STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BAHAGIAN PROJEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BAHAGIAN PROJEK"

Transkripsi

1 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BIL SOP TAJUK PROSES NO ISU SEMAKAN TARIKH BERKUATKUASA SOP/PROJ/0 PERLANTIKAN PERUNDING 0 OGOS 07 SOP/PROJ/0 BARAN PERUNDING 0 OGOS 07 SOP/PROJ/03 PEMBANGUNAN REKABENTUK 0 OGOS 07 SOP/PROJ/04 PENYERAHAN TAPAK 0 OGOS 07 SOP/PROJ/05 PENYEDIAAN DOKUMEN SPJB 0 OGOS 07 SOP/PROJ/06 PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN PEMBINAAN 0 OGOS 07 SOP/PROJ/07 KAWALAN PELAN-PELAN 0 OGOS 07 SOP/PROJ/08 BARAN INTERIM 0 OGOS 07 SOP/PROJ/09 ARAHAN PEGAWAI PENGUASA 0 OGOS 07 SOP/PROJ/0 SOP/PROJ/ PERUBAHAN KERJA (VO) DAN PELARASAN HARGA BAHAN (VOP) LANJUTAN MASA DAN SURAT AMARAN SIAP KERJA 0 OGOS 07 0 OGOS 07 SOP/PROJ/ PENYIAPAN KERJA (CPC) 0 OGOS 07 SOP/PROJ/3 PERMOHONAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) 0 OGOS 07 SOP/PROJ/4 PEMILIKAN KOSONG DAN SERAH KUNCI 0 OGOS 07 SOP/PROJ/5 SOP/PROJ/6 ADUAN PEMBELI DAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN & PERAKUAN SIAP MEMBAIKI KECACATAN 0 OGOS 07 0 OGOS 07 SOP/PROJ/7 PENYERAHAN UTILITI 0 OGOS 07

2 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BIL SOP TAJUK PROSES NO ISU SEMAKAN TARIKH BERKUATKUASA SOP/PROJ/8 PERLANTIKAN KERJA-KERJA SEBUTHARGA 0 OGOS 07 SOP/PROJ/9 BARAN KEPADA KONTRAKTOR (SEBUTHARGA) 0 OGOS 07 Disahkan oleh : Tarikh : Md Shahrodin Md Yunos Pengurus Besar Kanan Bahagian Projek Khas : Tarikh : Abdul Rahim Zulkawi Pengurus Besar Kanan Bahagian Tiram : Tarikh : Lokman Mohd Sies Pengurus Besar Bahagian Projek Khas : Tarikh : Zohdi Abbas Pengurus Besar Bahagian Bandar Dato Onn : Tarikh : Yusli Ismail Pengurus Kanan Bahagian Pasir Gudang : Tarikh : Iezal Sukiman Pengurus Bahagian Johor Bahru

3 SOP/PROJ/0 PERLANTIKAN PERUNDING 0 OGOS 07 MEMILIH PERUNDING DAFTAR RUJUK SOP/KONT/0. Pemilihan perunding dibuat apabila sesuatu pembangunan akan dimulakan.. Perunding-perunding yang akan dipilih adalah :- a. Arkitek b. Struktural c. Sivil d. M&E e. Ukur bahan f. Landskap g. Lain-lain 3. Status perunding akan disemak dengan merujuk Senarai Panel Perunding samada ianya telah berdaftar atau tidak. 4. Sekiranya tidak, perunding akan didaftarkan (Rujuk SOP/KONT/0: Pendaftaran Panel Perunding) MENDAPATKAN SEBUTHARGA FI. Sebutharga fi akan diminta dari perunding. Sekiranya tidak bersetuju, rundingan harga akan dilakukan Surat Sebutharga Fi Daripada Perunding SETUJU MENYEDIAKAN SOKONGAN PERLANTIKAN PERUNDING A Sokongan perlantikan perunding akan disediakan menggunakan Borang Perlantikan Perunding (KONT-AC). Borang KONT- AC. Sebutharga Fi 3. Profesional Indemnity (Jika Berkaitan) 4. Ringkasan Perunding, Jumlah Fi Perunding & Kos Pembangunan 5. Leaut Projek (Jika Berkenaan) 3

4 SOP/PROJ/0 PERLANTIKAN PERUNDING 0 OGOS 07 A MENGEMUKAKAN SOKONGAN PERLANTIKAN Sokongan Perlantikan Perunding berserta lampiran akan dimajukan ke Jabatan Kontrak bagi proses kelulusan MENDAPATKAN SALINAN SURAT PERLANTIKAN PERUNDING Salinan surat perjanjian perlantikan perunding perlu diperolehi dari Jabatan Kontrak untuk simpanan dan rujukan Salinan Surat Perjanjian Perlantikan Perunding 4

5 SOP/PROJ/0 BARAN PERUNDING 0 OGOS 07 MENERIMA TUNTUTAN PERUNDING Bayaran akan dibuat apabila menerima :-. Inbois tuntutan daripada Perunding. Bayaran reimbursable bagi percetakan pelan (diproses oleh Jabatan Kontrak) Inbois MENYEDIAKAN BARAN PERUNDING. Sijil Bayaran Perunding akan disediakan dengan merujuk kepada Surat Perjanjian Perlantikan Perunding dan kemajuan kerja di tapak. Bayaran kepada perunding dibuat berdasarkan nilai penyiapan atau nilai tuntutan perunding mengikut mana yang terendah. Salinan surat penerimaan / kelulusan oleh Pihak Berkuasa hendaklah dilampirkan (jika berkenaan) 3. Sijil Bayaran Perunding akan ditandatangani oleh Ketua Jabatan. Sijil Bayaran Perunding. Surat Perjanjian Perlantikan Perunding MENGEMUKAKAN SIJIL BARAN PERUNDING Sijil yang telah ditandatangani akan dikemukakan ke Jabatan Kontrak untuk proses kelulusan MENDAPATKAN SALINAN SIJIL BARAN PERUNDING NG TELAH DILULUSKAN Salinan Sijil Bayaran Perunding yang telah diluluskan akan diperolehi dari Jabatan Kontrak untuk simpanan dan rujukan Sijil Bayaran Perunding Yang Telah Diluluskan 5

6 SOP/PROJ/03 PEMBANGUNAN REKABENTUK 0 OGOS 07 MENERIMA ARAHAN MEMBANGUNKAN Pembangunan sesuatu projek akan dimulakan apabila mendapat arahan daripada Pengurusan MENYEDIAKAN RINGKASAN REKABENTUK Ringkasan rekabentuk akan disediakan dengan mendapatkan maklumbalas dari Jabatan Pemasaran dan Pengurusan Ringkasan Rekabentuk MENGADAKAN MESYUARAT KOORDINASI MENGATURKAN PEMBENTANGAN REKABENTUK. Mesyuarat Koordinasi bagi menerangkan ringkasan rekabentuk akan diadakan dan dihadiri oleh:- a. Perunding arkitek b. Jabatan Pengurusan Rekabentuk c. Jabatan Pemasaran. Perunding Arkitek diminta untuk merekabentuk berdasarkan ringkasan rekabentuk tersebut. Cadangan rekabentuk akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Teknikal. Sebarang komen yang diterima semasa pembentangan akan dimaklumkan kepada perunding untuk pindaan Minit Mesyuarat Koordinasi MEMBUAT PEMILIHAN REKABENTUK A. Rekabentuk yang telah dipinda akan diperolehi untuk pemilihan. Pemilihan akan dibuat bersama Jabatan Pemasaran dan Jabatan Pengurusan Rekabentuk 3. Sekiranya terdapat kemusykilan, maklumat akan diperolehi dari perunding Pindaan Rekabentuk Perunding 6

7 SOP/PROJ/03 PEMBANGUNAN REKABENTUK 0 OGOS 07 A MENDAPATKAN KELULUSAN Rekabentuk yang telah dipilih akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Teraju LULUS. Sekiranya tidak lulus, pemilihan/ pindaan akan dibuat semula. Jika mendapat kelulusan, Perunding Akitek dikehendaki menyediakan pelan terperinci MENGADAKAN MESYUARAT KOORDINASI UNTUK PENYEDIAAN REKABENTUK KESELURUHAN. Mesyuarat koordinasi keseluruhan akan diadakan dan dihadiri oleh :- a. Perunding Arkitek b. Perunding Struktur c. Perunding Sivil d. Perunding M&E e. Perunding Ukur Bahan f. Perunding Landskap g. Jabatan Pengurusan Rekabentuk. Semua Perunding dikehendaki menyediakan pelan masing-masing dan ianya akan disemak oleh Jabatan Pengurusan Rekabentuk 3. Bagi kerja-kerja mendapatkan kelulusan bangunan, rujuk SOP/PRB/0 Jabatan Pengurusan Rekabentuk Minit Mesyuarat Koordinasi MENGATURKAN JADUAL PENYEDIAAN PEMANGGILAN TAWARAN. Jadual Penyediaan Pemanggilan Tawaran akan disediakan dan dimaklum kepada semua perunding serta Jabatan Kontrak. Bagi kerja-kerja pemanggilan tawaran, rujuk SOP/KONT/04 Jabatan Kontrak 7

8 SOP/PROJ/04 PENYERAHAN TAPAK 0 OGOS 07 MENERIMA SURAT SETUJUTERIMA TAWARAN Bahagian Projek menerima salinan Surat Setujuterima Tawaran dan Surat Perwakilan Kuasa daripada Jabatan Kontrak. Surat Setujuterima Tawaran. Surat Perwakilan Kuasa MENYEDIAKAN DOKUMEN SERAHAN TAPAK MENGADAKAN MESYUARAT PENYERAHAN TAPAK Dokumen-dokumen yang diperlukan semasa penyerahan tapak adalah seperti berikut:- a. 4 set Lukisan Binaan dicop tarikh penyerahan tapak b. 4 set Pelan Pra Perhitungan c. 4 set Dokumen Tawaran diperolehi daripada Jabatan Kontrak d. Borang PenyerahanTapak (PROJ-PT). Mesyuarat penyerahan tapak akan diadakan dengan dihadiri oleh :- a. Wakil Pegawai Penguasa b. Pengarah Syarikat dan Wakil Kontraktor c. Perunding-perunding d. Jabatan Kontrak e. Jurutera Tapak. Antara perkara yang akan dimaklumkan adalah :- a. Nota perlindungan insurans (dikemukakan semasa tarikh penyerahan tapak) Sekiranya tidak, kontraktor tidak dibenarkan untuk memulakan kerja di tapak. Polisi insuran hendaklah dimemukan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penyerahan tapak b. Bon pelaksanaan (dikemukakan dalam tempoh minggu dari tarikh penyerahan tapak) c. Surat-menyurat hendaklah dialamatkan kepada Wakil Pengawai Penguasa dan salinan diberikan kepada Jabatan Naziran dan perunding yang berkaitan. Lukisan Pembinaan. Dokumen Tawaran 3. Pelan Pra-Perhitungan 4. Borang Penyerahan Tapak A 8

9 SOP/PROJ/04 PENYERAHAN TAPAK 0 OGOS 07 A d. Surat Perlepasan dan Harga Subkontrak untuk Subkontraktor Domestik - Paip Air Dalaman & Sistem Paip Luaran, Elektrikal, Telekomunikasi & Sistem Pembentungan e. Program Kerja dan Carta Organisasi f. Penyerahan Lukisan Pembinaan, Pelan Pra- Perhitungan dan Dokumen Tawaran :- - set untuk kontraktor - set untuk Pejabat Bahagian Projek - set untuk Pejabat Tapak e. Sampel/Katalog bahan binaan dimajukan dalam tempoh sebulan untuk kelulusan f. Mesyuarat Tapak diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan g. Lain-lain hal berkaitan Kontrak 3. Borang Penyerahan Tapak akan ditandatangani bersama oleh Wakil Pegawai Penguasa dan Pengarah Syarikat kontraktor 4. Salinan borang akan diberi kepada Kontraktor, Jabatan Kontrak dan Jabatan Naziran 5. Lawatan ke tapak projek akan dibuat sekiranya perlu 9

10 SOP/PROJ/05 PENYEDIAAN DOKUMEN SPJB 0 OGOS 07 MENGARAHKAN AKITEK MENYEDIAKAN DERAF DOKUMEN SOKONGAN SPJB Akitek dikehendaki untuk menyediakan dokumen sokongan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) iaitu :-. Jadual Pertama (Pelan Susun Atur). Jadual Kedua (Pelan Bangunan) a. Pelan Lantai b. Pelan Bahagian c. Tampak Depan d. Tampak Belakang e. Tampak Sisi (jika berkaitan) 3. Jadual Ketiga (Fasal 4) 4. Jadual Pembayaran Harga Beli 5. Jadual Keempat (Fasal 3) 6. Perihalan Bangunan MENGADAKAN MESYUARAT LENGKAP. Mesyuarat bagi membincangkan lebih terperinci berkenaan dokumen sokongan SPJB akan diadakan yang dihadiri oleh wakil daripada :- a. Akitek b. Jabatan Pemasaran c. Jabatan Dokumentasi Jualan d. Jabatan Pengurusan Rekabentuk. Dokumen disemak bersama dan sekiranya tidak lengkap, dokumen akan dipinda semula MENDAPATKAN DOKUMEN SOKONGAN MUKTAMAD SPJB. Dokumen sokongan muktamad SPJB yang telah ditandatangani oleh Prinsipal akitek akan diperolehi. Ketua Jabatan akan menandatangani muka surat belakang setiap helaian dokumen tersebut Dokumen Muktamad MENYERAHKAN DOKUMEN MUKTAMAD Dokumen muktamad akan diserahkan kepada Jabatan Dokumentasi Jualan 0

11 SOP/PROJ/06 PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN PEMBINAAN 0 OGOS 07 MENDAPATKAN DOKUMEN BERKAITAN SEBELUM PERLAKSANAAN MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KERJA DI TAPAK Jurutera dan Juruteknik perlu memastikan dokumen-dokumen dibawah diperolehi sebelum memulakan kerja-kerja ditapak :- a. Dokumen Tawaran b. Lukisan Pembinaan c. Pre-Comp Plan d. Surat Setuju Terima e. Buku Harian Tapak f. Buku Arahan Tapak g. Borang Pemeriksaan Tapak (-4). Sekiranya kerja di Tapak dimulakan sebelum Kelulusan Pelan Bangunan diperolehi, Wakil PP perlu memastikan Arkitek mendapatkan Kebenaran Khas Memulakan Kerja Awal dan Insurans Pihak Ketiga diambil. Perlaksanaan kerja-kerja ditapak akan merujuk kepada Dokumen Tawaran dan Lukisan Pembinaan 3. Jurutera dan Juruteknik akan mengawasi kerja-kerja dengan menggunapakai dokumen-dokumen sebagaimana dibawah :- a. Dokumen Tawaran b. Lukisan Pembinaan c. Pre-Comp Plan d. Surat Lantikan (LA). Dokumen Tawaran. Lukisan Pembinaan 3. Pre-Comp Plan 4. Surat Lantikan (LA) Buku Harian Tapak MEMENUHISI DAN MENGEMASKINI BUKU HARIAN TAPAK A. Juruteknik akan mengemaskini dan memenuhisi Buku Harian Tapak ini setiap hari sehingga kontrak siap. Antara perkara yang perlu diisi adalah :- a. Tarikh/Hari/Cuaca b. Bilangan pekerja c. Aktiviti d. Barang/Jentera e. Arahan P.P./Arkitek/Perunding (sekiranya ada). Buku Harian Tapak ini perlu ditandatangani oleh juruteknik dan wakil kontraktor dan disahkan oleh Jurutera setiap hari

12 SOP/PROJ/06 PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN PEMBINAAN 0 OGOS 07 A MENERIMA BORANG PEMERIKSAAN TAPAK DARI KONTRAKTOR. Borang Pemeriksaan Tapak ini terdapat 4 borang yang berlainan trade kerja yang akan diserahkan kepada Kontraktor. Bagi setiap trade kerja, Kontraktor akan memajukan borang ini sehari sebelum pemeriksaan tapak dijalankan dan sekiranya ada ulasan, Kontraktor perlu membaiki semula 3. Jurutera dan Juruteknik perlu mengesahkan Borang Pemeriksaan Tapak sebelum kerja dapat dijalankan Borang Pemeriksaan Tapak MEMENUHISI BORANG CARTA PERBATUAN. Juruteknik akan memenuhisi Borang Carta Perbatuan ini setelah kerja-kerja ditapak diterima dengan sempurna mengikut trade kerja sebagaimana Borang Pemeriksaan Tapak. Borang milestone perlu disahkan oleh juruteknik setelah semua kerja siap dipenuhisi Borang Carta Perbatuan (Milestone) MENGELUARKAN ARAHAN TAPAK B. Juruteknik akan menegeluarkan Arahan Tapak kepada Kontraktor sekiranya terdapat ketidakpatuhan kerja di tapak yang tidak melibatkan penambahan kos kontrak. Arahan Tapak yang dikeluarkan perlu diambil tindakan oleh Kontraktor dalam tempoh 7 hari 3. Sekiranya selepas 7 hari tiada tindakan diambil oleh pihak Kontraktor, Arahan Tapak songsongan perlu dikeluarkan oleh Juruteknik dan Jurutera perlu memastikan Arahan Tapak tersbut di rekodkan di dalam Mesyuarat Tapak 4. Salinan asal (putih) perlu diserahkan kepada kontraktor, salinan (biru) diserahkan kepada pejabat P.P. dan salinan (merah) disimpan di Pejabat Tapak Arahan Tapak

13 SOP/PROJ/06 PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN PEMBINAAN 0 OGOS 07 B MEMERIKSA BAHAN- BAHAN DITAPAK. Bahan-bahan yang digunakan ditapak perlu mendapat kelulusan dari Wakil Pegawai Penguasa (WPP). Juruteknik akan memeriksa bahanbahan yang sampai ditapak dengan merujuk kepada kelulusan tersebut 3. Sekiranya didapati terdapat bahan binaan yang tidak diluluskan dihantar ke tapak, Juruteknik perlu memastikan bahan-bahan tersebut di keluarkan oleh Kontraktor MENGATUR MESYUARAT TAPAK. Jurutera akan mengatur Mesyuarat Tapak dalam tempoh sekurangkurangnya sekali sebulan. Mesyuarat perlu dihadiri oleh :- a. Wakil Pegawai Penguasa b. Jurutera Tapak c. Jurukur Bahan d. Perunding-perunding e. Pengarah dan Wakil Kontraktor 3. Sekiranya Pengarah Syarikat tidak dapat menghadirkan diri, WPP perlu memastikan surat serah kuasa kepada Wakil Pengarah diperolehi 4. Semua perbincangan dalam mesyuarat akan diminitkan dan disahkan oleh WPP Minit Mesyuarat Tapak 3

14 SOP/PROJ/07 KAWALAN PELAN-PELAN 0 OGOS 07 MENGENALPASTI PELAN Mengenalpasti pelan yang diterima sepanjang proses pembinaan. Antara pelan yang terlibat adalah:-. Pelan Pra-Hitungan (Pre-Comp). Pelan Lulus 3. Pelan Pembinaan 4. Pelan As Built Pelan MENDAFTAR PELAN. Pelan-pelan yang diterima akan didaftarkan di dalam Buku Daftar Pelan. Pelan akan digantung di penggantung pelan 3. Pelan yang dibukukan diletakkan di rak khas untuk Pelan Buku Daftar Pelan MERUJUK PELAN. Pelan akan dirujuk semasa proses pembinaan. Sekiranya terdapat perubahan dalam proses pembinaan, pelan akan dipinda oleh perunding dan perunding perlu mendapatkan kelulusan PBT berkaitan (jika perlu) 3. Arahan Akitek (A.I) atau Arahan Jurutera (E.I) perlu dihantar bersama pelan yang telah dipinda. Pelan Pindaan. Arahan Akitek (A.I) atau Arahan Jurutera (E.I) MENGEMASKINI PELAN DAN REKOD. Buku Daftar Pelan akan dikemaskini (jika ada pindaan pelan). Salinan asal pelan yang tidak lagi digunapakai akan ditandakan TELAH DIBATALKAN (ditanda pada aktiviti yang berkaitan sahaja sekiranya bukan keseluruhan pelan Buku Daftar Pelan 4

15 SOP/PROJ/08 BARAN INTERIM 0 OGOS 07 MENERIMA TUNTUTAN BARAN DARI KONTRAKTOR SEMAK. Tuntutan bayaran akan diterima daripada Kontraktor. Sekiranya bon perlaksanaan tidak dikemukakan, bayaran tidak akan dibuat 3. Bagi kerja-kerja infra, Jurutera perlu memastikan tuntutan bayaran tersebut disertakan dokumen-dokumen sokongan seperti :- a. Pelan ukur - penilaian bersama yang dilakukan bersama Jurutera / Juruteknik b. Pelan ukur perlu ditandatangani oleh Juruukur Berlesen dan WPP 4. Jika tiada, dokumen akan diperolehi sebelum penilaian bersama dibuat. Tuntutan Bayaran Kontraktor. Pelan ukur yang ditandatangani oleh Juruukur Berlesen dan Jurutera Tapak MEMBUAT PENILAIAN BERSAMA DI TAPAK. Penilaian kerja perlu dibuat setiap bulan walaupun tiada tuntutan daripada pihak Kontraktor. Jurutera akan menetapkan tarikh bagi penilaian bersama di tapak yang dihadiri oleh Kontraktor dan Perunding Ukur Bahan MENERIMA DERAF BARAN INTERIM SEMAK. Deraf Perakuan Bayaran Interim akan diperolehi dari Perunding Ukur Bahan untuk semakan. Sekiranya terdapat pembetulan, Jurutera akan memaklumkan kepada Perunding Ukur Bahan. Jika tiada, Perunding Ukur Bahan akan memajukan 6 set Perakuan Bayaran Interim Deraf Sijil Bayaran Interim MENERIMA DAN MENYOKONG SIJIL BARAN INTERIM Perakuan Bayaran Interim yang dikemukakan akan disokong dan ditandatangani oleh WPP Perakuan Bayaran Interim A 5

16 SOP/PROJ/08 BARAN INTERIM 0 OGOS 07 B MENGEMUKAKAN SIJIL BARAN INTERIM KEPADA JABATAN KONTRAK Perakuan Bayaran Interim akan dikemukakan ke Jabatan Kontrak dalam tempoh 8 hari dari tarikh penilaian di tapak MENDAPATKAN SALINAN SIJIL BARAN INTERIM NG TELAH DILULUSKAN Sesalinan Sijil Bayaran Interim yang telah diluluskan akan diperolehi dari Jabatan Kontrak untuk simpanan Sijil Bayaran Interim Yang Telah Diluluskan 6

17 SOP/PROJ/09 ARAHAN PEGAWAI PENGUASA 0 OGOS 07 MENGENALPASTI PERUBAHAN KERJA. Perubahan Kerja yang melibatkan perubahan kepada harga kontrak atau kerja akan dikeluarkan Arahan Pegawai Penguasa. Arahan Pegawai Penguasa dikeluarkan sekiranya terdapat perubahan semasa kerja pembinaan antara lain:- a. Komen daripada Pegawai Penguasa berkenaan rekabentuk b. Kesilapan pada pelan pembinaan c. Kehendak Pihak Berkuasa MENDAPATKAN DOKUMEN SERTA ANGGARAN KOS. Dokumen bagi kerja-kerja perubahan akan diperolehi daripada perunding yang berkaitan.. Dokumen tersebut akan dimajukan kepada Perunding Ukur bahan bagi mendapatkan anggaran kos yang terlibat.. Pelan. Anggaran Kos MENDAPATKAN KELULUSAN TERAJU Ketua Jabatan akan membentangkan perubahan dalam Mesyuarat Teraju untuk mendapatkan kelulusan. Minit Mesyuarat Teraju LULUS Sekiranya tidak lulus, kerja-kerja perubahan akan disemak semula MENGELUARKAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA Arahan Pegawai Penguasa akan dikeluarkan dan perlu ditandatangani persetujuan oleh kontraktor Arahan Pegawai Penguasa MENGEDARKAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA Arahan Pegawai Penguasa akan diedarkan kepada:-. Kontraktor. Perunding berkaitan 3. Perunding Ukur bahan 4. Jabatan Kontrak 7

18 SOP/PROJ/09 ARAHAN PEGAWAI PENGUASA 0 OGOS 07 MENGENALPASTI PERUBAHAN KERJA. Perubahan Kerja yang melibatkan perubahan kepada harga kontrak atau kerja akan dikeluarkan Arahan Pegawai Penguasa. Arahan Pegawai Penguasa dikeluarkan sekiranya terdapat perubahan semasa kerja pembinaan antara lain:- a. Komen daripada Pegawai Penguasa berkenaan rekabentuk b. Kesilapan pada pelan pembinaan c. Kehendak Pihak Berkuasa MENDAPATKAN DOKUMEN SERTA ANGGARAN KOS. Dokumen bagi kerja-kerja perubahan akan diperolehi daripada perunding yang berkaitan. Dokumen tersebut akan dimajukan kepada Perunding Ukur bahan bagi mendapatkan anggaran kos yang terlibat. Pelan. Anggaran Kos MENDAPATKAN KELULUSAN TERAJU Ketua Jabatan akan membentangkan perubahan dalam Mesyuarat Teraju untuk mendapatkan kelulusan Minit Mesyuarat Teraju LULUS Sekiranya tidak lulus, kerja-kerja perubahan akan disemak semula MENGELUARKAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA Arahan Pegawai Penguasa akan dikeluarkan dan perlu ditandatangani persetujuan oleh Kontraktor Arahan Pegawai Penguasa MENGEDARKAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA Arahan Pegawai Penguasa akan diedarkan kepada:-. Kontraktor. Perunding berkaitan 3. Perunding Ukur bahan 4. Jabatan Kontrak 8

19 SOP/PROJ/0 PERUBAHAN KERJA (VO) DAN PELARASAN HARGA BAHAN (VOP) 0 OGOS 07 MENERIMA TUNTUTAN VO/VOP DARIPADA KONTRAKTOR. WPP akan menerima tuntutan VO/VOP beserta dokumen yang berkaitan daripada Kontraktor. WPP akan mengarahkan Perunding Ukur Bahan untuk membuat penilaian dan menyediakan deraf perintah perubahan Tuntutan VO/VOP MENDAPATKAN DERAF PERINTAH PERUBAHAN Wakil Pegawai Penguasa akan mendapatkan deraf perintah perubahan untuk di semak Deraf Perintah Perubahan SEMAK Sekiranya Wakil Pegawai Penguasa tidak bersetuju, perbincangan akan dibuat bersama Perunding Ukur Bahan dan Kontraktor MEMASTIKAN PERINTAH PERUBAHAN DIMAJUKAN KEPADA KONTRAKTOR Perunding Ukur Bahan akan menyediakan 6 set Perintah Perubahan untuk di tandatangani oleh Kontraktor MENERIMA PERINTAH PERUBAHAN NG TELAH DIPERSETUJUI MEMAJUKAN PERINTAH PERUBAHAN. Perunding Ukur Bahan akan mengemukakan Perintah Perubahan yang telah dipersetujui oleh Kontraktor. Perintah perubahan akan ditandatangani oleh Wakil Pegawai Penguasa. Perintah Perubahan yang telah ditandatangani akan dimajukan ke Jabatan Kontrak untuk kelulusan. Salinan Perubahan Kerja yang telah diluluskan akan diperolehi daripada Jabatan Kontrak untuk simpanan Perintah Perubahan 9

