LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014"

Transkripsi

1 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Unit Pengesanan Graduan PPD i

2 PENGHARGAAN Unit Pengesanan Graduan (Tracer Study) Politeknik Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Tracer Study, Pusat Penyelidikan dan inovasi Politeknik, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kerana panduan dan kerjasama mereka dalam melaksanakan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Politeknik Port Dickson Juga sekalung penghargaan diberikan kepada Tuan Haji Mohd Khairir Bin Mohd Ibrahim, Pengarah Politeknik Port Dickson, En Charim Ibrahim, Timbalan Pengarah (Akademik ) Politeknik Port Dickson, Tuan Haji asri bin Sarbun,Timbalan Pengarah (Sokongan) Politeknik Port Dickson, Ketua- Ketua Jabatan Politeknik Port Dickson, Pn Noraini Kamaruddin, Pegawai Peperiksaan Politeknik Port Dickson dan semua Urusetia Konvokesyen Politeknik Port Dickson yang ke 23 di atas sokongan dan kerjasama yang diberikan. Akhir sekali tidak dilupakan semua graduan 2014 yang telah memberi maklumat dalam menjayakan penulisan laporan ini. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat Politeknik KPM khususnya Politeknik Port Dickson. ii

3 AHLI JAWATANKUASA LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON 2015 Penaung : Tuan Hj Mohd Khairi bin Ibrahim Pengarah Politeknik Port Dickson Pengerusi : En Charim Ibrahim Timbalan Pengarah (Akademik) Politeknik Port Dickson Penasihat : En.Mohd Asri bin Sarbun Timbalan Pengarah (Sokongan) Politeknik Port Dickson Penulis : Mohd Hamdan Bin Abdul Razak Penganalisis data Graduan Nur Dalili Damia Binti Mohammad Azani- Pelatih DSK Anis Nadhirah Binti Ab Rahman- Pelatih DSK Nurul Syahira Farina Binti Hamzah- Pelatih DSK Kaviarasi a/p Many-Pelatih DSK Sumber data asas : Puan Noraini Kamaruddin - Data Unit Peperiksaan Puan Amrah Mat Safri - Data Unit Peperiksaan Puan Aina Md Noor - Data SPMP Puan Nurliza bin Den - Data Hal-hal Pelajar Puan Nirmala Arumugam Data Biasiswa iii

4 KANDUNGAN Penghargaan Ahli jawatankuasa Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Ringkasan Eksekutif Muka surat ii iii iv-vi vii-viii viii ix-x 1.0 HIGHLIGHTS KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON Pendahuluan Latar Belakang Kajian 1 Statistik Graduan 3 Statistik Responden 4 Rasional dan Signifikan Kajian Dapatan Utama Kajian 5 Kadar Employability 5 Status Responden 7 Pengalaman Responden Semasa Mengikuti Pengajian di Politeknik Port Dickson Kesimpulan PENGENALAN Pendahuluan Latar belakang kajian Profil Graduan 16 Graduan dan Responden Program Pengajian Objektif Kajian 19 iv

5 2.6 Rasional dan Signifikan Kajian Limitasi dan Delimitasi Kajian Metodologi Kajian Kadar Respon/ Maklumbalas Definasi Operasional Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI SISTEM PENGAJIAN DAN KUALITI PENGAJIAN DI POLITEKNIK Pengenalan Penilaian terhadap Sistem Pengajian Politeknik 26 Kurikulum 26 Sistem Penilaian Penilaian terhadap Kualiti Pengajian Politeknik 28 Pensyarah 28 Kemudahan Prasarana 29 Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI STATUS RESPONDEN Pendahuluan Status Responden Kadar Employability Mengikut Program Pengajian 33 Kadar Employability Status Responden Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI RESPONDEN YANG BEKERJA Pengenalan Responden berkerja mengikut jabatan dan program pengajian Responden bekerja dalam kumpulan pekerjaan utama Taraf dan Sektor Pekerjaan Pendapatan bulanan Responden Bekerja (termasuk elaun) 40 v

6 5.6 Sumber Maklumat Pekerjaan Responden Bekerja Masih Mencari Pekerjaan Sebab Utama Responden Bekerja Masih Mencari Pekerjaan Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI RESPONDEN BELUM BEKERJA Pengenalan Profil Responden Belum Bekerja 44 Jabatan Perdagangan. 45 Jabatan Kejuruteraan Awam 45 Jabatan Kejuruteraan Elektrik 46 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Sebab Utama Belum Bekerja Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI RESPONDEN MELANJUTKAN PENGAJIAN Pengenalan Profil Responden Melanjutkan Pelajaran. 49 Mod Pengajian 50 Jenis Institusi. 51 Sebab Utama Melanjutkan Pengajian Kesimpulan DAPATAN KAJIAN MENGENAI RESEPONDEN BERKERJA SENDIRI Pengenalan Profil Responden Bekerja Sendiri Profil Responden Bekerja Sendiri Mengikut Program Kesimpulan 55 Rujukan 56 vi

7 SENARAI JADUAL Muka surat Jadual 1.1 Profil Graduan Politeknik Port Dickson dari tahun Jadual 1.2 Profil Graduan Politeknik Port Dickson bagi Tahun, 2009, 2010, 2011 dan Jadual 1.3 Profil Responden Politeknik Port Dickson bagi Tahun 2009, 2010, 2011 dan Jadual 1.4 Kadar Employability Responden dari tahun 2009 hingga Jadual 1.5 Kadar Employability respoden mengikut Jabatan 6 Jadual 1.6 Jadual 1.7 Jadual 1.8 Jadual 1.9 Jadual 1.10 Jadual 1.11 Jadual 2.1 Jadual 2.2 Kadar Employability Responden Politeknik Port Dickson Mengikut Jabatan/Program Pengajian dan Peringkat Pengajian Tahun Status Responden Politeknik Port Dickson Peringkat Diploma Tahun 2013 Mengikut Program Pengajian 9 Status Responden Politeknik Port Dickson Peringkat Sijil Tahun 2013 Mengikut Program Pengajian 10 Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Sistem Pengajian Tahun 2011, 2012 dan Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Kualiti Pengajian Tahun 2011, 2012 dan Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Kualiti Pengajian Tahun 2011, 2012 dan Kadar Respon Mengikut Jabatan di Politeknik Port Dickson bagi Tahun 2008 hingga Kadar Respon Lulusan Politeknik Port Dickson dari Tahun 2003 hingga Jadual 3.1 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Dimensi Kurikulum, Jadual 3.2 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Demensi Sistem Penilaian, Jadual 3.3 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Pensyarah, Jadual 3.4 Penilaian Terhadap Prasarana 29 Jadual 3.5 Penilaian Terhadap Prasarana berdasarkan Skala Likert 30 Jadual 3.6 Penilaian Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya 31 Jadual 4.1 Kadar Employability Responden 2012 dan 2013 Mengikut Jabatan dan Peringkat Pengajian 33 Jadual 4.2 Status Responden Mengikut Bulan Tamat Pengajian 34 Jadual 5.1 Peratusan Responden Tahun 2013 yang bekerja mengikut Program 36 vii

8 Pengajian Jadual 5.2 Responden bekerja mengikut peringkat pengajian dan jantina 36 Jadual 5.3 Penyertaan Responden Bekerja Dalam Kumpulan Pekerjaan Utama, Jadual 5.4 Taraf pekerjaan responden mengikut Jabatan. 37 Jadual 5.5 Taraf Pekerjaan Responden Bekerja Mengikut Peringkat Pengajian, Jadual 5.6 Sektor Pekerjaan Responden Bekerja, Jadual 5.7 Sektor Ekonomi Responden Bekerja, Jadual 5.8 Pendapatan Bulanan Responden Bekerja, Jadual 5.9 Sumber Maklumat Pekerjaan 41 Jadual 5.10 Peratus Responden Bekerja Graduat Politeknik Yang Masih Mencari Pekerjaan 42 Jadual 5.11 Sebab Utama Responden Bekerja Masih Mencari Pekerjaan 42 Jadual 6.1 Responden Belum Bekerja Mengikut Bulan Tamat Pengajian, Jantina, Peringkat Pengajian. 45 Jadual 6.2 Profil Responden Diploma Belum Bekerja mengikut program pengajian Jadual 6.3 Profil Responden Belum Bekerja Menghadir Temuduga 47 Jadual 6.4 Sebab Utama Responden Belum Bekerja Mengikut Jabatan 48 Jadual 7.1 Responden Yang Melanjutkan Pengajian Mengikut Peringkat Pengajian dan Jantina, Jadual 7.2 Responden Yang Melanjut Pengajian Mod Pengajian, Jadual 7.3 Responden Yang Melanjut Pengajian Mengikut Jenis Institusi Yang Disertai, Jadual 7.4 Responden Yang Melanjut Pengajian Dalam Bidang Yang Sama Mengikut Peringkat Pengajian, Jadual 7.5 Sebab Utama Responden Melanjutkan Pengajian Mengikut Peringkat 52 Jadual 8.1 Bekerja Sendiri, mengikut peringkat dan jantina Jadual 8.2 Responden Bekerja Sendiri Mengikut Bulan Tamat Pengajian, Jabatan, 54 SENARAI RAJAH Muka surat Rajah 1.1 Profil Graduan Politeknik Port Dickson Mengikut Jabatan bagi Tahun, 2010, 2011, 2012 dan Rajah 1.2 Kadar Employability respoden mengikut Jabatan 7 Rajah 2.1 Jumlah Graduan Politeknik Port Dickson dari tahun 1992 hingga viii

9 RINGKASAN EKSEKUTIF Pendahuluan Politeknik merupakan pengeluar graduan teknikal dan vokasional terbesar di Malaysia. Politeknik Port Dickson merupakan salah sebuah daripadanya yang telah mengeluarkan garaduan seramai 1605 orang pada tahun 2013 yang terdiri dari graduat Diploma dan graduat dari program sijil. Sebanyak 1511 orang responden atau 94.1% daripada graduan tersebut telah menyertai kajian ini. Fokus kajian ini ialah destinasi graduan: graduan yang bekerja, melanjutkan pengajian, graduan yang belum bekerja, graduan yang bekerja sendiri dan persepsi graduan terhadap pengajian di Politeknik Port Dickson. 1. Kajian mendapati sebanyak 62% responden telah berjaya mendapatkan pekerjaan di pelbagai sektor. Seramai 11.5 % memilih untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi manakala 1.1% dan 3.6% responden masing-masing memilih untuk meningkatkan kemahiran dan sedang menunggu penempatan pekerjaan. Peratusan responden yang belum bekerja adalah 21.8%. 2. Kadar bekerja graduan berdiploma adalah lebih tinggi daripada kadar bekerja graduan sijil. Responden graduan berdiploma mencatatkan kadar bekerja 99.8% berbanding dengan 0.2% kadar bekerja responden graduan sijil. 3. Peranan Politeknik Port Dickson sebagai pembekal tenaga kerja bidang teknikal dan vokasioanl di realisasikan dengan 28.8% responden yang bekerja tergolong dalam kumpulan pekerjaaan juruteknik dan profesional berkaitan, 22.5% dalam kumpulan pekerja perkeranian sokongan dan 12.9% dalam kumpulan kerja profesional. 49.6% responden yang bekerja adalah bertaraf tetap dan 27.6% responden bekerja secara kontrak % responden yang bekerja mendapat pendapatan bulanan (termasuk elaun) dalam lingkungan RM1,001 hingga RM 1,500. Manakala 22.3% daripada responden yang bekerja mendapat pendapatan di atara RM1,500 hingga RM2,000. ix

10 5. Seramai 173 orang responden telah melanjutkan pengajian yang mana 42.8% daripada mereka melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam, 30.1% melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Swasta manakala 13.3% melanjutkan pengajian di politeknik KPM. 6. Terdapat seramai 330 orang (21.8%) responden yang belum bekerja, majoritinya dari bulan tamat pengajian Disember 2011 iaitu sebanyak 56.2%. Peratusan tertinggi responden yang belum bekerja datangnya dari responden Diploma sains kesetiausahaan (DSK) iaitu 11.8%. 7. Kajian turut mencatatkan 8 orang (0.9%) responden Politeknik Port Dickson telah bekerja sendiri. 75% daripada responden yang bekerja sendiri terdiri daripada responden Diploma Kejuruteraan Awam. 8. Dalam aspek kurikulum, item-item yang berkaitan adalah kesesuaian kandungan pengajian, Imbangan komponen teori dan amalan/aplikasi, program latihan industri/ praktikum dan mata pelajaran wajib ko-kurikulum. Responden dari setiap Jabatan menyatakan mereka berpuas hati terhadap kurikulum Politeknik Port Dickson min di antara 4.19 hingga 4.53 dari skala 1 hingga Bagi tenaga pengajar, item berikut: Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang, interaksi dengan pelajar, inovatif dan kreatif dalam pengajaran, keupayaan menghubungkait pengajaran dengan amalan terkini industri, pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan, penyampaian kuliah, kelayakan dan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan nggeris dan lain-lain memperolehi penilaian min keseluruhan bagi setiap Jabatan di antara 4.19 hingga Keyakinan responden terhadap sistem pengajian di Politeknik Port Dickson diukur berdasarkan kesediaan meraka mencadangkan kepada orang lain atau keluarga supaya melanjutkan pengajian di Politeknik Port Dickson. Dapatan menunjukkan 93.8%(1418 orang) bersedia untuk mencadangkan kepada orang lain atau keluarga supaya melanjutkan pengajian di Politeknik Port Dickson. x

11 BAB 1 KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON: HIGHLIGHTS 1.1 Pendahuluan Bahagian ini akan membincangkan dapatan utama berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan melihat sejauh mana ia mencapai objektif kajian. Dapatan kajian ini adalah berdasarkan maklumbalas yang diterima daripada 1511 orang responden yang merupakan 94.1% daripada jumlah keseluruhan graduan dalam tahun Perbandingan juga buat dengan dapatan kajian-kajian lepas. Kajian ini diharap dapat mengenal pasti aspek-aspek penting yangperlu diberi perhatian dalam usaha untuk menghasilkan modal insan yang mampu dipasarkan selaras dengan transformasi Politeknik Port Dickson. 1.2 Latar Belakang Kajian Jumlah graduan Politeknik Port Dickson dari 1992 hingga 2013 adalah berjumlah 29,728 di mana jumlah graduan meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah graduan tertinggi datangnya dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik iaitu 8,551dan diikuti dengan jumlah graduan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal iaitu 8,329 orang, Jabatan Kejuruteraan Awam 7,049 dan Jabatan Perdagangan sebanyak 5,799. 1

12 Jadual 1.1 Profil Graduan Politeknik Port Dickson dari tahun Tahun Tahun Kej. Kej. Kej. Konvokesyen Lulusan Awam Elektrik Mekanikal Perdagangan Jumlah Jumlah

13 Statistik Graduan Jadual 1.2 memaparkan bilangan dan peratusan graduan Politeknik Port Dickson mengikut jantina, peringkat pengajian, bulan tamat pengajian, dan Jabatan tahun 2011, 2012 dan Bilangan graduan tahun 2013 adalah seramai 1,605 orang iaitu menurun sebanyak 19.2% berbanding dengan graduan tahun Jadual 1.2 Profil Graduan Politeknik Port Dickson bagi Tahun, 2010, 2011, 2012 dan Profil % Graduan Freq. % Freq. Freq. % Freq. % Jantina: Lelaki Perempuan Peringkat Pengajian: Diploma , Sijil Bulan Tamat Pengajian: Jun Disember Jabatan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Perdagangan

14 Rajah1.1 Profil Graduan Politeknik Port Dickson Mengikut Jabatan bagi Tahun, 2010, 2011, 2012 dan KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL PERDAGANGAN

15 Statistik Responden Berdasarkan Jadual 1.3 didapati responden lelaki pada tahun 2013 lebih ramai berbanding responden perempuan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Responden yang mengikuti peringkat pengajian diploma meningkat dari 98% pada tahun 2012 kepada 99.7% pada tahun Walaubagaimanapun jumlah responden yang mengikuti peringkat pengajian sijil pula menurun dari 2% pada tahun 2012 kepada 0.3% pada tahun Responden yang menamatkan pengajian mereka sesi Jun dan Disember 2013 menurun berbanding dengan sesi Jun dan Disember 2012 Responden dari Jabatan Perdagangan menunjukkan peratusan yang tertinggi pada tahun 2013 iaitu 33%. Pada tahun 2012 majoriti reponden (50%) mendapat HPNM di antara 2.50 hingga 2.99 yang mana peratusan ini meningkat sebanyak 10.8% jika dibandingkan dengan tahun Jadual 1.3 Profil Responden Politeknik Port Dickson bagi Tahun 2009, 20010, 2011 dan 2013 Profil Responden Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Jantina: Lelaki Perempuan Peringkat Pengajian: Diploma Sijil Bulan Jun Tamat Pengajian: Disember Jabatan: Kej Awam Kej Elektrik Kej Mekanikal Perdagangan Himpunan Purata Nilai Mata: Jumlah Responden

16 Rasional dan Signifikan Kajian Dapatan kajian dapat memberikan makluman tentang employability responden selepas mereka menamatkan pengajian di Politeknik Port Dickson. Dapatan kajian juga boleh dijadikansebagai penanda aras (benchmark) dalam menentukan prestasi pemberian latihan dan kemahiran teknikal dan vokasional yang dijalankan di Politeknik Port Dickson. Selain itu, aspek penting yang perlu diberi perhatian juga dikenal pasti supaya graduan dapat memenuhi kehendak dan keperluan industri dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 1.3 Dapatan Utama Kajian Objektif utama kajian pengesanan graduan dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan dan kecekapan program pendidikan teknikal dan vokasional terutama dalam memenuhi keperluan industri atau majikan. Dapatan utama kajian dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: Kadar Employability Pengiraan kadar employability untuk kajian ini dibuat berdasarkan dari pengiraan Kadar employability = %((Bilangan responden graduat Politeknik Port Dickson bekerja+ Melanjutkan Pengajian+ Meningkatkan kemahiran + Menunggu penempatan)/(jumlah responden). Jadual 1.4 Kadar Employability Responden dari tahun 2009 hingga 2013 Tahun Konvokesyen Tahun Tamat Pengajian *Employability= (Bekerja + Melanjutkan Pengajian + Meningkatan Kemahiran + Menunggu Penempatan)/ Jumlah Responden Bekerja Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Penempatan Pekerjaan Tidak Bekerja Jumlah Responden

17 Berdasarkan Jadual 1.4 kadar employability responden yang tamat pengajian pada tahun 2013 adalah paling tinggi iaitu 78.2% diikuti oleh responden yang tamat pengajian pada tahun 2012 iaitu 77.1%. Kadar responden yang tamat pengajian pada tahun 2013 meningkat sebanyak 1.1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadual 1.5 Kadar Employability respoden mengikut Jabatan Jabatan Kadar Employability Kejuruteraan Awam 79.4 Kejuruteraan Elektrik 76.8 Kejuruteraan Mekanikal 79.4 Perdagangan 77.2 Keseluruhan 78.2 Jadual 1.5 menunjukkan kadar employability tertinggi adalah dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Kejuruteraan Awam iaitu 79.4% diikuti oleh Jabatan Perdagangan iaitu 77.2% dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik 76.8%. Rajah 1.2 Kadar Employability respoden mengikut Jabatan 77% 79% 79% 77% KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL PERDAGANGAN 7

18 Jadual 1.6 Kadar Employability Responden Politeknik Port Dickson Mengikut Jabatan/Program Pengajian dan Peringkat Pengajian Tahun 2013 Jabatan Kejuruteraan Awam Program Pengajian *Kadar Employability Kejuruteraan Awam 78.8 Seni Bina 80.2 Kejuruteraan Mekanikal 78.0 Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 77.4 Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 79.6 Kejuruteraan Mekatronik 84.6 Kejuruteraan Elektrik 74.3 Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Elektronik 70.8 Kejuruteraan Elektronik (Komputer) 86.4 Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 78.0 Akauntansi 81.0 Perdagangan Pemasaran 70.7 Sains Kesetiausahaan 78.0 Keseluruhan

19 Berdasarkan Jadual 1.6 didapati program Diploma yang mendapat peratusan tertinggi iaitu 86.4% ialah Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) yang mana hampir semua responden bagi program tersebut telah mendapat kerja sebelum menghadiri konvokesyen di Politeknik pada bulan Mac Manakala kadar employability yang paling rendah adalah dari Program pengajian Pemasaran iaitu 70.7%. Dapatan ini adalah penting terutama dalam usaha untuk meningkatkan marketability dan employability graduan Politeknik Port Dickson. Kadar employability mengikut program pengajian perlu diteliti kerana kadar ini menggambarkan marketability graduan bagi setiap program pengajian yang ditawarkan di politeknik KPM. Secara tidak langsung, kadar employability setiap program pengajian ini juga menggambarkan kerelevanan program pengajian dalam memenuhi kehendak dan keperluan industri di pasaran kerja. Langkah-langkah perlu diambil bagi meningkatkan kadar employability graduan secara keseluruhan. Penekanan dalam aspek Keusahawanan perlu diberi perhatian memandangkan usaha kerajaan bagi meningkatkan penyertaan graduan menjadi usahawan dan mengambil peluang daripada keadaan ekonomi semasa. Penubuhan Unit CISEC (Corporate Industrial Services and Employability Centre) juga diharap dapat membantu menambahkan nilai tambah pelajar kita sebelum melangkah kaki ke alam pekerjaan. Status Responden Jadual 1.7 menunjukkan status responden selepas konvokesyen Politeknik Port Dickson pada Mac Responden teramai bagi peringkat pengajjian yang telah berkerja adalah dari Jabatan Perdagangan di mana hasil dapatan menunjukkan sebanyak 120 orang responden dari program pengajian kesetiausahaan telah bekerja, dan responden yang paling rendah adalah responden dari program pengajian Kejuruteraan Elektronik iaitu 1.71% sahaja. 9

20 Program Pengajian Jadual 1.7 Status Responden Mengikut Program Pengajian, 2013 Bekerja Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Penempatan Belum Bekerja Bilangan Peratus Bilangan Peratus Bilangan Peratus Bilangan Peratus Bilangan Peratus AKAUNTANSI KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN ELEKTRONIK KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK PEMASARAN SAINS KESETIAUSAHAAN SENI BINA Jumlah Jumlah 10

21 Pengalaman Responden Semasa Mengikuti Pengajian di Politeknik Port Dickson Tahap kepuasan responden terhadap sistem pengajian di Politeknik Port Dickson dinilai berdasarkan maklum balas mereka terhadap kurikulum dan sistem penilaian sebagaimana tertera dalam Jadual 1.9 Program latihan industri mendapat penilaian yang paling tinggi (min = 4.41, Sisihan Piawai, SP5 = 1.06). Aktiviti kokurikulum tahun 2012 mendapat penilaian yang paling rendah (min 4.07 dan SP=0.86) berbanding min pada 2013 ( min=4.22, SP=1.11 ). Penilaian keseluruhan terhadap Kurikulum meningkat sedikit dari min=4.24 pada tahun 2012 kepada min=4.28 pada tahun Aspek sistem penilaian yang mendapat penilaian yang paling tinggi ialah pemarkahan peperiksaan iaitu min= 4.38 SP=1.05. Namun secara keseluruhan penilaian terhadap Sistem Penilaian turut menurun dari min=4.29 kepada min=4.28 pada tahun Jadual 1.9 Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Sistem Pengajian Tahun 2011 hingga 2013 Item Kurikulum Min SP Min SP Min SP Kesesuaian kandungan pengajian Imbangan komponen teori dan amali/aplikasi Program latihan industri/praktikum (jikaberkaitan) Aktiviti kokurikulum Penilaian Keseluruhan terhadap Kurikulum Sistem Penilaian Mantap (telus,adil dan mudah difahami) Pemarkahan kerja kursus (tugasan/ujian/amali, dll) Pemarkahan peperiksaan Penilaian Keseluruhan terhadap Sistem Penilaian Nota:*Sisihan Piawai SKLALA: Amat tidak memuaskan Amat memuaskan 11

22 Jadual 1.10 menunjukkan aspek penilaian responden terhadap kualiti pensyarah pada tahun 2011 hingga Penilaian yang paling tinggi bagi pensyarah pada tahun 2010 ialah kemahiran berbahasa Melayu. (min = 4.57, SP = 0.65). Penilaian terhadap bahasa Inggeris sedikit menurun pada tahun 2011 (min = 4.27, SP = 0.77). Penilaian ini menurun disebabkan penggunaan semula dwi bahsa dalam penilain akhir pada tahun berkenaan. Penilaian keseluruhan terhadap kemudahan prasarana menunjukkan peurunan iaitu dari min=4.05 kepada min=4.02 pada tahun Jadual 1.10 Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Pensyarah Kualiti Tahun 2011, 2012 dan 2013 Item Pensyarah Min SP Min SP Min SP Berpengetahuan praktikal dan teori yang seimbang Interaksi dengan pelajar Inovasi/ kreativiti dalam pengajaran Keupayaan menghubungkaitkan pengajaran atau penyeliaan dengan amalan terkini dalam industri Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan terkini Penyampaian kuliah Interaksi atas talian (online interaction) Kelayakan Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris Kualiti sistem penasihatan akademik Tenaga pengajar mudah dihubungi di luar waktu kuliah/formal Penasihat akademik Penilaian Keseluruhan terhadap Pensyarah

23 Jadual 1.10 Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Pensyarah Kualiti Tahun 2011, 2012 dan Kemudahan Prasarana Min SP Min SP Min SP Perpustakaan Makmal (komputer,sains,studio,dapur, bengkel,dll) Kemudahan bilik kuliah/tutorial Kemudahan sukan Kemudahan kafetaria/kantin Kemudahan penginapan Kemudahan pengangkutan Kemudahan pusat/klinik kesihatan Kemudahan tempat letak kenderaan Keselamatan kampus Pembelajaran bersepadu atas talian Kemudahan kedai buku kampus Kemudahan ruang belajar yang kondusif Kemudahan ICT di kampus Penilaian Keseluruhan terhadap Kemudahan Prasarana Jadual 1.11 menunjukkan taburan kepuasan responden terhadap perkhidmatan bimbingan dan kerjaya. Sejumlah lima item digunakan bagi menilai persepsi responden terhadap kualiti perkhidmatan bimbingan kerjaya. Item-item ini mengukur tahap kepuasan responden terhadap perkhidmatan bimbingan kerjaya berdasarkan aspek maklumat mengenai peluang pekerjaan dan kerjaya, bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga, bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan, bantuan dalam mendapatkan pekerjaan dan maklumat dalam melanjutkan pengajian. Aspek yang mendapat penilaian yang paling tinggi daripada responden tahun 2012 ialah aspek penyediaan memohon pekerjaan (min=4.32, SP=0.79) diikuti aspek bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga (min = 4.26, SP = 0.79) diikuti oleh aspek mengenai maklumat dan peluang perkerjaan dan kerjaya (min = 4.14, SP = 0.82). Secara keseluruhannya, penilaian terhadap perkhidmatan bimbingan kerjaya terdapat penurunan dari tahun 2011 dari min=4.23 pada tahun 2011 kepada min=4.16 pada tahun

24 Jadual 1.11 juga menunjukkan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi dari pengajian. Sejumlah 10 item digunakan bagi menilai persepsi responden terhadap kemahiran/ pengetahuan yang diperolehi semasa pengajian. Item-item ini mengukur tahap kepuasan responden terhadap kemahiran penggunaan ICT, kemahiran berbahasa Inggeris, Melayu dan bahasa ketiga, kemahiran berkomunikasi interpersonal, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran analitikal/ menganalisis, bekerja secara kumpulan/ team work, penerapan dan pengamalan nilai-nilai positif dan pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa. Aspek yang mendapat penilaian yang paling tinggi daripada responden tahunan 2013 ialah aspek kemahiran berbahasa melayu (min = 4.76, SP = 0.58) dan diikuti bekerja secara berkumpulan (min = 4.34, SP = 0.71). Secara keseluruhannya, semua item penilaian terhadap kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi semasa pengajian menunjukkan tahap kepuasan yang lebih baik dari tahun 2009 hingga 2013 dimana nilai skor melebihi 4. 14

25 Jadual 1.11 Penilaian Responden Politeknik Port Dickson terhadap Kualiti Pengajian Tahun 2011, 2012 dan 2013 Item Bimbingan Kerjaya Min SP Min SP Min SP Maklumat mengenai peluang pekerjaan & kerjaya Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga Bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan (resume, dll) Bantuan dalam mendapatkan pekerjaan Maklumat dalam melanjutkan pengajian Proses pengambilan pekerja dalam kampus oleh majikan Penilaian Keseluruhan Terhadap Bimbingan Kerjaya Kemahiran/ Pengetahuan yang Diperolehi dari Pengajian Kemahiran penggunaan ICT Kemahiran berbahasa Melayu Kemahiran berbahasa Inggeris Kemahiran komunikasi interpersonal Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran analitikal/menganalisis Bekerja secara berkumpulan/team work Penerapan dan pengamalan nilai-nilai positif Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa Penilaian Keseluruhan terhadap Kemahiran/Pengetahuan yang Diperolehi Kesimpulan Dapatan utama yang dipaparkan dalam bahagian ini adalah berdasarkan ringkasan daripada analisis yang dijalankan. Hasil analisis secara terperinci dibentangkan dalam bab-bab seterusnya. 15

26 BAB 2 PENGENALAN 2.1 Pendahuluan Penubuhan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 1969 adalah bertujuan untuk melatih bakal pekerja separa professional bagi menampung keperluan sumber manusia dalam jurusan teknikal, perdagangan dan perkhidmatan. Keunggulan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan pendidikan peringkat sijil dan diploma dalam jurusan tersebut telah terbukti berdasarkan kepada penemuan yang diperolehi melalui projek Kajian Graduan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia yang mula dijalankan pada Jun 1997 hingga Disember Pembiayaan peringkat awal kajian ini adalah di bawah Pinjaman Bank Dunia (Loan No MA) dengan menggunakan khidmat nasihat perunding IDP Education, Australia dan kepakaran tempatan. Ia juga dibantu oleh pegawai-pegawai dari Bahagian Pengesanan Graduan dan Alumni (BPGA) Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti dan Tracer Study Counterparts. Tracer Study Counterparts merupakan para pensyarah di setiap Politeknik yang telah dilatih bagi menjalankan kajian pengesanan graduan di Politeknik masing-masing. Kajian pengesanan graduan yang berbentuk tinjauan ini dijalankan secara berkala bertujuan untuk menilai pencapaian objektif dan visi pendidikan teknikal dan vokasional di politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Kajian ini mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan bagi mendapatkan maklumat bagi merancang dan membangunkan modal insan, mendapatkan maklum balas tentang program pengajian yang dijalankan dan menjayakan penambahbaikan yang berterusan di politeknik KPM. Dapatan kajian juga dilaporkan bagi tujuan meningkatkan akauntabiliti dan ketelusan dalam pengurusan sistem pengajian di politeknik di samping memberikan maklumat kepada pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholders) seperti kerajaan, ibu bapa, bakal pelajar, kaunselor kerjaya, graduan dan alumni, pelabur dan pihak industri. 16

27 2.2 Latar Belakang Kajian Menurut Samsudin Bardan dari Malaysian Employers Federation (MEF), keperluan untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran yang terhasil dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan menyebabkan syarikat bersaing mendapatkan modal insan yang berkualiti tinggi. Terdapat keperluan untuk menyesuaikan diri dan berubah mengikut perubahan dalam teknologi baru supaya syarikat boleh kekal berdaya saing. Majikan memerlukan graduan yang berupaya menjalankan tugas dengan baik dan menyumbang kepada organisasi sebaik sahaja diambil bekerja. Pekerja perlu mempunyai pelbagai kemahiran (multi-skilled) dan mampu menjalankan pelbagai kerja (multi-tasks). Majikan lebih mengutamakan kelayakan yang relevan dengan kehendak kerja, graduan yang mempunyai pengalaman kerja, graduan yang berupaya untuk bekerja secara bersendirian, proaktif dan mempunyai pemikiran kritis dan analitis dan mampu bekerja secara berkumpulan. Majikan juga lebih menyukai graduan yang mempunyai kemahiran insaniah seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran ICT. Graduan perlu mempunyai penguasaan kemahiran komputer dengan belajar bukan hanya program asas. Graduan perlu bersedia untuk bekerja sendiri dan menjadi usahawan bagi menghadapi fenomena peluang kerja yang terhad (Samsudin, 2007). Kajian ini mengkaji kerelevanan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi dari pengajian di politeknik di samping mengenal pasti tahap kemampuan dan keupayaan responden dalam menjalankan kerja mereka. Berdasarkan SKPG, sasaran kajian adalah semua graduan Politeknik Port Dickson yang layak menghadiri majlis konvokesyen. Graduan diberi tempoh untuk melengkapkan soal selidik secara online di laman web SKPG online ini dapat meningkatkan kadar respons, mengurangkan keperluan tenaga manusia dan kos, di samping dapat menyediakan data yang berkualiti untuk dianalisis. Data yang diperolehi daripada SKPG tahun 2012 ini melibatkan seramai 1697 orang graduan Politeknik Port Dickson. 17

28 2.3 Profil Graduan Graduan dan Responden Rajah 2.1 memaparkan graduan Politeknik Port Dickson dari tahun 1992 hingga Pada tahun 2013 jumlah graduan adalah 1605 dan sehingga kini Politeknik Port Dickson telah melahirkan sebanyak lulusan dari empat Jabatan Akademik. Rajah 2.1: Jumlah Graduan Politeknik Port Dickson dari tahun 1992 hingga Bil. Pelajar

29 2.4 Program Pengajian Terdapat sebanyak 37 program pengajian peringkat diploma dan 31 program pengajian peringkat sijil ditawarkan di politeknik KPM jabatan seperti tersenarai di bawah: Jabatan/ Kursus Perdagangan Diploma Akauntansi Diploma Pemasaran ditawarkan di Politeknik Port Dickson Diploma Sains Kesetiausahaan Diploma Insurans Diploma Kewangan dan Perbankan Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa) Sijil Pemprosesan Data Sijil Pengajian Perniagaan Sijil Penyimpanan Kira Jabatan/ Kursus Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Seni Bina Sijil Kejuruteraan Awam Sijil Seni Bina Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Diploma Teknologi Berasaskan Kayu Diploma Ukur Bahan Diploma Ukur Tanah Sijil Perancang Bandar dan Wilayah Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Sijil Teknologi Berasaskan Kayu Sijil Ukur Bahan Sijil Ukur Tanah ditawarkan di Politeknik Port Dickson 19

30 Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Awam Pembinaan) Jabatan/ Kursus Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Kejuruteraan Mekatronik ditawarkan di Politeknik Port Dickson Sijil Kejuruteraan Mekanikal Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil) Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan) Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian) Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Penyelenggaraan Mekanikal) Jabatan/ Kursus Kejuruteraan Perkapalan Diploma Kejuruteraan Perkapalan Jabatan/ Kursus Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Elektronik Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Sijil Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) Jabatan/ Kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi Diploma Teknologi Maklumat Sijil Teknologi Maklumat ditawarkan di Politeknik Port Dickson 20

31 Jabatan/ Kursus Rekabentuk Dan Komunikasi Visual Diploma Rekabentuk Fesyen dan Pakaian Diploma Rekabentuk Grafik Diploma Rekabentuk Industri Sijil Rekabentuk Fesyen Dan Pakaian Sijil Rekabentuk Grafik Sijil Rekabentuk Industri Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Rekaan Fesyen dan Pakaian) Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Rekabentuk Grafik) Jabatan/ Kursus Teknologi Makanan Diploma Teknologi Makanan Sijil Teknologi Makanan Jabatan/ Kursus Hospitaliti Diploma Pengurusan Hotel dan Katering Diploma Pengurusan Pelancongan Sijil Pengurusan Hotel dan Katering Sijil Pengurusan Pelancongan Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Hotel dan Katering) Jabatan/ Kursus Teknologi Petrokimia Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum) Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum) Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum) 21

32 2.5 Objektif Kajian Objektif utama kajian pengesanan graduan dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan dan kecekapan program pendidikan teknikal dan vokasional di Politeknik Port Dickson terutama dalam memenuhi keperluan industri atau majikan. Secara khususnya, kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif berikut: a) Mengenal pasti kadar employability responden berdasarkan program pengajian, jabatan, peringkat pengajian dan bulan tamat pengajian. b) Mengenal pasti status responden mengikut program pengajian, jabatan dan peringkat pengajian. c) Mengenal pasti tahap kepuasan responden terhadap sistem pengajian (kurikulum dan sistem penilaian) di politeknik. d) Mengenal pasti tahap kepuasan responden terhadap kualiti pengajian di politeknik dari aspek pensyarah, kemudahan prasarana, perkhidmatan bimbingan kerjaya dan kemahiran/ pengetahuan yang diperolehi. e) Mengenal pasti tahap keberkesanan sistem pengajian dan kesediaan diri. f) Mengenal pasti tahap keyakinan responden terhadap sistem pengajian Politeknik Port Dickson. g) Mengenal pasti taraf pekerjaan, tahap pendapatan bulanan termasuk elaun responden dan sektor pekerjaan mengikut program dan peringkat pengajian. h) Mengenal pasti sektor ekonomi pekerjaan responden berdasarkan jabatan. i) Mengenal pasti cara/ kaedah responden mendapat maklumat mengenai pekerjaan. 22

33 j) Mengenal pasti tahap kemampuan menyesuaikan diri di tempat kerja, kebolehan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, keyakinan melaksanakan tugas, kebolehan bekerja berpasukan dan tahap kemahiran berkomunikasi responden bekerja. k) Mengenal pasti penilaian dan tahap kepuasan responden bekerja terhadap pekerjaan semasa. l) Mengenal pasti purata tempoh masa bagi mencari kerja selepas tamat pengajian. m) Mengenal pasti sebab utama responden bekerja masih mencari pekerjaan mengikut jabatan, taraf pekerjaan dan pendapatan bulanan termasuk elaun responden. n) Mengenal pasti sebab-sebab utama responden tidak/ belum bekerja mengikut jabatan. o) Mengenal pasti tahap responden melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sama atau berkaitan dengan program yang telah diikuti di Politeknik Port Dickson. p) Mengenal pasti sebab-sebab utama responden melanjutkan pelajaran mengikut jabatan dan peringkat pengajian. 2.6 Rasional dan Signifikan Kajian Dapatan kajian dapat memberikan maklumat tentang employability responden selepas mereka menamatkan pengajian di Politeknik Port Dickson. Dapatan kajian juga boleh dijadikan sebagai penanda aras (benchmark) dalam menentukan prestasi pemberian latihan dan kemahiran teknikal dan vokasional yang dijalankan di politeknik KPM umumnya. Berdasarkan analisis yang dijalankan, dapatan kajian dapat digunakan bagi membentuk cadangan-cadangan dan syor-syor yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran serta perancangan dan pembentukan dasar dalam sistem pendidikan di Politeknik Port Dickson. 2.7 Limitasi dan Delimitasi Kajian Kajian ini dijalankan menggunakan soal selidik berdasarkan SKPG. SKPG ini dibentuk bagi kegunaan graduan IPTS, IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti. Oleh itu, sesetengah pilihan jawapan yang 23

34 diberikan mungkin tidak berapa sesuai bagi graduan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian ini juga dijalankan secara online bagi memudahkan capaian. Oleh itu, kajian ini terhad kepada responden yang mempunyai akses kepada internet dan responden yang mempunyai rekod di pangkalan data sahaja. 2.8 Metodologi Kajian Populasi Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Port Dickson Tahun 2013 adalah semua graduan Politeknik Port Dickson yang lulus dan mendapat sijil dan diploma masing-masing pada tahun Majlis Konvokesyen Politeknik Port Dickson ke 21 untuk lulusan 2012 ini telah diadakan pada 4 Sidang melibatkan empat jabatan iduk iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Perdagangan. Majlis konvokesyen di adakan di Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan dan dirasmikan oleh Ke Bawah Kaus Yang Teramat Mulia Dato Klana Petra Dato Haji Mubarak Bin Dohak, Undang Luak Sungei Ujong, Negeri Sembilan Darul Khusus. Graduan telah dimaklumkan untuk mengisi Borang Kajian Pengesanan Graduan IPT 2013 secara on-line yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia diantara 4 hingga 6 minggu sebelum majlis konvokesyen. Maklumat yang diperolehi akan dikumpulkan dan dianalisis setelah kesemua politeknik selesai mengadakan majlis konvokesyen masing-masing. Data juga diedarkan kepada semua politeknik untuk dianalisis mengikut keperluan politeknikmasing-masing. Data responden kemudiannya dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 18.5 dan Excel. Hasil output akan digunakan oleh counterparts tracer study untuk tujuan penulisan laporan samada peringkat politeknik atau peringkat nasional. Laporan dibuat dengan berdasarkan garis panduan yang disediakan oleh Bahagian Pengesanan Graduan dan Alumni, Jabatan Pengajian Politeknik KPM. 24

35 2.9 Kadar Respon Jadual 2.1 menunjukkan Jabatan Perdagangan memperolehi kadar respon yang tinggi pada tahun 2013 iaitu 97.27% diikuti dengan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dengan respon sebanyak 93.71%. Kadar respon yang paling rendah pada tahun 2013 adalah dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal iaitu sebanyak 91.35%. Jadual 2.1 Kadar Respon Mengikut Jabatan di Politeknik Port Dickson bagi Tahun 2009 hingga 2013 Jabatan Kadar Respons 2009 Kadar Respons 2010 Kadar Respons 2011 Kadar Respons 2012 Kadar Respons 2013 Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Perdagangan Jumlah

36 Seramai 1511 orang reponden daripada 1605 orang graduan telah melengkapkan Kajian Pengesanan Graduan IPT 2012 secara online untuk Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Port Dickson Kadar respon bagi lulusan 2013 meningkat sebanyak 8.7% berbanding dengan tahun sebelumnya. Maklumat ini boleh di lihat dalam Jadual 2.2. Jadual 2.2 Kadar Respon Lulusan Politeknik Port Dickson dari Tahun 2003 hingga 2013 Lulusan /Laporan Bilangan Bilangan Kadar Graduan Responden Respon Laporan 2004/(Lulusan 2003) % Laporan 2005/(Lulusan 2004) % Laporan 2006/(Lulusan 2005) % Laporan 2007/(Lulusan 2006) % Laporan 2008/(Lulusan 2007) % Laporan 2009/ (Lulusan 2008) % Laporan 2010/(Lulusan 2009) % Laporan 2011(Lulusan 2010) % Laporan 2012(Lulusan 2011) % Laporan 2013(Lulusan 2012) % Laporan 2014( Lulusan 2013) % 26

37 2.10 Definisi Operasional Kadar Employability merujuk kepada agihan responden bekerja, menunggu penempatan, meningkatkan kemahiran dan melanjutkan pengajian, dibandingkan dengan keseluruhan responden dinyatakan dalam bentuk peratusan. Kadar respons merujuk kepada bilangan responden yang telah mengisi soal selidik dengan lengkap dibandingkan dengan bilangan keseluruhan graduan yang menamatkan pengajian dalam tahun 2011 dan dinyatakan dalam peratusan. Jabatan/ Kursus merujuk kepada jabatan akademik di politeknik KPM atau bidang pengkhususan sebagaimana yang dinyatakan dalam buku Laporan Tahunan Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Peringkat Pengajian dalam kajian ini merujuk kepada peringkat pengajian responden iaitu sama ada peringkat Diploma ataupun Sijil Bulan Tamat Pengajian dalam kajian ini merujuk kepada bulan responden menamatkan pengajian mereka iaitu sama ada dalam bulan Jun atau bulan Disember. Program Pengajian merujuk kepada kursus pengajian yang diikuti oleh responden kajian. Sistem Pengajian merujuk kepada kurikulum dan sistem penilaian dipoliteknik KPM. Kualiti Pengajian merujuk kepada kualiti pengajian di politeknik dari aspek pensyarah, kemudahan prasarana, perkhidmatan bimbingan kerjaya dan kemahiran/ pengetahuan yang diperolehi Kesimpulan Kajian pengesanan graduan yang berbentuk tinjauan ini dijalankan secara berkala bertujuan untuk menilai pencapaian objektif dan visi pendidikan teknikal dan vokasional di Politeknik Port Dickson. Kajian ini mengkaji kerelevanan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi dari pengajian di politeknik di samping mengenal pasti tahap kemampuan dan keupayaan responden dalam menjalankan kerja mereka. Diharap dapatan kajian dapat membantu dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran serta perancangan dan pembentukan dasar dalam sistem pendidikan di Politeknik Port Dickson khususnya. 27

38 BAB 3 DAPATAN KAJIAN MENGENAI SISTEM PENGAJIAN DAN KUALITI PENGAJIAN POLITEKNIK 3.1 Pengenalan Bahagian ini membincangkan mengenai persepsi responden terhadap sistem pengajian dan kualiti pengajian di Politeknik Port Dickson. Tahap kepuasan responden terhadap sistem pengajian politeknik dinilai dari aspek kurikulum dan sistem penilaian. Aspek kesediaan responden untuk mencadangkan kepada orang lain atau keluarga supaya melanjutkan pengajian di Politeknik Port Dickson turut diambil kira. Tahap kualiti pengajian pula dinilai melalui maklum balas responden terhadap pensyarah, kemudahan prasarana, bimbingan kerjaya dan kemahiran/ pengetahuan yang diperolehi dari pengajian serta persepsi responden terhadap keberkesanan sistem pengajian dan kesediaan diri juga dikaji. 3.2 Penilaian terhadap Sistem Pengajian Politeknik Kurikulum Tahap kepuasan responden dalam sistem pengajian politeknik dinilai berdasarkan maklum balas terhadap kesesuaian kandungan pengajian, imbangan komponen teori dan amali/aplikasi, program latihan industri,aktiviti kokurikulum, matapelajaran wajib politeknik, kepelbagaian matapelajaran kokurikulum danmenyediakan pelajar untuk menghadapi dunia luar. Secara keseluruhannya, responden mencatatkan kepuasan yang paling tinggi terhadap program latihan industri yang memberi manfaat dalam mendapatkan pekerjaan (min = 4.28, Sisihan Piawai, SP5 = 0.75). Penilaian terdapat kurikulum secara keseluruhan dapat dilihat melalui Jadual 3.1. Jadual 3.1 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Dimensi Kurikulum,

39 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Dimensi Kurikulum (Kandungan Pengajian Secara Keseluruhan) Min SP Kesesuaian kandungan pengajian Imbangan komponen teori dan amalan/aplikasi Program latihan industri/praktikum (jika berkaitan) Mata pelajaran wajib ko-kurikulum Mata pelajaran wajib universiti/institusi Kepelbagaian matapelajaran kokurikulum yang diatawarkan Menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan Latihan Industri telah memberi manfaat kepada saya dalam mendapatkan pekerjaan bersesuaian Tahap Kepuasan Keseluruhan Responden Terhadap Kurikulum (Kandungan Pengajian Secara Keseluruhan) Sistem Penilaian Tahap kepuasan responden berkaitan sistem penilaian di Politeknik Port Dickson pula dinilai berdasarkan maklum balas responden terhadap kemantapan sistem (dari segi ketelusan, keadilan dan mudah difahami), pemarkahan kerja kursus (tugasan, ujian, amali dan sebagainya) dan pemarkahan peperiksaan. Tahap kepuasan responden menunjukkan nilai min yang paling tinggi iaitu min=4.38, SP= bagi sistem pemarkahan perperiksaan. Ini menunjukkan responden amat berpuas hati terhadap permarkahan peperiksaan. Jadual 3.2 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Demensi Sistem Penilaian, 2013 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Sistem Penilaian Min SP Mantap (telus, adil dan mudah difahami) Pemarkahan kerja kursus (tugasan/ujian/amali,dll) Pemarkahan peperiksaan Tahap Kepuasan KeseluruhanResponden Terhadap Sistem Penilaian

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014)

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Oleh: Sr. Muhamad Firdaus Bin Che Amat, MRISM Pegawai Pengesanan Graduan POLISAS 2015 LAPORAN KAJIAN

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Jawatankuasa Pengesanan Graduan PPD PENDAHULUAN Politeknik Port Dickson telah sedaya upaya memastikan maklumat yang terkandung

Lebih terperinci

KEBOLEHPASARAN GRADUAN

KEBOLEHPASARAN GRADUAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIL. FAKULTI TIDAK BEKERJA % LAIN-LAIN % DATA KONVO KE- 51 (OKTOBER 2013) KERJA SEPENUH MASA % KERJA SEPARUH MASA % SAMBUNG BELAJAR % JUMLAH 1 FAB 92 32% 17 6% 148 52% 8 3% 19 7%

Lebih terperinci

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 1/2015 Dikeluarkan Oleh: BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN,

Lebih terperinci

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 Uni LG 173 K63 K13 2006 Pu,, it Khidhnat Makt. ol"at tit. adrtiuk t. )NlVLtRSi"Tl MAI. /ºtSiA SAftAWAi P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK miiuimiuiuiiuuuý 1000153839 _5 ý ýs ý

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PENGLIBATAN DAN PRESTASI KOPERASI DALAM SEKTOR PERUMAHAN DI MALAYSIA

PENGLIBATAN DAN PRESTASI KOPERASI DALAM SEKTOR PERUMAHAN DI MALAYSIA PENGLIBATAN DAN PRESTASI KOPERASI DALAM SEKTOR PERUMAHAN DI MALAYSIA NAJMAH BINTI NAWAWI MOHD. NUSI BIN ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA BINTI ZAINUDDIN NUR SYAZWANI BINTI ZAINUL ABIDIN RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelidikan

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 1. Latar Belakang Mesyuarat Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi Bil. 11/2014 bertarikh 7 Julai 2014 telah bersetuju untuk mengadakan Higher Education

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

2. PRINSIP-PRINSIP PENTAKSIRAN

2. PRINSIP-PRINSIP PENTAKSIRAN PERNYATAAN DASAR Dasar dan prinsip pentaksiran pengajian politeknik Kementerian Pengajian Tinggi menggariskan beberapa prinsip dan arahan yang perlu diikuti dan dipatuhi. Dasar ini digunakan sebagai garis

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT KOD PROJEK: K-IRC/4 (UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN LAPORAN TAHUNAN 7 LATIHAN INDUSTRI LATIHAN INDUSTRI: LAPORAN PRESTASI PELAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN 7 1. ABSTRAK Kajian ini dilakukan melihat prestasi pelajar setelah dinilai oleh majikan selepas tamat

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Behrang Stesen 35950 Behrang PERAK, MALAYSIA BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM Kepada Pelajar Yang Dihormati, Politeknik Sultan Azlan Shah

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN PERCUMA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK/VOKASIONAL TAHUN 2010 KANDUNGAN 1. Maklumat Kemasukan Ke Sekolah Menengah

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IKLAN PENGAMBILAN GURU VOKASIONAL SECARA INTERIM DI KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL KPM TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: TEKNIK DAN PROSEDUR PEMBUATAN BERSANDAR UNTUK PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN DALAM INDUSTRI PEMBUATAN MALAYSIA

TAJUK PROJEK: TEKNIK DAN PROSEDUR PEMBUATAN BERSANDAR UNTUK PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN DALAM INDUSTRI PEMBUATAN MALAYSIA TAJUK PROJEK: TEKNIK DAN PROSEDUR PEMBUATAN BERSANDAR UNTUK PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN DALAM INDUSTRI PEMBUATAN MALAYSIA KOD PROJEK: I-ECO/11 (USM-11) IPTA: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KETUA PROJEK: PROFESOR

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang KENYATAAN AKHBAR oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA tentang KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 2010 1. Sukacita

Lebih terperinci

KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20

KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20 TEKS UCAPAN MAJLIS KONVOKESYEN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA KE-20 YANG BERBAHAGIA PROF MADYA DR ABDUL RAHMAN ABDUL RAZAK SHAIK KETUA PENGARAH MAKTAB KOPERASI MALAYSIA DI DEWAN SERBAGUNA, ARAS G, KPDNKK PUTRAJAYA

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF

SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF 2016 SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK MDAIM Mengubah Destini Anak India Malaysia MDWF Mengubah Destini Warga

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR 26 FEBRUARI 2016 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. JURUTERA

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS) Rujukan Iklan : Bilangan 6 Tahun 2017 Tarikh Siaran : 07-22 September 2017 IKLAN JAWATAN KOSONG Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) merupakan sebuah perbadanan yang ditubuhkan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1. (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1. (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan?

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan? FAQ s LMPK Lampiran 1 1) Siapa yang perlu menjalani LMPK? Pelajar-pelajar dari program Bacelor Pendidikan pada semester akhir. Setelah selesai mengikuti semua kursus wajib, major dan minor serta lulus

Lebih terperinci

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT JANUARI-JUN Prosedur Objektif Kualiti Pencapaian Catatan

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT JANUARI-JUN Prosedur Objektif Kualiti Pencapaian Catatan LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT JANUARI-JUN 2008 Prosedur Objektif Kualiti Pencapaian Catatan 1.0 Prosedur Penerbitan Buletin Perpustakaan Buletin Perpustakaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PINDAAN PERTAMA BERKUATKUASA: 1 DISEMBER 2013 1 1.0 PENDAHULUAN Pemberian pindahan kredit

Lebih terperinci

GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016

GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016 GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016 MEDIA SOSIAL : KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN DAN KEPUASAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN UKM PENSYARAH DR. FARIZA BINTI KHALID

Lebih terperinci

KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN KAJIAN KESESUAIAN WAJARAN PENTAKSIRAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN BEBAN TUGAS GURU DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tuan/Puan, Mesyuarat Profesional KPM yang dipengerusikan oleh

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SEMPENA MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL KERJAYA UTeM 2010 9 MAC 2010, JAM 11.00 PG PUSAT PERSATUAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(04) Tarikh : 23 April 2014 Bersamaan : 23 Jamadilakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Khamsawati Binti Jaafar Fakulti Pendidikan Universiti

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KADAR YURAN PELAJAR BAHARU DIPLOMA SEMESTER PERTAMA

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KADAR YURAN PELAJAR BAHARU DIPLOMA SEMESTER PERTAMA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KADAR YURAN PELAJAR BAHARU DIPLOMA SEMESTER PERTAMA BIDANG PROGRAM KADAR YURAN PERLU DIBAYAR SEMESTER 1 (RM) Diploma Kejuruteraan Mekanikal 2,010 Diploma Kejuruteraan Elektrik

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PMS-MPK-USH-15 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

PINDAHAN KREDIT PROGRAM PENGAJIAN

PINDAHAN KREDIT PROGRAM PENGAJIAN GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI JPKK/BPA/2014/01 GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT

Lebih terperinci

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN KATEGORI PERMOHONAN: Kategori A - Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2013 sahaja Kategori B - Pemohon yang menggunakan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM 1 2016/2017 SET 4 LAPORAN AKHIR KEMPEN KESEDARAN PELAJAR TENTANG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM ALAT KOSMETIK KUMPULAN 7 PENSYARAH DR SAKHINAH BINTI

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN GRADUAN MAJLIS KONVOKESYEN KE POLITEKNIK MUKAH

BUKU PANDUAN GRADUAN MAJLIS KONVOKESYEN KE POLITEKNIK MUKAH 1 Yuran Majlis BUKU PANDUAN GRADUAN Semua graduan yang layak menerima sijil/diploma pada Majlis Konvokesyen Ke-10 adalah dikehendaki untuk membuat pembayaran Yuran Majlis Konvokesyen sebelum membuat pengesahan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR

BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR Para pelanggan yang dihormati. Kami memohon kerjasama tuan/puan untuk memberi maklum balas terhadap mutu perkhidmatan yang disediakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci