PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK"

Transkripsi

1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK Manfaat mempelajari qiraat tidak banyak diketahui oleh khalayak umum kerana qiraat tidak dipelajari secara meluas. Hanya institusi khusus seperti UIAM sahaja yang menawarkan kursus qiraat secara akademik. Kertas kerja ini cuba menghuraikan manfaat yang diperolehi dengan mempelajari qiraat. 22 orang responden telah dipilih untuk mendapatkan respon yang diperlukan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa qiraat banyak membantu dalam mendalami ilmu al-quran. Bukan sahaja dari segi pembacaan bahkan ilmu-ilmu lain seperti tajwid, wakaf dan iftida serta khilaf-khilaf yang berlaku antara imam-imam qurra. Adalah dicadangkam supaya qiraat diperluaskan kepada khalayak Islam di Malaysia supaya keindahan al-quran benar-benar meresap ke dalam kehidupan ummah. 1.0 PENDAHULUAN 1.1 LATARBELAKANG Pengajian al-quran ibarat laut tidak bertepi. Terlalu luas dan sangat menakjubkan. Semakin dipelajari semakin banyak lagi yang perlu dipelajari. Antara bidang al-quran yang baru hendak dimajukan di Malaysia ialah Qiraat. Sejarahnya sudah lama sejak dari Rasulullah lagi namun di Malaysia belum lagi menjadi bidang yang diutamakan. Walaupun ada kelas mengenainya dijalankan oleh guru-guru yang pakar tetapi ianya tidak diadakan secara formal. Bagi mereka yang ingin mempelajarinya selalu tertanyatanya dan tercari-cari sekiranya ada kelas dijalankan di mana-mana yang berdekatan dengan tempat kediaman mereka. Malangnya pakar-pakar qiraat tidak ramai. Mereka tidak berada di banyak tempat. Paling ramai mereka berada di Lembah Klang, khususnya di Kuala Lumpur. Antara sebabnya ialah kerana bayak instutusi yang memperkembangkan pengajian qiraat sama ada secara individu, swasta atau organisasi besar. Ramai yang mencari akan adanya kelas-kelas qiraat. Alhamdulillah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) telah mengambil inisiatif untuk memulakannya secara akademik. Sejak tahun 2003 lulusan yang telah dihasilkan melebihi 50 orang.

2 Qiraat adalah sebahagian penting dari pengajian al-quran. Bagi mufasirin, penguasaan tentang qiraat adalah syarat penting. Tanpa qiraat pentafsiran al-quran tidak dianggap lengkap. Mengenai qiraat ini, ramai yang biasa dengan Qiraat Sab a. Di UIAM Qiraat Asara yang diberi tumpuan. Kebanyakan responden yang mengikuti kursus ini datang dari mereka yang tinggal di Lembah Klang. Walau bagaimanapun ramai juga yang datang dari luar kawasan. Kesemua yang datang dari jauh ini adalah orang dewasa yang sudah berjawatan dan berpendapatan. Bukan itu sahaja ramai juga yang sudah bersara. Maka perbincangan ini tidak lagi meliputi isu mengenai pedagogi tetapi andragogi. Orang-orang dewasa mempunyai minat dan selera yang berbeza dengan anakanak sekolah. Dorongan intrinsik mereka yang menjana usaha untuk menambahkan ilmu mengani al-quran khsusunya qiraat. Mereka memiliki inisiatif yang tinggi untuk mempelajari qiraat. Kertaskerja ini mengkaji 22 orang responden yang masih mengikuti kursus qiraat di UIAM. Maklumat yang terhimpun memperjelas bukan sahaja keupayaan mereka mengikuti kelas qiraat bahkan memberikan gambaran positif tentang perkembangan pengajian qiraat di Malaysia khsusunya di UIAM. 1.2 PERMASALAHAN Pengajian qiraat telah agak lama diperkatakan di Malaysia. Yang selalu menjadi kesukaran ialah mencari kelas-kelas yang menganjurkannya. Selain daripada itu kaedah mempelajarinya juga menjadi topik perbincangan kerana mempelajari qiraat memerlukan masa yang panjang. Untuk mempelajarinya memerlukan ketekunan dan intelek yang berbeza berbanding dengan mempelajari al-quran mengikut riwayat Hafs an Aasim toriq Syatibiyyahyyah kerana kita sudah terlalu biasa dengannya. Oleh itu kertaskerja ini akan membincangkan mengenai hal-hal yang berkaitan. 1.3 OBJEKTIF i ii iii iv Untuk mengenalpasti qiraat yang dipelajari di Malaysia. Untuk mengenalpasti responden-responden yang mengikuti pengajian qiraat. Untuk mengenalpasti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelasa qiraat di UIAM. Untuk mengenalpasti manfaat mempelajari qiraat.

3 2.0 QIRAAT ASARA Pengajian qiraat di UIAM adalah berdasarkan Qiraat Asara. (Mohd Rahim Jusoh, 2001 dan Abu Mardhiah, ). Nama-nama imam qurra yang sepuluh dan perawinya adalah seperti dalam Jadual 2.1. Bil Imam Qurra Perawinya 1 Imam Nafi Qalun Warsy 2 Imam Ibn Kathir Al-Bazzi Qunbul 3 Imam Abu Amr Ad-Duriy As-Susi 4 Imam Ibn Aamir Hisham Ibn Zakuan 5 Imam Aasim Syu bah Hafs 6 Imam Hamzah Khalaf Khallad 7 Imam Al-Kisaie Abu Al-Harith Ad-Duriy 8 Imam Abu Jaafar Ibn Wardan Ibn Jammaz 9 Imam Ya qub Ruuh Ruwais 10 Imam Khalad Ishaq Idris Jadual 2.1. Senarai imam-imam qurra dan perawi-perawinya Jadual 2.1 menunjukkan senarai imam-imam qurra yang sepuluh. Daripada jadual itu imam Nafi adalah pada kedudukan pertama dan yang terakhir ialah imam Khallad. Imam Aasim ialah pada kedudukan kelima. Namun demikian qiraat Aasim adalah yang paling popular. Lebih 60% penduduk dunia membaca qiraat Aasim. Al-Quran yang bertulisan Rasm Uthmani boleh digunakan untuk membaca kesemua qiraat.

4 3.0 TOPIK-TOPIK PENGAJIAN QIRAAT Pengajian qiraat memerlukan kekuatan mental. Pemikiran yangtinggi juga diperlukan. Banyak yang perlu dipelajari, diingat dan dihafal. Usul qiraat menyenaraikan topik-topik yang berikut : 3.1 Lafaz berkaitan huruf sod 3.2 Idgham kabir 3.3 Ha kinayah 3.4 Mad dan qasar 3.5 Dua hamzah dalam satu kalimah 3.6 Dua hamzah dalam dua kalimah 3.7 Hamzah mufrad 3.8 Naql hamzah pada huruf sebelumnya 3.9 Saktah sebelum hamzah 3.10 Idham soghir 3.11 Idgham mutaqorabain 3.12 Nun yang mati atau tanwin 3.13 Fatah dan imalah huruf-huruf ro 3.14 Huruf-huruf lam 3.15 Raum dan isymam 3.16 Ya idhofah 3.17 Tambahan huruf ya pada kalimah 3.18 Ifrad dan jama pada bacaan Banyak lagi sebenarnya yang dipelajari tetapi tidak dapat disenaraikan secara terperinci lagi. Antaranya ialah hal-hal yang berkaitan dengan taghliz, taqlil dan lain-lain yang berkaitan. 4.0 KURSUS QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM 4.1 Responden Kebanyakan responden yang mengikuti kursus Qiraat di UIAM terdiri dari orang dewasa. Lebih khusus lagi mereka adalah orang-orang yang bekerja atau yang telah bersara. Walau bagaimanapun terdapat juga sebilangan pelajar yang mengikjutinya. Jadual 4.1 menunjukkan bahawa responden lelaki adalah seramai 13 orang iaitu 59.10%. responden wanita pula seramai 9 orang atau 40.90%. Lelaki % Wanita % Jantina Jumlah Jadual 4.1: Taburan responden dari segi jantina

5 4.2 Usia responden Umur Lelaki % Wanita % Jumlah % tahun tahun tahun ke atas Jumlah Jadual 4.2: Taburan responden dari segi usia Jadual 4.2 memberikan gambaran tentang kelompok usia responden. 9 daripada responden atau 40.90% adalah mereka yang berusia melebihi 50 tahun. Kelompok usia paling muda adalah seramai 7 orang (31.80%). 4.3 Peringkat kelayakan akademik responden Kelayakan Lelaki % Wanita % Jumlah % Sarjana Sarjana Muda Diploma STP/STAM Matrikulasi SPM/MCE Lain-lain Jumlah Jadual 4.3: Taburan responden dari segi kelayakan akademik Jadual 4.3 menunjukkan ramai antara perserta memiliki pendidikan peringkat pengajian tinggi. 13 orang atau 59.10% memiliki diploma, sarjana muda dan sarjana. Kelayakan akademik paling rendah tidak dinyatakan responden.

6 4.4 Pekerjaan/bidang pekerjaan responden Pekerjaan/Bidang Lelaki % Wanita % Jumlah % Pelajar Pesara Guru Suri Rumah Guru Agama Eksekutif Jururunding IT Editor CEO Syarikat Pegawai Tentera Jumlah Jadual 4.4: Status responden dari segi jawatan disandang Jadual 4.4 menunjukkan bahawa 16 orang atau 72.70% responden adalah mereka yang sedang bekerja dan yang sudah bersara. Jumlah pesara adalah seramai 6 orang atau 27.30%. Agak menarik daripada 16 orang responden hanya seorang sahaja adalah guru agama. Yang lain memegang berbagai jawatan seperti eksekutif, jururunding IT, editor, CEO dan pegawai tentera. Ini menunjukkan bahawa pengajian qiraat juga menjadi tarikan kepada mereka yang bukan dari bidang agama. 4.5 Negeri tempat tinggal responden Negeri Lelaki % Wanita % Jumlah % Selangor Pahang Wilayah Persekutuan Johor Kedah Perak Perlis Jumlah Jadual 4.5: Taburan responden dari segi negeri kediaman

7 Terdapat 12 orang responden atau 54.50% yang datangnya dari Selangor dan Wilayah Persekutuan. Yang lain datang dari Pahang (18.20%), Johor (9.10%), Kedah (9.10%) dan Perlis (4.5%). (Jadual 4.5). 4.6 Jarak perjalanan perserta Jarak Perjalanan (km) Lelaki % Wanita % Jumlah % Kurang hingga hingga hingga hingga hingga Lebih Jumlah Jadual 4.6. Taburan responden dari segi jarak perjalanan 16 orang responden (72.70%) datang dalam lingkungan 100 kilometer dari UIAM. Namun demikian 6 daripada responden datang dari jauh yang jaraknya hingga melebihi 300 kilometer. (Jadual 4.6). 4.7 Mod pengangkutan responden Mod Pengangkutan Lelaki % Wanita % Jumlah % Kereta sendiri Bas ekspress Berjalan kaki Teksi Jumlah Jadual 4.7: Mod pengangkutan responden Walaupun ramai responden yang tinggal dalam lingkungan 100 kilometer memandu kereta sendiri tetapi sebenarnya ramai juga mereka yang datang dari luar UIAM adalah memandu sendiri. Selain daripada itu terdapat 2 orang responden (9.10%) datang dengan menaiki bas ekspress seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.7.

8 4.7 Objektif pembelajaran responden Bil Respon Kekerapan % 1 Berminat mendalami al-quran Mengetahui cara-cara bacaan dari imam qiraat selain qiraat Hafs 3 Mendalami ilmu agama dari al-quran Menyempurnakan fardhu kifayah Untuk mengetahui nilai sebenar qiraat Memartabatkan ilmu qiraat Untuk memantapkan lagi bacaan al-quran Untuk menyebarkan ilmu al-quran Mencari ilmu yang diredhai Allah Untuk mengaplikaasi IT dalam pembelajaran qiraat Untuk mendapat keberkatan Allah Untuk menyedarkan masyarakat Menguasai bidang yang jarang dikuasai oleh orang awam Untuk mendalami ilmu tafsir Jumlah Jadual 4.8 : Objektif responden mempelajari qiraat Terdapat sebanyak 46 respon seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.8. Respon yang paling tinggi kekerapannya ialah responden ingin mendalami al-quran (26.10%). Terdapat pula 23.90% responden yang mempelajari qiraat kerana minat mereka untuk mengetahui lainlain qiraat selain Hafs. Selain daripada itu banyak fokus responden mengenai pembelajaran qiraat selain yang disebut di atas.

9 4.9 Teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan pada persepsi pelajar Bil Respon Kekerapan % 1 Perbincangan dan pembentangan Bertalaqi secara individu Guru mendengar bacaan responden dan membetulkan kesilapan 4 Guru membaca secara jama dan diikuti oleh responden mengikut kaedah di Mesir 5 Membaca usul qiraat Ujian bertulis dan hafazan Guru membuat tunjuk cara Talaqi secara beramai-ramai Kerja kumpulan Soal jawab Jumlah Jadual 4.9: Teknik pengajaran dan pebelajaran yang diguna Jadual 4.9 adalah respon daripada responden berdasarkan persepsi mereka. Mereka mendapati bahawa kaedah yang paling kerap digunakan ialah perbincangan dan pembentangan mengenai topik-topik qiraat (21 ;60%). Responden juga positif mengenai proses talaqi (17.60%), pembetulan dalam pembacaan (13.70%), membaca secara jama (13.70) dan membaca usul qiraat (13.70%).

10 4.10 Kebaikan teknik yang digunakan mengikut persepsi responden Bil Respon Kekerapan % 1 Memudahkan kefahaman Meningkatkan kefahaman Kesilapan bacaan dibetulkan semasa bertalaqi Berkesan Mengetahui sanad bacaan hingga Rasulullah SAW Memudahkan pelaksanaan amali bacaan Pembentangan dalam kelas memantapkan kefahaman mengenai qiraat 8 Ujian syafawi menggalakkan hafazan Ujian tulisan menggalakkan pembelajaran Boleh diikuti Meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar Mudah diadaptasi Sama kaedahnya seperti di Mesir Sesama ahli kumpulan membantu membetulkan kesalahan Mengetahui usul qiraat setiap imam Mengetahui bacaan secara jama Rujukan membantu Jumlah Jadual Respon mengenai kebaikan mempelajari qiraat Teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas memberikan impak kepada pelajar % responden berpendapat bahawa teknik-teknik yang digunakan memudahkan kefahaman mereka % mengatakan tekniknya meningkatkan kefahaman % juga mengatakan kesilapan semasa membaca dapat dibetulkan sertamerta.

11 4.11 Faedah mempelajari qiraat Bil Respon Kekerapan % 1 Mengetahui pelbagai wajah qiraat Menambahkan kefahaman ilmu tajwid Meningkatkan mutu bacaan Menambahkan keyakinan membaca qiraat lain Mengetahui cara bacaan qiraat yang betul Membantu menguasai bacaan riwayat Hafs an Aasim Lebih yakin melaksanaan bacaan mengikut Rasm Uthmani 8 Mengetahui usul qiraat setiap imam Dapat mengenalpasti kesalahan bacaan Melaksanakan bacaan qiraat dalam solat Mempelajari qiraat lain selain daripada Hafs an Aasim Boleh melaksanakan qiraat mengikut kemampuan diri sendiri 13 Kefahaman tentang farasy bacaan Jumlah Jadual Taburan respon mengenai faedah mempelajari qiraat Jadual 4.11 menunjukkan bahawa 24.30% responden positif kerana mereka dapat mempelajari pelbagai qiraat. Selain daripada itu penglibatan mereka menambahbaik kemahiran mereka tentang al-quran khususnya qiraat.

12 4.12 Masalah yang dihadapi berkaitan pengajian qiraat Bil Respon Kekerapan % 1 Kurang rujukan mengenai qiraat dalam Bahasa Melayu Kurang penguasaan bahasa Arab menyukarkan membuat rujukan 3 Masa belajar tidak mencukupi Perlukan masa yang lama untuk membaca qiraat dengan betul 5 Masyarakat tidak peka tentang ilmu qiraat Perlukan masa yang lama untuk memahami cara bacaan qiraat 7 Perlukan guru tuisyen talaqi Banyak gangguan kerja dan rutin harian Kurang guru yang berkelayakan mengajar qiraat Jumlah Jadual Taburan respon mengenai permasalahan pembelajaran qiraat Jadual 4.12 menghuraikan masalah paling besar dalam mempelajari qiraat ialah kurangnya buku rujukan dalam bahasa Melayu (27.30%). Masalah besar yang kedua ialah mengenai penguasaan bahasa Arab yang terlalu rendah (22.70%). Ada juga yang mengatakan bahwa masa untuk mempelajari qiraat tidka mencukupi (18.20%).

13 4.13 Cadangan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran qiraat Bil Respon Kekerapan % 1 Tambahkan masa belajar Banyakkan ulangkaji kendiri Qiraat perlu dimulakan dari awal dengan memasukkannya dalam silibus sekolah 4 Catatan dari pengajaran dan pembelajaran dibukukan untuk rujukan 5 Adakan gerakkerja berkumpulan Banyak mendengar MP3 mengenai bacaan qiraat Selalu bermusyafahah dengan guru Kembangkan teknik mengingat uslul dan farasy huruf Bantu membantu antara guru dan responden dalam pengajarand an pembelajaran 10 Banyakkan rujukan dalam bahasa Melayu Pelajari qiraat berperingkat-peringkat Setiap qiraat diajar secara berasingan supaya lebih mantap 13 Membaca jama bila sudah mantap Perluaskan pendedahan mengenai qiraat Jumlah Jadual Taburan cadangan responden Jadual 4.13 menunjukkan responden memberikan banyak cadangan mengikut situasi mereka masing-masing. Terdapat 22.22% responden mencadangkan agar pengajian qiraat ini dipanjangkan masanya. 5.0 ANDRAGOGI Orang dewasa tidak perlukan gesaan dan desakan untuk belajar. Segala-galanya perlu diatur dengan sengaja. Banyak usaha dan rangsangan datangnya dari dalam diri. Secara lumrahnya orang dewasa yang belajar bukan kerana disuruharah. Apabila mereka menetapkan hati untuk belajar bermakna mereka mendapat dorongan dari dalam. Pengalaman memainkan peranan dalam proses orang dewasa untuk bersekolah semula. Pada akhir proses sesuatu pembelajaran orang dewasa inginkan nilai tambah sama ada dari segi kemahiran ataupun teori.

14 6.0 SUATU HARAPAN Bagi mereka yang mempelajari qiraat mereka mendapat kemanisan ilmu. Qiraat bukan sahaja membuka dimensi baru dalam mempelajari al-quran malah memantapkan lagi kemahiran al- Quran yang sedia ada. Banyak harapan untuk masa hadapan bidang qiraat. Jika ada usaha untuk menyebarluaskannya tentu qiraat akan mendapat tempat di hati penggemar-penggemar al-quran secara khusus dan kepada semua umat Islam pada umumnya. Adalah dicadangkan bahawa qiraat perlu dipelajari sejak dari kecil lagi. Memasukkannya dalam silibus sekolah (rendah dan menengah) akan membuka ruang baru dalam pengajian qiraat. Penggemblingan pakar-pakar qiraat diperlukan untuk memperbanyakkan rujukan mengenai qiraat dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu media elektronik perlu memainkan peranannya dalam memperkembangkan pengajian qiraat kepada khalayak umum. Aspek mengenai bahasa Arab pula tidak boleh diabaikan. Pengajian qiraat memerlukan penguasaan bahasa Arab. Oleh itu pembelajaran mengenai bahasa Arab perlu digandakan supaya lebih ramai orang yang menguasainya.

15 RUJUKAN Abu Mardhiyah (2010). Panduan Penulisan Al-Quran (Rasm Othmani) Riwayat Hafs An Aasim. Gombak : Al-jenderaki Enterprise. Abu Mardhiyah (2007). Tajwid Al-Quran Qiraat Aasim Riwayat Hafs Toriq Al-Syatibi. Gombak : Al-jenderaki Enterprise. Mohd. Azhar Abdul Hamid et.al. (2004). Andragogi Mengajar Orang Dewasa Belajar. Bentong : PTS Publications & Distributions Sdn. Bhd. Mohd Rahim Jusoh (2001). Pengenalan Ilmu Qiraat. Batu Caves : Mahsuri Timur Sdn. Bhd.

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya.

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya. PENGERTIAN ILMU QIRAAT Menurut Imam Ibn al-jazari: Ilmu Qiraat merupakan ilmu yang menjelaskan kaedah menyebut kalimah-kalimah di dalam al-quran di samping menjelaskan perbandingan bacaan antara imam-imam

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI

KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI MALAYSIA : SATU CADANGAN PENULIS MOHD RAHIM BIN JUSOH TILAWAH

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh

BAB SATU PENGENALAN. Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh huruf (bacaan) adalah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam membaca al-qur an al-karim. Faktor

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Membaca al-quran dengan betul dan fasih merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam 284. Membacanya sahaja sudah dikira satu ibadat dan diberikan ganjaran pahala

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Siti Intan Dahlia binti Mohammad Harun Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) PENGENALAN Qiraat secara umum didefinisikan:

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA Siti Nurul Jannah Fital 1, Mohamad Zaki Abdul Halim 2, Suhaidah Said 3 Universiti Malaysia

Lebih terperinci

NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH:

NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH: NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH: PROF DR. MOHAMED AMIN BIN EMBI 1.0 PENDAHULUAN Malaysia merupakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat.

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat. BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bidang penterjemahan merupakan salah satu cabang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penterjemahan adalah satu kemahiran seni yang membantu mengembangkan pengetahuan

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Pindaan 2001 (Akta A1129) telah memperuntukkan keperluan kepada penyediaan sistem rancangan pemajuan sebagai

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 PERBINCANGAN MINGGU INI Biodata Imam Hafs Faktor-faktor penyebaran bacaannya Keistimewaan bacaannya Pembagian Qiraat BIODATA IMAM

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5 PERBINCANGAN MINGGU INI Definasi Qiraat-Riwayat-Toriq Toriq-Toriq Qiraat Imam Asim riwayat Hafs Perbezaan yang terdapat pada Toriq-toriq

Lebih terperinci

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS Prof. Madya, Dr. Yahya Buntat Dr. Muhammad Sukri Saud Siti Fatimah Ahmad Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Abstrak: Kajian ini

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

BAB EMPAT RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini akan menampilkan rumusan bagi keseluruhan perkara yang telah

BAB EMPAT RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini akan menampilkan rumusan bagi keseluruhan perkara yang telah BAB EMPAT RUMUSAN DAN CADANGAN 4.0 PENDAHULUAN Bab ini akan menampilkan rumusan bagi keseluruhan perkara yang telah dibentangkan pada bab-bab yang lalu. Pengkaji akan menjelaskan cadangancadangan yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA

BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA 4.0. Pendahuluan Dalam pungutan data yang di ambil penulis mendapati ramai pelajar yang dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Penulis juga mendapati responden

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden 5.1 Pengenalan Dalam Bab ini dapatan kajian berdasarkan penganalisisan data dalam bab 4 akan dibincangkan.dengan itu jawapan kepada soalan-soalan akan dikemukakan dalam bab ini. Pengkaji juga telah mengemukakan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. Abdul Razak Idris & Norazlina Binti Adam Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini

Lebih terperinci

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh Abstrak: Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-quran mengikut gaya penulisan

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Pengantar Qira at dan Hafazan di UKM

Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Pengantar Qira at dan Hafazan di UKM Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam 2012 disunting oleh: Ezad Azraai Jamsari, Zamri Arifin, Mohd. Al Adib Samuri, Mohd. Zamro Muda, Ahmad Munawar

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini.

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini. BAB LIMA KESIMPULAN 5.0 PENDAHULUAN Di dalam bab ini, Pengkaji akan mengemukakan kesimpulan yang diperolehi daripada perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) 1067 PANDANGAN PELAJAR MENGENAI PENGARUH SUKATAN KURIKULUM PEMBELAJARAN TERHADAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PSMBA DI IPTA MALAYSIA DR. KHAIRATUL AKMAR AB LATIF khairatulakmar@kuis.edu.my

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian,

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah

Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah Topik 10 Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat; 1. Menjelaskan maksud riwayat Hafs daripada Imam 'Asim menurut Tariq al-shatibiyyah;

Lebih terperinci

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka Ahli Qiraat Madinah Nafi Qalun Warsy Nama Asal Nafi' B Abd Rahman B Abi Na'im Isa B Mina B Wardan Uthman B Said B Abdullah Lahir - Meninggal 70H - 169H 120H - 220H 110H-197H Asal Iran Rom Mesir * Berguru

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Secara realitinya, telah banyak inovasi diperkenalkan memandangkan ledakan teknologi yang semakin pesat dalam dunia pendidikan pada masa kini. Hal ini sekaligus telah memberikan

Lebih terperinci

BAB VII KESIMPULAN DAN CADANGAN. Bab ini menerangkan ringkasan kajian secara menyeluruh. Ianya merangkumi tujuan

BAB VII KESIMPULAN DAN CADANGAN. Bab ini menerangkan ringkasan kajian secara menyeluruh. Ianya merangkumi tujuan BAB VII KESIMPULAN DAN CADANGAN 7.0 PENDAHULUAN Bab ini menerangkan ringkasan kajian secara menyeluruh. Ianya merangkumi tujuan kajian, rekabentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan pendekatan

Lebih terperinci

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini memaparkan ringkasan kajian secara menyeluruh yang merangkumi tujuan, kerangka teoretikal kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, instrument

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan dalam bidang komputer pada masa kini telah memberi banyak faedah kepada semua bidang termasuk bidang pentadbiran tanah. Hari ini, kita telah melihat kebanyakan

Lebih terperinci

PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KONSEP ISLAM HADHARI: TINJAUAN AWAL

PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KONSEP ISLAM HADHARI: TINJAUAN AWAL PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KONSEP ISLAM HADHARI: TINJAUAN AWAL Oleh: Md Yunus Abd Aziz Nik Salida Suhaila Nik Saleh Arif Fahmi Md. Yusof Abd. Hamid Abdul Murad Kolej Universiti Islam Malaysia Abstrak

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI GOLONGAN MUDA TERHADAP ISU-ISU SEMASA Malaysia Laporan No. 1 16 Mei 1 Jun 2017 1 1.0 OBJEKTIF KAJIAN 1 Melihat

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di BAB 5 PENUTUP 5.1 Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan membincangkan berkenaan sejauhmana dapatan kajian berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di PASTI Ummu

Lebih terperinci

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN Rohayu Zulkapli (rohayu@jrv.ptss.edu.my) Mazidah Mohamed Hashim (mazidah@jrv.ptss.edu.my) Siti Sullia

Lebih terperinci

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1 PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1 ZULQUARNAIN BIN ALI IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG PENDAHULUAN Alhamdulillah, segala puji-pujian

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH oleh Ahmad Shukri Bin Mohd Nain Paimah Bt Atoma Rozeyta Bt Omar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

Lebih terperinci

PROJEK WARGA: KERJA SOSIAL YANG DIPERTANDINGKAN. Noor Azam bin Abdul Rahman, Mohd Azmir bin Mohd Nizah, Mohd Ariff Ahmad Tarmizi, Mohd Zin Mokhtar.

PROJEK WARGA: KERJA SOSIAL YANG DIPERTANDINGKAN. Noor Azam bin Abdul Rahman, Mohd Azmir bin Mohd Nizah, Mohd Ariff Ahmad Tarmizi, Mohd Zin Mokhtar. PROJEK WARGA: KERJA SOSIAL YANG DIPERTANDINGKAN Noor Azam bin Abdul Rahman, Mohd Azmir bin Mohd Nizah, Mohd Ariff Ahmad Tarmizi, Mohd Zin Mokhtar. Abstrak : Kertas kerja ini akan membincangkan berkaitan

Lebih terperinci

BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN. Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian

BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN. Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian tentang penggunaan kohesi nahuan dalam karangan pelajar tingkatan tiga. Seramai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN Latar belakang kajian

BAB 1 PENGENALAN Latar belakang kajian BAB 1 PENGENALAN 1.1. Latar belakang kajian Dalam usaha Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020, industri pembinaan menurut Sistem Binaan Terbuka (OBS) adalah merupakan satu syarat asas yang

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis penggunaan kohesi dalam karangan bahasa Tamil Tingkatan 3. Aspek-aspek

Lebih terperinci

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK TUNDUK PADI BERISI Oleh Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Siti, seorang murid Tahun 3 menghadapi masalah menulis perkataan dengan betul. Siti hanya boleh membaca

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut:

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut: BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan data berdasarkan kepada instrumen kajian yang telah digunakan iaitu soal selidik, ujian kemahiran menulis, dan temu bual.

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis huruf, sama ada imbuhan awalan, sisipan, apitan dan akhiran.

peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis huruf, sama ada imbuhan awalan, sisipan, apitan dan akhiran. peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis kesalahan dan ketepatan terjemahan. Lantaran itu kajian ini mengetengahkan secara terperinci tahap penguasaan kemahiran terjemahan

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab.

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab. BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pernyataan Masalah Dalam pembentukan kata bahasa Arab, aspek fonologi memainkan peranan yang penting dan mempunyai signifikannya yang tersendiri. Penghasilan sesuatu perkataan dalam

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI GOLONGAN MUDA TERHADAP POLITIK DAN ISU-ISU SEMASA Malaysia Laporan No. 2 16 Mei 1 Jun 2017 1 1.0 OBJEKTIF KAJIAN

Lebih terperinci

BAB 1 : PENGENALAN. Walau bagaimanapun, Membeczka (2008) menyatakan bahawa pengajaran sebutan

BAB 1 : PENGENALAN. Walau bagaimanapun, Membeczka (2008) menyatakan bahawa pengajaran sebutan BAB 1 : PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sebutan merupakan satu elemen yang penting dalam pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, Membeczka (2008) menyatakan bahawa pengajaran sebutan seringkali diabaikan di

Lebih terperinci

PROPOSAL SEMINAR. Ia bakal meningkatkan lagi kualiti bacaan Al-Quran ke tahap lebih sempurna seperti bacaan syeikh arab dengan :

PROPOSAL SEMINAR. Ia bakal meningkatkan lagi kualiti bacaan Al-Quran ke tahap lebih sempurna seperti bacaan syeikh arab dengan : Tel : 016 9287 606 # E-mail : asraff2@yahoo.com # Faks/ Tel. Pej : 03 8741 6464 Web : www.furqanworks.com # Facebook : www.facebook.com/furqanworks PROPOSAL SEMINAR PENGENALAN Seminar TAJWIDPRO adalah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Islam amat mengambil berat tentang persoalan harta dalam kehidupan manusia. Harta dianggap sebagai satu amanah oleh Allah yang mesti diuruskan dengan baik dan sesempurna

Lebih terperinci

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Usul Al-Qiraat Ibnu Kathir dan Abu Amru Bab 10 Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Skop Perbincangan Pengenalan Hukum Bacaan Kalimah Khusus Pengenalan - 2 hamzah berada dalam satu kalimah - Kedua-dua Hamzah

Lebih terperinci

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.1 Pengenalan. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI RAKYAT TERHADAP SEMANGAT PATRIOTIK DI KALANGAN RAKYAT MALAYSA PADA MASA INI Malaysia 10 Julai - 18 Julai 2017

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat,

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, BAB PERTAMA PENGENALAN 1. 0 PENDAHULUAN Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, jumlat fi liyyat dan syibh al-jumlat. Ada dua unsur penting dalam pembentukan jumlat

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan FELDA iaitu singkatan kepada Lembaga Kemajuan dan Tanah Persekutuan dimana ia ditubuhkan melalui Akta Pembangunan Tanah 1956 telah dipertanggungjwab untuk memajukan tanah-tanah

Lebih terperinci

BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP 6.0 PENGENALAN Bab ini akan merumuskan hasil analisis semua data yang terkumpul untuk menjawab persoalan kajian. Seterusnya bab ini juga akan mengemukakan cadangan

Lebih terperinci

KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR

KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR OBJEKTIF KAJIAN Tujuan utama kajian ini dijalankan ialah bagi mengkaji sejauhmana keberkesanan perisian

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat.

BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat. Oleh Saiful Bahri Kamaruddin Foto Ra ai Othman, Penerbit UKM BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat.

Lebih terperinci

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH 3.0 Pendahuluan Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada zamannya sehingga ke hari ini, sama ada di Mesir atau di negara-negara lain. Namun, masyarakat

Lebih terperinci

ABSTRAK PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH

ABSTRAK PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DALAM SUBJEK YANG MEMPUNYAI KONSEP PENGIRAAN ADALAH DI DORONG OLEH FAKTOR PENCAPAIAN DALAM SUBJEK MATEMATIK BAGI PELAJAR DKA3-S2 1 Nurfadzlina Binti Mohd Rozi 1 Jabatan Kejuruteraan

Lebih terperinci

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan)

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Baharuddin Sayin Siti Khadijah Ab. Manan AsmakAli S. Salahudin Suyurno Abstrak Kertas penyelidikan

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

LAPORAN AKHIR HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT & PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (SET 5) PROGRAM UKM FLY HIGH AUSTRALIA

LAPORAN AKHIR HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT & PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (SET 5) PROGRAM UKM FLY HIGH AUSTRALIA LAPORAN AKHIR HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT & PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (SET 5) PROGRAM UKM FLY HIGH AUSTRALIA Nama : NUR SITI FATIMAH BINTI MOHAMAD JAMIL No Matrik : A144030 Program : UKM FLY HIGH AUSTRALIA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Dewasa ini perkembangan sistem pendidikan di Malaysia semakin mencabar dan seiring dengan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh 1. pengajian secara jarak jauh/odl, perlu melaksanakan MPU tanpa pengecualian.

Lebih terperinci

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS)

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) HAISA BINTI OSMAN 1 & MOHD NOOR BIN HASHIM 2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci