LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015"

Transkripsi

1 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Jawatankuasa Pengesanan Graduan PPD

2 PENDAHULUAN Politeknik Port Dickson telah sedaya upaya memastikan maklumat yang terkandung di dalam dokumen ini betul. Namun, Politeknik Port Dickson ini tidak menjamin ketepatan dan kesempurnaannya. Politeknik Port Dickson ini juga berhak sepenuhnya membuat perubahan kepada mana-mana maklumat dan huraian dalam dokumen ini pada bila-bila masa. Oleh itu, pengguna dokumen ini hendaklah merujuk kepada Politeknik Port Dickson ini sebelum bertindak atau menimbang untuk bertindak berasaskan maklumat dan huraian berkenaan. Politeknik Port Dickson ini tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kekhilafan, kebinasaan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat atau huraian yang diperoleh daripada dokumen ini. POLITEKNIK PORT DICKSON Port Dickson, Negeri Sembilan. Laman web : Telefon : Faksimili : E-mel : Laporan ini disediakan oleh: JAWATANKUASA PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON 1

3 PENGHARGAAN Jawatankuasa Pengesanan Graduan (Tracer Study) Politeknik Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Tracer Study, Pusat Penyelidikan dan inovasi Politeknik, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT) kerana panduan dan kerjasama mereka dalam melaksanakan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Politeknik Port Dickson Juga sekalung penghargaan diberikan kepada Tuan Haji Mohd Khairir Bin Mohd Ibrahim, Pengarah Politeknik Port Dickson, En Charim Ibrahim, Timbalan Pengarah (Akademik ) Politeknik Port Dickson, Tuan Haji Asri bin Sarbun,Timbalan Pengarah (Sokongan) Politeknik Port Dickson, Ketua-Ketua Jabatan Politeknik Port Dickson, Pn Noraini Kamaruddin, Pegawai Peperiksaan Politeknik Port Dickson dan semua Urusetia Konvokesyen Politeknik Port Dickson yang ke 24 di atas sokongan dan kerjasama yang diberikan. Akhir sekali tidak dilupakan semua graduan 2015 yang telah memberi maklumat dalam menjayakan penulisan laporan ini. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat Politeknik KPM khususnya Politeknik Port Dickson. 2

4 AHLI JAWATANKUASA LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON 2015 Penaung : Tuan Hj Mohd Khairi bin Ibrahim Pengarah Politeknik Port Dickson Pengerusi : En Charim Ibrahim Timbalan Pengarah (Akademik) Politeknik Port Dickson Penasihat : En.Mohd Asri bin Sarbun Timbalan Pengarah (Sokongan) Politeknik Port Dickson Penulis : Mohd Hamdan Bin Abdul Razak Penganalisis data Graduan Sumber data asas : Puan Noraini Kamaruddin - Data Unit Peperiksaan Puan Amrah Mat Safri - Data Unit Peperiksaan Puan Aina Md Noor - Data SPMP Puan Nurliza bin Den - Data Hal-hal Pelajar Puan Nirmala Arumugam Data Biasiswa 3

5 KANDUNGAN SENARAI RAJAH 5 SENARAI JADUAL 10 RINGKASAN EKSEKUTIF 11 BHG 1 : KAJIAN DESTINASI GRADUAN POLITEKNIK STATUS RESPONDEN POLITEKNIK STATUS RESPONDEN BEKERJA RESPONDEN USAHAWAN RESPONDEN MELANJUTKAN PENGAJIAN, RESPONDEN BELUM BEKERJA 45 BHG 2 : KAJIAN PERSEPSI RESPONDEN 52 KAJIAN PERSEPSI RESPONDEN 53 DIMENSI KUALITI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI POLITEKNIK 55 DIMENSI KURIKULUM 56 DIMENSI PENILAIAN 57 DIMENSI PENSYARAH 58 DIMENSI PERKHIDMATAN BIMBINGAN KERJAYA 59 DIMENSI PRASARANA 60 DIMENSI KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN 61 DIMENSI PROFESIONALISME DAN KETRAMPILAN DIRI 62 B BHG 3 : DATA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK

6 SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 1.1 : Status Pekerjaan Keseluruhan Responden Rajah 1.2 : Peratus Responden Bekerja Mengikut Jantina, Rajah 1.3 : Penyertaan Responden Bekerja Dalam Kumpulan Pekerjaan Utama, Rajah 1.4 : Taraf Pekerjaan Responden Bekerja, Rajah 1.5: Sektor Pekerjaan Responden Bekerja, Rajah 1.6 : Sektor Ekonomi Yang Diceburi Responden Bekerja, Rajah 1.7 : Pendapatan Bulanan (Termasuk Elaun) Responden Bekerja, Rajah 1.8 : Sumber Maklumat Pekerjaan Responden Bekerja, Rajah 1.9 : Tempoh Menunggu Pekerjaan Pertama Bagi Responden Bekerja, Rajah 1.10 : Tempoh Aktif Mencari Pekerjaan Pertama Bagi Responden Bekerja, Rajah 1.11 : Keyakinan Responden Bekerja Terhadap Keupayaan dan Kemampuan Mereka Dalam Melaksanakan Pekerjaan,

7 SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 1.12 : Responden Yang Telah Memilih Kerjaya Sebagai Usahawan (Bekerja Sendiri), Rajah 1.13 : Bulan Tamat Pengajian Responden Usahawan, Rajah 1.14 : Pendapatan Bulanan Termasuk Elaun bagi Graduan Usahawan, Rajah 1.15 : Umur Responden Usahawan, Rajah 1.16 : Keturunan Responden Usahawan, Rajah 1.17 : HPNM Responden Usahawan, Rajah 1.18 : Jabatan Responden Usahawan, Rajah 1.19 : Jenis Perniagaan yang Diceburi oleh Graduan Usahawan, Rajah : Sumber Modal Usahawan Graduan, Rajah 1.21 : Bentuk Perniagaan Usahawan Graduan,

8 SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 1.22 : Responden Mengikut Mod Pengajian, Rajah 1.23 : Bidang Pengajian Pilihan Responden dalam Melanjutkan Pengajian, Rajah 1.24 : Peratusan Responden Dan Penaja Pengajian, Rajah 1.25 : Peratusan Institusi Responden Melanjutkan Pengajian, Rajah 1.26 : Peratusan Responden Melanjutkan Pengajian Dalam Bidang yang Sama, Rajah 1.27 : Peratusan Sebab Responden Dalam Melanjutkan Pelajaran, Rajah 1.28 : Status Jantina Responden Yang Melanjutkan Pengajian, Rajah 1.29 : Peringkat Pengajian Responden Melanjutkan Pengajian,

9 SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah : Perbandingan Responden Belum Bekerja Mengikut Tahun, Rajah : Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut Jantina, Rajah 1.32 : Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut HPNM, Rajah 1.33 : Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut Program Pengajian, Rajah : Peratusan Kekerapan Responden Menghadiri Temuduga, Rajah 1.35 : Keutamaan Graduan Belum Bekerja Memilih Sektor Pekerjaan, Rajah 1.36 : Sebab Utama Belum Bekerja, Rajah 1.37: Kaedah Utama Dapatkan Maklumat Pekerjaan,

10 SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 2.1 : Domain Utama Kajian Persepsi dan Pengalaman Responden Politeknik, Rajah 2.2 : Tahap Keyakinan Responden Terhadap Pendidikan dan Latihan di Politeknik, Rajah 2.3 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kualiti Pendidikan dan Latihan Di Politeknik, Rajah 2.4 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kurikulum Pengajian Politeknik, Rajah 2.5 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Sistem Penilaian Pengajian Politeknik, Rajah 2.6 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Pensyarah Politeknik, Rajah 2.7 : Penilaian Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Rajah 2.8 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Prasarana, Rajah 2.9 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kemahiran dan Pengetahuan yang Diperolehi Daripada Politeknik, Rajah 2.10 : Tahap Kepuasan Responden Terhadap Profesionalisme dan Ketrampilan Diri,

11 SENARAI JADUAL MUKA SURAT Jadual 1.1 : Responden Politeknik Mengikut Tahun dan Bulan Tamat Pengajian, Jadual 1.2 : Responden Berdiploma yang Bekerja Mengikut Program Pengajian, Jadual 1.3 : Responden Usahawan Mengikut Peringkat Pengajian dan Jantina,

12 RINGKASAN EKSEKUTIF Pendahuluan Politeknik Port Dickson merupakan salah sebuah intitusi awam yang mengeluar graduan teknikal dan vokasional di Malaysia. Sehingga kini seramai geraduan Politeknik telah dikeluarkan untuk menampung keperluan pekerjaan peringkat pertengahan dan berkemahiran tinggi. Laporan ini membentangkan dapatan Kajian Pengesanan Graduan (KPG) Politeknik 2015 terhadap 1490 orang graduan yang menamatkan pengajian pada bulan Jun dan Disember di Politeknik Port Dickson. Seramai 1393 orang graduan telah mengambil bahagian di dalam kajian ini dengan peratusan respon sebanyak peratus. Kajian ini memfokuskan kepada destinasi graduan yang telah menamatkan pengajian iaitu status graduan yang bekerja, melanjutkan pengajian dan belum/tidak bekerja serta penilaian graduan terhadap sistem pengajian di politeknik. Dapatan Kajian Destinasi Graduan Kajian mendapati terdapat penurunan peratus bagi kategori bekerja sebanyak 0.5 peratus berbanding tahun Pada tahun 2015, sebanyak 61.5 peratus responden telah berjaya mendapatkan pekerjaan di pelbagai sektor. Bagi kategori meningkatkan kemahiran, peratus meningkat daripada 1.1 peratus kepada 1.9 peratus. Walaubagaimana pun, terdapat juga penurunan peratus yang kecil bagi kategori melanjutkan pengajian sebanyak 0.3 peratus ; iaitu 11.4 peratus pada tahun 2014 dan 11.1 peratus pada tahun Kategori menunggu penempatan kerja juga menunjukkan penurunan sebanyak 0.5 peratus iaitu 3.6 peratus pada tahun 2014 dan 3.1 peratus pada tahun Peratusan belum/tidak bekerja responden bagi tahun 2014 mencatatkan peningkatan 0.5 peratus seperti daripada tahun 2014 iaitu sebanyak 21.8 peratus. Destinasi Graduan Bekerja Tinjauan kajian mendapati kalangan 857 responden yang bekerja, responden lelaki mencatatkan kadar bekerja tertinggi iaitu 58.8 peratus. Kadar bekerja graduan peempuan adalah 41.2 peratus. 11

13 Status Graduan Bekerja Tinjauan terhadap taraf pekerjaan mendapati majoriti 46 peratus responden bekerja mempunyai taraf tetap, 25.4 peratus bekerja sementara, 22.4 peratus bekerja secara kontrak, 2.8 peratus bekerja dengan keluarga dan 3.4 peratus bekerja sendiri. Kumpulan pekerjaan utama yang disertai oleh responden adalah juruteknik dan profesional berkaitan (30.7 peratus), pekerja perkeranian sokongan (22.5 peratus), pekerja perkhidmatan dan jualan (11.6 peratus) dan pekerja mahir bidang pertanian dan perikanan (0.2 peratus) pula adalah sektor pekerjaan yang mencatatkan pekerjaan yang kurang disertai oleh responden. Sektor ekonomi yang diceburi oleh responden bekerja adalah dalam sektor pembinaan iaitu 20.1 peratus, diikuti oleh sektor pembuatan sebanyak 17.9 peratus. Manakala sektor ekonomi yang kurang diceburi oleh responden bekerja sebanyak 0.8 peratus ialah aktiviti organisasi dan badan badan luar wilayah. Dari segi pendapatan bulanan pula, majoriti pendapatan bulanan responden lulusan diploma, taburan pendapatan bulanan adalah pada kadar kumpulan gaji RM hingga RM sebanyak 44.9 peratus. Bagi kategori responden usahawan, hasil kajian mendapati jumlah graduan menceburi bidang ini adalah seramai 24 orang pelajar. Kajian mendapati seramai 10 orang adalah pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal menjadi usahawan iaitu peratus daripada jumlah yang menjadi usahawan. Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awan yang menjadi usahawan adalah sebanyak peratus. Seramai 33.i peratus responden memperoleh pendapatan di dalam kadar kumpulan gaji RM hingga RM sebulan. Walaubagaimana pun, hanya terdapat 4.2 peratus responden yang mempunyai pendapatan bulanan dalam kategori RM3000 himgga RM

14 Destinasi Graduan Melanjutkan Pengajian Terdapat penurunan sebanyak 0.3 peratus bagi responden melanjutkan pengajian pada tahun 2015 berbanding tahun 2014 ; 11.4 peratus kepada 11.1 peratus. Seramai 74 responden perempuan (47.7 peratus) dan 81 responden lelaki (52.3 peratus) memilih untuk melanjutkan pengajian ke tahap lebih tinggi. Institusi Universiti Awam (UA) merupakan destinasi utama bagi responden politeknik untuk melanjutkan pengajian, dengan peratusan tertinggi sebanyak peratus. Destinasi melanjut pengajian kedua yang menjadi pilihan responden Ialah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dengan peratusan sebanyak peratus. Selain itu, Politeknik juga menjadi pilihan 7.1 peratus responden untuk melanjutkan pengajian. Seramai peratus responden yang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda dan 6.45 peratus di peringkat diploma. Selain itu, terdapat sebilangan kecil responden yang mengikuti program di peringkat diploma lanjutan (7 peratus), sijil (5 peratus) dan kursus pendek (3 peratus). Sebanyak peratus responden memilih untuk melanjutkan pengajian di dalam bidang Teknikal, peratus memilih bidang Satera dan Sains Sosial. Manakala 7.10 peratus responden memilih bidang pendidikan. Kajian mendapati, responden berminat untuk melanjutkan pengajian kerana hendak meningkatkan tahap kelayakan akademik mereka. Dapatan Kajian Persepsi Graduan Kajian ini mendapati sebanyak peratus responden bersetuju untuk mencadangkan kepada orang lain supaya melanjutkan pengajian di Politeknik. Ini menunjukkan tahap keyakinan responden yang tinggi terhadap sistem pendidikan dan latihan di politeknik. Kajian terhadap pensyarah mencatatkan skor min yang tertinggi iaitu diikuti dengan penilaian terhadap kurikulum dan pembangunan profesionalisme dan ketrampilan diri responden iaitu 4.39 dan penilaian terhadap sistem penilaian memperoleh skor min Kajian terhadap kemudahan prasarana yang disediakan di politeknik secara keseluruhannya memperoleh skor min sebanyak 4.19 meningkat daripada tahun 2014 iaitu

15 Metodologi Kajian Kajian yang berbentuk tinjuan ini menggunakan soal selidik secara atas talian. Instrumen kajian ialah soal selidik dalam Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Tempoh kajian adalah selama sebulan sebelum dan selepas tarikh konvokesyen yang ditetapkan oleh institusi pada tahun Responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah graduan yang tamat pengajian pada tahun 2010, 2011, 2012,2013, 2014 dan Batasan Kajian Kajian ini dilaksanakan menggunakan instrumen soal selidik kajian Pengesanan Graduan untuk mendapatkan maklumat secara umum. Oleh itu, pilihan jawapan yang disediakan mungkin tidak menepati keperluan untuk mengkaji destinasi dan pengalaman pengajian graduan politeknik secara mendalam. Kajian dilaksanakan secara atas talian. Oleh sebab itu, kajian terhad kepada graduan yang mempunyai akses kepada internet. Bulan tamat pengajian bagi graduan adalah pada Jun dan Disember. Oleh itu, tempoh graduan menyertai pasaran kerja adalah tidak sama dan mungkin memberikan impak kepada peluang graduan mencari pekerjaan dan sebagainya. Responden tidak tertakluk untuk memberikan jawapan yang sebenar. Oleh itu, kebenaran dan ketepatan jawapan adalah bergantung kepada keikhlasan respon graduan menjawab soalan-soalan kajian ini. Data berkaitan persepsi graduan dalam aspek profesionalisme dan ketrampilan diri tidak dapat ditentusahkan kerana ia tidak merangkumi persepsi daripada pihak majikan. Aspek wilayah dan budaya masyarakat yang diwakili oleh setiap responden juga mempengaruhi dapatan kajian ini. Pemahaman dan kematangan graduan politeknik dalam menjawab soalan kajian juga mempengaruhi dapatan kajian. 14

16 BAHAGIAN 1 KAJIAN DESTINASI GRADUAN POLITEKNIK 15

17 1.1 STATUS RESPONDEN POLITEKNIK Bekerja 22.3 Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Penempatan Belum Bekerja Rajah 1.1 : Status Pekerjaan Keseluruhan Responden 2015 Kajian Pengesanan Graduan 2015 (KPG 2015) menunjukkan sebanyak 61.5 peratus responden adalah bekerja dan 11.1 peratus responden melanjutkan pengajian. Manakala, sebanyak 3.1 peratus dan 1.9 peratus pula masing-masing memilih sedang menunggu penempatan pekerjaan dan meningkat kemahiran. Responden yang masih belum bekerja merangkumi 22.3 peratus daripada jumlah keseluruhan responden (Rajah 1.1). 16

18 Sebanyak 1393 responden iaitu peratus daripada 1490 graduan politeknik telah mengambil bahagian dalam Kajian Pengesanan Graduan Komposisi responden lelaki dan perempuan masing-masing adalah sebanyak peratus dan peratus. Keseluruhan responden merupakan responden merupakan graduan peringkat diploma.. Responden KPG 2014 terdiri daripada responden yang telah menamatkan pengajian pada bulan Jun dan Disember pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Jadual 1.1 memperincikan peratusan responden mengikut tahun dan bulan tamat pengajian. Jadual 1.1 : Responden Politeknik Mengikut Tahun dan Bulan Tamat Pengajian, 2015 Bulan Tamat Pengajian Tahun Tamat Pengajian Bilangan Peratus Bilangan Peratus Bilangan Peratus Jumlah Jun Disember Jumlah

19 1.2 STATUS RESPONDEN BEKERJA Seramai 1393 responden memberi maklum balas kepada Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) 2015 yang dijalankan secara atas talian. Daripada jumlah tersebut, seramai 857 responden adalah bekerja. Tinjauan terhadap kadar bekerja daripada sudut jantina mendapati peratusan responden lelaki yang bekerja ialah 58.8 peratus berbanding perempuan sebanyak 41.2 peratus % Lelaki 58.80% Perempuan Rajah 1.2 : Peratus Responden Bekerja Mengikut Jantina, 2015 Rajah 1.2 menunjukkan peratusan responden bekerja mengikut peringkat jantina. Daripada jumlah tersebut, kadar peratusan graduan perempuan bekerja adalah lebih rendah berbanding graduan lelaki iaitu 17.6 peratus kurang dari graduan lelaki. 18

20 Tiada Maklumat Pekerjaan Asas Operator Kilang dan Mesin dan Juru Pasang Pekerja Kraftangan dan Perdagangan Berkaitan Pekerja Mahir bidang Pertanian dan Perikanan Pekerja Perkhidmatan dan Jualan Pekerja Perkeranian Sokongan Juruteknik dan Profesional Berkaitan Profesional Pengurus Rajah 1.3: Penyertaan Responden Bekerja Dalam Kumpulan Pekerjaan Utama, 2015 Kajian juga dilakukan untuk mengenalpasti jenis kumpulan pekerjaan utama yang disertai oleh responden yang bekerja. Merujuk kepada Rajah 1.3, kumpulan pekerjaan utama yang disertai oleh responden adalah juruteknik dan professional berkaitan (30.7 peratus), pekerjaan perkeranian sokongan (22.5 peratus),pekerja perkhidmatan dan jualan (11.6 peratus) dan pekerja mahir bidang pertanian dan perikanan (0.2 peratus) pula adalah sektor pekerjaan yang mencatatkan pekerjaan yang kurang disertai oleh responden. 19

21 Bekerja Sendiri 3.4 Bekerja dengan keluarga 2.8 Kontrak 22.4 Sementara 25.4 Tetap Rajah 1.4: Taraf Pekerjaan Responden Bekerja, 2015 Berdasarkan kepada tinjauan terhadap taraf pekerjaan (Rajah 1.4) didapati majoriti 46 peratus responden bekerja mempunyai taraf tetap, 25.4 peratus bekerja sementara, 22.4 peratus bekerja secara kontrak, 2.8 peratus bekerja dengan keluarga dan 3.4 peratus bekerja sendiri 20

22 Tiada Maklumat 6.2 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Lain-lain Perusahaan sendiri 8.4 Swasta tempatan 56.5 Swasta multinasional 17.2 Badan berkanun Kerajaan Rajah 1.5: Sektor Pekerjaan Responden Bekerja, 2015 Rajah 1.5 memaparkan sektor pekerjaan responden dengan majoriti (56.5 peratus) adalah responden bekerja di swasta tempatan, diikuti sektor pekerjaan swasta multinasional/asing (17.2 peratus), perusahaan sendiri (8.4 peratus), sektor kerajaan (5 peratus), Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) (1.8 peratus), badan berkanun (2.2 peratus), Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) (2.1peratus) dan lain-lain (0.7 peratus). 21

23 Aktiviti Organisasi dan Badan-badan Luar Wilayah 0.1 Aktiviti Isi Rumah Sebagai Majikan Bagi Personel Domestik Ak 3.2 Aktiviti Perkhidmatan Lain 16.3 Seni, Hiburan dan Rekreasi Kesihatan Manusia dan Aktiviti Kerja Sosial Pendidikan 2.7 Pentadbiran Awam dan Pertahanan; Keselamatan Sosial Wajib 0.8 Pentadbiran dan Aktiviti Perkhidmatan Sokongan 3.4 Profesional, Aktiviti Saintifik dan Teknikal 6.2 Aktiviti Hartanah 0.9 Kewangan dan Insurans / Aktiviti Takaful Maklumat dan Komunikasi Penginapan dan Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Makanan Pengangkutan dan Penyimpanan Perdagangan Jual Borong dan Jual Runcit, Pembaikan Kenderaan Pembinaan 20.1 Bekalan Air,Pembetungan, Pengurusan Sisa dan Aktiviti-aktivi 0.7 Bekalan Elektrik, Gas, Stim dan Penyaman Udara. 5.1 Pembuatan 17.9 Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Rajah 1.6 : Sektor Ekonomi Yang Diceburi Responden Bekerja, 2015 Rajah 1.6, menunjukkan sektor ekonomi yang diminati oleh responden bekerja adalah dalam sektor pembinaan iaitu 20.1 peratus diikuti pembuatan sebanyak 17.9 peratus dan sektor aktiviti perkhidmatan lain sebanyak 16.3 peratus. Manakala sektor ekonomi yang kurang diceburi oleh responden bekerja sebanyak 0.1 peratus ialah aktiviti organisasi dan badan-badan luar wilayah serta bekalan air, pembentungan, pengurusan sisa dan aktiviti-aktiviti sebanyak 0.7 peratus 22

24 RM5001 dan ke atas RM RM5000 RM RM RM RM RM RM RM RM RM501 - RM RM500 dan ke bawah Rajah 1.7 : Pendapatan Bulanan (Termasuk Elaun) Responden Bekerja, 2015 Mod pendapatan bulanan (termasuk elaun) responden mengikut komposisi yang ditetapkan berdasarkan peringkat pengajian dipaparkan di dalam Rajah 1.7. Dapatan kajian mendapati sebanyak 21.5 peratus responden lulusan Politeknik Port Dickson berpendapatan bulanan pada kadar kumpulan gaji RM hingga RM Taburan pendapatan bulanan tertinggi yang diterima adalah pada kadar kumpulan gaji RM hingga RM sebanyak 44.9 peratus. Secara keseluruhannya, seramai 857 responden yang bekerja merangkumi 12 program pengajian telah diperincikan dalam Jadual 1.2. Responden berdiploma politeknik yang mengikuti program Diploma Kejuruteraan Awam merupakan responden tertinggi yang bekerja iaitu sebanyak peratus diikuti Diploma Kejuruteraan Elektrik sebanyak peratus dan Diploma Sains Kesetiausahaan sebanyak peratus. Manakala, responden bagi Diploma Kejuruteraan Mekatronik mencatatkan peratusan terendah yang mendapat pekerjaan iaitu 2.8 peratus di samping Diploma Kejuruteraan Elektronik(komunikasi) sebanyak 4.08 peratus dan Diploma kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) sebanyak 4.20 peratus. 23

25 Jadual 1.2 : Responden Berdiploma Yang Bekerja Mengikut Program Pengajian, 2015 Program Pengajian Bekerja Bilangan Peratus Diploma Akauntansi Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Kejuruteraan Mekatronik Diploma Pemasaran Diploma Sains Kesetiausahaan Diploma Seni Bina Jumlah

26 Lain-lain Pensyarah 0.93 Rakan / Keluarga Memang sudah bekerja sebelum menyambung pengajian Tawaran daripada penaja pengajian Tawaran daripada majikan semasa latihan industri 8.63 Karnival kerjaya Agensi pekerjaan Jobs Malaysia 7.82 Unit/ Pusat Kaunseling / Kerjaya Media elektronik Media cetak 4.9 Internet Rajah 1.8 : Sumber Maklumat Pekerjaan Responden Bekerja, 2015 Rajah 1.8 menunjukkan sumber maklumat pekerjaan responden bekerja. Hasil kajian mendapati tiga sumber utama responden untuk mendapatkan pekerjaan iaitu peratus adalah dari sumber rakan atau keluarga. Sumber kedua yang mencatatkan nilai tertinggi ialah Internet iaitu sebanyak peratus. Seterusnya, sumber lain-lain adalah penyumbang kepada peluang pekerjaan dengan peratusan sebanyak peratus. Sumber yang paling sedikit digunakan untuk mendapatkan pekerjaan adalah dari Unit Kaunseling dan Kerjaya serta tawaran daripada penaja pengajian 0.12 peratus dan 0.35 peratus. 25

27 Tiada maklumat 8.75 Lebih 12 bulan hingga 12 bulan hingga 9 bulan hingga 6 bulan hingga 3 bulan Rajah 1.9 : Tempoh Menunggu Pekerjaan Pertama Bagi Responden Bekerja, 2015 Rajah 1.9 menunjukkan tempoh menunggu pekerjaan pertama responden. Responden bekerja yang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama bagi tempoh 1 hingga 3 bulan adalah sebanyak peratus manakala bagi tempoh menunggu 4 hingga 6 bulan adalah sebanyak peratus. Namun begitu sebanyak 0.58 peratus berjaya mendapat pekerjaan pertama lebih satu tahun dari tarikh tamat pengajian. 26

28 Tiada maklumat 8.75 Lain-lain Selepas lebih 12 bulan Selepas lebih 6 bulan Selepas 6 bulan Selepas 5 bulan Selepas 4 bulan Selepas 3 bulan Selepas 2 bulan 6.42 Selepas 1 bulan Terus ditawarkan oleh penaja 2.92 Sejurus tamat pengajian Pada semester akhir pengajian Rajah 1.10 : Tempoh Aktif Mencari Pekerjaan Pertama Bagi Responden Bekerja, 2015 Peratusan tertinggi responden aktif mencari pekerjaan pertama sejurus tamat pengajian adalah sebanyak peratus peratus responden mencari pekerjaan pada semester akhir pengajian dan sebanyak peratus responden mencari pengajian selepas satu bulan tamat pengajian. Terdapat juga sebanyak 2.92 peratus responden yang terus ditawarkan pekerjaan oleh penaja pengajian seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah

29 Keupayaan mengaplikasi ICT dalam pekerjaan Penggunaan ICT Keupayaan berbahasa Inggeris (Penulisan) Keupayaan berbahasa Inggeris (Pertuturan) Keupayaan berbahasa Melayu (Penulisan) Keupayaan berbahasa Melayu (Pertuturan) 5 5 Kemahiran berkomunikasi Kebolehan bekerja berpasukan Keyakinan melaksanakan tugas Kebolehan menyelesaikan masalah & membuat keputusan Kemampuan menyesuaikan diri di tempat kerja Rajah 1.11 : Keyakinan Responden Bekerja Terhadap Keupayaan Dan Kemampuan Mereka Dalam Melaksanakan Pekerjaan, 2015 Rajah 1.11 menunjukkan keyakinan responden bekerja terhadap keupayaan dan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan pada tahap yang amat tinggi dari segi keupayaan berbahasa Inggeris penulisan mendapat min tinggi dan pertuturan iaitu purata mendapati sederhana. Kebolehan bekerja berpasukan mendapat min tinggi 4.47, keyakinan melaksanakan tugas juga mendapat min tinggi iaitu 4.34, kebolehan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan min tinggi iaitu 4.15 dan kemampuan menyesuaikan diri di tempat kerja juga mendapat min tinggi iaitu

30 1.2 RESPONDEN USAHAWAN Kajian mendapati seramai 24 orang adalah dalam kalangan responden di peringkat diploma (Jadual 1.3) Daripada 24 responden berdiploma, sebanyak peratus adalah responden lelaki dan sebanyak peratus adalah perempuan. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati lebih ramai responden lelaki yang melibatkan diri dalam bidang tersebut. Jadual 1.3 : Responden Usahawan Mengikut Peringkat Pengajian dan Jantina, 2015 Peringkat Pengajian Lelaki Jantina Perempuan Bilangan Peratus Bilangan Peratus Jumlah Diploma Bekerja dengan keluarga Bekerja Sendiri Sementara Kontrak Tetap Rajah 1.12 : Responden Yang Telah Memilih Kerjaya Sebagai Usahawan (Bekerja Sendiri), 2015 Aktiviti-aktiviti keusahawanan telah dilaksanakan di politeknik bagi meningkatkan minat responden supaya terlibat di dalam bidang kerjaya usahawan. Dapatan Kajian Pengesanan Graduan 2015 (Rajah 1.12) memperlihatkan seramai 24 responden (2.8 peratus) daripada jumlah keseluruhan responden bekerja telah memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya mereka. 29

31 Jun Disember Rajah 1.13 : Bulan Tamat Pengajian Responden Usahawan, 2015 Responden yang menamatkan pengajian pada Jun 2015 lebih ramai yang melibatkan diri dalam kerjaya usahawan iaitu 54.2 peratus berbanding responden yang menamatkan pengajian pada bulan Disember 2015 iaitu hanya 45.8 peratus seperti di dalam Rajah

32 RM500 dan ke bawah RM501 - RM1000 RM RM1500 RM RM2000 RM RM2500 RM RM3000 RM RM5000 Rajah 1.14 : Pendapatan Bulanan Termasuk Elaun bagi Graduan Usahawan, 2015 Rajah 1.14 menunjukkan pendapatan bulanan termasuk elaun bagi responden yang memilih kerjaya sebagai usahawan. Sebanyak 37.5 peratus responden memperoleh pendapatan di dalam kadar kumpulan gaji RM ke bawah sebulan. Terdapat seramai 20.8 peratus responden usahawan yang memperoleh pendapatan sebanyak RM hingga RM sebulan peratus responden memperoleh pendapatan dalam di dalam kadar kumpulan RM hingga RM peratus daripada keseluruhan responden yang memilih kerjaya keusahawanan memperoleh pendapatan yang melebihi RM Sebanyak 4.2 peratus responden usahawan memperoleh pendapatan bulanan sebanyak RM 3001 hingga RM

33 hingga hingga hingga 25 Rajah 1.15 : Umur Responden Usahawan, 2015 Penglibatan terbesar responden yang menjadi usahawan pada tahun konvokesyen 2015 terdiri daripada kumpulan umur dalam kalangan 22 hingga 23 tahun sebanyak 50 peratus, diikuti dengan kumpulan umur dalam kalangan 20 hingga 22 tahun sebanyak peratus dan 24 hingga 25 tahun sebanyak 4.17 peratus. (Rajah 1.15). Melayu Rajah 1.16 : Keturunan Responden Usahawan, 2015 Responden berketurunan Melayu menyumbang tunggal dalam kerjaya usahawan iaitu sebanyak 100 peratus (Rajah 1.19). 32

34 hingga hingga hingga 3.49 Rajah 1.17 : HPNM Responden Usahawan, 2015 Responden yang mempunyai HPNM 2.50 hingga 2.99 merupakan golongan yang paling ramai terlibat dalam bidang kerjaya keusahawanan iaitu seramai peratus. Ini diikuti oleh responden yang memperoleh HPNM 3.00 hingga 3.49 iaitu seramai 25 peratus. Sebanyak 4.17 peratus responden yang memperoleh HPNM 2.00 hingga 2.49 terlibat di dalam kerjaya keusahawanan. 33

35 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Perdagangan Rajah 1.18 : Jabatan Responden Usahawan, 2015 Kajian mendapati responden daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal merupakan responden tertinggi terlibat dalam kerjaya keusahawanan iaitu sebanyak 41.6 peratus. Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan jabatan Perdagangan masing-masing mengeluarkan peratus, peratus dan 4.17 peratus usahawan responden. 34

36 Francais Kontraktor Binaan/Elektrik/Paip/dll Perundingan Pembekalan Kedai Runcit/Pasaraya Pemprosesan & Pembuatan Makanan Restoran/Warung Ternakan Haiwan/Pertanian 4.17 Lain-lain Jualan Langsung Percetakan/Pengiklanan/Grafik Pengangkutan dan berkaitan Perniagaan atas talian (e-business/online) Rajah 1.19 : Jenis Perniagaan yang Diceburi oleh Graduan Usahawan, 2015 Kajian mendapati sebanyak peratus responden usahawan terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan. Peratusan kedua tertinggi dicatatkan di dalam bidang kontraktor binaan/ elektrik/ paip, pembekalan, perniagaan atas talian, francais dan Jualan langsung iaitu 8.33 peratus. Lain-lain jenis perniagaan adalah seperti dalam Rajah

37 12.5 Persendirian Rakan kongsi Majlis Amanah Rakyat (MARA) TEKUN Nasional Tiada maklumat Rajah 1.20 : Sumber Modal Usahawan Graduan, 2015 Sumber modal utama bagi responden (Rajah 1.20) yang memilih kerjaya sebagai usahawan adalah daripada sumber persendirian iaitu sebanyak peratus. Ini diikuti oleh sumber modal yang diperoleh daripada rakan kongsi iaitu sebanyak peratus. Sumber modal juga diperoleh daripada MARA (4.17 peratus) dan TEKUN (4.17 peratus). Selain daripada itu, dalam kategori lain-lain, responden menyatakan mereka memperoleh sumber modal antara lainnya daripada Agro Bank, MARA, Pinjaman Bank dan lain-lain. 36

38 Milikan Tunggal Perkongsian Sendirian Berhad Lain-lain Rajah 1.21 : Bentuk Perniagaan Usahawan Graduan, 2015 Rajah 1.21 memperincikan bentuk perniagaan yang diceburi oleh responden usahawan. Sebanyak peratus perniagaan yang dijalankan oleh responden adalah di bawah kategori milikan tunggal. Ini diikuti oleh bentuk perniagaan jenis sendirian berhad (4.17 peratus), perkongsian (16.67 peratus ) dan tidak berdaftar sebanyak 50 peratus 37

39 1.3 RESPONDEN MELANJUTKAN PENGAJIAN, 2015 Secara keseluruhan, seramai 155 responden melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Jumlah ini merupakan 11.1 peratus daripada 1393 responden yang menyertai kajian ini. Terdapat penurunan sebanyak 0.3 peratus responden melanjutkan pengajian berbanding pada tahun 2014 iaitu 11.4 peratus Sepenuh masa 9.03 Separuh Masa Rajah 1.22 Responden Mengikut Mod Pengajian, 2015 Rajah 1.22 menunjukkan peratusan responden melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa. Sebanyak peratus responden melanjutkan pengajian secara sepenuh masa. 38

40 Tiada Maklumat 5.16 Pendidikan 7.1 Teknologi Maklumat & Komunikasi 8.39 Teknikal Sains 4.52 Sastera & Sains Sosial Rajah 1.23 Bidang Pengajian Pilihan Responden dalam Melanjutkan Pengajian, 2015 Rajah 1.23 menunjukkan peratusan Responden mengikut bidang pengajian bagi Program melanjutkan pengajian Sebanyak peratus responden melanjutkan pengajian dalam teknikal. 39

41 Amanah Raya Berhad KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Universiti Awam (UA) 6.45 Bank (Bank Rakyat,Maybank,CIMB dll) Kementerian Kesihatan Malaysia Tenaga Nasional Berhad (TNB) Petroliam Nasional Berhad (Petronas) 5.16 Kementerian Pendidikan Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia Lain-lain 8.39 Persendirian (Ibu Bapa/Keluarga//Sendiri) Kerajaan Negeri/Yayasan Negeri Majlis Amanah Rakyat (MARA) PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Rajah 1.24 Peratusan Responden Dan Penaja Pengajian, 2015 Rajah 1.24 memperincikan peratus penaja pengajian bagi responden Politeknik.Port Dickson peratus daripada responden mendapat tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi membiayai pengajian mereka dan selebihnya daripada pelbagai agensi seperti Jabatan Perkhidmatan Awam, Yayasan, Negeri Kementerian Pelajaran Malaysia dan sebagainya. 40

42 IPT Lain 9.68 Institusi Pendidikan MARA 1.29 Politeknik 7.1 IPTS IPTA Rajah 1.25 Peratusan Institusi Responden Melanjutkan Pengajian, 2015 Destinasi utama bagi responden politeknik untuk melanjutkan pengajian adalah di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Destinasi pilihan kedua adalah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) iaitu sebanyak peratus diikuti dengan IPT lain iaitu 9.68 peratus. 41

43 17.42 Ya Tidak Rajah 1.26 Peratusan Responden Melanjutkan Pengajian Dalam Bidang Yang Sama, 2015 Rajah 1.26 menunjukkan peratusan responden melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama Terdapat peratus daripada responden melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama. Manakala peratus mengikuti pengajian dalam bidang yang lain. 42

44 Belum bersedia memasuki dunia pekerjaan Sukar mendapat pekerjaan yang bersesuaian Meningkatkan peluang mendapat pekerjaan Prospek kerjaya yang lebih baik Dorongan keluarga Meningkatkan tahap kelayakan akademik Minat yang mendalam mencari ilmu Rajah 1.27 Peratusan Sebab Responden Dalam Melanjutkan Pelajaran, 2015 Sebab utama responden melanjutkan pengajian adalah bagi meningkatkan tahap kelayakan, diikuti dengan alasan meningkatkan peluang mendapat pekerjaan Lelaki Perempuan Rajah 1.28 Status Jantina Responden Yang Melanjutkan Pengajian, 2015 Rajah 1.28 menunjukkan status jantina responden yang melanjutkan pengajian, 2015 Terdapat 52.3 peratus daripada responden yang melanjutkan pengajian adalah lelaki manakala 47.7 peratus adalah perempuan. 43

45 Kursus Pendek 1.94 Sijil 3.23 Diploma 6.45 Diploma Lanjutan 4.52 Ijazah Pertama Rajah 1.29 Peringkat Pengajian Responden Melanjutkan Pengajian, 2015 Rajah 1.29 menunjukkan peratusan peringkat pengajian bagi responden yang telah memilih untuk melanjutkan pengajian. Kebanyakan responden melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama iaitu peratus. Kesimpulan Kajian pengesanan graduan bagi tahun 2015 menunjukan terdapat 155 responden yang telah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Majoriti responden mendapat tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) iaitu sebanyak peratus bagi membiayai pengajian mereka dan selebihnya daripada pelbagai agensi lain. Kebanyakan responden melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama iaitu sebanyak peratus daripada jumlah responden yang melanjutkan pengajian. Sebab utama responden melanjutkan pengajian adalah bagi meningkatkan tahap kelayakan, diikuti dengan alasan meningkatkan peluang pekerjaan. 44

46 1.5 STATUS RESPONDEN BELUM BEKERJA Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rajah 1.30 Perbandingan Responden Belum Bekerja Mengikut Tahun, 2015 Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, didapati seramai 311 responden 2015 masih belum bekerja. Rajah 1.30 menunjukkan peratus perbandingan tidak bekerja selama 3 tahun berturut iaitu bagi tahun 2013, 2014, dan Peratus tidak bekerja pada tahun 2015 menigkat 0.5 peratus dengan tahun sebelumnya. 45

47 Lelaki Perempuan Rajah 1.31 Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut Jantina, 2015 Peratusan tidak bekerja mengikut jantina yang paling tinggi berdasarkan Rajah 1.31 adalah dari kalangan perempuan iaitu peratus. Manakala peratusan tidak bekerja daripada kalangan lelaki adalah peratus hingga hingga hingga hingga Rajah 1.32 Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut HPNM, 2015 Peratusan responden belum bekerja mengikut HPNM yang tetinggi adalah di antara nilai mata 2.50 hingga 2.99 iaitu peratus, diikuti nilai mata 3.00 hingga 3.49 sebanyak peratus dan nilai mata 3.50 hingga 4.00 sebanyak 6.75 peratus. Nilai mata 2.00 hingga 2.49 merupakan peratusan yang terendah sebanyak 1.93 peratus. 46

48 Diploma Seni Bina 9.97 Diploma Sains Kesetiausahaan Diploma Pemasaran 7.07 Diploma Kejuruteraan Mekatronik 1.61 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Akauntansi Rajah 1.33 Peratusan Responden Belum Bekerja Mengikut Program Pengajian, 2015 Rajah 1.33 menunjukkan peratusan responden belum bekerja di kalangan pemegang Diploma Kejuruteraan Elektrik adalah yang tertinggi iaitu 18.97di ikuti dengan pemegang Diploma Sains Kesetiausahaan iaitu peratus. Pemegang Diploma Mekatronik mencatat peratusan terendah iaitu 1.61 peratu sahaja pelajar belum bekerja. 47

49 Tiada Maklumat Rajah 1.34 Peratusan Kekerapan Responden Menghadiri Temuduga, 2015 Carta pai pada rajah 1.34 menunjukkan kekerapan responden yang menghadiri temuduga peratus daripada responden belum bekerja tidak pernah menghadiri temuduga Manakala peratus responden pernah menghadiri temudaga sebanyak 2 kali, diikuti peratus responden pernah menghadiri temuduga sebanyak 1 kali sahaja. Responden yang menghadiri temuduga sebanyak 4 kali adalah 5.47 peratus, 5 kali sebanyak 1.93 peratus dan lebih daripada 5 kali adalah 3.22 peratus. 48

50 PERTAMA KE-2 KE-3 KE-4 KE-5 Tiada maklumat Kerajaan Badan Berkanun Swasta Multinasional / Asing Swasta Tempatan Bekerja Sendiri / Keusahawanan Rajah 1.35 Keutamaan Graduan Belum Bekerja Memilih Sektor Pekerjaan, 2015 Rajah 1.35 menunjukkan keutamaan graduan belum bekerja memilih sektor pekerjaan. Kebanyakan graduan lebih tertarik untuk pilihan pertama adalah bekerja di sektor kerajaan peratus. Bagi pilihan kedua adalah di bahagian badan berkanun peratus dan sektor swasta tempatan 32.8 peratus pilihan ke tiga. Manakala sektor swasta Multinasional peratus adalah pilihan ke empat dan yang terakhir adalah untuk bekerja sendiri peratus. Daripada rajah 1.35, didapati kebanyakan graduan lebih berminat untuk bekerja makan gaji berbanding untuk bekerja sendiri atau menjadi seorang usahawan. 49

51 0.96 Sedang mencari pekerjaan Kerja yang ditawarkan tidak sesuai Tanggungjawab terhadap keluarga Kurang keyakinan diri untuk memasuki dunia pekerjaan Lain-Lain Memilih untuk tidak bekerja Ingin berehat Menunggu Penempatan melanjutkan pengajian Enggan berpindah ke tempat lain Rajah 1.36 Sebab Utama Belum Bekerja, 2015 Daripada tinjauan yang dijalankan, sebab utama responden tidak bekerja adalah: a. Sedang mencari pekerjaan b. Kerja yang ditawarkan tidak sesuai 4.5 c. Tanggungjawab terhadap keluarga 3.54 d. Kurang keyakinan diri untuk memasuki dunia pekerjaan 1.29 e. Lain-Lain 0.64 f. Memilih untuk tidak bekerja 0.64 g. Ingin berehat 2.89 h. Menunggu penempatan untuk melanjutkan pengajian i. Enggan berpindah ke tempat lain

52 Internet Media cetak Media elektronik Unit/ Pusat Kaunseling / Kerjaya Jobs Malaysia Agensi pekerjaan Karnival kerjaya Rakan / Keluarga Pensyarah Rajah 1.37 Kaedah Utama Dapatkan Maklumat Pekerjaan, 2015 Rajah 1.37 menunjukkan peratusan kaedah utama untuk mendapatkan maklumat pekerjaan bagi responden. Antara kaedah-kaedah yang digunakan adalah: a. Internet b. Media cetak 2.89 c. Media elektronik 3.22 d. Unit/pusat kaunsling/kerjaya 0.32 e. Jobs Malaysia f. Agensi pekerjaan 1.93 g. Carnival kerjaya 1.29 h. Rakan/keluarga 9.97 i. Pensyarah 0.32 j. Tiada maklumat

53 BAHAGIAN 2 KAJIAN PERSEPSI RESPONDEN 52

54 KAJIAN PERSEPSI RESPONDEN Kajian persepsi dan pengalaman responden terhadap pengajian di politeknik dikategorikan kepada tiga domain utama iaitu sistem pengajian, kualiti pengajian dan keberkesanan pengajian seperti dalam Rajah 2.1. KUALITI PENGAJIAN Pensyarah Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi SISTEM PENGAJIAN Kurikulum Sistem Penilaian KEBERKES ANAN PENGAJIAN Pembangunan Profesional Rajah 2.1 Domain Utama Kajian Persepsi dan Pengalaman Responden Politeknik,

55 4.09 Ya Tidak Rajah 2.2 Tahap Keyakinan Responden Terhadap Pendidikan dan Latihan di Politeknik, 2015 Rajah 2.2 memaparkan tahap keyakinan responden yang tinggi terhadap kualiti pendidikan dan latihan di politeknik. Kualiti pendidikan dan latihan di politeknik diperincikan mengikut dimensi pembelajaran dan persekitaran seperti kurikulum, sistem penilaian, kualiti pensyarah, prasarana yang tersedia, perkhidmatan bimbingan dan kerjaya, pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh serta impak daripada program pengajian terhadap pembangunan profesionalisme dan ketrampilan diri. Majoriti graduan 2015 iaitu peratus menyatakan bahawa mereka bersetuju terhadap kualiti pendidikan dan latihan di politeknik. 54

56 DIMENSI KUALITI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI POLITEKNIK Prasarana Kemahiran Dan Pengetahuan yang Diperolehi Responden Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya Kurikulum (Kandungan Pengajian Secara Keseluruhan) Pensyarah Sistem Penilaian Pembangunan Profesionalisme Dan Ketrampilan Diri Responden SP MIN Rajah 2.3 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kualiti Pendidikan dan Latihan Di Politeknik, 2015 Rajah 2.3 mempamerkan tahap kepuasan responden terhadap kualiti pendidikan dan latihan di politeknik. Dapatan kajian menunjukkan aspek pembangunan professional dan ketrampilan diri responden mendapat min yang paling tinggi. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi responden mendapat min yang paling rendah dengan nilai min

57 DIMENSI KURIKULUM Latihan Industri telah memberi manfaat kepada saya dalam mendapatkan pekerjaan bersesuaian Menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan Kepelbagaian matapelajaran kokurikulum yang diatawarkan Mata pelajaran wajib universiti/institusi Mata pelajaran wajib ko-kurikulum Program latihan industri/praktikum (jika berkaitan) Imbangan komponen teori dan amalan/aplikasi Kesesuaian kandungan pengajian SP MIN Rajah 2.4 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kurikulum Pengajian Politeknik, 2015 Secara keseluruhannya, responden berpuas hati dengan lapan aspek di dalam dimensi kurikulum pengajian politeknik dengan Min kepuasan melebihi nilai 4. Latihan industri memberi manfaat kepada graduan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai telah mencatat peratusan amat memuaskan yang tertinggi dengan mendapat min sebanyak Ini membuktikan pendedahan awal pelajar politeknik terhadap pekerjaan sebenar telah memberi pembentukan budaya kerja yang positif dan sekaligus melahirkan tenaga kerja berkualiti yang diperlukan oleh industri. 56

58 DIMENSI PENILAIAN Pemarkahan peperiksaan Pemarkahan kerja kursus (tugasan/ujian/amali,dll) Mantap (telus, adil dan mudah difahami) SP MIN Rajah 2.5 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Sistem Penilaian Pengajian Politeknik, 2015 Rajah 2.5 menyatakan Min item penilaian terhadap sistem penilaian iaitu pemarkahan peperiksaan dan pemarkahan kerja kursus. Sebahagian besar graduan berpuas hati dengan sistem penilaian politeknik. Semua aspek sistem penilaian memperolehi min melebihi 4. Ini menunjukkan responden percaya bahawa sistem penilaian di politeknik mempunyai kreadibiliti, kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. 57

59 DIMENSI PENSYARAH Penasihat akademik Tenaga pengajar mudah dihubungi di luar waktu kuliah/formal Kualiti sistem penasihatan akademik Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu Kelayakan Interaksi atas talian (online interaction) Penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan terkini Keupayaan menghubungkaitkan pengajaran/penyeliaan dengan amalan terkini industri Inovatif dan kreatif dalam pengajaran Interaksi dengan pelajar Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang SP MIN Rajah 2.6 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Pensyarah Politeknik, 2015 Aspek yang mendapat min tinggi daripada responden ialah kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu, ini menunjukkan majoriti responden berpendapat penggunaan Bahasa Melayu secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah amat Responden berpendapat keupayaan menghubungkait pengajaran dengan amalan terkini industri adalah baik namun ia adalah nilai min ynag terendah dalam dimensi pensyarah. Nilai min yang diperolehi 4.33 iaitu berada dalam kumpulan memuaskan. 58

60 DIMENSI PERKHIDMATAN BIMBINGAN KERJAYA Proses pengambilan pekerja dalam kampus oleh majikan Peluang pekerjaan dalam kampus Bantuan dalam melanjutkan pengajian Bantuan dalam mendapatkan pekerjaan Bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga Maklumat mengenai peluang pekerjaan & kerjaya SP MIN Rajah 2.7 Penilaian Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, 2015 Aspek yang mendapat min tinggi daripada responden ialah bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan dengan min amat memuaskan sebanyak Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga juga mendapat min yang baik iaitu sebanyak Aspek peluang pekerjaan dalam kampus mendapat min yang amat memuaskan paling rendah berbanding dengan aspek yang lain. 59

61 DIMENSI PRASARANA Kemudahan ICT di kampus Kemudahan ruang belajar yang kondusif Kemudahan kedai buku kampus Pembelajaran bersepadu atas talian Keselamatan kampus Kemudahan tempat letak kenderaan Kemudahan pusat / klinik kesihatan Kemudahan pengangkutan Kemudahan penginapan Kemudahan kafetaria / kantin Kemudahan sukan/rekreasi Kemudahan dewan kuliah / bilik tutorial Makmal Perpustakaan (kemudahan & perkhidmatan Rajah 2.8 Min Tahap Kepuasan Responden Terhadap Prasarana, 2015 Prasarana pembelajaran adalah perpustakaan, makmal (komputer/sains), studio, dapur, bengkel, dewan kuliah, sukan/rekreasi, kafetaria/ kantin, penginapan, pengangkutan, pusat/ klinik kesihatan, tempat letak kenderaan, keselamatan kampus, pembelajaran bersepadu atas talian, kemudahan ruang belajar yang kondusif dan kemudahan ICT di kampus. Secara keseluruhannya tahap kepuasan responden terhadap prasarana di politeknik mencapai min Dalam kajian inikesemua tiga belas aspek mencapai tahap memuaskan iaitu dengan skor min melebihi Rajah 2.8 memperincikan lagi tahap kepuasan responden politeknik terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan prasarana. 60

62 DIMENSI KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif Bekerja secara kumpulan / team work Kemahiran analitikal / menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Kemahiran komunikasi interpersonal Kemahiran berbahasa Inggeris Kemahiran berbahasa Melayu Rajah 2.9 Tahap Min Kepuasan Responden Terhadap Kemahiran Dan Pengetahuan Yang Diperolehi Daripada Politeknik, 2015 Aspek lain yang mengukur kualiti penyampaian perkhidmatan pendidikan di politeknik ialah persepsi responden terhadap kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh daripada pengajian yang telah dilalui. Aspek ini penting kerana penguasaan kemahiran dan pengetahuan merupakan hasil daripada proses pembelajaran dan pengajaran di politeknik. Sebanyak 9 aspek yang berkaitan dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh daripada pengajian dinilai di dalam kajian ini. Antara aspek yang mendapat nilaian paling tinggi dengan skor min di antara 4.36 hingga 4.63 ialah kemahiran berbahasa Melayu dan bekerja secara kumpulan. Aspek-aspek lain yang mendapat nilaian kepuasan dalam julat skor min 3.76 hingga 4.32 ialah kemahiran berbahasa Inggeris, kemahiran analitikal, Kemahiran komunikasi interpersonal, Kemahiran berfikir secara kritis, Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif, Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa dan kemahiran menyelesaikan masalah. 61

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014)

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Oleh: Sr. Muhamad Firdaus Bin Che Amat, MRISM Pegawai Pengesanan Graduan POLISAS 2015 LAPORAN KAJIAN

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN

Lebih terperinci

KEBOLEHPASARAN GRADUAN

KEBOLEHPASARAN GRADUAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIL. FAKULTI TIDAK BEKERJA % LAIN-LAIN % DATA KONVO KE- 51 (OKTOBER 2013) KERJA SEPENUH MASA % KERJA SEPARUH MASA % SAMBUNG BELAJAR % JUMLAH 1 FAB 92 32% 17 6% 148 52% 8 3% 19 7%

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Unit Pengesanan Graduan PPD i PENGHARGAAN Unit Pengesanan Graduan (Tracer Study) Politeknik Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi

Lebih terperinci

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 Uni LG 173 K63 K13 2006 Pu,, it Khidhnat Makt. ol"at tit. adrtiuk t. )NlVLtRSi"Tl MAI. /ºtSiA SAftAWAi P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK miiuimiuiuiiuuuý 1000153839 _5 ý ýs ý

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 22 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: YB TUAN TAN KOK WAI TARIKH:

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENERAJU TUNAS POTENSI A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI C. BIDANG TAJAAN D. TAJAAN KE LUAR NEGARA E.

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IKLAN PENGAMBILAN GURU VOKASIONAL SECARA INTERIM DI KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL KPM TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENERAJU TUNAS POTENSI A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI C. BIDANG TAJAAN E. LAIN-LAIN BAHAGIAN 2: PERMOHONAN

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) merupakan penajaan secara Pinjaman

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN LAPORAN TAHUNAN 7 LATIHAN INDUSTRI LATIHAN INDUSTRI: LAPORAN PRESTASI PELAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN 7 1. ABSTRAK Kajian ini dilakukan melihat prestasi pelajar setelah dinilai oleh majikan selepas tamat

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR 26 FEBRUARI 2016 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. JURUTERA

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 1/2015 Dikeluarkan Oleh: BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN,

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

TAKLIMAT PINJAMAN PENDIDIKAN PTPTN KEPADA PELAJAR BAHARU IPT

TAKLIMAT PINJAMAN PENDIDIKAN PTPTN KEPADA PELAJAR BAHARU IPT TAKLIMAT PINJAMAN PENDIDIKAN PTPTN KEPADA PELAJAR BAHARU IPT 1 LATAR BELAKANG Penubuhan Ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional1997 (Akta566) yang mula berkuatkuasa pada1

Lebih terperinci

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jumlah Kekosongan Jawatan - KONTRAK: 1 Penempatan

Lebih terperinci

SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA (SPP1M) LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA

SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA (SPP1M) LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA 1. Kerajaan telah memperkenalkan dasar 1Malaysia, dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan ekonomi pendapatan tinggi agar rakyat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH LANJUTAN / SARJANA / PhD / KURSUS PROFESIONAL BAGI WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Dermasiswa B40 Tahun 2017? Program Dermasiswa B40 mula diperkenalkan pada tahun 2016 di bawah Model Baharu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 1. Latar Belakang Mesyuarat Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi Bil. 11/2014 bertarikh 7 Julai 2014 telah bersetuju untuk mengadakan Higher Education

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA BAGI ANAK WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI SELANGOR 1. PENGENALAN Tabung Pendidikan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN GRADUAN MAJLIS KONVOKESYEN KE POLITEKNIK MUKAH

BUKU PANDUAN GRADUAN MAJLIS KONVOKESYEN KE POLITEKNIK MUKAH 1 Yuran Majlis BUKU PANDUAN GRADUAN Semua graduan yang layak menerima sijil/diploma pada Majlis Konvokesyen Ke-10 adalah dikehendaki untuk membuat pembayaran Yuran Majlis Konvokesyen sebelum membuat pengesahan

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PINDAAN PERTAMA BERKUATKUASA: 1 DISEMBER 2013 1 1.0 PENDAHULUAN Pemberian pindahan kredit

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20

KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20 TEKS UCAPAN MAJLIS KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20 YANG BERBAHAGIA PROF MADYA DR ABDUL RAHMAN ABDUL RAZAK SHAIK KETUA PENGARAH MAKTAB KOPERASI MALAYSIA DI DEWAN SERBAGUNA, ARAS G, KPDNKK PUTRAJAYA

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA, UTMSPACE http://www.utmspace.edu.my EDISI 1 KELUARAN 2016 Pusat Pengajian Diploma SPACE Universiti

Lebih terperinci

BIL PERKARA MAKLUMAT RUJUKAN

BIL PERKARA MAKLUMAT RUJUKAN Page1 Saudara/i, Rujukan kami : PPD/019/JHEP/B21 JLD 5 (3) Tarikh : 30 April 2018 MAKLUMAT LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR SESI JUN 2018 Berikut makluman kepada semua pelajar senior : (i) (ii) Arahan lapor diri

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

Sustainable Education 54

Sustainable Education 54 Sustainable Education 54 AMALAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KALANGAN PENSYARAH, PELAJAR & PEKERJA KAFETERIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU- KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM Fazida binti Haji Othman Jabatan Sains Sosial,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN PERCUMA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK/VOKASIONAL TAHUN 2010 KANDUNGAN 1. Maklumat Kemasukan Ke Sekolah Menengah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tuan/Puan, Mesyuarat Profesional KPM yang dipengerusikan oleh

Lebih terperinci

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS) Rujukan Iklan : Bilangan 6 Tahun 2017 Tarikh Siaran : 07-22 September 2017 IKLAN JAWATAN KOSONG Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) merupakan sebuah perbadanan yang ditubuhkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

ANUGERAH BIASISWA LUAR NEGARA PNB 2018

ANUGERAH BIASISWA LUAR NEGARA PNB 2018 NAMA PEMOHON: ANUGERAH BIASISWA LUAR NEGARA PNB 08 BAHAGIAN I: ARAHAN KEPADA PEMOHON/PELAJAR Lengkapkan SEMUA butiran di dalam borang permohonan biasiswa Sertakan salinan slip keputusan SPM 07 dan salinan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes Oleh Yahya Buntat Zakaria Mohd. Yusof Samsuri Abdul rahman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-08 KOD AMALAN E-PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- Program Sarjana Muda dan Diploma separuh masa UTM.

Lebih terperinci

TAWARAN PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN

TAWARAN PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN TAWARAN PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2017 PENGENALAN Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon

Lebih terperinci

MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah seperti

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SEMPENA MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL KERJAYA UTeM 2010 9 MAC 2010, JAM 11.00 PG PUSAT PERSATUAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN MALAYSIA. Ruj. Kami: KPT.JPP(0) 601-1/2/14 ( ) Tarikh : L\Disember Semua Pengarah Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia.

KEMENTERIAN MALAYSIA. Ruj. Kami: KPT.JPP(0) 601-1/2/14 ( ) Tarikh : L\Disember Semua Pengarah Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI) JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Galeria PJH, Aras 5, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4, 62100 Putrajaya

Lebih terperinci