urelax Massage Mat bernilai RM599/- ( Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing ) Tempoh bagi setiap Suku Tahun kalendar adalah : Suku Tahun Pertama: 2 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut)

5 Suku Tahun Kedua: 1 April 2014 hingga 30 Jun 2014 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) 10.3 Butir-butir Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing bagi Suku Tahun Kedua yang dirujuk dalam Klausa akan disediakan dari 31 Mac 2014 dan seterusnya atas permintaan daripada kakitangan penjualan Bank Setiap Pelanggan Layak berhak mendapat maksimum satu (1) Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing untuk setiap tempoh suku tahun kalendar yang dibentangkan dalam Klausa Untuk pelaburan bersama, hanya pemegang akaun utama atau pelabur utama berhak mendapat Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing akan dihantar ke alamat Pelanggan Layak dalam rekod Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung setiap Suku Tahun relevan. 11. Syarat-syarat Lain 11.1 Dengan menyertai Kempen ini, Pelanggan Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju terikat oleh terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam ini dan bersetuju bahawa sebarang dan semua keputusan yang dibuat oleh Bank berkaitan dengan setiap aspek Kempen. termasuk tetapi tidak terhad kepada kelayakan untuk menyertai Kempen, hak untuk menikmati Caj Penjualan Promosi, Caj Penjualan Promosi KWSP, Caj Penjualan Promosi PPI, Caj Penjualan Promosi PRS, Caj Penjualan Khas untuk pelabur kali pertama untuk Pelanggan CIMB Preferred/Pelanggan CIMB Prime Banking, hak mendapat Cenderahati dan Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing adalah muktamad, mengikat dan konklusif Sekiranya Pelanggan Layak melaksanakan hak bertenang mereka, atau pelaburan ditolak atau dibatalkan oleh mana-mana pihak atas apa jua sebab, Pelanggan Layak tidak berhak mendapat Cenderahati dan/atau Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing di bawah Kempen Cenderahati dan Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau dalam bentuk barang, sama ada secara sebahagian atau sepenuhnya. Cenderahati dan Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing adalah tertakluk kepada terma-terma pembekal, pengeluar dan/atau peniaga Cenderahati dan Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing yang berkenaan, yang mana terma-terma dan syarat-syaratnya adalah berasingan daripada terma-terma dan syarat-syarat Bank yang mengawal Kempen Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Bank dengan nyata mengecualikan dan menafikan sebarang representasi, jaminan atau pengindorsan, nyata atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan mutu, kebolehdagangan atau kesesuaian bagi sesuatu tujuan tertentu berhubung dengan Cenderahati dan Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing Bank merizab hak untuk menggantikan mana-mana Cenderahati dan/atau Cenderahati Bon Didenominasi Mata Wang Asing di bawah Kempen dengan barangan lain yang sama nilainya dengan memberikan notis terdahulu yang mencukupi Pelanggan Layak dikehendaki menandatangani semua dokumen standard yang relevan dan mematuhi semua terma dan syarat berhubung dengan pelaburannya dalam produk relevan di bawah Kempen, yang berasingan daripada terma-terma dan syarat-syarat ini Bank tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Pelanggan Layak atau mana-mana pihak atas sebarang kerugian atau kerosakan tidak kira sifatnya yang dialami oleh Pelanggan Layak atau mana-mana pihak (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, langsung atau tidak langsung, gantirugi sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas yang ditanggung oleh mana-mana pihak) yang walau bagaimanapun jua berbangkit kerana Pelanggan Layak menyertai atau tidak menyertai Kempen Bank merizab hak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen dengan memberikan notis yang mencukupi. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen oleh Bank tidak akan memberikan hak kepada Pelanggan Layak untuk atau mana-mana orang lain pun jua untuk membuat sebarang tuntutan atau mendapat sebarang pampasan terhadap Bank atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan pembatalan, penamatan atau penggantungan.

6 11.8 Bank merizab hak dengan memberikan notis yang cukup, untuk mengubah (sama ada dengan menambah, memotong, memodifikasi, meminda atau sebaliknya walau bagaimanapun jua) ( Pindaan ) mana-mana terma dan syarat di dalam ini. Makluman kepada Pelanggan Layak tentang Pindaan akan dibuat menurut budi bicara mutlak Bank melalui mana-mana satu daripada kaedah komunikasi berikut, iaitu melalui pos biasa ke alamat terakhir Pelanggan Layak yang diketahui atau dengan menampal notis tentang Pindaan di setiap cawangan Bank di mana peruntukan terperinci tentang Pindaan mungkin dibentangkan dalam notis tersebut atau diberikan kepada Pelanggan Layak apabila diminta atau dengan menyiarkan iklan tentang Pindaan dalam satu akhbar pilihan Bank, atau melalui laman web Bank atau melalui mel elektronik atau melalui sebarang cara notis lain yang dipilih oleh Bank dan Pindaan akan dianggap mengikat terhadap Pelanggan Layak dari tarikh makluman Pindaan atau dari sebarang tarikh lain yang mungkin ditetapkan oleh Bank dalam makluman Terma-terma dan syarat-syarat ini, sepertimana mungkin dipinda dari semasa ke semasa selaras dengan Klausa 11.9, akan mengatasi sebarang peruntukan atau representasi yang terkandung dalam sebarang bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen Pelaburan dalam Dana Unit Amanah dan Bon Didenominasi Mata Wang Asing bukan obligasi di pihak, deposit dalam, dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan adalah tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kerugian jumlah prinsipal yang dilabur. Pelanggan Layak dinasihatkan agar membaca Prospektus bagi Dana/Bon yang relevan sebelum melabur. Pelanggan Layak juga harus mempertimbangkan semua fi dan caj yang terlibat sebelum melabur. Prestasi Dana/Bon relevan di masa lalu bukan petanda tentang prestasi masa hadapan dan pengagihan pendapatan tidak dijamin. Pelanggan Layak harus bergantung kepada penilaian mereka sendiri untuk menilai merit dan risiko sebarang pelaburan. Pelanggan Layak yang ragu-ragu tentang tindakan yang patut diambil harus berunding dengan penasihat profesional mereka dengan serta-merta Sekiranya terdapat sebarang aduan berkaitan dengan Kempen, Pelanggan Layak boleh menghubungi Customer Resolution Department (CRU) Bank di alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat e-mel berikut (atau di sebarang alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat e-mel lain yang boleh diubah oleh Bank dengan memaklumkan Pelanggan Layak): Customer Resolution Unit, Aras 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur; Tel: ; alamat e-mel: Pelanggan Layak tidak dilindungi oleh tabung pampasan di bawah seksyen 152 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Tabung pampasan tidak melindungi Pelanggan Layak yang telah mengalami kerugian kewangan akibat salah guna atau penyalahgunaan wang atau harta lain dengan memfraud, oleh pengarah, pegawai, pekerja, atau wakil Bank. Jika Pelanggan Layak mengalami kerugian kewangan dalam keadaan di atas berkaitan dengan tindakan pekerja Bank, Pelanggan Layak boleh membuat aduan dengan Customer Resolution Unit (CRU) Bank yang dibentangkan dalam klausa Pelanggan Layak yang tidak berpuas hati dengan keputusan CRU Bank boleh merujuk kes kepada Biro Pengantaraan Kewangan atau Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti dalam masa enam (6) bulan selepas menerima keputusan muktamad daripada CRU. Pelanggan Layak harus mengambil maklum bahawa aduannya hanya akan ditangani oleh manamana satu daripada saluran di atas yang dipilih oleh Pelanggan Layak untuk merujuk kesnya Sekiranya terdapat apa-apa perkara yang tidak konsisten, konflik, kesamaran atau percanggahan antara versi terma-terma dan syarat-syarat ini dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris atau bahasa lain, versi termaterma dan syarat-syarat ini dalam Bahasa Inggeris akan mengatasi yang lain. Meskipun perkara yang disebut sebelum ini, jika permintaan dibuat oleh Pelanggan Layak dan dicatat dan diakui oleh Bank dalam rekodnya bahawa versi terma-terma dan syarat-syarat dalam Bahasa Malaysia akan mengawal operasi akaun unit amanah Pelanggan Layak, maka versi terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini dalam Bahasa Malaysia akan mengatasi yang lain.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2018 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan berakhir pada 31hb Disember 2018, termasuk keduadua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Ogos 2018 dan akan berakhir pada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari dan akan berakhir pada 31hb Mac

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 31hb Mac 2019,

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan.

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan. Terma dan syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen ( Investment Bundle ) Tempoh Kempen: 1 Julai 2018 hingga 30 September 2018 1. Definisi Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen")

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest (Kempen) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau " CIMB Bank ") dan bermula dari

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle )

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan kecuali

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 1 hb April 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 1 hb April 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan atau Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan bermula pada 1 hb

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention 1. Kempen Balance Retention ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan ( CIMB Islamic Bank ). Setiap sebutan CIMB merujuk kepada kedua-dua CIMB Bank dan CIMB

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Nota: "Akaun Gaji" bermaksud akaun simpanan atau akaun semasa Pelanggan Work yang dikekalkan dengan CIMB Bank / CIMB Islamic Bank.

Nota: Akaun Gaji bermaksud akaun simpanan atau akaun semasa Pelanggan Work yang dikekalkan dengan CIMB Bank / CIMB Islamic Bank. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN CIMB@WORK PRS KELAS X Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB@Work Skim Persaraan Swasta ( PRS ) ("Kempen ini") yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank") akan bermula dari

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco.

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco. Terma-terma dan Syarat-syarat berkaitan dengan Ciri-ciri dan Ganjaran yang tersedia di bawah CIMB TESCO Debit MasterCard & Akaun CIMB Tesco Savers ( Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Debit Jenama Bersama

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Preferred Tempoh Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember 2017 hingga

Lebih terperinci

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat 1. TEMPOH PERADUAN 1.1 Peraduan ini hanya diadakan di cawangan CIMB Islamic dan Pusat Biro Pertukaran Wang CIMB yang mengambil

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD Kempen PB Premier High Yield FD [ Kempen ] dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i 1. Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB ) dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB 1. Takrif 1.1. "Kempen SOMPO Travel Plus Bagasi Samsonite" ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "CIMB Bank" atau "Bank"). 2. Tempoh Kempen 2.1. Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE Kempen PB Golden Fortune ( Kempen ini ) dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan Syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan)

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial;

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial; Terma dan Syarat "Simpan dengan UOB" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") akan menganjurkan "Simpan dengan UOB" ("Promosi") dari 1 Julai hingga 31 Disember (termasuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci