SENARAI PROSES KERJA DAN CARTA ALIR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM CAWANGAN MELAKA 2017

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SENARAI PROSES KERJA DAN CARTA ALIR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM CAWANGAN MELAKA 2017"

Transkripsi

1 SENARAI PROSES KERJA DAN CARTA ALIR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM CAWANGAN MELAKA 2017

2 1.0 UNIT PENTADBIRAN AM Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Proses Pengendalian Kursus Pengurusan Organisasi 2. Proses Semakan dan Kelulusan Aktiviti Pelajar 3. Proses Penyediaan Takwim Aktiviti Pelajar 4. Proses Penyerahan Laporan Aktiviti Pelajar 5. Proses Permohonan dan Kelulusan Pendaftaran Persatuan 6. Proses Pelantikan Penasihat Persatuan / Majlis Tertinggi 7. Proses Penyediaan Surat Penghargaan dan Sijil Penghargaan 8. Pelantikan Lembaga Tatatertib 9. Proses Pengendalian Perbicaraan Tatatertib Pelajar 10. Proses Pengendalian Rayuan Tatatertib Pelajar 11. Proses Pengendalian Temubicara Pelajar 12. Pelantikan Jawatankuasa Pelaksana Saman Terus Sahsiah Rupa Diri dan Kad Matrik Pelajar 13. Proses Saman Terus Sahsiah Rupa Diri Pelajar 14. Proses Saman Terus Kad Matrik Pelajar 15. Proses Rayuan Pengurangan Saman 16. Proses Pengecualian / Pengurangan Yuran Pengajian 17. Proses Permohonan Tabung Kebajikan ( Bantuan / Pinjaman ) 18. Proses Pengendalian Tabung Kecemasan ( Kematian ) 19. Proses Pengendalian Permohonan / Bantuan Kepada Pelajar OKU 20. Penyediaan Laporan Kebajikan Pelajar 21. Proses Penyediaan Surat Pengesahan Mendapat / Tidak Mendapat Tajaan 22. Proses Permohonan / Perlanjutan PTPTN

3 23. Proses Pemilihan Calon JPP 24. Proses Pengendalian Pilihanraya JPP 25. Proses Pelantikan MPP 26. Proses Pengendalian Minggu Destini Siswa 27. Proses Pengendalian Minggu Pemantapan Siswa

4 1.1 Proses Penyediaan Kursus Pengurusan Organisasi

5 1.2 Proses Semakan dan Kelulusan Aktiviti Pelajar

6 1.3 Proses Penyediaan Takwim Aktiviti Pelajar

7 1.4 Proses Penyediaan Laporan Aktiviti Pelajar

8 1.5 Proses Permohonan dan Kelulusan Pendaftaran Persatuan

9 1.6 Proses Pelantikan Penasihat Persatuan/Majlis Tertinggi

10 1.7 Proses Penyediaan Surat Penghargaan dan Sijil Penghargaan

11 1.8 Proses Pelantikan Lembaga Tatatertib

12 1.9 Proses Pengendalian Tatatertib Pelajar

13 1.10 Proses Pengendalian Rayuan Tatatertib Pelajar

14 1.11 Proses Pengendalian Temubicara Pelajar

15 1.12 Proses Pelantikan Jawatankuasa Pelaksana Saman Terus Sahsiah Rupa Diri dan Kad Matriks Pelajar

16 1.13 Proses Saman Terus Sahsiah Rupa Diri Pelajar

17 1.14 Proses Saman Terus Kad Matriks Pelajar

18 1.15 Proses Rayuan Pengurangan Saman Terus

19 1.16 Proses Pengecualian / Pengurangan Yuran Pengajian

20 1.17 Proses Permohonan Tabung Kebajikan (Bantuan / Pinjaman)

21 1.18 Proses Pengendalian Tabung Kecemasan (Kematian)

22 1.19 Proses Pengendalian Permohonan/Bantuan Kepada Pelajar OKU

23 1.20 Proses Penyediaan Laporan Kebajikan Pelajar

24 1.21 Proses Penyediaan Surat Pengesahan Mendapat/Tidak Mendapat Tajaan

25 1.22 Proses Permohonan Perlanjutan PTPTN

26 1.23 Proses Pemilihan Calon JPP

27 1.24 Proses Pengendalian Pilihanraya JPP

28 1.25 Proses Pelantikan Majlis Perwakilan Pelajar

29 1.26 Proses Pengendalian Minggu Destini Siswa (MDS)

30 1.27 Proses Pengendalian Minggu Pemantapan Siswa (MPS)

31 2.0 UNIT PENGURUSAN KOLEJ Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Penempatan Organisasi luar di Kolej Kediaman 2. Agihan Tugasan Kakitangan di Kolej Kediaman 3. Proses clearance di Kolej Kediaman 4. Laporan Program 5. Laporan disiplin Staf Kolej Kediaman 6. Laporan Prestasi Kakitangan 7. Pendaftaran Pelajar Baru di Kolej Kediaman 8. Pelupusan Harta Benda 9. Pemantauan Kerja-Kerja Pembersihan Di Kolej 10. Pengurusan Inventori Kolej Kediaman 11. Pengurusan Kerosakan Kemudahan di Kolej Kediaman 12. Perancangan kerja-kerja naik taraf atau ubahsuai di kolej kediaman 13. Permohonan Staf Kolej Kediaman 14. Pemeriksaan Kebersihan & Makanan Kafetaria 15. Pendaftaran dan Pelaksanaan e-insentif 16. Pendaftaran Pelajar Lama di Kolej Kediaman 17. Permohonan penempatan pelajar lama di kolej kediaman 18. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan 19. Laporan Kerosakan di Kolej Kediaman 20. Pemeriksaan Kerosakan Kemudahan 21. Menampal Pekeliling Dan Notis

32 22. Pemeriksaan Bilik 23. Pemeriksaan Kebersihan Kawasan 24. Pengurusan Surat Keluar Masuk 25. Penyediaan Logistik Aktiviti Pelajar 26. Perkhidmatan Kaunter 27. Proses Permohonan Pertukaran Bilik Pelajar 28. Proses Pengurusan Perkhidmatan Pelajar NR

33 2.1 Penempatan Organisasi Luar Di Kolej Kediaman

34 2.2 Agihan Tugasan Kakitangan di Kolej Kediaman

35 2.3 Proses clearance di kolej kediaman

36 2.4 Laporan Program

37 2.5 Laporan Disiplin Staf Kolej Kediaman

38 2.6 Laporan Prestasi Kakitangan

39 2.7 Pendaftaran Pelajar Baru di Kolej Kediaman

40 2.8 Pelupusan Harta Benda

41 2.9 Pemantauan Kerja-Kerja Pembersihan Di Kolej

42 2.10 Pengurusan Inventori Kolej Kediaman

43 2.11 Pengurusan Kerosakan Kemudahan di Kolej Kediaman

44 2.12 Perancangan Kerja-Kerja Naik Taraf Atau Ubahsuai Di Kolej Kediaman

45 2.13 Permohonan Staf Kolej Kediaman

46 2.14 Pemeriksaan Kebersihan & Makanan Kafeteria

47 2.15 Pendaftaran dan Perlaksanaan e- insentif

48 2.16 Pendaftaran Pelajar Lama Di Kolej Kediaman

49 2.17 Permohonan Penempatan Pelajar Lama Di Kolej Kediaman

50 2.18 Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan

51 2.19 Laporan Kerosakan di Kolej Kediaman

52 2.20 Pemeriksaan Kerosakan Kemudahan

53 2.21 Menampal Pekeliling dan Notis

54 2.22 Pemeriksaan Bilik

55 2.23 Pemeriksaan Kebersihan Kawasan

56 2.24 Pengurusan Surat Keluar

57 2.25 Penyediaan Logistik Aktiviti Pelajar

58 2.26 Perkhidmatan Kaunter

59 2.27 Proses Permohonan Pertukaran Bilik Pelajar

60 2.28 Proses Pengurusan Perkhidmatan Pelajar NR

61 3.0 UNIT KERJAYA DAN KAUNSELING Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Proses Sesi Kaunseling 2. Proses Pengedaran Borang Penempatan Pekerjaan 3. Proses Mengendalikan Bengkel/Kursus 4. Proses Temuduga Dalam / Luar Kampus 5. Proses Penulisan Risalah 6. Proses Kaji Selidik 7. Program Khidmat Masyarakat 8. Proses Tuntutan Elaun

