ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN"

Transkripsi

1 ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN TERMA DAN SYARAT Perjanjian Ahli PENTING SILA BACA DENGAN TELITI Dokumen ini meliputi terma dan syarat untuk kedua-dua: 1) ID BIG Shot yang telah diperuntukkan ( ID BIG Shot yang telah diperuntukkan ) (telah diberikan kepada anda sebagai dirian sendiri dengan nombor pengenalan sahaja) dan; 2) Kad kesetiaan BIG tidak diperibadikan ( Kad ) dikeluarkan bersama-sama dengan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan dinyatakan pada kad. Dokumen ini merupakan lanjutan kontrak antara anda dan BIG, pengeluar kepada ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Kad di bawah Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan syarat di bawah ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Kad telah dikeluarkan kepada anda, dan mengawal penggunaan kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, yang boleh digunakan untuk memperoleh Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG, termasuk sebarang aturan penjenamaan bersama dengan rakan kongsi masing-masing, yang dikenakan kepada anda. Program Kesetiaan BIG dimiliki dan dikendalikan oleh BIG. Penerimaan dan penggunaan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Kad (yang dikeluarkan kepada anda) boleh dianggap sebagai penerimaan anda kepada Terma dan Syarat terkandung dalam dokumen ini yang kami boleh pinda dari semasa ke semasa. Definisi TUntuk meringkaskan Perjanjian ini untuk anda, definisi berikut akan dikenakan: "AirAsia" - AirAsia Berhad (dan ahli bersekutunya), ahli gabungan TBD dan rakan kongsi dalam Program Kesetiaan BIG "Laman Web AirAsia" - dihoskan oleh AirAsia Akaun BIG atau Akaun - akaun keahlian kesetiaan anda di Laman Web mengandungi butiran perolehan Mata BIG anda, transaksi penebusan dan sebarang transaksi lain yang berkaitan BIG, Syarikat BIG, TBD, Think Big, kita, kami Think Big Digital Sdn Bhd, pemilik dan pengendali kepada Program Kesetiaan BIG dan pengeluar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Kad "Mata BIG", "Mata Ganjaran BIG", "Mata Kesetiaan" atau "Mata" mata kesetiaan yang anda boleh peroleh apabila anda menggunakan Kad anda atau memetik ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda daripada mana-mana rakan-rakan kongsi kami yang mengambil bahagian atau untuk inisiatif dan program lain yang telah dirancang dan/ atau diuruskan oleh AirAsia, Tune Money dan BIG dari semasa ke semasa Halaman 1 daripada 20

2 Kesetiaan BIG, Program Kesetiaan BIG, BIG, Program Kesetiaan, Program Kesetiaan AirAsia BIG atau Program Ganjaran - program kesetiaan dan ganjaran yang dimiliki, dikendalikan dan ditadbir oleh BIG "Penebusan BIG" - ciri-ciri di bawah program ganjaran dan penebusan yang Ahli BIG boleh menebus Mata Ganjaran BIG "ID BIG Shot", - nombor rujukan unik yang dikeluarkan dan diberikan kepada anda oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG yang bertujuan bagi Perjanjian ini, boleh termasuk ID BIG Shot yang telah diperuntukkan "Ahli BIG" atau "BIG Shot" - individu yang (selepas menerima sama ada Kad atau hanya ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dengan sendiri) telah berjaya mendaftar keahliannya di bawah Program Kesetiaan BIG di Laman Web "Kad" atau "Kad Tidak Diperibadikan" - Kad Kesetiaan BIG Tidak Diperibadikan "Pemegang Kad" - individu yang telah diberikan kad dan menerima Kad bersama dengan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan GST Cukai Barangan dan Perkhidmatan "ID BIG Shot yang telah diperuntukkan" - nombor rujukan unik yang telah diperuntukkan dan telah diperuntukkan oleh kami sebelum pendaftaran keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG, sama ada dengan sendiri hanya melalui nombor pengenalan atau bersama-sama sebagai sebahagian daripada Kad "Transaksi" - semua transaksi pengumpulan kesetiaan dan Mata BIG yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan "Tune Money" ahli bersekutu TBD dan rakan kongsi dalam Program Kesetiaan BIG "Laman Web", " "Portal BIG" "Portal" atau "Laman" Portal dalam talian Program Kesetiaan BIG dan Laman Web di dihoskan oleh BIG, dan di tempat anda boleh mendaftar nombor ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan juga mengakses Akaun BIG anda anda - anda, Pemegang kad dan Ahli BIG di bawah Program Kesetiaan BIG Pengenalan Anda mengakui dan bersetuju bahawa untuk kami menyediakan perkhidmatan dan kelebihan di bawah Program Kesetiaan BIG, untuk menguruskan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda, Kad, dan Akaun BIG, dan untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam Program Kesetiaan BIG, perkongsian, pemindahan, mendapatkan semula, mengemas kini dan memproses maklumat peribadi anda dan data serta membuat profil ahli dan akaun pengguna mungkin berlaku antara BIG, AirAsia, Tune Halaman 2 daripada 20

3 Money dan setiap kumpulan syarikat masing-masing, syarikat berkaitan, ahli bersekutu, anak syarikat, syarikat bersekutu, dan BIG, Tune Money serta pemegang lesen AirAsia, vendor, pembekal perkhidmatan, peniaga, rakan kongsi strategik, mana-mana kontraktor pihak ketiga, di dalam dan di luar Malaysia (seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Dasar Privasi BIG); dan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang sama dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini dan berkaitan dengan penggunaan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan (dan Kad) di bawah Program Kesetiaan BIG, dan dikenakan kepada anda. ID BIG Shot yang telah diperuntukkan sahaja dan/atau dengan Kad Anda boleh menerima ID BIG Shot yang telah diperuntukkan daripada rakan kongsi dan peniaga yang mendaftar dengan kami atau secara terus daripada kami. Anda juga boleh menerima ID BIG Shot yang telah diperuntukkan sebagai sebahagian daripada dan bersama-sama dengan Kad. Pendaftaran selepas penerimaan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan/atau Kad Sebaik sahaja anda menerima ID BIG Shot yang telah diperuntukkan atau Kad, anda perlu mendaftar nombor ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda (jika anda telah menerima Kad, ialah nombor yang dinyatakan pada Kad) secepat yang mungkin dalam talian di Laman Web. Sebaik sahaja anda telah memasukkan butiran pendaftaran anda, anda perlu mengaktifkan pendaftaran anda dengan mengesahkan alamat e-mel anda dalam masa tiga (3) hari (dari tarikh membuat pendaftaran anda di Laman Web ini). Jika anda gagal untuk melakukan ini dalam masa tiga (3) hari, pendaftaran anda akan tamat dan anda tidak dapat meneruskan selanjutnya. Dalam keadaan sedemikian, anda perlu mengikuti proses yang sama dengan pendaftaran nombor ID BIG Shot yang telah diperuntukkan yang sama seperti yang dinyatakan di sini. Jika anda mempunyai nombor ID BIG Shot sedia ada (atau anda telah mendaftar sebagai ahli di bawah Program Kesetiaan BIG) atau anda ialah ahli AirAsia sedia ada, selepas pendaftaran anda bagi nombor ID BIG Shot yang telah diperuntukkan (dikeluarkan kepada anda sama ada dengan sendirinya atau yang anda telah peroleh bersama-sama dengan Kad) dengan menggunakan alamat e-mel yang berbeza, anda boleh meminta gabungan berbilang Akaun. Sebelum gabungan berbilang Akaun, BIG akan melaksanakan pengesahan untuk mengesahkan bahawa ID BIG Shot adalah kepunyaan anda. Setelah pengesahan berjaya, anda perlu memilih Akaun utama yang semua Mata dari Akaun lain akan dipindahkan ke dalam akaun tersebut dan digabungkan. Menggabungkan Akaun adalah muktamad dan tidak boleh diubah. Sebaik sahaja gabungan Akaun selesai, anda hanya boleh menebus dan mengakses Akaun anda daripada Akaun utama dan kemudian, Akaun yang digabungkan akan ditamatkan oleh BIG. Mata BIG yang diberikan sebagai bonus sekali iaitu "mata selamat datang" tidak akan dipindahkan ke Akaun utama menurut gabungan Akaun. Walaupun pengeluaran ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Kad percuma dan layak untuk semua pelanggan, kami berhak untuk menolak MANA-MANA pelanggan semasa proses pendaftaran di laman web ini dan/atau menolak untuk mengeluarkan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan Halaman 3 daripada 20

4 mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memberikan sebarang sebab sekalipun (termasuk menamatkan sebarang Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan telah dikeluarkan), serta keputusan kami muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Kami tidak akan menanggung atau dipertanggungjawabkan kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh anda akibat kehilangan kad anda, kelewatan atau kegagalan anda mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada, orang lain yang mendapatkan Kad anda atau ID BIG Shot dan mendaftar sebelum ditugaskan ID BIG Shot anda di laman web ini dan dengan itu mendapat akses kepada Akaun BIG anda dan Mata BIG. PENTING: Orang pertama mendaftarkan nombor ID BIG Shot yang telah diperuntukkan di Laman Web akan dianggap dan diiktiraf oleh kami sebagai pemilik yang sah dan undang-undang ID BIG Shot yang telah diperuntukkan tersebut (dan sebarang Mata BIG yang diperoleh melalui ID BIG Shot yang telah diperuntukkan). Kami tidak akan melayan sebarang tuntutan atau pertikaian mencabar atau bertanding yang sama. Oleh itu, kami menasihatkan anda untuk mendaftarkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan keahlian anda dalam Laman Web dengan segera sebaik sahaja anda telah memperoleh sama ada ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda atau Kad untuk mengelakkan sebarang pertikaian sekiranya orang lain mendapat ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan terus mendaftar yang sama di Laman Web di bawah nama beliau. Kad Tidak Diperibadikan Ini bermaksud Kad yang anda terima (bersama dengan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dicetak pada Kad) tidak termasuk maklumat peribadi anda dan nama di bahagian depan kad. Kesahan Kad Kad ini ialah kad keahlian seumur hidup. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, sebarang permintaan untuk penggantian Kad atau Kad baru akan mengikut budi bicara mutlak kami. Kami boleh menolak sebarang permintaan untuk penggantian atau Kad baru mengikut budi bicara mutlak kami, dan keputusan kami adalah muktamad. Kad dan ID BIG Shot yang Telah Diperuntukkan Sebaik sahaja anda menerima Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan sahaja, anda boleh menggunakan Kad dan/atau dengan memetik ID BIG Shot yang telah diperuntukkan untuk mula mendapatkan Mata Ganjaran BIG daripada mana-mana peniaga atau rakan kongsi kami yang mengambil bahagian. Walau bagaimanapun, jika anda ingin memperoleh Mata BIG untuk pembelian penerbangan AirAsia, anda perlu mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan pada laman web sebelum anda boleh menggunakan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan semasa membuat tempahan penerbangan AirAsia. Untuk memperoleh Mata BIG daripada rakan kongsi kami yang mengambil bahagian, anda perlu memetik ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda. Halaman 4 daripada 20

5 Anda juga perlu mendaftarkan dahulu ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di Laman Web untuk boleh mengakses dan melihat baki Mata BIG dan sejarah transaksi anda dalam talian di Laman Web ini dan juga untuk menebus Mata BIG anda. Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh anda sebagai Ahli BIG. Kad anda tidak boleh dicagar oleh anda sebagai cagaran bagi apa jua tujuan. Anda perlu kerap menyemak semula Akaun BIG anda untuk memeriksa dan mengesahkan baki semasa Mata BIG anda. Kad anda menjadi hak kami pada setiap masa dan hendaklah diserahkan semula kepada kami dengan segera atas permintaan dan kami boleh menarik semula kad tersebut pada bila-bila masa. Dengan menggunakan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, anda bersetuju dan berjanji:- (a) tidak akan menggunakan Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan/atau penipuan; (b) untuk memaklumkan kepada kami jika terdapat sebarang kehilangan atau kecurian Kad; dan (c) untuk hanya menggunakan Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan mengikut terma dan syarat Perjanjian ini. Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan, ditarik semula atau dibatalkan pada bilabila masa tanpa memberikan notis terlebih dahulu kepada anda. Anda tidak boleh menggunakan Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan untuk tujuan perniagaan dan/atau komersial yang disifatkan sebagai tidak boleh diterima oleh kami dan kami berhak untuk menyekat ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda, kebenaran bagi penggunaan Kad atau Akaun BIG anda untuk aktiviti seperti itu. Jika kami mendapati Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda telah digunakan untuk aktiviti menyalahi undang-undang atau penipuan, kami berhak untuk menolak Transaksi, menggantung Akaun, menambah pada laporan dan/atau menyekat dan/atau menamatkan penggunaan Kad dan menghalang ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda (termasuk perampasan Mata BIG terkumpul di bawah Program Kesetiaan BIG) dengan serta-merta tanpa notis kepada anda. Mata BIG Anda layak untuk menggunakan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda untuk mengumpul Mata Ganjaran BIG daripada mana-mana peniaga atau rakan kongsi kami yang mengambil bahagian sama ada dengan meleret Kad anda (di terminal rakan kongsi terpilih) atau dengan hanya memetik ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda. Jika anda ingin memperoleh Mata BIG untuk pembelian penerbangan AirAsia, anda perlu mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda di Laman Web sebelum anda boleh memasukkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda semasa membuat tempahan penerbangan AirAsia dengan syarat anda penumpang sebenar dan Akaun anda berada dalam rekod yang baik. Bilangan hari tentang bila Mata BIG akan dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun anda adalah bergantung kepada terma dan syarat AirAsia. Sekiranya anda tidak menerima Mata BIG untuk penerbangan AirAsia atau anda tidak memasukkan ID BIG Shot anda pada masa tempahan penerbangan, anda boleh melakukan tuntutan retrospektif melalui Laman Web selepas 5 hari dan dalam tempoh 30 hari dari tarikh berlepas penerbangan. Apa jua tuntutan bagi Mata retrospektif BIG selepas 30 hari dari tarikh berlepas tidak akan dilayan atau diproses. Halaman 5 daripada 20

6 Untuk sebarang penerbangan AirAsia yang telah pun ditempah dan dibayar, tetapi anda telah membatalkan, melepaskan atau menjadualkan semula penerbangan, Mata BIG masih boleh dikreditkan kepada anda, sentiasa tertakluk kepada keputusan akhir AirAsia dan Terma dan Syarat Tempahan Penerbangan AirAsia. Struktur memperoleh Mata BIG berbeza mengikut setiap Peniaga dan senarai penuh peniaga dan Struktur memperoleh Mata BIG boleh didapati di Laman Web. Struktur memperoleh Mata BIG mungkin tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh kami. Kami berhak untuk menambah, membuang, pengganti atau perubahan Peniaga dan struktur Mata BIG dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami. Mata BIG yang diperoleh akan diposkan kepada Akaun BIG anda berdasarkan terma & syarat peniaga masing-masing (dan tempoh masa yang ditetapkan Peniaga dinyatakan dalam terma dan syarat). Ini bermakna bilangan hari apabila Mata BIG akan dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun BIG anda, bergantung kepada peniaga masing-masing di mana anda telah memperoleh mata. Oleh itu, untuk mengelakkan keraguan, tempoh masa untuk Mata BIG yang akan dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun BIG anda berbeza dari peniaga kepada peniaga dan akan bergantung kepada peniaga mereka sendiri. Oleh itu, AirAsia, Tune Money dan BIG menganggap tiada kawalan, tanggungjawab atau liabiliti untuk tempoh masa atau anugerah dan pengkreditan Mata BIG dari peniaga yang berkenaan untuk anda. Pelarasan akan dibuat kepada Mata BIG yang terkumpul dalam Akaun BIG anda jika terdapat sebarang kredit atau debit dimasukkan ke dalam akaun anda, termasuk yang timbul daripada barang yang dipulangkan atau bayaran perkhidmatan daripada pertikaian bil. Sebarang pertikaian transaksi / bil tidak akan dikreditkan dengan Mata BIG. BIG berhak untuk menukar, pada bila-bila masa tanpa sebarang notis, bilangan Mata BIG dan yang berkenaan, jumlah Mata BIG ditambah dengan nilai Ringgit yang perlu ditebus untuk mana-mana perkara yang telah diperuntukkan di bawah program Penebusan. Anda mengakui bahawa BIG menganggap tiada kontrak atau tanggungjawab undang-undang untuk anda dan telah secara khususnya mengehadkan obligasi undang-undang dalam peraturan dengan pembekal masing-masing, peniaga dan rakan kongsi di bawah Program Kesetiaan BIG. Pengumpulan Mata Ganjaran BIG tidak melayakkan anda untuk sebarang hak yang dibuat, dan dalam mengumpulkan Mata BIG, anda memahami bahawa anda tidak boleh bergantung kepada ketersediaan berterusan manamana anugerah, premium, atau faedah lain. BIG tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan dalam memasukkan transaksi dan/atau pengumpulan Mata BIG. Mata BIG terkumpul akan dapat dilihat dalam senarai aktiviti Akaun BIG anda di Laman Web. Anda hanya boleh mengakses Akaun BIG anda dan semua fungsi, ciri-ciri dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya selepas anda mendaftarkan keahlian anda di laman web. Semua Ahli BIG boleh melihat Mata BIG mereka di bawah senarai aktiviti di Laman Web. Sebarang pertikaian yang timbul dari penyata Mata BIG hendaklah dimaklumkan kepada kami dalam masa satu (1) bulan dari tarikh penyata yang berkenaan. Kami memerlukan anda untuk memberikan kami dokumen sokongan jika perlu untuk membantu kami dalam menyelesaikan sebarang pertikaian. Jika kami tidak menerima sebarang pemberitahuan daripada anda dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam sebarang pertikaian atau ketidaktepatan di dalam senarai aktiviti Mata BIG anda, penyata itu akan dianggap sebagai betul, muktamad dan mengikat anda. Keputusan BIG, Tune Money dan/atau AirAsia bagi sebarang pertikaian adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Halaman 6 daripada 20

7 Jika anda telah memperoleh Mata BIG melalui ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda tetapi anda masih belum berdaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di dalam Laman Web, maka Mata BIG itu akan dirampas oleh BIG pada akhir tempoh sah Mata BIG. Jika anda tidak mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda di Laman Web, maka anda boleh terus memperoleh Mata BIG, bagaimanapun, anda tidak berhak untuk penebusan atau faedah daripada Mata BIG di bawah mana-mana program penebusan atau ganjaran yang dijalankan oleh BIG. Oleh itu, Mata BIG yang anda peroleh akan tamat tempoh dan dilupuskan oleh BIG selepas tempoh tamat jika anda masih tidak mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di dalam Laman Web ini. Jika anda telah mendaftarkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di Laman Web, sebarang Mata BIG yang anda peroleh tetapi yang belum digunakan oleh anda untuk menebus sebarang upah dalam tempoh sah yang berkaitan, secara automatiknya akan tamat tempoh dan ditolak daripada Akaun BIG anda. Mata BIG berkadar yang tidak digunakan diperoleh dan dikumpul TIDAK akan dibawa ke hadapan dan akan dibawa ke nombor sifar apabila tamat tempoh. Tiada tempoh lanjutan yang diberikan atau jangka masa yang diberikan untuk penebusan sebarang Mata BIG yang tidak digunakan dan tamat tempoh, melainkan jika diluluskan oleh BIG. Pemindahan Mata BIG daripada Ahli kepada Ahli Untuk bayaran, Ahli BIG boleh memindahkan Mata BIG kepada Ahli BIG yang lain menurut pakej pratakrif ditawarkan oleh BIG di Laman Web. Bayaran bagi sebarang pemindahan Mata BIG boleh dibuat dalam bentuk potongan Mata BIG oleh BIG daripada Akaun Ahli atau melalui pembayaran tunai sebagaimana yang ditentukan oleh BIG dari semasa ke semasa. BIG berhak untuk mengehadkan jumlah Mata BIG yang telah dipindahkan dan bilangan pemindahan dari semasa ke semasa sebagaimana perlu. Tempoh Kesahan Mata BIG Tempoh kesahan umum Mata BIG ialah tiga puluh enam (36) bulan. Sebarang Mata BIG Ahli peroleh dan belum digunakan oleh Ahli untuk menebus sebarang ganjaran dalam masa tiga puluh enam (36) bulan selepas hujung bulan yang Mata BIG telah direkodkan, secara automatiknya akan tamat tempoh dan ditolak daripada Akaun Ahli. Sebarang Mata BIG berkadar diperoleh yang tidak digunakan dan terkumpul TIDAK akan dibawa ke hadapan dan akan dibawa ke nombor sifar apabila tamat. Tiada tempoh lanjutan atau tempoh masa yang diberikan untuk penebusan pada sebarang Mata BIG yang telah tamat tempoh, melainkan jika ditentukan oleh BIG. Selain tempoh kesahan umum bagi Mata BIG yang dinyatakan di atas, BIG juga mengekalkan budi bicara untuk mengkonfigurasi tarikh luput berbeza untuk jenis Mata BIG berbeza diberikan di bawah promosi/kempen tertentu yang mungkin mempunyai tempoh sah berbeza sebagaimana ditentukan oleh BIG dari semasa ke semasa dan bukannya tiga puluh enam (36) bulan. Penebusan Anda hanya boleh menebus Mata Ganjaran BIG anda selepas anda mendaftarkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dan keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG di Laman Web. Jika anda tidak mendaftarkan ID BIG Shot anda di Laman Web, anda boleh terus memperoleh Mata BIG, bagaimanapun, anda tidak berhak untuk penebusan atau faedah daripada Mata BIG di bawah sebarang Halaman 7 daripada 20

8 program penebusan atau ganjaran yang dijalankan oleh BIG. Oleh itu, Mata BIG yang anda peroleh akan tamat tempoh dan dilupuskan oleh BIG selepas tamat tempoh jika anda masih tidak mendaftarkan ID BIG Shot anda dan keahlian di dalam Laman Web ini. Individu yang telah mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan berhak untuk menebus Mata BIG terkumpul khususnya ID BIG Shot yang telah diperuntukkan tanpa mengira orang asal yang dikeluarkan Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan. PENTING:- Kami hanya akan mengiktiraf orang yang telah mendaftarkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan keahlian di Laman Web (mengenai "siapa cepat dia dapat"), dan tidak akan melayan sebarang tuntutan atau pertikaian yang sama daripada orang lain. Semua Ahli BIG (yang telah mendaftarkan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada mereka dan keahlian di Laman Web) yang mempunyai Akaun BIG dalam rekod yang baik dan dengan Mata BIG yang cukup layak untuk menebus ganjaran dan boleh berbuat demikian dengan menggunakan pelbagai kaedah penebusan dilaksanakan oleh BIG. Mata BIG boleh ditukar dan ditebus oleh Ahli BIG untuk, ganjaran yang ditentukan dan diperkenalkan oleh BIG dari semasa ke semasa, iaitu terdiri daripada, tetapi tidak terhad kepada:- 1) Penebusan Penerbangan (termasuk penerbangan AirAsia) 2) Penebusan Bukan penerbangan - ganjaran lain, faedah dan barangan yang ditebus diperkenalkan atau ditawarkan oleh BIG dari semasa ke semasa. Sila semak Laman Web ini untuk senarai penuh barangan penebusan yang ditawarkan dari semasa ke semasa. Apabila Ahli menebus Mata Ganjaran BIG bagi apa jua item yang ditebus (termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbangan AirAsia), BIG akan meneruskan untuk memotong jumlah yang ditetapkan Mata BIG yang diperlukan untuk item penebusan daripada Akaun Ahli dan akan menahan Mata BIG (untuk satu tempoh yang difikirkan perlu oleh BIG) sehingga pembayaran penuh bagi item penebusan tersebut (termasuk apa jua baki pembayaran untuk item penebusan dan cukai yang mungkin disebabkan oleh BIG dan/atau peniaga masing-masing) disempurnakan oleh Ahli dan pengesahan bayaran yang berjaya disediakan oleh Peniaga masing-masing untuk BIG. BIG akan meneruskan untuk mengkreditkan kembali Mata BIG yang sebelum ini diadakan oleh Mata BIG ke Akaun Ahli setelah menerima pengesahan pembayaran yang tidak berjaya dari Peniaga masing-masing. Penipuan yang disyaki atau sebenar dan/atau penyalahgunaan yang disyaki atau sebenar berkaitan pengumpulan Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG boleh menyebabkan perampasan Mata BIG terkumpul, pembatalan Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan serta pembatalan penyertaan Ahli BIG dalam Program Kesetiaan BIG. Mata BIG juga boleh ditolak daripada baki Mata BIG anda dalam keadaan berikut: a) Sebarang Mata BIG disyaki direkodkan secara palsu; b) Sebarang Mata BIG yang dicatatkan secara salah; dan/atau c) Sebarang Mata BIG berkaitan dengan transaksi yang sedang atau telah dibatalkan Halaman 8 daripada 20

9 BIG berhak untuk menolak sebarang Mata BIG yang dinyatakan di atas tanpa memberikan notis terlebih dahulu kepada anda. Syarat-syarat bagi Mata Penebusan: - Pemegang Kad hendaklah telah mendaftar ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada beliau dan keahlian di Laman Web; - Ahli Akaun BIG perlu mempunyai rekod yang baik dan tidak dibatalkan, digantung atau ditamatkan oleh sama ada BIG atau Ahli BIG pada masa permintaan penebusan; - Permintaan untuk penebusan oleh Ahli BIG dengan penebusan Mata BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses; - Apabila Ahli BIG menebus Mata BIG beliau, Mata BIG yang diperoleh akan ditolak mengikut susunan kronologi dan tarikh supaya tamat tempoh Mata BIG yang terawal akan ditebus dahulu dan diikuti dengan Mata BIG terkumpul yang terawal; - Setelah menebus ganjaran, Ahli BIG melepaskan daripada apa jua dan semua liabiliti kepada Ahli BIG atau mana-mana tetamu Ahli BIG berkenaan dengan penebusan atau penggunaan ganjaran yang ditebus di bawah Program Kesetiaan BIG; - Sebarang pertikaian mengenai barang dan perkhidmatan yang diterima sebagai ganjaran di bawah Program Kesetiaan BIG hendaklah diselesaikan antara Ahli BIG dan peniaga, penyedia perkhidmatan dan/atau pembekal yang membekalkan barang atau perkhidmatan. BIG tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian itu, atau bagi pertikaian itu sendiri; - Mata BIG yang diperoleh tidak mempunyai nilai tunai atau wang; - Sebarang permintaan penebusan dibuat dan diarahkan oleh Ahli BIG, sebaik sahaja diterima oleh BIG, tidak boleh ditarik balik, dibatalkan, ditukar, dikembalikan atau ditukar ganti oleh Ahli BIG. Semua Mata BIG yang telah ditebus tidak akan dikreditkan ke dalam akaun Ahli BIG ini; - BIG tidak mewakili atau menjamin berkenaan apa jua jenis ganjaran di bawah program penebusan, sama ada penerbangan atau produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk penebusan. BIG tidak memberi sebarang jaminan berkenaan kualiti produk yang ditawarkan untuk penebusan atau kesesuaian untuk sebarang tujuan; - BIG tidak bertanggungjawab dan tidak akan menanggung sebarang tuntutan, kerugian, kos, perbelanjaan atau sebarang kerosakan yang kemungkinan akan timbul akibat daripada penebusan mana-mana ganjaran oleh Ahli BIG; - Maklumat yang disediakan untuk penebusan ganjaran di bawah Program Penebusan itu boleh digunakan oleh BIG atau penyedia perkhidmatan yang menawarkan ganjaran untuk pentadbiran, perhubungan awam dan pemasaran; Halaman 9 daripada 20

10 - Semua ganjaran yang ditebus adalah tertakluk kepada ketersediaan dan sebarang sekatan boleh dibuat mengenai di mana dan bila ganjaran boleh ditebus (sila ambil perhatian bahawa BIG atau penyedia perkhidmatan boleh mengenakan sekatan sewajarnya); - Sebarang tambahan makanan, pengangkutan atau penginapan atau pun pengaturan lain yang berkaitan dengan sebarang ganjaran yang ditebus di bawah Program Kesetiaan BIG menjadi tanggungjawab Ahli BIG sepenuhnya; - Penebusan atau pengeluaran baucar ganjaran (jika berkenaan) tidak dianggap sebagai tempahan dengan syarikat perkhidmatan tersebut. Ahli BIG masih bertanggungjawab untuk membuat semua tempahan dan memberitahu syarikat perkhidmatan mengenai ganjaran yang mereka akan tebus. Baucar ganjaran atau surat penebusan adalah sah untuk digunakan sehingga tarikh yang dinyatakan pada baucar ganjaran / surat penebusan. Jika tidak digunakan selepas tarikh yang dinyatakan, baucar ganjaran / surat penebusan akan tamat tempoh dan tidak lagi sah dan tidak akan diganti. Penggunaan baucar ganjaran / surat penebusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat tambahan atau terma dan syarat masing-masing yang terkandung di dalamnya; - Ganjaran-ganjaran dan/atau baucar ganjaran yang telah ditebus oleh Ahli BIG tidak boleh ditukar ganti dengan ganjaran lain, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh diganti dan tidak boleh dipindah milik untuk tunai atau kredit di dalam apa jua keadaan; - BIG tidak akan (a)menggantikan, atau (b)membantu Ahli BIG dengan membuat status tangguhan atau beku kepada sebarang baucar ganjaran atau tiket yang tersalah letak, hilang atau dicuri atau dalam apa jua keadaan. Mata BIG hanya boleh digunakan dan ditebus selepas ditunjukkan dalam Akaun Ahli BIG. Penebusan ganjaran dengan penebusan Mata BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses. BIG tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan dalam melakukan transaksi dan/atau Mata BIG terkumpul. TIADA TEMPOH PERCUBAAN untuk semua item ganjaran yang ditebus. Semua penebusan adalah tertakluk kepada pengumpulan Mata BIG yang mencukupi dan tertakluk kepada penerimaan akhir BIG. Pesanan akan dibatalkan secara automatik sekiranya Mata BIG tidak mencukupi. Harga dan penebusan mata yang dicetak adalah betul pada masa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Kegagalan BIG untuk menguatkuasakan terma dan syarat tertentu mengenai Mata BIG dan/atau di bawah Program Kesetiaan BIG tidak bermaksud pengecualian terma dan syarat oleh BIG. BIG berhak untuk mengubah, menggantikan atau menamatkan sebarang ganjaran dan item yang boleh ditebus guna di bawah Program Kesetiaan BIG pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberikan notis terlebih dahulu. Halaman 10 daripada 20

11 Urus Niaga dengan Peniaga Kami berhak untuk berkongsi dan mendedahkan kepada mana-mana Peniaga kepada siapa Kad anda boleh dikemukakan, nombor ID BIG Shot anda dan sebarang maklumat lain yang mungkin perlu untuk memudahkan penggunaan Kad anda dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan atau pemprosesan sebarang transaksi yang dibuat atau akan dilaksanakan melalui penggunaan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas keengganan manamana Peniaga untuk menunaikan atau menerima Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan bagi pengeluaran Mata BIG atau untuk sebarang kecacatan atau kekurangan dalam barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda oleh mana-mana Peniaga. Kerugian, Kecurian atau Penggunaan Kad yang Tidak Dibenarkan Sekiranya, Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan digunakan tanpa kebenaran, atau Kad anda hilang atau dicuri, anda perlu menghubungi kami dengan segera melalui borang web, e-mel, Facebook, Twitter atau Weibo untuk memaklumkan kepada kami. Kami boleh menyekat fungsi penebusan Mata BIG anda yang terkumpul atau seluruh fungsi Kad anda dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan setelah menerima pemberitahuan anda. Kemudian anda perlu menghantar pengesahan secara bertulis kepada kami. Sebagai perkara berhemat, kami menasihatkan anda untuk membuat laporan polis dengan segera untuk menyokong tuntutan anda. Dengan budi bicara kami dengan asas kes kepada kes, kami mungkin meminta daripada anda satu salinan laporan polis yang mengesahkan perkara yang sama. Jika kami betul-betul memerlukan laporan polis, dan anda tidak dapat menyediakan kami satu salinan, kami mungkin tidak dapat meneruskan siasatan kami dan kami tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi sebarang pertikaian atau kerugian yang anda alami berhubung dengan sebarang transaksi yang dilakukan akibat penggunaan Kad tanpa kebenaran. Anda akan dan tetap bertanggungjawab untuk semua transaksi yang dilakukan akibat penggunaan Kad dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan secara tidak sah, yang siasatan kami lakukan atau pihak polis mendedahkan bahawa anda tidak terlibat dalam sebarang tindakan mengenai sebarang transaksi yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda dengan mana-mana orang yang tidak dibenarkan. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang tidak dibenarkan sebelum kami menerima pemberitahuan bertulis daripada kehilangan atau kecurian. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang transaksi akibat kehilangan atau kecurian atau pun penyalahgunaan Kad, berlaku empat puluh lapan (48) jam sebelum anda melaporkan kehilangan atau kecurian Kad kepada kami. Tanpa menjejaskan hak kami dan meskipun anda telah menjalankan segala langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mencegah kehilangan atau kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda atau kad anda, dan anda telah melaporkan kehilangan atau kecurian atau penggunaan yang tidak dibenarkan itu, anda akan bertanggungjawab kepada kami jika anda telah melakukan penipuan. Halaman 11 daripada 20

12 Apabila kehilangan atau kecurian Kad anda atau apabila diketahui bahawa orang yang tidak dibenarkan telah mengetahui tentang ID BIG Shot yang telah diperuntukkan atau penggunaan Kad anda tanpa kebenaran anda, anda boleh meminta daripada kami untuk mengeluarkan Kad ganti atau ID BIG Shot baru dan kami mempunyai hak mengikut budi bicara kami untuk menerima atau menolak permintaan itu tanpa perlu memberikan apa jua alasan sekalipun. Sebarang Kad ganti tertakluk kepada bayaran penggantian kad, melainkan diabaikan oleh kami dengan budi bicara kami. Jika kami meluluskan permintaan anda untuk Kad ganti, dan selepas pengesahan yang betul, kami akan mengeluarkan Kad baru untuk anda. Pendedahan Kata laluan, Akses yang Tidak Dibenarkan Jika anda ingin mengemas kini profil anda dan data peribadi di Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, alamat surat-menyurat, butiran hubungan, nombor telefon, alamat e-mel, dan butiran peribadi yang lain, anda perlu log masuk ke akaun anda dan mengemas kini profil anda dan data peribadi secara langsung. Kemas kini ini boleh mengambil masa sehingga dua puluh empat (24) jam sebelum dapat dilihat dalam butiran Akaun anda. Pada setiap masa, anda perlu menjaga semua kata laluan anda dan kod keselamatan, soalan keselamatan, jawapan keselamatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yang digunakan untuk tujuan pengesahan dan kebenaran dan untuk akses ke dalam Akaun BIG anda) rahsia dan anda hendaklah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mencegah pendedahan yang sama kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan, atau pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kerugian yang ditanggung atau berhubung transaksi Mata BIG pada Akaun BIG anda (sama ada dalam talian di Laman Web dan Portal atau untuk apa jua transaksi yang tidak dibenarkan pada kad anda dan/atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan), jika anda mendedahkan sebarang kata laluan, kod keselamatan, soalan keselamatan, jawapan keselamatan atau sebarang butiran peribadi anda kepada pihak yang tidak dibenarkan atau pihak ketiga. Bayaran dan Caj Dengan memasuki Perjanjian ini, anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua bayaran (jika berkenaan) yang dikenakan dan berhubung dengan penggunaan Kad anda dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan di bawah Program Kesetiaan BIG, yang mungkin termasuk di antara lain, kos, perbelanjaan, dan sebarang cukai lain yang berkenaan (termasuk GST), duti dan levi, bayaran pemprosesan yang dikenakan, kos penggantian kad, caj perkhidmatan dan sebarang caj lain dan bayaran yang tidak ditetapkan di atas mungkin ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa. Kami berhak untuk mengenakan sebarang bayaran yang boleh diguna pakai bagi oleh sebarang perkhidmatan yang disediakan di bawah Program Kesetiaan BIG (dalam bentuk potongan Mata BIG atau melalui pembayaran tunai) seperti yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa, dan untuk menyemak semula sebarang bayaran atau mengenakan bayaran tambahan (jika berkenaan) untuk perkhidmatan baru (yang pilihan) yang boleh ditawarkan oleh kami dari semasa ke semasa. Semua bayaran yang dibayar kepada atau berkaitan dengan Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan di bawah Program Kesetiaan BIG kepada kami tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan. Untuk maklumat lengkap mengenai bayaran yang dikenakan, sila rujuk Laman Web. Halaman 12 daripada 20

13 Sejarah Transaksi Mata BIG Sejarah transaksi dalam bentuk senarai aktiviti boleh didapati dalam talian di bawah profil Akaun BIG anda di Laman Web. Senarai aktiviti adalah HANYA boleh diakses oleh anda, Ahli BIG yang telah mendaftar di laman web ini dengan menggunakan ID pengguna sendiri, kata laluan (dan soalan petunjuk keselamatan jika berkenaan). Semua catatan dalam sejarah transaksi yang dianggap benar dan tepat kecuali anda memaklumkan kepada kami sebarang kesilapan, pengecualian, pertikaian atau transaksi yang tidak dibenarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh transaksi. Jika kami tidak menerima apa jua pemberitahuan bertulis daripada anda mengenai sebarang kesilapan dalam sejarah transaksi dalam tempoh masa yang ditetapkan, penyata ringkasan itu hendaklah disifatkan benar, lengkap dan tepat, dan kemudian anda akan dianggap telah menerima catatan dalam sejarah transaksi yang dibuat sehingga tarikh catatan terakhir dalam sejarah transaksi itu sebagai muktamad dan tidak dapat dipertikaikan. Sekiranya siasatan dan pengesahan yang dijalankan oleh kami mendedahkan bahawa transaksi yang dipertikaikan (Mata BIG terkumpul) tepat, anda akan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian kami bagi semua kos, perbelanjaan & caj yang mungkin kami tanggung dalam proses pengesahan transaksi yang dipertikaikan / Mata BIG terkumpul. Penemuan kami dalam mana-mana siasatan yang dijalankan tidak boleh dipertikaikan, muktamad dan dikenakan kepada anda dan tidak boleh dibuka untuk disoal siasat dalam apa jua keadaan. Anda akan menerima Electronic Direct Mailer ("edm") setiap bulan daripada BIG yang akan menentukan baki Mata BIG yang akan tamat dalam tempoh tiga (3) bulan akan datang dari Akaun anda. Komunikasi Kami berhak dari semasa ke semasa untuk menghubungi anda melalui penghantaran elektronik (termasuk, tetapi tidak terhad kepada komunikasi e-mel, teleks, faks), perkhidmatan pesanan ringkas ("SMS"), atau melalui telefon, surat-menyurat dan apa jua bentuk komunikasi lain pertukaran berkenaan dengan, tetapi tidak terhad kepada, pengesahan transaksi, sama ada transaksi yang anda lakukan sama, status Kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, Akaun BIG, Mata BIG, komunikasi mengenai promosi (dan barangan promosi) di bawah Program Kesetiaan BIG, dan bagi apa jua perkara lain yang berhubungan dengan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Program Kesetiaan BIG. Maklumat berkenaan dengan sebarang penghantaran elektronik mungkin tertakluk kepada kelewatan dan/atau kelambatan masa. Kami boleh mengubah atau menghentikan ciri notis tersebut pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, mengikut budi bicara mutlak kami. BIG, AirAsia dan/atau Tune Money berhak untuk menghantar tawaran, bahan promosi dan pemasaran mengenai Program Kesetiaan BIG dari semasa ke semasa. Peristiwa Kemungkaran Kami boleh menggantung, menyekat, membatalkan dan/atau menamatkan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, akses anda ke Laman Web, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG dan/atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan (termasuk perampasan mata BIG terkumpul) dengan atau tanpa notis terlebih dahulu walaupun kami mungkin telah mengetepikan hak kami pada beberapa Halaman 13 daripada 20

14 kesempatan sebelumnya terhadap kejadian apa juga atau lebih daripada perkara yang berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:- jika pembayaran sebarang jumlah wang yang anda perlu bayar kepada kami untuk apa juga sebab (jika berkenaan); atau jika anda menggunakan Kad anda atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang; atau jika anda melakukan atau mengugut untuk melakukan kemungkiran atau pelanggaran mana-mana perjanjian, persetujuan, ketetapan, terma atau syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini; atau jika anda telah memberikan maklumat atau data palsu kepada kami; atau jika pada pendapat mutlak kami, Akaun BIG anda tidak dikendalikan dengan memuaskan atau digunakan untuk tujuan penipuan; atau jika kami mendapati yang tidak teratur, mencurigakan atau aktiviti yang tidak dibenarkan pada kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan atau berhubung dengan pengumpulan Mata BIG; atau jika sesuatu kejadian atau telah berlaku atau wujud keadaan yang akan atau mungkin pada pendapat kami menjejaskan keupayaan anda untuk melaksanakan kewajipan anda di bawah Perjanjian ini; atau jika kami mengikut budi bicara mutlak kami menolak untuk mengeluarkan Kad ganti; atau jika kami mengikut budi bicara mutlak kami membuat keputusan untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Kad anda, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda, atau jika anda menggunakan Kad anda atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan untuk perniagaan dan/atau tujuan komersial yang kami tidak anggap boleh diterima; atau jika telah disyaki penipuan dan/atau disyaki atau penyalahgunaan yang berkaitan dengan pengumpulan Mata BIG oleh anda. Dalam keadaan seperti ini, sebarang Mata BIG terkumpul akan dibatalkan dan kami akan membatalkan Kad anda, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda. Kami berhak untuk mengambil sebarang tindakan terhadap anda sebagaimana yang difikirkan perlu atau sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang yang mentadbir atau oleh pihak berkuasa pentadbiran yang berkaitan. Kami berhak untuk menghalang, menolak atau menamatkan pendaftaran anda di bawah Program Kesetiaan BIG, pengeluaran Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda (jika yang sama telah dikeluarkan kepada anda) jika kami dapati bahawa anda telah memberikan maklumat palsu atau mengelirukan kepada kami tentang butiran peribadi anda dan sebarang maklumat lain yang dikehendaki di dalam borang permohonan dengan serta-merta mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu kepada anda. Kami tidak akan membayar balik sebarang bayaran penyertaan atau memproses (jika berkenaan) untuk anda jika anda tidak menerima Kad atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan lagi. Jika kami mendapat penghakiman dari mana-mana mahkamah bagi sebarang jumlah yang terhutang di bawah Perjanjian ini, sebarang caj yang perlu dibayar hendaklah terus dibayar dari tarikh penghakiman sehingga tarikh pembayaran penuh bagi sebarang jumlah wang dihukum supaya dibayar kepada kami. Pembatalan Penggunaan Kami boleh dengan budi bicara kami dan budi bicara mutlak, mengehad, menyekat, menggantung atau menamatkan penggunaan Kad, penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan (termasuk perampasan Mata BIG terkumpul), jika kami mengesan sebarang aktiviti luar biasa, yang tidak tetap, yang mencurigakan, penipuan atau yang tidak dibenarkan pada kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, Akaun BIG dan/atau Mata BIG; atau suspek penyalahgunaan Kad Halaman 14 daripada 20

15 anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, Akaun BIG dan/atau Mata BIG; atau ada suatu pelanggaran; ketidakpatuhan atau pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini. Kami mempunyai hak untuk menarik diri pada budi bicara mutlak kami, semua atau mana-mana kemudahan yang disediakan oleh kami (termasuk di bawah Program Kesetiaan BIG, termasuk penamatan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan sebarang perampasan Mata BIG terkumpul) dalam berkaitan dengan penggunaan Kad anda atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis dan tanpa memberikan sebarang sebab baginya, dan dalam keadaan jika kami menganggap sesuai untuk menamatkan penggunaan Kad anda dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan walaupun mungkin telah mengetepikan hak kami dalam beberapa kejadian sebelumnya. Kami boleh menolak untuk mengeluarkan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan atau boleh membatalkan keistimewaan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Program Kesetiaan BIG dengan atau tanpa sebab atau notis, selain apa jua yang dikehendaki oleh undang-undang. Jika kami mengesan aktiviti luar biasa, yang tidak tetap, yang mencurigakan, tanpa kebenaran atau penipuan dalam Akaun BIG anda, kami boleh menolak Transaksi, menggantung Akaun dan/atau menghalang penggunaan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan akaun anda dengan segera sebagai jaminan / langkah berjaga-jaga (dengan atau tanpa notis terlebih dahulu kepada anda) sehingga kami dapat mengesahkan aktiviti itu. Jika kami membuat keputusan untuk membatalkan atau menggantung (menyekat) penggunaan Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda, kami akan cuba untuk memberitahu anda melalui telefon atau mel elektronik atau apa jua bentuk komunikasi lain. Pembatalan Sukarela Kad dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan Anda boleh pada bila-bila masa dari persetujuan sendiri membatalkan Kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan Akaun BIG dengan menghantar satu notis secara bertulis dan/atau pemberitahuan e- mel kepada kami. Kemudian, kami akan menamatkan Kad, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dan penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG, dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda tidak lagi sah digunakan untuk memperoleh dan/atau menebus Mata BIG. Pembatalan Keahlian anda adalah proses yang tidak boleh diundur dan Keahlian yang dibatalkan tidak boleh dihidupkan semula dalam apa jua cara sekalipun. Sebarang Mata BIG terkumpul dan/atau berada di dalam akaun anda pada masa pembatalan akan dibatalkan. Pewarisan Mata Sekiranya berlaku kematian Ahli BIG, Pelaksana atau Pentadbir harta Ahli BIG ini bagi si mati dapat meminta mewarisi Mata BIG daripada Akaun Ahli BIG si mati sebaik sahaja dokumen sokongan seperti berikut disediakan untuk BIG: disahkan salinan sijil kematian dan salinan diperakui bagi Pemberian Probet atau salinan surat kuasa dan/atau sebarang dokumen lain yang berkaitan untuk menyokong tuntutan itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh BIG. Sebelum mewarisi Mata BIG, penerima waris Mata BIG perlu didaftarkan sebagai Ahli BIG untuk Program Kesetiaan BIG dan akan tertakluk kepada terma dan syarat Program Kesetiaan BIG. Setelah diluluskan oleh BIG, baki Mata Ganjaran BIG oleh Ahli si mati hendaklah dipindahkan kepada penerima yang diluluskan apabila semua dokumen dan maklumat yang perlu telah disahkan oleh BIG. Halaman 15 daripada 20

16 Perubahan Terma Pada bila-bila masa, kami boleh membezakan, menyemak, meminda, menarik semula, menggantikan, menambah atau mengeluarkan sebarang terma dan syarat Perjanjian ini. Terma yang disemak atau baru akan dikenakan, termasuk tanpa pengehadan, kepada semua transaksi pada masa hadapan menggunakan Keahlian dan ID BIG Shot dan penebusan Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG. Kami boleh mengeluarkan notis berhubung sebarang kepelbagaian, semakan atau perubahan terma atau menyiarkan perkara yang sama di Laman Web. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, notis terlebih dahulu bagi sebarang perubahan tidak akan diberikan jika perlu membuat sebarang perubahan seperti itu dengan segera. Sebarang pindaan, perubahan, tambahan, penarikan semula dan/atau penamatan perubahan mungkin menjejaskan Mata BIG yang Ahli telah kumpul serta sebarang pengumpulan Mata BIG pada masa hadapan. Pengekalan atau penggunaan Keahlian anda atau ID BIG Shot atau penebusan Mata BIG selepas tarikh berkuat kuasa bagi sebarang kepelbagaian, semakan atau perubahan terma dan syarat akan dianggap merangkumi penerimaan kepelbagaian, semakan atau perubahan seperti itu tanpa tempahan dibuat oleh anda. Jika anda tidak menerima perubahan, penyemakan atau pertukaran yang dicadangkan, anda berhak untuk menamatkan penggunaan Kad anda atau ID BIG Shot yang telah diperuntukkan dengan menghubungi kami, dan peruntukan berkenaan dengan penamatan tersebut hendaklah terpakai, dan kami boleh meminta anda untuk mengembalikan Kad kepada kami. Meskipun terdapat perkara di atas, BIG secara khususnya berhak untuk menarik balik atau menamatkan Program Kesetiaan BIG (secara keseluruhan atau sebahagian), sebarang program atau manfaat di bawahnya pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis terlebih dahulu. Dari semasa ke semasa, kami mengeluarkan terma dan syarat tambahan, jika diperlukan. Selain terma dan syarat ini, sebarang terma dan syarat tertentu untuk kesetiaan dan ganjaran program tambahan, pendapatan mata BIG, penebusan Mata BIG atau manfaat di bawah AirAsia atau mana-mana peniaga lain di bawah Program Kesetiaan BIG hendaklah terpakai dan dikenakan kepada anda sebagai tambahan dan bukan penggantian bagi sebarang terma dan syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini. Kami mencadangkan agar anda menyemak terma dan syarat dengan kerap setiap kali anda melawati Laman Web ini untuk memastikan bahawa anda telah melihatnya dan mengetahui terma dan syarat terbaru kami. Pendedahan Anda bersetuju kepada pendedahan maklumat peribadi anda (termasuk butiran yang berkaitan dengan Kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, transaksi Mata BIG, Akaun BIG dan sebarang maklumat di bawah dan berkaitan dengan Program Kesetiaan BIG) untuk BIG, AirAsia, Tune Money dan setiap kumpulan syarikat masing-masing, syarikat berkaitan, ahli bersekutu, anak syarikat, syarikat bersekutu, dan BIG, Tune Money dan pemberi lesen AirAsia, vendor, penyedia perkhidmatan, peniaga, rakan kongsi strategik, mana-mana kontraktor pihak ketiga, di dalam dan di luar Malaysia (seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Dasar Privasi BIG) yang terlibat dalam Program Kesetiaan BIG. Anda seterusnya bersetuju untuk memproses dan mendedahkan maklumat peribadi anda (termasuk butiran yang berkaitan dengan Kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, transaksi Mata BIG, BIG Akaun dan Halaman 16 daripada 20

17 sebarang maklumat di bawah dan berkaitan dengan Program Kesetiaan BIG dan apa juga maklumat lain yang boleh yang perlu untuk memudahkan pemprosesan sebarang transaksi yang terlibat atau terlibat melalui penggunaan Kad anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan, transaksi Mata BIG, Akaun BIG, ID BIG Shot dan sebarang maklumat di bawah dan berkaitan dengan Program Kesetiaan BIG, untuk Peniaga dan pihak lain yang terlibat dalam Program Kesetiaan BIG dan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan yang sama. Kami berhak untuk mendedahkan dan anda bersetuju mendedahkan kami sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda, Akaun BIG anda, ID BIG Shot yang telah diperuntukkan kepada anda, Mata BIG anda dan sebarang maklumat lain di bawah Program Kesetiaan BIG setakat yang kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami disifatkan patut kepada mana-mana badan kawal selia atau pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami; dan untuk AirAsia, Tune Money dan setiap kumpulan syarikat masing-masing, syarikat-syarikat berkaitan, sekutu, subsidiari, syarikat bersekutu, dan BIG, Tune Money dan pemegang lesen AirAsia, vendor, pembekal perkhidmatan, peniaga, rakan kongsi strategik, mana-mana kontraktor pihak ketiga, dalam dan di luar Malaysia (seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Dasar Privasi BIG) yang terlibat dalam Program Kesetiaan BIG untuk membolehkan atau membantu kami dalam penyediaan perkhidmatan atau untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak kami di bawah perkara ini dan/atau mana-mana pihak lain seperti yang kami boleh, dengan budi bicara mutlak kami, disifatkan wajar. Secara khusus, anda memahami dan mengakui bahawa kami berhak dan perlu berkongsi dan mendedahkan maklumat anda kepada AirAsia dan Tune Money bagi tujuan Program Kesetiaan BIG. Jika kami tidak mempunyai maklumat peribadi anda, atau anda memilih untuk tidak berkongsi apa jua maklumat yang mungkin kami inginkan, kami mungkin tidak dapat menyediakan atau terus menyediakan perkhidmatan berkenaan kesetiaan yang berkaitan dengan anda, dan kami tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas kegagalan untuk menyediakan yang sama (dan/atau apa jua pertikaian berhubung dengannya). Sebarang pendedahan yang kami lakukan bagi maklumat yang disebut dalam peruntukan ini tidak akan menjadikan kami bertanggungjawab kepada anda untuk apa jua tuntutan, kerugian, kerosakan (termasuk kerosakan secara langsung atau tidak langsung atau kehilangan keuntungan atau simpanan) atau liabiliti yang timbul sama ada dalam kontrak, kecuaian, atau sebarang asas lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan: pelepasan atau pendedahan maklumat oleh kami; dan/atau maklumat yang tidak betul, salah atau disalah nyata; dan/atau pergantungan ke atas maklumat, sama ada disebabkan oleh kami atau peninggalan, kesilapan, kecuaian atau keingkaran pihak ketiga atau oleh teknikal, perkakasan atau perisian kegagalan dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, peninggalan, virus, kelewatan dalam mengemas kini atau memberitahu sebarang perubahan dalam maklumat atau bagaimana jua sekalipun. Kos dan Perbelanjaan Dengan ini, anda bersetuju jika kami mengambil prosiding undang-undang terhadap anda kerana keingkaran dalam terma Perjanjian ini, anda akan bertanggungjawab untuk membayar kepada kami semua kos undang-undang (termasuk kos atas dasar peguam cara dan anak guam), kos, caj dan perbelanjaan lain yang mungkin ditanggung oleh kami untuk menguatkuasakan atau cuba untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau dalam mendapatkan atau cuba untuk Halaman 17 daripada 20

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini ialah kontrak antara anda, Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan

Lebih terperinci

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak antara anda, sebagai Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, sebagai pengendali Program Kesetiaan BIG dan mengandungi

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak di antara anda, Ahli AirAsia BIG dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan AirAsia BIG, dan

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan NESCAFÉ Latte Menangilah Sekarang! [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama sebagai keseluruhan dengan Perjanjian Pemegang Kad dan sebarang terma dan syarat lain yang berkaitan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan esamak. Di bawah merupakan Terma & Syarat ("Syarat") yang

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE Penganjur dan Kelayakan 1. PERADUAN MIGHTY BITE ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG Penganjur dan Kelayakan 1. RASA & MENANG ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah.

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah. TERMA & SYARAT-SYARAT: 1. Penganjur & Kelayakan 1.1 Peraduan "Daya Kekuatan Ramadhan" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraduan") dianjurkan oleh Allexcel Trading Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Pihak

Lebih terperinci

Hadiah-Hadiah 1 Hadiah-Hadiah:

Hadiah-Hadiah 1 Hadiah-Hadiah: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESCAFÉ JOM MUZIK [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh NESTLÉ Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT Penyertaan dalam Program Ganjaran UNIRinggit UOBM adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat di bawah dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB ( Perjanjian

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci