HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA TAHUN 2010 LPTK RAYON 6 IAIN WALISONGO SEMARANG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA TAHUN 2010 LPTK RAYON 6 IAIN WALISONGO SEMARANG"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN WALISONGO SEMARANG FAKULTAS TARBIYAH PANITIA SERTIFIKASI GURU (PSG) Jalan Prof. DR. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Telp , Fax Semarang HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA TAHUN 2010 LPTK RAYON 6 IAIN WALISONGO SEMARANG KABUPATEN MAGELANG GURU MAHMUDAH BA Qur'an Hadits MTSN GRABAG L ISMUN ZAENAH A.Md Aqidah Akhlak MTSN WINDUSARI MPLPG ASIJAH A.Ma Guru Kelas MI MI MUH. 2 RAMBEANAK MUNGKID MPLPG SOFIJAH A.Ma Guru Kelas MI MI MUHAMMADIYAH SIDOREJO BANDONGAN MPLPG SUPARDI A.Ma PAI SDN BUMIREJO KALIANGKRIK MPLPG MAKFUL A.Ma PAI SDN KETANGI KALIANGKRIK MPLPG SUKRIYAH BA PAI SDN KUWALUHAN SECANG MPLPG ROCHMADI A.Ma.Pd PAI SDN JOGOMULYO TEMPURAN MPLPG MUFTI AL LUTHFI A.Ma PAI SDN SUCEN SALAM L SURYASTUTI BA PAI SDN GONDOSULI 2 MUNTILAN MPLPG MAPRAH A.Ma PAI SDN BLIGO 1 NGLUWAR L AGUS SLAMET A.Ma PAI SDN MANGUNSARI 1 SAWANGAN MPLPG NGADIMAN A.Ma PAI SDN SIRAHAN 2 SALAM MPLPG SITI YASAROH BA PAI SDN KROGOWONAN SAWANGAN MPLPG MARDJUNI A.Ma.Pd PAI SDN SOMOKETRO SALAM L M. BAQIN A.Ma.Pd PAI SDN SRUMBUNG 2 SRUMBUNG L MUDJIHARTO.DP A.Ma PAI SDN AMBARTAWANG MUNGKID MPLPG ASTARIYAH A.Ma PAI SDN MRANGGEN 2 SRUMBUNG L MASKURI SUTARDJO A.Ma.Pd PAI SDN BANDONGAN 3 BANDONGAN L MAD KAMDI BA PAI SDN SUKODADI 1 BANDONGAN MPLPG DJAZIMAH A.Ma.Pd PAI SDN JUMOYO 2 SALAM MPLPG MUDJI A.Ma PAI SDN PABELAN 3 MUNGKID MPLPG ABU DARDAK A.Ma.Pd PAI SDN TUKSONGO 1 BOROBUDUR L MUHADI A.Ma PAI SDN WONOLELO 1 SAWANGAN MPLPG SAHRI A.Ma.Pd PAI SDN AMBARTAWANG 2 MUNGKID MPLPG

2 ASYARI A.Ma PAI SDN NGABEAN SECANG MPLPG DIYONO A.Ma PAI SDN SELOPROJO NGABLAK MPLPG BEDJO MUNAWIR A.Ma PAI SDN PAREMONO 4 MUNGKID MPLPG SUWARDI A.Ma PAI SDN JERUKAGUNG 4 SRUMBUNG L MUNCHORI A.Ma PAI SDN WONOLELO 4 SAWANGAN MPLPG H. MUH. DURYATI A.Ma PAI SDN PAREMONO 3 MUNGKID MPLPG ZAIDIN A.Ma PAI SDN PUCUNGREJO 2 MUNTILAN MPLPG SUNHADJI A.Ma PAI SDN TANJUNG MUNTILAN MS JUANIS A.Ma PAI SDN PANDEAN 2 NGABLAK L FUADI A.Ma PAI SDN SEDAYU 2 MUNTILAN MPLPG PONIRAN A.Ma PAI SDN SALAM 1 SALAM L Ahmad S.Pd.I Qur'an Hadits MTsN Ngablak MPLPG MADFUR A.Ma.Pd PAI SDN TAMPIR KULON 2 CANDIMULYO MPLPG IMAM CHOLIL A.Ma PAI SDN CAKRO GRABAG MPLPG BARDJO A.Ma PAI SDN BATURONO SALAM MPLPG MUSLICHAH BA PAI SDN KUWADERAN 1 KAJORAN MPLPG TATIK NURHASIMAH A.Ma PAI SDN SIDOMULYO 2 SALAMAN MPLPG ZUMARO A.Ma.Pd PAI SDN BUMIREJO 1 MUNGKID MPLPG DJUWARNO A.Ma PAI SDN SOKORINI 2 MUNTILAN MPLPG ZUMROTUN A.Ma PAI SDN TERSAN GEDE 1 SALAM MPLPG SRI AGUNG TIASASIH A.Ma PAI SDN KALEGEN 2 BANDONGAN MPLPG JURIYATUN A.Ma.Pd PAI SDN BLONDO 3 MUNGKID MPLPG CHIMTIJATUL DJAZARIJAH A.Ma PAI SDN PAGER GUNUNG NGABLAK MPLPG BADAR A.Ma PAI SDN KLOPO 1 TEGALREJO L TUKIYAH A.Ma.Pd PAI SDN TRENTEN 2 CANDIMULYO MPLPG SARMADI A.Ma.Pd PAI SDN KEMUTUK TEMPURAN MPLPG SABIL A.Ma PAI SDN MENOREH SALAMAN MPLPG MUCHLASIN A.Ma PAI SDN KEBONAGUNG TEGALREJO MPLPG MUSYAFA A.Ma PAI SDN MERTOYUDAN 1 MERTOYUDAN MPLPG MUHAMMAD HISYAM A.Ma.Pd PAI SDN BANYUWANGI 3 BANDONGAN MPLPG ROCHAMADI A.Ma PAI SDN SRIWEDARI 2 SALAMAN MPLPG ZAMARIYAH A.Ma PAI SDN GENITO WINDUSARI MPLPG MASLACHAH E.W A.Ma PAI SDN PURWODADI TEGALREJO MPLPG SITI MAKMUNAH A.Ma PAI SDN GULON 1 SALAM MPLPG AHMAD ZAHRI A.Ma.Pd PAI SDN KRAGILAN 1 PAKIS MPLPG SRI RAHAYU A.Ma.Pd PAI SDIT MUHAMADIYAH BANDONGAN MPLPG SUPRATIWI A.Ma PAI SDN PURWOSARI SALAMAN MPLPG

3 MUSBIKAH A,Ma PAI SDN GIRIKULON SECANG MPLPG Romlatun A.Ma PAI SDN Kalisalak L MUHKIDIN A.Ma.Pd PAI SDN SIDOAGUNG 3 TEMPURAN L MUCHAMAD CHAMIM A.Ma.Pd PAI SDN SIDOWANGI KAJORAN MPLPG SRI LESTARI UMI NURYANTI A.Ma PAI SDN PLOSO GEDE 1 NGLUWAR MPLPG PUDJI HARTATI A.Ma PAI SDN BANYUDONO 4 DUKUN L RUSILAH S.Pd.i Guru Kelas RA RAM NU Pasuruhan K Muchlas BA Aqidah Akhlak MTsN Ngablak MPLPG RIYANTO A.Ma PAI SDN GIRI TENGAH 2 BOROBUDUR MPLPG SRI MUJI ASRIFAH A.Ma PAI SDN BANYUBIRU 2 DUKUN MPLPG FATCHURROHMAN A.Ma.Pd PAI SDN KALEGEN 2 BANDONGAN MPLPG ZUMARO FAHRODIN BA PAI SDN SUMBER DUKUN L ROCHMAT AL MASHARI Bahasa Arab MTs Yakti Tegalrejo L ZUHRI A.Ma PAI SDN SAWITAN MUNGKID L CHOLIL A.Ma PAI SDN KALIJOSO WINDUSARI L JAMAURI A.Ma PAI SDN JOGOMULYO TEMPURAN MPLPG MUTAALIM A.Ma.Pd PAI SDN KENALAN PAKIS L MUSLIMAH A.Ma PAI SDN NGADIREJO SALAMAN L DARSONO A.Ma PAI SDN BANYUBIRU 2 DUKUN L SUBIYANDONO A.Ma PAI SDN PAYAMAN 1 SECANG L ACHMAD CHAERONI A.Ma PAI SDN GIRIMULYO WINDUSARI MPLPG RAKIMAH A.Ma.Pd PAI SDN PONDOSOKO 4 SAWANGAN MPLPG SUNARTO A.Ma.Pd PAI SDN GIRIPURNO 2 BOROBUDUR MPLPG ANWARIYAH A.Ma.Pd PAI SDN GONDOSULI 1 MUNTILAN MPLPG MUH. SOBARI A.Ma PAI SDN SIRAHAN 1 SALAM MPLPG RIFQIJATI A.Ma PAI SDN CONGKRANG MUNTILAN MPLPG M. SUHASNO A.Ma PAI SDN TANGGULREJO TEMPURAN MPLPG AMBYAH A.Ma PAI SDN TEGALSARI CANDIMULYO MPLPG ZAENAL A.Ma PAI SDN KALINEGORO 3 MUNTILAN MPLPG NURCHAMDI A.Ma.Pd PAI SDN DASEH MPLPG SUHARTIYAH A.Ma PAI SDN PAYAMAN 1 SECANG MPLPG PUDJO A.Ma PAI SDN KANIGORO 1 NGABLAK MPLPG MASUDI A.Ma PAI SDN BANYUROTO SAWANGAN MPLPG ISTIKANAH A.Ma PAI SDN MENDUT MUNGKID MPLPG MUBAROKAH A.Ma.Pd PAI SDN BAMBUSARI KAJORAN MPLPG MUDJIJANTO A.Ma PAI SDN KALISARI I TEMPURAN MPLPG SAGIMIN A.Ma.Pd PAI SDN TIRTO SALAM MPLPG

4 JAMIL A.Ma PAI SDN PETUNG 2 PAKIS MPLPG MUSBIKUN A.Ma PAI SDN KALIJOSO SECANG L ABDUL QODIR A.Ma PAI SDN WINDUSARI 2 WIINDUSAR MPLPG SUMIYAH A.Ma.Pd PAI SDN GENITO WINDUSARI MPLPG TAMSIR A.Ma PAI SDN BLONGKENG 3 NGLUWAR MPLPG SUKAEMI A.Ma.Pd PAI SDN KEMBANG KUNING 1 WINDUSARI MPLPG FATCHURIYAH A.Ma PAI SDN DANUREJO 1 MERTOYUDAN MPLPG NURHADI Pd.I PAI SDN KETUNDAN I PAKIS MPLPG SITI ROBIYAH A.Ma.Pd PAI SDN SAMBAK KAJORAN MPLPG MUNIPAH A.Ma PAI SDN JAPAN TEGALREJO MPLPG MUSTOFA BA PAI SDN PODOSOKO CANDIMULYO MPLPG WASITO A.Ma.Pd PAI SDN GUNUNGPRING 1 MUNTILAN MPLPG QODRI ABADI S.Pd.I PAI SDN GEJAGAN PAKIS L WINI PERTIMAH A.Ma PAI SDN TIRTOSARI SAWANGAN MPLPG ASMUI S.Pd.I PAI SDN LEBAK GRABAG MPLPG PARINAH A.Ma PAI SDN KRINCING SECANG L MANSUR A.Ma PAI SDN KEBONLEGI KALIANGKRIK MPLPG ROZID A.Ma PAI SDN TANJUNGANOM SALAMAN MPLPG MUHROJI A.Ma PAI SDN BLIGO 2 NGLUWAR L SITI AMINAH A.Ma PAI SDN KADILUWEH MPLPG NASOCHA A.Ma PAI SDN SIDOREJO KAJORAN MPLPG SITI SUMARLIYAH A.Ma PAI SDN MADYOCONDRO SECANG MPLPG MUSTAQIMAH A.Ma PAI SDN KARTOHARJO GRABAG MPLPG BAHRUDIN A.Ma.Pd PAI SDN TAMANAGUNG 3 MUNTILAN MPLPG MAESAROH A.Ma PAI SDN BANDONGAN MPLPG SUMIYATI A.Ma PAI SDN GIRIREJO TEMPURAN MPLPG SRI RAHAYU A.Ma.Pd PAI SDN GANDUSARI 2 BANDONGAN MPLPG SUHARNI A.Ma PAI SDN DONOROJO TEGALREJO MPLPG MUNTAMIMAH A.Ma PAI SDN GONDANGREJO IIARNDUW MPLPG IMRONAH A.Ma.Pd PAI SDN SUKODADI I BANDONGAN MPLPG SUPARIS A.Ma PAI SDN KALIBENING DUKUN MPLPG SITI MARATI A.Ma PAI SDN GONDANG MUNGKID MPLPG FADHIL MUSTHOFA A.Ma PAI SDN SEDAYU 2 MUNTILAN MPLPG KADIR FATHONI A.Ma PAI SDN SAWANGAN 1 SAWANGAN MPLPG SUBARDO A.Ma PAI SDN MADYOGONDO 3 NGABLAK L MUHADI A.Ma PAI SDN LOSARI PAKIS MPLPG WAHNI A.Ma PAI SDN NGLUWAR MPLPG

5 SLAMET ZAMZURI A.Ma.Pd PAI SDN GEJAYAN PAKIS MPLPG MAESAROH BA PAI SDN SENGI 1 DUKUN MS SARODJO A.Ma PAI SDN DAMPIT WINDUSARI MPLPG DJUKRI A.Ma PAI SDN MRANGGEN 1 SRUMBUNG MPLPG GIYANTO A.Ma PAI SDN NGABLAK SRUMBUNG MPLPG UMISUNARIN A.Ma.Pd PAI SDN TANJUNG MUNTILAN MPLPG SULASIH A.Ma PAI SDN BANDONGAN 4 BANDONGAN MPLPG UMAR A.Ma PAI SDN DEYANGAN 4 MERTOYUDAN MPLPG SUHARTI A.Ma.Pd PAI SDN BOROBUDUR I MPLPG SITI MUBAYANAH A.Ma.Pd PAI SDN SALAMKANCI 1 BANDONGAN MPLPG SISMIYATI A.Ma PAI SDN BUTUH 2 SAWANGAN MPLPG MUHTAROM A.Ma PAI SDN SECANG 2 SECANG MPLPG BUDIYANA. A.Ma.Pd PAI SDN SONOREJO CANDIMULYO MPLPG TITIN WARIYANTI A.Ma PAI SDN DAWUNG TEGALREJO MPLPG SUMIYEM A.Ma PAI SDN JAMUS 2 NGLUWAR MPLPG MUNFARIJAH A.Ma PAI SDN JAMBU TEMPUREJO TEMPURAN MPLPG SITI SATARIYAH A.Ma PAI SDN BETENG 1 SALAMAN L ROSYIDAH A.Ma PAI SDN KALIKUTO GRABAG MPLPG SITI MUNAWAROH A.Ma.Pd PAI SDN TRASAN 2 BANDONGAN L FATHONAH A.Ma PAI SDN SEDAYU 1 MUNTILAN MPLPG MAKMUNTHOHIR S.PdI PAI SDN WANUREJO BOROBUDUR L MARYAM A.Ma.Pd PAI SDN BUTUH 1 SAWANGAN MPLPG YULAIKHAH SISWIYATI A.Ma PAI SDN MANGUNSARI 1 SAWANGAN MPLPG DARYOTO A.Ma PAI SDN SUMBERARUM 1 TEMPURAN MPLPG NGATERIN A.Ma PAI SDN PAKUNDEN 3 NGLUWAR MPLPG TITIN PUDJIASTUTI A.Ma.Pd PAI SDN BOROBUDUR MPLPG SANGADATUN A.Ma PAI SDN JAMBU TEMPUREJO TEMPURAN MPLPG SITI RUMINAH A.Ma.Pd PAI SDN PERMITAN 1 BONDOWOSO MERTOYUDAN MPLPG SITI BANATI A.Ma PAI SDN KUWADERAN 2 KAJORAN MPLPG JAUHAROH SHOFUAH A.Ma PAI SDN BANYAKAN MERTOYUDAN MPLPG MUZAZIN A.Md PAI SDN TAMANAGUNG 4 MUNTILAN MPLPG MUH AMIN A.Ma PAI SDN SETAN CANDIRETNO SECANG MPLPG MUH ARIFIN A.Ma PAI SDN BALEKERTO KALIANGKRIK MPLPG HADJIR ANSORI Pd.I PAI SDN BANJARNEGORO 3 MERTOYUDAN MPLPG WA FIROTU SYA'DIYAH A.Ma.Pd PAI SDN PUCANG SECANG MPLPG MURNI A.Ma PAI SDN KEBONREJO CANDIMULYO MPLPG SASMIYAH A.Ma PAI SDN SUKOREJO MERTOYUDAN MPLPG

6 ISTIKOMAH A.Ma PAI SDN SOROYUDAN MERTOYUDAN MPLPG MAKMUN A.Ma PAI SDN WONOGIRI KAJORAN MPLPG SITI AIDJAH A.Ma.Pd PAI SDN BANDONGAN 1 BANDONGAN MPLPG NURDJANAH A.Ma.Pd PAI SDN MERTOYUDAN MPLPG NURHAYATININGSIH S.PdI PAI SDN BULUREJO MERTOYUDAN MPLPG SITI ASIYAH A.Ma PAI SDN TRASAN I BANDONGAN MPLPG SHOLICHUN S.PdI PAI SDN TINJUMOYO WINDUSARI MPLPG MAESAROH A.Ma PAI SD MUHAMMADIYAH MARGOYOSO MPLPG MUKHAMIN A.Ma PAI SDN SIDOMULYO SECANG MPLPG NURRACHMAT S.Pd.I PAI SDN KALINEGORO MERTOYUDAN MPLPG FATONIYATUN A.Ma PAI SDN JAMUS 1 NGLUWAR L DIMYATI A.Ma.Pd PAI SDN NGEPANREJO BANDONGAN MPLPG M. ROZIM A.Ma PAI SDN JATI I SAWANGAN MPLPG SITI MARYAM A.Ma.Pd PAI SDN PAKUNDEN 3 NGLUWAR L SUTRISNO A.Ma PAI SDN NGARGORETNO 2 SALAMAN MPLPG KASRODIN A.Ma PAI SDN WONOLELO 3 SAWANGAN MPLPG DALIMAN S.PdI PAI SDN BANYUDONO 1 DUKUN L SAHARI A.Ma PAI SDN SOKORINI 1 MUNTILAN MPLPG NAFSIYAH A.Ma PAI SDN RINGINANOM 2 TEMPURAN MPLPG ISMIYATUN A.Ma PAI SDN CANDIREJO 1 BOROBUDUR MPLPG SITI ALWIYAH A.Ma PAI SDN TONOBOYO 2 BANDONGAN MPLPG PITOYO A.Ma PAI SDN BANYUDONO 2 DUKUN MPLPG NURSIDI EMAWANTO A.Ma.Pd PAI SDN KEDUNGSARI BANDONGAN MPLPG UMIROTUN A.Ma.Pd PAI SDN NGLUWAR 1 NGLUWAR L ERU A.Ma PAI SDN DUKUN 2 DUKUN MPLPG DARNO A.Ma.Pd PAI SDN NGADIHARJO 2 BOROBUDUR MPLPG MISBACHUL MUNIR A.Ma PAI SD KARTIKA XII - I PANCAARGA MERTOYUDAN MPLPG CHOLIL MARWADI A.Ma PAI SDN BANYUSARI GRABAG MPLPG MUHTADIN A.MA PAI SDN PROGOWATI MUNGKID MPLPG WARINGI A.Ma PAI SA AL HUSAIN MPLPG SITI CHUSUSIJAH A.Ma PAI SDN KARANGANYAR BOROBUDUR MPLPG MUTIAH A.Ma.Pd PAI SDN RAMBEANAK 1 MUNGKID MPLPG Sri Harti A.Ma PAI SDN Pabelan MPLPG MINARNO A.Ma PAI SDN SUGIHMAS 1 GRABAG MPLPG SARBINI A.Ma PAI SDN KEMBANGLIMUS 1 BOROBUDUR MPLPG MAFTUCHATUN A.Ma PAI SDN SIDOMULYO SALAMAN MPLPG SUBADI BA PAI SDN BARISAN CANDIMULYO MPLPG

7 TUKIYONO A.Ma PAI SDN NGABLAK MPLPG MUHNAWIR Bahasa Arab MTs Ma'arif Dawung MPLPG RACHMAD A.Ma Guru Kelas MI MI Ma'arif Kanigoro MPLPG GURU DALAM JABATAN PENGAWAS MUSLIH Drs Pengawas WASPENDAIS MPLPG M. RIDWAN ROIS Drs. H Pengawas WASPENDAIS L M. AFIFUDDIN M.Si Pengawas WASPENDAIS MPLPG HANAFI Drs Pengawas WASPENDAIS MPLPG GURU PONTREN MUADALAH RIDHAHARINI KHUSMIYATI, S.Pd.I AQIDAH AKHLAQ KMI PONDIK PABELAN MPLPG AHMAD DJUNAIDY AQIDAH AKHLAQ KMI PONDIK PABELAN MPLPG Keterangan: Semarang, 31 Agustus 2010 a) Status Kelulusan Peserta adalah sebagai berikut: a.n Dekan L (Lulus); MA (Melengkapi Administrasi); MS (Melengkapi Substansi); Pembantu Dekan I/Ketua PSG MPLPG (Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru); K (Klarifikasi); D (Diskualifikasi); MP (Memenuhi Persyaratan/Lulus bagi Pola Sertifikasi Langsung) Ttd. b) Peserta berstatus K melakukan klarifikasi pada tanggal 4/09/2010; Peserta berstatus MA/MS melengkapi dokumen pada tanggal 6/09/2010 Dra. Muntholi'ah, M.Pd c) Peserta dengan skor diatas minimal kelulusan tetapi berstatus MPLPG NIP adalah peserta yang tidak memenuhi syarat minimal kelulusan sebagai berikut: - Total skor unsur A minimal 340; semua komponen unsur A tidak boleh kosong; skor komponen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (A.3) minimal Total skor unsur B minimal 300; skor penilaian atasan (B.2) minimal 35 - Total skor unsur C tidak boleh 0