62 3.1 Proses Sesi Kaunseling

63

64 3.2 Proses Pengedaran Borang Penempatan Pekerjaan

65

66 3.3 Proses Mengendalikan Bengkel/Kursus

67

68 3.4 Proses Temuduga Dalam dan Luar Kampus

69

70 3.5 Proses Penulisan Risalah

71

72 3.6 Proses Kaji Selidik

73

74 3.7 Program Khidmat Masyarakat

75 3.8 Proses Tuntutan Elaun

76

77 4.0 UNIT KESIHATAN Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Pemeriksaan pesakit luar 2. Pengendalian Kes Kecemasan 3. Pengendalian Prosedur Rawatan 4. Pengendalian Ujuan Makmal 5. Pengendalian Pesakit di Wad Sementara 6. Pemeriksaan Kesihatan 7. Pengurusan Peralatan Perubatan Dalam Ambulan 8. Pinjaman Peralatan Perubatan 9. Sucihama Peralatan Perubatan Perubatan 10 Penyelenggaraan Peralatan Perubatan 11. Dispensi Ubat-Ubatan 12. Pengurusan Bekalan Ubat 13. Pengendalian Ubat Luput Tarikh 14. Pengurusan Rekod Pesakit Tamat Pengajian 15. Pembayaran Bil Rawatan Hospital Pelajar 16. Tuntutan Tabung Kecemasan 17. Pengurusan Penerimaan Surat dan Dokumen 18. Pengurusan Pengeluaran Surat dan Dokumen 19. Pengurusan Perolehan Peralatan Perubatan 20. Pengurusan Promosi Kesihatan 21. Pemeriksaan Premis Makanan 22. Perlupusan Sisa Klinikal 23. Pengendalian Pesakit Selepas Waktu Pejabat 24. Penyediaan Laporan Bulanan dan Tahunan

78 4.1 Proses Pengendalian Pemeriksaan Pesakit Luar

79

80 4.2 Proses Pengendalian Kes-Kes Kecemasan

81 4.3 Proses Pengendalian Prosedur Rawatan

82

83 4.4 Pengendalian Ujian Makmal

84 4.5 Proses Pengendalian Pesakit Di Wad Sementara

85 4.6 Proses Melakukan Pemeriksaan Kesihatan

86 4.7 Proses Pengurusan Peralatan Perubatan Dalam Ambulan

87 4.8 Proses Pinjaman Peralatan Perubatan

88 4.9 Proses Sucihama Peralatan Perubatan

89 4.10 Proses Penyelenggaraan Peralatan Perubatan

90 4.11 Proses Dispensi Ubat-Ubatan

91

92 4.12 Proses Pengurusan Bekalan Ubat-ubatan

93

94 4.13 Proses Pengendalian Ubat Luput Tarikh

95 4.14 Proses Pengasingan Rekod Pesakit Yang Tamat Pengajian

96 4.15 Proses Pembayaran Bil Rawatan Hospital/Klinik Kerajaan

97 4.16 Proses Tuntutan Tabung Bantuan Kecemasan Pelajar

98 4.17 Proses Pengurusan Penerimaan Surat dan Dokumen

99

100 4.18 Proses Pengurusan Pengeluaran Surat dan Dokumen

101 4.19 Proses Pengurusan Perolehan Peralatan

102 4.20 Proses Penganjuran Aktiviti Promosi Kesihatan

103 4.21 Proses Pemeriksaan Premis Makanan

104 4.22 Proses Pengurusan Sisa Klinikal

105 4.23 Proses Pengurusan Pesakit Selepas Waktu Pejabat

106 4.24 Proses Menyediakan Laporan Tahunan

107 5.0 UNIT KOKURIKULUM Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Proses penyediaan keperluan kemudahan 2. Proses pelantikan jurulatih ko 3. Proses pendaftaran dan pertukaran ko 4. Proses pengecualian kredit ko 5. Proses pengendalian kuliah ko 6. Proses pengguguran/penambahan kursus ko 7. Proses penilaian/ ujian akhir ko 8. Proses pemarkahan ko 9. Proses pembetulan keputusan ujian akhir ko

108 5.1 Proses Penyediaan Keperluan Latihan KoKurikulum

109 5.2 Proses Perlantikan Jurulatih Sambilan

110 5.3 Proses Pendaftaran dan Pertukaran Kokurikulum

111 5.4 Proses Pengecualian Kredit Kokurikulum

112 5.5 Proses Pengendalian Kuliah Kokurikulum

113 5.6 Proses Pengguguran dan Penambahan Kokurikulum

114 5.7 Proses Penilaian Kokurikulum

115

116 5.8 Proses Pemarkahan Kokurikulum

117 5.9 Proses Pembetulan Keputusan Ujian Akhir

118 6.0 UNIT SUKAN Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Mengurus dan melaksanakan program (dalaman) 2. Membantu mengurus dan melaksanakan program (luaran) 3. Mengiringi pelajar untuk menyertai kejohanan jemputan dan program luar 4. Membantu Mengurus dan Melaksanakan Kejohanan Sukan Mahasiswa (KARiSMA) 5. Melaksanakan tugas sebagai penyelaras permainan 6. Melaksanakan tugas sebagai penyelaras sukan di kolej 7. Melaksanakan tugas sebagai penyelaras sukan di fakulti

119 6.1 Mengurus dan Melaksanakan program (dalaman)

120 6.2 Membantu Mengurus dan Melaksanakan program (luaran)

121 6.3 Mengiringi pelajar untuk menyertai kejohanan jemputan dan program luar

122 6.4 Membantu Mengurus dan Melaksanakan Kejohanan Sukan Mahasiswa (KARiSMA)

123 6.5 Melaksanakan tugas sebagai penyelaras permainan

124 6.6 Melaksanakan tugas sebagai penyelaras sukan di kolej

125 6.7 Melaksanakan tugas sebagai penyelaras sukan di fakulti

126 7.0 UNIT KEBUDAYAAN Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Menguruskan Hal Pentadbiran Unit Kebudayaan & Kesenian Mengendalikan Program Kebudayaan & Kesenian (Seni Tari, Seni Lakon, Seni Muzik, Puisi Dan 2. Aktiviti Seni Budaya Lain) Yang Melibatkan Mahasiswa Dan Staf 3. Mengendalikan Dan Mengawal Pinjaman Pakaian Dan Peralatan Alat Muzik

127 7.1 Menguruskan Hal Pentadbiran Unit Kebudayaan & Kesenian

128 7.2 Mengendalikan Program Kebudayaan & Kesenian (Seni Tari, Seni Lakon, Seni Muzik, Puisi Dan Aktiviti Seni Budaya Lain) Yang Melibatkan Mahasiswa Dan Staf

129 7.3 Mengendalikan Dan Mengawal Pinjaman Pakaian Dan Peralatan Alat Muzik

130 8.0 UNIT KEPIMPINAN PELAJAR Senarai Proses Kerja BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. Pelaksanaan dan pemantauan Modul PKPB Peringkat Diploma dan Ijazah 2. Pemantauan pelaksanaan Modul Kepimpinan Pewaris Bangsa (PKPB) 3. Pelantikan Fasilitator Modul PKPB/Kenegaraan/Modul Khas 4. Pengendalian Kursus `Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Modul PKPB dan Kenegaraan 5. Penganjuran Program Kepimpinan Pelajar

131 8.1 Pelaksanaan dan pemantauan Modul PKPB Peringkat Diploma dan Ijazah

132

133 8.2 Pemantauan pelaksanaan Modul Kepimpinan Pewaris Bangsa (PKPB)

134 8.3 Pelantikan Fasilitator Modul PKPB/Kenegaraan/Modul Khas

135 8.4 Pengendalian Kursus `Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Modul PKPB dan Kenegaraan

136 8.5 Penganjuran Program Kepimpinan Pelajar

137

VISI HAL EHWAL PELAJAR. Menjadi sebuah bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

VISI HAL EHWAL PELAJAR. Menjadi sebuah bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar. VISI HAL EHWAL PELAJAR Menjadi sebuah bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar. MISI HAL EHWAL PELAJAR Melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan keseimbangan

Lebih terperinci

700-2/1/1 Peraturan Kolej Kediaman Perkara berkaitan penyediaan, penggubalan, pindahan berkenaan peraturan kolej kediaman.

700-2/1/1 Peraturan Kolej Kediaman Perkara berkaitan penyediaan, penggubalan, pindahan berkenaan peraturan kolej kediaman. AKTIVITI SUB-AKTIVITI TRANSAKSI DESKRIPSI REKOD 700-1 DASAR DAN PERATURAN Perkara berkaitan penyediaan, penggubalan, pindahan berkenaan dasar hal ehwal pelajar. 700-1/1 Dasar Perkara berkaitan penyediaan

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pengurus Asrama N29.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pengurus Asrama N29. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENOLONG PENGURUS ASRAMA GRED N29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM KUALITI / Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Pemasaran dan Pengurusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Perancangan Korporat, Pemasaran dan Pengurusan Majlis

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) PENGURUS ASRAMA N41. : 20 Mac 2017

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) PENGURUS ASRAMA N41. : 20 Mac 2017 SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) PENGURUS ASRAMA N41 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Diluluskan Oleh Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan : 20 Mac

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

MODEL BAHARU PENANGGUHAN PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA, RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH & IJAZAH TINGGI

MODEL BAHARU PENANGGUHAN PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA, RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH & IJAZAH TINGGI MODEL BAHARU PENANGGUHAN PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA, RANCANGAN PENGAJIAN & LAMPIRAN A BIL. PERKARA IJAZAH PERTAMA RANCANGAN PENGAJIAN 1. URUS SETIA Seksyen Data dan Rekod, Jabatan Pendaftar

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan proses permohonan pelekat kenderaan UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Skop Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti permohonan pelekat kenderaan

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Makmal Sains Ukur & Geomatik yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Makmal Sains Ukur & Geomatik yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL SAINS UKUR & GEOMATIK GRED C17 FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 01/07/2016 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi. 2.1 Kelas ini ditawarkan kepada semua pelajar dan staf UPM yang dikendalikan oleh kakitangan perpustakaan dan fasilitator

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENYELIA ASRAMA - GRED N19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Staf berjawatan Pengawal Keselamatan KP11/KP14 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Staf berjawatan Pengawal Keselamatan KP11/KP14 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PEMBANTU KESELAMATAN - GRED KP19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR

RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR PUSAT ASASI UiTM HAL EHWAL AKADEMIK TEL: 03-89245383 FAKS: 03-89245371 BORANG C PUSAT ASASI RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR TARIKH TERIMA PERMOHONAN NAMA KELAB/PERSATUAN : NAMA AKTIVITI PERINGKAT

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Veterinar G19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Veterinar G19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU VETERINAR - GRED G19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N22

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. Berkebolehan mengaplikasikan prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI KERJA PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 41 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Perancangan Takwim Membantu merancang dan menyelaras takwim Jabatan/Unit

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA

MANUAL PROSEDUR KERJA BAHAGIAN HAL UiTM No. Dokumen : MPK/UiTM/HEP/IKP/A Keluaran : 02 Pindaan : 00 Tarikh : 16 Mac 2018 BAHAGIAN A: KAWALAN DOKUMEN Manual Prosedur Kerja ini disediakan untuk panduan Jabatan bagi memastikan

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Pemuliharaan S19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Pemuliharaan S19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU PEMULIHARAAN - GRED S19 - PERPUSTAKAAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Pustakawan S19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Pustakawan S19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU PUSTAKAWAN - GRED S19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

MODUL LATIHAN PENGURUSAN AKADEMIK RUHANA BINTI ESHAK UNIT PENJADUALAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

MODUL LATIHAN PENGURUSAN AKADEMIK RUHANA BINTI ESHAK UNIT PENJADUALAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK MODUL LATIHAN PENGURUSAN AKADEMIK RUHANA BINTI ESHAK UNIT PENJADUALAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK PENDAFTARAN DAN REKOD Penawaran Kursus Sistem Penasihat Akademik Pendaftaran Kursus Pelajar Rekod Beban

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN 1. Syarat kelayakan pemohon: (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau (2) Kakitangan Akademik Universiti

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PENDAFTARAN PELAJAR TAHUN SATU SVM 2019 TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN APABILA MENERIMA TAWARAN

PENDAFTARAN PELAJAR TAHUN SATU SVM 2019 TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN APABILA MENERIMA TAWARAN PELAJAR TAHUN SATU SVM 2019 TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN APABILA MENERIMA TAWARAN 1. Sila lengkapkan butiran-butiran dan maklumat yang diperlukan yang terdapat pada dokumen dan borang yang dilampirkan

Lebih terperinci

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : i) Pembantu Operasi N11, N14 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : i) Pembantu Operasi N11, N14 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Nama: HAJAH LATIFAH BINTI Nama: Dr. LEE BOON HUA MAHAMUD Jawatan: PENGARAH SEKTOR HEP Jawatan: TIMBALAN REKTOR DAN HUBUNGAN LUAR Tarikh: 02 MEI 2012

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR A. Proses Wajib dan Am OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR 1. Kawalan Dokumen Audit Dalaman Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Memastikan jumlah NCR pada Audit Dalaman berkurangan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Pustakawan Gred S19 dan ke atas yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Pustakawan Gred S19 dan ke atas yang telah disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PUSTAKAWAN GRED S29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Tetap yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan.

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Tetap yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN AKADEMIK PELAJAR PROGRAM KOD KURSUS PERINGKAT AKTIVITI (Sila Tandakan Satu Sahaja) NAMA AKTIVITI Antarabangsa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pegawai Sains C29.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pegawai Sains C29. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) 1. Bertanggungjawab mengurus pentadbiran fakulti; 2. Bertanggungjawab mengurus pembangunan dan pengurusan sumber manusia fakulti; 3. Bertanggungjawab mengurus kewangan dan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI KOKURIKULUM PELAJAR

RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI KOKURIKULUM PELAJAR UNIT KOKURIKULUM BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR TEL: 04-3822862/2842/2835/2865 FAKS: 04-3822848 RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI KOKURIKULUM PELAJAR TARIKH HANTAR PERMOHONAN KOD KOKURIKULUM NAMA AKTIVITI PERINGKAT

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR Setiap program di luar kampus mesti ada Pegawai Pengiring dari

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP)

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP) TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP) Memikul tanggungjawab melaksana aktiviti teras dan terpilih dengan 2 fungsi utama HEP iaitu menjalankan aktiviti pembangunan dan Kepimpinan pelajar serta menyediakan kemudahan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA

MANUAL PROSEDUR KERJA MPK/UiTM/HEP/UKK/2018 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Hajah Zakiah Baharudin Prof. Dato Dr. Abdullah Mohamad Said Jawatan Pengurus Asrama Kanan Timbalan Naib Canselor HEP Tandatangan Tarikh 9 April

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (Dis. 2016) Bahagian Hal Ehwal Akademik RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN KOD PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pegawai Veterinar G29

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penolong Pegawai Veterinar G29 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI Unit Kompetensi,Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pendaftar Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : JABATAN PENDAFTAR Bahagian/Seksyen/Jabatan : BAHAGIAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi . Tujuan Peperiksaan SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N4) Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kelayakan masuk ke Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir (N4) melalui

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel, perkhidmatan

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Akauntan W19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Akauntan W19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU AKAUNTAN - GRED W19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN

PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN Jika menerima tawaran anda perlu: 1. Melengkapkan Borang Pendaftaran Pelajar Baru dan Borang Maklumat Pelajar Baru. 2. Membuat Pembayaran Pendaftaran Yuran Pelajar (untuk

Lebih terperinci

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN 1 TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari untuk memungut wang Universiti. Rekod perwakilan kuasa hendaklah disimpan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD HAZELY BIN ABDUL RAHIM DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI HAL-HAL PELAJAR

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

KANDUNGAN. C1 - Latar Belakang Jabatan/Pejabat/Unit C2 - Objektif Jabatan/Pejabat/Unit C3 - Piagam Pelanggan Jabatan/Pejabat/Unit

KANDUNGAN. C1 - Latar Belakang Jabatan/Pejabat/Unit C2 - Objektif Jabatan/Pejabat/Unit C3 - Piagam Pelanggan Jabatan/Pejabat/Unit KANDUNGAN Senarai Kandungan BAHAGIAN A : BAHAGIAN B : BAHAGIAN C : Kawalan Dokumen Rekod Pindaan Latar Belakang Jabatan/Pejabat/Unit C1 - Latar Belakang Jabatan/Pejabat/Unit C2 - Objektif Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH

GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH myportfolio GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH > BAHAGIAN : < NAMA SEKOLAH > ALAMAT : < ALAMAT SEKOLAH > NO. TELEFON : < NO TEL SEKOLAH > NO. FAKS. : < NO FAKS SEKOLAH > LAMAN SESAWANG : < url sekolah

Lebih terperinci

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA FATIMAHWATI BINTI ABDUL HAMID DR SHAMSURI BIN ABDULLAH

Lebih terperinci

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 34/32 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Pelaksanaan takwim Melaksanakan takwim jabatan/unit

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN PERTAMA (JANUARI - MAC 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel, perkhidmatan

Lebih terperinci

DAFTAR KAJIAN PENILAIAN RISIKO KOLEJ KEDIAMAN, HEP

DAFTAR KAJIAN PENILAIAN RISIKO KOLEJ KEDIAMAN, HEP DAFTAR KAJIAN PENILAIAN RISIKO KOLEJ KEDIAMAN, HEP No. Rujukan Aktiviti (/Carta Alir) Risiko bakal dihadapi Kategori Impak S L Nilai (S x L) Keutamaan Tindakan yang di ambil Pemantauan & Pengukuran Penambahbaika

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N32

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N32 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N32 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. iii. Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

: 8 Jun Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Laut A19.

: 8 Jun Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Laut A19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LAUT - GRED A19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pegawai Kebudayaan (Tarian) B29

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pegawai Kebudayaan (Tarian) B29 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEGAWAI KEBUDAYAAN (TARIAN) GRED B29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Hal Ehwal Islam S19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pembantu Hal Ehwal Islam S19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM - GRED S19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29 SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PILIHAN RAYA KAMPUS 2018 / 2019

PILIHAN RAYA KAMPUS 2018 / 2019 PILIHAN RAYA KAMPUS / 2019 PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR JABATAN HAL EHWAL PELAJAR NOTIS PEMBERITAHUAN PILIHAN RAYA BORANG PENAMAAN CALON BOLEH DIDAPATI DI JHEP & Jabatan Akademik & Penasihat Akademik

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N32

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N32 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N32 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KETIGA (JULAI- SEPTEMBER 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 12/03/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P012. PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh: 12/03/2015 Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/P012 Halaman 1/8 No. Semakan 04 No. Isu 02 PROSEDUR PROGRAM LITERASI MAKLUMAT Tarikh 12/03/2015 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan persediaan dan pengendalian kelas bagi Program Literasi

Lebih terperinci