Senarai Pengerusi Anugerah. Pemerihalan Anugerah Inovasi 2013

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Senarai Pengerusi Anugerah. Pemerihalan Anugerah Inovasi 2013"

Transkripsi

1

2 Kandungan Muka Surat Senarai Pengerusi Anugerah Pemerihalan Anugerah Inovasi 2013 i ii viii Senarai Format Pemilihan Anugerah Inovasi UKM 1. Anugerah Kualiti Naib Canselor 1 2. Anugerah Citra UKM Anugerah Penerbitan Anugerah Pengajar Cemerlang Anugerah Pengantarabangsaan Anugerah Makmal Penyelidikan 53 Perkhidmatan Anugerah Penyelidikan Penyelidik Muda [UKM] 65 Individu/Kumpulan Anugerah Keterlibatan Industri Anugerah Keterlibatan Komuniti Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) Anugerah Inovasi Penyelidikan Anugerah Inovasi ICT Anugerah Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran Anugerah Inovasi QIT Anugerah Inovasi e-pembelajaran Anugerah Kepimpinan Inovatif 161

3

4 PANDUAN Sebagai usaha menggalakkan warga Kampus supaya peka kepada pentingnya inovasi dan kualiti dalam semua aspek perancangan dan operasi organisasi, UKM menyediakan berbagai jenis anugerah untuk membolehkan penghargaan diberi kepada warganya secara individu mahupun secara kumpulan. Anugerah Khidmat Cemerlang dan Terpuji untuk kakitangan tetap/kontrak diberi pada setiap tahun dan juga Khidmat 20 tahun serta 30 tahun. Selain itu, UKM menyediakan juga anugerah-anugerah berikut: 1. Anugerah Kualiti Naib Canselor 2. Anugerah Citra UKM 3. Anugerah Penerbitan 4. Anugerah Pengajar Cemerlang 5. Anugerah Pengantarabangsaan 6. Anugerah Makmal Penyelidikan Perkhidmatan 7. Anugerah Penyelidikan Penyelidik muda (UKM) Individu/Kumpulan 8. Anugerah Keterlibatan Industri 9. Anugerah Keterlibatan Komuniti 10. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) 11. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) 12. Anugerah Inovasi Penyelidikan 13. Anugerah Inovasi ICT 14. Anugerah Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran 15. Anugerah Inovasi QIT 16. Anugerah Inovasi e-pembelajaran 17. Anugerah Kepimpinan Inovatif Setiap Anugerah diselaras oleh sebuah Jawatankuasa Anugerah yang tersendiri dan Pengerusinya dilantik oleh Jawatankuasa Induk Anugerah Khas Kualiti UKM. Pusat Perancangan Korporat dan Kepimpinan (PPKK) telah diberikan tanggungjawab menyebarkan maklumat mengenai semua Anugerah. Sesuai dengan ini, PPKK telah menyusun maklumat bagi semua Anugerah dalam bentuk sebuah Dokumen Format Pemilihan Anugerah Inovasi UKM. Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan dipohon untuk menyebarkan maklumat mengenai Anugerah-Anugerah ini di peringkat Fakulti/Institut/Pusat/Unit/Jabatan bagi membolehkan penyertaan/pencalonan dibuat oleh individu/kumpulan (di mana sesuai). Untuk tujuan ini Fakulti/Pusat/Institut/Unit/Jabatan bolehlah menyalin semula manamana borang penyertaan/pencalonan bagi anugerah yang berkaitan daripada contoh yang terdapat dalam dokumen atau melalui laman sesawang PPKK iaitu Dalam hal ini, untuk anugerah tertentu, Fakulti/Institut/ Pusat/Unit/Jabatan adalah juga berperanan untuk menyenarai pendek pencalonan/penyertaan.

5

6 Senarai Pengerusi Anugerah 1. YBhg. Prof. Tan Sri Dato Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Kualiti Naib Canselor Jawatankuasa Anugerah Citra UKM 2. YBhg Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Penerbitan Jawatankuasa Anugerah Pengajar Cemerlang Jawatankuasa Anugerah Pengantarabangsaan Jawatankuasa Anugerah Inovasi Pendidikan Jawatankuasa Anugerah e-pembelajaran 3. YBhg. Prof. Dato Dr. Rahmah Mohamed Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Makmal Jawatankuasa Anugerah Penyelidikan Jawatankuasa Anugerah Inovasi Penyelidikan 4. YBhg. Prof. Dato Dr. Saran Kaur Gill Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Industri Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Komuniti 5. En. Ab. Aziz Othman Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Amalan Berkualiti Jawatankuasa Anugerah Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran 6. Prof. Dr. Noor Inayah Ya akub Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Inovasi ICT 7. Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Inovasi QIT 8. Prof. Madya Dr. Madeline Berma Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM i

7

8 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA Naib Canselor PPKK Puan Zaimi Binti Makhtar Penerbit UKM Encik Mohamad Salleh Suleiman ii PEMERIHALAN ANUGERAH INOVASI UKM TAHUN 2013 (PENILAIAN 2012) 1. Kualiti Naib Canselor RM 10, dan Sijil PTJ yang mencapai kecemerlangan dari segi pengoperasian dan prestasi dari aspek kepimpinan, perancangan strategik, fokus pelanggan, pengukuran, analisis, pengurusan maklumat, fokus kakitangan, pengurusan proses dan hasil. 2. Citra RM 5, dan Sijil Individu atau kumpulan yang mendapat liputan berimpak tinggi dalam media massa dalam dan luar negara yang meningkatkan citra UKM. Naib Canselor PPKK Puan Ruziyah Ahmad 3. Penerbitan 1. Buku dan Monograf 2 Bidang 2. Makalah/Jurnal 2 Bidang 3. Penulisan Umum a. Majalah RM 3, dan Sijil RM 3, dan Sijil RM 3, dan Sijil Individu atau kumpulan yang mempunyai karya ilmiah yang diterbitkan dalam pelbagai jenis penerbitan yang berimpak tinggi dan memberi sumbangan kepada bidang ilmu. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa) b. Akhbar RM 3, dan Sijil

9 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi) PHA Encik Muhammad Fahmi Mike Abdullah CRIM Puan Normah Dolah iii 4. Pengajar Cemerlang 1. Pengajar Cemerlang (Pengajar Cemerlang Mengikut Gugusan) RM 3,000.00, Sijil dan merit untuk kenaikan pangkat secara keutamaan Individu yang menunjukkan ciri-ciri pengajaran yang berkualiti merangkumi perancangan dan penyampaian berkesan dan mendapat maklumbalas yang baik di dalam SPPK. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa) PPA Puan Zaharah Binti Zainal 2. Tokoh Pengajar RM 5, dan Sijil Individu yang sekurang-kurangnya pernah memenangi Anugerah Pengajar Cemerlang (Hadiah Utama) sekali dan tiga kali dicalonkan bagi anugerah berkenaan. 5. Pengantarabangsaan RM 4, dan Sijil Individu atau kumpulan yang berjaya meningkatkan penglibatan antarabangsa dari segi perolehan dana, kolaborasi penyelidikan dan penerbitan, mobiliti pelajar serta tenaga pengajar. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa) 6. Makmal 1. Makmal Penyelidikan Tiga Makmal Terbaik sahaja 2. Makmal Perkhidmatan Tiga Makmal Terbaik sahaja RM 4, dan Sijil RM 4, dan Sijil Makmal yang dapat menjana kewangan dan mempunyai sistem pengurusan terakreditasi dan terarah kepada akreditasi.

10 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA PHI Puan Syazriza Zulkapli iv 7. Penyelidikan 1. Penyelidik Muda (Seorang) RM 2, dan Sijil Individu yang berumur bawah 35 tahun yang menghasilkan output penyelidikan yang berpotensi dikembangkan. 2. Penyelidikan - Individu RM 3, dan Sijil Individu yang menjalankan penyelidikan yang menyokong nic serta mendapat hasil dan impak yang besar kepada UKM. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi) CRIM Puan Normah Dolah - Kumpulan RM 5, dan Sijil Kumpulan yang menjalankan penyelidikan yang menyokong nic serta mendapat hasil dan impak yang besar kepada UKM 8. Keterlibatan Industri 1. Pendidikan inovatif bersama industri. 2. Penyelidikan dan Inovasi Bersama Industri RM 3, dan Sijil RM 3, dan Sijil Individu atau kumpulan yang melaksanakan projek/ program ke arah meningkatkan kebolehpasaran pelajar, keusahawanan pelajar, peluang latihan industri, peluang kerjaya dan kurikulum inovatif. Individu atau kumpulan yang melaksanakan projek penyelidikan dan inovasi yang melibatkan industri sebagai rakan aktif atau penaja kewangan Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat) 3. Keterlibatan Kecemerlangan Industri (hanya untuk rakan industri sahaja) Plak dan Sijil Industri (syarikat, NGO dan badan kerajaan) yang telah memberi sumbangan yang besar melalui kerjasama dengan warga UKM ke arah peningkatan kebolehpasaran graduan, perolehan dana, penyelidikan dan inovasi.

11 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA v 9. Keterlibatan Komuniti 1. Pendidikan Inovatif bersama Komuniti 2. Penyelidikan Inovatif bersama Komuniti RM 3, dan Sijil RM 3, dan Sijil Individu atau kumpulan yang menyumbang kepada nama baik UKM melalui aktiviti khidmat masyarakat di dalam dan luar Negara. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat) PHUM Puan Farah Farzana Rasol 3. Keterlibatan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Pengurusan, Profesional dan Sokongan) 4. Keterlibatan Kecemerlangan Komuniti (hanya untuk rakan komuniti sahaja) RM 2, dan Sijil Sijil Sahaja 10. Amalan Berkualiti (Individu) 1. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Akademik). 2. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Pentadbiran Pengurusan dan Profesional) RM 3, dan Sijil RM 3, dan Sijil Individu yang mempunyai ciri peribadi berkualiti dan memberi sumbangan kepada penghayatan serta pelaksanaan kualiti di Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan melalui inisiatif dan tindakan proaktif sendiri. Pendaftar, UKM Jabatan Pendaftar Cik Huda Hela Ladin 3. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Pelaksana). RM 3, dan Sijil

12 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA vi 11. Inovasi Pendidikan (Akademik) Individu Kumpulan RM 2, dan Sijil RM 4, dan Sijil Individu atau kumpulan yang memperkenalkan kaedah yang inovatif dan berkesan dalam mengendalikan proses pengajaran serta berjaya melaksanakan konsep kesarjanaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Timbalan Naib Canselor, (Hal ehwal Akademik dan Antarabangsa) PPA Encik Ridzwan Bin Dzulkifle 12. Inovasi Penyelidikan Lima Inovasi terbaik (berdasarkan kecemerlangan inovasi, proses atau produk hasil daripada penyelidikan yang dijalankan) RM 3, dan Sijil Individu atau kumpulan yang melaksanakan penyelidikan berinovasi yang mempunyai impak besar dan signifikan, pulangan yang boleh dikomersialkan dan sumbangan besar kepada bidang kelimuan, kemajuan Universiti dan Negara. Timbalan Naib Canselor, (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi) PIK Tengku Nor Kirana Binti Tengku M.Y. Anuar 13. Inovasi ICT Individu Kumpulan RM 2, dan Sijil RM 4, dan Sijil Individu atau kumpulan yang menghasilkan inovasi ICT yang memberi impak dan signifikan besar dalam meningkatkan kualiti di Fakulti/ Institut/ Pusat/ Bahagian/ Unit khususnya dan UKM amnya. Pengarah, PPKK PPKK Puan Zaimi Binti Makhtar

13 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA Pengarah, PJK PJK Encik Firli Amin Hj. Ismail PPA Encik Ridzwan Bin Dzulkifle vii 14. Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran Individu Kumpulan RM 2, dan Sijil RM 4, dan Sijil Individu atau kumpulan yang menghasil inovasi kepada proses pengurusan dan pentadbiran serta memberi impak besar dan signifikan kepada output perkhidmatan atau produk di Fakulti/ Institut/ Pusat/ Bahagian/ Unit khususnya dan UKM amnya Pendaftar, UKM Jabatan Pendaftar Cik Huda Hela Ladin 15. Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) RM 5, dan Sijil Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) adalah satu kumpulan Pengurusan dan Profesional dan kakitangan akademik yang dibentuk untuk mengenal pasti projek berkaitan isu strategik Universiti yang dilaksanakan di peringkat PTJ, seterusnya mencadangkan penyelesaian kepada isu tersebut. Aktivitinya adalah termasuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan. Kumpulan boleh bersifat multidisiplin dan dibentuk secara rasmi oleh PTJ/Universiti. 16. Inovasi e-pembelajaran - Individu - Kumpulan RM 2, dan Sijil RM 2, dan Sijil Individu atau kumpulan yang paling inovatif dalam merekabentuk dan membangun kandungan pembelajaran dalam bentuk digital untuk kursus yang ditawarkan. Timbalan Naib Canselor, (Hal ehwal Akademik dan Antarabangsa)

14 BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA viii 17. Kepimpinan Inovatif RM7, dan Sijil Memberi pengiktirafan serta penghargaan kepada warga UKM (akademik dan bukan akademik termasuk pelajar) yang mempunyai gaya dan hasil kepimpinan inovatif. Pengarah, PKW PKW Cik Mas Aliza Binti Abu

15

16 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Kualiti Naib Canselor 1

17

18 ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR I. PENGENALAN Anugerah ini memberikan pengiktirafan kepada warga Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit UKM dengan mengambil kira prestasi keseluruhan dari sudut kualiti. Prestasi keseluruhan mengambil kira kecemerlangan aktiviti-aktiviti dan pengoperasian sesebuah Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit tersebut. Ini termasuklah aspek kepimpinan, keberkesanan dan kecekapan pengurusan, dan keberkesanan kos di samping aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil atau pencapaian daripada amalan Penambahbaikan Kualiti Menyeluruh (PKM). II. MATLAMAT Matlamat yang ingin dicapai daripada pewujudan anugerah ini ialah untuk mempertingkatkan: Kesedaran terhadap kualiti sebagai alat dan strategi penting untuk lebih berdaya saing. Kefahaman tentang syarat-syarat untuk mencapai tahap kecemerlangan. Perkongsian maklumat tentang strategi kualiti yang berkesan dan faedah yang terhasil daripada perlaksanaan strategi tersebut. Amalan pembudayaan kualiti yang menekankan penambahbaikan kualiti berterusan secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan strategi yang dibangunkan. 3

19 III. KRITERIA ANUGERAH Kriteria Anugerah mengambil kira unsur proses dan hasil aktiviti yang diperolehi. Unsur proses terdiri daripada kriteria berikut: 1. Kepimpinan 2. Perancangan Strategik 3. Fokus Pelanggan 4. Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Maklumat 5. Fokus Kakitangan 6. Pengurusan Proses 7. Hasil Hasil aktiviti adalah segala bentuk keputusan atau output yang dihasilkan melalui kriteria 1-6 di atas. Hubung kait proses dan hasil diberikan dalam rajah di bawah: Profil Organisasi (Persekitaran, Hubungan dan Cabaran) Perancangan Strategik Fokus Kakitangan Kepimpinan Hasil Fokus Pelanggan Pengurusan Proses Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Maklumat 4

20 Pemberat bagi setiap aspek adalah seperti berikut: Kriteria Pemberat (%) 1. Kepimpinan Perancangan Strategik Fokus kepada Pelanggan Pengukuran, Analisis dan 10 Pengurusan Maklumat 5. Fokus kepada Kakitangan Pengurusan Proses Hasil 40 Jumlah 100 Setiap pemohon perlu menyediakan dokumen pencalonan Anugerah Kualiti Naib Canselor yang mengandungi dua bahagian seperti berikut: A. Profil Organisasi Profil Organisasi mengandungi penerangan tentang struktur dan peranan organisasi serta cabaran-cabaran yang dilalui, merangkumi: Penerangan tentang organisasi yang merangkumi: - Misi, visi, matlamat dan nilai, - Kompetensi teras dan proses/perkhidmatan utama, - Kategori kakitangan, governans dan sistem penyampaian, - Peruntukan sumber, infrastruktur dan peralatan utama, - Pelanggan, pembekal dan pihak berkepentingan, - Sebarang keperluan piawaian, akreditasi dan peraturan, Pedekatan yang diambil oleh organisasi dalam: - Menangani suasana persekitaran kompetitif, - Membangunkan perancangan strategik, - Keperluan kepada sistem peningkatan prestasi. B. Laporan Pencapaian Kualiti Menyeluruh Laporan ini mengandungi penilaian kendiri terhadap pencapaian amalan kualiti menyeluruh dan penambahbaikan berterusan dalam tujuh kriteria seperti berikut: 5

21 1. Kepimpinan Peranan dan penglibatan pihak pengurusan atasan dalam membina dan memupuk sekitaran ke arah penambahbaikan kualiti menyeluruh (PKM). Memberi tumpuan kepada aspek berikut: - penglibatan menyeluruh dalam perlaksanaan amalan PKM. - kewujudan dokumen bertulis tentang dasar dan strategi yang menyokong amalan PKM. - Peruntukan sumber manusia dan sumber lain untuk perlaksanaan PKM. - Terdapat usaha ke arah mengatasi halangan yang boleh menjejaskan amalan PKM. - Pewujudan sistem nilai yang menerapkan unsur PKM. 2. Perancangan Strategik 3. Fokus Pelanggan Tahap penekanan kepada PKM dalam proses perancangan organisasi. Kewujudan matlamat dan objektif PKM. Penglibatan pelanggan dan kakitangan dalam perancangan PKM. Penerapan PKM dalam proses pengurusan kewangan. Penekanan kepada perkhidmatan pelanggan. Penilaian kehendak pelanggan. Menangani aduan pelanggan. Penyediaan sistem komunikasi yang berkesan kepada pelanggan. 4. Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Maklumat Penggunaan data dalam perancangan PKM. Penggunaan data dan fakta dalam menilai kualiti input, proses dan output daripada amalan PKM. 6

22 5. Fokus Kakitangan Pengurusan Kakitangan: - Memberi sokongan dan penghargaan kepada individu yang menyumbang dalam aktiviti PKM dan inovasi. - Kewujudan strategi latihan yang menyokong ke arah PKM. - Pewujudan peruntukan bagi aktiviti PKM. - Penilaian keberkesanan latihan PKM. Kepuasan Kakitangan: - Skop dan bidang kuasa yang diberikan kepada kakitangan dalam melaksanakan PKM. - Usaha meningkatkan kepuasan hati kakitangan dalam menjalankan aktiviti PKM. - Penekanan kepada semangat kerja berpasukan. 6. Pengurusan Proses 7. Hasil Pengurusan Sumber: - Terdapat usaha mempastikan peralatan dan prasarana digunakan secara optimum. - Terdapat bukti usaha mengelakkan berlakunya pembaziran dalam penggunaan sumber. - Terdapat bukti usaha menggalakkan PKM dan inovasi. Pelaksanaan/Pemantauan Proses: - Terdapat bukti data hasil dan analisis digunakan untuk meningkatkan prestasi secara berterusan. - Terdapat usaha melaksanakan proses ukur-rujuk (benchmarking) ke arah mencapai tahap kecemerlangan yang diingini. Hasil Kejayaan: - Pengukuran kejayaan sebenar hasil amalan PKM dari aspek keberkesanan, kecekapan dan ketepatan masa untuk semua kategori Pencapaian dalam bidang teras Fakulti/Institut/Pusat/ Jabatan/Unit (penerimaan anugerah diambil kira). Impak kepada Masyarakat/Pihak Berkepentingan: - Bukti usaha dan kesan amalan KM kepada masyarakat/pihak berkepentingan. 7

23 IV. PENILAIAN Mekaniskme penilaian adalah merujuk kepada kategori item tersebut sama ada proses atau hasil. Untuk kategori proses, iaitu item 1-7, ia akan dinilai berpandukan kepada dimensi berikut: - Kaedah, perancangan atau pendekatan, - Pelaksanaan kaedah yang dirancang atau pelan tindakan, - Pemurnian pelaksanaan melalui kitaran penilaian dan penambahbaikan, - Penyepaduan dengan keperluan organisasi melalui semakan dan penjajaran pelaksanaan. Untuk kategori hasil, iaitu item 1-7, ia akan dinilai mengikut dimensi berikut: - Tahap prestasi semasa, - Tren atau pola perubahan untuk beberapa tahun kebelakangan yang boleh membuktikan prestasi yang baik - Perbandingan dengan organisasi lain dalam dan luar universiti - Penyepaduan dengan keperluan organsasi yang mencerminkan kecekapan dan keberkesanan sistem yang digunakan. V. SYARAT PENYERTAAN (a) Penyertaan adalah terbuka kepada semua Fakulti/Pusat/Institut/ Bahagian/Unit di UKM. (b) (c) (d) Penyertaan hendaklah dibuat berdasarkan borang yang disediakan. Laporan Pencapaian Kualiti Menyeluruh (LPKM) hendaklah dilampirkan bersama dengan borang penyertaan. Borang penyertaan yang siap diisi berserta Laporan Pencapaian Kualiti Menyeluruh (LPKM) hendaklah disampaikan kepada: Urusetia Anugerah Kualiti Naib Canselor d/a Pusat Perancangan Korporat dan Kepimpinan Aras 3, Bangunan Canselori (U/P: Puan Zaimi Binti Makhtar) 8

24 VI. PROSEDUR PEMILIHAN (a) (b) Calon anugerah akan dinilai oleh Panel Penilai Anugerah yang dilantik oleh Jawatankuasa Kecil Anugerah Kualiti Naib Canselor. Penilaian dibuat berdasarkan maklumat dan bukti yang diberikan oleh Calon menerusi: - Laporan Pencapaian Kualiti Menyeluruh. - Temubual Panel dengan pihak calon. - Lawatan dan Pemerhatian oleh Panel. (c) Keputusan Panel Penilai adalah muktamad. VII. NILAI ANUGERAH Wang tunai dan Sijil serta pemenang boleh menggunakan logo AKNC di kepala surat Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/Unit selama 2 tahun. 9

25 BORANG PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR TAHUN Nama Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit 2. Nama Dekan/Pengarah/Ketua Bahagian/Ketua Unit RINGKASAN EKSEKUTIF (Sila kemukakan butir-butir penting tentang tahap kecemerlangan yang dicapai berasaskan tujuh kriteria di atas). 10

26 (Sambungan Ringkasan Eksekutif) Adalah disahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. T/Tangan Dekan/Pengarah/Ketua Bahagian/Unit 11

27

28 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Citra UKM 11

29

30 ANUGERAH CITRA UKM 1. Pengenalan Citra ialah tanggapan keseluruhan khalayak terhadap UKM (khalayak merangkumi rakan kesepakaran, komuniti ilmuan dan masyarakat umum). Citra ini terbina hasil daripada himpunan kegiatan kakitangan UKM yang mengharumkan nama UKM di kaca mata khalayak di dalam dan/atau luar negara. Proses pembinaan citra ini berlaku dalam suatu tempoh masa dengan dibantu oleh liputan media massa di dalam dan / atau di luar negara. Tanpa liputan media massa, masyarakat luar tidak akan mengenali pencapaian UKM. Justeru anugerah ini menekankan hebahan media sebagai pemberat utama. 2. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan yang bermakna kepada kakitangan Universiti yang meningkatkan citra UKM melalui pencapaian di peringkat antarabangsa dan / atau kebangsaan. Kegiatan kakitangan tersebut hendaklah memberi pulangan dan sumbangan yang besar kepada bidang keilmuan dan kemajuan Universiti serta pembangunan masyarakat dan negara. 3. Takrifan a) Meningkatkan citra bermaksud mengharumkan nama UKM di dalam dan / atau di luar negara di kalangan rakan kesepakaran, komuniti ilmuan dan masyarakat umum. b) Pencapaian bermaksud memperoleh antara lain: hebahan/liputan media massa utama hebahan/media khusus seperti bulletin, surat berita, majalah dan lainlain yang berkaitan dengan bidang kepakaran calon. anugerah/pingat/hadiah/sijil kursi/zamalah gelaran kehormat/ijazah kehormat penaungan/jawatan/keanggotaan dana/endowmen pengiktirafan oleh badan-badan professional c) Kegiatan termasuk: penyelidikan dan reka cipta/inovasi penulisan dan penerbitan pengajaran, latihan dan pembangunan sumber manusia perundingan jaringan dengan badan luar aktivisme dan advokasi sosial yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan kebaikan sejagat aktiviti sukarelawan misi muhibbah seni dan budaya sukan 15

31 d) liputan media massa utama membawa maksud aktiviti dan pencapaian calon diberi publisiti dan hebahan di dalam media cetak, media elektronik dan media dalam talian di dalam dan/atau luar negara termasuk media khusus yang berkaitan dengan bidang kepakaran calon. 4. Syarat Penyertaan a) Anugerah ini terbuka kepada kakitangan Universiti, sama ada secara individu atau berkumpulan yang telah menjalankan kegiatan yang bermutu tinggi dan mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan/atau antarabangsa. b) Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Pencalonan boleh dibuat sendiri atau oleh orang lain. c) Pencalonan mestilah disokong oleh bukti yang perlu disertakan bersama borang pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti merangkumi keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. d) Borang pencalonan yang lengkap hendaklah disampaikan kepada Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Citra UKM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan. 5. Kriteria Penilaian Penilaian ke atas calon dibuat berdasarkan kriteria berikut: i. liputan media massa utama; (60%) a. Kualiti media (media yang signifikan, berkredibiliti tinggi, dan bertaraf aliran perdana atau berkait rapat dengan bidang kepakaran) 20% b. Kekerapan (bilangan liputan yang diberikan oleh media yang tersebut di atas) 20% c. Status hebahan media (berbentuk pemberitaan, fokus khas, rencana, kolum atau rujukan dan lain-lain) 20% ii. Pengiktirafan yang menyumbang kepada peningkatan citra (40%) a. Taraf : penglibatan/pencapaian/kegiatan peringkat Kebangsaan/Antarabangsa (20%) b. Bilangan/Jumlah (20%) anugerah/pingat/hadiah/sijil kursi/zamalah gelaran kehormat/ijazah kehormat penaungan/jawatan/keanggotaan dana/endowmen 16

32 6. Prosedur Pemilihan a) Calon anugerah akan dinilai oleh Jawatankuasa Anugerah Citra UKM. b) Penilaian dibuat berdasarkan kriteria penilaian (seperti Perkara 5). c) Penilaian dan keputusan Jawatankuasa Anugerah Citra UKM adalah muktamad. 7. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 17

33 BORANG ANUGERAH CITRA UKM TAHUN 2012 (Sila lengkapkan semua Bahagian) BAHAGIAN I LATAR DIRI CALON 1. Nama : 2. No. UKM (Per) : 3. Jawatan: 4. Jabatan/Pusat/Bahagian/Fakulti: Sila lampirkan CV/Latar Diri calon yang lengkap. 18

34 BAHAGIAN II BUTIRAN LIPUTAN MEDIA Sila senaraikan liputan media yang telah diterbitkan/disiarkan: Tarikh Jenis dan nama media Tajuk liputan Sila kemukakan semua dokumen sebagai bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 19

35 BAHAGIAN III SENARAI PENCAPAIAN Sila senaraikan anugerah/pingat/hadiah/sijil, kursi/zamalah, gelaran kehormat/ijazah kehormat, penaungan/jawatan/keanggotaan, dana/endowmen yang diterima: Tarikh penerimaan Jenis pengiktirafan Badan yang menganugerah Sila kemukakan semua dokumen sebagai bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 20

36 BAHAGIAN IV WAJARAN PENCALONAN Sila berikan wajaran yang boleh membantu Jawatankuasa Anugerah Citra UKM menilai pencalonan ini. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 21

37 BAHAGIAN V MAKLUMAT PENCALON ( Jika Berkenaan) Nama: UKM(Per): Jawatan: Jabatan/Pusat/Bahagian/Fakulti: Tandatangan: Tarikh: 22

38 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Penerbitan 19

39

40 ANUGERAH PENERBITAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada Individu atau kumpulan yang mempunyai karya ilmiah yang diterbitkan dalam pelbagai jenis penerbitan yang berimpak tinggi dan memberi sumbangan kepada bidang ilmu. 2. Syarat-Syarat a. Anugerah Penerbitan UKM terbuka kepada semua karya ilmiah yang diterbitkan sama ada bercetak atau elektronik dalam bentuk buku, monograf dan makalah bagi tempoh yang ditetapkan. b. Semua karya ilmiah kakitangan UKM yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Penerbit UKM atau penerbit luar yang diiktiraf. c. Pencalonan boleh dikemukakan oleh penerbit, penulis, sidang editor, fakulti, jabatan atau pusat pengajian. d. Setiap karya yang dicalonkan hendaklah disertakan sekurang-kurangnya satu naskhah/salinan bercetak (penerbitan elektronik) bersama Borang Pencalonan Anugerah Penerbitan UKM. 3. Kategori 3.1 Penulis Buku dan Monograf - 2 Anugerah I. Sains Sosial dan Kemanusiaan II. Sains Teknologi dan Perubatan Kriteria: a b c d e f g h Berdasarkan data yang tedapat dalam e-rep Buku yang didaftarkan sebagai pengarang utama sahaja Hanya buku cetakan pertama sahaja yang layak dipilih Buku yang memberi impak kepada masyarakat Kandunagn buku mestilah yang asli dan ilmiah dan Buku diterbitkan oleh penerbit berwibawa Keutamaan pemilihan diberikan kepada karya dalam bahasa Melayu Keutamaan pemilihan diberikan kepada terbitan Penerbit UKM 25

41 3.2 Penulisan Umum/Popular I. Majalah II. Akhbar Kriteria: a. Penulisan tersebut membincang isu semasa yang relevan b. Keaslian pendapat atau pandangan dan mempunyai unsur ilmiah c. Penulisan adalah asli (bukan terjemahaan) d. Penulisan tersebut mesti berupaya memberi impak kepada pembaca e. Bilangan rencana yang dihasilkan pada tahun tersebut 3.3 Penyumbang Artikel Jurnal - 2 Anugerah I. Sains Sosial dan Kemanusiaan II. Sains Teknologi dan Perubatan Kriteria: 4. Panel Hakim a. Berdasarkan kuantiti artikel yang disumbangkan oleh penulis mengikut data e-repositori pada tahun berkenaan. b. Berdasarkan bilangan artikel yang disumbangkan sebagai penyumbang utama. c. Berdasarkan judul dan reputasi jurnal yang menerbitkan artikel berkenaan, Artikel yang diterbitkan akan diberikan markah 1 jika jurnal tersebut diindeks oleh Scopus dan 2 jika diindeks oleh ISI. d. Penyumbang mesti menerbitkan sekurang-kurangnya satu artikel dalam bahasa Melayu. e. Pengarang mesti menerbitkan sekurang-kurangnya satu rencana dalam jurnal universiti. Panel hakim terdiri daripada: a. Pengerusi Anugerah Penerbitan. b. Sepuluh (14) orang panel yang mewakili bidang masing-masing. c. Ketua Penerbit UKM sebagai Setiausaha. 5. Anugerah Wang tunai dan Sijil. Anugerah hanya diberikan kepada pengarang yang juga kakitangan UKM. 26

42 BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENERBITAN TAHUN 2012 Butir-butir Pencalonan 1. Nama Penulis: 2. Judul Buku/Monograf/Makalah: 3. Penerbit: 4. Tandatangan: 5. Tarikh: 27

43

44 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pengajar Cemerlang 23

45

46 ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG 1. PENGENALAN UKM sebagai Universiti Penyelidikan dan dalam usaha menjadi Universiti tersohor di dunia harus lebih terbuka dan proaktif terhadap tuntutan daripada pihak berkepentingan dan bakal graduan (pelajar) yang menjadi pengguna utama pendidikan yang ditawarkan. Segala hasil penyelidikan semestinya dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkat dan memantapkan tahap kefahaman terhadap pelajar. Bagi menjadi Universiti terpilih di peringkat dunia yang memartabatkan Bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan, seluruh kakitangan akademik UKM perlu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran secara berterusan dan konsisten. Kaedah serta pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran secara interaktif dan e-pembelajaran dapat mewujudkan budaya pembelajaran kendiri dan pembelajaran sepanjang hayat. Sehubungan itu, universiti harus memikirkan secara terancang langkah untuk mengenalpasti, menganalisis dan seterusnya mengiktiraf secara rasmi usaha pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, berkualti serta inovatif. 2. RASIONAL ANUGERAH UKM perlu menginstitusikan amalan anugerah pengajar cemerlang atas sebab berikut:- 2.1 Langkah ini adalah satu bukti yang konkrit bahawa UKM memandang serius tentang kualiti pengajaran dan pembelajaran, dan bukti bahawa UKM sedia mengorak langkah ke arah perubahan dan inovasi bagi amalan yang sedia ada. UKM yakin bahawa pengajaran yang berkualiti pastinya akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, usaha yang dinamik dan teknik terkini yang dapat menarik pelajar haruslah diiktiraf dan dimaklumkan secara rasmi kepada masyarakat sebagai penghormatan. 2.2 Usaha mengadakan perubahan dalam pengajaran, terutamanya yang bercorak inovatif, memakan masa yang panjang, dan tindakan untuk tujuan ini diambil oleh pelbagai pihak dalam bermacam-macam cara. Langkah mengiktiraf secara rasmi pengajaran yang baik menyokong usaha-usaha lain yang sedang dilakukan oleh pelbagai pihak di UKM. Pengiktirafan ini dapat dianggap sebagai kemuncak kepada segala usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di universiti ini. 31

47 2.3 Selain menggalakkan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, komponen kemahiran insaniah harus dipupuk dalam diri pelajar bagi menjadi graduan yang kompeten dan memenuhi nilai kebolehpasaran. Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) yang memberi fokus kepada pelajar untuk menjadi lebih kreatif dan berketrampilan. Nilai kepimpinan, kemahiran komunikasi, etika, kerja berpasukan dan pembelajaran sepanjang hayat sangat penting dan perlu diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan ini, UKM telah mengeluarkan 13 kompetensi generik yang akan disemai kepada setiap pelajar. 3. OBJEKTIF ANUGERAH Secara am tujuan anugerah ini ialah untuk menggalakkan perubahan yang inovatif lagi berkesan di UKM, ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Ia menggalakkan pembaharuan dan penambahbaikan kualiti berterusan (CQI). 3.1 Perkongsian daripada masyarakat universiti khususnya dan masyarakat luar amnya bahawa di UKM, terdapat pengajaran yang bermutu di kalangan pengajarnya. Penerima anugerah yang diiktiraf adalah contoh yang cemerlang. 3.2 Menonjolkan ciri-ciri pengajaran dan pengajar yang dianggap bermutu dan dengan itu membantu pensyarah lain ke arah memahami dan menghayati piawai yang dituju di samping mendorong mereka supaya lebih bersungguh-sungguh dalam tugas utama mereka ini. 3.3 Mengukuhkan satu tradisi ke arah penilaian segala usaha yang dijalankan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sebagai suatu mekanisme kawalan mutu dalam pengajaran. 4. DEFINISI KONSEP UTAMA 4.1 Pengajaran: Merujuk kepada proses mengajar dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang disiplin ilmu yang merangkumi proses pemudah cara, membimbing, memberi tuturan dan membantu dengan apa cara juga ke arah melahirkan graduan yang berketerampilan. 4.2 Pengajar: Konsep ini merangkumi semua tenaga pengajar yang terlibat dengan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar termasuklah pensyarah dan guru bahasa. 32

48 4.3 Pengajar Cemerlang: Penentuan pengajar cemerlang ini berfokuskan ciri-ciri pengajaran yang berkualiti. Pengajar ini telah menunjukkan perancangan dan penyampaian yang baik, penyampaiannya menimbulkan minat dan menggalakkan pelajar untuk belajar, interaksi antara tenaga pengajar dan pelajar adalah dinamik, mesra dan positif. Pengajaran disampaikan mengikut rangka masa yang ditetapkan, beberapa alat bantuan digunakan dalam proses pengajarannya dan terdapat pula pelbagai cara untuk menilai prestasi pelajarnya. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) perlu tidak kurang dari 90 markah untuk layak dicalonkan sebagai Pengajar Cemerlang. Ciri-ciri terperinci yang diambil kira dapat dilihat daripada instrumentasi pemilihan calon. 5. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN Anugerah ini dibuka kepada semua pengajar termasuk profesor di setiap Fakulti/Pusat. Pemilihan pengajar adalah berasaskan pencalonan yang dibuat di peringkat Fakulti/Pusat oleh pelajar dan pihak pengurusan Fakulti/Pusat berkenaan. 5.1 Pencalonan Pengajar Pencalonan dibuka pada setiap tahun sebaik sahaja pihak urusetia Anugerah Pengajar Cemerlang (APC) mempelawa Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk mengemukakan calon secara rasmi. Pencalonan hanya dibuat sekali bagi satu sesi. Satu penghebahan tentang anugerah ini akan dibuat terlebih awal menerusi e-warga dan surat pekeliling. 5.2 Pemilihan Awal Di Peringkat Fakulti/Pusat Setiap Fakulti/Pusat akan memilih calon-calon yang layak dipertimbangkan untuk Anugerah Pengajar Cemerlang (APC). Pemilihan dibuat oleh satu Jawatankuasa di peringkat Fakulti/Pusat yang dipengerusikan oleh Dekan/Pengarah dengan anggota terdiri daripada Ketua Jabatan atau Pengerusi Pusat dengan 2 orang Profesor atau pensyarah kanan Fakulti/Pusat Pemilihan adalah berasaskan prestasi pengajaran dan pembelajaran, sumbangan terhadap bidang pengajaran, interaksi dengan pelajar dan tugas-tugas yang berkaitan seperti penilaian dan lain-lain Calon perlu memenuhi syarat pemilihan Anugerah Akademik Negara (AAN) yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 33

49 5.2.4 Pemilihan calon dibuat berasaskan kepada markah purata pencapaian SPPK melebihi 4.0. Mengikut kerangka SPPK, penilaian prestasi pengajaran dibuat berdasarkan maklumbalas dan persepsi pelajar pada setiap semester Jawatankuasa di peringkat Fakulti/Pusat perlu menilai pensyarah yang akan dicalonkan berasaskan kepada maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan pengajaran di peringkat Fakulti/Pusat, menerusi Sistem Penilaian Pengajaran Kursus (SPPK) dan Sistem Penilaian Prestasi Universiti (SPPU). Mengikut kerangka SPPU, komponen pendidikan akan dinilai dari segi keaslian inovasi, kualiti pengajaran dan penyeliaan. Keaslian inovasi membawa markah 30%, kualiti pengajaran 40% dan penyeliaan 30% Jawatankuasa di peringkat Fakulti/Pusat perlu juga mengambilkira penglibatan calon dalam kegiatan dan pembangunan pelajar di Fakulti/Pusat serta mengambilkira tempoh perkhidmatan seseorang pensyarah itu untuk mencapai taraf pengajar cemerlang Semua calon Fakulti/Pusat akan ditapis dan disenarai pendek berdasarkan markah yang diperolehi mengikut kriteria-kriteria yang ditentukan seperti di dalam borang PAPC (Borang A) dan Borang Inovasi Dalam Bidang Pendidikan (Borang B) Calon-calon yang telah disenarai pendek di peringkat Fakulti/Pusat perlu diperakukan menerusi Mesyuarat Pengurusan Fakulti/Pusat Fakulti/Pusat perlu menghantar calon terbaik kepada Jawatankuasa Anugerah Pengajar Cemerlang (JAPC) mengikut agihan yang telah ditetapkan seperti di lampiran. 5.3 Pemilihan Calon Di Peringkat Universiti Penilaian peringkat universiti dibuat berdasarkan maklumat dan bukti yang dikemukakan oleh calon menerusi: i. Maklumat dan pencapaian SPPK. ii. Maklumat dan pencapaian SPPU. iii. Maklumat yang lengkap seperti yang terkandung dalam Borang A dan Borang B. iv. Maklumat Fail Kursus/ Fail Pengajaran Calon. v. Perakuan dan sokongan Dekan/ Pengarah/ Ketua PTJ Pemilihan calon APC akan dibuat oleh JAPC peringkat Universiti yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. 34

50 5.3.3 Dekan/Pengarah atau Ketua Jabatan/Pengerusi Pusat yang berkenaan (wakil), akan dijemput hadir semasa pemilihan calon oleh JAPC Ahli Panel Pemilih sewajarnya merupakan pakar dalam bidang yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran dan penilaian di peringkat Universiti Pemilihan pemenang adalah mengikut rumpun, iaitu Rumpun Sains, Sains Sosial dan Sains Perubatan/Kesihatan. Agihan pemenang mengikut rumpun adalah seperti di lampiran. 5.4 Pemilihan Calon Di Peringkat Kebangsaan Penilaian dijalankan secara berperingkat seperti berikut: Peringkat 1: Portfolio yang mengandungi perkara-perkara berikut (senarai semak boleh dirujuk di lampiran): i. Penjelasan tentang pengajaran yang dilakukan ii. Penyataan Inovasi iii. Bahan bukti bahawa pembelajaran berkesan telah berlaku iv. Bahan pengajaran dan penilaian (sertakan sampel saja) v. Curriculum vitae dan bahan lain yang berkaitan Perkara-perkara yang dinilai dalam portfolio adalah seperti berikut: i. Inovasi Keaslian inovasi pengajaran dan pembelajaran Kerelevanan inovasi dalam konteks pemohon Impak inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran ii. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pencapaian kesan pembelajaran Bimbingan terhadap pembelajaran (bimbing-selia, penasihatan yang substantif) Penyelidikan dan Penerbitan Penyeliaan (contohnya bilangan pelajar) 35

51 iii. Bahan pengajaran dan penilaian Kesesuaian (contohnya tahap dan skop) Keterkinian Kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran Merangsang dan memupuk pemikiran kritis Keselanjaran penilaian Impak penilaian terhadap pembelajaran Portfolio calon yang mencapai titik ambang akan maju ke peringkat Peringkat 2: Temuduga dan Simulasi Pengajaran Temuduga dan simulasi pengajaran akan dijalankan bagi calon yang telah disenarai-pendekkan di peringkat 1. Temuduga akan merangkumi perkara berikut: i. Falsafah pendidikan ii. Inovasi dalam pengajaran iii. Motivasi pelajar iv. Keunikan pengajaran serta pembelajaran v. Aplikasi penyelidikan dalam pengajaran Masa yang diperuntukkan bagi simulasi pengajaran adalah selama 15 minit. Perkara yang dinilai dalam simulasi pengajaran: i. Keberkesanan komunikasi ii. Persembahan yang menarik iii. Penggunaan alat bantu pengajaran dengan efektif iv. Keupayaan meyakini pelajar v. Keupayaan melibatkan pelajar Calon yang mencapai titik ambang dan markah tertinggi di peringkat 2 bagi setiap kelompok akan diperakukan untuk dipertimbangkan sebagai penerima Anugerah Pengajaran. 6. BENTUK ANUGERAH Wang tunai dan sijil. 36

52 7. TOKOH PENGAJAR Individu yang sekurang-kurangnya pernah memenangi Anugerah Pengajar Cemerlang (Hadiah Utama) sekali dan tiga kali dicalonkan bagi anugerah berkenaan. 8. PENUTUP Pelaksanaan APC harus dinilai dari masa ke semasa kerana kesahihan serta keberkesanan sesuatu tindakan itu harus berlandaskan usaha penyelidikan dan pengumpulan data yang kemas terkini, relevan dan objektif. Untuk tujuan jangka panjang, JAPC dipertanggungjawabkan mendalami dan memperbaiki sistem penilaian di setiap Fakulti/Pusat, atau untuk setiap gugusan Sains, gugusan Sastera, gugusan Ikhtisas dan lain-lain. Jawatankuasa haruslah memberi maklumbalas terhadap aktiviti-aktiviti lain ke arah mempertingkatkan mutu pengajaran dan keberkesanannya. 37

53 LAMPIRAN JAWATANKUASA ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG AGIHAN ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG MENGIKUT BILANGAN PERJAWATAN A G I H A N S E K A R A N G GUGUSAN FAKULTI/PUSAT PERJAWATAN* CALON CEMERLANG SAGUHATI SIJIL SAINS SOSIAL FEP FPEND 82 2 FPI FSSK FUU 41 1 PPU 39 2 JUMLAH SAINS FKAB FST FTSM 91 2 JUMLAH KESIHATAN FPERG 52 1 FPER FSK FFAR 28 1 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN * DATA PADA 31 OGOS 2012 (Tidak termasuk tutor) 38

54 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PENCALONAN ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG Saudara / Saudari pelajar, Assalamualaikum wwb dan salam sejahtera Untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di UKM, suatu penganugerahan Pengajar Cemerlang akan diadakan setiap tahun sebagai pengiktirafan kepada tenaga pengajar. Sokongan daripada saudara/i sekalian dalam hal ini amat penting. Sila calonkan pensyarah (maksimum 2 orang) dalam borang yang disediakan yang telah mengajar saudara/i sepanjang tempoh pengajian anda yang difikirkan layak untuk dipertimbangkan sebagai pengajar cemerlang untuk sesi ini dengan mengisi borang PPC. Terima kasih PENSYARAH/PENGAJAR YANG SAYA CALONKAN : 1. Nama : Fakulti/Pusat Pengajian/ Jabatan : 2. Nama : Fakulti/Pusat Pengajian/ Jabatan : 39

55 BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG (PPC) Sila nilaikan aspek-aspek berikut berdasarkan jumlah maksima markah yang telah ditentukan. A. Pengajaran/Kuliah (60%) Kriteria Pensyarah 1 Pensyarah 2 Penyampaian Isi Pengajaran (10%) (Lancar, jelas, ceria, teknik pengajaran sesuai dan menarik, kepelbagaian mod pengajaran, bahan bantu mengajar sesuai dan berkesan) Kemahiran Insaniah/ Kompetensi Generik (10%) (Menerapkan juzuk kemahiran insaniah (kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan lain-lain) dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran) Persediaan dan Perancangan Pengajaran (10%) (Menyediakan rangka kursus, menyatakan objektif pengajaran, aktiviti pembelajaran/ tugasan, penilaian kursus) Isi kuliah (10%) (Mudah difahami, relevan, menguasai ilmu terkini, mampu menerangkan konsep dan amalan dan menerapkan hasil penyelidikan) Keupayaan melibatkan pelajar (10%) (Pusatan pelajar, berinteraksi secara baik dengan pelajar semasa pengajaran, bersedia mendengar pandangan pelajar, berupaya dan sanggup menerangkan dengan lebih luas apabila perlu) E-Pembelajaran (10%) Integrasi e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran B. Personaliti (30%) Minat terhadap kepentingan pelajar/sanggup meluangkan masa untuk pelajar (10%). Perihatin terhadap keupayaan pelajar dan boleh mengubah suai pengajaran mengikut keupayaan dan keperluan pelajar (10%) Menggunakan masa secara optimum (Ketepatan masa) (10%). C. Kegiatan dalam Hal-Ehwal Pelajar (10%) Kegiatan dalam aktiviti pelajar termasuk kebajikan, sukan, persatuan, kaunseling, program pembinaan sahsiah dan sebagainya Jumlah Markah Tandatangan Pelajar : Tarikh : 40

56 SULIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Borang Pencalonan Anugerah Pengajar Cemerlang (PAPC) Diisi Oleh Calon & Jawatankuasa Fakulti Tahun Peringatan Calon-calon yang tidak layak dipertimbangkan ialah : a. Tenaga akademik yang belum disahkan dalam jawatan. b. Tenaga akademik yang baru sahaja dinaikkan pangkat (dalam tahun yang sama) sama ada ke jawatan Pensyarah Kanan, Prof. Madya atau Profesor. c. Tenaga akademik kontrak. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG DINILAI (Sila kemaskinikan maklumat berikut seperlunya) 1. Nama : 2. UKM (PER) : 3. Jawatan Sekarang : a) hakiki : b) pentadbiran : 4. Fakulti / Pusat / Institut : Jabatan : a) hakiki : b) pentadbiran : 5. Bidang Pengkhususan : 41

57 BAHAGIAN B : ASPEK HASIL KERJA DAN SUMBANGAN (Bahagian ini hendaklah diisi oleh pegawai yang dinilai dan disahkan oleh Ketua Jabatan / Ketua Program Sila kemukakan lampiran jika perlu ) 1. Fail Kursus Kursus Sesi/Semester Jam Per Semester Jumlah Pelajar 2. Senarai Keahlian dalam Jawatankuasa 42

58 3. Kegiatan dalam Hal Ehwal Pelajar :- Terlibat dalam aktiviti pelajar termasuk kebajikan, sukan, persatuan, sesi kaunseling, program pembinaan sahsiah pelajar dan sebagainya. Jawatan (jika ada) Persatuan Pelajar, Kolej Program / Peristiwa 1. Peranan, Penganjur, Tempat, Tarikh Tandatangan : Tarikh : Pengesahan Oleh Ketua Jabatan / Ketua Program : Tandatangan : Tarikh : 43

59 BAHAGIAN C : ASPEK-ASPEK YANG DIBERI PENILAIAN PENILAIAN OLEH JAWATANKUASA FAKULTI (Jawatankuasa terdiri daripada: Dekan, Ketua Jabatan/Penyelaras Program dan 2 orang wakil di kalangan rakan di Fakulti/Pusat/Jabatan. Semua pencalonan hendaklah disertakan dengan Minit Mesyuarat Jawatankuasa) Kriterium J/K Fakulti 1. FAIL KURSUS (10 markah) Jawatankuasa perlu membuat semakan fail kursus pensyarah berkenaan dalam keadaan teratur dan mengikut arahan kerja ISO. 2. TIADA ADUAN (10 markah) Tidak terdapat sebarang aduan secara bertulis oleh pelajar dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Aduan yang dibuat perlu disiasat kesahihannya. 3. ISO/MQF (10 markah) Pematuhan prosedur ISO/MQF. 4. TIADA SEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (10 markah) Semakan semula keputusan peperiksaan dan berlakunya perubahan gred bukan disebabkan oleh kecuaian pemeriksa. 5. KEHADIRAN MESYUARAT (10 markah) Kehadiran kakitangan dalam mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. 6. INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (20 markah) Usaha-usaha yang telah dijalankan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 7. MENJADI ROLE MODEL KEPADA PELAJAR (20 markah) Pensyarah yang dijadikan contoh oleh pelajar. 8. KEGIATAN DALAM HAL EHWAL PELAJAR (10 markah) Kegiatan dalam aktiviti pelajar termasuk kebajikan, sukan, persatuan, kaunseling, program pembinaan sahsiah dan sebagainya. JUMLAH 44

60 BAHAGIAN D : ULASAN KESELURUHAN OLEH J/K FAKULTI Pengerusi J/K Fakulti Tandatangan : Nama : BAHAGIAN E : ULASAN KESELURUHAN OLEH J/K APC Pengerusi J/K APC Tandatangan : Nama: 45

61

62 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pengantarabangsaan 39

63

64 ANUGERAH PENGANTARABANGSAAN 1. Tujuan Dalam era globalisasi, pengantarabangsaan adalah penting kepada UKM dan ianya melibatkan aktiviti mengantarabangsakan semua aspek penting di dalam sebuah universiti iaitu pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan. Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada warga UKM yang menjayakan aktiviti pengantarabangsaan sejajar dengan strategi pengantarabangsaan UKM. 2. Syarat Penyertaan 2.1 Anugerah ini terbuka kepada semua Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/ Bahagian/Unit/Kolej. 2.2 Setiap aktiviti pengantarabangsaan hendaklah dibuat bersama institusi yang mempunyai MOU/MOA/LOI dengan UKM, atau yang berpotensi membawa kepada MOU/MOA/LOI baru di antara institusi tersebut dengan UKM. 2.3 Setiap aktiviti pengantarabangsaan mestilah dibuat pada tahun Anugerah Pengantarabangsaan yang dipertimbangkan. 2.4 Pencalonan boleh dibuat oleh melalui Dekan/Pengarah/Ketua Bahagian dengan menggunakan Borang Pencalonan Anugerah Pengantarabangsaan. 2.5 Setiap Borang Pencalonan Anugerah Pengantarabangsaan mestilah dilampirkan dengan laporan yang memerincikan aktiviti pengantarabangsaan yang dijalankan dan disertakan dengan pembuktian. 2.6 Setiap Borang Pencalonan Anugerah Pengantarabangsaan yang telah lengkap diisi hendaklah disampaikan sebelum tarikh tutup pencalonan kepada: Urusetia Anugerah Pengantarabangsaan UKM Pejabat Hubungan Antarabangsa Aras 2, Bangunan Canselori 49

65 3. Kriteria Penilaian 3.1 Aktiviti jaringan antarabangsa yang merangkumi MOA/MOU/LOI seperti sangkutan staf, mobiliti pelajar, program pengajian, lawatan dan sebagainya. 3.2 Menerima anugerah/pengiktirafan antarabangsa. 3.3 Memperoleh dana antarabangsa. 3.4 Menganjurkan persidangan/seminar/bengkel antarabangsa. 3.5 Penulisan dalam penerbitan antarabangsa termasuk jurnal, prasidang, artikel dan sebagainya. 3.6 Lain-lain aktiviti pengantarabangsaan. 4. Panel Hakim Panel hakim terdiri daripada: a. Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa (Pengerusi). b. Wakil setiap gugusan yang dilantik oleh Pengerusi Jawatankuasa. c. Pejabat Hubungan Antarabangsa bertindak sebagai Urusetia. 5. Anugerah Wang Tunai dan Sijil. 50

66 BORANG PENYERTAAN ANUGERAH PENGANTARABANGSAAN 1. Nama Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/Bahagian/Unit/Kolej: 2. Nama Dekan/Pengarah/Ketua Bahagian: 3. Nama Ahli: 4. Butir Pencadang: Nama: Tandatangan: Penting: Sila sertakan laporan aktiviti pengantarabangsaan bersama borang ini. (Kemukakan butiran tentang aktiviti pengatarabangsaan berdasarkan kriteria penilaian yang diberikan. Lampirkan bahan pembuktian seperti salinan sijil pengiktirafan, penerbitan, gambar, keratan akhbar dan sebagainya). 51

67

68 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Makmal Penyelidikan 43

69

70 ANUGERAH MAKMAL PENYELIDIKAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada pengurusan makmal penyelidikan yang memberi sumbangan besar kepada bidang penyelidikan, keilmuan, universiti, masyarakat dan negara. 2. Syarat Penyertaan a) Permohonan boleh dibuat oleh pihak pengurusan makmal atau Fakulti/Institut. b) Permohonan hanya dibuka kepada makmal penyelidikan yang diiktiraf di peringkat Fakulti/Institut. 3. Kategori Anugerah Anugerah ini diberikan kepada TIGA makmal terbaik di UKM. 4. Kriteria Pemilihan a) Makmal Penyelidikan yang mempunyai sistem pengurusan yang baik. b) Makmal yang menyokong kumpulan penyelidikan di UKM. c) Keutamaan diberikan kepada makmal penyelidikan yang: i. mengamalkan konsep gunasama dan/atau rentas Fakulti/Institut. ii. dapat menjana kewangan. iii. mengamalkan pengurusan kewangan berhemah. iv. mempunyai pengurusan alat dan sumber manusia yang sistematik. 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. c) Permohonan perlu dikemukakan ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. d) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti. e) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 55

71 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH MAKMAL PENYELIDIKAN 1. Nama Makmal : BAHAGIAN I MAKLUMAT PERMOHONAN 2. Jenis Makmal : Makmal Penyelidikan (Sila tandakan salah satu pilihan) 3. Jabatan/Pusat Pengajian : 4. Fakulti/Institut : 5. No. Tel : 6. e-mel : (e-mel ketua sahaja) 1. Tahun Penubuhan : BAHAGIAN II MAKLUMAT MAKMAL 2. Tujuan dan Fungsi Penubuhan : 3. Sumber Dana penubuhan makmal : Dana Penyelidikan. Sila nyatakan: Dana Universiti Lain-lain 4. Carta Organisasi Pengurusan Makmal. (Sila lampirkan) 56

72 5. Pembangunan Modal Insan. Sila nyatakan dalam format berikut: Nama semua kakitangan terlibat di makmal Tempoh perkhidmatan bagi setiap kakitangan (dikira sehingga 31 Dis tahun penilaian) Kelayakan akademik bagi setiap kakitangan Latihan yang telah dihadiri/kemahiran teknikal 6. Prosedur kerja yang dilaksanakan di makmal. (Sila nyatakan semua prosedur kerja yang dilakukan. Contohnya: Sistem tempahan, sistem analisis dan sebagainya) 7. Prosedur Pengurusan Kewangan & langkah-langkah penjimatan kos yang diamalkan. (Sila nyatakan prosedur dan rekod kewangan beserta pembuktian) 8. Penjanaan kewangan yang dibuat. (Sila senaraikan beserta pembuktian) 9. Prosedur Pengurusan Keselamatan Makmal (Sila lampirkan) 10. Prosedur Pengurusan Inventori (Sila lampirkan) 11. Rekod gunasama makmal. (Sila senaraikan/lampirkan beserta pembuktian) 12. Rekod penyelenggaraan peralatan dan kos terlibat. (Sila senaraikan beserta pembuktian) 57

73 BAHAGIAN III PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Ketua Makmal Tarikh: BAHAGIAN IV PENGESAHAN & ULASAN DEKAN/PENGARAH Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah dan Cop Rasmi Tarikh: 58

74 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Makmal Perkhidmatan 47

75

76 ANUGERAH MAKMAL PERKHIDMATAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada pengurusan makmal perkhidmatan yang memberi sumbangan besar kepada bidang penyelidikan, keilmuan, universiti, masyarakat dan negara. 2. Syarat Penyertaan a) Permohonan boleh dibuat oleh pihak pengurusan makmal atau Fakulti/Institut. b) Permohonan hanya dibuka kepada makmal perkhidmatan yang diiktiraf di peringkat Fakulti/Institut. 3. Kategori Anugerah Anugerah ini diberikan kepada TIGA makmal terbaik di UKM. 4. Kriteria Pemilihan a) Makmal Perkhidmatan yang mempunyai sistem pengurusan yang baik. b) Makmal yang menyokong kumpulan penyelidikan di UKM. c) Keutamaan diberikan kepada makmal perkhidmatan yang: i. mengamalkan konsep gunasama dan/atau rentas Fakulti/Institut. ii. dapat menjana kewangan. iii. mengamalkan pengurusan kewangan berhemah. iv. mempunyai pengurusan alat dan sumber manusia yang sistematik. 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. c) Permohonan perlu dikemukakan ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. d) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti. e) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 61

77 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH MAKMAL PERKHIDMATAN 1. Nama Makmal : BAHAGIAN I MAKLUMAT PERMOHONAN 2. Jenis Makmal : Makmal Perkhidmatan (Sila tandakan salah satu pilihan) 3. Jabatan/Pusat Pengajian : 4. Fakulti/Institut : 5. No. Tel : 6. e-mel : (e-mel ketua sahaja) 1. Tahun Penubuhan : BAHAGIAN II MAKLUMAT MAKMAL 2. Tujuan dan Fungsi Penubuhan : 3. Sumber Dana penubuhan makmal : Dana Penyelidikan. Sila nyatakan: Dana Universiti Lain-lain 4. Carta Organisasi Pengurusan Makmal. (Sila lampirkan) 62

78 5. Pembangunan Modal Insan. Sila nyatakan dalam format berikut: Nama semua kakitangan terlibat di makmal Tempoh perkhidmatan bagi setiap kakitangan (dikira sehingga 31 Dis tahun penilaian) Kelayakan akademik bagi setiap kakitangan Latihan yang telah dihadiri/kemahiran teknikal 6. Prosedur kerja yang dilaksanakan di makmal. (Sila nyatakan semua prosedur kerja yang dilakukan. Contohnya: Sistem tempahan, sistem analisis dan sebagainya) 7. Prosedur Pengurusan Kewangan & langkah-langkah penjimatan kos yang diamalkan. (Sila nyatakan prosedur dan rekod kewangan beserta pembuktian) 8. Penjanaan kewangan yang dibuat. (Sila senaraikan beserta pembuktian) 9. Prosedur Pengurusan Keselamatan Makmal (Sila lampirkan) 10. Prosedur Pengurusan Inventori (Sila lampirkan) 11. Rekod gunasama makmal. (Sila senaraikan/lampirkan beserta pembuktian) 12. Rekod penyelenggaraan peralatan dan kos terlibat. (Sila senaraikan beserta pembuktian) 63

79 BAHAGIAN III PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Ketua Makmal Tarikh: BAHAGIAN IV PENGESAHAN & ULASAN DEKAN/PENGARAH Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah dan Cop Rasmi Tarikh: 64

80 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Penyelidik Muda (UKM) 51

81

82 ANUGERAH PENYELIDIK MUDA (UKM) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penyelidik muda yang cemerlang dalam penyelidikan. Penyelidik tersebut mampu memberi sumbangan besar kepada bidang keilmuan, kemajuan universiti, masyarakat dan negara. 2. Syarat Penyertaan a) Permohonan/pencalonan boleh dibuat oleh calon atau Fakulti/Institut. b) Permohonan hanya dibuka kepada kakitangan akademik berumur 35 tahun dan ke bawah pada 1 Januari tahun semasa. c) Permohonan hanya dibuka kepada penyelidikan yang berdaftar di UKM. d) Permohonan yang merangkumi projek/hasil penyelidikan yang dijalankan pada tahun penilaian sahaja layak dipertimbangkan. 3. Kategori Anugerah Anugerah Penyelidik Muda UKM diberikan kepada seorang calon cemerlang bagi setiap Nic Penyelidikan di UKM. 4. Kriteria Pemilihan a) Penyelidik yang mendokong nic penyelidikan di UKM. b) Keaslian, dampak kepada bidang, dan wawasan negara, dan kebolehgunaan hasil penyelidikan. c) Penerbitan dalam jurnal berindeks dan berimpak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. d) Kebolehan calon dalam menguruskan penyelidikan. e) Berpotensi untuk dikembangkan. f) Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari tahun penilaian. g) Memilih seorang penyelidik dari setiap nic penyelidikan 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan/pencalonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. c) Permohonan perlu dikemukakan ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. d) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti. e) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil 67

83 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH PENYELIDIK MUDA BAHAGIAN I MAKLUMAT CALON 1. Nama: 2. No. UKM (PER): 3. Jabatan/Pusat Pengajian: 4. Fakulti/Institut: 5. No. Tel: e-mel: 6. Kelayakan Akademik (Tertinggi): 7. Bidang Kepakaran: 8. Nic Penyelidikan: Kumpulan Penyelidikan: Nota: Sila lampirkan C.V ringkas yang menyenaraikan pencapaian penyelidikan dan inovasi bagi tempoh TIGA (3) tahun ke belakang. 1. Nama Pencadang: 2. No. UKM (PER): 3. Jabatan/Pusat Pengajian: BAHAGIAN II BUTIR-BUTIR PENCADANG (Jika Bukan Calon) 4. Fakulti/Institut: 5. No. Tel: e-mel: 68

84 BAHAGIAN III BUTIR-BUTIR PENYELIDIKAN CALON 1. Senaraikan projek penyelidikan yang diketuai oleh calon pada tahun penilaian seperti format berikut: Bil Kod Projek Tajuk Projek Jumlah Dana Tempoh Projek (Nyatakan tarikh mula dan taikh tamat) Sumber Biaya 2. Senaraikan output yang dihasilkan: a. Penerbitan: - Jurnal - Buku - Bab dalam Buku - Prosiding (Antarabangsa/kebangsaan) b. Modal Insan - PhD - Sarjana - Pasca Doktoral c. Jaringan/jangkauan - Malim Pelawat/Profesor Pelawat - Lawatan/kolaborasi penyelidikan d. Harta Intelek e. Pengkomersilan f. Anugerah penyelidikan g. Persidangan - Ucap Utama - Penceramah/Panel jemputan - Pembentang - Jawatankuasa Penganjur Nota: Semua maklumat perlu disokong dengan dokumen pembuktian. 69

85 BAHAGIAN IV PERAKUAN PENCADANG (Bahagian ini tidak perlu dilengkapkan sekiranya permohonan dibuat oleh calon sendiri) Saya mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya, semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Pencadang Tarikh: BAHAGIAN V PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Pemohon Tarikh: BAHAGIAN VI PENGESAHAN & ULASAN DEKAN/PENGARAH Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah dan Cop Rasmi Tarikh: 70

86 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Penyelidikan (Individu/Kumpulan) 55

87

88 ANUGERAH PENYELIDIKAN (INDIVIDU/KUMPULAN) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penyelidik (Individu/Kumpulan) yang cemerlang dalam penyelidikan. Penyelidik (Individu/Kumpulan) tersebut mampu memberi sumbangan besar kepada bidang keilmuan, kemajuan universiti, masyarakat dan negara. 2. Syarat Penyertaan a) Permohonan boleh dibuat oleh calon atau Fakulti/Institut. b) Semua kakitangan akademik layak memohon/dicalonkan untuk Anugerah Penyelidikan (Individu). c) Anugerah Penyelidikan (Kumpulan) ditentukan berdasarkan kepada keputusan yang diperoleh melalui penilaian tahunan Prestasi Kumpulan Penyelidikan (KPPU) yang dibuat terhadap semua Kumpulan Penyelidikan Berdaftar di UKM (melalui Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi). Anugerah ini TIDAK PERLU dipohon atau dicalonkan oleh Fakulti/Institut. d) Permohonan yang merangkumi projek/hasil penyelidikan yang dijalankan pada tahun penilaian sahaja layak dipertimbangkan. 3. Kategori Anugerah a) Anugerah ini diberikan berdasarkan kepada pencapaian/kecemerlangan penyelidikan dan inovasi individu/kumpulan penyelidikan. b) Anugerah Penyelidikan (Individu) diberikan kepada seorang calon yang terbaik sahaja. c) Anugerah Penyelidikan (Kumpulan) diberikan kepada satu Kumpulan Penyelidikan terbaik yang mencapai rating 5 bagi setiap nic penyelidikan di UKM. 4. Kriteria Pemilihan a) Penyelidikan yang mendokong nic penyelidikan di UKM. b) Keaslian, dampak kepada bidang, dan wawasan negara, dan kebolehgunaan hasil penyelidikan. c) Penerbitan dalam jurnal berindeks dan berimpak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. d) Kebolehan calon dalam menguruskan penyelidikan. 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. c) Permohonan perlu dikemukakan ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. d) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti. e) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 73

89 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH PENYELIDIKAN INDIVIDU BAHAGIAN I MAKLUMAT CALON 1. Nama: 2. No. UKM (PER): 3. Jabatan/Pusat Pengajian: 4. Fakulti/Institut: 5. No. Tel: e-mel: 6. Kelayakan Akademik (Tertinggi): 7. Bidang Kepakaran: 8. Nic Penyelidikan: Kumpulan Penyelidikan: Nota: Sila lampirkan C.V ringkas yang menyenaraikan pencapaian penyelidikan dan inovasi bagi tempoh TIGA (3) tahun ke belakang. 1. Nama Pencadang: 2. No. UKM (PER): 3. Jabatan/Pusat Pengajian: BAHAGIAN II BUTIR-BUTIR PENCADANG (Jika Bukan Calon) 4. Fakulti/Institut: 5. No. Tel: e-mel: 74

90 BAHAGIAN III BUTIR-BUTIR PENYELIDIKAN CALON 1. Senaraikan projek penyelidikan yang diketuai oleh calon pada tahun penilaian seperti format berikut: Bil Kod Projek Tajuk Projek Jumlah Dana Tempoh Projek (Nyatakan tarikh mula dan taikh tamat) Sumber Biaya 2. Senaraikan output yang dihasilkan: a. Penerbitan: - Jurnal - Buku - Bab dalam Buku - Prosiding (Antarabangsa/kebangsaan) - Lain-lain b. Modal Insan - PhD - Sarjana - Pasca Doktoral c. Jaringan/jangkauan - Malim Pelawat/Profesor Pelawat - Lawatan/kolaborasi penyelidikan d. Harta Intelek e. Pengkomersilan f. Anugerah penyelidikan dan inovasi g. Persidangan - Ucap Utama - Penceramah/Panel jemputan - Pembentang - Jawatankuasa Penganjur Nota: Semua maklumat perlu disokong dengan dokumen pembuktian. 75

91 BAHAGIAN IV PERAKUAN PENCADANG (Bahagian ini tidak perlu dilengkapkan sekiranya permohonan dibuat oleh calon sendiri) Saya mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya, semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Pencadang Tarikh: BAHAGIAN V PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Pemohon Tarikh: BAHAGIAN VI PENGESAHAN & ULASAN DEKAN/PENGARAH Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah dan Cop Rasmi Tarikh: 76

92 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri

93

94 ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah bekerjasama secara aktif dalam inisiatif keterlibatan industri dalam aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan dan khidmat. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk menyumbang ke arah pembangunan pembelajaran dan pengajaran, peningkatan kebolehpasaran graduan, pembangunan penyelidikan dan inovasi, perolehan dana, serta peningkatan keupayaan sosioekonomi industri. 2. Syarat Penyertaan 2.1 Terbuka kepada a) semua warga UKM sama ada secara individu atau berkumpulan; b) rakan industri UKM (syarikat swasta, agensi kerajaan, institusi perbankan/ penyelidikan) 2.2 Calon hendaklah mengisi borang penyertaan Anugerah Keterlibatan Industri secara berasingan mengikut kategori dengan lengkap seperti berikut: a) Warga UKM borang pencalonan diisi dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/PTJ masing-masing. b) Rakan Industri dicalonkan oleh Fakulti/ Institut/ Pusat/ warga UKM. 2.3 Pencalonan boleh dibuat berdasarkan: a) pencalonan diri sendiri b) pencalonan oleh individu lain c) pencalonan PTJ 2.4 Setiap aktiviti yang dicalonkan haruslah didaftarkan dalam sistem keterlibatan industri masyarakat UKM atau Industry-Community Engagement System (ICEsystem UKM). Sistem ini boleh dicapai melalui laman web : Pencalonan adalah berdasarkan program keterlibatan industri yang dijalankan pada tahun 2012 sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya program yang dijalankan telah dimulakan sebelum tahun 2012 dan masih berterusan ke tahun penilaian, ia boleh diambil kira. 2.6 Setiap penyertaan perlu disertakan dengan bahan bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. 79

95 3. Kategori Anugerah dibahagikan kepada 3 (TIGA) kategori iaitu: i. Pendidikan inovatif bersama industri. ii. Penyelidikan inovatif bersama industri. iii. Keterlibatan kecemerlangan industri (hanya untuk rakan industri sahaja) 4. Kriteria Pemilihan 4.1 Kategori pendidikan inovatif bersama industri. a. Mengintegrasikan elemen keterlibatan industri secara inovatif ke dalam kursus berkredit (kurikulum atau kokurikulum) di universiti dan mengaitkan inisiatif tersebut dengan objektif pembelajaran kursus. (contoh: program MBA di GSB dipelbagaikan kaedah pembelajarannya melalui sangkutan pelajar MBA di industri terpilih, dsb) b. Peningkatan dalam kompetensi generik pelajar melalui keterlibatan industri (contoh: penilaian tahap kepimpinan, keyakinan diri, komunikasi dan sebagainya selepas menjalankan program keterlibatan industri) c. Projek memenuhi keperluan industri (contoh: pemindahan dan perkongsian ilmu yang meningkatkan sosio-ekonomi, margin keuntungan, kelestarian sumber,, kesihatan, persekitaran, teknologi dsb) d. Menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan industri yang dapat meningkatkan citra UKM. 4.2 Kategori Penyelidikan inovatif bersama industri a. Tahap penglibatan industri yang bermakna sepanjang proses penyelidikan (Contoh berunding dengan ahli industri, menjalankan analisa aset/ keperluan, menjalankan intervensi untuk pemerkasaan rakan industri atau, industri sebagai ahli penyelidik bersama). b. Tahap sumbangan industri (contoh dana one-off, sumbangan kewangan / bukan kewangan, perkongsian kepakaran,kursi kurniaan dsb). Keutamaan akan diberikan kepada initiatif yang membawa sumbangan kewangan kepada universiti. c. Impak projek terhadap memenuhi keperluan industri (contoh: pemindahan dan perkongsian ilmu yang meningkatkan sosioekonomi, margin keuntungan, kelestarian sumber,, kesihatan, persekitaran, teknologi) d. Projek melibatkan satu atau multi-displin nic ilmu penyelidikan dalam universiti. e. Menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan industri yang dapat meningkatkan citra UKM. 80

96 4.3 Kategori Keterlibatan kecemerlangan industri (hanya untuk rakan industri sahaja) Anugerah khas kepada rakan industri yang telah memberi sumbangan yang besar kepada universiti melalui penglibatan yang aktif, lestari dan berimpak dalam aktiviti universiti merentasi bidang seperti penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran atau khidmat. a. Rakan industri/yayasan yang terlibat secara aktif, berimpak dan lestari dalam pelbagai aktiviti universiti merentasi bidang penyelidikan, pendidikan atau khidmat. b. Sumbangan industri (contoh dana one-off, sumbangan kewangan / bukan kewangan, perkongsian kepakaran,kursi kurniaan dsb). 5. Prosedur Pemilihan 5.1 Pemilihan penerima Anugerah Keterlibatan Industri akan dibuat oleh Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Industri yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat. 5.2 Penilaian dan keputusan Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Industri adalah muktamad. 5.3 Pejabat Hubungan Industri (PHI) akan menjadi urus setia anugerah dan setiap Borang Pencalonan Anugerah Keterlibatan Industri yang telah lengkap diisi hendaklah disampaikan sebelum tarikh tutup pencalonan kepada: Urus setia Anugerah Keterlibatan Industri Pejabat Hubungan Industri Aras 5, Kompleks Pentadbiran Kolej Keris Mas Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Tel: Anugerah Sijil anugerah dan wang tunai. (kecuali anugerah kepada industri hanya menerima sijil anugerah). 81

97 BORANG PENCALONAN ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI BAHAGIAN I Biodata Calon 1. Nama Calon/ Ketua Aktiviti: 2. Fakulti/Pusat/Institut/Pejabat: 3. UKM (PER): 4. No Tel Pejabat: No. Faks: 5. No. Tel HP: 6. Mel-e : 7. Jawatan Hakiki: 8. Jawatan Pentadbiran: 9. Bidang Pengkhususan: BAHAGIAN II Butir Butir Pencadang (hanya diisi sekiranya pencalonan oleh individu lain) 1. Nama Pencadang: No. UKM(PER): Jabatan/Pusat/Institut/Fakulti:.. 4. No. Tel Pejabat: No. Tel. HP:. 5. Mel- e : 82

98 BAHAGIAN III Kategori Pendidikan inovatif bersama industri Sila nyatakan perlaksanaan program pendidikan inovatif yang melibatkan UKM dan industri. Tajuk Program Objektif Program Peringkat keterlibatan Senarai ahli kumpulan dan peranan (Lampirkan jika perlu) Tempoh Program Industri yang terlibat (sila sertakan pembuktian) (universiti/ kebangsaan/ antarabangsa) Senarai ahli kumpulan Peranan (sila tambahkan ruang jika perlu) Tarikh Mula: Tarikh Tamat: Nama industri yang terlibat: Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Sumbangan rakan industri (sila sertakan pembuktian: surat/ mel-e) Kewangan (RM): Bukan kewangan (contoh kepakaran, peralatan, kemudahan dsb) Kriteria a. Terangkan bagaimana pengintegrasian elemen keterlibatan industri secara inovatif ke dalam kursus berkredit (kurikulum atau kokurikulum) di universiti dan mengaitkan inisiatif tersebut dengan objektif pembelajaran kursus. (contoh: program MBA di GSB dipelbagaikan Ulasan 83

99 kaedah pembelajarannya melalui sangkutan pelajar MBA di industri terpilih, dsb) b. Terangkan bagaimana peningkatan dalam kompetensi generik pelajar melalui keterlibatan industri (contoh: penilaian tahap kepimpinan, keyakinan diri, komunikasi dsbnya selepas menjalankan program keterlibatan industri) c. Terangkan bagaimana projek memenuhi keperluan industri (contoh: pemindahan dan perkongsian ilmu yang meningkatkan sosioekonomi, margin keuntungan, kelestarian sumber,, kesihatan, persekitaran, teknologi dsb) e. Terangkan bagaimana projek menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan industri yang dapat meningkatkan citra UKM. 84

100 Kategori (ii) Penyelidikan dan Inovasi Bersama Industri Sila nyatakan perlaksanaan projek penyelidikan dan inovasi yang memberi impak yang tinggi bersama industri sebagai rakan aktif atau penaja kewangan. Nama Ketua Projek Senarai ahli kumpulan dan peranan (Lampirkan jika perlu) Senarai ahli kumpulan Peranan Nama Projek Tempoh Projek Industri yang terlibat (sertakan pembuktian) Kriteria Tarikh Mula: Nama industri yang terlibat: Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Ulasan Tarikh Tamat: a. Terangkan tahap penglibatan industri yang bermakna sepanjang proses penyelidikan (Contoh berunding dengan ahli industri, menjalankan analisa aset/ keperluan, menjalankan intervensi untuk pemerkasaan rakan industri atau, industri sebagai ahli penyelidik bersama). b. Terangkan tahap sumbangan industri (contoh dana one-off, sumbangan kewangan / bukan kewangan, perkongsian kepakaran,kursi kurniaan dsb). Keutamaan akan 85

101 diberikan kepada initiatif yang membawa sumbangan kewangan kepada universiti. c. Terangkan impak projek terhadap memenuhi keperluan industri (contoh: pemindahan dan perkongsian ilmu yang meningkatkan sosioekonomi, margin keuntungan, kelestarian sumber,, kesihatan, persekitaran, teknologi) d. Terangkan sama ada projek melibatkan satu atau multi-displin nic ilmu penyelidikan dalam universiti. e. Terangkan bagaimana projek ini menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan industri yang dapat meningkatkan citra UKM. 86

102 Kategori (iii) Keterlibatan Kecemerlangan Industri (hanya untuk industri sahaja) Sila nyatakan industri (Swasta, NGO dan Badan Kerajaan) yang telah memberi sumbangan yang besar melalui kerjasama dengan warga UKM ke arah peningkatan kebolehpasaran graduan, perolehan dana, penyelidikan dan inovasi. Industri yang terlibat (sertakan pembuktian) Nama industri yang terlibat : Pegawai yang bertanggungjawab : No. Tel Pejabat : No. Tel. HP: Mel-e : Senarai warga UKM yang terlibat secara langsung dengan industri Nama Fakulti Peranan Jenis Keterlibatan Keterlibatan Industri dalam pendidikan; (contoh : Peningkatan kebolehpasaran graduan / program akademik dsb) Nyatakan pencapaian dan keunikan kerjasama yang diberikan industri kepada UKM Bentuk keterlibatan Keterlibatan Industri dalam penyelidikan (contoh sumbangan dana kewangan / bukan kewangan / menjalankan penyelidikan kolaborasi bersama universiti dsb) Keterlibatan Industri dalam khidmat/ perundingan Contoh: program CSR industri kepada UKM Lain-lain 87

103 BAHAGIAN IV Perakuan Saya dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan ini adalah benar. Tandatangan Calon/Pencadang:.. Nama: Tarikh: Tandatangan dan Cop Peraku/Penyokong: (Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan).. Nama: Tarikh : 88

104 a UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Komuniti 69

105

106 ANUGERAH KETERLIBATAN KOMUNITI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah komited secara aktif dalam inisiatif keterlibatan masyarakat dalam aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan dan khidmat. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan menyumbang ke arah pembangunan pembelajaran dan pengajaran, pembangunan penyelidikan dan inovasi serta perolehan dana di samping peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dari segi sosio-ekonomi, pendidikan, kesihatan, persekitaran, teknologi dan lain-lain. 2. Syarat Penyertaan 2.1 Terbuka kepada: a) semua warga UKM sama ada secara individu atau berkumpulan (bagi kategori i, ii dan iii) b) rakan komuniti UKM (NGO, organisasi komuniti, badan berkanun dsb) 2.2 Calon hendaklah mengisi borang penyertaan Anugerah Keterlibatan Komuniti secara berasingan mengikut kategori dengan lengkap seperti berikut: a) Warga UKM - borang pencalonan diisi dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/ PTJ masing-masing. b) Rakan Komuniti - dicalonkan oleh Fakulti/ Institut/ Pusat/ warga UKM. 2.3 Pencalonan boleh dibuat berdasarkan: a) pencalonan diri sendiri b) pencalonan oleh individu lain c) pencalonan PTJ 2.4 Setiap aktiviti yang dicalonkan haruslah didaftarkan dalam sistem keterlibatan industri komuniti UKM atau Industry-Community Engagement System (ICEsystem UKM). Sistem ini boleh dicapai melalui laman web : Pencalonan adalah berdasarkan program keterlibatan komuniti yang dijalankan pada tahun 2012 sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya program yang dijalankan telah dimulakan sebelum tahun 2012 dan masih berterusan ke tahun penilaian, ianya boleh diambil kira. 2.6 Setiap penyertaan perlu disertakan dengan bahan bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. 91

107 3. Kategori Anugerah dibahagikan kepada 4 (EMPAT) kategori iaitu: i. Pendidikan Inovatif bersama Komuniti ii. Penyelidikan Inovatif bersama Komuniti iii. Keterlibatan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Pengurusan, Profesional dan Sokongan) iv. Keterlibatan Kecemerlangan Komuniti (hanya untuk rakan komuniti sahaja) 4. Kriteria Pemilihan 4.1 Kategori Pendidikan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Akademik) a) Mengintegrasikan elemen keterlibatan komuniti secara inovatif ke dalam kursus berkredit (kurikulum atau kokurikulum) di universiti dan mengaitkan inisiatif tersebut dengan objektif pembelajaran kursus.(contoh: kerja lapangan di Taman Alam Kuala Selangor besama dengan penglibatan NGO telah diterapkan ke dalam kursus di FST dsbnya); b) Peningkatan dalam kompetensi generik pelajar melalui keterlibatan komuniti (contoh: penilaian tahap kepimpinan, keyakinan diri, komunikasi dsbnya selepas menjalankan program keterlibatan komuniti); c) Projek memenuhi keperluan komuniti (contoh: pemindahan ilmu, perkongsian ilmu atau peningkatan kesedaran yang meningkatkan sosio-ekonomi, kesihatan, pendidikan, teknologi, persekitaran, dsb); d) Menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM. 4.2 Kategori Penyelidikan Inovatif bersama komuniti (Kakitangan Akademik) a) Tahap penglibatan komuniti yang bermakna sepanjang proses penyelidikan (contoh: berunding dengan ahli komuniti, menjalankan analisa aset/keperluan, dan menjalankan invervensi untuk pemerkasaan ahli komuniti); b) Tahap sumbangan komuniti (contoh: dana one-off, sumbangan kewangan/bukan kewangan, perkongsian kemudahan dsb). Keutamaan akan diberikan kepada initiatif yang membawa sumbangan kewangan kepada universiti; c) Impak projek terhadap memenuhi keperluan komuniti dan pemerkasaan komuniti (contoh: pembangunan modul/proses yang inovatif, pemindahan ilmu, perkongsian ilmu atau peningkatan kesedaran yang meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti dari segi sosio-ekonomi, pendidikan, kesihatan, persekitaran, teknologi, mewujudkan community champion untuk kelestarian projek dsb); d) Projek melibatkan satu atau multidisiplin nic ilmu penyelidikan dalam universiti; 92

108 e) Menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM. 4.3 Keterlibatan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Pengurusan, Profesional dan Sokongan) a) Tahap penglibatan komuniti yang bermakna sepanjang aktiviti/program (contoh: berunding dengan ahli komuniti, menjalankan analisa aset/keperluan, dan menjalankan invervensi untuk pemerkasaan ahli komuniti); b) Melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dalaman dan luar universiti seperti kakitangan, pelajar, NGO, industri, yayasan, agensi kerajaan dsb; c) Tahap keperluan dan pemerkasaan komuniti sasaran dipenuhi (contoh: menjalankan Training of Trainers (ToT), peningkatan kesedaran, mewujudkan community champion untuk kelestarian projek dsb); d) Menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM. 4.4 Keterlibatan kecemerlangan komuniti (hanya untuk rakan komuniti sahaja) Anugerah khas kepada rakan komuniti yang telah memberi sumbangan yang besar kepada universiti melalui penglibatan yang aktif, lestari dan berimpak dalam aktiviti universiti merentasi bidang seperti penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran atau khidmat. a) Rakan komuniti/ngo/badan berkanun yang terlibat secara aktif, berimpak dan lestari dalam pelbagai aktiviti universiti merentasi bidang penyelidikan, pendidikan atau khidmat; b) Sumbangan komuniti (Contoh: dana one-off, sumbangan kewangan/bukan kewangan, perkongsian kemudahan dsb). 5. Prosedur Pemilihan 5.1 Pemilihan penerima Anugerah Keterlibatan Komuniti akan dibuat oleh Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Komuniti yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Jaringan Industri dan Komuniti. 5.2 Penilaian dan keputusan Jawatankuasa Anugerah Keterlibatan Komuniti adalah muktamad. 5.3 Pejabat Hubungan Universiti-Masyarakat (PHUM) akan menjadi urus setia Anugerah dan setiap Borang Pencalonan Anugerah Keterlibatan 93

109 Komuniti yang telah lengkap diisi sebelum tarikh tutup pencalonan kepada: 6. Anugerah Urus setia Anugerah Keterlibatan Komuniti Pejabat Hubungan Universiti-Masyarakat Aras 5, Kompleks Pentadbiran Kolej Keris Mas Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Tel: /4922 Sijil anugerah dan wang tunai (kecuali anugerah kepada rakan komuniti hanya akan menerima sijil anugerah). 94

110 BORANG PENCALONAN ANUGERAH KETERLIBATAN KOMUNITI BAHAGIAN I Biodata Calon 1. Nama Calon/Ketua Aktiviti: 2. Fakulti/Pusat/Institut/Pejabat: 3. UKM (PER): 4. No Tel Pejabat: No. Faks: 5. No. Tel HP: 6. Mel-e : 7. Jawatan Hakiki: 8. Jawatan Pentadbiran: 9. Bidang Pengkhususan: BAHAGIAN II Butir Butir Pencadang (hanya diisi sekiranya pencalonan oleh individu lain) 1. Nama Pencadang: UKM(PER):.. 3. Jabatan/Pusat/Institut/Fakulti: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel- e :... 95

111 BAHAGIAN III Kategori Pendidikan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Akademik) Sila nyatakan perlaksanaan program pendidikan inovatif yang melibatkan UKM dan komuniti. Tajuk Program Objektif Program Peringkat Keterlibatan (pilih satu) Universiti/Kebangsaan/Antarabangsa Senarai ahli kumpulan dan peranan Tempoh Program Senarai ahli kumpulan (sila tambahkan ruang jika perlu) Tarikh Mula: Tarikh Tamat: Peranan Komuniti yang terlibat (sila sertakan pembuktian) Nama Ketua komuniti yang terlibat: Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Sumbangan komuniti (sila sertakan pembuktian: surat/ mel-e) Kewangan (RM): Bukan kewangan (contoh kepakaran, peralatan, kemudahan dsb) Kriteria a.terangkan bagaimana pengintegrasian elemen keterlibatan komuniti secara inovatif ke dalam kursus berkredit (kurikulum atau kokurikulum) di universiti dan mengaitkan inisiatif tersebut dengan objektif pembelajaran kursus.(contoh: kerja lapangan di Taman Alam Kuala Selangor besama dengan Ulasan 96

112 penglibatan NGO telah diterapkan ke dalam kursus di FST dsbnya). b. Terangkan tentang peningkatan dalam kompetensi generik pelajar melalui keterlibatan komuniti (contoh: penilaian tahap kepimpinan, keyakinan diri, komunikasi dsbnya selepas menjalankan program keterlibatan komuniti). c. Terangkan bagaimana projek memenuhi keperluan komuniti (contoh: pemindahan ilmu, perkongsian ilmu atau peningkatan kesedaran yang meningkatkan sosio-ekonomi, kesihatan, pendidikan, teknologi, persekitaran, dsb). d. Terangkan bagaimana projek menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM. Kategori Penyelidikan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Akademik) Sila nyatakan perlaksanaan aktiviti/projek penyelidikan dan inovasi berteraskan keterlibatan komuniti yang memberi impak yang tinggi dan faedah bersama kepada universiti dan komuniti. Tajuk Projek Objektif Program Peringkat Keterlibatan (pilih satu) Universiti/Kebangsaan/Antarabangsa Senarai ahli kumpulan dan peranan Tempoh Program Senarai ahli kumpulan (sila tambahkan ruang jika perlu) Tarikh Mula: Tarikh Tamat: Peranan 97

113 Komuniti yang terlibat (sila sertakan pembuktian) Nama Ketua komuniti yang terlibat: Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Sumbangan komuniti (sila sertakan pembuktian: surat/ mel-e) Kewangan (RM): Bukan kewangan (contoh kepakaran, peralatan, kemudahan dsb) Kriteria a.terangkan tahap penglibatan komuniti yang bermakna sepanjang proses penyelidikan (contoh: berunding dengan ahli komuniti, menjalankan analisa aset/keperluan, dan menjalankan invervensi untuk pemerkasaan ahli komuniti). b. Terangkan tahap sumbangan komuniti (contoh: dana one-off, sumbangan kewangan/bukan kewangan, perkongsian kemudahan dsb). Keutamaan akan diberikan kepada initiatif yang membawa sumbangan kewangan kepada universiti. c. Terangkan impak projek terhadap memenuhi keperluan komuniti dan pemerkasaan komuniti (contoh: pembangunan modul/proses yang inovatif, pemindahan ilmu, perkongsian ilmu atau peningkatan kesedaran yang meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti dari segi sosio-ekonomi, pendidikan, kesihatan, persekitaran, teknologi, mewujudkan community champion untuk kelestarian projek dsb). d. Adakah projek melibatkan satu atau multidisiplin nic ilmu penyelidikan dalam universiti. Terangkan. e. Terangkan bagaimana projek menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM. Ulasan 98

114 Kategori Keterlibatan Inovatif bersama Komuniti (Kakitangan Pengurusan, Profesional dan Sokongan) Sila nyatakan perlaksanaan aktiviti/program keterlibatan komuniti yang melibatkan sumbangan kepakaran dan pengalaman individu/kumpulan kakitangan universiti dalam meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti dan meningkatkan sahsiah kakitangan universiti. Tajuk Program Objektif Program Peringkat Keterlibatan (pilih satu) Universiti/Kebangsaan/Antarabangsa Senarai ahli kumpulan dan peranan Tempoh Program Senarai ahli kumpulan (sila tambahkan ruang jika perlu) Tarikh Mula: Tarikh Tamat: Peranan Komuniti yang terlibat (sila sertakan pembuktian) Nama Ketua komuniti yang terlibat: Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Sumbangan komuniti (sila sertakan pembuktian: surat/ mel-e) Kewangan (RM): Bukan kewangan (contoh kepakaran, peralatan, kemudahan dsb) Kriteria a.terangkan tahap penglibatan komuniti yang bermakna sepanjang aktiviti/program (contoh: berunding dengan ahli komuniti, menjalankan analisa aset/keperluan, dan menjalankan invervensi untuk pemerkasaan ahli Ulasan 99

115 komuniti. b. Terangkan bagaimana projek melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dalaman dan luar universiti seperti kakitangan, pelajar, NGO, industri, yayasan, agensi kerajaan dsb c. Terangkan tahap keperluan dan pemerkasaan komuniti sasaran dipenuhi (contoh: menjalankan Training of Trainers (ToT), peningkatan kesedaran, mewujudkan community champion untuk kelestarian projek dsb. d. Terangkan bagaimana projek menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam keterlibatan dengan membina kepercayaan dan hubungan yang kukuh dengan rakan komuniti yang dapat meningkatkan citra UKM Kategori Keterlibatan Kecemerlangan Komuniti (hanya untuk rakan komuniti sahaja) Sila nyatakan peranan rakan komuniti (NGO, yayasan, Badan Berkanun atau syarikat swasta) yang telah memberi sumbangan yang besar melalui kerjasama dengan warga UKM ke arah peningkatan kesejahteraan komuniti. Nama Komuniti Kategori Komuniti (Pilih satu) Komuniti yang terlibat (sertakan pembuktian) Senarai Kerjasama NGO/ Badan Berkanun Pegawai yang bertanggungjawab: No. Tel Pejabat: No. Tel. HP: Mel-e: Senarai warga UKM yang terlibat secara langsung dengan komuniti Nama Fakulti Peranan Tarikh dan Tempoh Kerjasama Tarikh dan Tempoh Kerjasama Tarikh dan Tempoh 100

116 Sumbangan rakan komuniti (sila sertakan pembuktian: surat/ mel-e) Kewangan (RM): Jenis Keterlibatan Keterlibatan Komuniti dalam pendidikan Kerjasama Tarikh dan Tempoh Kerjasama Bukan kewangan (contoh : kepakaran, peralatan, kemudahan dsb) Nyatakan pencapaian dan keunikan kerjasama yang diberikan komuniti kepada UKM Jenis Kerjasama Keterlibatan Komuniti dalam penyelidikan Keterlibatan Komuniti dalam khidmat Lain-lain BAHAGIAN IV Perakuan Saya dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan ini adalah benar. Tandatangan Calon/Pencadang:.. Nama: Tarikh: Tandatangan dan Cop Peraku/Penyokong: (Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan).. Nama: Tarikh: 101

117

118 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) 81

119

120 ANUGERAH AMALAN BERKUALITI (INDIVIDU) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai ciri peribadi berkualiti dan memberi sumbangan kepada penghayatan serta pelaksanaan kualiti di fakulti / institut / pusat / jabatan melalui inisiatif dan tindakan proaktif sendiri. 2. Takrifan (a) Kualiti diri bermaksud individu yang mempunyai ciri-ciri kualiti yang merangkumi: i. sahsiah keperibadian; ii. keceriaan; iii. ketetapan masa; iv. kebolehan bekerja sepasukan; v. kemesraan; vi. kekemasan diri; vii. amanah di tahap yang membanggakan serta diperakui oleh rakan-rakan sekerja dan pengurusan fakulti/institut/pusat/jabatan. (b) Membudayakan ciri-ciri kualiti bermaksud individu yang berupaya: i. Membudayakan ciri-ciri kualiti kepada rakan-rakan sekerja dan persekitaran; ii. Membuat penambahbaikan secara berterusan; iii. Memberi kesan kepada sekitaran kerja hasil daripada amalan kualiti; dan iv. Mempertingkatkan budaya kualiti dan menjadikannya satu amalan di fakulti/institut/pusat/jabatan. 105

121 3. Syarat Pencalonan (a) (b) (c) (d) (e) (f) Anugerah ini terbuka kepada semua kakitangan Universiti yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun di UKM; Pencalonan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan; Pencalonan boleh dibuat oleh Dekan/Pengarah/Ketua berdasarkan kepada pandangan / penilaian rakan sekerja di PTJ; Pencalonan mestilah disokong oleh bukti yang perlu disertakan bersama borang pencalonan seperti contoh: Dokumen Kualiti (Manual Kualiti, Prosedur Kerja) cabutan minit mesyuarat, surat-surat penghargaan dan sebarang bukti dalam bentuk bertulis yang dapat menyokong pencalonan; Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib; dan Borang pencalonan yang lengkap hendaklah disampaikan kepada pengerusi Jawatankuasa Anugerah Budaya Kualiti UKM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan. 4. Kriteria Pemilihan (a) (b) Pencalonan akan dinilai oleh satu Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Jawatankuasa Induk Anugerah Inovasi Universiti iaitu Jawatankuasa Anugerah Budaya Kualiti. Pemenang anugerah akan dipertimbangkan berasaskan kriteria-kriteria berikut: i. Calon hendaklah mempunyai budaya kerja cemerlang, komitmen yang tinggi, berkualiti, proaktif dan boleh dicontohi oleh kakitangan lain; ii. iii. iv. memberi sumbangan secara berterusan kepada Budaya Kualiti di fakulti/institut/pusat/jabatan; Penilaian Laporan Prestasi untuk 3 tahun kebelakangan; Laporan kehadiran melalui e-warga untuk tempoh 3 bulan kebelakangan; 106

122 v. memberi kesan positif kepada sekitaran kerja hasil daripada amalan Budaya Kualiti; dan vi. menyumbang / mempertingkatkan Budaya Kualiti dan menjadikannya satu amalan di fakulti/institut/pusat/jabatan. 5. Kriteria Penilaian Penilaian berdasarkan kualiti diri calon seperti berikut: (a) (b) Butir kualiti diri calon. Pembudayaan kualiti ciri-ciri kualiti di fakulti/institut/pusat/jabatan: i. memberi sumbangan secara berterusan kepada budaya kualiti; ii. memberi kesan kepada sekitaran kerja hasil daripada amalan kualiti; dan iii. mempertingkatkan budaya kualiti dan menjadikannya satu amalan. (c) Maklumat pencadang. Keputusan Jawatankuasa Anugerah Amalan Berkualti adalah muktamad. 6. Kategori Anugerah Anugerah Amalan Berkualiti dibahagikan kepada 3 kategori: a. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Akademik). b. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Pentadbiran Pengurusan dan Profesional). c. Anugerah Amalan Berkualiti (Staf Pelaksana). (Nota: Hanya satu pemenang bagi setiap kategori. Tiada pemenang bagi anugerah ini, sekiranya tiada calon yang memenuhi criteria pada tahun berkenaan). 7. Hadiah Pemenang setiap kategori akan menerima: (a) Wang tunai dan Sijil. 107

123 BORANG PENCALONAN ANUGERAH AMALAN BERKUALITI TAHUN 2012 BAHAGIAN I BIODATA CALON 1. Nama: 2. UKM(PER): 3. Tarikh Mula Berkhidmat Di UKM: 4. Tempoh Perkhidmatan Dengan UKM: Tahun 5. Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan: 6. Jawatan Hakiki: Jawatan Pentadbiran: 7. Bidang Pengkhususan/Tugas: (Sila lampirkan) 8. Tindakan Tatatertib: Tiada Pernah 9. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kali Tahun (sertakan sijil-sijil berkenaan) 10. Anugerah Perkhidmatan Terpuji kali Tahun (sertakan sijil-sijil berkenaan) 11. Anugerah dari Kerajaan Persekutuan/Negeri, Antarabangsa, Persatuan, Badan Ikhtisas: (sertakan sijil/surat berkenaan) Sila lampirkan CV/Biodata/Latar Diri calon 108

124 BAHAGIAN II (KUALITI DIRI) BUTIRAN KUALITI DIRI CALON (30%) Gunakan skala di bawah untuk membantu mengisi markah bagi bahagian ini Tak Memuaskan Sederhana Memuaskan Baik Cemerlang Bil. Hasil Skor (diisi oleh pencadang) Komen 1 Ceria 2 Menepati Masa 3 Kerja Sepasukan 4 Mesra 5 Kemas Diri 6 Amanah JUMLAH SKOR JUMLAH MARKAH (JUMLAH SKOR 1 HINGGA SKOR 6 ) 60 X

125 BAHAGIAN III (PEMBUDAYAAN CIRI-CIRI KUALITI) A. MEMBERI SUMBANGAN SECARA BERTERUSAN KEPADA BUDAYA KUALITI DI FAKULTI / INSTITUT / PUSAT / JABATAN (30%) Gunakan skala di bawah untuk membantu mengisi markah bagi bahagian ini Tak Memuaskan Sederhana Memuaskan Baik Cemerlang Bil. Hasil Skor (diisi oleh pencadang) Komen 1 Mengambil bahagian dalam penulisan manual / prosedur kualiti. 2 Mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti seperti menjadi ahli aktif J/K Peningkatan Kualiti, J/K TQM, J/K Audit, J/K Keselamatan dll. 3 Mengambil bahagian atau membantu menganjurkan Bengkel / Seminar/ Persidangan / Latihan untuk peningkatan kualiti selaku Pengerusi, J/K dll. 4 Mengambil bahagian atau membantu memberi ceramah / input dalam peningkatan kualiti. JUMLAH SKOR JUMLAH MARKAH (JUMLAH SKOR 1 HINGGA SKOR 4) 40 X

126 Sila senaraikan di bawah semua maklumat berkaitan dengan kriteria di atas atau gunakan lampiran sebagai bahan bukti untuk menyokong skor yang diberikan. 111

127 B. MEMBERI KESAN KEPADA SEKITARAN KERJA HASIL DARIPADA AMALAN KUALITI (20%) Gunakan skala di bawah untuk membantu mengisi markah bagi bahagian ini Tak Memuaskan Sederhana Memuaskan Baik Cemerlang Bil. Hasil Skor (diisi oleh pencadang) Komen 1 Mengambil bahagian dalam mewujudkan amalan kerja yang lebih baik dan berkesan di Fakulti / Institut / Pusat / Jabatan 2 Mengambil bahagian dalam meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan di Fakulti / Institut / Pusat / Jabatan 3 Mengambil bahagian dalam menyediakan keselesaan dan keselamatan kepada suasana kerja di Fakulti/ Institut / Pusat / Jabatan JUMLAH SKOR JUMLAH MARKAH (JUMLAH SKOR 1 HINGGA SKOR 3) 30 X

128 Sila senaraikan di bawah semua maklumat berkaitan dengan kriteria di atas atau gunakan lampiran sebagai bahan bukti untuk menyokong skor yang diberikan. 113

129 C. MEMPERTINGKATKAN BUDAYA KUALITI DAN MENJADIKANNYA SATU AMALAN DI FAKULTI/BAHAGIAN (20%) Gunakan skala di bawah untuk membantu mengisi markah bagi bahagian ini Tak Memuaskan Sederhana Memuaskan Baik Cemerlang Bil. Hasil Skor (diisi oleh pencadang) Komen 1 Berusaha melibatkan seramai mungkin ahli dalam aktiviti peningkatan kualiti di Fakulti / Institut / Pusat / Jabatan 2 Mengambil bahagian atau membantu mewujudkan amalan kerja berkualiti di Fakulti / Institut / Pusat / Jabatan yang menggalakkan sumber yang lebih cekap dan menjimatkan kos JUMLAH SKOR JUMLAH MARKAH (JUMLAH SKOR 1 HINGGA SKOR 2) 20 X

130 Sila senaraikan di bawah semua maklumat berkaitan dengan kriteria di atas atau gunakan lampiran sebagai bahan bukti untuk menyokong skor yang diberikan. 115

131 BAHAGIAN IV MAKLUMAT PENCADANG Nama: UKM(PER): Jawatan: Fakulti /Institut / Pusat / Jabatan: Tandatangan : Tarikh : 116

132 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) 93

133

134 ANUGERAH INOVASI PENDIDIKAN (AKADEMIK) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan yang bermakna kepada kakitangan Universiti yang gigih memperkenalkan kaedah yang inovatif dan berkesan dalam mengendalikan proses pengajaran serta berjaya melaksanakan konsep kesarjanaan dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Kategori a) Individu b) Kumpulan 3. Skop Inovasi dalam bahasa yang mudah ialah pembaharuan yang biasanya lahir daripada idea seseorang kakitangan dalam sesebuah organisasi. Idea kepada suatu inovasi boleh muncul daripada pembacaan, pemerhatian, pengalaman, penandaarasan dan beberapa aktiviti lain. Ia boleh muncul daripada individu atau boleh juga muncul dan digilap melalui kerja berpasukan. Idea ini perlu dimanfaatkan oleh organisasi sebahagian daripada usaha penambahbaikan ke atas input, proses atau sistem dan output atau perkhidmatan bagi meningkatkan kualiti output, prestasi kerja dan produktiviti organisasi. Inovasi atau pembaharuan yang diperkenalkan oleh kakitangan sesebuah organisasi boleh dilihat dan diukur mengikut dua kategori yang utama iaitu: i. Inovasi Ia mewakili pencetusan idea baru yang boleh memberikan kesan positif dan mendorong kepada perubahan dalam aspek input, proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk. ii. Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Ia mewakili penambahbaikan kualiti ke atas input, proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk yang sedia ada untuk memberi nilai tambah kepada tahap kepuasan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dan seterusnya memberi impak positif kepada organisasi. 119

135 Terdapat tiga jenis inovasi yang boleh dipertimbangkan untuk kategori di atas: (a) (b) (c) Inovasi ke atas input - dilihat sejauh mana kaedah dan prosedur kerja baru yang dibuat dan diperkenalkan oleh kakitangan telah mempengaruhi kualiti input sesuatu barangan atau perkhidmatan. Aspek ini termasuk kaedah dan sistem perhubungan dengan pembekal dan kawalan ke atas sumber luar. Inovasi ke atas sistem - dilihat sejauh mana kaedah dan prosedur kerja baru yang diperkenalkan oleh kakitangan telah berupaya menambah baik sistem kerja yang sedia ada. Aspek ini termasuk usaha memudahkan borang dan carta alir kerja, memperkenalkan garis panduan dan proses kerja baru yang lebih berkesan, memperkenalkan cara kerja baru menerusi penggunaan ICT dan sebagainya. Inovasi ke atas output atau perkhidmatan dan produk akhir dilihat sejauh mana perkhidmatan dan produk akhir yang diperkenalkan, hasil inovasi dan perubahan telah meningkatkan kualiti dalaman organisasi serta memberikan kesan positif dalam aspek-aspek berikut: Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan atau produk kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Meningkatkan dan memudahkan proses kerja. Mencetus inovasi/penambahbaikan dalam aspek pentadbiran, pengurusan latihan, reka bentuk, peralatan, perolehan dan sebagainya. Menjimatkan masa dan mengurangkan kos operasi serta karenah birokrasi. Memenuhi atau melampaui jangkaan pihak berkepentingan. 4. Syarat penyertaan dan kriteria pemilihan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Semua Individu dan Kumpulan Kakitangan layak mencalonkan projek bagi anugerah ini setelah mendapat perakuan daripada Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/Unit; Hanya kaedah atau perkakasan yang digunakan dalam aktiviti pengajaran sahaja yang layak dicalonkan; Kaedah atau perkakasan tersebut serta dokumentasi yang diperlukan hendaklah tersedia sebelum pencalonan dikemukakan; Setiap kaedah atau perkakasan yang dicalonkan mestilah telah menjalani proses jalanan cubaan dan terbukti keberkesananya; Kaedah atau perkakasan yang pernah memenangi mana-mana anugerah tidak boleh dicalonkan. Semua pencalonan perlu dikemukakan oleh Fakulti/Institut/Pusat/ Jabatan/Unit kepada pihak Urusetia. 120

136 5. Kriteria Pemilihan (i) Projek mestilah mempunyai matlamat yang jelas, persediaan yang baik, kaedah yang wajar, hasil yang berimpak dalam konteks memanfaatkan proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) Dokumentasi yang sempurna dan lengkap dengan analisis yang kritikal yang menunjukkan keberkesanan proses pembelajaran. (iii) Kebolehan calon dalam menguruskan projek. 6. Panel Penilai Panel Penilai di peringkat Fakulti dan Institut dilantik oleh Dekan atau Pengarah, manakala Panel Penilai di peringkat Pusat dan Jabatan ditentukan oleh Ketua Jabatan, misalnya Timbalan Pendaftar JPPel, Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Jabatan Pengurusan Pembangunan, Pusat Teknologi Maklumat, Pusat Perkembangan Pelajar, CRIM, HEJIM. Sementara Panel Penilai anugerah peringkat UKM dilantik oleh Naib Canselor. Keputusan Panel Penilai adalah muktamad. Pemenang anugerah peringkat UKM akan menerima hadiah pada Hari Inovasi UKM. 7. Kaedah Memilih Pemenang Di Peringkat PTJ Panel penilai di peringkat PTJ harus menggunakan kreativiti masing-masing untuk memilih pemenang bagi keempat-empat kategori jawatan pada setiap tiga bulan sekali. Proses penilaian akan berjalan pada sepanjang tahun. Namun, PTJ disarankan mengguna pakai kaedah atau langkah seperti berikut: i. Pengerusi Pusat Pengajian atau Ketua Jabatan mencalonkan pemenang mengikut Pusat Pengajian dan Jabatan masing-masing untuk dipilih atau diputuskan oleh Panel Penilai peringkat Fakulti untuk setiap 3 bulan. Penilaian perlu diukur dan dinilai dengan melihat kesan ke atas perubahan atau inovasi yang dilakukan dalam aspek input, proses dan sistem ataupun perkhidmatan atau produk. ii. iii. Inovasi perlu didokumenkan agar ia boleh dilihat dan ditafsir sebagai sebuah projek sama ada projek peningkatan atau penambahbaikan kualiti inovasi atau produk baru. Bilangan pemenang di peringkat PTJ boleh mengikut budi bicara Panel Penilai dan pencapaian produk berkenaan. Pemilihan harus berdasarkan kepada Kriteria seperti pada para

137 8. Kaedah Memilih Pemenang Di Peringkat UKM Panel penilai di peringkat UKM membuat penilaian bagi memilih pemenang pada Hari Inovasi UKM. Kaedah atau langkah memilih pemenang adalah seperti berikut: i. Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/Unit mengemukakan pencalonan kepada Urusetia Anugerah. Jawatankuasa pemilihan akan membuat keputusan berdasarkan kriteria pada para 2. Sekiranya sesuai lawatan akan dilakukan. ii. iii. iv. Bagi Anugerah Inovasi Pendidikan, permohonan perlu dikemukakan ke Pusat Pembangunan Akademik sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. Calon pemenang akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Induk untuk pengesahan. Pemenang akan dimaklumkan untuk hadir pada Hari Inovasi UKM bagi menerima hadiah dan sijil. 9. Bentuk Hadiah a. Peringkat PTJ Pemenang untuk kesemua kategori pada prinsipnya layak menerima pengiktirafan seperti berikut: i. Sijil penghargaan yang ditandatangani oleh Dekan Fakulti/Pengarah Pusat atau Ketua PTJ (satu salinan sijil penghargaan perlu disimpan/dimuatkan ke dalam fail peribadi/ukm(per) kakitangan yang berkenaan). ii. Hadiah berbentuk plak/pen/buku atau cenderamata iringan yang sesuai mengikut kemampuan/kesesuaian PTJ. 122

138 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI PENDIDIKAN 1. Kategori: Individu Kumpulan 2. Butiran Individu / Kumpulan Tajuk Projek :... Nama (Individu/ Kumpulan) :.. Nama Ketua Kumpulan (bagi calon Kumpulan) :... No. UKM (PER) : No Telefon : Jawatan :. Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan : 3. Maklumat Pencalonan Sebutkan pencapaian/ penemuan/ hasil, sama ada inovasi ke atas input, inovasi ke atas proses mahupun inovasi ke atas output. Sila taip hasil pencapaian inovasi antara patah perkataan sahaja. Bandingkan keadaan sebelum dan selepas inovasi. Sila sertakan gambar, carta alir, garis panduan, prosedur dan sebagainya (manamana maklumat yang difikirkan perlu). Tunjukkan bukti yang sesuai dan senaraikan nama ahli kumpulan, No. UKM (PER) dan jawatan (bagi projek inovasi secara Kumpulan). 123

139 4. Pengakuan Calon Saya/kami mengaku bahawa inovasi ini adalah asli. Pada sepanjang pengetahuan saya, maklumat dalam laporan ini adalah benar. Tandatangan Calon/ Ketua Kumpulan: Tarikh :. 5. Pengesahan Dekan/ Pengarah/ Ketua PTJ Saya menyokong permohonan ini Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah Dan Cop Rasmi Tarikh: 124

140 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Borang Inovasi Dalam Bidang Pendidikan (Pengajaran Pembelajaran) Calon Anugerah Pengajar Cemerlang diminta mencatatkan inovasi yang telah dibuat dalam bidang Pendidikan sepanjang tahun 2012 dan impaknya ke atas kualiti Pengajaran Pembelajaran serta memberikan kepuasan hati pelanggan (pelajar) untuk rujukan Panel Penilai/Pemilih (panjang antara perkataan sahaja). Hantarkan borang ini bersama-sama permohonan/pencalonan APC Saya mengesahkan bahawa inovasi ini adalah asli. Ia dilaksanakan hasil daya kreativiti saya..... [Tandatangan dan Nama Penuh Calon].. [Tarikh] Pengesahan Dekan/Pengarah/Ketua PTJ... [Tandatangan dan Cop Rasmi].. [Tarikh] *Nota : Sila gunakan helaian/kertas tambahan, jika perlu. 125

141

142 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Penyelidikan 101

143

144 ANUGERAH INOVASI PENYELIDIKAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penyelidikan berinovasi yang mempunyai impak yang besar dan signifikan, yang mampu memberi pulangan dan sumbangan yang besar kepada bidang ilmuan, kemajuan universiti dan Negara. 2. Kriteria Pemilihan Kriteria pemilihan ialah seperti berikut: a) Penyelidikan yang mendokong nic penyelidikan di UKM. b) Mempunyai unsur-unsur inovasi yang akan dinilai berdasarkan elemen seperti berikut: i) Inovatif memaparkan ciri-ciri inovatif tinggi seperti kaedah atau eksperimen pelaksanaan yang benar-benar leading edge dan penggembelengan teknologi yang berkesan; ii) Harta Intelek mempunyai asas teknologi dan harta intelek telah dilindungi atau dalam proses untuk dilindungi; iii) Signifikan memaparkan keberhasilan atau potensi keberhasilan yang signifikan dan impak tinggi sama ada di peringkat tempatan, mahupun antarabangsa; dan iv) Keberkesanan memaparkan faedah yang nyata dengan mempunyai nilai komersil pada tahun berkenaan (tahun yang dinilai). 3. Syarat Penyertaan a) Terbuka kepada semua kakitangan akademik dan bukan akademik. b) Berjaya dikomersilkan pada tahun berkenaan (tahun yang dinilai). c) Mempunyai harta intelek yang dilindungi. 4. Kategori Anugerah a) Anugerah Inovasi Penyelidikan diberikan berdasarkan kecemerlangan inovasi dan kejayaan mengkomersilkan proses/produk, hasil dari penyelidikan yang dijalankan. b) Anugerah Inovasi Penyelidikan diberikan kepada LIMA inovasi terbaik. 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dikemukakan kepada Urusetia (Pusat Inovasi Kolaboratif) sebanyak 10 salinan, sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. c) Keputusan Jawatankuasa Penilai adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 129

145 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI PENYELIDIKAN BAHAGIAN I MAKLUMAT CALON 1. Nama :. 2. No. UKM (PER) : Fakulti/Institut /Pusat :. 4. No. Tel :. E-mel :. 5. Nic Penyelidikan (sekiranya ada) : 6. Kumpulan Penyelidikan (sekiranya ada) : Nota: Sila lampirkan C.V ringkas yang menyenaraikan pencapaian penyelidikan dan inovasi bagi tempoh TIGA (3) tahun kebelakang. BAHAGIAN II BUTIR-BUTIR PRODUK INOVASI 1. Tajuk Inovasi :. 2. Abstrak : 130

146 3. Unsur-unsur inovasi : i) Inovatif sila senaraikan ciri-ciri inovatif tinggi seperti kaedah atau eksperimen pelaksanaan yang benar-benar leading edge dan penggembelengan teknologi yang berkesan: ii) Harta Intelek sila senaraikan maklumat harta intelek telah dilindungi atau dalam proses untuk dilindungi: iii) Signifikan sila senaraikan keberhasilan atau potensi keberhasilan yang signifikan dan impak tinggi sama ada di peringkat tempatan, mahupun antarabangsa: iv) Keberkesanan sila senaraikan faedah yang nyata (keberkesanan inovasi tersebut) dan maklumat komersil (tahap pengkomersilan: pelesenan/syarikat terbitan/jualan terus dan lain-lain) pada tahun berkenaan (tahun yang dinilai): 131

147 Maklumat Tambahan 4. Geran Pengkomersilan yang diperolehi jika berkaitan (Contoh: Technofund, Dana Inovasi, PRGS, CRDF dan sebagainya) Bil Kod Projek Tajuk Projek Jumlah Dana Tempoh Projek (Nyatakan tarikh mula dan tarikh tamat) Kolaborasi pihak Industri Sumber Biaya BAHAGIAN III PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat berkaitan yang berkaitan yang diberikan adalah benar. Tandatangan Pemohon Tarikh : BAHAGIAN IV PENGESAHAN & ULASAN DEKAN/PENGARAH Saya menyokong permohonan ini Saya tidak menyokong permohonan ini Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah Tarikh : Dan Cop Rasmi 132

148 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi ICT 105

149

150 ANUGERAH INOVASI ICT 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada Inovasi ICT yang dihasilkan oleh kakitangan yang memberi impak besar dan signifikan serta menyokong Fakulti/Pusat/Institut/ Bahagian/Unit khususnya dan UKM amnya. 2. Skop Inovasi dalam bahasa yang mudah ialah pembaharuan. Pembaharuan biasanya lahir daripada idea seseorang pekerja dalam sesebuah organisasi. Muncul daripada pembacaan, pemerhatian, pengalaman, penandaarasan dan beberapa aktiviti lain. Idea boleh muncul daripada individu dan boleh juga muncul atau dizahirkan dalam bentuk kumpulan. Idea kakitangan perlu dimanfaatkan oleh organisasi untuk melakukan penambahbaikan ke atas input, proses atau sistem dan output atau perkhidmatan bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti. Inovasi atau pembaharuan yang diperkenalkan oleh kakitangan sesebuah organisasi boleh dilihat dan diukur mengikut dua kategori yang utama iaitu: a. Inovasi Ia mewakili pencetusan idea baru yang boleh memberikan kesan positif dan mendorong kepada perubahan dalam aspek input, proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk. b. Peningkatan/Penambahbaikan Kualiti Ia mewakili penambahbaikan kualiti ke atas input, proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk yang sedia ada untuk memberi nilai tambah kepada tahap kepuasan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dan seterusnya memberi impak positif kepada organisasi. 135

151 Terdapat dua jenis inovasi yang boleh dipertimbangkan untuk kategori di atas: a. Inovasi ke atas sistem - dilihat sejauh mana kaedah dan prosedur kerja baru yang diperkenalkan oleh kakitangan telah berupaya menambah baik sistem kerja yang sedia ada. Aspek ini termasuk usaha memudahkan borang dan carta alir kerja, memperkenalkan garis panduan dan proses kerja baru yang lebih berkesan, memperkenalkan cara kerja baru menerusi penggunaan ICT dan sebagainya. b. Inovasi ke atas output/perkhidmatan dan produk akhir dilihat sejauh mana perkhidmatan dan produk akhir yang diperkenalkan, hasil inovasi/perubahan telah meningkatkan kualiti dalaman organisasi serta memberikan kesan positif dalam aspek-aspek berikut: Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan/produk kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Meningkatkan/memudahkan proses kerja. Menjimatkan masa dan mengurangkan kos operasi serta karenah birokrasi. Memenuhi atau melampaui jangkaan pihak berkepentingan. 3. Syarat Penyertaan a. Semua Individu dan Kumpulan Kakitangan (termasuk ahli yang terlibat membangunkan sistem) layak mencalonkan projek atau inovasi berbentuk ICT bagi anugerah ini dengan mendapat perakuan daripada Fakulti/ Institut/ Pusat/ Jabatan/ Unit; b. Inovasi ICT ini bermaksud pencetusan idea baru yang menggunakan ICT untuk menyokong Fakulti/Pusat/Institut/ Bahagian/Unit khususnya dan UKM amnya; c. Inovasi yang dicalonkan bukan projek yang di outsource dan bukan projek di bawah kategori Sistem Maklumat Bersepadu UKM seperti SMK, SKU, SMP, C-HetS tetapi sistem aplikasi sokongan terhadap Sistem Maklumat Bersepadu layan dicalonkan; d. Setiap projek yang dicalonkan mestilah telah terbukti pemakaiannya dan telah menjalani proses uji cuba dan kajian kepuasan pengguna; e. Inovasi ICT yang telah memenangi anugerah yang setaraf dan lebih tinggi daripada Anugerah Inovasi ICT ini tidak layak dicalonkan. 136

152 4. Kategori Anugerah a. Individu. b. Kumpulan. 5. Kriteria Pemilihan a. Penilaian dibuat berdasarkan kepada keaslian idea atau kaedah pencetusan idea serta keselamatan, kesepaduan, kekemasan dan kecekapan sistem yang dibangunkan; b. Penggunaan sumber yang optimum termasuk penggunaan sumber manusia, peralatan dan teknologi yang memanipulasi maklumat tersebut; c. Tahap sokongan pihak pengurusan Fakulti/Pusat/Institut/Jabatan/ Bahagian/Unit. 6. Prosedur Permohonan a) Permohonan/Pencalonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. c) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti dan sekiranya sesuai lawatan teknikal akan dijalankan. d) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 7. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 8. Penganugerahan Di Peringkat PTJ i. Kaedah Menilai Panel penilai di peringkat PTJ harus menggunakan kreativiti masingmasing untuk memilih pemenang bagi keempat-empat kategori jawatan pada setiap tiga bulan sekali. Proses penilaian akan berjalan pada sepanjang tahun. Namun, PTJ disarankan mengguna pakai kaedah atau langkah seperti berikut: 137

153 a. Pengerusi Pusat Pengajian atau Ketua Jabatan mencalonkan pemenang mengikut Pusat Pengajian dan Jabatan masingmasing untuk dipilih atau diputuskan oleh Panel Penilai peringkat Fakulti. Penilaian perlu diukur/dinilai dengan melihat kesan ke atas perubahan/inovasi yang dilakukan dalam aspek input, proses dan sistem ataupun perkhidmatan/produk. b. Inovasi perlu di dokumen agar ia boleh dilihat dan di tafsir sebagai sebuah projek sama ada projek peningkatan atau penambahbaikan kualiti inovasi atau produk baru. c. Bilangan pemenang di peringkat PTJ boleh mengikut budi bicara Panel Penilai dan pencapaian produk berkenaan. Pemilihan harus berdasarkan kepada Kriteria yang digunakan di atas; ii. Anugerah Pemenang untuk kesemua kategori pada prinsipnya layak menerima pengiktirafan seperti berikut: a. Sijil penghargaan yang ditandatangani oleh Dekan Fakulti/Pengarah Pusat atau Ketua PTJ (satu salinan sijil penghargaan perlu disimpan/dimuatkan ke dalam fail peribadi/ukm(per) kakitangan yang berkenaan). b. Hadiah berbentuk plak/pen/buku atau cenderamata iringan yang sesuai mengikut kemampuan/kesesuaian PTJ. 138

154 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI ICT 1. Kategori: Individu Kumpulan 2. Butiran Individu / Kumpulan Tajuk Projek :.. Nama (Individu/ Kumpulan) :... Nama Ketua Kumpulan (bagi calon Kumpulan) :... No. UKM (PER) : No Telefon :. No. Faks :. Jawatan : Fak/Ins/ Pusat/ Jabatan : Maklumat Pencalonan Sebutkan pencapaian/ penemuan/ hasil, sama ada inovasi ke atas input, inovasi ke atas proses mahupun inovasi ke atas output. Sila taip hasil pencapaian inovasi antara patah perkataan sahaja. Bandingkan keadaan sebelum dan selepas inovasi. Bukti kajian kepuasan pengguna hendaklah disertakan. Sila sertakan gambar, carta alir, garis panduan, prosedur dan sebagainya (mana-mana maklumat yang difikirkan perlu). Tunjukkan bukti yang sesuai dan senaraikan nama ahli kumpulan, No. UKM (PER) dan jawatan ( bagi projek inovasi secara Kumpulan). 139

155 4. Pengakuan Calon Saya/kami mengaku bahawa inovasi ini adalah asli. Pada sepanjang pengetahuan saya, maklumat dalam laporan ini adalah benar. Tandatangan Calon/ Ketua Kumpulan: Tarikh :. 5. Pengesahan Dekan/ Pengarah/ Ketua PTJ Saya menyokong permohonan ini Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Tarikh : Dekan/Pengarah/ Ketua Jabatan Dan Cop Rasmi 140

156 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Proses Pengurusan Dan Pentadbiran 111

157

158 ANUGERAH INOVASI PROSES PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada inovasi kakitangan yang berbentuk Proses Kerja yang memberi impak dan signifikan kepada Output perkhidmatan atau produk Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit khususnya dan UKM amnya. 2. Takrifan Inovasi dalam bahasa yang mudah ialah pembaharuan, yang biasanya lahir daripada idea seseorang pekerja dalam sesebuah organisasi melalui pembacaan, pemerhatian, pengalaman, penandaarasan dan beberapa aktiviti lain. Idea ini boleh dimanfaatkan oleh organisasi untuk melakukan penambahbaikan ke atas output perkhidmatan atau produk yang boleh meningkatkan kualiti dan produktiviti. Inovasi atau pembahaharuan yang diperkenalkan oleh kakitangan sesebuah organisasi boleh dilihat dan diukur mengikut dua kategori yang utama iaitu: (a) Inovasi Ia mewakili pencetusan idea baru yang boleh memberikan kesan positif dan mendorong kepada perubahan. Terdapat dua jenis inovasi yang boleh dipertimbangkan untuk kategori di atas: i. Inovasi ke atas input dilihat sejauh mana kaedah dan prosedur kerja baharu yang dibuat dan diperkenalkan oleh kakitangan telah mempengaruhi kualiti input sesuatu produk atau perkhidmatan. Aspek ini termasuk kaedah dan sistem perhubungan dengan pembekal dan kawalan ke atas sumber luar. ii. Inovasi ke atas output / perkhidmatan dan produk akhir dilihat sejauh mana perkhidmatan dan produk akhir yang diperkenalkan, hasil inovasi/perubahan telah meningkatkan kualiti dalaman organisasi serta memberikan kesan positif dalam aspek-aspek berikut: Meningkatkan kualiti penyampaian perkhimatan/produk kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan; atau 143

159 Meningkatkan keberkesanan proses kerja atau mengurangkan kos operasi serta karenah birokrasi; atau Mencetus inovasi/pembaharuan dalam aspek pentadbiran, pengurusan latihan, reka bentuk, peralatan, perolehan dan sebagainya; atau Memenuhi atau melampaui jangkaan pihak berkepentingan. (b) Peningkatan/Penambahbaikan Kualiti Ia mewakili penambahbaikan kualiti ke atas input, proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk yang sedia ada untuk memberi nilai tambah kepada tahap kepuasan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dan seterusnya memberi impak positif kepada organisasi. 3. Syarat Penyertaan (a) Semua Individu dan Kumpulan layak mencalonkan projek bagi anugerah ini dengan perakuan Dekan/Pengarah/Ketua di Fakulti/Institut/Pusat/Jabatan/Unit masing-masing. (b) Permohonan/Pencalonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. (c) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/ Pengarah Institut. (d) Inovasi Proses Kerja yang telah memenangi anugerah yang setaraf dan lebih tinggi daripada Anugerah Inovasi Proses Pengurusan dan Pentadbiran ini tidak layak dicalonkan 4. Kriteria Pemilihan (a) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti dan sekiranya perlu lawatan teknikal akan dijalankan; (b) Setiap Proses Kerja yang dicalonkan mestilah telah lengkap dan terbukti pemakaiannya serta telah menjalani proses kajian kepuasan pengguna (mana yang berkaitan) supaya kecekapan dan keberkesanan proses dapat dinilai. 144

160 5. Kriteria Penilaian (a) Proses Kerja baharu dan mengandungi penambahbaikan yang signifikan; (b) Sesuai digunakan oleh kumpulan sasaran dari aspek: i. Mengurangkan kos. ii. Meningkatkan produktiviti. iii. Menambah kecekapan dan keberkesanan. (c) Mempunyai impak yang boleh mencetuskan atau menghasilkan perubahan; (d) Mempunyai ciri-ciri kualiti seperti prestasi, penampilan, kebolehpercayaan, kebolehtahanan, kebolehgunaan, memenuhi piawai, serta mempunyai nilai estetika dan penggunaan yang fleksibel (mana yang berkaitan). (e) Penilaian melalui sesi pembentangan oleh individu/kumpulan kepada jawatankuasa penilaian (jika perlu). Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 145

161 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI PROSES KERJA 1. Kategori: Individu Kumpulan 2. Butiran Individu / Kumpulan Tajuk Projek:.. Nama (Individu/ Kumpulan):... Nama Ketua Kumpulan (bagi calon Kumpulan):... No. UKM (PER): No Telefon:.. No. Faks:.. Jawatan: Fak/Ins/Pusat/Jabatan: Maklumat Pencalonan Sebutkan pencapaian/penemuan/hasil, sama ada inovasi ke atas input, inovasi ke atas proses mahupun inovasi ke atas output. Sila taip hasil pencapaian inovasi antara patah perkataan sahaja. Bandingkan keadaan sebelum dan selepas inovasi. Sila sertakan gambar, carta alir, garis panduan, prosedur dan sebagainya (mana-mana maklumat yang difikirkan perlu). Tunjukkan bukti yang sesuai dan senaraikan nama ahli kumpulan, No. UKM (PER) dan jawatan (bagi projek inovasi secara Kumpulan). 146

162 4. Pengakuan Calon Saya/kami mengaku bahawa inovasi ini adalah asli. Pada sepanjang pengetahuan saya, maklumat dalam laporan ini adalah benar. Tandatangan Calon/ Ketua Kumpulan:. Tarikh:. 5. Pengesahan Dekan/Pengarah/Ketua PTJ Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Tarikh : Dekan/Pengarah/ Ketua Jabatan Dan Cop Rasmi 147

163

164 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) 117

165

166 ANUGERAH PASUKAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI (QIT) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) yang mengamalkan budaya kerja yang cemerlang, mempunyai semangat kerja berpasukan dan beriltizam untuk penambahbaikan kualiti secara berterusan. 2. Takrifan Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) adalah satu kumpulan Pengurusan dan Profesional dan kakitangan akademik yang dibentuk untuk mengenal pasti projek berkaitan isu strategik Universiti yang dilaksanakan di peringkat PTJ, seterusnya mencadangkan penyelesaian kepada isu tersebut. Aktivitinya adalah termasuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan. Kumpulan boleh bersifat multidisiplin dan dibentuk secara rasmi oleh PTJ/Universiti. 3. Syarat Penyertaan a) Anugerah ini terbuka kepada semua kumpulan QIT yang telah dibentuk oleh PTJ/Universiti. b) Projek mestilah telah diuji cuba (trial run) dan terbukti berkesan. c) Borang pencalonan yang lengkap hendaklah dilampirkan dengan laporan projek serta bukti dan disampaikan kepada Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan. d) Projek di bawah dana Universiti Penyelidikan dan dana luar seperti projek penyelidikan, projek pemacu, projek tindakan strategik dan sebagainya tidak boleh menyertai anugerah ini. 151

167 4. Kriteria Pemilihan a. Projek atau isu yang dikenalpasti mesti menepati takrifan sesuatu projek QIT (lihat Perkara 2). b. Keberhasilan projek perlu mempunyai impak yang signifikan dan boleh diguna pakai di peringkat PTJ/Universiti/Negara. c. Keberhasilan projek perlu menunjukkan peningkatan produktiviti, keberkesanan kos dan masa. d. Pelaksanaan projek perlu menekankan kerja berpasukan, kreativiti dan penggunaan teknik dan peralatan yang sesuai. 5. Prosedur Permohonan a) Permohonan/Pencalonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b) Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah/Ketua PTJ. c) Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti dan sekiranya perlu pembentangan akan dijalankan. d) Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. 6. Anugerah Wang tunai dan Sijil. 152

168 BORANG PERMOHONAN ANUGERAH PASUKAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI (QIT) 1. Butiran Pasukan Tajuk Projek:. Nama Ketua Pasukan:... UKM(PER) :. Nama Ahli : 1). UKM(PER) : 2).. UKM(PER) :.. 3).. UKM(PER) :.. 4).. UKM(PER) : 5).. UKM(PER) :.. 6).. UKM(PER) :.. 7).. UKM(PER) : 6).. UKM(PER) :.. 7).. UKM(PER) : * sila senaraikan nama ahli pada lampiran lain jika ruang ahli yang disediakan tidak mencukupi. 2. Maklumat Pencalonan Sila rumuskan proses berkenaan dalam bentuk ringkasan eksekutif. Sila lampirkan laporan projek yang lengkap, mengandungi perkara berikut: 1) Nama ahli kumpulan, No. UKM (PER) dan jawatan. 2) Tajuk, tujuan dan latar belakang projek. 3) Perancangan dalam bentuk carta Gantt, jejak kunci (milestones), pendekatan yang digunakan, metodologi, prosedur dan sebagainya. (Jika berkenaan) 4) Pencapaian projek dan disokong oleh bukti yang sesuai. 153

169 3. Pengakuan Calon Saya/kami mengaku bahawa laporan adalah benar dan maklumat yang dilaporkan adalah sahih. Tandatangan Ketua Pasukan: Tarikh:. 4. Pengesahan Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan Saya menyokong permohonan ini. Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: Tandatangan Dekan/Pengarah/ Ketua Jabatan Dan Cop Rasmi Tarikh: 154

170 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi e-pembelajaran

171

172 ANUGERAH INOVASI e-pembelajaran 1. Tujuan 2. Skop Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada pensyarah (individi atau kumpulan) yang paling inovatif dalam merekabentuk dan membangunkan kandungan pembelajaran dalam bentuk digital untuk kursus yang ditawarkan pada sesuatu sesi pengajian. Inovasi meliputi bahan pembelajaran berkaitan dengan kursus yang ditawarkan oleh pensyarah untuk semester semasa (tahun penilaian). Bahan yang dibangunkan boleh dalam bentuk CD-ROM atau berasaskan web. Bahan boleh dibangunkan menggunakan sebarang alat pengarangan (authoring tools) termasuk sumber terbuka. Calon yang disenarai pendek perlu membuat pembentangan dan penerangan mengenai bahan yang dibangunkan kepada panel penilai yang dilantik oleh pihak urusetia. 3. Kriteria Penilaian Penilaian merangkumi lima aspek berikut: 3.1 Mengambilkira keperluan end-users (pelajar) melalui analisis keperluan. 3.2 Rekabentuk berasaskan prinsip rekabentuk instruksi yang sesuai. 3.3 Penekanan kepada interaktivi yang efektif. 3.4 Antaramuka mesra pengguna. 3.5 Bukti keberkesanan pembelajaran dari pengguna. 4. Kategori Anugerah Anugerah dibahagikan kepada 2 kategori : 4.1 Berasaskan kursus. 4.2 Tidak berasaskan kursus. 5. Bentuk Anugerah Wang tunai dan sijil 157

173 BORANG PENCALONAN ANUGERAH INOVASI e-kandungan BAHAGIAN I: BIODATA CALON 1. Nama: 2. No. UKM (Per) : 3. Jabatan/Pusat Pengajian: 4. Program Pengajian: 5. Kursus Pengajian dan Kod Kursus: i. ii. iii. 6. Alamat 7. No. Tel: 158

174 BAHAGIAN II: MAKLUMAT PROJEK INOVASI e-kandungan 1. Nama Projek: 2. Maklumat URL/Alamat Projek: 3. Ahli Projek: i. ii. iii. iv. v. 4. Ringkasan Projek: 5. Pengakuan: Saya/kami mengaku bahawa projek yang dipertandingkan adalah hasil kerja saya/kami sepenuhnya. Tandatangan Nama: No. UKM (Per): 159

175

176 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM 125

177

178 ANUGERAH KEPIMPINAN INOVATIF UKM 1. PENGENALAN Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan dalam sesebuah organisasi. Dia memainkan peranan penting merancang, mengurus menambahbaik, melestari serta menentukan pencapaian matlamat dan wawasan organisasi. Kepemimpinan transformasi adalah suatu gaya kepimpinan di mana pemimpin dan pengikut bekerjasama untuk menambahbaik satu sama lain ke peringkat motivasi yang lebih tinggi. Pemimpin transformasi juga menjadi inquiry base untuk membuat keputusan institusi dan fokus akhirnya membawa kepada kecemerlangan dalam bidang akademik dan bukan akademik. 2. OBJEKTIF ANUGERAH a) Memberi pengiktirafan serta penghargaan kepada warga UKM (akademik dan bukan akademik termasuk pelajar) yang mempunyai gaya dan hasil kepimpinan inovatif. b) Menggalakkan warga UKM memupuk semangat kepimpinan inovatif dalam individu dan kumpulan semasa menjalankan aktiviti. c) Meningkatkan prestasi dan kualiti kerja warga UKM. 3. TAKRIFAN a) "Kepimpinan inovatif" adalah pemimpin yang I. memperkukuh ikatan jeleketan (cohesive) antara pemimpin dengan pengikutnya sehingga berjaya mempertingkatkan tahap motivasi dan semangat di antara satu sama lain; II. berupaya menanam dan mempertingkatkan iltizam dan kecekapan di kalangan pengikutnya melalui kepuasan dan motivasi terhadap kerja; III. IV. mempunyai kemampuan mengenali keperluan untuk berubah, mencipta visi dan wawasan, membimbing dan melaksanakan perubahan dengan berkesan; berkomitmen tinggi, beretika, dan berkemampuan mengubah pengikut menjadi pemimpin serta agen perubahan dan V. menjadi "role model" dalam melaksanakan aktiviti dan tugas yang diberikan. 163

179 (b) "Pencapaian" bermaksud memperoleh antara lain: I. pengiktirafahan pengikut atau/dan kumpulan keserakanan; II. hebahan/liputan media massa utama; III. hebahan/media khusus seperti bulletin, surat berita, majalah dan lainlain yang berkaitan dengan bidang kepakaran calon; IV. anugerah/pingat/hadiah/sijil; V. Kursi/zamalah; VI. gelaran kehormat/ijazah kehormat; VII. penaungan/jawatan/keanggotaan; VIII. dana/endowmen dan IX. pengiktirafan oleh badan-badan profesional. (c) "Kegiatan" termasuk: I. penyelidikan dan reka cipta/inovasi; II. penulisan dan penerbitan; III. pengajaran, latihan dan pembangunan sumber manusia; IV. perundingan; V. pentadbiran; VI. perkeranian; VII. ahli jawantakuasa; VIII. jaringan dengan badan luar; IX. aktivisme dan advokasi sosial yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan kebaikan sejagat; X. aktiviti sukarelawan; XI. misi muhibah; XII. seni dan budaya dan XIII. sukan. 4. SYARAT PENYERTAAN a) Anugerah ini terbuka kepada warga UKM, secara individu yang telah menjalankan kegiatan yang bermutu tinggi dan mempamer sifat kepimpinan inovatif dan telah berkhidmat di UKM sekurang-kurangnya setahun. b) Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Pencalonan boleh dibuat sendiri atau oleh orang lain. c) Pencalonan mestilah disokong oleh bukti yang perlu disertakan bersama borang pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti merangkumi keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat, testimoni dan lain-lain. d) Borang pencalonan yang lengkap hendaklah disampaikan kepada Pengerusi Jawatankuasa Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan. 164

180 5. KRITERIA PENILAIAN Penilaian ke atas calon dibuat berdasarkan kriteria berikut: i. Penilaian (60%) a. Penilaian ahli kumpulan dan/atau keserakanan mengenai sifat kepimpinan. b. Penilaian bahan bukti seperti: penambahbaikan kualiti kerja; meningkatkan keefisienan dan kecekapan dalam organisasi; membawa kepada penjimatan kos/sumber melalui konsep 3R(Recycle, Reuse, Reduce) dan meningkatkan produktiviti dan memperkenalkan idea-idea dan amalan baru yang efektif dalam membawa kepada kecemerlangan kakitangan dan organisasi. ii. Liputan media massa utama (20%) a. Kualiti media (media yang signifikan, berkredibiliti tinggi, dan bertaraf aliran perdana atau berkait rapat dengan bidang kepakaran). b. Status hebahan media (berbentuk pemberitaan, fokus khas, rencana, kolum atau rujukan dan lain-lain). iii. Pengiktirafan yang menyumbang kepada peningkaran citra( 20%) a. Taraf: penglibatan/pencapaian/kegiatan peringkat Kebangsaan/Antarabangsa. b. Bilangan/Jumlah : anugerah/pingat/hadiah/sijil; kursi/zamalah; gelaran kehormat/ijazah kehormat; penaungan/jawatan/keanggotaan dan dana/endowmen. 6. PROSEDUR PEMILIHAN a. Calon anugerah akan dinilai oleh Jawatankuasa Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM. b. Penilaian dibuat berdasarkan kriteria penilai (seperti Perkara 5). c. Penilaian dan keputusan Jawatankuasa Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM adalah muktamad. 7. ANUGERAH a) Wang Tunai sebanyak RM 7, b) Sijil. 165

181 BAHAGIAN I BORANG ANUGERAH KEPIMPINAN INOVATIF UKM TAHUN 2012 (Sila lengkapkan semua Bahagian) LATAR DIRI CALON 1. Nama : 2. No. UKM (Per) : 3. Jawatan: 4. Jabatan/Pusat/Bahagian/Fakulti: Sila lampirkan CV/Latar Diri calon yang lengkap. PENILAIAN AHLI KUMPULAN/KESERAKANAN Nama Ahli:.. No Pekerja :-. Berikan alasan utama calon ini patut di Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM. Sila beri nilai gred dengan menandakan / di ruang yang berkenaan kepada calon. 5 = Sangat Baik 4 = Baik 3 = Sederhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah PENILAIAN CALON Aspek Penilaian Berwawasan 2 Visi 3 Berpengaruh -Dihormati 4 Strategi 166

182 5 Membuat keputusan strategik 6 Pengurusan sumber manusia 7 Pengurusan sumber kewangan 8 Menepati masa dalam Menyiapkan kerja 9 Berilmu pengetahuan 10 Hasil kerja berkualiti 167

183 BAHAGIAN II BUTIRAN LIPUTAN MEDIA Sila senaraikan liputan media yang telah diterbitkan/disiarkan: Tarikh Jenis dan nama media Tajuk liputan Sila kemukakan semua dokumen sebagai bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 168

184 BAHAGIAN III SENARAI PENCAPAIAN Sila senaraikan anugerah/pingat/hadiah/sijil, kursi/zamalah, gelaran kehormat/ijazah kehormat, penaungan/jawatan/keanggotaan, dana/endowmen yang diterima: Tarikh penerimaan Jenis pengiktirafan Badan yang menganugerah Sila kemukakan semua dokumen sebagai bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 169

185 BAHAGIAN IV WAJARAN PENCALONAN Sila berikan wajaran yang boleh membantu Jawatankuasa Anugerah Kepimpinan Inovatif menilai pencalonan ini. Jika ruang tidak mencukupi sila gunakan kertas tambahan. 170

186 BAHAGIAN V MAKLUMAT PENCALON ( Jika Berkenaan) Nama: UKM(Per): Jawatan: Jabatan/Pusat/Bahagian/Fakulti: Tandatangan: Tarikh: 171

187

188

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pengajar Cemerlang 30 ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG 1. PENGENALAN UKM sebagai Universiti Penyelidikan dan dalam usaha menjadi Universiti tersohor di dunia harus lebih

Lebih terperinci

PEMERIHALAN ANUGERAH INOVASI UKM TAHUN 2014 (PENILAIAN 2013)

PEMERIHALAN ANUGERAH INOVASI UKM TAHUN 2014 (PENILAIAN 2013) PEMERIHALAN ANUGERAH INOVASI UKM TAHUN 2014 (PENILAIAN 2013) BIL. ANUGERAH HADIAH PEMERIHALAN PENGERUSI URUS SETIA 1. Inovasi Naib Canselor RM 10,000.00 dan PTJ yang mencapai kecemerlangan dari segi pengoperasian

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pengajar Cemerlang ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG 1. PENGENALAN Universiti dalam usaha menyahut Wawasan 2020, harus lebih terbuka dalam erti kata ia lebih responsif

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Citra UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Citra UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Citra UKM 14 ANUGERAH CITRA UKM 1. Pengenalan Citra ialah tanggapan keseluruhan khalayak terhadap UKM (khalayak merangkumi rakan kesepakaran, komuniti ilmuan dan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang Dan Anugerah Pengajar Cemerlang (Muda)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Pengajar Cemerlang Dan Anugerah Pengajar Cemerlang (Muda) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Pengajar Cemerlang Dan Anugerah Pengajar Cemerlang (Muda) ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG dan ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG (MUDA) TUJUAN ANUGERAH UKM sebagai Universiti

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) ANUGERAH INOVASI PENDIDIKAN (AKADEMIK) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan yang bermakna kepada kakitangan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM 162 ANUGERAH KEPIMPINAN INOVATIF UKM 1. PENGENALAN Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan dalam sesebuah organisasi. Dia

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri Tahun 2011 ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah bekerjasama

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) 104 ANUGERAH AMALAN BERKUALITI (INDIVIDU) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai

Lebih terperinci

Anugerah Keterlibatan Komuniti

Anugerah Keterlibatan Komuniti a UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Komuniti ANUGERAH KETERLIBATAN KOMUNITI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah komited

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

Pada tahun 2005 nama Anugerah ini telah ditukarkan kepada Anugerah Pendidik Sanjungan (APS). Tahun ini merupakan tahun kelapan pelaksanaan APS USM.

Pada tahun 2005 nama Anugerah ini telah ditukarkan kepada Anugerah Pendidik Sanjungan (APS). Tahun ini merupakan tahun kelapan pelaksanaan APS USM. ANUGERAH PENDIDIK SANJUNGAN USM 2010 GARIS PANDUAN, KRITERIA & SYARAT PEMILIHAN 1. PENGENALAN Anugerah Pendidik Cemerlang USM 2002 (APC USM) mula diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah diumumkan pada

Lebih terperinci

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut:

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut: ANUGERAH PENDIDIK SANJUNGAN USM 2016 GARIS PANDUAN, KRITERIA & SYARAT PEMILIHAN 1. PENGENALAN Anugerah Pendidik Cemerlang USM (APC USM) mula diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah diumumkan pada Malam

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi ICT

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi ICT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi ICT ANUGERAH INOVASI ICT 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada Inovasi ICT yang dihasilkan oleh kakitangan yang memberi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Calon yang menerima Anugerah Tokoh Akademik merupakan seorang pensyarah yang komited, terlibat secara menyeluruh dan berterusan dalam

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan berkalibar yang

Lebih terperinci

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat secara menyeluruh

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

Anugerah Inovasi Proses Pengurusan Dan Pentadbiran

Anugerah Inovasi Proses Pengurusan Dan Pentadbiran UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Proses Pengurusan Dan Pentadbiran Tahun 2012 142 ANUGERAH INOVASI PROSES PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT)

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Kandungan 2 A. Tujuan Garis Panduan 3 B. Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pengurusan

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pengurusan UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Pengurusan ANUGERAH INOVASI PROSES PENGURUSAN 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada inovasi kakitangan yang berbentuk Proses

Lebih terperinci

SENARAI ANUGERAH DAN KRITERIA BAGI ANUGERAH KUALITI & INOVASI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, BIL. 1, 2016 ( PENILAIAN TAHUN 2015)

SENARAI ANUGERAH DAN KRITERIA BAGI ANUGERAH KUALITI & INOVASI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, BIL. 1, 2016 ( PENILAIAN TAHUN 2015) SENARAI ANUGERAH DAN KRITERIA BAGI ANUGERAH KUALITI & INOVASI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, BIL. 1, 2016 ( PENILAIAN TAHUN 2015) BIL ANUGERAH/PENCALONAN SYARAT PENYERTAAN KRITERIA PENILAIAN 1. ANUGERAH PENERBITAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 17 GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1.0 Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan

Lebih terperinci

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 A. PENCALONAN INDIVIDU 1. ANUGERAH TOKOH SISWA 2. ANUGERAH NAIB CANSELOR B. ANUGERAH KHAS JURI KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 1. ANUGERAH PROGRAM KESELURUHAN TERBAIK 2015/2016

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Minda Cemerlang

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Minda Cemerlang UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Minda Cemerlang ANUGERAH MINDA KELAS PERTAMA 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai ciri peribadi berkualiti

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK Anugerah Tokoh Akademik UiTM 2012: Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ASAS ANUGERAH ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Calon yang menerima Anugerah Tokoh Akademik Negara merupakan

Lebih terperinci

www.inqka.uitm.edu.my TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, UiTM Shah Alam 3 FINALIS AKNC 2017 4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018 5 PROSES PENGANUGERAHAN 6 KALENDAR AKTIVITI

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Khas UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 3 ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 2016 ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN 1.0 GARIS PANDUAN ANUGERAH a) Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Penyelidikan (Individu/Kumpulan)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Penyelidikan (Individu/Kumpulan) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Penyelidikan (Individu/Kumpulan) 72 ANUGERAH PENYELIDIKAN (INDIVIDU/KUMPULAN) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penyelidik (Individu/Kumpulan)

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 1. Tujuan Memberi pengiktirafan dan penghargaan terhadap kejayaan individu dan badan pelajar dalam pengurusan organisasi dan pelaksanaan program/

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2012

UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2012 UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Kuatkuasa: 01/05/2012 LNP PDP KAKITANGAN AKADEMIK UKM(PER) SULIT LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK (Profesor, Profesor

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014 TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2014 6 NOVEMBER 2014 DEWAN BESAR, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada kakitangan akademik Universiti Awam (UA) untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Naib

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang menghasilkan makalah jurnal terbaik, satu dalam

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00 JAWATAN KOSONG UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garispanduan ini bertujuan untuk memaklumkan semua pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) mengenai

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM)

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM) SENARAI SEMAK PERMOHONAN SOKONGAN BAGI MENDAPATKAN TARAF PERMASTAUTIN TETAP (PR) / PERMIT MASUK BAGI PENSYARAH DAN PEGAWAI PERUBATAN WARGA ASING UNTUK TAPISAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERHATIAN:

Lebih terperinci

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM KONVENSYEN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 1 HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM 1.0 ASAS ANUGERAH ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI I. Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 6/2014 pada 7 Mei 2014 telah bersetuju dengan penstrukturan tadbir urus UKM bersesuaian dengan enam (6) Strategik Keberhasilan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

(1) Curriculum Vitae (CV) penuh yang terkini beserta gambar berukuran pasport. CV hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:

(1) Curriculum Vitae (CV) penuh yang terkini beserta gambar berukuran pasport. CV hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: Tarikh : 7 Januari 2018 Kepada : Semua Warga Staf Universiti Sains Malaysia YBhg. Dato /Datuk/Datin/Tuan/Puan, IKLAN JAWATAN PENTADBIRAN DI UNIVERSITI MALAYA Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KATEGORI KEPIMPINAN)

KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KATEGORI KEPIMPINAN) ANUGERAH YANG DIPERTANDINGKAN KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 21 Anugerah akan dipertandingkan dengan 11 anugerah di bawah kategori kepimpinan, 9 anugerah di bawah kategori kesukarelawanan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA adalah sebuah Universiti Tinggi Awam yang ditubuhkan dibawah Akta Universiti dan Kolej Universiti

Lebih terperinci