S SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA OKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/AK01/Cuti 03 ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF TETAP

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "S SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA OKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/AK01/Cuti 03 ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF TETAP"

Transkripsi

1 S S Halaman: 1/ TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan CS staf berjawatan tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan, permohonan dan kelulusan CS staf. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Nombor Dokumen Perintah-Perintah Am (Bab C) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 Surat Edaran JPA.(S)TT343 Jld.2(67)bth 26 Mac 2010 Surat Edaran JPA (S)223/8/3 Klt. 15 (9) bth 21 Oktober 2010 Tajuk Dokumen Cuti Perwakilan Kuasa Dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Pindaan Peraturan Berkaitan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Tindakan Tatatertib Ke Atas Pegawai Awam ng Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu Atau Meminda Sijil Cuti Sakit Penambahbaikan Dasar Mengenai Penerimaan Sijil Sakit ng Dikeluarkan Oleh Hospital/Klinik Di Singapura - E-Panduan Kemudahan Cuti - Panduan Cuti On Web (Kerani) - Panduan Cuti On Web (Umum)

2 S S Halaman: 2/ TERMINOLOGI/SINGKATAN CS : Cuti Sakit CR : Cuti Rehat CSL : Cuti Sakit Lanjutan CK : Cuti Kerantina CC : Cuti Kecederaan CTKB : Cuti Tibi, Kusta dan Barah CSG : Cuti Separuh Gaji CTG : Cuti Tanpa Gaji CT : Cuti Tambahan e-cuti : Sistem Permohonan Cuti Online PEND : Pejabat Pendaftar KB : Ketua Bahagian KS : Ketua Seksyen PTJ : Pusat Tanggungjawab KPTJ : Ketua Pusat Tanggungjawab KJ : Ketua Jabatan PT : Pegawai Tadbir (Pejabat Pendaftar) PT PTJ : Pegawai Tadbir (Pusat Tanggungjawab) PL : Pegawai Pelulus PS : Pegawai Penyokong PT(P/O) : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pejabat Pendaftar : Pegawai yang Melaksana Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pusat Tanggungjawab Setiausaha Pejabat Pusat Tanggungjawab Pembantu Makmal Pembantu Perpustakaan

3 S S Halaman: 3/27 Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pengurus Asrama Pegawai Sains PT SPPP : Pegawai Tadbir Seksyen Perubatan dan Perhubungan Pekerja 5.0 TANGGUNGJAWAB Naib Canselor, Pendaftar, Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Ketua Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan dan Ketua Pusat Tanggungjawab adalah bertanggungjawab untuk menentukan arahan kerja ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi arahan kerja ini.

4 S S Halaman: 4/ CARTA ALIR Mula 7.1 Kenal Pasti Jenis Cuti Atas Sebab Perubatan (CSP) 7.2 Cuti Sakit (CS) Hantar Sijil CS Dapatkan Kelulusan Lulus? Rekod Dalam Sistem e-cuti 7.11 Semak Kelulusan CS Laksana Pemantauan CS Melebihi 90 hari (kedua)? Majukan ke Pejabat Pendaftar Semak dan Sahkan Jumlah CS 7.14 Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu 7.15 Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Rekod Kelulusan CS Ke Dalam Sistem e-cuti CS Melebihi 180 hari? Ambil CR yang layak Ambil CR/CG/ CTG 7.7 Cuti Sakit Lanjutan (CSL) Cuti Kerantina (CK) Cuti Kecederaan (CC) Terima Laporan dan Tubuh Lembaga Perubatan Sembuh? CSG Maksimum 90 Hari 7.30 Sembuh? CTG Maksimum 90 Hari Sembuh? CSG/CTG Kali Ke Dua Sembuh? Bersara Dengan Perakuan Lembaga Perubatan Bertugas Semula Lapor Diri Bertugas (CSG) Lapor Diri Bertugas (CTG) Lapor Diri Bertugas (CSG/ CTG) Maklum / Lapor Ke PTJ 7.41 Isi Borang Permohonan 7.42 Hantar Borang Permohonan 7.43 Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ 7.44 Rekod Kelulusan CK Ke Dalam Sistem e-cuti Hantar Laporan Semak dan sahkan Jumlah CS 7.48 Layak? Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Cuti Tibi, Kusta dan Barah (CTKB) Disahkan Mengidap Sakit Tibi, Kusta dan Barah? Ambil CS Maksimum 180 hari 7.54 Sembuh? Mohon Untuk Mula CTKB Terima dan Semak Permohonan Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Maklum Keputusan Kuasa Tertentu 7.60 Sembuh? Ambil CR ng Layak 7.63 Sembuh? Sembuh? Cuti Tambahan CSG Melebihi 12 Bulan Bertugas Semula 7.61 Bertugas Semula 7.66 Lapor Diri Bertugas (CSG) 7.19 Masih Belum Sembuh dan Kehabisan CR? Tubuh Lembaga Perubatan (Pemeriksaan) Maklum Keputusan Lembaga Perubatan CS Melebihi 45 Hari atau Lebih Untuk Tempoh 3 Tahun Berturutturut? 7.23 Hantar Laporan 7.24 Semak dan Sahkan Jumlah CS 7.68 Kemaskini Rekod Tamat 7.69

5 S S Halaman: 5/ PROSES TERPERINCI Tindakan 7.1 Mula 7.2 Kenal pasti Jenis Cuti Atas Sebab Perubatan Kenal pasti jenis Cuti Atas Sebab Perubatan yang hendak dipohon berdasarkan peraturan dan syaratsyarat kelayakan. Rujuk : Perintah Am; E-Panduan Kemudahan Cuti Jika memohon : - Cuti Sakit (CS), ikut langkah Cuti Sakit Lanjutan (CSL), ikut langkah Cuti Kerantina(CK), ikut langkah Cuti Kecederaan(CC), ikut langkah Cuti Tibi, Kusta dan Barah (CTKB), ikut langkah 7.51 Tanggungjawab Pemohon/ 7.3 Cuti Sakit (CS) Terima CS yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan dalam tahun semasa (tertakluk kepada perakuan dan kelulusan oleh KPTJ/KJ/PL/PS) sehingga had berikut; Menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital swasta/ klinik swasta /klinik panel, sijil CS tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima tidak melebihi 15 (Lima Belas) hari dalam sesuatu tahun semasa. Menerima rawatan sebagai pesakit dalam di hospital atau klinik swasta, sijil CS yang boleh diterima tidak melebihi 180 hari dalam sesuatu tahun semasa. Jumlah CS 90 hari pertama diluluskan di peringkat PTJ dan CS 90 hari seterusnya hendaklah diluluskan oleh Kuasa Tertentu (Naib Canselor/Pendaftar). Pemohon/

6 S S Halaman: 6/ Hantar Sijil CS Rujuk: Perintah Am Bab C; Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun Hantar sijil CS ke PTJ dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah staf kembali bertugas semula daripada bercuti sakit Tampal sijil Cuti Sakit (CS) pada borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 16 (Pengesahan Sijil Cuti Sakit/Perakuan Bersalin/ Time Slip ) untuk diperakui dan diluluskan/tidak diluluskan dan hantar kepada Ketua Jabatan/Pegawai Pelulus Beri kenyataan pada ruangan ulasan di borang jika sijil CS di serahkan lebih daripada tempoh yang di nyatakan pada Semak dan sahkan jumlah CS yang telah diambil pada tahun semasa di Sistem e-cuti. 7.5 Dapatkan Kelulusan Hantar untuk dapat kelulusan CS Rekod tarikh dan nombor sijil CS pada ruangan yang disediakan Sahkan CS pada borang samada diperakui dan diluluskan/tidak diluluskan. Pemohon/ Pemohon/ Pemohon / Pemohon/ Pemohon/ KPTJ/KJ/PL/PS 7.6 Lulus? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah 7.7. Pemohon/

7 S S Halaman: 7/ Ambil CR/CG/CTG Ambil CR atau CG yang berkelayakan jika CS tidak diluluskan Ambil CTG jika tiada kelayakan CR atau CG untuk pemotongan emolumen atau gaji. Isi borang SOK/BUM/BRO1/B-Cuti 18 (Arahan Melucut Hak Emolumen) Kemukakan ke Pejabat Pendaftar bagi tujuan pemotongan emolumen atau gaji. Lampirkan penyata kehadiran staf dan Sijil CS yang tidak diluluskan. 7.8 Rekod Dalam Sistem e-cuti Rekod data cuti sakit (tarikh, nombor siri, nama klinik/hospital) yang telah diperakui dan di luluskan/tidak diluluskan ke dalam Sistem e-cuti selepas ditandatangani oleh PS/PL/KPTJ/KJ. 7.9 Semak Kelulusan CS Semak kelulusan CS melalui e-mel putra samada diperakui dan diluluskan/tidak diluluskan. Pemohon/PT PTJ / Pemohon/ Pemohon 7.10 Laksana Pemantauan Pantau dan semak jumlah pengambilan CS di Sistem e-cuti supaya tidak melebihi jumlah 90 hari. Pihak PTJ hanya boleh meluluskan CS setakat 90 hari sahaja pada tahun semasa. Cuti Sakit 90 hari seterusnya hendaklah dihantar ke Pejabat Pendaftar untuk mendapatkan kelulusan Kuasa Tertentu. Rujuk : Perintah Am Bab C; Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 (Pindaan Peraturan Berkaitan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit)

8 S S Pantau dan semak jumlah pengambilan CS di Sistem e-cuti supaya tidak melebihi jumlah maksimum 180 hari pada tahun semasa. Tiada kelayakan CS yang boleh diluluskan selepas jumlah ini. Halaman: 8/ CS melebihi 90 hari (kedua)? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Majukan ke Pejabat Pendaftar Majukan sijil CS 90 hari (kedua) beserta surat rasmi memohon kelulusan ke Pejabat Pendaftar Masuk salinan sijil CS dan surat rasmi memohon kelulusan CS ke dalam Fail Cuti Staf Semak dan Sahkan Jumlah CS Buat penyemakan menerusi penyata cuti di Sistem e-cuti jumlah CS dan cetak penyata Sahkan jumlah CS pada penyata cuti/memo. PT(P/O) PT/PT(P/O) 7.14 Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Hantar sijil CS yang melebihi 90 hari (kedua) beserta surat rasmi untuk dapat kelulusan Kuasa Tertentu (Naib Canselor/Pendaftar). NC/Pendaftar/ PT/PT (P/O) 7.15 Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kelulusan permohonan CS yang melebihi 90 hari (kedua) kepada pemohon dan KPTJ. PT/PT (P/O)

9 S S Halaman: 9/ Rekod Kelulusan CS Ke Dalam Sistem e-cuti Rekod jumlah hari CS yang telah mendapat kelulusan ke dalam Sistem e-cuti selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima surat kelulusan Cetak penyata cuti dan masukkan ke dalam Fail Cuti Staf CS Melebihi 180 Hari? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Pemohon 7.18 Ambil CR ng Layak Ambil CR yang berkelayakan jika masih tidak sihat untuk bertugas. Pemohon 7.19 Masih Belum Sembuh dan Kehabisan CR? Jika ya, ikut langkah Dapatkan laporan status kesihatan daripada PTJ Jika tidak, ikut langkah Tubuh Lembaga Perubatan (Pemeriksaan) Dapatkan laporan status kesihatan daripada PTJ. Majukan permohonan penubuhan Lembaga Perubatan (pemeriksaan) kepada Seksyen Perubatan dan Perhubungan Pekerja Sertakan penyata cuti sakit Dapatkan maklum balas status permohonan dari Seksyen Perubatan dan Perhubungan Pekerja bagi tujuan rekod. PT/PT (P/O) PT/PT (P/O) PT SPPP

10 S S Halaman: 10/ Maklum Keputusan Lembaga Perubatan Maklum keputusan akhir yang diambil oleh ahli panel Lembaga Perubatan kepada KPTJ/KJ dan staf berkenaan Hantar salinan keputusan akhir Lembaga Perubatan kepada Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan bagi tujuan rekod. PT SPPP PT SPPP 7.22 CS 45 Hari atau Lebih Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Berturut-turut? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Hantar Laporan Pantau dan semak penyata/kedudukan CS di Sistem e-cuti jika telah mencapai jumlah 45 (Empat Puluh Lima) hari atau lebih untuk tempoh tiga (3) tahun berturut-turut. Rujuk: Perintah Am Bab C Hantar laporan ke Pejabat Pendaftar bagi tujuan penubuhan Lembaga Perubatan (pemeriksaan) Semak dan Sahkan Jumlah CS Buat penyemakan pada penyata cuti di Sistem e- Cuti dan sahkan jumlah CS 45 (Empat Puluh Lima) hari atau lebih jika telah diambil bagi tempoh tiga (3) tahun berturut-turut Ikut langkah 7.20 dan Ikut langkah PT/PT(P/O) PT/PT(P/O)/ PT SPPP

11 S S Halaman: 11/ Cuti Sakit Lanjutan Hantar laporan ke Pejabat Pendaftar jika didapati staf mengalami sakit berpanjangan dan; telah menghabiskan kelayakan CS bergaji penuh selama 180 hari. telah menggunakan semua CR yang berkelayakan Rujuk: Perintah Am Bab C Terima Laporan dan Tubuh Lembaga Perubatan Terima laporan yang dikemukakan oleh PTJ, semak dan majukan kepada Seksyen Perubatan dan Perhubungan Pekerja (SPPP) untuk penubuhan Lembaga Perubatan Terima syor daripada Lembaga Perubatan memperakukan staf tidak sihat untuk bertugas tetapi masih ada harapan untuk sihat semula untuk berkhidmat dan memerlukan masa berehat. Rujuk: Perintah Am Bab C Beri tempoh bercuti tidak melebihi tiga (3) bulan atas syor dan perakuan oleh Lembaga Perubatan. PT/PT (P/O) PT SPPP/Lembaga Perubatan PT SPPP/Lembaga Perubatan 7.27 Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Bertugas Semula Pemohon/ Pemohon/ Hadir bertugas semula jika telah sembuh. Pemohon

12 S S Halaman: 12/ CSG Maksimum 90 Hari Beri CSG maksimum sehingga 90 hari jika didapati staf masih tidak sihat untuk bertugas semula dengan perakuan daripada Lembaga Perubatan Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai untuk dihantar ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pelarasan gaji (CSG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah menerima keputusan daripada Lembaga Perubatan Rekod maklumat CSG ke dalam Sistem e-ihrams. Lembaga Perubatan/ PT SPPP PT (P/O) PT (P/O) 7.30 Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Pemohon/ PT/PT (P/O) 7.31 Lapor Diri Bertugas (CSG) Lapor diri untuk bertugas semula di PTJ Isi borang SOK/BUM/BR01 CUTI 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji) Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada Ketua PTJ Hantar borang lapor diri ke Pejabat Pendaftar Hantar Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai ke Pejabat Bendahari untuk pelarasan semula gaji CSG dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh borang diterima. Pemohon Pemohon/ Pemohon/ Pemohon/ PT (P/O)

13 S S Halaman: 13/ CTG Maksimum 90 Hari Beri CTG maksimum sehingga 90 hari jika didapati staf masih tidak sihat untuk bertugas semula setelah menghabiskan CSG dengan perakuan daripada Lembaga Perubatan. PT SPPP/ Lembaga Perubatan Sediakan Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai untuk dihantar ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pemberhentian gaji (CTG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah menerima keputusan daripada Lembaga Perubatan Rekodkan maklumat CTG ke dalam Sistem e- IHRAMS. PT (P/O) PT (P/O) 7.33 Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Lapor Diri Bertugas (CTG) Lapor diri untuk bertugas semula di PTJ Isi borang SOK/BUM/BR01 CUTI 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada Ketua PTJ Hantar borang lapor diri ke Pejabat Pendaftar Hantar Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai ke Pejabat Bendahari untuk mengaktifkan semula gaji CTG dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh borang diterima. Pemohon Pemohon Pemohon/ Pemohon/ Pemohon/ PT (P/O)

14 S S Halaman: 14/ CSG/CTG Kali Kedua Dapatkan perakuan daripada Lembaga Perubatan untuk diberi CSG selama 90 hari dan CTG selama 90 hari untuk kali kedua jika masih tidak sihat untuk bekerja serta memerlukan masa berehat yang panjang. PT SPPP/ Lembaga Perubatan Ulang semula proses 7.29 hingga Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai untuk dihantar ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pelarasan gaji (CSG)/ pemberhentian gaji (CTG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah menerima keputusan daripada Lembaga Perubatan (pemeriksaan) Rekod maklumat CTG ke dalam Sistem e-ihrams PT/PT SPPP/ PT (P/O)/ Lembaga Perubatan PT (P/O) PT (P/O) 7.36 Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Lapor Diri Bertugas (CSG/CTG) Lapor diri untuk bertugas semula di PTJ Isi borang SOK/BUM/BR01 CUTI 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada Ketua PTJ Hantar borang lapor diri ke Pejabat Pendaftar. Pemohon/ PT/PT (P/O) Pemohon Pemohon/ Pemohon/ Pemohon/

15 S S Hantar Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai ke Pejabat Bendahari untuk pelarasan semula gaji (CSG)/mengaktifkan semula gaji (CTG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh borang diterima. Halaman: 15/27 PT/PT (P/O) 7.38 Bersara Dengan Perakuan Lembaga Perubatan (Pemeriksaan) Majukan laporan ke Lembaga Perubatan (pemeriksaan) jika CSG kali kedua telah diambil dan perlu mengambil CTG untuk kali kedua sekiranya didapati staf masih juga belum sembuh untuk bertugas. PT/PT SPPP/ PT (P/O) Terima syor dan perakuan daripada Lembaga Perubatan (pemeriksaan) membenarkan staf dibersarakan. PT/PT SPPP/ PT (P/O)/ Lembaga Perubatan Hantar laporan rasmi untuk melaksanakan proses persaraan staf ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Rujuk Prosedur Proses Persaraan atas sebab Kesihatan Ikut langkah Cuti Kerantina (CK) PT SPPP Mohon CK jika berlaku kes berikut; ditahan di mana-mana stesyen kerantina (dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri) oleh pihak berkuasa kesihatan di pelabuhan/lapangan terbang yang berlaku wabak penyakit merebak. Pemohon/ dikurung di rumahnya oleh mana-mana kuasa kesihatan kerana berlaku wabak penyakit merebak di rumahnya.

16 S S Halaman: 16/ Maklum/Lapor Ke PTJ Hubungi PTJ (telefon, e-mel dll) untuk memaklumkan tentang penahanan oleh pihak berkuasa kesihatan kerana berlakunya wabak penyakit merebak Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 02 (Permohonan Cuti Berekod) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah hadir bertugas semula. Pemohon Pemohon/ 7.42 Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan lengkap disertakan surat/dokumen pengesahan kejadian oleh pihak berkuasa kesihatan kepada di PTJ. Pemohon/ 7.43 Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ Hantar borang permohonan yang telah lengkap untuk dapat sokongan dan kelulusan daripada KPTJ/KJ. KPTJ/KJ 7.44 Rekod Kelulusan CK ke dalam Sistem e-cuti Rekod kelulusan permohonan CK ke dalam Sistem e-cuti dan masukkan borang permohonan ke dalam Fail Cuti Staf Ikut langkah Cuti Kecederaan (CC) Beri CC jika berlaku kes berikut; mengalami kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi; dan telah menghabiskan kelayakan CS bergaji penuh selama 180 hari; dan

17 S S Halaman: 17/ Hantar Laporan telah menggunakan semua CR yang berkelayakan. Rujuk: Perintah Am Bab C Hantar laporan ke Pejabat Pendaftar untuk memohon CC. Lampirkan salinan sijil CS, laporan Pegawai Perubatan, penyata cuti dan penyata kehadiran Semak dan Sahkan Jumlah CS Buat penyemakan menerusi penyata cuti di Sistem e-cuti jumlah CS dan CR yang telah diambil Semak kriteria pemberian CC di Sahkan jumlah CS dan CR yang diambil pada penyata cuti/memo. PT(P/O) PT(P/O) PT/PT(P/O) 7.48 Layak? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Buat surat rasmi untuk mohon kelulusan CC daripada Kuasa Tertentu (Naib Canselor/ Pendaftar). PT/PT(P/O) PT(P/O) NC/Pendaftar/ PT /PT (P/O) 7.50 Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kepada pemohon dan KPTJ/KJ untuk maklum keputusan permohonan (lulus/tidak diluluskan). PT/PT(P/O)

18 S S Rekod kelulusan CC ke dalam Sistem e-cuti dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima surat kelulusan Masuk surat kelulusan CC ke dalam Fail Cuti Staf Ikut langkah Halaman: 18/ Cuti Tibi, Kusta dan Barah (CTKB) Beri kelulusan Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah seperti berikut : Pemohon/ diluluskan CS bergaji penuh 12 bulan jika mengidap sakit tibi; atau diluluskan CS bergaji penuh 24 bulan jika mengidap sakit kusta atau barah. Rujuk: Buku Perintah Am Bab C; Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun Disahkan Mengidap Sakit Tibi, Kusta atau Barah? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Pemohon/ 7.53 Ambil CS Maksimum 18O hari Ambil CS sehingga maksimum 180 hari dalam tahun semasa atau sehingga di dapati telah sembuh Ambil CR yang masih berkelayakan jika masih tidak sembuh setelah habis guna CS maksimum 180 hari. Pemohon/ Pemohon/

19 S S Halaman: 19/ Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Bertugas Semula Pemohon Hadir bertugas semula jika telah sembuh. Pemohon 7.56 Mohon Untuk Mula CTKB Buat surat permohonan untuk diberi kelulusan CTKB ke Pejabat Pendaftar Lampir laporan Pegawai Perubatan yang mengesahkan staf mengidap sakit tibi, kusta atau pun barah Terima dan Semak Permohonan Terima dan semak laporan Pegawai Perubatan Semak dan cetak penyata cuti di Sistem e-cuti Sahkan jumlah CS yang telah diambil pada penyata cuti/memo Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Buat surat rasmi untuk mohon kelulusan CTKB daripada Kuasa Tertentu (Naib Canselor/ Pendaftar) Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kelulusan permohonan CTKB kepada pemohon dan KPTJ Rekod kelulusan CTKB ke dalam Sistem e-cuti dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima surat kelulusan Masuk surat kelulusan CTKB ke dalam Fail Cuti Staf. PT/PT (P/O) PT(P/O) PT/PT(P/O) NC/Pendaftar/ PT /PT (P/O) PT/PT(P/O)

20 S S Halaman: 20/ Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Bertugas Semula Pemohon/ Pemohon/PT PTJ/ Hadir bertugas semula di PTJ jika telah sembuh. Pemohon/ 7.62 Ambil CR ng Layak Ambil CR yang masih berkelayakan jika masih belum sembuh. Pemohon/ 7.63 Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah CSG Melebihi 12 Bulan Buat surat permohonan untuk diberi CSG selama 12 bulan ke Pejabat Pendaftar jika masih tidak sembuh untuk bertugas Semak permohonan dan maju surat untuk mendapat kelulusan daripada Kuasa Tertentu (Naib Canselor/Pendaftar) Terima kelulusan secara rasmi dari Pejabat Pendaftar dan masukkan ke dalam Fail Cuti Staf Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai untuk dihantar ke Pejabat Bendahari dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh permohonan yang telah diluluskan diterima Rekod kelulusan CSG ke dalam Sistem e-ihrams. Pemohon/ Pemohon/PT PTJ/ PT/PT (P/O) Pemohon/KPTJ/KJ/ PT/ PT (P/O) PT (P/O)

21 S S Halaman: 21/ Sembuh? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Pemohon/ PT PTJ/ PT/PT (P/O)/ 7.66 Lapor Diri Bertugas (CSG) Lapor diri untuk bertugas semula di PTJ Isi borang SOK/BUM/BR01 CUTI 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada Ketua PTJ Hantar borang lapor diri ke Pejabat Pendaftar Hantar Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai ke Pejabat Bendahari untuk pelarasan semula gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh borang diterima. Pemohon Pemohon/ Pemohon/ Pemohon/ PT/PT (P/O) 7.67 Cuti Tambahan Beri kelulusan cuti tambahan samada bergaji penuh atau separuh gaji dengan budi bicara Kuasa Tertentu setelah meneliti Laporan Lembaga Perubatan (pemeriksaan) Dibersara daripada perkhidmatan jika layak tertakluk kepada keputusan Kuasa Tertentu dan Laporan Lembaga Perubatan (pemeriksaan). Rujuk Prosedur Proses Persaraan atas sebab Kesihatan Ikut langkah NC/Pendaftar PT/PT (P/O)/ NC/Pendaftar

22 7.68 Kemaskini Rekod S S Masuk ke dalam Fail Pegawai mana-mana rekod kualiti yang berkenaan: sijil CS (90 hari kedua dan seterusnya dalam tahun semasa); surat permohonan; surat rasmi kelulusan Kuasa Tertentu; surat rasmi keputusan Lembaga Perubatan; laporan Pegawai Perubatan; borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan); borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan); SOK/BUM/BR01/B-Cuti 18 (Arahan Melucut Hak Emolumen), dan Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai Masuk ke dalam Fail Cuti Staf mana-mana rekod kualiti yang berkenaan: sijil CS; surat/laporan daripada PTJ; borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 01 (Permohonan Cuti Rehat) yang lengkap bagi Anggota Keselamatan Bertugas Syif (AKBS) dan permohonan cuti yang diuruskan secara manual jika sistem e-cuti tidak berfungsi; borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 05 (Permohonan Cuti Gantian); borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan); borang lapor diri SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Halaman: 22/27 PT (P/O)

23 S S Halaman: 23/ Tamat Gaji/Lanjutan); borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 18 (Arahan Melucut Hak Emolumen); penyata cuti; surat rasmi kelulusan Kuasa Tertentu; dan surat rasmi keputusan Lembaga Perubatan (pemeriksaan).

24 S S Halaman: 24/ REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod/Alamat IP Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 1. UPM/(No. Staf) Fail Pegawai Sijil CS 90 hari kedua yang telah disahkan dan ditampal pada borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 16 (Borang Pengesahan Sijil Cuti Sakit/Perakuan Bersalin/ Time Slip ) yang lengkap. SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap. SOK/BUM/BRO1/B-Cuti 18 (Arahan Melucut Hak Emolumen) yang lengkap. Surat permohonan rasmi cuti sakit 90 hari kedua Surat rasmi kelulusan cuti sakit 90 hari kedua Surat laporan pengambilan cuti sakit melebihi 180 dalam setahun Surat laporan pengambilan cuti sakit melebihi 45 hari dalam tempoh tiga tahun berturut-turut Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai yang lengkap Surat permohonan Penubuhan Lembaga Perubatan Surat permohonan/laporan memohon cuti tibi, kusta atau barah, cuti kecederaan, CSG, CTG dll PT (P/O) Seksyen Pengurusan Rekod dan Data Bilik Rekod Fail Pejabat Pedaftar Sepanjang tempoh perkhidmatan Pendaftar Arkib

25 S S Halaman: 25/27 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus Surat kelulusan Kuasa Tertentu SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap. 2. UPM/CUTI/(No. Staf) Fail Cuti Staf Sijil CS 90 hari kedua yang telah disahkan dan ditampal pada borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 16 (Borang Pengesahan Sijil Cuti Sakit/Perakuan Bersalin/ Time Slip ) yang lengkap. SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap. SOK/BUM/BRO1/B-Cuti 18 (Arahan Melucut Hak Emolumen) yang lengkap. Surat permohonan rasmi cuti sakit 90 hari kedua Surat rasmi kelulusan cuti sakit 90 hari kedua Surat laporan pengambilan cuti sakit melebihi 180 dalam setahun Surat laporan pengambilan cuti sakit melebihi 45 hari dalam tempoh tiga tahun berturut-turut Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai yang lengkap Surat permohonan/laporan memohon cuti tibi, kusta atau barah, cuti kecederaan, CSG, CTG dll

26 S S Halaman: 26/27 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus Surat kelulusan Kuasa Tertentu SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap. Penyata Cuti sebelum dan selepas cuti tibi, kusta atau barah, cuti kecederaan, CSG,CTG dan lain-lain kelayakan cuti yang telah disemak dan disahkan 3. e-ihrams Sistem Bersepadu Pengurusan Sumber Manusia (Intergrated Human Resource Management Systems) Pegawai Teknologi Maklumat idec Ketua Seksyen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) idec 4. e-cuti Sistem Permohonan Cuti Online ( UPM/(kod PTJ /500-9/1 (Pengurusan Hal Ehwal Cuti) UPM/(kod PTJ /100-43/2/7 (Sistem e-cuti) Pegawai Teknologi Maklumat idec idec PTJ

27 S S Halaman: 27/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Keseluruhan SOK (BUM) 3/2011 Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu pensijilan Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Kali Ke-2 Disedia/ Disemak Oleh KB Pengurusan Sumber Manusia KB Pengurusan Sumber Manusia Disahkan Oleh Tarikh Kuat kuasa WP 15/02/2011 WP 08/08/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/23 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelaksanaan cuti yang dikategorikan di bawah Cuti-Cuti Lain (CCL) iaitu Cuti Rehat selepas berkursus lebih 12 (Dua Belas)

Lebih terperinci

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti Separuh Gaji (CSG), Cuti Tanpa Gaji (CTG) dan permohonan lanjutan daripada bercuti separuh gaji dan tanpa

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti Separuh Gaji (CSG), Cuti Tanpa Gaji (CTG) dan permohonan lanjutan daripada bercuti separuh gaji dan tanpa

Lebih terperinci

SOKONGAN. Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap.

SOKONGAN. Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Prosedur ini meliputi permohonan, penerimaan dan kelulusan Cuti yang merangkumi kategori

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Permohonan Cuti Tidak Berekod (CTB). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan permohonan CTB staf. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Prosedur ini meliputi permohonan, penerimaan dan kelulusan Cuti yang merangkumi kategori

Lebih terperinci

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan BERILMU BERBAKTI WITh KNOWLEDGE WE SERVE Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan Pejabat Pendaftar Kandungan 1. Pengenalan 3 2. Proses Permohonan Cuti Online

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf tetap yang tidak memilih skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) semasa

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pelanjutan Tempoh Percubaan dan Pemberian Taraf Berpencen staf 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan persaraan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua penerimaan, penyediaan, kelulusan bayaran faedah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. KESELAMATAN DAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P008. PROSEDUR PENCEN TERBITAN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P008. PROSEDUR PENCEN TERBITAN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan pencen terbitan staf di Universiti Putra Malaysia yang meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian pengurusan mesyuarat tatatertib bagi staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi urusan penentuan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua pengiklanan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara pengendalian Kursus Induksi Modul Umum staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi Kursus Induksi untuk staf Kumpulan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P016

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P016 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan tatatertib bagi staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi urusan penentuan jenis kesalahan untuk

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Pensyarah, Guru Bahasa dan Skim Perkhidmatan Dalaman Akademik UPM di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (8) TARIKH : 6 NOVEMBER 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012 PENGUATKUASAAN PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan cara-cara mengendalikan urusan bersara pilihan bagi staf di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi persaraan pilihan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN PEJABAT AFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR//P004 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan pengendalian pelawat universiti (dalam dan luar negara). Prosedur ini merangkumi proses bagi penerimaan permohonan, memberi maklum

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Pas Sementara disediakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua urusan permohonan Pas Sementara bagi syarikat /

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. 2.0 SKOP Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan penerbitan korporat universiti yang diuruskan oleh Pejabat Pemasaran dan Komunikasi. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI.

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. M / S : 1/22 1.0 TUJUAN 1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. 1.2 Memastikan semua kakitangan UPSI menggunakan peraturan cuti yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen :UPM/OPR/PKU/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen :UPM/OPR/PKU/P001 Halaman : 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pendaftaran pelanggan dengan menggunakan sistem e-klinik di PKU. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pendaftaran pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kod Dokumen : UPM/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf dan pelajar UPM. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL TAMAN UNIVERSITI Halaman: 18 Tarikh: 9032012 1. TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2. SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan)

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) PERINTAH AM BAB C TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) CUTI REHAT Cuti gaji penuh CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 19 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan penamatan perkhidmatan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus. Skop prosedur ini meliputi permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara Permohonan Papan Tanda mudah alih dilaksanakan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi kaedah pemprosesan bagi Permohonan Papan Tanda mudah

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan makmal/bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM.

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian latihan, penyertaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci