MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1"

Transkripsi

1 K E M E N T E R I A N P E L A J A R A N M A L A Y S I A MODUL PENGURUSAN PRESTASI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 1

2 SKT & LNPT s e b a g a i KSU & KPPM 2013 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2

3 HRMIS SEBAGAI KPI KSU & KPPM Kelompok Generik Seluruh Perkhidmatan Awam Agensi Secara Spesifik Keberkesana n Peribadi Dimensi Prestasi Daya Saing Negara Kecekapan dan Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Awam Tadbir Urus dan Akauntabiliti c Wajara n BT Rating O T ET ST 5% % % Petunjuk Prestasi Utama Kadar Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Indeks Daya Saing Negara KPI-KPI Agensi Secara Spesifik 5% Indeks Pematuhan Piagam Pelanggan 10% % % % Kualiti Khidmat Rundingan Pencapaian Pelaksanaan HRMIS di Kementerian/ Agensi oleh JPA Pemantauan Pembangunan Projek Melalui SPP II oleh ICU Indeks Akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara Star-Rating oleh MAMPU 10% % Penilaian Kompetensi Kepimpinan (Penilaian 360 oleh KSN & KPPA (LNPT), KSUs/KPs Terpilih dan Direct Reports) Persekitaran Berprestasi Indeks Kepuasan Hati Warga Organisasi (Penilaian oleh Direct Reports) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3

4 t a j u k MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 4

5 MEWUJUDKAN PositiveSKT BAGI PYD 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN 5. Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI 6. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 5

6 << ID PYD >> << NO. K/P PYD >> 1

7 << ID PYD >> << NO. K/P PYD >> 21. Klik Yes untuk cipta SKT

8 MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD Fungsi Aturan SKT adalah untuk CO menyusun semula semua SKT yang telah ditambah atau disalin.. Fungsi Salin adalah untuk CO menyalin SKT bagi tahun sebelumnya, jika ada. 3. Klik Tambah Aktiviti/Projek.

9 4. Klik butang Tambah KPI, jika pasti untuk menambah Petunjuk Prestasi.

10 MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD 5. Isi maklumat-maklumat di atas. Dan klik butang Simpan. 6. Klik butang Yes jika pasti untuk menyimpan. Kemudian papar mesej Berjaya disimpan. Dan klik butang OK.

11 Fungsi Salin dari SKT PYD adalah untuk PPP menyalin SKT PYD bagi tahun tersebut, jika SKT PYD telah disahkan oleh PPP. Fungsi ini hanya dipaparkan semasa PPP baru mewujudkan SKT.

12 Paparan status SKT- (Draf) setelah mewujudkan Aktiviti/Projek/Keteranga n dan Petunjuk Prestasi bagi Aktiviti Klik Tambah Aktiviti/Projek, jika ingin menambah Aktiviti/Projek bagi SKT yang ditambah.

13 8. Masukkan maklumat Aktiviti/Projek/Keterangan bagi Aktiviti 2 yang ditambah. Ulangi langkah seperti sebelumnya.

14 10. Klik butang Hantar untuk menghantar kepada PPP bagi penilaian SKT CO. 9. Klik hyperlink Dokumen Sokongan untuk muat naik dokumen yang berkaitan.

15 11. Klik butang Yes, jika pasti untuk menghantar, atau No jika tidak.

16

17 PAPARAN Positive STATUS

18 Paparan lengkap status SKT- (Memerlukan Pengesahan) setelah SKT dihantar kepada PPP untuk pengesahan.

19 t a j u k PENGESAHAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 19

20 P E N G E S APositive H A N S K T S E C A R A S A T U P E R S A T U 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN 5. Klik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMA 6. Klik menu SENARAI PEGAWAI YANG DINILAI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 20

21 PENGESAHAN SKT PYD << ID PYD >> << ID PYD >> << ID PYD>> 1. Klik hyperlink Nama PYD. 1. Klik hyperlink Nama PYD.

22 << ID PYD >> << NO. K/P PYD >> 2. Klik Teruskan

23 Paparan lengkap status SKT- (Memerlukan Pengesahan) setelah SKT PYD dihantar untuk pengesahan oleh PPP.

24 3. Klik Drop down menu untuk membuat pilihan bagi Aktiviti 1.

25 4. Pilih Status Disahkan dan isi Catatan jika perlu. By default Tarikh Pengesahan berdasarkan tarikh SKT disahkan. Klik butang Simpan.

26 5. Klik butang Yes, jika pasti menyimpan, atau No jika tidak. klik OK apabila mesej Berjaya disimpan dipaparkan.

27 PAPARAN Positive STATUS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 27

28 Paparan lengkap status SKT- (Disahkan) setelah SKT disahkan oleh PPP.

29 P E N G E S A H A N S K T S E C A R A P U K A L 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN 5. Klik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMA 6. Klik menu SENARAI PEGAWAI YANG DINILAI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 29

30 1. PPP boleh mengesahkan SKT PYD yang lebih dari satu SKT dengan klik hyperlink Pengesahan SKT Secara Pukal.

31 2. Klik kotak di atas untuk sahkan semua bagi satu SKT. Atau, tandakan satu per satu kotak untuk sebaliknya. Atau, klik kotak di Tanda Semua untuk sahkan SKT PYD.

32 3. Klik butang Simpan

33 4. Klik butang Yes, jika pasti menyimpan, atau No jika tidak. klik OK apabila mesej Berjaya disimpan dipaparkan.

34 PAPARAN Positive STATUS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 34

35 Paparan lengkap status SKT- (Disahkan) setelah SKT disahkan oleh PPP.

36 t a j u k MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 36

37 M E W U J U D K A N L N P T P Y D 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu PENILAIAN PRESTASI 5. Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 37

38 MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI 1. Klik hyperlink Tahun Penilaian

39 MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI << NAMA >> << NO KP BARU >> 3. Klik Bahagian II untuk langkah seterusnya <<GAMBAR>> 2. Klik SIMPAN Pastikan maklumat kementerian/jabatan bagi PYD adalah benar SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 39

40 MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI 4. Pilih tab Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi dan isi maklumat di ruangan tersebut Dan klik butang Simpan. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 40

41 MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI 5. Pilih tab Latihan dan isi maklumat di ruangan tersebut. Dan klik butang Simpan. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 41

42 MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI 6. Klik di petak untuk mengesahkan kenyataan. Dan klik HANTAR. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 42

43 PAPARAN Positive STATUS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 43

44 t a j u k LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 44

45 P E N I L A I A N L N P T P P P 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu PENILAIAN PRESTASI 5. Klik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 45

46 LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPP 1. Klik hyperlink Nama yang dikehendaki SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 46

47 LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPP Klik Klik hyperlink Tahun Tahun Prestasi Penilaian yang akan dinilai SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 47

48 BAHAGIAN I MAKLUMAT PEGAWAI << NAMA >> << NO KP BARU >> 3. Klik Bahagian II Bahagian I - Memaparkan untuk langkah maklumat bagi Pegawai seterusnya Yang Dinilai <<GAMBAR>> SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 48

49 BAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN Tab Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi memaparkan maklumat Kegiatan/Aktiviti/Sumbangan bagi Pegawai Yang Dinilai SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 49

50 BAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN 4. Klik Bahagian III untuk langkah seterusnya Tab Latihan memaparkan maklumat latihan yang dihadiri dan latihan yang diperlukan oleh Pegawai Yang Dinilai. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 50

51 BAHAGIAN III PENGHASILAN KERJA Bahagian III - Memaparkan kriteria penghasilan kerjaya bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP Klik SKT untuk melihat Sasaran Kerja Tahunan. Klik Dokumen Sokongan PYD untuk melihat Dokumen Sokongan. 8. Klik Bahagian IV untuk langkah seterusnya 5. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 6. Klik butang untuk pemberian markah secara pukal Klik SIMPAN

52 BAHAGIAN V ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN 12. Klik Bahagian V untuk langkah seterusnya 9. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10. Klik butang untuk pemberian Markah Secara Pukal 11. Klik SIMPAN Bahagian IV - Memaparkan kriteria penghasilan Ilmu Pengetahuan Dan Kepakaran bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP. 52

53 BAHAGIAN V KUALITI PERIBADI 16. Klik Bahagian VI untuk langkah seterusnya 13. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 14. Klik butang untuk pemberian markah secara pukal 15. Klik SIMPAN Bahagian V - Memaparkan kriteria Kualiti Peribadi bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP 53

54 BAHAGIAN VI KEGIATAN & SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI Bahagian VI - Memaparkan kriteria Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP 19. Klik Bahagian VII untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 17. Klik drop down untuk pemberian markah Klik SIMPAN

55 BAHAGIAN VII JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 20. Klik Bahagian VIII untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Bahagian VII - Memaparkan Jumlah Markah Keseluruhan yang telah diberi oleh PPP 55

56 BAHAGIAN VIII ULASAN & PENGESAHAN PPP 22. Klik pada kotak untuk pengesahan << NAMA >> << NAMA JAWATAN >> 21. Masukkan ulasan PPP SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 23. Klik SIMPAN dan HANTAR Bahagian VIII - Memaparkan Ulasan Keseluruhan dan Pengesahan oleh PPP 56

57 PAPARAN Positive STATUS LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPP SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 57

58 t a j u k LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 58

59 P E N I L A I A N L N P T P P K 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 4. Klik menu PENILAIAN PRESTASI 5. Klik menu PEGAWAI PENILAI KEDUA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 59

60 LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPK 1. Klik hyperlink Nama yang dikehendaki SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 60

61 LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPK 1. Klik 2. Klik hyperlink hyperlink Tahun Prestasi Tahun yang Penilaian akan dinilai SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 61

62 BAHAGIAN I MAKLUMAT PEGAWAI << NAMA >> << NO KP BARU >> 3. Klik Bahagian II untuk langkah seterusnya Bahagian I - Memaparkan maklumat bagi Pegawai Yang Dinilai <<GAMBAR>> SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 62

63 BAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Tab Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi memaparkan maklumat Kegiatan/Aktiviti/Sumbangan bagi Pegawai Yang Dinilai 63

64 BAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN 4. Klik Bahagian III untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Tab Latihan memaparkan maklumat latihan yang dihadiri dan latihan yang diperlukan oleh Pegawai Yang Dinilai. 64

65 BAHAGIAN III PENGHASILAN KERJA 8. Klik Bahagian IV untuk langkah seterusnya Bahagian III - Memaparkan kriteria penghasilan kerjaya bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPK SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 5. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu 6. Klik butang untuk Salin Markah dari PPP atau pemberian markah secara pukal 7. Klik SIMPAN 65

66 BAHAGIAN V ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN 12. Klik Bahagian V untuk langkah seterusnya 10. Klik butang untuk Salin Markah dari PPP atau pemberian markah secara pukal 11. Klik SIMPAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 9. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu Bahagian IV - Memaparkan kriteria penghasilan Ilmu Pengetahuan Dan Kepakaran bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPK. 66

67 BAHAGIAN V KUALITI PERIBADI 16. Klik Bahagian VI untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 13. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu 14. Klik butang untuk Salin Markah dari PPP atau pemberian markah secara pukal 15. Klik SIMPAN Bahagian V - Memaparkan kriteria Kualiti Peribadi bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPK 67

68 BAHAGIAN VI KEGIATAN & SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 17. Klik drop down untuk pemberian markah Bahagian VI - Memaparkan kriteria Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPK 19. Klik Bahagian VII untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 18. Klik SIMPAN 68

69 BAHAGIAN VII JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 20. Klik Bahagian VIII untuk langkah seterusnya SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Bahagian VII - Memaparkan Jumlah Markah Keseluruhan yang telah diberi oleh PPP & PPK 69

70 BAHAGIAN VIII ULASAN & PENGESAHAN PPP << NAMA >> << NAMA JAWATAN >> Bahagian VIII - Memaparkan Ulasan Keseluruhan dan Pengesahan yang diberi oleh PPP SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 70

71 BAHAGIAN IX ULASAN & PENGESAHAN PPK << NAMA >> << NAMA JAWATAN >> << NO KP BARU>> 21. Masukkan ulasan PPK Bahagian IX - Memaparkan Ulasan Keseluruhan dan Pengesahan oleh PPK SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 22. Klik SIMPAN dan HANTAR 71

72 PAPARAN Positive STATUS LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPK SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 72

73 KAEDAH CAPAIAN HRMIS hanya boleh dilayari menggunakan Internet Explorer sahaja URL HRMIS Urusetia HRMIS KPM KPM / Emel : SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 73

74 SEKIAN SEKIAN TERIMA KASIH TERIMA KASIH SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 74

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 3 : MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PROSES KERJA : 3.1 Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN : MODUL PENGURUSAN CUTI PROSES KERJA :. Selenggara Data Sejarah

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL PENILAIAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN PROSES KERJA : 4. Maklumat Asas

Lebih terperinci

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi SEKTOR HRMIS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TEL : 054506365/6934/6859 FAX : 054595488 PINDAAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS PANDUAN PENGGUNA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN PROSES KERJA : 4. Persaraan Pilihan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

SESI DIALOG: SUBMODUL PENILAIAN PRESTASI (LNPT) HRMIS

SESI DIALOG: SUBMODUL PENILAIAN PRESTASI (LNPT) HRMIS LAMPIRAN D Taklimat Submodul Penilaian Prestasi SESI DIALOG: SUBMODUL PENILAIAN PRESTASI (LNPT) HRMIS DIALOG HRMIS BIL. 1 TAHUN 2011 DEWAN SERI CEMPAKA, BANGUNAN MKN-EMBASSY TECHZONE,, CYBERJAYA 23 24

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI (PENTADBIR SUMBER MANUSIA) JABATAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM)

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ISI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN Muka surat : 1/11 PENGURUSAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian pegawai dan pencapaian kerja tahun

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah http://eprestasi1.usim.edu.my 2. Login menggunakan No Staf dan kata laluan e-wadi 3. Pastikan maklumat

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Pengenalan (Modul Wajaran KPI)

Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1 2 Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1. Modul Wajaran KPI Pentadbir adalah terdiri daripada 5 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses menginput, memilih

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN : MODUL PENGURUSAN PROFIL PERKHIDMATAN PROSES KERJA :. Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI Langkah 1 : Log masuk ke HRMIS2.0 (https://hrmis2.eghrmis.gov.my) Rajah 1 : Skrin Log Masuk Pengguna HRMIS2.0 1 Langkah 2 : Di bawah modul

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi 0 MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi Disediakan oleh : Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi dan Bahagian Pengurusan Maklumat KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Manual

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN DAN PENDAHULUAN DIRI (BAYARAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam

PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN........... 1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** ECBM DS SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Jilid 1 Versi 1.

BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** ECBM DS SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Jilid 1 Versi 1. BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB Jilid 1 Versi 1.2 (Kes Am) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ECBM DS

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia A. PENGURUSAN CUTI. - SELENGGARA DATA SEJARAH CUTI (MAKLUMAT GCR) (https://hrmis.eghrmis.gov.my)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN MEJA BANTUAN HRMIS, JPA. Unit Helpdesk HRMIS, BPMS, JPA

PERKHIDMATAN MEJA BANTUAN HRMIS, JPA. Unit Helpdesk HRMIS, BPMS, JPA PERKHIDMATAN MEJA BANTUAN HRMIS, JPA Unit Helpdesk HRMIS, BPMS, JPA SKOP KERJA HELPDESK Menerima semua aduan berkaitan aplikasi dan peralatan JPA. Menganalisa dan menyelesaikan aduan serta menyemak maklum

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia

MANUAL PENGGUNA. MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia MANUAL PENGGUNA MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia KANDUNGAN 1.0 Pengenalan...- 2-2.0 Kategori Pengguna...- 2-2.1 Pengguna...- 2-2.2 Pentadbir

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM

NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM 1 OBJEKTIF Memastikan Sistem Aplikasi HRMIS dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna 2 SUBMODUL DALAM PENTADBIRAN SISTEM SEKURITI - Menetapkan peranan kepada

Lebih terperinci

Cara-cara menetapkan peranan

Cara-cara menetapkan peranan Penetapan Peranan Cara-cara menetapkan peranan Pentadbiran Sistem Sekuriti Selenggara Profil Pengguna Penetapan Tugas Klik butang CARI untuk carian nama pengguna yang akan diberi peranan Taip ID / Nama

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM Modul Pengambilan (Fungsi Permohonan untuk Orang Awam) Versi 1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA Angkatan Tentera Malaysia 2015 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008 No.Fail: JPA.71/199 KLT. 2 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008 PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna

Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna Disediakan oleh : Unit Teknologi Maklumat, BSM Universiti Pendidikan Sultan Idris March 2010

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA BAHAGIAN 1 : LOG MASUK KE APLIKASI HRMIS2.0 MODUL PENTADBIRAN SISTEM SUBMODUL SEKURITI

MANUAL PENGGUNA BAHAGIAN 1 : LOG MASUK KE APLIKASI HRMIS2.0 MODUL PENTADBIRAN SISTEM SUBMODUL SEKURITI MANUAL PENGGUNA BAHAGIAN 1 : LOG MASUK KE APLIKASI HRMIS2.0 MODUL PENTADBIRAN SISTEM SUBMODUL SEKURITI OBJEKTIF DOKUMEN Manual Pengguna Bahagian 1 : Log Masuk ke Aplikasi disediakan bagi membantu pengguna

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI i ISI KANDUNGAN PENGENALAN... 3 PORTAL 1MTC... 4 1 LAMAN UTAMA... 4 1.0 Mengenai Laman Utama...

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1 PANDUAN PENGGUNA Modul 1 ORANG AWAM Versi 1.01 Disedia oleh : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 1 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan...3 1.1 Platform Untuk Semua...3 1.2 Komponen Sistem OSC Online...3

Lebih terperinci

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU)

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan... 2 1.1 Akses kepada Laman Utama Sistem ISAC... 2 1.2 Laman Utama Sistem ISAC... 3 1.3 Log

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA SANDANGAN FUNGSI SELENGGARA UMUR

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 - Pemohon 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem e-latihan

Manual Pengguna Sistem e-latihan UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan e-latihan 2 2.0 Carta Alir Permohonan Sistem 3 3.0 Pengenalan Menu Sistem e-latihan 4-8 Menu Sistem e-latihan 4 Penerangan

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G -

Lebih terperinci

M A N U A L PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KONTRAK 3K (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA

M A N U A L PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KONTRAK 3K (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA M A N U A L PENGGUNA SISTEM (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA * B a h a g i a n A u d i t D a l a m * K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y s i a

Lebih terperinci

SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI. Kumpulan Pengurusan dan Sokongan

SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI. Kumpulan Pengurusan dan Sokongan SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI Kumpulan Pengurusan dan Sokongan A. Penilaian oleh Penilai 1 1. Menu Penilaian Sila klik Penilaian LNP Penilai 1 untuk ke senarai pegawai dinilai 2. Senarai Pegawai

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK Panduan Pengguna ServisDesk@PPKT-ENG merupakan sebuah sistem pengurusan aduan dan permohonan pelanggan. Sesuai digunakan di semua pusat perkhidmatan yang mempunyai

Lebih terperinci

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1 Rekabentuk

Lebih terperinci

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGENALAN 1. Sesebuah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Isi Kandungan MUKA UTAMA... 2 1) LOG MASUK... 3 2) PENDAFTARAN... 4 3) LUPA KATA LALUAN... 5 4) MAKLUMAT PERIBADI... 6 5) MAKLUMAT AKADEMIK... 7 6) MAKLUMAT PERKHIDMATAN...

Lebih terperinci

Panduan Pengguna OPAL

Panduan Pengguna OPAL Panduan Pengguna OPAL Pegawai Penilai Pertama, Pegawai Penilai Kedua & Pegawai Penilai Sumber Manusia opal.uitm.edu.my U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M A R A PENGENALAN Online Performance Appraisal

Lebih terperinci

Panduan Mengisi Borang Permohonan Jawatan Kosong Online

Panduan Mengisi Borang Permohonan Jawatan Kosong Online Pendahuluan 1. Panduan ini akan menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melengkapkan borang permohonan secara dalam talian. 2. Sila pastikan anda telah membaca dan memahami isi kandungan dalam

Lebih terperinci

a. Meningkatkan tahap carian maklumat oleh warga ATM yang lebih efisien

a. Meningkatkan tahap carian maklumat oleh warga ATM yang lebih efisien PENGENALAN 1. Pelaksanaan sistem ATM IMG adalah bertujuan menyediakan satu platform yang generic yang boleh mengakses maklumat dari berbagai sumber untuk warga ATM pada peringkat permulaan. Injin utama

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G -

Lebih terperinci

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL 1 ISI KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. SKOP 3. MANUAL PENGGUNA 2 1. TUJUAN Manual Pengguna ini bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah menggunakan aplikasi atas talian bagi sistem PENDAFTARAN PEMBEKAL, Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES 1. Capai laman web CWGS di http://cwgs.utm.my 2. Maklumat permohonan, panduan dan syarat terkandung di dalam laman web ini 3. Untuk mencapai Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) ISI KANDUNGAN Pengenalan Tujuan Tafsiran Peringkat Penyediaan SKT Contoh Penyediaan SKT HRMIS PENGENALAN SKT adalah elemen penting dalam sistem penilaian

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SASARAN KERJA TAHUNAN (E-SEKATA)

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SASARAN KERJA TAHUNAN (E-SEKATA) MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SASARAN KERJA TAHUNAN (E-SEKATA) 1. Alamat untuk online adalah http://e-sekata.usim.edu.my 2. Login menggunakan user dan password E-wadi 3. Pastikan maklumat yang terpapar adalah

Lebih terperinci

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT EDISI PERTAMA MANUAL PENGGUNA PEMOHON DAN PEGAWAI PENGESAHAN (WAKIL PTJ) -Versi 1.0 SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN 14 NOVEMBER 2014 Oleh: Pusat Pembangunan Maklumat

Lebih terperinci

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SISTEM T-BASED SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERDANA MENTERI PENGENALAN Sistem T-Based adalah sistem time-alert melalui emel bagi memudahkan tugas

Lebih terperinci

Manual Pengguna : Modul KPI Perunding Latihan Disediakan oleh : Unit Aplikasi Teras 1

Manual Pengguna : Modul KPI Perunding Latihan Disediakan oleh : Unit Aplikasi Teras 1 Isi Kandungan Manual Pengguna Modul KPI Perunding latihan 1.0 Login masuk kepada Sistem INTANKlik melalui pautan berikut:... 2 2.0 Menu Sendiri (Versi 2.0)... 3 Pilih Menu KPI Perunding Latihan -> Jam

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

[PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN

[PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN Stamps Assesment and Payment System [PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN Log Rujukan Tarikh Versi Disediakan Butiran 26 Nov 2013 1.0 Jabatan Teknologi Maklumat, Lembaga Hasil Dalam

Lebih terperinci

LANGKAH-LANGKAH PENGEMASKINIAN DATA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DAN ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN (AKS)

LANGKAH-LANGKAH PENGEMASKINIAN DATA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DAN ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN (AKS) LANGKAH-LANGKAH PENGEMASKINIAN DATA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DAN ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN (AKS) Pihak yang bertanggungjawab ke atas pengemaskinian data PPP dan AKS adalah seperti berikut

Lebih terperinci

PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA PENGURUSAN REKOD PERIBADI (Pengemaskinian Maklumat Peribadi - Individu) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 1. Panduan Pengguna Akses HRMIS: http://www.eghrmis.gov.my

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN MySETOMS (PELAJAR)

MANUAL PENGGUNAAN MySETOMS (PELAJAR) MySETOMS merupakan sistem penilaian pengajaran dan pembelajaran terhadap pensyarah, selain itu, anda juga boleh menggunakan sistem tersebut untuk melaksanakan pengujian diri terhadap gaya pembelajaran.

Lebih terperinci

TAFSIRAN. Kriteria dan Wajaran Markah Penilaian KPI HRMIS bagi Tahun 2017 adalah seperti berikut: KRITERIA

TAFSIRAN. Kriteria dan Wajaran Markah Penilaian KPI HRMIS bagi Tahun 2017 adalah seperti berikut: KRITERIA KAMUS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR-KPI) HRMIS TAHUN 2017 BAGI 49 PENJAWAT PENGURUSAN TERTING GI PERKHIDMATAN AWAM (PPTPA) TIER 1 DAN 4 SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (SUK) JOHOR, KEDAH,

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Mohd Hashrifa Hashim Eksekutif / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd. Zain Pengarah

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia Manual Pengguna Sistem etender adalah sistem yang digunakan oleh, Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia untuk proses pengiklanan tawaran Sebut Harga dan Tender universiti. Manual Pengguna ini masih

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA ALAMAT PORTAL PELAJAR Atau Capaian URL bagi Portal PELAJAR ASWARA: http://sms.aswara.edu.my/aswarastu Capaian menerusi Laman Web Rasmi ASWARA: http://www.aswara.edu.my

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JPA(Ps)215/3 Klt. 2 (51) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM E-VETTING

MANUAL SISTEM E-VETTING MANUAL SISTEM E-VETTING PERMOHONAN TAPISAN HALUS / KASAR (LANTIKAN SPAJ) Setiap pemohon perlu mendaftar sebagai pengguna sistem sebelum log masuk ke dalam sistem. Klik pada Daftar Baru untuk mendaftar.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. [ MANUAL PENGGUNA ] [Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah]

ISI KANDUNGAN. [ MANUAL PENGGUNA ] [Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah] ISI KANDUNGAN.0 Capaian Ke Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah...........................0 Pendaftaran............................................................. 3.0 Proses : Membuat Permohonan...........................................4

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN UKM

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN UKM PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B74 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 )

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 ) PSP/H003/BD1 V.2.0 BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Lebih terperinci

UMS Manual Pentadbir Sistem MSD Technology Sdn Bhd MANUAL LATIHAN: USP MONITORING SYSTEM (UMS)

UMS Manual Pentadbir Sistem MSD Technology Sdn Bhd MANUAL LATIHAN: USP MONITORING SYSTEM (UMS) MANUAL LATIHAN: USP MONITORING SYSTEM (UMS) UMS Sistem Pentadbir Sistem Pentadbir UMS dibangunkan untuk kegunaan petugas. Skrin pertama UMS Pusat JalurLebar Komuniti Klik butang Sistem Pentadbir UMS untuk

Lebih terperinci

URL : Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem

URL :  Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem URL : http://proads.msd.net.my/ Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem a. Skrin Halaman utama Pro-Ads seperti yang dipaparkan di bawah mempunyai beberapa modul di kiri dan kanan seperti

Lebih terperinci

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD [ Milik Menteri Kewangan ( Diperbadankan ) ] (444205-M) RMR1M Online Sistem Online Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia Manual Pengguna 1 RMR1M Online Manual Pengguna Syarikat

Lebih terperinci

Sistem Pengurusan Latihan

Sistem Pengurusan Latihan PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Pengurusan [Permohonan ] M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2011 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. Aplikasi Mudah Alih KPM ekeberadaan Guru (e-operasi) PERANAN: PENTADBIR SEKOLAH

MANUAL PENGGUNA. Aplikasi Mudah Alih KPM ekeberadaan Guru (e-operasi) PERANAN: PENTADBIR SEKOLAH MANUAL PENGGUNA Aplikasi Mudah Alih KPM ekeberadaan Guru (e-operasi) PERANAN: PENTADBIR SEKOLAH Hakcipta Terpelihara 2017 Kementerian Pendidikan Malaysia KANDUNGAN 1.0 Pengenalan...- 2-2.0 Kategori Pengguna...-

Lebih terperinci

Panduan Pengguna PayBillsMalaysia

Panduan Pengguna PayBillsMalaysia PayBillsMalaysia Versi 2.0 Maklumat di dalam dokumen ini adalah sulit dan tidak boleh didedahkan atau digunakan oleh manamana pihak ketiga tanpa persetujuan dari SiliconNet Technologies Sdn. Bhd. (394813-H)

Lebih terperinci

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPAJSK) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPAJSK) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPAJSK) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU Versi 1.0 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Pengenalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN Muka surat : 1/20 GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN 1. Cara Permohonan Latihan Dalaman : a. Setiap kakitangan harus membuat permohonan latihan secara online di MyUPSI Portal masing masing b. Carta

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS)  MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) http://hronline.ums.edu.my/lkk MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR ANTARAMUKA UTAMA SISTEM ONLINE LAPORAN KEMAJUAN KURSUS PENSYARAH

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci