Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :"

Transkripsi

1 PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan n A A n I Sistem Kualiti ANGWSA

2 MUKA : 1 DARI 16 I. Tujuan: Menyediakan satu sistem / peraturan yang menentukan tanggungjawab untuk menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen pembelian produk atau perkhidmatan dan seterusnya memastikan bekalan yang diterima adalah berkualiti dan memenuhi kehendak. II. Skop: Merangkumi pembelian / perkhidmatan yang diperolehi dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan (2P). III. Istilah/Singkatan : 2P - Pembekalan AKKM(PB) A96 PIND.08/12 - Borang Permohonan Alat-Alat Pejabat / Perkhidmatan DO - Nota Hantaran JKK - Jawatankuasa Kerja Kebangsaan KP - Kerani Pembelian KK - Kerani Kanan KS - Kerani Setor KU2P - Ketua Unit 2P KPK - Ketua Pegawai Kewangan PO - Pesanan Belian PP - Pengurus Pelajaran KPE - Ketua Pegawai ROC - Pendaftar Syarikat SUE - Setiausaha PKTA - Persidangan Kebangsaan Tahunan JTK - Jawatankuasa Tadbir KUK - Ketua Unit Kewangan PKPI - Pengurus KPI IV. Rujukan : a) Senarai Stok Alat-alat Tulis. b) Anggaran Belanjawan Tahunan. c) Prosedur PRO/U/JK -13 : Kawalan Produk Dan Perkhidmatan Yang Tak Memenuhi Keperluan. Sistem Kualiti

3 MUKA : 2 DARI 16 V. Carta Aliran : 1. Permohonan Pembelian / Perkhidmatan 2. Semakan C 3. Ada Bajet? Tiada 4. Maklumkan pemohon untuk memohon bajet Tunai Ada 5. Cara pembelian? Sebutharga B 6. Dapatkan Pendahuluan dari Kewangan 7. Dapatkan Sebutharga / Pemilihan 7.1 Pasukan Audit Pembekal Gagal Lulus 8. Dapatkan kelulusan pembelian 9. Penyediaan P.O A Sistem Kualiti

4 MUKA : 3 DARI 16 A 10. Maklumkan Pembekal 11. Terima dan Semak 12. Tepat? Ya 13. Rekod dan Agihkan Kepada Pemohon / Simpan Dalam Setor Tidak Kembalikan Kepada Pembekal 14. Analisa Prestasi Pembekal 15. Memuaskan? Ya 16. Kekalkan dalam Senarai Pembekal Tidak Maklumkan dan Keluarkan dari Senarai Pembekal 17. Sediakan Laporan Bulanan Tamat Sistem Kualiti

5 MUKA : 4 DARI 16 B 18. Dapatkan Sokongan Bajet daripada Mesyuarat JK Bahagian Berkaitan. 19. Dapatkan Kelulusan JKK 20. Maklumkan Bahagian Kewangan tentang Kelulusan Bajet Tambahan 21. Sertakan Keputusan Mesyuarat dan Sokongan KPK kepada Unit 2P. (Langkah 5) C Sistem Kualiti

6 MUKA : 5 DARI 16 VI. Prosedur Terperinci : 1. Permohonan Pembelian / Perkhidmatan 1.1 Semua permohonan untuk mendapatkan perkhidmatan dari Unit 2P perlu melengkapkan borang dan dapatkan sokongan seperti di bawah :- Gunakan Borang Borang Permohonan Alat-Alat Pejabat / Perkhidmatan Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan (dikepilkan bersama Borang Arahan Bertugas) [ Semua Bahagian ] Tujuan i) Pembelian Peralatan Pejabat dan Mendapatkan Perkhidmatan ii) Pembelian Alat Tulis Tempahan Tiket Penerbangan Sokongan/Perakuan Timbalan Bahagian / Ketua Unit / Pegawai Pentadbiran Cawangan / Pegawai Penyelia 1.2 Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan (dikepilkan bersama Borang Arahan Bertugas) yang telah disokong perlu diserahkan kepada Ketua Bahagian / Pengurus Cawangan / Pengurus Bahagian untuk kelulusan. [ Semua Bahagian ] 1.3 Kedua-dua Borang Permohonan yang lengkap dengan kelulusan Pengurus Bahagian masing-masing seterusnya dihantar ke dan Perkhidmatan. [ Semua Bahagian ] 1.4 Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. [ Semua Bahagian ] 2. Semakan 2.1 Kerani Kanan Pembelian akan menyemak semula permohonan tersebut dan kemukakan kepada Ketua Unit 2P. [ KK ] 2.2 Untuk permohonan pembelian alat tulis, Ketua Unit 2P akan memberi ulasan sama ada barang yang dipohon itu betul-betul tidak ada di dalam simpanan stok dan perlu dibeli. [ KU2P ] 2.3 Untuk Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan ( telah diluluskan apabila diterima ), Ketua Unit 2P akan menyerahkan kepada Kerani Pembelian bagi membuat tempahan tiket penerbangan melalui panel agensi pelancongan dan diserahkan kepada pemohon. Setelah urusan tempahan dibuat dan inbois diterima dari pembekal, borang permohonan serta inbois disemak oleh dan Perkhidmatan dihantar ke Bahagian Kewangan untuk urusan bayaran. [ KU2P ] Sistem Kualiti

7 MUKA : 6 DARI Borang Permohonan Alat-Alat Pejabat / Perkhidmatan yang diterima seterusnya akan direkodkan ke dalam Sistem Kewangan oleh Kerani Kanan Pembelian. [ KK ] 3. Ada Bajet 3.1 Sekiranya perlu dibeli, KU2P akan memajukan permohonan ke Bahagian Kewangan untuk memeriksa bajet di dalam Sistem Kewangan bagi menentukan samada perbelanjaan termasuk ke dalam bajet. [ KU2P ] 3.2 Sekiranya terdapat bajet, KU2P akan menyokong permohonan tersebut dan menyerahkan borang untuk kelulusan. [ KU2P ] 4. Maklumkan Pemohon Untuk Memohon Bajet 4.1 Sekiranya perbelanjaan tersebut tidak termasuk di dalam bajet, KU2P akan memaklumkan pemohon agar memohon bajet. Rujuk Langkah 18.[ KU2P ] 5. Cara pembelian 5.1 Ketua Unit 2P akan menyemak pembelian berdasarkan anggaran harga iaitu samada pembelian melibatkan harga di bawah RM [ KU2P ] 6. Dapatkan Pendahuluan dari Kewangan 6.1 Untuk pembelian secara tunai kurang dari RM , Kerani Pembelian hendaklah membuat permohonan pendahuluan ke Bahagian Kewangan untuk mengeluarkan wang secara tunai, akan tetapi jika jumlahnya lebih dari RM , cek atas nama Kerani Pembelian akan dikeluarkan. Pembelian akan diuruskan oleh Kerani Pembelian dan resit asal diserahkan kepada Bahagian Kewangan sebagai bukti pembelian. [ KP ] 7. Dapatkan Sebutharga / Pemilihan 7.1 Pemilihan pembekal dibuat berdasarkan senarai pembekal yang telah berdaftar dengan. Pembekal yang ingin berdaftar dengan perlu menyerahkan profil syarikat atau melengkapkan Borang Pendaftaran Pembekal dan perlu mematuhi kriteria berikut : i) Berdaftar dengan Pendaftaran Syarikat (ROC) atau Pendaftar Koperasi atau tersenarai di dalam Yellow Pages. ii) Diluluskan oleh pasukan audit pembekal, jika perlu melaksanakan audit. Keutamaan kepada pembekal yang mempunyai kontrak berjumlah lebih dari RM 250,000 dengan. Sekiranya audit tersebut lulus, ianya akan di bawa kepada Kelulusan Pembelian, manakala sekiranya audit tersebut gagal, pemilihan semula terhadap pembekal lain akan dilaksanakan. Pasukan audit akan ditentukan oleh Ketua Pegawai Kewangan. Sistem Kualiti

8 MUKA : 7 DARI 16 iii) iv) Mendapatkan kelulusan Ketua dan Ketua Pegawai Kewangan. Walau bagaimanapun, di dalam keadaan tertentu sebutharga boleh juga dipelawa dari pembekal atau Koperasi / Syarikat yang belum berdaftar dengan tetapi perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu seperti 7.1 (iii) dan perlu didaftarkan kemudian. 7.2 Surat Tawaran disediakan oleh Kerani Pembelian untuk mempelawa Koperasi/Syarikat memberi sebutharga bagi barangan/perkhidmatan yang dikehendaki. Spesifikasi seperti jenis, model, jumlah keperluan serta tarikh tutup sebutharga dinyatakan. [ KP ] 7.3 Di Surat Tawaran tersebut juga dicatat jika jawapan tidak diterima selepas tarikh tutup, pihak beranggapan Koperasi / Syarikat berkenaan tidak dapat memenuhi permohonan dari pihak. Permohonan sebutharga melalui telefon tidak akan dilayan. [ KP ] 7.4 Polisi seperti di Jadual 8.1 perlu dipatuhi untuk mendapatkan sebutharga. 7.5 Hanya satu (1) sebutharga sahaja diperlukan dari Pembekal Tunggal. [ KP ] 7.6 Dalam kes-kes tertentu bilangan sebutharga kurang daripada tiga (3) dapat dipertimbangkan tertakluk pada keperluan segera dan skop kerja, pembelian atau perkhidmatan yang diperlukan. Kelulusan perlu diperolehi mengikut Had Kuasa Jadual 8.1. [ KU2P ] 7.7 Untuk pembelian melebihi RM.00 yang dibuat melalui tender tertutup, dan tender terbuka, surat jemputan juga akan dikeluarkan kepada pembekal berkaitan yang telah berdaftar dengan. Pembekalpembekal ini serta pembekal-pembekal baru yang mendapat maklumat melalui tender terbuka di dalam akhbar-akhbar tempatan perlu hadir dan membuat bayaran sekurang-kurangnya RM untuk mendapatkan dokumen tender serta spesifikasi barang / perkhidmatan yang berkenaan dari. Namun begitu pengilang-pengilang barang atau pengedar utama dikecualikan daripada bayaran RM [ KU2P ] 7.8 Kemudian semua sebutharga yang kurang daripada RM.00 jika boleh, dimasukkan ke dalam sampul dan akan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga. Peti ini akan dibuka sekurang-kurangnya sekali pada setiap minggu mengikut keutamaan dihadapan Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Unit Kewangan dan Ketua. Setiap surat tawaran sebutharga yang diterima, perlu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Unit Kewangan dan Ketua sebagai pengesahan penerimaan. Bagi pembelian secara tender yang melebihi RM.00, semua sebutharga akan dibuka dibilik Setiausaha. Jika sekiranya Setiausaha, Pengurus KPI tidak dapat hadir maka mereka harus hantar wakil. [ SUE / KUK / PKPI / KU2P ] 7.9 Borang Cadangan Pemilihan Pembekal akan disediakan dengan maklumat butir-butir yang diterima dari Koperasi/Syarikat yang telah memberi sebutharga. [ KP ] Sistem Kualiti

9 MUKA : 8 DARI Polisi seperti di Jadual 8.1 perlu dipatuhi untuk mendapatkan ulasan/persetujuan pemilihan pembekal Jika demo bagi sesuatu barangan perlu diuruskan, unit yang berkenaan bersama dengan Pihak Pengurusan akan menghadiri demo tersebut. Unit yang berkenaan bertanggungjawab menyediakan laporan demo untuk menentukan samada barangan berkenaan menepati keperluan sebelum mendapatkan kelulusan JKK. 8. Dapatkan kelulusan pembelian 8.1 Kelulusan untuk pembelian akan dibuat oleh pihak seperti berikut tanpa melalui JKK untuk penggunaan peruntukan kerana Belanjawan telah di luluskan semasa PKTA. Jadual 8.1 Jenis Pembelian dan Perkhidmatan Belanja Operasi - Bukan Aset dan mengikut kelulusan Belanjawan oleh PKTA seperti bil telefon, elektrik, pos dan lain-lain. Kelulusan Peruntukan/ Belanjawan Oleh: PKTA/ JKK/JTK Kelulusan Borang Permohonan Pembelian Pengurus / Ketua Bahagian (sokong b.permohonan cek) Kelulusan Had Kuasa Oleh: Ketua Pegawai Kewangan (borang permohonan cek) Had Kuasa Pemilihan Pembekal Tiada had untuk pembayaran Sebutharga sekurangkurangnya Tidak Perlu Kelulusan Oleh: Tidak Perlu dan PO tidak perlu. Pembelian Aset, barangan dan perkhidmatan bernilai kurang daripada RM2,000 dan yang tidak termasuk dalam semua perkara dalam jadual ini seperti pencetak, kerusi & lain-lain. PKTA/ JKK/JTK Pengurus / Ketua Bahagian 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 1. RM 2, RM 2, RM 2,000 1 atau beli terus KPK/SUE/KPE PO Jika Perlu. Sistem Kualiti

10 MUKA : 9 DARI 16 Jenis Pembelian dan Perkhidmatan Pembelian Cenderamata untuk Program/stok termasuk beg, pakaian, pen dan lain-lain di mana contoh akan diluluskan oleh JK Bahagian/Pengurus Bahagian. Belanja Hotel dan lain-lain untuk Kursus/Seminar/ Bengkel/Taklimat yang telah dirancang dalam Belanjawan Tahunan Kursus/Seminar/Bengkel/ Taklimat yang tidak dirancang dalam Belanjawan Tahunan PKTA program ad-hoc. Ubahsuai Pejabat dan lainlain projek / kontrak penyelenggaraan bangunan, keselamatan, perlantikkan konsultan perlu kertas cadangan. Pembelian Aset, barangan, perkhidmatan, kontrak penyelenggaraan dan lainlain kontrak, perlantikkan konsultan dan lain-lain perkara selain daripada semua di atas. Kelulusan Peruntukan/ Belanjawan PKTA / JK Bahagian / JKK/JTK PKTA dan Panel Pembekal & Hotel telah diluluskan oleh JKK/JTK JK Bhgn. Pemilihan Pembekal & Hotel bukan panel akan diluluskan oleh JK Bahagian/ JKK/JTK PKTA/ JKK/JTK PKTA/ JKK/JTK Kelulusan B.Permohonan Pembelian Pengurus / Ketua Bahagian Pengurus / Ketua Bahagian Pengurus / Ketua Bahagian Pengurus / Ketua Bahagian selepas JKK lulus. Pengurus / Ketua Bahagian selepas JKK lulus. Kelulusan Had Kuasa Oleh: 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender. 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. JKK Pilih Pembekal 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender. 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. JKK Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender/Sebut Harga Had Kuasa Pemilihan Pembekal 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 5. Melebihi RM 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 5. Melebihi RM 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 5. Melebihi RM 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 5. Melebihi RM 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 5. Melebihi RM Sebutharga sekurangkurangnya Kelulusan Oleh: 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK Sistem Kualiti

11 MUKA : 10 DARI 16 Harga Jumlah Sebutharga Pembekal Ulasan / Persetujuan Sokongan Kelulusan < RM 2,000 Sekurang-kurangnya 1 pembekal Tidak Perlu Tidak Perlu KPK / SUE / KPE >RM 2,000 tetapi < RM40,000 Sekurang-kurangnya 2 pembekal KU2P Ketua Unit Kewangan (jika perlu) KPK / SUE >RM40,000 tetapi < RM100,000 Sekurang-kurangnya 2 pembekal KU2P KPK KPE >RM100,000 tetapi < RM Sekurang-kurangnya 3 pembekal KU2P / KPK Memo Pematuhan Spesifikasi JKK >RM Sekurang-kurangnya 3 pembekal (Tender) KU2P / KPK Memo Pematuhan Spesifikasi JKK 8.2 Untuk permohonan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan, Unit Pembangunan & Penyelenggaraan perlu menyediakan butir-butir permohonan melalui Borang Permohonan Kerja-Kerja Kontrak / Perkhidmatan untuk dibentang di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) perlu diperolehi. [ UPP ] 8.3 Semua permohonan pembelian, pemilihan syarikat / tender yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) hendaklah terus diambil tindakan berdasarkan arahan Ketua Pegawai Kewangan / Ketua Pegawai tanpa menunggu minit mesyuarat dikeluarkan. [ KK ] 8.4 Di dalam keadaan tertentu, setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan(JKK), pembelian boleh terus dibuat tanpa melalui proses / prosedur tender atas alasan urusan segera atau syarikat berkenaan adalah merupakan satu-satunya pembekal tunggal atau jenama berkenaan hanya dikeluarkan oleh satu syarikat sahaja. Untuk pembelian seperti ini yang bernilai RM ke bawah, Ketua Pegawai akan membuat keputusan tersebut dan kemudian disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) jika perlu. 8.5 Manakala bagi pembelian / tempahan khas seperti beg Persidangan Tahunan (PKTA) dan lain-lain, sampel-sampel akan dikemukakan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) untuk terus membuat pemilihan dan keputusan. 8.6 Walau bagaimanapun, di dalam keadaan tertentu permohonan pembelian barangan/perkhidmatan yang memerlukan tindakan segera, kelulusan dari Ketua Pegawai atau Ketua Pegawai Kewangan perlu diperolehi tanpa dirujuk ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) sebelum diuruskan oleh. [ KU2P ] Sistem Kualiti

12 MUKA : 11 DARI Penyediaan P.O. 9.1 Selepas mendapat kelulusan pemilihan pembekal dari pihak berkenaan, Pesanan Belian [AKKM (PB) A43 Pind 2006] di sediakan dengan keterangan seperti nama dan alamat pembekal, butir-butir pembelian, spesifikasi dan harganya. Bekalan barang-barang / perlaksanaan kerja perlu dihantar / diselesaikan pada atau tarikh yang dicatat di Pesanan Belian. [ KP ] 9.2 Pesanan Belian akan disemak dan ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangan / Setiausaha / Ketua Pegawai. [ KUK / KPE / SUE / ] 9.3 Pesanan Belian akan dikeluarkan kepada pembekal yang telah ditentukan seperti berikut : [ KP ] - salinan pertama dan kedua dihantar kepada pembekal (warna putih dan hijau) - salinan ketiga dihantar kepada Bahagian Kewangan (warna merah muda) - salinan keempat disimpan oleh Unit 2P (warna kuning) 9.4 Pesanan ini boleh dibatalkan jika barang-barang tidak diterima pada tarikh yang ditetapkan. [ KP ] 9.5 Sekiranya kontrak perlu disediakan, Unit 2P akan mendapatkan khidmat dari panel peguam sebelum diserahkan kepada pembekal. Sebarang makluman kerja dari masa ke semasa akan dibuat menggunakan Arahan Kerja. 10. Maklumkan Pembekal 10.1 Setelah Pesanan Belian siap diproses, Kerani Pembelian akan menyerahkan P.O/Arahan Kerja tersebut pada pembekal yang telah dipilih samada secara pos biasa, fax atau diambil sendiri oleh wakil syarikat. [ KP ] 11. Terima dan Semak 11.1 Alat tulis dan peralatan pejabat akan diterima dari pembekal berserta dengan Nota Hantaran (Delivery Order), Inbois dan Pesanan Belian. [ KS ] 11.2 Pembelian dan barang-barang yang ditempah khas akan dihantar terus kepada pemohon oleh kerana spesifikasinya ditentukan oleh unit berkenaan, contohnya untuk tempahan Buku Persidangan Kebangsaan/Negeri, Beg Persidangan, Kain Batik, Majalah Pelancar, Cenderamata, Diari, Kalender, Kertas Komputer, Peralatan Komputer dan sebagainya. [ KP ] Sistem Kualiti

13 MUKA : 12 DARI Kerani Stor / Unit berkenaan adalah bertanggungjawab untuk menyemak / memeriksa barangan tersebut dari segi kualiti dan kuantiti. Jika berpuashati, turunkan tandatangan dan kembalikan sesalinan Nota Hantaran (DO) kepada pembekal. [ KS / BAHAGIAN / UNIT ] 11.4 Kerani Pembelian yang mengeluarkan Pesanan Belian tidak dibenarkan menerima barang dan menandatangani Nota Hantaran tersebut. 12. Tepat 12.1 Jika ada berlaku sebarang kerosakan ataupun tidak menepati spesifikasi bagi pembelian alat tulis, peralatan pejabat dan tempahan khas, barangan itu akan dipulangkan semula kepada pembekal dan minta gantian dengan segera serta dimaklumkan kepada Kerani Kanan dan Perkhidmatan. Kerani Kanan akan membuat ulasan pada Nota Hantaran (DO) jika barangan dipulangkan. [ KS / KK / BAHAGIAN / UNIT ] 12.2 Kerani Kanan akan merekodkan di dalam Log Pemantauan Pembekal dan Laporan Kegagalan Bekalan yang diterima dari Pembekal [U/JK 13/4.2] dan Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan dari Luar (Borang KPP) [U/JK 13/ 1.5]. [ KK ] Rujuk Prosedur PRO/U/JK-13, Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Keperluan. 13. Rekod dan Agihkan kepada Pemohon / Simpan Dalam Stor 13.1 Salinan D.O bersama Inbois dan Salinan Kuning Pesanan Belian (akan dicop dan ditandatangani oleh KU2P) jika diterima oleh Kerani Stor, perlu diserahkan kepada Kerani Pembelian untuk tujuan membuat bayaran. [ KS / KP ] 13.2 Salinan Kuning Pesanan Belian, (jika ada) Nota Hantaran dan Inbois akan direkodkan dan dihantar ke Bahagian Kewangan untuk urusan bayaran. [ KP ] 13.3 Kerani Stor yang menjaga stok akan merekodkan butir-butir semua barang alat-alat tulis, peralatan dan mesin-mesin yang dibeli melalui Pesanan Belian. Ini termasuk daftar aset. [ KS ] 13.4 Jika tiada sebarang masalah, Kerani Stor akan menyerahkan barangan berkenaan kepada pemohon ataupun menyimpan di dalam stor. [ KS ] 13.5 Semua barangan yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan teratur di dalam stor. Kerani Stor adalah bertanggungjawab ke atas barangan tersebut. [ KS ] 13.6 Untuk pembelian Harta Pejabat (Aset), Nombor Folio perlu dicatat pada barangan tersebut dan pengeluaran label aset perlu dibuat sebelum dihantar kepada pemohon di Bahagian / Unit berkenaan. [ KS ] Sistem Kualiti

14 MUKA : 13 DARI Jika berlaku kerosakan pada bekalan / perkhidmatan, Kerani Stor akan melaporkan kepada Kerani Kanan. [ KS / KK ] Rujuk PRO/U/JK-13 Kawalan Produk Dan Perkhidmatan Yang Tak Memenuhi Keperluan. 14. Analisa Prestasi Pembekal 14.1 Kerani Kanan bersama-sama Pegawai di Unit / Bahagian berkenaan akan membuat penilaian prestasi terhadap pembekal jika perlu berdasarkan kepada Log Pemantauan Pembekal untuk tempoh satu (1) tahun. Ini termasuk kontrak perkhidmatan tahunan. [ KK / Semua Bahagian ] 14.2 Penilaian prestasi pembekal jika dibuat akan berdasarkan kepada kriteria berikut: [ KK ] a) Tempoh Serahan b) Kualiti dan Kuantiti Barangan c) Spesifikasi Barangan d) Khidmat Selepas Jualan e) Bilangan Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan dari Luar U/JK13/1.5 (KPP) dan Permintaan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan (TPP) [BRG/UKK/01] yang diterima dari unit / bahagian lain. f) Laporan Prestasi Subkontraktor dari Unit Pembangunan & Penyelenggaraan (untuk kerja pengubahsuaian dan penyelenggaraan 14.3 Setiap bahagian akan membuat cadangan terhadap status pembekal dalam Borang Laporan Prestasi Pembekal. Ketua dan Perkhidmatan akan menyokong cadangan tersebut. [ Semua Bahagian / KU2P ] 15. Memuaskan 15.1 Jika tidak berpuashati dengan prestasi pembekal, keluarkan satu surat panggilan kepada pembekal berkenaan serta adakan perbincangan dengan pihak pembekal supaya mereka boleh mengambil tindakan pembetulan. [ KK / KU2P ] 15.2 Kerani Kanan jika perlu mencadangkan agar audit ke atas pembekal dilaksanakan bagi memastikan pembekal telah mengambil tindakan yang sewajarnya. [ KK ] 15.3 Sekiranya audit mendapati tindakan pembetulan tidak diambil, cadangan untuk menggugurkan nama pembekal tersebut bolehlah dibuat oleh Kerani Kanan terus kepada Ketua Unit dan hendaklah disertakan dengan borang Laporan Prestasi Pembekal yang telah diluluskan oleh Ketua Pegawai Kewangan atau Ketua Unit Kewangan serta laporan audit jika ada. Manamana pembekal yang telah disenarai hitam tidak boleh mendaftar sebagai pembekal di selama 2 tahun. [ KK / KU2P / KPK / KUK ] Sistem Kualiti

15 MUKA : 14 DARI Kekalkan dalam Senarai Pembekal 16.1 Jika berpuashati dengan keputusan penilaian, teruskan sebagai pembekal berdaftar. [ KK ] 17. Sediakan Laporan Bulanan 17.1 Sediakan laporan bulanan tentang status pembelian pada setiap akhir bulan untuk semakan Ketua Pegawai Kewangan. [ KK / KU2P ] 17.2 Satu laporan tahunan prestasi pembekal perlu dimaklumkan kepada Mesyuarat JKK. [ KU2P ] 18. Dapatkan Sokongan Bajet daripada Mesyuarat JK Bahagian berkaitan Untuk pembelian barangan / aset, perkhidmatan dan perbelanjaanperbelanjaan lain yang tidak dimasukkan dalam bajet, sediakan kertas cadangan untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Bahagian masingmasing bagi mendapatkan sokongan. [ Unit / Bahagian ] 19. Dapatkan Kelulusan JKK 19.1 Bentangkan kertas cadangan di dalam Mesyuarat JKK untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. [ Unit / Bahagian ] 20. Maklumkan Bahagian Kewangan Tentang Kelulusan Bajet Tambahan 20.1 Maklumkan Bahagian Kewangan bagi membuat pindaan pada bajet. [ Unit / Bahagian ] 21. Sertakan Keputusan Mesyuarat dan Sokongan KPK kepada Unit 2P Sertakan keputusan mesyuarat dan dapatkan sokongan dari Ketua Pegawai Kewangan sebelum memaklumkann Unit 2P. Terus ke Langkah 5. [ Unit / Bahagian ] Sistem Kualiti

16 MUKA : 15 DARI 16 VII. Rekod Kualiti : Bil. Rekod Tempat Simpanan Tanggungjawab Tempoh 1. Borang Permohonan Alat- Alat Pejabat / Perkhidmatan Kerani Pembelian 2. Pesanan Belian Kerani Pembelian 3. Buku Rekod Kelulusan Borang Permohonan Pembelian / Perkhidmatan Kerani Pembelian 4. Log Pemantauan Pembekal Kerani Kanan 5. Laporan Kegagalan Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Diterima Kerani Kanan 6. Laporan Prestasi Pembekal Kerani Kanan 7. Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan Kerani 8. Buku Daftar Borang Permohonan Dan Tindakan Kerani 9. Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan Dari Luar (KPP) Kerani Kanan 10 Borang Permintaan Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan (TPP) Kerani Kanan Sistem Kualiti

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : 1 1.03.13 Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02 MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pemindahan aset ANGKASA dilaksanakan dengan betul dan teratur. II. Skop : Prosedur ini meliputi permohonan, pemeriksaan untuk pemindahan

Lebih terperinci

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Setor Alatulis dan Alat Pejabat. KEW/2P-307 Bilangan Semakan : Q Tarikh:

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Setor Alatulis dan Alat Pejabat. KEW/2P-307 Bilangan Semakan : Q Tarikh: angkasa PROSEDUR UNIT PEMEKALAN DAN PERKHIDMATAN Setor Alatulis dan Alat Pejabat KEW/2P-307 ilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan oleh:- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUAHAN Ubahan Muka surat

Lebih terperinci

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP)

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP) angkasa PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP) KEW/2P-306 Bilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK01 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Hasliza binti Mohamed 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3 Semakan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

ANGKASA. Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan.

ANGKASA. Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan. MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan. II. Skop : Meliputi semua pengguna sistem potongan gaji yang dikendalikan oleh

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Oktober 2008 PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK 1.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Tahun 2009 bertajuk " Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih"

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Tahun 2009 bertajuk  Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah sekurang-kurangnya

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN A SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN Bil Kod Tajuk 1. BEN UPE 001 Kelulusan Spesifikasi Alat/Pembelian 2. BEN/UPE/022 Jadual Perbandingan Harga 3. BEN/CRIM/RND/007 (i) Borang Viremen (Pindah Peruntukan

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA LAMPIRAN 2 OBJEKTIF KUALITI ANGKASA Memberi perkhidmatan dengan sadik, amanah dan telus serta berkualiti melalui : 1. Program pelajaran dan penerangan kepada koperasi-koperasi dengan cekap dan berkesan.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.(P).12

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.(P).12 MUKA SURAT : 1 dari 15 PK.UiTM.CNS.(P).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/Tangan Nama Pn Surayya Hany Samat Prof Madya Dr. Abdul Halim b.ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Jurutera

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 1 dari 9 62 PENERANGAN CARTA ALIR 10 Pengemukaan Permohonan Jurutera perunding M & E (pemohon) perlu mengemukakan permohonan ke SYABAS Untuk bangunan 6 tingkat dan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK

PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK P.UTeM (ISO)/PO/PK02 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Mohd Mawardi bin Badruddin 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PEROLEHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-S03 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN NAMA TANDATANGAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir :

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir : Mukasurat : 2 daripada 6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi menjelaskan urusan penyeliaan. 2.0 SKOP Proses penyeliaan meliputi pemilihan tajuk, penyeliaan pelajar, penilaian dan penggredan. 3.0 TERMINOLOGI

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN (2016) SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi) pengesyoran yang dikemukakan adalah betul dan tepat.

SASARAN KERJA TAHUNAN (2016) SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi) pengesyoran yang dikemukakan adalah betul dan tepat. BAHAGIAN II AN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) PSP/H003/BD1 V.2.0 (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah sekurang-kurangnya

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN

GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN GARIS PANDUAN PENERIMAAN PERALATAN BAHAGIAN PERANCANGAN POLITEKNIK JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 2014 SENARAI KANDUNGAN Kandungan Muka Surat 1.0 Pendahuluan 1 2.0 Peranan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PENGENALAN

BAHAGIAN I PENGENALAN BAHAGIAN I PENGENALAN 1. PENDAHULUAN Page 1 Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Pejabat Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) disediakan sebagai panduan kepada ANGKASA Pusat dan Negeri di

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04 Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat pembinaan dan penyiapan projek. 2.0 PIHAK BERKUASA MELULUS a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. (JKAPK) b)

Lebih terperinci

BAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN

BAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN BAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN 1. RANCANGAN KEWANGAN Belanjawan adalah satu perancangan kewangan merangkumi anggaran perbelanjaan yang dicadangkan bersama dengan anggaran hasil bagi sesuatu tempoh.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf UPM yang terlibat dalam melaksanakan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Garis panduan ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA

CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA CARTA ALIR 1. Perancangan dan Permohonan Bekalan / Perkhidmatan Ketua / PET Pegawai Perolehan Kenalpasti keperluan perolehan selepas perbincangan bersama pensyarah/pegawai di jab/ unit A Sedia & serah

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Tempoh Pendaftaran 2 3. Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan 2 4. Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 5. Aset Yang Disewa Beli

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menjalankan program pendidikan berterusan. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pertimbangan permohonan program pendidikan berterusan, menyediakan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci