PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam"

Transkripsi

1 SULIT MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B. 3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Kertas soalan ini mengandungi ayat Al-Quran dan Hadis. Jangan buang merata- rata. Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

2 SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. 1 (a) Firman Allah S.W.T :. ( (سورة البقرة: 256 Ayat di atas menjelaskan tentang berpegang teguh dengan ajaran Islam dan menjauhi amalan taghut. Berdasarkan ayat : (i) (ii) Apakah maksud taghut? (iii) Nyatakan dua contoh amalan taghut. (iv) Jelaskan dua hikmah terhadap individu yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. (b) Hadis merupakan sumber hukum kedua yang berperanan menjelas dan menghuraikan isi kandungan al-quran. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan hadis dari segi istilah? (ii) Jelaskan perbezaan antara hadis dengan al-quran. (iii) Senaraikan dua syarat perawi hadis.

3 SULIT 3 45/1 (c) Tulis semula rangkai kata yang bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (i) (ii) Peristiwa Pembukaan Kota Mekah menjadi satu catatan sejarah penting (iii) umat Islam kerana dakwah Islam telah berjaya disebarkan ke seluruh (iv) pelusuk dunia, serta undang-undang Islam dapat dilaksanakan dengan jayanya.

4 SULIT 4 45/1 2 (a) Firman Allah S.W.T : ( ) سورة الا عراف: Ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan Allah S.W.T menghidupkan manusia selepas mati. Berdasarkan ayat : (i) (ii) Nyatakan dua bukti Allah S.W.T berkuasa menghidupkan semula manusia. (iii) Bersyukur boleh dilakukan melalui hati, lisan dan amalan. Senaraikan dua cara bersyukur kepada Allah S.W.T dengan hati. (iv) Jelaskan dua akibat kepada masyarakat yang tidak bersyukur.

5 SULIT 5 45/1 (b) Sabda Rasulullah S.A.W : ع ن ا ب ي م ال ك ال ح ار ث ب ن ع اص م الا ش ع ر ي االله الط ه و ر ق ال ر س و ل ق ال : ر ض ي االله ع ن ه : ش ط ر ا لا ي م ان و ال ح م د الله ت م لا ال م ي ز ان و س ب ح ان االله ) ص ( و ال ح م د الله ت م لا ن ا و ت م لا ب ر ه ان و الص ب ر ض ي اء م ا ب ي ن ف ب اي ع ن ف س ه ف م ع ت ق ه ا ا و م و ب ق ه ا. و ا لق ر ء ان ح ج ة الس م اء و ا لا ر ض و الص لا ة ن و ر و الص د ق ة (رواه مسلم) ل ك ا و ع ل ي ك ك ل الن اس ي غ د و Hadis di atas menerangkan tentang amalan-amalan untuk menjadi mukmin yang cemerlang. (i) Tulis potongan hadis yang membawa maksud bersuci itu sebahagian daripada iman. (ii) Nyatakan dua amalan yang terdapat dalam hadis selain daripada bersuci dan membaca al-quran. (iii) Jelaskan amalan yang akan mendapat pembelaan al-quran. (c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi Umat Islam perlu menjalinkan hubungan baik serta kerjasama erat dengan orang lain untuk menjamin keharmonian hidup.

6 SULIT 6 45/1 BAHAGIAN B [ 80 markah ] Jawab semua soalan 3 (a) (i) Apakah maksud akidah menurut istilah. (ii) Jelaskan dua tujuan mempelajari ilmu akidah. (b) Allah S.W.T bersifat Ar-Rahim yang bermaksud Maha Penyayang. (i) Nyatakan dua tanda Allah bersifat Ar-Rahim. (ii) Bezakan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. (c) Al-Hisab ialah perhitungan amalan manusia di dunia samada baik atau jahat. Jelaskan kepentingan beriman kepada al-hisab terhadap kehidupan individu muslim. (d) Keimanan terhadap al-mizan boleh menjana sifat adil dan tegas pendirian dalam diri seseorang murid. Bagaimanakah cara mengamalkan sifat adil di sekolah? (e) Beriman kepada qada dan qadar ialah meyakini bahawa Allah S.W.T mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. (i) Nyatakan jenis-jenis qada. (ii) Senaraikan dua akibat tidak menghayati tuntutan qada dan qadar dalam kehidupan.

7 SULIT 7 45/1 4 (a) Islam sangat mengambil berat tentang kesucian dan kebersihan. (i) Senaraikan dua hikmah bersuci terhadap individu. (ii) Nyatakan dua cara menjaga kebersihan alam sekitar. (b) Solat Tarawih adalah antara amalan utama pada bulan Ramadan. (i) Tuliskan dua amalan utama yang lain pada bulan tersebut. (ii) Jelaskan dua kelebihan solat Tarawih. (c) Umat Islam disunatkan bertakbir sepanjang hari raya. Senaraikan kepentingan bertakbir pada hari raya. (d) (i) Apakah kewajipan yang perlu dilakukan terhadap jenazah selain daripada memandikan dan mengkafankan? (ii) Terangkan hikmah menguruskan jenazah. (e) Nyatakan hukum bagi situasi berikut: (i) Ahmad berwuduk tanpa membasuh telinga. (ii) Ali beristinjak menggunakan tulang lembu. [1 markah] [1 markah] (f) Nyatakan istilah bagi situasi berikut: (i) Aminah memberi secupak beras kepada orang miskin bagi menggantikan puasa Ramadan yang tidak mampu dibayarnya. [1 markah] (ii) Razak menunaikan solat Asar dua rakaat dalam perjalanan dari Kangar ke Ipoh. [1 markah]

8 SULIT 8 45/1 5 (a) Rasulullah S.A.W lahir pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah. (i) Kenapakah tahun kelahiran Rasulullah S.A.W dikenali sebagai tahun Gajah? (ii) Senaraikan sifat terpuji Rasulullah S.A.W. (b) Sumaiyah dan keluarganya merupakan contoh terunggul dalam mempertahankan kesucian akidah Islam. (i) Nyatakan riwayat hidup beliau secara ringkas. (ii) Senaraikan dua bentuk penyeksaan yang dilalui oleh keluarganya. (c) Peristiwa Pembukaan Kota Mekah adalah bukti kejayaan dakwah Rasulullah S.A.W. (i) Jelaskan strategi Rasulullah S.A.W. ketika peristiwa tersebut. (ii) Nyatakan kesan Pembukaan Kota Mekah.

9 SULIT 9 45/1 Soalan 5 (d) (i) dan Soalan 5 (d) (ii). Jadual 1 (d) Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberikan dalam Jadual 1 di atas. Anda dikehendaki menulis huruf dan jawapan sahaja. (i) (P) (R) (Q) (سورة البقرة : اية 285) [3 markah] (ii) (T) (S) (U) (سورة ا ل عمران : ا ية 26) [3 markah]

10 SULIT 10 45/1 6 (a) Menjaga fitrah sebagai seorang lelaki dan perempuan adalah wajib. (i) Kemukakan contoh perbuatan yang menyalahi fitrah lelaki dan perempuan. (ii) Jelaskan dua akibat menyalahi fitrah. (b) Aiman seorang pelajar yang berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran. Oleh kerana kemiskinan keluarganya, beliau seringkali tidak hadir ke sekolah kerana membantu ibunya menjual kuih. Apakah tindakan anda untuk membantu beliau. (c) Usaha menjaga harta sekolah adalah tanggungjawab bersama di antara guru, pelajar dan pekerja. (i) Senaraikan dua cara yang boleh anda lakukan dalam usaha menjaga harta sekolah. (ii) Apakah tindakan anda apabila melihat sekumpulan pelajar sedang merosakkan harta benda sekolah. (d) Matlamat hidup orang beriman adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. (i) Senaraikan adab-adab beribadah yang diterima oleh Allah S.W.T. (ii) Jelaskan dua sebab mengapa kita perlu menjaga adab ketika beribadah. KERTAS SOALAN TAMAT

11 2 NO SOALAN CONTOH JAWAPAN MARKAH 1 (a) (i) Pengertian kalimah bergaris : - agama / agama Islam / Islam و - dan yang beriman / dan yang percaya (tiada dan pun diterima) (ii) Maksud taghut ialah syaitan,/ berhala / dan apa-apa sahaja kepercayaan dan amalan yang menyesatkan. (contoh lain yang berkaitan diterima) (iii) Dua contoh amalan taghut : - menyembah berhala - menentang / mempersendakan hukum Allah - melakukan perbuatan memuja syaitan / black metal - melakukan perbuatan khurafat - menyekutukan Allah dengan sesuatu - ajaran sesat / ajaran ayah Pin (iv) Dua hikmah terhadap individu yang berpegang teguh pada ajaran Islam : - selamat di dunia dan akhirat - dikasihi dan diredhai Allah - terhindar daripada melakukan kejahatan/kemungkaran - dikurniakan ketenangan dan ketenteraman - istiqamah dalam melakukan kebaikan 2 isi x 2m (b) (i) Maksud hadis dari segi istilah ialah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W. *jawapan yang lengkap sahaja diterima (ii) Perbezaan antara al-quran dengan hadis : Al-Quran Lafaz dan makna (wahyu) daripada Allah S.W.T. Sumber hukum pertama Disyaratkan berwuduk ketika hendak membaca / menyentuhnya Boleh dibaca dalam solat Tidak boleh dibaca ketika berhadas besar *perbezaan mestilah setara Hadis Lafaz dan makna daripada Rasulullah S.A.W. Sumber hukum kedua Tidak disyaratkan berwuduk ketika hendak membaca / menyentuhnya Tidak boleh dibaca dalam solat Boleh dibaca ketika berhadas besar 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

12 3 (c) (iii) Dua syarat perawi hadis : - Islam - Berakal - Baligh - Adil - Kuat hafazan - Menjaga tulisan - Waspada (i) (ii) (iii) (iv) Catatan: -berdasarkan ejaan jawi terkini DBP -kesalahan ejaan melebihi 2 perkataan, tiada markah -huruf cerai tidak diterima -satu pernyataan satu markah 4 isi x 1m 2 (a) (i) Pengertian kalimah bergaris : - rahmatnya / belas kasihannya - orang-orang yang bersyukur / bersyukur (ii) Dua bukti Allah SWT berkuasa menghidupkan semula manusia : - menjadikan angin - menurunkan hujan - menumbuhkan tumbuh-tumbuhan *jawapan di atas sahaja diterima (berdasarkan ayat) (iii) Dua cara bersyukur kepada Allah SWT dengan hati : - ikhlas melakukan ibadat - sabar apabila ditimpa musibah - reda dengan nikmat yang sedikit - sentiasa mengingati Allah ketika susah atau senang (iv) Dua akibat kepada masyarakat yang tidak bersyukur kepada Allah SWT - masyarakat tidak memperolehi hidayah - masyarakat mendapat azab di akhirat - masyarakat hidup berpecah belah - masyarakat hidup resah gelisah 2 isi x 2m 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

13 4 (b) (i) bersuci tu sebahagian daripada iman - *jawapan ini sahaja diterima (ii) Dua amalan yang terkandung dalam hadis selain daripada bersuci dan membaca al-quran : - bertahmid - bertasbih - menunaikan solat - bersedekah - bersabar (c) (iii) Amalan yang akan mendapat pembelaan al-quran : - memuliakan al-quran - memahami maksud ayat yang dibaca - meyakini al-quran sebagai panduan hidup - membaca mengikut hukum tajwid - mengamalkan isi kandungan al-quran / / / 4 isi x 1m Catatan: -berdasarkan ejaan jawi terkini DBP -kesalahan ejaan melebihi 2 perkataan, tiada markah -huruf cerai tidak diterima -satu pernyataan satu markah 3 (a) (i) Maksud akidah menurut istilah ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah SWT (1 m) serta sifat-sifat kesempurnaannya (1 m). - Percaya / yakin kepada Allah (1 markah) (ii) Dua tujuan mempelajari ilmu akidah : - memantapkan keyakinan dalam hati tentang kewujudan Allah - dapat mengenal ajaran akidah yang salah - menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat - mempertahankan akidah daripada dirosakkan oleh ajaran sesat - lebih mengasihi dan mentaati ibu bapa - lebih bermotivasi untuk menghayati ajaran Islam 2 isi x 2m 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

14 5 (b) (i) Dua tanda Allah bersifat Ar-Rahim : - Allah memberi akal untuk membezakan antara baik dan buruk - mengurniakan tubuh badan yang sihat untuk beribadat - penurunan al-quran dan perutusan nabi Muhammad SAW - mengurniakan pelbagai nikmat yang tidak terhitung (ii) Perbezaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim : Ar-Rahman Untuk semua hamba Allah sama ada Islam atau bukan Islam Untuk nikmat di dunia sahaja seperti kekayaan, pangkat, kesihatan dan lain-lain Ar-Rahim Khusus untuk umat Islam sahaja Untuk nikmat di dunia dan di akhirat seperti Islam, Iman, hidayah, pahala, syurga dan lain-lain. (c) Kepentingan beriman kepada al-hisab terhadap kehidupan individu muslim : - memberi motivasi ke arah melakukan amalan soleh - mencegah individu daripada melakukan kezaliman - melahirkan individu yang berlumba-lumba melakukan kebaikan (d) Cara mengamalkan sifat adil di sekolah : - membuat sesuatu keputusan dengan menyiasat terlebih dahulu - membantu rakan-rakan tanpa memilih status - menggunakan harta sekolah dengan cermat - menunaikan hak diri sendiri dengan menyusun jadual belajar, ibadat dan riadah (e) (i) Jenis-jenis qada : 1- qada mubram 2- qada muallaq (ii) Dua akibat tidak menghayati tuntutan qada dan qadar dalam kehidupan : - berasa kecewa dan putus asa apabila gagal - tidak yakin dengan ketentuan Allah S.W.T. - sombong dan bangga apabila mendapat kejayaan 2 isi x 2m 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

15 6 4 (a) (i) Dua hikmah bersuci terhadap individu : - mencergaskan jasmani dan mencerdaskan minda - dapat belajar dengan selesa - dapat menunaikan ibadat dengan sempurna - terhindarkan daripada penyakit - mudah bergaul dengan orang lain (ii) Dua cara menjaga kebersihan alam sekitar : - bergotong-royong membersihkan kawasan sekeliling - kempen kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan - menyediakan tempat pembuangan sampah - menguatkuasakan undang-undang (b) (i) Dua amalan utama yang lain pada bulan tersebut : - tilawah al-quran / tadarus al-quran - sedekah - qiamulail - iktikaf *jawapan ini sahaja diterima (ii) Dua kelebihan solat Tarawih : - diampunkan dosa-dosa lalu - mengukuhkan hubungan persaudaraan - melatih anggota badan untuk kuat beribadah - menyihatkan tubuh badan 2 isi x 2m (c) Kepentingan bertakbir pada hari raya : - menzahirkan kesyukuran kepada Allah - meningkatkan syiar Islam - mengingatkan kita tentang kebesaran Allah - memantapkan semangat perjuangan Islam (d) (i) Kewajipan yang perlu dilakukan terhadap jenazah selain daripada memandikan dan mengkafankan : - menyembahyangkan - mengebumikan (ii) Hikmah menguruskan jenazah : - membolehkan jenazah disolatkan (isi) / kerana jenazah sudah dimandikan dengan sempurna (huraian) - memberi keinsafan kepada orang lain (isi) / kerana dapat mengingatkan tentang kematian (huraian) - meringankan kesedihan keluarga simati (isi) / kerana membantu menguruskan jenazah dengan sempurna (huraian) *mana-mana jawapan yang berkaitan dengan mana-mana pengurusan jenazah yang munasabah diterima (Isi 1 markah - Huraian 1 markah) 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

16 7 (e) (i) Ahmad berwuduk tanpa membasuh telinga : - sah (ii) Ali beristinjak menggunakan tulang lembu : - tidak sah / haram (f) (i) Aminah memberi secupak beras kepada orang miskin bagi menggantikan puasa Ramadan yang tidak mampu dibayarnya : - fidyah [1 markah] [1 markah] [1 markah] (ii) Razak menunaikan solat Asar dua rakaat dalam perjalanan dari Kangar ke Ipoh : - solat qasar [1 markah] 5 (a) (i) Tahun kelahiran Rasulullah S.A.W dikenali sebagai tahun gajah : - kerana pada tahun tersebut tentera bergajah Raja Abrahah menyerang kaabah (ii) Sifat terpuji Rasulullah S.A.W : - amanah - menepati janji - pemurah - pemaaf - sabar - suka memberi pertolongan *mana-mana sifat wajib atau sifat terpuji Rasulullah S.A.W. diterima (b) (i) Riwayat hidup Sumaiyah secara ringkas : - nama penuh Sumaiyah binti Khabbat - hamba kepada Abu Huzaifah al-mughirah - isteri kepada Yasir bin Amir - anaknya bernama Ammar bin Yasir - memeluk Islam secara rahsia - ditikam dengan lembing hingga mati oleh Abu Jahal - wanita pertama mati syahid (ii) Dua bentuk penyiksaan yang dilalui oleh keluarganya : - dipakaikan dengan baju rantai daripada besi - dijemur di tengah panas - ditikam dengan lembing hingga mati / disula (c) (i) Strategi Rasulullah S.A.W. ketika peristiwa tersebut : - mengemukakan 3 tuntutan terhadap quraisy - mendirikan khemah - menyalakan unggun api - tawaran keselamatan 4 isi x 1m 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

17 8 (ii) Kesan pembukaan Kota Mekah : - Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam - dakwah Islam berkembang pesat sehingga tersebar luas - masyarakat Mekah hidup aman damai dan bekerjasama - penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai (d) (i) Isi Tempat Kosong (P) 3 isi x 1m [3 markah] (Q) (R) (ii) Isi Tempat Kosong (S) (T) (U) 3 isi x 1m [3 markah] 6 (a) (i) Contoh perbuatan yang menyalahi fitrah lelaki dan perempuan : - memakai pakaian yang menyerupai perempuan / lelaki - bersifat dengan sifat keperempuanan / kelelakian - melakukan maksiat luar tabie seperti liwat / lesbian - kahwin sesama sejenis - melakukan pembedahan menukar jantina (ii) Dua akibat menyalahi fitrah : - maksiat berleluasa dalam masyarakat - disisih oleh masyarakat - terkena penyakit yang berbahaya - berlaku maksiat di luar tabi i 2 isi x 2m (b) Tindakan untuk membantu rakan : - melaporkan dengan pihak sekolah untuk membantunya dalam kewangan - memberi pinjam nota-nota pelajaran 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

18 9 (c) (i) Dua cara yang boleh dilakukan dalam usaha menjaga harta sekolah : - menggunakan peralatan yang disediakan dengan cermat - melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan - menjaganya seperti harta sendiri - bergotong royong membaik pulih peralatan yang rosak 2 isi x 2m (ii) Tindakan apabila melihat sekumpulan pelajar sedang merosakkan harta benda sekolah : - menegur perbuatan mereka - melaporkan kepada guru (d) (i) Adab-adab beribadah yang diterima Allah S.W.T : - ikhlas kerana Allah - mengikut cara yang ditetapkan oleh syariat - sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah - bersungguh-sungguh - khusyuk - berpakaian kemas dan bersih (ii) Dua sebab mengapa kita perlu menjaga adab ketika beribadah : - ibadah menjadi sempurna dan diterima Allah - membentuk keperibadian unggul - mendapat ganjaran pahala 2 isi x 2m PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 45/1 Peraturan Pemarkahan 2011 Hak Cipta MPSM CAWANGAN PERLIS SULIT

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

SULIT 45/1 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1.

SULIT 45/1 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. SULIT 2 SULIT Pendidikan Islam Kertas 1 Modul 5 2013 2 jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA

Lebih terperinci

SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN 2 SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul 2 2013 2 jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM SULIT 1223/2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 Mei 2013 1 ²/3 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ---------------------------------------------------------- SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 45/1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2012 2 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 3 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIANN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIANN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2012 SULIT 45/1 Pendidikan Islam Ogos 2012 2 Jam ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIANN MENENGAH RENDAH PMR TAHUN 2012 PENDIDIKAN ISLAM Dua Jam JANGAN

Lebih terperinci

"SABAR ANUGERAH TERINDAH"

SABAR ANUGERAH TERINDAH "SABAR ANUGERAH TERINDAH" Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa, mengamalkan syariat di segenap sudut kehidupan di samping melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dan menghindari

Lebih terperinci

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam سلسلة توجيهات ا رشادية Disusun Oleh: Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008 سلسلة توجيهات إرشادية باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 1 PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Ogos 2017 1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 NO SOALAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 JAWAPAN MARKAH 1(a)i Maksud menjaga pandangan: Memelihara mata daripada melihat kepada perkara perkara yang diharamkan.

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 284 ل ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ا ر ض و ا ن ت ب د وا م ا ف ي ا ن ف س ك م ا و ت خ ف وه ي ح اس ب ك م ب ه الل ه ف ي غ ف ر ل م ن ي ش اء و ي ع ذ ب م ن ي ش اء

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang

Lebih terperinci

(Kertas soalan ini mengandungi 3 soalan dalam 3 halaman bercetak)

(Kertas soalan ini mengandungi 3 soalan dalam 3 halaman bercetak) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN SIJIL PENGAJIAN AL-HADITH MODUL IV HADITH-HADITH HUKUM : HAJI & UMRAH JANUARI 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. (Surah al-mukminun : 1-3) b) Firman Allah swt. (Surah al-an

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 2 Ogos 2017 1223/2 PP 1 2 / 3 jam Satu jam empat

Lebih terperinci

Menerangkan pengertian akhlak mahmudah. Menjelaskan skop-skop akhlak mahmudah. Mengklasifikasikan akhlak mahmudah dalam Islam

Menerangkan pengertian akhlak mahmudah. Menjelaskan skop-skop akhlak mahmudah. Mengklasifikasikan akhlak mahmudah dalam Islam BAB 3: AKHLAK MAHMUDAH HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pengertian akhlak mahmudah Menjelaskan skop-skop akhlak mahmudah Mengklasifikasikan akhlak mahmudah dalam Islam 3.1 Pengertian Akhlak Mahmudah Perkataan

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah ialah penyembahan yang dilakukan dengan jalan tunduk dan merendah diri serendah-rendahnya, yang

Lebih terperinci

MENGIKUT JAMAAH MUSLIMIN

MENGIKUT JAMAAH MUSLIMIN PERLUKAH BERMAZHAB Aku mulai karangan ringkas ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhmmad seterusnya kepada ahli keluarganya dan

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME (SET 12) TAJUK: LAPORAN AKHIR VIDEO THE UNSUNG HERO DISEDIAKAN UNTUK:

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME (SET 12) TAJUK: LAPORAN AKHIR VIDEO THE UNSUNG HERO DISEDIAKAN UNTUK: HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME (SET 12) TAJUK: LAPORAN AKHIR VIDEO THE UNSUNG HERO DISEDIAKAN UNTUK: DR. FADLAN BIN MOHD OTHMAN DISEDIAKAN OLEH: NURUL HUSNA BINTI SAPIAN (A

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN

PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 45/1(PP) Pendidikan Islam SOALA Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SELARAS NEGERI PERAK TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN KEGUNAAN UNTUK PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 45/1 Pendidikan Islam Masa : 2 jam 45/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1 NAMA: KELAS : KBM 1 CAWANGAN: ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc.

TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AN-NAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. QS. AN-NAAS : 1-6 Tahsin Tilawah Tarjamah lafzhiyah T a f s i r ) 2( ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس )1( م ل ك الن اس )

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

SABAR ITU MAHAL. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.

SABAR ITU MAHAL. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. SABAR ITU MAHAL Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. Pengertian Sabar Sabar berasal dari kata shabr yang berarti menahan, tabah hati, mencegah, atau menanggung (Munawwir, 1984: 813). Menurut istilah, sabar berarti

Lebih terperinci

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد Tazkirah Pagi الس لا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله و ب ر ك ات ه ب س م الله الر ح من الر ح ي م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد TAZKIRAH PAGI

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5 Lailatul Qadar Surah Al Qadr 97 : 1-5 }1{ }2{ إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر و م ا أ د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر }3{ ت ن ز ل ال م ل ئ ك ة و الر وح ف يه ا

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 286 ل ا ي ك ل ف الل ه ن ف س ا ا ل ا و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ل ا ت و اخ ذ ن ا ا ن ن س ين ا ا و ا خ ط ا ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2010 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. i Apakah maksud Sunnatullah. [2 markah]

BAHAGIAN A. [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. i Apakah maksud Sunnatullah. [2 markah] س papercollection SULIT 2 BAHAGIAN A [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. 1 (a) Firman Allah SWT س زة ال ع سا 72 Ayat di atas menjelaskan tentang Sunnatullah. Berdasarkan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 NAMA: KELAS: KBM 1 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /2 TINGKATAN LIMA PENDIDIKAN SYARI AH ISLAMIAH KERTAS 2 April/Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /2 TINGKATAN LIMA PENDIDIKAN SYARI AH ISLAMIAH KERTAS 2 April/Mei SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 5228/2 TINGKATAN LIMA PENDIDIKAN SYARI AH ISLAMIAH KERTAS 2 April/Mei 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS. Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS. Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Ayat dan Hadis Tentang Bimbingan Dan Konseling Kelompok Mata Kuliah Fakultas

Lebih terperinci

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ MUHAMMAD FAUZEE BIN MOHAMED USTAZ HASNIZATUL AZRI BIN ZAINUDIN MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ MUHAMMAD FAUZEE BIN MOHAMED USTAZ HASNIZATUL AZRI BIN ZAINUDIN MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ MUHAMMAD FAUZEE BIN MOHAMED KHATIB /IMAM USTAZ HASNIZATUL AZRI BIN ZAINUDIN MUAZZIN/BILAL الحمد هلل القائل: إ ن م ا ي ع م ر م س اج د الل ه م ن آم ن ب الل ه و ال ي و م اآلخ ر

Lebih terperinci

SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A. [2 markah]

SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A. [2 markah] SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. 1 (a) Firman Allah S.W.T: ( سورة ا.عراف : 57 58 ) Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah S.W.T Maha Berkuasa

Lebih terperinci

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

SOLAT JAMAK DAN QASAR

SOLAT JAMAK DAN QASAR SOLAT JAMAK DAN QASAR Allah SWT telah memberi kelonggaran/keringanan kpd umat Islam dlm mengerjakan ibadah solat dalam situasi tertentu khususnya ketika bermusafir. Kelonggaran ini dinamakan RUKHSAH SOLAT.

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN KHATIB /IMAM USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL ٱ ڦ ٻ و إ ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل ئ ك ة إ ني ج اع ل ف ي ا ل ر ض ق ال وا أ ت ج ع ل ف يه

Lebih terperinci

Antara Contoh Isi Kandungan BPMG ( Tajwid )

Antara Contoh Isi Kandungan BPMG ( Tajwid ) Antara Contoh Isi Kandungan BPMG ( Tajwid ) BIL TAJUK TAJUK KECIL NILAI INTEGRASI DAN HOLISTIK OBJEKTIF KEMENJADIAN PROSES PROSES BERFIKIR (Muhasabah / Niat) DALIL AL-QURAN / DALIL HADIS / SIRAH / ULAMA

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN A. Analisis dari Aspek Akadnya Sebagaimana yang telah penulis jelaskan

Lebih terperinci

یحب أن تؤتى رخصھ كما یكره أن تؤنى معصیتھ. رواه أحمد

یحب أن تؤتى رخصھ كما یكره أن تؤنى معصیتھ. رواه أحمد SOLAT QASAR/JAMAK (update 10/12/2016) Allah SWT telah memberi kelonggaran/keringanan kpd umat Islam dlm mengerjakan ibadah solat dalam situasi tertentu khususnya ketika bermusafir. Kelonggaran ini dinamakan

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. (Surah al-taubah :129 ) Ayat di atas menerangkan

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 1 MINGGU / TARIKH Minggu 1 5-9 Jan Minggu 2 12 16 Jan Minggu 3 19 23 Jan Minggu 4 26 30 Jan Minggu 5 2 6 Feb Minggu 6 9 13 Feb Minggu 7 16 20

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN RINGKAS IBADAH UMRAH. EDARAN PERCUMA v2.0

BUKU PANDUAN RINGKAS IBADAH UMRAH. EDARAN PERCUMA v2.0 BUKU PANDUAN RINGKAS IBADAH UMRAH EDARAN PERCUMA v2.0 PENGENALAN Assalamualaikum... Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat & salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, moga kita bersama

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 1223/ 2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 2007 1 2/3 JAM LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR

BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR BAB 13 SALAT JAMAK DAN QASAR STANDAR KOMPETENSI 13. Memahami tatacara shalat jama dan qashar KOMPETENSI DASAR 13.1. Menjelaskan shalat jama dan qashar 13.2. Mempraktekkan shalat jama dan qashar A. Shalat

Lebih terperinci

KLONING FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000. Tentang KLONING

KLONING FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000. Tentang KLONING 15 FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi ul Akhir 1421 H./25-29

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal;

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; Makna dan Hakikat Ibadah Pengertian ibadah: Yang berhak disembah hanya Allah semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; 1. Pertama: menyembah, yaitu merendahkan diri kepada Allah dengan melakukan segala

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AMARAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) 11 Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ( Irafah) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA 12 Pluralisme, Liberalisme, DAN Sekularisme Agama FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

ISBN:

ISBN: Muhammad Farid Wajdi, Lc. 2017, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Hak cipta dilindungi undang undang Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas - Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

KHATIB BILAL Sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia yang diadakan pada 2 hingga 7 Oktober 2017, mimbar pada hari ini akan membincangkan khutbah yang bertajuk: Islam melarang umatnya dari

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

PENGERTIAN TENTANG PUASA

PENGERTIAN TENTANG PUASA PENGERTIAN TENTANG PUASA Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 513 Prinsip & Amalan Komunikasi dari Perspektif Islam (Minggu 1) Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi

Lebih terperinci

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2)

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2) Ditulis oleh slam Center FATWA-FATWA PLHAN (18) Hukum Menyembelih untuk selain Allah Pertanyaan: Apakah hukum menyembelih untuk selain Allah? Jawaban: Sudah kami jelaskan dalam kesempatan lain bahwa tauhid

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Analisis Persepsi Masyarakat Petani Desa Trembulrejo Tentang Zakat Pertanian Mencermati keterangan narasumber dari hasil wawancara dari 15 petani, banyak petani yang mengetahui

Lebih terperinci

Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com

Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com Terima kasih kerana memuat turun sampel ebook daripada: EbookTarbiyah.Com BAB 1: BERBAKTI KEPADA IBUBAPA Objektif Hadis: Selepas mengkaji hadis ini, mutarabbi dapat: 1. Menerangkan maksud perkataan-perkataan

Lebih terperinci

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب KARAKTERISTIK ETIKA ISLAM 1. Al Qur an dan Sunnah Sebagai Sumber Moral Sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah Al Qur an dan

Lebih terperinci

MENGHIDUPKAN 10 MALAM TERAKHIR RAMADHAN

MENGHIDUPKAN 10 MALAM TERAKHIR RAMADHAN MENGHIDUPKAN 10 MALAM TERAKHIR RAMADHAN 1) Mencari malam al-qadar (kemuliaan) Maksud Firman Allah : Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-quran pada malam al-qadar. Tahukah kamu, apakah malam al-qadar

Lebih terperinci