SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A. [2 markah]

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A. [2 markah]"

Transkripsi

1 SULIT 2 45/1 BAHAGIAN A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. 1 (a) Firman Allah S.W.T: ( سورة ا.عراف : ) Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah S.W.T Maha Berkuasa mengubah sesebuah negeri yang tandus menjadi subur dengan menurunkan hujan. (i) ثاتاكن فغرتني كلمة برضاريس 2] markah] Nyatakan dua cara bersyukur dengan nikmat Allah S.W.T. Gambar 1: Proses penyejatan (iii) (iv) Berdasarkan gambar 1 di atas, menerangkan dua bukti kekuasaan Allah SWT. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya bumi ini tidak ditimpa hujan? 45/ hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

2 SULIT 3 45/1 (b) Sabda Rasulullah SAW : Hadis di atas menerangkan berpegang teguh dengan sumber utama hukum Islam. (i) Mengapakah kita wajib berpegang teguh kepada al-quran dan Hadis. Terangkan dua perbezaan antara al-quran dan Hadis. (c) Tulis perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (i) Setiap murid hendaklah mencontohi Saidina Umar dengan berusaha mempertahankan jati (iii) diri sebagai seorang muslim, disamping bertanggungjawab untuk mempertahankan maruah (iv) diri, agama, bangsa dan Negara. 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

3 SULIT 4 45/1 2 (a) Firman Allah S.W.T: سورة ا ل عمران: 77 Ayat di atas menjelaskan tentang keperluan memanfaatkan anugerah Allah S.W.T. (i) ثاتاكن فغرتني كلمة برضاريس 2] markah] Apakah maksud Sunnatullah? (iii) Senaraikan dua tanda kekuasaan Allah kepada Manusia. (iv) Terangkan dua hikmah Allah menjadikan siang dan malam terhadap kehidupan manusia. (b) Sabda Rasulullah SAW : Hadis di atas menerangkan tentang amalan-amalan mukmin cemerlang. (i) Berdasarkan hadis, nyatakan dua kelebihan al-quran kepada umat Islam. Jelaskan dua amalan yang menyebabkan pendakwaan al-quran terhadap seseorang. (c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. Manusia yang bersyukur tetap menyatakan berterima kasih kepada Allah S.W.T atas segala nikmat yang dikurniakan kepadanya. 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

4 SULIT 5 45/1 BAHAGIAN B [80 markah] Jawab semua soalan. 3 (a) Akidah yang betul ialah akidah atau kepercayaan yang berlandaskan dalil al-quran dan Sunnah. (i) Nyatakan dua sumber utama akidah Islam Jelaskan dua ciri akidah yang betul. (b) Jadual 1 di bawah menunjukkan nama-nama al-asmaul Husna dan maksudnya. Al-Asmaul Husna Al-Hakim Al- Alim Y Jadual 1 Maksud X Maha Mengetahui Maha Adil (i) Lengkapkan jadual 1 dengan jawapan yang betul. Terangkan bukti kebijaksanaan Allah ke atas manusia. (iii) Jelaskan perbezaan di antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. (c) Firman Allah SWT: ( الزلزلة : 8-7 ) Allah S.W.T Maha Adil memberi ganjaran atau balasan kepada manusia terhadap amalan yang dilakukan. (i) Apakah maksud dosa. Jelaskan dua contoh dosa besar. (iii) Mengapakah Allah S.W.T mengadakan pembalasan dosa. 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

5 SULIT 6 45/1 4 (a) Solat Jumaat merupakan perintah Allah S.W.T terhadap lelaki yang cukup syaratnya. (i) Apakah maksud solat Jumaat. Salah satu syarat solat Jumaat ialah berkemampuan. Nyatakan dua syarat lain selain di atas. (iii) Jelaskan dua keistimewaan hari Jumaat. (b) (i) Umat Islam digalakkan untuk menunaikan solat sunat Tahajjud Bilakah waktu yang afdal untuk menunaikan solat tersebut. Terangkan dua perbezaan antara solat sunat Tahajjud dengan solat sunat Hajat. (iii) Jelaskan hikmah menunaikan solat sunat Tahajjud. Soalan 4 (c) (i) hingga Soalan 4 (c) (iv) berdasarkan jadual 2. Sunat Harus Haram Makruh Wajib Jadual 2 (c) Berdasarkan Jadual 2 di atas, nyatakan hukum pada situasi yang berikut: (i) Ali berwuduk sebelum mandi hadas besar. [1 markah] Siti merasa makanan pada hujung lidah tetapi tidak menelannya sedangkan ia berpuasa. [1 markah] (iii)fatin mengqadakan puasa Ramadhan yang ditinggalkan pada 13 Zulhijjah. [1 markah] (iv) Omar berwuduk untuk membaca khutbah Jumaat. [1 markah] 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

6 SULIT 7 45/1 5 (a) Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. (i) Nyatakan maksud Piagam Madinah. Apakah nama lain bagi piagam Madinah. [1 markah] (iii)nyatakan jenis perjanjian yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah. [1 markah] (iv) Terangkan dua kesan Piagam Madinah dari aspek pentadbiran. (b) Saidina Umar bin al-khattab diberi gelaran al-faruq dan terkenal dengan keberaniannya. (i) Apakah maksud al-faruq? Kemukakan contoh keberanian beliau. (iii)nyatakan dua sumbangan Saidina Umar al-khattab. [1 markah] [1 markah] (iv) Jelaskan dua sifat beliau yang boleh dicontohi selain daripada sifat berani. 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

7 SULIT 8 45/1 Soalan 5 (c) (i) hingga Soalan 5 (c) berdasarkan jadual 3. Jadual 3 (c) Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan dalam jadual 3 di atas. Anda dikehendaki menulis huruf dan jawapan sahaja. (i) ( B ) ( A ) ( C ) (4 3 ) [3 markah] ( D ) ( E ) ( F ) 786 [3 markah] 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

8 SULIT 9 45/1 6 (a) Guru merupakan orang yang banyak berjasa kepada anak bangsa. Gambar 7: Seorang guru mengajar anak bangsanya dengan gigih. (i) Sebagai seorang pelajar, cadangkan dua cara yang perlu dilakukan untuk mengenang jasa guru. Jelaskan dua perbezaan di antara pelajar beradab dengan tidak beradab. (b) Setiap warga sekolah bertanggungjawab ke atas harta benda sekolah. (i) Nyatakan dua cara anda menjaga harta benda sekolah. Terangkan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. (c) )رواهلابخارى( Maksud Hadith: Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid (tempat bersujud) Hadith riwayat al-bukhari (i) Nyatakan dua fungsi masjid atau surau. Terangkan dua kelebihan menjaga adab di masjid dan surau. - SOALAN TAMAT - 45/ hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah SULIT

9 SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 EXCEL II PENDIDIKAN ISLAM 45/1 Kertas 1 JAM 30 1 MINIT Ogos JAM PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka hadapan 45/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

10 SULIT 2 SKEMA PEMARKAHAN Bahagian A (20 markah) Soalan Contoh jawapan Markah 1 (a) (i) Erti perkataan bergaris RahmatNya Orang-orang yang bersyukur (iii) (iv) Dua cara bersyukur dengan nikmat Allah SWT - Hati - Lisan - Amalan Dua bukti kekuasaan Allah SWT - Angin /sebagai pembawa berita gembira - Awan dan hujan / pembawa rahmat - tanah yang gersang / menjadi subur - Menurunkan hujan /untuk menyuburkan bumi Nota: Setiap isi mesti ada keterangan. Isi 1 markah Keterangan 1 markah Akibat bumi tidak ditimpa hujan - Manusia/hidupan akan mati - Bumi menjadi tandus - Ekologi akan musnah - Bumi tidak akan berpenghuni 1isi x 2m =2m Nota: Jawapan munasabah diterima (b) (i) Kita wajib berpegang teguh kapada al-quran dan Hadith - Kedua-duanya adalah sumber hukum utama dalam Islam - Mengelakkan kita hilang pedoman hidup Dua perbezaan antara al-quran dan Hadith Al-Quran Hadith - Lafaz dan makna daripada Allah - Lafaz dan makna daripada Rasulullah - Sumber hukum pertama - Sumber hukum kedua - Tidak boleh dibaca ketika berhadas besar - Boleh dibaca ketika berhadas besar - boleh dibaca dalam solat - tidak boleh dibaca dalam solat 1 isi x 2m

11 SULIT 3 (c) (i) (iii) (iv) Menjawikan perkataan : Rumi Setiap murid hendaklah mencontohi berusaha mempertahankan jati diri seorang muslim, disamping bertanggungjawab diri, agama, bangsa Jawi ستياف موريد ههدقله مهخونتوهي براوسها ممفرتاههكو جاتي ديري سأورغ مسلم دمسفيغ برتغضوغحواب ديري اضام بغسا 4isi x 1m =4m Kaedah pemotongan markah : -Hanya kaedah ejaan jawi DBP sahaja diterima - Satu potongan ayat satu markah - Kesalahan lebih daripada satu perkataan bagi setiap potongan tiada markah - Huruf cerai tidak diterima Soalan Contoh jawapan Markah 2 (a) (i) Maksud Kalimah bergaris Malam Yang hidup Maksud Sunnatullah : - Sunnatullah ialah cara dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. 1 isi x 2m (iii) (iv) Dua tanda kekuasaan Allah SWT kepada manusia; - Kejadian siang - Kejadian malam - Menghidupkan manusia - Mematikan manusia - Memberi rezeki kepada manusia Dua hikmat Allah menjadikan siang - Bekerja / untuk membantu keluarga - Manusia belajar / mencari ilmu pengetahuan - Bersukan / untuk kesihatan tubuh badan

12 SULIT 4 - Melihat kejadian alam / untuk memikirkan kekuasaan Allah (Nota: Setiap isi mesti ada keterangan) Isi 1 markah Keterangan 1 markah (b) (i) Dua kelebihan al-quran kepada umat Islam - Petunjuk ke arah kebenaran - Panduan hidup yang sempurna - Memberi ketenangan jiwa kepada pembacanya - Penawar dan rahmat kepada kehidupan manusia - Memberi syafaat kepada orang yang beramal dengannya - Pembeza di antara kebenaran dan kebatilan Dua amalan yang menyebabkan pendakwaan al-quran - Tidak menjadikan al-quran sebagai panduan hidup - Tidak meyakini al-quran - Tidak memahami dan menerima maksudnya - Mengingkari hukum yang terdapat di dalamnya (c) Menjawikan tulisan rumi : مأنسي يغ برشكور تتف مثاتاكو برترميا كاسيه كفد اهلل سبحانه وتعاىل اتس سضاال نعمة يغ دكورنياكو كفداث =2m 4isi x 1m =4m Bahagian B (80 markah) Soalan Contoh jawapan Markah 3 (a) (i) Dua sumber utama akidah Islamiah - Al-Quran - As-Sunnah / Hadis / Dua ciri akidah yang betul - Keyakinan yang teguh kepada kewujudan / kekuasaan Allah - Menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah - Kepercayaan / keyakinan yang berlandaskan al-quran dan as-sunnah (b) (i) Lengkap jadual X Maha Bijaksana Y -Al- Adl

13 SULIT 5 (iii) Bukti kebijaksanaan Allah - Mencipta manusia daripada tiada kepada ada bermula dari dalam rahim ibu secara berperingkat-peringkat sehingga dilahirkan - Mencipta cap jari manusia yang berbeza diantara satu sama lain - Mencipata matahari menjadi sumber tenaga manusi dan alam - Mencipta laut dan sungai yang berbeza rasa airnya Perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia Ilmu Allah Ilmu Manusia 1. Meliputi semua perkara 1. Amat terbatas 2. Ilmu Allah mutlak- tidak 2. Pengetahuan manusia bergantung kepada masa terbatas 3. Mengetahui semua 3. Mengetahui perkara perkara yang nyata dan yang wujud tersembunyi 4. Ilmu Allah tidak perlu kepada kajian 4. Pengetahuan manusia bergantung kepada kebolehan mendapat maklumat (c) (i) Maksud dosa Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang engkar perintahnya 1 isi x 2m 1 isi x 2m Dua contoh dosa besar - Memberi /menerima rasuah - Berzina - Mencuri - Penyalahgunaan dadah (iii) Allah mengadakan pembalasan dosa kerana : - Sebagai balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukan - Membuktikan keadilan Allah kepada manusia terhadap amalanyang dilakukan di dunia - Supaya takut melakukan kejahatan - Membersihkan diri orang beriman daripada dosa sebelum dimasukkan ke syurga 1 isi x 2m

14 SULIT 6 Soalan Contoh jawapan Markah 4 (a) (i) Maksud solat Jumaat ialah; - Solat dua rakaat dalam waktu zohor pada hari Jumaat - (1m) Yang didahului dua khutbah dengan syarat yang tertentu - (1m) (iii) Dua syarat selain kemampuan - Islam - Baligh/cukup umur - Berakal/waras - Lelaki - Bermukim - Merdeka Dua keistimewaan hari Jumaat - Penghulu segala hari - Hari Nabi Adam dijadikan dan diwafatkan - Hari Nabi Adam dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi - Hari berlakunya Kiamat - Allah SWT mengurniakan rahmat dan berkat kepada hamba-hambanya (b) (i) Waktu afdal solat sunat Tahajjud - Lewat malam - Tengah malam - Dua pertiga malam Dua perbezaan antara solat sunat Tahajjud dan Solat Hajat Aspek Tahajjud Hajat Waktu Pada waktu malam Pada bila-bila masa setelah terjaga daripada tidur Tujuan -Mendekatkan diri kepada Allah -Permulaan ibadah pada waktu malam Memohon pertolongan Allah agar menunaikan sesuatu hajat (iii) Dua hikmah solat tahajjud : -Mendapat pengawasan dan peliharaan Allah -Memudahkan melalui titian sirat dan hisab -Memudahkan doa dimakbulkan -Dimurahkan rezeki -Terhindar daripada gangguan syaitan 1 isi x 2m 1 isi x 2m

15 SULIT 7 (c) (i) Sunat Makruh (iii) Haram (iv) Wajib 4 isi x 1m Soalan Contoh jawapan Markah 5 (a) (i) Maksud piagam Madinah Ialah perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan Yahudi yang menjadi warganegara Madinah Al- Munawwarah di bawah pimpinan Rasulullah 1 isi x 2m (iii) (iv) Nama lain Piagam Madinah -Perlembagaan Madinah -Sahifah Madinah -Dustur Madinah Jenis Perjanjian sebelum penggubalan Piagam Madinah - Perjanjian Aqabah Pertama - Perjanjian Aqabah Kedua Dua kesan Piagam Madinah dari aspek pentadbiran; - Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara Islam yang pertama di dunia - Penempatan masyarakat yang tersusun memudahkan perhubungan mereka dengan Rasulullah - Mewujudkan hubungan dengan negara luar 1 isi x 1m = 1m 1 isi x 1m = 1m (b) (i) Maksud al-faruq Pemisah antara hak dengan batil Contoh keberanian Saidina Umar : -mencabar pihak Quraisy supaya mengahalangnya daripada berhijrah ke Madinah. -mengisytiharkan keislamannya di khalayak ramai -menunaikan solat secara terbuka di Masjidilharam sebelum hijrah -memberi cadangan supaya Islam disebarkan secara terus terang (iii) Dua sumbangan Saidina Umar bin al-khattab - Mengemaskini majlis syura - mengasaskan jabatan pentadbiran - Mengasaskan undang-undang hisbah -Mengasaskan takwim Islam 1 isi x 1m = 1m 1 isi x 1m = 1m

16 SULIT 8 -penyebaran dakwah secara berleluasa di wilayah-wilayah baru - Melantik gabenor di wilayah-wilayah baru tersebut bagi melicinkan pentadbiran dan penyebaran dakwah -Menghantar para ulamak ke serata tempat untuk menyebarkan dakwah - Mengemaskini institusi Baitulmal - Penerokaan kawasan-kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian serta membina saliran air -Mendirikan rumah persiggahan bagi para musafir (Nota: semua sumbangan diterima samada dalam aspek pentadbiran, dakwah dan pembangunan negara) (iv) Dua sifat Saidina Umar al-khattab yang boleh dicontohi - Bijak dalam pentadbiran - Tegas demi kepentingan Islam - Adil dalam pentadbiran -Bertanggungjawab mempertahankan negara -Berfikiran terbuka - Memiliki jatidiri yang tinggi -Istiqamah dalam pekerjaan yang diredhai Allah -Sentiasa berwaspada terhadap musuh - Prihatin terhadap masalah rakyat (c) (i) (Nota: semua sifat positif diterima) A - 3 isi x 1m = 3m B - C - D - 3 isi x 1m = 3m E - F -

17 SULIT 9 Soalan Contoh jawapan Markah 6 (a) (i) Dua cara yang perlu dilakukan untuk mengenang jasa guru: - Mendoakan guru -Berhubung walaupun tamat belajar - Menziarahi guru ketika sakit/musim perayaan - Menghormati guru sepanjang masa - Mengucapkan terima kasih (Nota: Jawapan yang munasabah diterima) Dua perbezaan pelajar beradab dengan tidak beradab Pelajar beradab Pelajar tidak beradab Memberi salam apabila Tidak memberi salam bertemu Bercakap dengan sopan Bercakap kasar/melawan guru Menolong guru dengan Membuat kerja sambil ikhlas lewa/tidak bersungguhsungguh Manis muka memerima Bermasam muka ketika teguran guru menerima nasihat guru Mengucapkan terima kasih Tidak berterima kasih (Nota: Jawapan yang munasabah diterima) (b) (i) Dua cara anda menjaga harta benda sekolah; - Menyimpan semua peralatan sekolah di tempat selamat - Tidak merosakkan harta benda sekolah - Tidak menconteng meja dan dinding sekolah -Menggunakan harta sekolah dengan cermat - Melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan - Bekerjasama membaikpulih peralatan yang rosak Dua kebaikan menjaga harta benda sekolah - pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bersih dan selesa - Keindahan persekitaran sekolah akan terpelihara - Murid sentaiasa bersemangat untuk ke sekolah - Memupuk perasaan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan (Nota: Jawapan yang munasabah diterima)

18 SULIT 10 (c) (i) Dua fungsi Masjid atau Surau - Institusi pendidikan dan perbincangan ekonomi -Pusat Ibadah kepada Allah -Pusat penyelidikan dan perbincangan ilmiah - Pusat interaksi umat, perhimpunan dan penyatuan - Pusat pembangunan keluarga dan sosial -Pusat kegiatan islam seperti majlis ilmu dan ceramah agama -Pusat persinggahan dan khidmat musafir Nota: Rujuk buku teks tingkatan dua m/s 211 dan 245 Kelebihan menjaga adab di msajid dan surau; - Allah akan mengampunkan dosa/ bagi orang yang membuang kekotoran/orang yang berdoa ketika memasuki masjid -mendapat keselesaan dan kekhusyukan dalam ibadat/ apabila masjid bersih dan ceria - Mendapat keberkatan dan rahmat/ bila masjid yang dipenuhi dengan ibadat dan majlis ilmu -Menarik minat orang bukan islam terhadap islam/ bila masjid berada dalam suasan tenang dan harmoni (Nota : setiap isi mesti ada keterangan) Isi 1 markah Keterangan 1 markah PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN

PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 45/1(PP) Pendidikan Islam SOALA Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SELARAS NEGERI PERAK TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN KEGUNAAN UNTUK PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 NO SOALAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 JAWAPAN MARKAH 1(a)i Maksud menjaga pandangan: Memelihara mata daripada melihat kepada perkara perkara yang diharamkan.

Lebih terperinci

"SABAR ANUGERAH TERINDAH"

SABAR ANUGERAH TERINDAH "SABAR ANUGERAH TERINDAH" Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa, mengamalkan syariat di segenap sudut kehidupan di samping melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dan menghindari

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

Pendidikan Islam Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 PENDIDIKAN ISLAM فنديديقن إسالم

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SIRAH KBK 4 NAMA:

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SIRAH KBK 4 NAMA: KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 KBK 4 NAMA: KELAS: 4 ( ) ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian Markah

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 2 Ogos 2017 1223/2 PP 1 2 / 3 jam Satu jam empat

Lebih terperinci

SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN 2 SULIT 45/1 45/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Modul 2 2013 2 jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 45/1 Pendidikan Islam Masa : 2 jam 45/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

SULIT 45/1 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1.

SULIT 45/1 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. SULIT 2 SULIT Pendidikan Islam Kertas 1 Modul 5 2013 2 jam SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MODUL 5 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 45/1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2012 2 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 1 NAMA: KELAS : KBM 1 CAWANGAN: ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 122312 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Sept. 1 %jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN1 SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 No. Soalan Jawapan 1 a Markah b. Jawapan Erti hidayah : Cahaya/ petunjuk allah. Dua Kesan hidayah: - Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. - Peningkatan ketara dalam ibadah sama ada

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 17 April 2015 / 27 Jamadilakhir 1436 Memahami Hikmah Dalam Pengamalan Agama

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 17 April 2015 / 27 Jamadilakhir 1436 Memahami Hikmah Dalam Pengamalan Agama Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 17 April 2015 / 27 Jamadilakhir 1436 Memahami Hikmah Dalam Pengamalan Agama Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Marilah kita bertakwa kepada Allah s.w.t.

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah? Bab 5 Tingkatan 4 Esei 1.Nabi telah menguasai semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN 1 2 02-04 Januari 7 11 Januari Pengenalan Tajuk-tajuk Tingkatan 2 Tilawah : Ayat

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN 1 03-05 Januari Pengenalan tajuk-tajuk tingkatan 3 - memberi pendedahan awal

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. (Surah al-mukminun : 1-3) b) Firman Allah swt. (Surah al-an

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. (Surah al-taubah :129 ) Ayat di atas menerangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 1223/ 2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 2007 1 2/3 JAM LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA :

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA : KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 KBK 5 NAMA : KBK : 5 ( ) ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2. Tuliskan nama anda

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

SINAR RAMADHAN 1437H SEMARAK TAQWA

SINAR RAMADHAN 1437H SEMARAK TAQWA SINAR RAMADHAN 1437H SEMARAK TAQWA HADIS MAKSUD HADIS NABI S.A.W : Ramadhan telah datang kepada kamu yang merupakan bulan berkat dan Allah S.W.T telah mewajibkan puasa dalam bulan ini. Semua pintu syurga

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 1 MINGGU / TARIKH Minggu 1 5-9 Jan Minggu 2 12 16 Jan Minggu 3 19 23 Jan Minggu 4 26 30 Jan Minggu 5 2 6 Feb Minggu 6 9 13 Feb Minggu 7 16 20

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AMARAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 6 Mac 2015 / 15 Jamadilawal 1436 Kepentingan Akhlak Yang Mulia

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 6 Mac 2015 / 15 Jamadilawal 1436 Kepentingan Akhlak Yang Mulia Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 6 Mac 2015 / 15 Jamadilawal 1436 Kepentingan Akhlak Yang Mulia Sidang Jemaah yang dirahmati Allah, Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah s.w.t.

Lebih terperinci

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5 1 Item Objektif M.S. 118 1. Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. Madinah Tidak aman Pelbagai kaum tidak bersatu

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

No. Soalan 1 (a) (i) Contoh Jawapan Maksud tali Allah ialah : Agama Allah S.W.T / Islam / Syariah Islam / Al-Quran dan Hadis. Markah 1 x 2m= 2 m - Nikmat. - Persaudaraan / Bersaudara. 2 x 1m = 2 m (iii)

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. i Apakah maksud Sunnatullah. [2 markah]

BAHAGIAN A. [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. i Apakah maksud Sunnatullah. [2 markah] س papercollection SULIT 2 BAHAGIAN A [ 20 markah ] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. 1 (a) Firman Allah SWT س زة ال ع سا 72 Ayat di atas menjelaskan tentang Sunnatullah. Berdasarkan

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM SULIT 1223/2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 Mei 2013 1 ²/3 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ---------------------------------------------------------- SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

3. Soalan hendaklah dijawab pada kertas yang disediakan. El,# J.,...*!tJL YAYASAN PE,RAK PENDIDIKAN ISLAM

3. Soalan hendaklah dijawab pada kertas yang disediakan. El,# J.,...*!tJL YAYASAN PE,RAK PENDIDIKAN ISLAM 45lr Pendidikan Islam Kertas 1" Ogos 20L2 2 jam El,# J.,...*!tJL YAYASAN PE,RAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SELARAS NEGERI PERAK TAHUN 20 PENDIDIKAN ISLAM Dua jam JANGAN BUKA

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah ialah penyembahan yang dilakukan dengan jalan tunduk dan merendah diri serendah-rendahnya, yang

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 45/1 Pendidikan Islam 45/1 Julai 2013 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN

Lebih terperinci

Boros dalam berbelanja merupakan amalan syaitan. Antara berikut yang manakah dikatakan sebagai derhaka kepada ibu bapa?

Boros dalam berbelanja merupakan amalan syaitan. Antara berikut yang manakah dikatakan sebagai derhaka kepada ibu bapa? BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1. Boros dalam

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 2 )

LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 2 ) Pendidikan Islam XXX 2 jam LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 2 ) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud Tan Sri Syaikh Ismail bin Muhammad JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa Muhammad Haniff Hassan Pendahuluan Tidak syak lagi tarbiyah dan pembangunan sumber manusia adalah unsur yang penting dalam kerja Islam. Namun rasa kepentingan seharusnya

Lebih terperinci

PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih

PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih Bahan cetakan ini mengandungi ayat al-quran. Jangan pijak/langkah. PANDUAN SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Aras 4 Blok D9, Kompleks D, Pusat Pentadbiran

Lebih terperinci

KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID

KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID Sumber : iluvislam Disunting oleh Md Yusri Bin Jani KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID Masjid sebagaimana yang kita sedia maklum didefinisikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Ini merupakan definisi secara umum.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 SULIT 1249/2 Nama: Tingkatan: 5 KOLEJ YAYASAN SAAD MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

PANDUAN. Sembahyang Sunat Tarawih

PANDUAN. Sembahyang Sunat Tarawih PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih 1 PANDUAN SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Aras 4 Blok D9, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519, W.P PUTRAJAYA, MALAYSIA Telefon

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam SULIT MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 45/1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 05 Februari 2016 / 26 Rabiulakhir 1437H Menjiwai Erti Kesyukuran Sebenar

Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 05 Februari 2016 / 26 Rabiulakhir 1437H Menjiwai Erti Kesyukuran Sebenar Majlis Ugama Islam Singapura Khutbah Jumaat 05 Februari 2016 / 26 Rabiulakhir 1437H Menjiwai Erti Kesyukuran Sebenar Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

LALUAN KEHIDUPAN

LALUAN KEHIDUPAN 2006 LALUAN KEHIDUPAN Kelahiran 15.2.2015 Kematian MERENUNG DIRI Adalah tuan berkesempatan solat lima waktu di masjid? Adakah tuan membaca al-quran dan memahami bacaan tersebut? Berapa banyakkah tuan sempat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. 21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

BAHAGIAN A. 21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. BAHAGIAN A 1. C 11. B 2. A 12. C 3. B 13. D 4. C 14. B 5. D 15. C 6. D 16. A 7. D 17. A 8. C 18. C 9. D 19. A 10. B 20. D Soalan 21 hingga 31. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21. Semasa wukuf

Lebih terperinci

Pertama : Menghormati kedua ibu bapa. Firman Allah SWT dalam surah al-isra' ayat 23:

Pertama : Menghormati kedua ibu bapa. Firman Allah SWT dalam surah al-isra' ayat 23: SALING MENGHORMATI Saling hormat-menghormati adalah salah satu sifat mahmudah atau sifat terpuji dalam Islam. Sifat saling hormat-menghormati ini harus ada kepada seseorang muslim yang mengaku beriman

Lebih terperinci

LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 1 )

LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 1 ) Pendidikan Islam XXX 2 jam LATIH TUBI KECEMERLANGAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM ( SET 1 ) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Cara menyempurnakan Solat Sunat Taubat

Cara menyempurnakan Solat Sunat Taubat Cara menyempurnakan Solat Sunat Taubat Seperti yang pernah disiarkan oleh blog justkhai.com beberapa minggu lalu, kami di Oh! Islam menyiarkan nya kembali bagi memudahkan anda membuat rujukan. InsyaAllah

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

Disemak oleh: Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud

Disemak oleh: Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud Disediakan oleh: Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh: Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud 1 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Cetakan Ketigabelas 2002 Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

AL-AQSA, PALESTIN DAN KITA Muhammad Haniff Hassan

AL-AQSA, PALESTIN DAN KITA Muhammad Haniff Hassan AL-AQSA, PALESTIN DAN KITA Muhammad Haniff Hassan Kita & Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam. Ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut 1. Ia adalah kiblat pertama umat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci