MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI"

Transkripsi

1 PMS-MPK-ULPL-08 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-ULPL-08 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA NORFATIHAH AFZAN BINTI ABD RASHID DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH TARIKH 16 NOVEMBER NOVEMBER 2017

2

3 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/ LATAR BELAKANG Unit Latihan Dan (ULPL) merupakan salah satu unit sokongan akademik di Politeknik Muadzam Shah. Unit ini berperanan dalam perancangan, penyelarasan, dan pelaksanaan pemberian latihan kepada semua staf PMS melalui latihan dalaman ataupun luaran sepertimana keperluan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 yang menetapkan kehadiran berkursus sekurang-kurangnya 7 hari setahun. Bagi meningkatkan kompetensi dan kolaborasi bersama pihak industri, para pensyarah digalakkan untuk mengikuti program sangkutan industri yang dikawalselia oleh Bahagian Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik. ULPL turut menawarkan program jangka pendek dan program pengajian separa masa kepada pihak industri dan masyarakat umum berdasarkan kepakaran dan sumber yang ada di PMS. 2.0 OBJEKTIF 2.1 Berusaha memastikan staf PMS mengikuti sekurang-kurangnya 10 hari latihan setiap tahun. 2.2 Berusaha memastikan staf PPPT perlu menjalani 40 jam latihan berkaitan kompetensi bagi tempoh setahun. 3.0 DEFINISI PMS Politeknik Muadzam Shah ULPL Unit Latihan dan ialah unit yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan urusan latihan staf. KULPL Ketua Unit Latihan Dan ialah Pegawai Latihan Dan yang mengetuai pengurusan Unit Latihan Dan PLPL Pegawai Latihan dan ialah Pegawai yang dilantik oleh Jabatan Pengajian Politeknik untuk mengurus dan menyelaras aktiviti di Unit Latihan dan. 1

4 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PLSJ Penyelaras Latihan Staf Jabatan ialah pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk menguruskan aktiviti latihan staf di Jabatan masing-masing serta membantu PLPL melaksanakan latihan staf. PLSU Penyelaras Latihan Staf Unit ialah pegawai yang dilantik oleh Ketua Unit untuk menguruskan aktiviti latihan staf di Unit masing-masing serta membantu PLPL melaksanakan latihan staf. KJ/KU Ketua Jabatan atau Ketua Unit ialah pegawai yang dilantik oleh Jabatan Pengajian Politeknik atau Pengarah Politeknik Muadzam Shah untuk menguruskan jabatan atau unit di Politeknik Muadzam Shah. Staf Kakitangan Akademik dan Sokongan yang bertugas di Politeknik Muadzam Shah, Pahang Pangkalan Data Latihan Staf Latihan Maklumat pegawai yang berkaitan dengan latihan staf. Aktiviti pemindahan pengetahuan dan kemahiran sama ada dalam bentuk latihan di dalam PMS, latihan di luar PMS atau sangkutan industri. Latihan Dalaman Latihan yang dijalankan oleh ULPL dengan tenaga pengajarnya sama ada di kalangan pegawai PMS atau dari pihak luar. Latihan Luaran Latihan yang dijalankan oleh agensi luar sama ada kerajaan atau swasta. Sangkutan Industri Pensyarah Penempatan pegawai di industri bersesuaian dengan bidang dan mendapat kelulusan dari Bahagian Kecemerlangan Profesional, JPP dalam jangkamasa tertentu yang ditetapkan. BKPRO Bahagian Kecemerlangan Profesional, Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi

5 Unit Latihan Dan Keluaran Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 4.0 CARTA ORGANISASI KETUA UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENOLONG KETUA UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN PERDAGANGAN PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN PENGAJIAN AM PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN REKABENTUK DAN KOMUNIKASI VISUAL PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI PENYELARAS LATIHAN STAF JABATAN MATEMATIK, SAINS DAN KOMPUTER PENYELARAS LATIHAN STAF PERPUSTAKAAN PENYELARAS LATIHAN STAF UNIT KEWANGAN PENYELARAS LATIHAN STAF UNIT PENTADBIRAN PENYELARAS LATIHAN STAF UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN 100 PEMBANTU TADBIR P/O PEMBANTU OPERASI 1 & East West North 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 3

6 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/ FUNGSI DAN AKTIVITI UNIT 5.1 Urusan Pengurusan Latihan Staf Merancang Dan Melaksanakan Latihan Dalaman Menyelaras Program Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Menyelaras Latihan Luaran Menyimpan Dan Menyelenggara Rekod Latihan 5.2 Urusan Pengurusan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Menyelaras Program Jangka Pendek dan Program Pengajian Separa Masa Menyimpan Rekod Berkaitan Program Jangka Pendek dan Program Separa Masa 5.3 Urusan Pengurusan Lodge Ivory Inn Mengurus Urusan Pendaftaran Masuk Dan Keluar Penginap Menyelenggara Dan Memantau Proses Pembersihan Bilik (Housekeeping)

7 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA URUSAN PENGURUSAN LATIHAN STAF MERANCANG DAN MELAKSANAKAN LATIHAN DALAMAN JAWATAN PROSES KERJA Staf / PLSJ/PLSU PLPL/PLSJ/PLSU 1. Memohon PLSJ/PLSU kemukakan cadangan latihan. 2. Memohon staf melengkapkan Borang Keperluan Kemahiran pada hujung tahun. 3. Melengkapkan Borang Keperluan Kemahiran berdasarkan bidang tugas dan menghantar kepada KULPL melalui PLSJ/PLSU. 4. Menerima cadangan latihan jabatan/unit berdasarkan kepada keperluan organisasi dan Borang Keperluan Kemahiran daripada PLSJ/PLSU. 5. Menyediakan perancangan latihan. 6. Mengemukakan perancangan latihan kepada Pengarah untuk kelulusan dan peruntukan. 7. Membuat persediaan latihan merangkumi penyediaan kertas kerja kursus, tempat latihan, tempahan makanan dan penginapan (jika perlu) serta senarai nama peserta. 8. Mengeluarkan surat jemputan kepada penceramah kursus. PLPL/PLSJ/PLSU PLPL/ PLSJ/PLSU/PT(P/O) PLPL/PLSJ/PLSU 9. Mengeluarkan surat panggilan menghadiri latihan kepada peserta. 10. Mengedarkan Borang Penilaian Kursus kepada peserta pada sesi akhir latihan. 11. Menyediakan dan mengeluarkan sijil kehadiran berdasarkan Senarai Kehadiran Kursus. 12. Menyediakan laporan pelaksanaan latihan berserta analisa penilaian latihan dan mengemukakan kepada.

8 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 JAWATAN PROSES KERJA PLSJ/PLSU/ PT(P/O) / PLSJ/PLSU/PT(P/O) KJ/KU KJ/KU 13. Mengemaskini dan menyimpan dokumen pelaksanaan latihan seperti berikut dalam fail berkaitan. a. Kertas Kerja Kursus b. Laporan Pelaksanaan Kursus c. Senarai Kehadiran d. Borang Penilaian Kursus 14. Mengemaskini Pangkalan Data Latihan Staf selepas kursus berakhir. 15. Membuat pemantauan dan penilaian keberkesanan latihan / kursus yang telah dihadiri oleh staf menggunakan Kajiselidik Keberkesanan Kursus/Latihan. 16. Menghantar Kajiselidik Keberkesanan Kursus / Latihan yang telah disahkan setiap 3 bulan kepada KULPL.

9 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : MERANCANG DAN MELAKSANAKAN LATIHAN DALAMAN Mula KULPL/ PLPL Mohon PLSJ/PLSU kemukakan cadangan latihan KULPL/ PLPL Mohon staf lengkapkan Borang Keperluan Kemahiran. Staf Isi Borang Keperluan Kemahiran berdasarkan bidang tugas dan hantar kepada KULPL melalui PLSJ/PLSU. KULPL/ PLPL Terima cadangan latihan jabatan/unit dan Borang Keperluan Kemahiran daripada PLSJ/PLSU. KULPL/ PLPL KULPL/ PLPL Sediakan perancangan latihan Kemukakan perancangan latihan kepada Pengarah PLPL/ PLSJ/ PLSU KULPL/ PLPL Tidak Ya Lulus? Buat persediaan latihan a. Kertas Kerja Kursus d. Penginapan (jika perlu) b. Tempat latihan e. Senarai peserta c. Tempahan makanan Keluarkan surat jemputan kepada penceramah kursus A

10 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 A KULPL/ PLPL PLPL/ PLSJ/PLSU PLPL/PLSJ/ PLSU/PT(P/O) PLPL/ PLSJ/PLSU PLSJ/PLSU/ PT(P/O) /PLSJ/ PLSU/PT(P/O) KJ / KU Keluarkan surat panggilan hadir latihan kepada peserta Edar Borang Penilaian Kursus kepada peserta pada akhir sesi latihan Sedia dan keluarkan sijil kehadiran peserta latihan berdasarkan Senarai Kehadiran Kursus Sediakan laporan pelaksanaan latihan berserta analisa penilaian kursus dan kemukakan kepada Kemaskini dan simpan dokumen pelaksanaan latihan dalam fail berkaitan. a. Kertas Kerja Kursus c. Senarai Kehadiran b. Laporan Pelaksanaan Kursus d. Borang Penilaian Kursus Mengemaskini Pangkalan Data Latihan Staf selepas kursus berakhir. Pantau keberkesanan latihan / kursus yang telah dihadiri oleh staf menggunakan Kajiselidik Keberkesanan Kursus/Latihan. KJ / KU Hantar Kajiselidik Keberkesanan Kursus / Latihan yang telah disahkan kepada KULPL Tamat

11 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA MENYELARAS PROGRAM LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP) JAWATAN PROSES KERJA Pengarah 1. Menerima surat siaran pelaksanaan program latihan SIP bagi tahun berkenaan. 2. Memaklumkan tawaran latihan SIP kepada KJ dan pensyarah. Pensyarah 3. Memohon tempat ke industri melalui Pengarah/KJ dan mendapatkan surat tawaran dari industri. 4. Mencetak borang permohonan beserta sokongan KJ dan kelulusan Pengarah dan kemukakan kepada. 5. Menyemak borang permohonan dan dokumen sokongan: i.surat setuju terima dari industri ii. Skop jadual tugas semasa latihan iii.profil syarikat iv. Jadual waktu mengajar yang telah disahkan v.salinan surat pengesahan jawatan yang telah disahkan Pengarah 6. Meluluskan permohonan pensyarah mengikuti SIP. 7. Mengesahkan permohonan pensyarah dalam e-sis. 8. Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi pensyarah mengikuti SIP. 9. Menghantar borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan dan anggaran perbelanjaan kepada BKPRO. 10. Menerima salinan surat tawaran daripada BKPRO dan mengedarkan kepada pensyarah yang berjaya.

12 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 JAWATAN PROSES KERJA Pengarah 11. Menerima peruntukan kewangan bagi Program Latihan Sangkutan Industri. Pensyarah 12. Menghantar laporan SIP kepada BKPRO setelah tamat latihan. 13. Menerima salinan laporan SIP dan salinan Sijil SIP.

13 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP) Mula PENGARAH Terima surat siaran pencalonan peserta daripada BKPRO. KULPL/ PLPL Maklumkan tawaran SIP kepada pensyarah KULPL/ PLPL Pohon tempat ke industri dan dapatkan surat tawaran dari industri Pensyarah KULPL/ PLPL KULPL/ PLPL Tidak Cetak borang permohonan beserta tandatangan KJ dan kelulusan Pengarah dan kemukakan kepada. Semak borang permohonan dan dokumen sokongan: a. Surat setuju terima dari industri b. Skop jadual tugas semasa latihan c. Profil syarikat d. Jadual waktu mengajar yang disahkan e. Salinan surat pengesahan jawatan yang disahkan Dapatkan kelulusan pengarah KULPL/ PLPL KULPL/ PLPL Ya Sahkan permohonan pensyarah dalam e-sis Sediakan anggaran perbelanjaan bagi pensyarah mengikuti SIP A A

14 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 A A Menghantar borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan dan anggaran perbelanjaan kepada BKPRO. Terima surat tawaran daripada BKPRO dan edarkan kepada pensyarah Pensyarah Menghantar laporan SIP kepada BKPRO setelah tamat latihan Terima salinan laporan SIP dan salinan SIjil SIP Tamat

15 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA MELAKSANAKAN LATIHAN LUARAN JAWATAN PROSES KERJA Pengarah 1. Menerima tawaran latihan luaran daripada penganjur. 2. Mendapatkan / menerima calon peserta daripada jabatan/unit (jika berkaitan). 3. Sediakan anggaran perbelanjaan kursus luaran yang berkaitan. 4. Dapatkan kelulusan pengarah. 5. Menghantar senarai nama calon kepada penganjur. 6. Memaklumkan peserta untuk menghadiri kursus jika ditawarkan. Peserta KJ / KU /PLSJ 7. Mengadakan majlis/aktiviti perkongsian ilmu peringkat jabatan/unit/politeknik selepas menghadiri kursus 8. Menilai keberkesanan kursus terhadap staf menggunakan Kajiselidik Keberkesanan Kursus / Latihan. 9. Mengemaskini Pangkalan Data Latihan Staf.

16 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : MELAKSANAKAN LATIHAN LUARAN Mula Terima tawaran latihan daripada penganjur Dapatkan/menerima calon peserta daripada jabatan/unit Sediakan anggaran perbelanjaan kursus luaran yang berkaitan. Tidak Lulus Ya Kelulusan pengarah Hantar senarai nama calon kepada penganjur Maklumkan peserta jika ditawarkan Adakan majlis/aktiviti perkongsian ilmu peringkat jabatan/unit/politeknik selepas hadir kursus Nilai keberkesanan kursus terhadap staf Kemaskini Pangkalan Data Latihan Staf Tamat

17 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA URUSAN PENGURUSAN PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) URUSAN PENGURUSAN PROGRAM JANGKA PENDEK JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima permohonan dari agensi luar yang berminat untuk mengadakan kursus 2. Mengadakan perbincangan dengan KJ/KU yang berkaitan untuk menentukan kesesuaian perlaksanaan kursus 3. Membuat sebutharga perlaksanaan kursus jika boleh dilaksanakan 4. Memaklumkan kepada pengarah kursus yang hendak dilaksanakan 5. Mengemukakan kepada agensi berkaitan sebutharga, tarikh dan tempat kursus yang akan dilaksanakan 6. Menerima pengesahan untuk melaksanakan kursus dari agensi berkenaan 7. Berbincang dengan PLSJ untuk urusan pengendalian kursus 8. Mengeluarkan surat perlantikan yang ditandatangani oleh pengarah kepada penceramah kursus/fasilitator/urusetia yang terlibat PLPL/PLSJ 9. Memastikan kursus dilaksanakan seperti yang dirancang 10. Mengeluarkan sijil kehadiran kursus kepada peserta 11. Menguruskan proses tuntutan bayaran dari agensi berkaitan dan bayaran kepada penceramah/urusetia kursus

18 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : URUSAN PENGURUSAN PROGRAM JANGKA PENDEK Mula Terima permohonan dari agensi luar untuk menjalani kursus melalui Pengarah Perbincangan dengan KJ/KU yang berkaitan untuk menentukan kesesuaian perlaksanaan kursus Tidak Ya Sesuai? Sediakan sebutharga perlaksanaan kursus jika boleh dilaksanakan Maklum Pengarah kursus yang hendak dilaksanakan Kemukakan kepada agensi berkaitan sebutharga, tarikh dan tempat kursus yang akan dilaksanakan Terima pengesahan untuk melaksanakan kursus dari agensi berkenaan Persediaan pengendalian kursus PLPL/PLSJ Penyediaan surat perlantikan yang ditandatangan oleh pengarah kepada penceramah kursus/urusetia yang terlibat Perlaksanaan kursus PLPL/PLSJ Penyediaan sijil kehadiran kursus kepada peserta Pengurusan proses tuntutan bayaran dari agensi berkaitan dan bayaran kepada penceramah/fasilitator/urusetia kursus Tamat

19 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA URUSAN PENGURUSAN LODGE IVORY INN URUSAN PENGURUSAN TEMPAHAN BILIK IVORY INN JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima tempahan melalui panggilan telefon / data secara terus 2. Mendapatkan maklumat tempahan seperti jenis bilik, bilangan bilik yang diperlukan oleh pelanggan serta tarikh masuk dan keluar PT (P/O) / PO 3. Memeriksa dan memastikan bilik yang diperlukan sedia atau tidak sedia 4. Memaklumkan kepada pelanggan samaada bilik sedia atau tidak sedia 5. Mendapatkan maklumat lengkap seperti nama dan no telefon penempah dan penginap 6. Merekodkan tempahan

20 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : URUSAN PENGURUSAN TEMPAHAN BILIK IVORY INN Mula PT(P/O) PT(P/O) PT(P/O)/PAP Terima tempahan bilik melalui telefon / data secara terus Mendapatkan maklumat tempahan seperti jenis dan bilangan bilik yang diperlukan oleh pelanggan serta tarikh masuk dan keluar Memeriksa dan memastikan bilik yang diperlukan sedia atau tidak sedia PT(P/O) Memaklumkan kepada pelanggan samaada bilik sedia atau tidak sedia Tidak Ya Sedia? PT(P/O) Mendapatkan maklumat lengkap seperti nama dan no telefon penempah dan penginap PT(P/O) Merekodkan tempahan Tamat

21 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA URUSAN PENDAFTARAN MASUK DAN KELUAR PENGINAPAN JAWATAN PROSES KERJA 1. Mengisi borang pendaftaran PENGINAP 2. Membuat bayaran mengikut harga dan bilangan bilik PT (P/O) 3. Menerima borang pendaftaran dan bayaran daripada penginap 4. Menulis resit rasmi kerajaan (kew38) PLPL/PNA 5. Menandatangan resit rasmi kerajaan dan serahkan semula kepada PT(P/O) PT (P/O) 6. Menyerahkan kunci bilik kepada penginap PT (P/O) 7. Menyerahkan wang sewaan ke Unit Kewangan PENGINAP 8. Menyerahkan kunci kepada PT(P/O) / PAP semasa proses keluar

22 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : URUSAN PENDAFTARAN MASUK DAN KELUAR PENGINAPAN Mula PENGINAP Mengisi borang pendaftaran PENGINAP Membuat bayaran mengikut harga dan bilangan bilik PT(P/O) Menerima borang pendaftaran dan bayaran daripada penginap PT(P/O) Menulis resit rasmi kerajaan (kew38) Menandatangan resit rasmi kerajaan dan serahkan semula kepada PT(P/O) PT(P/O) Menyerahkan kunci bilik kepada penginap PT(P/O) Menyerahkan wang sewaan ke Unit Kewangan PENGINAP Menyerahkan kunci kepada PT(P/O) / PAP semasa proses keluar Tamat

23 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 PROSES KERJA MENYELENGGARA DAN MEMANTAU PROSES PEMBERSIHAN BILIK (HOUSEKEEPING) JAWATAN PROSES KERJA 1. Menanggal dan mengumpul cadar, sarung bantal, selimut dan tuala untuk di cuci. PAP 2. Menyerahkan kunci bilik kepada pekerja kontrak pembersihan untuk kerja-kerja pembersihan. 3. Mendobi cadar, sarung bantal, selimut dan tuala. 4. Menyediakan bilik penginapan yang telah dibersihkan. 5. Pemantauan kebersihan dan kebolehfungsian peralatan/perabot di bilik penginapan. 6. Menghantar laporan kerosakan kepada Unit Pembangunan Dan Penyelenggaraan

24 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 CARTA ALIRAN KERJA (MPK) PROSES KERJA : MENYELENGGARA DAN MEMANTAU PROSES PEMBERSIHAN BILIK (HOUSEKEEPING) Mula PAP Menanggal dan mengumpul cadar, sarung bantal, selimut dan tuala untuk di cuci. PAP Mendobi cadar, sarung bantal, selimut dan tuala. PAP Menyerahkan kunci bilik kepada pekerja kontrak pembersihan untuk kerja-kerja pembersihan. PAP Menyediakan bilik penginapan yang telah dibersihkan. Tidak Memuaskan Memuaskan Pemantauan kebersihan bilik penginapan. Baik Rosak Pemantauan kebolehfungsian peralatan/perabot di bilik penginapan. Menghantar Laporan ke Unit Pembangunan & Penyelenggaraan. Tamat

25 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/ REKOD KUALITI Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran 1. Rekod Matriks Kompetensi Staf Pelaksana 2 Tahun Bahagian Pentadbiran Unit Latihan dan 1 2. Borang Penilaian Kursus 1 Tahun Bahagian Pentadbiran Unit Latihan dan 2 3. Kajiselidik Keberkesanan Kursus / Latihan (Kompetensi Penghasilan Kerja) 1 Tahun Bahagian Pentadbiran Unit Latihan dan 3 4. Kajiselidik Keberkesanan Kursus / Latihan (Peningkatan Pengetahuan, Kemahiran Dan Kualiti Peribadi) 1 Tahun Bahagian Pentadbiran Unit Latihan dan 4 5. Pangkalan Data Latihan Selama Staf Berkhidmat Bahagian Pentadbiran Unit Latihan dan 5

26 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/ RUJUKAN 7.1 Dalaman a. PMS-PK-PS-01 : Kajian Semula Pengurusan b. PMS-PK-PS-11 : Perancangan dan Pengurusan Latihan Staf 7.2 Luaran a. MS ISO 9001:2015 b. Pekeliling Perkhidmatan Dasar Latihan yang sedang berkuatkuasa c. Esis d. E-Profiling e. EPSA -

27 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 MATRIKS KOMPETENSI STAF PELAKSANA (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) LAMPIRAN 1 NAMA STAF : JABATAN/UNIT: TARIKH: Arahan: Sila tandakan di ruang yang sesuai untuk menentukan tahap kompetensi anda bagi setiap kemahiran yang disenaraikan berdasarkan skala yang berikut: Skala 1 Tidak Mahir 2 Kurang Mahir 3 Sederhana Mahir 4 Mahir 5 Sangat Mahir Catatan: J = Jurang ( Tolak tahap sebenar dari tahap Mahir ) A. KOMPETENSI UMUM BIL KEMAHIRAN J 1. Kefahaman terhadap Arahan Perkhidmatan dan Perintah Am yang berkaitan dengan tugas 2. Pengetahuan tentang bidang tugas yang ditentukan 3. Interaksi dan komunikasi berkesan semasa menjalankan tugas 4. Dapat melaksanakan tugas dalam masa yang ditentukan B. KOMPETENSI KHUSUS BIL KEMAHIRAN J 1. Memahami arahan dengan baik 2 Mampu merancang tugas mengikut keperluan 3. Kemahiran dan keupayaan dalam bidang tugas yang ditetapkan 4. Menjaga keselamatan harta kerajaan 5 Kebolehan membaiki kaedah kerja supaya lebih berkesan dan cekap 6 Keupayaan menyimpan rahsia dan bersifat amanah dalam bidang tugas 7 Kebolehan menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan segera dalam melaksanakan tugas 8 Kebolehan membuat penilaian keberkesanan kerja 9 Berupaya menyebarkan ilmu dan kemahiran kepada rakan setugas ULPL-08(1) ( )

28 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 C. KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL KEMAHIRAN J 1. Pengetahuan asas tentang Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2. Pengetahuan am tentang komponen asas computer 3. Penggunaan ICT dalam proses kerja 4. Kemahiran menaip menggunakan perisian Microsoft Word 5. Kemahiran mencetak menggunakan computer 6. Kemahiran menggunakan perisian Microsoft Excel 7. Kemahiran menggunakan Internet yang berkaitan dengan bidang tugas Tandatangan Staf ( ) ULPL-08(1) ( )

29 BORANG PENILAIAN KURSUS LAMPIRAN 2 NAMA KURSUS : PENGANJUR : TARIKH : TEMPAT : Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Sila maklumkan pandangan anda terhadap program latihan/kursus yang telah anda ikuti ini dengan menanda pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas. Penilaian Kandungan Kursus 1. Objektif kursus tercapai Kandungan kursus/bengkel menepati kehendak Kandungan kursus/bengkel adalah berkaitan dengan tugas dan membantu meningkatkan kualiti kerja Tugasan/latihan sesuai dengan keperluan objektif Masa yang diperuntukan bagi setiap modul adalah sesuai Ulasan: Penilaian Penceramah Kursus Nama Penceramah Pertama : Nama Penceramah Kedua : Nama Penceramah Ketiga : 6. Kesediaan penceramah mengendalikan kursus/bengkel. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Pengetahuan penceramah mengenai modul yang diajar. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Penggunaan alat bantuan mengajar dengan berkesan. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Interaksi dengan peserta. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga ULPL-08(2) ( )

30 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/ Pengendalian aktiviti latihan. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Gaya pesembahan dan penyampaian penceramah. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Kebolehan penceramah menarik penyertaan peserta. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Penilaian keseluruhan terhadap penceramah. Penceramah Pertama Penceramah Kedua Penceramah Ketiga Penilaian Pelaksanaan Kursus 14. Susunan aturcara kursus/bengkel Persekitaran sesuai sebagai tempat pembelajaran Penyediaan makanan dan minuman Pentadbiran dan perkhidmatan urusetia Ulasan: Penilaian Keberkesanan Kursus Terhadap Peserta 18. Peningkatan pengetahuan/pemahaman berbanding sebelum ini Lebih berkeyakinan mengajar modul berkenaan/menjalankan tugas berkaitan/mengaplikasi apa yang dipelajari berbanding sebelum ini Pada keseluruhannya latihan/kursus ini adalah berjaya dan bermanfaat Ulasan: ULPL-08(2) ( )

31 KAJISELIDIK KEBERKESANAN KURSUS / LATIHAN (Kompetensi Penghasilan Kerja) LAMPIRAN 3 Kajiselik Keberkesanan Kursus ini adalah bertujuan menilai kursus yang dihadiri bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. NAMA PESERTA :... JAWATAN :... JABATAN/UNIT :... NAMA KURSUS :... TARIKH KURSUS :... Hendaklah diisi oleh ketua jabatan / ketua unit selepas peserta menghadiri latihan/kursus. Sila bulatkan markah penilaian berdasarkan skor di bawah bagi menilai keberkesanan latihan/kursus yang telah dihadiri oleh peserta Amat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Sederhana Memuaskan Sangat Memuaskan Bil. Kriteria Sebelum Kursus Selepas Kursus 1. Kerja yang dilaksanakan menepati kualiti yang ditetapkan Kerja dilaksanakan mengikut prosedur Kebolehan menghasilkan kerja atau melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan Peningkatan kemahiran / pemahaman dalam melaksanakan tugas Kebolehan mengajar modul / menjalankan tugas berkaitan sebelum / setelah menghadiri kursus Perkongsian ilmu pengetahuan dengan rakan sejawat Kesediaan dan berkeyakinan untuk menjalankan aktiviti / projek berkaitan kursus Bermotivasi Bersikap proaktif Ulasan Ketua Jabatan / Ketua Unit: Tandatangan KJ/KU... Cop Rasmi : Kegunaan ULPL: Peratus Keberkesanan =... % Ulasan : Tarikh: 0 39% Tidak Berkesan 40 69% Sederhana % Berkesan ULPL-08(3) ( )

32 Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 KAJISELIDIK KEBERKESANAN KURSUS / LATIHAN LAMPIRAN 4 (Peningkatan Pengetahuan, Kemahiran Dan Kualiti Peribadi) Kajiselik Keberkesanan Kursus ini adalah bertujuan menilai kursus yang dihadiri bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di luar bidang tugas hakiki serta memperkukuhkan kualiti peribadi. NAMA PESERTA :... JAWATAN :... JABATAN/UNIT :... NAMA KURSUS :... TARIKH KURSUS :... Hendaklah diisi oleh ketua jabatan / ketua unit selepas peserta menghadiri latihan/kursus. Sila bulatkan markah penilaian berdasarkan skor di bawah bagi menilai keberkesanan latihan/kursus yang telah dihadiri oleh peserta Amat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Sederhana Memuaskan Tidak Berkaitan Sangat Memuaskan Bil. Kriteria Sebelum Kursus Selepas Kursus 1. Kebolehan berkomunikasi dengan lebih berkesan Kebolehan bekerjasama dalam menjalankan tugas Menguasai kemahiran / pengetahuan yang baru Berdisiplin Lebih positif dan terbuka menerima teguran Lebih bertanggungjawab dan jujur Menepati masa Kebolehan mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi Perkongsian ilmu pengetahuan dengan rakan sejawat Kesediaan dan berkeyakinan untuk menjalankan aktiviti / projek berkaitan kursus Bermotivasi Bersikap proaktif Ulasan Ketua Jabatan / Ketua Unit Tandatangan KJ/KU... Cop Rasmi Kegunaan ULPL: Peratus Keberkesanan =... % Ulasan : ULPL-08(4) ( ) 0 39% Tidak Berkesan 40 69% Sederhana % Berkesan

33 Tarikh BORANG MAKLUMAT LATIHAN STAF LAMPIRAN 5 JABATAN/UNIT NAMA No.Fail Peribadi (POLITEKNIK) Tarikh Lantik Jawatan Kelulusan Akademik Tertinggi & Bidang Pengkhususan: Institusi Akademik Tarikh Borang diisi NO.K/P Jantina: L/P Tarikh Sah dalam Jawatan Sekarang Gred Jawatan Modul diajar: Tahun Lulus Kelulusan Ikhtisas No. Tel (R) : No. Tel (H/P) : KURSUS/BENGKEL/SEMINAR YANG TELAH DIHADIRI (2 TAHUN TERAKHIR) BIL. NAMA KURSUS/BENGKEL/SEMINAR TEMPAT TARIKH DARI HINGGA BIDANG KEPAKARAN YANG BOLEH DIKONGSI BIL. BIDANG/KEPAKARAN TAHAP/PENGALAMAN ULPL-08(5) ( )

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PMS-MPK-USH-15 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17

POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17 POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya Keluaran 01 Pindaan 02 Tarikh Berkuatkuasa 02/06/2014 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17 PENGURUSAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG JALAN KOLEJ 93200 KUCHING, SARAWAK TEL: 082-243501 082-243608 (Talian

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA ( MPK )

MANUAL PROSEDUR KERJA ( MPK ) MANUAL PROSEDUR KERJA ( MPK ) 1. LATARBELAKANG UNIT HAL-HAL PELAJAR (dilengkapkan oleh politeknik berkenaan) 2. OBJEKTIF UNIT HAL-HAL PELAJAR Memastikan proses pengambilan, pendaftaran, pengemaskinian

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B24 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN GARIS PANDUAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN/ PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-UPLI-04 UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MUZAFAR BIN MAT YUSOF DR SHAMSURI

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

KONSEP MPK KONSEP FAIL MEJA

KONSEP MPK KONSEP FAIL MEJA MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM) KONSEP MPK Dokumen rujukan untuk peringkat jabatan/pejabat Memberi gambaran menyeluruh mengenai organisasi Merekodkan cara bekerja secara sistematik Ketua-Ketua

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENGAMBILAN STAF PK.UiTM.FKM.(PA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof.Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA Versi Disember 2015 Berkuatkuasa Januari 2016 KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 1 2.0 OBJEKTIF 1 3.0 KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Salinan : Nombor Dokumen USIM / PK / 14 Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Isu : 1 Tarikh Isu : Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh Mohd Khairulnizam Deraman Penolong Pendaftar Prof.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI Unit Kompetensi,Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pendaftar Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : JABATAN PENDAFTAR Bahagian/Seksyen/Jabatan : BAHAGIAN

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03 1 dari 15 PROSEDUR PK.UiTM.CNS.HEA. T/Tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama 1. Nor Zakiahanim Zakaria 2. Normala Mamat Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

Nama: MAZLAN BIN MOHAMAD Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: MAZLAN BIN MOHAMAD Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI UMUM NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/9 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama MAZLAN BIN MOHAMAD Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09 PENGURUSAN REKOD NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 PMM-PK-PS-09 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI.

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. M / S : 1/22 1.0 TUJUAN 1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. 1.2 Memastikan semua kakitangan UPSI menggunakan peraturan cuti yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN. PK.UniMAP.(P).14

PENGURUSAN LATIHAN. PK.UniMAP.(P).14 Mukasurat 1/16 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (En. Zuber Bin Haji Mohamad) Pemangku Pendaftar Universiti Malaysia Perlis Mukasurat 2/16

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam pentadbiran, pengurusan kolej kediaman, personel,

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA POLIMAS-PK-PS-14 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pustakawan Wakil Pengurusan TARIKH 26

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).02 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Nor Hana Nasrudin Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf bukan

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/8 PENGENDALIAN LATIHAN PK. UiTM..(O).21 T/Tangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Dr. Sharmiza Abu Hassan Penyelaras Latihan Industri Dr. Arbaiyah Abd Aziz Timbalan

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan )

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan ) FELCRA Properties Sdn. Bhd. merupakan anak syarikat milik FELCRA Berhad yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan hartanah dan pemaju bagi tanah-tanah milik FELCRA Berhad.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci