KANDUNGAN. 1.3 Fee Penerimaan Permohonan Takrifan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan 5

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KANDUNGAN. 1.3 Fee Penerimaan Permohonan Takrifan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan 5"

Transkripsi

1

2 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN 1.1 Pernyataan Dasar Tempoh Permohonan Fee Penerimaan Permohonan Takrifan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Taksiran Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon Keputusan Penyemakan Semula Prosedur Keselamatan PERSONEL 2.1 Personel Tanggungjawab Personel PERATURAN PENTADBIRAN 3.1 Peraturan Permohonan Peraturan Penyediaan Fail Peraturan Kerja PENETAPAN KEPUTUSAN 4.1 Keputusan Teknikal Pemeriksaan Semula 22-23

3 KANDUNGAN HALAMAN 5.0 PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN CALON 5.1 Penerimaan dan Agihan SJC Pemeriksaan SJC BORANG-BORANG 6.1 Borang Permohonan Senarai Semak Sekolah/JPN Menerima Dokumen Daripada Calon 6.3 Senarai Semak JPN Menerima Dokumen Daripada Sekolah Rekod Penerimaan Dan Pemeriksan Skrip Jawapan Calon Laporan Pemeriksaan Semula Skrip Jawapan Calon Keputusan Calon SURAT-SURAT 7.1 Surat Permohonan Tidak Lengkap Surat Resit Pembayaran Surat Pelantikan Pentaksir Surat Penerimaan dan Penyerahan Skrip Jawapan Surat Keputusan Kekal Surat Keputusan Berubah L e m b a g a P e p e r i k s a a n

4 1.0 DASAR PENTADBIRAN L e m b a g a P e p e r i k s a a n

5 1.1 PERNYATAAN DASAR Peraturan-peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 67, 68 dan 69 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut: i. Bahagian III Perkara 14 - Penyemakan semula (1) Mana-mana calon yang tak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya boleh, tidak melebihi tiga puluh hari selepas pengumuman keputusan peperiksaan itu, memohon untuk penyemakan semula keputusan peperiksaannya itu (2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengarah Peperiksaan dan disertai dengan fee Bahagian II Perkara 7 (1) Fee hendaklah dibayar bagi maksud-maksud yang berikut: (d) penyemakan semula keputusan peperiksaan 1.2 TEMPOH PERMOHONAN i. Tidak melebihi tiga puluh hari dari tarikh rasmi penyerahan keputusan PT3 Permohonan selepas tarikh tutup permohonan tidak akan diterima 1.3 FEE i. Fee hendaklah dibayar oleh calon sekolah dan calon persendirian Fee penyemakan semula keputusan PT3 adalah RM bagi setiap mata pelajaran i Fee hendaklah dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN. Cek persendirian tidak diterima L e m b a g a P e p e r i k s a a n

6 1.4 PENERIMAAN PERMOHONAN i. Permohonan calon sekolah diuruskan oleh pihak sekolah Permohonan calon persendirian diuruskan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 1.5 TAKRIFAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN i. Teknikal Penyemakan semula keputusan peperiksaan secara teknikal dilakukan seperti berikut: Skor calon pada Skrip Jawapan Calon (SJC) dibandingkan dengan skor calon pada Borang Skor Kelompok (BSK) yang dicetak dari Aplikasi PT3 Sekiranya terdapat perbezaan skor setelah semakan teknikal maka skor baharu akan direkodkan Pemeriksaan Semula Penyemakan semula keputusan peperiksaan yang melibatkan Pemeriksaan Semula dilakukan seperti berikut: Hanya SJC yang TIDAK DIMODERASI akan diperiksa semula SJC yang telah dimoderasi oleh salah seorang daripada Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)/Ketua Pentaksir Negeri (KPN)/Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)/Pentaksir Kawasan (PKw) sebelum skor dihantar ke Lembaga Peperiksaan telah melalui proses pemeriksaan sebanyak DUA kali dan tidak akan diperiksa semula Sekiranya terdapat perbezaan skor selepas pemeriksaan semula maka skor baharu akan direkodkan L e m b a g a P e p e r i k s a a n

7 1.6 TAFSIRAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TEKNIKAL i. SJC telah dimoderasi oleh KPK/KPN/KPKw/PKw sebelum skor dihantar kepada Lembaga Peperiksaan i Skor pada SJC lebih tinggi dari skor calon pada BSK Skor pada SJC lebih rendah dari skor calon pada BSK PEMERIKSAAN SEMULA i. SJC tidak dimoderasi oleh KPK/KPN/KPKw/PKw sebelum skor dihantar kepada Lembaga Peperiksaan i SJC diperiksa semula oleh KPK/KPN/KPKw/PKw yang dilantik oleh JPN Skor baharu calon direkodkan bagi mendapatkan gred 1.7 PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN CALON i. JPN melantik KPK/KPN/KPKw/PKw sebagai Pentaksir Penyemakan Semula Skrip Jawapan Calon KPN, KPKw dan PKw memeriksa skrip jawapan calon sekolah dan calon persendirian 1.8 KEPUTUSAN PENYEMAKAN SEMULA i. Keputusan dikeluarkan dalam tempoh dua bulan dari tarikh permohonan calon Keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan diterima L e m b a g a P e p e r i k s a a n

8 1.9 PROSEDUR KESELAMATAN PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI i. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 i iv. Mengutamakan keselamatan dokumen-dokumen Menguruskan SJC, panduan penskoran dan skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK dikongsi dengan pihak lain Menguruskan tugas penyemakan semula keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK dilakukan di tempat terbuka atau di khalayak ramai PENTADBIR SEKOLAH i. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 i iv. Mengutamakan keselamatan dokumen-dokumen Menguruskan SJC, panduan penskoran dan skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK dikongsi dengan pihak lain Menguruskan tugas penyemakan semula keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK dilakukan di tempat terbuka atau di khalayak ramai PENTAKSIR i. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 i iv. Mengutamakan keselamatan dokumen-dokumen Menguruskan SJC, panduan penskoran dan skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK dikongsi dengan pihak lain Menguruskan tugas penyemakan semula keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK dilakukan di tempat terbuka atau di khalayak ramai v. Memeriksa sendiri SJC dan TIDAK menyerahkan tugas memeriksa kepada Pentaksir lain atau sesiapa yang tidak dilantik sebagai Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan oleh Jabatan Pendidikan Negeri vi. Memaklumkan kepada Pengarah Pendidikan Negeri sekiranya tidak dapat menyempurnakan tugas kerana sakit atau sebab-sebab lain dan mengembalikan SJC dan dokumen Pentaksiran dengan segera kepada Pengarah Pendidikan Negeri v Memaklumkan kepada Pengarah Pendidikan Negeri, Pegawai Penyelaras Penyemakan Semula Keputusan sekiranya Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan menarik diri atas sebab-sebab tertentu L e m b a g a P e p e r i k s a a n

9 2.0 PERSONEL L e m b a g a P e p e r i k s a a n

10 2.1 PERSONEL JAWATAN PERSONEL i. Penasihat Pengarah Pendidikan Negeri Ketua Penyelaras Operasi Ketua Sektor i Ketua Penyelaras Kewangan Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sektor Penilaian dan Peperiksaan iv. Ketua Penyelaras Data Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit Sektor Penilaian dan Peperiksaan v. Pegawai Penyelaras Pegawai Meja PT3 Jabatan Pendidikan Negeri vi. Pentaksir Ketua Pentaksir Negeri Ketua Pentaksir Kawasan Pentaksir Kawasan Dilantik dalam tahun semasa Menghadiri mesyuarat penyelarasan panduan penskoran pada tahun semasa. Telah menerima Latihan Pentaksiran dari LP atau JPN v Ketua Pentaksir Sekolah Pengetua vi Guru Penyelaras Penyemakan Semula Keputusan PT3 Guru Penyelaras Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang dilantik oleh Pengetua. ix. Pengerusi Jawatankuasa Verifikasi Skor Peringkat JPN Ketua Sektor,Sektor Penilaian dan Peperiksaan Peringkat PPD Ketua Unit, Unit Penilaian dan Peperiksaan L e m b a g a P e p e r i k s a a n

11 2.2 TANGGUNGJAWAB PERSONEL PENASIHAT i. Menyelia pelaksanaan Penyemakan Semula Keputusan PT3 i iv. Mengesahkan pelantikan Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS) Melantik dan menandatangani surat pelantikan Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan Menurunkan tandatangan pada surat keputusan KEKAL/BERUBAH bagi calon persendirian KETUA PENYELARAS OPERASI i. Memantau pelaksanaan Penyemakan Semula Keputusan PT3 i iv. Mengesahkan pelantikan Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan Melantik JVS peringkat JPN dan PPD Menentusahkan keputusan BERUBAH calon persendirian sebelum surat dihantar kepada Pengarah Pendidikan Negeri v. Memantau penyediaan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR, dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri KETUA PENYELARAS KEWANGAN i. Mengesahkan dan merekod penerimaan Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf pada sistem e-terimaan Memantau penyediaan laporan e-terimaan bagi tujuan kawalan dalaman, rujukan kewangan dan audit serta mana-mana pihak yang berkepentingan Kod terimaan penyemakan semula keputusan PT3 melalui Sistem Perakaunan Terimaan Kerajaan atau e-terimaan adalah A (Perihal Semak Semula PT3) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

12 KETUA PENYELARAS DATA i. Memantau pelaksanaan penyediaan dan pengemaskinian data Penyemakan Semula Keputusan PT3 i Menyediakan jadual dan prasarana perekodan skor terkini calon dalam Aplikasi PT3 Memantau perekodan skor terkini calon dalam Aplikasi PT3 PEGAWAI PENYELARAS i. Menyemak permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang diterima daripada sekolah i iv. Menyediakan surat pelantikan Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan PT3 Mengagihkan skrip jawapan calon yang diterima bagi pemeriksaan semula kepada pentaksir yang telah dilantik Memastikan Pentaksir menyerahkan skor terkini calon kepada Ketua Penyelaras Data v. Menyediakan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR, dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri PENTAKSIR i. Membandingkan skor calon pada SJC dengan pada BSK i iv. Memeriksa SJC jika skor calon pada SJC dan BSK adalah sama Memberikan skor berdasarkan respon calon dengan berpandukan panduan penskoran Menyerahkan skor terkini calon kepada Ketua Penyelaras Data v. Menyediakan laporan Pentaksiran L e m b a g a P e p e r i k s a a n

13 KETUA PENTAKSIR SEKOLAH i. Melantik guru penyelaras untuk menerima dan menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3 ii iv. Memantau penghantaran borang permohonan dan fee calon ke JPN Memantau percetakan keputusan TERKINI calon dari Aplikasi PT3 Menandatangani surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon v. Memantau penyediaan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR, dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah GURU PENYELARAS PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 i. Menyampaikan taklimat kepada calon PT3 ii iv. Menyediakan borang permohonan Menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3 Menghantar borang permohonan dan fee calon ke JPN v. Mencetak keputusan TERKINI calon dari Aplikasi PT3 vi. v Menyediakan surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon Menyediakan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR, dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah JAWATANKUASA VERIFIKASI SKOR i. Menenerima skor TERKINI calon dari Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan PT3 ii Mengesahkan keputusan TERKINI calon Memastikan keputusan TERKINI di rekodkan pada Aplikasi PT L e m b a g a P e p e r i k s a a n

14 3.0 PERATURAN PENTADBIRAN L e m b a g a P e p e r i k s a a n

15 3.1 PERATURAN PERMOHONAN i. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan peperiksaan diumumkan Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Penyemakan Semula Keputusan PT3. Permohonan yang tidak menggunakan borang ini atau tidak lengkap tidak akan diproses i iv. Borang boleh didapati dari: Sekolah Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, JPN Laman web Lembaga Peperiksaan Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 perlu disertakan dengan satu salinan Pernyataan Keputusan PT3 Semua dokumen di atas hendaklah disahkan oleh Guru Besar/Pengetua atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A v. Dokumen-dokumen berikut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 32cm x 23cm dan ditulis perkataan PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 pada sudut atas kiri sampul surat tersebut satu salinan pernyataan keputusan PT3 Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses vi. Dokumen yang telah lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut: Calon Sekolah Pengetua sekolah di mana calon keputusan PT3 calon dikeluarkan Calon Persendirian Pengarah Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri v Borang permohonan yang diterima selepas 30 hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan PT3 tidak akan diproses vi Keputusan permohonan akan dimaklumkan melalui surat rasmi dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan diterima L e m b a g a P e p e r i k s a a n

16 3.2 PERATURAN PENYEDIAAN FAIL i. Setiap permohonan dari calon akan dilengkapkan dengan dokumen berikut: Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan. Resit bayaran akan dikeluarkan oleh JPN selepas rekod e-terimaan dibuat Salinan Pernyataan Keputusan yang telah disahkan i Setiap permohonan dari sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri akan dilengkapkan dengan dokumen berikut: Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan. Resit bayaran akan dikeluarkan oleh JPN selepas rekod e-terimaan dibuat Salinan Pernyataan Keputusan yang telah disahkan Skrip Jawapan Calon (SJC) Borang Skor Kelompok Setiap fail permohonan akan dilengkapkan dengan dokumen berikut: Borang permohonan Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan. Resit Bayaran akan dikeluarkan oleh JPN selepas direkodkan pada e-terimaan Salinan Pernyataan Keputusan yang telah disahkan Skrip Jawapan Calon Borang Skor Kelompok Senarai Semak JPN Menerima Dokumen Daripada Sekolah Senarai Semak Sekolah Menerima Dokumen Daripada Calon Resit Pembayaran Borang Laporan Pemeriksaan Semula Skrip Jawapan Calon Borang Keputusan Calon L e m b a g a P e p e r i k s a a n

17 iv. Setiap permohonan hendaklah direkodkan seperti berikut: Nombor Rujukan Permohonan Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Bilangan Mata Pelajaran Jumlah Bayaran Nombor Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf Status Penyemakan Semula Keputusan PT3 (KEKAL/BERUBAH) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

18 3.3 PERATURAN KERJA PERKARA i. Membuat permohonan dalam masa 30 hari dari tarikh keputusan PT3 dikeluarkan Calon TINDAKAN ii Menerima dokumen permohonan dan bayaran daripada calon Calon Sekolah Calon Persendirian Sekolah JPN i Melengkapkan permohonan calon dengan SJC dan BMK Sekolah iv. Menyerahkan dokumen permohonan, bayaran, SJC dan BMK calon kepada JPN Sekolah v. Melantik Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan PT3 JPN vi. v Menyerahkan skrip jawapan calon kepada KPN, KPKw dan PKw untuk penyemakan Mengira semula skor calon bagi kes teknikal atau memeriksa semula skrip jawapan calon bagi kes pemeriksaan semula. Memberikan skor terkini JPN KPN, KPKw dan PKw vi Menyerahkan skor terkini calon kepada JVS KPN, KPKw dan PKw ix. Mengesahkan skor terkini calon JVS x. Merekod skor terkini calon pada Apliksasi PT3 JVS xi Mengemaskini gred keputusan calon pada Aplikasi PT3 Lembaga Peperiksaan x Mencetak Pernyataan Keputusan PT3 terkini calon dan menghantarkan pelaporan beserta surat iringan kepada calon Calon Sekolah Calon Persendirian Sekolah JPN L e m b a g a P e p e r i k s a a n

19 4.0 PENETAPAN KEPUTUSAN L e m b a g a P e p e r i k s a a n

20 4.1 KEPUTUSAN i. SJC diserahkan kepada KPK/KPN/KPKw/PKw bagi menentukan kategori Penyemakan Semula Keputusan samada kes TEKNIKAL atau PEMERIKSAAN SEMULA i SJC yang tidak dikategorikan sebagai kes teknikal diperiksa semula oleh KPK/ KPN/KPKw/PKw bagi mendapatkan skor TERKINI Skor TERKINI di sahkan oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor iv. Skor TERKINI calon direkodkan pada Aplikasi PT3 v. Pernyataan Keputusan PT3 TERKINI calon dicetak dari Aplikasi PT3 vi. Pelaporan TERKINI calon dihantar bersama surat iringan keputusan BERUBAH/KEKAL kepada calon L e m b a g a P e p e r i k s a a n

21 4.2 TEKNIKAL CARTA ALIR PENETAPAN KEPUTUSAN KES TEKNIKAL MULA KPN/KPKw/PKw menerima Skrip Jawapan Calon (SJC) serta menjumlahkan skor calon. KPN/KPKw/PKw membuat perbandingan skor calon yang dijumlahkan dengan skor calon yang tercatat pada SJC dan BSK. KPK/KPKw/ PKw memeriksa semula SJC. Tidak Ya Skor calon yang dijumlahkan tidak sama dengan skor yang tercatat pada SJC atau pada BSK. Kes diklasifikasikan sebagai semak semula TEKNIKAL. Skor baharu calon direkodkan dalam Aplikasi PT3. Pernyataan Keputusan baharu di cetak dari Aplikasi PT3. Surat iringan keputusan BERUBAH dikeluarkan. TAMAT L e m b a g a P e p e r i k s a a n

22 BORANG PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS GRED MATA PELAJARAN SKOR CALON i. SKOR ASAL i iv. SKOR PEMERIKSAAN SEMULA SKOR KES TEKNIKAL SKOR AKHIR SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH TEKNIKAL PEMERIKSAAN SEMULA Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh: Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh: L e m b a g a P e p e r i k s a a n

23 4.3 PEMERIKSAAN SEMULA CARTA ALIR PENETAPAN KEPUTUSAN PEMERIKSAAN SEMULA MULA KPN/KPKw/PKw menerima Skrip Jawapan Calon (SJC) serta menjumlahkan skor calon. KPN/KPKw/PKw membuat perbandingan skor calon yang dijumlahkan dengan skor calon yang tercatat pada SJC dan BSK Kes diklasifikasikan sebagai TEKNIKAL. Tidak Ya Skor calon yang dijumlahkan sama dengan skor yang tercatat pada SJC dan BSK. Kes diklasifikasikan sebagai semak semula PEMERIKSAAN SEMULA. KPN/KPKw/PKw memeriksa SJC. Skor baharu calon direkodkan dalam Aplikasi PT3. Pernyataan Keputusan baharu di cetak dari Aplikasi PT3. Surat iringan keputusan BERUBAH/KEKAL dikeluarkan. TAMAT L e m b a g a P e p e r i k s a a n

24 PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN KEPUTUSAN CALON NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS GRED MATA PELAJARAN SKOR CALON i. SKOR ASAL 20 SKOR PEMERIKSAAN SEMULA 22 i SKOR KES TEKNIKAL 20 iv. SKOR AKHIR 22 SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH TEKNIKAL PEMERIKSAAN SEMULA Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh: Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh: L e m b a g a P e p e r i k s a a n

25 5.0 PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN L e m b a g a P e p e r i k s a a n

26 5.1 PENERIMAAN DAN PENGAGIHAN SJC i. Pentaksir menerima SJC i iv. Menerima SJC seperti yang diperuntukkan Memulangkan dengan SEGERA SJC yang BUKAN diperuntukkan kepadanya Memulangkan dengan SEGERA SJC yang tidak dapat diperiksa atas sebab tertentu 5.2 PEMERIKSAAN SJC i. SJC yang telah dimoderasi pemeriksaannya oleh KPK, KPN,KPKw dan PKw tidak perlu diperiksa semula. Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan hanya membuat semakan teknikal bagi pengiraan skor calon Pemeriksaan dijalankan bagi SJC berikut: Belum dimoderasikan Tiada perbezaan antara skor yang dicatat di SJC dan BSK i iv. Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan hendaklah membuat Pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran yang diselaraskan semasa Mesyuarat Penyelarasan, menjumlahkan skor dengan tepat dan memindahkan skor dengan betul Pemeriksaan SJC hendaklah menggunakan pen berdakwat Hijau v. Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan hendaklah menyediakan Laporan Pemeriksaan bagi setiap SJC yang diperiksa vi. JPN hendaklah mengambil semua SJC daripada mana-mana Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan yang tidak mematuhi Peraturan Peskoran atau melanggar apa jua ketetapan dan prosedur Pemeriksaan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan L e m b a g a P e p e r i k s a a n

27 6.0 BORANG - BORANG L e m b a g a P e p e r i k s a a n

28 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/PT3/PSK/1 1. Nama Penuh Calon (Dengan Huruf Besar) PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN. BORANG PERMOHONAN 2. Nombor Kad Pengenalan 3. Alamat Surat Menyurat Poskod: Negeri: Bandar: 4. Nombor Telefon Telefon Rumah Telefon Bimbit 5. Alamat Sekolah ( Keputusan PT3 dikeluarkan) Poskod: Negeri: Bandar: 6. Mata pelajaran yang hendak dibuat Penyemakan Semula Keputusan Kod Kertas Mata Pelajaran Gred Kegunaan Pejabat 7. Bayaran Penyemakan Semula Keputusan Setiap Mata Pelajaran Bilangan Mata Pelajaran Jumlah Kegunaan Pejabat RM Amaun dengan perkataan:ringgit Malaysia: Nombor Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN Nama dan Tandatangan Pemohon/Ibu bapa/penjaga Tarikh: L e m b a g a P e p e r i k s a a n

29 PERINGATAN : i. Borang ini boleh didapati di sekolah, Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri, atau dimuat turun dari laman web Lembaga Peperiksaan i iv. Tarikh tutup permohonan ialah tiga puluh (30) hari dari tarikh pengumuman keputusan PT3 Fee hendaklah dibayar oleh calon sekolah dan calon persendirian. Fee penyemakan semula keputusan PT3 adalah RM50.00 bagi setiap mata pelajaran Fee hendaklah dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN. Cek persendirian tidak diterima Ruangan Tandatangan Penerima pada Wang Pos dan ruangan Nombor Kad Pengenalan hendaklah dikosongkan Permohonan hendaklah di alamatkan kepada: PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI Jabatan Pendidikan Negeri (Negeri calon menduduki PT3) (u.p.: Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan) v. Permohonan yang tidak lengkap seperti berikut tidak akan diproses. Tindakan Calon Tidak menggunakan Borang Permohonan Tidak disertakan dengan bayaran Tidak disertakan dengan salinan Pernyataan Keputusan yang disahkan Diterima selepas tiga puluh (30) hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan peperiksaan Tindakan Sekolah Tidak disertakan dengan Skrip Jawapan Calon Tidak disertakan dengan Borang Skor Kelompok L e m b a g a P e p e r i k s a a n

30 LP/PT3/PSK/2 NOMBOR RUJUKAN CALON KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN SENARAI SEMAK SEKOLAH/JPN MENERIMA DOKUMEN DARIPADA CALON (Diisi oleh calon dalam dua salinan) NAMA CALON (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN CALON BIL PERKARA Sila tandakan ( ) di ruangan berkenaan. ADA TIADA 1. Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap. Bilangan Mata Pelajaran 2. Wang Pos Malaysia/ Kiriman Wang/ Draf Bank yang ditulis atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN. Jumlah RM Nombor 3. Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan. Untuk Kegunaan Pejabat Borang permohonan tuan/puan bertarikh dan bayaran sebanyak RM.. dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN telah diterima pada.. Nombor rujukan tuan/puan adalah. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, NAMA DAN CAP PENTADBIR SEKOLAH/ PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI L e m b a g a P e p e r i k s a a n

31 PERINGATAN: CALON SEKOLAH 1. Calon hendaklah merujuk kepada pihak sekolah untuk semua urusan Penyemakan Semula Keputusan PT3. 2. Sila gunakan nombor rujukan yang diberikan oleh sekolah. 3. Surat pemberitahuan keputusan BERUBAH atau KEKAL akan dihantar kepada calon. 4. Calon hendaklah menyerahkan Pernyataan Keputusan yang lama kepada pihak sekolah apabila mengambil pelaporan yang baharu. CALON PERSENDIRIAN 1. Calon hendaklah merujuk kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk semua urusan Penyemakan Semula Keputusan PT3. 2. Sila gunakan nombor rujukan yang diberikan oleh JPN. 3. Surat pemberitahuan keputusan BERUBAH atau KEKAL akan dihantar kepada calon. 4. Calon hendaklah menyerahkan Pernyataan Keputusan yang lama kepada pihak JPN apabila mengambil pelaporan yang baharu L e m b a g a P e p e r i k s a a n

32 NOMBOR RUJUKAN CALON CALON PEJABAT LP/PT3/PSK/3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN.. SENARAI SEMAK JPN MENERIMA DOKUMEN DARIPADA SEKOLAH (Diisi oleh sekolah dalam dua salinan) NAMA CALON (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN BIL PERKARA Sila tandakan ( ) di ruangan berkenaan. ADA TIADA 1. Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap. Bilangan Mata Pelajaran 2. Wang Pos Malaysia/ Kiriman Wang/ Draf Bank yang ditulis atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN. Jumlah RM Nombor 3. Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan. 4. Skrip Jawapan Calon 5. Borang Skor Kelompok Untuk Kegunaan Pejabat Borang permohonan tuan/puan bertarikh dan bayaran sebanyak RM.. dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama PENGARAH PEPERIKSAAN telah diterima pada.. Nombor rujukan tuan/puan adalah.. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, NAMA DAN CAP PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI L e m b a g a P e p e r i k s a a n

33 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/PT3/PSK/4 PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN. REKOD PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN CALON (Diisi oleh Pentaksir dalam tiga salinan) NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS BIL NOMBOR RUJUKAN CALON NOMBOR KAD PENGENALAN CALON SKOR ASAL SKOR PENYEMAKAN SEMULA BEZA (-) (+) NAMA PENTAKSIR NOMBOR TELEFON NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH L e m b a g a P e p e r i k s a a n

34 NO. RUJUKAN LP/PT3/PSK/5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN.. LAPORAN PEMERIKSAAN SEMULA SKRIP JAWAPAN CALON NOMBOR KAD PENGENALAN NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS NOMBOR SOALAN LAPORAN PENTAKSIR (Sila berikan ulasan yang terperinci bagi setiap perubahan skor) SKOR ASAL SKOR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 BEZA (+) (-) JUMLAH SKOR NAMA DAN TANDATANGAN PENTAKSIR TARIKH L e m b a g a P e p e r i k s a a n

35 NO. RUJUKAN LP/PT3/PSK/6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN. KEPUTUSAN CALON (Diisi oleh Pentaksir dalam dua salinan) NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN NAMA MATA PELAJARAN KOD KERTAS GRED MATA PELAJARAN SKOR CALON i. SKOR ASAL i iv. SKOR PEMERIKSAAN SEMULA SKOR KES TEKNIKAL SKOR AKHIR SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH TEKNIKAL PEMERIKSAAN SEMULA Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh: Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh: L e m b a g a P e p e r i k s a a n

36 7.0 SURAT L e m b a g a P e p e r i k s a a n

37 7.1 SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP Tuan/Puan, PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN... No Rujukan Tarikh: Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. Permohonan tuan/puan bertarikh adalah berkaitan. 2. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah menyemak permohonan tuan/puan dan mendapati tuan/puan tidak menepati prosedur permohonan berikut ( ): Borang permohonan tidak lengkap. Kesilapan pada Wang Pos/ Kiriman Wang/ Bank Draf. Borang permohonan diterima selepas 30 hari keputusan peperiksaan diumumkan. Bersama-sama ini dikembalikan borang permohonan serta Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf Nombor: 3. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah/jabatan Pendidikan Negeri memohon tuan/puan untuk mengemukakan dokumen berikut ( ) dalam tempoh satu minggu dari tarikh surat untuk tindakan selanjutnya Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan oleh Pengetua. Borang permohonan yang lengkap dan telah ditandatangani oleh calon/ibu bapa/penjaga. Bayaran RM... (bagi satu mata pelajaran yang dipohon) dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf dan ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan. Tinggalkan kosong ruangan Tandatangan Penerima pada Wang Pos dan ruangan Nombor Kad Pengenalan. 4. Tuan/Puan boleh menghubungi Tuan/Puan...di talian... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI L e m b a g a P e p e r i k s a a n

38 7.2 SURAT RESIT PEMBAYARAN No. Ruj : Tarikh :... Tuan/Puan, RESIT PEMBAYARAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN.. NOMBOR RUJUKAN : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan resit bernombor bagi pembayaran permohonan Penyemakan Semula Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) tahun... Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, Nama dan Cap Pengarah Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri L e m b a g a P e p e r i k s a a n

39 7.3 SURAT PELANTIKAN PENTAKSIR Nama Pentaksir Alamat Sekolah No Rujukan Tarikh: Tuan/Puan, PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) MATA PELAJARAN : KOD KERTAS : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri melantik tuan/puan sebagai Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan PT3 bagi kertas peperiksaan tersebut di atas. 3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut: 3.1 Merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan Pentaksiran yang diklasifikasikan SULIT seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi Tuan/Puan dilarang membocor atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan tugas ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun; 3.2 Memeriksa satu kertas sahaja; 3.3 Meminta kebenaran Pengetua sekiranya mesyuarat berkenaan diadakan pada hari sekolah; 3.4 Melaksanakan tugas Pentaksiran dalam tempoh yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri ; 3.5 Membuat tuntutan bayaran bagi setiap SJC yang diperiksa, elaun perjalanan kenderaan dan lain-lain tuntutan yang berkaitan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 4. Pelantikan tuan/puan adalah untuk tahun semasa dan Jabatan Pendidikan Negeri boleh menarik balik pelantikan tersebut sekiranya tuan/puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas. 5. Kod Pentaksir tuan/puan adalah seperti yang tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua urusan berkaitan Pentaksiran dengan Jabatan Pendidkan Negeri. 6. Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan/puan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. 7. Tuan/Puan boleh menghubungi Tuan/Puan...di talian... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

40 7.4 SURAT PENERIMAAN DAN PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN Nama Pentaksir Melalui Pengetua Alamat Sekolah No Rujukan Tarikh: Tuan/Puan, PENERIMAAN DAN PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN CALON (SJC) PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN... MATA PELAJARAN : KOD KERTAS : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri melantik tuan/puan untuk memeriksa SJC penyemakan semula keputusan peperiksaan bagi kertas berkenaan. 3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dikehendaki hadir di Jabatan Pendidikan Negeri bagi penerimaan dan penyerahan SJC seperti berikut: Penerimaan SJC Penyerahan SJC TARIKH MASA TEMPAT 4. Jabatan PendidikanNegeri berharap tuan/puan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab.tuan/puan layak membuat tuntutan perjalanan dan Pentaksiran SJC mengikut pekeliling perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 5. Tuan/Puan boleh menghubungi Tuan/Puan...di talian... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

41 7.5 SURAT KEPUTUSAN KEKAL Nama Alamat Tuan/Puan KEPUTUSAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah membuat pemeriksaan semula skrip jawapan calon dan berpuas hati bahawa segala urusan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah. 3. Sehubungan dengan itu, adalah disahkan bahawa keputusan penyemakan semula keputusan PT3 tuan/puan adalah KEKAL seperti di Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGETUA/ PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

42 7.6 SURAT KEPUTUSAN BERUBAH Nama Alamat Tuan/Puan KEPUTUSAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN. Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2.. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah membuat pemeriksaan semula skrip jawapan calon dan berpuas hati bahawa segala urusan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah. 3. Sehubungan dengan itu, adalah disahkan bahawa keputusan penyemakan semula keputusan PT3 tuan/puan telah BERUBAH seperti di Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun yang disertakan. 4. Sila kembalikan Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang asal kepada Pengetua sekolah semasa memohon salinan cetakan Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang baharu. Sekian, terima kasih. SEHATI SEJIWA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGETUA/ PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI) L e m b a g a P e p e r i k s a a n

LEMBAGA PEPERIKSAAN 111 BORANG PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/KES T* PEPERIKSAAN... TAHUN... Untuk Kegunaan Pejabat

LEMBAGA PEPERIKSAAN 111 BORANG PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/KES T* PEPERIKSAAN... TAHUN... Untuk Kegunaan Pejabat LEMBAGA PEPERIKSAAN 111 BORANG PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/KES T* PEPERIKSAAN... TAHUN... LP/Am 65A Pin. 1/2016 Untuk Kegunaan Pejabat 1. Nama penuh calon (HURUF BESAR) 2. No. Kad

Lebih terperinci

PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) Lampiran B 1. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh keputusan

Lebih terperinci

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PEMENTORAN PENGESANAN PENYELARASAN PEMANTAUAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 i @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Hak Cipta

Lebih terperinci

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PEMENTORAN PENGESANAN PENYELARASAN PEMANTAUAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 1 PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah

Lebih terperinci

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PEMENTORAN PENGESANAN PENYELARASAN PEMANTAUAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 23 JULAI 2014 i @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR RUJUKAN KAMI : UniMAP/PEND/101/2-6 (27) TARIKH : 7 OKTOBER 2016 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR 1.0 TUJUAN Pekeliling

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3. Sehingga PMR

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3. Sehingga PMR Sehingga 2013 - PMR Peperiksaan Pusat 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Science 4. Mathematics 5. Sejarah 6. Geografi 7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 8. Pendidikan Islam 9. Bahasa Tambahan Bahasa

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

KOMPONEN PENJAMINAN KUALITI. Menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pencapaian murid

KOMPONEN PENJAMINAN KUALITI. Menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pencapaian murid KOMPONEN PENJAMINAN KUALITI 4P Menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pencapaian murid Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan keseragaman penskoran. Personel Pentaksiran membuat moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor.

Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan keseragaman penskoran. Personel Pentaksiran membuat moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor. 2.2.4 PENYELARASAN Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan keseragaman penskoran. Personel Pentaksiran membuat moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor. Personel Pentaksiran menjalankan Moderasi Pemeriksaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

Sdaor rerceuj.:.an. Pengcd.J.ron Dan KeseJ;un3t.1n Tel: :3..1 Fill;, : Q:; ijss43~40

Sdaor rerceuj.:.an. Pengcd.J.ron Dan KeseJ;un3t.1n Tel: :3..1 Fill;, : Q:; ijss43~40 \ KEMENTERIAN' psnoioikan MALAYStA MINISTRY Or- EDUCATION MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN EXIIMINIlTiONS SYNDICIITE ARAS 1.2.5 13. BLOK E 11 KOMPLEKS I(ERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) CALON SEKOLAH KERAJAAN CALON SEKOLAH SWASTA Calon Sekolah Swasta : Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PENTADBIRAN RUKUN TETANGGA BILANGAN 2 TAHUN 2006 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL MALAYSIA SURAT PEKELILING

Lebih terperinci

PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR

PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR NO RUJUKAN (kosongkan) PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR Sila gunakan HURUF BESAR,JELAS dan MUDAH DIBACA. Tandakan (X) di dalam kotak yang berkenaan

Lebih terperinci

TERIMAAN DAN PUNGUTAN

TERIMAAN DAN PUNGUTAN TERIMAAN DAN PUNGUTAN OBJEKTIF Menjelaskan dasar-dasar pengurusan, sistem dan peraturan serta arahan-arahan yang berkuatkuasa. Meningkatkan kompetensi dalam merancang, mengawal dan melaksanakan terimaan

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

Murid yang layak memohon bantuan yuran adalah terdiri daripada:

Murid yang layak memohon bantuan yuran adalah terdiri daripada: A. KRITERIA PERMOHONAN Kelayakan Murid RINGKASAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN BANTUAN YURAN MURID PRASEKOLAH SWASTA / PUSAT PENDIDIKAN KHAS (Pindaan 2015) Murid yang layak memohon bantuan yuran adalah terdiri

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN Muka surat BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa

Lebih terperinci

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

A. MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Penuh (Huruf Besar) : BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UPM No. Rujukan : A. MAKLUMAT PERMOHONAN No. Kad Pengenalan : No. Staf : Tarikh Lahir : Umur Pada Tarikh Memohon : Tahun Jawatan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAN DATA GURU 2GB SEKOLAH-SEKOLAH 4G PROJEK PERKHIDMATAN 1BESTARINET FASA 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN PELAN DATA GURU 2GB SEKOLAH-SEKOLAH 4G PROJEK PERKHIDMATAN 1BESTARINET FASA 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAN DATA GURU 2GB SEKOLAH-SEKOLAH 4G PROJEK PERKHIDMATAN 1BESTARINET FASA 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 12 OKTOBER 2016 HAK MILIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN / PESARA PILIHAN

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN / PESARA PILIHAN KWSP 9J (AHL) PERCUMA PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR. SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH

Lebih terperinci

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA:. NO. RUJUKAN PINJAMAN:. SURAT JAWAPAN MENERIMA ATAU MENOLAK TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG (BPIPT 1) SURAT PENGAKUAN DAN MAKLUMAT DIRI PENJAMIN PERTAMA SERTA

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) LP/ SPMU /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN LP/PT3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU

PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KP(IPG)8585/600/20/(19) PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PPISMP) AMBILAN JUN 2012 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan.

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan. PTPK/GPFW/SISWAZAH/16/01 BORANG PEOHONAN PEMBIAYAAN GOLONGAN PEKERJA DAN FUTURE WORKERS (LEPASAN SISWAZAH) Sila baca syarat permohonan dan arahan dengan teliti sebelum mengisi borang ini) SYARAT-SYARAT

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Mukasurat 1/14 PROSEDUR PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI Mukasurat 2/14 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C

BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C LPKP 15 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C NO : LPKP 15 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C

BORANG PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C LPKP 11 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C NO : LPKP 11 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR BORANG PEMANTAUAN HARI UJIAN BERTULIS PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) Tarikh Masa 1. Nama Pelapor :... Sektor/Unit /PPD :... 3. No. Pusat

Lebih terperinci

SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT

SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT LPKP 12 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM BAS BERHENTI-HENTI / BAS EKSPRES / BAS MINI / BAS SEKOLAH / BAS PEKERJA / BAS PENGANTARA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP3 : GARIS PANDUAN BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993. Ia bertujuan

Lebih terperinci

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP)

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) 1 KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Kadar Dan Maksud Belanja Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN 1.0 PENGENALAN 1.1 TUJUAN Panduan ini disediakan bagi menerangkan mengenai tatacara dan amalan pengendalian fail di Universiti Putra Malaysia. Penyediaan panduan ini adalah selaras dengan peruntukan seksyen

Lebih terperinci

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.Prof/Tuan/Puan,

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) di

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

Pelupusan Buku Pusat Sumber Sekolah

Pelupusan Buku Pusat Sumber Sekolah Pelupusan Buku Pusat Sumber Sekolah Latarbelakang: Bagi maksud pelupusan bahan perpustakaan, peraturan adalah merujuk kepada peraturan pelupusan dalam Akta Arkib Negara 2003, (Akta 629), Surat Pekeliling

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Lebih terperinci

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK)

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 ARAHAN; BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) 1. Bahagian

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018 MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018 1 M u k a s u r a t NOTA : URL SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR PERHATIAN!!!

Lebih terperinci