20 SOP/PROJ/ LANJUTAN MASA DAN SURAT AMARAN SIAP KERJA 0 OGOS 07 MENGENALPASTI STATUS KONTRAK Menyemak tarikh tamat kontrak, insuran dan Bon Perlaksanaan MENGELUARKAN SURAT AMARAN SIAP KERJA Surat amaran Tidak Siap Kerja akan dikeluarkan dalam masa 30 hari sebelum tamat kontrak Surat Amaran Tidak Siap Kerja TIADA ALASAN MEMBUAT PENILAIAN CNC MENERIMA PERMOHONAN EOT MEMBUAT PENILAIAN EOT MENCADANGKAN TEMPOH EOT NG LAK DIBERI DAN DISERAHKAN KEPADA JABATAN KONTRAK. Kontraktor perlu melanjutkan tempoh insuran dan BG (S.P) sehingga tarikh tamat kontrak baru yang diminta. Sekiranya kontraktor gagal melanjutkan tempoh insuran dan BG dalam tempoh 7 hari sebelum kontrak tamat, JLB akan arahkan bank untuk malanjutkan tempoh insuran dan BG 3. Kontraktor perlu menghantar permohonan EOT dalam tempoh 7 hari selepas menerima surat arahan kelewatan daripada SO 4. Membuat sokongan penilaian tempoh EOT yang layak diberi berdasarkan sebab-sebab yang munasabah dan diserahkan kepada Jabatan Kontrak. Insuran Baru. BG Baru - Sekiranya Perlu SEMAK B A 0

21 SOP/PROJ/ LANJUTAN MASA DAN SURAT AMARAN SIAP KERJA 0 OGOS 07 B MENGELUARKAN SOKONGAN CNC KEPADA JABATAN KONTRAK MENGELUARKAN SURAT CNC KEPADA KONTRAKTOR A JABATAN KONTRAK MEMBENTANGKAN DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARIPADA JAWATANKUASA VO/EOT. Sekiranya mendapat sokongan, jawatankuasa VO/EOT akan mendapatkan kelulusan EOT daripada Pengarah Urusan. Sekiranya Kontraktor tidak membuat rayuan, notis CNC akan dikeluarkan 3. Sekiranya rayuan Kontraktor diterima, EOT akan diberikan 4. Salinan EOT/CNC akan diberikan kepada Perunding, SO dan Ketua Jabatan Kontrak EOT/CNC MEMANTAU KEMAJUAN KERJA DAN PASTIKAN POTONGAN LAD PADA SETIAP BARAN MENGELUARKAN SURAT PERINGATAN PENAMATAN KONTRAK SIAP MENYERAHKAN SOKONGAN EOT KEPADA KONTRAKTOR. Denda akan dikuatkuasakan bermula pada hari pertama mengikut jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Setelah Notis CNC dikeluarkan, Pengurus Projek akan memantau kemajuan kerja. Sekiranya tiada kemajuan yang memberangsangkan, surat amaran penamatan kontrak akan diberikan kepada Kontraktor 3. Setelah sekurang-kurangnya tiga kali surat peringatan penamatan kontrak dikeluarkan dan masih tiada peningkatan kemajuan kerja, sokongan penamatan pengambilan kerja Kontraktor akan dikemukakan kepada Jabatan Kontrak MENGELUARKAN SOKONGAN PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR KEPADA JABATAN KONTRAK C D

22 SOP/PROJ/ LANJUTAN MASA DAN SURAT AMARAN SIAP KERJA 0 OGOS 07 C D MENGELUARKAN SURAT PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR MERAMPAS BOND. Dengan pengeluaran surat penamatan pengambilan kerja Kontraktor, bond akan dirampas. Tapak Projek akan ditutup dan pengawal akan dilantik untuk mengawasi Tapak Projek 3. Kontraktor tidak dibenarkan masuk dan tidak dibenarkan membawa keluar segala yang terdapat di Tapak Projek 4. Satu lawatan tapak akan diaturkan oleh Pengurus Projek bersama Kontraktor dan Perunding bagi menilai jumlah kerja serta baki kerja Surat Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor URUSKAN PEMANGGILAN TENDER MENYIAPKAN BAKI KERJA SIAP CPC. Pemanggilan tender bagi menyiapkan baki kerja dijalankan untuk melantik Kontraktor. Baki kerja akan disiapkan oleh Kontraktor yang baru 3. Setelah kerja disiapkan, Perunding akan mengeluarkan penyata akaun kontrak jumlah yang perlu dituntuk dari Kontraktor asal MENGARAHKAN PERUNDING MENGELUARKAN PENTA AKAUN KONTRAK JUMLAH NG PERLU DITUNTUT DARI KONTRAKTOR ASAL

23 SOP/PROJ/ PENYIAPAN KERJA (CPC) 0 OGOS 07 MENJALANKAN PEMERIKSAAN PRE-CPC Jurutera dan Juruteknik perlu menjalankan Pemeriksaan Pre-CPC sekurang-kurangnya sebulan sebelum habis tempoh kontrak Borang Pre-CPC MENGELUARKAN MEMOGERAF/ NOTIS PEMERIKSAAN CPC Jika berpuas hati, notis akan dikeluarkan bagi menjalankan Pemeriksaan CPC kepada Jawatankuasa CPC. Memogeraf. Notis Pemberitahuan MENJALANKAN PEMERIKSAAN CPC TERIMA. Pemeriksaan CPC akan dibuat oleh Jawatankuasa CPC bersama Akitek, Perunding Civil, Perunding Struktur, Perunding M&E, Kontraktor dan yang berkaitan. Jika pemeriksaan CPC diterima dengan komen yang kecil dan sedikit, Kontraktor perlu membaiki dan siapkan dalam masa minggu 3. Sekiranya pemeriksaan tidak diterima, Kontraktor perlu menjalankan kerja-kerja pembaikan. Pemeriksaan semula akan diaturkan setelah kerja pembaikan siap sepenuhnya Borang Pemeriksaan CPC MENGELUARKAN SURAT SOKONGAN CPC MENGELUARKAN MEMOGERAF MENDAPATKAN INSURAN Sekiranya berpuas hati, wakil S.O. perlu mengeluarkan surat sokongan CPC dan melepaskan Bon Perlaksanaan (Performance Bond). CPC akan dikeluarkan oleh Jabatan Kontrak. Perlu ambil insurans bermula dari tarikh CPC. Memogeraf insurans dihantar kepada Jabatan Kualiti 3. Jika ada Defect Liability Period (DLP), akan bermula dari tarikh CPC 4. Memastikan lantikan Pengawal Keselamatan dan Kontraktor mengutip/mengangkat sampah. Surat Sokongan. Surat Jaminan :- a. Roof Trusses b. Water Proofing c. Painting Memogeraf Insuran 3

24 SOP/PROJ/3 PERMOHONAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) 0 OGOS 07 MENGATUR PEMERIKSAAN TAPAK BERSAMA PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERIMA. Wakil S.O. mengarahkan Arkitek, Perunding Sivil, Perunding M&E dan Kontraktor mengatur Pemeriksaan Tapak oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Pihak Utiliti yang berikut :- a. Road & Drainage b. Street Lighting c. Sewerage / IWK d. Landskap e. Bangunan f. Bomba g. SAJ h. TNB i. Telekom j. Dan lain-lain yang berkaitan. Sekiranya pemeriksaan melibatkan kos, Perunding / Kontraktor boleh mendahulukan bayaran dan Jland perlu membayar balik 3. Sekiranya pemeriksaan tidak diterima, Kontraktor perlu melaksanakan kerja-kerja pembaikan Surat Permohonan Pemeriksaan Tapak MEMASTIKAN SURAT SOKONGAN DIPEROLEHI Sekiranya pemeriksaan diterima, Arkitek / Perunding perlu mendapatkan Surat Sokongan Surat Sokongan Yang Berkaitan MEMASTIKAN BORANG G-G DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR Arkitek, Perunding dan Kontraktor perlu melengkapkan dokumen seperti berikut :-. Borang G G beserta dokumen sokongan yang lain seperti Lesen CIDB Kontraktor utama dan Kontraktor tred. (Borang G G3 beserta setting out drawing perlu dihantar selepas kerja-kerja pemancangan. Executive Report. Borang G G. Lesen CIDB Kontraktor Utama Dan Kontraktor Tred 3. Executive Report MEMASTIKAN BORANG F DISERAHKAN. Arkitek memajukan Borang G yang telah lengkap dan Borang F ke Unit Setempat (OSC). Dapatkan salinan Borang F (CCC) 3. Arkitek mengeluarkan Sijil Tahap Kemajuan (STK) terakhir. Borang F. STK 4

25 SOP/PROJ/4 PEMILIKAN KOSONG DAN SERAH KUNCI 0 OGOS 07 MENERIMA BORANG F Menerima Borang F (CCC) dari Arkitek Borang F MENYERAHKAN SALINAN BORANG F Menyerahkan salinan Borang F (CCC) kepada Jabatan Dokumentasi Jualan (JDJ) Surat Kepada JDJ MENDAPATKAN KUNCI DAN BORANG BERKAITAN Mendapatkan semua set kunci dari Kontraktor dan menyiapkan dokumen berkaitan. Borang Maklumbalas teknikal (KUAL-BMT-). Borang A (TNB)/Chit Elektrik 3. Sijil Jaminan Anti-Termite 4. Salinan Borang F (CCC) MENYERAHKAN KUNCI Menyerahkan kunci dan dokumen berkaitan kepada pembeli yang telah mendapat surat Pemilikan Kosong (VP) dan Surat Serah Kunci daripada JDJ. Surat Pemilikan Kosong. Serah Kunci 5

26 SOP/PROJ/5 ADUAN PEMBELI DAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN 0 OGOS 07 MENERIMA BORANG MAKLUMBALAS TEKNIKAL Menerima Borang Maklumbalas Teknikal dari pembeli Borang Maklumbalas Teknikal (KUAL-BMT-) MENYEMAK KATEGORI ADUAN. Menyemak kategori Aduan sama ada Aduan Awam, Aduan Baru atau Aduan Berulang. Jika Aduan Awam, perlu dirujuk kepada pihak pengurusan MENYERAHKAN BORANG ADUAN KEPADA KONTRAKTOR Menyerahkan Borang Aduan kepada Kontraktor utama dalam masa hari dari tarikh terima KERJA-KERJA PEMBAIKAN DIJALANKAN MENYEMAK STATUS KERJA-KERJA PEMBAIKAN MELANTIK KONTRAKTOR KETIGA. Kontraktor utama dikehendaki memulakan kerja-kerja pembaikan dalam masa 7 hari dari tarikh terima borang. Sekiranya aduan gagal dimulakan dalam tempoh tersebut, Syarikat perlu melantik pihak ketiga untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut 3. Kerja-Kerja pembaikan perlu disiapkan dalam masa 30 hari dari tarikh borang aduan diterima Surat Peringatan Kepada Kontraktor Utama SIAP Sekiranya siap, pengesahan siap kerja dari pembeli perlu diperolehi MENDAPATKAN PENGESAHAN SIAP KERJA DARI PEMBELI 6

27 SOP/PROJ/6 TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN & PERAKUAN SIAP MEMBAIKI KECACATAN 0 OGOS 07 MENGELUARKAN SURAT MAKLUMAN MENGATUR PEMERIKSAAN TAPAK MEMBUAT PEMERIKSAAN TAPAK Perkara yang disemak :-. Tarikh Tamat DLP. Surat Makluman Tamat DLP perlu dikeluarkan kepada Kontraktor bulan sebelum tamat DLP WPP mengatur pemeriksaan bersama yang perlu dihadiri :-. Jawatankuasa CMGD. Konsultan berkaitan 3. Kontraktor 4. Pemilik Bangunan (jika berkaitan) 5. Wakil Jabatan Pemasaran (jika bangunan belum terjual) Pemeriksaan Tapak dibuat pada tarikh dan masa yang ditentukan Surat Makluman Tamat DLP kepada Kontraktor Memogeraf Panggilan Pemeriksaan Tapak TERIMA Jika tidak diterima :-. Sekiranya terdapat kecacatan yang perlu diperbaiki Senarai Kecacatan perlu dikeluarkan dalam tempoh 4 hari. Pembaikan kecacatan oleh Kontraktor perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan 3. Pemeriksaan Tapak semula akan dibuat jika perlu 4. Pengesahan akan dikeluarkan setelah kecacatan selesai. Senarai Kecacatan. Memogeraf Pengesahan Kecacatan Selesai. MENGELUARKAN SURAT SOKONGAN Jika diterima :-. Surat Sokongan CMGD dikeluarkan. Surat Sokongan dimajukan kepada Jabatan Kontrak untuk kelulusan Surat CMGD Sokongan # Nota : Surat Sokongan hanya boleh dikeluarkan sekiranya kecacatan telah selesai dibaikpulih dan semua Utiliti telah diserahkan kepada pihak berkaitan (sekiranya berkaitan) 7

28 SOP/PROJ/7 PENYERAHAN UTILITI 0 OGOS 07 MENGARAHKAN KONSULTAN MEMBUAT PENYERAHAN UTILITI Konsultan menghantar permohonan serahan utiliti setahun setelah CCC diterima Notis Permohonan Serahan Utiliti Kepada PBT Atau Syarikat Penyedia Utiliti Terlibat MENGATUR PEMERIKSAAN TAPAK BERSAMA Mengatur Pemeriksaan tapak bersama PBT berkaitan Surat Pemeriksaan Tapak Bersama PBT TERIMA Jika diterima :-. Konsultan mengumpul dokumen untuk serah Utiliti dan kemuka bersama BG disediakan oleh JLB, jika perlu. Mendapatkan surat penerimaan utiliti daripada Pihak Berkuasa berkaitan. Dokumen Untuk Penyerahan. Jaminan Bank (Jika Perlu) Jika tidak diterima :-. Mengarahkan Kontraktor untuk pembetulan. Mengatur semula Pemeriksaan Tapak bersama Senarai Kecacatan MENDAPATKAN SURAT PENERIMAAN Mendapatkan surat rasmi penerimaan utiliti daripada PBT atau syarikat penyedia utiliti terlibat Akuan Terima Surat Rasmi daripada PBT Atau Syarikat Penyedia Utiliti Terlibat 8

29 SOP/PROJ/8 PERLANTIKAN KERJA- KERJA SEBUTHARGA 0 OGOS 07 MENETAPKAN SKOP KERJA SEBUTHARGA. Mengenalpasti skop kerja yang perlu dilaksanakan. Skop-skop kerja diberikan kepada Perunding bagi penyediaan lukisan perincian sekiranya perlu MENDAPATKAN ANGGARAN KOS. Skop kerja dan lukisan akan dikemukakan kepada Perunding Ukur Bahan bagi mendapatkan anggaran kos sebutharga KOS RM50,000 KOS RM50,000 MENDAPATKAN KELULUSAN PENGARAH URUSAN BUKA PETI TAWARAN. Bagi kerja-kerja yang melebihi RM50,000, sebutharga akan dikemukakan ke Jabatan Kontrak untuk tindakan atau mendapatkan kelulusan dari Pengarah Urusan MENGEMUKAKAN SEBUTHARGA KEPADA KONTRAKTOR 3. Bagi kerja-kerja kurang dari RM50,000 sebutharga akan diberi kepada Kontraktor-kontraktor (minima ) yang bersesuaian untuk mengemukakan sebutharga MENYEDIAKAN SOKONGAN PERLANTIKAN MENGEMUKAKAN SEBUTHARGA KEPADA JABATAN KONTRAK Sebutharga yang telah dipenuhisi akan diperolehi semula dari Kontraktor dan sokongan perlantikan bagi kerja-kerja sebutharga akan disediakan Sokongan sebutharga yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan akan dikemukakan kepada Jabatan Kontrak Sokongan Sebutharga 9

30 SOP/PROJ/9 BARAN KEPADA KONTRAKTOR (SEBUTHARGA) 0 OGOS 07 MENERIMA TUNTUTAN BARAN DARI KONTRAKTOR LENGKAP. Inbois tuntutan bayaran akan dikemukakan oleh Kontraktor. Semakan akan dibuat dan memastikan laporan lengkap beserta gambar sebelum dan selepas disertakan 3. Sekiranya tuntutan tidak lengkap, Jurutera akan mendapatkan semula dari Kontraktor MEMBUAT PENILAIAN DI TAPAK Jurutera akan menetapkan tarikh bagi penilaian bersama di tapak MENYEDIAKAN SOKONGAN BARAN MENDAPATKAN KELULUSAN MENGEMUKAKAN SOKONGAN BARAN KEPADA JABATAN KONTRAK Sokongan Bayaran akan disediakan dengan melampirkan bersama dokumen-dokumen berikut :-. Inbois yang telah disahkan. Jadual kerja yang telah disahkan oleh Jurutera (jika perlu) 3. Laporan lengkap beserta gambar sebelum dan gambar selepas yang telah disahkan Kelulusan akan diperolehi sebagaimana berikut :-. Bagi bayaran sehingga RM0,000 Ketua Jabatan akan meluluskannya. Bagi bayaran melebihi RM0,000 Sokongan bayaran akan dikemukakan ke Jabatan Kontrak untuk mendapatkan kelulusan. Sokongan Bayaran akan dikemukakan kepada Jabatan Kontrak untuk tujuan pembayaran. WPP perlu memastikan salinan bayaran diperolehi dari Jabatan Kontrak. Sokongan Bayaran. Inbois Tuntutan Kontraktor 3. Laporan lengkap beserta gambar sebelum dan gambar selepas Salinan Bayaran 30

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04 Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat pembinaan dan penyiapan projek. 2.0 PIHAK BERKUASA MELULUS a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. (JKAPK) b)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah pengurusan dan perlaksanaan projekprojek pembangunan fizikal UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai bagi; a) Perolehan Kerja Tender dan

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah pengurusan dan perlaksanaan projek-projek pembangunan fizikal UPM. Prosedur ini digunapakai bagi; a) Perolehan Kerja Tender dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan secara terperinci proses-proses yang berlaku dalam Pengurusan Projek. Prosedur ini digunapakai bagi; a) Perolehan Kerja Tender dan Sebut Harga

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. Arahan Kerja Permohonan Arahan Perubahan Kerja Arahan Kerja Permohonan Lanjutan Masa

a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. Arahan Kerja Permohonan Arahan Perubahan Kerja Arahan Kerja Permohonan Lanjutan Masa 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat pembinaan dan penyiapan projek. 2.0 PIHAK BERKUASA MELULUS a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Nombor

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Oktober 2008 PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK 1.

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan, meliputi:- Pembidaan; Penilaian; dan Pelantikan kontraktor

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan, meliputi:- Pembidaan; Penilaian; dan Pelantikan kontraktor Kod Dokumen: OPR/PA/GP03 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan, meliputi:- Pembidaan; Penilaian; dan Pelantikan kontraktor 2.0 PIHAK BERKUASA MELULUS Jawatankuasa

Lebih terperinci

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : 1 1.03.13 Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

Lebih terperinci

PROSES 1 CARTA ALIR PRA RUNDINGAN. Borang Pengumpulan. Data Teknikal PSP ke Agensi Teknikal

PROSES 1 CARTA ALIR PRA RUNDINGAN. Borang Pengumpulan. Data Teknikal PSP ke Agensi Teknikal PROSES 1 CARTA ALIR PRA RUNDINGAN PEMOHON Mendapatkan maklumat teknikal Borang Pengumpulan Data Teknikal ke Agensi Teknikal PBAN Tetapkan Tapping point & tekanan air dalam tempoh 14 hari 2 Salinan Layout

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 1 dari 11 52 PENERANGAN CARTA ALIR 10 Pengemukaan Permohonan Jurutera perunding C & S (pemohon) perlu mengemukakan permohonan ke SYABAS Untuk cadangan pembangunan

Lebih terperinci

PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN

PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN KERAJAAN MALAYSIA RISALAH PENGENALAN APA YANG ANDA PERLU TAHU MENGENAI PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 12 APRIL 2007 1. Apa Dimaksudkan Dengan `Perakuan Siap Dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SOKONGAN KEWANGAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100,000.00 Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY No. Semakan : 00 No. Isu : 02 Tarikh Kuat kuasa : 03/01/2011

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan ( MBJ ) Suruhanjaya Syarikat Malaysia Tahun 2012. 2. Perlembagaan

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

1.1 Terma Rujukan (Terms of Reference - TOR) adalah kandungan utama yang diperlukan di dalam Dokumen Pelawaan.

1.1 Terma Rujukan (Terms of Reference - TOR) adalah kandungan utama yang diperlukan di dalam Dokumen Pelawaan. LAMPIRAN 2 PENYEDIAAN TERMA RUJUKAN / TERMS OF REFERENCE (TOR). 1.0 Kepentingan Terma Rujukan 1.1 Terma Rujukan (Terms of Reference - TOR) adalah kandungan utama yang diperlukan di dalam Dokumen Pelawaan.

Lebih terperinci

PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)

PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK19 PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 BERNILAI SEHINGGA RM 500,000 Penilaian Sebut Harga dijalankan dalam dua (2) peringkat iaitu :- PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA Lulus semua syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan seperti

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

KERTAS TAKLIMAT KEPADA

KERTAS TAKLIMAT KEPADA KERTAS TAKLIMAT KEPADA JAWATANKUASA SEBUTHARGA JABATAN WARISAN NEGARA CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN TAPAK-TAPAK BERSEJARAH BUKIT ST. PAUL, PORTA DE SANTIAGO, TAPAK BASTION DE SANTIAGO

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : 1 1.03.13 Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan )

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan ) FELCRA Properties Sdn. Bhd. merupakan anak syarikat milik FELCRA Berhad yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan hartanah dan pemaju bagi tanah-tanah milik FELCRA Berhad.

Lebih terperinci

WILAYAH PERSEKUTUAN INFRASTRUCTURE SDN. BHD. ( X) PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PERSEKUTUAN

WILAYAH PERSEKUTUAN INFRASTRUCTURE SDN. BHD. ( X) PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PERSEKUTUAN WILAYAH PERSEKUTUAN INFRASTRUCTURE SDN. BHD. (554434-X) PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PERSEKUTUAN Kepada: Pihak Berkuasa Tempatan No. Fail PBT: No. Fail : Pemohon:

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

PROSES PERMOHONAN PELAN MELALUI KAEDAH SEGERA OLEH JABATAN BANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA IPOH

PROSES PERMOHONAN PELAN MELALUI KAEDAH SEGERA OLEH JABATAN BANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA IPOH PROSES PERMOHONAN PELAN MELALUI KAEDAH SEGERA OLEH JABATAN BANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA IPOH TUJUAN Pembentukan prosidur ini adalah bertujuan untuk membantu pemohon untuk mendapatkan kelulusan segera bagi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SULIT PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND

SULIT PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND SULIT 1 PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND Pejabat Permindahan Teknologi Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Pahang 3 UNIVERSITI

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf UPM yang terlibat dalam melaksanakan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Garis panduan ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, Ketua PTJ dan TDP adalah bertanggungjawab menentukan garis

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 )

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 ) PSP/H003/BD1 V.2.0 BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir :

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir : Mukasurat : 2 daripada 6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi menjelaskan urusan penyeliaan. 2.0 SKOP Proses penyeliaan meliputi pemilihan tajuk, penyeliaan pelajar, penilaian dan penggredan. 3.0 TERMINOLOGI

Lebih terperinci

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI KJS REV : 2016 JANUARI T KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Kepada: Pihak Berkuasa Tempatan No. Fail PBT: No. Fail KJS: Pemohon: No. Syarikat:

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PK.PPAS(S)06

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PK.PPAS(S)06 MUKA SURAT : 1/ 19 PROSEDUR DAN PERALATAN PK.PPAS(S)06 NAMA T/TANGAN TARIKH DISEDIAKAN OLEH NORHALIDZA MOHD NOR Penolong Pegawai Tadbir 01/02/2010 DISEMAK OLEH SUZLIANA ABD HAMID Wakil Pengurusan 01/02/2010

Lebih terperinci

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Salinan : Nombor Dokumen USIM / PK / 14 Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Isu : 1 Tarikh Isu : Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh Mohd Khairulnizam Deraman Penolong Pendaftar Prof.

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 )

SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 ) PSP/H003/BD1 V.2.0 BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAYARAN (PERKHIDMATAN KERJA & FASILITI) BON PELAKSANAAN IZFARINA BINTI AB HALIM PENOLONG BENDAHARI KANAN UNIT KEWANGAN ZON 5

PENGURUSAN BAYARAN (PERKHIDMATAN KERJA & FASILITI) BON PELAKSANAAN IZFARINA BINTI AB HALIM PENOLONG BENDAHARI KANAN UNIT KEWANGAN ZON 5 PENGURUSAN BAYARAN (PERKHIDMATAN KERJA & FASILITI) BON PELAKSANAAN IZFARINA BINTI AB HALIM PENOLONG BENDAHARI KANAN UNIT KEWANGAN ZON 5 Bon Pelaksanaan Merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional

Lebih terperinci

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA AM PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA 1. Membentangkan peraturan Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Khas dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang meliputi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP01. GARIS PANDUAN PERANCANGAN Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP01. GARIS PANDUAN PERANCANGAN Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Tujuan garis panduan ini adalah untuk menerangkan proses di peringkat perancangan untuk perolehan Kerja di UPM. 2.0 SKOP Ia meliputi Permohonan Khidmat Pembangunan, Kajian Fisibiliti,

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) PK 1.2 KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PK 1.2 PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan secara terperinci proses-proses dalam penyelenggaraan baik pulih. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penyelenggaraan baik pulih (corrective maintenance)

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

LAMPIRAN C PENERANGAN TUGASAN PEGAWAI PARLIMEN NO TUGASAN UKURAN KERJA HASIL KERJA

LAMPIRAN C PENERANGAN TUGASAN PEGAWAI PARLIMEN NO TUGASAN UKURAN KERJA HASIL KERJA LAMPIRAN C PENERANGAN TUGASAN PEGAWAI PARLIMEN NO TUGASAN UKURAN KERJA HASIL KERJA 1 Mengendalikan aduan harian di Pusat Waktu masuk pejabat Khidmat Parlimen dengan bertemu penduduk di Pusat Khidmat, merekodkan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERALATAN MAKMAL-MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PEROLEHAN PERALATAN MAKMAL-MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-14 MAKMAL-MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA : : Dr. Zaidun Kamari Tarikh efektif: 1.11.2009 Muka surat 1 drp 15 Tajuk: ISI KANDUNGAN Versi 1 MUKASURAT PERKARA 1 Isi Kandungan

Lebih terperinci

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) JABATAN KOMPUTER & ARKIB

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) JABATAN KOMPUTER & ARKIB STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BIL SOP TAJUK PROSES NO ISU SEMAKAN TARIKH BERKUATKUASA SOP/KOM/0 ADUAN KEROSAKAN PERKAKASAN ( DALAMAN ) 3 7 JULAI 07 SOP/KOM/0 ADUAN KEROSAKAN PERKAKASAN ( LUARAN )

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah kawalan dan pemantauan terhadap capaian ke sistem di Pusat bagi mengelakkan sebarang pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan atau kemusnahan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN

GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN BAHAGIAN PERANCANGAN POLITEKNIK JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 2014 SENARAI KANDUNGAN Kandungan Muka Surat 1.0 Pendahuluan 1 2.0 Peranan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf UPM mengenai kaedah-kaedah menggunakan tenaga elektrik secara efisyen dan seterusnya mengurangkan kadar pengeluaran/pembebasan/pelepasan

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BORANG PERMOHONAN PERMIT PELAN SETARA DINDING SESEKAT (PARTITION) / DINDING PEMISAH (PARTY WALL) No. Fail Rujukan : (Untuk kegunaan pejabat sahaja) A. JENIS

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci