Pengenalan kepada Kaunseling

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pengenalan kepada Kaunseling"

Transkripsi

1 Topik 1 Pengenalan kepada Kaunseling HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti konsep dan kepentingan kaunseling; 2. Membezakan antara kaunseling dan psikoterapi; 3. Menerangkan lima tujuan kaunseling; 4. Menghuraikan peranan dan ciri-ciri kaunselor; dan 5. Membezakan antara kaunseling individu dan kaunseling kelompok. PENGENALAN Topik ini memperkenalkan beberapa topik sebagai persiapan pelatih untuk menjadi seorang kaunselor dan beberapa aspek mengenai proses kaunseling. Pertama, ia merasionalkan keperluan untuk menambah bilangan kaunselor profesional jika sesebuah negara ingin menjadi negara yang membangun. Seterusnya, beberapa konsep penting akan dijelaskan sebagai persiapan untuk menjadi seorang kaunselor pelatih. 1.1 KAUNSELING Apa yang anda faham mengenai konsep kaunseling dan tugas seorang kaunselor? Adakah kaunseling penting dan berguna? Kenapa? Di negara ini, perkhidmatan kaunseling telah mencapai tahap yang memberangsangkan, khususnya di sekolah dan institusi pengajian tinggi, selari dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sains dan

2 2 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING teknologi. Dalam konteks sebuah negara yang menuju ke negara membangun dengan teknologi tinggi, kaunseling adalah berfaedah kepada orang ramai dalam pelbagai situasi. Walaupun kaunseling dianggap bidang yang baru, jika dibandingkan dengan sosiologi, ekonomi dan psikologi, secara keseluruhannya, pengaruh kaunseling dirasai oleh masyarakat walaupun tidak secara meluas. Bilangan individu yang mendapat bantuan kaunseling untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai kualiti kehidupan yang baik dan sejahtera semakin meningkat. Antara masalah yang sering dikemukakan oleh individu adalah masalah personal sehingga interpersonal di tempat kerja yang memberi kesan kepada kesejahteraan minda, kesukaran membuat keputusan kerana kekaburan dan juga masalah pembelajaran. Maka, kaunselor profesional dalam masyarakat moden perlu memainkan peranan yang penting dalam keadaan perkembangan pesat di Malaysia. Perkembangan ini bukan sahaja dalam konteks ekonomi, sains dan teknologi tetapi juga keharmonian pelbagai bangsa dan perpaduan negara. Perubahan dalam masyarakat adalah asas kepada perkembangan negara. Pelbagai masalah sosial wujud secara langsung atau tidak langsung hasil daripada perubahan pesat dalam masyarakat. Perubahan ini termasuklah: (a) Perpindahan besar orang muda ke bandar untuk mencari pekerjaan; (b) (c) (d) (e) Sistem keluarga besar menjadi keluarga kecil dan keluarga kecil menjadi norma; Kewujudan organisasi besar dalam bidang korporat dan swasta yang membawa orang mengasingkan diri apabila mereka kurang memberi tumpuan kepada individu ini; Pengaruh media cetak dan elektronik kepada pemikiran dan sikap manusia khususnya kanak-kanak dan remaja yang melanggar nilai tradisional masyarakat; dan Gaya kehidupan yang baik membinasakan nilai baik dalam individu dan masyarakat. Kesan langsung disebabkan oleh perubahan ini terhadap individu adalah reaksi psikologi dalam bentuk tekanan. Berdasarkan kajian, tekanan boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi dan gangguan emosi. Tekanan yang wujud pada peringkat sekolah adalah jangkaan guru dan ibu bapa yang tidak realistik tentang pencapaian akademik, keadaan kehidupan yang kecil dan tekanan rakan sebaya terhadap norma sesuatu tingkah laku. Di institusi pengajian tinggi, tekanan boleh berlaku sebagai kesan kepada

3 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3 persaingan untuk kecemerlangan akademik, kekurangan wang dan tekanan sosial. Reaksi terhadap tekanan berbeza antara remaja dan kanak-kanak. Terdapat kes remaja dan kanak-kanak yang lari dari rumah disebabkan oleh tekanan apabila berlaku kekacauan atau kekecohan dalam keluarga. Sebahagian daripada mereka cuba lari atau melupakan tekanan dengan mengambil dadah atau terlibat dalam jenayah. SEMAK KENDIRI Pernahkah anda mengalami tekanan atau mengetahui seseorang yang mengalami tekanan? 2. Bagaimanakah anda atau individu tersebut mengatasi tekanan ini? Kaunseling tidak akan menghapuskan atau menyelesaikan semua penyakit sosial yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi tetapi untuk mencapai keadaan minda yang harmoni dalam masyarakat, ia perlu disediakan dalam semua institusi untuk ia memainkan peranan dalam pembangunan sesebuah negara. Kaunseling tidak boleh dilihat sebagai ilmu untuk mengendalikan orang gila tetapi perlu diberikan secara menyeluruh agar teknologinya dapat memberi faedah kepada ahli masyarakat dalam menyelesaikan masalah harian mereka. AKTIVITI 1.1 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai psikoterapi, sila layari laman web Seterusnya, bincang penemuan tersebut dalam tutorial anda. 1.2 DEFINISI KAUNSELING Perkataan kaunseling mempunyai pelbagai makna mengikut pendekatan praktis individu. Salah satu definisi yang mempunyai persamaan adalah apabila ia menyatakan bahawa tujuan kaunseling adalah membantu individu belajar untuk membuat keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Sesetengah mendefinisikan kaunseling sebagai pembelajaran. Dalam kedua-dua definisi,

4 4 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING persamaannya adalah perkataan belajar. Definisi pertama mengajar individu membuat keputusan dan yang kedua adalah pembelajaran secara umum. Anda akan lebih memahami konsep dan fungsi pembelajaran dalam kaunseling apabila anda membaca topik yang seterusnya. Berikut adalah beberapa definisi kaunseling: Krumboltz (1965) mendefinisikan kaunseling sebagai: Kaunseling adalah sebarang aktiviti etika yang dilakukan oleh kaunselor dalam membantu klien mempamerkan tingkah laku yang boleh memotivasikan ke arah penyelesaian masalah. Selaku pakar kaunseling yang berpengaruh dalam bidang ini, Krumboltz (1965) mempunyai definisi yang jelas menunjukkan apa yang kaunselor ingin capai berdasarkan tujuan kliennya dan ini merupakan tujuan yang penting. Di sini, pendekatan atau kaedah kaunseling yang boleh digunakan untuk mencapai tujuan ini tidak dinyata atau dicadangkan. Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980) mendefinisikan kaunseling sebagai menggunakan prosedur kaunseling dan lain-lain bidang yang berkaitan dengan sains tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan setengah masalah, membuat keputusan mengenai pilihan kerjaya, perkembangan personal, perkahwinan, keluarga dan perkara interpersonal yang lain. Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980) mendefinisikan kaunseling sebagai menggunakan prosedur kaunseling dan lain-lain bidang yang berkaitan dengan sains tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah tertentu, membuat keputusan mengenai pilihan kerjaya, perkembangan peribadi, perkahwinan, keluarga dan perkara interpersonal yang lain.

5 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 5 Satu lagi definisi yang mudah untuk difahami dan relevan dengan kursus adalah oleh Burks dan Stefflre (1979). Burks dan Stefflre (1979) mendefinisikan kaunseling sebagai: Kaunseling merujuk kepada perhubungan profesional antara kaunselor terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya adalah individu kepada individu, walaupun kadangkala ia melibatkan lebih daripada dua orang. Ia dibentuk untuk membantu klien memahami dan meluahkan pandangan mengenai kehidupan mereka, dan belajar untuk mencapai pilihan peribadi melalui pilihan yang bermakna dan informatif, selepas mereka menyelesaikan masalah emosi dan interpersonal. Berdasarkan definisi ini yang dinyatakan oleh pakar dalam bidang kaunseling, ia boleh dirumuskan berdasarkan definisi Zainal Abidin (2002) berikut: Kaunseling adalah perbualan antara kaunselor terlatih dengan individu atau satu kumpulan kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, dan mereka secara bersama akan memikirkan dan menganalisis beberapa alternatif untuk mengatasi situasi yang kacau dan mengimplementasikan alternatif yang dipilih atau terbaik. Adalah diharapkan melalui definisi ini, anda akan memahami tugas utama kaunselor profesional terhadap klien, sama ada klien itu seorang individu atau satu kumpulan kecil. Selain itu, kaunselor perlu menentukan sama ada klien memerlukan kaunseling atau psikoterapi. Ini adalah kerana terdapat perbezaan antara klien yang memerlukan khidmat kaunseling dengan klien yang memerlukan psikoterapi, perkhidmatan yang lebih serius. AKTIVITI 1.2 Daripada definisi kaunseling yang diberikan, apakah peranan kaunselor? Bincangkan.

6 6 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 1.3 PERBEZAAN ANTARA KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI Apa yang anda tahu mengenai psikoterapi? Pada pendapat anda, adakah kaunseling dan psikoterapi mempunyai tujuan yang sama atau berlainan? Mari kita lihat perbezaan antara kaunseling dan psikoterapi. Hampir 40 tahun yang lalu, terdapat perbezaan yang ketara antara kaunseling dan psikoterapi. Psikoterapi lebih menekankan tentang merawat penyakit mental tetapi kaunseling lebih memfokus kepada membantu individu mengatasi jalan buntu atau gangguan di fikiran agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan tenang. Sekarang, adalah sukar untuk mencari perbezaan antara kaunseling dan psikoterapi. Kebanyakan teks kaunseling tidak dapat mencari perbezaan antara keduanya. Buku mengenai teori kaunseling juga tidak jauh berbeza dengan buku tentang psikoterapi. Kesukarannya lebih ketara apabila kita membandingkan definisi kaunseling dan psikoterapi oleh beberapa penulis. Definisi kaunseling oleh penulis dalam bidang kaunseling boleh digunakan oleh penulis psikoterapi. Sebaliknya, definisi psikoterapi oleh penulis psikoterapi boleh digunakan oleh penulis dalam bidang kaunseling. Terdapat banyak persamaan antara dua bidang ini yang melibatkan hubungan istimewa antara seorang individu yang ingin mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah psikologi (klien) dan individu yang terlatih yang memberi bantuan (kaunselor atau ahli terapi). Hubungan yang istimewa ini adalah sama dan sebenarnya, teknik dalam membantu pesakit dan klien juga sama. Perbezaan antara kedua-duanya adalah mengenai objektif. Objektif kaunseling adalah untuk membantu individu pada bila-bila masa dalam mengatasi masalah perkembangan personal ke arah mencapai pembangunan kekuatan diri yang optimum. Objektif ini boleh diterima sebagai tujuan proses psikoterapi. Selain mengatasi masalah perkembangan diri individu, psikoterapi juga mengatasi masalah membina semula perubahan. Biasanya, psikoterapi dijalankan dalam jangka masa yang lama (sebulan ke dua tahun) sebagai pesakit luar atau dalam. Sebaliknya, kaunseling biasanya untuk jangka masa yang pendek (kurang dari enam bulan) sebagai pesakit luar sahaja. Walau bagaimanapun, kaunseling dan psikoterapi mempunyai tujuan sama iaitu untuk mencapai tujuan klien.

7 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 7 SEMAK KENDIRI 1.2 Adakah anda dapati psikoterapi dan kaunseling berbeza antara satu sama lain? Kenapa? 1.4 TUJUAN KAUNSELING Apakah yang kita harapkan untuk dicapai pada akhir sesi kaunseling? Secara umum, setiap individu mempunyai harapan yang berbeza mengikut perspektif masing-masing mengenai proses kaunseling yang dijalankan. Misalnya, selepas individu telah melalui proses kaunseling, dia yang mendapatkan bantuan kaunselor, ibu bapa, guru atau pengetua sekolah mempunyai persepsi yang berbeza mengenai penamatan yang diharapkan. Pandangan yang berbeza akan wujud tetapi ini tidak dibincangkan sebagai pilihan akhir dalam menentukan tujuan kaunseling bergantung kepada persetujuan antara klien dan kaunselornya. Kedua-duanya akan memastikan hala tuju perbincangan mereka Lima Tujuan Kaunseling Rajah 1.1 menunjukkan lima tujuan kaunseling. Rajah 1.1: Tujuan kaunseling

8 8 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING Berdasarkan Rajah 1.1, kita boleh lihat bahawa tujuan kaunseling adalah: (a) Menjadikan perubahan tingkah laku mudah; (b) Meningkatkan keupayaan klien untuk memula dan meneruskan (c) hubungan; (d) Membantu keberkesanan klien dalam mengendalikan masalah dan isu; (e) Menggalakkan proses membuat keputusan; dan (f) Membantu perkembangan klien dan pencapaian potensinya. Mari kita teruskan dengan membaca setiap tujuan. (a) Untuk Memudahkan Perubahan Tingkah Laku Klien Kebanyakan ahli teori bersetuju bahawa tujuan kaunseling adalah untuk membantu klien membuat perubahan tingkah laku untuk ia beroleh kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Selepas bertemu kaunselor, akan ada sesuatu yang mengganggu diri dan hubungan yang tidak baik dengan seseorang (contoh, majikan). Sudah tentu, cara yang biasa klien berinteraksi dengan orang lain yang boleh menimbulkan reaksi yang negatif daripada orang lain. Kesan negatif ini akan menyebabkan klien rasa terganggu. Adalah diharapkan selepas tamat satu sesi, klien akan memahami dan menganalisis secara efektif dan baik cara untuk berinteraksi dengan majikan atau orang lain yang cenderung untuk mewujudkan tindak balas atau respons yang mengganggu. Di sini, tujuan kaunseling adalah untuk menggalakkan dan memudahkan klien untuk mengubah tingkah laku kepada yang lebih efektif. Sebagai contoh, Ali (seorang guru) tidak menyedari bahawa dia selalu memberi respons negatif seperti memberi kenyataan yang sinis kepada pelajarnya yang memberi jawapan yang salah dalam kelas. Tingkah laku Ali ini menyebabkan pelajarnya tidak berinteraksi dengannya di kelas. Ini menjadi satu masalah dan mengganggu pengajaran efektif. Melalui sesi kaunseling, Ali akan dapat mengenal pasti masalah sebenar dan kaunselor boleh membantu Ali mengubah tingkah lakunya yang beliau perlu memberi sokongan kepada pelajarnya semasa berinteraksi dengannya dan membimbing mereka walaupun jawapan yang diberikan adalah salah.

9 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 9 (b) Untuk Meningkatkan Keupayaan Klien bagi Memula dan Meneruskan Hubungan Sebahagian besar dari kehidupan kita adalah berinteraksi dengan orang lain. Namun, kebanyakan klien menghadapi masalah disebabkan oleh ketidakupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain secara baik dan sesuai. Masalah ini boleh dikaitkan dengan klien tidak memiliki kemahiran berkomunikasi atau mempunyai imej peribadi yang negatif. Dalam kes ini, tujuan kaunselor adalah untuk mencari jalan meningkatkan interaksi efektif dengan orang lain. Masalah perhubungan boleh berlaku dalam kalangan orang dewasa di dalam keluarga, antara suami dan isteri, dan antar kanakkanak sekolah dan rakan sebaya mereka. Dalam setiap kes, kaunselor akan cuba mencari jalan untuk membantu klien meningkatkan kualiti kehidupannya dengan memperbaiki cara berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila pengetua Mona memberi komen, Mona merasa begitu marah dan enggan mendengar apa yang diperkatakan. Ini menjejaskan komunikasi antara mereka berdua. Mona melihat komen yang diberikan sebagai satu kritikan. Seorang kaunselor akan membantu Mona untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan pengetuanya. Apabila dikomen, Mona boleh dibantu agar dia tidak mempunyai reaksi yang negatif tetapi secara rasional mendengar secara tenang setiap komen dan mengambil perkara yang positif sahaja. SEMAK KENDIRI 1.3 Terangkan bagaimana kaunseling membantu untuk memudahkan perubahan tingkah laku klien. (c) Untuk Membantu Keberkesanan Klien dalam Mengendalikan Masalah dan Isu Satu lagi tujuan kaunseling yang penting adalah untuk membantu klien menguruskan diri sendiri dalam situasi yang sukar. Setiap individu mengalami kesukaran dalam hidup semasa membesar. Jarang sekali individu hidup untuk memenuhi tuntutan orang lain yang signifikan dalam hidupnya, seperti ibu dan bapa. Harapan ibu bapa terhadap anak sering kali mendapat kesan yang di luar jangkaan. Misalnya, seorang kanak-kanak akan belajar tingkah laku yang kurang berkesan dan efisien atau kedua-duanya sekali apabila ia tidak memenuhi harapan ibu bapanya. Ia akan membawa pembelajaran ini sehingga dewasa. Malangnya, dalam situasi tertentu seperti di tempat kerja, corak tingkah laku yang dipelajari tidak akan membantunya, sebaliknya akan menyebabkan dirinya sentiasa menghadapi masalah.

10 10 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING Dalam situasi begini, kaunselor akan melatih kliennya untuk mengurus diri secara efektif khususnya dalam situasi baru dan tuntutan baru. Sebagai contoh, Ahmad sering kali dikritik apabila dia gagal dalam mata pelajarannya. Kesannya, Ahmad menjadi malas dan selalu bertingkah laku mengganggu di sekolah. Dia membawa sikap ini dalam persekitaran kerja. Dia sering kali lewat dan malas untuk mencuba sesuatu yang baru. Kaunselor boleh membantu Ahmad mengurus diri secara efektif dan meningkatkan imej kendiri. (d) Untuk Menggalakkan Proses Membuat Keputusan Proses membuat keputusan adalah sukar bagi sesetengah orang. Mereka takut untuk memikul tanggungjawab kerana membuat pilihan yang salah dan mereka sering kali membuat keputusan tanpa memikir alternatif yang ada. Bagi klien sedemikian, tujuan kaunseling adalah untuk membantu mereka membuat keputusan penting dalam kehidupan. Perlu diingatkan bahawa adalah penting agar peranan kaunselor tidak memberi kata-kata akhir dan mempengaruhi klien memilih sesuatu keputusan. Keputusan akhir perlu dibuat oleh klien dan dia perlu memahami dan mengetahui mengapa dan bagaimana mencapai keputusan tersebut. Klien perlu belajar untuk membuat anggaran mengenai risiko hasil daripada keputusannya dari segi masa, wang, keputusan dan lain-lain. Klien juga belajar membuat beberapa penerokaan mengenai nilai hidup yang sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang, menyedari bahawa nilai ini perlu diambil kira dalam proses membuat keputusan. Sebagai contoh, Ah Kau merasa tidak puas hati dan tertekan dengan pekerjaannya. Dia takut untuk membuat beberapa perubahan. Seorang kaunselor akan membantu Ah Kau mencari punca ketidakpuasan dan mencari nilai dalam kehidupannya. Kaunselor juga boleh membantu Ah Kau mencari dan menganggarkan risiko kepada pelbagai alternatif seperti menukar jabatan, perbincangan dengan majikan atau menukar pekerjaan. (e) Untuk Membantu Perkembangan Klien dan Pencapaian Potensi Diri Membantu klien untuk meluaskan potensinya sering kali menjadi salah satu tujuan kaunseling. Tujuan ini adalah untuk menyediakan peluang untuk klien untuk belajar cara menggunakan kebolehan dan minat ke tahap maksimum. Tujuan ini juga bermakna klien diajar untuk meningkatkan keberkesanan peribadi atau personal. Pengukuhan ini bermakna kaunselor membantu individu untuk belajar bagaimana untuk berhenti merokok, menjaga kesihatan diri, mengatasi masalah rasa malu yang tidak produktif, mengurangkan rasa tertekan dan

11 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 11 sedih. Dengan kata mudah, tujuan kaunseling adalah untuk menolong klien mengurangkan atau mengatasi apa jua yang menghalang dan menjejas perkembangan keupayaan potensi dan minat. Sebagai contoh, cita-cita Indra adalah untuk menjadi seorang pelakon. Dia rasa tertekan apabila beliau gugup dan rasa takut bila berhadapan di khalayak. Ini mengganggu cita-citanya. Seorang kaunselor akan membantunya rasa selesa apabila berdiri di hadapan khalayak dan ini secara tidak langsung membantunya mencapai cita-cita untuk menjadi pelakon. SEMAK KENDIRI 1.4 Apakah lima tujuan kaunseling? Berikan contoh yang relevan. ACTIVITY 1.3 May Ling sentiasa marah dan membaling barang apabila perkara tidak berjalan lancar baginya. Apakah tujuan kaunseling yang boleh dicapai apabila May Ling diberikan kaunseling? 1.5 PERANAN KAUNSELOR Peranan kaunselor bergantung kepada tempat dan penetapan perkhidmatan yang diberikan (lihat Jadual 1.1). Sejak bertahun-tahun, peranan kaunselor telah melalui perubahan. Peranan sekarang telah tersebar ke pusat kaunseling awam, hospital, penjara, pejabat agama, Tabung Haji, gereja, sesetengah jabatan kerajaan dan tempat lain yang memerlukan perkhidmatan kaunseling selain membantu pelajar bermasalah di sekolah dan pilihan kerjaya. Kaunseling juga didapati di beberapa tempat di bandar raya seperti di Kuala Lumpur dan Ipoh di mana kaunselor memberi perkhidmatan secara khidmat persendirian kepada awam.

12 12 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING Tempat Sekolah Penjara Hospital Pejabat Agama Jadual 1.1: Contoh Perkhidmatan Kaunseling Contoh Membantu pelajar membuat pilihan kerjaya yang sesuai Membantu penghuni memulihara dan proses mengintegrasikan mereka ke dalam komuniti Membantu keluarga yang hilang ahli keluarga menghadapi rasa kehilangan Membantu pasangan yang mengalami masalah perkahwinan Pejabat Kerajaan Membantu pekerja yang tertekan atau yang mengalami masalah kehabisan tenaga (burn out) Gereja Membantu mereka yang mempunyai masalah peribadi seperti masalah dengan ibu bapa Perkembangan baru ini berlaku kerana pengiktirafan kepada kaunselor yang memiliki latihan untuk membantu berkaitan penyalahgunaan dadah di pusat pemulihan, pemulihan di penjara dan tempat di mana terdapat masalah emosi dan tekanan. Di barat, terdapat kaunselor yang bersama kumpulan profesional dalam kesihatan mental yang termasuk ahli psikiatri, pakar psikologi dan jururawat psikiatri, di mana kaunselor menjadi pengurus kes bagi pesakit yang diberi rawatan dan perkhidmatan utama. Dengan pertambahan peranan kaunselor di tempat yang spesifik, perkara utama dalam pendekatan adalah ke arah individu secara total termasuk kehidupannya secara keseluruhan. Ini bermakna fokus kaunseling meliputi fizikal, sosial, mental dan emosi, juga keperluan kerohanian individu (lihat Rajah 1.2). Rajah 1.2: Aspek yang merangkumi individu secara menyeluruh

13 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 13 Mari kita lihat secara mendalam bagi setiap aspek: (a) (b) (c) (d) Kesihatan Fizikal Kesihatan fizikal individu adalah penting dalam proses kaunseling. Contoh kaunseling yang melibatkan fizikal adalah: (i) Membantu individu menggunakan kebiasaan untuk penjagaan kesihatan seperti mengelak obesiti dan berhenti merokok; (ii) Meneroka perkara emosi dan psikologi yang menghalang individu daripada mempraktikkan sikap positif mengenai makan kerana imej kendiri yang negatif; (iii) Memotivasikan individu untuk praktik gaya hidup yang sihat seperti bersenam; dan (iv) Mengajar individu mengurangkan rasa tertekan dan stres. Keperluan Sosial Keperluan sosial individu termasuklah hubungan keluarga, persekitaran kerja, persahabatan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan orang lain dalam komuniti. Hubungan ini memberi kekuatan kepada individu dan mengelaknya daripada mengalami perasaan menyendiri, sedih dan rendah penghargaan kendiri. Kesihatan Mental Seorang kaunselor mesti sentiasa sedar hubungan antara pemikiran dan perasaan klien dengan tindakan atau tingkah laku. Peranan kaunselor terhadap pemikiran klien adalah untuk merangsang proses pemikirannya agar dapat meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah dan menjadi lebih kreatif. Aktiviti mental yang kreatif adalah panduan ke arah kualiti kehidupan individu. Keperluan Emosi Dalam kebanyakan kes, kesejahteraan manusia dikaitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan emosi. Tujuan ini menjadi satu tradisi untuk semua kaunselor dan akan terus menjadi fokus dalam kaunseling. Biasanya, individu akan berjumpa kaunselor untuk mendapat penjelasan mengenai perasaannya. Sering kali, perasaan yang diluahkan berkaitan dengan kehidupan atau setengah peristiwa yang mengganggu kehidupannya. Oleh itu, penting bagi keselesaan emosi itu jelas apabila klien bercakap mengenai perkara yang mengganggu perasaan secara fizikal, sosial, mental dan kerohanian.

14 14 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING (e) Keperluan Kerohanian Merujuk kepada situasi kini, perkara mengenai kerohanian dalam kaunseling mendapat perhatian jika dibandingkan pada masa lepas. Sebelum percambahan kaunseling seperti sekarang, setiap penjelasan mengenai tingkah laku tertentu adalah melalui perspektif psikologi. Misalnya, dari sudut perspektif pembelajaran, tingkah laku devian diterangkan hasil individu daripada ciri-ciri yang dipelajari, tindakan dan pemikiran yang tidak normal bagi komunitinya. Tindakan ini mendapat pengukuhan daripada persekitaran dan tingkah laku devian ini berlanjutan. Kenapa persoalan mengenai kerohanian mendapat perhatian dalam kaunseling? Secara asasnya, terdapat kesedaran bahawa setiap tingkah laku, pemikiran dan perasaan individu adalah berkaitan dengan kepercayaan dan pengajaran agama. Bagi kebanyakan orang, nilai dalam kehidupan dan cara dia bertindak balas dalam komuniti dipengaruhi oleh pengajaran agama. Kini, kerohanian menjadi asas untuk bimbingan yang menentukan corak tingkah laku, cara hidup dan nilai dalam kehidupan. Dengan penerangan ini, adalah jelas bahawa domain dalam tugas kaunselor adalah dalam bentuk menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan individu daripada aspek fizikal, mental, sosial dan kerohanian. Dengan memberi perhatian kepada fungsi individu secara menyeluruh, seorang kaunselor boleh menolong individu untuk hidup lebih produktif dan bermakna. Myers (1992) mendapati bahawa wujud perkaitan yang kuat antara kesihatan fizikal dan mental dalam kaunseling, terdapat kesan positif ke atas keselesaan emosi dan fizikal klien. Beliau menyokong pandangan mengenai memberi kaunseling dalam bentuk perkembangan, pencegahan dan pemulihan sepanjang kehidupan individu untuk menggerakkan keselesaan mental dan fizikal. Beliau percaya bahawa pendekatan ini menjadi paradigma baru untuk peranan semua kaunselor kini dan di masa hadapan. SEMAK KENDIRI 1.5 Sebagai seorang guru dan pelajar, bagaimanakah kaunseling boleh memberi kesan ke atas kehidupan anda secara fizikal, sosial, mental, emosi dan kerohanian?

15 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING KEPERCAYAAN DAN CIRI-CIRI KAUNSELOR Kaunseling mesti difahami sebagai proses interpersonal yang unik. Keberkesanannya bergantung kepada sikap, kemahiran dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh kaunselor apabila mengendali klien. Klien kaunselor mesti dapat merasakan bahawa kaunselor adalah seorang penolong yang mempunyai kepercayaan dan ciri-ciri tertentu. Anda sebagai kaunselor perlu mempunyai kepercayaan berikut terhadap klien anda: (a) Klien adalah Individu yang Unik Satu ciri penting yang seorang kaunselor perlu miliki adalah percaya bahawa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah berguna, berharga dan unik. Penerimaan secara ikhlas terhadap klien sebenarnya boleh dirasai oleh klien dan baginya, ia bukan setakat penjelasan yang abstrak. Ini bukan bermakna kita bukan hanya menerima atau tidak tingkah laku yang disukai atau tidak karakter yang ditunjukkan. Sepatutnya, kita mesti semai rasa ikhlas dan hormat kepadanya sebagai individu yang berharga dan manusia yang berguna. Kaunselor mesti cuba untuk memahami bahawa diri dan pemerhatian dunia klien adalah realitinya. Setiap kepercayaan, sikap, perasaan dan pemikiran mengenai diri dan persekitarannya dipengaruhi dengan kuat oleh cara dia bertindak balas. Sebagai kaunselor, anda mesti memfokuskan perhatian terhadap persepsi ini kerana semua ini akan menunjukkan pemikiran klien dan memberi makna kepada kita kenapa dia bereaksi dan bertingkah laku sedemikian. Seorang kaunselor yang boleh menerima klien dalam proses kaunseling tanpa sebarang syarat akan memotivasikan klien untuk memperoleh harapan dan membina perasaan mempercayai kaunselornya. Bagaimana ciri penerimaan boleh disampaikan kepada klien? Bolehkan anda lakukan? Terdapat beberapa cara bukan lisan yang boleh disampaikan mengikut ciri ini seperti menunjukkan ekspresi muka iaitu tenang, kedudukan semasa melayan klien, keseriusan dalam menjawab yang tidak mengugut intonasi suara. Kita perlu mendengar perasaan sensitiviti klien apabila menggunakan suara kita. (b) Klien boleh Berubah Seorang kaunselor mesti optimistik. Mereka mesti percaya bahawa klien boleh berubah, sekurang-kurangnya menunjukkan perubahan dalam

16 16 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING perasaan, sikap, struktur kognitif dan tingkah laku. Pada waktu yang sama, seorang kaunselor mesti menerima kenyataan bahawa membantu seorang untuk berubah adalah sukar dan tugas yang memakan masa. Kadangkala, usaha ini akan gagal dan setengah orang tidak boleh dibantu langsung. Apabila ini berlaku, ini bukan bermakna perubahan adalah sesuatu yang mustahil. Seorang kaunselor mesti fikir bahawa perubahan tidak berlaku kerana faktor tertentu: (a) Klien tidak bersedia untuk berubah; (b) Perubahan boleh berlaku jika persekitaran klien juga berubah; (c) Seorang kaunselor tidak mempunyai kepakaran spesifik atau pengalaman yang cukup untuk mempengaruhi perubahan klien. Sebagai kaunselor, anda mesti meyakinkan klien yang anda percaya yang dia boleh berubah. Bukan setakat menyatakan tetapi tunjukkan kepadanya melalui tindakan dan sikap. Kenyataan seperti, Saya betul-betul percaya awak boleh menyelesaikan masalah ini, tidak akan mengubah klien dengan sendiri atau mempengaruhi kepercayaan anda. Kenyataan ini mesti diikuti dengan pergerakan badan yang relevan, ekspresi muka yang meyakinkan dan intonasi suara yang berkualiti positif. Kesemua ini mempunyai nilai terapeutik dalam sikap dan kepercayaan kita kepada klien. (c) Klien secara Individu boleh Berfungsi secara Berkesan Seorang kaunselor mesti memahami prinsip psikologi yang mempengaruhi tingkah laku manusia dan menyedari bahawa persekitaran memainkan peranan dalam mencorakkan tingkah laku tersebut. Anda didedahkan kepada prinsip psikologi dalam unit terdahulu yang berkaitan prinsip behaviourisme dan kognitif. Teori pembelajaran yang dijelaskan sebelum ini akan membantu dalam memahami bagaimana individu berfungsi secara berkesan. Dalam menjalankan proses kaunseling, adalah penting untuk mengetahui bagaimana individu berfungsi sama ada tujuan kita adalah untuk mendapat kepercayaan klien atau dalam penerokaan masalah yang menghalang fungsi dan pertumbuhannya. Pengetahuan ini diperlukan apabila kita membuat penilaian cara yang sesuai digunakan dalam membantu dan membuat keputusan bila kaunseling seharusnya ditamatkan.

17 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 17 Selain itu, anda sebagai kaunselor perlu mempunyai ciri-ciri berikut: (a) Berpengetahuan dan Berkemahiran dalam Membantu Individu Kaunseling perlu lebih daripada kesediaan untuk membina hubungan istimewa dengan klien, menghargai dan menghormati klien, percayai bahawa klien boleh berubah, dan mempunyai pengetahuan bagaimana individu berfungsi secara berkesan. Kaunselor juga perlu kemahiran klinikal yang boleh membantu klien mencari punca halangan yang membatasi keupayaan untuk berubah agar mereka dapat berfungsi pada tahap yang diingini. Klien boleh dibantu dengan berbagai cara. Apa yang berhasil di sesuatu tempat dan waktu, berkemungkinan tidak mendapat kesan yang diingini di tempat dan masa yang berlainan. Terdapat pelbagai pendekatan, kaedah dan teori yang boleh digunakan. Sebagai seorang kaunselor yang baru dalam bidang dan masih mencuba, anda perlu mengelak daripada menggunakan pendekatan yang diambil daripada teori A, B dan seterusnya. Sebagai kaunselor pelatih, anda digalakkan untuk mencuba beberapa pendekatan yang boleh diperhatikan oleh penyelia anda. Kemudian, secara perlahan-lahan, anda menggabungkan pendekatan yang anda telah cuba dengan gaya atau cara anda yang anda praktik dalam latihan. Sementara anda mencorak dan mengembangkan kemahiran kaunseling, anda seharusnya mengambil peluang untuk menjalankan sesi kaunseling dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeza, sebagai contoh klien daripada etnik yang berbeza di Malaysia. Dengan cara ini, anda dapat melihat perbezaan cara sesuatu kumpulan etnik mempersepsi diri, persekitaran dan dunia mereka. Ini akan menambah kepada pengalaman anda yang bukan semua klien memberi tindak balas yang sama walaupun masalah kelihatan sama. Pengalaman ini adalah berguna untuk anda memahami apabila anda perlu mengubah strategi dan menggunakan teknik yang sesuai dalam situasi yang relevan. Seorang kaunselor perlu menerima kenyataan bahawa mempelajari cara untuk menolong orang mengambil masa yang lama. Biasanya, kaunselor pelatih mula proses latihan kaunseling melalui beberapa percubaan, daripada satu percubaan ke satu percubaan. Mereka membaca dan mendengar cara kaunselor menjalankan kaunseling. Mereka juga meneladani tingkah laku kaunselor yang mahir untuk memperoleh tindakan yang sesuai yang boleh digunakan sebahagian daripada amalan atau gaya mereka. Perkembangan kemahiran kaunselor adalah proses yang

18 18 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING sentiasa berterusan. Seorang kaunselor harus meningkatkan kemahirannya selagi dia terus menjalankan peranan profesionalnya. (b) Berkeinginan untuk Melibatkan Diri Kaunselor mesti menunjukkan keinginannya untuk terlibat dalam proses kaunseling. Komitmen dan kesediaan untuk berkongsi pengalaman adalah lebih bermakna kepada klien daripada masa yang diperuntukkan dan usaha yang diperlukan untuk menolong seseorang. Ini termasuklah komunikasi dengan klien dalam hubungan klien-kaunselor, dan tidak ada yang lebih penting pada ketika itu daripada kliennya dan apa yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut. Komitmen dan keinginannya untuk terlibat dengan klien mendorong kaunselor lebih fokus kepada pemikiran dalam klien, seperti sebagaimana dia melihat masalahnya. Dengan cara ini, kaunselor boleh membantu kliennya memahami dirinya, proses perubahan dan halangan yang terpaksa dihadapi. Pada waktu yang sama, klien dibantu untuk mengambil risiko dan dari satu perspektif yang kaunselor adalah satu alat untuk membantu klien berubah. Seorang kaunselor yang merasa bahawa dia adalah mencukupi, stabil dan disiplin akan mengambil kesemua kelemahan dan fokus kepada membantu kliennya. Seorang kaunselor akan menunjukkan keinginan untuk terlibat bersama klien dengan memahami, menerima dan menunjukkan keikhlasan terhadap kliennya. (c) Berupaya untuk Mengenali Diri Sendiri Kaunselor mesti mempunyai konsep kendiri yang positif dan merasa senang, selesa dan selamat dengan diri. Dengan menunjukkan kesihatan mental, kaunselor boleh menjadi rol model kepada kliennya. Sebagai kaunselor, anda harus sensitif kepada perasaan anda, sikap dan nilai dan bagaimana kesemuanya memainkan peranan dalam membantu orang lain. Biasanya, kaunselor memiliki minat sosial yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk bekerjasama dengan orang lain. Kaunselor juga perlu toleransi yang tinggi untuk mengendali klien yang defensif, tidak mahu bekerjasama dan bersedih. Kaunselor mesti mengetahui bagaimana untuk mengatasi masalah sendiri dan mengendali konflik dan tekanan yang dialami. Pada masa yang sama, kaunselor mesti juga mengetahui kemahiran dan limitasinya. Kaunselor mesti bersikap terbuka untuk memperbaiki diri dan perkembangan diri dengan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman.

19 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 19 Kaunselor mesti sedar bahawa dia tidak boleh membantu semua orang yang mempunyai masalah dan dalam sesetengah kes, dia perlu merujuk klien yang menuntut lebih daripada keupayaannya kepada pakar yang sesuai. Proses yang memerlukan kaunselor untuk mengetahui atau mengenal pasti diri sendiri sebenarnya adalah untuk menerima tahap keupayaannya. Proses ini adalah penting dalam kaunseling kerana: (i) (ii) Kaunselor yang lebih sensitif kepada perasaan, pemikiran dan tindakan, lebih mudah untuk dirinya memahami perasaan, pemikiran dan tindakan orang lain; dan Kaunselor yang selesa dengan dirinya akan berkomunikasi secara ikhlas dengan kliennya. Klien akan mempercayai individu yang mempunyai hasrat untuk menolongnya, jika dia dapat merasakan keikhlasan individu tersebut. Oleh itu, klien akan lebih terbuka untuk berbincang masalahnya dan ini membolehkan kaunselor untuk memahami bagaimana klien mempersepsi masalahnya. Secara ringkas, kaunselor perlu memiliki ciri-ciri berikut (lihat Rajah 1.3). Rajah 1.3: Ciri-ciri kaunselor

20 20 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING AKTIVITI 1.4 Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kaunselor yang lain? Kenapa kaunselor harus memiliki ciri-ciri tersebut? Terangkan. SEMAK KENDIRI Setelah mempelajari mengenai tujuan dan peranan kaunselor, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada kaunselor untuk membolehkan kaunselor mencapai tujuan dan peranannya sebagai kaunselor? Kenapa? 2. Adakah anda mempunyai ciri-ciri yang telah diterangkan? Beri contoh satu situasi yang anda alami yang menerangkan ciri-ciri tersebut. Jika tidak, bagaimana anda melatih diri untuk memiliki ciri-ciri ini? 1.7 PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN BIMBINGAN Secara tradisi, perkhidmatan kaunseling dan bimbingan di sekolah atau institusi pengajian tinggi mengandungi tiga jenis perkhidmatan (rujuk Rajah 1.4) Rajah 1.4: Jenis perkhidmatan kaunseling dan bimbingan di institusi pendidikan

21 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 21 Mari kita baca seterusnya setiap jenis perkhidmatan kaunselor: (a) Perkhidmatan Pengajaran dan Latihan Perkhidmatan pengajaran dan latihan adalah untuk individu yang memerlukan kemahiran dan latihan yang tertentu. Sebagai contoh, apabila ia adalah penting untuk pelajar mendapat maklumat mengenai merokok atau ketagihan dadah dan juga bahaya penyakit berjangkit seperti HIV atau AIDS, penyampai jemputan dijemput untuk menyampaikan ceramah. Perkhidmatan ini adalah untuk menyebarkan maklumat. Dalam situasi yang lain seperti masalah pilihan kerjaya, kaunselor akan menjemput orang berjawatan tertentu untuk menyampaikan ceramah mengenai peluang kerjaya yang ada atau di masa depan. Adalah biasa dalam kalangan pelajar di sekolah tidak memiliki maklumat dan pendedahan mengenai peluang kerjaya, juga persediaan pelajaran yang sesuai. Maklumat begini akan membuka mata pelajar sekolah dan lebih penting lagi akan menggerakkan minat mereka untuk belajar kursus yang berkaitan dengan pekerjaan idaman mereka. Aktiviti lain yang boleh dijalankan oleh kaunselor dalam komponen pengajaran dan latihan adalah: (i) Strategi mengulang kaji yang berkesan; (ii) Persediaan untuk peperiksaan yang penting; (iii) Pengurusan masa; (iv) Panduan menghadiri temu duga; (v) Cara untuk menyediakan resume yang baik (vitae kurikulum); (vi) Berlatih untuk mengatasi perasaan takut dan malu; dan (vii) Berlatih untuk menjadi agresif dan menyampaikan ceramah di khalayak. Usaha kaunselor untuk menyampaikan maklumat dan memberi pengajaran dan latihan boleh diberikan dalam kumpulan besar mengikut kesesuaian keadaan. Walau bagaimanapun, untuk melatih tingkah laku yang tertentu seperti mengurangkan rasa malu atau melatih seseorang untuk lebih agresif, adalah lebih baik dijalankan dalam kumpulan kecil yang kurang daripada 10 individu. (b) Perkhidmatan Kaunseling Perkhidmatan kaunseling adalah untuk individu yang memerlukan khidmat kaunselor bagi menyelesaikan masalah. Misalnya, untuk memilih

22 22 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING kerjaya, kaunselor boleh memainkan peranan membantu klien memikirkan dan membincang minat dan keutamaannya dan juga cita-cita. Kaunselor juga menunjukkan pelbagai pilihan bagi klien agar dapat membuat pilihan kerjaya yang tepat dan sesuai. (c) Perkhidmatan Pengukuran Perkhidmatan ini diberikan kepada mereka yang memerlukan atau yang ingin memahami diri sendiri dengan cara yang lebih menyeluruh. Sebagai contoh, untuk memilih kerjaya, kaunselor boleh memberi klien penilaian seperti ujian IQ, personaliti dan ujian kecenderungan agar klien dapat memadankan pekerjaan dengan personaliti dan kecenderungan diri. 1.8 KAUNSELING KELOMPOK Selain daripada kaunseling individu, kaunselor juga menggunakan kemahiran kaunseling untuk mengendalikan kelompok kecil dalam kaunseling. Bagi mereka yang ingin mendapat bantuan psikologi atau bantuan dalam menghadapi krisis, mereka mempunyai pilihan untuk menerima khidmat kaunseling dalam kelompok kecil. Kaunseling kelompok dijalankan untuk membina kesedaran diri dan memperbaiki kemahiran interpersonal. Bila anda boleh katakan kelompok kecil itu adalah satu kelompok? Kelompok mengandungi tiga atau lebih individu (biasanya tidak lebih daripada 10 ahli) yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jika kelompok mempunyai lebih ahli, interaksi akan terjejas apabila ahli kelompok tergugat dengan kehadiran bilangan ahli yang ramai berkongsi sesuatu yang peribadi. Apa itu kaunseling kelompok? Dari segi definisi, ia adalah aplikasi interaksi kelompok untuk menggerakkan kefahaman diri dan perubahan tingkah laku individu Jenis Kelompok Secara umum, terdapat dua jenis kelompok yang utama untuk mendapat bantuan kaunselor. Ia adalah: (a) Kelompok Bimbingan Biasanya, kelompok bimbingan digunakan untuk menyampaikan maklumat, khususnya untuk pelajar di sekolah atau institusi pengajian tinggi. Topik yang disampaikan adalah topik yang dipilih oleh kaunselor. Salah satu daripada ciri maklumat adalah maklumat pencegahan seperti

23 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 23 bahaya dadah, seks bebas yang menjurus kepada AIDS atau penyakit berjangkit dan ciri yang boleh menjejaskan moral. Sebahagian topik yang popular yang dibincangkan dalam kelompok bimbingan adalah: (i) Pengurusan masa; (ii) Menghadiri temu duga; (iii) Kemahiran belajar; (iv) Pilihan kerjaya; dan (v) Persediaan peperiksaan. (b) Kaunseling Kelompok Fokus kaunseling kelompok adalah ke atas individu, bukan seperti fokus kelompok bimbingan ke atas topik yang akan disampaikan. Kaunseling kelompok mengandungi 5 hingga 10 ahli tanpa struktur yang spesifik. Kaunselor bertindak untuk mewujudkan suasana kondusif bagi ahli berbincang tanpa perasaan murung atau terancam. Perkara yang dikongsi bersama ahli lain adalah perkara yang mereka rasa selesa bercakap dalam khalayak seperti masalah keluarga, hubungan interpersonal, masalah mengenai konsep kendiri dan masalah peribadi yang dihadapi. Kandungan perbincangan melibatkan luahan perasaan dan setiap ahli berpeluang didengari oleh orang lain termasuk individu yang menggerakkan kelompok iaitu kaunselor. Pelajar yang berminat untuk terus mendapat maklumat mengenai jenis kelompok boleh merujuk buku teks yang menyatakan ciri-ciri dan kelebihan sesetengah kelompok. Untuk tujuan kursus ini, sudah memadai untuk memahami dua jenis kelompok bagi membantu guru melaksanakan tugas membantu pelajar sekolah. Jenis kelompok yang lain termasuklah: (i) Kelompok terapi; (ii) Kelompok sensitiviti; dan (iii) Kelompok-T. AKTIVITI 1.5 Bincang dengan rakan kursus apakah kelebihan dan kekurangan kaunseling kelompok.

24 24 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING Kelebihan Kaunseling Kelompok Terdapat banyak kelebihan kaunseling kelompok. Perlu diingatkan bahawa tidak semua klien mendapat faedah daripada kaunseling kelompok. Sesetengah individu mungkin merasa murung untuk berhadapan dengan orang lain dan menghadapi kesukaran untuk bercakap mengenai sesuatu yang sulit dengan kehadiran orang lain. Kelebihan utama kaunseling kelompok adalah praktikalnya. Seorang kaunselor mempunyai banyak kerja dan tugas untuk berhadapan dengan klien. Ini tidak membenarkan kaunselor untuk berjumpa kesemua klien pada hari yang sama tetapi kaunseling kelompok membolehkan kaunselor bertemu dengan lebih klien dalam jangka waktu yang pendek. Dalam kelompok, kaunselor boleh bertemu dengan tujuh ke lapan individu dalam jangka masa yang sama, dia gunakan untuk berjumpa dengan klien berseorangan. Satu lagi kelebihan kaunseling kelompok adalah berkaitan jenis masalah yang dikemukakan oleh klien. Kebanyakan masalah pelajar adalah masalah perhubungan dan interpersonal. Dalam kelompok, klien diberi peluang untuk meluahkan masalah interpersonal dan perasaan dalam konteks sosial. Misalnya, maklum balas yang diperoleh daripada ahli lain akan kuat mempengaruhi klien daripada kaunselor kerana maklum balas datang daripada rakan sebaya. Klien akan mengalami pertumbuhan psikologi melalui proses mendapat maklum balas yang tulen daripada rakan sebaya. Kaunseling kelompok akan bertukar menjadi masyarakat mikro di mana klien dapat merasa tekanan rakan sebaya, pengaruh sosial dan pengesahan sebagai salah satu pengalaman kaunseling. Dalam kelompok kecil, klien juga berpeluang untuk menguji tingkah laku baru dengan bantuan daripada ahli kelompok melalui maklum balas yang diterima. Misalnya, jika klien secara konsisten merasa malu untuk bercakap di khalayak, contoh, di hadapan kelas, klien boleh melatih bercakap dalam kelompok kaunseling dengan dorongan daripada ahli lain. Biasanya, klien akan menghadapi masalah keseorangan dan agak sukar untuk dia melihatnya dari perspektif yang betul. Dalam kelompok kecil dan dengan bantuan kaunselor, dia akan merasa kurang takut kerana mendapati ahli lain juga menghadapi masalah tersendiri. Kaunseling kelompok menyediakan klien dengan peluang untuk meneroka masalah dan pada waktu yang sama, berkongsinya dengan orang lain. Apabila ahli kelompok berkongsi masalah dengan yang lain, ia akan membawa kepada perasaan dipercayai dan dihormati antara satu sama lain selama mereka bertukar maklumat mengenai masalah yang berkaitan. Pengalaman kelompok akan

25 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 25 mewujudkan sistem sokongan untuk ahli. Ini akan membuat kelompok sebagai sumber untuk mendapat nafas baru dan rasa selamat dalam kalangan ahli. Satu lagi kelebihan kaunseling kelompok ialah klien bukan sahaja mendapat faedah daripada maklum balas dari yang lain tetapi boleh memberi maklum balas untuk membantu ahli kelompok yang lain. Ini akan dapat membantu mengukuhkan konsep kendiri klien. Elemen lain yang menyediakan nilai terapeutik melalui kaunseling kelompok adalah: (a) Menjanjikan harapan kepada klien; (b) Rasa selamat dan mendapat sokongan; (c) Kesepaduan sesama ahli; (d) Belajar sesuatu daripada ahli lain; dan (e) Pembelajaran interpersonal. Kaunselor yang betul-betul memahami ciri terapeutik yang dijelaskan akan dapat menjalankan kaunseling kelompok dengan lebih efisien dan berkesan. 1.9 KERAHSIAAN DALAM KAUNSELING Kaunseling, sama ada secara individu atau dalam kelompok kecil, melibatkan pendedahan kendiri oleh klien yang mungkin tidak diluahkan di luar sesi kaunseling. Lebih tinggi kepercayaan klien terhadap kaunselor, lebih mudah untuk klien untuk berbincang masalahnya dengan kaunselor. Secara teori, ini membantu kaunselor memahami cara klien mempersepsi masalahnya. Klien akan rasa difahami dan selamat apabila mendapat sokongan kaunselor. Ini meletakkan kaunselor sebagai individu yang paling dipercayai yang tidak akan membocorkan rahsia kepada orang lain. Dari aspek etika profesional, adalah tanggungjawab kaunselor untuk mengekalkan kerahsiaan agar hubungan yang baik yang telah dibina tidak disiasiakan. Jika klien tidak lagi mempercayai kaunselornya, hubungan yang baik akan tergugat dan kemungkinan dia enggan berjumpa kaunselor. Berikut adalah prinsip kerahsiaan yang boleh membantu kaunselor: (a) Beban mengekalkan kerahsiaan tidak tetap kerana sesetengah situasi membenarkan kaunselor untuk mengulang rahsia;

26 26 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING (b) (c) Kerahsiaan dikekalkan jika ia tidak menggugat hak individu atau orang awam; dan Kerahsiaan bergantung kepada perkara yang dikira sulit. Jika isu yang dikatakan sulit menjadi umum, kaunselor tidak terikat untuk dipersoalkan mengenai kerahsiaan. Kaunselor juga perlu untuk memikirkan keselamatan klien dan mengelak menyalahgunakan masalah yang diceritakan kepadanya. Untuk mengelak kaunselor daripada didakwa di mahkamah kerana salah laku, kerahsiaan klien adalah penting. Walau bagaimana pun, kaunselor cenderung membuat pertimbangan yang bijak dan memikirkan secara rasional apabila kerahsiaan dikecualikan. Situasi di mana kerahsiaan boleh dicabuli adalah seperti berikut: (a) Klien mencederakan dirinya sendiri dan orang lain; (b) Klien menuntut maklumat dirinya dihebahkan; (c) Mahkamah menuntut maklumat klien diulang; dan (d) Kaunselor mensyaki terdapat kes penganiayaan kanak-kanak yang berlaku. AKTIVITI Apakah yang anda fahami tentang ekspresi kaunselor memahami cara klien mempersepsi dirinya? Adakah masalah yang dilihat oleh klien adalah tepat? 2. Dalam usaha kaunselor untuk mencari punca fikiran klien terganggu, dia akan cuba memahami dan melihat perkaitan antara kognisi, emosi dan tingkah laku klien. Nyatakan hubungan antara kognisi, emosi dan tingkah laku seseorang dengan memberi contoh yang bersesuaian.

27 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 27 Kaunseling boleh ditakrifkan sebagai perbincangan antara kaunselor terlatih dan individu atau kumpulan kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, dan bersama-sama mereka berfikir dan menganalisis beberapa alternatif sahaja untuk mengatasi keadaan huru-hara dan melaksanakan alternatif yang dipilih. Perbezaan antara kaunseling dan psikoterapi adalah pada objektif dan tempoh di mana ia dijalankan. Objektif kaunseling adalah untuk membantu individu mengatasi masalah perkembangan diri pada bila-bila masa ke arah mencapai pembangunan kekuatan optimum yang ada di dalam dirinya. Selain menyelesaikan masalah pertumbuhan individu, psikoterapi juga menyelesaikan masalah perubahan rekonstruktif. Psikoterapi dijalankan untuk tempoh yang panjang (sebulan hingga dua tahun) sebagai pesakit luar atau pesakit dalam. Kaunseling adalah biasanya untuk tempoh yang singkat (kurang daripada enam bulan) sebagai pesakit luar sahaja. Lima matlamat utama kaunseling adalah untuk: Menjadikan perubahan tingkah laku lebih mudah; Meningkatkan keupayaan pelanggan untuk memula dan meneruskan perhubungan; Membantu keberkesanan klien dalam mengendalikan masalah dan isu; Menggalakkan proses membuat keputusan; dan Membantu perkembangan klien dan pencapaian potensinya. Ciri-ciri bagi kaunselor yang efektif adalah termasuk yang berpengetahuan dan mahir dalam membantu individu, bersedia untuk terlibat dan mengenali diri sendiri. Komponen bagi perkhidmatan kaunseling dan bimbingan adalah perkhidmatan mengajar dan latihan; perkhidmatan kaunseling; dan perkhidmatan peperiksaan.

28 28 TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING Kaunseling Konfrontasi Menyelesaikan masalah Perbincangan Psikoterapi

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 513 Prinsip & Amalan Komunikasi dari Perspektif Islam Isu-Isu Etika dalam Kaunseling (Minggu 3) Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies

Lebih terperinci

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah KKD 2063 Pembangunan Sahsiah Teori Kognitif : Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Pengenalan Teori Kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. Terdapat banyak teori-teori yang dikategorikan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya. Sinopsis:

Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya. Sinopsis: Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya Sinopsis: Organisasi mahupun sektor industri sering mensasarkan produktiviti yang tinggi, kualiti yang memberangsangkan, dan prestasi kerja yang cemerlang.

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty

Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty PANDUAN BIL.1 TAHUN 2012 PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI YANG BERMASALAH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABAT AN PENDAFT

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat Soalan 3 Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan cirriciri positif

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT 2013 KANDUNGAN 1. RUKUN NEGARA v 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi 3. PENDAHULUAN 1 4. MATLAMAT

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS MENOLONG

KEMAHIRAN ASAS MENOLONG KEMAHIRAN ASAS MENOLONG PROGRAM MENTOR ANJURAN WARGA SEJAHTERA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PARADISE SANDY BEACH HOTEL, PULAU PINANG. 24-26 MEI 2007 OLEH: ABDUL RASHID BIN HJ. MOHAMAD (KB, PA.) PUSAT PENGAJIAN

Lebih terperinci

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 713 Prinsip & Proses Bimbingan dan Kaunseling Minggu 3 Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh & Sains Teknologi (UTM)

Lebih terperinci

Kaunseling di tempat kerja. Sinopsis:

Kaunseling di tempat kerja. Sinopsis: Kaunseling di tempat kerja Sinopsis: Kaunseling di tempat kerja telah menjadi satu isu hangat dan kemestian di bidang industri dan organisasi komersial, terutamanya di kalangan negara maju. Di Malaysia,

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

Seterusnya? Memahami Kesedihan

Seterusnya? Memahami Kesedihan Seterusnya? Memahami Kesedihan Dapatkan maklumat lanjut di: palliativecare.my Disediakan oleh: Percetakan ini ditaja oleh: Apakah itu kesedihan? Kesedihan ialah respons yang dialami selepas kehilangan

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN SULIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : KKH3033 KURSUS : KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING TARIKH. 2 9 DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN 1. Kertas ini mengandungi

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENULIS NOMBOR 0 HINGGA 10 Oleh Law Hie Hieng @ Law Hui Hui Sek. Jenis Keb. Cina Chung Hua Lingga, 94900 Lingga, Sri Aman. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Ah Yew, seorang murid Tahun

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal;

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow

Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow Teori Pembelajaran Humanistik Teori Pembelajaran Carl Rogers Teori Pembelajaran Maslow Pengenalan menekankan keunikan dan individualiti seorang murid.

Lebih terperinci

PENGENALAN KEPADA KONFLIK, AMARAH, STRES DAN KRISIS

PENGENALAN KEPADA KONFLIK, AMARAH, STRES DAN KRISIS PENGENALAN KEPADA KONFLIK, AMARAH, STRES DAN KRISIS Oleh: Nor Shafrin bt. Ahmad, Ph.D Zainal Ariffin b. Ahmad, Ed.D Mohamad Hashim b. Osman, Ph.D Susie See Ching Mey, Ph.D 10-14 April 2009 Holiday Inn

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 713 Prinsip & Proses Bimbingan dan Kaunseling Minggu 7 Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh & Sains Teknologi (UTM)

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM.

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. KERJA BERPASUKAN Kerja berpasukan merupakan kumpulan yang matang dengan ahli yang saling bergantung antara satu sama lain

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Ekonomi

Pengenalan kepada Ekonomi Topik 1 Pengenalan kepada Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma ekonomi ; 2. Membezakan mikroekonomi dan makroekonomi; 3. Membincangkan tiga persoalan

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

: Saya Adalah Ibubapa_Keluarga. : Booklet Memahami Relapse & Cara Mencegahnya. Maklumat Am

: Saya Adalah Ibubapa_Keluarga. : Booklet Memahami Relapse & Cara Mencegahnya. Maklumat Am Page Segmen Column Toolkit No. 2 : Laman Utama : Saya Adalah Ibubapa_Keluarga : 4(Kepulihan) : Booklet Memahami Relapse & Cara Mencegahnya Maklumat Am Relapse adalah penggunaan semula dadah selepas seseorang

Lebih terperinci

Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya?

Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya? Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya? Oleh Dr. Teo Soo Hwang dan Profesor Dr Thong Meow Keong Ini adalah rencana kedua daripada siri 2 rencana oleh Yayasan Inisiatif

Lebih terperinci

INTERVENSI KRISIS. Oleh: Dr. Nor Shafrin bt. Hj. Ahmad (KB, PA) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia

INTERVENSI KRISIS. Oleh: Dr. Nor Shafrin bt. Hj. Ahmad (KB, PA) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia INTERVENSI KRISIS Oleh: Dr. Nor Shafrin bt. Hj. Ahmad (KB, PA) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia sham@usm.my Mei 2007 KENAPA INTERVENSI KRISIS PENTING? Berkesan membantu individu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 523 Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa dan Orang Tua

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 523 Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa dan Orang Tua SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 523 Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa dan Orang Tua Minggu 5 Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD Pendidikan Agama Islam PhD Fiqh Sains & Teknologi PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

Inovasi dan Perubahan

Inovasi dan Perubahan Topik 11 Inovasi dan Perubahan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menghuraikan kepentingan inovasi dalam organisasi; 2. Menerangkan cara-cara menguruskan inovasi dengan berkesan;

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17

POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17 POLIMAS-PK-PS-17 Pengurusan Psikologi dan Kerjaya Keluaran 01 Pindaan 02 Tarikh Berkuatkuasa 02/06/2014 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS PK PS-17 PENGURUSAN

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING

SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING SIJIL PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 713 Prinsip & Proses Bimbingan dan Kaunseling Minggu 5 Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh & Sains Teknologi (UTM)

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP)

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN... 3 2.0 OBJEKTIF... 4 3.0 TAFSIRAN... 5 4.0 ETIKA DAN PRINSIP... 6 5.0 KELAYAKAN PENYERTAAN PROGRAM...

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Modal insan: membentuk keluarga berkesan. Sinopsis:

Modal insan: membentuk keluarga berkesan. Sinopsis: Modal insan: membentuk keluarga berkesan Sinopsis: Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan, kejayaan, dan kemajuan masyarakat dalam sesebuah negara.

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN ETIKA PERKHIDMATAN LATIHAN PRAKTIKAL PELATIH ( KAUNSELING )

GARIS PANDUAN DAN ETIKA PERKHIDMATAN LATIHAN PRAKTIKAL PELATIH ( KAUNSELING ) GARIS PANDUAN DAN ETIKA PERKHIDMATAN LATIHAN PRAKTIKAL PELATIH ( KAUNSELING ) PUSAT KERJAYA DAN KAUNSELING / UNIT KERJAYA DAN KAUNSELING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1 GARIS PANDUAN DAN ETIKA PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 1 MODUL 1: 2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Menganalisis perubahan

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian (PAGE 1/5) Oleh Soraya Jamal Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian KUALA LUMPUR, 29 Okt (Bernama) -- Kira-kira 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental tertentu seperti kemurungan,

Lebih terperinci

Kaunseling mampu selamatkan...mahligai bergelora Pasangan akui perlunya komunikasi, bijak sesuai diri hidup bersama dan tahu peranan masing-masing

Kaunseling mampu selamatkan...mahligai bergelora Pasangan akui perlunya komunikasi, bijak sesuai diri hidup bersama dan tahu peranan masing-masing Kaunseling mampu selamatkan...mahligai bergelora Pasangan akui perlunya komunikasi, bijak sesuai diri hidup bersama dan tahu peranan masing-masing 1/2 26 Apr 2015 NUR FADHILAH SALLEH Kadar pasangan Muslim

Lebih terperinci

Prestasi kerja = Motivasi Kebolehan Kekangan situasi

Prestasi kerja = Motivasi Kebolehan Kekangan situasi Topik 7 Motivasi HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan proses asas motivasi; 2. Menerangkan pendekatan keperluan dan proses dalam motivasi; 3. Membincangkan sumbangan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

EARLY RECOVERY KLINIK C&C 1MALAYSIA SG BESI

EARLY RECOVERY KLINIK C&C 1MALAYSIA SG BESI EARLY 2012 RECOVERY KLINIK C&C 1MALAYSIA SG BESI MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB Page 2 EARLY RECOVERY (KEPULIHAN AWALAN) Matlamat Kumpulan Kemahiran Pemulihan Awal Mengatur sebuah kumpulan yang berstruktur

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Simdrom Down Sindrom Down berpunca daripada masalah yang disebabkan daripada masalah berlebihan kromosom. Dalam kebanyakan kes ia melibatkan kepada kecacatan dalam pasangan kromosom yang ke-21. Menurut

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 1 MATLAMAT KURIKULUM Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan.

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan. Menghormati pekerja di seluruh dunia Kod Asas ETI Dokumen ini telah dipinda pada 1 April 2014 dengan membuat semakan pada fasal 6, Waktu kerja tidak berlebihan. 1. Pekerjaan dipilih dengan bebas 1.1 Tiada

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

MITOS & FAKTA KAUNSELING

MITOS & FAKTA KAUNSELING MITOS 1: Kaunseling hanya untuk mereka yang gagal dan mempunyai masalah emosi yang serius. FAKTA 1: Sesi Kaunseling kebiasaannya disertai oleh individu yang mempunyai masalah yang biasanya kita hadapi

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM JPA/PEN(S)223/4/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan mengenai

Lebih terperinci