(Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "(Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan)"

Transkripsi

1 KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL I HUKUM TAJWID 1 OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. 2. Calon tidak dibenarkan membawa masuk ke dalam dewan peperiksaan apa jua barang atau dokumen yang tidak dibenarkan. 3. Peserta dikehendaki menjawab SEMUA soalan. 4. Jawapan hendaklah ditulis di atas kertas ini. Tulis nama dan no kad pengenalan pada ruang yang disediakan. Nama : No. Kad Pengenalan : (Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

2 JAWAB SEMUA SOALAN: Pilih satu jawapan sahaja dan tandakan ( ) pada jawapan yang betul. 1. Sebutkan keutamaan atau kelebihan Al-Quran? (a) Al-Quran merupakan sebaik-baik petunjuk (b) Al-Quran kehebatannya boleh ditandingi (c) Al-Quran terdapat 114 surah 2. Apakah hukum mempelajari Al-Quran? (b) Sunat (c) Fardhu Kifayah 3. Apakah hukum menghafaz Al-Quran? (a) Fardhu Kifayah (c) Sunat muakkad 4. Terangkan adab-adab membaca dan mendengar Al-Quran? (a) Mengadap kiblat, berwudhuk dan ikhlas (b) Tempat yang bersih, dan berpakaian bersih tidak berwudhuk (c) Tanpa wudhuk dan berpakaian bersih 5. Berapakah terdapat kesalahan (al-lahn) dalam bacaan Al-Quran? (a) 2 (b) 3 (c) 1 6. Berikan maksud al-lahn al-jaliy? (a) Kesalahan yang berlaku kepada lafaz ayat dan merosakkan makna (b) Kesalahan yang berlaku pada makna ayat (c) Kesalahan yang berlaku pada hukum-hukum tajwid 7. Apakah hukum bacaan al-lahn al-jaliy yang telah disepakati oleh ulama? (a) Haram (b) Makruh (c) Harus 8. Jelaskan maksud al-lahn al-khafiy? (a) Kesalahan yang berlaku kepada sifat-sifat yang mendatang yang tidak merosakkan makna (b) Kesalahan yang berlaku kepada lafaz ayat dan merosakkan makna (c) Kesalahan yang berlaku pada makna ayat dan hukum-hukum tajwid 9. Berapakah rukun utama bacaan Al-Quran? (a) 3 (b) 4 (c) 5

3 10. Di dalam pembacaan Al-Quran terdapat teknik atau kaedah yang dibenarkan. Terangkan kaedah tersebut? (a) Al-Tahqiq, al-hadar dan al-tadwir (b) Nun sukun, Mim sukun dan mad (c) Makhraj huruf dan sifat huruf 11. Berikan pengertian ilmu tajwid dari segi bahasa? (a) Memperelokkan (b) Pembacaan (c) Hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran 12. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (a) Fardhu kifayah 13. Terangkan hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid? 14. Jelaskan pengertian al-isti azah? (a) Meminta perlindungan kepada Allah SWT (b) Meminta ampun dosa-dosa 15. Sebutkan lafaz al-isti azah? )أعو ذ باهلل من الشيطان الرجيم( (a) )قل أعوذ برب الناس( (b) )بسم هللا الرحمن الرحيم( (c) 16. Jelaskan pengertian al-basmalah? (a) Memulakan sesuatu perkara dengan nama Allah SWT (b) Meminta perlindungan kepada Allah SWT 17. Berikan lafaz al-basmalah? )بسم هللا الرحمن الرحيم( (a) )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( (b) )قل أعوذ برب الناس( (c) 18. Apakah hukum membaca al-basmalah pada awal surah? (a) Sunat

4 19. Terangkan Maksud Nun Sakinah? (a) Nun yang tidak berbaris (b) Nun yang berbaris (c) Nun yang berbaris dua 20. Terangkan Maksud tanwin? (a) Bunyi nun yang terdapat pada lafaz tidak pada tulisan (b) Nun yang tidak berbaris (c) Nun yang berbaris 21. Terangkan maksud Mim Sakinah? (a) Mim yang tidak berbaris (b) Mim yang berbaris (c) Mim yang berbaris dua 22. Keluarkan hukum-hukum tajwid berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang bergaris di bawah. ل ريب ف يه هد ى ل لمت ق ني ٢ ٱل ك ت ب ذ ل ك (a) Idgham bighunnah (b) Idgham bila Ghunnah (c) Izhar Halqi ي نف قون ٣ وم م ا رزقن هم يؤ م نون ب ٱل غي ب ويق يمون ٱلص لو ة ٱ ل ين (a) Iqlab (b) Ikhfa Haqiqi (c) Izhar Halqi م نون ب ما أنز ل إ لك وما أنز ل م ن قب ل ك وب ٱ أ لخ ر ة هم ي وق نون ٤ يؤ وٱ ل ين (a) Ikhfa Syafawi (b) Izhar Syafawi (c) Izhar Halqi ل تد ين ٥٦ قال ت ٱ لل إ ن ك دت (a) Idgham Ma al Ghunnah (b) Idgham Mutajanisain (c) Idgham Mutaqaribain KERTAS SOALAN TAMAT

5 JAWAB SEMUA SOALAN: Pilih satu jawapan sahaja dan tandakan ( ) pada jawapan yang betul. 1. Sebutkan keutamaan atau kelebihan al-quran? (a) Al-Quran merupakan sebaik-baik petunjuk (b) Al-Quran kehebatannya boleh ditandingi (c) Al-Quran terdapat 114 surah 2. Apakah hukum mempelajari al-quran? (b) Sunat (c) Fardhu Kifayah 3. Apakah hukum menghafaz al-quran? (a) Fardhu Kifayah (c) Sunat muakkad 4. Terangkan adab-adab membaca dan mendengar al-quran? (a) Mengadap kiblat, berwudhuk dan ikhlas (b) Tempat yang bersih, dan berpakaian bersih tidak berwudhuk (c) Tanpa wudhuk dan berpakaian bersih 5. Berapakah terdapat kesalahan (al-lahn) dalam bacaan al-quran? (a) 2 (b) 3 (c) 1 6. Berikan maksud al-lahn al-jaliy? (a) Kesalahan yang berlaku kepada lafaz ayat dan merosakkan makna (b) Kesalahan yang berlaku pada makna ayat (c) Kesalahan yang berlaku pada hukum-hukum tajwid 7. Apakah hukum bacaan al-lahn al-jaliy yang telah disepakati oleh ulama? (a) Haram (b) Makruh (c) Harus 8. Jelaskan maksud al-lahn al-khafiy? (a) Kesalahan yang berlaku kepada sifat-sifat yang mendatang yang tidak merosakkan makna (b) Kesalahan yang berlaku kepada lafaz ayat dan merosakkan makna (c) Kesalahan yang berlaku pada makna ayat dan hukum-hukum tajwid 9. Berapakah rukun utama bacaan al-quran?

6 (a) 3 (b) 4 (c) Di dalam pembacaan al-quran terdapat teknik atau kaedah yang dibenarkan. Terangkan kaedah tersebut? (a) Al-Tahqiq, al-hadar dan al-tadwir (b) Nun sukun, Mim sukun dan mad (c) Makhraj huruf dan sifat huruf 11. Berikan pengertian ilmu tajwid dari segi bahasa? (a) Memperelokkan (b) Pembacaan (c) Hukum-hukum dalam bacaan al-quran 12. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (a) Fardhu kifayah 13. Terangkan hukum membaca al-quran dengan bertajwid? 14. Jelaskan pengertian al-isti azah? (a) Meminta perlindungan kepada Allah SWT (b) Meminta ampun dosa-dosa 15. Sebutkan lafaz al-isti azah? )أعو ذ باهلل من الشيطان الرجيم( (a) )قل أعوذ برب الناس( (b) )بسم هللا الرحمن الرحيم( (c) 16. Jelaskan pengertian al-basmalah? (a) Memulakan sesuatu perkara dengan nama Allah SWT (b) Meminta perlindungan kepada Allah SWT 17. Berikan lafaz al-basmalah? )بسم هللا الرحمن الرحيم( (a) )أعو ذ باهلل من الشيطان الرجيم( (b) )قل أعوذ برب الناس( (c) 18. Apakah hukum membaca al-basmalah pada awal surah? (a) Sunat

7 19. Terangkan Maksud Nun Sakinah? (a) Nun yang tidak berbaris (b) Nun yang berbaris (c) Nun yang berbaris dua 20. Terangkan Maksud tanwin? (a) Bunyi nun yang terdapat pada lafaz tidak pada tulisan (b) Nun yang tidak berbaris (c) Nun yang berbaris 21. Terangkan maksud Mim Sakinah? (a) Mim yang tidak berbaris (b) Mim yang berbaris (c) Mim yang berbaris dua 22. Keluarkan hukum-hukum tajwid berdasarkan ayat-ayat al-quran yang bergaris di bawah. (d) Idgham bila Ghunnah (e) Idgham bighunnah (f) Izhar Halqi ذ ل ك ٱلك ت ب ل ريب ف يه هد ى ل لمت ق ني ٢ ي نف قون ٣ ين يؤ م نون ب ٱل غي ب ويق يمون ٱلص لو ة وم م ا رزقن هم ٱ ل (d) Ikhfa Haqiqi (e) Iqlab (f) Izhar Halqi (d) Izhar Syafawi (e) Ikhfa Syafawi (f) Izhar Halqi (d) Idgham Mutajanisain (e) Idgham Ma al Ghunnah (f) Idgham Mutaqaribain م نون ب ما أنز ل إ لك وما أنز ل م ن قبل ك وب ٱ أ لخ رة هم ي وق نون ٤ ين يؤ وٱ ل ل تد ين ٥٦ قال تٱ لل إ ن ك دت _ KERTAS SOALAN TAMAT

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL II HUKUM TAJWID 1I OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 NAMA: KELAS: KBM 1 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

Dinamakan bacaan izhar halqi apabila terdapat nun sukun ( ن ) atau tanwin (

Dinamakan bacaan izhar halqi apabila terdapat nun sukun ( ن ) atau tanwin ( BAB 9 HUKUM BACAAN NUN MATI, TANWIN DAN MIM MATI STANDAR KOMPETENSI 9. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.1. 9.2. 9.3. KOMPETENSI DASAR Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan

Lebih terperinci

- لخ بي ر ر ب ه م م ن- ي و م ذ ذ.9 و ا ن ه لش د ي د د - ل م و ري ت قد ح ا.A ا لمغ ي رت ص ب ح ا ف -و ا ن ه و ا ن ه لا- ا ذاب ع ث ر

- لخ بي ر ر ب ه م م ن- ي و م ذ ذ.9 و ا ن ه لش د ي د د - ل م و ري ت قد ح ا.A ا لمغ ي رت ص ب ح ا ف -و ا ن ه و ا ن ه لا- ا ذاب ع ث ر TEST FORMATIF I Semester 2 Mata Pelajaran : PENDIDKAN AGAMA ISLAM Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 45 Menit AL ADIYAT DAN ILMU TAJWID ي و م ذ ذ.9 هم م- ب لخ بي ر- - لخ بي ر ر ب ه م م ن- Pilihlah salah satu

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 3 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini

Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini Aulia Agustina, Bagus Mirza Ali M, Duwi Jayanti, Evvy Khoyriyah, Firman Ramadhan Universitas Muara Bungo ABSTRAK

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 NAMA: KELAS: KBM 3 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 1 PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Ogos 2017 1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN MODUL KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar Membaca Q.S.

Lebih terperinci

AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I

AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA LINGKUNGAN DISUSUN OLEH: FUAD, M.Pd.I QS. AL-A RAF: 56-58 1. Membaca و ل ت ف س د و ف ألر ض ب ع د إ ص لح ه و د ع وه خ و ف و ط م ع إ ن ر ح ة لل و ق ر يب م ن ل م ح

Lebih terperinci

Allah telah menetapkan posisi umat Islam di kalangan manusia dengan firmannya:

Allah telah menetapkan posisi umat Islam di kalangan manusia dengan firmannya: بسم هللا الرحمن الرحيم PEMILU GABENOR DKI JAKARTA 2017 Tajuk yang wajib diberi perhatian oleh Umat Islam secara khusus, kerana kesempurnaan Islam itu meliputi politik yang membezakannya dengan ajaran lain

Lebih terperinci

BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID?

BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID? BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID? Rasa-rasanya, ilmu tajwid sukar atau mudah? Mungkin ramai yang rasa ia sukar. Tetapi ramai juga yang merasakan, ilmu tajwid mudah. Ia bergantung kepada tahap

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2

PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2010 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek

Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek SOALAN : Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk berhenti & memulakan bacaan jika nafas saya pendek? Selalunya ketika baca Al-Quran, saya sering berhenti di tengah

Lebih terperinci

NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN

NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN FATEHAH LEARNING CENTRE ILMU. AMAL. AMAN. NOTA RINGKASAN ASAS TAJWID AL-QUR AN RASM UTHMANI RIWAYAT HAFS IMAM ASIM Kuasai Ilmu Tajwid Dengan Mudah Seronoknya Cinta Al-Qur an Disusun oleh: Ahmad Fitri Bin

Lebih terperinci

KONSISTENSI PADA MAD

KONSISTENSI PADA MAD KONSISTENSI PADA MAD Mad artinya tambahan (az-ziyaadah) atau memanjang. Sebuah kata yang diikuti oleh huruf mad, maka dibaca panjang. Secara umum kaidah panjang dalam Al-Quran terbagi dua yaitu pada dua

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.

STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 6 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 9: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. KOMPETENSI DASAR: 9. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan

Lebih terperinci

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif PEDOMAN WAWANCARA A. KONDISI UMUM 1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ al-ikhsan? 2. Siapa tokoh yang merintis berdirinya TPQ al-ikhsan? 3. Motif apa yang mendasari berdirinya TPQ al-ikhsan? 4. Mengapa

Lebih terperinci

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA 2011/2012 BORANG SOAL SELIDIK Semua data yang diperolehi adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan penyediaan disertasi

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah :... Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VII / 2 Standar Kompetensi : 9. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati Kompetensi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. dari ajaran agama Islam, diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi

BAB I PENDAHULUAN. dari ajaran agama Islam, diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan sumber utama dari ajaran agama Islam, diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar.

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN/HADITS STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaaan Qalqalah dan Ra. KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan

Lebih terperinci

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH:

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: IQS 4122 AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH VI MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: JAHIZAH SYAZANA BINTI BASAR (IBI 13034980) NURUL HIDAYAH BINTI MAT YUSOF (IBI 13035735) ISM AL-QURAN

Lebih terperinci

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Outline Dalil Klasifikasi kitab suci Urgensi Kedudukan Cakupan iman kepada kitab2 Allah Sikap manusia kepada kitab Allah Tuntutan iman kepada Al-Qur an Penutup ( ١ )ال م Dalil

Lebih terperinci

ا ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf

ا ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf MINGGU : 1 ا ب - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf m/s: 1 ا ب Iqra' 1 tunggal berbaris satu di atas ب ت - Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf ب ت ث - Murid boleh mengenal dan menyebut

Lebih terperinci

RANGKUMAN MATERI HURUF HIJAIYAH. BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif )

RANGKUMAN MATERI HURUF HIJAIYAH. BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif ) HURUF HIJAIYAH ا ب ت ث ر ذ د ج ح خ ز س ش ص ض ط ظ و ه ي ن م ل غ ف ق ك ع. HURUF SYAMSIAH HURUF QAMARIYAH ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل BACAAN ALIF LAM ( lam Ta rif ) ALIF LAM SYAMSIAH

Lebih terperinci

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti BAB 10 HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi 10. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf Kompetensi Dasar 10.1. Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf 10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan

Lebih terperinci

SULIT 1223/2. Hadis di atas menjelaskan kewajipan memakan makanan yang halal. Nyatakan dua ciri makanan halal menurut Islam.

SULIT 1223/2. Hadis di atas menjelaskan kewajipan memakan makanan yang halal. Nyatakan dua ciri makanan halal menurut Islam. . (a) Firman llah SWT )سورة األنعام : 6( yat di atas menjelaskan tentang kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh llah SWT erdasarkan ayat di atas: Senaraikan dua contoh nikmat yang llah SWT kurniakan

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

الممدمة. Pendahuluan. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, dan madmad..

الممدمة. Pendahuluan. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, dan madmad.. الممدمة Pendahuluan م ول ر اج ر حمة ال ؽ ف ور * د و م ا س ل م ان ه و ال ج م ز ور ى Berkata Sulaiman Al Jamzury, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat sang Maha Pengampun.. ال ح م د ل ل ه م ص ل ا ع

Lebih terperinci

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN BAB 7 HOME ASPEK AL-QUR AN SK/KD SURAH AR-RUM, 41-42 SURAH AL-A RAF 56-58 SURAH SAD: 27 video الر ح م ن الر ح يم ASPEK AL-QUR AN STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Penelitian Tindakan Kelas merupakan jembatan untuk mengatasi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

s}ahibul ma>l. Yang digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 12 (dua belas)

s}ahibul ma>l. Yang digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 12 (dua belas) BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BAGI HASIL SIJANGKA MUD{Arabah Ketentuan bagi hasil dalam

Lebih terperinci

Sijil Pengajian Al-Quran. WQ 823 Ulum al-qur an 2. Solat Jumaat

Sijil Pengajian Al-Quran. WQ 823 Ulum al-qur an 2. Solat Jumaat Sijil Pengajian Al-Quran WQ 823 Ulum al-qur an 2 Solat Jumaat ٱل ج م ع ة ي و م م ن ل لص ل وة ن ود ى إ ذ ا ء ام ن و ا ٱل ذ ي ن ي أ ي ہ ا ك نت م إ ن ل ك م خ ي ر ذ ٲل ك م ٱل ب ي ع و ذ ر وا ذ ك ر إ ل ى ف ٱس

Lebih terperinci

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan Syaikh Abdul Aziz bin Baz Dinukil dari Buku Fatwa-fatwa Ulama Negeri Haram (hal. 1156-1157) Disusun oleh: Dr. Khalid bin Abdurrahman Al Juraisy

Lebih terperinci

Hukum Undian Keberuntungan dan Menginfakkan Hasilnya di Jalan Kebaikan

Hukum Undian Keberuntungan dan Menginfakkan Hasilnya di Jalan Kebaikan Hukum Undian Keberuntungan dan Menginfakkan Hasilnya di Jalan Kebaikan Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Dinukil dari Buku Fatwa-fatwa Ulama Negeri Haram (hal. 1197-1198) Disusun oleh: Dr. Khalid

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK Modul ke: ISLAM DAN TOLERANSI Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Fakultas TEHNIK MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA Program Studi TEHNIK INFORMATIKA www.mercubuana.ac.id ق ل ي أ ي ھ ا ٱل

Lebih terperinci

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 3

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 3 Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 3 PENGANTAR بسم اهلل الرمحن الرحيم Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah swt, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi dan Rasul

Lebih terperinci

Tentang ayat ini, berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu anhu:

Tentang ayat ini, berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu anhu: و ر ت ل ٱل ق ر ء ان ت ر ت يلا Dan bacalah Al-Qur`an dengan Tartil [QS. Al-Muzzammil, 73 : 4] Tentang ayat ini, berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu anhu: الترتيل : وف ا ة الو ق ت جو يد الح

Lebih terperinci

Simposium DPI Autoriti al-quran. Ustaz Mohammad Rizhan bin Leman Pensyarah Sepenuh Masa Al-Zuhri

Simposium DPI Autoriti al-quran. Ustaz Mohammad Rizhan bin Leman Pensyarah Sepenuh Masa Al-Zuhri Simposium DPI 2016 Autoriti al-quran Ustaz Mohammad Rizhan bin Leman Pensyarah Sepenuh Masa Al-Zuhri OBJEKTIF 1. Mengetahui erti autoriti al-quran serta dalilnya. 2. Memahami peranan serta kepentingan

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

BAB I PENDAHULUAN. rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan

Lebih terperinci

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 No. Soalan Jawapan 1 a Markah b. Jawapan Erti hidayah : Cahaya/ petunjuk allah. Dua Kesan hidayah: - Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. - Peningkatan ketara dalam ibadah sama ada

Lebih terperinci

UPAYA PEMBIMBING ROHANI PASIEN DALAM MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DIRI PASIEN DI RUMAH SAKIT AISYIYAH KUDUS

UPAYA PEMBIMBING ROHANI PASIEN DALAM MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DIRI PASIEN DI RUMAH SAKIT AISYIYAH KUDUS UPAYA PEMBIMBING ROHANI PASIEN DALAM MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DIRI PASIEN DI RUMAH SAKIT AISYIYAH KUDUS SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Lebih terperinci

Ibadah, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. II, hlm Ibadah..., hlm Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahib Sayyed Hawwas, Fiqih

Ibadah, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. II, hlm Ibadah..., hlm Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahib Sayyed Hawwas, Fiqih BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Allah SWT menjadikan shalat sebagai media untuk membina dan meluruskan orang mukmin setelah sebelumnya Dia memberikan kepada manusia segala macam ciptaannya

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5 Lailatul Qadar Surah Al Qadr 97 : 1-5 }1{ }2{ إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر و م ا أ د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر }3{ ت ن ز ل ال م ل ئ ك ة و الر وح ف يه ا

Lebih terperinci

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1437 H/ 2016 M SUMPAH PALSU SEBAB MASUK NERAKA Disalin dari Majalah As-Sunnah, Edisi 07 Thn.XIX_1437H/2015M Download

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Zikir Selepas Solat Zikir di Waktu Pagi Zikir di Waktu Petang 25-38

KANDUNGAN. 1. Zikir Selepas Solat Zikir di Waktu Pagi Zikir di Waktu Petang 25-38 KANDUNGAN 1. Zikir Selepas Solat 3-9 2. Zikir di Waktu Pagi 10-24 3. Zikir di Waktu Petang 25-38 1 PANDUAN 1. Zikir ini disusun untuk dibaca setiap kali selepas solat fardhu, waktu pagi dan waktu petang.

Lebih terperinci

Isti adzah dan Basmalah Seeking for refuge and the name of Allah. Ahmad Fuady

Isti adzah dan Basmalah Seeking for refuge and the name of Allah. Ahmad Fuady Isti adzah dan Basmalah Seeking for refuge and the name of Allah Ahmad Fuady Isti adzah Seeking for refuge (األ ستعاذة ( Al-Isti adzah Artinya memohon perlindungan means asking for a refuge or protection.

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. Sebuah Ijtihad Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Ijtihad Lain. حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

KAIDAH FIQH. Sebuah Ijtihad Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Ijtihad Lain. حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf KAIDAH FIQH ا ل ج ت ه اد ل ي ن ق ض ب ل ج ت ه اد Sebuah Ijtihad Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Ijtihad Lain حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf Publication: 1438 H_2017 M Sebuah Ijtihad

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Uraian pelaksanaan siklus secara umum dalam pembelajaran Al-Qur an- Hadits materi tajwid melalui metode card sort pada siswa-siswi MI Al- Mujahidin

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai manusia yang hidup dizaman sekarang, harus memiliki

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai manusia yang hidup dizaman sekarang, harus memiliki BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai manusia yang hidup dizaman sekarang, harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan ilmu yang tinggi, sehingga dapat menghadapi perkembangan-perkembangan

Lebih terperinci

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2

Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2 Penulis : Muhammad Ma mun Salman JILID 2 PENGANTAR بسم اهلل الرمحن الرحيم Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah swt, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi dan Rasul

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM (MODUL 2)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM (MODUL 2) SULIT 1 1223/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Ogos 1 2 / 3 jam Satu jam empat puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM (MODUL 2) JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM MODUL PENGENALAN KAIDAH BAHASA ARAB DASAR BAHASA ARAB KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM Diterbitkan oleh: MA HAD UMAR BIN KHATTAB YOGYAKARTA bekerjasama dengan RADIO MUSLIM YOGYAKARTA 1 ال م ف ر د ات (Kosakata)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk

BAB I PENDAHULUAN. hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

أذكار الصباح والمساء

أذكار الصباح والمساء أعوذ باالله من الشيطان الرجيم أذكار الصباح والمساء ZIKIR DI WAKTU PAGI DAN SORE [االله لا إ ل ه إ لا ه و ا لح ي ا ل ق يو م لا ت ا خ ذ ه سن ة ولا ن و م ل ه ما في ال س ما وا ت و ما في الا ر ض من ذا ا ل ذي

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian (KSSR) Tahun 4

Rancangan Pengajaran Harian (KSSR) Tahun 4 Rancangan Pengajaran Harian (KSSR) Tahun 4 Mata pelajaran Tahun Tarikh/Hari Tempoh/Masa Bilangan murid : Bahasa Arab : 4 Bestari : 13 Ogos 2014 (Rabu) : 8.30 pagi 9.30 pagi (1 jam) : 25 orang (10 lelaki

Lebih terperinci

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 513 Prinsip & Amalan Komunikasi dari Perspektif Islam (Minggu 1) Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. kehidupan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, telah

BAB I PENDAHULUAN. kehidupan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, telah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, telah memberikan perhatian

Lebih terperinci

SAMBUTAN KETUA DPR-RI. Pada Peringatan 1 Muharram 1432 H di Masjid Agung Palembang Palembang, 6 Desember 2010

SAMBUTAN KETUA DPR-RI. Pada Peringatan 1 Muharram 1432 H di Masjid Agung Palembang Palembang, 6 Desember 2010 SAMBUTAN KETUA DPR-RI Pada Peringatan 1 Muharram 1432 H di Masjid Agung Palembang Palembang, 6 Desember 2010 ا لس لام ع ل ي كم و ر حم ة الله و ب ر كا ت ه إ ن ال ح م د هلل نح م د ه و ن ست ع ي ن ه و ن ست

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

IBADAH UMROH. kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji).

IBADAH UMROH. kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji). IBADAH UMROH 1. Pengertian Umroh Menurut bahasa umrah berarti ziarah ataun berkunjung, sedangkan menurut istilah syara, umrah adalah menziarahi ka bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah di sertai

Lebih terperinci

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN Hukum bacaan Nun sukun dan Tanwin ada empat, antara lain : (א 1. Idzhar Halqi ( א אر Idzhar Halqi adalah Nun mati atau Tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf; Contoh : ح

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA (Studi kasus : Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwodadi Grobogan)

RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA (Studi kasus : Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwodadi Grobogan) RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA (Studi kasus : Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwodadi Grobogan) Abstraks Iswatun Khasanah, Hanif Al Fatta Pembelajaran cara membaca alquran

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

MODUL AL QUR AN KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT

MODUL AL QUR AN KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT م ھ MODUL AL QUR AN KELAS / SEMESTER : XI / GASAL TAHUN PELAJARAN : 2017 /2018 GURU MAPEL : SITI KHANIFAH,S.Pd.I KETERANGAN GHORIB & MUSYKILAT 1. Pengertian Ghorib & Musykilat a. Ghorib ialah :Bacaan Al-Qur

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 286 ل ا ي ك ل ف الل ه ن ف س ا ا ل ا و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ل ا ت و اخ ذ ن ا ا ن ن س ين ا ا و ا خ ط ا ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح

Lebih terperinci

Cara Terbaik Untuk Amar Ma ruf dan Nahi Munkar

Cara Terbaik Untuk Amar Ma ruf dan Nahi Munkar Cara Terbaik Untuk Amar Ma ruf dan Nahi Munkar Syaikh Abdul Aziz bin Baz Dinukil dari Buku Fatwa-fatwa Ulama Negeri Haram (hal. 1140-1142) 0TDisusun oleh:0t Dr. Khalid bin Abdurrahman Al Juraisy 0Terjemah:0T

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia tidak terkecuali Anak Usia Dini. Oleh karena itu menjadi kewajiban orangtua

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR

MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR MAKALAH TANDA-TANDA PENULISAN DALAM BAHASA ARAB DAN TATA CARA MENULIS HURUF ARAB YANG BAIK DAN BENAR Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran Yang Dibina Oleh Bpk. Muhammad Mas ud, S.Pd.I

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN. Qur an Hadits melalui Metode Drill di MAN Kunir. metode drill dengan jalan: 1) siswa harus mengetahui pengetahuan membaca

BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN. Qur an Hadits melalui Metode Drill di MAN Kunir. metode drill dengan jalan: 1) siswa harus mengetahui pengetahuan membaca 84 BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN A. Usaha guru dalam meningkatkan kemampuan belajar membaca al- Qur an Hadits melalui Metode Drill di MAN Kunir Berdasarkan temuan penelitian tentang usaha yang dilakukan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendam dapat ditumbuhkembangkan,

BAB I PENDAHULUAN. pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendam dapat ditumbuhkembangkan, BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendam dapat ditumbuhkembangkan, yang diharapkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman

Lebih terperinci

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA NO Aktifitas siswa BUTIR OBSERVASI ASSESMENT BAIK KURANG KET. a. Bertanya b. Menemukan gagasan c. Mempertanyakan gagasan orang lain Kreatifitas siswa a. Belajar Membaca b.

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

ﻊ ﻣ اﻮ ﻌﻛ را و ة ﻛﺎ ﺰلا اﻮ ﺗآ و ةﻼ ﺼلا اﻮ ﻤﻴ أ و ﻌ ﻛا ﺮلا

ﻊ ﻣ اﻮ ﻌﻛ را و ة ﻛﺎ ﺰلا اﻮ ﺗآ و ةﻼ ﺼلا اﻮ ﻤﻴ أ و ﻌ ﻛا ﺮلا PENGERTIAN SHALAT Secara bahasa sholat bermakna do a. sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri

Lebih terperinci

Hukum Mengganti Shalat dan Puasa yang Sengaja ditinggal Sebelum Bertaubat

Hukum Mengganti Shalat dan Puasa yang Sengaja ditinggal Sebelum Bertaubat Hukum Mengganti Shalat dan Puasa yang Sengaja ditinggal Sebelum Bertaubat ] ندونييس Indonesian [ Indonesia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bâz Terjemah : Syafar Abu Difa Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Rancangan Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angkaangka.

Lebih terperinci

بسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI METODOLOGI KAJIAN ILMIAH SESI PERTAMA 06 APRIL 2017 / 06.35 PTG 09.30 MLM Ust Mohd Ghazali M.Pd.I SINOPSIS Modul

Lebih terperinci

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد Tazkirah Pagi الس لا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله و ب ر ك ات ه ب س م الله الر ح من الر ح ي م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الا نبياء والمرسلين :و على آله وصحبه اجمعين. أما بعد TAZKIRAH PAGI

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah bersifat lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu desain penelitian

Lebih terperinci

BAB IV. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat. Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan. Kenjeran Kota Surabaya.

BAB IV. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat. Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan. Kenjeran Kota Surabaya. BAB IV Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. A. Analisis Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA

AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA definisi al Qur an Al Qur an adalah: (1) Kalamullah, (2) yang menjadi mu jizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, (3) diriwayatkan kepada kita secara

Lebih terperinci