KOPTNB/AGM63 3 Mac 2014

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KOPTNB/AGM63 3 Mac 2014"

Transkripsi

1 KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD 96 JALAN BANGSAR, PETI SURAT 11065, KUALA LUMPUR TEL : FAX : / 1267 KOPTNB/AGM63 3 Mac 2014 Kepada semua perwakilan 2013/2015, PER : PENCALONAN PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 63 akan diadakan pada 25 Mei 2014 (Ahad) di Bayview Hotel, Jalan Pandak Mayah 1, Pusat Bandar Kuah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman. Selaras dengan Undang-undang Kecil 33 (d), pemilihan anggota Lembaga akan diadakan semasa mesyuarat ini. 2. Perwakilan yang ingin bertanding sebagai calon Anggota Lembaga perlu memenuhi kriteria berikut: a) Undang-undang Kecil 36 dan Aturan-aturan Pemilihan Anggota Lembaga:- i) Gaji pokok bulanan tidak kurang dari RM2,000.00; ii) Mempunyai pegangan modal syer sebanyak RM1, sebelum atau pada 31hb Disember 2013; iii) Mempunyai yuran tidak kurang dari RM2,000.00; iv) Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 24 bulan; v) Seorang perwakilan yang telah dipilih semasa Mesyuarat Agung Kawasan pada tahun 2013; vi) Pencadang dan Penyokong mestilah terdiri daripada perwakilan yang telah dipilih di Mesyuarat Agung Kawasan yang telah diadakan pada tahun b) Seksyen 43 Akta Koperasi 1993 dan garis panduan (GP3) bagi pelantikan atau pelantikan semula Anggota Lembaga Koperasi dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 3. Perwakilan yang memenuhi kriteria di atas dan ingin bertanding sebagai calon Anggota Lembaga perlu melengkapkan borang-borang berikut: i) BORANG PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA 2014/2017 ii) BORANG SKM/BP Dilengkapkan dan dimajukan kepada Setiausaha Koperasi TNB; iii) BORANG SKM/TAP/KEW Dilengkapkan dan dimajukan kepada Setiausaha Koperasi TNB; iv) LAPORAN KREDIT Sila hadir ke mana-mana cawangan Bank Negara Malaysia* dengan membawa kad pengenalan bagi mendapatkan sendiri LAPORAN KREDIT daripada LINK BANK NEGARA MALAYSIA atau BNM TELELINK. Laporan ini hendaklah dimajukan kepada Setiausaha Koperasi TNB.

2 *Cawangan-cawangan Bank Negara Malaysia adalah seperti berikut:- Ibu Pejabat Bank Negara Malaysia Blok D, Jalan Dato' Onn Kuala Lumpur Bank Negara Malaysia Kuala Terengganu Jalan Sultan Mohamad Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Bank Negara Malaysia Pulau Pinang No. 27, Lebuh Light Pulau Pinang Bank Negara Malaysia Johor Bahru Jalan Bukit Timbalan Johor Bahru Johor Darul Takzim 4. Seterusnya, permohonan ini akan dimajukan untuk mendapat penentusahan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) sama ada seseorang itu memenuhi kriteria layak dan sesuai seperti yang ditentukan oleh SKM. 5. Perwakilan yang berminat untuk memohon sebagai calon Anggota Lembaga hendaklah menghubungi Cik Norsheila binti Nasir di talian /399/736 sambungan 105 atau menghantar SMS ALK NAMA <jarak> NO. PEKERJA ke atau muat turun dari laman web Koperasi di untuk mendapatkan borang-borang yang berkenaan. 6. Borang-borang asal dan Laporan Kredit hendaklah dipenuhi dengan lengkap serta teratur dan diterima oleh Setiausaha Koperasi TNB sebelum atau pada 18 Mac Yang benar, KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD Dengan Salam Koperasi Mohd Roszeli Majid Setiausaha Kehormat

3 Borang Semakan Tarikh: Setiausaha Koperasi Tenaga Nasional Berhad 96 Jalan Bangsar Kuala Lumpur Tuan, PER: PERMOHONAN PENCALONAN SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA Disertakan permohonan pencalonan sebagai Anggota Lembaga Koperasi TNB dan bersama-sama ini dilampirkan BORANG ASAL dokumen-dokumen yang telah diisi dengan lengkap untuk pengesahan pihak tuan dan dimajukan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia seperti berikut:- 1. BORANG SKM/BP Maklumat peribadi calon 2. BORANG SKM/TAP/KEW Tapisan kewangan calon 3. LAPORAN KREDIT Laporan Kredit daripada LINK Bank Negara Malaysia atau BNM TELELINK 4. BORANG PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA 2014/2017 Borang Pencalonan Anggota Lembaga daripada Koperasi TNB 5. SALINAN KAD PENGENALAN (DEPAN DAN BELAKANG) Ditandakan Untuk Kegunaan SKM Sahaja 6. SALINAN SIJIL MENGHADIRI KURSUS WAJIB ANGGOTA LEMBAGA (JIKA ADA) Anjuran Maktab Kerjasama Malaysia, ANGKASA atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia 7. 1 KEPING GAMBAR BERUKURAN PASPORT Gambar calon akan dicetak di atas kertas undi 2. Saya juga sedia maklum bahawa permohonan pencalonan saya sebagai Anggota Lembaga Koperasi Tenaga Nasional Berhad ini tertakluk kepada penentusahan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Sekian, terima kasih. Yang benar, Nama : No. Pekerja :

4 BORANG SKM/BP SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN C Akuan Calon BAHAGIAN D Lampiran I, II dan III Sila ambil maklum bahawa bahagian ini adalah untuk rujukan calon sahaja dan tidak perlu dihantar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia - Lampiran I : Keterangan Mengenai Jenis Institusi Kewangan, Jenis Akaun dan Jenis Jaminan - Lampiran II : Keterangan Mengenai Jenis Koperasi, Jenis Akaun dan Jenis Jaminan - Lampiran III : Untuk Calon yang Memohon A. Subseksyen 43(1) Akta Koperasi 1993 B. Kriteria Minimum Layak dan Sesuai untuk menjadi Anggota Lembaga Koperasi Arahan 1. BORANG SKM/BP hendaklah diisi oleh calon yang dicadangkan oleh Koperasi sebagai anggota Lembaga koperasi. 2. Maklumat dalam BORANG SKM/BP hendaklah ditulis atau ditaip dengan jelas. 3. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, kertas tambahan boleh dilampirkan. Sila tandatangan di atas semua muka surat tambahan. 4. Sila lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dan nyatakan Tiada atau Tidak Berkaitan sekiranya perkara tersebut tiada kaitan. 5. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dihantar melalui koperasi pemohon kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia di alamat seperti berikut: Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia Tingkat 10-15, Putra Place 100 Jalan Putra Kuala Lumpur (U.P. : Bahagian Statutori dan Pendaftaran)

5 BAHAGIAN A MAKLUMAT PERIBADI CALON BORANG SKM/BP Muka Surat 1/4 KOPERASI PEMOHON 1. NAMA [Encik/Puan/Lain-lain (sila nyatakan)] 2. NO. KAD PENGENALAN 1 Baru Lama 3. TARIKH LAHIR 4. ALAMAT KEDIAMAN SEKARANG 5. NOMBOR TELEFON UNTUK DIIHUBUNGI 6. KELAYAKAN AKADEMIK DAN IKHTISAS 2 Kelulusan Institusi Pengajian Negara Tahun 3 7. KETERANGAN MAJIKAN SEKARANG Nama Organisasi Jawatan Disandang Alamat No. Telefon 8. PENGALAMAN BEKERJA (Sila nyatakan jawatan terakhir yang disandang terlebih dahulu) Tanggungjawab Jawatan/Jabatan Organisasi/(Aktiviti Utama) Tempoh Utama Nota : 1 Sila sertakan salinan kad pengenalan (depan dan belakang) dengan ditandakan Untuk Kegunaan SKM Sahaja 2 Sila nyatakan kelulusan terkini terlebih dahulu 3 Merujuk kepada tahun kelayakan diperolehi Tandatangan...

6 BORANG SKM/BP Muka Surat 2/4 BAHAGIAN A (MAKLUMAT PERIBADI CALON... sambungan) 9. KEAHLIAN PENGARAH DI SYARIKAT-SYARIKAT Nama Syarikat No. Syarikat Tarikh Penubuhan Jawatan Aktiviti Utama Syarikat 10. PENYERTAAN SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI DI KOPERASI-KOPERASI LAIN Sila nyatakan nama dan nombor pendaftaran koperasi. Sekiranya anda menjadi penjamin di koperasi-koperasi ini, sila nyatakan maklumat berkaitan jaminan tersebut di butiran 14(B) Nama Koperasi No. Tarikh Jawatan Aktiviti Utama Koperasi Koperasi Pendaftaran 11. MAKLUMAT TANGGUNGAN DI INSTITUSI KEWANGAN Arahan : Sila rujuk kepada definisi yang diberi dalam Lampiran I sebelum mengisi seksyen ini A. Maklumat akaun persendirian/akaun Bersama/Akaun Perniagaan Calon Nama Peminjam No. KP/ No. Syarikat Tarikh Penubuhan Nama Institusi 1 Jenis 2 Akaun No. Akaun B. Maklumat akaun perniagaan syarikat milik keluarga No. Tarikh Nama Peminjam Nama Institusi Syarikat Penubuhan Jenis Akaun No. Akaun C. Jaminan yang diberikan kepada individu/bukan individu No. KP/ Tarikh Nama Peminjam Nama Institusi No. Syarikat Penubuhan Jenis Akaun No. Akaun 1 Sila rujuk Lampiran I untuk jenis institusi yang terlibat 2 Sila rujuk Lampiran I untuk jenis akaun yang perlu diisytiharkan Tandatangan :...

7 BORANG SKM/BP Muka Surat 3/4 BAHAGIAN A (MAKLUMAT PERIBADI CALON... sambungan) 12. MAKLUMAT TANGGUNGAN DI KOPERASI Arahan : Sila rujuk kepada definisi yang diberi dalam Lampiran II sebelum mengisi seksyen ini A. Maklumat akaun persendirian/akaun Bersama/Akaun Perniagaan Calon Nama Koperasi 1 Alamat Di mana Akaun Diselenggarakan Jenis Pinjaman 2 No. Anggota B. Maklumat mengenai Jaminan yang diberikan kepada individu-individu (Anggota) (Sila rujuk Lampiran II untuk jenis Jaminan yang perlu dilaporkan) Nama Peminjam Nama Koperasi 1 Alamat Di mana Akaun Diselenggarakan Jenis Pinjaman 2 No. Anggota 1 Sila rujuk Lampiran II untuk jenis koperasi yang terlibat 2 Sila rujuk Lampiran II untuk jenis akaun yang perlu diisytiharkan Tandatangan :...

8 BAHAGIAN B AKUAN BERKANUN CALON BORANG SKM/BP Muka Surat 4/4 13. AKUAN BERKANUN CALON Sebelum menandatangani akuan di bawah, calon adalah dinasihatkan supaya membaca Lampiran III yang menerangkan mengenai akuan yang perlu dibuat. Saya... (nama calon)... (No. K/P) dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa: (a) (b) (c) (d) (e) Saya tidak dianggap tidak layak menurut subseksyen 43(1) Akta Koperasi Saya tidak dianggap sebagai seorang bankrap dan tiada sebarang tindakan kebankrapan sedang diambil terhadap saya. Saya tidak pernah menghadapi sebarang tindakan atas suatu kesalahan berikut: (i) rasuah di bawah Akta Rasuah 1997; dan (ii) jenayah di bawah Jadual 1 dan 2, Akta Pendaftaran Penjenayah-Penjenayah dan Orang-Orang Tak Diingini Saya memenuhi kriteria minimum layak dan sesuai untuk dilantik sebagai anggota Lembaga koperasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Garis Panduan bagi Pelantikan atau Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi. Semua maklumat yang diberikan dalam borang SKM/BP ini adalah benar, betul dan lengkap. DAN SAYA MENGAKUI DENGAN SESUNGGUH DAN SEBENARNYA MEMBUAT AKUAN INI DENGAN KEPERCAYAAN BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DIKEMUKAKAN DALAM BORANG INI ADALAH BENAR DAN LENGKAP, SERTA MENURUT AKTA BERKANUN DIPERBUAT DAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA DIAKUI OLEH YANG TERSEBUT NAMANYA DI ATAS IAITU... DI... DI NEGERI... PADA... HARIBULAN..., TAHUN... DI HADAPAN SAYA,... (TANDATANGAN HAKIM MAHKAMAH SESYEN, MAJISTRET ATAU PESURUHJAYA SUMPAH) BAHAGIAN C KEBENARAN CALON UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT 14. KEBENARAN Menurut subseksyen 99(1)(a) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989, subseksyen 120(1)(c) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 dan subseksyen 34(3)(a) Akta Bank Islam 1983, saya dengan ini memberi kebenaran kepada Institusi-institusi Berlesen, Institusi-institusi Kewangan Pembangunan dan Bank-bank Islam, di mana akaun atau liabiliti saya disenggarakan, untuk mendedahkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebarang maklumat berkaitan akaun dan liabiliti saya bagi tujuan memproses permohonan ini. Tandatangan:... Tarikh:... Nama Penuh:...

9 BORANG SKM/BP BAHAGIAN D LAMPIRAN I Nota: Lampiran I, II dan III yang disertakan adalah untuk rujukan calon sahaja. Sila ceraikan dan simpan Bahagian ini sebelum menghantar Borang SKM/BP kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia HENDAKLAH DIBACA BERSAMA-SAMA DENGAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN BAGI BUTIRAN 11 BORANG SKM/BP Definisi 1. Jenis Institusi Institusi-institusi Berlesen merujuk kepada Bank-bank Perdagangan, Syarikat-syarikat Kewangan, Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan (BAFINs), Bank-bank Saudagar, Syarikat-syarikat Diskaun dan Broker-broker Wang yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 dan institusi-institusi dilesenkan di bawah Akta Bank Islam Institusi-institusi yang Ditetapkan merujuk kepada institusi-institusi yang dikawal selia di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 termasuk Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad, Export-Import Bank Malaysia Berhad, Malaysia Export Credit Insurance Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional, Bank Pertanian Malaysia Berhad dan lain-lain institusi-institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan. 2. Tanggungan Kewangan Merujuk kepada semua akaun persendirian/bersama/akaun perniagaan (tidak termasuk akaun tabungan dan akaun simpanan tetap), liabiliti, akaun syarikat milik keluarga dan peruntukan bagi jaminan di dalam institusi-institusi di atas: (a) Akaun Persendirian/ Bersama/ Akaun Perniagaan Merujuk kepada liabiliti seperti Pinjaman Tetap, Pinjaman Perumahan, Pinjaman Kenderaan, Overdraf, Akaun Semasa dengan Kemudahan Overdraf, Kad Kredit, Kad Caj, Butiran Luar Kunci Kira-kira dan lain-lain liabiliti di mana Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hutang peminjam. Liabiliti ke atas Kad Kredit dan Kad Caj adalah termasuk pemegang kad tambahan. (b) Akaun Syarikat Milik Keluarga Merujuk kepada liabiliti seperti Pinjaman Tetap, Pinjaman Penyambung (Bridging Loan), Pinjaman Kenderaan/ Sewa Beli, Overdraft, Akaun Semasa dengan Kemudahan Overdraf, Kad Kredit, Kad Caj, Butiran Luar Kunci Kira-kira dan lain-lain liabiliti oleh syarikat milik keluarga di mana Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya (termasuk menjadi penjamin) ke atas hutang peminjam. Liabiliti ke atas Kad Kredit dan Kad Caj adalah termasuk pemegang kad tambahan. 3. Jenis Jaminan Jaminan adalah termasuk jaminan peribadi atau jaminan korporat, jaminan kewangan atau bukan kewangan, tanggung rugi (indemnity), aku janji atau tanggungan-tanggungan lain obligasi di mana Calon bertanggungjawab sepenuhnya dalam apa-apa keadaan ke atas hutang-hutang syarikat/ perniagaan/ perkongsian/ peminjam. 4. Syarikat Milik Keluarga Syarikat Milik Keluarga bermaksud syarikat di mana: (a) Calon; (b) Suami/ Isteri Calon; atau (c) Anak Calon, memegang, atau mana-mana dua atau lebih seorang yang tersebut di atas, memegang, secara bersama-sama atau sendirian, melebihi lima puluh peratus kepentingan saham-saham syarikat berkenaan.

10 BORANG SKM/BP BAHAGIAN D LAMPIRAN II Nota: Lampiran I, II dan III yang disertakan adalah untuk rujukan calon sahaja. Sila ceraikan dan simpan Bahagian ini sebelum menghantar Borang SKM/BP kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia HENDAKLAH DIBACA BERSAMA-SAMA DENGAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN BAGI BUTIRAN 12 BORANG SKM/BP Definisi 1. Jenis Koperasi Koperasi merujuk kepada koperasi yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi Jenis Akaun Pinjaman di Koperasi Merujuk kepada semua akaun pinjaman, liabiliti dan peruntukan bagi jaminan di dalam koperasi-koperasi di atas. Ini termasuk pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pajak gadai, pinjaman pelajaran, pinjaman pengguna dan liabiliti-liabiliti lain di mana pemohon bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hutang peminjam. 3. Jenis Jaminan Jaminan adalah termasuk jaminan peribadi atau jaminan kewangan atau bukan kewangan, tanggung rugi (indemnity), aku janji atau tanggungantanggungan lain di mana calon bertanggungjawab sepenuhnya dalam apaapa keadaan ke atas hutang-hutang peminjam.

11 BORANG SKM/BP BAHAGIAN D LAMPIRAN III Untuk Calon Anggota Lembaga Koperasi Lampiran ini merupakan sebahagian daripada butiran 13 borang ini A. Subseksyen 43(1) Akta Koperasi 1993 Subseksyen 43(1) memperuntukkan bahawa: Tiada seorang pun layak dilantik menjadi anggota Lembaga atau kekal sebagai seorang anggota Lembaga koperasi jika dia telah: (i) (ii) disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Akta ini; atau Dipecat sebagai pegawai sesuatu koperasi. B. Kriteria Minimum Layak dan Sesuai sebagai Anggota Lembaga Koperasi (i) Anggota Lembaga koperasi hendaklah seorang yang berkebolehan memandangkan mereka diamanahkan oleh anggota untuk memastikan pengurusan aktiviti koperasi berjalan dengan berkesan dan mantap. Mereka mestilah sekurang-kurangnya mempunyai kemahiran, pengalaman dan kompeten bagi membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. (ii) Dalam menentukan sama ada seseorang individu itu adalah layak dan sesuai untuk dilantik menjadi anggota Lembaga koperasi, pertimbangan perlu diberi terhadap perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) kejujuran, ketekunan, kompeten dan waras; reputasi, tingkah laku dan integriti; tidak melanggar mana-mana peruntukan yang dibuat oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis; (d) tidak didakwa atau melakukan kesalahan di bawah Jadual 1 dan 2, Akta Pendaftaran Penjenayah-Penjenayah dan Orang-Orang Tak Diingini; dan (e) bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan.

12 SULIT BORANG SKM/TAP/KEW Muka Surat 1/2 TAPISAN KEWANGAN Liabiliti Pemohon dengan Koperasi-koperasi Arahan kepada Pemohon 1. BORANG SKM/TAP/KEW disediakan bagi pemohon yang telah dicalonkan sebagai anggota Lembaga oleh koperasi untuk mengarahkan koperasikoperasi 1 mengendalikan tapisan kewangan ke atas akaun-akaun dan liabiliti-liabiliti pemohon. 2. Pemohon perlu memastikan bahawa maklumat yang terdapat dalam Bahagian A BORANG SKM/TAP/KEW adalah yang berkaitan dengan akaunakaun dan liabiliti-liabiliti yang diselenggarakan di sebuah koperasi sahaja. 3. Pemohon perlu membuat salinan borang ini sekiranya melibatkan lebih daripada satu koperasi. Setelah Bahagian A BORANG SKM/TAP/KEW dilengkapkan, pemohon dikehendaki menghantar terus borang tersebut kepada koperasi di mana akaun atau kemudahan kredit diperoleh untuk tindakan selanjutnya. 4. Apabila menerima Borang SKM/TAP/KEW yang telah diisi dengan lengkap daripada koperasi, pemohon hendaklah memajukan borang tersebut kepada koperasi untuk dihantar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Arahan kepada Koperasi-koperasi apabila Menerima BORANG SKM/TAP/KEW daripada Pemohon Apabila menerima BORANG SKM/TAP/KEW, koperasi dikehendaki melengkapkan proses tapisan kewangan dengan memberi komen-komen di Bahagian B dan seterusnya mengembalikan borang yang telah dilengkapkan sepenuhnya kepada pemohon untuk tindakan selanjutnya. Nota : 1 Koperasi merujuk kepada koperasi yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993.

13 BORANG SKM/TAP/KEW Muka Surat 2/2 A. LIABILITI PEMOHON UNTUK DIISI OLEH PEMOHON 1. NAMA PEMOHON 2. NO. KAD PENGENALAN Baru : Lama : 3. MAKLUMAT KEWANGAN (Sila isikan satu borang bagi setiap institusi) Koperasi Alamat Cawangan Jenis Akaun/Liabiliti No. Akaun Jumlah Pinjaman Baki Pinjaman 4. TANDATANGAN 5. TARIKH B. KOMEN BERKAITAN PENYENGGARAAN AKAUN-AKAUN - UNTUK DIISI OLEH KOPERASI YANG MEMBERI KEMUDAHAN KREDIT/PINJAMAN 1. Sila nyatakan sama ada akaun disenggarakan dengan baik atau sebaliknya. Jika akaun tidak disenggarakan dengan baik, sila beri maklumat lanjut termasuk jumlah dan bulan yang tertunggak, status tindakan undang-undang yang telah dan sedang diambil (jika ada) dan status akaun iaitu berbayar atau tidak berbayar 2. TANDATANGAN 3. NAMA 4. JAWATAN 5. NO. TELEFON (Pejabat) 6. TARIKH/COP RASMI

14 96 JALAN BANGSAR, PETI SURAT 11065, KUALA LUMPUR TEL : FAX : / 1267 Saya... (nama seperti di dalam Kad Pengenalan) dengan ini bersetuju untuk bertanding sebagai Anggota Lembaga di Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 63 yang akan diadakan di Bayview Hotel, Pulau Langkawi pada 25 Mei 2014 dan sekiranya terpilih sebagai Anggota Lembaga, saya dengan sukarela sedia berkhidmat dengan berhemat selaras dengan Undang-undang Kecil 46. Saya juga dengan ini, mengesahkan bahawa saya memenuhi segala syaratsyarat yang terkandung di dalam Garis Panduan bagi Pelantikan Anggota Lembaga Koperasi dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Undang-undang Kecil 36 dan Aturan-aturan Pemilihan Anggota Lembaga. Tandatangan Calon :... Nama :... (seperti di dalam Kad Pengenalan) No. Pekerja :... No. Anggota :... No. K/P :... Alamat Pejabat :... Jawatan :...Tel. Pejabat :... Alamat Rumah :... Alamat ... No. H/P:... Tandatangan Pencadang :... Nama :... No. Pekerja :... No. Anggota :... No. K/P :... Alamat Pejabat :... No. H/P:... Tandatangan Penyokong :... Nama :... No. Pekerja :... No. Anggota :... No. K/P :... Alamat Pejabat :... No. H/P:... BORANG PENCALONAN HANYA DITERIMA MELALUI BORANG ASAL PENCALONAN DAN HENDAKLAH SAMPAI KEPADA SETIAUSAHA KOPERASI TNB SEBELUM ATAU PADA 18 MAC BORANG PENCALONAN DIHANTAR MELALUI FAX DAN EMEL TIDAK DITERIMA OLEH KOPERASI TNB. CALON ANGGOTA LEMBAGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) DAN KOPERASI TNB DARI SEMASA KE SEMASA.

15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) untuk menggariskan etika dan larangan yang wajib dipatuhi oleh calon anggota Lembaga sesuatu koperasi. LATAR BELAKANG 2. Seksyen 42 Akta memperuntukkan bahawa sesebuah koperasi hendaklah mempunyai suatu Lembaga yang terdiri daripada tidak kurang daripada enam orang dan tidak lebih daripada lima belas orang anggota yang dilantik dengan sewajarnya pada mesyuarat agung tahunan sesuatu koperasi. 3. Lembaga mempunyai peranan penting dalam memastikan dasar dan amalan koperasi dikendalikan dengan berkesan serta memahami tanggungjawabnya terhadap anggota. Lembaga bertanggungjawab sepenuhnya 1

16 terhadap perjalanan koperasi di samping memastikan nilai dan kepentingan anggotanya terpelihara. 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Lembaga hendaklah berhemat dalam mentadbir dan mengurus koperasi dengan berlandaskan peruntukan Akta, Peraturan-Peraturan Koperasi, perintah, garis panduan, undang-undang kecil dan keputusan mesyuarat agung koperasi. 5. Dalam senario masa kini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Suruhanjaya) mendapati wujudnya salah laku serta penyelewengan yang boleh membawa kepada pemilihan Anggota Lembaga Koperasi (ALK) yang tidak berkualiti dan seterusnya memudaratkan koperasi seperti penyelewengan dalam bentuk politik wang atau kempen yang tidak harmoni. 6. Sehubungan ini, garis panduan ini dikeluarkan bagi memberi panduan kepada koperasi dalam memastikan pemilihan ALK dilaksanakan secara beretika. 7. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung. BAHAGIAN B : ETIKA CALON 8. Nilai-nilai etika yang perlu ada pada seseorang calon hendaklah seperti berikut: (a) kejujuran; (b) keterbukaan; 2

17 (c) ketelusan; (d) kebertanggungjawaban; dan (e) keprihatinan. dalam melaksanakan tugas untuk membangunkan koperasi. 9. Seseorang calon yang dipilih hendaklah memahami dan menghayati konsep dan prinsip koperasi supaya dapat mencerminkan integriti yang kukuh bagi sesebuah koperasi. Salah Laku Dan Larangan Kepada Calon 10. Berdasarkan kepada nilai-nilai yang telah dinyatakan di para 8, seseorang calon yang bertanding adalah dilarang sama sekali daripada membuat apa-apa tindakan salah laku yang boleh mencemar proses pemilihan calon ALK. Tindakan berkenaan antara lain termasuklah seperti berikut (a) Rasuah (i) Menyalahgunakan apa jua kuasa secara langsung atau tidak langsung dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain bagi pihaknya dengan tujuan mendorong atau memaksa orang itu mengundi atau tidak mengundi manamana orang dalam mana-mana pencalonan bagi pihaknya sendiri atau bagi pihak lain, termasuklah menggunakan kedudukan atau kuasanya secara salah bagi mendapat undi. 3

18 (ii) Memberi, meminjam, meminta atau bersetuju untuk memberi atau meminjam atau meminta, atau berjanji akan mendapatkan atau akan berusaha untuk mendapatkan, apa-apa wang atau balasan bernilai untuk seseorang anggota atau untuk seseorang yang lain, dengan tujuan mendorong seseorang anggota supaya mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana pencalonan bagi pihak dirinya sendiri atau bagi pihak lain. (iii) Memberi atau menerima atau membenarkan anggota keluarganya atau mana-mana orang untuk memberi atau menerima bagi pihaknya, secara langsung atau tidak langsung, kepada atau daripada mana-mana anggota koperasi yang lain apa-apa jua hadiah, benda atau faedah samada secara zahir atau sebaliknya bagi mendorong seseorang anggota supaya mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana pencalonan bagi pihaknya sendiri atau pihak lain. (b) Menggunakan Kekerasan Mengguna kekerasan atau ugutan mengguna atau mengancam untuk mengguna apa-apa jua bentuk kekerasan samada secara fizikal atau bukan fizikal, paksaan, ugutan atau halangan secara langsung atau tidak langsung, dengan sendirinya atau melalui seseorang lain bagi pihaknya, dengan tujuan untuk membawa atau mengakibatkan kecacatan, kerosakan atau kerugian ke atas manamana orang bagi mendorong atau memaksa mana-mana anggota koperasi atau keluarga agar mengundi atau tidak mengundi manamana anggota koperasi lain dalam mana-mana pencalonan. 4

19 (c) Penggunaan Media Cetak dan Elektronik Penerbitan dan penggunaan media massa, elektronik atau internet, menerbit, menyiar atau menulis apa-apa risalah, majalah, makalah, buku atau lain-lain karya secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai unsur-unsur menyokong, menfitnah, mencela, mengkeji atau mengandungi kenyataan palsu terhadap mana-mana anggota koperasi yang disiarkan melalui media massa, elektronik atau internet dengan tujuan untuk mengelirukan seseorang berkenaan anggota yang lain, mempengaruhi atau mendapat undi atau sokongan bagi pihaknya atau orang lain dalam mana-mana pencalonan. (d) Kenyataan Palsu Mana-mana calon yang mengeluarkan sesuatu kenyataan palsu atau memburukkan reputasi seseorang calon lain dengan ini telah melakukan suatu perbuatan yang boleh mengakibatkan calon tersebut diambil tindakan disiplin. (e) Ejen, Pelobi, Pengurus Kempen atau Perayu Undi Calon samada bagi pihaknya sendiri atau melalui ejen, pelobi, pengurus kempen atau perayu undi dilarang daripada berkempen secara provokatif yang boleh mewujudkan suasana tidak harmoni dalam koperasi. 5

20 (f) Majlis dan Pertemuan Kecuali semasa mesyuarat agung tahunan, pertemuan atau majlis yang dianjurkan oleh koperasi berkenaan, calon atau ejen, pelobi, pengurus kempen atau perayu undi bagi pihak dirinya, dilarang dalam tempoh pemilihan, menganjurkan, samada secara langsung atau tidak langsung, sebarang perhimpunan, pertemuan jamuan, kursus, lawatan atau apa-apa majlis yang membabitkan anggotaanggota bagi mendorong seseorang anggota supaya mengundi atau tidak mengundi calon berkenaan. (g) Derma atau Bantuan (i) Calon dilarang, samada secara langsung atau tidak langsung, memberi sebarang bentuk derma, bantuan atau peruntukan atas kapasiti persendirian atau melalui orang lain dengan tujuan untuk mendapat undi atau sokongan atau mempengaruhi anggota-anggota di dalam mana-mana pencalonan bagi pihak dirinya sendiri atau bagi pihak calon lain. (ii) Mana-mana calon yang ingin memberi derma atau sebarang bentuk pemberian lain hendaklah disalurkan menerusi koperasi. 6

21 (h) Pernyataan Akhbar atau Awam Calon dilarang membuat apa-apa pernyataan akhbar atau awam secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara sekalipun dan/atau menyebarkan pernyataan akhbar atau awam berhubungan dengan apa-apa dasar atau keputusan yang telah dibuat oleh koperasi termasuk keputusan disiplin koperasi yang boleh merosakkan imej dan keluhuran keputusan koperasi. (i) Calon Yang Masih Menjawat Jawatan Dalam Koperasi Calon yang masih menjawat jawatan dalam koperasi adalah dilarang daripada menyalahgunakan apa jua kuasa atau apa-apa yang bersamaan dengannya yang ada pada mereka bagi tujuan persendirian di dalam menjalankan pentadbiran koperasi dan hendaklah sentiasa menjalankan dasar-dasar koperasi. (j) Tingkah Laku Sewaktu Menjalankan Mesyuarat Agung Kawasan Calon yang ditugaskan menjalankan mesyuarat agung kawasan, adalah dilarang daripada menyalahgunakan apa jua kuasa atau apa-apa yang bersamaan dengannya yang ada pada mereka dengan tujuan bagi manfaat pihak sendiri atau bagi pihak lain dan hendaklah sentiasa menjalankan dasar-dasar koperasi dan mengikut arahan-arahan Lembaga. 7

22 BAHAGIAN C : PELANGGARAN ETIKA 11. Seseorang anggota boleh mengemukakan aduan serta-merta dan tidak lewat daripada tujuh hari daripada kesalahan itu berlaku kepada Jawatankuasa Disiplin (Jawatankuasa) mengenai mana-mana calon yang melanggar etika di sepanjang tempoh tarikh penamaan calon hingga hari pengundian. Aduan hendaklah dikemukakan berserta bukti yang kukuh iaitu: (a) laporan polis; (b) rakaman suara; (c) rakaman video; (d) laporan perubatan; (e) gambar; atau (f) dokumen seperti salinan cek, tiket penerbangan, baucer, resit atau invois. 12. Urusan yang melibatkan pelanggaran etika calon hendaklah dikendalikan oleh Jawatankuasa Disiplin yang dibentuk oleh Lembaga. 8

23 Jawatankuasa Disiplin 13. Lembaga hendaklah menetapkan komposisi Jawatankuasa dan menentukan bidang tugas mereka. Jawatankuasa bolehlah terdiri daripada pegawai atau mana-mana orang yang dilantik oleh Lembaga yang tidak terlibat dalam membuat aduan atau siasatan atau yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan pengadu. Sekurang-kurangnya seorang daripada Jawatankuasa hendaklah mempunyai pengalaman dalam bidang perundangan. 14. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada mana-mana anggota Lembaga. Pengerusi dalam semua hal adalah tertakluk kepada penyeliaan dan arahan Jawatankuasa dan hendaklah (a) melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa; (b) menjalankan mana-mana tugas Jawatankuasa yang diwakilkan kepadanya oleh Jawatankuasa; (c) menandatangani bagi pihak Jawatankuasa segala notis, pengumuman dan sebarang dokumen yang dikeluarkan atas nama dan bagi pihak Jawatankuasa; dan (d) mempunyai kuasa dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. 15. Jawatankuasa mempunyai tanggungjawab seperti berikut: (a) memastikan perkara-perkara berkaitan dengan disiplin calon dalam tempoh pencalonan sehingga hari pengundian mengikut kehendak perundangan koperasi; 9

24 (b) menerima, mengkaji, mendengar dan memutuskan aduan-aduan terhadap calon; dan (c) mewakilkan apa-apa tanggungjawab dan tugasnya kepada manamana orang yang difikirkan perlu tertakluk kepada terma dan syarat atau sekatan yang ditentukan. Keputusan Aduan 16. Jawatankuasa hendaklah memaklumkan keputusan terhadap aduan yang diterima dalam tempoh tidak lewat empat belas hari dari tarikh aduan diterima dengan mengambil kira faktor keadilan semulajadi (natural justice). 17. Sekiranya calon ALK didapati bersalah sebelum mesyuarat agung, calon berkenaan hendaklah dihalang daripada bertanding. 18. Sekiranya mana-mana calon didapati terlibat dalam kes disiplin dan masih belum diberi keputusan oleh Jawatankuasa, maka dia boleh terus bertanding serta memegang jawatan sebagai ALK. Jika calon ALK didapati bersalah setelah dipilih menjadi ALK, calon hendaklah mengosongkan jawatannya dan kekosongan jawatan hendaklah diisi mengikut undang-undang kecil koperasi. 19. Jika ada calon ALK yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dibuat menurut para 16, maka calon berkenaan boleh mengemukakan rayuan kepada Jawatankuasa. Sekiranya keputusan rayuan tidak diterima sebelum MAT maka calon tersebut dibenarkan bertanding. 10

25 PEMAKAIAN DAN TARIKH KUAT KUASA 20. Semua koperasi dikehendaki mematuhi peruntukan di bawah Akta, Peraturan-Peraturan, perintah dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa. 21. Garis panduan ini dikuatkuasakan pemakaiannya mulai tarikh ia dikeluarkan. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA 1 MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN (DATO MANGSOR BIN SAAD) Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia Tarikh : Peneraju Kecemerlangan Koperasi 11

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN STATUTORI DAN PENDAFTARAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA KANDUNGAN BORANG-BORANG

Lebih terperinci

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta)

Lebih terperinci

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN

Lebih terperinci

KOPTNB/AGM62 16 April a) Undang-undang Kecil 36 dan Aturan-aturan Pemilihan Anggota Lembaga:-

KOPTNB/AGM62 16 April a) Undang-undang Kecil 36 dan Aturan-aturan Pemilihan Anggota Lembaga:- KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD 96 JALAN BANGSAR, PETI SURAT 11065, 50734 KUALA LUMPUR TEL : 03-2282 4660 FAX : 03-2282 7680/ 1267 KOPTNB/AGM62 16 April 2013 Kepada semua perwakilan 2013/2015, PER : PENCALONAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP3 : GARIS PANDUAN BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993. Ia bertujuan

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

PROSES PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI. 1. Urusan pemilihan calon anggota Lembaga koperasi hendaklah dikendalikan oleh:

PROSES PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI. 1. Urusan pemilihan calon anggota Lembaga koperasi hendaklah dikendalikan oleh: LAMPIRAN 1 PROSES PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI Urusan Pencalonan 1. Urusan pemilihan calon anggota Lembaga koperasi hendaklah dikendalikan oleh: Jawatankuasa Pencalonan (Jawatankuasa) yang dibentuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan untuk memperjelaskan lagi peruntukan yang terdapat

Lebih terperinci

SENARAI BORANG-BORANG UNTUK DIHANTAR KEPADA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)

SENARAI BORANG-BORANG UNTUK DIHANTAR KEPADA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) LAMPIRAN I SENARAI BORANG-BORANG UNTUK DIHANTAR KEPADA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) Bil. 1 SKM/BP Borang Dilengkapkan Oleh Koperasi yang Calon ALK Memohon Maklumat Peribadi Calon ALK 2 SKM/TAP/KEW

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA:. NO. RUJUKAN PINJAMAN:. SURAT JAWAPAN MENERIMA ATAU MENOLAK TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG (BPIPT 1) SURAT PENGAKUAN DAN MAKLUMAT DIRI PENJAMIN PERTAMA SERTA

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN 1. Borang Permohonan

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. persaraan yang mana terdahulu. Kontrak 11. Pekerja yang mendapat kemudahan hendaklah menandatangani perjanjian dengan Koperasi untuk berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun bagi setiap satu (1) tahun

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP4: GARIS PANDUAN PELANTIKAN DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah subseksyen 86B(1) Akta Koperasi 1993 untuk

Lebih terperinci

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. COP TERIMA DISINI PERKARA SEMAKAN ANGGOTA SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI

Lebih terperinci

Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Bagaimana saya dapat menghubungi BNMTELELINK dan BNMLINK?

Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Bagaimana saya dapat menghubungi BNMTELELINK dan BNMLINK? 17 Halaman Hubungi institusi anda terlebih dahulu 1 andungan Mendapatkan bantuan daripada BPK Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia Bagaimana saya dapat menghubungi

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

Hubungi institusi anda terlebih dahulu. Mendapatkan bantuan daripada BPK. Bagaimana saya dapat menghubungi BPK?

Hubungi institusi anda terlebih dahulu. Mendapatkan bantuan daripada BPK. Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Kandungan 1 2 3 4 5 6 7 Hubungi institusi anda terlebih dahulu Mendapatkan bantuan daripada BPK Bagaimana saya dapat menghubungi BPK? Membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia Bagaimana saya dapat menghubungi

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (35) 30 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 35/2008 LARANGAN MEMINJAM WANG DAN BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Pekeliling ini

Lebih terperinci

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN KOPERASI KAKITANGAN KERAJAAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN TERENGGANU (KOKANUN) BERHAD TINGKAT 1, NO. 1-3, WISMA ARMON, JALAN KAMARUDDIN, 20400 KUALA TERENGGANU TEL: 09-623 3308 / 623 3072 FAX: 09-623 9285

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR Tel : 03-2282 4660 / 4399 / 4736 Fax : 03-2282 7680 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4.

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008 Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 susunan fasal Bah a g i a n I Permulaan Fasal 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP5: GARIS PANDUAN MEWAJIBKAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI DAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN KOPERASI MENGHADIRI KURSUS TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Antiberita Tidak Benar 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 803 AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta 803 Tarikh Perkenan Diraja...... 9 April 2018 Tarikh penyiaran dalam Warta... 11

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN

BAHAGIAN I PERMULAAN BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Koperasi 1993. (2) Akta ini mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN 1. POTONGAN GAJI BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA ( BPA ) a) Anggota mesti mempunyai kemudahan potongan gaji melalui BPA b) Jumlah potongan

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:.

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PEMBUKAAN OFF JALAN IPOH PERSEKOLAHAN Tarikh : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) sebagai panduan kepada

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya modal yuran sebanyak RM180.00 2. POTONGAN GAJI

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1478 AKTA suruhanjaya syarikat malaysia (Pindaan) 2015 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1478 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Disember

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja.

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja. PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPTB / TEKS1M Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS SEPENUH MASA

BORANG PERMOHONAN KURSUS SEPENUH MASA PANDUAN: BORANG PERMOHONAN KURSUS SEPENUH MASA Borang ini perlu diisi dengan HURUF BESAR kecuali ruangan emel. MAKLUMAT PELATIH Nama Penuh No. Kad Pengenalan - - Tarikh Lahir / / Jantina Lelaki Perempuan

Lebih terperinci

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 4 CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Penthouse Bangunan Ming Jalan Bukit Nanas 50250 Kuala Lumpur Tel : 1300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP16 : GARIS PANDUAN PELABURAN WANG KOPERASI DI BAWAH SEKSYEN 54 AKTA KOPERASI 1993 BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON NO: / KOPERASI NEW STRAITS TIMES PRESS (MALAYSIA) BERHAD (No Pendaftaran : 4369) 31, Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur, No. Tel : 03-22824647, 1-300-6787 samb 7696 No Faks

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Pengenalan Piagam Perkhidmatan Pelanggan menyatakan keazaman kami untuk menyediakan satu tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Ianya menggariskan

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT JUALAN

SYARAT-SYARAT JUALAN SYARAT-SYARAT JUALAN 1. i. Penawar yang berminat untuk membuat tawaran pada hari lelongan hendaklah hadir sendiri ke Mahkamah. Penawar hanya boleh diwakili oleh ejen hartanah yang berlesen atau ahli keluarga

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil BSN MyAuto. Sila

Lebih terperinci

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP (Didaftarkan Tahun 1923) PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP BORANG YANG PERLU DIISI :- 1) BORANG KOSWIP 1 (BK 1/09) - PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA -DILENGKAPI SEPENUHNYA 2) BORANG BPA 1/79 - DILENGKAPI SEPENUHNYA

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU MELAYU SELANGOR BERHAD (KOPSGMS) Tingkat 6, Wisma SGMS, Jalan Chow Kit, 50350 Kuala Lumpur (Pendaftaran No 2231) Tel 03-40418857 / 03-40424211 Fax 03-40432336 Web www.kopsgms.com

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL 1. Nama Penuh Web: www.kopsgms.com BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL BUTIRAN PEMOHON/ANGGOTA Email: kopsgms2010@yahoo.com 2. No. K/P (Baru): (Lama): 3. No. Anggota 4. Tarikh Lahir 5. Jantina

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada:

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Skim Sewa Beli Pemilik Bas Sekolah Baru 1Malaysia di Bank Simpanan Nasional. BANK SIMPANAN NASIONAL

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 80 AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Tentang borang ini Borang Mandat Bank Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Borang ini: merupakan bahagian penting proses kami berhubung dengan produk-produk dan

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

DIMENSIKOOP PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI. Norhazilina Abdul Halim Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur

DIMENSIKOOP PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI. Norhazilina Abdul Halim Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI Norhazilina Abdul Halim hazilina@mkm.edu.my Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur 8 BIL. 53 2017 Pengenalan Gerakan koperasi terus menunjukkan pertumbuhan yang positif

Lebih terperinci

1.0 PENGENALAN 2.0 PIHAK YANG BOLEH MEMOHON

1.0 PENGENALAN 2.0 PIHAK YANG BOLEH MEMOHON GARIS PANDUAN PERMOHONAN LESEN PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN BAGI SISA PEPEJAL ISI RUMAH, SISA PEPEJAL AWAM, SISA PEPEJAL KEINSTITUSIAN AWAM DAN SISA PEPEJAL YANG SERUPA DENGAN SISA

Lebih terperinci

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut:

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut: PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menyediakann kemudahan biasiswa kepada pekerja dan orang awam yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian sepenuh

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Ruj. Kami : 20684/135 (/? ) r it W November 2010

Ruj. Kami : 20684/135 (/? ) r it W November 2010 SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, TINGKAT 19, BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, 40503 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. 1* Tel : 03-5514 2134 (Terus) 03-5544 7043 03-5544 7045

Lebih terperinci