OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 13/05/2016

Save this PDF as:
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 13/05/2016"

Transkripsi

1 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 1/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi Program. 2.1 Kelas ini ditawarkan kepada semua pelajar dan staf UPM yang dikendalikan oleh kakitangan perpustakaan dan fasilitator luar. 2.2 Meliputi kelas tunjuk ajar penggunaan sumber-sumber maklumat dan perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan. 2.3 Penilaian post test hanya untuk Modul Katalog Perpustakaan (OPAC) bagi Pelajar Pra-Siswazah Baharu dan Strategi Pencarian Maklumat bagi Pelajar Siswazah Baharu. 3.0 TANGGUNGJAWAB KB bertanggungjawab memastikan semua yang terlibat mengikuti langkah-langkah dalam prosedur ini. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen OPR/PSAS/GP06/PLM imp.upm.edu.my OPR/PSAS/GP03/PKP Tajuk Dokumen Jadual Sesi Pengenalan Perpustakaan Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program Jadual Bertugas (Sesi Pengenalan Perpustakaan Perpustakaan Utama sahaja) Garis Panduan Perkhidmatan Kemudahan Perpustakaan -Tempahan ik (Perpustakaan Utama sahaja)

2 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 2/10 No. Semakan 06 No. Isu TERMINOLOGI/SINGKATAN PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/2016 AJK Ahli JKPLMSPP yang dilantik BPM Bahagian Perkhidmatan Maklumat JKPLMSPP / Penolong / Pembantu Perpustakaan Kanan / Pembantu Perpustakaan / Pembantu Am Pejabat / Pembekal / Penerbit Jawatankuasa Program Sesi Pengenalan Perpustakaan [Pengerusi tetap ialah KBPM; Setiausaha tetap ialah Penyelaras Program ] JKSPP Jawatankuasa Sesi Pengenalan Perpustakaan Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak JKSKSPKOPSPSAS Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Operasi Perkhidmatan Sokongan Perpustakaan Sultan Abdul Samad KB Bahagian Perkhidmatan Maklumat / Perpustakaan Cawangan WEBOPAC Katalog Perpustakaan PAP Pembantu Am Pejabat PP Pembantu Perpustakaan PPF Penghubung PPKn Pembantu Perpustakaan Kanan PenP Penolong Perpustakan Perubatan dan Sains Kesihatan PSAS SPP Perpustakaan Perubatan Veterinar Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina Perpustakaan Sultan Abdul Samad (merangkumi Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Cawangan) Sesi Pengenalan Perpustakaan UPM Universiti Putra Malaysia

3 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 3/10 No. Semakan 06 No. Isu PROSES TERPERINCI PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/2016 Carta alir Perincian /Dokumen Rujukan 6.1 Mula PPF 6.2 Rancang Pengendalian Kelas 6.2 Rancang Pengendalian Kelas (a) Kenalpasti kelas yang akan diadakan. (b) Tentukan tarikh dan masa kelas. (Sediakan takwim jika perlu) (c) Kenalpasti fasilitator bertugas Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program (OPR/PSAS/GP06/PLM) AJK / PPF / PP AJK / PPF 6.3 Buat Persediaan Kelas 6.3 Buat Persediaan Kelas (a) Sediakan jadual (SPP / Kelas ) beserta jadual bertugas. (b) Sediakan modul pengajaran Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program (OPR/PSAS/GP06/PLM) AJK / PPF (c) Sediakan buku panduan / brosur / nota (jika ada) AJK / PPF / PP (d) Pastikan borang berkaitan dan keperluan prasarana pengajaran mencukupi dan berfungsi Borang Senarai Kehadiran Program (OPR/PSAS/BR06/SEN) Borang Penilaian Program (OPR/PSAS/BR06/PLM) AJK /PPF (e) Buat makluman tentang kelas yang dijadualkan selewat-lewatnya satu (1) minggu sebelum kelas SPP / dikendalikan. AJK (f) Beri taklimat mengenai jadual dan tugasan serta edaran jadual bertugas kepada dan Pembantu Universiti yang terlibat selewatlewatnya satu (1) minggu sebelum kelas SPP / dikendalikan. 6.4 Laksana Kelas 6.4 Laksana Kelas (a) Laksanakan kelas mengikut jadual / tarikh dan masa yang ditetapkan. A (b) kehadiran pengguna. Borang Senarai Kehadiran Program (OPR/PSAS/BR06/SEN) (c) Edarkan buku panduan / brosur / nota (jika ada).

4 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 4/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/2016 A 6.5 Buat Penilaian Kelas 6.5 Buat Penilaian Kelas (a) Pastikan pengguna membuat penilaian kelas secara dalam talian ataupun manual. Borang Penilaian Program (OPR/PSAS/BR06/PLM) Borang Penilaian Program Literasi maklumat - Post Test 1 (OPR/PSAS/BR06/PT1) (b) Pastikan pengguna membuat penilaian Post-Test 1 bagi kelas WEBOPAC (Pelajar Pra-Siswazah Baharu) dan Post-Test 2 bagi kelas Strategi Pencarian Maklumat (Pelajar Siswazah Baharu) Borang Penilaian Program Literasi maklumat - Post Test 2 (OPR/PSAS/BR06/PT2) PP (c) Input data dari borang penilaian kelas. Failkan borang penilaian kelas / Post- Test Log Penilaian Program Sesi Pengenalan Perpustakaan (OPR/PSAS/BL06/SPP2) Log Penilaian Program (OPR/PSAS/BL06/JAD2) Log Penilaian Program (OPR/PSAS/BL06/MOH2) Log Penilaian Program Post-Test (OPR/PSAS/BL06/PT) PPF (d) Sediakan laporan penilaian selewatlewatnya satu (1) bulan selepas kelas dikendalikan. KB 6.6 Semak Laporan Penilaian / Pencapaian dan Laksana Tindakan Pembetulan B 6.6 Semak Laporan Penilaian /Pencapaian dan Laksana Tindakan Pembetulan (a) Semak laporan penilaian kelas Fail Program Literasi Maklumat Sesi Pengenalan Perpustakaan (UPM/PSAS/BPM/ )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// ) Fail Program Literasi Maklumat (UPM/PSAS/BPM/ )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )

5 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 5/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/2016 B Fail Program Literasi Maklumat (UPM/PSAS/BPM/ )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// )/ (UPM/PSAS// ) KB KB (b) Lapor laporan penilaian / pencapaian kelas di Mesyuarat Pengurusan atau mesyuarat lain yang berkaitan (c) Laksanakan tindakan pembetulan jika tidak mencapai KPI yang ditetapkan 6.7 Tamat 6.7 Tamat 7.0 REKOD 1. OPR/PSAS/BL06/SPP1 Log Senarai Kehadiran Program Sesi Pengenalan Perpustakaan Borang Senarai Kehadiran Program (OPR/PSAS/BR06/SEN) 2. OPR/PSAS/BL06/SPP2 Log Penilaian Program Sesi Pengenalan Perpustakaan Borang Penilaian Program Sesi Pengenalan Perpustakaan (OPR/PSAS/BR06/SPP PenP/ PenP/ BPM PenP/ PenP/ BPM

6 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 6/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ OPR/PSAS/BL06/PT Log Penilaian Program Post Test Borang Penilaian Program Post Test (OPR/PSAS/BR06/PT1) Borang Penilaian Program Post Test (OPR/PSAS/BR06/PT2) 4. UPM/PSAS/BPM/ Fail Program Sesi Pengenalan Perpustakaan - panggilan mesyuarat - laporan minit mesyuarat - lantikan JKPLMSPP 5. UPM/PSAS// Fail Program Sesi Pengenalan Perpustakaan - panggilan mesyuarat - laporan minit mesyuarat - lantikan JKPLMSPP PenP/ PenP/ BPM /PP PenP/ BPM / / Penyelaras 6. UPM/PSAS// / / Fail Program Sesi Pengenalan Perpustakaan - panggilan mesyuarat - laporan minit mesyuarat - lantikan JKSPP

7 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 7/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ UPM/PSAS// / PenP / Fail Program Sesi Pengenalan Perpustakaan - panggilan mesyuarat - laporan minit mesyuarat - lantikan JKPLMSPP 8. UPM/PSAS// / / Fail Program Sesi Pengenalan Perpustakaan - panggilan mesyuarat - laporan minit mesyuarat - lantikan JKPLMSPP 9. UPM/PSAS/BPM/ / / BPM Penyelaras Fail Program 10. UPM/PSAS// / / Fail Program 11. UPM/PSAS// / / Fail Program

8 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 8/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ UPM/PSAS// / / Fail Program 13. UPM/PSAS// / / Fail Program 14. UPM/PSAS/BPM/ / / BPM Penyelaras Fail Program - Borang Program (OPR/PSAS/BR06/MOH) - Surat menyurat 15. UPM/PSAS// / / Fail Program - Borang Program (OPR/PSAS/BR06/MOH) - Surat menyurat 16. UPM/PSAS// / / Fail Program - Borang Program (OPR/PSAS/BR06/MOH) - Surat menyurat

9 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 9/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ UPM/PSAS// / / Fail Program - Borang Program (OPR/PSAS/BR06/MOH) - Surat menyurat 18. UPM/PSAS// / / Fail Program - Borang Program (OPR/PSAS/BR06/MOH) - Surat menyurat 19. OPR/PSAS/BL06/MOH1 Log Senarai Kehadiran Program - Borang Senarai Kehadiran Program (OPR/PSAS/BR06/SEN) PenP/ PenP/ BPM 20. OPR/PSAS/BL06/MOH2 Log Penilaian Program - Borang Penilaian Program (OPR/PSAS/BR06/PLM) 21. OPR/PSAS/BL06/JAD1 Log Senarai Kehadiran Program PenP/ PenP/ BPM PenP/ PenP/ BPM

10 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 10/10 No. Semakan 06 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 13/05/ Borang Senarai Kehadiran Program (OPR/PSAS/BR06/SEN) 22. OPR/PSAS/BL06/JAD2 Log Penilaian Program - Borang Penilaian Program (OPR/PSAS/BR06/PLM) PenP/ PenP/ BPM 8.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat Disedia dan Disemak Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa Keluaran Pertama untuk satu persijilan WP 03/01/ OPR(PSAS)- 2/2011 Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses WP 22/08/ OPR(PSAS)- 1/2012 Mesyuarat Pengurusan Khas 1/2012 WP 30/01/ OPR(PSAS)- 3/2014 Mesyuarat Pengurusan PSAS Khas 2/2014 WP 18/07/ OPR(PSAS)- 1/2015 Mesyuarat Pengurusan PSAS ke - 41 WP 12/03/ OPR(PSAS)- 2/2015 Mesyuarat Pengurusan PSAS ke - 42 WP 05/06/ QMS (OPR) (PSAS) 2/2016 Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses PSAS ke-6 TPKD PP TWP PP 13/05/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi. 2.1 Kelas ini ditawarkan kepada semua pelajar dan staf UPM yang dikendalikan oleh kakitangan perpustakaan dan fasilitator

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 12/03/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 12/03/2015 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 1/8 No. Semakan 04 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 12/03/2015 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi Program Literasi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 19/04/2019

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 19/04/2019 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi: 2.1 Kelas ini ditawarkan kepada semua pelajar dan staf

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Menerangkan penyediaan dan pengendalian kelas bagi Program Literasi Maklumat secara berjadual. 2.0 SKOP 2.1 Kelas ini ditawarkan kepada semua pelajar dan staf UPM serta dikendalikan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 13/05/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 13/05/2016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah pengendalian perkhidmatan rujukan. 2.1 Meliputi semua pertanyaan rujukan dan khidmat nasihat dari dalam dan luar UPM yang diterima di MPP, Bahagian Perkhidmatan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah Dokumen yang dilaksanakan bagi mengesan dan mendapatkan dokumen yang dipohon oleh pengguna dari institusiinstitusi luar. 2.0 SKOP 2.1 Meliputi semua permohonan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 05/06/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 05/06/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah pengendalian perkhidmatan rujukan. 2.1 Meliputi semua pertanyaan rujukan dan khidmat nasihat dari dalam dan luar UPM yang diterima di MPP, Bahagian Perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses yang dijalankan terhadap semua bahan yang digunakan oleh pelanggan atau / dan bahan baru diproses untuk ditempatkan ke rak. Meliputi semua

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 11/08/2014

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 11/08/2014 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah pengendalian perkhidmatan rujukan. 2.1 Meliputi semua pertanyaan rujukan dari dalam dan luar UPM yang diterima di Meja Penasihat Pengguna, Bahagian dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P016 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah Dokumen yang dilaksanakan bagi mengesan dan mendapatkan dokumen yang dimohon oleh pengguna warga UPM. 2.0 SKOP 2.1 Meliputi semua permohonan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur kerja ini menerangkan tatacara proses sirkulasi bahan-bahan Perpustakaan kepada pelanggan dan pemantauan alatan yang digunakan. 2.0 SKOP Meliputi: a. Proses pinjaman, pemulangan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara proses perkhidmatan pengguna di PSAS. Prosedur ini meliputi proses: (a) Pengurusan keahlian, (b) Sirkulasi termasuk

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK11 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PROSES PENJILIDAN JURNAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK11 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PROSES PENJILIDAN JURNAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Menerangkan arahan kerja penyediaan jurnal untuk proses awal penjilidan sebelum dihantar ke Unit Penjilidan, BLKS. 2.0 SKOP Meliputi jurnal bercetak yang diterima dari BS, BKK dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020. PROSEDUR PERKHIDMATAN PENGGUNA Tarikh: 13/05/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020. PROSEDUR PERKHIDMATAN PENGGUNA Tarikh: 13/05/2016 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara proses perkhidmatan pengguna di PSAS. Meliputi : a. Pengurusan keahlian, b. Sirkulasi termasuk aktiviti penyelenggaraan bahan dan perkhidmatan kemudahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020. PROSEDUR PERKHIDMATAN PENGGUNA Tarikh: 05/06/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020. PROSEDUR PERKHIDMATAN PENGGUNA Tarikh: 05/06/2015 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara proses perkhidmatan pengguna di PSAS. Meliputi : a. Pengurusan keahlian, b. Sirkulasi termasuk aktiviti penyelenggaraan bahan dan perkhidmatan kemudahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 19/04/2019

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 19/04/2019 Halaman 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah pengendalian dan penyediaan perkhidmatan maklumat. Prosedur ini merangkumi semua permohonan daripada pelanggan dalam

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara proses perkhidmatan pengguna di PSAS. Prosedur ini meliputi proses: (a) Pengurusan keahlian (b) Sirkulasi termasuk

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Menerangkan arahan kerja penyediaan jurnal untuk proses awal penjilidan sebelum dihantar ke Unit Penjilidan, BLKS. 2.0 SKOP Meliputi jurnal bercetak yang diterima dari BS, BKK dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah pengendalian perkhidmatan rujukan. 2.1 Meliputi semua pertanyaan rujukan dari dalam dan luar UPM yang diterima di Meja Penasihat Pengguna, Bahagian dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P002 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 30/01/2012 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah melaksanakan kerja-kerja perolehan bahan Perpustakaan melalui proses pembelian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur kerja ini menerangkan tatacara proses sirkulasi bahan-bahan Perpustakaan kepada pelanggan dan pemantauan alatan yang digunakan. 2.0 SKOP Meliputi: a. Proses pinjaman, pemulangan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P002 Halaman 1/8 No. Semakan 04 No. Isu 02 Tarikh 30/05/2014 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah melaksanakan kerja-kerja perolehan bahan Perpustakaan melalui proses pembelian dan hadiah.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P005 PROSEDUR PEMPROSESAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P005 PROSEDUR PEMPROSESAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan proses yang dijalankan setelah bahan dibekalkan kepada Perpustakaan untuk membolehkan kemudahkesanan bahan-bahan perpustakaan oleh pengguna dan memastikan bahan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah menguruskan perkhidmatan kemudahan Perpustakaan. Meliputi urusan mengendalikan permohonan tempahan, penggunaan, perlanjutan tempoh penggunaan, pembatalan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK12. ARAHAN KERJA PENDAFTARAN KEAHLIAN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK12. ARAHAN KERJA PENDAFTARAN KEAHLIAN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan pendaftaran keahlian perpustakaan. Meliputi urusan pendaftaran keahlian yang terdiri daripada ahli tidak beryuran (kakitangan UPM, pesara

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses perolehan, pemprosesan dan pengkatalogan bahan monograf, media dan terbitan bersiri. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK03 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN HADIAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK03 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN HADIAH Halaman 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini terpakai untuk semua bahan hadiah yang diterima seperti buku, bahan terbitan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK07 ARAHAN KERJA PEMPROSESAN BAHAN MONOGRAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK07 ARAHAN KERJA PEMPROSESAN BAHAN MONOGRAF Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK07 Halaman 1/7 No. Semakan 03 No. Isu 02 Tarikh 30/05/2014 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan proses yang dijalankan setelah bahan monograf dibekalkan kepada Perpustakaan untuk

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah menguruskan pemulangan bahan perpustakaan yang dipinjam oleh pelanggan. 2.0 SKOP Meliputi pemulangan bahan perpustakaan melalui kaunter dan kotak pemulangan bahan.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 Tujuan 2.0 Skop Menerangkan proses-proses yang dijalankan pada bahan baru diterima sebelum bahan dipamer atau diletakkan ke rak koleksi. Meliputi: a. Semua bahan yang diterima. b. Proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P003. PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Tarikh: 22/02/2018

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P003. PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Tarikh: 22/02/2018 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan berkala peralatan dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti mengenalpasti samada perlu untuk penyelenggaraan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK16. ARAHAN KERJA PEMULANGAN BAHAN Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK16. ARAHAN KERJA PEMULANGAN BAHAN Tarikh: 22/08/2011 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah menguruskan pemulangan bahan perpustakaan yang dipinjam oleh pelanggan. 2.0 SKOP Meliputi pemulangan bahan perpustakaan melalui kaunter dan kotak pemulangan bahan.

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/ dan sila abaikan ruangan No. kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP) No. Terbitan Bersiri Nama Dokumen: PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P002. PROSEDUR PERKHIDMATAN ICT Tarikh: 13/01/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P002. PROSEDUR PERKHIDMATAN ICT Tarikh: 13/01/2017 Kod Dokumen: UPM/OPR//P002 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah penyampaian perkhidmatan ICT di Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi untuk semua PTJ di UPM.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 13/05/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 13/05/2016 Halaman: 1/17 1.0 TUJUN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah pengendalian penyediaan perkhidmatan maklumat. dan 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua permohonan daripada pelanggan dalam

Lebih terperinci

Bil. Tindakan Tanggungjawab Lantik JKPLMSPP / JKSPPPKBS yang akan Melaksanakan Sesi Pengenalan Perpustakaan. (Pengerusi).

Bil. Tindakan Tanggungjawab Lantik JKPLMSPP / JKSPPPKBS yang akan Melaksanakan Sesi Pengenalan Perpustakaan. (Pengerusi). Rujuk: Prosedur Program Literasi Maklumat (UPM/OPR/PSAS/P012) 1.0 Tujuan Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah penyediaan dan pengendalian kelas bagi Program Literasi Maklumat Bil. Tindakan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PROSEDUR BAIK PULIH ICT Tarikh: 20/02/2014. Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data.

PROSEDUR BAIK PULIH ICT Tarikh: 20/02/2014. Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P015. PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016 Halaman 1/17 1.0 TUJUN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah pengendalian penyediaan perkhidmatan maklumat. dan 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua permohonan daripada pelanggan dalam

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P018. PROSEDUR PENGINDEKSAN BAHAN Tarikh: 01/07/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P018. PROSEDUR PENGINDEKSAN BAHAN Tarikh: 01/07/2016 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan langkah-langkah pengindeksan bahanbahan di Perpustakaan Sultan Abdul Samad. 2.0 SKOP Skop prosedur ini adalah 2.1 Pengindeksan bahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. Bil. Tindakan Tanggungjawab. 1.1 Lantik Jawatankuasa Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan Perpustakaan.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. Bil. Tindakan Tanggungjawab. 1.1 Lantik Jawatankuasa Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan Perpustakaan. Halaman: 1/7 A. PERANCANGAN KELAS Sesi Pengenalan Perpustakaan 1 Lantik Jawatankuasa Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan Perpustakaan. 2 Dapatkan maklumat tarikh kemasukan dan butiran jumlah pelajar

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK07 Halaman 1/9 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 14/08/2012 1.0 TUJUAN Menerangkan proses yang dijalankan setelah bahan monograf dibekalkan kepada Perpustakaan untuk membolehkan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P003. PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Tarikh: 18/12/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P003. PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Tarikh: 18/12/2015 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan berkala peralatan dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti mengenalpasti samada perlu untuk penyelenggaraan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN Halaman: 17 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan hasil, jualan, pelupusan dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK Halaman 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan dan permohonan sehinggalah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Manual Pengguna SMP Modul JWKA

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Manual Pengguna SMP Modul JWKA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

TNC (A&A), Ketua PTJ, KPAA dan KBK bertanggungjawab memastikan prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali ini dilaksanakan.

TNC (A&A), Ketua PTJ, KPAA dan KBK bertanggungjawab memastikan prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali ini dilaksanakan. Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN () Peneraju Perpustakaan Sultan Abdul Samad Kelulusan Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan PSAS Kali ke- 41 Tarikh 27/1/2015 Cadangan Tarikh Kuatkuasa * 12 Mac 2015

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

Bil. Tindakan Tanggungjawab Lantik JKPLMSPP / JKSPPPKBS yang akan Melaksanakan Sesi Pengenalan Perpustakaan. (Pengerusi).

Bil. Tindakan Tanggungjawab Lantik JKPLMSPP / JKSPPPKBS yang akan Melaksanakan Sesi Pengenalan Perpustakaan. (Pengerusi). Rujuk: Prosedur Program Literasi Maklumat (UPM/OPR/PSAS/P012) 1.0 Tujuan Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah penyediaan dan pengendalian kelas bagi Program Literasi Maklumat Bil. Tindakan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P006 PROSEDUR PEMPROSESAN BAHAN TERBITAN BERSIRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P006 PROSEDUR PEMPROSESAN BAHAN TERBITAN BERSIRI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Menyediakan prosedur kerja pemprosesan bahan terbitan bersiri yang dibekalkan. 2.0 SKOP Meliputi bahan terbitan bersiri bercetak yang dilanggan bagi keluaran terkini, yang berjilid

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah menguruskan pinjaman bahan perpustakaan kepada pelanggan yang berdaftar. Meliputi: a. urusan pinjaman bahan selama dua jam (untuk kegunaan dalam perpustakaan)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P001. PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Tarikh: 22/02/2019

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P001. PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Tarikh: 22/02/2019 Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah menguruskan pembangunan secara dalaman atau pembangunan secara luaran di semua PTJ UPM. Prosedur ini merangkumi semua aktiviti pembangunan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P003. PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P003. PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran, penyelenggaraan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan dan permohonan sehinggalah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P015 PROSEDUR TUNTUTAN DAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUBATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P015 PROSEDUR TUNTUTAN DAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUBATAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P001 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BUKAN AKADEMIK Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan Proses Pangkat Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan dan permohonan sehinggalah surat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses perolehan, pemprosesan dan pengkatalogan bahan monograf, media dan terbitan bersiri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen:UPM/OPR/PSAS/AK02 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen:UPM/OPR/PSAS/AK02 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA 1.0 TUJUAN Kod DokumenUPM/OPR/PSAS/AK02 Halaman 1/11 No. Semakan 03 2.0 SKOP Menerangkan arahan kerja penerimaan bahan daripada pembekal yang dipesan oleh Perpustakaan Meliputi semua proses penerimaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual (menggunakan borang soal selidik) atau atas talian. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SWAAKREDITASI PUSAT JAMINAN KUALITI Kod Dokumen: UPM/SOK/SWA/P001 PROSEDUR AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN

SOKONGAN PENGURUSAN SWAAKREDITASI PUSAT JAMINAN KUALITI Kod Dokumen: UPM/SOK/SWA/P001 PROSEDUR AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan melaksanakan audit swaakreditasi bagi program pengajian prasiswazah dan siswazah kecuali program pengajian yang mendapat akreditasi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan prosedur perolehan bahan terbitan bersiri. Meliputi langganan jurnal bercetak dan pangkalan data dalam talian. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK13. ARAHAN KERJA PENAMATAN KEAHLIAN Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/AK13. ARAHAN KERJA PENAMATAN KEAHLIAN Tarikh: 22/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Menerangkan langkah-langkah dalam pengurusan penamatan keahlian perpustakaan. 2.0 SKOP Meliputi urusan penamatan keahlian untuk ahli beryuran dan ahli tidak beryuran. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci