KAMUS MENDOAKAN ORANG. Ditulis secara kolektif oleh: El-Ikwan El-'Asyarah El-Kamelah (Santri-santri Ma'had Al-Islam Surakarta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KAMUS MENDOAKAN ORANG. Ditulis secara kolektif oleh: El-Ikwan El-'Asyarah El-Kamelah (Santri-santri Ma'had Al-Islam Surakarta)"

Transkripsi

1 KAMUS MENDOAKAN ORANG Buku ke-1 Ditulis secara kolektif oleh: El-Ikwan El-'Asyarah El-Kamelah (Santri-santri Ma'had Al-Islam Surakarta) Editor: Mochamed Abu Zaidan el-hafizh el-mahfouzh Cetakan II: Dzul Qa'dah 1429 H Diterbitkan oleh: Pustaka SYEIKH AL-ALBANI Surakarta Jl. Teratai I/33 Solo Telp DAFTAR ISI Mendoakan Anak-anak dari Kejelekan Mendoakan Mayit Setelah Memejamkan Matanya Mendoakan Orang Berbuat Baik Kepada Kita (Ucapan Terima Kasih Islami) Mendoakan Orang Berjual Beli di Dalam Masjid Mendoakan Orang Bersin Mendoakan Orang Datang dari Safar/Jihad Mendoakan Orang Disengat Kalajengking Mendoakan Orang Kelahiran Mendoakan Orang Kematian Mendoakan Orang Memakai Baju Baru Mendoakan Orang Mengumumkan Kehilangan Barangnya di Dalam Masjid Mendoakan Orang Menyerahkan Harta Zakatnya Mendoakan Orang Sakit Parah/Kritis Mendoakan Orang yang Akan Ditegur Mendoakan Orang yang Ditinggal Bersafar Mendoakan Orang yang Hendak Bersafar Mendoakan Orang yang Memberi Buka Puasa Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan Sebelum Bersafar Mendoakan Orang yang Menawarkan Pemberian

2 Mendoakan Orang yang Mencintai Kita Karena Alloh Mendoakan Orang yang Menyampaikan Salam Mendoakan Pengantin Mendoakan Setan yang Membisikkan Kesesatan Mendoakan Setan yang Menampakkan Diri Pengantar Bismillâh, walhamdulillâh, was shalâtu was salâmu 'alâ Rasûlillâh, wa Nasyhadu an lâ ilâha Illallâh, ammâ ba'du: Di hadapan Anda adalah buku pertama terbitan Pustaka "Syeikh Al-Albani" Surakarta, berupa Kamus untuk Mendoakan Orang; yang ditulis dengan bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih atau hasan dari Nabi saw. Hanya beberapa doa yang bersumberkan dari selain kedua sumber tersebut karena memang tidak terdapat di sana, sehingga kami ambilkan dari penjelasan para ulama` baik dari kalangan sahabat Nabi saw atau generasi setelah mereka. Semoga dengan hadirnya kamus ini corak kehidupan kaum muslimin mengalami sedikit perubahan yaitu dalam hal saling mendoakan sesama muslim dengan doa-doa yang syar'i. Âmîn yâ Rabbal 'âlamîn. Walhamdulillâhi Rabbil 'âlamîn. Surakarta, 4 Dzul Qa'dah 1429 H Mendoakan Anak-anak dari Kejelekan A'uudzu bi Kalimaatillaahit taammati min kulli syaithaanin wa haammatin wa min kulli 'ainin laammah. Aku memperlindungkanmu dengan Kalimatkalimat Alloh yang sempurna dari setiap

3 setan, setiap binatang berbisa, dan setiap mata yang berbahaya. Mendoakan Mayit Setelah Memejamkan Matanya kuburannya, dan sinarilah ia dalam kuburnya. Mendoakan Orang Berbuat Baik Kepada Kita (Ucapan Terima Kasih Islami) Jazaakalloohu khairan. Alloohummaghfir li (disebutkan namanya), warfa' darajatahu fil mahdiyyiin, wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghaabiriin, waghfir lanaa wa lahu yaa Rabbal 'aalamiin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fih. Ya Alloh, ampunilah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia pada orang-orang yang ditinggal, ampunilah kami dan dia wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah "Semoga Alloh membalasmu dengan kebaikan." Mendoakan Orang Berjual Beli di Dalam Masjid Laa arbahalloohu tijaarataka. Semoga Alloh tidak memberikan untung dalam perniagaan Anda ini.

4 Mendoakan Orang Bersin Yarhamukallah, tetapi dijawab dengan: Yarhamukallooh. Mendoakan Orang Pulang dari Perang Semoga Alloh merahmati Anda. Orang yang bersin menjawab: Yahdiikumullooh wa yushlihu baalakum. Semoga Alloh menunjukimu dan memperbaiki kondisimu. Keterangan: 1. Bila bersinnya 3x atau lebih, maka tidak didoakan lagi karena dia sedang terkena flu atau sebab lain. 2. Bila yang bersin non muslim dan dia mengucapkan hamdalah juga, maka tidak dijawab dengan Assalaamu 'alaika wa Rahmatulloohi wa barakaatuh. Alhamdulillaahilladzii a'azzaka wa akramak. Semoga keselamatan, rahmat Alloh, dan berkah-nya senantiasa menyertaimu. Segala puji hanya milik Alloh yang telah memberimu kehormatan dan kemuliaan. Mendoakan Orang Pulang dari Safar

5 Alhamdulillaahil ladzii sallamak. (atau doa yang semisal ini) Segala puji hanya bagi Alloh yang telah menganugerahimu keselamatan. Mendoakan Orang Disengat Kalajengking Lakukan hal-hal berikut secara urut: 1. Larutkan garam dalam segelas air. 2. Tuangkan pada bagian yang terkena sengatan kalajengking. 3. Usap-usapkan air garam pada bagian tersebut, sambil dibacakan surahsurah berikut: Bila orang yang disengat kalajengking mampu melakukan sendiri ruqyah di atas hendaklah dia sendiri yang melakukannya, agar sesuai betul dengan yang dilakukan oleh Nabi saw. Bila yang tersengat adalah anak kecil misalnya, bila dia tidak mampu melakukannya sendiri hendaklah orang lain yang memperlakukan sunnah ini kepadanya. Wallahu A lam. Mendoakan Orang Kelahiran Baarakalloohu laka fil mauhuubi laka, wa syakartal Waahiba, wa balagha asyuddahu, wa ruziqta birrah. Perhatian! Semoga Alloh memberkahimu pada anak yang dianugerahkan kepadamu, dan kamu dapat bersyukur kepada Dzat yang menganugerahi. Semoga dia mencapai usia

6 dewasa, dan dijadikan sebagai anak yang berbakti kepadamu. Mendoakan Orang Kematian A'zahamalloohu ajraka, wa ahsana 'azaa`aka wa ghafara limayyitik. Semoga Alloh membesarkan pahalamu, memperbagus kesabaranmu, dan mengampuni mayitmu. Bila yang mati non muslim sedangkan keluarganya muslim, kita doakan: A'zahamalloohu ajraka, wa ahsana 'azaa`aka. (Semoga Alloh membesarkan pahalamu, memperbagus kesabaranmu). Bila yang mati muslim sedangkan keluarganya non muslim, kita doakan: "Semoga Alloh memperbagus kesabaranmu dan mengampuni mayitmu." Bila yang mati non muslim dan keluarganya juga non muslim, kita doakan: "Semoga Alloh memberi ganti yang baik kepadamu. (Maksudnya: yang beragama Islam)" Mendoakan Orang Memakai Baju Baru Ilbas jadiidan, wa 'isy hamiidan, wa mut syahiidan, yu'thikalloohu qurrata 'ainin fid dun-yaa wal aakhirah.

7 Semoga Anda mengenakan pakaian ini dalam keadaan selalu baru, semoga Anda dapat hidup di dunia sebagai orang yang terpuji, dan mati dalam keadaan syahid, sehingga Alloh akan memberimu penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Mendoakan Orang Mengumumkan Kehilangan Barangnya di Dalam Masjid Laa raddalloohu 'alaik. Semoga Alloh tidak mengembalikannya kepadamu. Mendoakan Orang Menyerahkan Harta Zakat/sedekahnya Ya Alloh, berikanlah shalawat kepada keluarga. Mendoakan Orang Sakit Parah/Kritis As`alulloohal 'Adziim Rabbal 'Arsyil 'Adziim, an yasyfiyak. Aku memohon kepada Alloh yang Mahaagung; Rabb bagi singgasana 'Arsy yang agung, agar Dia berkenan menyembuhkan Anda. Mendoakan Orang yang Akan Ditegur Alloohumma shalli 'alaa aali (sebutkan namanya). 'Afalloohu 'anka. (lalu ditegur) Semoga Alloh memaafkan Anda.

8 (Kemudian barulah ditegur) Mendoakan Orang yang Ditinggal Bersafar Kutitipkan kepada Alloh agama Anda, amanat Anda, dan amalan-amalan terakhir Anda. Mendoakan Orang yang Memberi Buka Puasa Astaudi'ukalloohalladzii laa tadhii'u wadaa`i'uh. Aku menitipkanmu kepada Alloh yang tidak akan sia-sia sesuatu yang dititipkan kepada- Nya. Mendoakan Orang yang Hendak Bersafar Astaudi'ullooha diinakum wa amaanatakum wa khawaatiima a'maalikum. Afthara 'indakumus shaa`imuun, wa akala tha'aamakumul abraar, wa shallat 'alaikumul malaa`ikah. "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat Anda, semoga orang-orang yang baik menyantap makanan Anda, dan semoga para malaikat membacakan shalawat untuk Anda. Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan

9 Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan Sebelum Bersafar Alloohummaghfir li (sebutkan namanya) maa taqaddama min dzanbihi wa maa ta`akhkhara, wa maa asarra wa maa a'lan. Ya Alloh, ampunilah segala dosanya yang telah lewat dan akan datang, juga yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bila yang didoakan perempuan: Zawwadakalloohut taqwa, wa ghafara dzanbaka, wa yassara lakal khaira haitsu maa kunta. Semoga Alloh membekali Anda dengan taqwa, mengampuni dosa Anda, dan mempermudah segala kebaikan bagi Anda di manapun berada. Bila yang didoakan orang banyak: Mendoakan Orang yang Menawarkan Pemberian Baarakallahu laka fi maalika.

10 Semoga Alloh memberkahi Anda di dalam harta Anda. (atau sebutkan barang yang akan diberikan kepada Anda) "Semoga keselamatan dan rahat Alloh senantiasa menyertainya juga." Mendoakan Pengantin Mendoakan Orang yang Mencintai Kita Karena Alloh Ahabbakalladzii ahbabtanii lah. Semoga Dzat yang Anda mencintaiku karena- Nya juga mencintai Anda. Mendoakan Orang yang Menyampaikan Salam Baarakalloohu laka, wa baaraka 'alaika, wa jama'a bainakumaa fii khair. Semoga Alloh memberkahi Anda dan senantiasa memberkahi Anda, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mendoakan Setan yang Membisikkan Kesesatan Wa 'alaihis salaamu wa rahmatullooh. Aamantu billaahi wa rusulih.

11 Aku telah beriman kepada Alloh dan para rasul-nya. Mendoakan Setan yang Menampakkan Diri x3 A'uudzu billaahi minka, al'anuka bi la'natillah (3x). Aku berlindung kepada Alloh. Aku melaknatimu dengan laknat dari Alloh (dibaca 3x). DALIL-DALIL DARI HADITS SHAHIH & HASAN Mendoakan Anak-anak dari Kejelekan 3213 Ibnu 'Abbas ra berkata, Adalah Nabi saw memberi doa perlindungan kepada Hasan dan Husain, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya bapakmu (maksudnya Nabi Ibrahim as) memberikan doa perlindungan ini kepada Isma'il dan Ishaq." Yaitu doa: "Aku memperlindungkan kalian berdua kepada kalimat-kalimat Alloh, dari setiap setan, binatang berbisa, dan setiap mata yang membahayakan orang yang dilihatnya." HR

12 Bukhari nomor 3120 (nomor di dalam Maktabah as-syamilah). Mendoakan Mayit Setelah Memejamkan Matanya 2211 Ummi Salamah bercerita, "Rasulullah saw masuk ke tempat Abu Salamah, sementara matanya telah melirik ke atas (sudah wafat), maka beliau memejamkan matanya kemudian menjelaskan, "Sesungguhnya roh itu bila dicabut, mata membuntutinya." Maka beberapa orang dari keluarga Abu Salamah berteriak histeris. Maka beliau menasihati, "Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri; berdoalah hanya dengan kebaikan, sebab para malaikat mengamini segala yang kalian ucapkan." Kemudian beliau mendoakan, "Ya Alloh ampunilah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di kalangan orangorang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia pada orang-orang yang ditinggal, ampunilah kami dan dia wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah kuburannya, dan sinarilah ia dalam kuburnya." HR Muslim nomor Mendoakan Orang Berbuat Baik Kepada Kita (Ucapan Terima Kasih Islami)

13 2521 Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah saw bersabda, Siapa yang mendapatkan perlakuan baik dari seseorang lantas ia berterima kasih kepadanya dengan mengucapkan Semoga Alloh membalasmu dengan kebaikan, berarti ia telah memujinya dengan pujian yang sempurna. HR Turmudzi nomor Turmudzi menyatakan bahwa hadits ini hasan jayyid (baik) namun gharib (asing) Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid maka katakanlah, "Semoga Alloh tidak memberikan keuntungan dalam jual-beli Anda." Dan bila kalian melihat orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di dalam masjid maka ucapkanlah, "Semoga Alloh tidak mengembalikannya kepada Anda." HR Turmudzi nomor Mendoakan Orang Bersin Mendoakan Orang Berjual Beli di Dalam Masjid

14 2525 Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Bila seseorang dari kalian bersin, hendaklah dia ucapkan: "Segala puji hanya bagi Alloh", dan hendaklah saudaranya (sesama muslim) atau temannya mendoakannya, "Semoga Alloh merahmati Anda." Bila dia mendoakannya seperti itu, hendaklah dia membalas doanya: "Semoga Alloh senantiasa menunjuki Anda dan memperbaiki kondisi Anda." HR Bukhari nomor Abu Burdah dari bapaknya berkata, "Kaum yahudi dahulu pura-pura bersin di hadapan Nabi saw dengan harapan agar beliau mendoakan mereka, "Semoga Alloh merahmati kalian," namun ternyata beliau mendoakan mereka, "Semoga Alloh senantiasa menunjuki Anda dan memperbaiki kondisi Anda." HR Abu Dawud nomor 4381 dan Turmudzi nomor 2663, dengan isnad yang baik Salamah bin Akwa' bercerita bahwa dia mendengar Nabi saw ketika ada seorang lelaki bersin di hadapan beliau, maka beliau

15 mendoakan, "Semoga Alloh merahmati Anda." Kemudian dia bersin lagi, maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, "Orang ini terkena flu." HR Muslim nomor Dalam riwayat Turmudzi, Nabi saw mengucapkan pada bersin yang ketiga, "Dia terkena flu." Mendoakan Orang Pulang dari Perang Alloh, dan berkah-berkah-nya senantiasa menyertai Anda. Segala puji hanya bagi Alloh yang telah memberi Anda kemuliaan dan kehormatan." HR Abu Dawud nomor 3623; hadits shahih. Mendoakan Orang Pulang dari Safar Imam Nawawi menulis dalam al- Adzkar: 3513 Ummul mu`minin 'Aisyah ra berkata, "Suatu kali Rasulullah saw keluar untuk berperang, dan aku menunggu-nunggu kedatangan beliau lalu ketika beliau telah datang, aku menyambut kedatangan beliau dan kudoakan, "Semoga keselamatan, rahmat Bab Apa yang Diucapkan Kepada Orang yang Datang dari Bepergian. Adalah mustahabb (disukai) untuk diucapkan kepadanya, "Segala puji hanya bagi Alloh yang telah memberikan keselamatan kepada Anda." Atau: "Segala puji hanya bagi Alloh

16 yang telah membereskan keperluan Anda," atau doa semisal. Alloh Ta'ala menegaskan, "Sungguh jika kalian bersyukur pasti Aku menambahkan (nikmat) kepada kalian." Q.S. Ibrahim ayat 7. Mendoakan Orang Disengat Kalajengking Dari 'Ali, dia bercerita, "Tatkala Rasulullah saw pada suatu malam melakukan shalat lalu meletakkan tangan beliau ke tanah, lantas seekor kalajengking menyengat beliau. Maka beliau meraihnya dengan sandal beliau lalu membunuhnya. Tatkala telah selesai beliau berkata, "Semoga Alloh melaknat. Dia tidak membiarkan orang yang shalat atau tidak, dan nabi atau bukan." Kemudian beliau meminta garam dan air lalu meletakkannya pada sebuah wadah, kemudian menuangkannya pada jari beliau pada area yang disengat, dan beliau mengusapnya sambil memperlidungkannya dengan dua surah Mu'awwidzatain (surah al- Falaq dan an-nas.)" HR Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam riwayat Thabarani: "Beliau membaca surah al-kafirun, al-falaq, dan an-nas." Hadits shahih.

17 Mendoakan Orang Kelahiran Imam Nawawi menulis dalam al- Adzkar: dijadikan sebagai anak yang berbakti kepadamu." Disukai untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang kelahiran anak. Teman-teman kami (dalam madzhab Syafi'i) menjelaskan, "Disukai untuk didoakan kepadanya dengan ucapan selamat yang diriwayatkan dari Husain ra, bahwa dia mengajarkan kepada seseorang doa untuk yang kelahiran anak, "Ucapkanlah: "Semoga Alloh memberkahimu pada anak yang dianugerahkan kepadamu, dan kamu dapat bersyukur kepada Dzat yang menganugerahi. Semoga dia mencapai usia dewasa, dan 123 Disukai bahwa orang yang dianugerahi anak menjawab, "Semoga Alloh memberkahi Anda dan senantiasa memberkahi Anda. Semoga Alloh membalas Anda dengan kebaikan dan menganugerahkan anak juga." Atau: "Semoga Alloh memperbanyak pahala Anda", dan doa semisal ini. Mendoakan Orang Kematian

18 'Semoga Alloh memberikan ganti untukmu." (Al-Adzkar nomor 447) Mendoakan Orang Memakai Baju Baru "Adapun lafal ta'ziyah, maka tidak ada batasannya. Jadi dengan lafal apapun dia menghibur, ta'ziyah sudah terjadi. Para sahabat kami menyukai bahwa penta'ziyah mengatakan dalam memberikan ta'ziyah kepada orang muslim untuk mayit yang muslim juga dengan doa: 'SEMOGA ALLOH MEMBESARKAN PAHALAMU, MEMPERBAGUS KESABARANMU, DAN MENGAMPUNI MAYITMU.' Sedangkan untuk memberikan ta'ziyah kepada orang muslim untuk mayit yang kafir: 'Semoga Alloh membesarkan pahalamu dan memperbagus kesabaranmu'. Sedangkan untuk memberikan ta'ziyah kepada orang kafir untuk mayit yang muslim: 'Semoga Alloh memperbagus kesabaranmu dan mengampuni mayitmu'. Sedangkan kepada orang kafir untuk mayit yang kafir juga: Dari seorang lelaki asal Muzainah, bahwa Rasulullah saw melihat 'Umar ra memakai baju yang tidak baru, maka beliau bertanya, "Apakah baju Anda ini baru?" Dia menjawab, "Tidak baru wahai Rasulullah." Rasulullah saw mendoakan, "Semoga Anda mengenakan pakaian ini dalam keadaan selalu baru, 5

19 semoga Anda dapat hidup di dunia sebagai orang yang terpuji, dan mati dalam keadaan syahid, sehingga Alloh akan memberimu penyejuk mata di dunia dan di akhirat. HR Ibnu Abi Syaibah. Mendoakan Orang Mengumumkan Kehilangan Barangnya di Dalam Masjid 2121 Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bila kalian melihat di dalam masjid orang yang mengumumkan barangnya yang, maka doakanlah, "Semoga Alloh tidak mengembalikannya kepada Anda." HR Turmudzi. Mendoakan Orang Menyerahkan Harta Zakat/sedekahnya 'Abdullah bin Abi Aufa berkata, Nabi saw bila ada suatu kaum datang kepada beliau membawa harta sedekah mereka, beliau mendoakan, "Ya Alloh, berikanlah shalawat kepada keluarga fulan." Lalu suatu hari bapakku datang membawa sedekah, maka beliau mendoakan, "Ya Alloh berikanlah shalawat untuk keluarga Abi Aufa." Muttafaqun 'alaih. Mendoakan Orang Sakit Parah/Kritis

20 Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Siapa pun yang menjenguk orang sakit yang belum ditetapkan tiba ajalnya, lalu dia mengucapkan doa sebanyak 7 kali, "Aku memohon kepada Alloh yang Mahaagung; Rabb bagi Singgasana 'Arsy yang Agung, agar Dia berkenan menyembuhkan Anda", niscaya Alloh menyembuhkannya dari penyakitnya tersebut. HR Abu Dawud dengan isnad yang shahih. Mendoakan Orang yang Akan Ditegur izin kepada mereka?! (Janganlah memberi izin) hingga jelas bagi Anda orang-orang yang jujur dan Anda juga tahu siapa-siapa yang mengibul." Q.S. at-taubah (9): 43. Mendoakan Orang yang Ditinggal Bersafar 1122 Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw berpamitan kepadaku, maka beliau bersabda, "Kutitipkan Anda kepada Alloh; Dzat yang senantiasa menjaga segala yang dititipkan kepadanya." HR Ibnu Majah. Mendoakan Orang yang Hendak Bersafar 23 "Semoga Alloh memaafkan Anda (wahai Rasulullah). Mengapakah Anda memberikan

21 'Abdullah al-khathmi berkata, "Rasulullah saw bila hendak melepas kepergian suatu pasukan perang beliau mendoakan, "Kutitipkan kepada Alloh agama, amanah, dan amal-amal terakhir kalian." HR Abu Dawud; hadits shahih. Mendoakan Orang yang Memberi Buka Puasa 225 Dari Anas, bahwa Nabi saw datang kepada Sa'd bin 'Ubadah, maka dia menghidangkan roti dan minyak (untuk lauknya), lalu Nabi saw makan kemudian mendoakan, "Orangorang yang berpuasa telah berbuka di tempat Anda, semoga orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan semoga para malaikat membacakan shalawat untuk Anda. (Lihat doa ini pada: Adabuz Zifaf halaman 91-92) Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan 3325

22 kali melakukan shalat." HR Bazzar; hadits hasan. Mendoakan Orang yang Meminta Didoakan Sebelum Bersafar 1521 'Aisyah berkata, "Saat kulihat Nabi saw dalam kondisi senang, aku mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah berdoalah untukku." Beliau mendoakan, "Ya Alloh ampunilah 'Aisyah segala dosanya yang telah lewat dan akan datang, dan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terangterangan." Maka 'Aisyah tertawa senang hingga kepalanya tertunduk pada pangkuan Rasulullah saw. Maka beliau bertanya, "Apakah doaku membahagiakanmu?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin doa Anda tidak membahagiakanku?" Beliau bersabda, "Demi Alloh, sungguh itulah doa yang kupanjatkan untuk kebaikan umatku setiap 3355 Anas berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi saw lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku hendak bersafar maka berilah bekal." Beliau mendoakan, "Semoga Alloh membekali Anda dengan taqwa." Dia berkata, "Tambahilah." Beliau mendoakan, "Dan semoga Dia mengampuni dosa Anda." Dia berkata lagi, "Sungguh tambahilah lagi." Beliau mendoakan, "Dan semoga Dia

23 memudahkan segala kebaikan untuk Anda di mana pun Anda berada." Mendoakan Orang yang Menawarkan Pemberian hartamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." (Maksudnya: dia menolak pemberian yang ditawarkan dan akan mencari nafkah secara mandiri di pasar). HR Bukhari. Mendoakan Orang yang Mencintai Kita Karena Alloh 2531 Anas ra bercerita, "'Abdurrahman bin 'Auf tiba di Madinah, lalu Nabi saw mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Rabi' al-anshari. Sa'd adalah orang kaya, maka dia katakan kepada 'Abdurrahman, "Kubagi separuh hartaku untukmu, dan akan kunikahkan engkau (dengan sebagian istriistriku)." 'Abdurrahman menjawab, "Semoga Alloh memberkahimu di dalam istri dan Dari Anas bin Malik, bahwa seorang lelaki duduk di dekat Nabi saw, lalu ada seorang lelaki lewat, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang ini (karena kebaikan-kebaikannya)." Nabi saw bertanya, "Sudahkah Anda beritahukan kepadanya?" Dia menjawab, "Belum." Beliau

24 memerintahkan, "Beritahukanlah kepadanya." Maka dia pun membuntuti orang itu lalu berkata, "Sungguh aku mencintai Anda karena Alloh." Maka orang itu mendoakan, "Semoga Dzat yang Anda mencintaiku karena-nya juga mencintai Anda." HR Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Mendoakan Orang yang Menyampaikan Salam Dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw berkata kepadanya, "Sesungguhnya Jibril menitipkan salam untukmu." 'Aisyah menjawab, "Dan semoga keselamatan dan rahat Alloh senantiasa menyertainya juga." Muttafaqun 'alaih Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bila mendoakan pengantin baru beliau mengatakan, "Semoga Alloh memberkahi Anda dan senantiasa memberkahi Anda, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." HR Abu Dawud nomor 1819, Turmudzi nomor 1011, dan Ibnu Majah nomor 1895, dengan sanad-sanad yang shahih. Mendoakan Pengantin

25 kuda membuntutiku dari belakang. Lalu aku menoleh, dan ternyata Rasulullah saw. Beliau bertanya, "Apa yang menjadikanmu terburu-buru?" Kujawab, "Aku baru saja menikah." Beliau bertanya, "Menikahi gadis perawan atau janda?" Kujawab, "Janda." Beliau menegur, "Mengapa bukan gadis perawan saja, sehingga engkau bergurau dengannya dan dia membalas gurauan Anda." Lalu ketika kami telah tiba di Madinah, kami hendak langsung masuk rumah. Beliau menasihatkan, "Bersabarlah hingga waktu isya`, supaya istri sempat menyisiri rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Lakukanlah persetubuhan untuk mendapatkan anak, lakukanlah persetubuhan untuk mendapatkan anak wahai Jabir." HR Bukhari. Mendoakan Setan yang Membisikkan Kesesatan Jabir bercerita, "Dulu aku menyertai Rasulullah dalam suatu peperangan, lalu ketika pulang aku mempercepat ontaku yang lambat, maka ada seorang penunggang

26 12335 Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya seseorang dari kalian didatangi oleh setan, lalu dia membisikkan, "Siapa yang menciptakanmu?" Dia menjawab, "Alloh." Lalu dia bisikkan lagi, "Lalu siapakah gerangan yang menciptakan Alloh?" Maka bila seseorang dari kalian mendapati hal itu, hendaklah dia membaca: "Aku telah beriman kepada Alloh dan para rasul-nya". Sesungguhnya kalimat ini dapat menghilangkan bisikan setan itu. Mendoakan Setan yang Menampakkan Diri 123 Abu Darda` berkata, "Rasulullah saw berdiri, lalu kami dengar beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Alloh darimu." Kemudian beliau bersabda, "Kulaknati kamu dengan laknat dari Alloh (3x)", dan beliau mengulurkan tangan seolah-olah sedang mengambil sesuatu. Tatkala shalat telah usai kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami dengar Anda tadi mengucapkan saat shalat sesuatu yang belum pernah kami dengar

27 sebelumnya, dan kami juga melihat Anda mengulurkan tangan." Beliau menjelaskan, "Sesungguhnya iblis musuh Alloh datang membawa obor api untuk ditimpukkan ke wajahku, maka kudoakan: Aku berlindung kepada Alloh darimu (3x)" kemudian kukatakan, "Kulaknati kamu dengan laknat yang sempurna dari Alloh (3x) namun dia tidak mau mundur. Kemudian aku ingin menangkapnya. Demi Alloh, seandainya tidak karena doa saudaraku Sulaiman, sungguh esok pagi dia terborgol dan dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah." Keterangan: Doa Nabi Sulaiman as adalah: "Wahai Rabbku, ampunilah aku, dan berikanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun selainku. Sesungguhnya Engkau Mahapemberi." Wallahu A'lam, wa 'ilmuhu atamm. Walhamdulillahi 'ala mâ 'allam. Subhânakallâhumma Rabbanâ wa bihamdika, asyhadu an lâ ilâha illâ Anta, astaghfiruka wa atûbu ilaik. REFERENSI: 1. Al-Qur`an Al-Karim. 2. Shahih al-bukhari, karya Imam al- Bukhari. 3. Shahih Muslim, karya Imam Muslim. 4. Sunan Abi Dawud, karya Abu Dawud. 5. Sunan Tirmidzi, karya Tirmidzi. 6. Sunan Nasa`I, karya Nasa`i. 7. Sunan Ibni Majah, karya Ibnu Majah. 8. Musnad Ahmad, karya Imam Ahmad. 9. Al-Adzkar al-muntakhabah, karya Imam an-nawawi. 10. Al-Maktabah asy-syamilah. 11. Dan lain-lain. Pemesanan buku hubungi: d/a. Perpustakaan wakaf "Syeikh Al-Albani" SKA.

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa

Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor Ternyata Hari Jum at itu Ternyata Hari Jum at itu Istimewa Penyusun: Ummu Aufa Muraja ah: Ustadz Abu Salman Saudariku, kabar gembira untuk kita

Lebih terperinci

Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke atas. (Shahih Muslim No.3189)

Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke atas. (Shahih Muslim No.3189) Kitab Hudud 1. Hudud pencurian dan nisabnya Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke atas. (Shahih Muslim No.3189) Hadis

Lebih terperinci

E٤٢ J٣٣ W F : :

E٤٢ J٣٣ W F : : [ ] E٤٢ J٣٣ W F : : Masyarakat yang bersih, yang tidak dipenuhi berbagai berita adalah masyarakat yang selamat serta terjaga, dan yang melakukan maksiat tetap tertutup dengan tutupan Allah atasnya hingga

Lebih terperinci

Adab Menjenguk Orang Sakit

Adab Menjenguk Orang Sakit Adab Menjenguk Orang Sakit [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Majid bin Su'ud al- Ausyan Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Adab Menjenguk

Lebih terperinci

Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya

Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya Berikut ini adalah beberapa kekhususan-kekhususan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak dimiliki oleh umatnya

Lebih terperinci

ISTRI-ISTRI PENGHUNI SURGA

ISTRI-ISTRI PENGHUNI SURGA I. PENDAHULUAN ISTRI-ISTRI PENGHUNI SURGA Allah melebihkan kaum laki-laki dibanding para wanita dalam firman-nya : [ 34 : ] { Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah

Lebih terperinci

Berbakti Sepanjang Masa Kepada Kedua Orang Tua

Berbakti Sepanjang Masa Kepada Kedua Orang Tua Berbakti Sepanjang Masa Kepada Kedua Orang Tua Masing banyak orang yang ragu untuk melanjutkan aktivitas birrul wâlidain (berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua), setelah keduanya berpulang

Lebih terperinci

Bukti Cinta Kepada Nabi

Bukti Cinta Kepada Nabi Bukti Cinta Kepada Nabi Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43) Mari sholat berjamaah Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang ruku (Al Baqarah : 43) Jangan Sia-Siakan Shalat Allah SWT berfirman:. Maka datanglah sesudah mereka,

Lebih terperinci

Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai

Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:

Lebih terperinci

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Khutbah Pertama???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta ala berfirman (yang artinya), Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya (QS. Al Mu`minun : 1-2) Allah Ta ala juga

Lebih terperinci

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed TAWASSUL Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan yang sangat besar di dunia dan akhirat, kita perlu mengetahui secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi

Lebih terperinci

3 Wasiat Agung Rasulullah

3 Wasiat Agung Rasulullah 3 Wasiat Agung Rasulullah Dalam keseharian kita, tidak disangsikan lagi, kita adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa menzalimi diri kita sendiri, melanggar perintah Allah atau meninggalkan kewajiban

Lebih terperinci

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H Pengantar: Ramadhan 1434 H segera tiba. Sepantasnya kaum Muslim bergembira menyambutnya. Sebab di dalamnya penuh dengan pahala. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kaum Muslim bisa meraih ketakwaan.

Lebih terperinci

SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH. Ust. H. Ahmad Yani, MA. Kondisi Manusia Menghadapi Musibah

SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH. Ust. H. Ahmad Yani, MA. Kondisi Manusia Menghadapi Musibah SIKAP MUSLIM MENGHADAPI MUSIBAH Ust. H. Ahmad Yani, MA Kondisi Manusia Menghadapi Musibah Setiap manusia di Dunia ini pasti pernah melewati masa-masa ujian dari Allah SWT. Beragam ujian yang dialami manusia

Lebih terperinci

E٤٨٤ J٤٧٧ W F : :

E٤٨٤ J٤٧٧ W F : : [ ] E٤٨٤ J٤٧٧ W F : : MENGHORMATI ORANG LAIN "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda dari kami." Orang yang paling pantas dihormati dan dihargai

Lebih terperinci

DI BULAN SUCI RAMADHAN

DI BULAN SUCI RAMADHAN AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN Disusun Oleh: Mohammad Iqbal Ghazali. MA Murajaah : Abu Ziyad ا عمال رمضانية Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007 AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN

Lebih terperinci

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini:

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل بعد: أما Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini: Melihat adanya semangat dari saudara-saudara kami dalam melakukan kebaikan,

Lebih terperinci

Dan kemarahan itu sering menimbulkan perkara-perkara negatif, berupa perkataan maupun perbuatan yang haram.

Dan kemarahan itu sering menimbulkan perkara-perkara negatif, berupa perkataan maupun perbuatan yang haram. Marah Yang Terpuji Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Aku telah meminta hujan dengan Majaadiihus Samaa yang dengannya hujan diturunkan.

Aku telah meminta hujan dengan Majaadiihus Samaa yang dengannya hujan diturunkan. Keutamaan Istighfar Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Diantara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Diantara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Akhlak Rasulullah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:???????????????????????

Lebih terperinci

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah Ramadhan dan Taubat Kepada Allah [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Tim Situs Islam Tanya Jawab Terjemah : Team Indonesia Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Ramadhan dan Taubat

Lebih terperinci

Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan

Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????,???????????????????????????????????,???????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Seribu Satu Sebab Kematian Manusia

Seribu Satu Sebab Kematian Manusia Seribu Satu Sebab Kematian Manusia Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Khutbah Jum'at. Keutamaan Bulan Sya'ban. Bersama Dakwah 1

Khutbah Jum'at. Keutamaan Bulan Sya'ban. Bersama Dakwah 1 Bersama Dakwah 1 KHUTBAH PERTAMA.. * Hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tidak terasa telah enam hari kita bersamanya. Bulan Sya'ban, yang terletak diantara Rajab dan Ramadhan ini seringkali dilalaikan

Lebih terperinci

Pentingnya Menyambung Silaturahmi

Pentingnya Menyambung Silaturahmi Pentingnya Menyambung Silaturahmi Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

E١١٧ J١٠٩ W F : :

E١١٧ J١٠٩ W F : : [ ] E١١٧ J١٠٩ W F : : א MEMBERI KABAR GEMBIRA Berilah kemudahan dan jangan menyusahkan, berilah kabar gembira dan janganlahengkau membuat orang men jauh (Tabsyir atau memberi kabar gembira) adalah slogan

Lebih terperinci

Metode Bijak Memperbaiki Aib

Metode Bijak Memperbaiki Aib Metode Bijak Memperbaiki Aib Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Untuk Berdoa

Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Untuk Berdoa Memaksimalkan Waktu-Waktu Mustajab Untuk Berdoa Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Pentingnya Menyambung Silaturahmi

Pentingnya Menyambung Silaturahmi Pentingnya Menyambung Silaturahmi Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:???????????????????????

Lebih terperinci

Adab Makan. Karya: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi. Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Adab Makan. Karya: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi. Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad Adab Makan لطعا [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Karya: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 لطعا» باللغة لا ند نيسية «تا چگف: مني. بن عبد

Lebih terperinci

DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN

DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN DIANTARA AMALAN UNTUK MEMAKMURKAN RAMADHAN 1. Membaca Al Qur an Bulan Ramadhan itulah bulan yang didalamnya diturunkan Al Qur an yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan-keterangan dari

Lebih terperinci

Adab Bertetangga. Penyusun : Majid bin Su'ud al- Ausyan. Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Adab Bertetangga. Penyusun : Majid bin Su'ud al- Ausyan. Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad Adab Bertetangga [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Majid bin Su'ud al- Ausyan Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Adab Bertetangga Nabi

Lebih terperinci

BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PUASA RAMADHAN

BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PUASA RAMADHAN BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PUASA RAMADHAN NIAT Wajibnya Berniat Puasa Sebelum Terbit Fajar Shadiq (Waktu Subuh) Ketika Puasa Wajib Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam Barangsiapa yang tidak

Lebih terperinci

yuslimu-islaman. Bukti ketundukan kepada Allah SWT itu harus dinyatakan dengan syahadat sebagai sebuah pengakuan dalam diri secara sadar akan

yuslimu-islaman. Bukti ketundukan kepada Allah SWT itu harus dinyatakan dengan syahadat sebagai sebuah pengakuan dalam diri secara sadar akan HADITS KEDUA 4 Arti Hadits / : Dari Umar r.a. juga dia berkata : Ketika kami dudukduduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju

Lebih terperinci

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain Oleh: Muhsin Hariyanto AL-BAIHAQI, dalam kitab Syu ab al-îmân, mengutip hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al- Ash: Ridha Allah bergantung

Lebih terperinci

Barangsiapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia menyukai hendak membaktikannya (mengaqiqahinya), maka hendaklah ia melakukannya.

Barangsiapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia menyukai hendak membaktikannya (mengaqiqahinya), maka hendaklah ia melakukannya. Aqiqah Kelahiran seorang anak bagi sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga. Mengikut sunnah Rasulullah SAW mengadakan aqiqah dan memberikan dagingnya sebagai sedekah kepada

Lebih terperinci

Faktor-faktor Pendorong Mengingat Kematian dan Zuhud Terhadap Dunia Kematian bagi setiap manusia adalah sebuah kepastian yang tak mungkin dihindarkan.

Faktor-faktor Pendorong Mengingat Kematian dan Zuhud Terhadap Dunia Kematian bagi setiap manusia adalah sebuah kepastian yang tak mungkin dihindarkan. MENGINGAT KEMATIAN & Zuhud Terhadap Dunia E א F Disusun Oleh: Imam al-qurthubi Tarjamah: Moh. Iqbal Ghazali Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad ذكر الموت والزهد في الدنيا W א E١٤ ١٤ J١٠ ١٠ W W א א א א א

Lebih terperinci

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116]

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116] Untuk selamat dari siksa neraka, mungkin adalah suatu yang sangat mustahil bagi kita karena memang Mayoritas manusia memang tersesat.dalam Al-Qur an sendiri sudah menegaskan hal itu. Jika kamu mengikuti

Lebih terperinci

Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita

Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Tentang membuat Gambar dan Patung (Brosur cetak ulang)

Tentang membuat Gambar dan Patung (Brosur cetak ulang) MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad,

Lebih terperinci

SUNNAH NABI. Dan dikuatkan dengan Hadist dari Imam Bukhari disalah satu bab yaitu: sunnahnya berwudhu sebelum mandi

SUNNAH NABI. Dan dikuatkan dengan Hadist dari Imam Bukhari disalah satu bab yaitu: sunnahnya berwudhu sebelum mandi SUNNAH NABI Hal yang ingin saya sampaikan dalam kultum pagi hari ini tentang sunnah nabi yang sering disepelekan, saya hanya ingin menyampaikan 9 sunnah dari sekian banyak sunnah diantaranya yaitu : 1.

Lebih terperinci

TAFSIR AL QUR AN UL KARIM

TAFSIR AL QUR AN UL KARIM TAFSIR AL QUR AN UL KARIM aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Tafsir : I. Makna Kalimat Ta awdudz Imam Ibnu Katsir rohimahulloh berkata dalam tafsinya : Al Istiadzah adalah berlindung

Lebih terperinci

Khutbah Jumat Manfaatkan Nikmat Kehidupan

Khutbah Jumat Manfaatkan Nikmat Kehidupan Khutbah Jumat Manfaatkan Nikmat Kehidupan Khutbah Jumat berikut ini berisi nasihat untuk senantiasa memanfaatkan segala kenikmatan hidup ini sebagai bekal dalam menghadapi masa yang akan datang (baca:

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul : Cinta Rasul Penyusun : Ummu Abdillah al-buthoniyah Layout : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Nabi Muhammad shallallahu

Lebih terperinci

: :

: : [ ] : : Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Sehingga sebagian ulama

Lebih terperinci

Jangan Mudah Melaknat dan Mencela

Jangan Mudah Melaknat dan Mencela Jangan Mudah Melaknat dan Mencela Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????

Lebih terperinci

Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan

Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mari Bershalawat Rabu, 07 April 04

Mari Bershalawat Rabu, 07 April 04 Artikel Buletin An-Nur : Mari Bershalawat Rabu, 07 April 04 Allah Subhannahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur an artinya, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-nya bershalawat untuk Nabi. Hai

Lebih terperinci

: : :

: : : [ ] : : : SIFAT DERMAWAN "Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai orang-orang yang pemurah". Di antara sifat karam dan berkorban ada ikatan yang kokoh dan hubungan yang kuat. Mujahid (pejuang) memberikan

Lebih terperinci

Hadits Menuntut Ilmu. Ringkasan Materi. A. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu Hadits 1. Hadits 2. Hadits 3

Hadits Menuntut Ilmu. Ringkasan Materi. A. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu Hadits 1. Hadits 2. Hadits 3 Hadits Menuntut Ilmu 2 Standar Kompetensi : 2. Memahami Ajaran Al Hadits tentang menuntut Ilmu Kompetensi Dasar : 2.1. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu 2.2. Menyebutkan arti Al-Hadits tentang menuntut

Lebih terperinci

Umur Untuk Amal Shaleh

Umur Untuk Amal Shaleh Umur Untuk Amal Shaleh Khotbah Jumat:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????:???????????????????????

Lebih terperinci

Kitab Zuhud Dan Kelembutan Hati

Kitab Zuhud Dan Kelembutan Hati Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah bersabda: Tiga perkara yang akan mengiringi mayit, yang dua akan kembali dan yang satu akan menetap. Ia akan diiringi oleh keluarganya, hartanya

Lebih terperinci

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur an) pada malam

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur an) pada malam Lebih baik dari seribu bulan ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari

Lebih terperinci

Anuraga Jayanegara Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kiamat

Anuraga Jayanegara Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kiamat Sesungguhnya setiap makhluk hidup apakah itu manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan memiliki tanda-tanda dari akhir kesudahan hidupnya di dunia. Tanda-tanda dekatnya kematian manusia adalah

Lebih terperinci

Mengimani Kehendak Allah

Mengimani Kehendak Allah Mengimani Kehendak Allah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

DO'A PENGUAT IMAN. Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur. (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012)

DO'A PENGUAT IMAN. Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur. (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012) DO'A PENGUAT IMAN Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012) Pertanyaan : Kepada para pengasuh fatwa yang terhormat, kami

Lebih terperinci

Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah

Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kemuliaan Seorang Hamba Terletak Pada Ibadahnya

Kemuliaan Seorang Hamba Terletak Pada Ibadahnya Kemuliaan Seorang Hamba Terletak Pada Ibadahnya Khutbah Pertama???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Sifat Allah Al-Hayiyyu, Yang Maha Pemalu

Sifat Allah Al-Hayiyyu, Yang Maha Pemalu Sifat Allah Al-Hayiyyu, Yang Maha Pemalu Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Bimbingan Islam di Musim Hujan

Bimbingan Islam di Musim Hujan Bimbingan Islam di Musim Hujan Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya

Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Menjauhi Dosa Sihir dan Cara Terleas dari Pengaruhnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

RISALAH DOA. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

RISALAH DOA. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. RISALAH DOA ZIKIR DAN DOA WAKTU PAGI / PETANG Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 1 Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus

Lebih terperinci

MENGHIDUPKAN MAJELIS ILMU

MENGHIDUPKAN MAJELIS ILMU Edisi Edisi 6 6 Jum at, Jum at, 28 28 Dzulqadah Dzulqadah 1434 1434 H H / 4 / 4 Oktober Oktober 2013 2013 MENGHIDUPKAN MAJELIS ILMU Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah

Lebih terperinci

Cemburu, Bagian Hidup Wanita

Cemburu, Bagian Hidup Wanita Didownload dari http://www.vbaitullah.or.id Cemburu, Bagian Hidup Wanita Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini 11 Oktober 2004 Cemburu merupakan pembawaan kaum wanita. Tidak jarang seorang wanita cemburu yara-gara

Lebih terperinci

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi 0808481 Redi Sofiadi 0809337 Rika Siti Syahidah 0809335 Malu itu adalah fitrah dan tabiat di dalam jiwa manusia, malu itu akan bertambah

Lebih terperinci

Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran

Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Alquran Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Renungan Pergantian Tahun

Renungan Pergantian Tahun Renungan Pergantian Tahun Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

1. Kewajiban mandi Jumaat atas setiap lelaki dewasa dan keterangan tentang beberapa hal yang dianjurkan

1. Kewajiban mandi Jumaat atas setiap lelaki dewasa dan keterangan tentang beberapa hal yang dianjurkan Kitab Sholat Jumaat 1. Kewajiban mandi Jumaat atas setiap lelaki dewasa dan keterangan tentang beberapa hal yang dianjurkan Hadis riwayat Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

Lebih terperinci

Amalan-Amalan Yang Mendatangankan Rezeki

Amalan-Amalan Yang Mendatangankan Rezeki Amalan-Amalan Yang Mendatangankan Rezeki Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

AMALIYYAH KHUSUS HARI ASYURA (10 Muharram) Oleh : Agus Gustiwang Saputra

AMALIYYAH KHUSUS HARI ASYURA (10 Muharram) Oleh : Agus Gustiwang Saputra 1. Berpuasa Hari Asyura AMALIYYAH KHUSUS HARI ASYURA (10 Muharram) Oleh : Agus Gustiwang Saputra Dalil : *HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw : Beliau berpuasa Hari Asyura dan memerintahkan

Lebih terperinci

Kelemahan Hadits-Hadits Tentang Mengusap Muka Dengan Kedua Tangan Sesudah Selesai Berdo'a

Kelemahan Hadits-Hadits Tentang Mengusap Muka Dengan Kedua Tangan Sesudah Selesai Berdo'a Kelemahan Hadits-Hadits Tentang Mengusap Muka Dengan Kedua Tangan Sesudah Selesai Berdo'a Abdul Hakim bin Amir Abdat PENDAHULUAN Sering kita melihat diantara saudara-saudara kita apabila telah selesai

Lebih terperinci

Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah dan Amalan-amalan yang Disyariatkan

Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah dan Amalan-amalan yang Disyariatkan Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah dan Amalan-amalan yang Disyariatkan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Dapatkan ± 200 ebook Islam secara Gratis di.. http://ibnumajjah.wordpress.com/ Segala puji hanya

Lebih terperinci

Ajari Anak Untuk Berdoa

Ajari Anak Untuk Berdoa Ajari Anak Untuk Berdoa Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

TENTANG MA MUM MASBUQ

TENTANG MA MUM MASBUQ MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad,

Lebih terperinci

Merenungi Firman Allah Ta ala

Merenungi Firman Allah Ta ala Merenungi Firman Allah Ta ala { } : [ Indonesia Indonesian ] Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawy Terjemah : Muzaffar Sahid Mahsun Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 { } : : : 2010-1431 ٢ 4 MERENUNGI SEBUH

Lebih terperinci

Mendidik anak. Jangan takut.

Mendidik anak. Jangan takut. Mendidik anak Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)." (HR. Ath-Thusi). Berbaktilah

Lebih terperinci

Kehidupan Seorang Pembelajar

Kehidupan Seorang Pembelajar Kehidupan Seorang Pembelajar Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam

Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ] إندوني [ Indonesia Indonesian Abu Ishaq al-huwaini al-atsari Terjemah : Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2013-1434 من القص انلبوي: قصة سليمان

Lebih terperinci

Keistimewaan Hari Jumat

Keistimewaan Hari Jumat Keistimewaan Hari Jumat Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

1. Anjuran menikah bagi orang yang sudah berkeinginan serta memiliki nafkahnya dan anjuran bagi yang belum mampu untuk berpuasa

1. Anjuran menikah bagi orang yang sudah berkeinginan serta memiliki nafkahnya dan anjuran bagi yang belum mampu untuk berpuasa Kitab Nikah 1. Anjuran menikah bagi orang yang sudah berkeinginan serta memiliki nafkahnya dan anjuran bagi yang belum mampu untuk berpuasa Hadis riwayat Abdullah bin Mas`ud ra.: Dari Alqamah ia berkata:

Lebih terperinci

Tauhid Yang Pertama dan Utama

Tauhid Yang Pertama dan Utama Tauhid Yang Pertama dan Utama Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????:

Lebih terperinci

[ ] E٣٢٧ J٣١٩ W F : : Al- HAYA' (Sifat PEMALU) "al Haya' ( Rasa malu) tidak datang kecuali dengan kebaikan." Sesungguhnya di antara fenomena keseimbangan dan tanda-tanda kesempurnaan dalam tarbiyah bahwa

Lebih terperinci

Selain itu hukum wajib atas Khutbah Jum'at, dikarenakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Hal ini termasuk dalam keumuman hadits:

Selain itu hukum wajib atas Khutbah Jum'at, dikarenakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Hal ini termasuk dalam keumuman hadits: KHUTBAH JUM AT Khutbah Jum'at adalah salah satu rukun dari shalat Jum'at. Nabi menganjurkan kita untuk mendengarkan khutbah Jum'at. Bahkan pahala shalat Jum'at kita akan gugur ketika kita berbicara saat

Lebih terperinci

Pendidikan Anak Dimulai dari Rumah

Pendidikan Anak Dimulai dari Rumah Pendidikan Anak Dimulai dari Rumah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

HADITS-HADITS PENDEK

HADITS-HADITS PENDEK HADITS-HADITS PENDEK Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Warisan ilmu

Lebih terperinci

Istri-Istri Rasulullah? Adalah Ibunya Orang-Orang Beriman

Istri-Istri Rasulullah? Adalah Ibunya Orang-Orang Beriman Istri-Istri Rasulullah? Adalah Ibunya Orang-Orang Beriman Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Takwa dan Keutamaannya

Takwa dan Keutamaannya Takwa dan Keutamaannya Khutbah Jumat berikut ini menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan takwa. Sebab, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta ala dan Rasul-Nya yang harus dipahami maksudnya dan

Lebih terperinci

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Kewajiban cinta kepada Rasul shallallahu alaihi wa salam, kenapa harus cinta Rasul shallallahu alaihi wa salam?, apa tanda-tanda cinta Rasul shallallahu

Lebih terperinci

$! " # %& ' ( ) * &+, -. /0 1 &+ 23 4 52 6 27! "#$

$!  # %& ' ( ) * &+, -. /0 1 &+ 23 4 52 6 27! #$ [ ] : : : Ikhtilaf Ulama, Sebab dan Sikap Kita Terhadapnya Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan islam serta kesehatan, karunia yang tiada taranya yang telah diberikan-nya

Lebih terperinci

Tuduhan Bahwa Berpegang Terhadap Agama Penyebab Kemunduran Kaum Muslimin

Tuduhan Bahwa Berpegang Terhadap Agama Penyebab Kemunduran Kaum Muslimin Tuduhan Bahwa Berpegang Terhadap Agama Penyebab Kemunduran Kaum Muslimin [ Indonesia Indonesian ] Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Terjemah : Mohammad Iqbal Ghazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430

Lebih terperinci

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-86)

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-86) MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad,

Lebih terperinci

TANYA JAWAB SEPUTAR FIQIH dan SURAT AL-FATIHAH

TANYA JAWAB SEPUTAR FIQIH dan SURAT AL-FATIHAH TANYA JAWAB SEPUTAR FIQIH dan SURAT AL-FATIHAH Dr. Drs. Suprapto, M.Sc Tanya-1 Apakah dibolehkan melaksanakan mandi junub sekaligus merangkap mandi untuk shalat Jum at, mandi setelah habis masa haidh dan

Lebih terperinci

Khutbah Pertama Maasyirol Muslimin yang dirahmati Allah

Khutbah Pertama Maasyirol Muslimin yang dirahmati Allah Allah Swt Mengingatkan Orang Beriman dan Rasulullah Saw Menganjurkan Tentang Pentingnya Puasa Ramadhan Khutbah Pertama Adapu judul khutbah pada siang ini yaitu: Allah Swt Mengingatkan Orang Beriman dan

Lebih terperinci

??????????????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Pentingnya Kesabaran Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan

Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Dosa-dosa Besar Yang Dianggap Biasa

Dosa-dosa Besar Yang Dianggap Biasa Dosa-dosa Besar Yang Dianggap Biasa Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci