URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "URUSAN SERI PADUKA BAGINDA"

Transkripsi

1 URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 BORANG P 2015 PERINGATAN PENTING 1) Tarikh akhir pengemukaan borang: 30 Jun 2016 Kegagalan mengemukakan Borang P pada atau sebelum 30 Jun 2016 adalah menjadi satu kesalahan di bawah perenggan 120(1)(d) Akta Cukai Pendapatan ) Sebelum mengisi borang ini, sila rujuk Nota Penerangan yang boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, 3) Semua ruangan yang berkaitan perlu diisi dengan HURUF BESAR dan menggunakan pen mata bulat berdakwat hitam. 4) Mengikut seksyen 89 ACP 1967, pertukaran alamat hendaklah dimaklumkan kepada LHDNM dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pertukaran alamat. Makluman boleh dibuat melalui e-kemaskini atau dengan menggunakan Borang CP600B (Borang Pemberitahuan Pertukaran Alamat) yang boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, 5) Penggunaan e-filing (e-p) adalah digalakkan. Sila layari 6) Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:- Talian Bebas Tol: (LHDN) Panggilan Dari Luar Negara: Jika tidak sampai, kembalikan ke: PUSAT PEMPROSESAN MAKLUMAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MENARA HASIL NO. 3, JALAN 9/10, SEKSYEN 9 KARUNG BERKUNCI BANDAR BARU BANGI SELANGOR

2 PUSAT PEMPROSESAN MAKLUMAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MENARA HASIL NO.3, JALAN 9/10, SEKSYEN 9 KARUNG BERKUNCI BANDAR BARU BANGI SELANGOR CP5L Talian Bebas Tol : Faks : Portal Rasmi : Kepada : No. Rujukan (No. Pendaftaran) : Pendapatan Tarikh : : NOTA IRINGAN BORANG P BAGI TAHUN TAKSIRAN Untuk makluman, tuan dikehendaki melengkapkan dan mengemukakan borang nyata perkongsian yang dilampirkan mengikut peruntukan seksyen 86 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967). Ia adalah penyata berkenaan pendapatan, perbelanjaan, elaun-elaun cukai, tuntutan-tuntutan dan kredit cukai yang boleh dibahagikan kepada ahli-ahli kongsi. 2. Tuan dikehendaki: (a) Portal Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM); dan (b) membuat pengiraan cukai berpandukan nota penerangan dan buku panduan yang boleh dicetak dari Portal Rasmi LHDNM. Walau bagaimanapun, helaian kerja yang digunakan untuk pengiraan tidak perlu dikembalikan bersama-sama borang nyata ini tetapi perlu disimpan selama tujuh (7) tahun bermula daripada akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan, untuk tujuan rujukan dan semakan LHDNM. 3. Tuan juga dikehendaki mengisi Borang CP30 dengan lengkap untuk setiap ahli kongsi dan menyerahkannya kepada mereka bagi membolehkan mereka mengembalikan borang-borang nyata masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan. 4. Sila ceraikan CP30 sebelum mengembalikan Borang P. Borang nyata yang telah dilengkapkan perlu dikembalikan tidak lewat dari 30 Jun 2016 ke alamat seperti di atas. 5. Hanya borang nyata asal sahaja akan diterima. Penghantaran borang nyata melalui faks tidak dianggap dikemukakan di bawah ACP Sekian, terima kasih. BERSAMA MEMBANGUN NEGARA Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

3 Nama Perkongsian Pendapatan Bilangan Ahli Kongsi Borang P No. Rujukan (No. Pendaftaran) D LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BORANG NYATA PERKONGSIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 86(1) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967 TAHUN TAKSIRAN 2015 CP3- Pin <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? 5 Asas Pembahagian <>>>>>>>>? <>>>? Penyimpanan 1 = Ya 6 <>>>>>>>>>>? Rekod 2 = Tidak <? [Laporkan amaun dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM)] BAHAGIAN A : PENDAPATAN PERNIAGAAN A1 A2 A3 A4 A5 A6 Pendapatan Perniagaan Kod Perniagaan Pendapatan / Kerugian boleh dibahagikan Manfaat ahli kongsi Kenaan imbangan Elaun imbangan dan Elaun modal Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Perniagaan 1 Perniagaan Bertaraf Perintis <>>>? <>>>? Amaun (RM) Amaun (RM) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh terima 1 Tarikh terima 2 Tarikh terima 3 1

4 D Pendapatan <>>>>>>>>? Pendapatan Daripada Perniagaan Perkongsian Lain A7 A8 A9 A10 A11 A12 Kod perniagaan Pendapatan Pembahagian pendapatan/ kerugian larasan Kenaan imbangan Elaun imbangan dan Elaun modal Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak D Perkongsian 1 <>>>? <>>>>>>>>? Amaun (RM) Perkongsian Bertaraf Perintis <>>>? <>>>>>>>>? Amaun (RM) BAHAGIAN B : PENDAPATAN LAIN B1 B2 B3 B4 Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pendapatan lain yang tidak disenaraikan Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) Pendapatan boleh dibahagikan Sek. 110 (Lain-lain) Sek. 132 Sek. 133 Tolakan cukai <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?. BAHAGIAN C : C1 C2 C3 C4 C5 Perbelanjaan mencari gali - Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b) Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan atau Institusi yang diluluskan Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan PERBELANJAAN / HADIAH / TUNTUTAN YANG BOLEH DIBAHAGIKAN Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri C1 C2 C3 C4 C5 2

5 D Pendapatan <>>>>>>>>? BAHAGIAN D : PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI D1 D2 D3 D4 D5 D11 Kod Tuntutan <>? <>? <>? <>? <>? Jumlah Dituntut Amaun D6 D7 D8 D9 D10 D11 Kod Tuntutan Amaun <>? <>? <>? <>? <>? BAHAGIAN E : MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN Bayaran kasar kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukai pegangan di bawah seksyen 107A, 109, 109A, 109B dan 109F Seksyen Jumlah kasar dibayar Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM E1 E2 E3 E4 107A A 109B E5 109F BAHAGIAN F : F1 Alamat Berdaftar Poskod Negeri MAKLUMAT PERKONGSIAN Bandar <>>>? <>>>>>>>>>>>>>>? 3

6 D Pendapatan <>>>>>>>>? F2 F3 F4 Alamat Perniagaan Utama Poskod Bandar <>>>? <>>>>>>>>>>>>>>? Negeri Alamat Surat-menyurat Poskod Negeri Bandar <>>>? <>>>>>>>>>>>>>>? Alamat Tempat Akaun Disimpan Poskod Bandar <>>>? <>>>>>>>>>>>>>>? Negeri 4

7 D Pendapatan <>>>>>>>>? F5 F6 F7 F8 F9 F10 No. Majikan E <>>>>>>>>? Nama Kongsi Utama No. Telefon No. Telefon Bimbit e-mel Alamat Laman Sesawang / Blog <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>? 5

8 BAHAGIAN G : MAKLUMAT AHLI KONGSI Pendapatan D <>>>>>>>>? (Nota : 1. Ruang G1 adalah khusus untuk maklumat ahli kongsi utama. 2. Kemukakan lampiran tambahan jika bilangan ahli kongsi lebih daripada 6 orang) (a) (b) (c) Negara Nama No. Pengenalan/Pasport/ Mastautin Pendaftaran Perkongsian/Syarikat* (gunakan kod (*Potong mana yang tidak berkenaan) negara) Pendapatan G1 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : <>>>>>>>>>>>? OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? G2 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : <>>>>>>>>>>>? OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? G3 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? G4 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : <>>>>>>>>>>>? OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? G5 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : <>>>>>>>>>>>? OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? G6 <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>? Pendapatan : OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN <>>>>>>>>>>>? <? <>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>? 6

9 BAHAGIAN G : MAKLUMAT AHLI KONGSI Pendapatan D <>>>>>>>>? Nota : Bahagian (e) Manfaat ahli kongsi** adalah terdiri daripada: 1 = Saraan, Gaji, Elaun-elaun termasuk Bonus & Komisen 2 = Faedah 3 = Lain-lain Manfaat (Isikan nombor-nombor di atas dalam ruang yang disediakan untuk jenis manfaat yang diterima oleh ahli kongsi) (d) Tarikh Masuk Perkongsian Tarikh Keluar Perkongsian (e) Bahagian ahli kongsi Manfaat ahli kongsi** (f) Pendapatan berkanun Kerugian larasan (perniagaan utama) Amaun (RM) Hari Bulan <>>_>?. Hari Bulan <>>_>?. Hari Bulan <>>_>?. Hari Bulan <>>_>?. <>>_>?. Hari Bulan <>>_>?. 7

10 D Pendapatan <>>>>>>>>? BAHAGIAN H : MAKLUMAT KEWANGAN PERKONGSIAN PENDAPATAN PERNIAGAAN H1 Kod perniagaan H1 <>>>? H1A Jenis aktiviti perniagaan H1A <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? H2 H6 H7 H2 Jualan atau perolehan TOLAK : H3 H4 H5 H6 Stok awal Belian dan kos pengeluaran Stok akhir Kos jualan (H3 + H4 H5) H3 H4 H5 H7 UNTUNG/RUGI KASAR (H2 H6) PENDAPATAN : H8 H9 H10 H11 H12 Perniagaan lain Dividen Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pendapatan lain H13 JUMLAH (H8 hingga H12) PERBELANJAAN : H14 H15 H16 H17 H18 Faedah pinjaman Gaji dan upah Sewa/pajakan Kontrak dan subkontrak Komisen H14 H15 H16 H17 H18 ( jika nilai negatif) H8 H9 H10 H11 H12 H13 8

11 D Pendapatan <>>>>>>>>? H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 Hutang lapuk Perjalanan dan Pengangkutan Pembaikan dan Penyelenggaraan Promosi dan iklan Perbelanjaan lain JUMLAH PERBELANJAAN (H14 hingga H23) UNTUNG/RUGI BERSIH Perbelanjaan yang tidak dibenarkan KUNCI KIRA-KIRA Aset tetap : Tanah dan bangunan Loji dan jentera Kenderaan Aset tetap lain JUMLAH ASET TETAP (H27 hingga H30) Pelaburan Aset semasa : Stok Penghutang dagangan Penghutang lain Baki tunai Baki dalam bank Aset semasa lain H37 H19 MAKLUMAT KEWANGAN PERKONGSIAN H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H33 H34 H35 H36 H38 H31 H32 9

12 H39 H40 H41 H42 H43 H44 JUMLAH ASET SEMASA (H33 hingga H38) JUMLAH ASET (H31 + H32 + H39) LIABILITI : Pinjaman dan Overdraf Pemiutang dagangan Pemiutang lain H41 H42 H43 JUMLAH LIABILITI (H41 hingga H43) D Pendapatan <>>>>>>>>? H39 H40 H44 H45 H46 H47 H48 H49 EKUITI PERKONGSIAN : Akaun modal Baki akaun semasa bawa hadapan Untung/Rugi tahun semasa Ambilan/Pendahuluan (bersih) Baki akaun semasa hantar hadapan H46 H47 H48 H49 H45 BAHAGIAN J : PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN J1 J2 Jenis Pendapatan <>>? <>>? Amaun Tolakan Cukai <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?., BAHAGIAN K : K1 K2 PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH DAN PELUPUSAN HARTA TANAH TERTAKLUK KEPADA PERUNTUKAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1976 Telah melupuskan syer dalam syarikat harta tanah dan/atau harta tanah? Telah melaporkan pelupusan tersebut kepada LHDNM? (jika K1=1) 1=Ya 1=Ya 2 = Tidak 2 = Tidak 10

13 Pendapatan D <>>>>>>>>? BAHAGIAN L : L1 L2 CP30 asal dikeluarkan? (Jika L1=1, nyatakan tarikh) CP30 pindaan dikeluarkan (Nyatakan pindaan keberapa dan tarikh) MAKLUMAT CP30 1 = Y a 2 = Tidak Hari Hari Bulan Bulan Saya No. Pengenalan / Pasport* *Potong yang mana tidak berkenaan <>>>>>>>>>>? AKUAN <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan yang saya berikan dalam borang nyata perkongsian ini dan dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap. Tandatangan Jawatan Tarikh : <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? a b c MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA INI Nama Firma No. Telefon No. Kelulusan Ejen Cukai Tandatangan <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>>? - <>>>>>>>>>>>>>? Tarikh :

14 CP30 Nama Perkongsian Pendapatan Tempoh Dari Nama Ahli PEMBAHAGIAN PENDAPATAN PERKONGSIAN Pendapatan: OG/SG/TA/TC/TP/F/J/C/CS/D/TR/PT/TN No. Pengenalan / Pasport / Pendaftaran Perkongsian / Syarikat Bahagian *Pembahagian Asal Pindaan Ke BAHAGIAN A : A1 Pendapatan/kerugian boleh dibahagikan TAMBAH: MANFAAT AHLI KONGSI A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Faedah Elaun, gaji, bonus, KWSP Ambilan stok Ambilan tunai Perjalanan/Penginapan Manfaat kenderaan Telefon Yuran Perubatan Perbelanjaan am JUMLAH (A2 HINGGA A11) Pendapatan/kerugian Larasan (A1 + A12) Kenaan imbangan Elaun imbangan dan Elaun modal D Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Kod Perniagaan <>>>>>>>>? <>>>? Hingga Taksiran <>>? MAKLUMAT AHLI KONGSI <? <>>>>>>>>>? <>>>>>>>>>>? <>>_>?. <>>>? Asas Pembahagian *Pembahagian Pindaan (Nyatakan pindaan yang ke berapa sekiranya terdapat <? pindaan CP30 dalam tahun semasa) Nota : Sediakan CP30 berasingan untuk setiap ahli kongsi PEMBAHAGIAN PENDAPATAN / KERUGIAN PERNIAGAAN Perniagaan 1 Perniagaan Bertaraf Perintis 1

15 A17 A18 A19 A20 A21 No. cukai pendapatan Pendapatan/ Kerugian larasan Kenaan imbangan Elaun imbangan dan Elaun modal Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak D Perkongsian 1 Perkongsian Bertaraf Perintis <>>>>>>>>? <>>>>>>>>? BAHAGIAN B : PEMBAHAGIAN PENDAPATAN LAIN B1 B2 B3 B4 Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pendapatan lain yang tidak disenaraikan Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) Pendapatan boleh dibahagikan Sek. 110 (Lain-lain) Sek. 132 Sek. 133 Tolakan cukai <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?. BAHAGIAN C : C1 C2 C3 C4 C5 Perbelanjaan mencari gali Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b) Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan atau institusi yang diluluskan Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan PEMBAHAGIAN PERBELANJAAN / HADIAH / TUNTUTAN Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri BAHAGIAN D : PEMBAHAGIAN PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN D1 D2 Jenis pendapatan <>>? <>>? Amaun Tolakan Cukai <>_>>_>>_>?. <>_>>_>>_>?. DISEDIAKAN OLEH: Tarikh Jawatan Tandatangan 2

16 SURAT TIDAK DAPAT DISERAHKAN Tiada Nama Jalan Alamat Tidak Lengkap Sudah Pindah Tiada Nombor Premis Tidak Dituntut Meninggal Dunia Tiada Penghuni Tidak Dikenali Termusnah Tiada Nama Penerima Enggan Terima Alamat yang boleh dihubungi (jika ada)

<>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>? <>>>? ->>_>>_>>? ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?!->>_>>_>>?

<>>>>>>>>>>? <>>>>>>>>? <>>>? ->>_>>_>>? ->>_>>_>>? ->>_>>_>>?!->>_>>_>>? 1 2 3 4 Nama Perkongsian Pendapatan Bilangan Ahli Kongsi Borang P D No. Rujukan (No. Pendaftaran) LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BORANG NYATA PERKONGSIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 86(1) AKTA CUKAI PENDAPATAN

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG C1 2014

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG C1 2014 URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG C1 2014 Untuk Maklumat Lanjut:- Cawangan

Lebih terperinci

BORANG TR 2014 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

BORANG TR 2014 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG TR 2014 Untuk Maklumat Lanjut:-

Lebih terperinci

<>_>>_>>_>>? <>_>>_>>_>>? <>_>>_>>_>>?

<>_>>_>>_>>? <>_>>_>>_>>? <>_>>_>>_>>? Borang CPP LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BORANG NYATA PETROLEUM DI BAWAH SEKSYEN 30 AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 82 Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 BORANG TF 2014 Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: (a) 30 April

Lebih terperinci

BORANG TC 2014 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

BORANG TC 2014 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG TC 2014 Untuk Maklumat Lanjut:- Cawangan

Lebih terperinci

KOD NEGARA. Nama Negara

KOD NEGARA. Nama Negara 2009 KOD NEGARA Sebahagian negara-negara yang dikenalpasti. Tuan / Puan boleh merujuk kepada Lampiran E Buku Panduan Borang P untuk mendapatkan senarai lengkap. Buku Panduan P 2009 Nama Negara Kod Negara

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 BORANG E 2016 PERINGATAN PENTING 1) Tarikh akhir pengemukaan borang : 31 Mac 2017 a) Kegagalan

Lebih terperinci

h. Jumlah pelepasan anak yang layak. i. Caruman PERKESO.

h. Jumlah pelepasan anak yang layak. i. Caruman PERKESO. 2.3 Jenis penambahbaikan yang dimasukkan dalam Borang C.P.8D adalah seperti berikut: a. Kategori Pekerja Kategori 1/2/3 (seperti dalam Jadual PCB). b. Cukai yang ditanggung oleh majikan sekiranya ada.

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 BORANG E 2014 Tarikh akhir pengemukaan borang : 31 Mac 2015 Kegagalan mengemukakan Borang E pada

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 BORANG E 2014 Tarikh akhir pengemukaan borang : 31 Mac 2015 Kegagalan mengemukakan Borang E pada

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

<>>>>>>>>?!! Relif Kumpulan Negara mastautin. [Jika menuntut, kemukakan Borang C (RK-T); (Gunakan Kod Negara) <>>>>>>>>?

<>>>>>>>>?!! Relif Kumpulan Negara mastautin. [Jika menuntut, kemukakan Borang C (RK-T); (Gunakan Kod Negara) <>>>>>>>>? I II III IV V VI VII VIII Borang C LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BORANG NYATA SYARIKAT DI BAWAH SEKSYEN 77A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG B 2012 PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG B 2009 PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN

Lebih terperinci

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA JANGAN LIPAT. TUAN DIGALAKKAN MENGGUNAKAN e-filing

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA JANGAN LIPAT. TUAN DIGALAKKAN MENGGUNAKAN e-filing URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 JANGAN LIPAT BORANG BE 2006 TUAN DIGALAKKAN MENGGUNAKAN e-filing Untuk Pertanyaan, Sila Hubungi:-

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG B 2011 PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG E 2013 Tarikh akhir pengemukaan borang

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG E 2009 Tarikh akhir pengemukaan

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT BORANG E 2010 Tarikh akhir pengemukaan

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT

GUNAKAN PEN MATA BULAT BERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPAT URUSAN SERI PADUKA BAGINDA BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR MALAYSIA NO. WP0218 Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: 30 April 2010 Penalti di

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 2A: 60 hari selepas tarikh pemerolehan harta tanah / syer dalam syarikat harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 2A: 60 hari selepas tarikh pemerolehan harta tanah / syer dalam syarikat harta tanah. BORANG CKHT A PEMEROLEHAN HARTA TANAH ATAU SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT A: 60 hari selepas tarikh pemerolehan harta tanah / syer dalam syarikat

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAIL BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2017

PROGRAM MEMFAIL BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2017 PROGRAM MEMFAIL BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2017 (2017) 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, BT, M, MT, P, TP, TJ DAN TF BAGI TAHUN TAKSIRAN 2016 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan BNCP Tahun Taksiran

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 2A: 60 hari selepas tarikh perolehan harta tanah / syer dalam syarikat harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 2A: 60 hari selepas tarikh perolehan harta tanah / syer dalam syarikat harta tanah. BORANG CKHT 2A PEMEROLEHAN HARTA TANAH ATAU SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 2A: 60 hari selepas tarikh perolehan harta tanah / syer dalam syarikat

Lebih terperinci

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini.

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

NOTA PENERANGAN SARAAN BAGI TAHUN

NOTA PENERANGAN SARAAN BAGI TAHUN NOTA PENERANGAN 2010 SARAAN BAGI TAHUN 2010 1 NAMA MAJIKAN SEPERTI DIDAFTARKAN MAKLUMAT ASAS Nama majikan seperti yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Isikan nama seperti di kad

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2013

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2013 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2013 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, BT, M, MT, P, TP, TJ DAN TF DALAM TAHUN KALENDAR 2013 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan BNCP Tahun Taksiran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN POTONGAN CUKAI BULANAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) PINDAAN 2015

GARIS PANDUAN POTONGAN CUKAI BULANAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) PINDAAN 2015 GARIS PANDUAN POTONGAN CUKAI BULANAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) PINDAAN 2015 1. PENGENALAN 1.1. Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan dalam membuat

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2014

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2014 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2014 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, BT, M, MT, P, TP, TJ DAN TF DALAM TAHUN KALENDAR 2014 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan BNCP Tahun Taksiran

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010 1. PEMFAILAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan Borang Nyata Cukai Pendapatan Punca Pendapatan Tarikh Akhir Pengemukaan Borang Tidak Menjalankan

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG BAGI TAHUN 2010 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, M, P, TP, TJ DAN TF DALAM TAHUN KALENDAR 2010 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan Borang Nyata Tahun Taksiran 2009 Punca Pendapatan Tarikh

Lebih terperinci

Mendaftar sebagai pembayar cukai (jika layak) Mendapatkan Borang Nyata Cukai Pendapatan dari cawangan LHDNM yang berhampiran (jika belum terima)

Mendaftar sebagai pembayar cukai (jika layak) Mendapatkan Borang Nyata Cukai Pendapatan dari cawangan LHDNM yang berhampiran (jika belum terima) PENGENALAN Keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai. TANGGUNGJAWAB PEMBAYAR CUKAI Mendaftar

Lebih terperinci

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia KANDUNGAN Muka Surat

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2011

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2011 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2011 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, M, P, TP, TJ DAN TF DALAM TAHUN KALENDAR 2011 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan BNCP Tahun Taksiran 2010

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2012

PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2012 PROGRAM MEMFAILKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) BAGI TAHUN 2012 1. PENGEMUKAAN BORANG BE, B, M, P, TP, TJ DAN TF DALAM TAHUN KALENDAR 2012 1.1 Tarikh Akhir Pengemukaan BNCP Tahun Taksiran 2011

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan.

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan. PTPK/GPFW/SISWAZAH/16/01 BORANG PEOHONAN PEMBIAYAAN GOLONGAN PEKERJA DAN FUTURE WORKERS (LEPASAN SISWAZAH) Sila baca syarat permohonan dan arahan dengan teliti sebelum mengisi borang ini) SYARAT-SYARAT

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM NO SIRI: BPP/ BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI BAI AL-INAH NAMA PEMOHON Gambar berwarna berukuran passport (3.5cmx5cm) NO K/P UNTUK KEGUNAAN PEJABAT* ULASAN: STATUS PERMOHONAN : TARIKH: SENARAI SEMAK

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN Syarat Asas Permohonan Pemohon 1. Had umur permohonan 60 tahun 2. Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh koperasi 3. Pemohon perlu berkemampuan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

2. IPENGEMUKAAN BORANG CUKAI PENDAPATAN - BORANG B

2. IPENGEMUKAAN BORANG CUKAI PENDAPATAN - BORANG B PANDU PUSAT MAKLUMAT DAN PERPUSTAKAAN BERNAM..I I U TU D U KANDUNGAN SURAT 1. AM 1.1. Cukai Pendapatan. 1 1.2. Pendapatan Yang Baleh Dikenakan Cukai. 1 1.3. Skap Pengenaan Cukai. 1 1.4. Taraf Pemastautinan.

Lebih terperinci

ACW Percukaian I

ACW Percukaian I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 241 - Percukaian I Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGEMUKAAN BORANG NYATA TERPINDA

PROSEDUR PENGEMUKAAN BORANG NYATA TERPINDA GPHDN 1/2010 GARIS PANDUAN LHDNM PROSEDUR PENGEMUKAAN BORANG NYATA TERPINDA 1. Pengenalan 1.1 Mulai Tahun Taksiran 2009, peruntukan seksyen 77B Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) telah diperkenalkan

Lebih terperinci

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN / PESARA PILIHAN

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN / PESARA PILIHAN KWSP 9J (AHL) PERCUMA PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR. SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA 2.1 ASET Definisi: Merupakan sumber ekonomi (barangan bernilai) yang dimiliki oleh perniagaan yang memberi faedah

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN STATUTORI DAN PENDAFTARAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA KANDUNGAN BORANG-BORANG

Lebih terperinci

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD 17-3-1, TINGKAT 3, BLOK A, JALAN SEMARAK API 1, PUSAT PERNIAGAAN DIAMOND SQUARE, OFF JALAN GOMBAK, 53000 KUALA LUMPUR Tel: 03-4021 0033 (Hunting Line), Fax : 03-4021 5227

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Angka Giliran: UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

RANGKA KERJA AUDIT CUKAI PEGANGAN. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Tarikh kuatkuasa: 01 Ogos 2015

RANGKA KERJA AUDIT CUKAI PEGANGAN. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Tarikh kuatkuasa: 01 Ogos 2015 MALAYSIA Tarikh kuatkuasa: 01 Ogos 2015 i MALAYSIA Tarikh kuatkuasa: 01 Ogos 2015 KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENGENALAN 1 2. KUASA UNDANG-UNDANG 1 3. AUDIT 5 4. OBJEKTIF AUDIT 6 5. TAHUN TAKSIRAN YANG DILIPUTI

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

GARIS PANDUAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH LHDN01/35/(S)/42/23/12 GARIS PANDUAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1. PENDAHULUAN 1.1 Akta Spekulasi Tanah 1974 diperkenalkan pada 06 Disember 1973 sebagai langkah untuk menyekat aktiviti spekulasi harta

Lebih terperinci

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN PENYATA KEWANGAN Terdiri daripada; a. Penyata Pendapatan :- i. Akaun Perdagangan untuk mencari untung / rugi kasar ii. Akaun Untung Rugi untuk mencari untung / rugi

Lebih terperinci

PROSES PERSARAAN. DISAMPAIKAN Oleh

PROSES PERSARAAN. DISAMPAIKAN Oleh PROSES PERSARAAN DISAMPAIKAN Oleh ZAINUDDIN BIN ZABIDi KETUA TIMBALAN BENDAHARI BAHAGIAN GAJI DAN KEMUDAHAN STAF PEJABAT BENDAHARI UiTM 55443318/3433/3432/3304/3307 BG&KS/PEJ. BENDAHARI 1 PERKARA YANG

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

PERKONGSIAN ANDA DALAM PERTUMBUHAN DI SELURUH DUNIA KINI MASANYA UNTUK MENDAPAT SAHAM ANUGERAH SAYA

PERKONGSIAN ANDA DALAM PERTUMBUHAN DI SELURUH DUNIA KINI MASANYA UNTUK MENDAPAT SAHAM ANUGERAH SAYA FBuSHARE 2017 Peletakan Hak Soalan dan Jawapan April 2017 PERKONGSIAN ANDA DALAM PERTUMBUHAN DI SELURUH DUNIA KINI MASANYA UNTUK MENDAPAT SAHAM ANUGERAH SAYA Kandungan 1 Pengenalan peletakan hak FBuShare

Lebih terperinci

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN EDUCATION FINANCING-i Borang Permohonan Version 2017:4 Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yuran Universiti (Ujrah) Amaun Tajaan Amaun Dipohon Amaun Diluluskan Amaun

Lebih terperinci

BENGKEL-BENGKEL CUKAI 2016

BENGKEL-BENGKEL CUKAI 2016 1 Selasa 16hb Februari 2016 CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU 1. Skop Pengenaan Cukai 2. Penentuan dan kepentingan penentuan taraf mastautin 3. Pendapatan penggajian atau bukan pendapatan penggajian Jenis pendapatan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2012

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2012 P.U. (A) 474/2012 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2012 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 378(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan

Lebih terperinci

BORANG PERISYTIHARAN HARTA Di bawah Peraturan 9, Bahagian II, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) - Akta 605

BORANG PERISYTIHARAN HARTA Di bawah Peraturan 9, Bahagian II, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) - Akta 605 BORANG PERISYTIHARAN HARTA Di bawah Peraturan 9, Bahagian II, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) - Akta 605 SULIT USM. 19/6/i Jld. IV Tandakan ( ) Kali Pertama Tambahan PERHATIAN

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 1 A 11 A 21 D 31 C 2 A 12 A 22 B 32 D 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 C 15 C 25 C 35 B 6 B 16 D 26 A

Lebih terperinci

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN OPERASI BIL. 2 TAHUN 2016 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

GARIS PANDUAN OPERASI BIL. 2 TAHUN 2016 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA GARIS PANDUAN OPERASI BIL. 2 TAHUN 2016 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PROSEDUR PERMOHONAN SURAT PENYELESAIAN CUKAI (SPC) INDIVIDU 1. PENGENALAN 1.1. Surat penyelesaian cukai (SPC) individu merupakan

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TUNTUTAN INSENTIF BAGI INDUSTRI PETROLEUM HULUAN DI BAWAH AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967

GARIS PANDUAN TUNTUTAN INSENTIF BAGI INDUSTRI PETROLEUM HULUAN DI BAWAH AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 LHDN.1/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN TUNTUTAN INSENTIF BAGI INDUSTRI PETROLEUM HULUAN DI BAWAH AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 1. PENGENALAN 1.1 Syarikat petroleum huluan dikenakan cukai pendapatan

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad.

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. SOALAN STPM 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. Syarikat Mercu Tanda Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 2001 000 000 Jualan

Lebih terperinci

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MENGURANG / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MENGURANG / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN MENGURANG / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 C 12 D 22 C 32 B 3 D 13 A 23 A 33 D 4 A 14 A 24 D 34 A 5 A 15 C 25 B 35 A 6 B 16 C 26 B 36 D 7 B 17 B 27 D 37 B 8 D 18 D 28

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI KETETAPAN UMUM KETETAPAN UMUM NO. 1/2004 KANDUNGAN TARIKH KELUARAN : 30 Jun 2004 Mukasurat 1. Pendahuluan 1 2. Interpretasi 1 3. Sewa amnya 3 4. Sewa sebagai satu punca perniagaan 3 5. Layanan khas bagi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI Pada pendapat para ahli, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 2-107 hingga 2-121 telah disediakan dengan sempurna mengikut piawaian perakaunan berkenaan

Lebih terperinci

Lelaki Perempuan (b) Nombor Kad Pengenalan: ( Baru ) (c) Tarikh Lahir: (HH/BB/TTTT) Umur : tahun Agama: (d) Tempat Lahir: Kewarganegaraan: Bangsa:

Lelaki Perempuan (b) Nombor Kad Pengenalan: ( Baru ) (c) Tarikh Lahir: (HH/BB/TTTT) Umur : tahun Agama: (d) Tempat Lahir: Kewarganegaraan: Bangsa: T the way to home ownership Untuk Kegunaan BHMFB Sahaja Yuran memproses: RM No. Resit: Tarikh: Bayaran Siasatan Kebankrapan: RM No. Resit: Tarikh: No. Akaun: Diperiksa oleh: BORNEO HOUSING MORTGAGE FINANCE

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci