Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat"

Transkripsi

1 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan Halaman Utama Rekabentuk Halaman Tukar Katalaluan Biodata Pelajar Maklumat Peribadi Maklumat Akademik Maklumat Alamat Maklumat Alamat Waris Maklumat Pekerjaan Maklumat Ibubapa/Penjaga Maklumat Penaja Pendaftaran Pendaftaran Kursus Awal Daftar Kursus/Gugur Tambah Kursus Tarik Diri Kursus Permohonan Masuk Peperiksaan/Pengesahan 18 Pendaftaran Kursus Semakan Rekod Pendaftaran Kursus Peperiksaan Keputusan Peperiksaan Laporan Akademik Rayuan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Permohonan Peperiksaan Gantian Jadual Peperiksaan Kad Masuk Peperiksaan Surat Pelepasan peperiksaan 29 1

2 1.0 Pendahuluan 1.1 Objektif SMPE Membolehkan pelajar melihat dan mengemaskini maklumat biodata dan akademik Membolehkan pensyarah melihat senarai pelajar, mengisi borang maklumat peperiksaan dan mengisi borang laporan kemajuan calon. 2.0 Tujuan Tujuan panduan ini disediakan adalah untuk menerangkan tentang cara-cara menggunakan SMPE dan seterusnya memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem ini. 3.0 Capaian Sistem 3.1 Memulakan Sistem Secara umummya sistem ini boleh dicapai menggunakan sebarang aplikasi pelayar internet. Walau bagaimanapun, untuk paparan terbaik pengguna digalakkan menggunakan pelayar Internet Explorer 5.5 ke atas dengan resolusi skrin 1024x768 piksel. 3.2 Alamat URL Sistem ini boleh dicapai dengan melayari 2

3 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan Rajah Muka Depan SMPE (b) (a) Log Masuk sistem (a) 1. Masukkan pengenalan (nombor pendaftaran pelajar / ukmper pensyarah) 2. Masukkan katalaluan (bagi pelajar baharu masukkan no. kad pengenalan/passport) 3. Klik butang Login Lupa Katalaluan (b) Rajah

4 Rajah Rajah Klik link Lupa Katalaluan. Halaman seperti rajah akan dipaparkan. 2. Masukkan nombor pendaftaran dan klik butang capai. Halaman seperti rajah dipaparkan. 3. Masukkan No. KP/Paspot kemudian klik butang Hantar. 4. Mesej seperti rajah dipaparkan. Klik butang OK. 4

5 4.2 Halaman Utama Rajah Halaman Utama (a) (b) (c) Rekabentuk Halaman 1. (a) Senarai Menu 2. (b) Ruang paparan maklumat 3. (c) Link untuk keluar sistem 5

6 4.3 Tukar Katalaluan Fungsi : Membolehkan pengguna menukar katalaluan Ciri-ciri : katalaluan tidak akan ditukar jika : Katalaluan asal tidak betul Pengesahan katalaluan tidak sama dengan katalaluan yang baru Rajah Borang tukar katalaluan 1. Masukkan katalaluan asal 2. Masukkan katalaluan yang baru 3. Klik butang kemas 4. Mesej Kemaskini berjaya dipaparkan 6

7 4.4 Biodata Pelajar Maklumat Peribadi Fungsi : Memaparkan maklumat peribadi pelajar Ciri-ciri : Pelajar hanya boleh melihat maklumat sahaja. Pelajar perlu menghubungi Pusat Kembangan Pendidikan sekiranya maklumat tidak tepat. Rajah Maklumat peribadi 7

8 4.4.2 Maklumat Akademik Fungsi : Memaparkan maklumat akademik pelajar Ciri-ciri : Pelajar hanya boleh melihat maklumat sahaja. Pelajar perlu menghubungi Pusat Kembangan Pendidikan sekiranya maklumat tidak tepat. Rajah Maklumat akademik 8

9 4.4.3 Maklumat Alamat Fungsi : Membolehkan pelajar melihat dan mengemaskini alamat semasa dan alamat tetap Ciri-ciri : Pelajar wajib mengisi ruang bertanda * Rajah Maklumat alamat pelajar 1. Masukkan maklumat alamat 2. Klik butang kemaskini alamat 9

10 4.4.4 Maklumat Alamat Waris Fungsi : Membolehkan pelajar melihat dan mengemaskini alamat waris Ciri-ciri : - Rajah Maklumat alamat waris 1. Masukkan maklumat alamat waris 2. Klik butang Kemaskini Alamat Waris 10

11 4.4.5 Maklumat Pekerjaan Fungsi : Membolehkan pelajar melihat dan mengemaskini maklumat pekerjaan Ciri-ciri : - Rajah Maklumat Pekerjaan 1. Masukkan maklumat pekerjaan 2. Klik butang Kemaskini Pekerjaan 11

12 4.4.6 Maklumat Ibubapa/Penjaga Fungsi : Membolehkan pelajar melihat dan mengemaskini maklumat ibubapa/penjaga Ciri-ciri : - 12

13 Rajah Maklumat Ibubapa/Penjaga 1. Masukkan maklumat ibubapa/penjaga 2. Klik butang Kemaskini Maklumat 13

14 4.4.7 Maklumat Penaja Fungsi : Membolehkan pelajar melihat penaja Ciri-ciri : Pelajar hanya boleh melihat maklumat sahaja. Pelajar perlu menghubungi Pusat Kembangan Pendidikan sekiranya maklumat tidak tepat. Rajah Maklumat Penaja 14

15 4.5 Pendaftaran Pendaftaran Kursus Awal Fungsi : -Membolehkan pelajar membuat pendaftaran kursus awal -Gugur Kursus yang telah didaftarkan -Mencetak senarai kursus yang telah didaftarkan Ciri-ciri : Pendaftaran Awal boleh dibuat pada tarikh yang telah ditetapkan sahaja Rajah Pendaftaran Kursus Awal (a) (b) (c) (d) Link Senarai Kursus (a) klik link untuk ke laman maklumat senarai kursus di web PKP Senarai Fakulti (b) klik fakulti untuk papar senarai kursus yang ditawarkan Senarai kursus yang ditawarkan (c) klik pada baris kursus yang dipilih. Kemudian klik butang Daftar untuk mendaftar kursus. Senarai kursus yang didaftarkan (d) memaparkan senarai kursus yang telah didaftarkan. Klik butang Gugur untuk gugur pendaftaran kursus. Cetak senarai kursus yang didaftarkan Klik butang Cetak untuk mencetak senarai kursus yang didaftarkan. 15

16 4.5.2 Daftar Kursus/Gugur Tambah Kursus Fungsi : -Membolehkan pelajar membuat pendaftaran kursus -Gugur Kursus yang telah didaftarkan -Mencetak senarai kursus yang telah didaftarkan Ciri-ciri : -Pendaftaran boleh dibuat pada tarikh yang telah ditetapkan sahaja -Tarikh berbeza dengan pendaftaran kursus awal -fungsi skrin sama seperti skrin pendaftaran kursus awal Rajah Daftar Kursus/Gugur Tambah Kursus 16

17 4.5.3 Tarik Diri Kursus Fungsi : -Membolehkan pelajar menarik diri daripada kursus Ciri-ciri : -pelajar tidak boleh menarik diri untuk semua kursus -perlu ada sekurang-kurangnya satu kursus yang didaftarkan -di buka pada tarikh yang ditetapkan sahaja Rajah Tarik Diri Kursus 17

18 4.5.4 Permohonan Masuk Peperiksaan/Pengesahan Pendaftaran Kursus Fungsi : Membolehkan pelajar membuat pengesahan pendaftaran kursus sebelum masuk peperiksaan Ciri-ciri : di buka pada tarikh yang ditetapkan sahaja Rajah paparan sebelum buat pengesahan Rajah Mesej pengesahan untuk sahkan pendaftaran kursus Rajah Mesej untuk buat pindaan pendaftaran kursus 18

19 Rajah Borang untuk isi maklumat pindaan Rajah Paparan selepas pengesahan (Sah) Rajah Paparan selepas pengesahan (Pindaan) 19

20 Rajah Contoh Cetakan Borang Klik butang Sah jika senarai kursus betul. Klik butang Pindaan jika ada pembetulan. (Rajah ) Mesej pengesahan akan dipaparkan. Klik butang Ya.(Rajah dan ) Paparan seperti rajah jika sah. Borang seperti rajah dipaparkan jika ada pindaan. Isi maklumat pindaan dan klik butang Hantar. Paparan seperti rajah dipaparkan. Klik butang Cetak untuk mencetak borang pengesahan seperti rajah

21 4.5.5 Semakan Rekod Pendaftaran Kursus Fungsi : - Membolehkan pelajar menyemak rekod pendaftaran kursus (terkini,semester dan keseluruhan) - Membolehkan menyemak kursus yang dikecualikan (kursus DK) Ciri-ciri : Paparan maklumat Rajah Contoh rekod pendaftaran kursus 21

22 Rajah Rekod pendaftaran kursus dikecualikan 22

23 4.6 Peperiksaan Keputusan Peperiksaan Fungsi : - Membolehkan pelajar melihat keputusan peperiksaan (terkini,semester dan keseluruhan) - Membolehkan pelajar mencetak slip keputusan peperiksaan (terkini sahaja) Ciri-ciri : - Keputusan peperiksaan tidak dapat dipaparkan dan dicetak jika pelajar berhutang - Cetakan hanya boleh dibuat 2 salinan sahaja Rajah Keputusan peperiksaan 23

24 Rajah Slip keputusan peperiksaan Klik butang cetak (rajah ). Slip keputusan peperiksaan dalam format pdf akan dipaparkan. (rajah ) 24

25 4.6.2 Laporan Akademik Fungsi : Membolehkan pelajar melihat dan menyemak laporan akademik Ciri-ciri : Laporan tidak akan dipaparkan jika pelajar berhutang Rajah Contoh Laporan Akademik 25

26 4.6.3 Rayuan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Fungsi : Membolehkan pelajar membuat permohonan rayuan semakan semula keputusan peperiksaan Ciri-ciri : Hanya dibuka dalam jangka masa 4 minggu selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan Rajah Senarai kursus untuk rayuan semakan semula Rajah borang permohonan rayuan semakan semula keputusan peperiksaan Tandakan ( ) pada bahagian PILIH dan masukkan sebab. Klik butang MOHON. (rajah ) Borang permohonan rayuan semakan semula keputusan peperiksaan dipaparkan. (rajah ) 26

27 4.6.4 Permohonan Peperiksaan Gantian Fungsi : Membolehkan pelajar membuat permohonan peperiksaan gantian Ciri-ciri : Hanya dibuka pada minggu peperiksaan Rajah Senarai kursus untuk peperiksaan gantian Rajah Borang permohonan peperiksaan gantian Tandakan ( ) pada bahagian PILIH dan masukkan sebab. Klik butang MOHON. (rajah ) Borang permohonan peperiksaan gantian akan dipaparkan. (rajah ) 27

28 4.7 Jadual Peperiksaan Kad Masuk Peperiksaan Fungsi : Membolehkan pelajar mencetak KMJP Ciri-ciri : Hanya dibuka pada tarikh tertentu sahaja Rajah Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan 28

29 4.7.2 Surat Pelepasan Peperiksaan Fungsi : Membolehkan pelajar mencetak Surat Pelepasan Peperiksaan Ciri-ciri : Hanya dibuka pada tarikh tertentu sahaja Rajah Surat Pelepasan Peperiksaan 29

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Permohonan Baru 4.1.1 Tatacara Permohonan 3 4.1.2 Borang Permohonan 4 4.1.3 Muat Naik

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MODUL BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK DIGUNAPAKAI PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN STRUKTUR PROSES BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. espeks

MANUAL PENGGUNA. espeks MANUAL PENGGUNA 17/11/2011 1 BAHAGIAN 1 PENGENALAN... 3 1.0 OBJEKTIF... 3 1.1 STRUKTUR KERANGKA SISTEM... 3 1.2 PANDUAN AM PENGGUNA... 4 BAHAGIAN 2 MENU SISTEM... 4 2.1 MEMULAKAN SISTEM... 4 2.1.1CAPAIAN

Lebih terperinci

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA ALAMAT PORTAL PELAJAR Atau Capaian URL bagi Portal PELAJAR ASWARA: http://sms.aswara.edu.my/aswarastu Capaian menerusi Laman Web Rasmi ASWARA: http://www.aswara.edu.my

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia Manual Pengguna Sistem etender adalah sistem yang digunakan oleh, Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia untuk proses pengiklanan tawaran Sebut Harga dan Tender universiti. Manual Pengguna ini masih

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem E-Tawaran dan E-Daftar UTM Sesi Akademik 2015/2016

Manual Pengguna Sistem E-Tawaran dan E-Daftar UTM Sesi Akademik 2015/2016 Manual Pengguna Sistem E-Tawaran dan E-Daftar UTM Sesi Akademik 2015/2016 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Website: https://jpt.utm.my Email : daftarutm@utm.my Manual

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018 MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018 1 M u k a s u r a t NOTA : URL SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR PERHATIAN!!!

Lebih terperinci

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU)

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan... 2 1.1 Akses kepada Laman Utama Sistem ISAC... 2 1.2 Laman Utama Sistem ISAC... 3 1.3 Log

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN PERMOHONAN BANTUAN DERMASISWA PELAJARAN PUSAT PENGAJIAN TINGGI / PONDOK MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

PANDUAN PENGGUNAAN PERMOHONAN BANTUAN DERMASISWA PELAJARAN PUSAT PENGAJIAN TINGGI / PONDOK MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG PANDUAN PENGGUNAAN PERMOHONAN BANTUAN DERMASISWA PELAJARAN PUSAT PENGAJIAN TINGGI / PONDOK MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

Panduan Pengguna PayBillsMalaysia

Panduan Pengguna PayBillsMalaysia PayBillsMalaysia Versi 2.0 Maklumat di dalam dokumen ini adalah sulit dan tidak boleh didedahkan atau digunakan oleh manamana pihak ketiga tanpa persetujuan dari SiliconNet Technologies Sdn. Bhd. (394813-H)

Lebih terperinci

PENDAFTARAN KURSUS DALAM TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (SPO)

PENDAFTARAN KURSUS DALAM TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (SPO) PENDAFTARAN KURSUS DALAM TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (SPO) 1. SPO boleh diakses melalui Laman Web Rasmi KPMBP, sila rujuk LAMPIRAN 1 untuk JADUAL PENDAFTARAN KURSUS ONLINE SESI MEI-OKTOBER

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM Modul Pengambilan (Fungsi Permohonan untuk Orang Awam) Versi 1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA Angkatan Tentera Malaysia 2015 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR

MANUAL PENGGUNA BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM, POLITEKNIK, KOLEJ KOMUNITI DAN ILKA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2018/2019

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI Pemohon perlulah mendapatkan dahulu ID PPUM di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) berharga RM10.00 (termasuk caj RM1.00 Bank Simpanan Nasional). Pemohon/wakil hendaklah

Lebih terperinci

MyBR1M. 1. MENU MyBR1M

MyBR1M. 1. MENU MyBR1M MyBR1M 1. MENU MyBR1M 1. Pilih menu MyBR1M 2. Masukkan No. Kad Pengenalan 3. Klik butang Log Masuk 4. Soalan Keselamatan akan dipaparkan jika data telah wujud. 5. Pemohon wajib menjawab 2 soalan keselamatan

Lebih terperinci

e-intellectual Property Rights [eipr] Permohonan Perlindungan Harta Intelek Panduan Pengguna

e-intellectual Property Rights [eipr] Permohonan Perlindungan Harta Intelek Panduan Pengguna e-intellectual Property Rights [eipr] Permohonan Perlindungan Harta Intelek Panduan Pengguna KANDUNGAN 1.0 Log Masuk... 3 2.0 Permohonan Perlindungan... 5 2.1. Maklumat Asas... 6 2.2. Maklumat Organisasi

Lebih terperinci

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MANUAL PENGGUNA. APLIKASI e-data PCB

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MANUAL PENGGUNA. APLIKASI e-data PCB LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MANUAL PENGGUNA APLIKASI e-data PCB KANDUNGAN 1. PENGENALAN... 3 2. PENGGUNAAN APLIKASI e-data PCB... 6 2.1 PENDAFTARAN PENGGUNA BARU... 6 2.2 LUPA KATA LALUAN... 7

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. [ MANUAL PENGGUNA ] [Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah]

ISI KANDUNGAN. [ MANUAL PENGGUNA ] [Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah] ISI KANDUNGAN.0 Capaian Ke Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah...........................0 Pendaftaran............................................................. 3.0 Proses : Membuat Permohonan...........................................4

Lebih terperinci

2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4

2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Laman utama 3 2.0 Pendaftaran Pelajar Baru 2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4 2.1.1 Maklumat Peribadi 5 2.1.2 Maklumat keluarga

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR -

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - 1.0 Pendaftaran Sistem Pelajar perlu mendaftar sebagai pengguna di sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar dengan menekan butang Pelajar pada paparan PENDAFTARAN SISTEM. Pelajar

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 Tujuan Dokumen... 3 2 LAMAN UTAMA...

Lebih terperinci

PANDUAN SISTEM i-wira LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

PANDUAN SISTEM i-wira LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA PANDUAN SISTEM i-wira M u k a S u r a t 2 Kandungan 1. Pendaftaran & Pengaktifan i-wira 3 2. Penggunaan Sistem i-wira 8 a. Log Masuk Sistem 8 b. Semakan Penyata 13 c. Semakan Unit Trust 16 d. Semakan Pengeluaran

Lebih terperinci

Hak Cipta Pusat Zakat, Sedekah &Wakaf UiTM Pulau Pinang Tel : H/P :

Hak Cipta Pusat Zakat, Sedekah &Wakaf UiTM Pulau Pinang Tel : H/P : 1 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Laman Utama ezakat 3 2.0 Pendaftaran Pelajar Baru 4 2.1 Langkah-langkah Untuk Pendaftaran Sebagai Pelajar Diploma Atau Pelajar Ijazah 2.1.1 Maklumat Peribadi 5 2.1.2 Maklumat

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR -

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - Bil Isi Kandungan Muka Surat 1.0 Log Masuk Pelajar 1 2.0 Menu Utama Pelajar 2 3.0 Menu Konfigurasi Sistem 3.1 Tukar Kata Laluan 3.2 Log Keluar 2 2 3 4.0 Menu Kemaskini Profial

Lebih terperinci

MANUAL PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH KAWALAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH KAWALAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH KAWALAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (IBUBAPA/PENJAGA) 1. PENDAHULUAN Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan adalah merupakan

Lebih terperinci

TATACARA PERMOHONAN IBUBAPA/PENJAGA

TATACARA PERMOHONAN IBUBAPA/PENJAGA TATACARA PERMOHONAN IBUBAPA/PENJAGA PERMOHONAN KE SEKOLAH KAWALAN TINGKATAN 1 TAHUN 2017 DISEDIAKAN OLEH : UNIT SEKOLAH MENENGAH SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG ARAHAN DAFTAR

Lebih terperinci

Sistem Pengurusan Latihan Guru Manual Pengguna Sekolah

Sistem Pengurusan Latihan Guru Manual Pengguna Sekolah Sistem Pengurusan Latihan Guru Manual Pengguna Sekolah Page 1 1.0 Sistem Pengurusan Latihan Pendidikan Guru Online Untuk menggunakan sistem pendaftaran online, calon perlu memastikan komputer mempunyai

Lebih terperinci

STPM e-submission (Sastera) e-submission STPM (SASTERA) Manual Pengguna. Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1

STPM e-submission (Sastera) e-submission STPM (SASTERA) Manual Pengguna. Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1 e-submission STPM (SASTERA) Manual Pengguna Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1 MANUAL PENGGUNA 1.0 PENGENALAN e-submission ini adalah perisian yang dibina untuk digunakan oleh pemeriksa

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1 PANDUAN PENGGUNA Modul 1 ORANG AWAM Versi 1.01 Disedia oleh : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 1 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan...3 1.1 Platform Untuk Semua...3 1.2 Komponen Sistem OSC Online...3

Lebih terperinci

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online)

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Pengambilan Kata Laluan Dalam Talian Bagi Tingkatan 4 Pengambilan kata laluan adalah untuk membenarkan pemohon mengisi

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 - Pemohon 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A

Lebih terperinci

Sistem Pengurusan Sukan

Sistem Pengurusan Sukan MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Sukan Pusat Teknologi Maklumat 1/2/2018 Page 1 of 50 1. Login ke Sistem esukan 1. Masukkan id dan katalaluan yang SAH. 2. Pengguna akan mendapat paparan yang berbeza mengikut

Lebih terperinci

Manual Pengguna Role : Pengguna

Manual Pengguna Role : Pengguna Sistem Pengurusan Linen & Laundri Manual Pengguna Role : Pengguna Jabatan Teknologi Maklumat M u k a s u r a t 1 Isi Kandungan 1. CAPAIAN KE ELAUNDRI... 2 2. PERMOHONAN LINEN (TIADA PAR LEVEL)... 3 a.

Lebih terperinci

URL : Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem

URL :  Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem URL : http://proads.msd.net.my/ Manual penggunaan sistem Pro-Ads: 1. Memulakan sistem a. Skrin Halaman utama Pro-Ads seperti yang dipaparkan di bawah mempunyai beberapa modul di kiri dan kanan seperti

Lebih terperinci

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-leave

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-leave MANUAL PENGGUNA EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-leave hrms.feldaglobal.com Disember 2015 Versi 1.00 ISI KANDUNGAN 1. FUNGSI UMUM... 4 1.1. Fungsi Login... 4 1.2. Log Masuk Kali Pertama... 5 2. Capaian

Lebih terperinci

Isi Kandungan. Muka Hadapan

Isi Kandungan. Muka Hadapan Isi Kandungan Muka Hadapan 1 Modul Umum 1.1 Login ke Sistem 1.2 Kemaskini Maklumat Asas Pelesen 1.3 Menukar Katalaluan (password) 1.4 E-mail Pertanyaan 2 Modul Surat Bantahan (e-bantahan) 2.1 Submenu 2.2

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0 MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0 ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN... 2 SENARAI RAJAH... 3 1.0 PENGENALAN... 4 2.0 PERMOHONAN HONORARIUM... 5

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING -

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - Bil Isi Kandungan Muka Surat 1.0 Log Masuk Pembimbing 1 2.0 Menu Utama Pembimbing 3 3.0 Menu Surat 3 4.0 Menu Kemaskini Profial 4 5.0 Menu Penilaian LM 5.1 Penetapan Pembimbing

Lebih terperinci

Manual Pengguna. untuk. Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0. Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh

Manual Pengguna. untuk. Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0. Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh Manual Pengguna untuk Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0 Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh MysysNet Sdn Bhd Sulit Isi Kandungan KAWALAN VERSI...3 PEMILIK/AUTHOR...

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS)  MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) http://hronline.ums.edu.my/lkk MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR ANTARAMUKA UTAMA SISTEM ONLINE LAPORAN KEMAJUAN KURSUS PENSYARAH

Lebih terperinci

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL 1 ISI KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. SKOP 3. MANUAL PENGGUNA 2 1. TUJUAN Manual Pengguna ini bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah menggunakan aplikasi atas talian bagi sistem PENDAFTARAN PEMBEKAL, Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN DAN PENDAHULUAN DIRI (BAYARAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEMOHON BAGI PROGRAM ANAK EMAS SAHAJA) isejahtera. Permohonan Program Anak Emas Secara Atas Talian

MANUAL PENGGUNA (KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEMOHON BAGI PROGRAM ANAK EMAS SAHAJA) isejahtera. Permohonan Program Anak Emas Secara Atas Talian MANUAL PENGGUNA (KHUSUS UNTUK KEGUNAAN PEMOHON BAGI PROGRAM ANAK EMAS SAHAJA) isejahtera Permohonan Program Anak Emas Secara Atas Talian http://isejahtera.penang.gov.my Oleh: HakMilik Pejabat Setiausaha

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 3 : MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PROSES KERJA : 3.1 Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem esedekah ACIS MANUAL PENGGUNA ESEDEKAH

Manual Pengguna Sistem esedekah ACIS MANUAL PENGGUNA ESEDEKAH MANUAL PENGGUNA ESEDEKAH Hak Cipta Pusat Zakat, wakaf & Sedekah UiTM Pulau Pinang 05 TEL: 0-80 / 0-08 FAX: 0-80 BIL. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Laman utama sistem esedekah Daftar akaun untuk staff dan pelajar

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN SISWAZAH ONLINE. Sila baca syarat-syarat kemasukan sebelum mengisi BORANG PERMOHONAN.

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN SISWAZAH ONLINE. Sila baca syarat-syarat kemasukan sebelum mengisi BORANG PERMOHONAN. PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN SISWAZAH ONLINE 1.0 PENGENALAN Sistem Sistem Permohonan Siswazah Online adalah satu modul sistem yang digunakan untuk membuat permohonan pengajian peringkat Sarjana

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM ADUAN & CADANGAN DALAMAN (SACAD) VERSI 2.0 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM ADUAN & CADANGAN DALAMAN (SACAD) VERSI 2.0 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA SISTEM ADUAN & CADANGAN DALAMAN (SACAD) VERSI 2.0 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.0 PENGENALAN Sistem Aduan dan Cadangan (SACAD) adalah sebuah sistem yang dibangunkan oleh Pusat Teknologi

Lebih terperinci

Sistem Pengurusan Pelatih GIATMARA GIATMARA Trainee Management System (G-SPel) Manual Pemohon (Modul Pelatih)

Sistem Pengurusan Pelatih GIATMARA GIATMARA Trainee Management System (G-SPel) Manual Pemohon (Modul Pelatih) Sistem Pengurusan Pelatih GIATMARA GIATMARA Trainee Management System (G-SPel) Manual Pemohon (Modul Pelatih) GIATMARA Sendirian Berhad 2013 KANDUNGAN 1. PENGENALAN... 1 1.1 Capaian Aplikasi G-SPel...

Lebih terperinci

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA Log masuk ke Sistem eaudit Pilih menu Maklumat Audit Pilih Sesi Audit dan daftarkan lokasi baru jika lokasi tiada dalam Senarai Lokasi Diaudit Pilih

Lebih terperinci

Modul e-daftar. (Sesi 2014/2015)

Modul e-daftar. (Sesi 2014/2015) PANDUAN PENGGUNA Modul e-daftar (Sesi 2014/2015) Disediakan Oleh : Zurairah Binti Jon Versi : 2.0 Projek Sistem Maklumat Pelajar Unit Pengurusan Sistem Aplikasi Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN ONLINE

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN ONLINE KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN ONLINE TARIKH KEMASKINI : MEI 2017 1. PENGENALAN... 3 2. OBJEKTIF SISTEM... 3 3. PROSES KERJA... 3 4. AKSES SISTEM...4 5. PENDAFTARAN

Lebih terperinci

Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4

Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4 Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4 Pengenalan Permohonan On-line Dan Pengambilan Tingkatan 4 merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memilih pelajar pelajar tingkatan 4 yang layak untuk

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PEMBANTU TADBIR VERSI 1.0 PENDAFTARAN MURID 1. Log masuk ke dalam sistem dengan userid Pembantu

Lebih terperinci

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah.

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah. Abstrak Manual ini menyediakan maklumat serta panduan penggunaan essqs sistem kepada

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Isi Kandungan MUKA UTAMA... 2 1) LOG MASUK... 3 2) PENDAFTARAN... 4 3) LUPA KATA LALUAN... 5 4) MAKLUMAT PERIBADI... 6 5) MAKLUMAT AKADEMIK... 7 6) MAKLUMAT PERKHIDMATAN...

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G -

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 Tujuan Dokumen... 3 2 LAMAN UTAMA...

Lebih terperinci

Sistem e-transit Modul Pergerakan

Sistem e-transit Modul Pergerakan Sistem e-transit Modul Pergerakan Panduan Pengguna Sistem Users DISEDIAKAN OLEH Version 1.2 Jun 2015 Hakcipta Terpelihara 2015 Masterplan Consulting Sdn Bhd. Isi Kandungan 1 Pengenalan... 1 2 Menggunakan

Lebih terperinci

Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian. 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di

Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian. 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di http://app.yp.org.my/ Log masuk sistem Notis atau Pengumuman untuk pengguna Maklumat Umum

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Versi 1.0 ISI KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA BAGI SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) POLITEKNIK TUANKU

Lebih terperinci

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM A. Log Masuk 1. Sebelum menggunakan sistem Permohonan Pengajaran Sambilan & Kelulusan Ketua Jabatan/Dekan, pentadbir sistem setiap Ptj perlu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JABATAN TENAGA KERJA (JTK) & PEJABAT TENAGA KERJA (PTK)

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JABATAN TENAGA KERJA (JTK) & PEJABAT TENAGA KERJA (PTK) KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JABATAN TENAGA KERJA (JTK) & PEJABAT TENAGA KERJA (PTK) VERSI KETIGA OKT 2010 PANDUAN PENGGUNA KANDUNGAN MUKA SURAT Pengenalan 3 Laman Utama Sistem epampasan 4 Menu - Pampasan

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM.

Manual Pengguna. Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM. Manual Pengguna Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 30/04/13 Saeimah Draf Document Sign-Off Nama dan Jawatan Tandatangan

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF (1). Di Internet Explorer atau Mozilla, taipkan :- http://esistem.felcra.com.my/ (2) Pilih Sistem e-staf (Baru) Sb/manual flow e-sistem2012 Page 1 of 26 (3). Masukkan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI)

MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI) 1.0 Antaramuka Utama MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI) Rajah 1.0: Antaramuka Utama SisMA 1 Antaramuka Utama SisMA terdiri daripada 4 fungsi asas dan setiap satu

Lebih terperinci

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online)

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Pengambilan Kata Laluan Dalam Talian Bagi Tingkatan 1 Pengambilan kata laluan adalah untuk membenarkan pemohon mengisi

Lebih terperinci

MyUP. TAL MySIS MySM

MyUP. TAL MySIS MySM PANDUAN PENGGUNA MyUP PSI PORT TAL MySIS S Online MySM MS 1 LOGIN MyUPSI PORTAL http:// /portal2.upsi.edu.my/ Untuk login ke MyUPSI Portal, sila capai alamat yang tertera di atas. Para pelajar dikehendaki

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

Sila guna pelayar Firefox, jika tiada boleh download di link yang tertera di laman web.

Sila guna pelayar Firefox, jika tiada boleh download di link yang tertera di laman web. 1.0 Muka Hadapan ezskat Amaran: Sila guna pelayar Firefox, jika tiada boleh download di link yang tertera di laman web. Jika anda adalah pengguna yang baru, sila klik link daftar dan ikuti langkah-langkah

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Mohd Hashrifa Hashim Eksekutif / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd. Zain Pengarah

Lebih terperinci

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS)

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) ISI KANDUNGAN Pendahuluan.1 Objektif.1 Cara Penggunaan.2 1. Laman Utama.2 2. Log Masuk.4 3. Menu Utama.6 4. Kemaskini

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KURSUS DALAMAN. Kerjasama Unit Teknologi Maklumat & Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KURSUS DALAMAN. Kerjasama Unit Teknologi Maklumat & Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KURSUS DALAMAN Kerjasama Unit Teknologi Maklumat & Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan 1. PENGENALAN Sistem Permohonan Kursus Dalaman ini merupakan sistem baru yang dibangunkan

Lebih terperinci

Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian

Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 10/9/13 Azam Draf 1.1 12/9/13 Azam 1.2 2/7/14 Azam Tambah servis i-muamalat Document Sign-Off

Lebih terperinci

PENGGUNAAN SISTEM MODUL PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH ONLINE

PENGGUNAAN SISTEM MODUL PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH ONLINE PENGGUNAAN SISTEM MODUL PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH ONLINE 1.0 PENGENALAN Modul Sistem Penilaian Pengajaran Pensyarah Online adalah satu modul untuk digunakan oleh pelajar-pelajar untuk membuat penilaian

Lebih terperinci

Klik Jobs UiTM. Gambarajah

Klik Jobs UiTM. Gambarajah 1.0 LAMAN UTAMAA UiTM Masuk ke laman web http:/ //www.uitm.edu.my/ Klik Jobs dan pilih Jobs with UiTM 1.1 Klik pada url u berikut : http://iapps.uitm.edu..my/epengambilanstaf 1.2 1 2.0 SKRIN UTAMA SISTEM

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK Panduan Pengguna ServisDesk@PPKT-ENG merupakan sebuah sistem pengurusan aduan dan permohonan pelanggan. Sesuai digunakan di semua pusat perkhidmatan yang mempunyai

Lebih terperinci

Dokumentasi ehelpdesk

Dokumentasi ehelpdesk Dokumentasi ehelpdesk Oleh: Unit Teknologi Maklumat, Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persiaran Usahawan, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Isi Kandungan 1. Pengenalan...

Lebih terperinci

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-staff

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-staff MANUAL PENGGUNA EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) MODUL e-staff hrms.feldaglobal.com Disember 2015 Versi 1.00 ISI KANDUNGAN 1. FUNGSI UMUM... 4 1.1. Fungsi Login... 4 1.2. Log Masuk Kali Pertama... 5 2. Capaian

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE

MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE Ini adalah muka hadapan laman web Cara Penggunaan Sistem 1. Sila klik ikon Kakitangan untuk mendapatkan skrin di bawah.seterusnya pilih

Lebih terperinci

S T AR S V 3. 0 S I S T E M e T PM At a s T a l i a n M AN U AL P E N G G U N A

S T AR S V 3. 0 S I S T E M e T PM At a s T a l i a n M AN U AL P E N G G U N A A. Pengenalan Sistem etpm atas talian dibangunkan sebagai satu kemudahan kepada pengguna yang berdaftar untuk memohon biasiswa Tenaga Pengajar Muda (TPM) yang ditawarkan oleh UiTM kepada umum, dengan lebih

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my

MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my Garispanduan ini merupakan penerangan ringkas bagi penggunaan Sistem Klinik Panel SIRIM Berhad Disediakan oleh Seksyen Pembangunan

Lebih terperinci

2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS?

2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS? FAQ Modul Pengurusan Murid (PM) 1. Apakah alamat laman web Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)? Alamat laman web SPS ialah apps4.moe.gov.my/sps 2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PTJ)

MANUAL PENGGUNA (PTJ) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PTJ) Jabatan Bendahari FEBRUARI 2012 KANDUNGAN - PTJ TAJUK MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN SISTEM 2 2.0 CARIAN 3 Langkah 1 : Tukar Jabatan 3 Langkah 2 : Carian permohonan 3 3.0

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES 1. Capai laman web CWGS di http://cwgs.utm.my 2. Maklumat permohonan, panduan dan syarat terkandung di dalam laman web ini 3. Untuk mencapai Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI 1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI Setelah pengguna selesai membuat tempahan dan mengesahkan tempahan, Moderator Fasiliti akan menerima satu emel. Moderator Fasiliti juga boleh mengetahui ada tempahan

Lebih terperinci

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS PANDUAN PENGGUNA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online)

Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Panduan Pengambilan Kata Laluan Dan Pengisian Borang Permohonan Dalam Talian (Online) Pengambilan Kata Laluan Dalam Talian Bagi Tingkatan 4 Pengambilan kata laluan adalah untuk membenarkan pemohon mengisi

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH

KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. Kemaskini terkini : Jun 2013 1 MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1. MODUL PERMULAAN 2. MODUL DAFTAR BIL 3. MODUL PINDAH PERUNTUKAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (Sekolah)

MANUAL PENGGUNA (Sekolah) MANUAL PENGGUNA (Sekolah) SISTEM DATA PRESTASI ASRAMA HARIAN (DPAH) UNIT APLIKASI PENGURUSAN PENDIDIKAN (UAD) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KANDUNGAN BAHAGIAN A : MAKLUMAT

Lebih terperinci

Volum BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam. Manual Pengguna UMUM

Volum BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam. Manual Pengguna UMUM Volum 1 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam Manual Pengguna UMUM I - N I L A M Panduan Login Sistem i-nilam Bios One Sdn Bhd http://www.tarantula.my mailto:rosni@biosone.tarantula.my

Lebih terperinci

e-submission STPM-Penilaian Berasaskan Sekolah Manual Pengguna Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1

e-submission STPM-Penilaian Berasaskan Sekolah Manual Pengguna Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1 e-submission STPM-Penilaian Berasaskan Sekolah Manual Pengguna Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1 MANUAL PENGGUNA 1.0 PENGENALAN e-submission ini adalah perisian yang dibina untuk digunakan

Lebih terperinci

SISTEM INI HANYA BERFUNGSI JIKA DIAKSES MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER SAHAJA. PASTIKAN ANDA MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER!

SISTEM INI HANYA BERFUNGSI JIKA DIAKSES MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER SAHAJA. PASTIKAN ANDA MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER! Perhatian! SISTEM INI HANYA BERFUNGSI JIKA DIAKSES MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER SAHAJA. PASTIKAN ANDA MENGGUNAKAN INTERNET EXPLORER! Manual Pengguna Super admin 1. Masuk ke laman utama menggunakan di

Lebih terperinci

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT EDISI PERTAMA MANUAL PENGGUNA PEMOHON DAN PEGAWAI PENGESAHAN (WAKIL PTJ) -Versi 1.0 SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN 14 NOVEMBER 2014 Oleh: Pusat Pembangunan Maklumat

Lebih terperinci

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM)

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ISI

Lebih terperinci

ADT e-kemasukan Ijazah Pertama

ADT e-kemasukan Ijazah Pertama ADT e-kemasukan Ijazah Pertama Calon Manual Pengguna Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA Page . DAFTAR AKAUN BAHARU... 3. PENGAKTIFAN AKAUN... 4 3. LOG MASUK... 4 4. LUPA KATA LALUAN... 5 5. TUKAR

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

Modul Tenaga Pengajar

Modul Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar : Log Masuk Modul Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar : Log Masuk Pengajar perlu login sistem dengan menggunakan ID Pengguna yang didaftarkan. Tenaga Pengajar : Secureword Skrin untuk pertama

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT Tajuk 11: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT 11.1 Peranan Peminta: Penciptaan Nota Pelarasan Debit Perkhidmatan

Lebih terperinci